Daha fazlasını öğrenmek için 17. sayfaya bakınız

Transkript

Daha fazlasını öğrenmek için 17. sayfaya bakınız
Turkish
2007 Nisan, Sayı 5
Homes for Haringey’den
sizin için haberler!
HOMES FOR
HARİNGEY’İN
İHTİYACI VAR
Daha fazlasını öğrenmek için 17.
sayfaya bakınız
Haberler
İşte okumak istediğiniz konular:
2
Haberler
6
Konut ve toplum
10
Bir yılın ardından
12
Yönetim Kurulunuz
14
Kiracı katılımı
18
Lease sahipleri haberleri
20
Pam sorunlarınızı dinliyor
21
Takdirler, şikâyetler ve görüşler
22
Performans
ve dahası…
Terkedilmiş ya da
vergilendirilmemiş araçlar mı?
Aman dikkat!
Sitelerde terkedilmiş ya da vergilendirilmemiş araç sorununun
kökünü kazımak niyetindeyiz; bu yüzden tekerlek kelepçeleme
ve çekme servisini geliştiriyoruz.
Bu yeni projeyi ilk defa North Tottenham’da uygulayacağız ve
bu mali yılın sonuna kadar da aşamalı olarak tüm beldeye
yayacağız.
Kuruşu kuruşuna paranın karşılık
değeri
Hepimiz paramızın karşılık değerini hak ediyoruz; bu yüzden
aldığınız servisleri düzenli olarak kontrol ediyoruz.
Şu anda gündelik onarımlar servisimiz gözden geçirmekteyiz.
Bu kapsamda bu işlere teklif vermeleri için şirketler davet
edilmektedir. Böylece paranın karşılık değerini en iyi
alabileceğimiz hizmeti kim verebilecek göreceğiz.
Sonuçları Mayıs ayında öğreneceğiz. İhaleyi belki kendi kurum
bünyemizde bulunan servisimiz belki de dışarıdan bir firma
kazanacak. Sonuç ne olursa olsun, siz yine aşina olduğunuz
yüzleri görmeye devam edeceksiniz ve servisinizde bir aksama
olmayacak.
Onarımlar servisini gözden geçirmenin yanında, Gürültüyle
Mücadele Birimi, Site Aydınlatması ve Anti Sosyal Davranışlar
Eylem birimi gibi daha birçok servisimizi de değerlendirmiş
bulunuyoruz. Bu ve buna benzer başka değerlendirmeler
sonucunda toplamda 86.000 sterlin tasarruf etmiş bulunuyoruz.
Bu parayla aldığınız servislerin iyileştirilmesine yatırım
yapılmaktadır.
2
www.homesforharingey.org
Bize kendinizi anlatın
Kısa kısa…
Bonjour! Guten tag! Merhaba! Hello!
Haringey özel bir yerdir. Burada birçok ırk, kültür ve kabiliyet bir
arada yaşar. Bizler farklı dilleri konuşuyoruz ve farklı yollardan
bilgi ediniyoruz.
Sizi istediğiniz şekilde bilgilendirebilmemiz için sizden ihtiyaçlarınızı
öğrenmemiz gerekiyor. Önemli yazışmaların size dilinizde
gelmesini istiyor musunuz? Belki de çok iyi göremiyor ve
yazışmaların büyük puntolu olmasını istiyorsunuz.
Bunları şimdi bize söyleyin, bir dahaki sefere sizinle tercih ettiğiniz
şekilde iletişim kuralım. Kiracılık yönetim memurunuzla temas
kurunuz ya da web sitemizden bir form indiriniz.
Gaz emniyeti
Geçen yıl kazanınızın bakımını yaptırdınız mı?
Gaz emniyeti kontrolleri belediye kiracıları için ücretsizdir. Bir
randevu almak için bölgenizden sorumlu yükleniciyi bugün
arayın.
Gaz öldürür. Siz onun kurbanlarından biri olmayın.
Bölgeniz
Gaz şirketi
Telefon numarası
Broadwater Farm,
Hornsey, South
Tottenham, Wood
Green
TSG Limited
020 8527 7974 020
8527 7975
North Tottenham
TA Horn Limited
020 8275 3080
Destek hizmetli
konutlar,
pansiyonlar ve tüm
özel sektör konutları
Purdy Limited
01992 703410
Birinci sınıf kalite
Britanya Standartlar
Enstitüsü Ocak ayında
onarımlar servimizi
denetledi ve bu servise
onay sertifikası verdi. Bu,
yüksek standartlarda
çalıştığımız ve sürekli
gelişime odaklandığımız
anlamına gelmektedir.
Çalışanlara yetki
Homes for Haringey
Investors in People (İnsana
Yatırım) onay belgesini
aldı. Daha ilk yılında bu
belgeyi almak bir kuruluş
için büyük bir başarıdır ve
bu, bizim konut servislerini
iyileştirme azmimizi gösterir.
Siz tamir edebilir misiniz?
Evet edebilirsiniz.
Çevrimiçi ya da ücretsiz
telefon hattımızı arayarak
bir onarım bildirmeden
önce, Homes Zone’un bu
sayısıyla birlikte aldığınız
yeni ve geliştirilmiş
onarımlar kitapçığınıza bir
göz atın.
Bu kitapçığı her zaman
elinizin altında bulundurun.
Bu kitapçık sayesinde bir
aksilik olduğunda gerekli
onarım işini bize tam
olarak tarif edebileceksiniz.
Onarım işleri personeli başarılarını kutluyor
Sayı 5, Nisan 2007
3
Makul konutlar
Konutlarınızın makul hale
getirilmesi hakkında güncel
bilgi
Birinci aşama – Makul konutlar için yapılan çalışmalar
Haringey Belediyesi ve Homes for Haringey son üç yıldır beldede
bulunan konutların iyileştirilmesi için epeyce bir iş gerçekleştirmiş
bulunmaktadır.
Bu konuda istikrarlı bir ilerleme sağlanmıştır. Son üç yıl içinde
yapılan çalışmalarla, 2004 Mart ayında hükümetin koyduğu
temel standarda uygun konut oranımız %42 iken bu oran 2007
Şubat ayı sonunda %57’ye yükselmiştir. Bu kapsamda 1920
kiracının konutunun elektrik tesisatı yenilenmiş ve 1302 konuta
yeni çatı yapılmıştır. Yeni monte ettiğimiz ısıtma sistemi sayısı 824,
yaptığımız yeni banyo sayısı 1082'dir. 888 adet yeni mutfak
yaparken, 1446 konuta yeni pencereler takmış bulunuyoruz.
İkinci aşamaya geçene kadar eldeki parayla iyileştirme
çalışmalarına devam edeceğiz.
Makul konutlar programı – İkinci aşama
Mümkün olan en kısa süre içinde tüm kiracılarımızın konutlarını
makul konutlar standardına ulaştırmak istiyoruz. Bu amacımızı
gerçekleştirmede bize yardımcı olacak 231 milyon sterlin
tutarında bir ödenek almak için hükümete teklifimizi vermiş
bulunuyoruz.
Bu parayı alabilmemiz için Denetim Komisyonu müfettişlerinden
iki yıldız almamız gerekmektedir.
Son birkaç yıldır bunun için çaba sarf ediyoruz. Bu kapsamda
epeyce iyileştirme işi gerçekleştirdik. Müfettişler Mayıs ayında
servislerimizi değerlendirdiklerinde istediğimiz sonucu elde
edeceğimizi umuyoruz.
Söz konusu bu ödeneği alır almaz derhal ikinci aşamaya
geçeceğiz. 2008 yılının Nisan ayında ikinci aşamaya geçmeyi
umuyoruz; ancak bu, hükümetin o andaki ödenek bütçesine de
bağlı olacaktır.
Bir sonraki aşamada yüklenicilerimiz tüm konutların etütlerini
yapacaktır. Bu etütler sonucunda her bir konut için yapmak
zorunda olduğumuz işler tespit edilecektir. Yarısından fazlası
zaten standart ölçütlerinde olduğundan tüm konutlar için bir
çalışma yapılması gerekmeyecektir. Standardı karşılayamayan
konutların ise çatıları veya elektrik tesisatları yenilenebilecek ya
da bunlara yeni bir mutfak, banyo, ısıtma sistemi veya
pencereler yapılabilecektir.
Homes for Haringey,
konutlarınızın
yönetiminden ve
hükümetin Makul Konutlar
standardına
yükseltilmesinden
sorumludur.
Daha fazla bilgi için
Lütfen Varlık Yönetim
birimini arayınız ya da
yazınız. Tel: 020 8489 1778
Adres: Asset Management
team,Homes for
Haringey,6th Floor River
Park House, Wood Green,
N22 8UZ
Denetim Komisyonu
teftişi, 9 – 22 Mayıs
Denetim Komisyonu,
müşterilerine hak ettikleri
hizmetleri sunup
sunmadığını kontrol
etmek üzere Homes for
Haringey’i teftiş
edecektir. Bunu
öğrenmek için denetçiler
birçok konut sakiniyle
konuşacaktır. Bu
denetimde iyi not
almamız çok önemli.
Çünkü makul konutlar için
hükümetten alacağımız
ek ödenek Denetim
Komisyonundaki
müfettişlerin bize iyi not
vermesine bağlıdır.
Konut sakinleriyle birlikte çalışma
Makul konutlar programımızın ikinci aşaması büyük bir projedir.
Konut sakinleri yüklenicilerimizi belirleme işlemine katılmıştır;
ancak iş bununla bitmiyor. İkinci aşama işlerinin planlanmasında
ve gerektiği gibi yerine getirilmesi aşamasında kiracılar ve lease
sahiplerinin katılımı için birçok fırsat mevcut olacaktır.
Daha ayrıntılı bilgi için gözünüzü bizden ayırmayın.
4
www.homesforharingey.org
İşleri kim yapıyor?
Konut sakinlerinin de yardımıyla birçok yüklenicinin ka yıtlarını ve
kalite durumlarını inceledik ve ayrıntılı bir seçim sürecinin
sonunda her bir bölge için bir yüklenici tayin ettik:
South Tottenham – Apollo London
