Koop-İş Sendikası

Transkript

Koop-İş Sendikası
Türkiye Kooperatif, Ticaret, Eğitim ve Büro İşçileri Sendikası
MART 2015 • SAYI: 33
14
41.325
20
36.095
13
34.553
20
32.508
28.089
Büyümeye devam ediyor
Hedef
50.000 Üye
KOOP-İŞ
20
15
Çoğunluk Tespiti
Yazısını Aldık
MEB, Emniyet, Valilik ve Kaymakamlık
TİS Taslak Çalışması Yapıldı
Koop-İş Sendikası Sosyal Medyada…
facebook: koop-iş sendikası
twitter: @KOOPISSENDIKASI
Genel Başkan Eyüp Alemdar'ı Twitter'dan Takip Edin
@alemdareyup
www.koopis.org.tr
İçindekiler
TÜRK KOOP-İŞ
SENDİKASI
Türkiye Kooperatif, Ticaret, Eğitim ve Büro
İşçileri Sendikası
4
16
26
MART 2015 - SAYI: 33
Koop-İş Sendikası Adına Sahibi
Eyüp ALEMDAR
Genel Başkan
Editör
Gökşad ULUTAŞ
Yayın Türü
• Dört ayda bir yayınlanır.
• Dergiye gönderilen yazılar iade edilmez.
• Yazıları ve fotoğrafları yayınlayıp yayınlatmamak veya bir kısmını yayınlamak derginin tasarrufundadır.
• Yazılardaki sorumluluk yazarlarına aittir.
Üyelerine ücretsiz dağıtılır.
Dergimiz basın ahlak yasalarına uyar.
Yönetim Yeri
Özveren Sokak No: 6
06570 Maltepe / ANKARA
21
27
Tel
:
Santral GSM :
Faks
:
(0312) 229 44 80
(0312) 230 08 55
(0533) 770 45 81
(0533) 770 45 82
(0533) 770 45 83
(0312) 229 58 36
web: www.koopis.org.tr
e-mail: [email protected]
34
51
Grafik - Tasarım - Baskı
Sistem Ofset
Tel: 0312 229 18 81
www.sistemofset.com.tr
Baskı Tarihi: 10.03.2015
2015 yeni
umutların yeşerdiği
bir yıl olsun
Eyüp Alemdar
Genel Başkan
2015 yeni umutların yeşerdiği bir yıl olsun
2014 yılını dünyada yine savaşlarla, açlıkla, yoksullukla, küresel anlamda ekonomik krizlerle, işsizlikle
geçirdik. Gerek bölgemizde, gerekse dünyada yine
binlerce masum insan hayatını kaybetti. Terör, kadın,
çocuk demeden Ortadoğu coğrafyasını kan gölüne
çevirmeye devam ediyor. İnsanlar yurtlarından sürgün ediliyor, evlerini, topraklarını bırakıp belirsizliğe
doğru kaçmak zorunda kalıyor. Suriye’deki savaş sonucu ülkemize sığınan iki milyona yakın Suriyelinin
durumları belirsiz. Güney sınırımızda tedirginlik halen devam ediyor.
Öte yandan, dünyada yaşanan ekonomik kriz, insanları açlığa ve yoksulluğa mahkum ediyor. Birleşmiş
Milletler Kalkınma Programı (UNDP) tarafından
geçtiğimiz aylarda açıklanan 2014 İnsani Gelişme
Raporu’na göre, dünyanın en zengin 85 insanının
serveti, 3.5 milyar yoksul insanın sahip olduğundan
daha fazla. UNDP’ye göre dünya nüfusunun en yoksul üçte ikisi, dünya gelirinin yüzde 13’ünden daha
azını elde ediyor. Bu dramatik durumun düzeltilmesi
için hükümetler başta olmak üzere tüm toplum kesimlerine büyük sorumluluk düşüyor. Bu tablo karşısında yeni yıldan umut dilemekten başka çaremiz
kalmıyor.
Haklarımızdan vazgeçmeyeceğiz!
2014 yılı, çalışma hayatında önemli değişikliklerin de
yaşandığı bir yıl oldu. Biz çalışanlar için çok önemli
yasal düzenlemeler hayata geçerken, kıdem tazminatının fona devredilmesi konusu yeniden gündemdeki
yerini aldı.
2
Geçmişte uygulamaya konulan fonlardan çalışanlar
çok zarar gördü. Tasarrufu Teşvik Fonu ya da Konut Edindirme Yardımı nedeniyle çalışanlardan kesilen paralar, heba oldu, ancak küçük bir kısmı hak
sahiplerine geri ödenebildi. İşsizlik Fonu’nda biriken
paralarımız amacı dışında kullanıldı. İşsiz kalan vatandaşlarımıza ödenen miktarın onlarca katı, başka
alanlarda harcandı.
TÜRK-İŞ’in, kıdem tazminatının fona devredilmesi
ya da koşullarının çalışanlar aleyhine değiştirilmesi
konusundaki tavrı açık ve net. Konfederasyonumuz, kıdem tazminatının vazgeçilmez, tartışılmaz
bir işçi hakkı olduğunu her platformda dile getiriyor.
Bu hakkımıza yönelik bir saldırı halinde, aldığımız
genel kurul kararlarını hayata geçirmeye ve çalışanların haklarını savunmaya kararlıyız. Koop-İş olarak bizim görüşümüz de, TÜRK-İŞ’in bu konudaki
görüşüyle aynıdır. Kazanılmış haklarımıza yönelik
olarak yapılmak istenen bu düzenlemeleri kabul etmeyeceğimizi her yerde açıkça ifade ediyoruz. Eğer
gerçekten herkesin kıdem tazminatı alması isteniyor
ise 1475 sayılı Kanunda yapılacak bir değişiklikle bunun sağlanabileceğini düşünüyoruz.
Koop-İş 2015’te de büyüyor ve güçleniyor
Sendikamız geçtiğimiz yılı önemli örgütlenme çalışmaları ile tamamladı. 2015’in ilk ayında IKEA’da
Yetki Tespitini almayı başardı. Uzun süredir örgütlenme mücadelesi verdiğimiz IKEA’da, Çalışma ve
Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yetkiyi aldık.
Artık IKEA çalışanlarının resmi olarak bir sendikası
var. IKEA çalışanları artık Koop-İş’in üyesi. Onları
ailemizde görmekten mutluyuz. Sendikamızın tüm
iyi niyetli yaklaşımına rağmen maalesef işveren yet-
ki tespitimize itiraz etti. En kısa zamanda itirazlarını
geri çekmelerini umuyorum.
Sektörün en büyük aktörlerinden biri olan IKEA’da
gerçekleştirdiğimiz bu örgütlenme başarısı kolay kazanılmadı. Her mağazada yürütülen ciddi bir çalışmanın yanı sıra uluslararası sendikal destek ve dayanışmanın çok faydası oldu. TÜRK-İŞ ve bağlı sendikalarımızın, çeşitli demokratik örgütlerinin katkısı
ve desteğini de unutmamamız gerekiyor. Bu süreçte
emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Koop-İş,
“IKEA’da örgütleneceğiz” sözünü yerine getirmenin
gururunu yaşıyor. Şimdi sıra IKEA çalışanlarını toplu
iş sözleşmesine kavuşturmakta.
Önümüzde yeni hedefler, örgütlenmeyi bekleyen çok
uluslu ve ulusal şirketler var. Koop-İş büyüyor, büyüdükçe güçleniyor. Perakende sektöründe çalışanların
umudu olan Sendikamız, bu bayrağı yeni işyerlerine
taşımakta kararlı. İnanıyorum bu yıl içerisinde ailemize yeni işyerleri katacağız.
Ancak elbette ki, yalnızca Koop-İş’in büyümesi
yeterli değil. Ülkemizde kayıtlı 13 milyon çalışanın yalnızca 1 milyonu sendikalı. Yasal haklarını
kullanmakta zorlanan tüm çalışanların, sendikal
güvenceye kavuşturulması gerekiyor. Bunun için,
tüm sendikaların elbirliği ile ve dayanışma içinde
mücadele vermesinden yanayız.
Milli Eğitim Bakanlığı ve diğer kamu işyerlerinde
yeni toplu sözleşmeye doğru
Milli Eğitim Bakanlığı’nda yeni dönem toplu iş sözleşmesi hazırlıklarına başladık. Sendikamıza geçtiğimiz yıllarda katılan en büyük işyerlerinden olan Milli
Eğitim Bakanlığı’nda sözleşme görüşmelerine yakında başlayacağız. Ayrıca Emniyet Genel Müdürlüğü,
Valilik ve Kaymakamlıklarda çalışan üyelerimiz adına
da yeni toplu iş sözleşme görüşmelerine yakında başlayacağız. Bu çerçevede geçtiğimiz yıl Ekim ve Kasım
aylarında taslak hazırlık toplantıları gerçekleştirdik,
üyelerimizin görüş ve önerilerini aldık. İnanıyorum
ki, bu işyerlerimizde üyelerimizin hak ve çıkarlarını
geliştirecek sözleşmelere imza atacağız.
Koop-İş Sendikası, 100’den fazla işyerinde, onlarca
işletmede toplu iş sözleşmesine sahip olan büyük
bir çınar. Çalışan sayısı az ya da çok olsun Koop-İş
ailesinin üyesi olan her işyerimiz bizim için önemli.
Önümüzdeki dönemde kamudaki işyerlerimiz başta
olmak üzere prosedürü devam eden diğer işyerlerimiz için de toplu iş sözleşmelerini imzalayacağız.
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’na bağlı Sosyal
Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarındaki örgütlenmemiz ile ilgili yasal süreç devam ediyor. Süreci yakından izliyoruz ve hazırlıklarımızı yapıyoruz. Umu-
yorum ki, yargı süreci Sendikamızın talepleri doğrultusunda sonuçlanacak ve bu işyerlerindeki arkadaşlarımız da Koop-İş’in çatısı altında toplu iş sözleşmesi
düzenine kavuşacak.
Yeni hedeflere koşan Koop-İş
Sendikamız tüm olumsuz gelişmelere rağmen örgütlenmeye büyümeye devam edecek. Ocak 2015 sendika istatistiklerine göre üye sayısını en fazla artıran
sendikalardan biri olan Koop-İş, kamu işyerlerinde
taşeron olarak çalışan işçilerin de umudu oldu. Kısa
sürede tüm Türkiye’de işkolumuzda çalışan taşeron
işçilerin örgütlenmesine hız verdik. TÜRK-İŞ’in
uzun zamandır verdiği mücadelenin sonucunda yapılan yasal düzenlemeler sayesinde kamudaki alt
işverenlere bağlı olarak çalışan işçilerimiz sendikal
güvenceye kavuştular. Türkiye’nin dört bir yanındaki taşeron işçiler, TÜRK-İŞ çatısı altında toplanıyor.
Çalışma yaşamı açısından çok önemli olan bu gelişme sonucunda, kamudaki taşeron işçilerimiz için de
başarılı toplu iş sözleşmelerini imzalayacağız.
Durmak yok, mücadeleye devam…
Sendikal mücadelede durmak, yorulmak, geri kalmak yok. Sendikal mücadele hep enerji istiyor, çalışmak, koşmak, hedef koymak, kazanmak istiyor.
Bu mücadele boşluğu asla kabul etmiyor. Çünkü
biz biliyoruz ki, bizim yaratacağımız her boşluk,
mutlaka birileri tarafından dolduruluyor. O nedenle, 2015 yılında da koşmaya, kazanmaya, mücadele
etmeye devam edeceğiz.
Sonunda hepimiz kazanacağız… Koop-İş kazanacak, üyelerimiz kazanacak, sektörümüzde örgütlenmek için sıra bekleyen on binler kazanacak.
Dergimiz elinize ulaştığında, ülkemiz tarihinin en
önemli aşamalarından biri olan, belki de bağımsızlık
mücadelemizin ilk ateşlendiği zaferimiz, Çanakkale
Deniz Zaferi’nin 100’üncü yılını kutlayacağız. Bu
vesileyle, ülkemizin tarihine şanlı sayfalar yazan
başta Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlar
olmak üzere, bu ülkenin birliği, bütünlüğü ve bağımsızlığı için toprağa düşen tüm şehitlerimize
Allah’tan rahmet diliyorum, onlara şükranlarımızı
sunuyorum.
Ayrıca üyelerimiz başta olmak üzere tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutluyorum.
Kadınlara yönelik şiddet, baskı ve tacizlerin olmadığı
bir dünya diliyorum. Bu konuda toplumun tüm kesimlerinin duyarlı ve sorumlu davranmalarının bir
zorunluluk olduğunu düşünüyorum.
Yeni sayımızda görüşmek üzere…
3
TÜRK-İŞ: “Kıdem Tazminatı
Hakkımız Gasp Edilemez”
T
ÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu 05 Şubat 2015
Perşembe günü Ankara’da, Konfederasyon
genel merkezinde olağan toplantısını yaparak, çalışma hayatıyla ilgili gündemindeki konuları
ve ülkedeki gelişmeleri değerlendirmiş, aşağıdaki
hususların duyurulmasına karar vermiştir:
“TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu, işçi hak ve özgürlüklerinin önündeki engellerin ortadan kaldırılması,
sendikal örgütlenmenin yaygınlaştırılması, çalışanların yaşama ve çalışma koşullarının iyileştirmesi
doğrultusunda Konfederasyonumuz tarafından belirlenmiş ve Yönetim Kurulu tarafından en üst düzeyde yetkililere yazılı ve sözlü olarak iletilmiş olan
taleplerimiz konusunda somut adımlar atılmasını
beklemektedir. Çalışma hayatıyla ilgili gündeme
getirilen bazı kanun taslakları, kamuoyuna yansıyan
görüşler, yaşanan uygulamalar karşısında büyük bir
kaygı duyulmaktadır. İşçilerin en kutsal kazanılmış haklarından olan
kıdem tazminatı, bugün yine ve yeniden tartışma
konusu yapılmak istenmektedir. Kıdem tazminatı,
işçilerin ve sendikaların en duyarlı olduğu hakların başında gelmektedir. Kıdem tazminatı Türk İş
Hukukuna 1936 tarihli 3008 sayılı İş Kanunu ile
girmiştir. Bu hakkın aşındırılması değil, korunması
ve geliştirilmesi temel yaklaşım olmalıdır. İşçilerin
bilinen tüm tepkisine rağmen, kıdem tazminatında
gündeme getirilmek istenen ve hak kayıplarına yol
açacak düzenlemeleri işçiler kabul etmeyecektir.
TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu, kıdem tazminatı-
4
na ilişkin olarak yıllardan beri süregelen görüşünü
bugün de muhafaza etmekte, Konfederasyonun en
üst karar organı genel kurulda alınan kararı bir kez
daha hatırlatmakta yarar görmektedir.
TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu, “Ailenin ve Dinamik Nüfus Yapısının Korunması” amacıyla Aile ve
Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından hazırlanan
kanun taslağında, özel istihdam bürolarının görevlerinin düzenlenerek, faaliyetleri arasına geçici iş
ilişkisi kurma yetkisinin verilmesini, gerek usul gerek içeriği itibariyle doğru bulmamaktadır. Benzeri
düzenleme, 2009 yılında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından hazırlanan bir kanun
tasarısı içerisinde Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne
getirilmiş, görüşülerek kabul edilen tasarı, Sayın 11.
Cumhurbaşkanımız tarafından, başta Konfederasyonumuz olmak üzere işçi kesiminin haklı tepkileri
dikkate alınarak, onaylanmamıştır.
TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu, çalışma hayatının
hassas dengelerini gözetmek yerine, geçmişte müzakere edilen ve işçi kesiminin günümüzde de geçerli haklı gerekçelerle karşı çıktığı, özel istihdam
bürolarına geçici iş ilişkisi kurma yetkisinin verilmek istenmesini, işçi haklarına ve sendikal örgütlülüğe karşı yeni bir saldırı örneği olarak görmekte ve
yapılmak istenen düzenlemelere karşı çıkmaktadır. TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu, çalışma hayatını
doğrudan ilgilendiren konularda, sosyal taraflarla
herhangi bir görüşme ve yazılı bilgilendirme yapılmadan, üçlü yapının gereği olan sosyal diyalog
mekanizması işletilmeden ve görüş istenmeden yasal düzenleme yapılması alışkanlığına dikkat çekmektedir. Sosyal taraflar görüşlerini ancak TBMM
çalışmaları sırasında ve sınırlı bir zaman süresinde
açıklama imkanı bulabilmektedir. Çalışma hayatını doğrudan ya da dolaylı olarak ilgilendiren tüm
konularda, üçlü danışma mekanizmalarına işlerlik
kazandırılmalı ve sosyal tarafların etkin katılımına
her düzeyde imkan sağlanmalıdır. TBMM’de görüşülmekte olan ve “İş Sağlığı ve
Güvenliği Kanunu ile Bazı kanunlarda
Değişiklik” yapılmasına dair Kanun
Tasarısında da, özellikle yeraltı
maden işyerlerindeki çalışma
şartları ve süreleriyle ilgili bazı
olumlu değişiklikler yapılmıştır. Ancak, esas itibariyle iş kazalarının önlenmesine yönelik
tedbirleri kapsaması gereken
düzenlemelerde, işçi kesiminin
ikazına rağmen, koruyucu malzemesini kullanmayan işçinin
tazminatsız olarak iş sözleşmesinin feshedilmesine imkan verilmektedir. Aynı şekilde, örgütlenmenin mümkün olamayacağı, işçinin korumasız kalacağı a-tipik
çalışma kapsamında olan uzaktan çalışmanın kabul
edilmesi ile sanayiden sayılan işler hariç diğer işlerde günlük gece çalışma süresinde 7,5 saatlik sınırın
kaldırılması da, TÜRK-İŞ başkanlar Kurulu tarafından, esnek istihdamı amaçlayan kabul edilemez
düzenlemeler olarak görülmektedir.
Soma’da meydana gelen işkazası sonucu kapatılan
maden ocaklarında şehit olan ve işten çıkarılan yaklaşık 2.850 işçinin, başta kıdem tazminatı olmak
üzere tüm yasal hakları bir an önce ödenmelidir.
Siyasal iktidar, işçi haklarına yönelik bakış açısını,
Bakanlar Kurulu kararıyla grev erteleyerek bir kez
daha ortaya koymuştur. Grev hakkı, işçi sınıfının
büyük mücadeleler sonunda elde ettiği bir haktır.
Onayladığımız uluslararası sözleşmelerle güvence
altına alınmıştır. Anayasa değişikliği paralelinde grevle ilgili yasal kısıtlamaların
kaldırıldığı resmi belgelerde ileri sürülürken, grev hakkının kullanımı
hükümet tarafından engellenmektedir. Geçmişte Konfederasyonumuza üye sendikalarımızın THY grevi ve Paşabahçe
grevi, hiçbir ilgisi olmamasına
rağmen “genel sağlık ve milli
güvenlik” gerekçe gösterilerek
Bakanlar Kurulu tarafından ertelenmişti. Şimdi de metal işkolunda
yine grev ertelemesi kararı alınmıştır.
Bu grev ertelemesi değil açıkça grev yasağıdır. Grev hakkının kullanımının açıkça ortadan kaldırılmasıdır. Türkiye işçi sınıfı buna karşı tepkisini
ulusal ve uluslararası her platformlarda kararlılıkla
ortaya koymaya devam edecektir.
TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu, G20 Zirvesi platformunda 2015 yılı Türkiye Dönem Başkanlığını
5
ülkemiz ve işçi hareketi açısından önemli bir fırsat olarak değerlendirmektedir. Bu kapsamda, L20
Organizasyon Komitesini oluşturan üç işçi konfederasyonunun birlikte çalışmaları, emek kesiminin karşı karşıya bulunduğu sorunların aşılması ve
uluslararası sendikal hareket ile birlikte politika
geliştirilmesi açısından yararlı olacaktır. TÜRK-İŞ,
taleplerin ulusal ve küresel boyutta takipçisi olmaya
devam edecektir.
Dünyada ve Türkiye’de yaşanan gelişmeler, uygulanan ekonomik ve sosyal politikalar,
