öğrenci - veli - okul sözleşmesi - Albert-Schweitzer

Transkript

öğrenci - veli - okul sözleşmesi - Albert-Schweitzer
Offenbach a.M. daki Albert-Schweitzer-Okulunun
ÖĞRENCİ - VELİ - OKUL SÖZLEŞMESİ
Sözleşmenin Tarafları:
- Öğrenci
- Öğrenci velisi / anne - babası
- Okul yönetimi
BİZ: ANNE/BABALAR, ÖĞRETMENLER ve ÖĞRENCİLERİN ORTAK ARZULARI:
 her çocuğun okulumuzu öğrenim göreceği, birbirleri ile karşılıklı saygı ve huzur
içinde yaşayabileceği bir yer olarak algılaması,
 her çocuğun bireysel yeteneklerine, güçlü ve zayıf yönlerine göre
isteklendirilmesi ve teşvik edilmesi,
 öğrencilerimizin bağımsız ve sorumluluk sahibi bireyler olmaları için
güçlendirilmeleri ve teşvik edilmeleri,
 öğrencilerimizin okulun gelişiminde katılımları
Bu yukarıda belirtilenleri ancak ev ve okulun ortak sorumluluğu olarak gördüğümüzde
gerçekleştirebiliriz. Hepimiz okulumuzu temsil ediyoruz ve davranışlarımızın okulun
görüntüsünü belirlediğinin farkında olmalıyız.
Bu nedenle biz, anne babalar/ebeveyn, öğretmenler ve öğrenciler arasında şöyle bir
sözleşmeye varıyoruz:
ANNE/BABA OLARAK BİZİM SORUMLULUKLARIMIZ:
Ben
 Okul için geçerli olan kural (okul kurallarına) ve değerlere (okul programına)
destek çıkacağıma,
 Çocuğumun davranışlarıyla ve perfonmansıyla ilgileneceğime,
 Çocuğumun bağımsız/sorumluluk sahibi olarak gelişmesi için elimden
geldiğince destekleyeceğime,
 Çocuğumun okuldaki davranışlarını etkileyebilecek olan ailevi sorunları
hakkında okulu zamanında bilgilendireceğime ve endişelerimi paylaşacağıma,
 Çocuğumun her gün okula zamanında, öğrenmeye hazır, okulun kılık-kıyafet
kurallarına uygun bir şekilde gitmesine yardımcı olacağıma
söz veriyorum.
ÖĞRETMENLER OLARAK BİZİM SORUMLULUKLARIMIZ:
 Çocukların güvenliğini ve refahını sağlamaya, onlara eşit ve saygılı
davranmaya,
 Aynı şekilde öğrencilerimizden de bunları bekliyoruz.
 Okulda etkili öğrenmeyi destekleyecek bir ortam yaratmaya,
 Destekleyici, güvenli ve etkili bir ortam yaratmaya çaba göstermeye,
 Elimizden geldiğince her öğrencinin başarı ve yetenek potansiyellini
kullanmasını sağlamaya,
 Her öğrenciyi sorumluluğunun bilincinde olan birer birey olarak eğitmeye,
 Hoşgörü, açıklık, saygı ve güvene dayalı iyi bir öğretmen-öğrenci ilişkisi
kurmaya
Ayrıca
 Okul hakkında ve özellikle çocuklarınızın gelişimi hakkında velilerine bilgi
vereceğimize
 Veli ziyaretlerinin severek kabul edildiği, açık bir okul olacağımıza
söz veriyoruz.
ÖĞRENCİNİN SORUMLULUKLARI
 Okul içerisindeki davranış kurallarına uyacağıma ve destekleyeceğime,
 Arkadaşlarıma, öğretmenlerime ve tüm okul çalışanlarına karşı saygılı ve
düşünceli davranacağıma,
 Tüm insanlara inancı, cinsiyeti ve milliyeti ne olursa olsun hoşgörü ve saygı
göstereceğime,
 Hiçbir şekilde kaba kuvvete ve baskıya başvurmayacağıma,
 Sınıfça belirlediğimiz kurallara uyacağıma,
 Aktif bir ders/ögretim ortamı içersinde ve öğrenme ortamıni teşvik edici
davranacağıma,
 Kendi isteğimle toplum için gerekli olan görevler alacağıma,
 Temizlik ve sessizlik içinde okulda herkesin kendini iyi hissetmesine katkıda
bulunacağıma,
 Otobüs gezileri, geziler, turlar, yürüyüşler ve yarışmalarda okulumuzu iyi
temsil edeceğime ve okulumun adını her zaman üst düzeyde tutacak davranış
ve gayret içinde olacağıma,
 Okul giysimi iş hayatına da uygun olanlardan seçeceğime
söz veriyorum.
Sözleşmenin tarafı olarak yukarıda sunulan hak ve sorumluluklarımı okudum.
Sorumluluklarımı yerine getireceğime söz veririm.
Tarih:
____________________________________
Öğrenci velisinin imzası
____________________________________
Öğrencinin imzası

Benzer belgeler