TYAYSD YEARLING SATIŞ KATALOGU... (2660

Transkript

TYAYSD YEARLING SATIŞ KATALOGU... (2660
Türkiye Yarış Atı Yetiştiricileri ve Sahipleri Derneği
SONBAHAR
YEARLING TAY SATIŞLARI
(2012 Doğumlu İngiliz Tayları)
İSTANBUL
15 Aralık 2013 Pazar
Türkiye Yarış Atı Yetiştiricileri ve Sahipleri Derneği
T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ve Türkiye Jokey Kulübünün yasal yetki ve
sorumlulukları ile yönlendirdiği Türk Yarışçılığının yükseliş trendi hızla devam ediyor.
Hedef, daha iyiyi yetiştirip dünya pazarlarında yer almaktır. Atçılığımıza başarılı uzun
yıllar diliyorum.
Başta Sayın Bakanımız Mehmet Mehdi EKER olmak üzere T.B.M.M üyelerimize, Gıda
Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Müsteşarlarımıza, T.J.K. Yönetimlerine, Derneklerimize
ve bizi destekleyen Yarış Severlere, Atçılığın zorluk ve meşakkatine rağmen
At Sevgisini taşıyan At Sahiplerimiz, Antrenörlerimiz, Seyislerimiz ve diğer hizmetleri
veren emeği geçen herkese teşekkür ve şükranlarımızı arz ediyorum.
Bahadır GÖDEK
Başkan
70. Yıl
TYASYD YÖNETİM KURULU
Başkan
Bahadır GÖDEK
II. Başkan
Şaban GÜL
Genel Sekreter
Adil Mert KAYA
Muhasip Üye
Orhan BEKMEZCİ
Yönetim Kurulu Üyeleri
Hayrettin KARAMAZI
Kenan ÖZDEMIR
Ahsen KURUM
Fikret KANMAN
İhsan YILDIZ
TYAYSD
Türkiye Yarış Atı Yetiştiricileri ve Sahipleri Derneği
www.tyaysd.org.tr
TYAYSD
SONBAHAR İNGİLİZ YEARLING
TAY SATIŞLARI
Türkiye Yarış Atı Yetiştiricileri ve Sahipleri Derneği, at satışı pazarını canlandırmak ve At
Sahibi olmak isteyen alıcılara değişik alternatifler sunmak üzere geleneksel hale getirdiği
‘Tay Satışları’ adı altındaki organizasyonu bu sene düzenleyeceği İSTANBUL 2013
SONBAHAR İNGİLİZ YEARLING TAY SATIŞI ile sürdürüyor. 15 Aralık 2013
Pazar günü olmak üzere 1 gün sürecek olan satışa 1,5 yaşlı İngiliz tayları iştirak
edebileceklerdir.
SATIŞ ŞARTNAMESİ
a) Türkiye Yarış Atı Yetiştiricileri ve Sahipleri Derneği “Sonbahar İngiliz Yearling Tay
Satışı’na 2012 yılı doğumlu safkan İngiliz tayları iştirak edebilir.
b) Açık arttırmada tayını satmak isteyen At Sahipleri, beher tayları için 500TL’yi, Türkiye
Yarış Atı Yetiştiricileri ve Sahipleri Derneği’ne makbuz karşılığı yatırmak zorundadır.
Bu bedel sadece tayın; satış katalogunun basım aşamasına kadar olan sürede ölmesi,
sakatlanması bu durumun veteriner hekim raporu ile ispatlanması halinde iade edilir. Aksi
hallerde hiçbir şekilde iade edilmez.
Satış müracaat başvuru formu doldurulmak suretiyle satış organizasyonu için ön
kayıtları yaptırılan taylar, komisyon tarafından ayrıca bir değerlendirmeye tabi
tutulacak, bu ön değerlendirme neticesinde çeşitli sebeplerden (pedigri, fiziksel kusurlar,
aşırı yoğunluk vs.) dolayı bazı müracaatlar iade edilebilecektir. TYAYSD üyesi olmayan
atçı ve yetiştiricilerin taylarını satışa almayacağı gibi, dilediği At Sahibi ve Yetiştiricilerin
müracaatlarını geri çevirme hakkına da sahiptir.
Bundan önceki yıllarda düzenlenmiş TYAYSD Satış Organizasyonlarına iştirak etmiş
atçılarımızdan derneğimize ödemesi gereken kayıt ve komisyon bedellerini ödemeyen kişiler
olmuştur. Bu konumda olan atçılarımızın bu satışa iştirak edebilmeleri için derneğimize olan
borç hesaplarının üç katı cezayı ödemeleri gerekmektedir. Aksi durumlarda bu atçıların
başvuruları kabul edilmeyecektir.
Hazırlanacak olan katalogun son şekli basımdan önce; TYAYSD’nin web sayfasında (www.
tyaysd.org.tr) ilan edilecektir. İlana çıkmasından sonra 3 gün içerisinde ilgililer itirazları olup
olmadığını bildirmek zorundadır. Aksi halde hukuki sorumluluğun kendisine ait olduğunu,
her ne nam altında olursa olsun hiçbir hak ve alacak talebinde bulunmayacağını ve
TYAYSD’nin ve satışta alıcı olan kişilerin bütün zarar ve ziyanını ödeyeceğini kabul, beyan
ve taahhüt eder.
c) ) At Sahipleri ve yetiştiriciler satışa çıkan tayları için REZERV FİYAT KOYAMAZLAR.
Ancak satışa çıkan tayları için kendileri veya vekilleri vasıtasıyla açık arttırmaya katılabilirler.
Vekillerin açık artırıma katılabilmesi için noterden alınacak vekâletnamede Türkiye Yarış
Atı Yetiştiricileri ve Sahipleri Derneği Sonbahar İngiliz Yearling Tay Satışlarında at
almaya veya satmaya vekildir şeklinde yazılı vekâletname alınması gerekmektedir. Açık
arttırma neticesinde kendi taylarını satın alan yetiştiriciler, Satıştan geri aldıkları kendi
taylarına %1 komisyon bedelini TYAYSD’ye ödeyen at sahibi ve yetiştiriciler, böylelikle
taylarını 2014 yılı içerisinde yapılacak olan ve sadece “İstanbul 2013 Sonbahar İngiliz
Yearling Tay Satışlarında satılan tayların katılabileceği 2014 yılı TYAYSD SATIŞ
KOŞUSU”na kayıt etme hakkını elde etmiş olacaklardır.
d) Açık arttırmada tayını satmak isteyen At Sahipleri; Satış Müracaat Formuna yazılan
bilgilerin eksiksiz ve doğru olduğunu, Satış Şartnamesini ve Satış Kurallarını kabul ettiğini,
beyan, kabul ve taahhüt eder. Bu bilgilerin eksik ve doğru olmadığının satıştan önce veya
sonra anlaşılması halinde, hukuki sorumluluğun kendisine ait olduğunu, her ne nam altında
olursa olsun hiçbir hak ve alacak talebinde bulunmayacağını ve TYAYSD’nin ve satışta alıcı
olan kişilerin bütün zarar ve ziyanını ödeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
e) Açık arttırmada tayını satmak isteyen At Sahipleri; tayın bütün aşılarının yapılmış
olduğunu veya satış mahalline getirilinceye kadar yapılacağını kabul, beyan ve taahhüt
eder.
f) Açık artırmada tay satın almak isteyen atçılarımız komisyona 5.000TL teminatı
vermekle yükümlüdürler. (Teminat Nakit TL veya Döviz ile de ödenebilir). Bu uygulama ile
satışa iştirak edebilirler.
g) Alıcılar satıştan sonraki 3 gün içerisinde, alış bedelini ve bu bedel üzerinden hesaplanan
%2’lik komisyon miktarını ilave ederek Belediye Vergisini ve KDV’yi Türkiye Yarış
Atı Yetiştiricileri ve Sahipleri Derneği İktisadi
İşletmesi’ne yatırmak suretiyle alım
satım işlemini gerçekleştirmiş olurlar. Alıcının satış esnasında verdiği 5.000TL teminat bu
bedelden düşülür. Satıcının da %2’lik stopaj haricinde %1’lik komisyon miktarı ve
KDV’yi Türkiye Yarış Atı Yetiştiricileri ve Sahipleri Derneği İktisadi İşletmesi’ne yatırması
zorunludur.
h) Alıcıların herhangi bir sebepten dolayı satın alma işleminden vazgeçmeleri veya 3 iş
günü içerisinde alım-satım işlemlerini tamamlamamaları halinde, teminatları olan 5.000TL
geri verilmez. Bu paranın %75’i satılan tayın sahibine verilirken, diğer % 25’lik kısmı Türkiye
Yarış Atı Yetiştiricileri ve Sahipleri Derneği’ne yasal giderler payı olarak irat kaydedilir. Satın
alma işleminden keyfi olarak vazgeçen alıcılar bir daha satışlara katılamazlar.
i) Açık arttırma tarihinde satılan tayların devir işlemlerinin gerçekleşmesine ve teslimine
kadar geçen süre içerisinde (açık arttırmadan sonraki 3 iş günü) taylarda meydana
gelebilecek sağlık sorunlarından satıcı sorumludur.
j) Alıcılar, satıştan sonraki ilk 3 gün içerisinde tamamlanması gereken devir işlemlerinden
önce, TYAYSD Satış Organizasyonu tarafından görevlendirilen Veteriner Hekim Heyetine
aldıkları tayları muayene ettirme hakkına sahiptirler. Bu muayene neticesinde tayın satış
öncesinde bildirilmemiş bir sorunu çıkarsa alıcı satıştan vazgeçebilir. Bu durumda alıcıya
teminat bedeli iade edilir. Ancak satıcı satış öncesinde tayın iadesini gerektirecek böyle
bir sorunu bildirmediğinden dolayı teminat bedelinin %25’i oranında bir cezayı TYAYSD’ne
ödeyecektir.
Satış öncesi taylar için bildirilen sorunlardan dolayı alıcı alımdan vazgeçemez. Buna
rağmen alıcının satış işlemlerini tamamlamaması halinde vermiş olduğu teminat Türkiye
Yarış Atı Yetiştiricileri ve Sahipleri Derneği’ne yukarıda belirtilen şekilde dağıtılmak üzere
yasal giderler payı olarak irat kaydedilir.
k) Satışlarda pey sürüp tay satın alan kişi ya da kişiler sebepsiz yere alım işlemlerini
yapmaz ise gelecek yıllardaki satışlara alıcı veya satıcı olarak alınmayacaktır.
l) Satıcıların satış sonrası böyle bir durumla karşı karşıya kalmamaları için, taylarına
Veteriner Hekim Kontrolü yaptırmaları ve sonuçlarını satıştan önce alıcılarla paylaşmaları
önerilir.
m) Bu satıştan tay almak suretiyle ilk kez atçılığa başlayacak olan kişilere, istendiği
takdirde gerekli prosedürler konusunda Türkiye Yarış Atı Yetiştiricileri ve Sahipleri Derneği
tarafından bilgilendirme yapılacaktır.
n) Başvurular 30 Ağustos 2013 Cuma
günü sona erecektir.
günü başlayacak olup 01 Ekim 2013 Salı
o) Müracaat edecek satıcıların, hazırlanan “Tay Satışı Müracaat Formunu ve ekindeki
Satış Şartnamesini, Satış Kurallarını ” eksiksiz ve yanlışsız bir şekilde doldurarak,
ve de Ek’te bulunan Veteriner Hekim Onaylı Sağlık Raporunu Türkiye Yarış Atı
Yetiştiricileri ve Sahipleri Derneği Sekreterliğine teslim etmeleri zorunludur. TYAYSD; “Tay
Satışları” adı altındaki bu satış organizasyonunu B.K. m. 532 ve devam eden maddeler
gereğince Komisyon Sözleşmesi hükümlerine göre yürütmektedir.
p) Açık arttırma İstanbul Veliefendi Hipodromu Satış Merkezinde yapılacak olup 15
ARALIK 2013 tarihidir.
q) At Sahipleri Satışa çıkardıkları taylarının hangi hipodromda oldukları bildirmek
zorundadır. Ahır değişikliği konusunda Derneğimizin hiçbir yetkisi ve taahhüdü yoktur. Tek
yetkili Türkiye Jokey Kulübüdür.
r) Satışta yer alan taylara ahır tahsis edilmesi münhasıran Türkiye Jokey
Kulübü yetkisindedir. Bu nedenle alıcı ve satıcılar; TYAYSD’nin satışta yer alan
taylara ahır verilmesine ilişkin yetkisinin ve yükümlülüğünün bulunmadığını
ve daha sonra ahır talebinde bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
Türkiye Jokey Kulübü tarafından SATIŞIN YAPILMASI AMACIYLA GEÇİCİ OLARAK
satıştaki taylara ahır tahsis edilmesi halinde; alıcı ve satıcılar teslim süresi olan 3 günlük
süre sonunda ahırları teslim edeceklerini, tahliye etmemeleri halinde atlarının ahırdan zorla
çıkarılacağını, bunun maddi, manevi ve cezai yükümlülüklerinin kendilerine ait olduğunu
kabul, beyan ve taahhüt ederler.
s) Açık arttırmaya katılan satıcı ve alıcılar şartnamedeki bu kuralları okuduklarını ve kabul
ettiklerini kabul, beyan ve taahhüt ederler.
t) Tay Satışlarında yaşanabilecek her türlü sorunla ilgili olarak tek yetkili merci Türkiye
Yarış Atı Yetiştiricileri ve Sahipleri Derneği tarafından oluşturulan Satış Komisyonu’dur.
Alıcı ve satıcılar Komisyonun hakemliğini peşinen kabul etmiş sayılırlar.
TÜRKİYE YARIŞ ATI YETİŞTİRİCİLERİ VE
SAHİPLERİ DERNEĞİ
SATIŞ KURALLARI
● TYAYSD Sonbahar İngiliz Yearling Tay Satışlarına gerek alıcı, gerekse satıcı olarak
katılan herkes ilan edilen Satış Şartnamesine ve Satış Kurallarına uymakla yükümlü
olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.
● Tay Satışlarında yaşanabilecek her türlü sorunla ilgili olarak tek yetkili merci Türkiye Yarış
Atı Yetiştiricileri ve Sahipleri Derneği tarafından tayin edilen SATIŞ KOMİSYONU olup
alıcı ve satıcılar komisyonun hakemliğini peşinen kabul etmiş sayılırlar.
● Satış, 15 ARALIK 2013 tarihinde (olağanüstü kötü şartlar oluşmadığı takdirde) İstanbul
Veliefendi Hipodromunda bulunan At Satış Merkezinde açık arttırma usulü ile yapılacaktır.
● 18 Yaşını doldurmuş herkes satışa katılabilir. Ancak at sahibi belgesi alabilmek için
gerekli koşullar hakkında önceden bilgi sahibi olunmasını öneririz. Bunun için TJK Yarışçılık
Müdürlüğü’nden bilgi alınabilir.
● Satış, açık arttırma usulü yapılacak olup, en yüksek bedeli veren alıcı satışa sunulan tayın
sahibi olacaktır.
● Satış Komisyonu gerekli gördüğü takdirde, satışta huzursuzluk çıkartan veya satışın
sağlıklı ve güvenli koşullarda yapılmasına mani olmaya çalışan kişileri müzayede dışı
bırakabilir. Böyle bir durumda bu kişiler hiçbir hak iddia edemezler.
● Satış sırasında yapılacak pey sürmeler, müzayedeci veya müzayedeci yardımcıları
tarafından yönlendirilmek suretiyle alıcılar tarafından yapılır. Ancak alıcılar kendileri pey
süremezler. Yalnızca müzayedecinin belirleyeceği rakamları onaylamak suretiyle açık
arttırmaya katılabilirler. Onaylama işlemi, müzayedeci yardımcılarına veya direkt olarak
müzayedecinin kendisine, sürülen peyin kabul edildiğini gösteren bir işaret vasıtasıyla
yapılır. Bu işaret, alıcı tarafından kaldırılan bir el olabileceği gibi, müzayedecinin görebileceği
türden bir kafa sallama, hatta kaş, göz işareti yapmak suretiyle bile olabilir. Alıcıların bu
noktada dikkat etmeleri gereken en önemli şey, müzayedeci veya müzayedeci yardımcıları
ile doğru bir iletişim kurabilmektir.
● Satış, açık arttırma usulü yapılacak olup, en yüksek bedeli veren alıcı satışa sunulan tayın
sahibi olacaktır
● Açık arttırmada satılan ve alınan tayların devir işlemleri, Satış şartnamesinde belirtilen
kurallar çerçevesinde yapılacaktır.
● Satış şartnamesinde ve satış kurallarında belirtilmeyen konularda çıkabilecek her türlü
uzlaşmazlıkta, kesin ve nihai karar Satış Komisyonu tarafından verilir. Satıcı ve alıcıların
anlaşmazlığa düştüğü bu tip konularda Satış Komisyonu hakemlik yapar. Komisyonun
vereceği karara tarafların itiraz etme hakkı yoktur.
• Açık artırmada tay satın almak isteyen atçılarımız komisyona 5.000TL teminatı
vermekle yükümlüdürler. (Teminat Nakit TL veya Döviz ile de ödenebilir). Bu uygulama ile
satışa iştirak edebilirler.
TYAYSD YÖNETİM KURULU
TAYLARIN ANNE ADINA GÖRE İNDEKSİ
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
ADEL
AFTO
AMASIS
AMASRA
ANABELLE
ANGELA
ANOUCHKA
AOSTA
APPLE BLOSSOM
ARSUZ
ARYAM
ATAKHANIM
ATHALIA
AUTUMNN RIDGE
AYBEK HATUN (Winner Rain)
AYYÜZLÜM (Vera Hira)
BALIK PEARLS
BALLIAMO
BARTOYA
BAYIR GÜLÜ
BEFUDDELED (Kibele)
BELLINI ROSE
BEYKIZ (Kamilee)
BİR DAHA
BLACK BABY
BÖRKE
BROUMANA
BUBBLE GUM
BUDAPEST
BURANO
CAMINANDO
CANANTAY
CAPRICE LOVE
CARLETTA (She Nazar)
CARLY BABY (Akbatur Han)
CESSY
CHARMING DREAM
CHESTNUT
CHINOISERIE
CONTRARY
CONVEYOR’S ANGEL
DAN’S PRIDE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
185
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
DARABY
DAWN SURPRISE
DRAMA CLUB
EASTERN SOCIETY
EBRUŞ
ELITE GIRL
ELIZABETHAN AGE
ENGAGEMENT
ERBİKE
ERDEMAY
ESEN RÜZGAR (Yağızşah)
ESMER AMBER
ETERNAL FLAME (Trakya)
EXCUSEME
EZRA
FAFATARA
FAIRWUALA
FAUNA
FONT
FREE TRADE
GALETEA
GÖZDE SULTAN
GÜLİZAR
GÜLRU
GÜREYLÜL
HASPA
HAYAL MEYAL
HAYATIM ROMAN
HIGHNESS DAUGHTER
HIMALAYE (Espanyol)
HONESTY
HOOPLAH
INDESTRUCTIBLE
INDIAN GREEN (Winter Queen)
INFINITY
JIVE (Kuti)
KALUGA
KAYA BUSESİ (Star Of Rock)
KITARA
KIYIKENTLİ
KOKOŞ
LA BAMBOOCHA
42
43
44
45
46
47
48
49
181
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
180
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
TAYLARIN ANNE ADINA GÖRE İNDEKSİ
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
LA DANSEUSE
LA VITA E BELLA
LACY BRIEF (Little Glory)
LADY BURNELLE (Durmak Yok)
LADY MACHIAVELLIAN
LADY OF TROY
LAS BEATAS
LEANDRA
LEBLEBİ
LEGAL ALİEN
LIFECHAIN
LIMYRA
LOVE AND ADVENTURE
MADAM ELI
MADAM HOMBERG
MADAM P
MADAME ANNE PETERS
MADAME CASTELO
MADRUK
MALCONTENTA
MARIAS MAGIC
MARLA
MARY KIES
MECİDİYE (Star Stroy)
MELODIC MISTRESS
MISS DISCO
MISS FRISKY
MISS NAZ
MİKADO
MOGLİ
MURDEROUS MYRTLE
NAGM
NATIVE WIND DANCER(USA)
NAZ NİYAZ (Azize Sultan)
NENAGH
NEVER TOUCH ME
NIGHTINGALE
NOBLE DAME
NUMBER STONE (I’m Sorry)
NURYEŞİM
OCEAN ROSE
ORHIDEYA
82
83
84
85
86
87
88
89
90
186
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
178
108
109
110
111
182
112
113
114
115
116
117
118
119
120
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
OSLO
PART TIME LOVER
PEBBLEDASH
PIMIENTA
POLENTE
PORTA DELGADO
PRASHOCK (IRE)
PUNTO
QUEEN OF SPADES
RAEDAH
REMY RED
REVONDA(USA)
SAN JUAN LADY
SAN ROBERTA (İğne Ada)
SARIŞIN BOMBA
SECRET FANTASY
SELDA’S GIRL (Müyesser Roze)
SENSATION (IRE)
SERVAL
SEZGİ HANIM
SHADY POINT
SHAHAAMAH (IRE)
SHALL WE DANCE
SHAMO
SHANTI (Frappuccino)
SHELLIN
SHERRY’S STAR
SHOW PLAY (Miss Prospector)
SILENCE IS GOLDEN
SLASL (IRE)
SNEAK OUT
SOPRAN HEART
SOVIET KIRI
SPANISH SONG
SPINALONG
STARBUST (Nurko)
STARLINE
STRAVINIA (Mister No)
SWEET FALCON
ŞEKER AYŞE
TALENT QUEST
TALIA ROSE
121
122
123
124
125
126
127
179
128
129
130
183
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
TAYLARIN ANNE ADINA GÖRE İNDEKSİ
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
TAYRA
THEATRICAL LADY
TITTIBA
TORINO
TRYSA
TURTLE CREEK
TWIST OF FAITH
TYRANNO REX
ULIBKA
VANİLYA (Esma Sultanı)
VEZNEDAR
VIVA SKEEANNO
VOLÜPTAS
WEST SIDE AUCTION
WITHOUT YOU
YOUDRIVESMECRAZY
YILDIZIN KIZI
ZAYLAH
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
184
177
TAYLARIN SAHİP ADINA GÖRE İNDEKSİ
A. DOĞAN EKMEKÇİ
Legal Alien
186
A. KADİR AKSOY
Aybek Hatun (Winner Rain)
15
A.MERT KAYA
Drama Club
Caprice Love
Hayal Meyal
Font
44
32
67
59
ABDURRAHİM KIRMANLIOĞLU
Veznedar
171
ABDÜLHADİ ÇELEN
Sherry’s Star
145
ADA HARASI
La Danseuse
Raedah
Malcontenta
82
129
100
ADALI HARASI
Starline
Part Time Lover
Silence Is Golden
Miss Frisky
Anouchka
Never Touch Me
ARZU GÜNEŞ
Kıyıkentli
Eternal Flame (Trakya)
San Roberta (İğne Ada)
79
53
132
A.OSMAN VAPUR
Miss Disco
106
ATEŞ SALTUKOĞLU
Oslo
121
AYDOĞAN SAN
Free Trade
60
BEGÜM ATMAN KARATAŞ
Marias Magic
Pimienta
Cessy
Madame Anne Peters
Dan’s Pride
Kaluga
Trysa
Broumana
101
124
35
97
41
76
165
26
155
122
147
107
7
114
BOSPORUS HARASI
Amasis
Mogli
Bubble Gum
3
109
27
A.EREN KÜÇÜKSÜSLÜ
Mecidiye (Star Stroy)
Ayyüzlüm (Vera Hira)
BÜLENT KARAYAĞIZ
Sweet Falcon
157
104
16
CAN ARTAM
Lady Machiavellian
AHMET ÖZKAYA
Tyranno Rex
Kitara
168
78
AKIN TORUNLU
Canantay
31
ALİ ERDEN
Charming Dream
Fafatara
36
56
ALİ ERKAN YILMAZ
Gülru
64
ALİ KUT KUTNAK
Starbust (Nurko)
Jive (Kuti)
ALSEM ROİDİ
Madam Eli
154
75
94
CEMİLOĞLU HARASI
Bellini Rose
Prashock (IRE)
Bayır Gülü
Shellin
Hooplah
La Bamboocha
Las Beatas
86
21
127
19
144
71
81
88
DERVİŞ MERAL
Black Baby
24
DUYGU FATURA
Budapest
28
ERAY ÖZKANLI
Amasra
4
TAYLARIN SAHİP ADINA GÖRE İNDEKSİ
EMİR ALKAŞ
Caminando
Zaylah
Conveyor’s Angel
Chinoiserie
30
177
40
38
EMRE DEMİR
Pebbledash
123
ENDER DÜRÜST
Madruk
99
FATMA ERİNÇ
Befuddeled (Kibele)
20
FAZLI YURDABAK
Elizabethan Age
Ulibka
48
169
GİNA ALKAŞ
Turtle Creek
GÖDEK EKÜRİSİ
Carly Baby (Akbatur Han)
Naz Niyaz (Azize Sultan)
GÖKBEN GÜÇLÜ
Indian Green (Winter Queen)
GÜLSÜN TAŞKIRAN
Carletta (She Nazar)
İBRAHİM ATAK
Atakhanım
12
İLHAN GÜÇLÜ
Beykız (Kamilee)
Kaya Busesi (Star Of Rock)
Number Stone (I’m Sorry)
Lady Burnelle (Durmak Yok)
22
77
117
85
KAMİL BOLCAN
Lady Of Troy
Adel
Serval
87
1
137
KAYAHAN KÖYLÜ
Excuseme
54
KONSTANTİNOS MAKRİ
Ebruş
46
166
MEHMET ALBAYRAK
Leblebi
90
34
112
MEHMET ULUSOY
Arsuz
10
73
MERT AKSOY
Sarışın Bomba
33
MOHSEN TAJİK
Haspa
HAKAN MERAL
Soviet Kiri
151
HAKAN YÜCETÜRK
Murderous Myrtle
110
HAKKI ÖZYURTERİ
Natıve Wınd Dancer
Revonda
182
183
HALDUN GÜNEŞ
Elite Girl
Gözde Sultan
47
62
HASAN EKİNCİ
Şeker Ayşe
158
HASAN GERGİN
Nenagh
113
HATİCE KARAYAĞIZ
Erdemay
50
H. UĞUR SANVER
Bir Daha
23
133
66
MUAMMER ÖĞÜT
Twist Of Faith
Güreylül
167
65
MURAT KARABULUT
Tittiba
Sensation (IRE)
Burano
Angela
Porta Delgado
163
136
29
6
126
MURAT ÖZCAN
Love And Adventure
NEVZAT SEYOK
Stravinia (Mister No)
Lacy Brief (Little Glory
OĞUZ YALÇIN
Lifechain
Bartoya
93
156
84
91
18
TAYLARIN SAHİP ADINA GÖRE İNDEKSİ
ÖMER HALİM AYDIN
Athalia
Sneak Out
Galetea
Shahaamah (IRE)
Contrary
Viva Skeeanno
Madam Homberg
Engagement
Mary Kies
Autumn Ridge
13
149
61
140
39
172
95
49
103
14
ÖZLEM GENÇER O.
Erbike
181
S.SAHRA GÜLÜ
Sezgi Hanım
Madam P
Spanish Song
138
96
152
SABAHATTİN ULUÇAY
San Juan Lady
Torino
Ocean Rose
131
164
119
SELÇUK SAN
Indestructible
Queen Of Spades
72
128
SELMAN ERDEMİRCİ
Polente
125
SUAT DEMİRAL
Orhideya
120
ŞABAN GÜL
Vanilya (Esma Sultanı)
Limyra
Esen Rüzgar (Yağızşah)
Shanti (Frappuccino)
170
92
51
143
ŞABAN Ş.SARAÇOĞLU
Nagm
Apple Blossom
Chestnut
111
9
37
T.J.K.