başta ücretli çalışanlar olmak üzere
dar ve sabit gelirli tüm kesimleri
olumsuz etkilemektedir. 2015
yılında geçerli olmak üzere işçi
kesiminin muhalefeti ve fakat
işveren-hükümet temsilcileri tarafından belirlenen asgari
ücret yetersizdir. Emekli maaşlarına enflasyon oranında zam
yapılması farklı gelir düzeylerinde var olan eşitsizliği artırmıştır.
TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu, insan
onuruna yaraşır bir gelir düzeyi tespit edilmeden ve
gelirler buna uygun olarak yeniden düzenlenmeden,
enflasyon oranındaki artışın, geçim şartlarını iyileştirmediği, gelir dağılımını daha da adaletsiz kıldığı
görüşündedir.
TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu, sağlık hizmetlerinden yararlanma aşamasında, özellikle düşük gelirli
sigortalıların kısıtlı aile bütçesinden ödemek durumunda bırakıldıkları katkı payı ve ilave ücretin kaldırılması gerektiğini savunmaktadır.
6
TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu, yürürlük süresi 2015
yılında başlayan kamu kesimi toplu iş sözleşmelerinde, üye işçilerimizin emeklerinin karşılığının
alınması ve insan onuruna yaraşır bir yaşama düzeyini sağlamak üzere, geçmiş dönemlerde olduğu
gibi, birlikte davranılmasını kararlaştırmıştır. Bu
kapsamda, işkolu barajı nedeniyle, örgütlü bulundukları işyerlerinde bile toplu iş sözleşmesi yapabilme yetkisini kaybedebilecek sendikaların sorununa
çözüm bulunması için sürdürülen çalışmalar desteklenmektedir.
TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu, özellikle kıdem tazminatı ve özel
istihdam büroları aracılığıyla
geçici iş ilişkisi kurulması konularında dikkat çekmek ve
kazanılmış hakların korunmasında ve geliştirilmesinde kararlığımızı göstermek amacıyla, öncelikle 6 bölge merkezinde
kitlesel basın toplantısı yapılmasını kararlaştırmıştır.
TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu, muvazaalı
olarak taşeron işçisi adı altında çalıştırılan karayolu işçilerinin, kesinleşmiş yargı kararına rağmen
kadroya alınmamaları nedeniyle verdikleri mücadeleyi, Ağaç-İş Sendikasının örgütlü olduğu, Kastamonu’da faaliyet gösteren Kronospan Grup SFC
Entegre Orman Ürünleri San.A.Ş.’nin 230 işçiyle
sürdürdüğü grev ile işçilerimiz tarafından yurdun
çeşitli bölgelerinde hak ve özgürlükleri için sürdürülen haklı ve meşru mücadeleleri desteklemekte ve
selamlamaktadır.
Cumhurbaşkanı TÜRK-İŞ’i Ziyaret Etti
C
umhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,TÜRKİŞ’i ziyaret etti. Ziyaret sırasında TÜRK-İŞ
Genel Başkanı Ergün Atalay ve aralarında
Genel Teşkilatlandırma Sekreteri Eyüp Alemdar’ın
da bulunduğu TÜRK-İŞ yöneticileri, Cumhurbaşkanı
Erdoğan’ı karşıladı. Toplantıya Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik de katıldı.
Genel Başkan Ergün Atalay ziyarette Cumhurbaşkanı
Erdoğan’a çalışma hayatının güncel sorunlarını içeren
bir dosya sundu. Genel Başkan Ergün Atalay, asgari
ücret konusunda işçilerin haklı taleplerinin karşılanmasının önem arz ettiğini dile getirdiği konuşmasında, İş Kanununa aykırı bir biçimde asıl işte taşeron işçi
çalıştırılmasının önüne acilen geçilmesi gerektiğini de
vurguladı.
Karayollarında çalışan işçilerin sonuçlanan yargı kararlarının bir an önce uygulanması, maden ve yer altı
işlerinde çalışan işçilerin taban ücret olarak en az
iki asgari ücret alması, geçici işçilerin kadro sorunu,
madenlerin daha sıkı denetlenmesi, ücretlerin vergilendirilmesindeki adalet ve sendikal örgütlenmenin
önündeki engeller konusunda Cumhurbaşkanı Recep
Tayyip Erdoğan’a talepler iletildi.
İki saati aşan toplantının ardından Erdoğan, kapıda
basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
7
IKEA ÇALIŞANLARI ARTIK
SENDİKALI
KOOP-İŞ SENDİKASI, IKEA İŞYERLERİNDE ÇOĞUNLUĞU SAĞLAYARAK
TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ YAPMAK İÇİN YETKİ ALDI
Alemdar: “IKEA’da iş barışına ve kurumsal kimliğe
zarar vermeden, sosyal diyalog mekanizmalarını
işleterek, işçi hak ve özgürlüklerini geliştireceğiz.”
S
endikamız, uzun süredir örgütlenme çalışmasını
sürdürdüğü IKEA işyerlerinde, örgütlenmesini
tamamlayarak, çoğunluk tespiti için Çalışma
ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na başvurdu. Bakanlık,
Koop-İş’in çoğunluğu sağlayarak toplu iş sözleşmesi
yapma yetkisine sahip olduğunu belgeledi.
Sendikamız, 48 ülkede faaliyet gösteren ve ülkemiz-
8
de de gittikçe büyüyen İsveçli mobilya devi IKEA’da,
uzun zamandır örgütlenme çalışmasını sürdürüyordu. Koop-İş, bu zaman zarfında çeşitli engellemelerle karşılaşmasına rağmen, örgütlenme çalışmasını
kararlılıkla sürdürdü. IKEA’nın yurt çapındaki beş
mağazasında çalışan yaklaşık 1845 işçiden yasanın
aradığı sayının üzerinde bir çoğunluğu örgütleyerek
toplu iş sözleşmesi yapma yetkisini aldık.
9
çiler bu haktan yoksundu. Sendikamızın kararlı
bir biçimde sürdürdüğü örgütlenme çalışmasıyla,
artık onlar da sendikalı oldular.
Bu süreçte bütün IKEA çalışanlarına ve emeği
geçenlere teşekkür ediyorum.
Konuya ilişkin bir açıklama yapan TÜRK-İŞ Genel Teşkilatlandırma Sekreteri ve Genel Başkanımız Eyüp Alemdar, bu örgütlenmenin, yapı market sektöründe çok önemli bir aşama olduğunu,
bu işletmede toplu iş sözleşmesinin en kısa sürede
imzalanması için süreci bir an önce başlatacaklarını söyledi.
Alemdar sözlerine şöyle devam etti:
“IKEA, tüm dünyada faaliyet gösteren bir dünya
devi. 48 ülkenin çoğunda IKEA çalışanları sendikalı, ancak ülkemizde IKEA işyerlerindeki iş-
10
Amacımız, iş barışına ve IKEA’nın kurumsal
kimliğine zarar vermeden, sosyal diyalog mekanizmalarını işleterek, bu işyerlerinde işçi hak ve
özgürlüklerini geliştirmektir. İşverenin bu konuda duyarlı ve anlayışlı olacağına yürekten inanıyorum.”
Alemdar ayrıca, mağazacılık sektöründe örgütlenme çalışmalarının kesintisiz süreceğini de sözlerine ekledi.
Alemdar’dan Yeni Bürolarımıza Ziyaret
Genel Başkan Eyüp Alemdar, İstanbul’da yürütülen IKEA örgütlenmesi sürecinde faaliyete
başlayan örgütlenme bürolarımızı Aralık ayında
ziyaret etti. Alemdar, yetki başvurusu öncesinde
IKEA çalışanlarıyla bir araya geldiği ziyaretlerde,
toplu sözleşmeye her geçen gün bir adım daha
yaklaşıldığını vurguladı.
IKEA Örgütlenmemize Diğer Ülkelerdeki Sendikalardan Büyük Destek Geldi
UNI IKEA Küresel Sendikalar Birliği üyesi olan sendikalar IKEA işçilerinin Koop-İş sendikasına üye
olmaları için fotoğraflar çektirerek desteklerini ilettiler.
İrlanda
Japonya
İrlanda
İsveç
Japonya
İrlanda
alliance
ikea
Amerika
11
IKEA örgütlenme sürecimiz devam etmekteyken
Bayrampaşa büromuz da faaliyete girdi.
ent
Başk
Genel Başkan Eyüp Alemdar ve Genel Teşkilatlandırma Sekreteri Osman Aksoy Bayrampaşa
ofisimizi ziyaret etti. Alemdar, Bayrampaşa Forum
mağazasının hemen yakınında açılan büronun,
IKEA çalışanlarının her türlü bilgiyi alabilecekleri bir yer olduğunu söyledi. Alemdar, Sendikanın
son genel kurulunda, IKEA örgütlenmesiyle ilgili
önemli kararlar alındığını belirterek şöyle konuştu:
“Son Genel Kurulumuzda, IKEA örgütlenmesi
için tüm imkânlarımızı seferber etmeyi karar altına
almıştık. IKEA’daki örgütlenme çalışmalarımızın
başarısı için yönetim yapımızdan ilkelerimize kadar pek çok düzenlemeyi hayata geçiriyoruz. Yeni
oluşturduğumuz Teşkilatlandırma Sekreterliğimiz,
IKEA örgütlenmesinin koordinasyonunu sağlamak için çalışmaktadır. Yine bu amaç doğrultusunda hem Ümraniye hem de Bayrampaşa’da yeni
bürolarımızı faaliyete geçirdik. En kısa zamanda
yetkimizi alacağız ve IKEA çalışanları için toplu
sözleşmeyi imzalayacağız.” diye konuştu.
Aydınlık
Ümraniye İrtibat Bürosu Ziyareti
Birgün
Genel Başkan Eyüp Alemdar, Bayrampaşa’daki
ziyaretinin ardından Ümraniye Büromuza geçti.
Burada IKEA çalışanlarıyla da görüşen Alemdar,
örgütlenme faaliyetleriyle ilgili bilgi verdi ve üyelerimizin sorularını yanıtladı. Alemdar, örgütlenme
faaliyetinin IKEA çalışanlarının çabalarıyla sona
yaklaştığını belirterek, “2015 yılı toplu sözleşme
yılımız olacak. IKEA’da yetkili kesinlikle alacağız
ve toplu sözleşmemizi imzalayacağız” dedi.
Genel Başkan Eyüp Alemdar, görüşmede IKEA
çalışanlarının kararlılığına da şahit olduğunu kaydetti ve şunları söyledi:
et
uriy
h
Cum
12
“Burada gördüğüm umut ve coşku, başarıya ulaşacak bir örgütlenme çalışmasının temelidir. Sendikamızın gücü ve kararlılığı ile IKEA çalışanlarının
bu coşkusu birleşmiştir. Koop-İş Sendikası IKEA
çalışanlarının güvencesidir ve Sendikamız, tüm or-
ganlarıyla IKEA toplu sözleşmesine odaklanmış ve
hazırlıklarına başlamıştır. Bundan sonra da mağaza
ziyaretleri ve toplantılarla IKEA çalışanı arkadaşlarımızla bir arada olmaya devam edeceğiz.”
IKEA’da Toplu Sözleşmeye Doğru
KOOP-İŞ Sendikası Genel Başkanı Eyüp Alemdar, ile IKEA Türkiye CEO’su Fuat Atalay IKEA
Ümraniye Mağazasında 04.02.2015 tarihinde bir
görüşme gerçekleştirdi.
Dünya
Yapılan toplantıda Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Bakanlığı tarafından Sendikamıza verilen YETKİ
TESPİTİ’ne işverenin itirazı konusu görüşüldü.
IKEA Türkiye, hukuki sürecin devam ettiğini ancak sorunun çözümü için konuyu üst yönetimi ile
görüşeceğini belirtti.
Yapılan toplantı sonucunda, yetkinin kesinleşmesi
sürecinde, IKEA Türkiye ile KOOP-İŞ Sendikası
arasında, karşılıklı iyi niyete dayalı görüşmelerin
sürdürülmesine karar verildi.
l
e
Evrens
Sendikamız görüşmede, işyerinde, huzur, güven ve
verimlilik ortamının korunması konusunda, IKEA
Türkiye Yönetimi ile aynı düşünce içinde olduğumuzu belirtti.
IKEA Türkiye mağazalarında yetki süreci sonunda oluşacak duruma hazırlık amacıyla Sendikamız
tarafından belirlenecek üye arkadaşlarımız ve Sendikamızın şube başkan ve uzmanlarının katılımıyla
yerel düzeyde toplantılar gerçekleştirilecek.
Milli G
azete
Bugüne kadar IKEA çalışanlarının hak ve menfaatlerini artırmak için verdiğimiz mücadele sonucunda toplu iş sözleşmesi görüşmeleri aşamasına
geleceğimize inanıyoruz. Bu süreçte Sendikamıza
inanıp güç veren tüm arkadaşlarımıza teşekkürü
bir borç biliriz.
Halen sendikamıza üyelik işlemlerini yaptırmamış
olan arkadaşlarımızı sendikamıza üye olmaya davet
ediyoruz. G
Özgür
ündem
13
Hedef
50.000 üye
2015 Ocak
41,325
2014 Temmuz
36,095
2014 Ocak
34,553
2013 Temmuz
32,508
2013 Ocak
28,089
Koop-İş Büyümeye Devam Ediyor
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 24 Ocak 2015
tarihli Resmi Gazete’de Ocak 2015 döneminde işçi
sendikaları üye sayılarına ilişkin istatistikleri açıkladı.
Sendikamız, son 6 ayda yüzde 14 büyüyerek
üye sayısını 41 bin 325’e çıkardı.
Koop-İş, son 10 yıldır devam eden istikrarlı büyümesini bu dönemde de sürdürdü.
Koop-İş, son 6 ay içinde yüzde 14 oranında büyüyerek, üye sayısını 36 bin 095’ten 41 bin 325’e çıkardı.
Ocak 2014 verileri dikkate alındığında, Sendikamızın
üye sayısı, bir yılda ortalama 7 bin civarında arttı.
Koop-İş, bu üye sayısıyla, Konfederasyonumuz
TÜRK-İŞ’in 7. büyük sendikası oldu.
14
İstatistiğe göre Türkiye’de çalışan sayısı bir önceki döneme oranla % 0,87 azaldı. Bununla beraber çalışan
sayısındaki azalmanın da etkisiyle sendikalı işçilerin sayısı bir önceki döneme oranla artarak 1 milyon
297.000’i aştı ve % 10,65’e çıktı.
Sendikalı işçilerin dağılımına bakıldığında büyük çoğunluğun üç konfederasyona bağlı sendikalara üye olduğu görüldü. Sendikalı işçilerin yaklaşık %98’i aynı
zamanda Ekonomik ve Sosyal Konsey üyesi de olan bu
üç konfederasyonda üye bulunmakta.
Üye işçi sayısı bakımından en büyük konfederasyon
durumunda olan TÜRK-İŞ bünyesindeki üye işçilerin
sayısı 820.893 oldu.
İkinci sırada bulunan Hak-İş’in üye sayısı 300.630,
DİSK’in üye sayısı 122.526 ve Aksiyon-İş’in üye sayısı
ise 29.476’ya ulaştı.
Bağımsız sendikalardaki işçilerin sayısı ise bu dönemde %10 oranında azalarak, 23.939’a indi.
Ocak 2015 istatistiğinde Bakanlığa kayıtlı sendikaların sayısı 142 olarak açıklandı. Bu sendikalar içinde
işkolu barajını aşan sendikaların sayısı ise 49’da kaldı.
2015 istatistik
Sendikalı
%11
İşkollarına göre Ocak 2015 istatistiğini incelediğimizde, 8 numaralı Basın Yayın ve Gazetecilik ile 17 numaralı Sağlık ve Sosyal Hizmetler işkollarında çalışan
sayısının azaldığı belirlendi. Çalışan sayısında en fazla
artış gösteren işkolları ise Konaklama %15,99, Savunma ve Güvenlik %13,80, Genel İşler %11,61 ve Gıda
%10,74 işkolları oldu.
Ticaret, Büro, Eğitim 13 sendika, Metal 11 sendika,
Dokuma, Hazır Giyim ve Deri 10 sendika ile en fazla
sendika bulunan işkolları olduğu görüldü.
İşkolları içinde örgütlülük bakımından bütün işkolları
için yüzde 10,65 olan örgütlenme (sendikalı) oranını
10 sendika aşabildi.
Bunlar içinde % 31 ile Banka, Finans ve Sigorta ilk
sırayı alırken, %26,7 ile Avcılık, Balıkçılık, Tarım ve
Ormancılık ikinci, %23,64 ile Genel İşler üçüncü,
%22,97 ile İletişim dördüncü sırada yer aldı.
Örgütlülüğü en düşük işkollarında ise % 2,68 ile İnşaat
işkolu birinci olurken, bu işkolunu %3,99 ile Konaklama ve Eğlence, %5,12 ile Basın Yayın ve Gazetecilik,
%5,17 Sağlık ve Sosyal Hizmetler, %5,25 oranıyla Ticaret, Büro, Eğitim izledi.
Sendikasız
%89
Konfederasyonlara göre dağılım
Aksiyon-İş %2
Bağımsızlar %2
DİSK
%10
Hak-İş
%23
Türk-İş
%63
Kaynak: ÇSGB ve sendika.org
15
Asgari Ücret Belirlendi:
“İşçilerin beklentilerini
karşılamaktan uzak”
Asgari ücret 2015 yılının ilk 6 ayı için net 949 TL,
ikinci 6 ayı için 1.000 TL’ye çıkarıldı
2015 yılı için ortalama artış ise yüzde 12.3 olarak
gerçekleşti” dedi.
Çalışma Bakanı Faruk Çelik, Asgari Ücret Tespit
Komisyonu’nun çalışmaları sonucunda asgari ücrette 2015 yılı için ortalama artışın yüzde 12.3 olarak
belirlendiğini, asgari ücretin 2015’in ilk altı ayında
net 949 TL, ikinci altı ayında ise 1.000 TL olacağını açıkladı.
“İşçilerin beklentilerini karşılamaktan uzak”
Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun dördüncü ve
son toplantısının ardından basın toplantısı düzenleyen ve 2015 için belirlenen asgari ücret artışlarını açıklayan Çelik, asgari ücretin çalışanlar için bir
sosyal koruma ücreti olduğunu, çalışanlara bunun
altında bir ücretin teklif edilemeyeceği anlamına
geldiğini kaydetti.
Böylece asgari ücrete ilk altı ay için yüzde 6, ikinci
altı ay için de yüzde 6 oranında artış yapılmış oldu.
16
Çelik’in ardından söz alan TÜRK-İŞ Temsilcisi Nazmi Irgat ise, “Bizim beklentimiz olan, daha
doğrusu hem TÜİK’in tespitleri hem de konfederasyonumuz tespitleri ile bu rakam uyuşmamakta.
Bizim tespit ettiğimiz asgari ücretin açlık sınırı olan
1,232 lira ve TÜİK’in tespit ettiği 1,424 lira gibi
oranlara maalesef ulaşamadık. Bu ücreti maalesef yeterli görmüyoruz. O bakımdan TÜRK-İŞ olarak bu
karara muhalefet ettiğimizi sizlere ifade ediyorum”
dedi.
TÜİK, 1424 TL diyor
Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun bir önceki toplantısında Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) bir
Asgari Ücret Tespit Komisyonu İşçi Grubu
işçinin geçimi için gereken aylık tutarın 1,424 lira
olarak açıklamıştı. Komisyonda yer almamakla birlikte DİSK asgari ücretin 1,800 TL olmasını talep
etmiş, TÜRK-İŞ ise TÜİK verisinin pazarlıkta temel alınmasını istemişti.
Patron da memnun değil
Toplantıda söz alan TİSK Heyeti Başkanı Metin
Demir ise yüzde 6+6’lık artışın “hayal bile etmedikleri” kadar yüksek bir oran olduğunu söyledi. Asgari
ücretin bu oranlarda artırılmasının istihdam oranları üzerinde etkileri olabileceğini belirten Demir,
“Asgari ücreti fazla artırarak işsizliği artırmanın
doğru olmadığına inanıyoruz” dedi.
TÜRK-İŞ karara muhalefet etti
TÜRK-İŞ tarafından yapılan karşı oy açıklama-
sında “Asgari ücret pazarlık ücreti değildir. Bilimsel, objektif yöntemler ve güvenilir verilerle tespit
edilen taban ücretidir. İşçi kesimi, öncelikle TÜİK
tarafından belirlenen net tutarın temel alınmasını,
sonradan 2015 yılı için öngörülen enflasyon hedefi ile refah payı ilave edilmesi gerektiğini, sonuç