Wood Green – Mulalley & Company Ltd.
North Tottenham – Lovell Partnership
Hornsey – Wates Construction
Önümüzdeki aylarda yükleniciler etütleri gerçekleştirmek üzere
konut sakinleriyle temas kuracaktır.
İkinci aşamaya geçilmesi
Hükümetten ekstra para geldiğinde derhal makul konutlar
programının ikinci aşamasına başlayabileceğiz.
Hangi konutların bu kapsamda ilk önce ele alınacağına bir dizi
faktörü göz önünde bulundurarak karar vermiş bulunuyoruz.
Makul konutlar standardına ulaşmaları için konutlarda yapılması
gereken işlerin neler olduğu, yapılacak işlerin ivedilik durumları
ve çevresel faktörler karar alma sürecinde dikkate aldığımız
hususlardır.
Buna göre yüksek öncelikli olarak kabul edilen yerler şunlardır:
Albert Vittoria House
Altair Close
Barker House
Ben Tillett House
Broadwater Road
Carlton Lodge
Gaven House
Granville Road
Grimshaw Close
Grovelands Road
Leabank View
Lemsford Close
Miller House
Milton Road
Moreton Close
Moreton Road
Nursery Street
Osman Close
Otway Court
Parkland Road
Queen Street
Rowlands Close
Tewkesbury Close
The Weymarks
Tiverton Road
Remington Road
White Hart Lane
Bu yerlerdeki işlerin hangi sıraya göre yapılacağı, etüt sürecini
müteakip yükleniciler tarafından belirlenecektir.
Bundan sonraki projelerde öncelik sırası, “önce ihtiyaçlar” göz
önünde tutularak belirlenecektir.
Sayı 5, Nisan 2007
5
Konut ve toplum
Eve hoş geldiniz
Kapıcı servisi alan konut sakinleri evlerine vardıklarında
bankonun arkasında dost bir yüzle karşılaşmaktan mutlu.
Aralık ayında Haringey’de kapıcı servisi alan 2352 konut sakininin
tümüne bir anket gönderdik ve aldıkları bu hizmeti sorduk.
Amacımız bu hizmeti nasıl iyileştirebileceğimizi öğrenmekti.
Aldığımız sonuçlar genelde olumlu oldu. Bununla birlikte,
güvenliği arttırmak için istenmeyen ziyaretçilerin daha etkili bir
şekilde izlenmesi gerektiğini de bildirdiniz. Yakında bunu nasıl
yapabileceğimizi sakinlerle konuşmaya başlayacağız.
Ankete katılan herkese teşekkür ederiz.
Homes for Haringey'den garaj kiralama
Kiralık garaj başvurularınız için www.homesforharingey.org
adresinden çevrimiçi formumuzu doldurunuz ya da aşağıdaki
numaraları arayınız.
Wood Gren sakinleri
020 8489 3278
South Tottenham sakinleri
020 8489 4350
North Tottenham sakinleri
020 8489 4472
Hornsey sakinleri
020 8489 1539
Geri dönüşüm
başarısı
Soru: Altı adet Londra
otobüsünün toplam ağırlığı
ne kadardır?
Yanıt: Yaklaşık 54 tondur
ve bu Aralık ayı boyunca
Tottenham’da yeni geri
dönüşüm sistemi
kapsamında toplanan
atıkların ağırlığına eşittir.
Yeni servisler yaklaşık
60.000 konutu
kapsamaktadır ve bunların
birçoğunda haftalık
kapıdan toplama sistemi
uygulanmaktadır.
Birçok sitede daha
önümüzdeki birkaç yıl
içinde geri dönüşüm
servisleri planlanmaktadır.
Ayrıntılı bilgi için Haringey
Accord ile temas kurunuz.
Tel: 020 8885 7700; E-posta:
[email protected]
haringeyaccord.com
Tanımadığınız kişilere kapıyı açmayın
Sahte ziyaretçilere dikkat!Kimlik kartını görmeden hiçbir
resmi görevliye kapıyı açmayınız.
Personelimizin kimlik kartları bulunmaktadır. Onları içeri
almadan kartlarını göstermelerini isteyiniz. Durun, düşünün
ve ihtiyatlı olun. Kart yoksa giriş de yok!
Düzeltme
Homes Zone’un geçen sayısında site servisleri görevlilerinin bazı
para cezalarını verme yetkisine sahip olduğu söylenmiştir. Site
servisleri görevlilerimiz para cezası verme yetkisine sahip değildir.
Sadece site servisleri müdürleri ve site servisleri birim şefleri bu
cezaları kesebilecektir.
6
www.homesforharingey.org
Ücretsiz
Sizi dinlemek istiyoruz. Yararlı bir puf noktası
biliyorsanız, harika bir tarifiniz varsa ya da bir
başarı öyküsü anlatmak iste rseniz, sizi dinlemek
isteriz. Bunun karşılığında size az enerji harcayan
ücretsiz ampul gönderiyoruz.
Adınızı ve adresinizi yazarak fikirlerinizi
postalayınız: Communications team, Homes for
Haringey, 13-27 Station Road, Wood Green, N22
6UW
E-posta atınız:
[email protected]
Arayınız: 020 8489 1582.
Fikrini gönderen herkese ücretsiz bir ampul
gönderilecektir. Bir yılda günde ortalama dört
saat normal bir 100 watt ampul yakmanın size
maliyeti yaklaşık 14,60 sterlindir. Az elektrik
harcayan ampul kullanmanız durumunda,
ampul başına yılda 12 sterlin tasarruf edebilirsiniz.
Yeni hediye çekleri zindelik ve
enerji veriyor
Bir arkadaşınıza ya da aile ferdine doğum gününde ne
alacağınıza karar veremiyor musunuz?
İşte size harika bir fikir: Haringey Belediyesi Spor ve Serbest
Zaman Servisi, 5, 10 ve 25 sterlin tutarında hediye çeki
uygulaması başlattı. Bu çekler, Park Road, Tottenham Green ve
White Hart Lane serbest zaman merkezlerinde
kullanılabilmektedir.
Bisiklet
kilitleme rafı
kazanın
Bisiklete binmek sağlınız
açısından yararlıdır. Toplu
ulaşımdan daha ucuz ve
daha hızlıdır.
Bununla birlikte eğer büyük
bir binada yaşıyorsanız
bisikletinizi güvenle
koyacağınız bir yer
bulmada zorlanabilirsiniz.
Belediye siteleri bloklarında
10 bisikletlik kilitleme rafı
için ödenek veriyoruz.
Bir raf da siz istiyorsanız
daha fazla sakinini bisiklet
kullanmaya teşvik edecek
fikrinizi bize yollayın.
En iyi on fikrin sahipleri,
blokları önünde yeni ve
hoş bir 10 bisikletlik kilitleme
rafı kazanacak.
Fikrinizi bize e-posta yapın:
[email protected]
homesforharingey.org
Ya da postalayın:
Communications team,
Homes for Haringey, 13-27
Station Road, Wood
Green, N22 6UW.
Ayrıntılı bilgi için size en yakın serbest zaman merkeziyle şimdiden
temas kurun.
Park Road Serbest Zaman Merkezi – 020 8341 3567
Tottenham Green Serbest Zaman Merkezi – 020 8489 5322
White Hart Lane Toplum Spor Merkezi – 020 8881 2323
Yeni beceri kazanma heyecanı
Yeni şeyler öğrenmek hoşunuza gider mi?
Giderse 24 Mayıs tarihinde Broadwater Farm’a gelin. Bu tarihte
Homes for Haringey, işaret dili alfabesi gibi konularda kısa tanıtıcı
eğitim kursları düzenleyecektir. Yeni beceriler edinmek isteyen
konut sakinleri ve personelimizin saat 10:00 ile 13:00 arasında
semt ofisine gelmeleri gerekmektedir.
Sayı 5, Nisan 2007
7
Konut ve toplum
İyi komşuya herkesin ihtiyacı var
Bir komşunuzla aranızda bir anlaşmazlık olduğunda bunu
aranızda konuşarak çözmeye çalışın. Bu işe yaramazsa, hemen
sinirlenmeyin; arabuluculuk yolunu deneyin. Profesyonel bir
arabulucu sayesinde sorununuz çabucak çözülebilir.
Arabuluculuk servisi size;
Sorunlarınızı anlatma fırsatı
tanır;
Sorunlarınızı dinler ve
Çözüm bulmanıza
yardımcı olur.
Arabuluculuk;
Ücretsizdir
Tarafsızdır – arabulucular
taraf tutmaz
Gizlidir – başka hiç kimseye
bilgi verilmez
Arabuluculuk şunlarla ilgili
anlaşmazlıkları çözebilir:
Gürültü
Çocuklar
Çöp
Köpek ve diğer evcil
hayvanlar
Taciz
Sınırlar ve duvarlar
Arabuluculuk hakkında bilgi
almak için kiracılık yönetim
görevlinizle temas kurunuz.
Sokak kabadayılarıyla mücadele
Bazı sitelerin sokak kabadayılarıyla başı dertte. Bu kişiler genelde
uyuşturucu ya da alkol kullanmakta ve kimi zaman konut
sakinlerini taciz etmektedir.
Sitlerinizde güvende olmanızı istiyoruz. Bu amaçla, sitelerin cümle
kapısı girişlerinde ve ortak kullanılan alanlarında kabadayılık
yapan insanların sayısını azaltmak için belediyenin Anti Sosyal
Davranışlar Eylem birimi, Korunmaya Muhtaç Yetişkinler birimi ve
destekçi diğer kuruluşlarla birlikte çalışıyoruz.
Bu uygulama şimdiye kadar başarı sağlamıştır. Örneğin
Northumberland Grove, Waverley ve Rothbury Walk sitelerinde
kabadayılık yapanların sayısı oldukça azalmıştır.
Neden meerkats’a
katılmıyorsunuz?
Bir grup olarak çalışılırsa,
birçok gözü olan bir ekip
kurulursa, potansiyel
tehlikeler çabucak belirlenip
önlenebilir.
Neden meerkats’ların
yaptığını yapıp onlara
katılmıyorsunuz? Bunun