Tayra
Börke
161
25
TALİP ÖZTÜRK
Balık Pearls
185
TAMER KOLDAŞ
Kokoş
West Side Auction
Secret Fantasy
Show Play (Miss Prospector)
Youdrivesmecrazy
Yıldızın Kızı
80
174
134
146
176
184
TAŞBEK HARASI
Hayatım Roman
Aosta
La Vita E Bella
Shall We Dance
Afto
Balliamo
Marla
Sopran Heart
Theatrical Lady
Daraby
Leandra
Shamo
68
8
83
141
2
17
102
150
162
42
89
142
TURHAN TÜRERAY
Mikado
Nuryeşim
Gülizar
108
118
63
TAYRAL TUTUMLU
Melodic Mistress
Anabelle
Nightingale
Noble Dame
105
5
115
116
TÜLAY YURDABAK
Talia Rose
160
V.HAKAN KELEŞ
Slasl (IRE)
Shady Point
Talent Quest
Eastern Society
Madame Castelo
Remy Red
Dawn Surprise
Spinalong
Esmer Amber
Fauna
Highness Daughter
148
139
159
45
98
130
43
153
52
58
69
VEFA HARASI
Fairwuala
Without You
Ezra
Infinity
Aryam
57
175
55
74
11
TAYLARIN SAHİP ADINA GÖRE İNDEKSİ
VELO MEDYA HARASI
Miss Naz
Punto
Honesty
178
179
180
YAVUZ VİDİNLİ
Selda’s Girl (Müyesser Rose)
Himalaye (Espanyol)
135
70
Z.AHSEN KURUM
Volüptas
173
TAYLARIN BABA ADINA GÖRE İNDEKSİ
ALFRED NOBEL
Slasl (IRE), Dişi
148
AL’S THEATRE
Starline, Dişi
155
DEHERE
Drama Club, Erkek
Haspa, Erkek
Limyra, Erkek
Silence Is Golden, Erkek
ALWAYS A CLASSIC
Turtle Creek, Dişi
166
DILUM
Love And Adventure, Erkek
AUTHORIZED
Bellini Rose, Dişi
21
BEKMEZBEY
Carletta (She Nazar), Dişi
33
BIN AJWAAD
Fairwuala, Dişi
Lady Of Troy, Erkek
Melodic Mistress, Erkek
Part Time Lover, Dişi
Pebbledash, Erkek
Tayra, Erkek
Tittiba, Dişi
57
87
105
122
123
161
163
BORS
Beykız (Kamilee), Erkek
Kaya Busesi (Star Of Rock), Erkek
Number Stone (I’m Sorry), Dişi
22
77
117
BOSPORUS
Arsuz, Erkek
Athalia, Dişi
Excuseme, Erkek
Kıyıkentli, Erkek
Lifechain, Erkek
Sherry’s Star, Dişi
Tyranno Rex, Dişi
Without You, Dişi
10
13
54
79
91
145
168
175
CHAMPS TO CHAMPS
Atakhanım, Dişi
12
CITY ZIP
Sneak Out, Dişi
149
CUVEE
Aybek Hatun (Winner Rain), Erkek
Galetea, Dişi
Hayatım Roman, Erkek
Nenagh, Dişi
Shady Point, Dişi
Talent Quest, Dişi
Vanilya (Esma Sultanı), Dişi
Miss Naz, Erkek
15
61
68
113
139
159
170
178
44
66
92
147
93
DIVINE LIGHT
Eastern Society, Erkek
Sezgi Hanım, Dişi
45
138
EAGLE EYED
Börke, Erkek
Eternal Flame (Trakya), Erkek
Nagm, Erkek
Sweet Falcon, Erkek
25
53
111
157
EINSTEIN
Befuddeled (Kibele), Dişi
20
EL CORREDOR
Madame Castelo, Dişi
98
EXCELLENT ART
Shahaamah (IRE), Dişi
140
FERNANDO
Aosta, Dişi
La Vita E Bella, Erkek
Shall We Dance, Erkek
8
83
141
FLIER’S FANTASY
La Danseuse, Dişi
GAFFAR
Adel, Dişi
GOLDEN SUN
Kokoş, Dişi
82
1
80
GRAND EKİNOKS
Sarışın Bomba, Erkek
133
HOLY ROMAN EMPEROR
Sensation (IRE), Dişi
136
INTENSE FOCUS
Elizabethan Age, Dişi
Prashock (IRE), Dişi
48
127
TAYLARIN BABA ADINA GÖRE İNDEKSİ
KANEKO
Anabelle, Dişi
Burano, Dişi
Charming Dream, Erkek
Contrary, Dişi
Elite Girl, Erkek
Gülru, Erkek
Marias Magic, Dişi
Murderous Myrtle, Dişi
Raedah, Erkek
Remy Red, Dişi
Starbust, Erkek
Balık Pearls, Dişi
Legal Alien, Dişi
KURTARAN
Bayır Gülü, Dişi
5
29
36
39
47
64
101
110
129
130
154
185
186
19
LAWMAN
Shellin, Dişi
144
LION HEART
Afto, Dişi
Carly Baby (Akbatur Han), Erkek
Kitara, Erkek
Madam Eli, Dişi
Madam P, Erkek
Orhideya, Dişi
Oslo, Dişi
Pimienta, Dişi
Twist Of Faith, Dişi
Viva Skeeanno, Erkek
2
34
78
79
96
120
121
124
167
172
LUXOR
Amasis, Erkek
Apple Blossom, Dişi
Bir Daha, Dişi
Cessy, Erkek
Esen Rüzgar (Yağızşah), Erkek
Ezra, Dişi
Lady Burnelle (Durmak Yok), Dişi
Leblebi, Erkek
Madame Anne Peters, Erkek
Mogli, Erkek
Stravinia (Mister No), Erkek
Veznedar, Dişi
Punto, Erkek
3
9
23
35
51
55
85
90
97
109
156
171
179
MALİ
Caprice Love, Erkek
MEDYA
Selda’s Girl (Müyesser Rose), Dişi
32
135
MOSS VALE
Lacy Brief (Little Glory)
84
MOUNT NELSON
Hooplah, Erkek
71
MY BOLT
Erdemay, Dişi
50
NOTIONAL
Native Wind Dancer, Erkek
182
OCEAN CREST
Mikado, Dişi
Polente, Dişi
108
125
OKAWANGO
Balliamo, Dişi
Marla, Dişi
San Juan Lady, Dişi
Serval, Erkek
Sopran Heart, Dişi
Theatrical Lady, Dişi
17
102
131
137
150
162
ORATORIO
Madam Homberg, Erkek
95
PERFECT STORM
Miss Frisky, Dişi
107
PLEASANTLY PERFECT
Revonda, Erkek
183
POWERSCOURT
Anouchka, Dişi
Dan’s Pride, Dişi
Dawn Surprise, Erkek
Fafatara, Erkek
Hayal Meyal, Erkek
Infinity, Dişi
Naz Niyaz (Azize Sultan), Dişi
Talia Rose, Erkek
West Side Auction, Erkek
Erbike, Dişi
7
41
43
56
67
74
112
160
174
181
PRESSING
Font, Dişi
Gözde Sultan, Dişi
Himalaye (Espanyol), Erkek
Jive (Kuti), Erkek
Kaluga, Dişi
Miss Disco, Erkek
Nuryeşim, Dişi
Secret Fantasy, Erkek
Volüptas, Dişi
59
62
70
75
76
106
118
134
173
TAYLARIN BABA ADINA GÖRE İNDEKSİ
PRINCE OF EULLEUP
Spanish Song, Erkek
152
RED BISHOP
Honesty, Erkek
180
ROYAL ABJAR
Bubble Gum, Erkek
Budapest, Dişi
Caminando, Dişi
Nightingale, Erkek
27
28
30
115
SEA HERO
Amasra, Dişi
Shanti (Frappuccino), Dişi
Torino, Erkek
Zaylah, Dişi
4
143
164
177
SHINING WOLF
Malcontenta, Dişi
100
SIGHTSEEING
Spinalong, Erkek
153
SOVIET STAR
Lady Machiavellian, Erkek
86
SRI PEKAN
Angela, Erkek
Engagement, Erkek
Esmer Amber, Erkek
Mary Kies, Dişi
Soviet Kiri, Erkek
Trysa, Erkek
6
49
52
103
151
165
STRIKE THE GOLD
Canantay, Erkek
Mecidiye (Star Stroy), Dişi
31
104
U S RANGER
Fauna, Dişi
58
UNACCOUNTED FOR
Ulibka, Erkek
Yıldızın Kızı, Dişi
169
184
VELOCIRAPTOR
Indian Green (Winter Queen), Dişi
Madruk, Dişi
San Roberta (İğne Ada), Erkek
73
99
132
VICTORY GALLOP
Ayyüzlüm (Vera Hira), Dişi
Conevyor’s Angel, Dişi
Daraby, Erkek
Free Trade, Dişi
Güreylül, Erkek
Highness Daughter, Dişi
La Bamboocha, Erkek
Never Touch Me, Dişi
Noble Dame, Erkek
Ocean Rose, Erkek
Porta Delgado, Erkek
WEST BY WEST
Bartoya, Dişi
Black Baby, Dişi
WIN RIVER WIN
Chestnut, Dişi
Ebruş, Dişi
Şeker Ayşe, Dişi
YILDIZ
Broumana, Erkek
YONAGUSKA
Aryam, Dişi
Autumn Ridge, Dişi
Chinoiserie, Erkek
Gülizar, Erkek
Indestructible, Erkek
Las Beatas, Dişi
Leandra, Dişi
Queen Of Spades, Erkek
Shamo, Dişi
Show Play (Miss Prospector), Dişi
Youdrivesmecrazy, Dişi
16
40
42
60
65
69
81
114
116
119
126
18
24
37
46
158
26
11
14
38
63
72
88
89
128
142
146
176
2012 YILINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN
SONBAHAR YEARLING SATIŞLARINDA SATILAN ve
YARIŞ KAZANAN TAYLAR
KIRDEMİRKIR (Victory Gallop-Alcina) Satış Fiyatı: 65.000 TL
5 Yarış Kazandı, 3 kez tabela içerisinde yer aldı ve 368.700 TL kazanç elde etti. Hitit (A2)
ve Yalçın Batur (KV-7) galibi, Prof.Tevfik Başer (A3) ve Beypazarı (KV-8/L) ikincisi, TYAYSD
İstanbul Yearling Satışı (A3) dördüncüsüdür.
CANDEMİRKIR (Bosporus-Real Money) Satış Fiyatı: 71.000 TL
4 Yarış Kazandı, 2 dördüncü oldu ve 77.250 TL kazanç elde etti. (KV-6) galibidir.
MY SONG (Lion Heart-Mybelle) Satış Fiyatı: 130.000 TL
1 Yarış Kazandı, 2 kez tabela içerisinde yer aldı ve 65.900 kazanç elde etti. Coolmore
(KV-8/L) ikincisi, TYAY ve SAH DER (G2) dördüncüsüdür.
MC GILL (Yonaguska-Waadi) Satış Fiyatı: 70.000 TL
1 Yarış Kazandı, 2 kez tabela içerisinde yer aldı ve 35.300 TL kazanç elde etti.
MOON RAIN (Aqlaam-It’s Toast) Satış Fiyatı: 56.000 TL
1 yarış koştu Kazandı ve 34.500 TL kazanç elde etti.
DONNIE BRASCO (Iffraaj-Monday Morning) Satış Fiyatı: 43.000 TL
1 Yarış Kazandı, 1 kez üçüncü oldu ve 25.500 TL kazanç elde etti.
PERVİNİM (Yonaguska-Gaia Bronswick) Satış Fiyatı: 41.000 TL
1 Yarış Kazandı, 3 kez tabela içerisinde yer aldı ve 24.000 TL kazanç elde etti.
AÇIKLAMALAR
Tayların katalog sayfalarında bulunan 1’inci, 2’inci, 3’üncü ve 4’üncü
annelerin altındaki atların isimleri, katalog standartlarında yer alan
aşağıdaki kurallara göre yazılmıştır.
İSMİ BÜYÜK VE KALIN HARFLERLE YAZILI OLAN ATLAR;
Grup veya Listed koşu kazanmış,
İsmi küçük ve kalın harflerle yazılı atlar;
Grup veya Listed koşularda tabela yapmış,
İSMİ BÜYÜK VE BEYAZ HARFLERLE YAZILI OLAN ATLAR;
Yarış kazanmayı başarmış,
İsmi Küçük ve Beyaz harflerle yazılı olan atlar ise;
Yarış koşmamış veya yarış koşup kazanamamış atları göstermektedir.
Bazı safkanların yanında yer alan küçük (i) harfi, o safkanın İğdiş olduğunu ifade
etmektedir.
TÜRKÇE – İNGİLİZCE ANAHTAR
TÜRKÇE............................................................................................................................................ENGLISH
Doru.........................................................................................................................................................................Bay
Al.................................................................................................................................................................. Chestnut
Kır...........................................................................................................................................................................Grey
Erkek...................................................................................................................................................................... Colt
Dişi.......................................................................................................................................................................... Filly
Yarış Kazandı................................................................................................................................................... Wins
Plase..................................................................................................................................................................Placed
Tabela................................................................................................................................... Two, Three or Four
Galibi.............................................................................................................................................................. Winner
İkincisi............................................................................................................................................................ Second
Üçüncüsü.......................................................................................................................................................... Third
Dördüncüsü...................................................................................................................................................Fourth
Koşmadı.......................................................................................................................................................Unraced
Aygır....................................................................................................................................................................... Sire
Kısrak....................................................................................................................................................................Dam
70. Yıl
TYAYSD
Türkiye Yarış Atı Yetiştiricileri ve Sahipleri Derneği
www.tyaysd.org.tr
1
Distant Relative
İSİMSİZ
Doru Dişi
05.04.2012
1
At Sahibi
KAMİL BOLCAN
Gaffar (TUR)
Saga Boreale
Adel (TUR)
(2004)
Galetto
Gay Tune
Habitat
Royal Sister
Al Nasr
Sad Akarad
Caro
Gold Bird
Lockton
Gay Georgia
GAFFAR (TUR) (Doru, 2002): 2 ve 3 yaşları arasında 8 kez start alıp, 1 birincilik, 1 ikincilik ve
1 üçüncülük elde ederken 25.400 TL ikramiye kazandı. 1.039.880 TL kazanç elde etmiş (G3)
galibi ALVIN’nin anneden kardeşidir. ADEL aygırın en başarılı tayıdır.
1’nci Anne
Adel (TUR) 5 yarış koştu. Harada: 2 tay, 1 koşan;
Eserhatun (TUR) (11, d, Gaffar) 1 yarış koştu.
İsimsiz (TUR) (12, d, Gaffar) Söz konusu tay.
2’nci Anne
Gay Tune (TUR) 8 yarış koştu. Harada: 4 tay, 4 koşan, 1 kazanan;
KINALIKIZ (TUR) (d, Altınçocuk) 3 yarış kazandı, 17 kez tabela yaptı ve 106.420 TL
kazanç elde etti.
Adel (TUR) (d, Galetto) Bakınız 1’nci Anne.
3’üncü Anne
GAY GEORGIA (GB) 1 yarış kazandı, 5 kez plase yaptı. Harada: 12 tay, 11 koşan, 6 kazanan;
PROGAY (e, Precocious) 25 yarış kazandı, 51 kez tabela yaptı. Fatih Sultan Mehmet
(G1), Osmangazi (G2), Atıf Esenbel (G3), Güzel İzmir (G3), Marmara (G3), Fikret
Yüzatlı (KV-8/L), Şadi Eliyeşil (KV-8/L), Fevzi Lütfü Karaosmanoğlu (KV-8/L),
Osman Kapani (KV-8/L), Orhan Meker (KV-18/L), William Giraud (KV-8/L), Ereğli
(KV-8/L), Toroslar (KV-8/L), Hüsamettin Tamer (KV-7) ve Sipahi Ocağı (KV-7)
galibidir. Aygır.
TOKDEMİR (GB) (e, Ardross) 6 yarış kazandı, 5 kez tabela yaptı. Adana Büyükşehir
Belediye Başkanlığı (G3), Kenan Ataç (G3) ve Ahmet Kesebir (KV-22) galibi, Flying
Star (KV-6) ikincisi, Sadık Giz (KV-8/L) üçüncüsüdür. Aygır.
BAGIO (TUR) (e, Barnato) 6 yarış kazandı, 31 kez tabela yaptı ve 201.085 TL kazanç
elde etti. (KV-22) ve (KV-7) dördüncüsüdür. Aygır.
Gay Robin (TUR) (d, Cock Robin) 3 yarış koştu. Kısrak;
MOHAN (TUR) (e, Infisah) 16 yarış kazandı, 34 kez tabela yaptı ve 479.235 TL
kazanç elde etti. Şekerpınar (G3), Süphan (G3) ve (KV-8/L) galibi, Çaldıran (G1)
ikincisi, TYAYSD (G2), Tendürek (G3) ve (KV-8/L) üçüncüsüdür. Aygır.
GOYA (TUR) (d, On The Rocks) 1 yarış kazandı, 9 kez tabela yaptı.
GAYE (TUR) (d, Yemken) 3 yarış kazandı, 6 kez tabela yaptı. Ümit Yaşar Oğuzcan
(KV-6) galibi, Hikmet Birol (KV-7) ikincisidir. Kısrak;
DECOY (TUR) (d, Detenatör) 4 yarış kazandı, 15 kez tabela yaptı ve 127.962 TL
kazanç elde etti.
Good Time Girl (TUR) (d, Tender Prince) Koşmadı. Kısrak;
Good Day (TUR) (d, Doyoun) 4 yarış kazandı, 21 kez tabela yaptı ve 148.890 TL
kazanç elde etti. (KV-6) ikincisi, (KV-8/L) üçüncüsüdür.
2
Tale Of The Cat
Lion Heart (USA)
İSİMSİZ
Kır Dişi
28.04.2012
2
At Sahibi
TAŞBEK HARASI
Satin Sunrise
Afto (USA)
(1990)
Relaunch
Magari
Storm Cat
Yarn
Mr Leader
Logic
In Reality
Foggy Note
Quack
Whitsett
LION HEART (USA) (Al, 2001): 2 ve 3 yaşlarında 10 kez start alıp, 5 birincilik,3 ikincilik elde
ederken 1.390.800 $ ikramiye kazandı. Futurity Stakes (G1), Haskell Invitational Handikap
(G1), Hollywood Prevue Stakes (G3) ve Long Branch Breeders’ Cup Stakes (G3) galibi, Kentucky
Derby (G1), Blue Grass Stakes (G1) ve San Rafael Stakes (G2) ikincisidir. Breeders’ Cup Turf
(G1) galibi DANGEROUS MIDGE, Kentucky Jockey Club Stakes (G2) galibi UNCAPTURED,
Arkansas Derby (G1) galibi LINE OF DAVID, Super Derby (G2) galibi BOURBON COURAGE,
Best Pal Stakes (G2) galibi KNOW MORE, Saratoga Special (G2) galibi KANTHAROS, West
Virginia Derby (G2) galibi SOUL WARRIOR, Best Pal Stakes (G2) galibi AZUL LEON Amerika’da
başarılı taylarındandır. Ülkemizde ise MANOUSH, KING OF ANATOLIAN, MY SONG, SENATOR
AMIDALA başarılı iki yaşlı taylarından bazılarıdır.
1’nci Anne
AFTO (USA) Amerika’da 3 yarış kazandı, 4 kez plase yaptı ve 133.386 $ kazanç elde etti.
Railbird Stakes (G2) galibi, Jan Jessie Stakes (L) üçüncüsüdür. Harada 14 tay, 12 koşan, 8
kazanan;
LINE DISTRIBUTION (USA) (96, i, Major Impact) Amerika’da 6 yarış kazandı, 18 kez
plase yaptı ve 54.684 $ kazanç elde etti.
DASH AWAY (USA) (97, i, Major Impact) Amerika’da 3 yarış kazandı, 7 kez plase yaptı ve
22.453 $ kazanç elde etti.
MARCI’S DOCTOR (USA) (98, i, Repriced) Amerika’da 2 yarış kazandı, 5 kez plase yaptı
ve 14.966 $ kazanç elde etti.
Maria Mancini (USA) (99, d, Louis Quatorze) Amerika’da 6 kez plase yaptı ve 25.960 $
kazanç elde etti. Kısrak;
GOT A SHOT (USA) (d, Pure Prized) Amerika’da 2 yarış kazandı, 2 kez plase yaptı ve
14.908 $ kazanç elde etti.
Forest Charm (USA) (01, e, Silver Charm) İtalya’da 5 yarış koştu.
ARDEA BRAVE (IRE) (02, d, Chester House) İngiltere’de 3 yarış kazandı, 7 kez plase yaptı
ve 23.878 £ kazanç elde etti. Kısrak;
Captain Joy (IRE) (i, Dark Angel) İrlanda’da 4 yarış kazandı, 7 kez plase yaptı ve
52.419 £ kazanç elde etti. Ruby Stakes (L), Killarney ikincisidir.
Actilius (IRE) (04, e, Medicean) İngiltere’de 3 yarış koştu.
Libero Mercato (IRE) (05, e, Golan) Fransa ve İtalya’da 8 yarış kazandı, 3 kez plase
yaptı ve 89.443 € kazanç elde etti. Premio Emanuele Filiberto (L) ikincisidir.
Aftikhab (IRE) (07, i, Intikhab) İtalya’da 3 yarış koştu.
ANADOLU (IRE) (08, d, Statue Of Liberty) İrlanda’da 4 kez start aldı, 2 yarış kazandı ve
32.907 £ kazanç elde etti. Tipperary Stakes (L) galibidir. Kısrak.
SOKOLLU (IRE) (09, e, Soviet Star) 2 yarış kazandı, 8 kez tabela yaptı ve 148.950 TL
kazanç elde etti. Yaz Handikapı (KV-25/L) galibi, Savunma Sanayi (G3), Burhan
Karamehmet (G3), Avram Barokas (KV-8/L), H.R.Ireland (KV-9/L) ve Tünkut
Aksungur (KV-6) üçüncüsüdür.
COLPO GROSSO (TUR) (10, d, Soviet Star) 3 kez koştu, 1 yarış kazandı, 1 kez dördüncü
oldu ve 26.400 TL kazanç elde etti.
İsimsiz (TUR) (12, d, Lion Heart) Söz konusu tay.
3
At Sahibi
BOSPORUS HARASI
Distant Relative
Luxor (TUR)
İSİMSİZ
Doru Erkek
09.05.2012
Keep Shining
Amasis (TUR)
(2002)
Highest Honor
Dinah
3
Habitat
Royal Sister
Stage Door Johnny
Carolina Moon
Kenmare
High River
Sillery
Dixiella
LUXOR (TUR) (Doru, 2000): 3 ve 5 yaşları arasında toplam 26 kez start alıp, 10 birincilik, 3
ikincilik, 7 üçüncülük ve 1 kez de dördüncülük elde ederken toplam 947.357 TL ikramiye kazandı.
Ent. Topkapı Trophy (G2), Ent. Adnan Menderes (G2) ve Fevzi Çakmak (G2) galibi, F.Sultan
Mehmet (G1) ve Burhan Karamehmet (G3) ikincisi, Başbakanlık (G1), İsmet İnönü (G2), Fetih
(G3), N.Fazıl Kısakürek (G3) ve Marmara (G3) üçüncüsüdür. Erkek Tay Deneme (G1) galibi
DUTYFREE, (A3) galibi AMED KIZI, KKTC (A2) galibi NON STOP, Kayı (A2) galibi NEIL,
Sahir Kurutluoğku (G3) galibi BENELUX, (KV-7) galibi DELUXE, (KV-6) galibi NONA, (KV-7)
galibi MISTER KERMİT aygırın başarılı temsilcilerinden bazılarıdır.
1’nci Anne
Amasis (TUR) 7 kez plase yaptı ve 17.930 TL kazanç elde etti. Harada: 5 tay, 4 koşan, 2
kazanan;
Giselle (TUR) (08, d, Bosporus) 1 kez dördüncü oldu ve 1.650 TL kazanç elde etti.
AVRECH (TUR) (09, d, Divine Light) 2 yarış kazandı, 2 kez plase yaptı ve 35.600 TL
kazanç elde etti.
SUMMER LOVE (TUR) (10, d, Divine Light) 1 yarış kazandı, 8 kez tabela yaptı ve 74.500
TL kazanç elde etti. Forbes Köşkü (KV-6) üçüncüsüdür.
Sports Boy (TUR) (11, e, Sports Hero) 5 yarış koştu.
İsimsiz (TUR) (12, e, Luxor) Söz konusu tay.
2’nci Anne
DINAH (FR) 2 yarış kazandı, 4 kez plase yaptı ve 32.166 € kazanç elde etti. Harada: 9 tay, 7
koşan, 7 kazanan;
GÜLENGÜL (TUR) (d, Unaccounted For) 22 yarış kazandı, 16 kez tabela yaptı ve
1.297.400 TL kazanç elde etti. William Giraud (A3), Burhan Karamehmet (G3), Piri
Reis (KV-8/L), TRT (KV-9/L), Şirince (KV-7), Hızır Reis (KV-7), Hüseyin Özsakallı
(KV-6) ve Sedat Evliyazade (KV-8/S) galibidir.
MAMMA MIA (TUR) (d, Royal Abjar) 20 yarış kazandı, 14 kez tabela yaptı ve 872.877
TL kazanç elde etti. (KV-8/L) galibi, 9 Eylül (A3), Güzel İzmir (A3) ikincisi, (KV-10)
üçüncüsü ve Atilla Midillili (KV-8/L) dördüncüsüdür. Kısrak.
MOHITO (TUR) (d, Unaccounted For) 4 yarış kazandı, 5 kez tabela yaptı ve 106.700 TL
kazanç elde etti. Kısrak.
BUBBLE GUM (TUR) (d, Marlin) 3 yarış kazandı, 7 kez tabela yaptı ve 85.140 TL kazanç
elde etti. Kısrak;
MELENDİZLİ (TUR) (d, Free Man) 4 yarış kazandı, 5 kez tabela yaptı ve 100.350 TL
kazanç elde etti.
DINAHA (d, Octagonal) 3 yarış kazandı, 17 kez plase yaptı ve 53.520 € kazanç elde etti.
MALDIV (TUR) (e, Royal Abjar) 1 yarış kazandı, 2 kez tabela yaptı ve 52.100 TL kazanç
elde etti. Hikmet Birol (KV-6) galibidir.
3’üncü Anne
Dixiella (FR) Fransa ve Amerika’da 6 yarış kazandı, 11 kez de plase yaptı. Prix de Seine-etOise (G3), Prix Messidor (G3) Gulf Coast Handicap (G3) galibi, Prix des Sablonnets (L), Prix
Lovelace (L) üçüncüsü, Prix d’Astarte (G2) ve Prix Quincey (G3) dördüncüsüdür.
4
Polish Navy
Sea Hero (USA)
İSİMSİZ
Doru Dişi
04.04.2012
4
At Sahibi
ERAY ÖZKANLI
Glowing Tribute
Amasra (TUR)
(2005)
Sri Pekan
St. Rose Of Lima
Danzig
Navsup
Graustark
Admiring
Red Ransom
Lady Godolphin
Fr Devious
Mayfair
SEA HERO (USA) (Doru, 1990): 2 ve 4 yaşları arasında 24 kez start alıp, 6 birincilik,
3 ikincilik, 4 kez de üçüncülük elde ederken 2.929.869 $ ikramiye kazandı. Champagne Stakes
(G1), Kentucky Derby (G1), Travers Stakes (G1) galibi, Bowling Green Handicap (G2) ikincisi,
Molson Export Million Stakes (G2) ve Brooklyn Handicap (G2) üçüncüsüdür. Çaldıran (G1) galibi
CONFIDENCE, Sakarya (G2) galibi DOCTOR’S SOUL, Büyük Taarruz (G2) galibi AENEAS, II.
İnönü (G2) galibi EZBİDERLİ, Büyük Taarruz (G2) galibi AKDENİZ ATEŞİ, F.Karaosmanoğlu
(G3) galibi BIG TROUBLE, Başkent (G3) galibi YOSAN, 9 Eylül (G3) galibi WIND HUNTER,
Osman Kapani (KV-8/S) galibi DEMİRGÜREŞ ve Nene Hatun (G1) ikincisi Water Dancer gibi
pek çok başarılı safkanın babasıdır.
1’nci Anne
Amasra (TUR) Koşmadı. Harada: 3 tay, 2 koşan, 1 kazanan;
Golden King (TUR) (10, e, Golden Sun) 2 yarış kazandı, 2 kez tabela yaptı ve 61.000
TL kazanç elde etti. Yedikule Surları (KV-8/L) dördüncüsüdür.
Princess Çeltik (TUR) (11, d, Divine Light) 2 yarış koştu.
İsimsiz (TUR) (12, d, Sea Hero) Söz konusu tay.
2’nci Anne
St Rose Of Lima (GB) 7 yarış koştu. Harada: 5 tay, 3 koşan;
Karamuk (TUR) (d, Ardahan) 4 kez tabela yaptı ve 14.800 TL kazanç elde etti. Kısrak;
Baykal (TUR) (e, Perfect Storm) 5 kez tabela yaptı ve 18.300 TL kazanç elde etti.
3’üncü Anne
MAYFAIR (GB) İngiltere’de 1 yarış kazandı, 1 kez plase yaptı. Harada: 10 tay, 9 koşan, 5
kazanan;
KIRSTY’S BOY (IRE) (i, Tagula) İngiltere’de 5 yarış kazandı, 4 kez plase yaptı ve 20.910
£ kazanç elde etti.
SOU’WESTER (GB) (i, Fleetwood) İngiltere’de engelli koşularda 8 yarış kazandı, 10 kez
plase yaptı ve 57.693 £ kazanç elde etti.
SYLLAS (GB) (e, Fleetwood) Yünanistan’da 4 yarış kazandı.
4’üncü Anne
Emaline (FR) Fransa’da 1 yarış kazandı. Prix Thomas Bryon (G3) dördüncüsüdür. Harada: 15
tay, 12 koşan, 8 kazanan;
MAGIC RING (IRE) (e, Green Desert) İngiltere’de 3 yarış kazandı. Cornwallis Stakes
(G3) ve Norfolk Stakes (G3) galibi, Prix de l’Abbaye (G1) üçüncüsüdür. Aygır.
MONARDA (GB) (i, Pharly) İngiltere’de 11 yarış kazandı.
RAINSTONE (GB) (d, Rainbow Quest) Belçika’da 1 yarış kazandı. Kısrak;
PRINCESS ANGELINA (IRE) (d, Almutawakel) İtalya’da 3 yarış kazandı, 3 kez plase
yaptı. Kısrak;
ORPELLO (IRE) (e, Orpen) İtalya’da 4 yarış kazandı, 11 kez plase yaptı ve
120.972 € kazanç elde etti. Premio Ambrosiano (G3) galibi, Premio Presidente
della Rupubblica (G1) ikincisidir.
5
Pivotal
Kaneko (TUR)
İSİMSİZ
Doru Dişi
07.03.2012
5
At Sahibi
TUTUMLU HARASI
Kalimat
Anabelle (TUR)
(2003)
Always A Classic
Diana III
Polar Falcon
Fearless Revival
Be My Guest
Kantado
Deputy Minister
No Class
Cartegena
Diana I
KANEKO (TUR) (Doru, 2001): 2 ve 5 yaşları arasında 43 kez start alıp, 13 birincilik, 11 ikincilik,
5 üçüncülük ve 4 kez de dördüncülük elde ederken 1.477.086 TL ikramiye kazandı. Erkek Tay
Deneme (G1), Ent. İstanbul (G2) (2 kez), TJK Pansiyon Hara (G2), Sait Akson (G3) ve Fehmi
Simsaroğlu (G3) galibi, Gazi (G1), Büyük Taarruz (G2), Ent. Topkapı Trophy (G2), Horse Racing
Ireland (G3), Atıf Esenbel (G3), Başkent (G3), S.Kurutluoğlu (G3) ve Al Maktoum Challenge RISakhee (G3) (Dubai) ikincisi, Başbakanlık (G1), F.Sultan Mehmet (G1), Adnan Menderes (G2)
ve Sh Maktoum Bin Rashid Al Maktoum Challenge RII (G3) üçüncüsü ve TJK (G1) dördüncüsüdür.
Dişi Tay Deneme (G1) galibi ŞEKER REMZİYE, İstanbul BŞ BLD. (A3) galibi TEMELHAN, Ceyhan
(A3) galibi İZBATUR, İbrahim Kirazoğlu (KV-8/L) galibi ZİNCİRKIRAN, MRA (A3) galibi
VALDEREMA, Kayı (A2) galibi ZİLCİHAN, Esat Özbilen (KV-8/L) galibi PETINA, Orhan Meker
(KV-18/L) galibi RODOPLU aygırın başarılı temsilcilerinden bazılarıdır.
1’nci Anne
ANABELLE (TUR) 2 yarış kazandı, 16 kez tabela yaptı ve 398.630 TL kazanç elde etti.
(G2) galibi, Çaldıran (G1), Kısrak (G1), Kraliçe II Elizabeth (G2) ikincisi, Nenehatun (G1)
üçüncüsüdür. Harada: 4 tay, 3 koşan, 2 kazanan;
ŞEMSENUR (TUR) (09, d, Bullmarket) 1 yarış kazandı, 13 kez tabela yaptı ve 75.200 TL
kazanç elde etti.
Elzem Horse (TUR) (10, d, Bullmarket) 4 kez tabela yaptı ve 14.200 TL kazanç elde etti.
MARVELOUS GIRL (TUR) (11, d, Cuvee) 3 kez koştu, 1 yarış kazandı, 1 kez ikinci oldu ve
39.100 TL kazanç elde etti.
İsimsiz (TUR) (12, d, Kaneko) Söz konusu tay.
2’nci Anne
Diana III (TUR) 7 yarış kazandı, 2 kez tabela yaptı. Güzel İzmir (G3) (iki kez), 9 Eylül (G3)
(iki kez) İzmir Bş.Bld.Bşk.lığı (G3), Buca Bld.Bşl.klığı (KV-8/L) (iki kez) galibi, Ege (G3)
ikincisidir. Harada: 7 tay, 7 koşan, 7 kazanan;
ANABELLE (TUR) Bakınız 1’nci Anne.
Dr.Çelikkaleli (TUR) (e, Gerald Martin) 3 yarış kazandı, 16 kez tabela yaptı ve
109.700 TL kazanç elde etti. Fehmi Simsaroğlu (G3) üçüncüsüdür.
BIRTHDAY GIRL (TUR) (d, Common Grounds) 3 yarış kazandı, 21 kez tabela yaptı ve
123.260 TL kazanç elde etti. Kısrak;
SLOWPOKE (TUR) (e, Royal Abjar) 2 yarış kazandı, 10 kez tabela yaptı ve 75.050 TL
kazanç elde etti.
IVYSAUR (TUR) (d, Divine Light) 2 yarış kazandı, 2 kez tabela yaptı ve 40.750 TL
kazanç elde etti.
ELMABAĞ (TUR) (d, Rakan) 5 yarış kazandı, 15 kez tabela yaptı ve 241.106 TL kazanç
elde etti. (KV-7) galibidir.
CANNIBAL (TUR) (e, Doyoun) 2 yarış kazandı, 4 kez tabela yaptı ve 38.900 TL
kazanç elde etti.
LAST DIANA (TUR) (d, Eagle Eyed) 1 yarış kazandı, 6 kez tabela yaptı ve 32.260 TL
kazanç elde etti.
6
Red Ransom
Sri Pekan (USA)
İSİMSİZ
Doru Erkek
17.04.2012
6
At Sahibi
MURAT KARABULUT
Lady Godolphin
Angela (TUR)
(2003)
Vettori
Alieria
Roberto
Arabia
Son Ange
Flying Needles
Machiavellian
Air Distingue
Lomond
Welsh Charm
SRI PEKAN (USA) (Doru, 1992): 2 yaşlı olarak 6 kez start almış, 5 birincilik ve 1 kez de ikincilik
elde ederken 153.963 $ ikramiye kazandı. Laurent Perrier Champagne Stakes (G2), Richmond
Stakes (G2) ve Coventry Stakes (G2) galibidir. Gazi (G1), TJK (G1) ve Cumhurbaşkanlığı (G1)
galibi MİRAMİS, Dişi Tay Deneme (G1) galibi MARY ELLEN, Dişi Tay Deneme (G1) galibi
BERRAKSU, Erkek Tay Deneme (G1) galibi TOPOR, Fatih Sultan Mehmet (G1) galibi KARELIN,
Ayasofya (G1) galibi PRENSES GÖKSU, Haliç (G1) galibi ASTRAKHAN, Byerley Turk (G1)
galibi WHITE RAM, Sürat Koşusu (G1) galibi, ASTORYA, Sakarya (G2) galibi KING ALEX,
Büyük Taaruz (G2) galibi VILLAGE WIND, İstanbul Byş.Bld. (A3) galibi TRANSACOUSTIC,
Mevlana (A3) galibi THYPHON GIRL, gibi pek çok başarılı safkanların babasıdır.
