BAŞMELEK MİKAİL

Transkript

BAŞMELEK MİKAİL
BAŞMELEK MİKAİL
KARMA
29 Ekim 1998
Shasta Dağı, CA
Hari Das Melchizedek tarafından aktarılmıştır
Ben Başmelek Mikail’im. Hepinizi selamlıyorum. Sizinle olmak bir zevk ve onur. Sizinle biraz
Başmelek olmak üzerine konuşacağım. Bir çok Başmelekler olmayan bir zaman vardı. Evet, birkaç
tane vardı, ama sayıları çok azdı. Şimdi bir çok Melekler ve Başmelekler insan doğumlarını almayı
taahhüt etti, Dünyanızın zamanının son dört – beş yılında doğmuş olan bir çok çocuk Melek ve
Başmelek alanlarındandır. Bu Melekler ve Başmelekler, insan doğumunu aldıkları için, şeyleri
yapmanın yolunun yeni kurulmuş özgürlüğünü deneyimliyor. Meleklerin ve Başmeleklerin, bazı
görevleri yapmak için Anne – Baba – Tanrı tarafından yaratılmış olduğunu ve bu belli görevleri
gerçekleştirmekte çok fazla özgür irade olmadığını anlayın. Benim gibi, Mikail. Başmelek Mikail’in
kim olduğunu bir çok insan biliyor, çünkü Hıristiyan metinlerinde bir çok yerde bahsedilmiştir.
Kiliselerde ve katedral camlarında bir çok resimli tasvirler var, ama çoğu kimse gerçekte, yerimin
ne olduğunu ve komutam altında kaç Başmelek ve Melek varlıklar olduğunu anlamaz. Komutam
altında, görevleri korumak, dönüştürmek ve kozmik planın ve tüm yaradılışın odağında Sevgi’nin
planını gözetmek olan bir çok Işık Alayları, bir çok Melek Alayları olduğunu söyleyebilirsiniz. Tüm
yaradılış için kozmik planın odağı, şüphesiz, kişinin kendi için Sevginin, Koşulsuz Sevgi’nin
bütünlenmesidir ; ve ayrıca Işık Alaylarımın ve benim görevim insan varlıklarının korunmasıdır.
Bazılarınız “Neden Mikail’in korumasına ihtiyacım olsun? Neden korunmaya gereksinimim var ?”
diye soracaktır. Buna yanıt bazı insanların kalplerinde yeterli sevgiye odaklanmasıdır, onlar şimdi
tahrip edilemezdir, onlar karanlık kız ve erkek kardeşlerin enerjilerini geçirmezdir ve korunmaya
ihtiyaçları yoktur, ancak gerçek durum şu ki çoğu insan hala uyumsuz enerjileri ve kendilerini
Kaynak’tan ayıran enerjileri geri tutmak için Işığın enerjileri ve Sevginin enerjisi tarafından
çevrelenmeye gereksinim duyar. Çoğu kişi Anne – Baba – Tanrı’nın uyumsuz enerjilerin neden
yaradılış içinde işlemesine izin verdiğini soracaktır. Bunun nedeni, özgür iradedir. Ve anlayın ki,
Anne – Baba – Tanrı yargılamaz, sadece deneyimler ve Sever.
Ayrıca, çoğu kişi, çöküş olarak bilinen bu zaman esnasında....kendilerini Sevme yeteneği
geliştirmemiş insanların kalplerine korku yerleştirmek için, uyumsuz enerjiler yaratmayı taahhüt
etmiştir. Bu korkunun kaynaklandığı yerdir, çoğu kişi kalplerinin içinde hisseder, dünya dışı
sözcüğü, Şeytan sözcüğü işe karışınca, bu güçsüzleştirmedir...çünkü kendileri için hala Sevgiyi
bütünleştirmemişlerdir ve onlar hala Karma Yasalarına maruzdur.