yerine siz de bölgenizde bir
mahalle gözcülüğü grubu
kurabilirsiniz. Komşularınızla
düzenli olarak bir araya
gelerek sizi endişelendiren
konuları görüşebilir ve bunları
bölgenizdeki karakola
bildirebilirsiniz. Bunun
yanında edindiğiniz
arkadaşlar da cabası
olacaktır.
Mahalle Gözcülüğü
programı hakkında daha
fazla bilgi almak için
program bağlantı müdürüyle
temas kurunuz. Tel: 020 8345
2130; ya da web sitemizi
ziyaret ediniz:
www.haringeynhw.org.uk
Yasaklı!
Haringey Belediyesi Anti Sosyal Davranış E ylem birimi, Bay
George Weekes hakkında mahkemeden bir Anti Sosyal
Davranış kararı (ASBO) çıkartmıştır. Buna göre kendisi 2009 yılına
kadar South Tottenham'da (N15) hiçbir yere gidemeyecektir.
Bay Weekes’i South Tottenham’da görürseniz lütfen 020 8345
1212 numaralı telefondan polisle temas kurunuz.
8
www.homesforharingey.org
Toplantı takvimi
MAYIS
Mali Panel
Varlık Yönetimi Paneli
Kiracı Katılım Paneli
Mali Panel
İletişim Panel
Engelliler Grubu
Eğitim Alt Grubu
Türkçe ve Kürtçe Konuşanlar Grubu
Destek Hizmetli Konutlar Paneli
Konut Sakinleri Konsültasyon Formu
Savunucular Destek Grubu
HAZİRAN
Kiracı Katılım Paneli
Mali Panel
Varlık Yönetimi Alt Grubu
Lease Sahipleri Paneli
Konut Sakinleri Danışma Forumu
İletişim Paneli
Kiracı Katılımı Eğitim Alt Grubu
Konut Sakinleri Onarımlar Paneli
TEMMUZ
Kiracı Katılım Paneli
tarih
yer
zaman
1 Mayıs
2 Mayıs
8 Mayıs
9 Mayıs
14 Mayıs
16 Mayıs
17 Mayıs
22 Mayıs
23 Mayıs
27 Mayıs
29 Mayıs
Civic Centre
Civic Centre
Civic Centre
Civic Centre
Civic Centre
Winkfield Merkez,
Civic Centre
Civic Centre
Bedale House
Civic Centre
Civic Centre
18:30 – 21:00
18:30 – 21:30
19:00 – 21:00
19:00 – 21:00
19:00 – 21:00
19:00 – 21:00
19:00 – 21:00
11:00 – 13:00
10:30 – 14:30
18:00 – 21:00
19:00 – 21:00
4 Haziran
5 Haziran
6 Haziran
9 Haziran
13 Haziran
18 Haziran
19 Haziran
28 Haziran
Civic Centre
Civic Centre
Civic Centre
Civic Centre
Civic Centre
Civic Centre
Civic Centre
Civic Centre
19:00 – 21:00
18:30 – 21:00
18:30 – 21:00
19:00 – 21:00
18:30 – 21:00
19:00 – 21:00
19:00 – 21:00
19:30 – 21:00
2 Temmuz
Civic Centre
19:00 – 21:00
Bölge Meclisleri
Daha fazla bilgi için: Tel: 020 8489 4521, Faks: 020 8489 4577, Yazıfon: 020 8489 4555
Crouch End
3 Mayıs Perşembe
Coleridge İlkokulu,
Crescent Road, N8 8AT
19:30
Northumberland Park
ve White Hart Lane
3 Mayıs Perşembe
Northumberland Park Okulu,
Trulock Road, N17 0PG
19:30
Wood Green
10 Mayıs Perşembe Civic Centre Kantini,
High Road, Wood Green, N22
Tottenham ve
Seven Sisters
10 Mayıs Perşembe Marcus Garvey Kütüphanesi
18:30
Tottenham Green Serbest Zaman Merkezi
Philip Lane N15
Muswell Hill
12 Mayıs Cumartesi Albert Road Recreation Ground, 14:00 – 17:00
Albert Road, N22
Sayı 5, Nisan 2007
19:30
9
İnceleme
Homes for Haringey’in
ilk yılı
Sayın Konut Sakini,
Homes for Haringey’in belediye adına konutlarınızın yönetimini
almasının üzerinden sadece bir yıl geçmiş bulunuyor.
Çoğunuz Homes for Haringey ile bir şekilde ilgilendiniz ve
toplantılara gelerek, site denetimlerine katılarak ve anketlere
yanıt vererek bize deneyimlerinizden yararlanma fırsatı verdiniz.
Makul konutlar işlerini yapacak yüklenicileri seçerken, yeniden
kiralanacak konutları Kiralama Standardına yükseltirken, yeni bir
Konut Sakini Katılım Sözleşmesi hazırlarken, kiracılar sözleşmesini
ve onarımlar el kitabını güncellerken ve müşteri hizmetleri
standartlarımızı belirlerken hep sizlerin katılımından yararlandık.
Mayıs ayında Denetim Komisyonu size sunduğumuz servisleri
denetleyecektir. Komisyon servislerimizim iyi olduğuna kanaat
getirirse, bize iki yıldız verebilecek, biz de böylece konutların
tadilatı için ihtiyaç duyduğumuz ekstra parayı alabileceğiz. 9 –
22 Mayıs 2007 tarihlerinde yapılacak denetim sırasında,
denetçiler birçok konut sakiniyle görüşecektir. Sizinle tek
başınıza ya da grup halinde görüşmek isterlerse lütfen bu
isteklerini kabul ediniz.
Şu ana kadar verdiğiniz desteğe teşekkür eder ve bizimle
çalışmaya devam edeceğinizi umduğumuzu bildiririz.
Stephen Clarke
Yürütme Kurulu Başkanı
Homes for Haringey
10
Mike Jones
Yönetim Kurulu Başkanı
Homes for Haringey Yönetim Kurulu
2005 yılı Mayıs ayında
belediye kiracıları ve lease
sahipleri, belediyenin konut
stokunu yönetmek üzere
ALMO (Özerk Yönetim
Kurumu) lehinde oy
kullanmıştır. O günden bu
yana servislerimizi iki yıldız
standardına ulaştırmak ve
makul konutlar için gerekli
olan ekstra parayı almak için
uğraşıyoruz. Aşağıda bu
kapsamda yapılan işlerden
bazılarını bulacaksınız:
Çevre
Site Servis birimleri ortak
kullanım alanlarını iyi bir hale
getiriyor ve yaklaşık 150 konut
sakini onarım ve temizlik
işlerinin kalitesini denetlemek
için bu birimlere yardımcı
oluyor.
Sitelerde yolunda gitmeyen
gündelik sorunlar anında
halledilebiliyor; çünkü basit
onarımlar artık eğitimli Site
Servisleri Görevlileri
tarafından yapılabiliyor. İzinsiz
çöp atma ya da terk edilmiş
araçlar gibi daha büyük
sorunlar için kıdemli
personelimiz yakında
sorumlular hakkında para
cezası uygulamaya
başlayacak.
Konut sakinlerinin evsel
atıkları daha fazla geri
dönüşüme kazandırmalarını
teşvik etmek için belediye ile
birlikte çalışıyoruz. Bu yıl
yaklaşık 6000 konutu,
kapıdan toplama ya da
“yakın yerde” tesis
aracılığıyla geri dönüşüme
dâhil ettik.
www.homesforharingey.org
Müşteri hizmetleri
Müşterilerimizin farklı
ihtiyaçları olduğunu anlıyoruz:
Çağrı merkezimizin çalışma
saatleri artık daha uzun ve
gaz ya da genel onarımlar
için akşam saatlerine ya da
Cumartesi günlerine randevu
veriyoruz. Web sitemizde en
çok bakılan 10 sayfanın beş
toplum diline çevirisi
yapılmıştır ve her türlü
yayınımızın çevirisinin
yapılmasını ya da Kabartma
Yazı (Braille) veya ses kaseti
şeklinde verilmesini
isteyebilirsiniz.
Müşteri sözleşmemizde sizin
bizden bizim de sizden
bekleyebileceklerimiz açıkça
ortaya konulmuştur.
Servislerimizi daha da
geliştirmek için şikâyet, öneri
ve görüşlerinizi bekliyoruz.
Konut sahipliği
Lease sahiplerine, kendilerine
daha iyi nasıl hizmet
verebileceğimizi sorduk ve
bunun sonucunda birçok şeyi
değiştirdik. Artık servis
ücretlerini daha açık bir
şekilde bildiriyor, başkasına
kiralama kaydı uygulaması
getiriyor ve çalışma saatleri
dışında en çok ihtiyaç
duyulan zamanlarda
bilgilendirme servisimizi
çalıştırıyoruz.
Onarımlar
Her yıl 60.000’in üzerinde
onarım işi yapıyoruz. Yıllık
anketimize katılan konut
sakinleri, onarımlar servisimizi
iyileştirmemiz gerektiğini
söyledi. Bu yıl verdiğimiz ve
gittiğimiz onarım randevusu
sayısı çok daha fazlaydı,
ayrıca çok daha fazla sayıda
onarım işini zamanında
bitirdik. Onarım talebinde
bulunan on kişiden
dokuzunun verdiğimiz
Sayı 5, Nisan 2007
hizmetten memnun kaldığını
sevinerek bildirmek isteriz.
Web üzerindeki yeni
sistemimiz sayesinde
onarımlar gece ya da
gündüz kolaylıkla
bildirilebilmektedir. Sadece
resimde onarılması gereken
kısmı tıklıyor ve sonra size
uygun randevu zamanını
seçiyorsunuz, hepsi bu!
Boşaltılan konutları
öncekinden çok daha kısa
bir süre içinde yeni kiracılar
için hazır hale getiriyoruz. Bu
konutlar üstelik öncekinden
çok daha temiz ve bakımlı
oluyor. Yeni Kiralama
Standardımıza kiracıların
neler bekleyebileceği
açıklanmaktadır.
Misyonumuz: Kaliteli konut
servisleri ve makul
konutlar sağlayabilmek
için konut sakinleriyle
birlikte çalışmaktır.
Anti sosyal davranışlar ve
esenlik
Kiracılık yönetim görevlileri
komşular arasındaki ihtilafların
çözülmesine yardımcı oluyor
ve belediyenin Anti Sosyal
Davranış Eylem birimiyle ortak
çalışmalar yürütüyor. Son üç
yılda bu birim 17 adet Anti
Sosyal Davranış Kararı (ASBO)
çıkartmış ve 80 adet Kabul