itibariyle, bu yöntemle belirlenecek asgari ücretin
önemli adım ve başlangıç olacağını komisyonda ifade ve talep etmiştir. Bu yaklaşım gelir eşitsizliğini ve
adaletsizliği daha da büyütmektedir. Devlet sosyal
koruma görevini iktisaden zayıf olan işçiden yana
kullanmamıştır. Kararlaştırılan asgari ücret, ülkede
uygulanmakta olan ekonomik ve sosyal politikaların bir yansıması ve önemli göstergesidir.” ifadeleri
kullanıldı.
Asgari Ücret Tespit Komisyonunda işçi kesimini TÜRK-İŞ Genel Eğitim Sekreteri Nazmi IRGAT temsil etti.
17
Milli Eğitim Bakanlığı, Emniyet Genel
Müdürlüğü, Valilik ve Kaymakamlıklar
TİS Taslak Toplantıları Yapıldı
Toplu sözleşme taslak
toplantılarının ilki 14-19 Ekim,
ikincisi ise 5-9 Kasım 2014
tarihlerinde Antalya’ nın Kemer
ilçesinde yapıldı.
MEB Eski Müsteşar Yardımcısı
Salih Çelik
İ
Doç. Dr. Sayım Yorgun
Kocaeli Üniv. İİBF Çalışma Ekonomisi
ve Endüstri İlişkileri Öğretim Üyesi
lk programa, TÜRK-İŞ Genel Teşkilatlandırma Sekreteri ve
Koop-İş Genel Başkanı Eyüp Alemdar, Genel Sekreter Metin
Güney, Genel Mali Sekreter Ahmet Karaman, Genel Teşkilatlandırma Sekreteri Osman Aksoy, Genel Eğitim Sekreteri Murat Türkekul, Milli Eğitim Bakanlığı eski Müsteşar Yardımcısı Salih Çelik, Destek Hizmetleri Genel Müdürü Bahattin Gök, Milli
Eğitim Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü’nden işveren vekilleri ile şube başkanları, programın bir ay aradan sonra gerçekleşen ikincisine ise; TÜRK-İŞ Genel Teşkilatlandırma Sekreteri
ve Koop-İş Genel Başkanı Eyüp Alemdar, Genel Sekreter Metin
Güney, Genel Mali Sekreter Ahmet Karaman, Genel Teşkilatlandırma Sekreteri Osman Aksoy, Genel Eğitim Sekreteri Murat
Türkekul, Milli Eğitim Bakanlığı Destek Hizmetleri Genel Müdürü Bahattin Gök, Milli Eğitim Bakanlığı ve Emniyet Genel
Müdürlüğü’nden işveren vekilleri ile şube başkanları katıldı.
Toplantı, yeni dönemde yapılacak genel çalışmalar hakkında bilgilendirmeler, “Yönetici ve Temsilcilerin Yasal Konumu, Görevi
ve Sorumlulukları” ve “Çalışma Hayatında Güncel Gelişmeler”
konulu seminerlerin yanı sıra Bakanlık yetkilileriyle de soru cevap şeklinde yaşanan sorunlar ve çözüm önerilerine değinilerek,
Seminer katılımcısı işveren temsilcileriyle de karşılıklı istişareler
gerçekleştirilmiştir.”
19
Yapılan toplantıda yeni dönem Toplu İş Sözleşmelerine dair
üyelerimizi bilgilendirdi.
Amacımız hak ve özgürlükleri korumaktır Programın açılış konuşmasını yapan Genel Başkan Eyüp Alemdar, 18. Olağan Genel Kurulundan sonraki ikinci eğitim programını yaptıklarını
belirterek, yeni dönemde yapılacak çalışmalar
hakkında bilgi verdi. Konuşmasında; örgütlenme
çalışmaları, eğitim faaliyetleri ve toplu iş sözleşme
süreçlerine değinen Alemdar, yoğun bir çalışma
programlarının olduğunu kaydetti. Çalışma hayatının sorunlarına dikkat çeken Genel Başkan
Alemdar, “Amacımız hak ve özgürlüklerimizi korumak ve geliştirmek, ekmeğimizi büyütmektir.
İnsan onuruna yaraşır bir ücret ve çalışma sağlamaktır. Çocuklarımıza onurlu bir gelecek kurmaktır. Biz emekçilerin bunun için tek bir adresi
vardır. O da sendikamızdır” ifadelerini kullandı.
Gündeme ilişkin konuların da değerlendiren
Alemdar, Irak’ta yaşanan gelişmelerin bahane edilerek sokaklarda kanlı eylemlerin yapılmasının
kabul edilmez olduğunu vurguladı.
Koop-İş örnek bir sendikacılık yapıyor
Milli Eğitim Bakanlığı Destek Hizmetleri Genel
Müdürü Bahattin Gök de yapılan bu eğitimin çalışanlarına ciddi kazanımlar getirdiğini, Koop-İş
Sendikasının bundan sonra gerçekleştireceği eği-
20
çalışmalar gerçekleştirildi. Sendikamız Genel Merkez Yönetimi, Toplu İş Sözleşmesi uzmanları ve hukuk müşavirleri
timlere Milli Eğitim Bakanlığının da katkı sunması
gerektiğini, Milli Eğitim Bakanlığının devirle gelen
işçileri çok kısa süre içerisinde özümsediğini, işçilerin
çok önemli görevler ifa ettiğini belirterek eğitim toplantılarının hayırlı olmasını dilemiştir.
Yoğun bir eğitim programı yapıldı
Açılış konuşmalarından sonra eğitim programlarına
geçildi. İlk etapta Doç. Dr. Sayım Yorgun, “İşyeri
Sendika Yönetici ve Temsilcilerinin Yasal Konumu,
Görevi ve Sorumlulukları” konulu seminer verdi.
Programın bir sonraki gününde ise Prof. Dr. Cem
Kılıç, “Çalışma Hayatında Güncel Gelişmeler” ko-
nusunu ele aldı. Kişisel gelişim uzmanı Ümit Hakan
Bozkurt da “Motivasyon: Stres ve Öfke Yönetimi” konusunda sunum yaptı. Toplu İş Sözleşmeleri Taslak Çalışmaları Yapıldı
Eğitim programının son gününde ise Bakanlık yetkilileriyle soru cevap kısmına geçilerek, “1. Dönem
Toplu İş Sözleşmesinin Değerlendirilmesi, Yaşanan
Sorunlar ve Çözüm Önerileri” konuşuldu. Seminere
katılan işveren temsilcilerimiz ile birlikte karşılıklı istişare yapılarak işyerlerinde meydana gelen sorunlar
görüşüldü. Aynı zamanda yeni dönem toplu iş sözleşmelerine yönelik hazırlık çalışmaları da görüşüldü.
21
Eğitim Seminerimize Katılan
Şubelerimiz
22
Eğitim Seminerimize Katılan
Şubelerimiz
23
Eğitim Seminerimize Katılan
Şubelerimiz
24
Pankobirlik Genel Müdürlüğü ile
Toplu İş Sözleşmesi İmzalandı
S
endikamız ile PANKOBİRLİK Pancar Ekicileri Kooperatifleri Birliği Genel Müdürlüğü
ve bağlı işyerleri arasında bir süreden beri devam etmekte olan Toplu İş Sözleşmesi müzakereleri
27.01.2015 tarihinde anlaşma ile sonuçlandı.
Büro iş kolunda çalışan bin işçi için varılan mutabakat neticesinde Toplu İş Sözleşmesi 27 Ocak
2015 tarihinde imzalandı. Sözleşmeyi, Pankobirlik
Yönetim Kurulu Başkanı Recep Konuk ile Genel
Müdürü Taner Taşpınar; TÜRK-İŞ Başkanı Ergün
Atalay ve TÜRK-İŞ Genel Teşkilatlandırma Sekreteri ve Koop-İş Sendikası Genel Başkanı Eyüp
Alemdar imzaladı.
TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay yaptığı konuşmada, Koop-İş Sendikası ile Pankobirlik arasında gü-
zel bir anlaşmaya imza attıklarını belirterek, işçinin
taleplerini kabul ettiği için Pankobirliğe teşekkür
etti. Koop-İş Sendikası Genel Başkanı Eyüp Alemdar da imzalanan toplu iş sözleşmesinin üyelerimize
hayırlı olmasını diledi.
PANKOBİRLİK Genel Müdürlüğü'nde gerçekleşen imza törenine, PANKOBİRLİK Yönetim
Kurulu Başkanı Recep KONUK ile TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün ATALAY katıldı. İşveren adına
Pankobirlik Genel Müdürü Taner TAŞPINAR,
Genel Müdür Yardımcısı Necmi KURT ve İşveren
Temsilcileri, Sendikamız adına Genel Başkan Eyüp
ALEMDAR, Genel Sekreter Metin GÜNEY, Uzmanlarımız ve Temsilcilerimiz katıldı.
Pankobirlik Toplu İş Sözleşmesi imza törenine TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay da katıldı.
25
Trakyabirlik ile
Toplu İş Sözleşmesi İmzalandı
S.S.Trakya Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birliği İle Sendikamız arasında 01.08.2014 31.07.2016 tarihleri arasında geçerli olacak toplu iş
sözleşmesi 21.01.2015 tarihinde Trakyabirlik Genel
Müdürlüğünde yapılan törenle imzalandı.
Törene Genel Başkanımız Eyüp ALEMDAR, Genel
Sekreterimiz Metin GÜNEY, Tekirdağ Şube Başkanımız Ziya Nur ÜZMEZ ile uzman ve temsilcileri-
26
miz, İşvereni temsilen Trakyabirlik Yönetim Kurulu
Başkanı Rafet SEZEN başkanlığında Birlik yetkilileri
katıldı.
Trakya Birlik Genel Müdürlüğü ve bağlı 48 Kooperatifte çalışan sendika üyelerini kapsayan toplu iş
sözleşmesinin üyelerimize, sendikamıza, Trakyabirlik
camiasına ve tüm çalışma hayatına hayırlı olmasını
temenni ederiz.
Sütçü İmam Üniversitesi Rektörlüğü ile
Toplu İş Sözleşmesi İmzalandı
K
ahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörlüğü ile Sendikamız arasında 01.01.2015
- 31.12.2016 tarihleri arasında geçerli olacak
toplu iş sözleşmesi 30.01.2015 tarihinde Rektörlük
binasında yapılan törenle imzalandı.
Törene; Sütçü İmam Üniversitesi adına Rektörü Prof
Dr. Durmuş DEVECİ, Rektör Yardımcısı Prof Dr.
Ramazan GÜNEŞACAR, Üniversite Genel Sekreteri
Ö. Rüştü ERTUĞRUL, Personel Daire Başkanı Bey-
tullah MİRZAOĞLU ve hukuk müşavirleri Sendikamız adına Gaziantep Şube Başkanımız M. Akif SARICA, Şube Yön. Kur. Üyesi Remzi CANPOLAT, İşyeri
Temsilcimiz Mehmet YILMAZ ve Toplu iş sözleşmesi
uzmanı Sezgin BİLGİN katıldı.
İmzalanan toplu iş sözleşmesinin üyelerimize, sendikamıza ve tüm çalışma hayatına hayırlı olmasını temenni ederiz.
Doğu Marmara Kalkınma Ajansında Toplu İş Sözleşmesi İmzalandı
Doğu Marmara Kalkınma Ajansı İle Sendikamız arasında 01.07.2014 30.06.2015 tarihleri arasında geçerli olacak toplu iş sözleşmesi 22.10.2014 tarihinde imzalandı.
Doğu Marmara Kalkınma Ajansı adına Ajans Genel Sekreteri Dr. Fatih KARABULUT, Hukuk Müşaviri Alper ERDEM ve İç Denetçi Hilmi GÖRGÜLÜ,
Sendikamız adına Sakarya Şube Başkanımız Şevket ULUSİNAN, Şube Şube
İdari Sekreteri İsmet KANPARA, İşyeri Temsilcimiz Ertuğrul AYRANCI ve
Yüksel TAŞTAN katıldı.
İmzalanan toplu iş sözleşmesinin üyelerimize, sendikamıza ve tüm çalışma hayatına hayırlı olmasını temenni ederiz. 27
BAĞITLANAN TOPLU İŞ SÖZLEŞMELERİ
İŞLETME YA DA İŞYERİNİN UNVANI
YÜRÜRLÜK SÜRESİ
İMZA TARİHİ
PANKOBİRLİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
01.09.2014 – 31.08.2016
27.01.2015
TRAKYABİRLİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
01.08.2014 – 31.07.2016
21.01.2015
SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ
01.01.2015 – 31.12.2016
30.01.2015
DOĞU MARMARA KALKINMA AJANSI
01.07.2014 – 30.06.2015
22.10.2014
DEMİRYOL-İŞ SENDİKASI
01.01.2015 – 31.12.2016
28.01.2015
BİLİM SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI
26.02.2015 - 01.01.2015
31.12.2016
HABER-İŞ SENDİKASI
24.02.2015 - 01.01.2015
31.12.2016
ANKARA KALKINMA AJANSI
23.02.2015 - 01.01.2015
31.12.2016
SENDİKAMIZCA PROSEDERÜ
DEVAM EDEN TOPLU İŞ SÖZLEŞMELERİ
ü Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü
ü IKEA Mapa Mobilya ve Aksesuar Pazarlama A.Ş.
ü Karadeniz Birlik Genel Müdürlüğü
ü Türkiye Denizcilik İşletmeleri Genel Müdürlüğü
ü Gazi Üniversitesi
ü Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü
ü Karadeniz Bakır İşletmeleri Genel Müdürlüğü
ü Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi
ü Karaman İli Merkez Köylere Hizmet Götürme Birliği
ü İzmir Yüksek Teknoloji Üniversitesi
ü İMECE Yapı, Tarım, Mak. Tem. Güvenlik Hiz. San. A.Ş.
ü ILPAN Tarım, Hayvancılık, Yak. Nak. Gıda Tic. A.Ş.
ü Ortaklar İncir T. S. K.
ü Mevlana Kalkınma Ajansı
ü Zafer Kalkınma Ajansı
ü İstanbul Kalkınma Ajansı
ü Dicle Kalkınma Ajansı
ü Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı
ü Başkan İnş. Gün. Tem. Tic. Ltd. Şti – Arslan Metal İnş. Nak. Ltd. Şti. Ortaklığı
ü Yeniyol Katı Atık Hiz. Org. Ltd. Şti. – MCA Hiz. Tem. Ltd. Şti. Ortaklığı
ü Sehil Temizlik Gıda İnş Tic. Ltd. Şti. – Buzpak Temizlik Gıda İnş. Ltd. Şti. Ortaklığı
ü DTH Sağlık Hizmetleri Tic. A.Ş.
ü Hat İnş. Tem. San. Tic. Ltd. Şti. – Kaya Ça İnş. Tem. San. Tic. Ltd. Şti. Ortaklığı
ü Mebit Elektronik Bilişim ve Teknolojileri Tic. Ltd. Şti.
ü Oğulcan İnş. Elektronik Gıda Nak. Tem. San. Tic. Ltd. Şti.
ü Erma Sos. Hiz. Özel Güvenlik Gıda İnşaat
ü Cerit Güv. Sos. Hiz. Ltd. Şti.
ü Kemal Çağlar Ltd. Şti.
ü Gökmavisi Ltd. Şti. – Kartanesi Ltd. Şti. Ortaklığı
ü Piripak End. Temiz. Or. Turizm İnş. Paz. San. ve Tic. A.Ş.
ü Galata Temizlik Lojistik Destek Hizmet İnşaat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.
28
TÜRK-İŞ Konfederasyonu Adına
Alemdar, FNPR Genel Kuruluna Katıldı
B
ağımsız Rus Sendikaları Federasyonu
FNPR’ın 9. Olağan Genel Kurulu 7-9 Şubat
tarihlerinde Rusya’nın Sochi kentinde yapıldı. Genel Kurula TÜRK-İŞ adına Genel Teşkilatlandırma Sekreteri ve Genel Başkanımız Eyüp Alemdar
katıldı. TÜRK-İŞ heyetinde ayrıca Banka ve Sigorta
İşçileri Sendikası Genel Başkanı Turgut Yılmaz İle
Türk Metal Sendikası Genel Başkan Yardımcılarından Süleyman Yıldırım yer aldı.
1990 yılında ulusal merkez olarak devlet ve diğer
siyasi yapılardan bağımsız olarak kurulan FNPR;
Rusya’daki en büyük işçi örgütü olmasının yanı sıra,
aralarında 42 Rus Sendikası, bölgeler arası ve bölgesel olmak üzere 80 örgüt ile beraber toplamda 122
üye sendikası ve 21 milyon üyesi bulunan bir teş-
kilattır. Bu rakam Rusya’daki
örgütlü işçinin yüzde 95’ine
denk gelmektedir. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve
Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu ITUC’un Genel
Sekreteri Sharan Burrow’un da
açılışında birer konuşma yaptıkları Genel Kurul’da
1993 yılından bu yana Genel Başkanlık görevini
sürdüren Mikhail Schmakov aynı göreve bir kez
daha seçildi.
Alemdar, Genel Kurulda, ITUC Genel Sekreteri
Burrow ve FNPR Genel Başkanı Schmakov ile de
görüşme olanağı buldu.
Alemdar, ITUC Genel Sekreteri Sharan Burrow ve FNPR Genel Başkanı Mikhail Schmakov ile bir görüşme gerçekleştirdi.
29
Unı 4. Küresel Kongresi Yapıldı
Kongrede Koop-İş’in Ikea
Örgütlenmesine Destek Kararı Çıktı
S
endikamızın üyesi bulunduğu UNI Küresel Sendikalar Birliğinin 4. Küresel Kongresi, 8-10 Aralık
2014 tarihleri arası, Güney Afrika’nın Cape Town
şehrinde yapıldı. Kongreye delege olarak KOOP-İŞ
adına temsilen Genel Başkan Eyüp Alemdar ve Genel
Sekreter Metin Güney ve Dış İlişkiler Uzmanı Murat
GERÇEK katıldı.
Dünya çapında yaklaşık 368 sendikanın, iki binden fazla delegeyle katıldığı kongrede önemli kararlar alındı.
Kongrede, başta ticaret işkolu olmak üzere bankacılık,
finans, grafik-matbaa, turizm, güvenlik ve hizmet sektöründe, dünya üzerindeki milyonlarca çalışan için yaşam
standartlarının iyileştirilmesi, refah seviyelerinin artırıl-
30
ması ve daha iyi iş imkanlarının sağlanması için verilen
önergeler ele alındı.
20 milyon çalışanı temsil eden UNI’ nin Genel Sekreteri Philip Jennings, kongrede yaptığı açılış konuşmasında, dünyada küresel güç haline gelen perakende
sektörünün finansal gücüyle artık nerdeyse baş edilemez
hale gelindiğini ve işverenin gücünün doruğa çıktığını
belirtti. Jennings, yaklaşık 53 küresel şirketle antlaşma
imzalandığını ve çalışanların haklarının alındığını da
belirtti. Genel Sekreter konuşmasında, küresel güç haline gelen şirketlerden örnekler verirken, IKEA’ dan da
söz etti ve KOOP-İŞ’ in IKEA Türkiye örgütlenmesine ve yaşanan sıkıntılara değindi. Jennings, UNI olarak
Unı Küresel Kongresi,
Ikea Türkiye Çalışanlarına Mesaj Gönderdi:
“Asla Yalnız Yürümeyeceksiniz!..”
Sendikamızın bu örgütlenme mücadelesine destek vereceklerini ve KOOP-İŞ’ in bu mücadeleden başarıyla
çıkacağını söyledi.
Kongrede özel gündem teşkil eden “Örgütlenmede
Büyüyen Sendikalar” forumunda konuşan Sendikamız
Genel Başkanı Eyüp Alemdar, genel olarak Türkiye’de
sendikal örgütlenmelerde yaşanan zorlukları anlattı.
KOOP-İŞ olarak Türkiye IKEA’ da örgütlenme mücadelesinin sürdüğünü, ancak çok kısa zamanda başarıya
ulaşacaklarını söyleyen Alemdar, bir an önce yasal çoğunluğu alarak toplu iş sözleşmesini yapacaklarını ve
bunu başarmak için bütün imkanların seferber edildiğini belirtti.
Toplantının katılımcıları, Alemdar’ın konuşmasının ardından, KOOP-İŞ’ in örgütlenme çabasına destek verdi. Forumda, Türkiye IKEA çalışanlarına da mesaj gönderilerek, “Asla yalnız yürümeyeceksiniz” denildi.
Kongrenin devamında, IKEA Küresel İttifak Birliği
toplantısı özel oturumu yapıldı. Bu oturuma, dünyada
IKEA mağazalarında örgütlü ittifak üyeleri katıldı. Burada alınan ortak kararla, işveren baskısı ve politikalarına karşı mücadele eden KOOP-İŞ’e destek verildi. Genel Başkanımız Eyüp Alemdar’ın, oturumu bilgilendirmesi sonrasında, KOOP-İŞ’ in örgütlenme kararlılığına
alkışlarla destek verildi. İttifak üyeleri en kısa zamanda
Türkiye’ye ziyarette bulunacaklarını ve bu örgütlenme
mücadelesine destek vereceklerini belirttiler.
31
Şubat 2015
Açlık ve Yoksulluk Sınırı
TÜRK-İŞ Araştırma Müdürü Enis Bağdağdioğlu
tarafıdan yirmi sekiz yıldan bu yana her ay düzenli
hazırlanan “açlık ve yoksulluk sınırı” araştırmasıyla,
çalışanların geçim koşulları ile temel ihtiyaç maddelerindeki fiyat değişikliğinin aile bütçesine yansıması belirlenmektedir.
tiyaçlar için yapılması zorunlu diğer harcamaların
