BURSA TOPHANE ANADOLU TEKNİK LİSESİ

Transkript

BURSA TOPHANE ANADOLU TEKNİK LİSESİ
ALİ OSMAN SÖNMEZ
TEKNİK VE ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİ
2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI
ÖĞRETMEN BİLGİ KAYNAĞI
1
ÖNSÖZ
Rahmi ÖZYİĞİT
Okul Müdürü
2
SAYFA
NO
İÇİNDEKİLER
ÖNSÖZ
2
İÇİNDEKİLER
3
MÜDÜR YARDIMCILARI GÖREV DAĞILIMI
4
VİZYONUMUZ, MİSYONUMUZ VE KALİTE POLİKAMIZ
5
İLKE VE DEĞERLERİMİZ
6
ÖNEMLİ GÜN VE HAFTALARIN KUTLAMA PROGRAMI
8
OGYE ÜYELERİ
11
TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ ÇALIŞMALARI
12
SPORTİF ETKİNLİK PROGRAMI
16
KURUL VE KOMİSYONLAR
17
SOSYAL KULÜPLER LİSTESİ
19
SINIF REHBER ÖĞRETMENLER LİSTESİ
20
İYİLEŞTİRME EKİPLERİ LİSTESİ
25
BAZI YÖNETMELİKLER
27
ÖĞRETİMDE METOT VE TEKNİKLER
56
2012-2013 ÇALIŞMA TAKVİMİ
72
ÖĞRETMEN LİSTESİ
73
3
MÜDÜR YARDIMCILARI GÖREV DAĞILIMI
GÖREVLERİ
ADI SOYADI
Özlem KARAÇAR
Müdür Başyardımcısı
(Disiplin Kurulu, Onur Kurulu, Özlük, Törenler)
Necati BESLEN
Teknik Müdür Yardımcısı
(Genel Bakım-Onarım, Satın Alma
Döner Sermaye, Fuarlar, Kardeş Okul)
Ömer YILMAZ
Koordinatör Müdür Yardımcısı
Fatma Gül ŞENTÜRK
Pansiyon Müdür Yardımcısı
(Pansiyon ve Yemekhane Hizmetleri)
Mehmet ULU
Feridun ÇELİK
Anadolu Teknik, Anadolu Meslek ve Teknik Lise Müdür
Yardımcısı (Öğrenci Meclisi, Sosyal Kulüpler)
Ayşe ASLAN
Endüstri Meslek Lisesi Müdür Yardımcısı
(9. ve 10. Sınıflar)
Mehmet ÇEVİK
Endüstri Meslek Lisesi Müdür Yardımcısı
(11. ve 12. Sınıflar)
4
VİZYONUMUZ
Mesleki ve Teknik Eğitimde,
sürekli gelişime açık bir kurum olarak dünya standartlarına ulaşmak.
MİSYONUMUZ
Öğrencilerimize çağın yaşam koşullarına uygun mesleki ve teknik eğitim
hizmeti vererek, estetik ve ahlaki değerler paydasında buluşmuş, Atatürk
ilke ve inkılâpları ışığında hayat boyu öğrenme ilkesini benimseterek
yetişmelerini sağlamak.
KALİTE POLİTİKAMIZ
Sanayi şehrimiz olan Bursa’mızın ve ülkemizin ekonomisinin ihtiyacı olan
kaliteli teknik elemanı sanayi şartlarına uygun olarak yetiştirmek, eğitim ve
öğretimin gelişmesine katkı sağlayacak her türlü ulusal ve uluslararası
projelere katılmaktır.
5
İLKELERİMİZ VE DEĞERLERİMİZ

Tüm çalışmalarımızda Atatürk İlke ve inkılaplarını esas alırız

Hoşgörü esasları içerisinde milli ve ahlaki değerlere saygılıyız.

Yenilikçi anlayışla bilim ve teknolojiyi yakından takip ederiz

Düşünce ve fikirlerimizi rahatça ifade eder, etkili iletişim sağlarız.

Etik kurallara uyarız.

Çalışmalarda etkinlik ve verimliliğin ekip ruhuyla sağlanacağına
inanırız.

Fırsat eşitliği sağlayarak çalışanın kuruma katkısını takdir ederiz.

Çalışanlar arasında sosyal dayanışma ve işbirliğinin en üst düzeyde
gerçekleşmesini sağlarız,

Paydaşlarımızın iyileştirme önerileri dikkate alınır.

Zamanın değerine inanırız.

Çevreye karşı duyarlıyız

Başarmak için inanmak, gerçekleştirmek için çalışmak gerektiğini
biliriz.

Çalışmalarımızın sonuçlarını paydaşlarımızla değerlendiririz.

Tüm çalışanlara ve öğrencilere planlı çalışma bilinci kazandırırız.

Eğitim ve öğretimin okul dışında da devam edeceği bilinciyle, veliokul-sanayi işbirliğine inanırız.

Sosyal-kültürel ve sportif faaliyetlere önem verir ve gerçekleştiririz.

Öğrencilerin alanlarında yüksek öğretime hazırlanmalarını sağlarız.

Okulun fiziki kaynakları sürekli geliştirilerek etkili ve verimli
kullanılmasını sağlarız.

