dTRANS pH 01 pH veya redoks potansiyeli (ORP) için µP

Transkript

dTRANS pH 01 pH veya redoks potansiyeli (ORP) için µP
JUMO GmbH & Co. KG
JUMO GmbH & Co. KG
Gönderi
adresi: Mackenrodtstraße 14,
36039 Fulda,
Delivery address: Mackenrodtstraße
14,Almanya
Posta adresi: 36039
36035
Almanya
Fulda,Fulda,
Germany
Telefon:
+49
661Germany
6003-0
Postal address:
36035
Fulda,
Phone:
+49 +49
661 6003-0
Faks:
661 6003-607
Fax:
+49 [email protected]
661 6003-607
E-mail:
E-mail:
[email protected]
Internet:
www.jumo.net
Internet:
www.jumo.net
JUMO Ölçü Sistemleri ve Otomasyon San. ve Tic. Ltd. Şti.
JUMO PROCESS CONTROL INC.
Adres:
Yenişehir Mah. Ataşehir
TEM Yanyol,
Darende
İş
Merkezi
No:17
D.4,
JUMO House
885 Fox
Chase,
Suite 103
TR
Temple Bank, RiverwayAtaşehir - İstanbul
Coatesville
PA 19320, USA
Telefon:
0216
Harlow,
Essex CM 20 2TT,
UK455 86 52 Phone: 610-380-8002
Phone:Cep:
+44 12 79 63 0533
55 33 691 16 81
1-800-554-JUMO
610-380-8009
Fax: Faks:
+44 12 79 63 0216
52 62 455 81 35 Fax:
E-mail:
[email protected]
E-mail:
[email protected] E-mail: [email protected]
Internet: www.JumoUSA.com
Internet: www.jumo.co.uk
Internet:
www.jumo.com.tr
JUMO Instrument Co. Ltd.
Veri Sayfası 20.2530
Sayfa 1/9
dTRANS pH 01
pH veya redoks potansiyeli (ORP) için
µP Transmitter / Kontrolör
Tip 202530
Tip 202530 / …
Kısa açıklama
Bu enstrüman sıvı çözeltilerde pH değerini veya redoks potansiyelini ölçer ve kontrol eder
(konfigürasyona bağlı olarak).
Transmitter iki analog ve iki lojik çıkışa sahiptir. İlk analog giriş bir pH kombinasyon elektrodunu
veya bir cam ve referans elektrodunu (ayrıca antimon) veya bir redoks kombinasyon elektrodu
ya da bir metal ve referans elektrodunu bağlamak için uygundur. İkinci analog giriş Pt100 veya
Pt1000 direnç termometrelerini bağlamak için kullanılabilir.
Enstrüman pH veya redoks potansiyel proses değerini (kırmızı) ve sıcaklığı (yeşil) göstermek için
iki tane 4 haneli ve 7 segmentli ekrana sahiptir. Programlama sırasında ekranlar girişler hakkında
bilgi verirler.
Çeşitli çıkış seçenekleri (röle kontakları ve/veya analog çıkışlar) ile birçok kontrol görevi yerine
getirilebilir Enstrümanda standard olarak bulunan iki röle “açık” kontakları bir limit kontrolörü ve/
veya darbe genişliği ya da darbe sıklığı kontrolörleri veya bir ayarlamalı kontrolör olarak
konfigüre edilebilir. Analog (sürekli) kontrolör çıkışlarını elde etmek için opsiyonel analog çıkışlar
konfigüre edilmelidir.
Tip 202530 / …/640
Tüm kontrolör çıkışları bir P, PI, PD veya PID kontrol eylemi için konfigüre edilebilir.
Giriş düzeyi modelde, enstrüman iki röle “açık” kontağı ve bir lojik çıkışa (0 / 5V) sahiptir. Tercihe Ana özellikler
göre iki ilave çıkış değişebilir röle kontakları ve/veya analog çıkışlar (proses değeri çıkışı ya da ? Panel montaj enstrüman, sadece 96 x 48 x
analog kontrolör çıkışı) veya bir seri arayüz (Profibus-DP ya da Modbus / Jbus protokolü) ile
110 mm
bütünleşebilir.
? pH veya mV/ORP ve sıcaklığı gösterir
Blok yapısı
Çıkışlar 1+2
- röle
dalgalanan kontaklar için
Fonksiyonlar
- tuş kilitleme
- aralık genişletme (x10)
- ölçümü dondurma
- alarm durdurma
- set noktası anahtarlama
- tut
- alarm zamanını sıfırlama
Besleme gerilimi
110 ... 240V AC +10%/-15%
48 ... 63 Hz
20 ... 53V AC/DC 48 ... 63 Hz
ekstra kod / opsiyon
08.05/00362440
Transmitter / Kontrolör
Giriş 1:
pH / redoks potansiyel
2 lojik giriş
pH dan mV/ORP (redoks potansiyeli) ye
değiştirilebilir
?