1’nci Anne
Angela (TUR) 2 kez tabela yaptı ve 4.930 TL kazanç elde etti. Harada: 5 tay, 3 koşan, 1
kazanan;
Voyage Helen (TUR) (08, d, Red Bishop) 1 kez dördüncü oldu.
Win Angel Win (TUR) (09, d, Win River Win) 5 yarış koştu.
Kudretağa (TUR) (10, e, Karabeyhan) 7 yarış kazandı, 13 kez tabela yaptı ve 282.900
TL kazanç elde etti. Alaçatı (KV-7) ve Mavi Yolculuk (KV-6) galibi, Ilıca (KV-6)
ikincisi, Çekirge (A3) ve Ulubat (A3) dördüncüsüdür.
İsimsiz (TUR) (12, e, Sri Pekan) Söz konusu tay.
2’nci Anne
Alieria (IRE) Fransa ve Amerika’da 3 yarış kazandı, 11 kez plase yaptı ve 71.264 £ kazanç
elde etti. Prix Coronation (L) ikincisidir. Harada: 9 tay, 6 koşan, 4 kazanan;
RELAIS D’AUMALE (GB) (d, Rainbow Quest) Fransa ve İtalya’da 2 yarış kazandı, 4 kez
plase yaptı ve 49.954 £ kazanç elde etti. Prix Isonomy (L) galibi, Premio Alberto
Zanoletti di Rozzano (L) ikincisidir. Kısrak.
ALI CHEROKEE (USA) (d, Cherokee Run) Avustralya’da 2 yarış kazandı.
3’üncü Anne
WELSH CHARM (GB) İngiltere’de 3 yarış kazandı, 3 kez plase yaptı ve 24.765 £ kazanç elde
etti.Trusthouse Forte Sapphire Stakes (L) galibi, Phoenix Sprint Stakes (G3) ikincisidir. Harada:
7 kazanan;
Alieria (IRE) (d, Lomond) Bakınız 2’nci Anne.
4’üncü Anne
Rule Formi (USA) Koşmadı. Harada: 7 kazanan;
JAAZERIO (USA) (e, Sham) İngiltere, İrlanda ve Fransa’da 5 yarış kazandı ve 109.955
£ kazanç elde etti. Irish 2000 Guineas (G1), Sussex Stakes (G1), St James’s Palace
Stakes (G2) ve Prix des Chenes (G3) galibi, Waterford Crystal Mile Stakes (G2)
üçüncüsü, Grand Criterium (G1) ve Prix La Rochette (G3) dördüncüsüdür. Aygır.
WOODSTREAM (USA) (d, Northern Dancer) 4 yarış kazandı ve 72.377 £ kazanç elde
etti. Chevely Park Stakes (G1) ve Moyglare Stud Stakes (G2) galibidir.
7
Sadlers Wells
Powerscourt (GB)
İSİMSİZ
Doru Dişi
02.03.2012
7
At Sahibi
ADALI HARASI
Rainbow Lake
Anouchka (USA)
(2005)
Strike The Gold
Anam
Northern Dancer
Fairy Bridge
Rainbow Quest
Rockfest
Alydar
Majestic Gold
Persian Bold
Yaqut
POWERSCOURT (GB) (Doru, 2000): 2 ve 5 yaşlarında 21 kez start alıp, 5 birincilik, 6 ikincilik,
3 üçüncülük elde ederken 1.068.674 £ ikramiye kazandı. Arlington Million (G1), Tattersalls Gold
Cup (G1) ve Great Voltigeur Stakes (G2) galibi, Racingpost Trophy (G1), Prine Of Wales’ Stakes
(G1), Grosser Dallmayr (G1) ve Scottish Derby (G1) ikincisi, Breeders’ Cup Turf (G1), Irish
Champion Stakes (G1) ve Irish St Leger (G1) üçüncüsüdür. Şili Derby (G1) galibi EL FARRERO
, Moyglere Stud Stakes (G1) galibi TERMAGANT, Classico Polla de Potrillos (G1) galibi MR.
DANY yurt dışında başarılı taylarından bazıları; Ülkemizde 2013 yılında 2 yaşlı olarak Ulubat (A3)
galibi İPEK SU, TYAYSD İst.Yearling Satışı (A3) ikincisi CRYSTAL CLEAR, SİAY ve SAH DER (G2)
üçüncüsü ASCELLA başarılı taylarından bazılarıdır.
1’nci Anne
Anouchka (TUR) 6 kez tabela yaptı ve 15.275 TL kazanç elde etti. Harada: 1 tay;
İsimsiz (TUR) (12, d, Powerscourt) Söz konusu tay.
2’nci Anne
ANAM (GB) 2 yarış kazandı, 6 kez tabela yaptı ve 11.439 £ kazanç elde etti. Harada: 12 tay,
11 koşan, 7 kazanan;
ANNOSH (TUR) (d, Nashwan) 6 yarış kazandı, 22 kez tabela yaptı ve 806.690 TL
kazanç elde etti. Özdemir Atman (G3), Santalin (KV-8/S) galibi, Gazi (G1),
Başbakanlık (G1), N.Fazıl Kısakürek (G3), Çukurova Üniv. (KV-8/S), O.Doğa Özsoy
(G3) ikincisidir.
BABBOSH (TUR) (e, Sri Pekan) 9 yarış kazandı, 11 kez tabela yaptı ve 390.700 TL
kazanç elde etti. Vali Koşusu (A3) galibi, Coup De Roi (KV-7) ve (KV-6) ikincisidir.
FARJAH (IRE) (d, Charnwood Forest) 2 yaşında 1 yarış koştu ve kazandı ve 5.336 €
kazanç elde etti. Kısrak;
Celtic Sultan (IRE) (i, Celtic Swing) 6 yarış kazandı, 13 kez plase yaptı ve 79.581 £
kazanç elde etti. Linda Alexander Stakes (L) üçüncüsüdür.
RAYYAAN (IRE) (e, Cadeaux Genereux) 5 yarış kazandı, 4 kez plase yaptı ve 45.792 £
kazanç elde etti.
THUMAMAH (IRE) (d, Charnwood Forest) 1 yarış kazandı, 2 kez plase yaptı ve 5.493 £
kazanç elde etti. Kısrak;
TELL ME MAMA (TUR) (d, Tobougg) 5 yarış kazandı, 3 kez tabela yaptı ve 180.500
TL kazanç elde etti. Samanpazarı (KV-6) galibi, Dünya Gıda Günü (KV-7)
ikincisidir.
3’üncü Anne
YAQUT (USA) 1 yarış kazandı, 2 kez plase yaptı. Harada: 7 tay, 7 koşan, 6 kazanan;
ESTIMRAAR (IRE) (e, Bustino) 3 yarış kazandı. Troy Stakes (L) galibidir.
Asakir (GB) (e, Nashwan) 2 yarış kazandı. Criterium de Saint-Cloud (G1) ikincisidir.
Aygır.
8
Sabrehill
Fernando (TUR)
İSİMSİZ
Al Dişi
08.03.2012
8
At Sahibi
TAŞBEK HARASI
Sarah’s Love
Aosta (TUR)
(2007)
Roman Art
Aspen
Diesis
Gypsy Talk
Alleged
Mazaca
Roman Diplomat
Art Model
Royal Applause
Reine De Danse
FERNANDO (TUR) (Al, 1999): 2 ve 6 yaşlı olarak 54 kez start almış, 6 birincilik, 7 ikincilik, 10
kez de üçüncülük elde ederken 809.995 TL ikramiye kazandı. Gazi Koşusu (G1), (KV-8/L)
ve (KV-7) galibi, Fetih (G3), İstanbul Büyükşehir Belediyesi (G3), (KV-9/L) ve (KV-8/L)
ikincisi, Cumhurbaşkanlığı (G1), Mimar Sinan (G3), Eskişehir (G3) ve (KV-8/L) üçüncüsüdür.
Gazi Koşusu dördüncüsü ARCTIC MAN (KV-8/L) ikincisi BUFFA, ARCSAINT, ARASUS,
ARMANDO, VESELISA, ARLYN, AROG ve ARKANSAS aygırın başarılı temsilcilerinden
bazılarıdır.
1’nci Anne
Aosta (TUR) 6 yarış koştu. Harada: 2 tay;
İsimsiz (TUR) (12, d, Fernando) Söz konusu tay.
2’nci Anne
ASPEN (TUR) 4 yarış kazandı, 11 kez tabela yaptı ve 146.620 TL kazanç elde etti. Harada: 2
tay, 1 koşan;
Aosta (TUR) (d, Roman Art) Bakınız 1’nci Anne.
3’üncü Anne
REINE DE DANSE (USA) İngiltere ve Amerika’da 1 yarış kazandı, 7 kez plase yaptı ve 17.199 $
kazanç elde etti. Harada: 7 tay, 4 koşan, 2 kazanan;
EAST CAPE (GB) (i, Bering) İngiltere’de 5 yarış kazandı, 15 kez plase yaptı ve 29.982 £
kazanç elde etti.
Tassless (USA) (d, Tasso) Amerika’da 3 kez ikinci oldu ve 7.413 $ kazanç elde etti.
Kısrak;
BROTHER BUD (USA) (i, Lite The Fuse) Amerika’da 9 yarış kazandı, 16 kez plase yaptı
ve 227.836 $ kazanç elde etti.
SAMSON ROAD (USA) (i, Diligence) Amerika’da 3 yarış kazandı, 4 kez plase yaptı ve
43.315 $ kazanç elde etti.
Raffelina (USA) Koşmadı. Kısrak;
PRIMA STELLA (GB) (d, Primo Dominie) İngiltere’de 6 yarış kazandı, 8 kez plase yaptı
ve 28.175 £ kazanç elde etti.
4’üncü Anne
BERNICA (FR) Fransa’da 3 yarış kazandı. Prix du Calvados (G3) galibidir. Harada: 12 tay, 12
koşan, 11 kazanan;
WELSH LIBERTY (IRE) (e, Caerleon) İtalya’da 9 yarış kazandı ve 133.966 £ kazanç
elde etti. Premio Ribot (G2) galibi, Premio Botticelli (L) ve Premio Signorino (L)
üçüncüsüdür.
EXCENTRIQUE (USA) (d, Seattle Slew) Fransa’da 1 yarış kazandı, Kısrak;
FOND FANTASY (IND) (d, Razeen) Hindistan’da Fillies Trial Stakes (L), Hindu
Bangalore Oaks (L), Bangalore 1000 Guineas (L) ve Bangalore 2000 Guineas (L)
galibidir.
9
At Sahibi
ŞABAN Ş. SARAÇOĞLU
Distant Relative
Luxor (TUR)
İSİMSİZ
Doru Dişi
18.05.2012
Keep Shining
Apple Blossom (TUR)
(1990)
Castle Rising
Golden Apple
9
Habitat
Royal Sister
Stage Door Johnny
Carolina Moon
Blakeney
Christchurch
Suvero
Reddy Fordie
LUXOR (TUR) (Doru, 2000): 3 ve 5 yaşları arasında toplam 26 kez start alıp, 10 birincilik, 3
ikincilik, 7 üçüncülük ve 1 kez de dördüncülük elde ederken toplam 947.357 TL ikramiye kazandı.
Ent. Topkapı Trophy (G2), Ent. Adnan Menderes (G2) ve Fevzi Çakmak (G2) galibi, F.Sultan
Mehmet (G1) ve Burhan Karamehmet (G3) ikincisi, Başbakanlık (G1), İsmet İnönü (G2), Fetih
(G3), N.Fazıl Kısakürek (G3) ve Marmara (G3) üçüncüsüdür. Erkek Tay Deneme (G1) galibi
DUTYFREE, (A3) galibi AMED KIZI, KKTC (A2) galibi NON STOP, Kayı (A2) galibi NEIL,
Sahir Kurutluoğku (G3) galibi BENELUX, (KV-7) galibi DELUXE, (KV-6) galibi NONA, (KV-7)
galibi MISTER KERMİT aygırın başarılı temsilcilerinden bazılarıdır.
1’nci Anne
APPLE BLOSSOM (TUR) 2 yarış kazandı, 13 kez de tabela yaptı. Harada: 12 tay, 8 koşan, 5
kazanan;
APPLE BOY (TUR) (96, Uğurtay) 1 yarış kazandı, 16 kez tabela yaptı ve 51.435 TL
kazanç elde etti.
Apple Girl (TUR) (98, d, Bachelor Party) Koşmadı.
Altuğcan (TUR) (00, e, Lockton) 4 yarış koştu.
Nothing Allright (TUR) (01, e, Strike The Gold) Öldü.
CARIBOU (TUR) (02, e, Bin Ajwaad) 2 yarış kazandı, 10 kez de plase yaptı ve 235.060
TL kazanç elde etti. (KV-7) galibi, Erkek Tay Deneme (G1), Ekrem Kurt (KV-8/L)
ikincisi, Gazi Koşusu (G1), Eastern Star (KV-7) üçüncüsüdür. Aygır.
Emerald (TUR) (04, d, Shining Steel) 3 yarış kazandı, 7 kez tabela yaptı ve 160.980
TL kazanç elde etti. Adil Tügel (KV-7) galibi, Orhan Meker (KV-18/L), Yusuf Dikman
(KV-6), Necdet Çoruh (KV-7) ikincisi, Kocatepe (G3) dördüncüsüdür.
Chestnut (TUR) (05, d, Strike The Gold) 9 kez tabela yaptı ve 33.650 TL kazanç elde etti.
Starlit (TUR) (07, d, Bin Ajwaad) Koşmadı.
Great Runner (TUR) (08, d, Red Bishop) 1 kez dördüncü oldu.
BAY ŞERİF (TUR) (09, e, Okawango) 5 yarış kazandı, 15 kez tabela yaptı ve 442.250
TL kazanç elde etti. Fehmi Simsaroğlu (G3), Ayvalık (KV-7), Cennet Harası (KV-7) ve
Kadifekale (KV-6) galibi, TYAYSD Yearling (A3), Didim (KV-8/L), Çeşme (KV-8/L),
Sadık Giz (KV-8/L) ve Ihlamur Kasrı (KV-9/L) ikincisi, İzmirn Kurtuluşu (A3), Konak
Bld.Bşk (KV-8/L) ve Tünkut Aksungur (KV-6) üçüncüsüdür.
HASKANTAY (TUR) (10, e, Royal Abjar) 1 yarış kazandı, 1 kez dördüncü oldu ve 24.550
TL kazanç elde etti.
İsimsiz (TUR) (12, d, Luxor) Söz konusu tay.
2’nci Anne
GOLDEN APPLE (TUR) 5 yarış kazandı, 4 kez de tabela yaptı. Dişi Tay Deneme (G2) galibi,
Tay Deneme (G2), Kraliçe II Elizabeth (G2), Kısrak (G1) ve Gazi (G1) ikincisidir. Harada: 6 tay,
6 koşan, 2 kazanan;
GOLDEN KNIGHT (TUR) (e, Knight Line Dancer) 2 yarış kazandı, 6 kez de plase yaptı.
Sakarya (G2) galibi, (KV-9/L) ikincisi, Erkek Tay Deneme (G1), (KV-6) üçüncüsüdür.
Apple Pie (TUR) (d, Knight Line Dancer) 9 yarış kazandı, 25 kez de tabela yaptı ve
132.130 TL kazanç elde etti. (KV-7) galibi, (KV-8/L), (KV-7), (KV-6) ve (KV-21)
ikincisidir. Kısrak.
10
At Sahibi
MEHMET ULUSOY
Night Shift
Bosporus (IRE)
İSİMSİZ
Al Erkek
14.03.2012
Rain Again
Arsuz (TUR)
(2005)
Always A Classic
Penky Henky
10
Northern Dancer
Ciboulette
Relko
Collateral
Deputy Minister
No Class
Gold Guard
Hanky Penky
BOSPORUS (IRE) (Al, 1995): 2 ve 7 yaşları arasında 60 kez start almış, 19 birincilik, 16 ikincilik
ve 10 üçüncülük elde ederken 923.428 TL ikramiye kazanmıştır. Adnan Menderes (G2), Int.
İstanbul (G2), Lara (G2), TRT (G2), 9 Eylül (G3), Fevzi Lütfi Karaosmanoğlu (G3) ve Hızır Reis
(G3) kazandığı önemli yarışlardan bazılarıdır. İlk jenerasyon tayları 2006 yılında koşmaya başlayan
aygır, Anafartalar (G1) galibi BELMONT, 19 Mayıs (G2) galibi RAMPOLDİ, 9 Eylül (A3) galibi
BOĞAZİÇİ, Tarık Dinçel (KV-22) galibi PONTIAC, Sadık Giz (KV-8/L) galibi WANHELSING,
M.Niyazi Polatyar (KV-8/L) galibi PERFECTO, (KV-8/L) galibi CAPUCINO, Piri Reis (KV8/L) galibi PUNTACANA, (KV-7) galibi ADİLE TEYZE, Anadolu Ajansı (KV-7) galibi PAŞA
DAYI, (KV-6) galibi BEST TANGO’nun yanı sıra NEW PARTNER, GALACTICA, PUNTACANA,
ZİNCİRBOZAN ve DISTANT RISING gibi başarılı yavruları ile dikkat çekmektedir.
1’nci Anne
ARSUZ (TUR) 5 yarış kazandı, 18 kez tabela yaptı ve 216.150 TL kazanç elde etti. Romance
(KV-6) üçüncüsüdür. Harada: 2 tay;
İsimsiz (TUR) (12, e, Bosporus) Söz konusu tay.
2’nci Anne
PENKY HENKY (TUR) 9 yarış kazandı, 31 kez tabela yaptı. Kurtuluş (G3), I.İnönü (G3) ve
(KV-6) galibi, Hikmet Birol (KV-7), Our Guile (KV-22) ve (KV-6) ikincisi, Tay Deneme (G2),
Miskı Milli (G3), Yavuz Sultan Selim (KV-9/L), Jak Hadora (KV-21) ve Nadas
(KV-7) üçüncüsüdür. Harada: 9 tay, 6 koşan, 5 kazanan;
RICONACENTE (TUR) (d, Common Grounds) 6 yarış kazandı, 30 kez tabela yaptı ve
234.110 TL kazanç elde etti. (KV-6) ikincisidir.
TALİHLİ (TUR) (d, Doyoun) 7 yarış kazandı, 35 kez tabela yaptı ve 196.810 TL kazanç
elde etti.
ALTIN EĞER (TUR) (e, Akındayım) 5 yarış kazandı, 8 kez tabela yaptı ve 206.750 TL
kazanç elde etti. (KV-7) galibi, TSYD İzmir (KV-6) ve Dikili (KV-6) üçüncüsüdür.
TOP ROYAL (d, Royal Abjar) 4 yarış kazandı, 8 kez tabela yaptı ve 73.660 TL kazanç
elde etti. Kısrak;
ROYAL CAT (TUR) (d, Mountain Cat) 4 yarış kazandı, 14 kez tabela yaptı ve 181.985
TL kazanç elde etti. Cap Cris Nez (KV-6) üçüncüsüdür.
3’üncü Anne
Hanky Penky (TUR) 4 yarış kazandı, 6 kez tabela yaptı. F.Lütfü Karaosmanoğlu (KV-8/L)
ikincisi, Sir Percy Loriene (KV-21) üçüncüsüdür. Harada: 10 tay, 10 koşan, 8 kazanan;
TOP COMAS (TUR) (e, George Thomas) 9 yarış kazandı, 34 kez tabela yaptı. Adana
Büyükşehir (G3) ve Cevdet Sümer (KV-22) galibidir.
DOYUM (TUR) (e, Doyoun) 6 yarış kazandı, 13 kez tabela yaptı ve 302.760 TL kazanç
elde etti. Nail Avunduk (G3) galibidir.
Top Classic (TUR) (e, Always A Classic) 3 yarış kazandı, 22 kez tabela yaptı ve
214.800 TL kazanç elde etti. Hafız (KV-8/L) ve Ümit Yaşar Oğuzcan (KV-22)
ikincisidir.
11
At Sahibi
VEFA HARASI
Cherokee Run
Yonaguska (USA)
İSİMSİZ
Doru Dişi
27.02.2012
Martial Spook
Aryam (TUR)
(2001)
George Thomas
Native Lady
11
Runaway Groom
Cherokee Dame
Silver Ghost
Homewrecker
Godswalk
Keep Shining
Native Procida
Tempting Lady
YONAGUSKA (USA) (Doru, 1998): 2 ve 4 yaşları arasında 18 kez start almış, 6 birincilik,
ve 1 ikincilik, 5 kez de üçüncülük elde ederken 536.355 $ ikramiye kazandı. Hopeful Stakes
(G1), Hutcheson Stakes (G2), Fall Highweight Handikap (G2), Sport Page Handikap (G3)
ve Flash Stakes (L) galibi, Sanford Stakes (G2) ikincisi, Champagne Stakes (G1), Forest Hills
Handikap (G2), Hollywood Prevue Stakes (G3), Swale Stakes (G3) ve Lafayette Stakes (G3)
üçüncüsüdür. Kore’de (G1) galibi TOUGH WIN, Illinois Derby (G2) galibi MUSKET MAN,
Carry Back Stakes (G2) galibi COFFEE BOY, General George Handikap (G2) galibi YAWANNA
TWIST, Fall Highweight Handikap (G3) galibi CHEROKEE COUNTRY, Excelsior Stakes (G3)
galibi MARILYN’S GUY yurt dışında başarılı yavrularından bazılarıdır. Ülkemizde ilk jenerasyon
tayları içinde LASER GIRL, MY KONOS, MC GILL, BABYGUSKA, DİLEĞİN KIZI, PERVİNİM yarış
kazanan isimlerdir.
1’nci Anne
ARYAM (TUR) 1 yarış kazandı, 4 kez tabela yaptı ve 27.910 TL kazanç elde etti. Harada: 5 tay,
3 koşan, 1 kazanan;
MY BALAM (TUR) (09, e, Fliers Fantasy) 1 yarış kazandı, 1 kez üçüncü oldu ve 34.900
TL kazanç elde etti.
Libero (TUR) (10, d, Luxor) 3 kez tabela yaptı ve 12.000 TL kazanç elde etti.
Poyraz Balam (TUR) (11, e, Kaneko) 4 kez plase yaptı ve 30.500 TL kazanç elde etti.
İsimsiz (TUR) (12, d, Yonaguska) Söz konusu tay.
2’nci Anne
NATIVE LADY (TUR) 1 yarış kazandı, 1 kez üçüncü oldu ve 5.000 TL kazanç elde etti. Harada:
10 tay, 7 koşan, 4 kazanan;
NİRAN (TUR) (d, Sea Hero) 5 yarış kazandı, 19 kez tabela yaptı ve 236.350 TL kazanç
elde etti. (KV-8/L) galibi, (G2) ve (KV-7) ikincisi, (G3) üçüncüsüdür. Kısrak;
CONTORIUM (TUR) (e, Perfect Storm) 1 yarış kazandı, 15 kez tabela yaptı ve
126.500 TL kazanç elde etti. (KV-6) üçüncüsüdür.
BENELUX (TUR) (e, Luxor) 4 yarış kazandı, 1 kez üçüncü oldu ve 247.900 TL kazanç
elde etti. Sahir Kurutluoğku (G3) galibi, TYAY ve SAH DER (G2) üçüncüsüdür.
Deluxe (TUR) (e, Luxor) 6 yarış kazandı, 14 kez tabela yaptı ve 341.050 TL kazanç
elde etti. (KV-7) ve (KV-6) galibi, Niyazi Polatyar (KV-8/L), Yaz Handikapı (KV-25),
Büyük Kulüp (KV-7) ve Our Guile (KV-6) ikincisidir.
3’üncü Anne
Tempting Lady (USA) Koşmadı. Harada: 3 tay, 3 koşan, 3 kazanan;
BARBIE (TUR) (d, Habitony) 1 yarış kazandı, 1 kez tabela yaptı. Kısrak;
GALAXY II (TUR) (d, Bachelor Party) 1 yarış kazandı, 2 kez tabela yaptı. Kısrak;
PRINCESS ALARA (TUR) (d, Wolf) 9 yarış kazandı, 3 kez tabela yaptı ve
436.298 TL kazanç elde etti. İpek (G3), Çankaya (G3), vs. galibidir.
FREEZONE (TUR) (d, Wolf) 3 yarış kazandı, 6 kez tabela yaptı ve 63.815 TL
kazanç elde etti. Kısrak;
DUTYFREE (TUR) (e, Luxor) 8 yarış kazandı, 18 kez tabela yaptı ve 1.389.948 TL
kazanç elde etti. Erkek Tay Deneme (G1) galibidir.
12
İSİMSİZ
Doru Dişi
09.03.2012
At Sahibi
İBRAHİM ATAK
Champs To Champs
(TUR)
Atakhanım (TUR)
(2006)
Mountain Cat
Tanamanda
Van Damme
Yalancı Sonbahar
12
Storm Cat
Always Mint
Tender King
Skyway
Bob Back
Global View
Shining Steel
Cindy Crawford
CHAMPS TO CHAMPS (TUR) (Doru, 2002): 2 ve 4 yaşları arasında toplam 17 kez start alıp,
10 birincilik, 5 kez de ikincilik elde ederken 1.469.705 TL ikramiye kazandı. Çaldıran (G1),
Ankara (G1), Cumhurbaşkanlığı (G1), Başbakanlık (G1), Ent. Boğaziçi (G2), Ent. Kraliçe
II.Elizabeth (G2), Başkent (G3) ve Ankara Bş.Bld.Bşk.lığı (G3) galibi, Türkiye Jokey Kulübü
(G1), Mehmet Akif Ersoy (G2) ve Fevzi Çakmak (G2) ikincisidir. Enver Güreli (KV-8/L) galibi
IL NERO, SABATO, CHAMPS SURAL, TEMMUZ, CHAMPS STAR, AHU SULTAN, BERMUDA başarılı
taylarından bazılarıdır.
1’nci Anne
Atakhanım (TUR) 6 kez tabela yaptı ve 23.200 TL kazanç elde etti. Harada: 2 tay;
İsimsiz (TUR) (12, d, Champs To Champs) Söz konusu tay.
2’nci Anne
Yalancı Sonbahar (TUR) 6 yarış koştu. Harada: 2 tay, 2 koşan;
Atakhanım (TUR) (d, Van Damme) Bakınız 1’nci Anne.
Piryoli Bozo (TUR) (d, Van Damme) 3 kez üçüncü oldu ve 8.100 TL kazanç elde etti.
3’üncü Anne
Cindy Crawford (TUR) Koşmadı. Harada: 5 tay, 4 koşan, 2 kazanan;
Irina (TUR) (d, Van Damme) 2 yarış kazandı, 2 kez tabela yaptı ve 44.450 TL kazanç
elde etti. İsimsiz (G3) dördüncüsüdür.
AYDOĞDİ (TUR) (e, Red Route) 1 yarış kazandı, 6 kez tabela yaptı ve 38.080 TL kazanç
elde etti.
Gönül Sayfam (TUR) (d, Red Route) 4 kez tabela yaptı ve 11.285 TL kazanç elde etti.
4’üncü Anne
High Quinta (GB) 1 kez plase yaptı. JAFFA LINE (GB) nın ana baba bir kardeşidir.Harada:
4 tay, 2 koşan, 1 kazanan;
QUINTELLINA (d, Robellino) 1 yarış kazandı, 2 kez plase yaptı ve 8.279 £ kazanç
elde etti. Kısrak;
Counterglow (IRE) (i, Echo Of Light) İngiltere ve U.A.E’de 2 yarış kazandı, 4 kez
üçüncü oldu ve 49.970 £ kazanç elde etti. Al Bastakiya (L) üçüncüsüdür.
WHO’S WINNING (IRE) (i, Docksider) İngiltere’de 11 yarış kazandı, 35 kez plase yaptı
ve 84.109 £ kazanç elde etti.
ELOQUENT ROSE (IRE) (d, Elnadim) İngiltere’de 2 yarış kazandı ve 13.953 £ kazanç
elde etti. Kısrak;
DUTCH ROSE (IRE) (d, Dutch Art) İngiltere’de 6 yarış kazandı, 5 kez plase yaptı ve
60.316 £ kazanç elde etti.
ROMAN QUINTET (IRE) (i, Titus Livius) İngiltere’de 5 yarış kazandı, 18 kez plase yaptı
ve 38.974 £ kazanç elde etti.
NUTLEY KING (IRE) (i, Night Shift) İrlanda’da 2 yarış kazandı, 9 kez plase yaptı ve
33.637 £ kazanç elde etti.
13
At Sahibi
ÖMER HALİM AYDIN
Night Shift
Bosporus (IRE)
İSİMSİZ
Al Dişi
11.03.2012
Rain Again
Athalia (TUR)
(2007)
Eagle Eyed
Ghyraan
13
Northern Dancer
Ciboulette
Relko
Collateral
Danzig
Razyana
Cadeaux Genereux
Karayb
BOSPORUS (IRE) (Al, 1995): 2 ve 7 yaşları arasında 60 kez start almış, 19 birincilik, 16 ikincilik ve
10 üçüncülük elde ederken 923.428 TL ikramiye kazanmıştır. Adnan Menderes (G2), Int. İstanbul
(G2), Lara (G2), TRT (G2), 9 Eylül (G3), Fevzi Lütfi Karaosmanoğlu (G3) ve Hızır Reis (G3) kazandığı
önemli yarışlardan bazılarıdır. İlk jenerasyon tayları 2006 yılında koşmaya başlayan aygır, Anafartalar
(G1) galibi BELMONT, 19 Mayıs (G2) galibi RAMPOLDİ, 9 Eylül (A3) galibi BOĞAZİÇİ, Tarık
Dinçel (KV-22) galibi PONTIAC, Sadık Giz (KV-8/L) galibi WANHELSING, M.Niyazi Polatyar
(KV-8/L) galibi PERFECTO, (KV-8/L) galibi CAPUCINO, Piri Reis (KV-8/L) galibi
PUNTACANA, (KV-7) galibi ADİLE TEYZE, Anadolu Ajansı (KV-7) galibi PAŞA DAYI,
(KV-6) galibi BEST TANGO’nun yanı sıra NEW PARTNER, GALACTICA, PUNTACANA,
ZİNCİRBOZAN ve DISTANT RISING gibi başarılı yavruları ile dikkat çekmektedir.
1’nci Anne
Athalia (TUR) 2 yarış koştu. Harada: 2 tay;
İsimsiz (TUR) (12, d, Bosporus) Söz konusu tay.
2’nci Anne
GHYRAAN (IRE): Fransa’da 2 yarış kazandı, 3 kez plase yaptı ve 52.671 € kazanç elde etti.
Prix de la Seine (L) galibi, Prix Charles Laffitte Hermitage Barriere (L) ikincisidir. Harada: 9 tay,
6 koşan, 4 kazanan;
Orse Gül (TUR) (d, Sri Pekan) 3 yarış kazandı, 15 kez tabela yaptı ve 214.600 TL
kazanç elde etti. Nadas (KV-7) ikincisi, (G1), Zühtü Erişen (G3), Cemal Kura (G3),
Ferit Tanaçan (KV-6) ve Celalettin Çubukçu (KV-7) üçüncüsüdür.
MARAJAA (IRE) (i, Green Desert) İngiltere ve Fransa’da 9 yarış kazandı, 11 kez plase
yaptı ve 93.226 £ kazanç elde etti.
PRINCESS MEMI (TUR) (d, Bin Ajwaad) 1 yarış kazandı, 5 kez tabela yaptı ve 48.450 TL
kazanç elde etti.
3’üncü Anne
Karayb (IRE): İngiltere’de 2 yarış kazandı, 6 kez plase yaptı ve 29.232 £ kazanç elde etti.
King Charles II Stakes (L) üçüncüsüdür. Harada: 8 tay, 8 koşan, 5 kazanan;
GHYRAAN (IRE) (d, Cadeaux Genereux) Bakınız 1’inci Anne.
Vitoria (IRE) (d, Exceed And Excel) İngiltere’de 3 yarış kazandı, 6 kez plase yaptı ve
222.116 £ kazanç elde etti. Boadicea Fillies Stakes (L) ikincisidir.