Bütün öğrencilerin belirli bir öğrenme potansiyeline sahip olduklarına
inanırız.
6
2012-2013
EĞİTİM ÖĞRETİM YILI
SOSYAL KÜLTÜREL VE
SPORTİF AKTİVİTELER
ÇALIŞMA PLANI
7
ÖNEMLİ GÜN VE HAFTALARIN KUTLAMA PROGRAMLARININ
TERTİP KOMİTELERİNDE GÖREVLİ ÖĞRETMENLER
ETKİNLİK
TERTİP KOMİTESİ
TARİH
Okul Açılış Töreni
Çıraklık ve Mesleki Eğitim
Haftası
Hayvanları Koruma Günü
Kızılay Haftası
Cumhuriyet Bayramı
Lösemili Çocuklar Haftası
Atatürk’ün Ölüm Günü
Atatürk Haftası
Afet Eğitimi Hazırlık
Günü
Çocuk Hakları Günü
Ağız ve Diş Sağlığı Haftası
Öğretmenler Günü
Mevlana Haftası
Dünya Özürlüler Günü
Kadın Hakları Günü
ETKİNLİK
İnsan Hakları ve
Demokras, haftası
Dünya Kooperatifçilik
Günü
Veremle Savaş Eğitimi
Haftası
Enerji Tasarrufu Haftası
TERTİP KOMİTESİ
Sivil Savunma Günü
Deprem Haftası
Yeşilay Haftası
Bilim ve Teknoloji Haftası
İstiklal Marşı’nın Kabulü
8
TARİH
Çanakkale Şehitlerini
Anma
Yaşlılara Saygı Haftası
Türk Dünyası ve
Toplulukları haftası
Orman Haftası
Dünya Su Günü
Dünya Tiyatrolar Günü
Kütüphaneler Haftası
Kanserle Savaş Haftası
Sağlık Haftası
ETKİNLİK
TERTİP KOMİTESİ
TARİH
Internet Haftası
Turizm Haftası
Ulusal Egemenlik ve
Çocuk Bayramı
Trafik Haftası
İş Güvenliği Haftası
Engelliler Haftası
Aile Günü
Atatürk’ü Anma ve
Gençlik ve Spor Bayramı
Gençlik Haftası
Etik Günü
Çevre Koruma Haftası
Okul Kapanış Töreni
14 Haziran 2013
9
OGYE ÜYELERİ DAĞILIM PLANI
123456789-
1011-
121314-
Okul Müdürü
: Rahmi ÖZYİĞİT
Yönetim Temsilcisi
: Ömer YILMAZ
Müdür Yardımcısı
:
Alan Şefi
: Üye
Genel Kültür Dersleri
Zümre Başkanı Temsilcisi
: Üye
Meslek Dersleri Öğretmeni
: Üye
Genel Kültür Dersleri Öğretmeni: Üye
Psikolojik Danışman
: Üye
Veli Temsilcisi
: Üye
Endüstri Meslek Lisesi
Teknik Lise
Anadolu Teknik Lisesi
Okul Aile Birliği
: Üye
Destek Personeli
: Üye
Büro Hizmetleri
Bakım ve Temizlik Hiz.
Kütüphane
Öğrenci Temsilcisi
: Üye
Muhtar
: Üye
Sivil Toplum Kuruluşları
: Üye
Ticaret ve Sanayi Odası
Esnaf ve Sanatk. Odası
Üniversite
KALDER
TEMA
İşyeri Temsilcisi
Sendika Temsilcisi
10
(1)
(2)
(1)
(4)
(4)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(4)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ ÇALIŞMALARI
TANIMLAR
OKUL GELİŞİM VE YÖNETİM EKİBİ (OGYE)
AOS’ta OGYE okul müdürünün liderliğinde çalışarak okul gelişimini planlayan,
planlanan çalışmaları uygulayan, okul içi ve dışı koordinasyonu ve organizasyonu
yürüten bir çalışma grubudur. OGYE; okul müdürü, müdür yardımcısı, rehber
öğretmen, meslek dersi öğretmeni, kültür dersi öğretmeni, veli, okul aile birliği
temsilcisi, muhtar, Ticaret ve Sanayi Odası temsilcisinden oluşur.
KALİTE YÖNETİM KURULU (KYK)
AOS Kalite Yönetim Sistemi’nin (KYS) yürütülmesinden ve izlenmesinden
sorumlu kuruldur. Okul müdürünün liderliğinde faaliyet gösteren kurul, sorumlu
yönetim temsilcisi olarak görevlendirilen müdür yardımcısı ve kalite yöneticisi
olarak görevlendirilmiş öğretmenlerden oluşur.
İYİLEŞTİRME EKİBİ (İE)
Okulda yaşanan bir problemi çözmek, çözümüne ilişkin öneriler geliştirmek veya
bir süreci iyileştirmek amacıyla oluşturulan çalışma ekiplerdir.
STRATEJİK PLAN (SP)
Kamu İdarelerinin orta ve uzun vadeli amaçlarını, temel ilke ve politikalarını,
hedef ve önceliklerini, performans ölçütlerini, bunlara ulaşmak için izlenecek
yöntemler ile kaynak dağılımlarını içeren plandır.
OKUL ÖĞRENCİ MECLİSİ
Okuldaki şube temsilcilerinden oluşan öğrenci meclisidir.
REHBER ÖĞRETMEN(PSİKOLOJİK DANIŞMAN)
Eğitim-öğretim kurumlarındaki rehberlik-psikolojik danışma servisleri ile rehberlik
ve araştırma merkezlerinde öğrencilere rehberlik ve psikolojik danışma hizmeti
veren, üniversitelerin psikolojik danışma ve rehberlik ile eğitimde psikolojik
hizmetler alanında lisans eğitimi almış personeldir.
ALAN ŞEFİ
Bakanlığa bağlı örgün ve yaygın mesleki ve teknik eğitim kurumlarında açılan
meslek alan/dalları ile kurulan atölye ve laboratuvarların işleyişi ve yönetimi,
mesleki rehberlik, program geliştirme, işletmelerde mesleki eğitim, sektörle iş
birliği, araştırma-geliştirme, tasarım, üretim, tanıtım ve pazarlama çalışmalarını
yürütmek üzere görevlendirilen atölye, laboratuvar ve meslek dersleri
öğretmenidir.
11
ZÜMRE BAŞKANI
Zümre Başkanı, aynı dersi okutan öğretmenlerden oluşan kurulun ilk toplantısında
o öğretim yılı için kendi aralarından seçtiği öğretmendir.
SINIF REHBER ÖĞRETMENİ
Okul yönetimince sorumluluğu
hizmetlerini yürüten öğretmendir.
kendisine
verilen
sınıf/şubenin
rehberlik
OKUL AİLE BİRLİĞİ (OAB)
Okul ile aile arasında bütünleşmeyi gerçekleştirmek, veli ve okul arasında iletişimi
ve iş birliğini sağlamak, eğitim-öğretimi geliştirici faaliyetleri desteklemek, maddi
imkanlardan yoksun öğrencilerin zorunlu ihtiyaçlarını karşılamak ve okula maddî
katkı sağlamak üzere kurulan birliktir.
OKULUMUZ KALİTE ÇALIŞMALARI HAKKINDA
Okul müdürümüzün liderliğinde 2010 yılında yapılan özdeğerlendirme çalışmaları,
EFQM Mükemmellik Model Yaklaşımı ile ele alınmıştır. Paydaş gereksinim ve
beklentileri ile ilgili geri bildirimler OGYE toplantılarında değerlendirilerek
misyon, vizyon, ilke ve değerlerimiz revize edilirken, 2010 yılındaki misyon,
vizyon, değerlerimiz, 2012 yılında KYK’da SP ve süreçlerimiz paydaş gereksinim
ve beklentileri doğrultusunda revize edilmiştir.
AOS’ta liderler misyon ve vizyona ulaşmak için paydaşlarına ortak amaç birliği
sağlamak üzere; Stratejik Yönetim Sistemi (SYS)’de ele alınan Süreç Tasarım
Yönetim Sistemimiz (STYS), liderlerimizin aldıkları görev ve sorumluluklarla
gerçekleştirilir
2010 yılı kalite çalışmaları kapsamında EFQM Mükemmellik Modeli’nin
okulumuzda uygulanmaya başlamasıyla birlikte yapılan faaliyetlerin sistematik
olarak gözden geçirilip değerlendirilmesi, iyileştirmelerin etkinliğini ve
verimliliğini arttırmak için yönetim sistemleri kurulmuştur.
2007 yılına kadar veli toplantıları, koordinatör öğretmenlerle, alan ve zümre
toplantılarıyla, yüz yüze yapılan görüşmelerle tespit edilen paydaş beklentileri
2007 yılından sonra MMA, ÇMA ile belirlenmeye başlanmıştır 2009 yılında
yapılan OGYE toplantılarında yapılan anketlerin paydaş beklentilerini tespit
etmede yetersiz kaldığı görülmüş ve TMA hazırlanarak desteklenmiştir.2009 yılı
kalite çalışmaları kapsamında aldığımız eğitimler sonucu paydaş geri bildirimlerini
anlamaya ve tahmin etmeye yönelik web sayfamızda Dilek/Öneri Sistemi
kullanılmaya başlanmış ve DPT-Kamu Kuruluşları İçin Stratejik Planlama
12
Kılavuzu’ndaki DPA’nin daha kapsamlı veriler için okulumuza uyarlanmasına
karar verilmiştir.
2010 yılındanitibaren yapılan DPA ile algılama sonuçları daha kapsamlı ve
sistematik bir yaklaşımla izlenmeye başlanmış ve stratejik planın geliştirilmesinde
girdi oluşturmuştur.
2010 yılında okul müdürümüzün liderliğinde kalite çalışmaları, alan zümre
toplantıları ve OGYE toplantılarında gözden geçirilerek değerlendirilmiş; paydaş
gereksinim ve beklentilerini karşılamak, müşterilerimize değer önerisi yaratmak
için süreçlerimiz ve stratejik planımız revize edilmiştir.
Stratejik planın hazırlanmasında; EFQM Mükemmellik Modeli doğrultusunda
yenilikçi ve yaratıcı yaklaşımlarla daha bilimsel ve akılcı yöntemler kullanılmıştır.
Örneğin kullandığımız “Etki Matrisi” temel stratejik hedeflerin, temel performans
göstergelerinin ve kilit süreçlerin belirlenmesinde kullanıldığı gibi
önceliklendirmelerin de yapıldığı bir matristir.2012 yılında yapılan
özdeğerlendirme çalışmaları sonucunda MEB mevzuatı gereği okullarda kalite
çalışmalarının yürütülmesi için kurulan OGYE ekibinin verimlilik ve etkililiğinin
EFQM Mükemmellik Modeli yaklaşımlarımız doğrultusunda yeterli olmadığı
tespit edilmiştir
Değişim ve gelişimin sürdürülebilirliğini sağlamak,yönetim sistemlerimizin
işleyişini ve kontrolünü tek çatı altında toplamak,değişimlere en hızlı şekilde
adapte olmak ve yenileşim için KYK oluşturmuştur.KYK’ da yapılan
özdeğerlendirme ve kıyaslama faaliyetleri sonucunda kurumsal performansımızı
arttırmak doğrultusunda iç ve dış çevredeki değişim ve gelişmeler nedeniyle SP
revize edilerek 2012-2016 stratejik planı hazırlanmıştır.
EFQM Mükemmellik Modelinin gereklerini okulumuzda en iyi şekilde
uygulayarak misyon ve vizyonumuzu gerçekleştirmede kurumsal başarımızı
arttırmak için 2012 yılında temalarımızı destekleyecek kritik başarı faktörleri
belirlenmiştir.2012 yılında ölçme araçlarımızdan biri olan anketlerimizin
sistematik olarak gözden geçirilmesi ve değerlendirilmesinde anket hazırlama ve
analiz yöntemlerimizin bilimsel yaklaşımlarla ele alınması için Uludağ Üniv.
Ekonometri Böl. İstatistik Ana Bilim Dalı ile işbirliği yapılmış ve anket
uygulamalarımız bu doğrultuda iyileştirilmiştir.Böylece paydaşlarımızla ilgili
algılamaların daha doğru ve güvenilir bir şekilde ölçülmesine katkı sağlanmıştır.
AOS’ta çalışanların kurum müdürünün, çalışanların kendi performanslarını nasıl
algıladığını, onların işlerinde neye değer verdiklerini, daha iyi çalışmak için onları
neyin motive ettiğini, işlerinin kariyer hedeflerine ne ölçüde uyduğunu anlamasına
13
yardımcı olur. Performans Ölçüm Sistemi yaklaşımıyla çalışanların HİE ve diğer
eğitimlere katılma oranı ve aldırılan eğitimler ile bilgi birikimleri arttırılarak ekip
liderleri yetkilendirilir. Çalışanların aldıkları eğitim sonucunda yetke sahibi
olmaları sağlanır.
EFQM Mükemmellik Modeli Yaklaşımları gereği çalışanların faaliyetlere tam
katılımları ile takdir edilen ve başarı belgesi alan çalışanların sayısı artmıştır.
Yürütülen ayın başarılı personeli ve öğretmeni uygulamalarıyla çalışanların
motivasyonları arttırılarak AOS’un kurumsal performansına katkı sağlanmıştır.
ÇMA’lardan alınan verilerin ilgili süreçlerde değerlendirilmesi neticesinde ısınma
problemin iyileştirmek üzere okulumuzun ahşap olan camları PVC olarak
değiştirilmiş, öğretmen odaları fiziksel olarak yeniden yapılandırılmış, zümrelere
ve destek personele odalar tahsis edilmiştir.
2010 yılı EFQM Mükemmellik Modeli yaklaşımlarıyla iş birliklerimiz,kaynaklar
boyutunda ele alınır. Bu yaklaşımlar süreç faaliyet planlarında ele alınıp işbirlikleri
konusundaki görüş ve öneriler ekip liderleri tarafından raporlanarak KYK’ya
sunulur. KYK’da yapılan değerlendirmeler sonucu mevcut ve olası işbirliklerimiz
önceliklendirme matrisi kullanılarak belirlenir, süreç sahipleri aracılığıyla ilgili
birimlere iletilir.Yapılan iyileştirmeler ve yenilikçi yaratıcı yaklaşımlar sonucu
işbirliklerimiz ve işbirlikleri ile gerçekleştirdiğimiz proje sayıları artmıştır
Daha önce tedarikçilerimizin performans değerlendirme kaydı tutulmazken ISO
9001: 2008 KYS kapsamında form hazırlanarak tedarikçi performansı
değerlendirme matrisi ile değerlendirilmeye başlanmıştır ve kayıtları tutulmaktadır.
Tedarikçilerle İşbirliğinin Yönetimi alt süreci ile yönetilir
RYS’de ele alınan risklere karşı tahmini bütçeye yeni bir bütçe kalemi daha
eklenerek, risklere karşı tahmini bütçenin %5’lik bir diliminin bankada hazır
bulundurulması sağlandı.
AOS müşterilerinde çevre bilinci oluşturmak amacıyla gerçekleştirdiği
faaliyetlerine çevre ve yeşil alan sorumluluk haritasını da eklemiştir. Bu doğrultuda
sorumluluk alanlarının bakımı ve korunması ilgili İE’ler tarafından sağlanmaktadır
İki belletmen öğretmenimiz tarafından her akşam doldurulan pansiyon öğrenci
yoklama fişleri ile geriye dönük bilginin erişiminde bazen zorluk yaşandığı tespit
edilmiştir. Bilişim Teknolojileri Alanı öğretmeni olan belletmen, sunucu üzerinde
idari kısımda erişimine izin veren “Pansiyon Yoklama Modülü” programını
yazmıştır.
Programın Arşivleme Sistemi ile bilgiler güvenlik altına alınmış ve işlemlerin
süresini kısaltılmıştır.2009 yılından itibaren bu modül kullanılmaktadır
14
2011 yılında kurulun Bilgi İşlem Merkezi 2012 yılında iyileştirmeye açık
alanlardan biri olarak geliştirilmeye devam edilmiş, 2012 yılında etkin ve verimli
sonuçlara ulaşabilmek için Bilgi İşlem Merkezi’nin yeri, işleyişi ve çalışma
kapsamı genişletilmiştir. Bilgi İşlem Merkezinde istatistiksel veri analizleri,
kurumsal bilgiler saklanır ve güvenliği sağlanır
AOS paydaşlarımıza en uygun katma değeri sağlamak amacıyla gereksinim ve
beklentileri sistematik olarak gözden geçirir ve değerlendirir. Bu doğrultuda
temalarımızı hayata geçirecek süreçler tasarlar.
ISO 9001:2008 KYS’de ele alınan süreçlerimiz,2012 yılında SYS değerlendirilerek
yenilikçi ve yaratıcı yaklaşımlarla stratejik amaçlar ve paydaş beklentileri
doğrultusunda var olan 5 ana sürecimiz, 8 ana süreç ve 31 alt süreç olarak revize
edilmiştir.
Pazarlama stratejilerimiz doğrultusunda gerçekleştirdiğimiz süreçlerde ve değer
önermelerimizle okulumuzu tercih eden öğrenci sayısında her yıl artış olmaktadır.
Ayrıca imajımızın ve itibarımızın artması ile işbirliği yaptığımız kurum ve kuruluş
sayısı ar tarken mezun olan öğrencilerimiz de istihdamda tercih edilir duruma
gelmiştir.
AOS’ta misyon, vizyon doğrultusunda değer önermeleri ve iş modeli açık bir
şekilde tanımlanmış, 4 kilit süreç aracılığı ile temel performans sonuçlarımıza
yönelik süreç iyileştirmeleri yapılmıştır.
15
SPORTİF ETKİNLİKLER PROGRAMI
Sorumlu Müdür Yardımcısı:
(Her turnuva için alanlar bünyesinden 1 öğretmen görevlendirilecektir.)
BASKETBOL TURNUVASI
Tarih
: Aralık - Ocak
Yer
: Kapalı Spor Salonu
Saat
: 12:00 – 13:30
Sorumlu
: Aydın ERUYAN – Akif ALKAN
VOLEYBOL TURNUVASI
Tarih
: Mart - Nisan
Yer
: Kapalı Spor Salonu
Saat
: 12:00 – 13:30
Sorumlu
: M. Yaşar ŞEN – Ebru BİLAÇ – Serkan PANCAR
FUTBOL TURNUVASI
Tarih
: Nisan – Mayıs - Haziran
Yer
: Futbol Sahası
Saat
: 12:00 – 13:30
Sorumlu
: Ferit YILMAZ – Mesude CAVAZ – Serkan PANCAR
GENÇLİK KOŞUSU
Tarih
: Mayıs (3. Hafta)
Yer
: Okul Bahçesi
Saat
: 12:00 – 13:30
Sorumlu
: Aydın ERUYAN – Akif ALKAN – Mesude CAVAS
GENÇLİK HAFTASI SPOR ŞÖLENİ
Tarih
: 22-30 Mayıs 2012
- Futbol / Penaltı Atışı Yarışması
- Futbol / Top Sektirme
Yarışması
- Basketbol / 3 Sayı Yarışması
- Bayrak Koşusu
- Uzun Atlama Yarışı
- Gülle Atma Yarışması
- Uçurtma Şenliği
- Masa Tenisi Turnuvası
- Öğretmenler Arası Dart
Yarışması
16
-
Koşu Kayağı Yarışması
Bilek Güreşi Müsabakaları
Bisiklet Yarışması
Futbol / Topu Hedefe Atma
Yarışması
Jimnastik Gösterisi
Spor Camiasından Bir Ünlüyle
Söyleşi
Ekip Yarışması
KURUL VE KOMİSYONLAR
KURUL
(SORUMLU
YÖNETİCİ)
DİSİPLİN KURULU
ONUR KURULU
İHALE KOMİSYONU
MUAYENE VE KABUL
KOMİSYONU
ÜYELER
ASİL
YEDEK
BÜLENT AÇIKGÖZ
MESUT ELİBAL
HALİL MUTLU
MURAT ÇATMALI
TARIK AYBAK
MURAT TURHAN
SEZGIN VATANSEVER
İDRİS ULUÇ
NURETTİN GÜNEŞ
SEZAİ KURUŞÇU
TARIK AYBAK
SERKAN DERİCİOĞLU
MURAT TURHAN
M.YUSUF YILDIRIM
ÜLFET ÖZKAN
GÜLBEYAN MURATOĞLU
BURCU ÖZBEY
MEHMET DİRİL
DEĞER TESPİT
KOMİSYONU
DÖNER SERMAYE VE
SATIN ALMA
KOMİSYONU
OKUL TERTİP
KOMİSYONU
OKUL AİLE BİRLİĞİ
YÖNETİM KURULU
OKUL SPOR KOLU
METİN İNCE
NEŞAT SAYAN
MEHMET YAŞAR ŞEN
OKUL ÖĞRENCİ
TEMSİLCİSİ
Tülay PASLIOĞLU
KALİTE KONTROL
KOMİSYONU
Yüksel KARAKOÇ
Mustafa AYDEMİR
KANTİN DENETLEME
KOMİSYONU
17
AYDIN ERGUVAN
KURUL VE KOMİSYONLAR
KURUL
(SORUMLU YÖNETİCİ)
ÜYELER
ASİL
DEĞERLER EĞİTİMİ
KURULU
ÜNİVERSİTEYE GİRİŞ
SINAVI DANIŞMA
KURULU
KAYIT KABUL VE
NAKİL KOMİSYONU
ÖĞRENCI SEÇIM
KURULU
PROJE TABANLI BECERİ
YARIŞMASI YÜRÜTME
VE DEĞERLENDİRME
KOMİSYONU
18
YEDEK
SOSYAL KULÜPLER LİSTESİ
ÖĞRENCİ KULÜBÜNÜN ADI
Kültür ve Edebiyat Basım v Yayın
Kulübü
Kütüphanecilik Kulübü
Sağlık Temizlik ve Yeşilay Kulübü
Sosyal Dayanışma ve
Yardımlaşma, Çocuk Esirgeme
Kızılay Kulübü
Kooperatifçilik Kulübü
Sivil Savunma Kulübü
Gezi, Tanıtma, Turizm, Resim ve
Fotoğrafçılık Kulübü
Spor Kulübü
Halk Oyunları Kulübü
Müzik Kulübü
Robot Kulübü
Kelime Oyun Kulübü
Havacılık Kulübü
Rehber Öğretmen
GÖREVLİ ÖĞRETMENLER
M.Sultan KÜÇÜKER
Kevser VERCAN
Mehmet M. TAŞ
Nurettin KARAKOÇ
Seyhan TÜZ
İrfan GÖKGÜL
Sevda DURUÇ
Ünal ÇETİN
Orhan IŞIK
Sıtkı YAVUZ
Ertan ARTAN
Ebru Özlem AKÇAY
Bilgen RODOP
Murat TURHAN
Mesut ELİBAL
Bülent AÇIKGÖZ
Ayşe ÖZKAN
Metin İNCE
Ferit YILMAZ
Mehmet ŞEN
Akif ALKAN
Aydın ERUYAN
Ebru BİLAÇ
Serkan PANCAR
Serkan DERİCİOĞLU
Mesude CAVAŞ
Yeliz BERİÇ BAYRAM
Rıza Hasan TÜZ
Sabit Sururi KARAKOCA
Yahya Kemal KÜTAHYA
Abdullah GÜNEŞ
Berrak AĞCA
Selma PEHLİVAN
Erkan KÜÇÜKLER
Murat MERTSÖZ
İsmail ŞENER
19
SINIF REHBER ÖĞRETMENLERİ LİSTESİ
EML 9. Sınıflar Sorumlu Müdür Yardımcısı: Ayşe ASLAN
SINIFI
SINIF ÖĞRETMENİ
9A
Çiğdem ERDEM
9B
Ümit YELTEN
9C
Ertan ARTAN
9D
Aslı YEŞİLBUDAK
9E
Müge UZUN KAYA
9F
Özlem TAŞLI
9G
Atalay GÜLEÇ
9H
Ganime AKSEL
9I
Nurdan YEŞİLKÜTÜK
9İ
Tuncay DOĞAN
9J
Göksel GÖZELTİK
9K
Selma PEHLİVAN
9L
Dilek KILIÇ
9M
Ülfet ÖZKAN
9N
Filiz Havva TÜRKELİ
90
Mustafa ERBAŞ
9P
Burcu ÖZBEY
20
EML 10. Sınıflar Sorumlu Müdür Yardımcısı: Ayşe ASLAN
SINIFI
SINIF ÖĞRETMENİ
10A
Hakan AKCAN
10B
Osman ECER
10C
Yasin KESKİN
10D
Necmi ÖZDEMİR
10E
M. Serkan AKIN
10F
Ersin BOSTANCI
10G
Esra TOPLAN
10H
Taner DEMİR
10I
Sedat YILMAZ
10İ
Neşat SAYAN
10J
Sultan AYAZ
10K
Uğur UYGUN
10L
Mehmet DİRİL
21
EML 11. ve 12. Sınıflar Sorumlu Müdür Yardımcısı: Mehmet ÇEVİK
SINIFI
SINIF ÖĞRETMENİ
11A
İrfan IŞIK
11B
Ersin KOŞAR
11C
Serkan TORUNLAR
11D
Bedriye BEKMEZCİ
11E
Erhan TEKCAN
11L
Serkan ÇETİN
11F
Ayşe KUZUCU
11G
Perihan KARAKAYA
11H
Yasemin TOK
11I
Necati AKTAŞ
11İ
Meryem ÖZDEMİR
11K
Mehmet TAŞDEMİR
12A
Mete ÖZLÜK
12B
Yaşar PAMUKOĞLU
12C
Fatih TAVLI
12D
Murat ALTUNBAŞ
12E
Faik ÇETİN
12F
A.Betül ÖZBİRECİKLİ
12G
Rıza Hasan TÜZ
12H
Serhat ÜRKMEZ
12I
İsmail KURTULMUŞ
12İ
Fikret BATMAZ
22
ATL Sınıfları Sorumlu Müdür Yardımcısı: Mehmet ULU
SINIFI
SINIF ÖĞRETMENİ
A9/A
Ayşegül LOSTAR
A9/B
Handan FİKLİNTE
A9/C
Güllü ERDOĞAN
A9/D
Borahan CEYLAN
A9/E
Gülseren EFEOĞLU
A10/A
Elif YAŞAR
A10/B
Sıtkı YAVUZ
A10/C
Zafer COŞKUN
A10/D
Fatih TAŞ
A10/E
Mesut DEMİRCAN
A10/F
Mustafa KİRİŞÇİ
A11/A
Melih ENGİN
A11/B
Bahar Gönül ÇOLAK
A11/C
Önder ÖZAY
A11/E
Yeliz Beriç BAYRAM
A11/D
Şevket ÜNSAL
A12/A
Hasan DURMAZ
A12/B
Mesut ELİBAL
A12/D
Gülbeyan MURATOĞLU
A12/E
Ali KOYUNLU
A12/C
N.Mahmut KÖKSAL
23
AML Sınıfları Sorumlu Müdür Yardımcısı: Mehmet ULU
SINIFI
SINIF ÖĞRETMENİ
AML9/K
Ferihan DİLEK
AML9/L
Şebnem AYDEMİR
AML10
Muharrem ZÜMRE
AML11
Murat MERTSÖZ
AML12
Murat ATAMAN
TL Sınıfları Sorumlu Müdür Yardımcısı: FERİDUN ÇELİK
SINIFI
SINIF ÖĞRETMENİ
T10A
Orhan IŞIK
T10B
Lütfi EKER
T12A
Esra SOLAK
T12B
Mustafa LİVANELİ
T12D
Zeyfiye TEZEL
T12C
Şehrihan KONAK
24
İYİLEŞTİRME EKİPLERİ
SIRA
NO.
EKİP ADI
EKİP LİDERİ
1
Arama - Kurtarma Faaliyetleri İE
Mesut ELİBAL
2
Bilişim Hizmetleri İE
Behiç ERTAŞ
3
BT Atölye/Lab. İE
Tarık AYBAK
4
BT İşletmelerle İşbirliğini Güçlendirme İE
Nurettin GÜNEŞ
5
BT Meslek Dersleri Başarılarını Arttırma İE
Sultan AKAR
6
BT Mezunları İzleme Ve Etkinlikler İE
Osman ECER
7
Dilek / Öneri Sistemi İE
Esra TOPLAN
8
EET Atölye/Lab. İE
Mustafa LİVANELİ
9
EET İşletmelerle İşbirliğini Güçlendirme İE
Cemil Sefa ÖNAL
10
EET Meslek Dersleri Başarılarını Arttırma İE
11
EET Mezunları İzleme Ve Etkinlikler İE
12
EOT Atölye/Lab. İE
Erhan TEKCAN
Bahar GÖNÜL
ÇOLAK
Önder ÖZAY
13
EOT İşletmelerle İşbirliğini Güçlendirme İE
Sezai KURUŞÇU
14
EOT Meslek Dersleri Başarılarını Arttırma İE
Muharrem ZÜMRE
15
EOT Mezunları İzleme Ve Etkinlikler İE
16
Erkek Pansiyon Hizmetlerini İE
17
GÜ Atölye/Lab. İE
18
GÜ İşletmelerle İşbirliğini Güçlendirme İE
19
GÜ Meslek Dersleri Başarılarını Arttırma İE
20
GÜ Mezunları İzleme Ve Etkinlikler İE
21
Kız Pansiyon Hizmetlerini İE
Abdullah GÜNEŞ
Muhammet Yusuf
YILDIRIM
Ayşe KUZUCU/
Şukran ATMAN
Taner DEMİR
Perihan
KARAKAYA
Müşerref Tuna
TEKİN
Burcu ÖZDEN
22
Okul Fiziki alanları İE
23
Kütüphane İE
Hayber GÜNEŞ
Gülbeyan
MURATOĞLU
25
İYİLEŞTİRME EKİPLERİ
SIRA
NO.
EKİP ADI
EKİP LİDERİ
24
MT Atölye/Lab. İE
Durkaya BATUR
25
MT İşletmelerle İşbirliğini Güçlendirme İE
Sadık KOÇ
26
MT Meslek Dersleri Başarılarını Arttırma İE
27
MT Mezunları İzleme Ve Etkinlikler İE
28
Okul Bahçesi İE
Şevket ÜNSAL
İsmail
KURTULMUŞ
Orhan IŞIK
29
Okul Faaliyet Alanlarını Geliştirme İE
30
Okul Gelişimi Ve Tanıtımı İE
31
Okul İçi İletişimi İE
Murat TURHAN
Ayşe Betül
ÖZBİRECİKLİ
Ersin KOŞAR
32
Okul Kantini İE
Necati AKTAŞ
33
Rehberlik Hizmetleri İE
34
Öğrenciler Arası İlişkileri İE
İsmail ŞENER
Elif YAŞAR/Ünal
ÇETİN
36
Sayısal Dersler YGS-LYS Başarılarını Arttırma
İE
Sosyal - Kültürel Faaliyetler İE
37
Sosyal - Sorumluluk Proje İE
Halil MUTLU
38
Sözel Dersler YGS-LYS Başarılarını Arttırma İE
Güllü ERDOĞAN
39
Sportif Faaliyetleri İE
Ebru BİLAÇ
40
TT Atölye/Lab. İE
Nermin YILMAZ
41
TT İşletmelerle İşbirliğini Güçlendirme İE
Zeliha DOĞANIŞIK
42
TT Meslek Dersleri Başarılarını Arttırma İE
Ali KOYUNLU
43
TT Mezunları İzleme Ve Etkinlikler İE
Özcan KARDAŞ
44
Yemekhane İE
Zeyfiye TEZEL
35
26
Mesut DEMİRCAN
Gülseren EFEOĞLU
BAZI YÖNETMELİKLER
ORTA ÖĞRETİM KURUMLARI
SINIF GEÇME VE SINAV YÖNETMELİĞİ
Resmî Gazete
Tebliğler Dergisi
: 8.12.2004/25664
: ARALIK 2004/2567
Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmî ve özel
orta öğretim kurumlarında sınıf geçme ve sınavlarla ilgili usul ve esasları
düzenlemektir.
Madde 16 — Öğretmenler, sınav sorularını düzenlerken, öğretim programlarında
belirtilen özel ve genel amaçları varsa hedeflenen becerileri, açıklamaları ve
konuları esas alır.
İkinci fıkra yürürlükten kaldırıldı.(1.2.2007/26421 RG)
Sınav, ödev ve projeler ile uygulamalar, 100 tam puan üzerinden değerlendirilir.
Değerlendirme sonuçları, öğretmen not defteri ile not çizelgelerine puan olarak
yazılır.
Puanların not değeri ve derecesi aşağıdaki gibidir.
Puan
Not
Derece
85-100
5
Pekiyi
70-84
4
İyi
55-69
3
Orta
45-54
2
Geçer
____________________________________________________
25-44
1
Geçmez
0-24
0
Etkisiz
(Ek fıkra : 1.2.2007/26421 RG) Dönem puanı, yıl sonu puanı, yıl sonu başarı
puanı ve mezuniyet (diploma) puanı 100 üzerinden; dönem notu, yıl sonu notu
ve yıl sonu başarı notu da 5'lik not sistemine göre Yönetmelik hükümlerince
belirlenir. 5'lik not sisteminde başarı dört, başarısızlık iki notla
değerlendirilir.
Madde 17 — Öğrencinin başarısı, öğretim programı esas alınarak dersin özelliğine
göre yazılı, sözlü ve uygulamalı sınav, ödev ve projeler ile işletmelerde beceri
27
eğitimi, ders içi ve ders dışı eğitim – öğretim faaliyetleri değerlendirilerek tespit
edilir.
Öğretmen, söz konusu faaliyetlerle öğrencinin programlarda amaçlanan bilgi ve
becerileri kazanıp kazanmadığını sürekli olarak kontrol ederek değerlendirir.
Madde 22 — Sınavlara katılmayan, ödev veya projesini zamanında teslim
etmeyen öğrenci; özrünü, özrün başlangıcından itibaren 7 iş günü içinde bildirmek
ve özrün bitimini izleyen 7 iş günü içinde de belgelendirerek okul yönetimine
vermek zorundadır. Ancak kaza, ölüm, doğal afet, yangın, uzun süreli tedavi
gerektiren hastalık, göz altına alınma ve tutuklanma gibi durumlarda bu süre okul
yönetimince belirlenir.
(Değişik ikinci fıkra: 20.5.2006/26173 RG) Özrü okul yönetimince kabul
edilen öğrencinin durumu ders öğretmenine yazılı olarak bildirilir. Bu
öğrenci, ders öğretmeninin belirleyeceği bir zamanda ve önceden duyurularak
sınava alınır, ödev veya projesi kabul edilir. Bu sınav, sınıfta diğer
öğrencilerle ders işlenirken yapılabileceği gibi ders dışında da yapılabilir.
(Değişik üçüncü fıkra: 20.5.2006/26173 RG) Özürsüz olarak sınavlara
katılmayan, ödev veya projesini zamanında teslim etmeyen ve sınavlarda
kopya çeken öğrenciye sıfır (0) puan verilir ve durum okul yönetimine yazılı
olarak bildirilir.
Madde 23 — Öğretmenler, sınav, ödev ve projelerin sonuçlarını öğrencilere
bildirir ve yapılan başlıca ortak hataları sınıfta açıklar. Yazılı sınav, uygulama ve
ödev sonuçları, yazılı sınavın yapıldığı tarihe veya ödevin, uygulamanın yahut
projenin teslimi tarihine göre en geç 15 gün içinde öğrenciye duyurulur.
Öğrencinin duyuru tarihinden itibaren 7 iş günü içinde istemesi hâlinde sınav
kâğıdı, ders öğretmeni tarafından öğrenci ile birlikte bir defa daha incelenir ve
değerlendirilir.
Madde 25 — (Değişik:23.12.2006/26385 RG) Her ders için ayrı ayrı
düzenlenen dönemlere ait not çizelgeleri dönemin bitimine en geç 3 gün kala
okul müdürlüğüne verilir. Bu çizelgelere o döneme ait yazılı, sözlü ve
uygulamalı sınavlarla varsa ödev ve projelere verilen puanlar ile dönem puanı
ve notu rakamla yazılır.
Madde 27 — (Değişik:23.12.2006/26385 RG) Bir dersin dönem puanı, o
döneme ait yazılı, sözlü ve uygulamalı sınavlarla varsa ödev ve projelerden
alınan puanların aritmetik ortalaması alınarak belirlenir. Aritmetik ortalama
alınırken bölme işlemi virgülden sonra iki basamak yürütülür. Elde edilen
puanın nota çevrilmesiyle dönem notu tespit edilir. (Ek cümle:1.2.2007/26421
28
RG) Dönem puanı, dönem notuna çevrilirken yarım ve yarımdan büyük
kesirler, bir üst tam puan olarak değerlendirilir, dönem puanında bir
değişiklik yapılmaz.
Madde 29 — (Değişik:23.12.2006/26385 RG) Bir dersin yıl sonu puanı;
a) Birinci ve ikinci dönem puanlarının aritmetik ortalamasıdır.
b) (Değişik bent:12.6.2008/26904 RG) Yetiştirme programını gerektiren
sebeplerden dolayı iki döneme ait puan bulunmaması hâlinde yetiştirme
programından alınan puanların aritmetik ortalamasından elde edilen
puandır. Alan değişikliği sebebiyle iki döneme ait puan bulunmaması
durumunda sorumluluk sınavında elde edilen puandır. Bir dönem puanının
bulunması hâlinde ise bu dönem puanı ile yetiştirme programında alınan
puanların aritmetik ortalamasından elde edilen puanın aritmetik
ortalamasıdır.
c) Ders yılı sonunda belirlenen yıl sonu puanı ile ortalama yükseltme ve
sorumluluk sınavında alınan puanın aritmetik ortalamasıdır.
ç) İşletmelerde beceri eğitiminde birinci ve ikinci dönem puanlarının
aritmetik ortalaması ile yıl sonu beceri sınavı puanının aritmetik
ortalamasıdır.
d) Naklen gelen öğrencilerin, önceki okulunda aldığı dersler ile yeni
okulundaki dersler farklı olduğunda:
1) Bir dönem puanı alabilecek kadar süre bulunması durumunda yeni dersten
alınan ikinci dönem puanıdır.
2) Yeni alınan dersten bir dönem puanı alınabilecek kadar süre bulun
maması durumunda eski okulundaki dersin dönem puanlarıdır.
(Değişik fıkra: 1.2.2007/26421 RG) Dönem puanlarının aritmetik ortalaması
hesaplanırken bölme işlemi virgülden sonra iki basamak yürütülür. Bir dersin
yılsonu notu ise;
a) Birinci ve ikinci dönem notlarının aritmetik ortalamasıdır.
b) (Değişik bent:12.6.2008/26904 RG) Yetiştirme programını gerektiren
sebeplerden dolayı iki döneme ait not bulunmaması hâlinde yetiştirme
programı puanından elde edilen nottur. Alan değişikliği sebebiyle iki döneme
ait notun bulunmaması hâlinde sorumluluk sınavı puanından elde edilen
29
nottur. Bir dönem notunun bulunması hâlinde ise bu dönem notu ile
yetiştirme programı notunun aritmetik ortalamasıdır.
c) Ders yılı sonunda belirlenen yıl sonu notu ile ortalama yükseltme ve
sorumluluk sınavlarında alınan notun aritmetik ortalamasıdır.
ç) İşletmelerde beceri eğitiminde birinci ve ikinci dönem notlarının aritmetik
ortalaması ile yılsonu beceri sınavı notunun aritmetik ortalamasıdır.
d) Naklen gelen öğrencinin, önceki okulunda aldığı dersler ile yeni okulundaki
dersler farklı olduğunda;
1) Bir dönem notu alabilecek kadar süre bulunması durumunda yeni dersten
alınan ikinci dönem notudur.
2) Yeni alınan dersten bir dönem notu alınabilecek kadar süre bulunmaması
durumunda eski okulundaki dersin dönem notudur.
Yılsonu notu hesaplanırken yarım ve yarımdan büyük kesirler tama
yükseltilir.
Madde 33 — Ders yılı ya da ortalama yükseltme sınavları sonunda, tüm
derslerden başarılı olan öğrenciler doğrudan sınıfını geçer.
(Değişik birinci cümle:12.6.2008/26904 RG) Okul türlerine göre hazırlık sınıfı
dışında diğer sınıflarda Kurulca belirlenen yıl sonu başarı ortalaması ile
başarılı sayılamayacak derslerin dışındaki derslerden başarısızlığı bulunan
öğrencilerden yıl sonu başarı notu;
b)(Değişik:19.10.2005/25971 RG) Anadolu türü liseler ile önünde yabancı dil
hazırlık sınıfı bulunan liselerde 3.00,
c) (Değişik bent: 4.9.2010/27692 RG) Genel liseler, güzel sanatlar ve spor liseleri ile
mesleki ve teknik liselerde 2.50 olan öğrenciler ortalama ile sınıflarını geçer.
Madde 39 — Okula zamanında gelmeyen öğrenciler derslere alınır. Birinci ders
saati dışındaki geç gelmeler devamsızlıktan sayılır. Geç gelen öğrencilerin derse
alınma şekli, ders yılı başında öğretmenler kurulunca kararlaştırılarak veli ve
öğrencilere duyurulur.
Devam-Devamsızlık
Madde 40 — Öğrenciler, okula devam etmek zorundadır. Öğrencilerin
devamsızlıkları hesaplanırken normal öğretim yapılan okullarda sabah ve öğleden
30
sonraki süreler yarımşar gün, ikili öğretim yapılan okullarda bu süreler bir gün
sayılır.
Devamsızlığı bulunan öğrencilerle ilgili olarak aşağıdaki hükümler doğrultusunda
işlem yapılır;
a) İlk derse girmeyenler ile ilk derse girdiği hâlde arada bir veya daha fazla derse
girmeyen öğrencilerin devamsızlığı yarım gün sayılır. Devamsızlık hesaplanırken
iki yarım gün bir gün kabul edilir.
b) Ders yılı içinde toplam 20 gün okula özürsüz olarak devam etmeyen öğrenciler,
notları ne olursa olsun başarısız sayılır.
c) (Değişik:20.5.2006/26173 RG) Özürlü ve özürsüz devamsızlıklar ile okul
yönetimince verilen izinlerin toplamı 45 günü aşamaz. Kaza, ölüm, doğal afet,
yangın, gözaltına alınma, tutuklanma ve uzun süreli tedaviyi gerektiren
hastalık nedeniyle yapılan devamsızlıkların özürlü devamsızlıktan
sayılabilmesi için özrün, resmî kurumdan alınacak belge veya resmî/özel
sağlık kurum veya kuruluşlarınca düzenlenecek raporla belgelendirilmesi ve