Karma Yasaları basittir...O, Neden ve Sonuç Yasasıdır. Havuza bir taş atarsanız, taşın suya
düştüğü yerden çevreye yayılan dalgacıklar ortaya çıkar. Bu, Neden ve Etki Yasasının temsil
1
© 2012 LimitSiz | http://2012.8m.com
edilişidir. Neden ve Sonuç Yasaları, herkesin eylemlerinin ödüllerini elde edebilmesi için yerine
konmuştur. Eylemlerinin ödüllerini toplamak dediğim zaman, bu her zaman istemiş olacağınız
ödüller değildir. Şimdi Karmik Kuruldan muafiyetin (bağışlanmanın) olduğu zamandır . Karmik
Kurul çoğunuzun ismini tanıdığınız bir varlık tarafından yönetilir. Kurulun başkanı Quan Yin’dir.
O, Şefkatin Tanrıçasıdır. Çoğu kimse onu Çinli Mary olarak bilir. Şefkati ile şimdi insanlığa
bağışlanma/muafiyet verilmesine karar verdi ve eğer isterlerse tüm insanlar tüm Neden ve Etki
Yasalarından
özgür
olabilirler.
Ancak,
kendinizi
Neden
ve
Etki
Yasalarından
nasıl
özgürleştireceğinizi anlamak zorundasınız. Siz istemedikçe, sizi bağlayan bağları kesmem, çünkü
bu sizin özgür iradenizdir, sizi yaratılmış olduğunuz ve bu gezegene gelmiş olduğunuzdan beri
gerçekleştirmiş olduğunuz düşünceleriniz, sözcükleriniz, eylemleriniz ve tohumlarınız ile bağlayan
bu enerjisel bağların kuşatması içinde kalmak sizin kararınızdır. Bu enerjisel bağlar size
çakralarınız vasıtası ile bağlanır ve size tutunur, sizi enerjisel olarak diğer varlıklara bağlar, geri
ödeme yapmanız gereken varlıklar. Dengeye ulaşıldıktan sonra bile, çoğu zaman hala bağların
salıverilmesi gerçekleşmez. Şimdi kendinizi ve günahlarınızı bağışlamanın zamanı olduğunu
söyleyebilirsiniz. “Günahlar” diyorum, çünkü Hıristiyan rahiplerin vaazlarını işittiniz, Hıristiyan
kontrolcülerin vaazlarını işittiniz. Onlar size hepinizin günahkar olduğunu, günahkar olmasaydınız
doğmayacağınızı, Dünya gezegeninde enkarne olmayacağınızı söylediler. Çoğu yolla bu doğrudur,
ama siz doğmazsınız, çünkü bu sizin kusurlarınız ve enerjisel hatalarınız için Anne – Baba –
Tanrı’nın cezasıdır. Siz cezalandırılmazsınız ve rahatsız zamanlar geçirmek, yaşamınızda sizi mutlu
etmeyen şeylere sahip olmak için bu gezegene geri gönderilmezsiniz, bunlar eğlenceli deneyimler
değildir. Hepiniz ve her biriniz insan bedenine enkarne olmak için ve dersleri öğrenmek için bilinçli
bir seçim yaptınız. Enkarnasyonu veya reenkarnasyonu bir okul sınıfı olarak anlayabilirsiniz.
İlkokula gittiğiniz zaman, başkaları ile karşılıklı etkileşimin, sizden sosyal olarak ne istendiğinin,
diğerleri tarafından türün, ırkın olarak ne istendiğinin temellerini öğrenirsiniz...ama sadece temel
bilgileri ve sonra ilk okuldan mezun olursunuz ve başka bir okula gidersiniz ve başka şeyler
öğrenirsiniz. Matematik, iletişim öğrenirsiniz. Şüphesiz, bizler, sizi kontrol etmek için psişenize
konan enerjileri buraya bırakırız. Dünya üzerinde bir yaşama sahip olduğunuzda, öğrendiğinizi
veya sınıfın arkasında oturduğunuzu ve hiçbir şey yapmadığınızı söyleyebilirsiniz. Ama eğer siz
hevesli, gayretli bir öğrenci iseniz ilerlersiniz, bilgiyi emersiniz, öğrenirsiniz ve sonra ölüm denen
şeye gidersiniz. Bu sizin mezuniyetinizdir ve sonra öğrenecek daha çok şeylerin olduğunu
kavrarsınız, sonra okulun bir sonraki seviyesine gidersiniz, tekrar enkarne olursunuz, bir sonraki
sınıfa gidersiniz ve hevesli, gayretli bir öğrenci iseniz öğrenmeye gereksinim duyduğunuz şeyleri
öğrenirsiniz ve sonra ölürsünüz, tekrar mezun olursunuz. Ve sonra geri gelmeye karar verirsiniz
bir sonraki sınıfa gidersiniz ve öğrenirsiniz.