Plum Pudding (IRE) (i, Elnadim) İngiltere’de 8 yarış kazandı, 11 kez plase yaptı ve
169.314 £ kazanç elde etti. Hungerford Stakes (G2) üçüncüsüdür.
4’üncü Anne
DEIRA (NZ): Avustralya’da 5 yarış kazandı, 2 kez plase yaptı ve 109.243 $ kazanç elde etti.
The Dalgety Stakes (G3) ve Birthday Card Quality Handicap (L) galibidir. Harada: 6 tay,
5 koşan, 3 kazanan;
VENOM (IRE) (d, Marju) 20 yarış kazandı, 27 kez plase yaptı ve 1.038.710 TL kazanç
elde etti. Kurtuluş (G3), Misakı Milli (G3), İsimsiz (G3) ve (KV-8/L) galibidir.
14
At Sahibi
ÖMER HALİM AYDIN
Cherokee Run
Yonaguska (USA)
İSİMSİZ
Doru Dişi
08.03.2012
Martial Spook
Autumn Ridge (USA)
(2002)
Thunder Gulch
Vilikaia
14
Runaway Groom
Cherokee Dame
Silver Ghost
Homewrecker
Gulch
Line Of Thunder
Nureyev
Baracala
YONAGUSKA (USA) (Doru, 1998): 2 ve 4 yaşları arasında 18 kez start almış, 6 birincilik,
ve 1 ikincilik, 5 kez de üçüncülük elde ederken 536.355 $ ikramiye kazandı. Hopeful Stakes
(G1), Hutcheson Stakes (G2), Fall Highweight Handikap (G2), Sport Page Handikap (G3)
ve Flash Stakes (L) galibi, Sanford Stakes (G2) ikincisi, Champagne Stakes (G1), Forest Hills
Handikap (G2), Hollywood Prevue Stakes (G3), Swale Stakes (G3) ve Lafayette Stakes (G3)
üçüncüsüdür. Kore’de (G1) galibi TOUGH WIN, Illinois Derby (G2) galibi MUSKET MAN,
Carry Back Stakes (G2) galibi COFFEE BOY, General George Handikap (G2) galibi YAWANNA
TWIST, Fall Highweight Handikap (G3) galibi CHEROKEE COUNTRY, Excelsior Stakes (G3)
galibi MARILYN’S GUY yurt dışında başarılı yavrularından bazılarıdır. Ülkemizde ilk jenerasyon
tayları içinde LASER GIRL, MY KONOS, MC GILL, BABYGUSKA, DİLEĞİN KIZI, PERVİNİM yarış
kazanan isimlerdir.
1’nci Anne
Autumn Ridge (USA) Koşmadı. Harada: 7 tay, 2 koşan, 1 kazanan;
CAMBIE BRIDGE (USA) (06, i, Bernstein) Amerika’da 4 yarış kazandı, 5 kez plase yaptı ve
27.840 $ kazanç elde etti.
Sesostric (USA) (07, e, North Light) Güney Afrika’da 1 kez plase yaptı.
İsimsiz (USA) (08, d, North Light) Koşmadı.
Royal Bridge (USA) (09, d, North Light) Amerika’da 4 kez plase yaptı ve 11.484 $ kazanç
elde etti.
İsimsiz (TUR) (11, e, Tale Of The Cat) İdmanda.
İsimsiz (TUR) (12, d, Yonaguska) Söz konusu tay.
2’nci Anne
VILIKAIA (USA) Fransa’da 3 yarış kazandı, 5 kez ikinci oldu ve 123.102 $ kazanç elde etti.
Prix de la Porte Maillot (G3) ve Prix Imprudence (L) galibi, Irish 1000 Guineas (G1) ikincisidir.
Harada: 16 tay, 10 koşan, 7 kazanan;
LEGEND OF RUSSIA (GB) (e, Suave Dancer) Fransa ve Amerika’da 3 yarış kazandı, 8
kez plase yaptı ve 167.270 $ kazanç elde etti. How Now Stakes (L) galibi, Grand
Handicap de Deauville (L) ikincisidir.
Vilayet (USA) (e, Machiavellian) 7 yarış kazandı ve 61.420 $ kazanç elde etti. Prix de
Saint-Georges (G3) üçüncüsüdür.
Compton Dragon (USA) (e, Woodman) İngiltere’de 5 yarış kazandı ve 41.869 £
kazanç elde etti. Heron Stakes (L) ikincisidir.
Kivi (USA) (d, King of Kings) Fransa’da 1 yarış kazandı, 7 kez plase yaptı ve 50.285 $
kazanç elde etti. La Coupe des Pouliches (L) ikincisidir. Kısrak;
REGALLY READY (USA) (i, More Than Ready) Amerika’da 9 yarış kazandı, 7 kez
plase yaptı ve 1.244.958 $ kazanç elde etti. Nearctic Stakes (G1), Breeders’ Cup
Turf Sprint (G2), Turf Sprint Stakes (G3) vs. galibidir.
Vibrant (GB) (d, Machiavellian) Koşmadı. Kısrak;
YUCATAN (USA) (i, Favorite Trick) 8 yarış kazandı, 9 kez plase yaptı ve 385.641 $
kazanç elde etti. Memorial Breeders’ Cup Handikap (L), Texas Glitter Handikap (L)
ve Forego Stakes (L) galibidir.
15
At Sahibi
A.KADİR AKSOY
Carson City
Cuvee (USA)
WINNER RAIN
Al Erkek
18.01.2012
Christmas Star
Aybek Hatun (TUR)
(2006)
Mountain Cat
Misty Point
15
Mr Prospector
Blushing Promise
Star De Naskra
Carols Christmas
Storm Cat
Always Mint
Sharpo
Clouded Vision
CUVEE (USA) (Al, 2001): 2 ve 3 yaşları arasında 9 kez start alıp, 4 birincilik, 2 ikincilik, 1 kez de
üçüncülük elde ederken 402.044 $ ikramiye kazanmıştır. Futurity Stakes (G1), Saratoga Special
Stakes (G2) ve Kentucky Breeder’s Cup Stakes (G3) galibi, Kentucky Cup Sprint Stakes (G3)
ve Matt Winn Stakes (L) ikincisidir. Dixiana Breeder’s Futurity (G1) galibi NOBLE PROMISE,
Solonoway Stakes (G3) galibi ACROSS THE RHINE, (L) galibi tayları CUVEE ENCORKED,
REDS ROUND TABLE, FAIRWAY ROAD yurt dışında; Kraliçe II.Elizabeth (G2) galibi ES ES
RUNNER, I.İnönü (G3) galibi BAL ARISI ülkemizdeki başarılı taylarıdır.
1’nci Anne
Aybek Hatun (TUR) 4 yarış koştu. Harada: 3 tay, 1 koşan;
Zahide Hanım (11, d, Unaccounted For) 2 kez dördüncü oldu ve 4.300 TL kazanç elde etti.
Winner Rain (TUR) (12, e, Cuvee) Söz konusu tay.
2’nci Anne
Misty Point (GB) İngiltere’de 3 kez plase yaptı. Harada: 10 tay, 5 koşan, 3 kazanan;
LALUV (TUR) (e, Perugino) 15 yarış kazandı, 29 kez tabela yaptı ve 731.285 TL
kazanç elde etti. Yaz Handikapı (KV-24/L), Golden Prince (KV-6), Çalbatur (KV-6),
At Yarışı Yazarları (KV-6) ve Dr Seferof (KV-6) galibi, İstanbul (G2), Marmara (G3),
Yunus Emre (G3), Atilla Midillili (KV-8/L) ve M. Kemal Karamehmehmet (KV-8/L)
ikincisi, Horse Racing Ireland (G3), Ferit Tanaçan (KV-8/L), Şadi Eliyeşil (KV-8/L),
Kenan Atan (KV-8/L), Gold Guard (KV-6) ve Arjantin Jokey Kulübü (KV-6)
üçüncüsüdür.
AYBEKHAN (TUR) (e, Mountain Cat) 2 yarış kazandı, 3 kez plase yaptı ve 162.400 TL
kazanç elde etti. Tay Deneme (G2) galibi, II.İnönü (G3) ikincisidir.
İclal (IRE) d, Prince Of Birds) 3 kez start aldı. Kısrak;
BERATHAN (TUR) (e, Unaccounted For) 8 kez start aldı, 4 yarış kazandı, 3 kez
plase yaptı ve 314.420 TL kazanç elde etti. Sedat Özcan (KV-8/L) galibi,
Anafartalar (G1) ikincisi, Anadolu (G3) üçüncüsüdür.
GOŞENAN (TUR) (d, Common Grounds) 4 yarış kazandı, 12 kez tabela yaptı ve
126.150 TL kazanç elde etti.
Sweetheart (TUR) (d, Royal Abjar) 1 yarış kazandı, 4 kez tabela yaptı ve 44.850 TL
kazanç elde etti. I.İnönü (G3) dördüncüsüdür.
Aybek Hatun (TUR) (d, Mountain Cat) Bakınız 1’nci Anne.
3’üncü Anne
CLOUDED VISION (GB) 11 kez start aldı, 1 yarış kazandı ve 4.751 $ kazanç elde etti. Harada:
5 kazanan;
Sharpness In Mind (i, Forzando) 1 yarış kazandı. Curragh Stakes (G3) üçüncüsüdür.
SARTAGNA (GB) (d, Jalmood) 4 yarış kazandı ve 40.784 $ kazanç elde etti.
CLOUDED ELEGANCE (i, Elegant Air) İngiltere’de 4 yarış kazandı, 1 kez de plase yaptı ve
18.998 £ kazanç elde etti.
16
At Sahibi
AHMET EREN KÜÇÜKSÜSLÜ
Cryptoclearance
Victory Gallop (CAN)
VERA HİRA
Doru Dişi
11.04.2012
Victorious Lil
Ayyüzlüm (TUR)
(2002)
Doyoun
Bambinur
16
Fappiano
Naval Orange
Vice Regent
Glass House
Mill Reef
Dumka
Yemken
Nurkız
VICTORY GALLOP (CAN) (Doru, 1995): 2 ve 4 yaşları arasında toplam 17 kez start alıp,
9 birincilik, 5 ikincilik ve 1 kez de üçüncülük elde ederken 3.505.895 $ ikramiye kazandı.
Belmont Stakes (G1), Whitney Handicap (G1), Stephen Foster Handicap (G2), Arkansas Derby
(G2) ve Rebel Stakes (G3) galibi, Kentucky Derby (G1) ve Preakness Stakes (G1) ikincisidir.
Norfolk Stakes (G1) galibi JAYCITO, Jamaica Handikap (G1) galibi PRINCE WILL I AM,
Clasico Entrenadores (G1) galibi WILSON RIDGE, Pennsylvania Derby (G2) galibi ANAK
NAKAL, Del Mar Derby (G2) galibi RENDEZVOUS, Beaumont Stakes (G2) galibi VICTORY
U.S.A, Spring Cup (G2) galibi EISHIN DOVER aygırın yurt dışındaki başarılı temsilcilerinden
bazılarıdır. Karadeniz (G1) galibi WILLPOWER, Hitit (A2) galibi KIRDEMİRKIR, Sadun Atığ
(G3) galibi LUCA BRASI, Süphan (A3) galibi SUWAKO ülkemizdeki başarılı temsilcilerinden
bazılarıdır.
1’nci Anne
Ayyüzlüm (TUR) 4 yarış koştu. Harada: 4 tay, 3 koşan, 2 kazanan;
Nicomedes (TUR) (07, e, Centaur) 4 yarış koştu.
GÖKTUĞBEY (TUR) (08, e, Manila) 6 yarış kazandı, 3 kez tabela yaptı ve 135.150 TL
kazanç elde etti.
FANGRİ (TUR) (10, d, Champs To Champs) 1 yarış kazandı, 8 kez tabela yaptı ve
50.100 TL kazanç elde etti.
Vera Hira (TUR) (12, d, Victory Gallop) Söz konusu tay.
2’nci Anne
BAMBİNUR (TUR) 13 yarış kazandı, 11 kez tabela yaptı. Kenan Atan (KV-8/L), Fuar (KV8/L), Coşkun Güzey (KV-7), Türk Kalp Vakfı (KV-6) ve İskenderun (KV-7) galibi, İzmir Byş.
Bld. (G3) ikincisi, Dişi Tay Deneme (G1) ve İstanbul Koşusu (G2) üçüncüsüdür. Harada: 4 tay,
3 koşan, 1 kazanan;
MY LUCK (TUR) (d, Royal Abjar) 1 yarış kazandı, 3 kez plase yaptı ve 22.720 TL kazanç
elde etti. Kısrak;
HATİPOĞLU (TUR) (e, Spectrando) 4 yarış kazandı, 19 kez tabela yaptı ve 187.150 TL kazanç elde etti.
Ayyüzlüm (TUR) (d, Doyoun) Bakınız 1’nci Anne.
3’üncü Anne
Nurkız (TUR) 3 yarış koştu. Harada: 7 tay, 7 koşan, 2 kazanan;
SOYLUKAN (TUR) (e, Sun Music) 8 yarış kazandı, 31 kez tabela yaptı. Kocatepe (G3)
galibi, Fatih Sultan Mehmet (G1), İstanbul Koşusu (G2), Atıf Esenbel (G3), Zühtü
Erişen (G3) ve Jack Hodora (KV-21) üçüncüsüdür. Aygır.
Adil I (TUR) (e, Centroline) 11 yarış kazandı, 28 kez tabela yaptı. Cihangir (KV-7) ve
Süha Yaşin (KV-22) galibi, Ankara (G1) ve Ümit Yaşar Oğuzcan (KV-21) ikincisi,
Rumeli Hisarı (KV-21) üçüncüsüdür.
Nurlu II (TUR) (d, Centroline) 7 kez tabela yaptı. Kısrak;
BABYAKEL (TUR) (d, Opus Magnum) 2 yarış kazandı, 8 kez tabela yaptı ve 89.968 TL
kazanç elde etti. (KV-7) ikincisidir.
17
At Sahibi
TAŞBEK HARASI
Kingmambo
Okawango (USA)
İSİMSİZ
Al Dişi
01.06.2012
Krissante
Balliamo (IRE)
(1998)
Royal Academy
Gracieuse Majeste
17
Mr Prospector
Miesque
Kris
Vallee Dansante
Nijinsky
Crimson Saint
Saint Cyrien
Gracious
OKAWANGO (USA) (Doru, 1998): 2 ve 4 yaşları arasında 10 kez start alıp 3 birincilik, 2 ikincilik,
1 üçüncülük, 2 kez de üçüncülük elde ederken 200.174 £ ikramiye kazandı. Grand Criterium (G1)
ve Prix La Rochette (G3) galibi, Prix Edmond Blanc (G3) ikincisi, Prix de Fontainebleau (G3)
üçüncüsüdür. Woodcote Stakes (L) galibi, Prix Jean-Luc Lagardere (G1) ikincisi DECLARATION OF
WAR, Darley Stakes (G3) galibi STEELE TANGO, Prix des Lilas (L) galibi PROVIDANZA aygırın yurt
dışındaki temsilcileridir. Tay Deneme (G2) galibi KULOĞLU, Kraliçe II.Elizabeth (G2) galibi SARILAR
RUNNER, I İnönü (G3) galibi QUEEN AMIDALA, Marmara (G3) galibi EL CONQUERADOR,
Fehmi Simsaroğlu (G3) galibi BAY ŞERİF, Hasan Adalı (KV-8/L) galibi IPHIGENIA, Eşref Somtürk
(KV-8/L) galibi DEMİRTÜTÜN (A3) başarılı taylarından bazılarıdır.
1’nci Anne
BALLIAMO (IRE) İtalya’da 2 yarış kazandı, 11 kez plase yaptı ve 21.027 € kazanç elde etti.
Harada: 7 tay, 5 koşan, 3 kazanan;
GAYALA (IRE) (05, d, Iron Mask) Fransa’da 1 yarış kazandı ve 6.000 € kazanç elde etti.
Kısrak.
ANTONIOLA (IRE) (07, i, Antonius Pius) İngiltere’de 1 yarış kazandı, 4 kez plase yaptı ve
12.205 £ kazanç elde etti.
GRACE AND BEAUTY (IRE) (08, d, Diamond Green) İngiltere’de 1 yarış kazandı ve 4.759 £
kazanç elde etti.
Lizard Speed (IRE) (09, d, Bachelor Duke) İtalya’da 4 yarış koştu.
Lady Morgana (TUR) (11, d, Oratorio) 1 yarış koştu.
İsimsiz (TUR) (12, d, Okawango) Söz konusu tay.
2’nci Anne
GRACIEUSE MAJESTE (FR) Fransa’da 1 yarış kazandı ve 10.671 € kazanç elde etti. Harada: 10 tay,
8 koşan, 7 kazanan;
DESERT MAGIC (IRE) (d, Green Desert) İngiltere’de 3 yarış kazandı ve 52.348 £ kazanç
elde etti. Athası Stakes (L) galibi, Cork Sprint Stakes (L) ikincisi, Prix Contessina (L)
üçüncüsüdür. Kısrak.
Farasan (IRE) (e, Fairy King) 3 yarış kazandı ve 50.741 £ kazanç elde etti. La Coupe (G3)
ikincisi, Prix de Bolougne (L) üçüncüsüdür.
3’üncü Anne
GRACIOUS (IRE) Fransa’da 3 yarış kazandı. Harada: 10 tay, 10 koşan, 7 kazanan;
GAY MINSTREL (FR) (e, Gay Mecene) 6 yarış kazandı. Prix Messidor (G3), Prix Perth (G3)
ve Prix Lancia Thema (L) galibidir. Aygır.
GREENWAY (FR) (d, Targowice) Fransa’da 3 yarış kazandı. Prix d’Arenberg (G3) ve Prix du
Petit Couvert (G3) galibidir. Kısrak;
WAY WEST (FR) (e, Gone West) Prix Servanne (L) galibi, Prix du Gros-Chene (G2)
üçüncüsüdür. Aygır.
Green Gold (FR) (e, Goldneyev) Priz Georges Trabaud (L) ikincisidir.
GERBERA (USA) (d, Lyphard) Fransa’da 1 yarış kazandı. Kısrak;
(G1) Nassau Stakes galibi ALEXANDER GOLDRUN (IRE) ve Prix de la Jonchere (G3)
galibi MEDECIS (GB) in 2’nci Anneleridir.
18
At Sahibi
OĞUZ YALÇIN
Gone West
West By West (USA)
İSİMSİZ
Doru Dişi
14.04.2012
West Turn
Bartoya (TUR)
(2004)
Barnato
Latoya
18
Mr.Prospector
Secrettame
Cox’s Ridge
Win Nona
El Gran Senor
Hatton Gardens
My Volga Boatman
Levano
WEST BY WEST (USA) (Doru, 1989): 2 ve 5 yaşları arasında 30 kez start alıp, 6 birincilik,
3 ikincilik ve 7 kez de üçüncülük elde ederken 1.038.123 $ ikramiye kazandı. Nassau County
Handicap (G1) galibi, Whitney Handicap (G1) ve Wood Memorial Sakes (G1) ikincisi, Suburban
Handicap (G1) ve Whitney Handicap (G1) üçüncüsüdür. Razorback Handicap (G3) galibi SONIC
WEST, Ashland Stakes (G1) üçüncüsü GOLD FROM THE WEST, Nene Hatun (G1) galibi
GORDION, Nenehatun (G1) galibi SILVER DANCER, 19 Mayıs (G2) galibi SARI LİRA, Ege
Derbisi (G2) galibi ILGAZHAN, Basri Karabucak (G3) galibi BERAN, Olympos (A3) galibi KING
DROK, Yeşil Bursa (G3) galibi MURADİYELİ, William Giraud (A3) galibi IŞIKHÜZMESİ,
Özdemir Atman (G3) galibi ACTARGO, Süphan (A3) galibi KISS OF STEPS aygırın başarılı
temsilcilerinden bazılarıdır.
1’nci Anne
BARTOYA (TUR) 1 yarış kazandı, 2 kez tabela yaptı ve 19.160 TL kazanç elde etti. Harada: 3
tay, 2 koşan;
Jingle Bells (TUR) (10, d, Kaneko) 1 kez üçüncü oldu ve 3.100 TL kazanç elde etti.
Altınsoy (TUR) (11, d, Mummys Love) 1 yarış koştu.
İsimsiz (TUR) (12, d, West By West) Söz konusu tay.
2’nci Anne
Latoya (TUR) 8 yarış koştu. Harada: 9 tay, 8 koşan, 5 kazanan;
KLUBNIKA (TUR) (d, Johny Guitar) 4 yarış kazandı, 14 kez tabela yaptı ve 496.533 TL
kazanç elde etti. Büyük Taaruz (G2), (G3) ve (KV-9/L) galibi, Kısrak (G1), Zübeyde
Hanım (G2) ve Mimar Sinan (G3) ikincisi, Gazi (G1), Sakarya (G2), SİAY ve SAH DER
(G2), I.İnönü (G3), (KV-8/L) ve (KV-7) üçüncüsüdür. Kısrak;
Tivolye Bene (TUR) (e, Unaccounted For) 6 yarış kazandı, 15 kez tabela yaptı ve
256.925 TL kazanç elde etti. Aytudor (KV-7) galibi, Barbar (KV-21) ikincisi,
Hüsamettin Tamer (KV-8/L) ve (KV-6) üçüncüsüdür.
VIRTIOZ (TUR) (e, West By West) 3 yarış kazandı, 4 kez tabela yaptı ve 158.830 TL
kazanç elde etti. (KV-9/L) ve (KV-7) galibi, Profesor Tevfik Başer (G3) ve Profesör
Aziz Ergin (KV-8/L) ikincisidir.
Matoya (TUR) (d, Common Grounds) 3 yarış kazandı, 28 kez tabela yaptı ve 206.200
TL kazanç elde etti. (KV-6) üçüncüsü, Nene Hatun (G2) ve Mimar Sinan (G3)
koşularının dördüncüsüdür.
3’üncü Anne
LEVANO (TUR) 9 yarış kazandı, 5 kez tabela yaptı. Gazi Koşusu (G1), Kısrak (G1), Tarım
Orman Bakanlığı (G1), Ankara (G3), Ahmet Atman (G3), Şadi Eliyeşil (G3) galibi, İsmet İnönü
(G3) ikincisi, Dişi Tay Deneme (G2), Devlet Başkanlığı (G1) üçüncüsü, Talha Dinçel (G3)
dördüncüsüdür.
Gapano (TUR) (e, Gap Of Dunloe) 2 yarış kazandı, 10 kez tabela yaptı. Gazi (G1),
Erkek Tay Deneme (G2), Cumhurbaşkanlığı (G1) ikincisi, TJK (G1) ve Sait Akson
(G3) üçüncüsüdür. Aygır. 19
At Sahibi
CEMİLOĞLU HARASI
Danehill
Kurtaran (IRE)
İSİMSİZ
Doru Dişi
22.02.2012
Adjalisa
Bayır Gülü (TUR)
(2003)
Strike The Gold
Fine Print
19
Danzig
Razyana
Darshaan
Adjriyna
Alydar
Majestic Gold
Taufan
Yellow Pages
KURTARAN (IRE) (Doru, 1999): 2 ve 7 yaşları arasında 51 kez start alıp, 10 birincilik, 10
ikincilik, 5 üçüncülük elde ederken 734.739 TL ikramiye kazandı. Erkek Tay Deneme (G1),
Adnan Menderes (G2) ve Atıf Esenbel (G3) galibi, Fatih Sultan Mehmet (G1), Celal Bayar (G2),
Ent. İstanbul (G2), Sait Akson (G3) ve Marmara (G3) ikincisi, Başbakanlık (G1), Anafartalar
(G2), Marmara (G3) ve İstanbul Bş.Bld.Bşk.lığı (G3) üçüncüsüdür. SURLARIN GÜZELİ, SILK
KAFTAN, ARSPET, STEP SISTER, RED FLASH, COLONELLO, KURLING, ONURLU başarılı taylarından
bazılarıdır.
1’nci Anne
Bayır Gülü (TUR) 7 yarış kazandı, 18 kez tabela yaptı ve 197.470 TL kazanç elde etti. (KV6) galibi, Kayı (G3) ve (KV-7) dördüncüsüdür. Harada: 3 tay, 1 koşan, 1 kazanan;
AYBİR (TUR) (10, d, Tosçalı Ateşi) 1 yarış kazandı, 1 kez dördüncü oldu ve 23.650 TL
kazanç elde etti.
İsimsiz (TUR) (12, d, Kurtaran) Söz konusu tay.
2’nci Anne
FINE PRINT (IRE) İrlanda’da 2 yarış kazandı, 5 kez plase yaptı ve 7.508 £ kazanç elde etti.
Harada: 6 tay, 5 koşan, 4 kazanan;
Bayır Gülü (TUR) (d, Strike The Gold) Bakınız 1’nci Anne.
AMONG PRINT (IRE) (d, Among Men) İtalya’da 2 yarış kazandı, 9 kez plase yaptı ve
10.832 € kazanç elde etti.
KAMPA ISLAND (IRE) (d, Turtle Island) 1 yarış kazandı, 3 kez de plase yaptı.
CIARA’S DELIGHT (IRE) (d, Common Grounds) İrlanda’da düz ve engelli koşularda
1 yarış kazandı, 10 kez plase yaptı ve 13.822 £ kazanç elde etti. Başak Sultan (d, Definite Article) 1 kez ikinci oldu ve 4.200 TL kazanç elde etti. Kısrak.
3’üncü Anne
Yellow Pages (GB) Koşmadı. Harada: 4 kazanan;
REPRINT (d, Kampala) İngiltere’de 2 yarış kazandı ve 14.040 £ kazanç elde etti.
Prince’s Polly Stakes (L) galibi, Gallinule Stakes (G2) ikincisidir. Kısrak;
Royal Print (IRE) (i, King’s Lake) 3 yarış kazandı ve 20.266 £ kazanç elde etti.
Guinness Galway Hurdle (L) ikincisidir.
China Tealeaf (IRE) (d, Shardari) İngiltere’de 6 yarış kazandı ve 24.376 £ kazanç
elde etti. Ladbroke New Stand Handikap Hurdle (L) üçüncüsüdür.
Testmatch (i, Glenstal) Düz ve engelli koşularda 5 yarış kazandı ve 25.465 £ kazanç
elde etti. County Handikap Hurdle (L) üçüncüsüdür.
YELLOW SKY (d, African Sky) Fransa’da 4 yarış kazandı, 3 kez plase yaptı ve 14.909 €
kazanç elde etti.
YELLOW FLASH (IRE) (d, Roi Danzig) Almanya’da 3 yarış kazandı, 13 kez plase yaptı ve
17.442 € kazanç elde etti.
Yellow Orchid (d, On Your Mark II) 3 kez plase yaptı. Kısrak;
Nun’s Island (IRE) (i, Dancing Dissident) 2 yarış kazandı, 11 kez de plase yaptı.
Dennys Juvenile Hurdle (L) üçüncüsüdür.
20
At Sahibi
FATMA ERİNÇ
Spend A Buck
Einstein (BRZ)
KİBELE
Doru Dişi
09.02.2012
Gay Charm
Befuddeled (USA)
(2004)
Tiznow
Tugger
20
Buckaroo
Belle De Jour
Ghadeer
Virga
Cee’s Tizzy
Cee’s Song
Twining
Pushy
EINSTEIN (BRZ) (Doru, 2002): 3 ve 7 yaşları arasında 30 kez start alıp, 11 birincilik, 4
ikincilik, 4 üçüncülük elde ederken 2.945.238 $ ikramiye kazanmıştır. Gulfstream Park Breeders’
Cup Stakes (G1), Memorial Handikap (G2), Gulftream Park Breeders’ Cup Turf Stakes (G1),
Woodford Reserve Turf Classic Stakes (G1), Gulfstream Park Turf Stakes (G1) ve Clark Handikap
(G2) galibi, Stephan Foster Handikap (G1), Maker’s Mile Stakes (G1), Firecracker Handikap
(G2) ve Pacific Classic Stakes (G1) ikincisidir. Aygırın ilk jenerasyon tayları 2013 yılında start
almaya başlamış olup Landaluce Stakes (L) ikincisi E EQUALSMCSQUARED dikkat çeken
taylarının başında gelmektedir.
1’nci Anne
BEFUDDELED (USA) Amerika’da 2 kez koştu 1 yarış kazandı ve 11.686 $ kazanç elde etti..
Harada: 2 tay;
Kibele (TUR) (12, d, Einstein) Söz konusu tay.
2’nci Anne
TUGGER (USA) Amerika’da 8 yarış kazandı, 6 kez plase yaptı ve 414.920 $ kazanç elde
etti. Noble Damsey Handikap (G3) ve Klassy Briefcase Stakes (L) galibi, Nassau County Stakes
(G2), Top Flight Handikap (G2) ve Steve Van Buren Handikap (L) ikincisidir. Harada: 7 tay, 3
koşan, 2 kazanan;
TUGGER’S LIGHT (USA) (i, North Light) Amerika’da 1 yarış kazandı, 4 kez plase yaptı ve
8.425 $ kazanç elde etti.
BEFUDDELED (USA) (d, Tiznow) Bakınız 1’nci Anne.
Red Toro (USA) (e, Benny The Bull) Amerika’da 8 kez koştu 4 kez plase yaptı ve 31.175
$ kazanç elde etti. 3’üncü Anne
PUSHY (USA) Amerika’da 1 yarış kazandı ve 3.000 $ kazanç elde etti. Harada: 6 kazanan;
TUGGER (USA) (d, Twining) Bakınız 2’nci Anne.
Push Her (USA) (d, Devil His Due) Amerika’da 2 kez koştu, 1 kez ikinci oldu ve 6.300 $
kazanç elde etti. Kısrak;
MONTERO (USA) (d, Louis Quatorze) Amerika’da 11 yarış kazandı, 17 kez plase
yaptı ve 205.063 $ kazanç elde etti. Wild Rose Handikap (L) galibidir.
TYCOON (USA) (i, Hennessy) Amerika’da 2 yarış kazandı, 7 kez plase yaptı ve 38.540 $
kazanç elde etti.
4’üncü Anne
Tabola (USA) Amerika’da 2 yarış kazandı, 7 kez plase yaptı. Duchess Stakes (L) üçüncüsüdür.
ve 3.000 $ kazanç elde etti. Harada: 11 kazanan;
SON OF BRIATRIC (USA) (e, Briatric) Amerika’da 8 yarış kazandı ve 380.470 $ kazanç
elde etti. Queen’s Plate-R galibidir. Aygır.
PETRUS (USA) (d, Sir Gaylord) Amerika’da 5 yarış kazandı ve 46.498 $ kazanç elde etti.
Ontario Foaled Stakes (L) galibidir.
Son Of The North (USA) (e, Dancing Champ) 11 yarış kazandı ve 126.524 $ kazanç elde etti. New Providence (L) ikincisidir.
21
At Sahibi
CEMİLOĞLU HARASI
Montjeu
Authorized (IRE)
İSİMSİZ
Doru Dişi
22.03.2012
Funsie
Bellini Rose (IRE)
(2007)
Bertolini
Prospectress
21
Sadler’s Wells
Floripedes
Saumarez
Vallee Dansante
Danzig
Aquilegia
Mining
Seductive Smile
AUTHORIZED (IRE) (Doru, 2004): 2 ve 3 yaşlarında 7 kez start alıp, 4 birincilik, 1 ikincilik,
1 kez de üçüncülük elde ederken toplam 1.186.702 £ ikramiye kazandı. Racing Post Trophy
(G1), Derby Stakes (G1), International Stakes (G1) ve Dante Stakes (G2) galibi, Coral-Eclipse
Stakes (G1) ikincisidir. 2008 yılında haraya giren Authorized’in en başarılı temsilcilerinden
bazıları; Fillies and Mares Stakes (G1) galibi SEAL OF APPROVAL, Champion Stakes (G1)
galibi COMPLACENT, Japonya St Leger (G1) galibi BANDE, Pretty Polly Stakes (G1) galibi
AMBIVALENT, Mehmet Akif Ersoy (G2) galibi TORUK MACTO, Park Express Stakes (G3) galibi
REHN’S NEST, Classic Trial (G3) galibi SUGAR BOY olarak sayılabilir.
1’nci Anne
BELLINI ROSE (IRE) İngiltere’de 1 yarış kazandı ve 3.018 £ kazanç elde etti. Harada 2 tay;
İsimsiz (TUR) (12, d, Authorized) Söz konusu tay.