özrü takip eden ''5 iş günü''(12) içinde okul yönetimine bildirilmesi gerekir.
Zorunluluk hâllerinde özrün bildirim süresi okul yönetimince uzatılabilir.
31
ORTAÖĞRETİM KURUMLARI ÖDÜL VE DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ
Resmî Gazete : 19.1.2007/26408
Ek
ve
1)
07.09.2007/26636
1) 4.3.2009/27159
RG
Değişiklikler:
RG
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı
resmî ve özel örgün eğitim-öğretim veren ortaöğretim kurumlarında ödül ve
disiplin işlemlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
MADDE 5 – (1) Öğrencilerin; Atatürk inkılâp ve ilkeleri ile Atatürk
milliyetçiliğine bağlı,Türk milletinin millî, ahlaki, manevi ve kültürel değerlerini
benimseyen, koruyan ve geliştiren; ailesini, vatanını, milletini seven ve yücelten
insan haklarına saygılı, cumhuriyetin demokratik, laik, sosyal ve hukuk devleti
olması ilkelerine karşı görev ve sorumluluklarını bilen ve bunları davranış hâline
getiren; beden, zihin, ahlak, ruh ve duygu bakımından dengeli ve sağlıklı, gelişmiş
bir kişiliğe, hür ve bilimsel düşünme gücüne, geniş bir dünya görüşüne sahip
topluma karşı sorumluluk duyan yapıcı, yaratıcı ve verimli kişiler olarak
yetişmeleri için okul yönetimi, öğretmenler, rehberlik servisi, okul-aile birliği ve
ilgili diğer paydaşlarla iş birliği yapması istenir.
DİSİPLİN CEZASINI GEREKTİREN DAVRANIŞLAR
MADDE 12 – (1) Cezayı gerektiren davranışlar şunlardır:
A) KINAMA CEZASINI GEREKTİREN DAVRANIŞLAR;
1) Okulu, okulun eşyasını ve çevresini kirletmek,
2) Yönetici, öğretmen veya eğitici personel tarafından verilen görevleri yapmamak,
3) Kılık-kıyafete ilişkin mevzuat hükümlerine uymamak,
4) Tütün ve tütün mamullerini bulundurmak veya içmek,
5) Başkasına ait eşyayı izinsiz almak veya kullanmak,
6) Dersle ilgili araç-gereci yanında bulundurmamak, bulundurulması yönündeki
uyarılara aldırmamak, sahip olmasına rağmen ders araç-gerecini kullanmamayı
alışkanlık hâline getirmek,
7) Yalan söylemek,
8) Okula geldiği hâlde özürsüz olarak derslere, uygulamalara, etütlere, törenlere ve
diğer sosyal etkinliklere geç katılmak veya erken ayrılmak,
9) Okul kütüphanesi, laboratuvar , atölye, pansiyon, spor yurdu veya diğer
bölümlerden aldığı kitap, araç-gereç ve malzemeyi zamanında vermemek, eksik
vermek veya kötü kullanmak,
32
10) Okul içinde veya dışında okulun personeli ile diğer kişilere karşı kaba ve
saygısız davranmak,
11) Dersin ve ders dışı faaliyetlerin akışını ve düzenini bozacak davranışlarda
bulunmak,
12) Kopya çekmek veya çekilmesine yardımcı olmak,
13) Yatılı okullarda gece izinsiz ve özürsüz pansiyon dışına çıkmak veya dışarıda
kalmak, izin süresini özürsüz olarak uzatmak,
14) Yasaklanmış, müstehcen yayınları okula ve okula bağlı yerlere sokmak veya
yanında bulundurmak,
15) Okul yetkililerinin ve disiplin kurulunun çağrılarına uymamak ve çağrı
yazılarını almaktan kaçınmak,
16) Üzerinde kumar oynamaya yarayan araç-gereç bulundurmak,
17) Okulca istenen kişisel veya ailesi ile ilgili bilgileri okula geç bildirmek, yanlış
bildirmek veya bildirmemek,
18) Bilişim araçlarını, okul yönetimi ile öğretmenin bilgisi ve izni dışında konuşma
yaparak, ses ve görüntü alarak, mesaj ve e-mail göndererek, bunları arkadaşlarıyla
paylaşarak eğitim-öğretimi olumsuz yönde etkileyecek şekilde kullanmak,
B)
OKULDAN
KISA
SÜRELİ
UZAKLAŞTIRMA
CEZASINI
GEREKTİREN DAVRANIŞLAR;
1) Kişilere, arkadaşlarına söz ve davranışlarla sarkıntılık, hakaret ve iftira etmek
veya ahlak kuralları ile bağdaşmayan davranışlarda bulunmak ya da başkalarını bu
gibi davranışlara kışkırtmak,
2) Kişileri veya grupları dil, ırk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi ve dini inançlarına
göre ayırmayı , kınamayı, kötülemeyi amaçlayan davranışlarda bulunmak veya
ayrımcılığı körükleyici semboller taşımak,
3) İzinsiz gösteri veya toplantı düzenlemek, bu tür gösteri veya toplantılara
katılmak ve bu amaçla yapılan etkinliklerde bulunmak,
4) Her türlü ortamda kumar oynamak veya oynatmak,
5) Öğretmen, eğitici personel veya okul yönetimince verilen görevlerin
yapılmasına engel olmak,
6) Öğretmenlere, eğitici personele, yöneticilere, memurlara, diğer görevliler ile
ziyaretçilere hakaret etmek, karşı gelmek ve görevlerini yapmalarına engel olmak,
7) Yasaklanmış veya müstehcen yayın, kitap, dergi, broşür, gazete, bildiri,
beyanname, ilan ve benzerlerini dağıtmak, duvarlara ve diğer yerlere asmak,
yapıştırmak, yazmak, okul araç-gerecini ve eklentilerini bu amaçlar için
kullanmak,
8) Bilişim araçları ile yönetici, öğretmen, eğitici personel, memur, diğer görevliler
ve ziyaretçiler ile öğrencileri rahatsız edici davranışlarda bulunmak,
9) Derslere, etütlere, atölye, laboratuvar ve mesleki eğitim alanları ile okulun
faaliyetlerine geç gelmeyi veya erken ayrılmayı alışkanlık hâline getirmek,
33
10) Kavga, darp etmek ve yaralama olaylarına karışmak,
11) Öğrencilerin bulunmaması gereken yerlere gitmeyi alışkanlık hâline getirmek
ve arkadaşlarını böyle yerlere gitmeye zorlamak,
12) Okul binası, eklenti ve donanımlarına, kendisinin veya arkadaşlarının araçgerecine ahlak dışı ya da siyasi ve ideolojik amaçlı resim, şekil, amblem ve benzeri
şeyler yapmak ve yazılar yazmak,
13) Organizeli kopya çekmek veya çekilmesine yardımcı olmak,
14) (Ek alt bent: 07.09.2007/26636 RG) Sarhoşluk veren zararlı maddeleri
bulundurmak veya kullanmak,
C) OKULDAN TASDİKNAME İLE UZAKLAŞTIRMA CEZASINI
GEREKTİREN DAVRANIŞLAR;
1) Türk Bayrağı'na, sancağına, ülkeyi, milleti ve devleti temsil eden sembollere
saygısızlık etmek,
2) Millî ve manevi değerleri söz, yazı, resim veya başka bir şekilde aşağılamak; bu
değerlere küfür ve hakaret etmek,
3) Hırsızlık yapmak, yaptırmak ve yapılmasına yardımcı olmak,
4) Okulla ilişkisi olmayan kişileri, okulda veya okula ait yerlerde barındırmak,
5) Okul/kurum tarafından verilen kimlik kartı, karne, öğrenci belgesi veya diğer
belgelerde değişiklik yapmak; sahte belge düzenlemek; üzerinde değişiklik
yapılmış belgeleri kullanmak veya bu belgelerin sağladığı haklardan yararlanmak
ve başkalarını yararlandırmak,
6) Okul sınırları içinde herhangi bir yeri, okul yönetiminden izinsiz olarak eğitimöğretim amaçları dışında kullanmak veya kullanılmasına yardımcı olmak,
7) Okulun bina, eklenti ve donanımları ile okula ait taşınır veya taşınmaz mallarına
zarar vermek,
8) Ders, sınav, uygulama ve diğer faaliyetlerin yapılmasını engellemek veya
arkadaşlarını bu eylemlere katılmaya kışkırtmak,
9) Eğitim-öğretim ortamına yaralayıcı, öldürücü silah ve patlayıcı madde ile her
türlü aletleri getirmek veya bunları bulundurmak,
10) Zor kullanarak veya tehditle kopya çekmek veya çekilmesini sağlamak,
11) Bağımlılık yapan zararlı maddeleri bulundurmak veya kullanmak,
12) Yerine başkasını sınava sokmak, başkasının yerine sınava girmek,
13) Eğitim-öğretim ortamında siyasi partilerin, bu partilere bağlı yan kuruluşların,
derneklerin, sendikaların ve benzeri kuruluşların siyasi ve ideolojik görüşleri
doğrultusunda eylem düzenlemek, başkalarını bu gibi eylemleri düzenlemeye
kışkırtmak, düzenlenmiş eylemlere etkin biçimde katılmak, bu kuruluşlara üye
olmak, üye kaydetmek; para toplamak ve bağışta bulunmaya zorlamak,
14) Bilişim araçları ile yönetici, öğretmen, eğitici personel, öğrenci, memur, diğer
görevliler ve ziyaretçilere etik olmayan ses, söz ve görüntülerle zarar verici
davranışlarda bulunmak,
34
15) Okul müdürlüğünden izin almadan okul hakkında bilgi vermek amacıyla basın
toplantısı yapmak, bildiri yayınlamak, dağıtmak; konferans, temsil, tören, açık
oturum, forum ve benzeri etkinlikler düzenlemek ve bu tür faaliyetlerde etkin rol
almak,
16) Bir kimseyi ya da grubu suç sayılan bir eylemi düzenlemeye, böyle eylemlere
katılmaya, yalan bildirimde bulunmaya, yalan delil göstermeye ya da suçu
yüklenmeye zorlamak,
17) Eğitim-öğretim ortamında, herhangi bir kimsenin mal ve eşyasına el koymak,
başkasına ait evrakı izinsiz açmak, tahrip etmek ve başkalarını bu davranışlar için
kışkırtmak,
18) Eğitim-öğretim ortamını, amaçları dışında izinsiz olarak kullanmak veya
kullanılmasına yardımcı olmak,
Ç) ÖRGÜN EĞİTİM DIŞINA ÇIKARMA CEZASINI GEREKTİREN
DAVRANIŞLAR;
1) Türk Bayrağı'na, sancağına, ülkeyi, milleti ve devleti temsil eden sembollere
hakaret etmek,
2) Türkiye Cumhuriyeti'nin devleti ve milletiyle bölünmez bütünlüğü ilkesine ve
Türkiye Cumhuriyetinin insan haklarına ve Anayasanın başlangıcında belirtilen
temel ilkelere dayalı millî, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti
niteliklerine aykırı miting, forum, direniş, yürüyüş, boykot ve işgal gibi ferdi veya
toplu eylemler düzenlemek; düzenlenmesini kışkırtmak ve düzenlenmiş bu gibi
eylemlere etkin olarak katılmak veya katılmaya zorlamak,
3) Kişileri veya grupları; dil, ırk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi ve dini inançlarına
göre ayırmayı , kınamayı, kötülemeyi amaçlayan bölücü ve yıkıcı toplu eylemler
düzenlemek, katılmak, bu eylemlerin organizasyonunda yer almak,
4) Eğitim ortamında kurul ve komisyonların çalışmasını tehdit veya zor kullanarak
engellemek,
5) Bağımlılık yapan zararlı maddelerin ticaretini yapmak,
6) Güvenlik güçlerince aranan kişileri, okulda veya okula ait yerlerde saklamak ve
barındırmak,
7) Okula, derslere, sınavlara girilmesine, ders veya sınavların yapılmasına engel
olmak, dersteki öğrencileri dışarı çıkarmak, bunların yapılmasına yönelik zorlayıcı
davranışlarda bulunmak,
8) Okul içinde ve dışında tek veya toplu hâlde okulun yönetici, öğretmen, eğitici
personel, memur ve diğer personeline karşı saldırıda bulunmak, bu gibi hareketleri
düzenlemek veya kışkırtmak,
9) Okulun bina, eklenti ve donanımlarını, okula ait taşınır veya taşınmaz mallarını
kasıtlı olarak tahrip etmek,
10) Okul içinde ve dışında yaralayıcı, öldürücü her türlü alet, silah, patlayıcı
maddeleri kullanmak suretiyle herhangi bir kimseyi yaralamaya teşebbüs etmek,
yaralamak, öldürmek, maddi veya manevi zarara yol açmak,
35
11) Kişi veya kişilere her ne sebeple olursa olsun eziyet etmek; işkence yapmak
veya yaptırmak, cinsel istismar ve bu konuda kanunların suç saydığı fiilleri
işlemek,
12) Çete kurmak, çetede yer almak, yol kesmek, adam kaçırmak; kapkaç ve gasp
yapmak, fidye ve haraç almak,
13) Yasa dışı örgütlerin ve kuruluşların, siyasi ve ideolojik görüşleri doğrultusunda
propaganda yapmak, eylem düzenlemek, başkalarını bu gibi eylemleri
düzenlemeye kışkırtmak, düzenlenmiş eylemlere etkin biçimde katılmak, bu
kuruluşlara üye olmak, üye kaydetmek; para toplamak ve bağışta bulunmaya
zorlamak,
14) Bilişim araçları ile toplum değerlerine aykırı zararlı, bölücü, yıkıcı, ahlak dışı
ve şiddet içerikli yasak yayınlar bulundurarak kişi ve kurumlarla ilgili ses, söz ve
görüntüler alıp bunları çoğaltmak, sanal ortamlarda dinlemek, dinlettirmek,
izlemek, izlettirmek, yaymak ve ticaretini yapmak,
(2) Yukarıda belirtilenlerin dışında ve disiplin cezası verilmesini gerektiren fiil ve
hâllere nitelik ve ağırlıkları itibarıyla benzer eylemlerde bulunanlara suça uygun
cezalar verilir.
36
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İLE DİĞER BAKANLIKLARA BAĞLI
OKULLARDAKİ GÖREVLİLERLE ÖĞRENCİLERİN KILIK
KIYAFETLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK
Bakanlar Kurulu Kararı
: 22/7/1981-8/3349
Resmî Gazete
: 7.12.1981/17537
Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amaçları, her derece türdeki okullarda;
a. Yönetici, öğretmen ve diğer görevlilerle, öğrencilerin, Atatürk İnkılap ve
ilkelerine uygun, uygar, aşırılıklara kaçmayan ve sade bir kılık kıyafette olmalarını
sağlamaktır.
b. Kılık kıyafette birlik, bütünlük, uyum ve düzen sağlamaktır.
c. Öğrencilere kılık kıyafet yönünden toplumumuzun özelliklerine uygun tavır,
tutum ve alışkanlıklar kazandırmaktır.
Madde 12 - Lise ve dengi okullarda (1)
a. Kız Öğrenciler:
Okulca seçilen bir renkte vücut hatlarını belli etmeyecek şekilde, yırtmaçsız,
kolsuz ve diz kapağını örtecek boyda bir forma giyerler. Bu forma içine, mevsimin
özelliklerine göre formayla uyum sağlayacak şekilde, kapalı yakalı uzun veya
yarım kollu bluz veya kazak giyerler. Okul içinde baş açık, saçlar temiz ve düzgün
taranmış olup uzun olması halinde örülür veya arkaya toplanarak bağlanır. Makyaj
yapılmaz, kaşlar alınmaz, tırnak uzatılmaz ve cilalanmaz. Yüzük, küpe, kolye, iğne
ve bilezik gibi süs ve ziynet eşyası takılmaz.
Çorap, ayakkabı gibi diğer giyim eşyası 14. ve 15. maddeye uygun olarak
düzenlenir.
b. Erkek öğrenciler:
Ceket, gömlek ve pantolon giyerler; kravat takarlar. Okul yönetimince uygun
görülmesi halinde, sıcak mevsimde sadece gömlek ve soğuk mevsimde ceket altına
kapalı yakalı kazak giyilebilir.
Okul içinde baş açık, saçlar kısa ve temiz olur. Ense düz ve açık olup favori, sakal
ve bıyık bırakılmaz. Zincir, kolye, yüzük vb. ziynet eşyası takılmaz.
c. Kız ve Erkek Öğrenciler;
(1) Atelye, işlik, laboratuvar ve iş yerlerinde önlük veya tulum giyerler.
(2) Beden eğitimi dersleriyle, spor faaliyetlerinde okul yönetiminin uygun göreceği
kıyafeti giyerler.
37
MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM YÖNETMELİĞİ
Resmî Gazete : 3.7.2002/24804
Tebliğler Dergisi : AĞUSTOS 2002/2539
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Teknik Lise ve Alanlara Geçiş (3)
Başvuru (4)
Madde 52- ( Değişik: 20.9.2008/27003 RG ) Ortaöğretim kurumlarında; ders yılı
sonunda veya ortalama yükseltme sınavları sonucuna göre 10 uncu sınıfa geçen ve
bu Yönetmeliğin 54 üncü maddesindeki şartları taşıyanlar teknik lise
programlarına geçiş için başvurabilir.
Madde 54– ( Değişik: 20.9.2008/27003 RG ) Teknik lise programlarına alınacak
öğrencilerin;
a) Ortaöğretim kurumlarının 9 uncu sınıfını doğrudan, ortalama ile veya ortalama
yükseltme sınavları sonunda geçmiş olması,
b) Dil ve Anlatım, Matematik, Fizik ve Kimya derslerinin;
1) Her birinden doğrudan veya ortalama yükseltme sınavı sonunda başarılı olması,
2) Yıl sonu başarı puanı ortalamasının en az 55.00 olması
gerekir .
Öğrenciler, söz konusu dört dersin yıl sonu başarı puanlarının toplamına göre
sıralanır. Bu sıralamada eşit puan alan öğrencilerin sırasıyla; Matematik, Fizik,
Kimya dersinin yıl sonu puanı yüksek olanına öncelik verilir.
Eşitlik yine bozulmazsa bütün derslerin yıl sonu ağırlıklı puanları toplamı yüksek
olana öncelik verilerek öğrencilerin sıralamadaki yeri belirlenir.
Anadolu türü ortaöğretim kurumları, fen lisesi, sosyal bilimler lisesi, askeri lise ve
polis koleji öğrencilerinden isteyenler aynı koşullarla teknik lise programlarına
veya kontenjan açığı bulunan Anadolu teknik lisesi programlarına geçiş için
başvurabilirler.
Staj Çalışması ve Esasları
Staj zorunluluğu
Madde 58-Teorik ve uygulamalı eğitimlerinin tamamını kurumda yapan öğrenciler,
meslekî bilgi, beceri, tutum ve davranışlarını geliştirmelerini, iş hayatına
uyumlarını, gerçek üretim ve hizmet ortamında yetişmelerini ve kurumda olmayan
tesis, araç-gereci tanımalarını sağlamak amacıyla staj çalışması yapmak
zorundadırlar.
Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler
Kurul, komisyon ve ekiplerin oluşturulması
Madde 96- Kurumlarda; eğitim-öğretim, yönetim ve üretim etkinliklerinin
verimliliğini sağlamak, kurum-çevre, kurum-sektör iş birliğini gerçekleştirmek,
38
yerel yönetimler ve sivil toplum örgütlerinin her türlü desteğini almak ve yüksek
öğretim kurumları ile iş birliği yapmak amacıyla kurul, komisyon ve ekipler
oluşturulur;
Kurullar
Madde 97- Kurumlarda;
a) Öğretmenler kurulu,
b) Sınıf/şube öğretmenler kurulu,
c) Zümre/sınıf zümre öğretmenler kurulu,
d) Zümre başkanları kurulu,
e) Öğrenci kurulu,
f) Öğrenci disiplin/onur kurulu,
g) Diğer kurullar
oluşturulur.
Öğretmenler Kurulu
Madde 98- ( Değişik: 20.9.2008/27003 RG) Öğretmenler kurulu, kurumun
öğretmen, uzman ve eğitici personelinden oluşur. Gerektiğinde ilgili sektör
temsilcileri, eğitici/öğretici personel, usta öğretici, proje uzmanı, proje
koordinatörü, atölye teknisyeni, öğrenci temsilcisi ile okul-aile birliği başkanı da
kurul toplantısına çağrılır.
Öğretmenler kurulunun başkanı müdürdür. Müdürün bulunmadığı zamanlarda
müdür başyardımcısı, onun da bulunmaması durumunda kurul, müdürün
görevlendireceği müdür yardımcısının başkanlığında toplanır. Öğretmenler kurulu,
ders yılı başlamadan bir hafta önce, dönem sonlarında, sınavlardan önce ve
müdürün gerekli gördüğü diğer zamanlarda veya kurul üyelerinin salt
çoğunluğunun yazılı isteği ile de toplanır.
Kurul toplantıları, öğretim yılı başında yapılacak bir çalışma programına göre
yürütülür. Olağanüstü durumlar dışında toplantıların zamanı, yeri ve gündemi bir
hafta önceden ilgililere yazılı olarak duyurulur ve gündemin bir örneği öğretmenler
odasına asılır. Kararlar oy çokluğu ile alınır ve müdürün onayı ile uygulanır. Kurul
toplantıları ders saatleri dışında yapılır.
Öğretmenler kurulunda;
a) Bir önceki toplantıda alınan kararların değerlendirilmesi,
b) Atatürkçülük ile ilgili konuların derslerde işlenişine ilişkin açıklamalar,
c) Eğitim-öğretim etkinliklerinin düzenli yürütülmesi,
d) İstenen başarı düzeyine ulaşamayan öğrencilerin yetiştirilmesi için alınacak
önlemler,
e) Öğrencilerin başarı, devam-devamsızlık ve disiplin durumlarının genel olarak
değerlendirilmesi,
f) Kurumda yapılacak proje, tasarım, üretim ve hizmet çalışmaları,
g) Yaygın mesleki ve teknik eğitim ile ilgili konular,
h) Kurullar ve komisyonlarla ilgili işler,
39
ı) Kurum-çevre ilişkileri,
i) Kardeş okul uygulamaları,
j) Mesleki ve teknik eğitim fuarı çalışmaları,
k) Yurt içi ve yurt dışında düzenlenecek bilimsel, sosyal, kültürel, sanatsal ve
sportif etkinlikler ile defile, sergi, kermes ve yarışmalar,
l) Bakanlık emirleri,
m) Mesleki rehberlik,
n) Mezunların izlenmesi ve istihdam,
o) Toplam kalite yönetimi, okul gelişim ve yönetim ekibi çalışmaları,
ö) Genel denetim sonuçları,
p) Nöbet uygulamaları,
r) Personel ve öğrenci/kursiyerlerin kılık-kıyafetleri,
s) Yerel, ulusal ve uluslararası yapılan sınav ve yarışma sonuçlarının
değerlendirilmesi
gibi konulardan, toplantının yapıldığı döneme göre gerekli olanlar görüşülür.
Ayrıca, müdürün ve katılımcıların oy çokluğuyla gerekli görülen konular da
gündeme alınabilir.
Sınıf/şube öğretmenler kurulu
Madde 99- Sınıf/şube öğretmenler kurulu, aynı sınıf/şubede ders okutan öğretmen,
eğitici personel ve sınıf rehber öğretmeninden oluşur. Kurulun başkanı, o sınıftan
sorumlu müdür yardımcısıdır. Müdür, gerekli gördüğü durumlarda kurula
başkanlık eder.
Kurul, olağan toplantılarının ilk ikisini öğretmenler kurulu toplantılarından sonra,
sonuncusunu öğretmenler kurulu toplantısından önce yapar. Gerektiğinde müdürün
çağrısı ile de toplanır.
Kurul toplantıları, öğretim yılı başında yapılacak bir çalışma programına göre
yürütülür. Kararlar oy çokluğu ile alınır ve müdürün onayı ile uygulanır. Kurul
toplantıları ders saatleri dışında yapılır.
Sınıf/şube öğretmenler kurulunda;
a) Öğrencilerin başarı durumlarının incelenmesi ve başarıyı artırıcı önlemlerin
alınması,
b) Derslerin, öğretim programları ile uyumlu olarak yürütülmesi,
c) Eğitim kaynakları ile atölye, lâboratuvar ve diğer birimlerden nasıl
yararlanılacağının plânlanması,
d) Çevreden yararlanma ve iş birliğinin sağlanması,
e) Üretim etkinliklerinin eğitim-öğretimi destekleyecek şekilde plânlanması,
f) Öğrenci ödev ve projeleri ile sınavların plânlaması,
g) İnceleme gezileri, beden eğitimi, spor ve izcilik etkinlikleri, halk oyunları ve
benzeri sosyal etkinliklerin düzenlenmesi,
h) Kurumu tanıtıcı etkinliklerde bulunulması,
ı) Yıllık ve günlük plânlarda birlik ve beraberliğin sağlanması,
40
i) Meslekî ve teknik eğitim programlarına devam edenlerin başarı durumlarına göre
mesleğe, iş hayatına ve yüksek öğrenime yönlendirilmeleri,
j) Bir önceki toplantıda alınan kararların değerlendirilmesi,
k) Müdürün gerekli gördüğü diğer konular
görüşülür.
Zümre/sınıf zümre öğretmenler kurulu
Madde 100- Zümre öğretmenler kurulu, aynı dersi okutan öğretmen, uzman, usta
öğretici, eğitici personel ve atölye teknisyeninden oluşur. Kurul, ilk toplantısında o
öğretim yılı için kendi aralarından birini başkan seçer.
Kurul toplantıları, öğretim yılı başında yapılacak bir çalışma programına göre
yürütülür. Kararlar oy çokluğu ile alınır ve müdürün onayından sonra öğretmenlere
duyurulur. Kurul toplantıları ders saatleri dışında yapılır.
Zümre öğretmenler kurulunda;
a) ( Değişik bend: 20.9.2008/27003 RG) Öğretim programlarının incelenmesi,
programların çevre özellikleri de dikkate alınarak amacına ve içeriğine uygun
olarak uygulanması, dal dersleri ve modüllerinin belirlenmesi,
b) Gerektiğinde yeni öğretim programlarının hazırlanması ve mevcutların
geliştirilmesi,
c) Yıllık ve günlük plânların incelenmesi, diğer zümre plânları ile gezi, gözlem,
deney ve inceleme plânları arasında birlik sağlanması,
d) Meslekî ve teknik eğitim alanındaki yeni gelişmelerin izlenip değerlendirilmesi,
e) Sınıf ve şube düzeyinde yapılacak toplantılarda eğitim-öğretim ve öğrencilerle
ilgili diğer konuların tartışılarak gerekli kararların alınması,
f) Matematik ve fen dersleri ile atölye, lâboratuvar ve meslek dersleri arasındaki
ortak konuların birlikte ve eş zamanlı yürütülmesi,
g) Eğitimde yeni teknolojilerden yararlanılması,
h) Bir önceki toplantıda alınan kararların değerlendirilmesi
konularında görüşmeler yapmak üzere her dönemde iki defa toplanır, alınan
kararlar müdürün onayına sunulur.
Sınıf zümre öğretmenler kurulu, aynı sınıfın şubelerinde aynı dersi okutan
öğretmenlerden oluşur ve çalışmalarını zümre öğretmenler kurulunun çalışma
esaslarına göre yürütür.
Zümre başkanları kurulu
Madde 101- Zümre başkanları kurulu, bölüm şefleri ve zümre başkanlarından
oluşur. Aile birliği ile koruma derneğinden birer temsilci de gözlemci olarak bu
kurula katılabilir. Üyelerden biri, o öğretim yılı için başkan seçilir.
Kurul, dönem başları ile ders yılı sonunda ve başkanın gerekli gördüğü diğer
zamanlarda toplanır. Kararlar oy çokluğu ile alınır ve öğretmenlere duyurulur.
Zümre başkanları kurulunda;
41
a) Eğitim-öğretimin plânlanması, zümre ve branşlar arası bilgi akışı ve paylaşımı
ile öğrenci başarısının artırılması,
b) Öğretim programlarında ve alan/dal derslerinde ortak hedeflere ulaşılması,
c) Eğitimde niteliğin yükseltilmesine yönelik görüş ve önerilerin değerlendirilerek
gerekli önlemlerin alınması,
d) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere uyum sağlamaları amacıyla öğretmenlerin
alanlarında hizmet içi eğitime alınmalarının kurum müdürlüğüne önerilmesi,
e) Öğrenme güçlüğü çeken öğrenciler ile öğrenme güçlüğü çekilen konuların ilgili
zümre öğretmenleri ile iş birliği yapılarak belirlenmesi ve gerekli önlemlerin
alınması,
f) Standart başarı testleriyle öğrencilerin genel başarı düzeylerinin belirlenmesi,
g) Bölümlerin gelir-gider durumlarının değerlendirilerek hizmet ve üretim
kapasitelerinin güçlendirilmesi,
h) Tanıtım, pazarlama, hizmet ve ürün satışı ile sosyal etkinliklere katılım için
gerekli çalışmaların yürütülmesi
gibi konular görüşülür, alınan kararlar doğrultusunda kurum yönetimine ve ilgili
kurullara görüş ve önerilerde bulunulur.
Öğrenci kurulu
Madde 102- Müdürün görevlendireceği bir müdür yardımcısı ile kurum rehber
öğretmeni gözetiminde, her şube öğrencileri aralarından bir temsilci, şube
temsilcileri de her sınıftan iki öğrenci olmak üzere kurum öğrenci kurulunu
oluşturmak için sınıf temsilcilerini seçer. Şube ve sınıf temsilcileri bir öğretim yılı
için seçilir. Gerektiğinde şube ve sınıf temsilcilerinin görevleri, seçildikleri usulde
sona erdirilir ve yerine aynı usûlle seçim yapılır.
Öğrenci kurulu, öğretim yılı başında toplanarak üyeleri arasından bir başkan, bir
başkan yardımcısı, bir yazman ve diğer kurullara katılacak temsilcilerini seçer ve
gündemindeki konuları görüşmek üzere ayda bir toplanır. Yıllık çalışma
programını hazırlar ve kurum yönetiminin onayından sonra uygular. Toplantılarda
kararlar oy çokluğu ile alınır. Kurul gündemi, kurum rehber öğretmeninin
koordinatörlüğünde hazırlanır ve iki gün önceden ilgili müdür yardımcısı
tarafından ilgililere duyurulur.
Öğrenci kurulu;
a) Öğrencilerin kurum ve çevreye uyumlarını sağlayacak önlemlerin alınması,
b) Etkili bir eğitim-öğretim ortamının oluşturulması, eğitim-öğretim kalitesinin
artırılması,
c) Öğrenci sorunlarının belirlenmesi ve çözümü,
d) Eğitici kol başkanları ile iş birliği yaparak kurum ve eğitim bölgesinde sosyal,
kültürel ve sportif etkinliklerin gerçekleştirilmesi,
e) Kurum-aile/veli arasında etkili iletişim ve iş birliğinin sağlanması
42
gibi konularda görüş ve önerileri yönetime ve ilgili kurullara bildirir. Öğrenci
temsilcisi, kurum yönetiminin gerekli gördüğü durumlarda öğretmenler kurulu
toplantısına katılır.
Öğrenci disiplin/onur kurulu
Madde 103- Kurumlarda öğrenci disiplin ve onur kurullarının kuruluş ve
işleyişinde, “Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Ödül ve Disiplin
Yönetmeliği” hükümleri uygulanır.
Diğer kurullar
Madde 104- Kurumlarda, ilgili mevzuatta yer alan diğer kurullar oluşturulur.
Komisyonlar
Madde 105- Kurumlarda;
a) ( Değişik bend: 20.9.2008/27003 RG) İhale komisyonu,
b) Muayene ve kabul komisyonu,
c) ( Değişik bend: 20.9.2008/27003 RG) Sayım kurulu ,
d) ( Değişik bend: 20.9.2008/27003 RG) Değer tespit komisyonu,
e) Kalite kontrol komisyonu,
f) Kontenjan belirleme, kayıt-kabul ve nakil komisyonu,
g) Sınav komisyonu,
h) ( Değişik bend: 20.9.2008/27003 RG) Rehberlik ve psikolojik danışma
hizmetleri yürütme komisyonu
oluşturulur.
Kurumlarda oluşturulacak ekipler
Madde 115- Kurumlarda;
a) Gelişim yönetim ekibi,
b) Kalite geliştirme ekibi,
c) Sivil savunma ekipleri
oluşturulur.
Kurum gelişim-yönetim ekibi
Madde 116- Kurum gelişim-yönetim ekibi; katılımcı, uzlaşmacı, paylaşımcı bir
yönetim ve iş birliğine dayalı çalışma anlayışı ile gelişim plânını hazırlar, uygular
ve gerekli iç ve dış koordinasyonu sağlar.
Ekibin üyeleri, müdürün başkanlığında;
a) Müdür başyardımcısı/bir müdür yardımcısı,
b) Öğretmen sayısına göre ikiden az, dörtten fazla olmamak üzere öğretmenlerin
kendi aralarından seçecekleri temsilciler,
c) Bölüm şefleri ile koordinatör öğretmenler arasından seçilecek iki temsilci,
d)Sektör koordinatörü, program koordinatörü ve meslekî rehber,
e) Kurum rehber öğretmenleri,
43
f) Genel idare hizmetleri ve teknik hizmetler sınıfı personelinden birer temsilci,
g) Aile birliği başkanı veya temsilcisi,
h) Yürürlükten kaldırılmıştır.(20.9.2008/27003 RG)
ı) Öğrenci velilerinin kendi aralarından seçecekleri iki temsilci,
i) Zümre öğretmenler kurulu başkanları,
j) Kurumda en fazla üyeye sahip eğitim iş kolundaki sendikadan bir temsilci,
k)Varsa, kurum mezunları derneğinden bir temsilci,
l) O yerleşim yerindeki meslek odaları ile beceri eğitimi ve staj yapılan
işletmelerden seçilen usta öğretici/eğitici personelden birer temsilci,
m) Üniversite ve yüksekokul temsilcisi,
n) Öğrenci kurulunca seçilen üç öğrenci
üyeden oluşturulur.
Gelişim yönetim ekibinin seçimle gelen üyelerinin görev süresi bir yıldır. Herhangi
bir nedenle üyelikten ayrılanların yerine yenileri seçilir. Görev süresi biten üyeler
yeniden seçilebilirler.
Ekip, her yıl en geç şubat ayının sonuna kadar oluşturulur.
Kurum gelişim-yönetim ekibinin görev, yetki ve sorumlulukları
Madde 117- Kurum gelişim-yönetim ekibi;
a) Türk Millî Eğitiminin genel amaç ve temel ilkeleri doğrultusunda kurum
kültürünün ve politikalarının geliştirilmesi,
b) Eğitim-öğretim ve üretimin etkin, verimli ve güvenli olarak yürütülmesinin
sağlanması, sorunlara çözüm üretilmesi ve gerekli görülenlerin ilgili makamlara
duyurulması,
c) Ekonomik durumları iyi olmayan öğrenci/kursiyerlere yardım sağlayıcı
etkinliklerde bulunulması,
d) Mahallinde hazırlanan öğretim programlarının incelenmesi ve ilgililere görüş
bildirilmesi,
e) Kurumda düzenlenen çeşitli etkinlikler ve sektörle yapılan protokole dayalı
eğitim hizmeti satımları ile finans kaynaklarının yaratılması,
f) Bakanlıkça gönderilen ödenekler ile döner sermaye ve koruma derneği gelirleri,
bağışlar ve kurumca sağlanan finans kaynaklarının mevzuatına uygun olarak ve
kurumun gelişimini ön plânda tutarak harcanması için yönetime önerilerde
bulunulması,
g) Eğitim standartlarının geliştirilmesi, kurumun dışa açılımının ve desteğinin
sağlanması, mezunların izlenmesi ve istihdamları için gerekli girişimlerde
bulunulması,
h) Çalışma gruplarınca hazırlanan plân, program ve projelerin incelenip
değerlendirilmesi,
ı) Kuruma bağlı olarak hangi yerleşim biriminde/birimlerinde meslekî eğitim
kurslarının açılması konusunda görüş bildirilmesi,
i) Kapsama alınacak meslek alan/dalları ile ilgili önerilerde bulunulması,
44
j) Kurumun yıllık gelişim plânının hazırlanması, uygulanması, değerlendirilmesi ve
gelişim raporunun hazırlanarak Bakanlığa gönderilmesi
görevlerini yerine getirir.
Kurum gelişim-yönetim ekibinin toplanması ve çalışma esasları
Madde 118- Ekibin toplanması ve çalışma esasları:
a) Ekip, ilk toplantısını mart ayının içinde; ikinci ve üçüncü toplantılarını ikinci
dönem sonu ile öğretim yılı başında yapar. Ayrıca müdürün gerekli gördüğü
durumlar ile üye tam sayısının üçte birinin yazılı isteği üzerine de toplanır. Olağan
toplantılar ile müdürün gerekli gördüğü durumlarda yapılan toplantının gündemi