Standart olarak 2 röle, limit kontrolörleri
veya darbe genişliği/darbe frekansı çıkışı ile
P, PI, PID, PD kontrolörler ya da ayarlamalı
kontrolörler
?
2 elektriksel olarak izole edilmiş çıkışlar 0(4)
... 20 mA / 0(2) ... 10 V pH, redoks veya
sıcaklık ya da sürekli kontrolörler (seçenek)
için ayrı olarak konfigüre edilebilir.
?
2 lojik giriş
?
Ortamın sıcaklığı gözlemlenebilir.
?
Basit, adım adım kalibrasyon prosedürü
?
OPSİYON: Modbus/Jbus protokolü ile
RS485/422 seri arayüzü veya Profibus-DP
?
DIN 43 700 e göre panel montaj gövde, ön
koruma IP65.
?
Duvar montaj gövde: IP67 koruması
5 çıkış
2 analog giriş
Giriş 2:
Sıcaklık
manüel giriş veya
Pt100 / Pt1000
?
Çıkış 4
- lojik 5V veya
- lojik 12V
Çıkış 3
- röle veya
- analog proses değeri çıkışı veya
- analog sürekli kontrolör çıkışı
veya
- 2 telli transmitter için 18V DC
besleme gerilimi çıkışı
Çıkış 5
- Profibus-DP veya
- Modbus/Jbus protokolü ile
RS422/RS485 seri arayüzü veya
- analog proses değeri çıkışı veya
- röle veya
- analog sürekli kontrolör çıkışı
Onaylar
JUMO Ölçü Sistemleri ve Otomasyon San. ve Tic. Ltd. Şti.
Çalışma şekli
Veri Sayfası 20.2530
Sayfa 2/9
Göstergeler / kontroller
Programlama ve çalıştırma kolaylığı için
kontrolör parametresi ve konfigürasyon verisi
çeşitli seviyelere atanmıştır.
(1)
(2)
Çalıştırma seviyesi
(8)
pH
Parametre seviyesi
(7)
mV
ORP
K1
K2
K3
K4
(3)
(4)
CAL
°C
PGM
(5)
EXIT
(6)
Konfigürasyon seviyesi
Parolalar ile seviyeler izinsiz erişime karşı
korunur.
Membranlı tuşları basit ve kolay şekilde
çalıştırma imkanı sağlar.
İki LED ekranı parametre sembollerini ve ilgili
değerleri gösterir.
Çalıştırma seviyesi
Alt ekran sembolleri göstermekte ve üst ekran
ilgili değeri gösterir. SPr1 ve SPr2 set noktaları
membranlı tuşları kullanarak değiştirilebilir.
(1) Ekran: Enstrüman “pH” dan “redoks” a (6) Parametrelerin seçilmesi ve girişlerin
yeniden ayarlanmıştır.
onaylanması için PGM tuşu
(2) 1 ... 4 çıkışları için durum göstergeleri (7) 4-haneli sıcaklık ekranı
(sarı)
(LED, yeşil, 8 mm yüksekliğinde)
(3) Parametreleri değiştirmek veya K2 (8) 4-haneli proses değeri göstergesi
rölesinin manüel çalıştırılması için artırma
(LED, kırmızı, 13 mm yüksekliğinde)
tuşu
(4) Parametrelerin değiştirilmesi veya K1 (4) “CAL”: Elektrod kalibrasyonunu başlatır
rölesinin manüel çalıştırılması için + (1- noktalı veya 2-noktalı kalibrasyon)
azaltma tuşu
(6)
(5) Seviyelerden ayrılmak için EXIT (Çıkış) (3)
tuşu
+ Manüel çalışmayı başlatır veya durdurur
(5)
Kalibrasyon seçenekleri
Parametre seviyesi
Kontrolör bu seviyede kontrol çevrimine
adapte olmuştur. Sembol ve değer ile uygun
parametreler burada görülür. Kontrolörün
konfigürasyonuna (konfigürasyon seviyesi)
göre sadece bu parametreler gösterilir.
Konfigürasyon seviyesi
Bu seviye, kontrolörü kontrol görevlerine
uyarlamak veya girişlerin ve çıkışların
adaptasyonu için kullanılır.
pH veya redoks kombinasyon elektrodunun
elektrod parametreleri imalat toleranslarına ve
kullanım farklılıklarına bağlıdır. Bu değişen
elektrod parametrelerini kompanze etmek için
transmitter iki kalibrasyon prosedürü sunar:
1) 2-noktalı kalibrasyon (standart)
2-noktalı kalibrasyon pH değerleri bilinen iki
sıvı çözeltiyi (örneğin tampon çözeltileri)
kullanarak elektrod sıfırı ve eğimini
belirler
Bu yöntem tercih edilmelidir!