2’nci Anne
PROSPECTRESS (USA) İngiltere ve Amerika’da 6 yarış kazandı ve 143.227 £ kazanç
elde etti. La Prevoyante Handikap (G2) galibi, Athenia Handikap (G3) üçüncüsüdür. Harada: 7
tay, 6 koşan, 2 kazanan;
Benbane Head (USA) (i, Giant’s Causeway) İngiltere’de düz ve engelli koşularda 6
yarış kazandı, 8 kez plase yaptı ve 49.620 £ kazanç elde etti. Sportingbet Future
Stars Chase (L) ikincisi, Badger Ales Trophy Handicap Chase (L) üçüncüsüdür.
BELLINI ROSE (IRE) (d, Bertolini) Bakınız 1’nci Anne.
Dream Prospector (GB) (i, Oasis Dream) İngiltere’de 2 kez plase yaptı.
3’üncü Anne
Seductive Smile (USA) Koşmadı. Harada: 12 tay, 10 koşan, 6 kazanan;
ACROSS THE RHINE (USA) (i, Cuvee) İrlanda ve U.A.E’de 5 yarış kazandı, 13 kez plase
yaptı ve 167.143 £ kazanç elde etti. Minstrel Stakes (G3) galibi, Amethyst Stakes (G3)
ikincisi, Concorde Stakes (G3) ve Solonaway Stakes (G3) üçüncüsüdür.
Trick Of Ace (USA) (d, Clever Trick) Amerika’da 4 yarış kazandı ve 80.148 £ kazanç elde
etti. Dade Turf Classic Stakes (L) ikincisidir. Kısrak;
TRICK OR TREAT (GB) (d, Lomitas) İngiltere’de 7 yarış kazandı, 5 kez plase yaptı ve
133,967 £ kazanç elde etti. Princess Royal Wilmott Dixon Stakes (G3) galibi, Yorkshire
Oaks (G1) üçüncüsüdür.
UNION STREET (USA) (i, Formal Gold) Amerika’da 5 yarış kazandı, 9 kez plase yaptı ve
27.039 $ kazanç elde etti.
KHATEF (USA) (e, Phone Trick) Amerika’da 5 yarış kazandı, 4 kez plase yaptı ve 100.685 $
kazanç elde etti. Aygır.
Grin And Dare It (USA) (d, Exploit) Amerika’da 3 kez koştu. Kısrak;
ONE DREAM TICKET (USA) (e, English Channel) Fransa’da 2 yarış kazandı, 3 kez plase
yaptı ve 44.050 € kazanç elde etti.
Flirtatious Miss (USA) (d, Mr Greeley) Amerika’da 1 yarış koştu. Kısrak;
BEST WARRIOR (USA) (e, Majestic Warrior) Japonya’da Unicorn Stakes (G3) galibidir.
22
At Sahibi
İLHAN GÜÇLÜ
Lend A Hand
Bors (TUR)
KAMİLEE
Al Erkek
14.01.2012
Semence D’Or
Beykız (TUR)
(2002)
Mujtahid
Emerald Dancer
22
Great Commotion
Janaat
Kaldoun
Source D’Orezza
Woodman
Mesmerize
Green Dancer
Stoshka
BORS (TUR) (Doru, 2003): 2 ve 6 yaşları arasında 23 kez start almış, 5 birincilik, 1 ikincilik ve
6 üçüncülük elde ederken 445.400 TL ikramiye kazanmıştır. Necip Fazıl Kısakürek (G3) galibi,
Gazi Koşusu (G1), Cumhurbaşkanlığı (G1), Fevzi Çakmak (G2), Fetih (G3) ve Ankara Byş.Bld.
(G3) üçüncüsüdür. Tayları 2013 yılında start almaya başlamış olup LADY BORS 2 yarış kazanan
ilk tayıdır.
1’nci Anne
BEYKIZ (TUR) 4 yarış kazandı, 35 kez tabela yaptı ve 203.965 TL kazanç elde etti. (KV-6)
üçüncüsüdür. Harada: 3 tay, 1 koşan, 1 kazanan;
ALONE ROCK (TUR) (10, e, Bosporus) 1 yarış kazandı, 4 kez tabela yaptı ve 27.600 TL
kazanç elde etti.
Kamilee (TUR) (12, e, Bors) Söz konusu tay.
2’nci Anne
Emerald Dancer (USA) Koşmadı. Harada: 12 tay, 9 koşan, 7 kazanan;
İlkbey (TUR) (e, Sri Pekan) 7 yarış kazandı, 21 kez tabela yaptı ve 249.650 TL kazanç
elde etti. Tay Deneme (G2), II.İnönü (G3) ve Sadun Atığ (G3) üçüncüsüdür.
Sıvış (TUR) (d, West By West) 2 yarış kazandı, 2 kez plase yaptı ve 50.980 TL kazanç
elde etti. Hüsamettin Tamer (KV-8/L) ikincisidir.
BEYBEY (TUR) (e, Unaccounted For) 3 yarış kazandı, 13 kez tabela yaptı ve 106.225 TL
kazanç elde etti. Yusuf Dikman (KV-6) üçüncüsüdür.
YETİŞBEY (TUR) (e, Doyoun) 3 yarış kazandı, 8 kez tabela yaptı ve 82.920 TL kazanç
elde etti.
MİRBİKE (TUR) (d, Pardon) 3 yarış kazandı, 1 kez üçüncü oldu ve 65.100 TL kazanç
elde etti.
3’üncü Anne
STOSHKA (USA) Amerika ve Fransa’da 5 yarış kazandı. Prix des Tuileries (L) galibi, Prix
Finlande (L) ikincisidir. Harada: 11 tay, 8 koşan, 7 kazanan;
Summer Senate (USA) (e, Topsider) İngiltere ve Amerika’da 13 yarış kazandı, 20 kez
plase yaptı ve 246.931 $ kazanç elde etti. Swoon’s Son Handikap (G3), Fort McHenry
Handikap (L) ve Loser Weeper Stakes (L) ikincisi, Kingston Stakes (L) ve Lieutenant’s
Stakes (L) üçüncüsüdür.
Spending Continues (USA) (e, Key To The Mint) Amerika’da 2 yarış kazandı, 4 kez
ikinci oldu ve 24.957 $ kazanç elde etti. Shanbally House Stakes (L) ikincisidir. Aygır.
4’üncü Anne
STOLEN DATE (USA) Amerika’da 3 yarış kazandı. Harada: 11 tay, 6 koşan, 4 kazanan;
BUBINKA (USA) (e, Topsider) 2 yarış kazandı. Premio Buontalenta (G3) galibidir.
Kısrak;
SEASONAL PİCKUP (USA) (d, The Minstrel) Sprint Stakes, Phoenix Park (L)
galibidir.
Taufan (USA) (e, Stop The Music) Mill Reef Stakes (G2) ikincisidir. Aygır.
23
At Sahibi
H.UĞUR SANVER
Distant Relative
Luxor (TUR)
İSİMSİZ
Al Dişi
18.04.2012
Keep Shining
Bir Daha (TUR)
(2006)
Native Procida
Invitation
23
Habitat
Royal Sister
Stage Door Johnny
Carolina Moon
Procida
Angelina D’or
Nebos
Inspiration
LUXOR (TUR) (Doru, 2000): 3 ve 5 yaşları arasında toplam 26 kez start alıp, 10 birincilik, 3
ikincilik, 7 üçüncülük ve 1 kez de dördüncülük elde ederken toplam 947.357 TL ikramiye kazandı.
Ent. Topkapı Trophy (G2), Ent. Adnan Menderes (G2) ve Fevzi Çakmak (G2) galibi, F.Sultan
Mehmet (G1) ve Burhan Karamehmet (G3) ikincisi, Başbakanlık (G1), İsmet İnönü (G2), Fetih
(G3), N.Fazıl Kısakürek (G3) ve Marmara (G3) üçüncüsüdür. Erkek Tay Deneme (G1) galibi
DUTYFREE, (A3) galibi AMED KIZI, KKTC (A2) galibi NON STOP, Kayı (A2) galibi NEIL,
Sahir Kurutluoğku (G3) galibi BENELUX, (KV-7) galibi DELUXE, (KV-6) galibi NONA, (KV-7)
galibi MISTER KERMİT aygırın başarılı temsilcilerinden bazılarıdır.
1’nci Anne
Bir Daha (TUR) 3 yarış kazandı, 12 kez tabela yaptı ve 236.350 TL kazanç elde etti.
(KV-8/L) ve (KV-24/L) ikincisi, Adnan Menderes (G2) ve (KV-6) üçüncüsüdür. Harada: 2 tay;
İsimsiz (TUR) (12, d, Luxor) Söz konusu tay.
2’nci Anne
INVITATION (GER) Almanya’da 3 yarış kazandı, 9 kez plase yaptı. Harada: 8 kazanan;
INDURAIN (GER) (e, Platini) Almanya’da 6 yarış kazandı, 5 kez plase yaptı ve 69.258
€ kazanç elde etti. Kölner Steher Preis (L) ve Ceske Derby (L) galibidir.
ISARELLA (GER) (d, Second Set) İtalya ve Almanya’da 4 yarış kazandı. Premio Giulio
Caccia Hurdle (L) galibidir.
IMMORTALITY (GER) (d, Platini) Almanya’da 5 yarış kazandı, 6 kez plase yaptı.
ISARIA (GER) (d, Gold And Ivory) Almanya’da 3 yarış kazandı, 5 kez plase yaptı.
3’üncü Anne
INSPIRATION (GER) Amerika’da 2 yarış kazandı ve 11.520 $ kazanç elde etti. Harada: 11
kazanan;
INTUITION (GER) (d, Gold And Ivory) İtalya ve Almanya’da 7 yarış kazandı, 7 kez
plase yaptı. Premio Giovanni Falck (L), Grosser Stutenpreis der Stadt Krefeld (L) ve
Stutenpreis der Freien Hansestadt (L) galibi, Prix de l’Air (G3), Hamburger Stutenpreis
(G3), Nereide-Mitglieder Horster Rennverein (L) ikincisi, Hamburger Stutenpreis (G3)
üçüncüsüdür. Kısrak;
INNOVATOR (IRE) (e, Refuse To Bend) Almanya ve Çekoslavakya’da 7 yarış
kazandı, 8 kez plase yaptı ve 78.930 € kazanç elde etti. Çekoslavakya 2000
Guineas (G1) galibidir.
INPARISTA (USA) (d, Paristo) Almanya’da 2 yarış kazandı, 6 kez plase yaptı.
IVORY GIRL (GER) (d, Gold And Ivory) Almanya’da 1 yarış kazandı, 2 kez plase yaptı.
4’üncü Anne
IMAGINATION (GER) Almanya’da 3 yarış kazandı, 11 kez plase yaptı. Harada: 5 kazanan;
Ignaz (GER) (e, Riboprince) Danimarka, İsveç ve Almanya’da 12 yarış kazandı.
Sierstorpff-Rennen (L) ikincisidir.
24
At Sahibi
DERVİŞ MERAL
Gone West
West By West (USA)
İSİMSİZ
Doru Dişi
21.05.2012
West Turn
Black Baby (TUR)
(2002)
Marlin
Elly Bay
24
Mr.Prospector
Secrettame
Cox’s Ridge
Win Nona
Sword Dance
Syrian Summer
Soviet Star
Elect
WEST BY WEST (USA) (Doru, 1989): 2 ve 5 yaşları arasında 30 kez start alıp, 6 birincilik,
3 ikincilik ve 7 kez de üçüncülük elde ederken 1.038.123 $ ikramiye kazandı. Nassau County
Handicap (G1) galibi, Whitney Handicap (G1) ve Wood Memorial Sakes (G1) ikincisi, Suburban
Handicap (G1) ve Whitney Handicap (G1) üçüncüsüdür. Razorback Handicap (G3) galibi SONIC
WEST, Ashland Stakes (G1) üçüncüsü GOLD FROM THE WEST, Nene Hatun (G1) galibi
GORDION, Nenehatun (G1) galibi SILVER DANCER, 19 Mayıs (G2) galibi SARI LİRA, Ege
Derbisi (G2) galibi ILGAZHAN, Basri Karabucak (G3) galibi BERAN, Olympos (A3) galibi KING
DROK, Yeşil Bursa (G3) galibi MURADİYELİ, William Giraud (A3) galibi IŞIKHÜZMESİ,
Özdemir Atman (G3) galibi ACTARGO, Süphan (A3) galibi KISS OF STEPS aygırın başarılı
temsilcilerinden bazılarıdır.
1’nci Anne
Black Baby (TUR) 3 yarış koştu, 1 kez ikinci oldu ve 4.920 TL kazanç elde etti. Harada: 5 tay, 4
koşan, 3 kazanan;
GISABELLE (TUR) (07, d, Strike The Gold) 2 yarış kazandı, 4 kez tabela yaptı ve 63.950 TL
kazanç elde etti. (KV-7) ve Minimo (KV-6) üçüncüsüdür.
BLACK GENIUS (TUR) (08, e, West by West) 1 yarış kazandı, 7 kez tabela yaptı ve 38.150
TL kazanç elde etti.
Peony (TUR) (09, d, Sri Pekan) 5 kez tabela yaptı ve 34.500 TL kazanç elde etti.
SAMANDRIEL (TUR) (10, d, Okawango) 1 yarış kazandı, 6 kez tabela yaptı ve 47.150 TL
kazanç elde etti.
İsimsiz (TUR) (12, d, West By West) Söz konusu tay.
2’nci Anne
Elly Bay (IRE) Koşmadı. Harada: 11 tay, 8 koşan, 4 kazanan;
Black Snake (TUR) (e, Eagle Eyed) 8 yarış kazandı, 18 kez tabela yaptı ve 311.620 TL
kazanç elde etti. Toroman (KV-7) ve Dragon (KV-6) galibi, M.Fehmi Dinkçioğlu (KV-8/L)
ikincisi, Kurtuluş (G3) üçüncüsüdür.
MEZAMER (TUR) (d, Velociraptor) 3 yarış kazandı, 26 kez tabela yaptı ve 189.250 TL kazanç elde etti. Çakabey I (KV-7) ve Dragon (KV-6) üçüncüsüdür. Kısrak.
EKSELANS (TUR) (e, Victory Note) 2 yarış kazandı, 8 kez tabela yaptı ve 75.290 TL kazanç
elde etti. (KV-21) ikincisidir.
BAY MEDYA (TUR) (e, Medya) 2 yarış kazandı, 7 kez tabela yaptı ve 73.700 TL kazanç elde etti. Profesör Aziz Ergin (KV-7) üçüncüsüdür. .
3’üncü Anne
Elect (USA) 3 yarış kazandı, 6 kez plase yaptı ve 21.129 $ kazanç elde etti. Fernedge
Garrowby Handikap (L) ikincisi, Sun Chariot Stakes (G2) üçüncüsüdür. Harada: 9 tay, 8 koşan,
5 kazanan;
AQUABA (USA) (d, Damascus) Amerika’da 7 yarış kazandı, 10 kez plase yaptı ve 332.050 $ kazanç elde etti. Cotillion Handikap (G3), Tropical Park Oaks (L) ve Personal Ensign Stakes (L) galibi, Canterbury Oaks (G3) ikincisidir. Kısrak;
MILLSTREAM (USA) (d, Dayjur) İngiltere’de 5 yarış kazandı, 3 kez plase yaptı ve
221.043 £ kazanç elde etti. Ballyogan Stakes (G3), Cornwallis Stakes (G3) ve Curragh Stakes (G3) galibi, Tripleprint Temple Stakes (G2) ikincisidir.
25
At Sahibi
T.J.K.
Danzig
Eagle Eyed (GB)
İSİMSİZ
Doru Erkek
22.04.2012
Razyana
Börke (TUR)
(2000)
Hanbakü
Karagül I
25
Northern Dancer
Pas De Nom
His Majesty
Spring Adieu
Starry Night
Allegranza
Cartegena
Mehtaphan
EAGLE EYED (GB) (Doru, 1991): 2 ve 4 yaşları arasında toplam 17 kez start alıp, 4 birincilik,
2 ikincilik, 1 kez de üçüncülük elde ederken 355.818 $ ikramiye kazandı. Efsane aygır Danehill’in
öz kardeşi olan Eagle Eyed, Arlington Classic Stakes (G2), Sausalito Handicap (L) ve Pirate Cove
Stakes (L) galibidir. Ülkemizde 2000 yılında haraya giren Eagle Eyed; Gazi Koşusu (G1) galibi
POPULER DEMAND, Dişi Tay Deneme (G1) galibi NAZLUŞ, (G2) galibi SINATRA, II. İnönü
(G3) galibi ABDÜLBEY, Kubilay (G3) galibi SINYOR SASSI, Tendürek (G3) galibi GEORGE,
Savunma Sanayi (G3) galibi YENER KAZIM, M.Kaya Erkkul (KV-8/L) galibi IL SOLE, TRT
(KV-8/L) galibi GOOD PROSPECT, Yeşil Gönen (KV-8/L) galibi HAWK ATTACK, Konak Bld.
(KV-8/L) galibi SELHAN ve Hüsamettin Tamer (KV-8/S) galibi MISS HAWAI gibi başarılı
safkanların da babasıdır.
1’nci Anne
Börke (TUR) 1 yarış koştu. Harada: 5 tay, 3 koşan;
Tayra (TUR) (07, d, Ocean Crest) 8 yarış koştu, 1 kez dördüncü oldu.
Nut (TUR) (08, d, Grand Ekinoks) 5 yarış koştu.
Nursanem (TUR) (10, d, Mountain Cat) 5 kez tabela yaptı ve 19.350 TL kazanç elde etti.
İsimsiz (TUR) (12, e, Eagle Eyed) Söz konusu tay.
2’nci Anne
Karagül I (TUR) Koşmadı. Harada: 5 tay, 2 koşan, 1 kazanan;
CAMANDIRALI (TUR) (e, Royal Bequest) 1 yarış kazandı, 3 kez tabela yaptı.
Börke (TUR) (d, Hanbakü) Bakınız 1’nci Anne.
3’üncü Anne
Mehtaphan (TUR) Koşmadı. Harada: 10 tay, 9 koşan, 6 kazanan;
Karapus (TUR) (e, Al Murtajaz) 6 yarış kazandı, 17 kez tabela yaptı. Yeşil Bursa (KV-6)
galibi, Göze Koşusu (KV-22) ikincisi, Bursa Bld.Bşk. (KV-8/L) ve İl Genel Meclisi
(KV-21) üçüncüsüdür.
MISS MILL (TUR) (d, Royal Bequest) 6 yarış kazandı, 19 kez tabela yaptı ve 117.400 TL
kazanç elde etti. (KV-6) galibi, Cap Cris Nez (KV-6) ikincisidir. Kısrak;
Miss Meral (TUR) (d, Big Party) 7 kez tabela yaptı ve 7.350 TL kazanç elde etti.
Livza (TUR) (d, Kurtaran) 4 kez tabela yaptı ve 8.400 TL kazanç elde etti.
BULUT I (TUR) (e, Al Murtajaz) 2 yarış kazandı, 4 kez tabela yaptı.
MENEKŞE (TUR) (e, Eastern Star) 3 yarış kazandı, 5 kez tabela yaptı.
YAVUZHAN II (TUR) (e, Roll Of Honour) 1 yarış kazandı, 2 kez dördüncü oldu.
GÜVEM (TUR) (d, Cengizhan I) 1 yarış kazandı.
Karagül I (TUR) (d, Cartegena) Bakınız 2’nci Anne.
26
At Sahibi
BEGÜM ATMAN KARATAŞ
Manila
Yıldız (TUR)
İSİMSİZ
Al Erkek
27.04.2012
Ticket To Sail
Broumana (IRE)
(2001)
Desert Sun
Thoroughly
26
Lyphard
Dona Ysidra
Sails Pride
Ricki Ticket
Green Desert
Solar
Woodman
Thorough
YILDIZ (TUR) (Doru, 2002): 2 ve 7 yaşları arasında toplam 54 kez start alıp, 5 birincilik, 5
kez de ikincilik, 9 üçüncülük elde ederken 170.360 TL ikramiye kazandı. Ankara Byş.Bld. (G3)
üçüncüsüdür. JACKBOOT ve BARANQUILLA başarılı taylarıdır.
1’nci Anne
BROUMANA (IRE) Fransa ve İspanya’da 2 yarış kazandı, 6 kez plase yaptı ve 34.550 € kazanç
elde etti. Harada: 5 tay, 2 koşan, 1 kazanan;
İsimsiz (IRE) (08, d, Celtic Swing)
MARCATOBIANCA (TUR) (09, d, Heliostatic) 6 yarış kazandı, 9 kez tabela yaptı ve
211.600 TL kazanç elde etti.
Silent Lucidity (TUR) (10, d, Bold Pilot) Ascella (TUR) (11, d, Powerscourt) 3 kez tabela yaptı ve 62.400 TL kazanç elde etti.
SİAY ve SAH DER (G2) üçüncüsüdür.
İsimsiz (TUR) (12, e, Yıldız) Söz konusu tay.
2’nci Anne
Thoroughly (IRE) Koşmadı. Harada: 10 tay, 8 koşan, 6 kazanan;
MIDNIGHT BEAUTY (IRE) Fransa ve İspanya’da 5 yarış kazandı, 5 kez plase yaptı ve
113.200 € kazanç elde etti. Prix de Conde (G3) galibi, Derby Espagnol (G1)
ikincisidir.
Brooklyn (IRE) (e, Ali-Royal) İrlanda’da 2 yarış kazandı, 3 kez plase yaptı ve 33.093 £
kazanç elde etti. Juddmonte Beresford Stakes (G3) üçüncüsüdür.
KOOYONG (IRE) (d, College Chapel) İrlanda’da 1 yarış kazandı, 4 kez plase yaptı ve
15.055 £ kazanç elde etti. Kısrak;
MY GIRL ANNA (IRE) (d, Orpen) İngiltere’de 4 yarış kazandı, 8 kez plase yaptı ve
79.331 £ kazanç elde etti. Flying Five Stakes (G3) galibi, Midsummer Sprint Stakes
(L) ikincisi, Abergwaun Stakes (L) üçüncüsüdür.
ARATAN (IRE) (d, Arakan) İspanya ve Fransa’da 6 yarış kazandı, 11 kez plase yaptı.
ZONA CERO (IRE) (e, Noverre) Fransa ve İspanya’da 5 yarış kazandı, 7 kez plase yaptı.
3’üncü Anne
THOROUGH (IRE) Fransa’da 4 yarış kazandı, 4 kez plase yaptı ve 97.870 € kazanç elde etti.
Prix d’Astarte (G2) galibi, Prix du Rond-Point (G3) ve Prix de la Pepiniere (L) ikincisi, Prix Fille
de l’Air (G3) üçüncüsüdür. Harada: 9 tay, 7 koşan, 5 kazanan;
PORTICO (USA) (e, El Gran Senor) 4 yarış kazandı, 3 kez üçüncü oldu ve 77.458 €
kazanç elde etti. Leopardstown 2000 Guineas Trial (L) ve Prix Niceas (L) galibi, Prix du
Muguet (G3) ve Gran Premio de la Hispanidad (L) üçüncüsüdür.
RUA D’ORO (USA) (d, El Gran Senor) İrlanda’da 2 yarış kazandı, 1 kez üçüncü oldu ve
21.832 £ kazanç elde etti. Derrinstown Stud 1000 Guineas Trial (L) galibi, Matron
Stakes (G3) üçüncüsüdür. Kısrak;
GYPSY PASSION (IRE) (e, Woodman) İngiltere’de 2 yarış kazandı, 4 kez plase yaptı ve
51.435 £ kazanç elde etti.
27
At Sahibi
BOSPORUS HARASI
Gone West
Royal Abjar (USA)
İSİMSİZ
Doru Erkek
11.02.2012
Encorelle
Bubble Gum (TUR)
(2003)
Marlin
Dinah
27
Mr.Prospector
Secrettame
Arctic Tern
Esdee
Sword Dance
Syrian Summer
Sillery
Dixiella
ROYAL ABJAR (USA) (Al, 1991): 3 ve 5 yaşları arasında toplam 9 kez start alıp, 4 birincilik,
2 ikincilik, 1 kez de üçüncülük elde ederken 176.745 $ ikramiye kazandı. (Alman Erkek Tay
Deneme) (G1) ve Oettigen Tennen (G3) galibi, Berlin Brandenburg Trophy (G2), Osterman
Pokal (G2) ikincisi, Prix du Rond Point (G2) üçüncüsüdür. Çaldıran (G1) galibi ELIXIR, Byerley
Turk (G1) galibi FAIR SON, Byerley Turk (G1) galibi HARPUTLU GAGKOŞ, Sakarya (G2)
galibi NİHALİM, Osmangazi (G2) galibi OĞLUM EMRE, Sadun Atığ (G3) galibi ALAYEL, Ent.
İstanbul (G2) galibi ISTANBUL, Fehmi Simsaroğlu (G3) galibi IMPETUS, Yeşil Bursa (A2)
galibi LEVENTCAN, Prof. Tevfik Başer (A3) galibi STROMBOLI, Yavuz Sultan Selim (G1) ikincisi
FAIR STAR gibi pek çok başarılı temsilci vermiştir.
1’nci Anne
BUBBLE GUM (TUR) 3 yarış kazandı, 7 kez tabela yaptı ve 85.140 TL kazanç elde etti. Harada:
5 tay, 2 koşan, 2 kazanan;
MELENDİZLİ (TUR) (09, d, Free Man) 4 yarış kazandı, 5 kez tabela yaptı ve 100.350 TL
kazanç elde etti.
COLUMBUS (TUR) (10, e, Bosporus) 1 yarış kazandı, 7 kez tabela yaptı ve 58.400 TL
kazanç elde etti. İshakpaşa Sarayı (KV-7) galibidir.
My Fair Lady (TUR) (11, d, Mountain Cat) İdmanda.
İsimsiz (TUR) (12, e, Royal Abjar) Söz konusu tay.
2’nci Anne
DINAH (FR) 2 yarış kazandı, 4 kez plase yaptı ve 32.166 € kazanç elde etti. Harada: 9 tay, 7
koşan, 7 kazanan;
GÜLENGÜL (TUR) (d, Unaccounted For) 22 yarış kazandı, 16 kez tabela yaptı ve
1.297.400 TL kazanç elde etti. William Giraud (A3), Burhan Karamehmet (G3), Piri Reis
(KV-8/L), TRT (KV-9/L), Şirince (KV-7), Hızır Reis (KV-7), Hüseyin Özsakallı (KV-6) ve
Sedat Evliyazade (KV-8/S) galibidir.
MAMMA MIA (TUR) (d, Royal Abjar) 20 yarış kazandı, 14 kez tabela yaptı ve 872.877 TL
kazanç elde etti. (KV-8/L) galibi, 9 Eylül (A3), Güzel İzmir (A3) ikincisi, (KV-10)
üçüncüsü ve Atilla Midillili (KV-8/L) dördüncüsüdür. Kısrak.
MOHITO (TUR) (d, Unaccounted For) 4 yarış kazandı, 5 kez tabela yaptı ve 106.700 TL
kazanç elde etti. Kısrak.
Amasis (TUR) (d, Highest Honor) 7 kez plase yaptı ve 17.930 TL kazanç elde etti.Kısrak;
SUMMER LOVE (TUR) (10, d, Divine Light) 1 yarış kazandı, 8 kez tabela yaptı ve 74.500 TL kazanç elde etti. Forbes Köşkü (KV-6) üçüncüsüdür.
DINAHA (d, Octagonal) 3 yarış kazandı, 17 kez plase yaptı ve 53.520 € kazanç elde etti.
MALDIV (TUR) (e, Royal Abjar) 1 yarış kazandı, 2 kez tabela yaptı ve 52.100 TL kazanç elde etti. Hikmet Birol (KV-6) galibidir.
3’üncü Anne
Dixiella (FR) Fransa ve Amerika’da 6 yarış kazandı, 11 kez de plase yaptı. Prix de Seine-etOise (G3), Prix Messidor (G3) Gulf Coast Handicap (G3) galibi, Prix des Sablonnets (L), Prix
Lovelace (L) üçüncüsü, Prix d’Astarte (G2) ve Prix Quincey (G3) dördüncüsüdür.
DIXIGOLD (e, Gold Away) Fransa ve İsviçre’de 9 yarış kazandı, 18 kez de plase yaptı.
28
At Sahibi
DUYGU FATURA
Gone West
Royal Abjar (USA)
İSİMSİZ
Doru Dişi
27.04.2012
Encorelle
Budapest (GER)
(1998)
Winged Love
Blumme
28
Mr.Prospector
Secrettame
Arctic Tern
Esdee
In The Wings
J’Ai Deux Amours
Jadar
Directa
ROYAL ABJAR (USA) (Al, 1991): 3 ve 5 yaşları arasında toplam 9 kez start alıp, 4 birincilik,
2 ikincilik, 1 kez de üçüncülük elde ederken 176.745 $ ikramiye kazandı. (Alman Erkek Tay
Deneme) (G1) ve Oettigen Tennen (G3) galibi, Berlin Brandenburg Trophy (G2), Osterman
Pokal (G2) ikincisi, Prix du Rond Point (G2) üçüncüsüdür. Çaldıran (G1) galibi ELIXIR, Byerley
Turk (G1) galibi FAIR SON, Byerley Turk (G1) galibi HARPUTLU GAGKOŞ, Sakarya (G2)
galibi NİHALİM, Osmangazi (G2) galibi OĞLUM EMRE, Sadun Atığ (G3) galibi ALAYEL, Ent.
İstanbul (G2) galibi ISTANBUL, Fehmi Simsaroğlu (G3) galibi IMPETUS, Yeşil Bursa (A2)
galibi LEVENTCAN, Prof. Tevfik Başer (A3) galibi STROMBOLI, Yavuz Sultan Selim (G1) ikincisi
FAIR STAR gibi pek çok başarılı temsilci vermiştir.
1’nci Anne
BUDAPEST (GER) Almanya’da 2 yarış kazandı, 2 kez plase yaptı. Harada: 9 tay, 5 koşan, 2
kazanan;
Baou Blanc (FR) (04, i, Smadoun) Fransa’da 2 kez plase yaptı ve 10.600 € kazanç elde etti.
Ciel de Sable (GB) (05, d, Marchand de Sable) 6 yarış koştu.
DIVINISIS (FR) (06, d, Lomitas) Fransa’da 3 yarış kazandı, 9 kez plase yaptı ve 53.250 €
kazanç elde etti.
MR CASHMAN (GB) (07, i, Lando) 1 yarış kazandı, 3 kez plase yaptı ve 10.000 € kazanç
elde etti.
Bavaria (FR) (08, d, Diktat) Koşmadı.
Gastarbieter (TUR) (10, e, Mashaheer) 1 kez dördüncü oldu.
Nazlı Budin (TUR) (11, d, Dehere) İdmanda.
İsimsiz (TUR) (12, d, Royal Abjar) Söz konusu tay.
2’nci Anne
BLUMME (CHI) Şile’de 4 yarış kazandı. Premio Mil Guineas (G1) galibidir. Harada: 10 tay, 7
koşan, 6 kazanan;
BUSSONI (GER) (e, Goofalk) Fransa, Almanya ve Türkiye’de 8 yarış kazandı ve
688.710 € kazanç elde etti. Prix Maurice de Nieuil (G2), Boğaziçi (G2), Barclay
Rennen (G3) ve Pancon-Steher-Cup (L) galibi, Gerling Preis (G2) ikincisi, Rheinland
Pokal Köln (G1) üçüncüsüdür.
Baleno (GER) (e, Heraldiste) Almanya’da 6 yarış kazandı, 18 kez plase yaptı ve
181.758 € kazanç elde etti. Frankfurt Trophy (G2), Frühyahrs-Dreijahrigen-Preis
(G3) ve der Dreijahrigena Mülheim (L) ikincisi, Premio Ribot (G2) üçüncüsüdür.
BIAGIOTTI (GER) (d, Winged Love) Almanya’da düz ve engelli koşularda 3 yarış
kazandı. Stall Jenny-Cup Finale (L) galibidir.Kısrak.