müdürlükçe; bunun dışındaki toplantıların gündemi, toplantıyı isteyenler tarafından
hazırlanarak toplantıdan en az üç gün önce üyelere yazılı olarak duyurulur.
b) İlk toplantıda, önceki ekibin plânlama ve çalışmaları gözden geçirilerek gelecek
yıla ait gelişim plânı yapılır; gereksinim duyulan alanlarda çalışma grupları
oluşturularak görevler belirlenir, gündemdeki diğer konular görüşülerek karara
bağlanır.
c) Kararlar oy çokluğu ile alınır. Alınan kararlar, kurum müdürlüğü ve diğer
yetkililerce uygulamaya konulur.
d) Kurulun sekreterya görevi, kurum müdürlüğünce yürütülür.
Çalışma gruplarının oluşturulması
Madde 119- Kurum gelişim yönetim ekibince ilk toplantıda; yörenin eğitim
gereksinimlerini belirleme, öğretim programlarını hazırlama, meslek danışma,
ölçme ve değerlendirme, toplam kalite yönetimi ve diğer konularda çalışmalar
yapmak üzere en az üçer kişiden çalışma grupları oluşturulur.
Ekip üyeleri, gereksinim duyulduğunda çalışma gruplarında yer alabilir.
Kalite geliştirme ekibi
Madde 120- Kalite geliştirme ekibinin kuruluş ve işleyişi, “Millî Eğitim Bakanlığı
Toplam Kalite Yönetimi Uygulama Yönergesi” hükümlerine göre gerçekleştirilir.
Sivil savunma ekipleri
Madde 121- Sivil savunma ekiplerinin kuruluş ve işleyişi, 7126 sayılı Sivil
Savunma Kanunu ve bu kanuna dayalı mevzuat hükümlerine göre gerçekleştirilir.
ONBEŞİNCİ BÖLÜM
Madde 152- ( Değişik birinci fıkra: 20.9.2008/27003 RG) Zümre öğretmenleri,
ders yılının başlayacağı tarihten önce programdaki konuların yer aldığı bir plan
hazırlayarak müdüre onaylatırlar. Gerektiğinde yıllık ders planında zümre
öğretmenlerinin önerileriyle yapılacak değişiklikler müdürün onayına sunularak
uygulanır.
Yıllık ders plânı ile ilgili olarak göz önünde bulundurulacak esaslar:
a) ( Değişik bend: 20.9.2008/27003 RG) Yıllık ders planının hazırlanmasında ilgili
dersin çerçeve öğretim programı ve modülleri esas alınır.
b) Yıllık ders plânında yıllık çalışma takvimi, konular, amaçlar, uygulama, gezigözlem, eğitim aracı ve eğitim ortamı, kaynak, yöntem, yazılı yoklama, tören,
45
belirli gün ve haftalar, ödev ve projeler gibi hususlar dikkate alınarak konular aylar
ve haftalara bölünür.
c) Onaylanan yıllık ders plânının aslı öğretmene verilir. Bir örneği ise yönetimce
saklanır. Öğretmen, yıllık ders plânını yanında bulundurur.
Günlük ders plânı
Madde 153- Öğretmenler, derse girmeden önce yıllık ders plânını esas alarak
günlük ders plânı yaparlar.
Günlük ders plânı ile ilgili olarak göz önünde bulundurulacak esaslar:
a) Plân kısa, öz ve amaca uygun olacak şekilde hazırlanır. Konu, süre ve
uygulamada gerektiğinde değişiklikler yapılabilir. İstendiğinde, okul müdürü ve
denetime yetkili kişilerce görülebilir.
b) Plânın belli formlara göre hazırlanması zorunlu değildir. Deftere veya dosya
kâğıdına yapılması yeterlidir. Öğretmenlerin derse hazırlık notları da günlük plân
olarak kabul edilir.
c) Konu, konunun amaçları, işleneceği gün, saat ve süre, uygulanacak yöntem ve
teknikler, başvurulacak kaynaklar ile kullanılacak araç-gereç, varsa konu ile ilgili
deney, proje, gezi, gözlem, uygulama ve benzeri çalışmalar ve değerlendirme
yöntemi plânda belirtilir.
Aynı sınıfın değişik şubelerinde aynı dersi okutan öğretmen, bir sınıf için yaptığı
plândan diğer sınıflarda da yararlanabilir. Ancak bu plânı uygularken sınıfların
seviyelerini göz önünde bulundurur, gerektiğinde plân üzerinde bazı değişiklikler
yapar.
Rehberlik
Madde 154- ( Değişik: 20.9.2008/27003 RG) Rehberlik hizmetlerini yürütmek
amacıyla rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri servisi oluşturulur ve gerekli
araç-gereç kullanıma hazır bulundurulur.
Rehberlik hizmetleri, Millî Eğitim Bakanlığı Rehberlik ve Psikolojik Danışma
Hizmetleri Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuata göre yürütülür.
Eğitici çalışmalar
Madde 155- Kurumlardaki eğitici çalışmalar, ilgili mevzuat hükümlerine göre
yürütülür. Yaygın meslekî ve teknik eğitimde yürütülen eğitici çalışmalara kursiyer
olmayanların da katılımına olanak sağlanır.
Öğrenci/kursiyerlerin ders dışı zamanlarında bireysel yeteneklerini geliştirici,
katılımcı ve demokratik eğitim ortamını destekleyici kurum içi ve kurumlar arası
sportif etkinlikler düzenlenir. Bu etkinliklere diğer öğrenci/kursiyerlerin de seyirci
olarak katılmaları için kurum yönetimince gerekli önlemler alınır.
Kültürel ve sosyal etkinlikler
Madde 156- Kurslarda öğretim dönemi içinde veya sonunda il/ilçe millî eğitim
müdürlüğünden izin alınarak programlara ilişkin seminer, sergi, defile, gezi,
inceleme ve benzeri etkinlikler düzenlenebilir.
Ders kitabı, diğer araç-gereç
46
Madde 157- ( Değişik: 20.9.2008/27003 RG) Ders kitapları, Bakanlıkça belirlenir
ve Tebliğler Dergisinde yayımlanır.
( Değişik ikinci fıkra : 20.3.2009/27175 RG) Haftalık ders çizelgesindeki ortak
dersler ile alan/dal dersleri içinde modüler yapıda hazırlanmayan derslere ait ders
kitaplarının seçiminde, 29/5/1995 tarihli ve 22297 sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Ders Kitapları ve Eğitim Araçları Yönetmeliği
hükümlerine uyulur. Modüler yapıda hazırlanan derslerde ise çerçeve öğretim
programlarına uygun modüler eğitim materyalleri kullanılır.
Yarım yatılılık
Madde 174- Sınıf rehber öğretmenlerince ekonomik durumlarının yetersiz olduğu
belirlenen öğrencilere yardımcı olmak amacıyla genel bütçeden karşılanan
ödenekle yarım yatılı kadrosundan öğle yemeği verilir.
Öğrencilere verilen yemeklerden müdür, nöbetçi müdür yardımcıları,
yemekhanede nöbetçi öğretmenler, aşçı ve aşçıya yardım eden hizmetliler ücretsiz
olarak yararlanırlar.
Kurumun öğretmen ve diğer personeli ile öğrencilerden isteyenler, her gün için
yarım yatılı öğrenci tabelâsına göre günlük ücreti ödemek koşuluyla öğle
yemeğinden yararlanabilirler.
Öğrenci/kursiyer nöbetleri
Madde 175- ( Değişik: 20.9.2008/27003 RG) Öğrenci/kursiyerlere nöbet görevi
verilebilir. Nöbet yerleri, nöbet günleri, nöbetin başlama ve bitiş saatleri ile nöbetçi
öğrenci/kursiyerlerin görevleri kurum yönetimince belirlenir. İşletmelerde mesleki
eğitime katılan öğrenci/kursiyerlere, zorunlu olmadıkça nöbet görevi verilmez.
İşletmede meslekî eğitimde sözleşme
Madde 182- ( Değişik: 20.9.2008/27003 RG) İşletmelerde mesleki eğitim görecek
öğrencilerin sözleşmesi, ders yılının sona erdiği tarihten itibaren yeni ders yılının
ikinci haftası sonuna kadar müdürlük ve işletme yetkilileri arasında imzalanır.
ONUNCU KISIM
Personelin Görev, Yetki ve Sorumlulukları
Personel
Madde 251- Kurum personelinin sayısı ve nitelikleri Bakanlıkça belirlenir ve
yürürlükteki mevzuata göre atanır.
Yönetim
Madde 252- Yöneticiler; öğretmene, öğrenciye, veliye ve çevreye eğitim-öğretim
liderliği yapar, verimliliğin artırılmasına, çalışanların iş doyumlarının
sağlanmasına, uyumsuzlukların giderilmesine ve ekip ruhunun geliştirilmesine,
kurumun çevreyle bütünleşmesine, kurum kültürünün geliştirilmesine yönelik
önlemleri alır. Kurumu hizmete hazır durumda bulundurur.
47
Yönetim, bilimsel ve teknolojik gelişmeler doğrultusunda kurumu sürekli yeniler
ve geliştirir. Zamanı ve tüm olanakları kurumun amaçlarını gerçekleştirmek için
kullanır.
Yönetim;
a) Araştırma ve plânlama,
b) Örgütlenme,
c) Rehberlik,
d) İzleme, denetim ve değerlendirme,
e) İletişim ve eş güdüm
görevlerini yerine getirir.
Öğretmenlerin görevleri ve sorumlulukları
Madde 264– Eğitim-öğretimin temel unsuru olan öğretmen, toplumsal kalkınmada
bireyin gelişmesine katkı sağlamak üzere çalışmalarını yürütür.
Sınıf düzeninden ve yönetiminden sorumlu olan öğretmen, eğitim-öğretimin
gerektirdiği fiziksel ve psikolojik ortamı sağlar. Öğrencilere sevgi ve şefkatle
yaklaşır. Kişisel sorunlarını sınıfa yansıtmamaya özen gösterir. İzleyeceği
programı, yöntem ve teknikleri öğrenciye açıklar. Öğrencilerin araştırarak, yaparak
ve yaşayarak öğrenmelerini sağlayacak çağdaş eğitim-öğretim teknikleriyle
teknolojik kaynakları kullanır.
Öğretmenler görevlerini, Türk Millî Eğitiminin genel amaçlarına ve temel
ilkelerine uygun olarak ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda yapmakla
yükümlüdür.
Öğretmenler, kurumun her tür ve seviyedeki eğitim-öğretim ve üretim
çalışmalarında görevli olup bu görevlerin yerine getirilmesinden sorumludurlar.
Öğretmenler:
a) Eğitim-öğretim standartlarının geliştirilmesi, üretimin artırılması, kurum-çevre
ilişkisinin kurulması ve gelişmesi yönünde çaba harcar, işleyişte yönetime
yardımcı olurlar. Kılık-kıyafet, söz ve davranışlarıyla öğrenci/kursiyerlere örnek
olurlar.
b) Yıllık ve günlük plân yapar, kendilerine verilen dersleri okuturlar. Derslerle
ilgili araştırma, uygulama ve deney yapar, öğrencilere de yaptırırlar. Yapılan
deneyler için bir rapor hazırlarlar.
c) Öğrenci/kursiyerlerin yaparak, yaşayarak, inceleyerek ve araştırarak
öğrenmelerini sağlarlar. Bağımsız ve yaratıcı düşünmelerine, edinilen bilgilerden
sonuçlar çıkarmalarına, tartışmalarda görüşlerini özgürce belirtmelerine ve
hoşgörülü olmalarına yönelik gerekli ortamı hazırlarlar. Eğitim-öğretim ve üretim
çalışmalarında araç-gereç, lâboratuvar, gezi, gözlem gibi her türlü olanaktan
öğrenci/kursiyerlerin yararlanmalarını sağlarlar. Bu çalışmalarda öğrenci merkezli
bir yaklaşım benimser ve sergilerler.
d) Özel eğitim gerektiren öğrenci/kursiyerlerin yetiştirilmesi için önlem alırlar.
48
e) Öğrenci/kursiyerlerin kişisel ve grupla çalışma alışkanlığı kazanmalarına önem
verirler, kütüphane, kitaplık, lâboratuvar ve spor tesisleri ile çevredeki müze,
atölye, fabrika, iş yeri, ticarî, malî ve turistik işletmelerden ve diğer tesislerden
yararlanmalarını sağlarlar.
f) ( Değişik bend: 20.9.2008/27003 RG) Sorumluluğuna verilen öğrenci kulüpleri
ve toplum hizmeti çalışmaları ile ilgili görevlerini yaparlar.
g) ( Değişik bend: 20.9.2008/27003 RG) Sınıf rehber öğretmenliği görevlerini
yürütürler.
h) Döner sermaye işleri ile ilgili olanlar atölye ve meslek dersleri öğretim
programlarına uygun olarak bu işleri plânlar ve yaptırırlar.
ı) Ders dışı eğitim-öğretim etkinliklerinin mevzuatına göre yürütülmesini sağlarlar.
i) Müdürün hazırlayacağı bir program doğrultusunda, mevzuatına uygun olarak
aday öğretmenleri yetiştirirler.
j) Sınavlar ile ilgili görevleri mevzuatına uygun olarak yerine getirirler.
k) Derse başlamadan önce yoklama yaparak yoklama sonucunu fiş veya deftere
yazar ve imzalarlar.
l) Konu, deney, ödev, uygulama, yazılı yoklama ile diğer çalışmaları dersin
sonunda ders defterine yazarak imza ederler.
m) İnceleme ve araştırma gezileri için gezi plânı hazırlarlar. Öğrenci/kursiyerlerin
gezi ile ilgili görüş ve izlenimlerini tartışıp değerlendirmelerini sağlayarak sonucu
bir raporla kurum yönetimine bildirirler.
n) Öğrenci/kursiyerlerin eğitim-öğretim ve üretim etkinliklerini izler, meslekî
konularda çevre ile ilişki kurmalarına rehberlik ederler.
o) Nöbet çizelgesinde belirtilen nöbet görevini yerine getirirler.
ö)
( Değişik bend: 20.9.2008/27003 RG)
Görevlendirildikleri
kurullara,
komisyonlara, öğrenci kulübü ve sınıf rehberlik çalışmalarına, millî bayram ve
mahalli günlere, tören ve toplantılara, kurs ve seminerlere katılırlar. Çalışma
takviminde belirtilen tarihlerde kurumda hazır bulunur ve verilen görevleri
yaparlar. Kurul, komisyon ve diğer ekiplerdeki çalışmalarını toplam kalite
yönetimi anlayışı ile yürütürler.
p) Öğretmenler kurulu, zümre ve sınıf zümre öğretmenler kurulu ve ilgili diğer
kurul toplantılarına katılırlar. Seçildiklerinde kurul toplantılarında sekreterya
görevlerini yerine getirirler.
r) ( Değişik bend: 20.9.2008/27003 RG) Alanı ile ilgili bilimsel ve teknolojik
yenilikleri izleyerek bunları öğretime yansıtırlar. Bu konuda her yıl en az bir rapor
hazırlayarak zümre öğretmenler kurulunda tartışılmasını, mesleki arşiv çalışması
yaparak eğitim öğretimde kullanılmasını sağlarlar.
s) Uygulamalı eğitimi mevzuatına göre yapar, gerekli görülen araç-gerecin
zamanında sağlanması için ilgililerle iş birliği yapar, araç-gereci kontrol eder ve
teslim alırlar. Kendilerine verilen araç-gereç ve makinelerin korunması, bakımı,
onarımı ve kılavuzuna uygun şekilde kullanılmasını ve her zaman hazır durumda
bulundurulmasını sağlarlar ve bu konuda öğrenci/ kursiyerlere rehberlik yaparlar.
49
ş) Öğrenci/kursiyerlerce yapılan deney, temrin, döner sermayeden yapılan iş ve
uygulamalarda kullanılan araç-gerecin bir listesini ilgililere verirler.
t) ( Değişik bend: 20.9.2008/27003 RG) Uygulamalı öğretimde temrin, üretim ve
hizmetlerin düzenli olarak sürdürülebilmesi için alan/bölüm/atölye/ laboratuvar
şefleri ile birlikte plan hazırlarlar. Öğrenci/kursiyerlere alanı ile ilgili konularda
proje danışmanlığı ve rehberlik yaparlar.
u) Döner sermayeden yapılan üretim çalışmalarına katılırlar. Yapılan iş ve
hizmetlerin istenen nitelikte ve sürede sonuçlandırılmasını sağlarlar.
ü) Görevlendirildiğinde ders araç-gerecini, öğretmenler kurulunca seçilmesi
durumunda kitaplık demirbaşlarını teslim alır ve bunlarla ilgili görevleri yaparlar.
v) ( Değişik bend: 20.9.2008/27003 RG) İlgili makamlarca elektronik ortamda
veya yazılı ve basılı olarak yayımlanan kanun, yönetmelik, yönerge, genelge ve
benzeri mevzuat ile Tebliğler Dergisi ve eğitim-öğretime ilişkin duyuru, belge ve
dokümanları okur ve imzalarlar.
y) ( Değişik bend: 20.9.2008/27003 RG) Koordinatör olarak görevlendirildiğinde,
öğrenci/kursiyerlerin işletmedeki eğitim-öğretim, başarı, devam-devamsızlık,
disiplin ve benzeri durumlarını titizlikle takip eder, kurum-işletme iş birliği
programı doğrultusunda haftalık/aylık düzenlenecek form/raporları yönetime
teslim ederler.
z) ( Değişik bend: 20.9.2008/27003 RG) Tam gün tam yıl eğitim yapan kurumlarda
çalışma saatleri dışında, hafta sonu, yarıyıl ve yaz tatillerinde verilen görevleri
yaparlar.
aa) ( Ek bend: 20.9.2008/27003 RG) Elektronik ortamda veri tabanı üzerinden
yapılan işlemlerde kendisi ve görev alanıyla ilgili kayıtları takip eder,
güncelleştirmesini sağlar ve yaptığı başvuruların onayı için zamanında idareye
bilgi verirler.
bb) ( Ek bend: 20.9.2008/27003 RG) Öğrencilerin davranış ve başarı durumları
konusunda veliler ile iş birliği yapar, bu amaçla düzenlenen toplantılara katılırlar.
( Ek altıncı fıkra: 20.9.2008/27003 RG) Öğretmenler, mevzuatla kendilerine
verilen görevler dışında yarıyıl ve yaz tatili süresince izinli sayılırlar. Bu süre
içerisinde bulunacakları adres ve iletişim bilgilerini okul yönetimine bildirmek
zorundadırlar.
Nöbet görevi
Madde 265-Öğretmenler, nöbet çizelgesine göre nöbet tutarlar.
Nöbetlerde aşağıdaki esaslara uyulur:
a) Kurumun olanak ve koşulları dikkate alınarak nöbetlerini en iyi şekilde
yapabilmelerini sağlamak için öğretmenlere ya derslerinin olmadığı ya da en az
bulunduğu günlerde nöbet görevi verilir.
b) ( Değişik bend: 20.9.2008/27003 RG) Birden fazla kurumda ders görevi bulunan
öğretmenlere kurumların gereksinimleri göz önünde bulundurularak yalnız bir
kurumda nöbet görevi verilir.
50
c) ( Değişik bend: 20.9.2008/27003 RG) Öğretmenlikteki kıdemi 20 yıldan fazla
olan bayan öğretmenler ile 25 yıldan fazla olan erkek öğretmenler, istekleri hâlinde
nöbet görevinden muaf tutulabilirler. Ancak kıdemli öğretmen sayısının fazla
olması ve bu nedenle nöbet görevlerinin aksayabileceği durumlarda bu
öğretmenlere de nöbet görevi verilir.
d) ( Değişik bend: 20.9.2008/27003 RG) Bayan öğretmenlere doğumdan önce üç
ay, doğumdan sonra bir yıl nöbet görevi verilmez.
e) ( Değişik bend: 20.9.2008/27003 RG) Nöbet görevi, ilk dersten 30 dakika önce
başlar, ders bitiminden 15 dakika sonra biter. İkili öğretimin yapıldığı kurumlarda
öğretmenler, kendi devrelerinde nöbet tutarlar. Okul öncesi eğitim uygulaması
bulunan kurumlarda nöbet görevi ile ilgili olarak Okul Öncesi Eğitim Kurumları
Yönetmeliği hükümlerine göre işlem yapılır.
g) Nöbet görevine gelmeyen öğretmen hakkında derse gelmeyen öğretmen gibi
işlem yapılır.
h) ( Değişik bend: 20.9.2008/27003 RG) Nöbet defterinin tutulması, güvenlik
önlemleri, etüt, yemekhane işleri, disiplin ve önemli olaylar ile nöbetlerde
uyulması gereken diğer esaslar öğretmenler kurulunda belirlenir. Alınan kararlar
kurum yönetimince öğretmenlere yazılı olarak duyurulur.
Koordinatör öğretmenlerin görev ve sorumlulukları
Madde 268- Koordinatör öğretmenler:
a) İşletmelerde meslekî eğitim uygulamasının plânlı olarak yürütülmesini sağlamak
amacıyla alınacak önlemleri belirler ve kurum müdürlüğüne bildirir.
b) Öğretim programlarında, işletmelerdeki uygulamalarda ortaya çıkan sorunları
belirleyerek hazırlayacağı raporu, program geliştirme çalışmalarında
değerlendirilmek üzere kurum müdürlüğüne verir.
c) Meslekî eğitim konusunda, işletme yetkilileri ile usta öğretici/eğitici personele
rehberlikte bulunur.
d) İşletmelerde beceri eğitimi gören öğrencilerin yapmış oldukları işler ile ilgili iş
dosyasını kontrol eder.
e) Öğrencilerin; başarı, devam-devamsızlık ve disiplin durumunu izleyerek işletme
kayıtlarındaki bilgilerin, zamanında kurum müdürlüğüne iletilmesini sağlar.
f) İşletme yetkilileri ile iş birliği yaparak iş yerine uyum sağlayamayan öğrencileri
belirler, alınacak önlemleri kurum müdürlüğüne bildirir.
g) Kurum ile işletme arasında imzalanan sözleşmenin uygulanmasında ortaya çıkan
sorunları belirleyerek müdürlüğe bildirir.
h) İşletme yetkilisince döneme ait puan çizelgelerinin doldurularak dönem sona
ermeden 5 gün önce kurum müdürlüğüne teslim edilmesini sağlar.
ı) ( Ek bend: 20.9.2008/27003 RG) Koordinatörlük görevi için gittiği işletmelerde
mezunları izleme ve işe yerleştirme birimi çalışmaları kapsamında gerektiğinde
mezunlar ve işyeri yetkililerine anket uygular.
i) ( Değişik bend: 20.9.2008/27003 RG) İşletmelerde meslekî eğitim konusunda
müdürün vereceği diğer görevleri yerine getirir.
51
Rehber öğretmenler
Madde 269- ( Değişik: 20.9.2008/27003 RG)Eğitsel, mesleki ve bireysel rehberlik
çalışmaları için ögrenci/kursiyerlere yönelik olarak yapılacak rehberlik ve
psikolojik danışma hizmetlerini yürütmek üzere görevlendirilen rehber
öğretmenler, Millî Eğitim Bakanlığı Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri
Yönetmeliğine göre görev yaparlar.
Rehber öğretmenler; mesleki rehberlikle ilgili çalışmaları koordinatör müdür
yardımcısı ve ilgili alan öğretmenleriyle iş birliği içinde yürütür. Rehber
öğretmenler, mezunların izlenmesi ve işe yerleştirme birimi çalışmalarına katkı
sağlar.
52
SOSYAL ETKİNLİKLER YÖNETMELİĞİ
Resmî Gazete :13.1.2005/25699
Tebliğler Dergisi : ŞUBAT 2005/2569
Sosyal Etkinliklerin Amacı
Madde 5 — Sosyal etkinliklerin amacı, Türk Millî Eğitiminin genel amaç
ve temel ilkelerine uygun olarak; öğrencilerin Atatürk İlke ve İnkılâplarına,
Anayasanın başlangıcında ifadesini bulan Atatürk milliyetçiliğine bağlı yurttaşlar
olarak yetişmelerine, yeteneklerini geliştirerek gerekli donanımı kazanmalarına
katkıda bulunmaktır.
Bu amaçla öğrencilere;
a) İnsan haklarına ve demokrasi ilkelerine saygı duyabilme,
b) Kendini tanıyabilme, bireysel hedeflerini belirleyebilme, yeteneklerini
geliştirebilme, bunları kendisinin ve toplumun yararına kullanabilme,
c) Çevreyi koruma bilinciyle hareket edebilme,
d) Kendine ve çevresindekilere güven duyabilme,
e) Planlı çalışma alışkanlığı edinebilme, serbest zamanlarını etkin ve verimli
değerlendirebilme,
f) Girişimci olabilme ve bunu başarı ile sürdürebilme, yeni durum ve ortamlara
uyabilme,
g) Savurganlığı önleme ve tutumlu olabilme,
h) Bireysel farklılıklara saygılı olabilme; farklı görüş, düşünce, inanç, anlayış
ve kültürel değerleri hoşgörü ile karşılayabilme,
ı) Aldığı görevi istekle yapabilme, sorumluluk alabilme,
j) Bireysel olarak veya başkalarıyla iş birliği içinde çevresindeki toplumsal
sorunlarla ilgilenebilme ve bunların çözümüne katkı sağlayacak nitelikte projeler
geliştirebilme ve uygulayabilme,
k) Grupça yapılan görevleri tamamlamak için istekle çalışabilme ve gruba karşı
sorumluluk duyabilme
gibi tutum, davranış ve becerilerin kazandırılmasına çalışılır.
Öğrenci Kulübü
Madde 10 — (Değişik birinci fıkra:2.3.2008/26804 RG) Öğretim yılı
başladıktan ve sınıf temsilcileri seçildikten sonra, sınıf temsilcileri ile okul yönetici
ve öğretmenlerinin katılacağı toplantıda; kurumun türüne, seviyesine, imkân ve
şartlarına; çevrenin ekonomik, sosyal, kültürel ve coğrafi özellikleriyle öğrencilerin
sınıf seviyesine göre, öğrenci kulüplerinden gerekli görülenlerine ya da
öğrencilerin istekleri doğrultusunda farklı kulüplerin kurulmasına Öğrenci
Kulüpleri Çizelgesi (EK-1) de yer verilir.
Ayrıca kulüplerin oluşturulması sırasında aşağıdaki alanlar da göz önünde
bulundurularak;
53
a) Zekâ oyunları (satranç, bilardo gibi),
b) Aileye ve çevreye ekonomik katkıda bulunma (ipek böceği, mantar, kümes
hayvanı yetiştirmek, halı, kilim, kumaş dokumak, turist rehberliği yapmak gibi),
c) Millî ve insanî değerleri tanıma ve tanıtma (eski eserleri, yazma kitap ve
levhaları toplamak, ören yerlerini incelemek, millî folklor ürünlerini araştırmak,
öğrenmek ve derlemek)
amaçlı öğrenci kulüpleri de kurulabilir.
Konuları birbirine yakın olan kulüpler ayrı ayrı kurulabileceği gibi
birleştirilerek de yeni öğrenci kulüpleri oluşturulabilir.
Toplum Hizmeti
Madde 12 — (Değişik birinci fıkra:2.3.2008/26804 RG) Öğrencilerin;
kendilerine, ailelerine, çevrelerine ve topluma duyarlı, gönüllü çalışma bilincine
sahip sorun çözen ve çözüm üreten, resmî, özel kurum ve kuruluşlar ile sivil
toplum kuruluşlarıyla iş birliği içinde çalışma becerilerini geliştirmiş bireyler
olarak yetişmeleri için toplum hizmeti çalışmalarına yer verilir.
Toplum hizmeti çalışmaları, öğrencilerin yaş ve bilgi seviyelerine uygun
öğrenci kulübü çalışmaları kapsamında, ayrı olarak veya bireysel olarak ya da
grupla hazırlanacak çalışma planlarına ve projelere göre yaptırılır.
Toplum hizmeti;
a) Velilerin okulla iş birliğini artırmaya yönelik çalışmalar yapmak,
b) Okulu ve çevresinin güzelleştirilmesi, bakım ve onarımının yaptırılması
yönünde çalışmalar yapmak,
c) Kendi okulunun veya imkânları yetersiz diğer okulların kitap, araç-gereç ve
ihtiyaçlarını gidermek için kampanyalar düzenlemek,
d) Alt ve diğer sınıflardaki öğrencilerin ders, ödev ve proje çalışmalarına
yardımcı olmak,
e) Toplumda Türkçe'yi doğru, güzel, etkili kullanma bilincini geliştirme ve
kitap okuma alışkanlığını kazandırmaya yönelik çalışmalar yapmak,
f) Çevreyi korumak, güzelleştirmek, parklar oluşturmak, tarihî ve kültürel
değerlerimizi korumak ve yaşatmak için çalışmalarda bulunmak,
g) Toplum kurallarına uyulması için öğrencileri ve halkı bilinçlendirme
çalışmaları yapmak,
h) Trafik kurallarına uyulması için öğrencileri ve halkı bilinçlendirme
çalışmaları yapmak,
ı) Okul bahçesini, çevreyi, boş arazi ve alanları ağaçlandırmak, erozyonla
mücadele etmek, yok olmaya yüz tutmuş bitki türlerini korumak ve yetiştirmek için
çalışmalar yapmak,
j) İhtiyaç sahibi insanlara yardımcı olmak,
k) Çevrelerindeki yaşlı ve bakıma muhtaç insanlara günlük işlerinde yardımcı
olmak,
l) Huzur evlerinde ve çocuk yuvalarındaki insanların hayatlarını kolaylaştırıcı,
onların toplumla kaynaşmalarını sağlayıcı çalışmalar yapmak,
54
m) Kimsesiz, engelli ve sokakta yaşayan çocuklara yardımcı olmak,
n) Sosyal hizmet amaçlı sivil toplum kuruluşlarının çalışmalarına destek
sağlamak
gibi etkinlikleri kapsar.
Danışman Öğretmenin Görevleri
Madde 15 — Danışman öğretmen;
a) Kulübün öğrenci sayısını liste hâlinde sosyal etkinlikler kuruluna bildirir.
b) Çalışmalarda öğrencileri, yaratıcı ve özgün fikirler üretmeye teşvik eder.
c) Çalışmaların genel gözetim ve rehberliğini sağlar.
d) Çalışmaların seyrini takip ederek sonucu, sosyal etkinlikler kuruluna bildirir.
e) Kulüp çalışmaları ile ilgili yazışmaları koordine eder.
f) Sosyal Etkinlikler Yıllık Çalışma Planı, Sosyal Etkinlikler Proje Uygulama
Takvimi, Sosyal Etkinlikler Öğrenci Değerlendirme Formu, Sosyal Etkinlikler
Proje Öneri Formu ve Sosyal Etkinlikler Proje Sonuç Raporunun hazırlanmasına
rehberlik eder.
g) Yapılacak tüm çalışmalarda öğrencilerin duygu ve düşüncelerini
etkilemeksizin yazım kuralları ve benzeri konularda yardımcı olur.
h) Kulüpteki öğrenciler ile toplanır, onları yönlendirir ve yapılan çalışmaları
değerlendirir.
ı) Okul müdürüne karşı sorumludur.
Sınıf Öğretmenleri ile Sınıf/Şube Rehber Öğretmenlerinin Görevleri
Madde 16 — Sınıf öğretmenleri ile sınıf/şube rehber öğretmenlerinin görevleri
şunlardır;
a) Öğretmenler, kurulca belirlenen kulüplerin amaçları ve çalışmaları hakkında
öğrencileri bilgilendirir.
b) Öğrencilerin ilgi ve isteklerine göre belirlenen kulüplere göre üye olmalarını
sağlar.
c) Kulüplere öğrenci seçiminde danışman öğretmenle iş birliği yapar.
d) Sınıflarda oluşturulan öğrenci listelerinin bir örneğini danışman öğretmene
bir örneğini de okul yönetimine verir.
e) Okulda ve çevrede yapabilecekleri toplum hizmetlerini öğrencilere tanıtır.
f) Öğrencileri ilgi, istek ve yetenekleri doğrultusunda toplum hizmeti
çalışmalarına yönlendirir. Bu çalışmalarda öğrencilere rehberlik ve danışmanlık
yapar.
g) Kulüp çalışmaları ve toplum hizmetleri ile ilgili projenin hazırlanmasında ve
uygulanmasında öğrencilere rehberlik yapar.
h) Projenin uygulama aşamalarında öğrenci velisiyle iş birliği içinde bulunur.
ı) Projenin uygulama aşamalarında çalışmaları izler, görülebilecek eksikliklerin
giderilmesi için gerekli tedbirleri alır.
j) Çalışmaların sonucunda projeyi değerlendirerek öğrenci değerlendirme
formu ile sonucunu gizlilikle okul yönetimine bildirir.
55
ÖĞRETİMDE METOT VE TEKNİKLER
Bilgilerin, becerilerin ve davranışların öğretilmesi ve kazandırılması için
kullanılan usullere, yollara veya tekniklere öğretim metodu denilmektedir. Çünkü
öğretim işinde metot esastır. Metotsuz yapılan çalışmalar, tesadüflere bırakılmış
demektir. Halbuki öğretim etkinlikleri tesadüflere bırakılamaz. Öğretim metotları,
öğrenmenin etkili bir şekilde gerçekleşmesinde önemli bir rol oynar.
Nasıl Öğreniyor ve Öğrendiklerimizi Nasıl Akılda Tutuyoruz?
Bireylerin çevresiyle olan etkileşimini sağlayan onun duyu organlarıdır.
Diğer bir deyişle, bireyler, görerek, duyarak, dokunarak, koklayarak, ve tat alarak
etrafında olanları anlamaya çalışır. Öğretim ortamlarının amacıda, bireyin duyu
organlarına hitap edecek görsel-işitsel unsurları öğretim ortamına taşımak ve
öğretimin etkinliğini artırmaktır. Öğrendiklerimizin ne kadarının hangi duyu
organları yoluyla kazanıldığını anlamak, görsel-işitsel araçların tasarlanmasında,
kullanılmasında ya da seçilmesinde yol gösterecek önemli bir unsurdur.
Bu
amaçla yapılan çalışmalar göstermiştir ki duyu organları yoluyla öğrendiklerimiz
içinde görselliğin ayrı bir yeri vardır. Diğer bir deyişle, bir resim, grafik ya da bir
şekil kullanarak aktaracağımız içerik, öğrenci için öğrenilmesi daha kolay ve
anlaşılması daha kısa zaman alacak bir içerik olacaktır. Bu anlayışa temel
oluşturabilecek araştırmalardan bir tanesi Çilenti tarafından aşağıdaki şekilde
özetlenmiştir.
Duyu Organlarımız
Görme
Duyma
Koklama
Dokunma
Tatma
Öğrendiklerimiz
%83
%11
%3.5
%1.5
%1
Bu tablodan da anlaşılacağı gibi, öğrendiklerimizin %95’i görsel-işitsel
duyularımıza hitap eden öğrenme ortamlarında gerçekleşmektedir. Diğer bir
değişle, görsel-işitsel materyallerle zenginleştirilmiş öğrenme ortamları, etkin
öğrenmenin gerçekleşmesinde vazgeçilemeyecek unsurlardır.
Öğrenmenin gerçekleşmesi ile eş öneme sahip diğer bir faktör ise,
öğrendiklerimizi akılda tutabilme ve bunları günlük hayatta kullanabilmedir.
Farklı öğrenme yaşantıları ile elde ettiğimiz bilgilerin hatırlanma ve tekrar
kullanılma oranları ise şu şekilde verilebilir.
56
Öğrenme Yöntemleri
Okuduklarımız
İşittiklerimiz
Gördüklerimiz
Görüp/İşittiklerimiz
Söylediklerimiz
Söyleyip/Yaptıklarımız
Hatırlama/Kullanma
%10
%20
%30
%50
%70
%90
Yukarıdaki karşılaştırmadan da anlaşılacağı gibi, görsel-işitsel araçların
kullanılmasıyla gerçekleşen öğrenmelerde, öğrendiklerimizin yaklaşık %50’sini
hatırlayabilmekte ve bu bilgileri tekrar kullanabilmekteyiz. Görsel-işitsel araçların
kullanımına ek olarak, eğer bu yaşantılar öğrenciler için anlamlı hale getirilebilir
ve öğrenci tarafından gerçekleştirilebilir ise öğrendiklerimizin kalıcılığı %90
oranlarına ulaşmaktadır. Bu da göstermektedir ki, öğrencinin aktif katılımı
sağlandığında ve öğrenme ortamı görsel-işitsel materyallerle desteklendiği taktirde
öğrenme anlamlı ve kalıcı olmaktadır.
Öğretim Ortamlarının Etkinliğinin Araştırılmasında Temel Alınan İlkeler:
Farklı öğretim ortamlarının farklı amaçlar için kullanıldığı bir gerçektir.
Kullanılan öğretim materyalleri, bazı öğretim ortamlarında öğretmeni destekleyici
amaçla kullanıldığı halde, bazı ortamlarda ise tamamen öğretmen rolü üstlenerek
içeriği doğrudan öğrencilere aktarmaktadır.
Öğretim ortamlarının zenginleştirilmesinde kullanılan görsel işitsel
araçların öğrenme üzerindeki etkilerinin araştırılması, uzun yıllardan bu yana
araştırmacıların ilgisini çekmektedir. Örneğin 1937’lerde Hoban et al, tarafından
görsel-işitsel araçların etkinliği üzerine bir sınıflandırma yapılmıştır. Buna göre,
eğitim ortamında kullanılan materyaller, sundukları eğitim ortamının soyuttan
somuta oluş özelliğine göre sınıflandırılmıştır.
Kelimeler
SOYUT
Diyagramlar
Haritalar
Resimler
Slaytlar
İşitsel araçlar
SOMUT
Filmler
Modeller
Nesneler
Yaşantı
57