Edilebilir Davranış Sözleşmesi
(ABC) imzalatmıştır. Bu yıl
Şubat ayında hükümetin
Saygı standardına imza attık.
Her yeni kiracıyı özel
ihtiyaçlarını tespit etmek
üzere ziyaret ediyor ve ihtiyaç
duydukları ekstra yardımı
almaları konusunda
kendilerine destek oluyoruz.
Kiralarını ödemekte güçlük
çeken kiracılar, uygun bir
ayarlama yapabilmek için
her biri sosyal yardımlar
konusunda eğitimli gelir
toplama görevlileriyle
görüşme yapabiliyor.
Bağımsız danışma hizmetine
ihtiyaç duyan kiracıları Yurttaş
Danışma Bürolarına
yönlendiriyoruz.
11
Yönetim Kurulunuz
Belediye Meclis Üyesi Liz Santry
ile 60 saniye…
Belediye Meclis Üyesi Liz Santry, Homes for Haringey Yönetim
Kuruluna belediyenin atadığı beş üyeden birisidir.
Neden Yönetim Kuruluna katıldınız?
Belediye Meclis Üyesi olarak yaptığım sosyal çalışmaların büyük
bir kısmı konutla ilgilidir. Yönetim Kuruluna girerek belediye
kiracıları ve lease sahiplerinin konutlarını makul düzeye
çıkartmaya ve daha iyi hizmetler almasına yardımcı
olabileceğimi düşündüm.
Homes for Haringey çalışmaya başlayalı henüz bir yıl oldu. Sizce
bu süre zarfında kazanımlarımız neler oldu?
Homes for Haringey bu yıl birçok başarı sağladı. Konut
sakinlerinin önemli görüşlerini dinledik ve çalışma
yöntemlerimizde olumlu yönde gerekli değişiklikleri yaptık.
Bunlardan bazılar biraz zaman aldığından henüz olgun hale
gelmedi. Yinede blok blok gelişme başarılı bir şekilde sürüyor ve
sanırım bunun bir sonucu olarak servislerimiz iyileşiyor.
Homes for Haringey, Haringey Belediyesi ve konut sakinleri
arasındaki ortaklık sizce nasıl yürüyor?
İyi bir başlangıç yaptık. Bu hepimiz için yeni bir çalışma yöntemi.
Bu yüzden alışma döneminde bazı kısa dönemli sorunlar
yaşanmaktadır.
Konut sakinleriyle her geçen gün çok daha verimli bir çalışma
temposu yakalıyoruz. Yönetim Kurulunda yer almaları büyük bir
şans, çünkü eşsiz görüşlerinden yararlanıyoruz. Ayrıca çeşitli
forum ve kurullar aracılığıyla kiracı ve lease sahiplerinden
edinilen geri bildirimler çok faydalı oluyor.
Toplantı duyuruları
Homes for Haringey sizi düzenli olarak yapılan Yönetim Kurulu ve
Komite toplantılarına davet ediyor.
Bu toplantıların tümü Wood Green’de bulunan Belediye
Binasında (Civic Centre) saat 19:00’da yapılmaktadır.
Yönetim Kurulu toplantıları
Bu toplantılar kamuoyuna açıktır. Sitenizle ilgili bir sorunu
görüşmek istiyorsanız bir personelimiz saat 18:45’de sizinle
görüşmek için hazır bulunacak ve sorununuzu doğru kişiye
iletecektir.
Komite toplantıları
Bu toplantılar kamuoyuna açıktır.
Sorular
Yönetim Kuruluna ya da Komitelere sormak istediğiniz bir soru
olursa bunu toplantıdan en geç 48 saat önce bize göndermeniz
gerekmektedir. Bu toplantılarda sözlü sorulara izin
verilmemektedir.
12
Toplantılar:
Mali İşler ve Denetim
Komitesi – 2 Mayıs
Yönetim Kurulu toplantısı
– 15 Mayıs
Servis Sunma Komitesi –
21 Mayıs
Toplantı tarih ve yerlerinde bir
değişiklik olup olmadığını ilgili
toplantı tarihi yaklaştığında
web sitesinden ya da
telefonla öğreniniz.
Homes for Haringey web
sitesinden
(www.homesforharingey.org)
ya da telefonla İdari Birimden
(Tel: 020 8489 1737) toplantı
gündemlerini ve raporlarını
edinebilirsiniz.
Yönetim kurulu ya da komite
toplantılarında sorulmasını
istediğiniz her türlü soruyu
bize gönderiniz. E-posta:
[email protected]
haringey.org; ya da Posta
adresi: Board and
Committee Questions,
Homes for Haringey, 6th
Floor, 225 High Road, River
Park House, Wood Green,
London N22 8HQ
www.homesforharingey.org
Sesiniz
Söz hakkınızı kullanacağınız yer
Homes Zone sizin derginiz; bu sayfalarda
sesinizi daha çok duymak istiyoruz.
Tel: 020 8489 1582
E-posta: [email protected]
Posta: Freepost RRBE-JGLA-ATLY, Communications team, Homes
for Haringey, 13-27 Station Road, London N22 6UW
Beldeden haberler
Eric Lattimore, yaşadığı yer olan Tower Gardens Sitesinin takdire
şayan tarihini anlatıyor:
“Tower Gardens sitesi belediyenin diğer sitelerine benzemiyor.
Burası, dünyadaki ilk bahçeli banliyölerden birisi olarak biliniyor
ve mimarisiyle ilgi çekiyor. Site, 1904 – 1928 yılları arasında inşa
edilmiştir ve şu anda resmi koruma altında olan bir alandır.
Sitenin inşaatı Samuel Montague (sonradan Lord Swaythling)
adında Yahudi bir iş adamının, Tower Hamlets’de yaşayan
Yahudi işçilere yeni konutlar yapılması için verdiği bağışla
gerçekleştirilmiştir. Sitenin adındaki “tower” sözcüğü buradan
gelmektedir.
Bu bağış ayrıca başka bir koşula da bağlıymış: Sitenin, konut
sakinlerinin yararlanabileceği kamuya açık bir bahçesi olmak
zorundaymış. Sitenin adındaki “gardens” sözcüğü de buradan
gelmektedir.
Sitenin inşaatı, alınan bu bağışla, Londra Anakent Belediyesinin
selefi Londra Kenti Belediyesi tarafından yapılmış ve bana göre
belediyenin yaptığı en iyi işlerden biri olmuş."
DAL ÇORBASI
(zonklayan güveç
olarak da biliniyor)
Bu tarifi bize bir konut
sakini gönderdi.
Malzemeleri ucuz ve sağlık
açısından yararlı; çok
miktarda yaparsanız
dondurucuda da
saklayabiliyorsunuz.
170 gr kırmızı mercimek
1 çay kaşığı yer zencefili
1 büyük kuru soğan
1 defneyaprağı
2 yemek kaşığı yağ
1 ¾ karanfil suyu
1 diş sarımsak, ezilmiş
1/2 limon
1 çay kaşığı zerdeçal
Deniz tuzu / karabiber
Soğanı soyun ve doğrayın,
sonra yağlı tencerede beş
dakika pişirin. Sarımsağı,
zerdeçalı, zencefili ve
defneyaprağını ekleyin.
Bunları bir beş dakika
daha pişirin. Mercimeği
yıkayın ve suyla birlikte
tencereye ekleyin. İyice
karıştırın. Karışımı
kaynamaya başladıktan
sonra tencerenin kapağını
kapatarak kısık ateşte 20
dakika daha tutun.
Çorbayı sulandırın ve tat
katması için biraz limon
suyu, deniz tuzu ve
karabiber ekleyin.
Yaşadığınız yerin özel bir hikâyesi ya da durumu var mı? Bunu
bizimle paylaşın.
Sayı 5, Nisan 2007
13
Katılım
Konut sakini katılımına
Hoş Geldiniz
Konut sakinleri danışma forumu seçimi özel
Temmuz ayındaki seçimler yaklaşıyor; muhtemelen kime oy
vereceğinizi düşünmeye başladınız bile.
Haziran ayında her bir aday hakkında size bilgi göndereceğiz.
Ancak adaylarınızı görmek ve onlarla konuşmak isterseniz, 13
Haziran tarihinde saat 19:00 – 21:00 arasında Civic Centre’da
yapacağımız Konut Sakinleri Danışma Forumuna sizi bekliyoruz.
Yardım eli
Haringey’de faaliyet gösteren konut sakinleri dernekleri ve
şemsiye gruplarının kullanabileceği bazı fonlarımız olduğunu
biliyor musunuz?
Grubunuzun kuruluşu kurallara uygunsa ve profesyonel anlamda
çalışıyorsa bizden ödenek alabilirsiniz. Bu ödeneği, grubunuzun
ya da bölgenizin yararına olmak kaydıyla istediğiniz her şey için
kullanabilirsiniz.
Ayrıca toplanmak için yer bulmakta zorluk çekiyorsanız, zaman
zaman kiraladığınız toplantı yerinizin masraflarına da destek
olabiliyoruz.
Bu parayı alabilmeniz için grubunuz, grupların kuruluş ve çalışma
yönetmeliğine harfiyen uymak zorundadır. Farklı grupların farklı
amaçları olduğunun farkındayız. Bu yüzden konut sakinleriyle
birlikte bu yönetmenliği güncelledik ve esnek hale getirdik.
Öyleyse bizimle temas kurunuz. Hiçbir şey kaybetmezsiniz.
Bu değişiklikleri yaparken bizimle birlikte çalışan konut sakinlerine
teşekkür ederiz. Daha fazla bilgi almak için Konut Sakini Katılım
birimiyle temas kurunuz.
Plevna Crescent
seçim sonuçları
Plevna Crescent Konut
Sakinleri Derneği üyeleri
yeni Başkanları olarak
Michelle Antonies, yeni
Başkan Yardımcıları olarak
Tina Palmer'ı, Sekreterleri
olarak Bridget Brann'ı ve
Mali Sekreterleri olarak da
Stacey Byfield'ı seçtiler.
Konut Sakinleri Katılım Sözleşmesi hazır
26 Mart tarihinde Wood Green'de alışveriş eden insanlar birkaç
dakikalarını, güneşli bir bahar gününde etnik müzik konseri