Öğrendikçe, deneyimleri dengelemeyi öğrenirsiniz, enerjileri dengelemeyi öğrenirsiniz. Size
yapılmasını istemediğiniz şeyleri başkalarına yapmamanın arzu edilir olduğunu anlarsınız. Bazı
öğrenciler daha uzun sürede öğrenir, bazıları yuvaya manzaralı bir yoldan gider, ve diğerleri direkt
ekspres bir hat için bilet alır. Yargılama yoktur, her yol mükemmeldir, her yol her bir kişi ve
herkes için mükemmeldir. Anne – Baba – Tanrı merhametlidir ve yargılayıcı değildir ve sizi her şey
için bağışlar, onu daha yapmadan önce bile bağışlar. Günahları kalplerinizde tutan sadece
kendinizsiniz ve rahiplerinize gittiğiniz ve onlara günah ile ilgili sorduğunuz zaman veya
2
© 2012 LimitSiz | http://2012.8m.com
günahlarınızı itiraf ettiğiniz zaman, size bu enerjileri dengeleme ile ulaşacağınız özgürlükten asla
bahsetmezler.
Öyleyse şimdi, Dünyanın kız ve erkek kardeşleri, kendimizi bağışlamanın zamanıdır... şimdi
suçluluğu bırakmanın zamanıdır, çünkü günah nedir ? Günah sadece tutunduğunuz bir şeydir,
insan varlıklar olarak sahip olduğunuz bir kavramdır ve günah gerçekte suçluluk duygularıdır.
Şimdi tüm kontratları, tüm bağlantıları salıvermenin zamanıdır... Tüm yoksulluk yeminlerini. Eğer
hala tedavülde kalan yoksulluk yeminlerine sahipseniz, şimdi bolluk için hazır olduğunuzu
onaylamakta sonuç yoktur. Geçmişte, Sevgiyi almak için açık olmayacağınıza dair yemin
etmişseniz, şimdi Sevgiyi almaya açık olduğunuzu onaylamakta bir sonuç yoktur, çünkü bu
yeminler, iptal edilmedikçe, hala tutulurlar. Onlar hala Akaşik Kayıtlarda yazılıdır, onlar orada
sizin kişisel kayıt kitaplarınızdadır. Bu blokajların sizin kendi benleriniz tarafından yaratıldığını
anlayın.
Şimdi, diğer varlıklarla olan bağlardan söz ettiğimizde, bir kişiyi fiziksel, zihinsel veya duygusal
olarak incittiğinizde, onlarla bir bağa sahip olursunuz. Anlayın ki, bir çok insan bu bağların
binlerce yıl sürebileceği gerçeğinin görüşünü kaybetmiştir, kişinin kendi için bağışlayıcı olmaması
nedeni ile. Ayrıca, çoğu insan başka bir insan ile cinsel bir ilişki yaşadığında, kök çakra ve cinsel
çakra vasıtası ile en azından 7 – 10 yıl sürecek olan bir bağa sahip olduğunu anlamaz. Çoğu
insanlar bu şekilde (bu yolla) karışmıştır. Bu bir yargılama değildir, sadece bir gözlemdir. Zevk
almanız için insan bedenlerine sahipsiniz, insan bedeninizden zevk almanızda yanlış olan bir şey
yoktur, insan bedeniniz ile eğlenmenizde yanlış olan bir şey yoktur. Ama, Sevgi enerjisi
olmadığında başka biri ile karşılıklı etkileşime sahip olmanın veya fiziksel bedeniniz ile başkaları
ile birleşmenin gerçekte istenir olmadığını anlayın. Bunun arzu edilir olmadığını söylediğimde,
bunların tutan ve bağlayan bağlar olduğunu size işaret etmek istiyorum ve diğerleri kendi
duygusal işlemlerinden geçerken, kendi zihinsel işlemlerinden geçerken, ayrıca siz de bu hatlar
vasıtası ile bunun enerjilerini hissedersiniz.