Öğrenme işlemine katılan duyu organlarımızın sayısı ne kadar fazla ise,
o kadar iyi öğrenir ve öğrenmelerimiz o kadar kalıcı olur.
En iyi öğrendiğimiz şeyler, kendi kendimize yaparak öğrendiğimiz
şeylerdir.
En iyi öğretim somuttan soyuta ve basitten karmaşığa doğru gidilendir.
Bu sınıflandırmalardan da anlaşılacağı gibi, görsel-işitsel araçların
öğretim ortamında en etkin kullanılma amaçları, öğretilecek içeriğin somuttan
soyuta doğru aşamalandırılması ve öğrencinin birden fazla duyu organına hitap
etmesini sağlamaktır. Örneğin, Piaget’e göre, ilkokul çağındaki çocuklar somut
işlemler dönemindedir. Bundan dolayı da, bu dönemdeki çocuklara kazandırmak
istediğimiz davranışlar için hazırladığımız ders içeriği, onların beş duyu organına
hitap edecek özellikte somut materyallerle desteklenmiş olmalıdır.
Öğrenmenin meydana gelebilmesi, öğrencilerin kendilerine aktarılan
bilgileri hatırlamaları ve kullanmaları, öğretimin metot ve teknikle yürütülmesi
ihtiyacını doğurmuştur.
Başlıca öğretim yöntemleri şunlardır:
1- Anlatma (Takrir) Metodu
2- Soru – Cevap Metodu
3- Problem Çözme Metodu
 Tümevarım Metodu
 Tümdengelim Metodu
 Çözümleme Metodu
 Bireşim Metodu
4- Grupla Çalışma Metodu
5- Tartışma Metodu
 Münazara
 Panel
 Zıt Panel
 Sempozyum
 Açık Oturum
 Forum
 Kollegyum
 Beyin Fırtınası
6- Laboratuvar Metotları
 Gözlem
 Deney
 Gösteri
7- Örnek Olay Metodu
8- Gösterip Yaptırma Metodu
58
ANLATIM (TAKRİR) METODU
Öğretmenin herhangi bir konuyu, karşısında oturan öğrencilere iletmesi
biçiminde uygulanmaktadır. Günümüzde ise, öğrencilerin pasif olarak
oyurmalarına neden olduğu, onlara düşüncelerini açıklama fırsatı vermediği için
sıkıcı ve etkisiz bir metot olarak kabul edilmektedir.
En büyük tehlike öğretmenin gereğinden çok konuşmasıdır.
Dinleyiciler ne kadar küçük yaşta ise anlatma o ölçüde kısa ve dramatize
edilmiş biçimde uygulanmalıdır. Açık bir ses tonu, ses tonundaki değişiklikler,
yerinde ve zamanında jest ve mimikler öğrencileri üzerinde unutulmayacak etkiler
bırakır.
Bu metot mümkün olduğu kadar az kullanılmalı, mutlaka kullanılması
gerekiyorsa öğretmen konuşmasını çok dikkatli ve ayrıntılı olarak hazırlamalı,
anlatacaklarını nasıl anlatacağını da planlamalıdır.
Faydaları :