toplam tutarı (yoksulluk sınırı) ise 4.259,13 TL
olarak hesaplanmıştır.
Aşağıdaki grafikte, TÜRK-İŞ ve TÜİK gıda endeksindeki değişim yer almaktadır. Konfederasyonumuz verilerinden hareketle gıda fiyatlarında son
aylarda artış eğilimi dikkati çekmektedir.
TÜRK-İŞ araştırmasına göre 2015 Şubat ayı itibariyle;
Aile bütçesinde, özellikle dar ve sabit gelirli kesimler açısından önemli ağırlığı bulunan gıda harcamasındaki artışın bir nedeni, olumsuz seyreden
kış koşulları nedeniyle pazara sevkiyatı azalan yaş
sebze-meyve oldu. Çoğu pazarda bazı tezgahların
açılmadığı görüldü.
Dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli
beslenebilmesi için yapması gereken gıda harcaması
tutarı (açlık sınırı) 1.307,55 TL,
Gıda harcaması ile birlikte giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ih-
Tablo 1: Dört Kişilik Ailenin Açlık ve Yoksulluk Sınırı (TL/Ay)
Yetişkin Erkek Gıda Harcaması
Şubat
2014
316,55
Aralık
2014
Ocak 2015
Şubat 2015
342,59
348,64
361,55
Yetişkin Kadın Gıda Harcaması
258,68
281,22
287,20
300,22
15–19 Yaş Grubu Çocuk Gıda Harcaması
333,56
365,81
372,79
387,14
4–6 Yaş Grubu Çocuk Gıda Harcaması
221,58
242,73
248,12
258,64
Açlık Sınırı
1.130,37
1.232,35
1.256,80
1.307,55
Yoksulluk Sınırı
3.684,99
4.014,17
4.093,80
4,259,13
* Gıda harcaması tutarı, yuvarlama nedeniyle, toplamda farklı olabilmektedir.
32
Sadece tek bir çalışanın yaşama maliyeti bu ay 1.593
TL olarak hesaplandı. Yılbaşından bu yana geçerli
olan yeni net asgari ücretin 949 TL olduğu dikkate
alındığında, çalışanların karşı karşıya kaldığı geçim
koşullarının ağırlığı ortaya çıkmaktadır.
TÜRK-İŞ hesaplamasına göre; dört kişilik bir ailenin sağlıklı ve dengeli beslenebilmesi için yapması
gereken aylık gıda harcaması tutarı 2015 yılının ilk
iki ayı itibariyle 75 TL ve önceki yılın aynı ayına
göre 177 TL artış göstermiştir. Yoksulluk sınırındaki artış ise aynı dönemler için sırasıyla 245 TL ve
577 TL’dir.
Kuşkusuz TÜRK-İŞ tarafından hesaplanan açlık ve
yoksulluk tutarları ücret düzeyi değildir. Dört kişilik bir ailenin yaşadığı haneye, temel ve zorunlu
ihtiyaçlarının karşılanması için, aylık olarak girmesi
gereken toplam gelirdir. Ancak ülkemiz şartlarına
bakıldığında, özellikle ücretli çalışanlarda, hanede çalışan sayısının bir kişi olduğu ve haneye giren
başka bir gelir kaynağının çok sınırlı olduğu görülmektedir.
TÜRK-İŞ’in verileri temel alındığında 2015 Şubat ayı itibariyle “mutfak enflasyonu”ndaki değişim
şöyle olmuştur:
Gıda enflasyonunda oniki ay itibariyle artış oranı
yüzde 15,67 oldu.
Yıllık ortalama artış oranı ise yüzde 14,74 olarak
hesaplandı.
Ocak
2012
Ocak
2013
Ocak
2014
Ocak
2015
Bir önceki aya göre
değişim oranı (%)
1,53
0,46
2,84
4,04
Bir önceki yılın
Aralık ayına göre
değişim oranı (%)
1,53
2,24
4,51
6,10
Bir önceki yılın aynı
ayına göre değişim
oranı (%)
9,45
3,44
12,24
15,67
12 aylık
ortalamalara göre
değişim oranı (%)
6,82
5,42
9,52
14,74
TÜRK-İŞ’in verileri temel alındığında 2015 Şubat ayı itibariyle “mutfak enflasyonu”ndaki değişim
şöyle olmuştur:
Ankara’da yaşayan dört kişilik bir ailenin “gıda için”
yapması gereken asgari harcama tutarı bir önceki
aya göre yüzde 4,04 oranında arttı.
Bir önceki yılın son ayına göre iki ayda artış oranı
yüzde 6,10’dur.
Ankara’da yaşayan dört kişilik bir ailenin “gıda için”
yapması gereken asgari harcama tutarı bir önceki Gıda enflasyonunda oniki ay itibariyle artış oranı
yüzde 15,67 oldu.
aya göre yüzde 4,04 oranında arttı.
Bir önceki yılın son ayına göre iki ayda artış oranı
yüzde 6,10’dur.
Yıllık ortalama artış oranı ise yüzde 14,74 olarak
hesaplandı.
33
Türkiye’ye Sığınan Türkmen Aileler
İçin Yapılan Gıda Yardımı Yola Çıktı...
T
ÜRK-İŞ, Irak’ın Telafer kentinden kaçarak
Türkiye’ye sığınan Türkmen ailelere 22.01.2015
tarihinde gıda yardımı yaptı. Yapılan bu yardım
28.01.2015 tarihi ile Türk Kızılay Genel Merkezinin
önünde düzenlenen basın toplantısıyla yola çıktı.
Ülkelerinde yaşanan olumsuz koşullar ve savaş ortamı
sebebiyle evlerinden ayrılarak Türkiye’ye sığınan Iraklı Türkmenlere yönelik yardım çalışmalarını sürdüren
Türk Kızılayı, Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu’nun bağışladığı 1000 adet gıda kolisini Ankara’da
bulunan Türkmenlere ulaştırıyor.
Türk Kızılayı Genel Başkanı Ahmet Lütfi Akar’ın ev
sahipliği yaptığı törene TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, TÜRK-İŞ Genel Teşkilatlandırma Sekreteri ve Koop-İş Sendikası Genel Başkanı Eyüp Alemdar, Türk Ocakları Genel Sekreteri Emrah Şenel ile
diğer yetkililer eşlik etti.
“Türkmen kardeşlerimizin yanındayız”
Türkiye’de bulunan Iraklı Türkmenlerin mağduriyetlerini gidermek amacıyla TÜRK-İŞ’in finanse, Kızılay’ın
organize ettiği bir yardım kampanyası düzenlediklerini vurgulayan Türk Kızılayı Genel Başkanı Ahmet
Lütfi Akar, “En zor şey, insanın yerinden yurdundan
edilmesidir. Biz sıcak yuvalarımızda yaşarken, hayatında gerekli olan her şeyi geride bırakmış, yakınlarından
uzakta olan, yiyeceği, giyeceği olmayan, tüm insani ihtiyaçlarından yoksun durumda yaşama savaşı veren insanlardır yerlerinden edilmiş olanlar. İşte bizim Türk-
34
men kardeşlerimiz de şu gün bu durumdalar. Bu yardım
malzemeleriyle bir nebze olsun sıkıntılarını gidermeyi
amaçladık. Mağduriyetleri bitene kadar da yardım edeceğiz. Irak’ın Bağdat, Kerbela ve Necef kentleri civarında olan kardeşlerimiz için de önümüzdeki günlerde
Bağdat’a giderek, oradaki Kızılay ile temasta bulunup,
Türkmen kardeşlerimize yardımın nasıl götürüleceği
ile alakalı faaliyetler ve temaslarda bulunacağız. Iraklı
Türkmenlere yapılan bu yardıma destek oldukları için
TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay’a da teşekkür
ediyorum.” şeklinde konuştu.
“Kızılay mazlumların sigortasıdır”
Türk Kızılayı’nın ihtiyaç sahiplerine yardım konusunda dünyada ve ülkemizde önemli bir marka olduğunu
vurgulayan TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay ise
her zaman Türk Kızılayı’na destek olacaklarını söyledi.
Söz konusu yardımların, madende, inşaatta zor şartlarda çalışan işçilerin izniyle, onların aidatlarıyla yapıldığını anlatan Atalay, “Yardımlarla bu işin altından Türk
Kızılayı’nın, TÜRK-İŞ ve sivil toplum kuruluşlarının
da kalkması mümkün değil. Özellikle devletin ve hükümetin bu işe el atması gerekiyor. Bu insanlar bizim
insanımız. Biz de o durumda olabiliriz. Yolun kenarında yaşlıyı, çocuğu, karda kıyamette dışarıda görürseniz, ne yemek yiyebilirsiniz, ne de uyursunuz. Bunu
iyi düşünmek, iliklerine kadar bunu hissetmek lazım.
TÜRK-İŞ Türkiye’nin sigortası, Kızılay da mağdurların, mazlumların sigortasıdır.” dedi.
Bakan Yardımcısı Atabek ile
Alemdar’dan Karşılıklı Ziyaret
Genel Başkan Eyüp Alemdar, Aile ve Sosyal Politikalar
Bakan Yardımcılığı’na atanan Çiğdem Erdoğan Atabek’e makamında
ziyaret gerçekleştirdi. Bir süre sonra Atabek iade-i ziyaret yaparak
Alemdar’ı Genel Merkezimizde ziyaret etti.
T
ÜRK-İŞ Genel Teşkilatlandırma Sekreteri ve Sendikamız Genel Başkanı Eyüp
Alemdar, Aile ve Sosyal Politikalar Bakan
Yardımcılığı’na atanan Çiğdem Erdoğan Atabek’e
makamında tebrik ziyareti gerçekleştirdi. 12 Kasım
2014 tarihinde Bakan Yardımcısı Çiğdem Erdoğan
Atabek’in makamında gerçekleşen ziyarette Eyüp
Alemdar yeni görevine atanan Atabek’i tebrik etti.
Alemdar: “Genç yaşında Aile ve Sosyal Politikalar
Bakan Yardımcılığı’na atanan Atabek’i tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz” dedi.
Aile ve Sosyal Bakanlığı, Bakan Yardımcısı Çiğdem
Erdoğan Atabek, 25 Aralık 2014 tarihinde iade-i
ziyaret yaparak Koop-İş sendikası Genel Merkezinde, Genel Başkan Eyüp Alemdar’ı makamında
ziyaret etti. 35
Alemdar:
“Adil vergi sistemi
için düzenleme
yapılmalı”
T
ÜRK-İŞ Genel Teşkilatlandırma Sekreteri ve Koop-İş Sendikası Genel Başkanı Eyüp Alemdar, yaptığı açıklamada,
Resmi Gazetede yayımlanan “Gelir Vergisi Genel Tebliği”
ile gelir vergisine tabi gelirlerin vergilendirilmesinde esas alınan
tarifenin, 2015 takvim yılı itibariyle değiştirilerek, vergi dilimlerinde çalışanlar aleyhine düzenleme yapılmasını eleştirdi.
Anayasanın “vergi ödevi” başlıklı 73. maddesinde herkesin kamu
giderlerini karşılamak üzere, mali gücüne göre, vergi ödemekle
yükümlü olduğu yönünde ifadesi yer aldığını anımsatan Alemdar, bu anayasal ilkenin büyük oranda çalışanlar aleyhine uygulandığını, başta işçiler olmak üzere, ücretli çalışanlar üzerinde ağır
bir vergi yükünün bulunduğuna dikkati çekti.
“Asgari ücretli yine zengin vergisi ödeyecek” Türkiye’de gelir ve kazanç üzerinden alınan verginin yaklaşık üçte
ikisinin ücretliler tarafından ödendiğini vurgulayan Alemdar,
şunları kaydetti:
“İşçiler üzerindeki vergi baskısı, özellikle 2004 yılında özel indirim tutarının kalkması, ardından ücretliler lehine olan ayırım
ilkesinden vazgeçilerek vergi tarifesinin teke indirilmesi ve çalışanların üçüncü dilimdeki gelir vergisi tarifesine uygulanan vergi
oranının yüzde 20’den yüzde 27’ye yükseltilmesi gibi nedenlerle
artmıştır. Maliye Bakanlığının bu haksız ve eşitsiz uygulamaları nedeniyle, asgari ücretli bir işçi bile 2014 yılı itibariyle Aralık
ayında yüzde 20 oranında vergilendirildi. Asgari ücretlinin aylığı,
bu vergi artışından dolayı azaldı. Ne yazık ki bu durum, 2015’de
de benzeri şekilde olacak. Asgari ücretli yine zengin vergisi ödeyecek.”
“Net ücret yılın ilk aylarına göre giderek eksiliyor” Alemdar, ücretlilerin üzerindeki vergi yükünün olumsuz etkisinin toplu sözleşme görüşmelerinde ortaya çıktığını ve müzakereleri de çıkmaza soktuğunu belirterek, “Vergi kesintileri nedeniyle
işçinin eline geçen net ücret yılın ilk aylarına göre giderek eksiliyor. Bu nedenle bağıtlanan toplu iş sözleşmesiyle belirlenen ücret
zammı anlamını yitiriyor. Sözleşme ile sağlanan ücret artışının
çoğu vergi ödemesine gidiyor” dedi.
Dar geliriyle kıt kanaat geçinen milyonlarca işçinin vergi diliminde adalet talep ettiğini dile getiren Alemdar, şu ifadeleri kullandı:
“Hükümetimiz, vergi sistemimizde çalışanlar aleyhine olan bu
adaletsizliği bir an önce gidermeli, Maliye Bakanlığı, vergi dilimlerinde işçilerimiz aleyhine getirdiği yeni düzenlemeyi geri almalı
ve adil bir vergi sistemi için gereken düzenlemeleri ivedilikle yapmalıdır.”
36
Genel Başkan Eyüp Alemdar, TÜRK-İŞ Yönetimiyle
birlikte, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu
ziyaret etti
G
örüşmenin ardından basın mensuplarına
açıklama yapan TÜRK-İŞ Genel Başkanı
Ergün Atalay, CHP’nin işçilerin çalışma
şartlarına yönelik bazı kanunları Anayasa Mahkemesi’ne götürmesinden dolayı duydukları memnuniyeti belirtti ve bu nedenle teşekküre geldiklerini
söyledi. Ermenek’teki maden faciasıyla ilgili görüşlerini de Kılıçdaroğlu ile paylaşma imkanı bulduklarını ifade eden Atalay, “Sayın Genel Başkan’a bu
konudaki düşüncelerimizi aktardık. İnşallah Ermenek’te arkadaşlarımızın bugün çıkmasını umut ediyoruz. Tabii yaşama umutlarının çok az olduğunu
düşünüyorum. Bir an evvel imkan olsa da bu arkadaşlarımız sağ çıksa ama öyle bir şey gözükmüyor”
dedi.
Bu kazaların son bulmasına yönelik temennilerini
her gün dile getirdiklerini vurgulayan Atalay, şunları kaydetti: “Ama maalesef ‘fakire, fukaraya ucuz
kömür vereceğiz’ diye o ocaklarda insanlar can vermeye devam ediyorlar. Bununla ilgili Sayın Genel
Başkan’la kanaatimizi paylaştık. Enerji Bakanlığı’na bağlı MİGEM diye bir kurum var. Türkiye’deki bütün madenlere bu kurum bakıyor. Kömür
ocaklarının dışında sulara, diğer madenlere de bakıyor. Bu kurumun taşra teşkilatı yok. Bunları Anka-
ra’dan idare etmeniz, denetlemeniz mümkün değil.
Denetlemediğiniz zaman işte böyle iş cinayetleri
ortaya çıkıyor. Özellikle Ermenek’i görmeyenler
için söylüyorum. Ben dünyada öyle kötü bir maden
ocağı olduğunu düşünmüyorum. O eğimden aşağı
insan insin çıksın 400 basamağı, bir daha hiçbir iş
yapmaya gerek yok. Bunların sorumlularının bir an
evvel bulunmasını talep ediyoruz. Özellikle ocağı
işleten firma, 1987’den beri o ocağı işletiyor. Ondan
evvel de ocağın üst kısmındaki kömürü alıyor. Şu
anda kazanın, cinayetin sebebi, yukarıda boşalttıkları kömür rezervlerinin içinin su dolması. Bunların doldurulması gerekiyordu. Buna MİGEM’ in,
Enerji Bakanlığı’nın bakması gerekiyordu ama maalesef doldurulmadı. 50 metre aşağıya, 12 bin ton su
doldu, çamura gömülen insanlarımız hala çıkarılamadı.” Atalay, Ermenek’teki facianın sorumluların
cezalandırılmasını isterken, bu kazanın son olması
temennisini de tekrarladı.
Karayollarında, sağlıkta taşeron işçisi olarak çalışan
10 bine yakın üyeleri olduğunu ve Yargıtay’ın üç
yıl önce bunların kadroya alınmasına yönelik karar
verdiğini hatırlatan Atalay, bu işçilerin durumunu
da Kılıçdaroğlu’na aktardıklarını söyledi. 37
Türkiye, 167 ve 176 Sayılı
ILO Sözleşmelerini İmzaladı
Soma’da 301, Ermenek’te 18 maden işçisi ile İstanbul’da asansör kazasında 10 inşaat işçisi
başta olmak üzere iş kazalarında binlerce çalışanın hayatını kaybetmesinin ardından Türkiye
1991 yılında yürürlüğe giren 167 sayılı inşaat sektörü ve 1998 yılında yürürlüğe giren 176 sayılı
maden sektörü ile ilgili Uluslararası Çalışma Örgütü’nün (ILO) sözleşmelerini onayladı.
ILO’nun, 1988 yılında kabul edilip, 1991 yılında yürürlüğe giren 167 sayılı inşaat işlerinde güvenlik ve sağlık sözleşmesi Türkiye tarafından da
onaylandı. Soma, Torun Center, Ermenek gibi işçi
katliamlarının ardından imzalanan sözleşme, 1988
yılında kabul edilmiş, 1991 yılında yürürlüğe girmişti.
Sözleşme İle İş Güvenliği Ve Uluslararası Standartlar Sağlanacak
Resmi Gazete’nin 6 Şubat 2015 tarihli sayısında
yer alan uluslararası sözleşme ile inşaat sektörü çalışanlarına iş güvenliği ve uluslararası standartlar
kazandırılması amaçlanıyor.
Sözleşmenin Kapsamı
Sözleşme, “inşaat alanındaki herhangi bir işlem, faaliyet veya nakliye dahil, alanın hazırlanmasından,
projenin tamamlanmasına kadar olan tüm inşaat
işlerine, yeni bina yapımına, inşaat mühendisliğine,
montaj ve sökme işlerine” uygulanacak.
38
Sözleşmede, inşaat işlerinin görüldüğü alanlar, inşaat işlerinde kullanılan araç, malzemelerde güvenlik ve sağlık, üye ülkelerin hükümetlerince konuya
ilişkin önlemlerin alınması, işçi ve işverenlerin yükümlülüklerine ilişkin hükümler yer alıyor.
176 Sayılı Maden İşyerleri İle İlgili ILO Sözleşmesi Yasalaştı
Uluslararası Çalışma Örgütü’nün (ILO) 176 sayılı Maden İşyerlerinde Güvenlik ve Sağlık Sözleşmesi’nin onaylanmasına ilişkin karar verildi.
12.12.2014 tarih 29203 sayılı Resmi Gazete’de
yayımlanan sözleşme yürürlüğe girdi. Maden Güvenlik Sözleşmesi ile birlikte işverenlerin üzerindeki sorumluluk artıyor.
Maden Güvenlik Sözleşmesi’nde Neler Yer Alıyor
Yeni İş Sağlığı ve Güvenliği Paketinin Yasalaşmasına az bir süre kala yürürlüğe giren 176 sayılı
Maden İşyerlerinde Güvenlik ve Sağlık Sözleşmesi
ile işverenlere, devlete ve hatta işçiye büyük oranda
sorumluluk yüklemektedir.
176 sayılı Maden İşyerlerinde Güvenlik ve Sağlık
Sözleşmesi ile;
* Sözleşmeyle işverenler kazaları önlemek için her
türlü önlemi alma, işçileri bilgilendirme ve eğitme
yükümlülüğü altında.
* İşverenler riski kaynağında bertaraf etmek, güvenli çalışma sistemleri tasarlamak, kaza riskleriyle
ilgili işçileri bilgilendirmek ve kaza olduğunda gerekli tıbbi yardıma ulaşmalarını sağlamak zorunda.
Hangi Ülkeler Bu Sözleşmeyi İmzaladı?
Uluslararası Çalışma Örgütü’nün 1995 yılında çıkarmış olduğu 176 Sayılı Maden İşyerlerinde Güvenlik ve Sağlık Sözleşmesi 26 ülke tarafından kabul edilerek imzalanmıştır. Arnavutluk, Ermenistan, Avusturya, Belçika, Bosna Hersek, Botsvana,
Brezilya, Çek Cumhuriyeti, Finlandiya, Almanya,
İrlanda, Lübnan, Lüksemburg, Norveç, Peru, Filipinler, Polonya, Portekiz, Slovakya, Güney Afrika,
İspanya, İsveç, Ukrayna, ABD, Zambiya, Zimbabve sözleşmeye imza atmıştı.
* İşverenler sözleşmeyle kaza sonrasındaki sağlık