dinlemeye ve Homes for Haringey'in ilk Konut Sakinleri Katılım
Sözleşmesi hakkında bilgi almaya ayırdı.
Yüzlerce konut sakini “Görüşleriniz Dikkate
Alınıyor” (Your Voice Counts) adlı
sözleşmeden aldı ve burada yer alan
taahhütleri sözleşmeyi imzalayarak
desteklediğini gösterdi. Bu broşürde sizinle
nasıl görüş alışverişinde bulunacağımız, sizi
nasıl bilgilendireceğimiz ve konut sakinlerinin
katılımını nasıl sağlayacağımız belirlenmekte
ve olası katılımcı olma yolları ve örnekleri
(mesela site denetim görevlileri ya da konut
paneli temsilcileri olarak) anlatılmaktadır.
Sözleşmeden edinmek için Konut Sakinleri
Katılım birimiyle temas kurunuz.
14
www.homesforharingey.org
Kendi bölgenizi
geliştirmek ister misiniz?
Sitenizde bir fark yaratmak adına neden bir Site Denetimine
katılmıyorsunuz? Denetimlere personelimiz, belediye meclis
üyeleri ve yükleniciler katılmakta ve bunlar yılda iki kez
gerçekleştirilmektedir.
Kiracılık ve Site Yönetimi paneli üyeleri site denetimlerinin daha
etkili hale getirilmesi için bazı önerilerde bulunmuştur. Bunlar
arasında şunlar bulunmaktadır:
Blokta ya da çevrede mevcut olan sorunların kaydedilmesi
için denetim başlarken konut sakinlerine not çizelgelerinin
dağıtılması;
Denetimlerin konut sakinleri için daha uygun olan
zamanlarda yapılması;
Denetimlerin cadde üzerindeki konutlar için de yapılması ve
Sakinlere, değişiklik yapılmasını engelleyen finansman
yetersizliklerinin açıklanması.
Tüm bu önerileri dikkatle inceledik ve sizlere Homes Zone'un bir
sonraki sayısında denetimlerin nasıl değişeceğini açıklayacağız.
Sitenizin bir sonraki denetimine katılmak istiyorsanız lütfen kiracılık
yönetim görevlinizle temas kurunuz.
Kiracılık ve Site Yönetim Paneli ayda bir kez toplanmaktadır.
Sitelere verilen hizmetleri nasıl iyileştirebileceğimizi görüşmek için
sizleri bu toplantılara bekliyoruz. Sonraki panel toplantılarını
öğrenmek için Konut Sakinleri Katılım birimiyle temas kurunuz.
Ücretsiz eğitim
İyi bir bülten nasıl yazılır, öğrenmek mi istiyorsunuz? Belki de daha
söz sahibi bir olmak niyetindesiniz.
O zaman eğitim kurslarımız tam bu ihtiyaçlarınıza göre! Bu
kurslar, eğitim alt grubunda konut sakinleriyle birlikte geliştirilmiştir
ve konut sakinlerinin istekleri göz önünde bulundurularak
hazırlanmıştır.
Sekiz adet kursumuz mevcuttur. İşte bunlardan bazıları:
Söz sahibi olma eğitimi – Başkalarını etkileme ve sözünüzü
dinlenir kılma meziyeti
Topluluğa hitap – Teknik öğrenin ve kendinize güven kazanın
Topluluk bülteni hazırlama – Etkili bültenler ve kamuya hitap
eden malzemeler hazırlama konusunda pratik yardım
Homes for Haringey Yönetim Kurulu üyesi olma – Etkili bir kurul
üyesi olabilmeniz ve Temmuz’daki seçime katılabilmeniz için
yapmanız gerekenler
Kurslar hakkında bilgi almak için Konut Sakinleri Katılım birimiyle
temas kurunuz.
Sayı 5, Nisan 2007
Gençlerin Sesi
Kieran Sutcliffe 17 yaşında bir
delikanlıdır. Babasının
yardımıyla Noel Park and
Sandlings FC futbol takımını
kurdu. Bu haberi ayrıntılı
olarak bir sonraki sayfada
bulabilirsiniz. Kieran burada
bize onu bunu denemeye
iten ve bir fark yaratmasına
neden olan ruh halini
anlatıyor.
“Birkaç yıl önce aklıma bir fikir
geldi. Sitede yaşayan biz
çocukların çoğu sokaklarda
top oynuyorduk. Komşular
bundan rahatsız oluyordu ve
bazen olaya polis müdahale
ediyordu.
Sitedeki bazı çocuklar
kabadayılık yapıyordu ve
Sandlings’ten bazı çocuklar
Noel Park’taki bazı
çocuklarla anlaşamıyordu.
Bunun saçmalık olduğunu
düşündüm. Hepimiz bir arada
yaşıyorduk ama aramızda
görünmez büyük bir duvar
var gibiydi.
Enerjilerimizi olumlu bir
amaca
yoğunlaştırabileceğimiz bir
şey olsun istedim ve futbolun
insanları kaynaştırabileceğini
düşündüm.
Şu ana kadar bunda ne
kadar haklı olduğum ortaya
çıktı. Salı liginde
oynadığımızdan beri Spurs’u
düzenli olarak ziyaret
ediyoruz. Kim bilir belki de
takımlarımızdan birisi bir gün
kupa finalinde Jens Lehman'ı
avlayarak onları yenebilir.”
Bir fikriniz mi var? Bunu
bizimle paylaşın.
Arayın: 020 8489 4476.
Katılımcı olmak istiyor ama
nerenden başlayacağınızı
bilemiyorsanız Homes for
Haringey Konut Sakinleri
Katılımı birimiyle temas
kurunuz. Tel: 020 8489
4436. E-posta:
[email protected]
homesforharingey.org
15
Katılım
Konut sakinleri anlatıyor
Robert Sutcliffe, Sandkings Sitesinde yaşıyor. Son
iki yılını oğluyla birlikte çocukları sokaktan
kurtaracak bir toplum projesi üzerinde çalışarak
geçirdi. Projeden bahsetmesi için kendisinin biraz
vaktini aldık.
Bize projeyi anlatın
Aslında bu oğlum Kieran’ın fikriydi. Bölgedeki çocuklar genelde
sokaklarda futbol oynuyorlar, ancak diğer sakinler bundan pek
hoşlanmıyor. Futbol ve pencereler çok iyi bir ikili oluşturmuyor
çünkü.
Buradaki sorun, bu çocukların katılabilecekleri bir bölge
takımının olmamasıydı. Kieran’ın yaptığı da bir takım kurulmasını
önermekti. Bundan sonra Noel Park & Sandlings FC’nin (Futbol
Kulübü) kurulması çok zaman almadı.
Sonra neler oldu?
Mali kaynak için Scarman Vakfına başvurdum ve malzeme ve
teçhizatlar için 1.500 sterlin ödenek aldım. Bundan sonra tam bir
takım gibi olduk; tek sorunumuz kalmıştı, oynayacak rakip
bulamıyorduk.
Ben ne yapabileceğimizi araştırırken Met (polis) bana
Tottenham Hotspur’un destek olacağı bir ligin kurulabileceğini
söyledi. Bu, mahalle takımlarının katıldığı bir ligdi ve ligin özünü iyi
davranış oluşturuyordu. Yani kötü davranışlarda bulunan
çocuklar puan kaybediyor ya da ligden çıkartılıyordu.
Noel Park and Sandlings FC, bu yıl kuruluşunun ikinci yılını
kutluyor ve altı aydır bu yeni ligde mücadele ediyor. “Fark
Yarat” (Making Difference) programına yaptığımız başvuru
kabul edildi, şu anda Noel Park’a yeni kale direkleri takılıyor.
Böylece çok daha iyi bir antrenman sahasına sahip olacağız.
Takıma katılmak isteyen herkesi Perşembe akşamları Noel Park’a
ya da Cuma akşamları sitede bulunan Sandbunker'a bekliyoruz.
Toplum Şampiyonu
Ödülü
Robert 2006 yılı Ekim
ayında, Noel Park and
Sandlings FC için yaptığı
çalışmalardan ötürü
Scarman Vakfı tarafından
Toplum Şampiyonu Ödülü
ile onurlandırılmıştır. Bu
ödül David Blunkett
tarafından verilmiştir.
Scarman Vakfı, yaşadıkları
toplumu istedikleri yönde
değiştirmeye çalışan
yurttaşlara yardım eden
ulusal çapta gönüllü bir
kuruluştur. “Yapabilirim”
anlayışına sahip göze
çarpan yüzlerce insana
para ve pratik destek
yardımında
bulunmaktadır.
Robert Sutcliffe (solda) ve
David Blunkett (sağda)
Robert, bu projenin oluşturulmasında ve uygulanmasında emeği
geçen herkese teşekkür ediyor. “The Avenues” Müdürü Steve
Durkin’e; Toplum ve gelişim Uzmanı Karen Pernyes’e, Kiracılık
Yönetim Görevlisi Shirley Anderson’a ve tabi ki oğlu Kieran
Sutcliffe’e minnetlerini sunuyor.
16
www.homesforharingey.org
Konut sakinleri seçimine
siz de katılın
Homes for Haringey olarak biz, yaptığımız her şeyin merkezinde
müşterilerimizin olduğuna inanıyoruz.
Homes for Haringey, Haringey Belediyesi adına konutlarınızın
yönetimini gerçekleştirmektedir. Homes for Haringey 16 kişiden
oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yönetilmektedir. Bu 16
kişinin altısı konut sakini, beşi belediyenin atadığı üye ve beşi de
bağımsız uzmandır.
Bu yıl konut sakinleri altı adet konut sakini yönetim kurulu üyesi
seçecek. Bunlardan dördü kiracı, biri lease sahibi ve birisi de
destek hizmetli konut kiracısı olacaktır. Fikirlerinin hayat bulması
adına bu konut sakinleri için eşsiz bir fırsattır. Konut sakinleri
böylece gerçek anlamda karar verme yetkisine sahip
olmaktadır.
Kurulun konut sakini üyeleri önemli bir görev üstlenmektedir. Bu