Emek ve masraf bakımından daha ekonomiktir. Öğretmen ve öğrenciyi
fazla yormaz.

Öğretim konularının belli bir sıra ve düzene göre öğrencilere
sunulmasını sağlar.

Gezi, gözlem deney, proje, tümevarım, tümdengelim vb. metotların
uygulanışı sırasında ve sonrasında anlatma gerekli ve yararlı olmaktadır.

Dinleme alışkanlığı kazandırır.
Sınırlılıkları :
Öğretimde uyaran ne kadar çok ise öğrenme de o ölçüde kuvvetli olmaktadır.
Anlatma ise daha çok bir duyu organını, kılağı hedef almaktadır.
Her konuda anlatma yöntemine yer verilmesi öğretimi sıkıcı hale getirir,
öğrencilerin ilgi ve isteklerini azaltır.
Öğrenci etkinliğine dayanmadığı için kazanılan bilgiler tam olarak özümlenemez
ve kısa zamanda unutulur.
Öğrenciyi öğrenme sorumluluğundan uzaklaştırır.
Öğrencileri ezberciliğe ve hazırcılığa alıştırır. Bu nedenle öğrenciler akıl yürüterek
öğrenme ve problem çözme becerisini kazanamazlar.
Öğrencilerin anlatılanları dikkatle dinleme süreleri 15 – 20 dakikayı geçmediği için
bilgilerin ayrıntılı olarak iletilmesi güçtür.