2) 1-noktalı kalibrasyon
1-noktalı kalibrasyonda bir tampon çözeltisi
kullanarak (pH değeri bilinen çözelti)
sadece elektrod sıfırı belirlenir.
Yanlış elektrod eğrisinden kaynaklanan
problemle kullanıcı tarafından tespit
edilemez!
Bu yöntem elektrodun önemli kimyasal
veya mekanik müdahalelere maruz
kalmadığı durumlarda kullanılmalıdır.
Yukarıda açıklanan kalibrasyon prosedürüne
ek olarak transmitter manüel olarak giriş
kolaylığı veya sıfır noktasını ve eğriyi
ayarlama kolaylığı (bir laboratuar tarafından
belirlendiği gibi) sunmaktadır.
JUMO dTRANS pH 01 in ek
fonksiyonları
Proses değeri çıNışıQıQDUDOÕNDOWı /
aralık üstüne programlanabilir cevabı
Aralık altında veya aralık üstünde proses
değeri
çıkışı
takip
eden
çalışma
durumlarına geçebilir:
-4%, 0%, 100% veya 110% serbestçe
seçilebilir
Örnek:Enstrüman 2 ... 12 pH a göre 4 ... 20
mA için programlanmıştır.
Enstrüman pH 2 nin altına düşecek şekilde
ve çıkış sinyali 4 mA da tutulacak şekilde
(0%) ya da 3.84 mA (-4%) a düşecek
şekilde ayarlanabilir. 3.84 mA değeri bağlı
PLC ile “düzensiz” olarak tanımlanır.
Kontrolör rölelerinin cevabıTut olarak
tanımlanabilir
“Tut” bir lojik giriş veya bir alarm olayı ile
tuşları
kullanarak
manüel
olarak
başlatılabilir. K1 ve K2 rölelerinin çıkışları
“Tut”
fonksiyonunu
takip
eden
(programlanabilir) durumlara geçebilir:
0%
Röle güç almamış
50% çıkış
Dinamik kontrolörler için,
maksimum darbe
genişliği veya sıklığının
50% si oluşturulur.
100% çıkış
Röle güç almıştır veya
maksimum darbe
genişliği / sıklığı
Çıkış kabul edilmiş Geçerli çıkış
oluşturulmaya devam eder.
08.05/00362440
JUMO Ölçü Sistemleri ve Otomasyon San. ve Tic. Ltd. Şti.
“Manüel” modda K1 ve K2 röleleri
tuşları kullanarak manüel şekilde
çalıştırılabilir. Parametre seviyesini
seçerek tuş veya anahtar çalışması
seçilebilir.
Tuş çalışması:Tuşa basıldığı sürece röle
anahtarlanır (örneğin manüel doz ayarlama
için).
Anahtarlama işlemi:İlk tuş basışı röleyi açar
ve ikincisi tekrar kapatır (değiştirme eylemi),
örneğin büyük tankları boşaltmak için.
Analog proses değeri çı kışının
simülasyonu
Manüel modda proses değeri çıkışı (0/2 ...
10 V veya 0/4 ... 20 mA, ayara bağlı
olarak) 0 ... 100% arasından 10% luk
adımlarda ayarlanabilir
Uygulama: Enstrümanın (elektrodsuz), hata
bulma ve bakım için "test çalışması"
hazırlığı.
Kontrolör çı kış fonksiyonları
Çıkış 1 (röle):Darbe frekansı veya darbe
genişliği eylemi ile anahtarlama / limit
gözetimi / kapalı. Anahtarlama fonksiyonları
tersine çevrilebilir.
MAKSİMUM / MİNİMUM limit karşılaştırıcı.
Çıkış 2 (röle): Darbe frekansı veya darbe
genişliği eylemi ile anahtarlama / limit
gözetimi / sıcaklık girişi için maksimum limit
karşılaştırıcı / sıcaklık girişi için minimum
limit karşılaştırıcı / kapalı. Anahtarlama
fonksiyonları tersine çevrilebilir.
MAKSİMUM / MİNİMUM limit karşılaştırıcı.
Çıkış 3, röle veya analog proses değeri
çıkışı:“Tut” / alarm darbe kontağı, alarm
sabit kontağı / maksimum limit karşılaştırıcı
/ minimum limit karşılaştırıcı / pH veya
redoks proses değerinin çıkışı (sadece
analog proses değeri çıkışı için) / sıcaklık
proses değeri çıkışı (sadece analog proses
değeri çıkışı için) / analog kontrolör çıkışı
(sadece analog proses değeri çıkışı için) /
fonksiyon yok .
Çıkış 4, lojik çıkış:“Tut“ / alarm darbe
kontağı / alarm sabit kontağı / maksimum
limit karşılaştırıcı / minimum limit
karşılaştırıcı / fonksiyon yok.