BANDEIRA (GER) (d, Law Society) Almanya’da 2 yarış kazandı. Kısrak;
BAILAMOS (GER) (e, Lomitas) Fransa ve Almanya’da 5 yarış kazandı. Silbernes
Band der Ruhr (L) ve Grosser Tenovis Preis-Langer Hamburger (L) galibi, Betty
Barclay Rennen (G3), Euro Cup (G2) ve GP der Bremer Wirtschaft (G3) ikincisi,
Gerling Preis (G2), Idee Hansa-Preis (G2), P.Privat.Stauder Silbernes Band der
Ruhr (L) ve Mulheim Stehercup (L) üçüncüsüdür.
29
At Sahibi
MURAT KARABULUT
Pivotal
Kaneko (TUR)
İSİMSİZ
Doru Dişi
26.03.2012
Kalimat
Burano (TUR)
(1995)
Knight Line Dancer
Güldem II
29
Polar Falcon
Fearless Revival
Be My Guest
Kantado
Caerleon
Bottom Line
Running Mill
Trianon
KANEKO (TUR) (Doru, 2001): 2 ve 5 yaşları arasında 43 kez start alıp, 13 birincilik, 11 ikincilik,
5 üçüncülük ve 4 kez de dördüncülük elde ederken 1.477.086 TL ikramiye kazandı. Erkek Tay
Deneme (G1), Ent. İstanbul (G2) (2 kez), TJK Pansiyon Hara (G2), Sait Akson (G3) ve Fehmi
Simsaroğlu (G3) galibi, Gazi (G1), Büyük Taarruz (G2), Ent. Topkapı Trophy (G2), Horse Racing
Ireland (G3), Atıf Esenbel (G3), Başkent (G3), S.Kurutluoğlu (G3) ve Al Maktoum Challenge RISakhee (G3) (Dubai) ikincisi, Başbakanlık (G1), F.Sultan Mehmet (G1), Adnan Menderes (G2)
ve Sh Maktoum Bin Rashid Al Maktoum Challenge RII (G3) üçüncüsü ve TJK (G1) dördüncüsüdür.
Dişi Tay Deneme (G1) galibi ŞEKER REMZİYE, İstanbul BŞ BLD. (A3) galibi TEMELHAN, Ceyhan
(A3) galibi İZBATUR, İbrahim Kirazoğlu (KV-8/L) galibi ZİNCİRKIRAN, MRA (A3) galibi
VALDEREMA, Kayı (A2) galibi ZİLCİHAN, Esat Özbilen (KV-8/L) galibi PETINA, Orhan Meker
(KV-18/L) galibi RODOPLU aygırın başarılı temsilcilerinden bazılarıdır.
1’nci Anne
BURANO (TUR) 7 yarış kazandı, 32 kez tabela yaptı. Bursa Bld Bşk (KV-8/L) galibidir.
Harada 9 tay, 7 koşan, 5 kazanan;
COMODOR (TUR) (03, e, Royal Abjar) 1 yarış kazandı, 49 kez tabela yaptı ve 19.930 TL
kazanç elde etti.
DÖKER OĞLU (TUR) (04, e, Bin Ajwaad) 6 yarış kazandı, 45 kez tabela yaptı ve 370.350 TL
kazanç elde etti. (KV-6) galibi, (KV-21) ve (KV-7) ikincisidir.
Agamemnon (TUR) (05, e, Always A Classic) 2 kez tabela yaptı ve 4.350 TL kazanç elde etti.
Nü Pera (TUR) (06, d, Eagle Eyed) 2 yarış kazandı, 11 kez tabela yaptı ve 119.492 TL
kazanç elde etti. Fehmi Simsaroğlu (G3) ikincisidir.
Gitarist (TUR) (08, e, Horon) 6 yarış koştu.
SERENARA (TUR) (09, d, Velociraptor) 6 yarış kazandı, 12 kez tabela yaptı ve 505.150 TL
kazanç elde etti. Ayasofya (G1), Biga (KV-6) ve Kaplıcalar (KV-7) galibi, Kirazlıyayla
(KV-8/L) ve Bozdağ (KV-7) ikincisi, Büyük Taarruz (G2) üçüncüsüdür.
TEKDOĞAN (TUR) (10, e, Green Peace) 4 yarış kazandı ve 89.500 TL kazanç elde etti.
İsimsiz (TUR) (12, d, Kaneko) Söz konusu tay.
2’nci Anne
GÜLDEM II (TUR) Sadun Atığ (G3), Kuzey Kıbrıs (G3), Cihangir (KV-7), Prince Tudor (KV7), Mecdi Ramazanoğlu (KV-7), Ahmet Kesebir (KV-22) ve Edirne (KV-6) galibi, Yavuz Sultan
Selim (G3), Joe Clarke (KV-8/L), Kenan Atan (KV-8/L), Seyfi Çınar (KV-6) ve Cap Gris Nez
(KV-6) ikincisi, Sakarya (G1) üçüncüsüdür. Harada: 14 tay, 14 koşan, 10 kazanan;
TARSUS (TUR) (e, Barnato) 7 yarış yarış kazandı, 13 kez tabela yaptı. Ethem Menderes
(G3) ve Efes (KV-8/L) galibi, Ege Derbisi (G3) ve Yeşil Bursa (G3) ikincisi, Hüdavendigar
(G3) ve Ankara BŞ.BLD. (G3) üçüncüsüdür. Aygır.
CONQUEROR (TUR) (e, Castle Rising) 9 yarış kazandı, 12 kez tabela yaptı. William Giraud
(KV-8/L), Ulucak Bld Bşk (KV-6), (KV-21) ve Aliağa (KV-7) galibi, Evliyazadeler
(KV-8/L) ikincisidir.
My Honour (TUR) (e, Castle Rising) 13 yarış kazandı, 25 kez tabela yaptı. Bursa Bld.Bşk.
(KV-8/L) dördüncüsüdür.
SHINING GIRL (TUR) (d, Gold Guard) 8 yarış kazandı, 15 kez tabela yaptı. Bursa Byş.Bld.
(KV-7) galibidir.
30
At Sahibi
EMİR ALKAŞ
Gone West
Royal Abjar (USA)
İSİMSİZ
Doru Dişi
27.02.2012
Encorelle
Caminando (TUR)
(2002)
Mountain Cat
Day Dreaming
30
Mr.Prospector
Secrettame
Arctic Tern
Esdee
Storm Cat
Always Mint
Efisio
Fade
ROYAL ABJAR (USA) (Al, 1991): 3 ve 5 yaşları arasında toplam 9 kez start alıp, 4 birincilik,
2 ikincilik, 1 kez de üçüncülük elde ederken 176.745 $ ikramiye kazandı. (Alman Erkek Tay Deneme)
(G1) ve Oettigen Tennen (G3) galibi, Berlin Brandenburg Trophy (G2), Osterman Pokal (G2)
ikincisi, Prix du Rond Point (G2) üçüncüsüdür. Çaldıran (G1) galibi ELIXIR, Byerley Turk (G1)
galibi FAIR SON, Byerley Turk (G1) galibi HARPUTLU GAGKOŞ, Sakarya (G2) galibi NİHALİM,
Osmangazi (G2) galibi OĞLUM EMRE, Sadun Atığ (G3) galibi ALAYEL, Ent. İstanbul (G2) galibi
ISTANBUL, Fehmi Simsaroğlu (G3) galibi IMPETUS, Yeşil Bursa (A2) galibi LEVENTCAN, Prof.
Tevfik Başer (A3) galibi STROMBOLI, Yavuz Sultan Selim (G1) ikincisi FAIR STAR gibi pek çok
başarılı temsilci vermiştir.
1’nci Anne
Caminando (TUR): 4 yarış kazandı, 26 kez tabela yaptı ve 241.560 TL kazanç elde etti. (KV8/L), Coup De Roi (KV-22), Çakabey (KV-7) ikincisi, Nedim Zenbilci (KV-22) üçüncüsü, Seyfi
Çınar (KV-8/L), Münir Köseoğlu (KV-6) ve Toraman (KV-6) dördüncüsüdür. Harada: 4 tay, 2
koşan, 1 kazanan;
Moluhan (TUR) (09, e, Strike The Gold) 2 yarış kazandı, 18 kez tabela yaptı ve
164.000 TL kazanç elde etti. TYAYSD Yearling Satışı (A3) ve KRA (KV-6)
üçüncüsüdür.
Artena (TUR) (11, d, Perfect Storm) 1 yarış koştu, üçüncü oldu ve 6.900 TL kazanç elde
etti.
İsimsiz (TUR) (12, d, Royal Abjar) Söz konusu tay.
2’nci Anne
Day Dreaming (GB): Koşmadı. Harada: 9 tay, 8 koşan, 8 kazanan;
ZEEV (TUR) (e, Perfect Storm) 4 yarış kazandı, 9 kez tabela yaptı ve 355.664 TL
kazanç elde etti. Niyazi Polatyar (KV-8/L), Süphan (KV-10) galibi, Dinçer Cebeci
(KV-8/L), Preveze (KV-9/L) ve Adana Barosu (KV-8/L) ikincisi, Mimar Sinan (G3)
üçüncüsü, Gazi (G1) dördüncüsüdür.
Fastbreak (TUR) (e, Unfuwain) 10 yarış kazandı, 22 kez tabela yaptı ve 419.320 TL
kazanç elde etti. (KV-21) ve (KV-7) galibi, Fetih (G3), (KV-7) ve (KV-6) ikincisi,
Hikmet Ataman (KV-6) üçüncüsü, İsimsiz (G2), (KV-8/L), (KV-6), (KV-22) ve
(KV-6) dördüncüsüdür.
March Madness (TUR) (d, Always A Classic) 2 yarış kazandı, 4 kez de tabela yaptı
ve 65.200 TL kazanç elde etti. (KV-8/L) dördüncüsüdür.
Transition (TUR) (e, Turaç) 8 yarış kazandı, 34 kez tabela yaptı ve 486.150 TL kazanç
elde etti. Lord Byron (KV-7) ve Kumru (KV-6) galibi, Pamukkale (A3) ve Ertuğrul
Gazi (G3) üçüncüsüdür.
3’üncü Anne
Fade (GB): Koşmadı. Harada: 10 tay, 7 koşan, 6 kazanan;
FICKLE (GB) (d, Danehill) 2 yarış kazandı. Virginia Rated Stakes (L) galibidir. Kısrak;
TARFAH (GB) (d, Kingmambo) 5 yarış kazandı. Dahlia Stakes (G3) galibidir. Kısrak;
CAMELOT (GB) (e, Montjeu) Epsom Derby (G1), Irish Derby (G1) galibi Şampiyon.
31
At Sahibi
AKIN TORUNLU
Alydar
Strike The Gold (USA)
İSİMSİZ
Doru Erkek
19.02.2012
Majestic Gold
Canantay (TUR)
(1999)
Süpertay
Kallasiya
31
Raise A Native
Sweet Tooth
Hatchet Man
Majestic Secret
Superlative
Housework
Busted
Kastiliya
STRIKE THE GOLD (USA) (Al, 1988): 2 ve 5 yaşları arasında 6 birincilik, 8 ikincilik ve 5 kez de
üçüncülük elde ederken 3.457.026 $ ikramiye kazandı. Kentucky Derby (G1), Blue Grass Stakes
(G2), Pimlico Special Handicap (G1) ve Nassu Country Handicap (G2) galibi, Belmont Stakes (G1),
Florida Derby (G1) ikincisi, Jockey Club Gold Cup (G1) ve Jim Dandy Stakes (G2) üçüncüsüdür.
Çaldıran (G1) galibi SABIRLI, Erkek Tay Deneme (G1) galibi MUMMYS LOVE, Ankara (G1)
galibi ARSENIC, Kısrak (G1) galibi SPARKLING, Kısak koşusu (G1) galibi BALÇİBİN, Kısrak
(G1) galibi AIR BORN, Zübeyde Hanım (G2) galibi THE RISING, Fevzi Çakmak (G2) galibi
AYDEMİRHAN, Uzun Yayla (A2) galibi SPEEDY WOLF, Seymenler (A2) galibi SİLSÜPÜR,
H.Basri Karabucak (G3) aygırın başarılı temsilcilerinden bazılarıdır.
1’nci Anne
Canantay (TUR) 2 yarış koştu. Harada: 9 tay, 6 koşan, 4 kazanan;
Ekrem Baba (TUR) (04, e, Lockton) 10 yarış kazandı, 34 kez tabela yaptı ve 472.810
TL kazanç elde etti. TSYD Ankara (KV-6) ve İsimsiz (KV-6) galibi, Anadolu Hisarı
(KV-22), Yenimahalle Bld.Bşk.lığı (KV-8/L) ikincisi, Savunma Sanayi (G3),
(KV-8/L), İbrahim Özekici (KV-6), Tünkut Aksungur (KV-21), Dünya Gıda Günü
(KV-7) ve (KV-6) üçüncüsüdür.
DREAM COME TRUE (TUR) (05, e, Sun Music) 3 yarış kazandı, 10 kez tabela yaptı ve
171.500 TL kazanç elde etti. Fehmi Simsaroğlu (G3) galibi, Ali Orhan Birol (KV-7)
ikincisidir.
Belce (TUR) (06, d, Bijou D’inde) Koşmadı. Kısrak.
DARK STORM (TUR) (07, d, Perfect Storm) 1 yarış kazandı, 2 kez dördüncü oldu ve
19.800 TL kazanç elde etti.
Dangerous Storm (TUR) (08, e, Marlin) 2 yarış koştu.
THYPHON GIRL (TUR) (09, d, Sri Pekan) 6 yarış kazandı, 1 kez üçüncü oldu ve
314.000 TL kazanç elde etti. SİAY ve SAH Der. (G2), Mevlana (A3) ve (KV-7) galibi,
Kraliçe II.Elizabeth (G2) üçüncüsüdür.
Kuşadalım (TUR) (10, d, Win River Win) 1 kez dördüncü oldu.
İsimsiz (TUR) (12, e, Strike The Gold) Söz konusu tay.
2’nci Anne
Kallasiya (GB) Koşmadı. Harada: 6 tay, 6 koşan, 1 kazanan;
AYTAY (TUR) (d, Lockton) 3 yarış kazandı, 24 kez tabela yaptı ve 30.752 TL kazanç elde etti.
Turtay (TUR) (d, Eastern Star) 6 yarış koştu. Kısrak;
Süperkız (TUR) (d, Süpertay) 2 yarış kazandı, 7 kez tabela yaptı ve 98.054 TL
kazanç elde etti. (KV-7) galibi, Prof. Tevfik Başer (G3) üçüncüsüdür.
SÜPERMEN (TUR) (e, Süpertay) 2 yarış kazandı ve 31.800 TL kazanç elde etti.
3’üncü Anne
Kastiliya (GB) Fransa’da 1 yarış kazandı, 3 kez plase yaptı ve 17.616 € kazanç elde etti. Prix
de la Grotte (G3) dördüncüsüdür. Harada: 5 kazanan;
32
At Sahibi
ADİL MERT KAYA
Distant Relative
Mali (TUR)
İSİMSİZ
Doru Erkek
18.04.2012
Nicomedia
Caprice Love (IRE)
(2001)
Grand Lodge
Brook’s Quest
32
Habitat
Royal Sister
Most Welcome
Saafend
Chief’s Crown
La Papagena
Ahonoora
Trusted Maiden
MALİ (TUR) (Doru, 2004): 2 ve 3 yaşlarında toplam 15 kez start alıp, 1 birincilik, 4 ikincilik elde
ederken toplam 127.740 TL ikramiye kazandı. Tay Deneme (G2), SİAY ve SAH DER (G2) ve MRA
(G3) ikincisidir. Tay Deneme (G2) galibi PARGALI, Ayizi (KV-7) ikincisi ANGRY BIRD Karaburun
(KV-6) galibi, Piri Reis (KV-8/L) ikincisi TINKERBELL, aygırın başarılı temsilcilerindendir.
1’nci Anne
Caprice Love (IRE) Koşmadı. Harada: 4 tay, 2 koşan, 2 kazanan;
İsimsiz (TUR) (07, e, Star Grey) Koşmadı.
ANGRY BIRD (TUR) (09, d, Mali) 4 yarış kazandı, 7 kez tabela yaptı ve 164.050 TL
kazanç elde etti. Ayizi (KV-7) ikincisidir.
SÜRRE (TUR) (10, d, Okawango) 1 yarış kazandı, 4 kez tabela yaptı ve 33.100 TL
kazanç elde etti.
İsimsiz (TUR) (12, e, Mali) Söz konusu tay.
2’nci Anne
Brook’s Quest (IRE) İrlanda’da 2 kez dördüncü oldu. Harada: 6 tay, 4 koşan, 1 kazanan;
SEYCHELLES (IRE) (d, Night Shift) İrlanda’da 1 yarış kazandı, 2 kez ikinci oldu ve 3.895 £
kazanç elde etti.
First Draw (IRE) (d, Night Shift) İrlanda’da 5 kez plase yaptı ve 3.357 £ kazanç elde etti.
Familiar Quest (IRE) İrlanda’da 2 kez plase yaptı. Kısrak.
Caprice Love (IRE) (d, Grand Lodge) Bakınız 1’nci Anne.
3’üncü Anne
Trusted Maiden (GB) İngiltere’de 7 kez plase yaptı. Azalea Stakes (L) üçüncüsüdür. Harada: 8
tay, 7 koşan, 7 kazanan;
OBEAH (IRE) (d, Cure The Blues) İngiltere’de 2 yarış kazandı. Waterford Candelabra
Stakes (G3) galibidir. Kısrak;
MORGANA (USA) (d, El Gran Senor) 6 yarış kazandı, 5 kez plase yaptı ve 301.287
$ kazanç elde etti. Palomar Handikap (G2) ve Melvin Durslag Stakes (L) galibi,
Romana Handikap (G1) ve Wilshire Handikap (G2) ikincisi, Santa Barbara Handikap
(G1) üçüncüsüdür.
PANAMA CITY (USA) (e, El Gran Senor) 5 yarış kazandı, 6 kez plase yaptı ve
446.958 $ kazanç elde etti. Chester Vase (G3) ve McKnight Handikap (G2) galibi,
Grand Criterium (G1) ve Freer Stakes (G2) ikincisidir.
The Predecessor (IRE) (d, Alzao) Güney Afrika’da 6 yarış kazandı. National Stakes
(G2) ikincisidir.
Classic Trust (IRE) İrlanda ve Hong Kong’da 5 yarış kazandı. The Centenary Vase
Handikap (L) ikincisidir.
4’üncü Anne
MERDEMAIN (GB) 2 yarış kazandı. Waterford Testm.S. (L) galibidir. Harada: 2 kazanan;
Main Hill (GB) (e, Hill Gail) 2 yarış kazandı. Fitzwilliam Stakes (L) ikincisidir.
Sea Of Moyle (GB) (d, Skymaster) 3 yarış kazandı. Waterford Testm.S. (L) üçüncüsüdür.
33
At Sahibi
GÜLSÜN TAŞKIRAN
Perfect Storm
Bekmezbey (TUR)
SHE NAZAR
Doru Dişi
08.02.2012
Power Cat
Carletta (TUR)
(2008)
Royal Abjar
Well Proud
33
Hennessy
Sense Of Urgency
Mountain Cat
Arista
Gone West
Encorelle
Sadlers Wells
Proud Pattie
BEKMEZBEY (Doru, 2006) 2 ve 3 yaşları arasında 7 kez start alıp 6 yarış kazandı, 1 kez üçüncü
oldu ve 761.120 TL kazanç elde etti. Çaldıran (G1), Sakarya (G2), Kraliçe II.Elizabeth (G2),
İsimsiz (G2) ve Prof.Kazım Köylü (G3) galibi, Esat Özbilen (KV-8/L) üçüncüsüdür. Fethi Atan
(KV-8/L) galibi SON OF PEACE, Kenan Binak (A3) ikincisi ADAKARASI, PRESIDENT, AÇIK BEY
başarılı taylarından bazılarıdır.
1’nci Anne
Carletta (TUR) Koşmadı. Harada: 2 tay;
She Nazar (TUR) (12, d, Bekmezbey) Söz konusu tay.
2’nci Anne
Well Proud (IRE) Koşmadı. Harada: 10 tay, 8 koşan, 3 kazanan;
Magic Machine (TUR) (e, River Special) 3 yarış kazandı, 6 kez tabela yaptı ve
111.650 TL kazanç elde etti. Mustafa Alver (KV-22) galibi, (KV-7) ikincisi, Adana
Barosu (KV-8/L) dördüncüsüdür.
MICHAEL MAHER (GB) (i, Indian Ridge) İngiltere’de 1 yarış kazandı, 5 kez plase yaptı ve
11.856 £ kazanç elde etti.
VONDOVA (GB) (d, Efisio) İngiltere’de 1 yarış kazandı, 2 kez plase yaptı ve 13.786 £
kazanç elde etti.
Carletta (TUR) (d, Royal Abjar) Bakınız 1’nci Anne.
3’üncü Anne
PROUD PATTIE (USA) Amerika’da 6 yarış kazandı, 15 kez plase yaptı ve 71.549 $ kazanç elde
etti.
FIESTA GAL (USA) (d, Alleged) Amerika’da 4 yarış kazandı, 4 kez plase yaptı ve 447.113
$ kazanç elde etti. Coaching Club American Oaks (G1) ve Mother Goose Stakes (G1)
galibi, Kısrak;
FIESTA BABY (USA) (d, Dayjur) Amerika’da 2 yarış kazandı ve 45.280 $ kazanç elde
etti. Kısrak;
IN SUMMATION (USA) (e, Put It Back) Amerika’da 12 yarış kazandı, 7 kez plase
yaptı ve 1.226.166 $ kazanç elde etti. Bing Crosby Handikap (G1), Palos
Verdes Handikap (G2), vs. galibidir.
OSTENSIBLE (USA) (e, Alleged) İngiltere ve Avustralya’da 8 yarış kazandı ve 77.237
£ kazanç elde etti. Tattersalls Plate (L) ve Craven Plate (L) galibi, Queen Elizabeth
Stakes (G1) ikincisidir. Aygır.
Ghaiya (USA) (d, Alleged) Fransa ve İrlanda’da 1 yarış kazandı. Pretty Polly Stakes
(G2) ve Prix de Minerve (G3) ikincisidir. Kısrak;
CHANZI (USA) (d, El Gran Senor) İrlanda’da 3 yarış kazandı. Matron Stakes (G3)
galibidir.
SHARKA (GB) (d, Shareef Dancer) İngiltere’de 3 yarış kazandı. Princess Elizabeth
Stakes (L) galibi, Cheshire Oaks (L) üçüncüsüdür.
Current Pattie (USA) (d, Little Current) Cheveley Park Stakes (G1) dördüncüsüdür.
Well Proud (IRE) (d, Sadlers Wells) Bakınız 2’nci Anne.
34
At Sahibi
GÖDEK EKÜRİSİ
Tale Of The Cat
Lion Heart (USA)
AKBATUR HAN
Doru Erkek
19.03.2012
Satin Sunrise
Carly Baby (TUR)
(2005)
Unaccounted For
Carly-B
34
Storm Cat
Yarn
Mr Leader
Logic
Private Account
Mrs Jenney
Commanche Run
Les Sylphides
LION HEART (USA) (Al, 2001): 2 ve 3 yaşlarında 10 kez start alıp, 5 birincilik,3 ikincilik elde
ederken 1.390.800 $ ikramiye kazandı. Futurity Stakes (G1), Haskell Invitational Handikap (G1),
Hollywood Prevue Stakes (G3) ve Long Branch Breeders’ Cup Stakes (G3) galibi, Kentucky Derby
(G1), Blue Grass Stakes (G1) ve San Rafael Stakes (G2) ikincisidir. Breeders’ Cup Turf (G1)
galibi DANGEROUS MIDGE, Kentucky Jockey Club Stakes (G2) galibi UNCAPTURED, Arkansas
Derby (G1) galibi LINE OF DAVID, Super Derby (G2) galibi BOURBON COURAGE, Best Pal
Stakes (G2) galibi KNOW MORE, Saratoga Special (G2) galibi KANTHAROS, West Virginia
Derby (G2) galibi SOUL WARRIOR, Best Pal Stakes (G2) galibi AZUL LEON Amerika’da başarılı
taylarındandır. Ülkemizde ise MANOUSH, KING OF ANATOLIAN, MY SONG, SENATOR AMIDALA
başarılı iki yaşlı taylarından bazılarıdır.
1’nci Anne
Carly Baby (TUR) 9 yarış kazandı, 14 kez tabela yaptı ve 355.000 TL kazanç elde etti.
(KV-21) ve (KV-7) galibi, Abrek (KV-7), Hüseyin Özsakallı (KV-6) ve (KV-7) ikincisi, (KV8/L) üçüncüsüdür. Harada: 2 tay, 1 kazanan;
BABYGUSKA (TUR) (11, d, Yonaguska) 1 yarış kazandı, 1 kez ikinci oldu ve 33.200 TL
kazanç elde etti.
Akbatur Han (TUR) (12, e, Lion Heart) Söz konusu tay.
2’nci Anne
Carly-B (IRE) İngiltere’de 2 kez plase yaptı. Harada: 11 tay, 8 koşan, 6 kazanan;
VELOCIRAPTOR (GB) (e, Deploy) 16 yarış kazandı, 12 kez tabela yaptı ve 774.820
TL kazanç elde etti. 19 Mayıs (G2) (2 kez), Lara (G2), Adana Bş.Bld.Bşk.lığı (G3) (2
kez), Zühtü Erişen (G3), Vehbi Koç (G3) ve Misis (G3) galibidir. Aygır.
Ganj Nehri (TUR) (e, Deploy) 5 yarış kazandı, 13 kez tabela yaptı ve 241.720 TL
kazanç elde etti. Karayel (KV-7) ve Münir Köseoğlu (KV-6) galibi, Prens Halim Sait
(KV-8/L), Buca Bld.Bşk. (KV-8/L) ve (KV-21) ikincisidir. Kısrak.
GURU RINPOCHE (TUR) (d, Doyoun) 5 yarış kazandı, 13 kez tabela yaptı ve 158.470 TL
kazanç elde etti. (KV-21) galibi, TSYD Bursa Şb. (KV-6) ve İsimsiz (KV-6)
üçüncüsüdür. Kısrak.
3’üncü Anne
LES SYLPHIDES (FR) Fransa’da 1 yarış kazandı, 4 kez plase yaptı. Harada: 10 tay, 7 koşan, 4
kazanan;
QUEL ESPRIT (GB) (e, What A Guest) 10 yarış kazandı ve 134.444 £ kazanç elde etti.
Stewards’ Cup (L) galibi, Nishapour Curragh Stakes (G3) ikincisidir.
4’üncü Anne
GOLDEN GLORY (GB) 1 yarış kazandı. Harada: 15 tay, 14 koşan, 8 kazanan;
MOULINES (FR) (e, Kashmir) Fransa’da 4 yarış kazandı. Fransız Dişi Tay Deneme (G1)
galibidir. Aygır.
35
At Sahibi
BEGÜM ATMAN KARATAŞ
Distant Relative
Luxor (TUR)
İSİMSİZ
Doru Erkek
02.03.2012
Keep Shining
Cessy (TUR)
(1992)
Castle Rising
Highly Desirable
35
Habitat
Royal Sister
Stage Door Johnny
Carolina Moon
Blakeney
Christchurch
High Top
Snub
LUXOR (TUR) (Doru, 2000): 3 ve 5 yaşları arasında toplam 26 kez start alıp, 10 birincilik, 3
ikincilik, 7 üçüncülük ve 1 kez de dördüncülük elde ederken toplam 947.357 TL ikramiye kazandı.
Ent. Topkapı Trophy (G2), Ent. Adnan Menderes (G2) ve Fevzi Çakmak (G2) galibi, F.Sultan
Mehmet (G1) ve Burhan Karamehmet (G3) ikincisi, Başbakanlık (G1), İsmet İnönü (G2), Fetih
(G3), N.Fazıl Kısakürek (G3) ve Marmara (G3) üçüncüsüdür. Erkek Tay Deneme (G1) galibi
DUTYFREE, (A3) galibi AMED KIZI, KKTC (A2) galibi NON STOP, Kayı (A2) galibi NEIL, Sahir
Kurutluoğku (G3) galibi BENELUX, (KV-7) galibi DELUXE, (KV-6) galibi NONA, (KV-7) galibi
MISTER KERMİT aygırın başarılı temsilcilerinden bazılarıdır.
1’nci Anne
Cessy (TUR) 4 yarış kazandı, 24 kez tabela yaptı. Minimo (KV-7) ve İsimsiz (KV-7) galibi, Dişi
Tay Deneme (G2) ve Nazif Şenbiz (KV-6) ikincisi, Orhan Meker (KV-18/L), Karayel (KV-7),
Romance (KV-6) ve (KV-6) üçüncüsüdür. Harada: 11 tay, 7 koşan, 5 kazanan;
Ayvalık Rüzgarı (TUR) (99, d, Pennine Walk) 2 kez ikinci oldu ve 11.960 TL kazanç elde etti.
Kısrak;
Denkyra (TUR) (00, e, Doyoun) 8 kez tabela yaptı ve 25.570 TL kazanç elde etti.
BIG STREAM (TUR) (e, Sun Music) 3 yarış kazandı, 9 kez plase yaptı ve 118.150 TL
kazanç elde etti.
PIMIENTA (01, d, Manila) 4 yarış kazandı ve 248.000 TL kazanç elde etti. SİAYSD
(G2), I.İnönü (G3) ve (KV-6) galibidir. Kısrak;
VISHNU (TUR) (09, e, Bin Ajwaad) 1 yarış kazandı, 2 kez tabela yaptı ve 34.900 TL
kazanç elde etti.
RAPID (TUR) (e, Ocean Crest) 2 yarış kazandı, 6 kez tabela yaptı ve 62.160 TL
kazanç elde etti. (KV-6) ikincisidir.
SASSARI (TUR) (04, e, Bold Pilot) 2 yarış kazandı, 1 kez üçüncü oldu ve 71.680 TL
kazanç elde etti. Hüsamettin Tamer (KV-8/L) galibi, Sadun Atığ (G3) üçüncüsüdür.
Jethro (TUR) (05, e, Manila) Koşmadı.
SAUDADE (TUR) (06, e, Lockton) 2 yarış kazandı, 5 kez tabela yaptı ve 55.900 TL
kazanç elde etti.
Sansanding (TUR) (07, e, Yıldız) Koşmadı.
DARK KNIGHT (TUR) (08, e, Bold Pilot) 2 yarış kazandı, 6 kez tabela yaptı ve 75.650 TL
kazanç elde etti.
Innana (TUR) (10, d, Kaneko)
İsimsiz (TUR) (12, e, Luxor) Söz konusu tay.
2’nci Anne
HIGHLY DESIRABLE (GB) 1 yarış kazandı, 1 kez de üçüncü oldu. Harada: 10 tay, 9 koşan, 6
kazanan;
Sheemar (TUR) (d, Shrewd Idea) 2 yarış kazandı, 10 kez tabela yaptı ve 95.100 TL
kazanç elde etti. (KV-8/L) dördüncüsüdür.
Chiara (TUR) (d, Castle Rising) 4 yarış kazandı, 7 kez tabela yaptı. (KV-8/L) ve
(KV-7) ikincisi ve Prof. Tevfik Başer (G3) üçüncüsüdür. Kısrak;
CİHANCAN (TUR) (e, Distant Relative) 6 yarış kazandı. (KV-22) üçüncüsüdür.
36
Pivotal
Kaneko (TUR)
İSİMSİZ
Doru Erkek
14.04.2012
36
At Sahibi
ALİ ERDEN
Kalimat
Charming Dream (IRE)
(1993)
Nordico
Bold And Brief
Polar Falcon
Fearless Revival
Be My Guest
Kantado
Northern Dancer
Kennelot
Bold Lad
Brief Agenda
KANEKO (TUR) (Doru, 2001): 2 ve 5 yaşları arasında 43 kez start alıp, 13 birincilik, 11 ikincilik,
5 üçüncülük ve 4 kez de dördüncülük elde ederken 1.477.086 TL ikramiye kazandı. Erkek Tay
Deneme (G1), Ent. İstanbul (G2) (2 kez), TJK Pansiyon Hara (G2), Sait Akson (G3) ve Fehmi
Simsaroğlu (G3) galibi, Gazi (G1), Büyük Taarruz (G2), Ent. Topkapı Trophy (G2), Horse Racing
Ireland (G3), Atıf Esenbel (G3), Başkent (G3), S.Kurutluoğlu (G3) ve Al Maktoum Challenge RISakhee (G3) (Dubai) ikincisi, Başbakanlık (G1), F.Sultan Mehmet (G1), Adnan Menderes (G2) ve
Sh Maktoum Bin Rashid Al Maktoum Challenge RII (G3) üçüncüsü ve TJK (G1) dördüncüsüdür. Dişi
Tay Deneme (G1) galibi ŞEKER REMZİYE, İstanbul BŞ BLD. (A3) galibi TEMELHAN, Ceyhan (A3)
galibi İZBATUR, İbrahim Kirazoğlu (KV-8/L) galibi ZİNCİRKIRAN, MRA (A3) galibi VALDEREMA,
Kayı (A2) galibi ZİLCİHAN, Esat Özbilen (KV-8/L) galibi PETINA, Orhan Meker (KV-18/L) galibi
RODOPLU aygırın başarılı temsilcilerinden bazılarıdır.