Anlatma Metodu Etkili Olarak Nasıl Uygulanabilir ?
Sınıftaki bütün öğrencilerin anlatılanları rahatlıkla işitebilmeleri ve
anlayabilmeleri için öğretmenin ses tonu açık ve samimi, diksiyonu iyi
olmalıdır.
59









Öğretmen konuyu canlı ve heyecanlı bir şekilde anlatmalı, tam yerinde
el kol hareketleri, ses tonu değişikliği ve yüz işaretleri gibi bazı jest ve
mimikler de yapmalıdır.
İçerik tek tek ve anlamlı bir sıra ile anlatılmalı, anlatma belli bir plana
göre ve bilinenden bilinmeyene, örnekten kurala, basitten karmaşığa
doğru bir sıra izlenmelidir. Konunun ana hatları ders başında öğrencilere
de bildirilmelidir.
Anlatmaya başlamadan önce öğrencilerin dikkat ve ilgileri çekilmeli,
anlatma sırasında resim, levha, grafik ve filmlerden yararlanılmalı, yazı
tahtası önemli noktalara öğrencilerin dikkatini çekmek için bir araç
olarak kullanılmalıdır.
Anlatan kimse hitap ettiği öğrencilerin seviyesini bilmeli ve anlatma
sırasında bunu göz önünde bulundurmalıdır.
Öğrenci düşünmeye yöneltilmeli, anlatan kimse ara sıra öğrencilere soru
sormalı, konu onların anlama durumlarına göre geliştirilmelidir. Çünkü
öğrenci, öğretilenleri yanlış anlayabilir, yanlış yorumlayabilir ya da
anlatılanlar arasındaki bağlantıyı büsbütün kaçırabilir.
Anlatan kimse yönünü ve bakışlarını öğrencilere yöneltmeli ve her
öğrenci mümkün olduğu kadar öğretmenin bakışlarını üzerinde
hissetmelidir.
Tahtaya, pencereden dışarıya ya da sürekli olarak önündeki
notlara
bakarak ders anlatan öğretmenler sınıfa yeteri kadar etkide
bulunamazlar.
İlginin dağıldığı, öğrencilerin yorgunluk belirtileri gösterdiği anlarda
mizahtan yararlanılmalı, dikkati tazeleyici önlemler alınmalıdır.
Anlatmadan sonra mutlaka bir değerlendirme yapmalıdır. Önceden kısa
cevaplı sorular hazırlanmalıdır.
SORU – CEVAP METODU
Soru – cevap metodu, önceden hazırlık yapıldığı takdirde daha başarılı
olunur. Bunun için öğretmen önce konuyu ayrıntılı olarak ve planlı şekilde taramalı
sorular hazırlamalıdır. Bu işlemin öğrenciler tarafından da yapılması istenmeli ve
böylece konu ile ilgili cevaplandırılacak sorular dersten önce hazırlanmış olmalıdır.
Bu metodun etkili ibr şekilde uygulanması için öğretmenler, öğrencilerine soru
sorma fırsatı hazırlamalı, mümkün olduğu kadar öğretimin amacı ve yönü
öğrencilerin sorularına dayandırılmalıdır. Böylece öğretmenin öğrencilerin ilgi ve
ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak öğretim yapması da sağlanmış olur.
Öğretmen öğrenci sorularına yer ve önem verdikçe onların daha dikkatli olmalarını
ve konuyla daha çok ilgilenmelerini de teşvik etmiş olacaktır.
60
Faydaları :

İyi hazırlanmış sorular, öğrencileri n derse ve konuya karşı ilgi ve
dikkatlerini artırır, onların derse istekle katılmalarını sağlar.

Sorular, öğretimde tekrar ve pekiştirmeyi sağlar. Öğretmen, yeni bir
konuya başlamadan bir önceki konuyu sorularla tekrarlatır. Böylece
öğrenme pekişmiş olur.

Öğrencilerin sordukları sorular, öğretmenin öğrencilerinin seviyesini
anlamasına ve öğretimi bu seviyeye göre ayarlamasını sağlar.

Ezberlemeyi ortadan kaldırarak gerçek öğrenmeyi sağlar.

Öğrencilerin soru sormaları veya sorulara cevap vermeleri, onların
öğretim etkinliklerine aktif olarak katılmalarını sağlar.

Öğretim etkinliklerinin ve öğrencilerin başarısının ölçülmesini ve
değerlendirilmesini sağlar.

Öğrencileri düşünmeye teşvik eder.

Öğrencilerin düşüncelerini anlamlı biçimde açıklamalarına imkan verir.



Sınırlılıkları :
Derste sürekli soru sorulması ve cevap istenmesi öğretimi sıkıcı hale
getirir.
Anlatma metoduna göre daha fazla süre gerektirir.
Sorular gerektiği biçimde cevap veremeyen öğrencilerin kendine güveni
azalır.
Soru – Cevap Metodu Etkili Olarak Nasıl Uygulanmalıdır ?

Soru önce bütün sınıfa sorulmalı, öğrencilerin düşünmeleri için bir süre
beklendikten sonra cevap istenmelidir.

Soruların cevapları hep aynı öğrencilerden istenmemelidir. Parmak
kaldırmadığı halde cevap verebileceklerden ilgisiz ve başka şeylerle
meşgul olanlardan sınıfın konuşmasını istediği öğrencilerden de cevap
istenmelidir.

Öğrenci cevap veremediği zaman fazla ısrar etmemeli, başka bir
öğrenciden cevap istenmelidir.

Öğretmen, soruları samimi ve tatlı dille sormalı, öğrencilere güveni
olduğunu belirten tavırlar takınmalıdır.

Sınıfta konuşma güçlüğü çeken heyecanlı öğrencilere yardım yapılmalı
ve bu öğrenciler konuşmaya isteklendirilip cesaretlendirilmelidir

Öğrencilerin sorulara verdikleri cevapların, sınıftaki bütün öğrenciler
tarafından işitilmesi sağlanmalıdır.

Sorular sık sık tekrar edilmemelidir.

Sorulan soru sınıfta cevapsız kalırsa , soru birkaç parçaya ayrılarak
yeniden sorulmalıdır.
61

Doğru cevap veren öğrencini cevabı ‘doğru’, ‘iyi’, ‘tamam’, ‘güzel’ gibi
sözlerle pekiştirilirken, yanlış ya da eksik cevap veren öğrencilerin sınıf
içinde utanmasına neden olacak söz ve davranışlardan kaçınılmalıdır.
PROBLEM ÇÖZME METODU
Okulun görevlerinden biri de öğrencilerin hayata başarıyla uyum
sağlayacak şekilde yetişmelerini sağlamaktır. Bu nedenle problem çözme
metoduna yer verilmesi, okulun bu görevini gerçekleştirmesi bakımından
önemlidir.
Problem
İzlenir :






Çözme Bir Öğretim Metodu Olarak Kullanılırken Aşağıdaki Basamaklar
Problemi hissetme ve problemin ortaya çıkması
Problemin tanımlanması ve sınırlandırılması
Problemle ilgili olan bilgilerin toplanması
Problemin çözümüyle ilgili hipotezler ileri sürme
En uygun hipotezin uygulanması
Problemin çözülmesi ve sonuca varılması
Problem çözme metodunda,bir problemin ele alınışı ve çözümlenmesi esnasında
dört metot dikkate alınır.
Tümevarım Metodu : Özel durumlardan veya örneklerden genel bir sonuca
ulaşmaktır.
Tümdengelim Metodu : Genel ilkelerden özel durumlara giden bir akıl yürütme
şeklidir.
Çözümleme Metodu : Bir bütünü elemanlarına ayırma, çözümleme ve tahlil
etmedir.
Bireşim Metodu : Bir konuyu, tümevarım ve tümdengelim metotlarından
giderek zihni gerekçeleri birleştirmek suretiyle açıklamak ve sonuca varmaktır.
Çünkü düşünce eyleminin olması, incelemelerin bir sonuca yönelmesi ve bunları
yeni alanlara uygulamak için sentez şarttır. Birleşim metodu bir anlamda,
parçalardan yeni bir bütün veya bir sentez oluşturmaktır.
Faydaları :

Öğrencilerin, öğretme – öğrenme etkinliklerine aktif olarak katılmalarını
sağlar.

Öğrencileri, planlı ve düzenli çalışmaya alıştırır.

Öğrencilerin, bilimsel görüş ve düşünüş kazanmalarını sağlar.

Öğrenmeye karşı ilgi ve istek uyandırır.

Öğrencilerde sorumluluk duygusunun gelişmesine yardım eder.
62





Öğrencilerin problemleri cesaretle karşılamalarını ve bilimsel
yaklaşımla ele almalarını sağlar.
Öğrencilere başkalarıyla yardımlaşmanın ve başkalarının fikirlerinden
yaralanılması gerektiği görüşünü benimsetir.
Öğrenmeyi daha mantıklı ve sağlam bir temele dayandırır.
Öğrencilerde, cesaretle önerilerde bulunma veya hipotezler ileri sürme
yeteneği gelişir.
Öğrencilere, karar vermede acele edilmemesi gerektiği düşüncesini
benimsetir.
Sınırlılıkları :

Çok zaman alan bir yöntemdir.

Bütün disiplinlere uygulanması mümkün değildir.

Problem çözümünde gerekli olacak birtakım materyal ve kaynakların
öğrenci tarafından sağlanması güç
olabilir.

Öğrenmenin değerlendirilmesi güçtür.
GRUPLA ÇALIŞMA METODU
Grup; birbiriyle ilişkileri ve aralarında ortak değerleri olan , birbirlerine
bağlı iki veya daha fazla kişiden oluşan toplumsal bir birimdir. Grupla çalışma,
ferdin sosyal gelişimini ve değişimini sağlayan bir metottur. Bu metotla ferdin
sorumluluk duygusu, başkaya veya gruba katkıda bulunmak zevki de artırılmış
olur. Bu metot öğrencilerden oluşturulan gruplara birer konu verilmesi ve konunun
öğrencilerce araştırılarak, sınıfta grup halinde anlatılması şeklinde olmaktadır.
Faydaları :

Öğrenciler arasında karşılıklı etkileşme mümkün olur.

Öğrencilerin ilerlemelerini değerlendirmek, onların daha iyi beceri
kazanmalarına imkan sağlamak

mümkün olur.

Öğrencilerin, başkalarının fikirlerine daha çok saygı duymalarını sağlar.

Öğrenci, başkalarını dikkatle dinlemeyi ve bir topluluk karşısında nasıl
konuşulacağını öğrenmiş olur.

Öğrenci, diğer insanlarla yardımlaşma ve işbirliği yapmayı öğrenir.

‘Ben’ yerine ‘biz’ kavramının gelişmesine yardımcı olur.

Birlikte öğrenme ve başarma azminin kuvvetlenmesine neden olur.
63
Grupları Teşkili :
3 – 7 kişiden meydana gelen gruplar en iyi çalışma gruplarıdır. En ideali 5
kişilik çalışma gruplarıdır. Her grupta bir başkan, bir sözcü ve bir de sekreter
bulunmalıdır.
Gruplar teşkil edilirken; ilgi grupları, seviye grupları, aynı semtte
oturanların bir grup meydana getirmeleri, numara sırasına göre gruplama sınıfta
oturdukları yere göre gruplamaya başvurulabilir.
Çalışmaya başlayan grup içindeki her fert, öğretmenin rehberliği ile
çalışmanın inceliklerini, her birinin ne yapacağını, sorumluluğunu iyice
öğrenmelidir.
Konuların Paylaştırılması :
Konuların paylaştırılmasında genellikle üç yol izlenir.

Konunun tamamını sınıftaki öğrenciler alır, sonunda –sıra ile veya kura
ile tespit edilen- grup derste diğerlerine aktarır.

Konu kısımlara ayrılır, her grup bir kısmı alır, hazırlanır, sınıfa aktarır
ve çalışmalarını bir rapor haline getirirler.

Gruplar, tamamen ayrı konular ele alırlar. Grubun dışındakiler, anlatan
grubun konusunu ders anında öğrenirler.
Grup İçi Çalışma :

Konu hakkında grupta bulunanların bildikleri ve ilgileri tespit edilir.

Birleşik konular ayrıştırılır.

Konunun işlenmesinin hangi safhada ve nasıl yapılacağı taslak plan
halinde hazırlanmalıdır.

Konu işlenirken yapılacak iş ve çalışmalar, yapacak kişiler, ayrılacak
zaman tespit edilmelidir.

Karşılaşılacak muhtemel zorluklar ve çareleri gözden geçirilmeli,
önceden tespit edilmeyen fakat çalışma

sırasında ortaya çıkabilecek güçlükler dikkate alınmalıdır.

Kullanılacak araç ve gereçler, nereden ve nasıl temin edileceği, temin
edecek öğrenciler tespit edilmelidir.

Ferdi çalışmalar başladıktan sonra grupça ara değerlendirme yapılır.

Konu sınıfa aktarılmadan önce ferdi çalışmalar grupça değerlendirilir.
Grup raporu hazırlanır, konu sınıfa aktarılmaya hazırdır.
Aktarma (Konunun Sınıfta İşlenmesi)
Değerlendirme :

Ara değerlendirme

Grup içi değerlendirme (Rapor hazırlamadan önce)

Aktarmadan sonraki değerlendirme
64
Grup Çeşitleri :
Türdeş (Mütecanis) Gruplama :
 İlgi ve İhtiyaç Grupları : Öğretimde en çok yer verilen grup şeklidir.
Hayat Bilgisi, Sosyal Bilgiler ve Fen Bilgisi derslerinin öğretiminde geniş ölçüde
yararlanılır.
 Seviye Grupları : Türkçe, Matematik ve Yabancı Dil derslerinde
seviye gruplamasından büyük ölçüde yaralanılır. Bu derslerin öğretmenleri belli
konularda problemleri olan öğrencileri bir araya getirir, onlara yardımcı olabilir.
Karışık Gruplama :

Fısıltı grupları: Çok kısa bir süre için ve çok özel bir amaç için beşer
altışar kişiden oluşturulur.

İş Grupları

Küçük Grup Tekniği (Buzz Grup Çalışması)
TARTIŞMA METODU
Tartışma, herhangi bir grubun, bir başkanın yönetimi altında, belirli bir
düzen içinde hepsini ilgilendiren sorunlar üzerinde ve belli bir amaca dönük
karşılıklı görüşmelerdir.
Öğrenci sayısı az sınıflar için en uygun bir tekniktir. Tartışma metodunda
hem öğretmenle öğrenci arasında hem de öğrenciler arasında dinamik bir etkileşim,
alış – veriş vardır.
Tartışma metodu, öğrencilerin ilgisini uyandırır, anlayışlarını
değerlendirme, gerçekleri kavrama, eleştirici düşünme kabiliyetlerini geliştirir.
İyi Bir Tartışmanın Özellikleri :
Tartışılacak konu, tartışılabilir özellikte olmalıdır. Tartışmanın başarıyla
sonuçlanması için üyelerin konuştukları konu üzerinde yeterli bilgiye sahip
olmaları ve konuşmalarını bulgulara dayandırması gerekir.
Tartışmaya katılanlar, açık ve kesin olarak konuşmalıdırlar. Açık ve yalın
bir üslup kullanmalıdırlar.
Tartışmada Yöneticinin Rolü :
Hoş ve samimi havanın oluşması için uygun bir giriş yapmalı, neyin
tartışılacağını ve tartışmanın nasıl yapılacağını açıklayarak tartışmayı
başlatmalıdır.

Herkesi tartışmaya teşvik etmeli.

Lider, yarar gördüğü hallerde grubun tartışmada konu dışına çıkmasına
izin verebilir.

Tartışmayı zaman zaman özetler, gelişimin değerlendirilmesine yardım
eder.

65

Tartışmanın sonunda bütün fikirleri, sonuçları özet halinde birbirine
bağlamaya çalışır.
Tartışma Çeşitleri :
Münazara : İki ekibin; bir konuyu ele alarak, dinleyiciler ve bir jüri
önünde iki karşı tezi savunmalarıdır. Bu metot, öğrencilerin görüşlerini düzenli ve
anlaşılır bir biçimde açıklamalarına, konuları çok yönlü kavramalarına, karşıt
görüşleri çürütmek için bilgilerden süratle yararlanmalarına yardım eder.
Dikkat edilecek hususlar :

Konuya inanmış tipler ekibe seçilmelidir.

Ekiptekiler, hem kendi savunacakları hem de karşı tezi iyice bilmeye
çalışmalıdır.

Konu, karşı tez biçiminde seçilmelidir.
Panel : 3 – 5 kişilik bir grubun önceden belirtilmiş bir konuyu dinleyici
grubu önünde samimi bir hava içinde tartışmasıdır. Panelin gayesi, bir meseleyi
çeşitli yönleriyle aydınlatmak, çeşitli eğilim ve görüşleri ortaya koymaktır. Amacı,
gerçeği bulmak veya bir kavrama varmak değildir. Panel grubunda başkan ve
üyeler birbirlerini ve dinleyicileri rahatlıkla görebilecekleri şekilde bir masa
etrafında toplanır. Panel bir anlamda bir grubun, bir konu üzerinde sohbeti
demektir.
Zıt Panel : Bu teknik ile, işlenmiş olan konuların tekrar edilmesi mümkün
olmaktadır. Sınıf ikiye ayrılır. Yarısı soru soran yarısı da cevap veren grup içinde
yer alır. Uygulamaya geçilmeden önce konuşmaları yönetecek lider seçilir. Her bir
bölüm tekrar dört yada altı kişilik gruplara ayrılır. Soru soracaklar sorularını tespit
ederken diğerleri de kendilerine sorulması muhtemel olan sorulara cevap hazırlar.
Hazırlık için 15 – 20 dk zaman ayrılır. Sorular cevaplandırılır. Bilinen konular
üzerinde fazla durmadan bilinmeyen ve pek açıklığa kavuşmamış konulara ağırlık
verilmesi olumlu yönüdür. Yanıltıcı soruların sorulmasına imkan verdiği için
gerekli bilgilerin kazanılmasının engellenmesi ihtimali ve iyi öğrencilerin
faaliyetleri tekellerine alması ihtimali olumsuz yönleridir.
Sempozyum : Bir konunun çeşitli yönleriyle küçük bir grup tarafından
sunulması için yapılan seri halde konuşmadır. Sempozyumda, her oturumda üye
sayısı 3’den az 6’dan çok olmamalıdır. Her üye belli bir konuda yada o konunun
bir kısmı üzerinde bir konuşma yapmakla görevlidir.
Açık Oturum : Bir grubun bazı kurallara uygun olarak bir konuyu
dinleyiciler önünde tartışmalarıdır. Üyeler başkandan söz alarak konuşurlar.
66
Forum : Genellikle sınıfta panelden sonra bir de forum yapılarak, sınıftan
konu üzerinde söz almak isteyen öteki öğrencilere söz verilir.
Kollegyum : İki panel grubundan meydana gelir.
Beyin Fırtınası : Bir konuya çözüm getirmek, üretici problem çözme
gücünü geliştirmek amacıyla öğretmenlerin sınıf içinde uyguladıkları bir
yöntemdir. Üretici fikirlerin, aniden akla gelen görüşlerin ortaya çıkması sağlanır.
Olaylar arsında fikir bağlantısı kurulur.
Beyin fırtınası tekniği uygulanırken aşağıdaki özellikler göz önünde
bulundurulur:

Toplantının amacı belirlenir.

Zaman sınırı belirlenir. Bu süre içinde herkesin katkı getirmesi istenir.
Eleştiriler için zaman ayrılır.

Tartışmaların süresi bitince söylenenler analiz edilir. Değerlendirme ve
yeniden analiz edilmesi sağlanır.

Toplantı sonunda tartışmalara devam edilip edilmeyeceğine karar verilir.
LABORATUVAR METOTLARI
Laboratuvar metodu, öğrencilerin öğrenme konularını laboratuvar yada
özel dersliklerde bireysel yada küçük gruplar halinde gözlem, deney (yaparak –
yaşayarak öğrenme) gibi tekniklerle araştırarak, öğrenmelerinde takip ettikleri
yoldur. Laboratuvar metodunda, işin bizzat öğrenciler tarafından yapılaması şarttır.
Laboratuvar metodu öğrencileri, öğrenme sırasında aktif yapmakta,
araştırmaya karşı arzu ve ilgilerini artırmakta, üretici düşünceye yöneltmektedir.
Laboratuvar metodu; gözlem, deney ve gösteri metotlarına yer verilerek
uygulanmaktadır.
Gözlem Metodu: Öğretimde gözlem, belli eğitsel amaçları gerçekleştirmek
için herhangi olay yada varlığı önceden hazırlanmış olan bir plan çerçevesinde
incelemek demektir. Gözlem, amaçlı ve planlı bir etkinliktir. Çocukta var olan
inceleme ve araştırma eğiliminin öğretimde bilimsel bir şekil almasıdır.
Faydaları :

Öğrencilerin; eşya, olay ve varlıkların doğrudan kendilerinden bilgi
edinmelerini sağlar.

Öğrenciler, yakın çevrelerini daha iyi tanıma imkanını elde ederler.

Daha çok duyu organının öğrenmeye katılmasını sağlar.

Öğrencilere gerçek ve hayati bilgiler kazandırır.

Öğrencilerin iyi bir gözlemci olmalarını sağlar.
67
Sınırlılıkları :

Çok vakit almakta ve pahalıya mal olmaktadır.

İyi planlanmazsa boşuna zaman harcanmasına yol açar.

Gözlem Metodu Etkili Olarak Nasıl Uygulanmalıdır ?

Gözleme başlamadan önce hazırlık yapılmalıdır.

Öğretmen, gözlem yerini önceden görmeli, üzerinde durulacak noktaları
belirlemeli, yerine göre bilgi verecek insanlarla görüşmeli, en uygun
zamanda öğrencilere gözlem yaptırmak üzerine gerekli tedbirler
almalıdır.

Gözlem
planı
hazırlanmaya
başlanırken;
gözlem
konusu
belirtilmeli,yapılan hazırlıklardan bahsedilmelidir.

Öğrencilerin düşüncelerini ve isteklerini de dikkate alarak birlikte plan
hazırlanır.