üyeler sizlerin görüşlerini temsil etmekte ve konut servisimizin
yönetimiyle ilgili alınan gündelik kararlarda önemli bir rol
oynamaktadır. Dolayısıyla bu görev için doğru kişileri seçmeniz
çok önemlidir.
Katılımcı olmanız ve konut servisinizde bir fark yaratmanız için bu
çok önemli bir şanstır.
Homes for Haringey'in çalışma yöntemi üzerinde büyük bir etki
yaratmak istiyorsanız, hemen kendinizi seçimde aday gösteriniz.
Bu işe uygun en doğru kişiyi seçmek istiyorsanız, görevin
üstesinden layıkıyla geleceğine inandığınız adayınıza oy
verebilirsiniz.
Seçimde nasıl aday olabilirim?
Homes for Haringey’in çalışma yöntemi üzerinde büyük bir etki
yaratmak için kurul üyesi olmak çok büyük bir fırsattır.
Bu hafife alınacak bir görev değildir. Dolayısıyla bu işe zaman
ayırabilecek ve gerçekten fark yaratmak isteyen sakinlerin aday
olmasını istiyoruz.
Seçimde yarışmak isteyen konut sakinleri için çeşitli eğitim
kurslarımız mevcuttur.
Bu kurslarla ilgileniyorsanız bilgi paketi almak için hemen bizimle
temas kurunuz.
Nasıl oy vereceğim?
Tüm kiracılar ve lease sahiplerinin bir oy hakkı bulunmaktadır.
Ortak kiracıların her biri oy hakkına sahiptir. Bağımlı kimseler oy
kullanamaz.
Bir aday listesi ve oy pusulası Temmuz ayının başında size
gönderilecektir.
Adaylar hakkında daha fazla bilgi almak için 13 Haziran
tarihinde düzenlenecek Konut Sakinleri Danışma Forumu Seçim
Özel toplantısına katılabilir ya da web sitemizi ziyaret edebilirsiniz:
www.homesforharingey.org.
Seçimler hakkında daha fazla bilgi almak için İdari birimle temas
kurunuz. Tel: 020 8489 1737 E-posta:
[email protected]
Sayı 5, Nisan 2007
17
Lease sahipleri
Homes Zone’un lease sahipleri
sayfasına hoş geldiniz
Servis ücretlerinden tasarruf edin
Servis ücretlerini daha az mı ödemek istiyorsunuz?
Bunu yapabilmenin çeşitli yolları bulunmaktadır:
Otomatik Ödeme (Direct Debit) talimatı verin. Her yıl
faturanız 10 sterlin hafiflesin. Talimat verdikten sonra, arkanıza
yaslanın ve keyfinize bakın.
Ödeme emriyle ödeme yapın. Yine her yıl 10 sterlin tasarruf
edersiniz; ancak her yıl ödeme emrinizi yenilemeniz
gerekecektir. Otomatik Ödeme daha kolaydır.
Faturanızın tamamını peşin ödeyin. Servis ücretlerinizin
seviyesine bağlı olarak yılda 15 ile 25 sterlin arasında tasarruf
yapabilirsiniz. Ödemenizi nasıl yaparsanız yapın, ek ücretlere
maruz kalmamak için 2 Nisana kadar ilk çeyrek ödemenizi
mutlaka yapın.
Ödeme seçenekleri hakkında daha fazla bilgi almak için lütfen
020 8489 3048 ya da 020 8489 5996 numaralı telefonları arayınız.
Görüşlerinizi yönetim
kuruluna taşıyoruz
Geçen yılki Lease Sahipleri
Forumunda servis
ücretlerinizi nasıl
hesapladığımızı bilmek
istediniz. Söylediklerinizi
dinledik ve Şubat ayında
size yeni bir servis ücretleri
rehberi yolladık.
Nasıl, yararlı buldunuz mu?
Broşürle ilgili tüm
düşüncelerinizi duymak
isteriz. Görüş ve önerilerinizi
bize bildirmenizden
memnuniyet duyarız.
Arayınız: 020 8489 3487
E-posta atınız:
[email protected]
homesforharingey.org
Katılımcı olun –
Lease Sahipleri Panel ve Forumu
Aldığınız servislerde değişmesini istediğiniz bir şey var mı?
İlgili personelin önemli konuları görüşmek için lease sahipleriyle
bir araya geldiği Lease Sahipleri Paneli ya da Forumuna
katılarak görüşlerinizin dikkate alınmasını sağlayabilirsiniz.
Son zamanlarda, makul konutlar programı, kapıcı servisi ve
arabuluculuk konuları üzerinde duruyoruz. Bu toplantılara
katılmak isterseniz bizimle temas kurunuz. Tel: 020 8489 3487 Eposta: [email protected] Size danışma
hizmeti, pratik destek ve katılımcı olma masraflarınıza katkı
verebiliriz.
Ajandanıza not edin
Lease Sahipleri Forumu
7 Temmuz Cumartesi
Yer – Civic Centre
Tüm lease sahiplerine Haziran ayı gündemi ve davetiye
gönderilecektir.
18
www.homesforharingey.org
Homes for Haringey’in
size ihtiyacı var!
Homes for Haringey bu yaz konut sakinleri yönetim kurulu
üyelerini seçmek için seçim yapıyor. Toplam altı konut sakini üye
seçeceğiz. Bunlardan birisi lease sahibi olacaktır. Bu, Homes for
Haringey'in çalışma yöntemi hakkında size sunulan başka bir söz
hakkı fırsatıdır.
Daha fazla bilgi almak için 17. sayfaya bakınız.
Onarım ihtiyacınız mı var?
Çevrimiçi bildirebilirsiniz!
Yeni Grafikli Onarım Sipariş Etme sistemimiz artık lease
sahiplerinin hizmetinde. Ortak kullanılan alanlardaki onarımları,
mesela hollerde değişmesi gereken kırık bir lambayı,
duvarlardaki yazıları ya da kendi katınızdaki zarar görmüş zemin
kaplamalarını bildirirken bu sistemi kullanabilirsiniz.
Size çok yakında içinde PIN numaranız bulunan bir mektup
gönderilecektir. Bunu kullanarak sisteme girin ve onarımınızı
bildirin. Randevu zamanını seçebilir ve çevrimiçi takip
yapabilirsiniz.
Sisteme girmek için gidiniz: www.homeforharingey.org/GRO
Sayı 5, Nisan 2007
Komisyon
başvurumuzu
kabul etti
Homes for Haringey’in lease
sahiplerine düşen tahmini
bedellerin şimdilik
hesaplanmadan makul
konutlar programına
başlayabilmesi için yaptığı
başvuru Leaseli Binalar Takdir
Komisyonu tarafından kabul
edildi. (Makul konutlar
programı ile ilgili
güncellemeler için dördüncü
ve beşinci sayfalara bakınız)
Bir mülk sahibi bir yükleniciyle
uzun dönemli bir sözleşme
imzaladığında, bu mülk
sahibinin yapılacak işlerin
tahmini bedelini her bir lease
sahibine bildirmesi ya da
tahmini bedeli bildireceği
tarihi açıklaması
gerekmektedir. Şu anda
yapılması gereken işleri tam
olarak kestiremediğimizden
bir tahmini bedel
çıkartamıyoruz.
Komisyon, maliyetler
hesaplandığında bunları
lease sahiplerine verimli bir
şekilde duyuracak planlarımız
olduğuna kanaat getirmiştir.
Yerel gazetelerde, makul
konutlar işlerini yapmak üzere
yüklenicilerle ve uygunluk
birimleriyle uzun dönemli
sözleşmeler yapmayı
planladığımızı sizlere
duyurmuştuk. Bu duyuru web
sitemizden indirilebilir:
www.homesforharingey.org
Belediyenin tekliflerini
denetlemek için bir randevu
almak isterseniz lütfen
arayınız: 020 8489 3487.
Herhangi bir gözleminizi
paylaşmak için 5 Mayıs
tarihine kadar lütfen yazınız:
Home Ownership team, 13 –
27 Station Road, London N22
6UW
19
Pam sorunlarınızı dinliyor
Bu ayın mektubu, kendisine yazılı olarak
yasal işlem uyarısı yapılan bir kiracıdan.
Sevgili Pam,
Geçenlerde konut ofisi görevlilerinden birinin gönderdiği bir
mektup aldım. Mektupta, kendileriyle temas kurmazsam
hakkımda yasal işlem başlatacakları söyleniyordu. Ben tek
başıma yaşıyorum ve konutumu kaybetmekten korkuyorum.
Lütfen bu mektuba bakıp bana neler olduğunu anlatabilir misin?
Saygılarımla
Mrs. P
Tottenham N17
Pam’in yanıtı…
Sayın Bayan P.
Kiracılık Yönetim Görevlileri her yıl kendilerine bağlı konutların
%20’sinde kullanılma durumu kontrolü yapar. Bu kontrolleri, söz
konusu konutta hala oturulup oturulmadığını ve konutun yetkisiz
bir kişi tarafından kullanılıp kullanılmadığını tespit etmek için
yapıyoruz.
Almış olduğunuz mektup, konuta iki kere gidip, ancak ilgili
kiracıyla görüşememelerini müteakip, Kiracılık Yönetimi
Görevlileri tarafından gönderilen standart bir mektuptur. Söz
konusu görevli ikinci gelişinde, kendisiyle temas kurmanızı isteyen
bir kart bırakmıştır; ancak sizden herhangi bir yanıt almamıştır.
İlgili Kiracılık Yönetim Görevlisine uygun bir zamanda konutunuzu
ziyaret etmek üzere bir randevu ayarlamak için sizinle temas
kurmasını söyledim. Elektrik faturası gibi konut sakini olduğunuzu
gösteren iki adet kanıt belgeyi ve kimliğinizi gösteren herhangi
bir belgeyi lütfen hazırlayınız. Bu sürücü ehliyeti, kütüphane bileti,
pasaport ya da banka hesap bildirimi olabilir. Kiracılık
sözleşmenizde belirtilen kiracı olduğunuzu gösterdiğiniz takdirde
endişelenmenize gerek yoktur.