Çıkış 5, röle veya analog proses değeri
çıkışı:“Tut” / alarm darbe kontağı, alarm
sabit kontağı / maksimum limit karşılaştırıcı
/ minimum limit karşılaştırıcı / pH veya
redoks proses değerinin çıkışı (sadece
analog proses değeri çıkışı için) / sıcaklık
proses değeri çıkışı (sadece analog proses
değeri çıkışı için) / analog kontrolör çıkışı
(sadece analog proses değeri çıkışı için) /
fonksiyon yok .
Limit karşılaştırıcı
(limit gözetimi)
Kontrolör çıkışları 1 ... 5 (enstrüman modeline
bağlı olarak) bir limit gözetim fonksiyonuna
atanabilir.
Her birisi için anahtarlama yönü (bir limitin
altına ve üstüne çekilmiştir) içeri çekme ve/
veya çıkma gecikmesi ve bir histerezis
tanımlanabilir.
Arayüz
Mikroişlemcili transmitter/kontrolör opsiyonel
olarak bir RS422/RS485 arayüzü ile
bütünleşebilir. Bu üst düzey sistemlerle
iletişim ve bir veri ağında bütünleşme için
kullanılır. İletim protokolü Profibus-DP veya
Modbus/Jbus'dan herhangi birisi olabilir.
Teknik bilgi
Girişler
Analog giriş 1
Giriş direnci = 1012 Ω
Referans sisteminin yalıtım direncinin DIN 19
265 e göre topraklamaya > 107 Ω
Tüm normal pH elektrodları,
pH antimon elektrodarı, metal elektrodları,
referans elektrodları veya kombinasyon
elektrodları için
Analog giriş 2
Direnç termometresi Pt100 veya
Pt1000, 2 veya 3 telli devrede
-50 ... +250°C
Ölçüm birimi °C (opsiyonel olarak °F)
İletken kompanzasyonu, analog giriş 2
İletken direnci yazılımda proses değerinin
düzeltilerek kompanze edilebilir.
Eğer direnç termometresi 3 telli devreye
bağlanmış ise bu gerekli değildir.
Bir direnç termometresi 2 telli devrede
bağlanmış ise iletken kompanzasyonu harici
bir kompanzasyon rezistörü kullanarak
sağlanabilir.
Lojik giriş 1 ve 2 nin fonksiyonel
açıklaması
İki standart lojik giriş bir PLC veya
anahtarlardan dalgalanan kontaklar (röleler)
çalıştırılabilir.
Takip
eden
fonksiyonlar
seçilebilir ve atanabilir.
Tuş kilidi:Transmitter üzerindeki tuşları
kilitleyerek yetkisiz girişlerin yapılmasını
engellemek için PLC veya bir anahtar
kullanılabilir.
Set noktası değişimi:Rahat proses kontrolü
için. Lojik giriş çalışmadığı sürece set noktası
çifti SPr1 ve SPr2 aktiftir. Eğer uygun şekilde
yapılandırılmış lojik giriş çalıştırılırsa ikinci set
noktası çifti aktifleşir. Uygulama: Örneğin
ortam ilk önce pH 4 e asitleştirilecekse daha
sonra pH 7 ye nötrleştirilir (2 proses adımı).
Ölçümü dondur:Gösterilen ölçüm ve proses
değeri çıkışı artık değişmez.
fonksiyon
enstrümanı
“Tut”
“Tut”:Bu
durumuna geçirmek için kullanılabilir (örneğin
bir denetleyici PLC ile). Kontrolörün “Tut” için
cevabı daha önceden açıklanmıştır.
ile
aynı
TUT
tersine
çevrilmiş:TUT
fonksiyondur ancak lojik giriş açık olduğu
zaman.
Alarm durdurma:Konfigüre edilen çıkış ile
08.05/00362440
Veri Sayfası 20.2530
Sayfa 3/9
alarm oluşturmak engellenmiştir. Alarm LED i
(örneğin K4) bir uyarı şeklinde yanıp sönmeye
devam eder.
Alarm zamanını sıfırla: Konfigüre edilen çıkış
ile alarm oluşturmak engellenmiştir. Alarm
gecikme süresi sıfır olarak ayarlanmıştır
ancak lojik giriş aktif olduğunda ve başlangıç
koşuları bir kez daha sağlandığında yeniden
başlatılır. Alarm LED i (örneğin K4) bir uyarı
şeklinde yanıp sönmeye devam eder.
Aralık genişletme (x10): Eğer sadece ölçüm
aralığının küçük bir kısmı kullanılmış ise,
transmitteri yeniden 0 a getirmek avantajlı
olabilir
Ölçüm ve kontrol aralığı
-1.00 ... 14.00 pH veya
-1999 ... +1999 mV (redoks)
Karakteristikten sapma
≤ 0.25% ölçüm aralığı
Ortam sıcaklığı hatası
≤ 0.15% / 10 °C
Referans sıcaklığı
25°C
Sıcaklık gösterimi
-50 ... +250°C (opsiyonel olarak °F)
Karakteristikten sapma
≤ 0.25% ölçüm aralığı
Ortam sıcaklığı hatası
≤ 0.1% / 10 °C
Sıcaklık kompanzasyonu
(pH ölçümü)
Analog giriş 2 de direnç termometresi ile
Ayarlanabilir:
Pt100 veya Pt1000 ile otomatik sıcaklık
kompanzasyonu ya da manüel sıcaklık
kompanzasyonu
Kompanzasyon aralığı
-20 ... +150°C
Çıkışlar
2 röle çıkışı, 1 lojik çıkış, 1 analog proses
değeri çıkışı veya 1 ilave röle ve 1 seri arayüz
mevcuttur.