Gözlemden sonra mutlaka bir de değerlendirme –uygunsa gözlem
yerinde yapılmalı, gerekirse gözlem yenilenmeli- yapılmalıdır.
Gezi – Gözlem Planı Örneği :
...../....../.......
Dersin Adı :
Gezi Tarihi :
Gezi Yeri :
Gezinin Amacı :
Konunun Adı :
Geziye Çıkış ve Dönüş Saatleri :
Gezi Grubu Başkanı :
Gezi Yerine Gidiş ve Dönüş Yolu :
Geziye Hangi Araçla Gidileceği :
Gezi Grubu :
Uygulama :
Değerlendirme :
Öğretmen
Okul Müdürü
Deney Metodu : Öğretimde deney, herhangi bir olay yada varlığı meydana
getiren ilişkilerin daha iyi anlaşılmasını (kavranmasını) sağlamak amacıyla
kullanılan bir metottur. Deney metodu;belli bir doğa olayını, etmenleri denetim
altında tutarak sınıf veya deney odasında (laboratuvar) öğrencilere göstermek için
yapılan planlı bir deneme veya sınama işi olarak tanımlanabilir. Varlık yada olaylar
68
gözlem metodunda tabii halde incelenirken, deney metodunda kontrolümüz altında
incelenir.
Faydaları :

Öğrencinin sağlam bilgi kazanmasını, kazandığı bilgileri pratik alanda
uygulamasını sağlar.

Yaparak – yaşayarak öğrenmeyi gerçekleştirdiği için kazanılan
yaşantılar somut, derin izli ve kalıcı olur.

Öğrencilere çalışma hayatlarında bazı deneyleri yapmalarını sağlar.

Öğretimi sıkıcılıktan kurtarır, öğrencilerin ilgi duyarak, severek ve zevk
duyarak çalışmalarını sağlar.
Sınırlılıkları :

Derslerin zaman ve kapsam yönünden planlanıp yürütülmesini sağlar.

Masraflıdır.

Deney hazırlıkları öğretmenin çok zamanını alır.

Kalabalık sınıflarda uygulanması zordur.

Deney Metodu Etkili olarak Nasıl Uygulanmalıdır ?

Deney metodunda esas, deneyin öğrenciler tarafından yapılmasıdır.

İlk deneyin öğretmen tarafından yapılması uygun olur.

Deney yapıldıktan sonra deneyin sonuçları mutlaka öğrenciler tarafından
tartışılıp değerlendirilmelidir.

Deneye başlamadan önce deney düzeneği kontrol edilmeli ve deneyin
başarıyla gerçekleştirilmesi için gerekli tedbirler alınmalıdır.

Deney öğretmen tarafından yapılsa bile, öğrencilerin etkinlikten
kopmamaları için onlardan yardım alınmalıdır.
Deney Planı Örneği :
Deneyin Yapıldığı Ders :
Sınıf / Şube :
Tarih :
Süre :
Deney No :
Deneyin Konusu :
Deneyin Amacı :
Araç ve Gereçler :
Uygulama :
Sonuç :
Öğretmenin Adı – Soyadı
İmzası
69
Gösteri (Demonstrasyon) Metodu : Gösteri; öğretmenin sınıfta, atölyede
yada laboratuvarda herhangi bir konuyu öğrencilerin önünde birtakım araç ve
gereçler kullanarak açıklaması demektir. Öğretmen sınıfta bir konuyu işlerken,
atölyede teknik bir sorunu açıklarken, laboratuvarda deney yaparken; gerçek araç
gereçler, modeller, resimler, fotoğraflar, harita, slayt, film şeridi, hareketli filmler,
basit çizimler, levhalar vb. kullanıyorsa gösteri metodunu uyguluyor demektir.
Gösteri metodunda aktif olan, deneyi yapan veya bazı ders araçlarını gösteren ve
açıklayan öğretmendir.
Faydaları :

Öğrencilerin gösteri sırasında görev almaları, onları etkinliğe teşvik
eder.

Hem göz hem kulak yoluyla öğrenmeyi sağladığı için söze dayanan
metotlardan daha etkilidir.

Becerilerin kazanılmasında etkilidir.
Sınırlılıkları :

Gösterinin hazırlanması fazla zaman alabilir.

İyi bir gösterinin hazırlanması çok iyi bilgi ve beceri sahibi olmayı
gerektirir.

Gösteri sırasında öğrencilerin dikkati canlı tutulamazsa etkisiz olabilir.

Gösteri sırasında fazla zaman harcanır.
Gösteri Metodu Etkili Olarak Nasıl Uygulanmalıdır ?

Gösteri sırasında yapılacak işler ayrı ayrı sıraya konularak ayrıntılı bir
biçimde planlanmalıdır.

Kullanılacak araç ve gereçler, dersten önce gösteri yapılacak yerde hazır
olmalıdır.

Yapılacak gösteri önceden bir defa yapılarak kontrol edilmelidir.

Gösteri bütün öğrencilerin görebileceği yerde yapılmalıdır.

Gösterinin amacı, öğrencilere iyice açıklanmalı ve gösteri sırasında
amaç gözden kaçırılmamalıdır.

Gösteri sırasında öğretmenin yapacağı açıklamalar; kısa, öz ve anlaşılır
olmalıdır.

Her basamağın sonunda öğrencilere sorular sorulmalıdır.

Gösteri sonunda önemli noktalar öğretmen tarafından özetlenmeli,
öğrencilerin sorularına cevap verilmeli, öğrencilere sorular sorularak
varsa yanlış anlamalar düzeltilmelidir.

Mümkünse gösteri bir – iki öğrenciye tekrarlatılmalıdır.
70
ÖRNEK OLAY METODU
Gerçek hayatta karşı karşıya kalınan problemlerin sınıf ortamına
getirilerek çözülmesi yoluyla öğrenmenin sağlanmasıdır. Buluş yoluyla
öğretme yaklaşımında ve kavrama düzeyinde kazandırılacak bilişsel hedef
davranışların kazandırılmasında kullanılabilen bir metottur.
Bu metot öğrenci merkezlidir. Bu metotla öğrenciler; bildiklerini ve
kavradıklarını gerçek bir duruma uygulama şansı bulurlar. Bir problemi
çözmeyi ve analiz edip sonuca ulaşmayı öğrenirler.
Örnek Olay Metodunun Uygulanışında Nelere Dikkat Edilmelidir ?

Sınıfta alınacak örnek olayda temel ayrıntılar iyi belirlenmelidir.

Örnek olayda ana bir problem olmalıdır.

Problemin analiz edilmesi istenmelidir.

Örnek olay; hedefler, ilişkiler ve değerler açısından değerlendirilmelidir.

Mümkünse örnek olay ile ilgili film, slayt vb. araç ve gereçler
kullanılmalıdır.

Yönlendirici tartışma soruları olmalıdır.

En çok ortaya konulan öneriler belirlenmelidir.
GÖSTERİP YAPTIRMA METODU
Genelde bir aracın nasıl çalıştırılacağı, bir işlemin bütün basamaklarıyla
nasıl uygulanacağı konularında öğrenciye alıştırma yaptırarak uygulanan bir
öğretme yoludur. Bu metotta gösteri öğretmen merkezli, yapma işi ise öğrenci
merkezlidir. Öğrenciler bu metot ile yaparak yaşayarak öğrenirler. İş ilkesine göre
şekillenen bir metottur.
Gösterip Yaptırma Metodunun Uygulanışında Nelere Dikkat Edilmelidir ?

Kazandırılmak istenen beceri önce öğretmen tarafından yapılarak
öğrencilere gösterilmelidir.

Her öğrenciye zaman ve tekrar yapma şansı verilmelidir.

Göster anında kullanılacak slayt, film, şema, grafik vb. önceden
hazırlanmalıdır.

Bir beceri iyice öğretilmeli, iyice öğretilmeden bir başkasına
geçilmemelidir.

Öncelikle basit, anlaşılabilir ve yapılabilir olandan başlanmalıdır.

Derslik veya atölyede her türlü tedbirler alınmalı, yeterli araç – gereç
bulundurulmalı, öğretim için gerekli olan hazırlık tam olarak
yapılmalıdır.

Yapılacak işler, bir akış çizelgesinde veya yazı tahtası üzerinde
gösterilmelidir.
KAYNAKÇA :
Büyükkaragöz S. Savaş Çivi, Cuma.
Genel Öğretim Metotları. İstanbul : Öz Eğitim, 1996
71
72
ÖĞRETMEN LİSTESİ
SIRA
BRANŞ
AD
1
Rahmi ÖZYİĞİT
OKUL MÜDÜRÜ
2
Özlem KARAÇAR
MÜDÜR YARDIMCISI
3
Necati BESLEN
MÜDÜR YARDIMCISI
4
Feridun ÇELİK
MÜDÜR YARDIMCISI
5
Mehmet ÇEVİK
MÜDÜR YARDIMCISI
6
Mehmet ULU
MÜDÜR YARDIMCISI
7
Ömer YILMAZ
MÜDÜR YARDIMCISI
8
F. Gül ŞENTÜRK
MÜDÜR YARDIMCISI
9
Ayşe ASLAN
MÜDÜR YARDIMCISI
10
İhsan ALTIN
MAKİNE TEKNOLOJİSİ
11
İrfan GÖKGÜL
MAKİNE TEKNOLOJİSİ
12
Orhan ÜLGEN
MAKİNE TEKNOLOJİSİ
13
İsmail KURTULMUŞ
MAKİNE TEKNOLOJİSİ
14
Derviş ALAN
MAKİNE TEKNOLOJİSİ
15
Hayber GÜNEŞ
MAKİNE TEKNOLOJİSİ
16
K.Tolga TEKKOL
MAKİNE TEKNOLOJİSİ
17
Sadık KOÇ
MAKİNE TEKNOLOJİSİ
18
Okan ŞAH
MAKİNE TEKNOLOJİSİ
19
Durkaya BATUR
MAKİNE TEKNOLOJİSİ
20
Sedat YILMAZ
MAKİNE TEKNOLOJİSİ
21
Şevket ÜNSAL
MAKİNE TEKNOLOJİSİ
73
SIRA
BRANŞ
AD
22
Yavuz İLHAN
MAKİNE TEKNOLOJİSİ
23
Y. Kemal KÜTAHYALI
MAKİNE TEKNOLOJİSİ
24
Fikret BATMAZ
MAKİNE TEKNOLOJİSİ
25
Sevgin VATANSEVER
ELEK.-ELEKTRONİK TEKN.
26
Cemil Sefa ÖNAL
ELEK.-ELEKTRONİK TEKN.
27
Yüksel AYDIN
ELEK.-ELEKTRONİK TEKN.
28
Faik ÇETİN
ELEK.-ELEKTRONİK TEKN.
29
Bedriye BEKMEZCİ
ELEK.-ELEKTRONİK TEKN.
30
M. Taner AYDOĞDU
ELEK.-ELEKTRONİK TEKN.
31
Musa ŞAHİNKAYA
ELEK.-ELEKTRONİK TEKN.
32
Necmi ÖZDEMİR
ELEK.-ELEKTRONİK TEKN.
33
Bahar Gönül ÇOLAK
ELEK.-ELEKTRONİK TEKN.
34
Hüseyin SOMER
ELEK.-ELEKTRONİK TEKN.
35
Ersin BOSTANCI
ELEK.-ELEKTRONİK TEKN.
36
Serkan ÇETİN
ELEK.-ELEKTRONİK TEKN.
37
Bülent AÇIKGÖZ
ELEK.-ELEKTRONİK TEKN.
38
Erhan TEKCAN
ELEK.-ELEKTRONİK TEKN.
39
Murat ALTUNBAŞ
ELEK.-ELEKTRONİK TEKN.
40
Mustafa LİVANELİ
ELEK.-ELEKTRONİK TEKN.
41
Mesut ELİBAL
ELEK.-ELEKTRONİK TEKN.
42
Fahri AKAR
ELEK.-ELEKTRONİK TEKN.
43
Nurten TOKAY
ELEK.-ELEKTRONİK TEKN.
74
SIRA
BRANŞ
AD
44
Mustafa AYDEMİR
ELEK.-ELEKTRONİK TEKN.
45
M. Yusuf YILDIRIM
ELEK.-ELEKTRONİK TEKN.
46
M. Serkan AKIN
ELEK.-ELEKTRONİK TEKN.
47
Fatih TAVLI
ELEK.-ELEKTRONİK TEKN.
48
Serkan TORUNLAR
ELEK.-ELEKTRONİK TEKN.
49
İsmail ŞENER
REHBER ÖĞR.
50
Sonnur KONAK
GİYİM ÜRETİM TEKN.
51
Şükran ATMAN
GİYİM ÜRETİM TEKN.
52
Müşerref Tuna TEKİN
GİYİM ÜRETİM TEKN.
53
Taner DEMİR
GİYİM ÜRETİM TEKN.
54
A.Betül ÖZBİRECİKLİ
GİYİM ÜRETİM TEKN.
55
Esra TOPLAN
GİYİM ÜRETİM TEKN.
56
Perihan KARAKAYA
GİYİM ÜRETİM TEKN.
57
Ayşe KUZUCU
GİYİM ÜRETİM TEKN.
58
Ayşe SEVEN
GİYİM ÜRETİM TEKN.
59
Sezai KURUŞÇU
END. OTOMASYON TEKN.
60
Zafer COŞKUN
END. OTOMASYON TEKN.
61
Önder ÖZAY
END. OTOMASYON TEKN.
62
Muharrem ZÜMRE
END. OTOMASYON TEKN.
63
Abdullah GÜNEŞ
END. OTOMASYON TEKN.
64
Nurettin GÜNEŞ
BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ
65
Sultan AKAR
BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ
75
SIRA
BRANŞ
AD
66
Murat ÇATMALI
BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ
67
Melih ENGİN
BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ
68
Tarık AYBAK
BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ
69
Elif YAŞAR
BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ
70
Behiç ERTAŞ
BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ
71
Eda KOŞAR
BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ
72
Esra SOLAK
BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ
73
Yaşar PAMUKOĞLU
BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ
74
Hatice ILGÜN
BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ
75
Hakan BABAÇ
BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ
76
Ersin KOŞAR
BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ
77
Hasan DURMAZ
BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ
78
Hakan AKCAN
BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ
79
Osman ECER
BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ
80
İdris URUÇ
TEKSTİL TEKNOLOJİSİ
81
Mustafa KİRİŞÇİ
TEKSTİL TEKNOLOJİSİ
82
Mehmet ŞEKER
TEKSTİL TEKNOLOJİSİ
83
Ali KOYUNLU
TEKSTİL TEKNOLOJİSİ
84
Hüseyin TOKER
TEKSTİL TEKNOLOJİSİ
85
Zeliha DOĞANIŞIK
TEKSTİL TEKNOLOJİSİ
86
Yasemin TOK
TEKSTİL TEKNOLOJİSİ
87
Tekin GAZİ
TEKSTİL TEKNOLOJİSİ
76
SIRA
BRANŞ
AD
88
Uğur UYGUN
TEKSTİL TEKNOLOJİSİ
89
Necati AKTAŞ
TEKSTİL TEKNOLOJİSİ
90
Özcan KARDAŞ
TEKSTİL TEKNOLOJİSİ
91
Erkan KÜÇÜKLER
TEKSTİL TEKNOLOJİSİ
92
Tuğba KAMAMLI
TEKSTİL TEKNOLOJİSİ
93
Nermin YILMAZ
TEKSTİL TEKNOLOJİSİ
94
Tülay PASLIOĞLU
TEKSTİL TEKNOLOJİSİ
95
Nazan AĞAN
TEKSTİL TEKNOLOJİSİ
96
Halil MUTLU
TEKSTİL TEKNOLOJİSİ
97
İncinur ÇEKMECELİ
TEKSTİL TEKNOLOJİSİ
98
Atalay GÜLEÇ
TEKSTİL TEKNOLOJİSİ
100
Osman KURT
T.DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞR.
101
Neşat SAYAN
T.DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞR.
102
R. Hasan TÜZ
T.DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞR.
103
Seyhan TÜZ
T.DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞR.
104
Gülseren EFEOĞLU
T.DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞR.
105
Ünal ÇETİN
T.DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞR.
106
Mehmet TAŞDEMİR
T.DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞR.
107
Sevda DURÜÇ
T.DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞR.
108
M. Sultan KÜÇÜKER
T.DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞR.
109
Mustafa ERBAŞ
T.DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞR.
110
Gülbeyan MURATOĞLU
T.DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞR.
77
SIRA
BRANŞ
AD
111
Meryem ÖZDEMİR
T.DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞR.
112
Bilgen RODOP
T.DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞR.
113
Ülfet ÖZKAN
T.DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞR.
114
Emine ONBAŞIOĞLU
MATEMATİK ÖĞR.
115
Metin İNCE
MATEMATİK ÖĞR.
116
Mesut DEMİRCAN
MATEMATİK ÖĞR.
117
Borahan CEYLAN
MATEMATİK ÖĞR.
118
Kadir KARA
MATEMATİK ÖĞR.
119
Lütfi EKER
MATEMATİK ÖĞR.
120
Murat MERTSÖZ
MATEMATİK ÖĞR.
121
Şebnem AYDEMİR
MATEMATİK ÖĞR.
122
İrfan AKA
MATEMATİK ÖĞR.
123
Yeliz Beriç BAYRAM
MATEMATİK ÖĞR.
124
Serkan DERİCİOĞLU
MATEMATİK ÖĞR.
125
Serhat ÜRKMEZ
MATEMATİK ÖĞR.
126
Sıtkı YAVUZ
MATEMATİK ÖĞR.
127
M. Bahar BOZKURT
MATEMATİK ÖĞR.
128
Ferihan Atmaca DİLEK
MATEMATİK ÖĞR.
129
Müge Uzun KAYA
MATEMATİK ÖĞR.
130
Figen YEŞİL
MATEMATİK ÖĞR.
131
Nurettin KARAKOÇ
İNGİLİZCE ÖĞR.
132
Fatma DAĞDELEN
İNGİLİZCE ÖĞR.
78
SIRA
BRANŞ
AD
133
Esra AKÇA
İNGİLİZCE ÖĞR.
134
Pınar Alnıak ÇÖMLEK
İNGİLİZCE ÖĞR.
135
Fatih TAŞ
İNGİLİZCE ÖĞR.
136
Berrak AĞCA
İNGİLİZCE ÖĞR.
137
Selma PEHLİVAN
İNGİLİZCE ÖĞR.
138
Aslı YEŞİLBUDAK
İNGİLİZCE ÖĞR.
139
Ganime AKSEL
İNGİLİZCE ÖĞR.
140
E. Özlem AKÇAY
İNGİLİZCE ÖĞR.
141
Şehrihan KONAK
İNGİLİZCE ÖĞR.
142
Yasin KESKİN
İNGİLİZCE ÖĞR.
143
Mete ÖZLÜK
FELSEFE ÖĞR.
144
İrfan IŞIK
FELSEFE ÖĞR.
161
Mehmet DİRİL
TARİH ÖĞR.
162
Burcu ÖZBEY
TARİH ÖĞR.
163
Kevser VERCAN
TARİH ÖĞR.
164
Emel PİRİNÇÇİ
TARİH ÖĞR.
165
Nilgün ALTIN
TARİH ÖĞR.
166
Göksel GÖZETLİK
TARİH ÖĞR.
167
Tuncay DOĞAN
COĞRAFYA ÖĞR.
168
Halil UÇAR
DİN KÜLTÜRÜ ÖĞR.
169
Handan FİLİNTE
DİN KÜLTÜRÜ ÖĞR.
170
Dilek KILIÇ
DİN KÜLTÜRÜ ÖĞR.
79
SIRA
BRANŞ
AD
171
Mehmet Yaşar ŞEN
BEDEN EĞİTİMİ ÖĞR.
172
Aydın ERUYAN
BEDEN EĞİTİMİ ÖĞR.
173
Ebru BİLAÇ
BEDEN EĞİTİMİ ÖĞR.
174
Ferit YILMAZ
BEDEN EĞİTİMİ ÖĞR.
175
Mesude CAVAS
BEDEN EĞİTİMİ ÖĞR.
176
Akif ALKAN
BEDEN EĞİTİMİ ÖĞR.
177
Serkan PANCAR
BEDEN EĞİTİMİ ÖĞR.
178
Nurdan YEŞİLKÜTÜK
ÜCRETLİ ÖĞRETMEN
179
Meltem BİLBEY
ÜCRETLİ ÖĞRETMEN
180
Casim DÜZCAN
ÜCRETLİ ÖĞRETMEN
181
Halil AYNES
ÜCRETLİ ÖĞRETMEN
182
Mustafa BÜKTEL
ÜCRETLİ ÖĞRETMEN
183
İsmail ATAY
ÜCRETLİ ÖĞRETMEN
184
Dilek BEKTAŞ
ÜCRETLİ ÖĞRETMEN
185
Metin SEVEN
ÜCRETLİ ÖĞRETMEN
186
Tuncay ÇALIŞKAN
ÜCRETLİ ÖĞRETMEN
187
Selim YILMAZ
ÜCRETLİ ÖĞRETMEN
188
Saniye TOSUN ÖZKAN
ÜCRETLİ ÖĞRETMEN
189
Osman ÇAYLAK
ÜCRETLİ ÖĞRETMEN
190
Eşref PEKKAL
ÜCRETLİ ÖĞRETMEN
191
Osman ORUÇ
ÜCRETLİ ÖĞRETMEN
192
Şenol ÖZKAN
ÜCRETLİ ÖĞRETMEN
193
Vedat GÜL
ÜCRETLİ ÖĞRETMEN
80

Benzer belgeler