ve kurtarma etkinliklerinin kalitesinden de sorumlu hale getiriliyor.
* Sözleşme, hükümetlereyse teknik kılavuzların
hazırlanması, denetimlerin düzenlenmesi, denetimlere ilişkin gerekli yasal düzenlemelerin sağlaması ve kazaların etkili soruşturulması gibi yükümlülükler getiriyor.
* İşçilerin ve temsilcilerininse kazaları, riskli durumları bildirmek, güvenlik ve sağlıklarına ilişkin
koşullara dair bilgi edinmek, güvenlik ve sağlık
önlemlerinin karar süreçlerine katılmak gibi hakları ve yükümlülükleri var.
39
Taşeron İşçiler Koop-İş Ailesinde
Torba Yasa olarak bilinen, 6552 Sayılı İş Kanunu İle
Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde
Değişiklik Yapılması İle Bazı Alacakların Yeniden
Yapılandırılmasına Dair Kanun sonrasında Kamudan ihale alarak işçi çalıştıran şirketler ile ilgili örgütlenme kararı alan sendikamız almış olduğu bu
kararı hızla hayata geçirdi.
Torba yasa ile yapılan düzenleme ile Kamudan ihale alan Taşeron Firma, kamu işveren sendikalarından (KAMU-İŞ, TÜHİS) birini toplu iş sözleşmesi
yapmak üzere yetkilendirmesi halinde imzalanan
toplu iş sözleşmesinden doğacak bedel artışları İdare tarafından karşılanacaktır. Bu düzenlenme sonrasında kamuda çalışan taşeron işçilerin örgütlenmesinin önündeki en büyük engellerden biri olan
maliyet artışına kimin katlanacağı sorusu cevabını
bulmuş oldu.
Yasadan hemen sonra Türkiye’nin dört bir tarafında
çalışan taşeron işçiler Koop-İş Sendikasına üyelik
işlemlerine başlamışlardır. İlk etapta Van, Trabzon
ve Bitlis illerinde çalışan 1500’ün üzerinde işçi sendikamıza üye oldu. Genel Merkez ve şubelerimizin
çalışmaları neticesinde bu zamana kadar birçok ilde
40
onlarca şirkette üyeliklere başlanılmış olup bu şirketlerin bir kısmında Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Bakanlığına yetki başvurusunda bulunulmuştur.
Örgütlenmemiz tüm hızıyla devam etmektedir.
Kamu işyerlerinde Taşeron işçisi olarak çalışan
işçi arkadaş!!!
Yasal haklarımızı korumak ve geliştirmek,
Emeğe saygı, İnsanca yaşamak, daha iyi bir ücret
alabilmek,
Çalışma koşullarımızı iyileştirebilmek,
İşyerinde söz ve karar sahibi olmak,
Başta iş güvencesi olmak üzere tüm haklarımızı
korumak,
İşverenlerin keyfi uygulamalarına karşı
durabilmek,
Toplu iş sözleşmesi hakkımızı kullanabilmek
için, SENDİKALI OLMALIYIZ.
KOOP-İŞ AİLESİ SİZLERİ BEKLİYOR
Koop-İş Sendikası taşeron
çalışanların güvencesi!
Taşeron işyerlerinde çalışanların sendikalı olarak haklarının arttırılması mümkün. Bu kapsamda
tüm Türkiye genelinde 81 ilde kamu öncelikli olarak taşeron olarak çalışanların örgütlenme çalışmalarına hız verildi.
Genel merkez ve şubelerimizin çalışmaları neticesinde bugüne kadar kamudaki çok sayıda taşeron
firmada çalışanlar Koop-İş ailesine katıldı. Prosedürü başlatılan işyerlerini aşağıda sunuyoruz:
Başkan İnş. Gün. Tem. Tic. Ltd. Şti – Arslan
Metal İnş. Nak. Ltd. Şti. Ortaklığı adlı firmada
çalışanlar sendikamıza katıldı, akabinde Koop-İş
Sendikası olarak 13 Aralık 2014 tarihinde Çalışma
ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na yetki tespiti başvurusunda bulunduk.
Yeniyol Katı Atık Hiz. Org. Ltd. Şti. – MCA
Hiz. Tem. Ltd. Şti. Ortaklığı için 13 Kasım 2014
tarihinde,
Sehil Temizlik Gıda İnş Tic. Ltd. Şti. – Buzpak Temizlik Gıda İnş. Ltd. Şti. Ortaklığı 19 Ocak
2015,
DTH Sağlık Hizmetleri Tic. A.Ş. 19 Şubat
2015,
Hat İnş. Tem. San. Tic. Ltd. Şti. – Kaya Ça İnş.
Tem. San. Tic. Ltd. Şti. Ortaklığı 2 Şubat 2015,
Mebit Elektronik Bilişim ve Teknolojileri Tic.
Ltd. Şti. 2 Şubat 2015,
Oğulcan İnş. Elektronik Gıda Nak. Tem. San.
Tic. Ltd. Şti. 2 Şubat 2015,
Erma Sos. Hiz. Özel Güvenlik Gıda İnşaat 19
Şubat 2015,
Cerit Güv. Sos. Hiz. Ltd. Şti. 28 Ocak 2015,
Kemal Çağlar Ltd. Şti. 19 Şubat 2015,
Piripak End. Temiz. Or. Turizm İnş. Paz. San.
ve Tic. A.Ş.
Galata Temizlik Lojistik Destek Hizmet İnşaat
Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.
Gökmavisi Ltd. Şti. – Kartanesi Ltd. Şti. Ortaklığı 19 Şubat 2015 tarihinde yetki tespit başvurusunda bulunduk.
Taşeron işçiye ücret farkı ödenecek
Ücret farkıyla ilgili ödemeler, ilgili kamu kurum
ve kuruluşunun bütçesinden yapılacak.
Kamuda toplu iş sözleşmeleri sonucunda, alt işverenler tarafından çalıştırılan işçilerin işçiliğe bağlı
41
giderlerinde oluşan artışın ücret farkı olarak ödenmesini düzenleyen yönetmelik, Resmi Gazete’de
yayımlandı.
Maliye Bakanlığı’nın, Personel Çalıştırılmasına
Dayalı Hizmet Alımlarında Toplu İş Sözleşmesinden Kaynaklanan Ücret Farkının Ödenmesine Dair
Yönetmeliğine göre, alt işveren işçilerinin ücret ve
sosyal haklarında, toplu iş sözleşmesine bağlı olarak
meydana gelecek artış sebebiyle her bir işçiye alt işveren tarafından yapılacak ilave ödeme neticesinde
işçiliğe bağlı giderlerde oluşacak artışlar, kamu kurum ve kuruluşlarınca ücret farkı olarak alt işverene
ödenecek.
Toplu iş sözleşmesinde ücret farkı olarak ödeme
yapılmasını gerektiren ayni nitelikteki sosyal hakların bulunması halinde, bu hakların bedellerinin
tespitinde Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği hükümleri dikkate alınacak. Ücret farkıyla ilgili ödemeler, ilgili kamu kurum ve kuruluşunun
bütçesinden yapılacak.
Yönetmelik hükümleri kapsamında ücret farkı ödenmesi, Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe
konulan 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa Göre
İhale Edilen Hizmet Alımlarında Uygulanacak Ücret Farkına İlişkin Esaslar kapsamında ücret farkı
ödenmesine engel teşkil etmeyecek.
Yönetmelik 11 Eylül 2014’ten itibaren geçerli
olmak üzere yürürlüğe girdi.
TÜRK-İŞ konu ile ilgili bir açıklama yaptı.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
“Bilindiği üzere, 11.09.2014 gün ve 29116 sayılı
Mükerrer Resmi Gazetede yayımlanan 6552 sayılı
“İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde
Kararnamelerde Değişiklik Yapılması ile Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun”
un 13 üncü maddesi;
“Kamu İhale Kanununun 62 nci maddesinin
birinci fıkrasının (e) bendi uyarınca ihale edilen işlerde, 4857 sayılı İş Kanununun 2 nci maddesinde
tanımlanan asıl işveren-alt işveren ilişkisi çerçevesinde alt işveren tarafından münhasıran Kamu
İhale Sözleşmeleri Kanunu kapsamına giren kamu
kurum ve kuruluşlarına ait işyerlerinde çalıştırılan
işçileri kapsayacak olan toplu iş sözleşmelerinin; alt
işverenin yetkilendirmesi kaydıyla merkezi yönetim
kapsamındaki kamu idarelerinin üyesi bulunduğu
42
kamu işveren sendikalarından birisi tarafından 6356
sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu
hükümlerine göre yürütülmesi ve sonuçlandırılması” hususlarını düzenlemiştir.
Yönetmelik, sendikalarımızın örgütlü oldukları
işkollarında bulunan işyerlerinde çalışan alt işveren
işçilerini üye kaydederek toplu iş sözleşmelerinden
yararlandırmaları açısından önem arz etmektedir.
Örgütlenme çalışmalarının, alt işveren işçilerini de
kapsayacak şekilde genişletilmesi, hem ilgili işyerlerinde örgütlü olan sendikalarımız hem de şimdiye
kadar toplu iş sözleşmesi kapsamına alınmasında sıkıntılar yaşanan alt işveren işçileri açısından olumlu
sonuçlar doğuracaktır.”
Hukuk Haberleri… Hukuk Haberleri…
Yargıtay 22. Hukuk Dairesi 2011/8784 Esas ve 2012/1776 Karar sayılı kararında; vizeli
geçici işçilerin işe iade davası açabileceği ancak işe iadelerine vizeli işçi statüsünde karar verileceğine hükmetmiştir. Davalı belediyede 03.08.2008 tarihinde çalışmaya başlayan işçinin,
işverence 01.04.2009 tarihinde 377 sayılı kararla iş akdinin feshedilmesi nedeniyle görülen
işe iade davasında Yargıtay daimi işçi olup olmaması ve geçerli nedenle fesih yapılıp yapılmadığı hususlarını araştırmıştır. Yerel mahkeme fesih ihbarında fesih gerekçesi olarak sadece
ekonomik gerekçeye yer verildiği, davacının geçici işçi olarak çalıştığı kabul edilse bile geçici
işçilerin işe iade davası açmasında kanuni bir engel bulunmadığı ve feshin geçersiz olduğuna
karar vermiştir. Davalı vekili hükmü temyiz etmiş ve Yargıtay’ca dosya incelenmiştir. Karara
göre: “…Öncelikle davacının geçici mi yoksa daimi işçi mi olup olmadığı araştırılmalıdır.
Geçici işçi olmasının anlaşılması halinde geçici işçilerle bağıtlanan iş sözleşmesinin geçerli
olabilmesi için vize alınmış olması gerektiği gözetilmelidir. Vizeli işçilerle yapılan iş sözleşmeleri uygulamada belirsiz süreli iş sözleşmesi olarak kabul edilmektedir. İş sözleşmesinin
belirsiz süreli olması işçiye daimi işçi statüsü kazandırmayacağı da ayrıca nazara alınmalıdır.
Mahkemenin kararında dayandığı gerekçelere göre, davacının iş sözleşmesinin feshi geçerli
sebebe dayanmadığı anlaşıldığından mahkemece feshin geçersizliğine ilişkin olarak verilen
karar dosya içeriğine uygundur. Ancak davacının davalı belediyede vizeli geçici işçi statüsünde çalıştırıldığı anlaşılmaktadır. 5620 sayılı Kanun’la yapılan düzenleme ve getirilen hükümlere göre belediyelerde vizeli geçici işçilerin ancak 5 ay 29 gün süre ile çalıştırılabileceği
öngörüldüğünden, davacının işe vizeli işçi statüsünde iadesine karar verilmesi gerekirken bu
yönde bir açıklamaya yer verilmeden açıklanan işe iade hükmü hatalıdır.”
Yargıtay 9. Hukuk Dairesi 2012/26702 Esas ve 2013/3953 Karar sayılı kararında; işverenin
işçiyi gözetme borcuna yönelik önemli bir hüküm vermiştir. Davacı işçi feshin geçersizliğine
ve işe iadesine karar verilmesini istemiştir. Davalı H… G.. Ltd Şti ise davacının iş sözleşmesinin 4857 sayılı Yasanın 25/2-c bendi uyarınca haklı nedenle feshedildiğini savunarak
davanın reddini istemiştir. Yerel Mahkemece, davalılar arasında asıl-alt işveren ilişkisi bulunduğu, davacının feshe konu olay ile ilgili o gün akşam alkol aldığı ve barda davalı şirketin
part time çalışan personeli bayan işçiye içki teklifinde bulunduğu anlaşıldığı, ayrıca o gün
gece 24.00’ten sonra söz konusu bayanın otel odasını arayarak su istediği anlaşıldığı, davacının yanlış davranışı bunlardan ibaret bulunduğu, davacının açıkça söz veya el ile bayan
çalışana karşı taciz içerikli davranışı olmadığı, aldığı alkolün etkisiyle bu şekilde davrandığı,
davacının bu yanlış davranışının doğru olmadığı ancak iş sözleşmesinin feshini gerektirecek
bir ağırlıkta da bulunmadığı, dolayısıyla yapılan feshin haksız bir fesih olduğu kadar aynı
zamanda geçersiz olduğunu belirterek işe iadesine karar vermiştir. Kararı davalı vekilleri
temyiz etmiştir. Yargıtay ise; davalı işveren çalışanı olup tacize uğradığını beyan eden kadın
işçi, duruşmadaki beyanlarında, şikayet dilekçesinde belirtilen hususlar ile ilgili bir kısım
çelişik beyanlarda bulunmuşsa da, bu çelişkili beyanların davacının eylemlerini ortadan kaldırmadığı, yine dinlenen davalı tanık beyanları ve tüm dosya kapsamı birlikte değerlendirildiğinde 22 Ekim 2011 akşamı gala yemeği ile başlayan ve gece 00:30 sularında kadın işçinin
odasının aranarak odaya gelip su almak isteğiyle sonuçlanan davranışların sırnaşık nitelikte
süreklilik arz eden ve kadın işçiyi rahatsız eden söz ve eylemler bütünü oluşturduğunu, bu
eylemlerin psikolojik ve cinsel taciz boyutunda olduğu ve bu hali ile işverenin kadın işçinin
kişiliğini korumak ve saygı göstermek yanında işyerinde ahlak ve dürüstlük kuralına uygun
bir çalışma ortamı sağlamakla yükümlü olduğu ve özellikle de işçilerin psikolojik ve cinsel
tacize uğramamaları ve bu tür tacizlere uğramış olanların da daha fazla zarar görmemeleri
için gerekli önlemleri almakla yükümlü olduğu düşünüldüğünde davacının 4857 sayılı
Yasanın 25/2-c bendi uyarınca iş sözleşmesinin feshedilmesinin haklı nedene dayandığı ve
feshin süresinde yapıldığı sonucuna ulaşılmakla davanın reddine karar verilmesi gerekirken
kabulü yönünde hüküm kurulması hatalıdır.” Demiştir. Yerel mahkemenin kararı bozularak
ortadan kaldırılmış ve dava reddedilmiştir.
43
Kamuda Çalışan Taşeron İşçinin Kıdem
Tazminatına Devlet Garantisi
K
amuda çalışan taşeron işçisi artık tazminatını çalıştığı devlet kurumundan alacaktır.
Kamudaki taşeron (alt işveren) işçilerine
ilişkin usul ve esaslar nihayet belli oldu. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan taşeron işçilerine kıdem tazminatı ödemesine ilişkin düzenlemenin yapıldığı Eylül 2014 tarihinden beri bekleyen Kamu
İhale Kanununa Göre İhale Edilen Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımları Kapsamında
İstihdam Edilen İşçilerin Kıdem Tazminatlarının
Ödenmesi Hakkında Yönetmelik 08.02.2015 tarih ve 29261 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanarak
10.09.2014 tarihinden esas alınmak kaydıyla yayımı
tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe girmiştir.
Düzenleme, 11 Eylül 2014 tarihinden önce çalışmaya başlayan ve iş sözleşmesi devam eden kamu
taşeron işçilerini kapsamaktadır.
İş sözleşmesi 11 Eylül 2014 tarihinden önce feshedilen işçiler düzenleme kapsamında değildir. İş
sözleşmeleri bu tarihten önce sona erip de kıdem
tazminatı ödenmediği için yargıya başvuranların
ancak mahkemece verilecek karara göre kıdem tazminatları almaları söz konusu olabilecektir.
Kıdem tazminatına hak kazanılmasında, Mülga
1475 sayılı İş Kanununun halen yürürlükte olan kı-
44
dem tazminatına ilişkin 14. Maddesi hükmü uygulanacaktır. Buna göre, kıdem tazminatına hak kazanabilmek için iş sözleşmesinin kıdem tazminatına
hak kazanacak şekilde sona ermesi gerekmektedir.
Son alt işverenle yapılmış olan iş sözleşmesinin;
İşveren tarafından işçinin ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı davranışı dışında bir nedenle,
İşçi tarafından haklı nedenle,
Askerlik nedeniyle,
Emeklilik nedeniyle,
Emeklilik için gereken yaş dışındaki sigortalılık
süresini ve prim günü sayısını tamamlayan işçinin
kendi isteğiyle işten ayrılması nedeniyle,
Kadın işçinin evlendiği tarihten itibaren bir yıl içinde kendi isteğiyle,
İşçinin ölümü nedeniyle,
Sona ermesi hallerinde kıdem tazminatına hak kazanacaktır.
Kıdem tazminatına esas süre, 11 Eylül 2014 tarihinden önce personel çalıştırılmasına dayalı hizmet
alımı kapsamında istihdam edilen ve iş sözleşmesi
devam eden kamu taşeron işçilerinin kıdem tazmi-
natlarının hesabında kamu kurum veya kuruluşlarında ilk işe başladıkları tarih esas alınacaktır.
erdiğine ilişkin olarak alt işverenden alacağı belgeyi
eklemesi gerekmektedir.
Kıdem tazminatına esas alınacak sürenin hesabında;
İş sözleşmesinin hangi nedenle sona erdiğine ilişkin
olarak alt işverenden alınacak belgenin alt işveren
tarafından düzenlenmemesi halinde Sosyal Güvenlik Kurumu kayıtları esas alınacaktır. Düzenlenen
belgede yer alan bilgilere ilişkin uyuşmazlık durumunda mahkemece verilecek karara göre işlem yapılacaktır.
Aynı kamu kurum veya kuruluşunda çalışanlar için,
alt işverenlerin değişip değişmediğine bakılmaksızın aralıksız olarak aynı kamu kurum veya kuruluşuna ait işyerinde geçen toplam çalışma süreleri,
Farklı kamu kurum veya kuruluşlarında çalışanlar
için, aynı alt işveren tarafından ve aynı iş sözleşmesine tabi olarak farklı kamu kurum veya kuruluşlarına ait işyerlerinde geçen hizmet sürelerinin toplamı,
Kamu kurum veya kuruluşlarına ait işyerlerinde çalıştıktan sonra alt işverende yapmış olduğu iş sözleşmesi sona ermeden alt işveren tarafından kamu
kurum veya kuruluşlarına ait işyerleri dışında bir işyerinde (özel sektör işyerinde) çalıştırılmaya devam
olunanlar için, aynı veya farklı kamu kurum veya
kuruluşlarına ait işyerlerinde geçen hizmet sürelerinin toplamı,
Esas alınacaktır.
İşçinin kıdem tazminatına esas toplam süresi, çalışmasının bulunduğu kamu kurum veya kuruluşlarınca düzenlenecek olan ve yönetmelik ekinde yer alan
“Hizmet Cetveli” esas alınarak tespit edilecektir.
Kamu kurum veya kuruluşları, her bir ihale için, bu
ihale kapsamında çalışan her bir işçinin nüfus bilgilerini, işe başlama ve işten ayrılma tarihlerini ve nedenini, çalışma sürelerini, ücret ve diğer mali haklarını, yıllık ücretli izin kullanımına dair bilgilerini ve