1.
Röle, çıkış 1 / 2 (standart)
Açık kontak (normalde açık kontak,
normalde kapalı kontak gibi konfigüre
edilebilir)
kontak derecesi: 3A, 250V AC dirençli
yük ile
kontak ömrü:
> 5x105çalışma, nominal yükte
2.
Lojik çıkış, çıkış 4
0/5V
Ryük ≥250 Ω(standart)
veya
0/12V
Ryük ≥ 650Ω (opsiyon)
3.
Proses değeri çıkışı, çıkış 3 veya 5
(opsiyon)
serbestçe ayarlanabilir:
0(2) ... 10V Ryük = 500Ω veya
0(4) ... 20mA Ryük = 500Ω
girişlerden elektriksel olarak izole
edilmiştir:
DU ≤ 30V AC veya
DU ≤ 50V AC
JUMO Ölçü Sistemleri ve Otomasyon San. ve Tic. Ltd. Şti.
Çıkış sinyalinin karakteristiğinden
sapma
= 0.25% ± 50 ppm / °C
4.
5.
Röle, çıkış 3 veya 5 (opsiyon)
(sadece proses değeri çıkışı olmayan
enstrümanlar için)
değişebilir kontak
kontak derecesi: 3A, 250V AC dirençli
yük ile
kontak ömrü:
> 5x105çalışma, nominal yükte
RS422 / RS485 Arayüzü,
Çıkış 5 (opsiyon)
elektriksel olarak izole edilmiş
Baud hızı
4800 / 9600bps
Protokol
Modbus/Jbus veya
Profibus-DP
Genel kontrolör verisi
A/D dönüştürücü
>15bit çözünürlük
Kontrolör tipi
Çıkışlar 1 ve 2
Limit kontrolörü, darbe genişliği veya darbe
sıklığı kontrolörü, ayarlamalı kontrolör
Serbestçe ayarlanabilir ve karıştırılabilir
K3 / K5:
sürekli kontrolör
Kontrol eylemi
P, PI, PID veya PD olarak ayarlanabilir.
Örnekleme zamanı
210msn
Ölçüm devresi gözetimi
Giriş 1:
aralık dışı, sensör gözetimi
Giriş 2:
aralık dışı, prob kısa devresi, prob kırılması
Çıkışlar tanımlanan (ayarlanabilir) duruma
geçer.
Veri yedekleme
EEPROM
Besleme gerilimi
110 ... 240 V AC +10%/-15%,
48 ... 63 Hz veya
20 ... 53 V AC/DC, 48 ... 63 /0 Hz
Güç tüketimi
yaklaşık 8V A
Elektrik bağlantısı
Anahtarlama kabini için enstrüman
(temel model)
altın kaplama konnektörler ile, DIN 46 244/A
ya göre; 4.8mm x 0.8mm
pH cam elektrodu veya kombinasyon
08.05/00362440
Veri Sayfası 20.2530
Sayfa 4/9
elektrodu ya da BNC soketi ile metal elektrodu
Opsiyon
Duvar montaj gövde
(ekstra kod /640)
vida terminalleri ile
(2.5mm2 ye kadar tel ara kesiti)
6 kablo bileziği (1 x M16, 5 x M20)
Duvar montaj gövde
ekstra kod /640
Talep üzerine JUMO dTRANS pH 01 ayrıca
bir yüzey montaj gövde içerisinde sağlanabilir.
Gövde, duvarda montaj için veya EN 50 022
ye göre 35 x 7.5 mm DIN rayında montaj için
uygundur.