1’nci Anne
Charming Dream (IRE) Koşmadı. Harada: 10 tay, 7 koşan, 6 kazanan;
Yavuz Kaan (TUR) (01, e, Among Men) 3 yarış kazandı, 8 kez tabela yaptı ve 90.400
TL kazanç elde etti. Ergin Talay (KV-8/L) dördüncüsüdür.
Manhattan (TUR) (02, e, Eagle Eyed) Koşmadı.
UAGADUGU (TUR) (03, e, Bin Ajwaad) 3 yarış kazandı, 7 kez tabela yaptı ve
165.520 TL kazanç elde etti. Tendürek (G3) ve (KV-8/L) galibi, II.İnönü (G3) ve
Preveze (G3) üçüncüsüdür.
MANHATTAN CITY (TUR) (04, e, Sri Pekan) 2 yarış kazandı, 2 kez plase yaptı ve 38.520
TL kazanç elde etti. (KV-6) ikincisidir.
BEVERLY HILLS (TUR) (05, d, River Special) 1 yarış kazandı, 1 kez ikinci oldu ve 19.600
TL kazanç elde etti. Kısrak;
LAGUARDIA (TUR) (e, Bosporus) 2 yarış kazandı, 2 kez ikinci oldu ve 102.900 TL
kazanç elde etti. (KV-7) galibidir.
BLACK BROTHER (TUR) (06, e, Rakan) 1 yarış kazandı ve 16.500 TL kazanç elde etti.
Discountenance (TUR) (08, d, Bin Ajwaad) 10 yarış koştu.
SALLİDA (TUR) (09, d, Mountain Cat) 6 yarış kazandı, 10 kez tabela yaptı ve 275.850
TL kazanç elde etti. (KV-6) galibi, (KV-6) ikincisidir.
İsimsiz (TUR) (12, e, Kaneko) Söz konusu tay.
2’nci Anne
BOLD AND BRIEF (GB) İngiltere’de 1 yarış kazandı, 2 kez plase yaptı. Harada: 3 kazanan;
Nordic Brief (IRE) (e, Nordico) İngiltere’de 2 yarış kazandı, 9 kez plase yaptı ve 55.305 £
kazanç elde etti. National Stakes (G1), Orby Stakes (L), Ballycullen Stakes (L) ve Minstrel
Stakes (L) ikincisi, Gallinule Stakes (G2) üçüncüsüdür.
MAGARSUS (IRE) (e, Forest Wind) 4 yarış kazandı, 14 kez tabela yaptı ve 114.180 TL
kazanç elde etti.
3’üncü Anne
Brief Agenda (GB) Fransa’da 1 kez plase yaptı. Harada: 4 kazanan;
BOLD HAZE (GB) Hong Kong’da 6 yarış kazandı ve 38.703 £ kazanç elde etti.
37
At Sahibi
ŞABAN Ş. SARAÇOĞLU
Virginia Rapids
Win River Win (USA)
İSİMSİZ
Doru Dişi
21.04.2012
Thirty Zip
Chestnut (TUR)
(2005)
Strike The Gold
Apple Blossom
37
Riverman
Virginiana
Tri Jet
Sailaway
Alydar
Majestic Gold
Castle Rising
Golden Apple
WIN RIVER WIN (USA) (Doru, 1999): 2 ve 8 yaşları arasında toplam 65 kez start alıp, 27
birincilik, 9 ikincilik, 14 üçüncülük ve 5 kez de dördüncülük elde ederken 1.965.183 TL ikramiye
kazandı. 19 Mayıs (G2), Yıldırım Beyazid (G3) (2 kez), 9 Eylül (G3), Eskişehir (G3), Ege Derbisi
(G3), İzmir Bş.Bld.Bşk.lığı (G3) (2 kez), F.Lütfü Karaosmanoğlu (G3), Dünya Vet.Hek.Günü (G3),
Ankara Bş.Bld.Bşk.lığı (G3), Kazım Köylü (G3) ve Shadwell Farm Stakes (Dubai) galibi, Godolphin
Mile (G2) (Dubai), Derrinstown Stud (G3) (Dubai), Ent. Boğaziçi (G2) ve Fevzi Çakmak (G2)
ikincisidir. Çaldıran (G1) galibi BLAZE TO WIN, Orhan Meker (KV-18/L) galibi ŞEKERAĞA,
Truva (KV-8/L) galibi TEREX, Fuar (KV-7) galibi SAND BLLESRT, Yel değirmeni (KV-7) galibi
WESTERN LADY, Kestane (KV-7) galibi CUPID başarılı taylarından bazılarıdır.
1’nci Anne
Chestnut (TUR) 9 kez tabela yaptı ve 33.650 TL kazanç elde etti.Harada: 4 tay, 2 koşan,
1 kazanan;
Trend Topic (TUR) (10, d, Desert Sound) 5 yarış koştu.
MELISA FRANKLIN (TUR) (11, d, Yonaguska) 1 yarış kazandı, 3 tabela yaptı ve 33.150 TL
kazanç elde etti.
İsimsiz (TUR) (12, d, Win River Win) Söz konusu tay.
2’nci Anne
APPLE BLOSSOM (TUR) 2 yarış kazandı, 13 kez de tabela yaptı. Harada: 12 tay, 8 koşan, 5
kazanan;
CARIBOU (TUR) (e, Bin Ajwaad) 2 yarış kazandı, 10 kez de plase yaptı ve 235.060 TL
kazanç elde etti. (KV-7) galibi, Erkek Tay Deneme (G1), Ekrem Kurt (KV-8/L)
ikincisi, Gazi Koşusu (G1), Eastern Star (KV-7) üçüncüsüdür.
BAY ŞERİF (TUR) (e, Okawango) 5 yarış kazandı, 15 kez tabela yaptı ve 442.250 TL
kazanç elde etti. Fehmi Simsaroğlu (G3), Ayvalık (KV-7), Cennet Harası (KV-7) ve
Kadifekale (KV-6) galibi, TYAYSD Yearling (A3), Didim (KV-8/L), Çeşme (KV-8/L),
Sadık Giz (KV-8/L) ve Ihlamur Kasrı (KV-9/L) ikincisi, İzmirn Kurtuluşu (A3), Konak
Bld.Bşk (KV-8/L) ve Tünkut Aksungur (KV-6) üçüncüsüdür.
Emerald (TUR) (d, Shining Steel) 3 yarış kazandı, 7 kez tabela yaptı ve 160.980 TL
kazanç elde etti. Adil Tügel (KV-7) galibi, Orhan Meker (KV-18/L), Yusuf Dikman
(KV-6), Necdet Çoruh (KV-7) ikincisi, Kocatepe (G3) dördüncüsüdür.
3’üncü Anne
GOLDEN APPLE (TUR) 5 yarış kazandı, 4 kez de tabela yaptı. Dişi Tay Deneme (G2) galibi,
Tay Deneme (G2), Kraliçe II Elizabeth (G2), Kısrak (G1) ve Gazi (G1) ikincisidir. Harada: 6 tay, 6
koşan, 2 kazanan;
GOLDEN KNIGHT (TUR) (e, Knight Line Dancer) 2 yarış kazandı, 6 kez de plase yaptı.
Sakarya (G2) galibi, (KV-9/L) ikincisi, Erkek Tay Deneme (G1), (KV-6) üçüncüsüdür.
Apple Pie (TUR) (d, Knight Line Dancer) 9 yarış kazandı, 25 kez de tabela yaptı ve
132.130 TL kazanç elde etti. (KV-7) galibi, (KV-8/L), (KV-7), (KV-6) ve (KV-21)
ikincisidir. Kısrak.
38
At Sahibi
EMİR ALKAŞ
Cherokee Run
Yonaguska (USA)
İSİMSİZ
Doru Erkek
22.02.2012
Martial Spook
Chinoiserie (GB)
(2005)
Rock Of Gibraltar
Sensitivity
38
Runaway Groom
Cherokee Dame
Silver Ghost
Homewrecker
Danehill
Offshore Boom
Blushing John
Andora
YONAGUSKA (USA) (Doru, 1998): 2 ve 4 yaşları arasında 18 kez start almış, 6 birincilik,
ve 1 ikincilik, 5 kez de üçüncülük elde ederken 536.355 $ ikramiye kazandı. Hopeful Stakes
(G1), Hutcheson Stakes (G2), Fall Highweight Handikap (G2), Sport Page Handikap (G3)
ve Flash Stakes (L) galibi, Sanford Stakes (G2) ikincisi, Champagne Stakes (G1), Forest Hills
Handikap (G2), Hollywood Prevue Stakes (G3), Swale Stakes (G3) ve Lafayette Stakes (G3)
üçüncüsüdür. Kore’de (G1) galibi TOUGH WIN, Illinois Derby (G2) galibi MUSKET MAN,
Carry Back Stakes (G2) galibi COFFEE BOY, General George Handikap (G2) galibi YAWANNA
TWIST, Fall Highweight Handikap (G3) galibi CHEROKEE COUNTRY, Excelsior Stakes (G3)
galibi MARILYN’S GUY yurt dışında başarılı yavrularından bazılarıdır. Ülkemizde ilk jenerasyon
tayları içinde LASER GIRL, MY KONOS, MC GILL, BABYGUSKA, DİLEĞİN KIZI, PERVİNİM yarış
kazanan isimlerdir.
1’nci Anne
Chinoiserie (GB) Koşmadı. Harada: 4 tay, 2 koşan, 1 kazanan;
AYBENİZ (TUR) (10, d, Mountain Cat) 4 yarış kazandı, 11 kez tabela yaptı ve 152.950 TL
kazanç elde etti.
Leo (TUR) (11, e, Royal Abjar) 1 yarış koştu.
İsimsiz (TUR) (12, e, Yonaguska) Söz konusu tay.
2’nci Anne
SENSITIVITY (USA) Fransa’da 3 yarış kazandı ve 71.804 € kazanç elde etti. Grand Prix de
Compiègne (L) galibi, Prix Chloé (G3) ve Casimir Delamarre à Longchamp (L) ikincisi, Prix Fille
de l’Air (G3) üçüncüsüdür. Harada: 10 tay, 7 koşan, 2 kazanan;
EXTRA FACET (GB) (e, Octagonal) Fransa’da 1 yarış kazandı, 4 kez plase yaptı ve
27.240 € kazanç elde etti.
CATCH THE MOON (IRE) (d, Peintre Celebre) Fransa’da 1 yarış kazandı, 2 kez plase yaptı
ve 15.300 € kazanç elde etti. Kısrak;
SONG OF MY HEART (IRE) (d, Footstepsinthesand) İrlanda’da 2 yarış kazandı, 2
kez üçüncü oldu ve 49.641 £ kazanç elde etti. Blenheim Stakes (L) galibidir.
3’üncü Anne
ANDORA (USA) Amerika’da 1 yarış kazandı. Harada: 10 tay, 8 kazanan;
LUFTIKUS (USA) (e, Meadowlake) Amerika’da 5 yarış kazandı, 5 kez plase yaptı ve
479.630 $ kazanç elde etti. Lone Star Park Handikap (G3) ve Tokyo City Handikap
(L) galibi, Strub Stakes (G2) ikincisidir. Aygır.
DIVERSA (USA) (d, Tabasco Cat) Amerika’da 4 yarış kazandı, 8 kez plase yaptı ve
226.751 $ kazanç elde etti. Busanda Stakes (L) ve Busher Stakes (L) galibidir. Kısrak
LOVE THEWAY YOUARE (USA) (d, Arch) 3 yarış kazandı ve 372.990 $ kazanç
elde etti. Vanity Handikap (G1) galibidir.
Rare Opportunity (USA) (d, Danzig Connection) 2 yarış kazandı, 1 kez üçüncü oldu ve
55.010 $ kazanç elde etti. Black-Eyed Susan Stakes (G2) üçüncüsüdür. Kısrak;
STREET SOUNDS (USA) (d, Street Cry) Amerika’da 4 yarış kazandı, 8 kez plase
yaptı ve 505.586 $ kazanç elde etti. Stonerside Beaumont Stakes (L) galibidir.
39
At Sahibi
ÖMER HALİM AYDIN
Pivotal
Kaneko (TUR)
İSİMSİZ
Doru Dişi
20.05.2012
Kalimat
Contrary (USA)
(1993)
Hansel
Wayward Lass
39
Polar Falcon
Fearless Revival
Be My Guest
Kantado
Woodman
Count On Bonnie
Hail The Pirates
Young Mistress
KANEKO (TUR) (Doru, 2001): 2 ve 5 yaşları arasında 43 kez start alıp, 13 birincilik, 11 ikincilik,
5 üçüncülük ve 4 kez de dördüncülük elde ederken 1.477.086 TL ikramiye kazandı. Erkek Tay
Deneme (G1), Ent. İstanbul (G2) (2 kez), TJK Pansiyon Hara (G2), Sait Akson (G3) ve Fehmi
Simsaroğlu (G3) galibi, Gazi (G1), Büyük Taarruz (G2), Ent. Topkapı Trophy (G2), Horse Racing
Ireland (G3), Atıf Esenbel (G3), Başkent (G3), S.Kurutluoğlu (G3) ve Al Maktoum Challenge RISakhee (G3) (Dubai) ikincisi, Başbakanlık (G1), F.Sultan Mehmet (G1), Adnan Menderes (G2)
ve Sh Maktoum Bin Rashid Al Maktoum Challenge RII (G3) üçüncüsü ve TJK (G1) dördüncüsüdür.
Dişi Tay Deneme (G1) galibi ŞEKER REMZİYE, İstanbul BŞ BLD. (A3) galibi TEMELHAN, Ceyhan
(A3) galibi İZBATUR, İbrahim Kirazoğlu (KV-8/L) galibi ZİNCİRKIRAN, MRA (A3) galibi
VALDEREMA, Kayı (A2) galibi ZİLCİHAN, Esat Özbilen (KV-8/L) galibi PETINA, Orhan Meker
(KV-18/L) galibi RODOPLU aygırın başarılı temsilcilerinden bazılarıdır.
1’nci Anne
Contrary (USA) Koşmadı. Harada: 12 tay, 9 koşan, 5 kazanan;
Real Impact (IRE) (97, e, Imp Society) 1 kez üçüncü oldu ve 8.254 £ kazanç elde etti.
MALDIYA (TUR) (01, e, Mukaddamah) 2 yarış kazandı, 4 kez tabela yaptı ve 194.000
TL kazanç elde etti. II.İnönü (G3) galibi, Tay Deneme (G2) ve Sadun Atığ (G3)
ikincisi, (KV-8/L) üçüncüsü ve dördüncüsüdür.
Rodelinda (TUR) (02, d, Marlin) 1 kez dördüncü oldu. Kısrak;
LITTLE FACE (TUR) (e, Golden Sun) 6 yarış kazandı, 3 kez tabela yaptı ve 237.200
TL kazanç elde etti. İbrahim Kirazoğlu (KV-8/L) galibidir.
PICKLE (TUR) (d, Fantastic Fellow) 4 yarış kazandı, 20 kez tabela yaptı ve 207.050
TL kazanç elde etti.
ENDEAVOUR (TUR) (03, e, West By West) 6 yarış kazandı, 4 kez tabela yaptı ve
138.610 TL kazanç elde etti. (KV-21) galibi, Anadolu Ajansı (KV-7) üçüncüsüdür.
Endevia (TUR) (04, d, Eagle Eyed) Koşmadı.
ARMINIO (TUR) (05, e, Sea Hero) 1 yarış kazandı, 4 kez tabela yaptı ve 41.450 TL
kazanç elde etti.
AURELIO (TUR) (06, e, Ocean Crest) 4 yarış kazandı, 7 kez tabela yaptı ve 98.180 TL
kazanç elde etti. Belekgazi (KV-7) galibidir.
Mali Boy (TUR) (08, e, Ocean Crest) 2 yarış koştu.
ZALASULTAN (TUR) (09, d, Mountain Cat) 2 yarış kazandı, 4 kez tabela yaptı ve 79.400
TL kazanç elde etti.
Eurodice (TUR) (10, d, Perfect Storm) 3 kez tabela yaptı ve 15.200 TL kazanç elde etti.
İsimsiz (TUR) (12, d, Kaneko) Söz konusu tay.
2’nci Anne
WAYWARD LASS (USA) Amerika’da 1981 yılında Şampiyon 3 yaşlı dişi seçildi. 9 yarış
kazandı, 13 kez plase yaptı ve 435.237 $ kazanç elde etti. American Oaks (G1), Mother Goose
Stakes (G1), Ruthless Stakes (G3), Schuylkill Stakes (G3), Ruthless Stakes (G3) ve Busanda
Stakes (L) galibidir. Harada: 12 tay, 10 koşan, 7 kazanan;
HOMESICK (USA) (i, Personal Flag) Amerika’da 12 yarış kazandı, 19 kez plase yaptı ve
229.795 $ kazanç elde etti.
40
At Sahibi
EMİR ALKAŞ
Cryptoclearance
Victory Gallop (CAN)
İSİMSİZ
Doru Dişi
26.01.2012
Victorious Lil
Conveyor’s Angel
(USA) (2002)
Conveyor
Supreme Angel
40
Fappiano
Naval Orange
Vice Regent
Glass House
Sharpen Up
Lucky Lady Ellen
Prince Valid
Outward Change
VICTORY GALLOP (CAN) (Doru, 1995): 2 ve 4 yaşları arasında toplam 17 kez start alıp,
9 birincilik, 5 ikincilik ve 1 kez de üçüncülük elde ederken 3.505.895 $ ikramiye kazandı.
Belmont Stakes (G1), Whitney Handicap (G1), Stephen Foster Handicap (G2), Arkansas Derby
(G2) ve Rebel Stakes (G3) galibi, Kentucky Derby (G1) ve Preakness Stakes (G1) ikincisidir.
Norfolk Stakes (G1) galibi JAYCITO, Jamaica Handikap (G1) galibi PRINCE WILL I AM,
Clasico Entrenadores (G1) galibi WILSON RIDGE, Pennsylvania Derby (G2) galibi ANAK
NAKAL, Del Mar Derby (G2) galibi RENDEZVOUS, Beaumont Stakes (G2) galibi VICTORY
U.S.A, Spring Cup (G2) galibi EISHIN DOVER aygırın yurt dışındaki başarılı temsilcilerinden
bazılarıdır. Karadeniz (G1) galibi WILLPOWER, Hitit (A2) galibi KIRDEMİRKIR, Sadun Atığ
(G3) galibi LUCA BRASI, Süphan (A3) galibi SUWAKO ülkemizdeki başarılı temsilcilerinden
bazılarıdır.
1’nci Anne
CONVEYOR’S ANGEL (USA) 5 yarış kazandı, 4 kez ikinci, 2 kez üçüncü oldu ve 337.858 $
kazanç elde etti. Buena Vista H. (G2), Hidden Light S. ve Golden Poppy Breeders’Cup Stakes
galibi, Miesque S. (G3) ve Santa Ana H.(G2) ikincisi ve Blue Norther Stakes üçüncüsüdür.
Harada: 5 tay, 2 koşan;
Angel Rachel (USA) (08, d, Stormy Atlantic) 5 yarış koştu.
Tale Of Mine (TUR) (09, d, Fusaichi Pegasus) 11 yarış koştu.
İsimsiz (TUR) (10, d, Sri Pekan) öldü.
İsimsiz (TUR) (12, d, Victory Gallop) Söz konusu tay.
2’nci Anne
Supreme Angel (USA) Koşmadı. Harada: 8 tay, 8 koşan, 7 kazanan;
VALID REPRIZED (e, Reprized) 5 yarış kazandı, 6 kez plase yaptı ve 171.993 $
kazanç elde etti. Tropical Park Derby (G3) ve Hialeah Juvenile Stakes galibi, Ever
glades Stakes (G3) ve Palm Beach S. (G3) üçüncüsüdür.
REPRIZED ANGEL (d, Reprized) 5 yarış kazandı, 11 kez plase yaptı ve 84.846 $ kazanç
elde etti. Kısrak;
REPRIZED HALO (USA) (i, Halo’s Image) Amerika’da 10 yarış kazandı, 5 kez plase
yaptı ve 354.660 $ kazanç elde etti. In Reality Stakes (L) ve OBS Championship
Stakes (L) galibidir.
STORMIN’ REPRIZED (i, Reprized) 3 yarış kazandı, 17 kez plase yaptı ve 78.626 $
Kazanç elde etti.
REPRIZED REBEL (i, Reprized) 7 yarış kazandı, 13 kez plase yaptı ve 68.323 $ kazanç
elde etti.
SAM SUPREME (i, Reprized) 6 yarış kazandı, 11 kez plase yaptı ve 58.667 $ kazanç elde
etti.
TWENTIETH OF MAY (d, Reprized) 2 yarış kazandı, 4 kez plase yaptı ve 39.180 $
kazanç elde etti.
REPRIZED DEMON (e, Reprized) 2 yarış kazandı, 1 kez üçüncü oldu ve 5.425 $ kazanç
elde etti.
41
At Sahibi
BEGÜM ATMAN KARATAŞ
Sadlers Wells
Powerscourt (GB)
İSİMSİZ
Doru Dişi
29.01.2012
Rainbow Lake
Dan’s Pride (USA)
(2005)
Cherokee Run
La Vida Loca
41
Northern Dancer
Fairy Bridge
Rainbow Quest
Rockfest
Runaway Groom
Cherokee Dame
Caerleon
Sharata
POWERSCOURT (GB) (Doru, 2000): 2 ve 5 yaşlarında 21 kez start alıp, 5 birincilik, 6 ikincilik,
3 üçüncülük elde ederken 1.068.674 £ ikramiye kazandı. Arlington Million (G1), Tattersalls Gold
Cup (G1) ve Great Voltigeur Stakes (G2) galibi, Racingpost Trophy (G1), Prine Of Wales’ Stakes
(G1), Grosser Dallmayr (G1) ve Scottish Derby (G1) ikincisi, Breeders’ Cup Turf (G1), Irish
Champion Stakes (G1) ve Irish St Leger (G1) üçüncüsüdür. Şili Derby (G1) galibi EL FARRERO
, Moyglere Stud Stakes (G1) galibi TERMAGANT, Classico Polla de Potrillos (G1) galibi MR.
DANY yurt dışında başarılı taylarından bazıları; Ülkemizde 2013 yılında 2 yaşlı olarak Ulubat (A3)
galibi İPEK SU, TYAYSD İst.Yearling Satışı (A3) ikincisi CRYSTAL CLEAR, SİAY ve SAH DER (G2)
üçüncüsü ASCELLA başarılı taylarından bazılarıdır.
1’nci Anne
DAN’S PRIDE (USA) Amerika’da 1 yarış kazandı, 4 kez plase yaptı ve 33.144 $ kazanç elde
etti. Harada 4 tay, 1 koşan, 1 kazanan;
FIERE (FR) (10, d, Authorized) Fransa’da 2 yarış kazandı, 1 kez dördüncü oldu ve
22.100 € kazanç elde etti.
Citys Pride (11, e, Elusive City) İdmanda.
İsimsiz (TUR) (12, d, Powerscourt) Söz konusu tay.
2’nci Anne
LA VIDA LOCA (IRE) İrlanda ve Amerika’da 4 yarış kazandı, 6 kez plase yaptı ve 196.554
$ kazanç elde etti. Edgewood Stakes (L) galibi, Silver Flash Stakes (L) ikincisi, San Clemente
Handikap (G2) ve Regret Stakes (G3) üçüncüsüdür. Harada 6 tay, 4 kazanan;
BRIGH (IRE) (d, Galileo) İngiltere’de 2 yarış kazandı, 2 kez üçüncü oldu.
EL MANSOUR (USA) (e, Rahy) İngiltere’de 1 yarış kazandı, 5 kez plase yaptı.
3’üncü Anne
Sharata (IRE) Koşmadı. Harada 7 kazanan;
CRIMSON TIDE (IRE) (e, Sadlers Wells) İngiltere, Almanya ve İtalya’da 7 yarış kazandı
ve 207.679 $ kazanç elde etti. Premio Ribot (G2), Grosser Preis von Düsseldorf (G2)
ve September Stakes (G3) galibi, Winter Hill Stakes (G3) üçüncüsüdür. Aygır.
PHARATTA (IRE) (d, Fairy King) 4 yarış kazandı ve 226.513 $ kazanç elde etti.
Garden City Breeders’ Cup Handikap (G2), Prix de Sandringham (G3) ve d’Angerville a
Chantilly (L) galibidir. Kısrak.
TAMARIND (IRE) (d, Sadlers Wells) 2 yarış kazandı, 2 kez plase yaptı ve 72.854 £
kazanç elde etti. Give Thanks Stakes (G3) galibidir. Kısrak.
AROSA (IRE) (d, Sadlers Wells) 2 yarış kazandı ve 70.251 $ kazanç elde etti. Claire
Marine Stakes (L) galibi, Possibly Perfect Stakes (L) üçüncüsüdür. Kısrak.
4’üncü Anne
SHADEMAH (IRE) 3 yarış kazandı. Harada 3 kazanan;
SHAHRASTANI (USA) (e, Nijinsky) 4 yarış kazandı. Derby Stakes (G1), Irish Derby
(G1) ve Dante Stakes (G2) galibidir. Aygır.
42
Cryptoclearance
Victory Gallop (CAN)
İSİMSİZ
Al Erkek
21.04.2012
42
At Sahibi
TAŞBEK HARASI
Victorious Lil
Daraby (USA)
(2005)
Sky Classic
Dariela
Fappiano
Naval Orange
Vice Regent
Glass House
Nijinsky
No Class
Manila
Alydariel
VICTORY GALLOP (CAN) (Doru, 1995): 2 ve 4 yaşları arasında toplam 17 kez start alıp,
9 birincilik, 5 ikincilik ve 1 kez de üçüncülük elde ederken 3.505.895 $ ikramiye kazandı.
Belmont Stakes (G1), Whitney Handicap (G1), Stephen Foster Handicap (G2), Arkansas Derby
(G2) ve Rebel Stakes (G3) galibi, Kentucky Derby (G1) ve Preakness Stakes (G1) ikincisidir.
Norfolk Stakes (G1) galibi JAYCITO, Jamaica Handikap (G1) galibi PRINCE WILL I AM,
Clasico Entrenadores (G1) galibi WILSON RIDGE, Pennsylvania Derby (G2) galibi ANAK
NAKAL, Del Mar Derby (G2) galibi RENDEZVOUS, Beaumont Stakes (G2) galibi VICTORY
U.S.A, Spring Cup (G2) galibi EISHIN DOVER aygırın yurt dışındaki başarılı temsilcilerinden
bazılarıdır. Karadeniz (G1) galibi WILLPOWER, Hitit (A2) galibi KIRDEMİRKIR, Sadun Atığ
(G3) galibi LUCA BRASI, Süphan (A3) galibi SUWAKO ülkemizdeki başarılı temsilcilerinden
bazılarıdır.
1’nci Anne
Daraby (USA) Koşmadı. Harada: 3 tay, 1 koşan, 1 kazanan;
UĞURLU (TUR) (10, e, Panis) 1 yarış kazandı ve 33.000 TL kazanç elde etti.
Aleph (TUR) (11, d, Fernando) İdmanda.
İsimsiz (TUR) (12, e, Victory Gallop) Söz konusu tay.
2’nci Anne
DARIELA (USA) Amerika’da 1 yarış koştu ve kazandı. Harada: 12 tay, 6 kazanan;
DAMOISELLE (USA) (d, Sky Classic) Fransa’da 2 yarış kazandı, 4 kez plase yaptı ve
71.050 € kazanç elde etti. Prix Eclipse (G3) galibidir. Kısrak, GOPURA (USA) (e, Atticus) 5 yarış kazandı, 30 kez plase yaptı ve 46.797 € kazanç elde
etti.
3’üncü Anne
ALYDARIEL (USA) Amerika’da 3 yarış kazandı, 2 kez ikinci oldu ve 432.175 $ kazanç elde
etti. Las Palmas Stakes (L) galibi, Orange County Matron Stakes (L) ikincisidir. Harada: 6
kazanan;
JEUNE HOMME (USA) (e, Nureyev) Fransa ve Amerika’da 4 yarış kazandı, 8 kez plase
yaptı ve 432.175 $ kazanç elde etti. Citation Handikap (G2) ve Prix Messidor (G3)
galibi, Hollywood Derby (G1), La Coupe (G3) ve Prix du Chemin de Fer du Nord (G3)
ikincisidir. Aygır.
4’üncü Anne
CRIMSON SAINT (USA) Amerika’da 7 yarış kazandı, 2 kez üçüncü oldu. Hollywood Express
Handikap (G3) ve Meteor Handikap (L) galibi, Railbird Stakes (G3) üçüncüsüdür.
ROYAL ACADEMY (USA) 4 yarış kazandı ve 791.003 $ kazanç elde etti. July Cup
(G1) ve Breeders’ Cup Mile (G1) galibi, Irish 2000 Guineas (G1) ikincisidir. Aygır.
TERLINGUA (USA) (d, Secretariat) 7 yarış kazandı ve 423.896 $ kazanç elde etti.
Hollywood Juvenile Champ.Stakes (G2) galibidir. Kısrak;
STORM CAT (USA) (e, Storm Bird) Amerika’da 4 yarış kazandı, 3 kez ikinci oldu ve
570.610 $ kazanç elde etti. Young America Stakes (G1) galibidir. Aygır.
43
At Sahibi
V. HAKAN KELEŞ
Sadlers Wells
Powerscourt (GB)
İSİMSİZ
Doru Erkek
21.02.2012
Rainbow Lake
Dawn Surprise (USA)
(2001)
Theatrical
Lignify
43
Northern Dancer
Fairy Bridge
Rainbow Quest
Rockfest
Nureyev
Tree of Knowledge
Confidential Talk
Licitada
POWERSCOURT (GB) (Doru, 2000): 2 ve 5 yaşlarında 21 kez start alıp, 5 birincilik, 6 ikincilik,
3 üçüncülük elde ederken 1.068.674 £ ikramiye kazandı. Arlington Million (G1), Tattersalls Gold
Cup (G1) ve Great Voltigeur Stakes (G2) galibi, Racingpost Trophy (G1), Prine Of Wales’ Stakes
(G1), Grosser Dallmayr (G1) ve Scottish Derby (G1) ikincisi, Breeders’ Cup Turf (G1), Irish
Champion Stakes (G1) ve Irish St Leger (G1) üçüncüsüdür. Şili Derby (G1) galibi EL FARRERO
, Moyglere Stud Stakes (G1) galibi TERMAGANT, Classico Polla de Potrillos (G1) galibi MR.
DANY yurt dışında başarılı taylarından bazıları; Ülkemizde 2013 yılında 2 yaşlı olarak Ulubat (A3)
galibi İPEK SU, TYAYSD İst.Yearling Satışı (A3) ikincisi CRYSTAL CLEAR, SİAY ve SAH DER (G2)
üçüncüsü ASCELLA başarılı taylarından bazılarıdır.
1’nci Anne
DAWN SURPRISE (USA) 3 yarış kazandı, 3 kez plase yaptı ve 33.329 £ kazanç elde etti.
Harada 5 tay, 2 koşan, 1 kazanan;
Red Surprise (GB) (06, i, Red Ransom) Koşmadı.
Green Surprise (GB) (07, e, Green Desert) Danimarka’da 4 kez plase yaptı.