sosyal güvenlik kayıtlarını içeren bir özlük dosyasını
düzenlemek zorundadır. Kıdem tazminatı talebinde
bulunan işçinin hizmet cetveli, ihale dokümanı ve
ihale sözleşmesi ile özlük dosyası esas alınarak düzenlenmesi gerekmektedir.
Kıdem tazminatının hesabında, daha önce kıdem
tazminatı ödenmiş süreler dikkate alınmayacaktır.
Aynı kıdem süresi için bir defadan fazla kıdem tazminatı ödenmeyecektir.
Kıdem tazminatı ödenmesi için işçinin veya vefatı
halinde kanuni mirasçılarının, işçinin son çalıştırıldığı kamu kurum veya kuruluşuna banka hesapIBAN numarasıyla birlikte yazılı olarak başvuruda
bulunması ve çalıştığı kamu kurum veya kuruluşlarının listesi ile iş sözleşmesinin hangi nedenle sona
İşçilere ödenecek miktarların banka hesabına yatırılması zorunludur. Kıdem tazminatı, işçinin son
çalıştırıldığı kamu kurum veya kuruluşu tarafından
ödenecektir. Ödeme, doğrudan işçinin banka hesabına yatırılacaktır.
Yapılacak kıdem tazminatı ödemesinde, işçinin almakta olduğu en son ücreti ile ücrete ilaveten işçiye
sağlanmış olan para ve para ile ölçülmesi mümkün
iş sözleşmesi ve kanundan doğan menfaatler de dikkate alınacaktır.
Kamu kurum veya kuruluşlarına ait işyerlerinde çalıştıktan sonra, alt işverenle yapmış olduğu iş sözleşmesi sona ermeden alt işveren tarafından özel
sektör işyerinde çalıştırılmaya devam olunan işçilerin kamu kurum veya kuruluşunda geçen çalışma
süresine ilişkin kıdem tazminatı ödemesinde ise işçinin son çalıştığı kamu kurum veya kuruluşundaki
en son ücretinin asgari ücret artış oranları dikkate
alınarak güncellenmiş miktar esas alınacaktır.
Ödenen kıdem tazminatı tutarının, işçinin iş sözleşmesinin sona erdiği tarihteki ücreti üzerinden
hesaplanacaktır. Kıdem tazminatı tutarından düşük
olması halinde, işçi aradaki farkı işvereninden talep
edebilecektir.
Bu kapsamdaki haklardan sadece 4743 sayılı Kamu
İhale Kanununun 62nci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi uyarınca yapılan ihaleler kapsamında,
“Kamudaki Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımları Kapsamında” alt işverenler tarafından
çalıştırılan işçilerin kıdem tazminatlarının kamu
tarafından ödenmesi yasal hale gelmesi üzerine uygulamada yeknesaklığı sağlamak ve işçi haklarının
korunması amacıyla Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Bakanlığınca 13.02.2015 tarihli ve 2015/1 sayılı
Genelge çıkarılmıştır.
45
6552 Sayılı Torba Kanunla
Mevzuatımızda Yapılan
Değişiklikler
Ali TOPTAŞ
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
Eski Müsteşarı
B
ilindiği üzere “İş Kanunu ile Bazı Kanun ve
Kanun Hükmünde, Kararnamelerde, Değişiklik Yapılması ile Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair 6552 Sayılı Kanun’ 11
Eylül 2014 Tarih ve 29116 (mükerrer) sayılı Resmi
Gazetede yayımlanarak” (bazı maddeleri hariç) yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.
Bu kanunla, 4857 İş Kanunu, 4734 sayılı Kamu
İhale Kanunu, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri
Kanunu, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, 6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi
Kanunu ve başka çok sayıda kanun ve kanun hükmünde kararnamede değişiklikler yapılmıştır.
Bu kanun ile;
A)- 4857 SAYILI İŞ KANUNUNDA YAPILAN
DEĞİŞİKLİKLER:
1. 4857 Sayılı İş Kanunu’nun ‘iş yeri bildirme’ başlıklı 3. maddesinin ikincisi fıkrasında yer alan ‘altı iş
günü’ ibaresi ‘otuz iş günü’ şeklinde değiştirilmiştir.
Böylece alt işverene ait belgelerin Çalışma ve Sosyal
Güvenlik Bakanlığı iş müfettişlerince incelenmesi
ve muvazzaalı işlemin tespiti halinde raporların işverenlere tebliğ tarihinden itibaren itiraz süresi altı
işgününden otuz iş gününe çıkarılmıştır. Aynı fıkranın beşinci cümlesi ise ‘itiraz üzerine görülecek olan
dava basit yargılama usulüne göre dört ay içinde
sonuçlandırılır. Mahkemece verilen kararın temyizi
halinde Yargıtay altı ay içinde kesin olarak karara
bağlar. Kamu idarelerince bu raporlara karşı yetkili
iş mahkemelerine itiraz edilmesi ve mahkeme kararlarına karşı diğer kanun yollarına başvurulması
zorunludur.’ Şeklinde değiştirilmiştir. Bu değişiklikler maddenin mevcut halinde olmayan temyize
başvurma yönünde bir düzenlemeye yer verilmiştir.
46
2. 18. Maddede ki ‘altı aylık kıdem’ şartının yeraltı
işlerinde çalışan işçiler bakımından aranmayacağı
kararlaştırılmıştır. Yani altı aydan az kıdemi olan
(diğer şartların olması kaydıyla) ve yeraltında çalışan işçiler iş güvencesinden yararlanabileceklerdir.
3. 36. Maddenin beşinci fıkrasında yapılan değişiklikle; Asıl işverenler, alt işveren işçilerinin ücretlerinin ödenip ödenmediğini işçinin başvurusu veya aylık olarak resen kontrol etmek ve varsa ödenmeyen
ücretleri hak edişlerinden keserek işçilerin banka
hesaplarına yatırmakla yükümlü tutulmaktadır.
4. 41. Maddesine ilave edilen iki fıkra ile;
a- Yeraltında maden işlerinde çalışan işçilere zorunlu nedenler ve olağanüstü haller dışında normal
fazla çalışma yaptırılamayacağı,
b- Yeraltında maden işlerinde çalışan işçilere zorunlu nedenler ve olağanüstü hallerde haftalık otuzaltı saati aşan her bir saat fazla çalışma için ücreti
%100 zamlı ödeneceği hükme bağlanmış ve zamlı
uygulama 01.01.2015 tarihinden itibaren uygulamaya konulmuştur.
5. 53. Maddenin dördüncü fıkrasına yapılan ilave
ile; Yeraltı işlerinde çalışan işçilerin yıllık izinleri
dörder gün arttırılarak uygulanacağı düzenlenmiştir. (Yeraltı işlerinde çalışan işçilerin kıdemi beş yıla
kadar olanlara (beş yıl dahil) onsekiz gün, beş yıldan
fazla onbeş yıldan az olanlara yirmidört gün, onbeşyıl (dahil) ve fazla kıdemi olanlara otuz gün yıllık
ücretli izin verilecektir.
6. 56. Maddeye ilave edilen fıkra ile; Alt işvereni
değiştiği halde aynı iş yerinde çalışmaya devam işçilerin, yıllık izin süreleri aynı işyerinde çalıştıkları
süreler dikkate alınarak hesaplanacağı, alt işveren
işçilerinin yıllık izinlerini kullanıp kullanmadıklarını kontrol etmek ve ilgili yıl içinde kullanmalarını sağlamak, asıl işverenin sorumluluğuna verilmiş
olup, ayrıca alt işverence tutulan izin belgesinden
bir nüshasının asıl işverene verilmesi zorunlu tutulmuştur.
7. 63. Maddenin birinci fıkrasına ilave edilen bir
cümle ile; Yeraltı maden işlerinde çalışan işçilerin
yeraltında ki çalışma süresinin haftada en çok otuzaltı saat ve günde altı saatten fazla olamayacağı
hükme bağlanmıştır. (Bu hüküm 1.1.2015 tarihinde
itibaren uygulamaya konulmuştur.)
8. Kanunun 112. Maddesinde yapılan ilave fıkralarla, 4734 sayılı kamu ihale kanunun altmışikinci
maddesinin birinci fıkrasının (E bendi) kapsamında
altişeverenler tarafından çalıştırılan işçilerin kıdem
tazminatları
a) Alt işverenin değişip değişmediğine bakılmaksızın, aralıksız olarak aynı kamu kuruluşunda çalışan
işçilerin kıdem tazminatına esas hizmet süreleri,
bu kuruma ait iş yerlerinde geçen toplam çalışma
süreleri esas alınarak tespit edilir. Bunlardan son
alt işverenleri ile yapılan iş sözleşmelerinin kıdem
tazminatına hak kazanacak şekilde sona ermesi ha-
linde kıdem tazminatları ilgili kamu kurumu veya
kuruluşları tarafından,
b) Aynı alt işveren tarafından ve aynı iş sözleşmesi
ile farklı kamu kuruluşlarında çalıştırılmış olan işçilerden iş sözleşmeleri kıdem tazminatını hak edecek şekilde sona ermiş olanlara, 4734 sayılı kanunun
altmışikinci maddesinin birinci fıkrasının (E bendi)
kapsamında farklı kamu kuruluşlarında geçen hizmet sürelerinin toplamı esas alınarak çalıştırıldığı
son kamu kurum veya kuruluşu tarafından
İşçinin banka hesabına yatırılması sureti ile ödeneceği,
c) Alt işveren ile yapmış olduğu iş sözleşmesi sona
ermediği gibi, 4734 sayılı kanun kapsamında bulunan idareler dışında ki bir iş yerinde çalışmaya devam eden ve bu şekilde çalıştırılırken iş sözleşmesi
kıdem tazminatını hak edecek şekilde sona eren
işçiye kıdem tazminatı, işçinin yazılı talebine istinaden söz konusu kamu kurumuna ait işyerlerinde
geçen hizmet sürelerine ilişkin kısmı için, kamu kurumuna ait son çalıştığı işyerinde ki ücretinin yıllar
itibari ile asgari ücretteki artış oranında arttırılarak
son kamu kurumu tarafından işçinin banka hesabına yatırılacağı, bu şekilde hesaplanan kıdem taz-
47
minatı, iş sözleşmesinin sona erdiği tarihte ki ücreti
üzerinden ve aynı süreler için hesaplanacak kıdem
tazminatı tutarından düşük ise arada ki farkının alt
işverenden talep edileceği,
d) Farklı kamu kurumunda geçen hizmetler nedeniyle son kamu kuruluşunca ödenen kıdem tazminatları, diğer kamu kuruluşlarında geçen hizmet
sürelerine ilişkin kısmını ilgili kamu kuruluşundan
tahsil edebileceği, ancak merkezi yönetim kapsamında ki kamu idareleri arasında bu tahsil işleminin yapılmayacağı, kıdem tazminatının 4734 sayılı
kanununa EK-8’nci maddesinin birinci fıkrasının (a
bendi) kapsamında ki iş yerlerinde kıdem tazminatı
ile ilgili açılacak bütçe tertibinden, (b bendi) kapsamında ki işyerlerinde ise hizmet alımı gider kaleminden, ödeneğin yetip yetmediğine bakılmaksızın
ödeneceği kararlaştırılmıştır.
B) 4734 SAYILI KANUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER
1-) Kanunu 62. Maddesinin birinci fıkrasının (e)
bendinde yapılan değişiklikle;
İdarelerce, personelin yeterli nitelikte veya sayıda
olmaması halinde yardımcı hizmetler için ihaleye
çıkılabileceği, bu kapsamda ihaleye çıkılabilecek
yardımcı işlere ilişkin hizmet türlerini, idarenin
mevzuatı, yerleşik yargı kararları ve 4857 sayılı
kanunun 2. Maddesinin yedinci fıkrasını dikkate
alınmak suretiyle idareler itibarıyla ayrı ayrı veya
birlikte belirlemeye işçi, işveren, kamu görevlileri konfederasyonları, Çalışma ve Sosyal Güvelik
Bakanlığı, Hazine Müsteşarlığı ve Devlet Personel Başkanlığı’nın görüşü ve Maliye Bakanlığı’nın
teklifi üzerine Bakanlar Kurulunun yetkili olduğu,
ayrıca, idarelerin mevzuatı ve 4857 sayılı Kanunun
2. Maddesinin yedinci fıkrasının esas alınması suretiyle idareye ait bir işyerinde yürütülen asıl işin
bir bölümünde idarenin ve işin gereği ile teknolojik
nedenlerle uzmanlık gerektiren işlerde hizmet alımı
ihalesine çıkılabileceği hükme bağlanmıştır.
2-) Kanuna ilave edilen ek bir madde ile;
Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımları için
ihaleye çıkılmadan önce, 5018 Sayılı Kanunun ek
(I), (II) ve (IV) sayılı cetvellerde yer alan idareler
ile bunlara bağlı döner sermayeli kurumların maliye
bakanlığından, 233 sayılı KHK kapsamındaki Kamu
48
İktisadi Teşebbüsleri ve bağlı ortaklıkların Hazine
Müsteşarlığı’ndan, 4046 Sayılı Kanun çerçevesinde
özelleştirme programında bulunan ve sermayesinin
%50’sinden fazlası kamuya ait işletmeci kuruluşların
ise Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’ndan uygun görüş alma zorunluluğu getirilmiştir.
Ayrıca, hizmet alımı kapsamında çalıştırılan personelin sözleşme konusu iş dışında başka bir işte
çalıştırılamayacağı, hizmet alımı ihalesine çıkılmaması gerektiği halde ihaleye çıkılması uygun görüş
alınmadan ihaleye çıkılması, bu personelin sözleşme
konusu dışındaki işlerde çalıştırılması, 4857 Sayılı
Kanunun ikinci maddesinin yedinci fıkrası hükümlerine aykırı işlem ve eylemler yapılması nedeniyle
idare aleyhine oluşacak zararlar, buna neden olanlara rücu edilerek tahsil edileceği, ayrıca bu kişilere
disiplin hükümleri saklı kalmak üzere aylık ve diğer
her türlü ödemeler dahil bir aylık net ödemelerin
beş katı tutarında idari para cezasının uygulanması
kararlaştırılmıştır.
4857 Sayılı Kanunun üçüncü maddesinin 2. Fıkrasıda öngörülen itiraz veya diğer kanun yollarına
başvurmayan kişilere ise bir aylık net ödemelerinin iki katı tutarında idari para cezasının verileceği
hükme bağlanmıştır.
3-) Kanuna eklenen bir geçici madde ile; işyerinin
aynı mahallede olup olmadığına bakılmaksızın mahalli idarenin ya da bağlı kuruluşunun kendi birimleri arasında veya bir mahalli idare ile bağlı kuruluşu arasında veya aynı mahalli idarenin farklı bağlı
kuruluşları arasında olmak üzere mahalli idarelerde
veya bağlı kuruluşlarında çalışan işçilerin ilgili mahalli idarenin en üst amirinin onayı ile bu maddenin
yayımı tarihinden itibaren 120 gün içinde kadroları
veya geçici iş pozisyonları ile birlikte aynı veya benzeri iş veya işyeri değişikliğine tabi tutulabileceği,
bu fıkra uyarınca aynı veya benzeri iş veya işyeri değişikliğine tabi tutulan işçilerin ücret ve diğer mali
ve sosyal hakları ile kıdem tazminatı ve kıdeme bağlı diğer hususlarda 6360 sayılı Kanunu’nun geçici 1.
Maddesinin durumlarına uygun hükümlerinin aynı
şekilde uygulanacağı hükme bağlanmıştır.
C- 4735 SAYILI KAMU İHALE SÖZLEŞMELERİ KANUNUNA YAPILAN İLAVE:
Kanununun 8. Maddesine ilave edilen bir fırka ile;
4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 62. Maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi uyarınca ihale edilen işlerde 4857 Sayılı Kanununun 2. Maddesinde
tanımlanan asıl işveren-alt işveren ilişkisi çerçevesinde alt işveren tarafından münhasıran bu kanun
kapsamına giren kamu kurum ve kuruluşuna ait
işyerinde çalıştırılan işçileri kapsayacak toplu iş
sözleşmeleri, alt işverenin yetkilendirmesi kaydıyla
merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin
üyesi bulunduğu Kamu İşveren Sendikaları’ndan
birisi tarafından 6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş
Sözleşmesi Kanunu hükümlerine göre yürütüleceği
ve sonuçlandırılacağı, toplu iş sözleşmesinin Kamu
İşveren Sendikası tarafından sonuçlandırılması halinde belirlenen ücret ve sosyal haklardan kaynaklanan bedel artışı kadar idarece fiyat farkının ödeneceği, Kamu İşveren Sendikası tarafından yürütülmeyen ve sonuçlandırılmayan Toplu İş Sözleşmeleri için fiyat farkının ödenmeyeceği ve bu nedenle
4857 Sayılı Kanunun 2. Maddesinin yedinci fıkrası
esas alınarak asıl işveren sıfatıyla ücret farkına hükmedilemeyeceği ve asıl işveren sıfatıyla sorumluluk
yüklenemeyeceği düzenlenmiştir.
D- 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU’NDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER:
6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun
“iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri” başlıklı 6. Maddesinin 1. Fıkrasının (a) bendinde yer alan “işyeri
hekimi” ve ibaresinden sonra gelmek üzere “10 ve
daha fazla çalışanı olan çok tehlikeli sınıfta yer alan
işyerlerinde” ibaresi; bendin sonuna ise “belirlenen
niteliklere ve gerekli belgeye sahip olmayan ancak
“10’dan az çalışanı bulunan ve az tehlikeli sınıfta yer
alan işyeri veya işveren vekili tarafından Bakanlıkça
ilan edilen eğitimleri tamamlamak şartıyla işe giriş
ve periyodik muayeneler ve tetkikler hariç iş sağlığı
ve güvenliği hizmetlerini yürütebilirler” cümlesi eklenmektedir. Bu düzenleme ile bakkal, market gibi
mikro işletme olarak tanımlanan işyerlerinin uygulamada iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin yerine
getirilmesinde karşılaştıkları zorlukların giderilmesinin temin edilmesi amaçlanmıştır. Maddenin
sonuna ayrıca “(4) birinci fıkranın (a) bendine göre
yapılacak görevlendirilme süresinin belirlenmesinde 05.06.1986 tarihli ve 3308 Sayılı Mesleki Eğitim
Kanunu ile 4.11.1981 tarihli ve 2547 Sayılı Yüksek
Öğretim Kanunu kapsamındaki öğrenci statüsünde
olan çırak ve stajyerler, çalışan sayısının toplamına
dahil edilmez” şeklinde yeni fıkra eklenmiştir.
6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun
“Sağlık Gözetimi” başlıklı 15. Maddesinin 3. Fıkrasının 1. Cümlesi “bu kanun kapsamında alınması gereken sağlık raporları işyeri hekiminden alınır
10’dan az çalışanı bulunan ve az tehlikeli işyerleri
için ise kamu hizmet sunucuları veya aile hekimlerinden de alınabilir şeklinde değiştirilmektedir.
Böylece uygulamada karşılaşılan tereddütleri gidermek üzere çalışanların sağlık raporlarını, çalışan