İzin verilen ortam sıcaklığı
0 ... +50°C
İzin verilen ortam sıcaklığı limitleri
-10 ... +55°C
İzin verilen saklama sıcaklığı
-40 ... +70°C
İklimsel koşullar
yıllık ortalamada = 75% bağıl nem,
kondansasyonsuz
Koruma sınıfı
EN 60529'a göre
Anahtarlama kabini için enstrüman
ön IP65 / arka IP20
Duvar montaj enstrüman
IP67
Elektriksel güvenlik
EN 61 010'a göre
açıklık ve kayıp mesafeleri:
- aşırı gerilim kategorisi II
- kirlilik derecesi 2
Elektromanyetik uyumluluk
EN 61 326'a göre
müdahale emisyonu: B sınıfı
müdahale dayanıklılığı: endüstriyel
gereksinimler için
Gövde
Anahtarlama kabini için enstrüman
(temel model)
DIN 43 700 e göre iletken plastikt panel
montaj gövde, ana malzeme ABS
ek kontrolör modülü ile
Duvar montaj gövde (ekstra kod /640)
ana malzeme PC
Çalışma pozisyonu
sınırsız
Ağırlık
Anahtarlama kabini için enstrüman
(temel model)
yaklaşık 320g
Duvar montaj gövde (ekstra kod /640)
yaklaşık 1400g
Gövde dayanıklıdır ve yerleşik enstrüman için
P67 koruması sağlamaktadır ve altı kablo
bileziği ile donatılmıştır. Kullanılmayan kablo
bilezikleri teslimatta dahil edilen kör
rondelaları kullanarak sıkıca kapatılabilir.
Elektrik bağlantısı vida terminalleri ile
yapılmıştır (tel ara kesiti 2 mm2 ye kadar).
Standart aksesuarlar
– 2 montaj braketi (ekstra kod / 640 ile
birlikte değil (duvar montaj gövde))
– 1 BNC konnektörü (ekstra kod / 640 ile
birlikte değil (duvar montaj gövde))
– 1 conta, panel montajı için (ekstra kod /
640 ile birlikte değil (duvar montaj gövde))
– duvar montajı için çeşitli elemanlar
(sadece ekstra kod / 640 ile birlikte (duvar
montaj gövde))
– DIN rayı montajı için çeşitli elemanlar
(sadece ekstra kod / 640 ile birlikte (duvar
montaj gövde))
– 1 Kullanım Kılavuzu B20.2530.0.1
– 1 Kullanım Kılavuzu B20.2535.0.1
Opsiyonel aksesuarlar
Arayüz açıklaması B20.2530.2
JUMO Ölçü Sistemleri ve Otomasyon San. ve Tic. Ltd. Şti.
Veri Sayfası 20.2530
Sayfa 5/9
Parametreler
Parametre
Ekran
Değer aralığı
Açıklama
Alarm toleransı
pH / redoks
AL1
0.00 ... 99.99 pH
0000 ... 9999 mV
Alarm sadece seviye (set noktası + alarm
toleransı) geçildiği zaman oluşturulur ve alarm
gecikme süresi (sadece darbe genişliği / darbe
sıklığı kontrolörü için efektif) geçildiğinde
oluşturulur. Bu limit kontrolörleri için dahili olarak 0
da sabitlenmiştir.
Alarm gecikmesi
AL2
0 ... 6000 sn
Alarm kontağı aktifleşmeden önceki gecikme
süresi
Oransal band 1
pH / redoks
Pb1
Oransal band 2
pH / redoks
Kontrolörün P eylemine etki eder.
Pb2
0.01 ... 99.99 pH
1 ... 9999 mV
Türevsel zaman 1
dt 1
Türevsel zaman 2
dt 2
Reset zamanı 1
rt 1
Reset zamanı 2
rt 2
Minimum AÇIK zamanı 1
(limit kontrolörü veya darbe genişliği
kontrolörü için)
tr 1
veya
minimum darbe genişliği 1
(darbe sıklığı kontrolörü için)
Minimum AÇIK zamanı 2
(limit kontrolörü veya darbe genişliği
kontrolörü için)
tr 2
veya
minimum darbe genişliği 2
(darbe sıklığı kontrolörü için)
Anahtarlama farkı 1
pH / redoks / sıcaklık
HYS1
Anahtarlama farkı 2
pH / redoks / sıcaklık
HYS2
Anahtarlama farkı 3
pH / redoks / sıcaklık
HYS3
Anahtarlama farkı 4
pH / redoks / sıcaklık
HYS4
Anahtarlama farkı 5
pH / redoks / sıcaklık
HYS5
Çekme gecikmesi 1
Ond1
Çekme gecikmesi 2
Ond2
Çekme gecikmesi 3
Ond3
Çekme gecikmesi 4
Ond4
Çekme gecikmesi 5
Ond5
Bırakma gecikmesi 1
Ofd1
Bırakma gecikmesi 2
Ofd2
Bırakma gecikmesi 3
Ofd3
Bırakma gecikmesi 4
Ofd4
Bırakma gecikmesi 5
Ofd5
Maksimum darbe sıklığı 1
Fr 1
Maksimum darbe sıklığı 2
Fr 2
Darbe süresi 1
Cy 1
Darbe süresi 2
Cy 2
Çıkış seviyesi limiti, röle 1
Y1
Çıkış seviyesi limiti, röle 2
Y2
Aktüatör zamanı
tt
08.05/00362440
Kontrolörün D eylemine etki eder.
Eğer dt = 0 ise kontrolörün D eylemi yoktur
0 ... 9999 sn
Kontrolörün I eylemine etki eder.