Pam’in
yardımına mı
ihtiyacınız var?
Öyleyse mektuplarınızı
bekliyoruz:
Pam’s problem page
Communications team
Homes for Haringey
13-27 Station Road
London N22 6UW
Pam
Pam’in e-posta adresi:
[email protected]
homesforharingey.org
20
www.homesforharingey.org
En iyi dileklerimle
Öneri, yorum ve şikâyetler
Homes for Haringey hakkında söyledikleriniz
Bize birçok geri bildirimde bulunuyorsunuz. Burada sizi en çok
endişelendiren konuları ve bizim bunlarla ilgili yaptıklarımızı
kısaca gözden geçiriyoruz.
Çöp kanalları ve çöp bidonu alanları
Bunların yeterince temiz olmadığını söylediniz. Biz de
Nisan ayının sonlarına doğru öncelikli bloklarda yoğun
temizlik faaliyetlerine başlıyoruz.
Homes for Haringey İcra
Kurulu Başkanı Stephen
Clarke, sitelerindeki
yaşam hakkında konut
sakinleriyle sohbet ediyor.
Sitelerin temizliği
Bu hizmetimizin iyileştiğini söylediniz; ancak biz bir
adım daha ileri gitmek istiyoruz. Daha İyi Haringey
kapsamında köklü bir temizlik Nisan ayının sonlarına
doğru birçok sitede başlayacaktır.
Şikâyetlerinizin ele alınması
Geçen yıl bize, şikâyetlerin ele alınma yönteminin değişmesi
gerektiğini söylediniz. Bize sürecin kısalması, sorunun çözümüne
odaklanılması ve bu sorunun bir daha yaşanmamasının temin
edilmesi gerektiğini söylediniz. Geçen yıl yeni bir program
oluşturmak için konut sakinleriyle birlikte çalıştık. Şu anda bu
süreç nasıl yaşanıyor, işte birkaç ayrıntı:
Bundan böyle sorunu daha Çabuk ele alıp, daha Hızlı
Sonuca ulaştırmaya çalışacağız. Basit şikâyetleri iki iş günü
içinde çözmeye çalışacağız. Başaramazsak ya da sonuçtan
memnun kalmazsanız, otomatik olarak ikinci şikâyet
aşamasına geçecek ve 10 iş günü içinde yanıt vereceğiz.
Tüm şikâyet süreci için geçecek süreyi kısalttık. Birinci
aşamadan üçüncü aşamaya bir haftada geçilebilecek.
Şikâyetlere çare bulmak ve çözmek için yeni bir kılavuz
hazırladık. Personelimiz böylece sorunlara anında çözüm
bulabilecek.
Şikâyetleri ele alırken, bir daha ortaya çıkmasını engellemek
için konut sakinleriyle birlikte çalışıyoruz.
Onarım bildirimleri
Bize onarımların yeterince çabuk yapılmadığını söylediniz. Bunun
için, her onarım siparişinizde yeni onarımlar el kitabınızı
kullanarak arızayı bir defada tam olarak bildirirseniz, bize
yardımcı olabilirsiniz.
Söylemeniz gereken bir şey mi var?
Görüş, şikâyet ya da öneri bildirmek için bizimle temas kurunuz:
Web sitemizi ziyaret edin – www.homesforharingey.org
Önerilerinizi e-posta yapın – [email protected]
Bize yazın – Feedback team, Freepost RRBE-JGLA-ATLY,
Homes for Haringey, 13-27 Station Road, London N22 6UW
Sayı 5, Nisan 2007
Onarım mı yaptırmanız
gerekiyor?
Bunu bildirmek için web
sitemizi kullanınız:
www.homesforharingey.org/
GRO
21
Performans
Homes for Haringey belediye kiracılarına
verilen konut servislerini iyileştirmeye çalışmaktadır.
Bu iyileştirmeyi ölçecek birçok yöntemimiz var. İşte
bunlardan bazıları:
Birlikte kabul ettiğimiz performans
Şikâyetleri incelemek ve gerekenleri
yapmak
Homes for Haringey siz müşterileriyle bir
anlaşma yapmıştır. Buna müşteri sözleşmesi
denmektedir. Amaçlarımız:
Sıcak ve profesyonel hizmet anlayışı
İhtiyaçlarınıza karşılayan servisler
Dinleme, harekete geçme ve bilgilendirme
Hedef
Müşteri sözleşmemizde size bazı belirli hedefler
açısından tutturduğumuz performansımızı
bildireceğimize söz veriyoruz. Bunlar:
Yazışmalara yanıt vermek
Şikâyetleri incelemek ve gerekenleri
yapmak
Telefonları yanıtlamak
Hedef
Şubat ayı performansımızı bu sayfada
bulabilirsiniz. Performansımızı web sitemizdeki
ilgili bölümden düzenli olarak kontrol
edebilirsiniz: www.homesforharingey.org
Yazışmalara yanıt vermek
Hedef
%80
Yazışmaların %80’ine
10 gün içinde yanıt
vermek
Şubat ayında
yazışmaların
%92,7’sine 10 gün
İçinde yanıt verdik
Yardımcı olun
yardımcı olalım
Onarım işlerimizin kalitesini
denetlemek için
yardımınıza ihtiyacımız
var.
Bir onarım yaptırdığınızda,
sizden bir Onarımlar
Müşteri Memnuniyet
Anketi doldurmanızı ve
bize göndermenizi
isteyeceğiz.
22
%80
Birinci aşamada
şikâyetlerin %80’ine
10 gün içinde yanıt
vermek
%80
İkinci aşamada
şikâyetlerin %80’ine
25 gün içinde yanıt
vermek
Şubat ayında birinci
aşama şikâyetlerin
%87’sine zamanında
yanıt verdik
Şubat ayında ikinci
aşamada
şikâyetlerin %86’sına
zamanında yanıt
verdik
Telefon görüşmeleri
Sizi dinlemek istiyoruz. Rakamlara
bakıldığında siz de bizimle konuşmak
istiyorsunuz. Sadece Şubat ayında 26.000
telefon görüşmesi aldık.
Hedef
Şubat ayında tüm
telefon
Telefonların %90’ına
görüşmelerinin
yanıt vermek
%89’una yanıt verdik
%90
Bunu gönderdiğinizde
adınız çekilişe dâhil
edilecektir.
Her ay anketi dolduran
bir kiracı 100 sterlin
kazanacaktır.
Geçen birkaç ayın
talihlileri:
Haziran: Leaban View’den Mrs O
Temmuz: Debden’den Ms O
Ağustos: Holcombe Road’dan Mrs
V
Ekim: Morpeth Walk’dan Mr H
Kasım: Tamar Way'den Ms H
Aralık: Minster Walk’dan Mrs F
Ocak: Westbeech’den Mr R
Şubat: Great Cambridge
Road’dan
Bay ve Bayan M
www.homesforharingey.org
Bağlantılar
A-Z
Yararlı adresler
Homes for Haringey'in verdiği hizmetler hakkında Pazartesi
bilgi almak ya da bir onarım bildirmek için:
Salı
0800 195 3404
08:00 – 18:00
08:00 – 20:00
Çarşamba 08:00 – 20:00
Perşembe 08:00 – 20:00
Cuma
08:00 – 18:00
www.homesforharingey.org/GRO
Yazıfon: 020 8489 2088
Acil Onarımlar (Çalışma saatleri dışında) 020 8348 3148
Abandoned vehicle
reporting (Terkedilmiş
araçların bildirilmesi)
0845 073 6904
Allotments (Bostan
yerleri)
020 8489 5662
Anti-sosyal
davranışlar
0845 671 1177
Citizens Advice
Bureaux (Yurttaş
Danışma Büroları)
0870 126 4030
www.adviceguide.org.uk
Council Tax
(Belediye Vergisi)
0845 073 3557
Crime Stoppers (Suç
Engelleme Kuruluşu)
Tüm aramalar gizli
kalacaktır
0800 555 111
Graffitti (duvar yazısı)
ihbar
0845 073 1979
Haringey Belediyesi
020 8489 0000
Home Ownership
team 1 (1. Konut
Sahipliği Birimi)
020 8489 3048
020 8489 5994
(Hornsey, Broadwater
Farm ve North
Tottenham'da oturan
lease sahiplerinin
konutla ilgili sorunları
için)
Home Ownership
team 2 (2. Konut
Sahipliği Birimi)
020 8489 5976
020 8489 3042
(South Tottenham ve
Wood Green’de
oturan lease
sahiplerinin konutla
ilgili sorunları için)
Home Sales team
(Konut Satış birimi)
020 8489 3357
Homelessness and
housing advice
(Konutsuzluk ve
konut danışmanlığı)
0845 076 2700
Housing and Council
Tax Benefit (Konut
Kira ve Belediye
Vergisi Yardımı)
0845 071 2800
Leisure Services
(Serbest Zaman
Servisleri)
020 8489 5301
Parking (Araç Parkı)
0845 073 1234
Police stations (Polis
karakolları)
(bölgedeki)
0208 808 1212
Resident Involvement
team (Konut Sakinleri
Katılım birimi)
020 8489 4463
[email protected]
homesforharingey.org
Rubbish and waste
(Çöpler ve atıklar)
020 8885 7700
Sheltered housing
repairs (Destek
hizmetli konut
onarımları)
0800 195 3404
Supported housing
assessment (Destek
hizmetli konut
değerlendirmesi)
020 8489 2367
Supported housing
management
(Destek hizmetli
konut yönetimi)
020 8489 1310
Broadwater Farm
Semt Ofisi
108c Gloucester Road
Tottenham, N17 6GZ
Çalışma saatleri:
Pazartesi
09:00 – 12:00
14:00 – 16:45
Salı
09:00 – 12:00
14:00 – 16:45
Çarşamba
17:00 – 19:00
Perşembe
09:00 – 12:00
14:00 – 16:45
Cuma
09:00 – 12:00
Customer Service Centres (Müşteri Servisleri Merkezleri)
Pazartesi-Cuma 08:45 – 17:00 saatleri arası açık
Hornsey
Broadway Annexe,
Hornsey Town Hall
Crouch End, N8 9JJ
Sayı 5, Nisan 2007
North Tottenham
639 High Road
Tottenham, N17 8BD
Wood Green
48 Station Road
Wood Green, N22 7T
South Tottenham
(Seven Sisters metro
durağı yanında)
Apex House
820 Seven Sisters Road
Tottenham, N15 5PQ
23