sayısına bakılmaksızın hizmet alınan veya görevlendirilen işyeri hekiminden alabilmesi, ortak hizmet
alınan sağlık ve güvenlik birimlerinde görev yapan
işyeri hekimlerinin yetkisinin devam ettirilmesi ve
10’dan az çalışanı bulunan ve az tehlikeli işyerlerindeki çalışanların sağlık raporlarını ise kamu hizmet
sunucularıyla aile hekimlerinden de alabilmelerine
imkan tanınmaktadır.
E-) 6356 SAYILI SENDİKALAR VE TOPLU
İŞ SÖZLEŞMESİ KANUNUNDA YAPILAN
DEĞİŞİKLİKLER:
1-) 6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi
Kanunu’nun “kuruluşların faaliyetleri” başlıklı 26.
Maddesine “(10) İşveren Sendikaları, tüzüklerinde
hüküm bulunmak ve şartları genel kurul kararıyla belirlemek kaydıyla işçilerin sigorta primlerinin
işveren payının ödemelerinde kullanılmak ve nakit
mevcudunun %25’ini aşmamak üzere karşılıksız
yardıma dayalı dayanışma ve yardım fonu oluşturabilir” fıkrası eklenmektedir. Böylece işveren sendikalarının üyelerinin çalışanlarına yönelik sigorta
primlerine ilişkin teşvik sağlayabilmelerine imkan
tanınmıştır.
2-) 6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi
Kanunu’nda yapuılan değişiklikler ile işkolu barajı
Ekonomik ve Sosyal Konseye üye Konfederasyonlara bağlı işçi sendikaları için yüzde 3’ten yüzde 1’e
indirilmiş ve mevcut maddedeki işkolu barajının
kademeli olarak arttırılmasına ilişkin hüküm kaldırılmıştır. Yeni düzenleme ile Ekonomik ve Sosyal
Konsey’e üye Konfederasyonlara bağlı işçi sendikaları için işkolu barajı yüzde 1 olmuştur.
49
Karaman Ermenek’te maden kazası
Yüreğimizi Yaktı: 18 işçi hayatını kaybetti
Karaman’ın Ermenek ilçesindeki Pamuklu Köyü yakınlarında
bulunan kömür ocağını su bastı. Madende mahsur kalan işçilerden
20’si kurtarılırken 18 işçinin cansız bedenleri ise
günler sonrasında yer altından çıkartıldı.
Karnesini alıp babasının mezarına gitti
“Baba bak sana karnemi getirdim”
Ermenek’teki maden kazasında hayatını kaybeden
işçilerden Tezcan Gökçe’nin ilkokula giden olduğu
Recep Gökçe, karnesini aldıktan sonra babasının mezarını ziyaret etti.
Mezarın başında babasına seslenerek, karnesinin iyi
olduğunu söyleyen Recep, “Baba bak, sana karnemi
getirdim. Takdir de aldım. Okuyup mühendis olacağım” dedi. Dede ve torunu mezarın başında dua etti.
Ermenek ilçesindeki maden kazasında yaşamını yitiren işçilerden Tezcan Gökçe’nin, Ermenek’e bağlı Kazancı beldesindeki Kazancı İlkokulu 4. sınıfında okuyan oğlu Recep, bu yarıyıl tatilinde ilk defa karnesini
babasına gösterememenin üzüntüsünü yaşadı.
Karnesini aldıktan sonra ilk önce dedesi Recep ve
ninesi Ayşe Gökçe’nin evine giden küçük Recep, büyüklerinin ellerini öptü.
“Oğlum yüzme de bilmezdi, suyun içinde ne yaptı?”
sözleri ile tüm Türkiye›yi duygulandıran maden işçisi
Tezcan Gökçe’nin annesi Ayşe Gökçe, torununun büyüyüp mühendis olacağına inandığını söyledi. Recep
Gökçe, daha sonra dedesi ile babasının mezarına gitti.
50
Karaman’ın Ermenek ilçesindeki kömür ocağında 28
Ekim’de meydana gelen su baskını nedeniyle 18 işçi
mahsur kalmış, arama kurtarma çalışmaları kapsamında 38 gün sonra işçilerin tamamının cansız bedenine
ulaşılmıştı. Soruşturma kapsamında maden ocağının
sahibi Saffet Uyar ile maden sahasının ruhsat sahibi
Abdullah Özbey›in de aralarında bulunduğu 5 kişi tutuklanmıştı.
Sendikamız Genel Başkanı Eyüp Alemdar, sosyal
medya üzerinden yaptığı açıklamada : “Ne yazık ki
Ermenek’te maden ocağını su basması sonucu 18 işçimiz hala mahsur. Dualarımız onlar için” dedi.
4 Aralık Dünya Madenciler Günü
K
oop-İş Sendikası Genel Başkanı Eyüp Alemdar, "4 Aralık Dünya Madenciler Günü" dolayısıyla bir basın açıklaması yaptı. Genel Yönetim Kurulu adına yapılan açıklamada şu görüşlere yer
verildi;
4 Aralık Dünya Madenciler Gününü yürekten kutluyoruz.
Bu yıl Soma ve Ermenek başta olmak üzere çok sayıda
kömür ve linyit madeninde art arda ölümler yaşandı.
1941 yılından bu yana hayatını kaybeden işçi sayısı
3000'i geçti.
Ülkemizde yaşanan art arda maden kazaları milletimizi çok derinden sarsmış ve yasa boğmuştur. Bu kazalar işçi sağlığı ve iş güvenliğinin nekadar önem arz
ettiğinin de en acı ve çarpıcı kanıtı olmuştur.
Bugün 4 Aralık, bizle için buruk ve üzgün bir gündür.
Buradan hayatlarını kaybeden maden şehitlerimizi
saygı ve rahmetle anıyor, yakınlarına sabır ve bir daha
böyle acıların yaşanmamasını diliyoruz."
51
Ankara 1
Şube Haberleri… Şube Haberleri… Şube Haberleri… Şube Haberleri…
Ankara 1 No’lu Şube Başkanlığına Murat Türkekul getirildi
Ankara 1 No ‘lu Şube Başkanlığına Şube Yönetim Kurulu tarafından Murat Türkekul getirildi. Ayrıca Denetleme Kurulu Başkanlığına Mehmet Turan, Şube Disiplin Kurulu Başkanlığı’na da Ahmet Güven getirildi. Ankara 1 Nolu Şube’den Koop-İş Genel Merkezine Ziyaret Ankara 1 No’ lu Şube Yönetim, Denetleme
ve Disiplin Kurulu üyeleri Genel Merkez Yönetimini ziyaret etti. Ziyarette Genel Başkan
Eyüp Alemdar ve Genel Merkez Yönetim Kurulu üyeleri hazır bulundu. Ankara 1
Aynı zamanda Genel Eğitim Sekreteri görevini sürdüren Murat Türkekul ‘a yeni görevinde başarılar
dileriz.
Üyelere Özel Sağlık Anlaşmaları
Ankara 1 Nolu Şube ile Özel Keçiören Hastanesi ve Özel Viadent Kocatepe Ağız ve Diş
Sağlığı Polikliniği arasında Koop-İş Sendikası
üyeleri için indirimli sağlık hizmeti anlaşması imzalandı. Keçiören Hastanesi ile yapılan
anlaşmaya göre üyelerimize, bakmakla yükümlü oldukları kişilere, hastalar tarafından
ödenmesi gereken yasal ek ücretlerde %10
oranında indirim uygulanacaktır. Koop-İş
Sendikası üyelerine 17.11.2015 tarihine kadar
Check-Up hizmeti 200 TL’ye verilecektir.
Özel Viadent Kocatepe Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği ile yapılan indirim anlaşmasına göre üyelerimizden muayene ücreti alınmayacaktır. Tüm
tedavilerde %25 oranında indirim, uygun ödeme
koşulları, taksitlendirme ve implant tedavilerinde
ömür boyu garanti verilmektedir. Sözleşme, Mesul Müdür Uzman Doktor Atilla Koçer ile Ankara
1 Nolu Şube Mali Sekreteri Kadir Erol arasın da
imzalanmıştır.
52
Ankara 2
Ankara 2 Nolu Şube ile Maya Göz
arasında, “indirim protokolü” imzalandı. Buna göre Koop-İş üyeleri ile
yakın akrabalarına bir çok kalemde
indirim imkânı sağlandı. Lazer, cerrahi ve estetik işlemleri de kapsayan
sözleşme, Ankara 2 Nolu Şube Başkanı Abdurrahim Pir ile Maya Göz
Hastanesi Genel Müdürü Bulut Oğuz
Bölük arasında imzalandı. Yılsonuna
kadar geçerli olacak protokolden yararlanmak isteyen Koop-İş üyeleri,
hastaneye gittiklerinde üye kimlik
kartlarını göstermeleri yeterli olacak.
Bunun yanında SGK kapsamının dışında olan akademisyen hekimlerin (Por. Dr. Doç. Dr. Yrd. Doç. Dr.) yapacağı muayene, prosedür,
tetkik ve operasyon işlemlerine de indirim uygulanacak. Üyelerimize hayırlı olsun.
Ankara 2
Üyelere Özel Sağlık İndirim Protokolü
Tapu ve Kadastro Ziyareti
Adana
Ankara 2 No’lu Şube Başkanı Abdurrahim Pir,
28 Ağustos 2014 tarihinde Tapu ve Kadastro
Ankar Bölge Müdürü Faruk Dönmez’i makamında ziyaret etti. Genel Kurulumuzun ardından sendikamızın faaliyetleri ve üyelerimizin
sorunları ile ilgili istişarelerde bulundu. İş Sağlığı ve Güvenliği Semineri
TÜRK-İŞ Konfederasyonu tarafından,
21 Ekim 2014 tarihinde Adana Sürmeli Otel’de gerçekleştirilen İş Sağlığı ve Güvenliği Seminerine Koop-İş
Sendikası üyeleride katıldı.
53
Malatya
Üyelerimize Özel İndirim
Elazığ Anadolu Hastahanesi ile üyelerimize özel indirim
sözleşmesi imzaladık. Üyelerimizin tüm tahlil, yatak ve
ameliyat larda %30 indirim hakkına sahip olduğu bir anlaşma imzaladık. Tüm üyelerimize hayırlı olsun.
Erzurum
Hayırlı Olsun Ziyareti
Erzurum Şubesi göreve yeni seçilen Erzurum Barolar Birliği Başkanı Av. Talat Göğebakan’a makamında hayırlı olsun ziyareti
gerçekleştirdi. Gaziantep
Ziyarette Göğebakan’a Sendikamız hakkında genel bilgi verilip, genel görüş ve
düşünceler aktarılarak sohbet gerçekleştirilmiştir. Ziyarette hayırlı olsun dileklerini
ileten Şube heyetimize, Yeni Başkan, bu
ziyaretten duydukları memnuniyeti ve teşekkürlerini iletmiştir.
Tapu Kadastro Müdürüne Ziyaret
Koop-İş Sendikası Gaziantep Şube Başkanı M.Akif SARICA ve Tapu Kadostro iş yeri
temsilcisi Oguzhan Yıldız Gaziantep Tapu
ve Kadastro 13. Bölge Müdürlüğü’ne yeni
atanan Mustafa Aslan’ı makamında ziyaret
etti.
Başkan M.Akif Sarıca, yeni görevinde
ve çalışma hayatında yeni bölge müdürü
Mustafa Aslan’a sendikamız ve şahsı adına
hayırlı uğurlu olsun dileklerini iletirken başarılar diledi.
Bölge Müdürü Mustafa Aslan’da bu güzel ziyaretten duyduğu memnuniyeti ve mutluluğu dile getirirken teşekkürlerini iletti.
54
İzmir
Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Akkurt’u Gaziantep Şube olarak
makamında ziyaret ettik. Akkurt’la Milli Eğitimde çalışan İşçilerin sorunları üzerine görüştük. Karşılıklı görüş ve bilgi alışverişinde
bulunduk.
Gaziantep
İl Milli Eğitim Müdürü Ziyareti
Bölge Müdürüne Ziyaret
İzmir
İzmir Tarım Kredi Kooperatifleri Bölge Müdürü Mehmet Tevfik Ongun’a, Koop-İş Sendikası
İzmir Şube Başkanı Umut Başyayla ve beraberinde İdari Sekreter Mustafa Önol›la birlikte
ziyaret gerçekleştirildi. Ziyarette işçi sorunları
konuşuldu.
Üyeler Memnun
Trakya Birlikte yapılan Toplu Sözleşme
sonrası Trakya Birlik çalışanı üyelerimize
Koop-İş Sendikası İzmir Şube olarak sorunlarını dinlemek için ziyaret gerçekleştirdik.
Ziyaretimizde üyelerimiz yapılan toplu
sözleşmeden memnun olduklarını dile getirerek Sendikamıza teşekkür ettiler.
Kayseri
“İMZA” İndirim Anlaşması
Kayseri “Forum AVM” de faaliyet gösteren İMZA giyim mağazası ve Koop-İş sendikası Kayseri şubesi arasında, üyelerimize özel indirim anlaşması yapılmıştır.
İmza Kayseri Şubesi yetkilileri ve Koop-İş Şube Başkanı İdris
GÜVEN’in aralarında imzalanan anlaşmadan sonra, bütün
üyelerimiz önümüzdeki 1 yıl boyunca fahri ve emekli üyelerimizde dahil olmak üzere, yapacakları her alışverişte KDV
fiyatının da dahil olduğu %10 luk indirimden faydalanabileceklerdir.
Bütün üyelerimize hayırlı ve uğurlu olsun. 55
Kayseri
Koop-İş Üyelerine Termal İndirim
Thermal Resort Otel ile Koop-İş Sendikası Kayseri Şubesi arasında indirim
anlaşması yapıldı. Yapılan anlaşmaya
göre açık büfe kahvaltı, akşam yemeği,
sıcak içecekler, yüzme havuzu, termal
havuz, sauna, fitnes salonu oda ücretine dahildir. Koop-İş Sendikası üyelerine %25 inidirm yapılacaktır. İndirim
sözleşmesini Kayseri Şube Başkanı İdris
Güven ile Otel yönetimi imzaladı. Tekirdağ
Malatya
Yapılan indirim sözleşmesinin üyelerimize hayırlı olmasını diliyoruz.
Diyarbakır’da Yoğun Katılım
Koop-İş Sendikası Malatya Şubesi Yönetim Kurulu Toplantımız 25.10.2014
tarihinde Diyarbakır’da gerçekleştirilmiştir. Aynı zamanda Diyarbakır’daki
üye artışından dolayı üyelerimizin yoğun katılımı ile iki yeni temsilci seçimi
yapılmıştır.
İl Emniyet Müdürüne Ziyaret
Tekirdağ İl Emniyet Müdürü Halil
Turan Erol’u Koop-İş Sendikası Tekirdağ Şubesi olarak makamında
ziyaret ettik. Ziyaretimizde işçilerimizin sorunları hakkında karşılıklı
bilgi ve fikir alışverişinde bulunduk.
Ayrıca Emniyet Müdürüne Sendikamız hakkında bilgi verdik. Ziyaretimizden duydukları memnuniyeti dile getiren Erol, Şubemize teşekkürlerini iletti. Bizde kendilerine
çalışmalarında başarılar diledik.
56
Trabzon
3 Aralık Dünya Engelliler Gününde Üyelerimizle
Sendikamız Trabzon şubesi, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü vesilesiyle, iş yerlerinde ki engelli
üyelerimize 3 Aralık çarşamba günü ziyaret faaliyeti gerçekleştirmiştir. Trabzon şube başkanı
Haydar Boğuşli ve beraberindeki şube heyeti engelli üyelerimizle bir araya gelerek günün anlam
ve önemine dair sohbet ve işçilerin sorunlarına
yönelik bilgilendirme faaliyetinde bulundu.
Koop-İş Sendikasına Üye Olan Taşeron İşçilere Toplu İş
Sözleşme Taslak Çalışması Bölge Hastanesinin Konferans
Salonunda Gerçekleşti.
Van
Koop-İş Sendikası Van’da Üyeleriyle Buluştu
Van kamu hastanelerinde çalışan Koop-İş sendikasına üye
olan taşeron işçilere Toplu İş Sözleşme taslak çalışması bölge hastanesinin konferans salonunda gerçekleşti. Konferans
konuşmasını yapan Koop-İş sendikası Van Şube Başkanı Ayhan Özbek, “Değerli bay ve bayan işçi, emekçi arkadaşlar,
bizlere vermiş olduğunuz destek ve duyduğunuz güvenden
dolayı şahsım ve sendikam adına teşekkür ediyor, hepinizi
saygıyla selamlıyorum. Değerli arkadaşlar öncelikle sizlerin hak ve çıkarlarını korumak, bu hak ve çıkarları geliştirmek ve bu doğrultuda güçlü bir dayanışma oluşturmak misyonu ile yola çıktık. Koop-İş
Sendikası bugün bu misyonu yerine getirmiş ender sendikalardan birisidir. Barış ve huzur içinde bir
çalışma ortamının hak ve çıkarları korunan ve geliştirilen, insanca yaşama özlemlerinizin gerçekleştiği
günlerdeyiz ve bugün burada sizlerin de fikirlerini alarak iş güvencesi ve ekonomik anlamda taslak çalışması yapacağız. İnşallah yakın zaman içerisinde toplu iş sözleşmesini de bitireceğiz” diye konuştu.
Konuşmasının sonunda ise bütün üyelere hayırlı olsun dileklerinde bulundu.
Van Şube Bölge Toplantısı Batman’da Yapıldı
Van
Batman, Van, Bitlis, Hakkari ve Şırnak’ dan gelen yönetim kurulu üyeleri vergilerde ki haksız ve adaletsiz
uygulamaların ortadan kaldırılması için Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in memleketi Batman’dan, Koop-İş
Sendikası Bölge Toplantısından seslendiler.
Toplantı sonrasında açıklama yapan Van Şube Başkanı
Ayhan Özbek, “ Vergi politikası uygulaması temel aracı
olan bütçe 2015 yılı merkezi yönetim bütçe kanunu tasarısı olarak yüce meclisimizde görüşülmektedir. Ülkemizde gelir vergisini ödeyenlerin çoğunluğunu asgari
ücretliler oluşturmaktadır. Gelir ve kazanç üzerinden
alınan verginin yaklaşık 3’te 2’si asgari ücretliler tarafından ödenmektedir. Toplam vergi gelirleri içinde
%70’lere ulaşmasından dolayı vergiler çalışanların vergi yükünü daha da arttırmaktadır. Talebimiz ve
beklentimiz 2015 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile ilgili yüce Mecliste yapılacak müzakerelerde ücretli çalışanlara karşı haksız ve adaletsiz durumun ortadan kaldırılmasıdır. Bu kapsamda asgari
geçim indiriminin asgari ücret seviyesine getirilmesi, işçiler için gelir vergisi tarifesindeki oranların düşürülmesi, miktarların arttırılması ve gerekli düzenlemelerin yapılması gerekmektedir” diye konuştu.
57
Muhasebe Sayfası… Muhasebe Sayfası… Muhasebe Sayfası… Muhasebe Sayfası…
ASGARİ ÜCRET NET HESABI VE
İŞVEREN MALİYETİ
01.01-30.06.2015 01.07-31.12.2015
ASGARİ ÜCRET
1201.5
1273.5
SGK PRİM %14
168.21
178.29
İŞSİZLİK SİG.FONU %1
GELİR VERGİSİ %15
12.02
153,19
12.74
162,3
90.11
90.11
9.12
9.67
KESİNTİLER TOPLAMI
NET ASGARİ ÜCRET
342,54
949.07
363,07
1000.54
ASGARİ ÜCRET
SGK PRİM %15,5 (İŞVEREN PAYI)
İŞVEREN İŞSİZLİK FONU %2 1201.5
186.23
24.03
1273.5
197.39
25.47
1411.76
1496.36
ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ(BEKAR)
DAMGA VERGİSİ %07,59
İŞVERENE TOPLAM MALİYET
KIDEM TAZMİNATI TAVANI
01.01-30.06.2015
DÖNEMİ (01.01-30.06.2015)
ÇOCUK YARDIMI İSTİSNA TUTARI
AİLE YARDIMI İSTİSNA TUTARI
YEMEK YARDIMI İSTİSNA TUTARI
(GÜNLÜK)
3541.37
SGK
GVK
24.03 19.83
120.15 169.24
2.4
13
2015 ÜCRET GELİRİ VERGİ DİLİMİ
0/12.000 TL
12.001/29.000 TL
29.0001/106.000 TL
106.001 TL VE ÜSTÜ
15%
20%
27%
35%
SİGORTA PRİMİNE TABİ TABAN VE TAVAN ÜCRET
DÖNEMİ
TABAN ÜCRET
01.01-30.06.2015
1,201.50
01.07-31.12.2015
1,273.50
TAVAN ÜCRET
7,809.90
8,277.90
Sendikamıza ait hesap numaralarımız.
1-) MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI MERKEZ VE TAŞRA TEŞKİLATI İLE İLGİLİ ÖDENECEK AİDATLAR
-Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı merkez ve taşra teşkilatı işyerlerinde çalışan üyelerimiz aidatlarını T.C. ZİRAAT
BANKASI/ANKARA ANITTEPE ŞUBESİ IBAN:TR 12 0001 0008 3303 4235 7051 77 sayılı hesaba yatırılacaktır.
2-) TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİ,TAR-İŞ,ÇUKOBİRLİK,TRAKYA BİRLİK,PANCAR EKİCİLERİ BİRLİĞİ,DEVLET