Eğer dt = 0 ise kontrolörün I eylemi yoktur
0.2 ... 999.9 sn
Doz ayarlama cihazının teknik verisi ile belirlenir
(solenoid valf, dozaj pompası)
0.01 ... 99.99 pH
1 ... 9999 mV
0.0 ... 250.0 °C
Kontrol kontağı için kapatma noktasını belirler.
(Eğer pH veya sıcaklık bağımlı limit karşılaştırıcılar
ilgili konfigürasyon kodu ile konfigüre edilmiş ise
gösterilir)
0.2 ... 999.9 sn
Kontak değişmelerinden önce gecikme süresi
(Eğer pH veya sıcaklık bağımlı limit karşılaştırıcılar
ilgili konfigürasyon kodu ile konfigüre edilmiş ise
gösterilir)
0.2 ... 999.9 sn
Kontak başlangıç pozisyonuna geri gelinceye
kadarki gecikme süresi.
(Eğer pH veya sıcaklık bağımlı limit karşılaştırıcılar
ilgili konfigürasyon kodu ile konfigüre edilmiş ise
gösterilir)
0 ... 150 darbe/dakika
Darbelerin maksimum sıklığı (örneğin bir dozaj
pompasını çalıştırma)
1.0 ... 999.9 sn
Darbenin ayarlandığı periyot
0 — 100%
Darbe genişliği / darbe sıklığı kontrolörü için
maksimum çıkış seviyesi.
15 ... 3000 sn
Ayarlamalı kontrolör için
JUMO Ölçü Sistemleri ve Otomasyon San. ve Tic. Ltd. Şti.
Veri Sayfası 20.2530
Sayfa 6/9
Bağlantı diyagramı
Arka görünüm
faston konnektörü ve BNC
soketi ile
Duvar montaj gövde
(ekstra kod /640) terminal
şeridi ile
Çıkışlar
K
Terminal atamaları
Röle 1
(K1)
Durum göstergesi
LED K1
1
23
22
Röle 2
(K2)
Durum göstergesi
LED K2
2
Röle 3
(K3)
Durum göstergesi
LED K3
3
22
21
20
ortak
açık
S
21
20
P
16
15
14
kapalı
ortak
açık
16
S
15
14
P
S
Ö
15
14
analog proses değeri çıkışı
(elektriksel olarak izole edilmiş)
Röle 4
(K5)
durum göstergesi yok
23
P
veya
Lojik çıkış 1
(K4)
Durum göstergesi
LED K4
Sembol
ortak
açık
4
5
19
17
3
2
1
–
+
–
+
kapalı
ortak
açık
14
15
+
-
17
19
+
-
3
2
1
P
analog proses değeri çıkışı
(elektriksel olarak izole edilmiş)
08.05/00362440
S
Ö
veya
2
1
–
+
1
2
+
-
JUMO Ölçü Sistemleri ve Otomasyon San. ve Tic. Ltd. Şti.
Veri Sayfası 20.2530
Girişler
Terminal atamaları
pH kombinasyon elektrodu
veya
redoks kombinasyon elektrodu
Anahtarlama kabinli model:
BNC soketi
Duvar montaj gövde ile (ekstra kod /640)
vida terminali 6: referans sistemi (örgü)
vida terminali 7: cam / metal elektrodu (iç iletken)
pH cam elektrodu
veya
metal elektrodu
(ayrı referans elektrodu ile)
Anahtarlama kabinli model:
BNC soketi
Duvar montaj gövde ile (ekstra kod /640)
vida terminali 6: örgü
vida terminali 7: cam / metal elektrodu (iç iletken)
Referans elektrodu
(ayrı elektrodlar ile)
8
Sayfa 7/9
Sembol
referans sistem (iç iletken)
BNC soketi veya vida terminalleri
pH veya redoks
kombinasyon elektrodu
referans sistemi
BNC soketi veya vida terminalleri
ekran
pH cam elektrodu
veya
redoks metal elektrodu
faston konnektörü veya vida terminali
referans elektrodu
3-telli devrede direnç
termometresi
9
10
11
2-telli devrede direnç
termometresi
Seri arayüz RS422
(opsiyon)
Seri arayüz
Profibus-DP
(opsiyon)
10
11
J
9
10
11
RxD
5
4
RxD +
RxD –
Veri alımı
TxD
2
1
TxD +
TxD –
Veri gönderimi
3
GND
2
1
TxD/RxD +
TxD/RxD –
3
GND
4
besleme gerilimi pozitif
(P5V)
RxD/TxD-P
2
veri gönderimi/alımı pozitif,
B iletkeni
RxD/TxD-N
1
veri alımı/gönderimi negatif
A iletkeni
DGND
3
veri aktarımı için topraklama
GND
Seri arayüz
RS485
(opsiyon)
9
+
GND
VP
5
Veri alımı / veri gönderimi
4
2
1
2
1
3
2
1
3
Lojik giriş 1
13
19
13
19
Lojik giriş 2
12
19
12
19
Besleme gerilimi
tabelaya bakınız
08.05/00362440
AC
DC
AC:
L1
N
TE
DC:
L+
faz/hat
L–
nötr
teknik topraklama
L1 N
L+ L- TE
3
4
JUMO Ölçü Sistemleri ve Otomasyon San. ve Tic. Ltd. Şti.