Benzer belgeler

Imperial Wharf Bülteni

Imperial Wharf Bülteni hizmetleri sunup sunmadığını kontrol etmek üzere Homes for Haringey’i teftiş edecektir. Bunu öğrenmek için denetçiler birçok konut sakiniyle konuşacaktır. Bu denetimde iyi not almamız çok önemli. Ç...

Detaylı

Imperial Wharf Haber Bülteni

Imperial Wharf Haber Bülteni hizmetleri sunup sunmadığını kontrol etmek üzere Homes for Haringey’i teftiş edecektir. Bunu öğrenmek için denetçiler birçok konut sakiniyle konuşacaktır. Bu denetimde iyi not almamız çok önemli. Ç...

Detaylı

Büyük gün

Büyük gün başınıza ya da grup halinde görüşmek isterlerse lütfen bu isteklerini kabul ediniz. Şu ana kadar verdiğiniz desteğe teşekkür eder ve bizimle çalışmaya devam edeceğinizi umduğumuzu bildiririz.

Detaylı

Düşünceleriniz dikkate alınıyor…

Düşünceleriniz dikkate alınıyor… Homes for Haringey sizi düzenli olarak yapılan Yönetim Kurulu ve Komite toplantılarına davet ediyor. Bu toplantıların tümü Wood Green’de bulunan Belediye Binasında saat 19:00’da yapılmaktadır. Yöne...

Detaylı