KİTAPLIKLARI,VİLAYET VE KAYMAKAMLIK ÇALIŞANLARI VE DİĞER ÜYELERİMİZ İLE İLGİLİ ÖDENECEK AİDATLAR
-Aidatların T.C. ZİRAAT BANKASI/ANKARA HAMAMÖNÜ ŞUBESİ IBAN:TR 13 0001 0007 0603 4235 7050 10
sayılı hesaba yatırılacaktır.
3-) TAPU KADASTRO VE TAPU SİCİL MÜDÜRLÜKLERİ İLE İLGİLİ ÖDENECEK AİDATLAR
-Aidatların T.C. ZİRAAT BANKASI/ANKARA YENİŞEHİR ŞUBESİ IBAN:TR 06 0001 0004 7103 4235 7051 49 sayılı
hesaba yatırılacaktır.
4-) EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MERKEZ VE TAŞRA TEŞKİLATI İLE İLGİLİ ÖDENECEK AİDATLAR
- Aidatların T.C. ZİRAAT BANKASI/ANKARA HAMAMÖNÜ ŞUBESİ IBAN:TR 75 0001 0007 0603 4235 7051 55
sayılı hesaba yatırılacaktır.
ÇOK ÖNEMLİ:
Aidat listelerinin posta yolu ile veya e-mail adresimize ([email protected]) gönderilmesini; yasa gereği 1)
Aidat listesinde işyeri adının yazılması, 2) Aidat listesinde yetkili imzanın olması kesinlikle gerekmektedir.
-Aidat listelerinin hesaplarımıza sağlıklı işlenebilmesi için aidat listelerinin bir suretinin her ay düzenli olarak
sendikamıza gönderilmesi gerekmektedir.
-Aidatların Defterdarlık ve Mal Müdürlükleri vasıtasıyla gönderilmesi nedeniyle diğer işyerlerimize ait üyelerimizin
aidatları ile birleştirilerek toplu olarak gönderilmektedir. Bu konuda Defterdarlık ve Mal Müdürlükleri personelleri
uyarılarak verilen hesap numaralarına aidatların yatırılması gerektiğini bildiriniz.
- Defterdarlık ve Mal Müdürlüklerinde Koop-İş Sendikası’na ait Maliye Bakanlığı’nda açılmış olan 333.10.02.10
numaralı Emanetler hesabı ayrıntı kodu ve sendikamızın bağlı bulunduğu ANKARA/MİTHATPAŞA Vergi Dairesi
8790030857 Sayılı vergi numarası belirtilecektir.
-Üye aidat kesintisi 6356 Sayılı Sendikalar yasasının 18/1 maddesi gereğince üye işçinin ait olduğu aydaki bir
günlük brüt ücretinin,% 80’i tutarındaki miktar net olarak 1aylık aidat bedeli olarak ödenir.
Aidat kesintisinde kesinlikle sosyal yardımlar dahil edilmez, üye aidatı sadece 1 günlük ücretin brütünden kesilir.
-6356 Sendikalar kanunun 18.maddesi gereğince, ödenmesi gereken aidatı kesmeyen veya kesmesine rağmen
veya 1 ay içinde ilgili işçi sendikasına ödemeyen iş veren, bildirim şartı aranmaksızın aidat miktarını bankalarca
işletme kredisine uygulanan en yüksek faiziyle birlikte ödemekle hükümlüdür.
58
Koop-İş
Sendikası Marşı
Baştan başa güzel yurdum
Emek vermek gerek sana
Koop-İş’te birleşerek
Coşku katmak gerek sana
Birlik, büro, okullarda
Çarşı, market, vakıflarda
Hayatın her alanında
Örgütlenmek gerek sana
Gerek sana gerek bana
Gerek uzakta durana
Sendika yürek evidir
Yürek vermek gerek sana
Hep birlikte söz birlikte
Kış birlikte yaz birlikte
Koop-İş’e gel kardeşim
Emeğin gücü birlikte
Türkü türkü ilmek ilmek
Vatan sevgi namus emek
Çalışmak özgürlük demek
Koop-İş güven demek
Milletimin hizmetinde
Haklarımın bilincinde
Kardeşlikte birleşerek
Emek vermek gerek sana
Zafer
inanmakla
balar
Umut edip inanarak gidilen yolda
Doğruya eşlik et yanındadır Mevla
“Ben” yerine “biz” diyerek koş yarına
Unutma, Zafer inanmakla başlar
Korkuya kapılma sakın hakkını ara
Senin olanı savun geride durma
İstemesini bilirsen yüzbinler yanında
Unutma, zafer inanmakla başlar
Kandırmaya çalışırlar sakın inanma
Riyakar olanlarla yolunu bağlama
Baskılar rotan olsun sığın Allah’a
Unutma, zafer inanmakla başlar
Çekinme hadi sende gel aramıza
Birlikten kuvvet doğar sakın unutma
Hadi cesur ol duralım omuz omuza
Unutma, zafer inanmakla başlar
İsmigül Çetinsu / IKEA Ümraniye
Kadın erkek biz işçiler
Geleceği kuruyoruz
Koop-İş’te omuz omuza
Al bayrakla yürüyoruz
59
Basında Koop-İş Sendikası… Basında Koop-İş Sendikası… Basında Koop-İş Sendikası…
Adapazarı Akşam
Batman Rehber
Ayyıldız Toros
Birgün
Bizim Sakarya
Milliyet Ankara
60
Basında Koop-İş Sendikası… Basında Koop-İş Sendikası… Basında Koop-İş Sendikası…
Edirne Yenigün
Gaziantep
Erzurum Pusu
la
Hakimiyet
Gaziantep Hak
imiyet
Gaziantep Ekspre
s
Referans
61
Basında Koop-İş Sendikası… Basında Koop-İş Sendikası… Basında Koop-İş Sendikası…
Gaziantep G
n
Önce Vata
üneş
Sakarya Yenigün
ete
Milli Gaz
Türkiye
Bizim S
62
akarya
na
Samsun Are
Basında Koop-İş Sendikası… Basında Koop-İş Sendikası… Basında Koop-İş Sendikası…
Kayseri Maç
Yeni Ekono
mi
Yeni Ça
ğ
?????
Tekirdağ Şafak
63
SOSYAL HABERLER
Vefat ve Başsağlığı
• Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu eski Genel Başkanı
Salih KILIÇ’ ın annesi Hak’kın rahmetine kavuşmuştur.
• Sendikamız Eski Genel Başkanlarından Can SERT’in annesi
02.10.2014 tarihinde,
• Samsun Emniyet Müdürlüğü'nde çalışan üyemiz Ali Bölükbaş,
16.02.2015 tarihinde geçirmiş olduğu ani rahatsızlık sonucu,
• Kırşehir İl Milli Eğitim Bakanlığı'nda çalışan üyemiz Ramazan
Akça 16.02.2015 tarihinde,
• Şırnak Cizre İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde çalışan üyemiz
Edip DUYGU geçirdiği kalp krizi sonucu,
• Mardin Kızıltepe Milli Eğitim Müdürlüğü’nde çalışan üyemiz
Mustafa Bilik ve Kardeşi, geçirdiği trafik kazası sonucu,
• Osmaniye 2071 Sayılı Yarbaşı Tarım Kredi Kooperatifi’nde çalışmakta olan Ziraat Mühendisi üyemiz Abdullah Uyarlar 25
Ekim 2014 tarihinde geçirdiği trafik kazası sonucu,
• Kayseri Şubemize bağlı çalışan üyemiz Mehmet Kara
24.10.2014 tarihinde,
• Kars MEB’de çalışan sendika temsilcimiz Burhanettin Çelik,
• Kayseri şubemize bağlı çalışan üyemiz Hayrettin Yılmaz
18.11.2014 tarihinde,
• Diyarbakır Milli Eğitim Müdürlüğünde Çalışan üyemiz Ömer
Işık,
• Balıkesir şubemize bağlı çalışan üyemiz, Emekli Bölge Personeli Mehmet EREN,
• Sendikamız üyesi ve çalışanı, Ziraat Mühendisi Cüneyt KESKİNKILINÇ’ ın babası Mehmet KESKİNKILINÇ,
• Kayseri şubemize bağlı çalışan üyemiz Osman Çakıcı ve Eşi
21.11.2014 tarihinde,
• Kayseri şubemize bağlı çalışan üyemiz Saadet Deneme’nin
Babası 22.11.2014 tarihinde,
• Kayseri şubemize bağlı çalışan üyemiz Zafer Uçgul’un babası
28.11.2014 tarihinde,
• Kayseri şubemize bağlı çalışan üyemiz Selami Kaygısız’ın kayınbabası 06.01.2015 tarihinde,
• Kayseri şubemize bağlı çalışan üyemiz Ahmet Emin Karagöz’ün kayınvalidesi 08.01.2015 tarihinde,
• Kayseri şubemize bağlı çalışan üyemiz Ayhan Sağlamer’in kayınbabası 09.01.2015 tarihinde,
• Tokat-Turhal Milli Eğitim çalışanı üyemiz Murat VURAL’ın Abisi 21.01.2015 tarihinde,
• Sivas TKK Sivas Bölge Birliğine bağlı Yildizeli Kooperatifi çalışanı üyemiz Fatih KAHRAMAN’ın Kayınvalidesi 20.11.2014
tarihinde,
• Kayseri şubemize bağlı çalışan üyemiz Baki Özkan’ın babası
16.01.2015 tarihinde,
• Sivas Şubemize bağlı Tokat-Turhal Milli Eğitim çalışanı üyemiz
Turan AKINCI’nın kayın babası 08.09.2014 tarihinde,
• Erzurum MEB üyemiz Behit Çiftçioğlu’nun babası,
• Erzurum MEB üyemiz Çetin Zengin’in anne ve babası,
• Erzurum MEB üyemizZeki Dağ’ın annesi,
• Erzurum MEB üyemiz Secahattin Gültekin’in annesi,
• Erzurum MEB üyemiz Ayhan Elaldı’nın babası,
• Erzurum MEB üyemiz Razih Çelik’in eşi,
• Erzurum MEB üyemiz Canip Destegül’ün annesi,
• Erzurum MEB üyemiz Öner Çakıcı’nın babası,
• Karaurgan Tarım Kredi Kooperatifi’nde çalışan üyemiz Ferit
Çubukçu’nun babası,
• Erzurum TKK’da çalışan üyemiz Berna Aksu’nun amcası,
64
• Yağan TKK’da çalışan üyemiz Yasin Erhan’ın babası,
• Adana 1 Nolu Şubemize bağlı üyemiz Mustafa Gök’ün annesi
Ayşe Durdu GÖK 25.08.2014 tarihinde,
• Adana 1 Nolu Şubemize bağlı üyemiz Ekrem Dağlı’nın babası
Arif Dağlı 02.09.2014 tarihinde,
• Adana 1 Nolu Şubemize bağlı üyemiz Mustafa Bindebir
14.10.2014 tarihinde,
• Adana 1 Nolu Şubemize bağlı üyemiz Mustafa Alakız’ın babası Halil Alakız 23.10.2014 tarihinde,
• Adana 1 Nolu Şubemize bağlı üyemiz Abdullah Uyarlar
27.10.2014 tarihinde,
• Adana 1 Nolu Şubemize bağlı üyemiz Şerafettin Budak’ın annesi Hatice Budak 04.11.2014 tarihinde,
• Adana 1 Nolu Şubemize bağlı üyemiz Cengizhan Güler’in
babası Musa Güler 16.11.2014 tarihinde,
• Adana 1 Nolu Şubemize bağlı üyemiz Rüştü Coşkun’un annesi Hürü Coşkun 29.12.2014 tarihinde,
• Adana 1 Nolu Şubemize bağlı üyemiz Ercan Karabıyık’ın annesi Mübeyye Karabıyık 13.01.2014 tarihinde,
• Adana 1 Nolu Şubemize bağlı üyemiz Mehmet Bozoğlu’nun
annesi Ayşe Bozoğlu 22.01.2015 tarihinde,
vefat etmiştir. Vefat edenlere Allah’tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına başsağlığı dileriz.
DOĞUM
• Kayseri Şubemize bağlı üyemiz Resul Koca’nın Ali adında,
• Kayseri Şubemize bağlı üyemiz Fuat ÖRS’ün Aslıhan adında,
Tahsin Güven’in Adnan adında,
• Kayseri Şubemize bağlı üyemiz Sinan Kurnaz’ın Zeynep Erva
adında,
• Kayseri Şubemize bağlı üyemiz Hasan Pakkan’ın da Turan
adında,
• Adana 1 Nolu Şubemize bağlı çalışan üyelerimizden Taner
Teker’in 25.09.2014 tarihinde Elif Naz adında,
• Adana 1 Nolu Şubemize bağlı çalışan üyelerimizden Haluk
Ataşlı’nın 10.10.2014 tarihinde Ceyda adında,
• Adana 1 Nolu Şubemize bağlı çalışan üyelerimizden Murat
Yıldız’ın 09.11.2014 tarihinde Sena Nur adında,
• Adana 1 Nolu Şubemize bağlı çalışan üyelerimizden Fatih Seyithanoğlu’nun 02.11.2014 tarihinde Zehra adında,
• Adana 1 Nolu Şubemize bağlı çalışan üyelerimizden Ali Akçıvı’nın 27.11.2014 tarihinde Hamide adında çocukları dünyaya gelmiştir.
Yeni doğan bebeklere sağlıklı bir ömür dileriz.
EVLENME
• Tokat-Turhal Milli Eğitim çalışanı Üyemiz Veyis ANDIÇ’ın
Kızı 21.12.2014 tarihinde evlenmiştir.
• Tarım Kredi Kooperatifleri Sivas Bölge Birliği çalışanı Üyemiz
Nuriye ÖZDEMİR HASBEK 06.12.2014 tarihinde evlenmiştir.
• Tokat-Turhal Milli Eğitim çalışanı üyemiz Birol DEVECİ’nin
Oğlu 07.09.2014 tarihinde evlenmiştir.
• Yakutiye Sosyal Yardımlaşma Vakfı Sendika Temsilcisi Emrah
Akar 09.11.2014 tarihinde evlenmiştir.
• Erzurum İl Milli Eğitim Müdürü Resul Demir’in oğlu
17.01.2015 tarihinde evlenmiştir.
Evlenen çiftlerimize bir ömür boyu mutluluklar dileriz.
e-devlet Üzerinden
Sendikaya Üye Olmak Çok Kolay
6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi kanununa göre 7 Kasım 2013 tarihinden itibaren Sendika üyelik işlemleri e-devlet kapısı üzerinden yapılıyor. e-devlet üzerinden gerçekleşecek üyelik işlemleri için izlenecek yollar aşağıda sıralanmıştır.
1- www.turkiye.gov.tr adresine giriniz.
4- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bölümünün altındaki “İşçi Sendikaları üyelik işlemleri” bölümüne tıklayınız.
4
5- Listenin ilk sırasında yer alan “Koop-İş”i seçerek listenin
altındaki üyelik başvurusu butonuna basınız.
1
2- TC kimlik numaranızı ve e-devlet şifrenizi ilgili kutucuklara yazarak “Sisteme iriş” bututonuna basınız. (e-devlet şifreniz
yoksa en yakın PTT şubesinden alabilirsiniz)
5
6- Açılan sayfada ilgili bölümlere telefon, e-posta ve adres
bilgilerinizi yazınız ve sayfanın altındaki “başvur” bututonna tıklayınız.
2
3- Sayfanın üst kısmındaki “e-hizmetler”e tıklayınız.
6
3
Üyelik işlemleriyle ilgili sorun yaşamanız durumunda Sendikamız Genel Merkezi ve şubeleriyle irtibata geçiniz.
7
Eyüp ALEMDAR
Genel Başkan
[email protected]
Metin Güney
Genel Sekreter
[email protected]
Ahmet Karaman
Genel Mali Sekreteri
[email protected]
Osman Aksoy
Genel Teşkilatlandırma Sekreteri
[email protected]
Murat Türkekul
Genel Eğitim Sekreteri
[email protected]
ADANA 1 ŞUBESİ • Şube Başkanı: Rasim MART
Reşatbey Mah. Fuzuli Cad. Gürcan Apt. 61/1 Kat: 4 No: 15 Seyhan/Adana
Telefon: (0322) 322 32 28 • Faks (0322) 322 32 28
e-posta [email protected] • GSM: 532 495 30 03
KAYSERİ ŞUBESİ • Şube Başkanı: İdris GÜVEN
Sahabiye Mah. Buyurkan Sok. Türkaslan İş Merkezi Kat:3 No:6 Kocasinan / Kayseri
Telefon (0352) 222 19 15 • Faks (0352) 222 19 15
E-posta [email protected] • GSM: 533 364 71 04
ANKARA 1 ŞUBESİ • Şube Başkanı: Murat TÜRKEKUL
İzmir Cad. Fevzi Çakmak Sokak No:15/10 Kızılay/Ankara
Telefon (0312) 231 32 74 • Faks (0312) 230 52 69
E-posta [email protected] • GSM: 549 727 45 93
KONYA ŞUBESİ • Şube Başkanı: Rafet DURMAZ
Nişantası Mah. Şehit Ömer Taşer Sok. Tunahan Ap. No: 3/4 Selçuklu/Konya
Telefon (0332) 351 72 73 • Faks (0332) 351 72 73
E-posta [email protected] • GSM: 532 481 78 47
ANKARA 2 ŞUBESİ • Şube Başkanı: Abdurrahim PİR
İzmir Cad. Fevzi Çakmak Sokak No:15/6 Kızılay/Ankara
Telefon (0312) 232 20 24 • Faks (0312) 230 52 61
E-posta [email protected] • GSM: 532 495 30 09
MALATYA ŞUBESİ • Şube Başkanı: Necdet DURAK
Milli Egemenlik Cad. No: 28 Kat: 1 Daire No: 3
Telefon (0422) 326 34 36 • Faks (0422) 326 34 36
E-posta [email protected] • GSM: 532 495 30 13
ANTALYA ŞUBESİ • Şube Başkanı: Tevfik Muratoğlu
Muratpaşa Mah. Evliya Çelebi Cad. M. Eğitmencioğlu Apt. No:52/4 Muratpaşa/Antalya
Telefon (0242) 344 00 95 • Faks (0242) 344 00 95
E-posta [email protected] • GSM: 532 474 99 45
SAKARYA ŞUBESİ • Şube Başkanı: Şevket ULUSİNAN
Papuçcular Mh. Değirmenhan Sk. Pilavlar Apt. Kat:2 D. 3/4 Adapazarı/Sakarya
Telefon (0264) 277 15 55 • Faks (0264) 277 15 55
E-posta [email protected] • GSM: 532 495 30 05
BALIKESİR ŞUBESİ Şube Başkanı: Levent ARSLAN
Dumlupınar Mah. Ketenavdan Sok. No:2/6 Barutçu İşhanı Kat:4 No: 45 Balıkesir/Merkez
Telefon (0266) 245 45 11 • Faks (0266) 245 45 11
E-posta [email protected] • GSM: 532 411 92 05
SAMSUN ŞUBESİ • Şube Başkanı: Fati KÖYMEN
Kale Mah. Cumhuriyet Cad. No: 26 Sağlam İşhanı Kat: 4 İlkadım/Samsun
Telefon (0362) 234 40 34 • Faks (0362)234 40 34
E-posta [email protected] • GSM: 532 617 63 34
ERZURUM ŞUBESİ • Şube Başkanı: Tarık TOĞRUL
Gez Mah. Kazım Karabekir Cad. Kazım Karabekir Apt. A. Blok Kat:2 No:13 Yakutiye/Erzurum
Telefon (0442) 235 25 35 • Faks (0442) 235 25 35
E-posta [email protected] • GSM: 549 772 31 46
SİVAS ŞUBESİ • Şube Başkanı: Ufuk UZUNSEL
Bankalar Cad. 2. Park Sokak Ethem Tarıkahya İşmerkezi No:308 Sivas Merkez
Telefon (0346) 225 20 55 • Faks (0346) 225 20 55
E-posta [email protected] • GSM: 533 286 22 80
GAZİANTEP Şubesi • Şube Başkanı: Mehmet Akif SARICA
İncilipınar Mahallesi Kıbrıs Cad. Zeugma İş Merkezi No: 2 Kat:1 Daire:108 Şehitkâmil/Gaziantep
Telefon: (0342) 321 37 30 • Faks: (0342) 321 37 30
E-posta [email protected] • GSM: 532 495 30 11
TEKİRDAĞ ŞUBESİ • Şube Başkanı: Ziya Nur ÜZMEZ
Ortacami Mah. Belediye Cd. Gülözen Apt. Kat: 2 Daire: 3 Tekirdağ
Telefon (0282) 260 04 74 • Faks (0282) 260 04 74
E-posta [email protected] • GSM: 532 495 30 15
İSTANBUL ŞUBESİ • Şube Başkanı: Aziz HACISALİHOĞLU
Caferağa Mah. Neşet Ömer Sok. Alara Apt. No:17 Kat: 2 Kadıköy/İstanbul
Telefon (0216) 346 44 00 •Faks (0216) 346 44 24
E-posta [email protected] • GSM: 532 495 30 00
TRABZON ŞUBESİ • Şube Başkanı: HAYDAR BOĞUŞLİ
Hızır Bey Mahallesi Maraş Caddesi Öztürk İşhanı No:19 Trabzon
Telefon (0462) 229 17 33 • Faks (0462) 229 17 33
E-posta [email protected] • GSM: 549 784 38 93
İZMİR 1 ŞUBESİ • Şube Başkanı: Ümit BAŞYAYLA
Şair Eşref Bulvarı No: 102/3 Alsancak/İzmir
Telefon (0232) 465 06 06 •Faks (0232) 422 21 75
E-posta [email protected] • GSM: 549 781 55 07
VAN ŞUBESİ • Şube Başkanı: Ayhan Özbek
Şerefiye Mah. İstanbul Hastanesi Yanı Albina Sitesi A Blok Kat: 4 No:11 Van Merkez
Telefon (0432) 214 08 09 • Faks (0432) 214 08 09
E-posta [email protected] • GSM: 549 727 56 23

Benzer belgeler

17/10/2014 - Koop

17/10/2014  - Koop EKİM 2014 - SAYI: 32 Koop-İş Sendikası Adına Sahibi Eyüp ALEMDAR Genel Başkan

Detaylı

15/07/2013 - Koop

15/07/2013  - Koop KAMU KESİMİ TOPLU İŞ SÖZLEŞMELERİNDE ANLAŞMA SAĞLANDI

Detaylı

PDF dosyasını indir - Türkiye Haber

PDF dosyasını indir - Türkiye Haber Organizasyon Komitesini oluşturan üç işçi konfederasyonunun birlikte çalışmaları, emek kesiminin karşı karşıya bulunduğu sorunların aşılması ve uluslararası sendikal hareket ile birlikte politika g...

Detaylı

Dergimizin 6. sayısını PDF olarak indirmek için tıklayın.

Dergimizin 6. sayısını PDF olarak indirmek için tıklayın. Milli Eğitim Bakanlığı’nda yeni dönem toplu iş sözleşmesi hazırlıklarına başladık. Sendikamıza geçtiğimiz yıllarda katılan en büyük işyerlerinden olan Milli Eğitim Bakanlığı’nda sözleşme görüşmeler...

Detaylı