Veri Sayfası 20.2530
Sayfa 8/9
Boyutlar
DIN 43 700 e göre panel kesiklikleri
yakın montaj (minimum boyutlar)
Tip 202530 / …
DIN 43 700 e göre
panel kesikliği
Opsiyon
Yüzey montaj gövde, ekstra kod /640, IP67 koruması koruma
5 x kablo bileziği M20
1 x kablo bileziği M16
08.05/00362440
JUMO Ölçü Sistemleri ve Otomasyon San. ve Tic. Ltd. Şti.
Veri Sayfası 20.2530
Tip ataması
(1)
202530
*Genel
Temel tip
202530 serisi tüm kontrolörlerde
kullanıcı takip eden
konfigürasyonları serbestçe
seçebilir:
? Kontrolör kapalı
JUMO dTRANS pH 01,
pH değeri için mikroişlemcili transmitter/kontrolör
(redoks gerilimine değiştirilebilir)
(2)
10
Temel tipe ekler
Limit kontrolörü*
(3)
?
Limit kontrolörü
?
P, PI, PD, PID kontrol eylemi ile
darbe genişliği kontrolörü
?
P, PI, PD, PID kontrol eylemi ile
darbe sıklığı kontrolörü
Ayarlamalı kontrolör
Çıkış I
000
çıkış yok
310
röle (değişebilir kontak)
888
proses değeri çıkışı, serbestçe ayarlanabilir
?
Çıkış II
1
(4)
000
çıkış yok
1
310
röle, değişebilir kontak
888
proses değeri çıkışı, serbestçe ayarlanabilir1
(5)
Besleme gerilimi
22
20 ... 53 V AC/DC, 48 ... 63/0 Hz
23
110 ... 240 V AC +10%/-15%, 48 ... 63 Hz
(6)
Arayüz
00
seri arayüz yok
54
RS422/RS485 seri arayüzü 1
64
Profibus-DP seri arayüzü1
(7)
Ekstra Kodlar
000
ekstra kod yok
015
lojik çıkış 0/12 V DC,
standart 0/5 V DC yerine
640
duvar veya DIN rayında montaj için yüzey montaj gövde, IP67 koruması
(1)
(2)
(4)1
(3)
Sipariş kodu
202530
/
10
-
Sipariş örneği
202530
/
10
-
,
888
,
000
(6)1
(5)
-
23
-
(7)
-
00
-
000
Standart modeller
Tip
Sipariş Numarası
202530/10-888,000-23-00/000
20/00377252
202530/10-888,000-22-00/000
20/00377474
Üretim modelleri
Tip
Sipariş Numarası
202530/10-888,000-23-00/640
20/00431434
Opsiyonel aksesuarlar 1 (anahtarlama kabini
modeli)
İsim
Sipariş Numarası
C-rayı için braket
70/00375749
Kör kapak 96 x 48 mm
70/00069680
Opsiyonel aksesuarlar 2 (duvar montaj model)
İsim
Sipariş Numarası
Direk mengenesi, 60 mm çapında (kenetlenme alanı: 50 ... 70 mm çapında) 20/00437485
Direk mengenesi, 120 mm çapında (kenetlenme alanı: 100 ... 120 mm 20/00437486
çapında)
08.05/00362440
Sayfa 9/9
Eğer çıkış II (4) = "310" veya
"888" ise arayüz opsiyonu (6)
mümkün değildir!

Benzer belgeler

dTRANS Az 01 Analitik ölçümler için µP Gösterge / Kontrolör

dTRANS Az 01 Analitik ölçümler için µP Gösterge / Kontrolör genişliği veya sıklığının 50% si oluşturulur. Röle güç almıştır veya maksimum darbe genişliği / sıklığı Geçerli çıkış oluşturulmaya

Detaylı

JUMO DICON 401/501 Universal profil kontrolörleri / oluşturucular

JUMO DICON 401/501 Universal profil kontrolörleri / oluşturucular JUMO Ölçü Sistemleri ve Otomasyon San. ve Tic. Ltd. Şti.

Detaylı

Metin yazdırma ve 24 karakterli LED nokta matris ekranı ile

Metin yazdırma ve 24 karakterli LED nokta matris ekranı ile JUMO GmbH & Co. KG JUMO GmbH & Co. KG Gönderi adresi: Mackenrodtstraße 14, 36039 Fulda, Delivery address: Mackenrodtstraße 14,Almanya Posta adresi: 36039

Detaylı