Karmayı salıverdiğiniz zaman, her zaman karmadan özgür olacağınızı düşünmeyin. Karmasız kalıp
kalmayacağınız size bağlıdır. Suçluluğu bütünleştirip bütünleştirmeyeceğiniz size bağlıdır.
Günahlarınız için kendinizi bağışlayıp bağışlamayacağınız size bağlıdır. Günlük yaşamlarınızdaki
ve ilişkilerinizdeki seçimler sizindir. Düşünce modelleri ile, eylemleriniz ile ve karşılıklı
etkileşimleriniz ile bir çok kişi ile karmik bağlar oluşturmak çok kolaydır. Karmasız olduğunuzu ve
başkaları ile etkileşimlerinizin ve eylemlerinizin akışı sırasında gerçek koşulsuz Sevgi ve
yargılamama pozisyonundan geldiğinizi zihinlerinizde tutun. Bu sizi karmasız tutar. Eğer hatalar
yaparsanız suçlu hissetmeyin. Benden gelmemi ve bağları kesip dönüştürmemi ve dengelememi
isteyin ve Ben geleceğim.
Size başka bir faydalı bilgi parçası vereceğim. Tasarrufumda Işığın Sütunları, Sevginin Sütunları
var. Kalplerinizde sevgi enerjisini tutmadığınızı hissettiğiniz ve korku zihinlerinize girdiği her
zaman veya karanlık erkek ve kız kardeşler tarafından veya isteği size engel olmak ve Sevgiye ve
Işığa odaklanmanıza engel olmak olan herhangi başka enerjiler tarafından baskı altında
3
© 2012 LimitSiz | http://2012.8m.com
olduğunuzu hissettiğiniz her zaman Işığın Sütunu için beni çağırın. Tekrar, siz istemedikçe size Işık
Sütununu veremem, çünkü ıstırap çekmek veya çekmemek için özgür iradeye sahipsiniz. Eğer
ıstırap çekiyorsanız, sizin için merhamet ve sevgi hissederim, ama bununla ilgili hiçbir şey
yapamam. Işığın Sütunları için beni çağırın. Bunun nasıl çalıştığını size göstereceğim : “Başmelek
Mikail, beni Işığın Sütunu ile çevrele !” İsteği yaptığınızda, bunu istediğinizi bileceğim. “ Işık Sütunu
için Mikail’i çok sık çağırmayacağım, çünkü onu rahatsız etmek istemiyorum, o çok meşgul
olmalı.” Bunlar, değersizlik hislerinden kaynaklanan enerjilerdir. Kuthumi’nin size söylediği gibi,
her biriniz değerlisiniz. İstediğiniz kadar çok Işık Sütununu sağlamak için Anne – Baba – Tanrı
tarafından Işığın Sütunları ile yüklüyüm. Eğer yapacak bir şeyim olmasaydı, zamanı nasıl
geçirirdim ? Muhtemelen canım sıkılırdı ! Diyebilirsiniz ki, aynı anda bir milyon, iki milyon, beş
milyon yerde nasıl olabilirsin ? Komutam altında Işık Alayları var ve Işık Alayları da size Sevgi, Işık
Sütunu ve koruma sağlar.
Öyleyse, şimdi kolektif olarak bir Işık Sütunu çağıralım. Bunu yapmak için, sadece benim
sözlerimi takip etmeye gereksiniminiz olacak : “Başmelek Mikail, bana bir Işık Sütunu ver, şimdi!”
Elektrik
mavisinin
aşağıya
indiğini
görün.
Bu
kadar
basit.
Kardeşlerim,
bütünleştirmenizi istiyorum, size olan şeyleri bütünleştirmenizi istiyorum.
© Hari Das Melchizedek
Tercüme
© 2004 Saffet Güler
2012 Limitsiz | http://2012.8m.com
e-mail: [email protected]
4
© 2012 LimitSiz | http://2012.8m.com
sözcüklerimi

Benzer belgeler

uyanış çağrısı

uyanış çağrısı İlkokula gittiğiniz zaman, başkaları ile karşılıklı etkileşimin, sizden sosyal olarak ne istendiğinin, diğerleri tarafından türün, ırkın olarak ne istendiğinin temellerini öğrenirsiniz...ama sadece...

Detaylı