KALİMDOR (TUR) (09, e, Cape Cross) 5 yarış kazandı, 7 kez tabela yaptı ve 764.500
TL kazanç elde etti. Çaldıran (G1), TYAY ve SAH DER (G2), II.İnönü (G3) ve Ahmet
Atman (KV-8/L) galibi, Tay Deneme (G2), Sadun Atığ (G3) ve Fetih (G3) ikincisi,
Arjantin Jokey Kulübü (A3), Ankara Bş.Bld.Bşk. (A3) ve Hüsamettin Tamer (KV-8/L)
üçüncüsüdür.
İsimsiz (TUR) (11, e, Yonaguska) Öldü.
İsimsiz (TUR) (12, e, Powerscourt) Söz konusu tay.
2’nci Anne
LIGNIFY (ARG) Arjantin’de 4 yarış kazandı, 4 kez de plase yaptı. Gran Premio Ignacio
e Ignacio F Correas (G1) ve Clasico Los Haras (G2) galibi, Gran Premio Seleccion (Oaks)
(G1), Gran Premio La Mission (G1), G. P. Carrera de las Estrellas (G1) ikincisi ve G.P.Polla de
Potrancas (1000 Guineas) (G1) üçüncüsüdür. Harada 9 tay, 4 koşan, 3 kazanan;
SKY CHANT (USA) (d, War Chant) 3 yarış kazandı, 2 kez ikinci oldu ve 64.980 $ kazanç
elde etti.
Perovskia (USA) Koşmadı. Kısrak;
AFRICAN ART (USA) İngiltere ve İsviçre’de 3 yarış kazandı, 1 kez plase yaptı ve
48.760 £ kazanç elde etti.
3’üncü Anne
Licitada (ARG) Premio General Guemes (L) üçüncüsüdür. Harada 10 tay, 9 koşan, 7 kazanan;
LITIGADO (ARG) (i, Kitwood) Arjantin’de 9 yarış kazandı ve 48.962 £ kazanç elde etti.
Gran Premio Nacional (Derby) (G1), Clasico Coronel Miguel F Martinez (G2), Clasico
Eduardo Casey (G2), Clasico Miguel Cane (G2) galibidir.
LIRIO (ARG) Arjantin’de 4 yarış kazandı. Clasico Italia (G3) ve Clasico Competencia
(L) galibidir.
44
At Sahibi
ADİL MERT KAYA
Deputy Minister
Dehere (USA)
İSİMSİZ
Doru Erkek
23.04.2012
Sister Dot
Drama Club (IRE)
(2000)
Sadlers Wells
Aunt Pearl
44
Vice Regent
Mint Copy
Secretariat
Sword Game
Northern Dancer
Fairy Bridge
Seattle Slew
Mr P’s Girl
DEHERE (USA) (Doru, 1991): 2 ve 3 yaşları arasında 9 kez start alıp, 6 birincilik, 2 ikincilik elde
ederken 723.712 $ ikramiye kazanmıştır. Hopeful Stakes (G1), Saratoga Special Stakes (G2),
Futurity Stakes (G1) ve Sanford Stakes (G3) galibi, Futurity Stakes (G1) ikincisidir. 2002 yılında
Amerika’da Genel Aygır Listesinde birinci olan aygırın Amerika ve Avustralya’da çok sayıda başarılı
tayları mevcut olup Kısrak babası olarak da listelerde üst sıradadır. TAKE CHARGE LADY, BELLE
DU JOUR, DEFIER, KEIAI GUARD, AIN’T HERE, TOYO DEHERE, GRAEME HALL, WESTERN
DANCER, LIM’S CLASSIC, SOTO yurt dışındaki başarılı yavrularından bazılarıdır. İlk jenerasyon
tayları ülkemizde 2013 yılında start almaya başlamışlardır; Sadun Atığ (G3) ikincisi DEKOR ilk sıradadır.
1’nci Anne
Drama Club (IRE) Fransa’da 4 yarış koştu 1 kez dördüncü oldu. Harada: 7 tay, 3 koşan, 3 kazanan;
ROUGH SKETCH (USA) (05, i, Peintre Celebre) İngiltere’de 2 yarış kazandı ve 5.453 £
kazanç elde etti.
ZANYEVA (IRE) (08, d, Oasis Dream) Fransa’da 3 yarış kazandı, 3 kez plase yaptı ve
45.000 € kazanç elde etti.
Fleur Du Soleil (GB) (09, d, Manduro) Koşmadı.
MYTHOGENIC (TUR) (10, e, Shamardal) 2 yarış kazandı, 6 kez tabela yaptı ve 109.500
TL kazanç elde etti.
Special Club (TUR) (11, d, Kaneko) 1 yarış koştu.
İsimsiz (TUR) (12, e, Dehere) Söz konusu tay.
2’nci Anne
AUNT PEARL (USA) Amerika’da 2 yarış kazandı, 4 kez plase yaptı ve 41.840 $ kazanç elde etti.
Harada: 12 tay, 10 koşan, 6 kazanan;
PEARL OF LOVE (IRE) (e, Peintre Celebre) İngiltere ve İtalya’da 4 yarış kazandı, 3 kez
plase yaptı ve 185.597 £ kazanç elde etti. Gran Criterium (G1), Galileo EBF Futurity (G2)
ve Chesham Stakes (L) galibi, National Stakes (G1) üçüncüsüdür.
SOCIAL CHARTER (USA) (e, Nureyev) Amerika ve İngiltere’de 7 yarış kazandı, 7 kez plase
yaptı ve 473.459 $ kazanç elde etti. Eclipse Handikap, Woodbine (G3) ve Fayette
Breeders’ Cup Stakes, Keeneland (G3) galibi, Kentucky Cup Classic Stakes, Turfway Park
(G2) ikincisi, Suburban Handikap, Belmont Park (G2) üçüncüsüdür.
Kalidasa (USA) (d, Nureyev) 1 yarış kazandı, 7 kez plase yaptı ve 20.556 £ kazanç elde
etti. May Hill Stakes (G3) ikincisi, European Free Handikap (L) üçüncüsüdür.
Halcyon Bird (IRE) (d, Storm Bird) Koşmadı. Kısrak;
Safsoof (USA) (i, Gilded Time) Amerika ve U.A.E.’de 8 yarış kazandı, 13 kez plase yaptı
ve 182.514 $ kazanç elde etti. Jebel Ali Sprint (L) ikincisidir.
3’üncü Anne
MR P’S GIRL (USA) Amerika’da 2 yarış kazandı, 2 kez plase yaptı. Harada: 12 tay, 11 koşan, 8
kazanan;
THUNDERDOME (USA) (d, Lyphard) Amerika ve İngiltere’de 6 yarış kazandı. Mint Julep
Handikap (L) galibidir.
45
At Sahibi
V.HAKAN KELEŞ
Sunday Silence
Divine Light (JPN)
İSİMSİZ
Doru Erkek
26.04.2012
Meld Sport
Eastern Society (IRE)
(2007)
Exceed And Excel
Shady Point
45
Halo
Wishing Well
Northern Taste
Shadai Prima
Danehill
Patrona
Unfuwain
Warning Shadows
DIVINE LIGHT (JPN) (Doru, 1995): 3 ve 7 yaşları arasında 26 kez start alıp, 4 birincilik,
6 ikincilik, 2 kez de üçüncülük elde ederken 1.836.018 $ ikramiye kazandı. International Jockeys
Stakes (L) ve TV Yamanashi Stakes (L) galibi, Takamatsunomiya Stakes (G1), The Yomiuri Milers
Cup (G2), Hankyu Hai (G3), Tokyo Shimbun Hai (G3) ve The Mainchi Hai (G3) ikincisidir. 1000
Guineas (G1), Cheveley Park Stakes (G1), Prix Robert Papin (G2) ve Prix du Bois (G3) galibi
NATAGORA ve Prix Georges Trabaud (L) galibi BROKEN IN LIGHT aygırın yurtdışında start
alan en başarılı yavrularıdır. Gazi Koşusu (G1) galibi DIVINE HEART, Sahir Kurutluoğlu (G3)
galibi KING, Mudanya (A3) galibi BAY ÇİFTÇİOĞLU, (KV-7) galibi YEGANE, KENSINGTON,
Günen Ökten (KV-7) galibi MISTER BARON ülkemizde başarılı taylarından bazılarıdır.
1’nci Anne
EASTERN SOCIETY (IRE) 1 yarış kazandı, 2 kez tabela yaptı ve 16.838 TL kazanç elde etti.
Harada: 2 tay;
İsimsiz (TUR) (12, e, Divine Light) Söz konusu tay.
2’nci Anne
SHADY POINT (IRE) İngiltere’de 1 yarış kazandı, 2 kez plase yaptı ve 4.916 £ kazanç elde etti.
Harada: 8 tay, 6 koşan, 4 kazanan;
Mastership (IRE) (i, Best Of The Bests) İngiltere’de 4 yarış kazandı, 8 kez plase yaptı
ve 49.729 £ kazanç elde etti Greenham Stakes (G3) dördüncüsüdür.
Secret Society (IRE) (e, Exceed And Excel) İngiltere’de 3 yarış kazandı, 3 kez ikinci
oldu ve 89.788 £ kazanç elde etti. City Of York Stakes (L) dördüncüsüdür.
PRINCESS SÜREYYA (TUR) (d, Sri Pekan) 2 yarış kazandı, 10 kez tabela yaptı ve
112.750 TL kazanç elde etti.
EASTERN SOCIETY (IRE) (d, Exceed And Excel) Bakınız 1’nci Anne.
3’üncü Anne
WARNING SHADOWS (IRE) İngiltere’de 2 yarış kazandı ve 117.477 £ kazanç elde etti.
Sun Chariot Stakes (G2) galibi, Irish 1000 Guineas (G1), Nassau Stakes (G2), Prix Guillaume
d’Ornano (G2) ve King Charles II Stakes (L) ikincisi, Matron Stakes (G3) üçüncüsüdür. Harada:
6 tay, 6 koşan, 2 kazanan;
Shadow Roll (IRE) (d, Mark Of Esteem) 3 kez plase yaptı. Solera Stakes (L)
üçüncüsüdür. Kısrak;
CARRAGOLD (GB) (i, Diktat) 6 yarış kazandı, 9 kez plase yaptı ve 30.136 £ kazanç
elde etti.
UNDERTONE (IRE) (d, Mark Of Esteem) İngiltere’de 1 yarış koştu ve kazandı.
Shadowless (GB) (e, Alzao) 7 yarış kazandı, 3 kez plase yaptı. Superlative Stakes (L)
ikincisidir.
DARK PLANET (GB) (i, Singspiel) 1 yarış kazandı, 3 kez plase yaptı ve 7.676 £ kazanç
elde etti.
SHADY POINT (IRE) (d, Unfuwain) Bakınız 2’nci Anne.
46
Virginia Rapids
Win River Win (USA)
İSİMSİZ
Doru Dişi
30.04.2012
46
At Sahibi
KONSTANTİNOS MAKRİ
Thirty Zip
Ebruş (TUR)
(1993)
Ghathanfar
Çengi
Riverman
Virginiana
Tri Jet
Sailaway
Riverman
Harte Beest
Saintly Song
Çeşni
WIN RIVER WIN (USA) (Doru, 1999): 2 ve 8 yaşları arasında toplam 65 kez start alıp,
27 birincilik, 9 ikincilik, 14 üçüncülük ve 5 kez de dördüncülük elde ederken 1.965.183 TL
ikramiye kazandı. 19 Mayıs (G2), Yıldırım Beyazid (G3) (2 kez), 9 Eylül (G3), Eskişehir (G3), Ege
Derbisi (G3), İzmir Bş.Bld.Bşk.lığı (G3) (2 kez), F.Lütfü Karaosmanoğlu (G3), Dünya Vet.Hek.
Günü (G3), Ankara Bş.Bld.Bşk.lığı (G3), Kazım Köylü (G3) ve Shadwell Farm Stakes (Dubai)
galibi, Godolphin Mile (G2) (Dubai), Derrinstown Stud (G3) (Dubai), Ent. Boğaziçi (G2) ve Fevzi
Çakmak (G2) ikincisidir. Çaldıran (G1) galibi BLAZE TO WIN, Orhan Meker (KV-18/L) galibi
ŞEKERAĞA, Truva (KV-8/L) galibi TEREX, Fuar (KV-7) galibi SAND BLLESRT, Yel değirmeni
(KV-7) galibi WESTERN LADY, Kestane (KV-7) galibi CUPID başarılı taylarından bazılarıdır.
1’nci Anne
EBRUŞ (TUR) 4 yarış kazandı, 9 kez tabela yaptı. Harada: 13 tay, 10 koşan, 5 kazanan;
Little Angela (00, d, Lockton) 8 yarış koştu.
To Koriçimu (TUR) (01, d, Rakan) 6 yarış koştu.
BAYTAKİ (TUR) (02, e, Fantastic Fellow) 2 yarış kazandı, 5 kez tabela yaptı ve 48.620
TL kazanç elde etti.
KENTAKİ (TUR) (04, e, Marlin) 1 yarış kazandı, 1 kez dördüncü oldu ve 15.650 TL
kazanç elde etti.
SİRTAKİ (TUR) (05, e, Royal Abjar) 11 yarış kazandı, 26 kez tabela yaptı ve 679.200
TL kazanç elde etti. Harf ve Yazı Devrimi (KV-8/L), (KV-24/L), Ahmet Kesebir
(KV-6) ve KV-7) galibi, Ankara (G1), Sonbahar Büyük Handikapı (KV-25) ve (KV-7)
ikincisi, T.J.K. (G1), Yenimahalle Bld.Bşk. (KV-8/L), Ahmet Atman (KV-7), Sonbahar
Büyük Handikapı (KV-25) ve (KV-6) üçüncüsüdür.
Taki Bey (TUR) (06, e, Fantastic Fellow) 7 kez tabela yaptı ve 23.500 TL kazanç elde etti.
DAĞ KEDİSİ (TUR) (07, d, Mountain Cat) 5 yarış kazandı, 18 kez tabela yaptı ve
199.600 TL kazanç elde etti.
ŞANS MELEĞİ (TUR) (08, d, Sri Pekan) 1 yarış kazandı, 8 kez tabela yaptı ve 51.550 TL
kazanç elde etti.
Avocat Du Diable (TUR) (09, d, Dinyeper) 3 kez tabela yaptı ve 13.150 TL kazanç elde
etti.
Sinyortaki (TUR) (10, e, Royal Abjar) 3 yarış koştu.
Aurora Boralis (TUR) (11, d, Royal Abjar) İdmanda.
İsimsiz (TUR) (12, d, Win River Win) Söz konusu tay.
2’nci Anne
ÇENGİ (TUR) 4 yarış kazandı, 8 kez tabela yaptı.
PLAY BOY II (TUR) (e, Kılıçaslan) 1 yarış kazandı, 2 kez de tabela yaptı.
Zingana (TUR) (d, Gap Of Dunloe) 1 yarış koştu. Kısrak;
GIPSY SON (TUR) (e, Cock Robin) 5 yarış kazandı, 24 kez tabela yaptı. (KV-21)
ikincisi, (KV-21) ve (KV-6) üçüncüsüdür.
47
At Sahibi
HALDUN GÜNEŞ
Pivotal
Kaneko (TUR)
İSİMSİZ
Al Erkek
28.05.2012
Kalimat
Elite Girl (TUR)
(2005)
Always A Classic
Apasra
47
Polar Falcon
Fearless Revival
Be My Guest
Kantado
Deputy Minister
No Class
Mujtahid
Tahiti Beach
KANEKO (TUR) (Doru, 2001): 2 ve 5 yaşları arasında 43 kez start alıp, 13 birincilik,
11 ikincilik, 5 üçüncülük ve 4 kez de dördüncülük elde ederken 1.477.086 TL ikramiye kazandı.
Erkek Tay Deneme (G1), Ent. İstanbul (G2) (2 kez), TJK Pansiyon Hara (G2), Sait Akson (G3)
ve Fehmi Simsaroğlu (G3) galibi, Gazi (G1), Büyük Taarruz (G2), Ent. Topkapı Trophy (G2),
Horse Racing Ireland (G3), Atıf Esenbel (G3), Başkent (G3), S.Kurutluoğlu (G3) ve Al Maktoum
Challenge RI-Sakhee (G3) (Dubai) ikincisi, Başbakanlık (G1), F.Sultan Mehmet (G1), Adnan
Menderes (G2) ve Sh Maktoum Bin Rashid Al Maktoum Challenge RII (G3) üçüncüsü ve TJK
(G1) dördüncüsüdür. Dişi Tay Deneme (G1) galibi ŞEKER REMZİYE, İstanbul BŞ BLD. (A3) galibi
TEMELHAN, Ceyhan (A3) galibi İZBATUR, İbrahim Kirazoğlu (KV-8/L) galibi ZİNCİRKIRAN,
MRA (A3) galibi VALDEREMA, Kayı (A2) galibi ZİLCİHAN, Esat Özbilen (KV-8/L) galibi
PETINA, Orhan Meker (KV-18/L) galibi RODOPLU aygırın başarılı temsilcilerinden bazılarıdır.
1’nci Anne
ELITE GIRL (TUR) 1 yarış kazandı, 5 kez tabela yaptı ve 27.425 TL kazanç elde etti. Harada 4
tay, 1 koşan, 1 kazanan;
FERİDE ANA (TUR) (10, d, Başpilot) 2 yarış kazandı, 9 kez tabela yaptı ve 94.200 TL
kazanç elde etti.
Best Of Elif (TUR) (11, d, Cuvee) İdmanda
İsimsiz (TUR) (12, e, Kaneko) Söz konusu tay.
2’nci Anne
Apasra (TUR) Koşmadı. Harada: 2 tay, 2 koşan, 2 kazanan;
NELİT (TUR) (d, Başpilot) 2 yarış yarış kazandı, 12 kez tabela yaptı ve 96.150 TL kazanç
elde etti.
3’üncü Anne
Tahiti Beach (GB) Koşmadı. Harada: 12 tay, 10 koşan, 6 kazanan;
OZANIM (TUR) (e, Abrek) 6 yarış kazandı, 13 kez tabela yaptı ve 295.430 TL kazanç
elde etti. Ferit Tanacan (L), Sadık Giz (L) ve İsimsiz (KV-7) galibi, 2.’lik Kocatepe
(G3), Yavuz Sultan Selim (L), Yaz Handikapı (L), Joe Clarke (L), Sadi Pekerol (KV-7)
ve Hikmet Birol (KV-7) ikincisi, T.Y.A.Y. ve Sah. Der. (G2) ve İsimsiz (G2)
üçüncüsüdür.
Bzau (TUR) (e, Wolf) 5 yarış kazandı, 9 kez tabela yaptı ve 141.379 TL kazanç elde
etti. Orhan Efe (KV-8/L) ve (KV-8/L) üçüncüsüdür.
LORD BULY (TUR)(e, Perfect Storm) 3 yarış kazandı, 6 kez tabela yaptı ve 68.450 TL
kazanç elde etti.
WEST OF CAN (TUR) (e, Başpilot) 2 yarış kazandı, 3 kez tabela yaptı ve 58.300 TL
kazanç elde etti.
HANAŞIN OĞLU (TUR) (e, Hanaş) 1 yarış kazandı, 1 kez üçüncü oldu ve 19.800 TL
kazanç elde etti.
Kızım Elif (TUR) (d, Unaccounted For) 11 kez tabela yaptı ve 34.750 TL kazanç elde etti.
Gulşahım (TUR) (d, Başpilot) 7 kez tabela yaptı ve 40.400 TL kazanç elde etti.
48
At Sahibi
FAZLI YURDABAK
Giant’s Causeway
Intense Focus (USA)
İSİMSİZ
Doru Dişi
30.04.2012
Daneleta
Elizabethan Age (FR)
(2002)
Kings Best
Dolydille
48
Storm Cat
Mariah’s Storm
Danehill
Zavaleta
Kingmambo
Allegretta
Dolphin Street
Gradille
INTENSE FOCUS (USA) (Doru, 2006): 2 ve 3 yaşları arasında 11 kez start alıp, 2 birincilik,
2 ikincilik, 3 üçüncülük elde ederken 353.135 £ ikramiye kazanmıştır. Dewhurst Stakes (G1)
galibi, Coventry Stakes (G2) ve 2000 Guineas Trial Stakes (G3) ikincisi, Grand Criterium (G1)
ve Railway Stakes (G2) üçüncüsüdür. 2013 yılında ilk jenerasyon taylarından Middle Park
Stakes (G1) galibi ASTAIRE dikkat çekerken İngiltere/İrlanda 2013 yılı İlk Jenerasyon Aygır
sıralamasında dördüncüdür.
1’nci Anne
ELIZABETHAN AGE (FR) İngiltere’de 1 yarış kazandı, 5 kez plase yaptı ve 11.439 £ kazanç
elde etti. Harada: 6 tay, 4 koşan, 1 kazanan;
SIR WALTER RALEIGH (GB) (07, İ, Galileo) İngiltere’de düz ve engelli koşularda 1 yarış
kazandı, 2 kez plase yaptı ve 6.613 £ kazanç elde etti.
Royal Reason (GB) (08, d, Motivator) İngiltere’de 9 yarış koştu.
Bethan (GB) (09, d, Nayef) İngiltere’de 3 yarış koştu.
Ernest Defarge (GB) (10, e, Cape Cross) İngiltere’de 1 yarış koştu.
İsimsiz (11, e, Authorized) İdmanda.
İsimsiz (TUR) (12, d, Intense Focus) Söz konusu tay.
2’nci Anne
DOLYDILLE (IRE) İrlanda’da 7 yarış kazandı, 6 kez plase yaptı ve 67.717 £ kazanç elde
etti. Mitsubishi Diamond Vision EBF Stakes (L) ve Oyster Stakes (L) galibi, Palmers Golden Ball
Foxrock Stakes (L) ikincisidir. Harada: 8 tay, 5 koşan, 4 kazanan;
Drill Sergeant (GB) (i, Rock of Gibraltar) İngiltere’de düz ve engelli koşularda 6 yarış
kazandı, 22 kez plase yaptı ve 214.677 £ kazanç elde etti. Lonsdale Cup, York (G2)
ve Godolphin Stakes, Newmarket (L) ikincisi, Jockey Club Stakes, Newmarket (G2),
Braveheart Stakes, Hamilton Park (L) ve Prix Vulcain, Deauville (L) üçüncüsüdür.
Nobilis (GB) (d, Rock of Gibraltar) Fransa’da 1 yarış kazandı, 2 kez plase yaptı ve
56.650 € kazanç elde etti. Prix Minerve, Deauville (G3) ikincisi, Prix de Malleret,
Saint-Cloud (G2) üçüncüsüdür.
SERGEANT ABLETT (IRE) (i, Danehill Dancer) İngiltere’de 1 yarış kazandı, 2 kez plase
yaptı ve 9.584 £ kazanç elde etti.
Out Of Time (IRE) (d, Anabaa) Koşmadı. Kısrak;
What Style (IRE) (d, Teofilo) İrlanda’da 1 yarış kazandı, 1 kez ikinci oldu ve 18.756
£ kazanç elde etti. Leopardstown 1000 Guineas Trial Stakes (G3) ikincisidir.
3’üncü Anne
GRADILLE (GB) İngiltere’de 2 yarış kazandı. Harada: 13 tay, 11 koşan, 10 kazanan;
LA MEILLEURE (d, Lord Gayle) 2 yarış kazandı, 3 kez plase yaptı ve 16.766 £ kazanç
elde etti. McGrath Stakes, Curragh (L) galibi, Phoenix Sprint Stakes (G3) üçüncüsüdür.
Kısrak;
SHOLOKHOV (IRE) (e, Sadlers Wells) 2 yarış kazandı ve 372.769 £ kazanç elde
etti. Gran Criterium (G1) galibidir. Aygır.
49
At Sahibi
ÖMER HALİM AYDIN
Red Ransom
Sri Pekan (USA)
İSİMSİZ
Doru Erkek
10.04.2012
Lady Godolphin
Engagement (GB)
(2004)
Genereous
Personal Love
49
Roberto
Arabia
Son Ange
Flying Needles
Caerleon
Doff The Derby
Diesis
Personal Glory
SRI PEKAN (USA) (Doru, 1992): 2 yaşlı olarak 6 kez start almış, 5 birincilik ve 1 kez de ikincilik
elde ederken 153.963 $ ikramiye kazandı. Laurent Perrier Champagne Stakes (G2), Richmond
Stakes (G2) ve Coventry Stakes (G2) galibidir. Gazi (G1), TJK (G1) ve Cumhurbaşkanlığı (G1)
galibi MİRAMİS, Dişi Tay Deneme (G1) galibi MARY ELLEN, Dişi Tay Deneme (G1) galibi
BERRAKSU, Erkek Tay Deneme (G1) galibi TOPOR, Fatih Sultan Mehmet (G1) galibi KARELIN,
Ayasofya (G1) galibi PRENSES GÖKSU, Haliç (G1) galibi ASTRAKHAN, Byerley Turk (G1)
galibi WHITE RAM, Sürat Koşusu (G1) galibi, ASTORYA, Sakarya (G2) galibi KING ALEX,
Büyük Taaruz (G2) galibi VILLAGE WIND, İstanbul Byş.Bld. (A3) galibi TRANSACOUSTIC,
Mevlana (A3) galibi THYPHON GIRL, gibi pek çok başarılı safkanların babasıdır.
1’nci Anne
Engagement (GB) Koşmadı. Harada: 5 tay, 2 koşan, 1 kazanan;
INVASION (IRE) (09, e, Tagula) 6 yarış kazandı,10 kez tabela yaptı ve 309.225 TL
kazanç elde etti. Ekrem Kurt (KV-8/L) galibi, Fevzi Çakmak (G2), Alpay Özoğul
(KV-8/L) ve Nimet Üyken (KV-7) ikincisi, FICAC (KV-9/L) üçüncüsüdür.
Peerles (TUR) (10, e, Redback) 1 yarış koştu.
Gülümser (TUR) (11, d, Yonaguska) İdmanda.
İsimsiz (TUR) (12, e, Sri Pekan) Söz konusu tay.
2’nci Anne
PERSONAL LOVE (USA) Almanya’da 4 yarış kazandı, 4 kez plase yaptı ve 33.448 £ kazanç
elde etti. Dusseldorfer BMW Preis (L) ve Silberne Peitsche-Spielsbank Hohensyburg (L) galibi,
Kronimus Rennen (L) ikincisidir. Harada: 11 tay, 2 kazanan;
Helvetio (GB) (i, Theatrical) Fransa ve İngiltere’de 1 yarış kazandı, 11 kez plase yaptı
ve 90.040 $ kazanç elde etti. Queen’s Vase (G3) üçüncüsüdür.
West Amerigirl (USA) (d, Gone West) Koşmadı. Kısrak;
Make A Pass (USA) (d, Pikepass) Amerika’da 5 yarış kazandı, 6 kez plase yaptı ve
99.258 $ kazanç elde etti. Bay Meadows Breeders’ Cup Oaks (L) ve Foster City
Handicap (L) üçüncüsüdür.
3’üncü Anne
Personal Glory (USA) Koşmadı. Harada: 14 tay, 5 kazanan;
SUPREMO (USA) (e, Gone West) Amerika’da 2 yarış kazandı, 3 kez plase yaptı ve
228.250 $ kazanç elde etti. Norfolk Stakes (G2) galibi, Del Mar Futurity (G2) ikincisi,
Balboa Stakes (G3) üçüncüsüdür. Aygır.
RAPID GIRL (USA) (d, Seeking The Gold) Japonya’da 2 yarış kazandı, 2 kez plase yaptı
ve 113.207 $ kazanç elde etti.
4’üncü Anne
ANDOVER WAY (USA) Amerika’da 9 yarış kazandı. Top Flight Handicap (G1) galibidir.
DYNAFORMER (USA) Amerika’da 7 yarış kazandı. Discovery Handicap (G2), Jersey
Derby (G2) ve Lucky Draw Stakes (L) galibidir. Aygır.
50
At Sahibi
HATİCE KARAYAĞIZ
Thunder Bolt
My Bolt (TUR)
İSİMSİZ
Doru Dişi
26.02.2012
Mayaasa
Erdemay (TUR)
(2005)
Kral Sezen
Laetitia
50
Niniski
Mirror
Green Desert
Fitnah
Doyoun
Sidama
Mujtahid
Noventa Y Nueve
MY BOLT (TUR) (Al, 2001): 2 ve 6 yaşları arasında 39 kez start alıp 9 birincilik, 5 ikincilik, 3 kez
üçüncülük elde ederken toplam 546.740 TL ikramiye kazandı. İsimsiz (G2), Şekerpınar (G3), Başkent
(G3) ve Dragon (KV-6) galibi, Kraliçe II.Elizabeth (G2) ikincisi, Atıf Er (KV-8/L) üçüncüsüdür. Tekir
Yaylası (KV-8/L) galibi ve Tendürek (A3) ikincisi BLUE FIRE, Hafız (KV-8/L) galibi SYLVANAS,
Anadolu Medeniyetleri (KV-6) galibi ve Savunma Sanayi (G3) üçüncüsü ANİBAL başarılı taylarından
bazılarıdır.
1’nci Anne
Erdemay (TUR) 2 kez tabela yaptı. Harada: 1 tay;
İsimsiz (TUR) (12, d, My Bolt) Söz konusu tay.
2’nci Anne
Laetitia (TUR) 1 yarış kazandı ve 36.320 TL kazanç elde etti. (KV-8/L) üçüncüsüdür. Harada: 5
tay; 4 koşan, 2 kazanan;
BERKŞAH (TUR) (e, Islambol) 2 yarış kazandı, 5 kez tabela yaptı ve 61.650 TL kazanç elde
etti.
AKODGÜZELİ (TUR) (d, Bosphorus King) 1 yarış kazandı, 5 kez tabela yaptı ve 31.800 TL
kazanç elde etti.
3’üncü Anne
Noventa Y Nueve (SPA) Koşmadı. Harada: 12 tay; 11 koşan, 7 kazanan;
EBRU HANIM (TUR) (d, Kral Sezen) Ankara’da 3 yarış kazandı, 21 kez tabela yaptı ve
189.900 TL kazanç elde etti. (KV-24/L) galibidir. Kısrak.
EXIT DOWN (IRE) (d, Exit To Nowhere) Fransa’da 7 yarış kazandı ve 123.199 € kazanç elde
etti.
UBEDA (FR) (d, Vettori) Fransa’da 2 yarış kazandı ve 50.126 € kazanç elde etti.
NİDASU (TUR) (d, Enginhan) 2 yarış kazandı, 20 kez tabela yaptı ve 114.550 TL kazanç elde
etti.
MISRA HATUN (TUR) (d, Common Grounds) 3 yarış kazandı, 5 kez tabela yaptı ve 65.360
TL kazanç elde etti. Lady Mısra (TUR) (d, Lahib) 3 yarış koştu. Kısrak;
COSTA (TUR) (e, Kral Sezen) 1 yarış kazandı, 2 kez tabela yaptı ve 31.650 TL kazanç
elde etti.
4’üncü Anne
LADY GERARD (GB) 3 yarış kazandı, 3 kez plase yaptı.
PRIMER AMOR (SPA) (e, Persian Bold) Premio Gobierno Vasco, Lasarte (L) ve Premio
Banco de Credito Agricola, Madrid (L) galibidir.
Entorchado (IRE) (e, Persian Bold) Golden Gate Breeders’ Cup Handicap (G3) üçüncüsüdür.
Shall We Run (GB) (d, Hotfoot) 1 kez plase yaptı. Kısrak;
BANNISTER (GB) (i, Inchinor) 2 yarış kazandı, 9 kez plase yaptı ve 83.925 £ kazanç
elde etti. Scottish Equitable Gimcrack Stakes, York (G2) galibidir.
5’inci Anne
POUNELTA 1 yarış kazandı, 9 kez plase yaptı. Haliç (G1) galibi ASTRAKHAN’ın 2’inci annesidir.
51
At Sahibi
ŞABAN GÜL
Distant Relative
Luxor (TUR)
YAĞIZŞAH
Doru Erkek
15.03.2012
Keep Shining
Esen Rüzgar (TUR)
(2001)
Doyoun
Kaşemumkara
51
Habitat
Royal Sister
Stage Door Johnny
Carolina Moon
Mill Reef
Dumka
Rakan
Wig
LUXOR (TUR) (Doru, 2000): 3 ve 5 yaşları arasında toplam 26 kez start alıp, 10 birincilik,
3 ikincilik, 7 üçüncülük ve 1 kez de dördüncülük elde ederken toplam 947.357 TL ikramiye
kazandı. Ent. Topkapı Trophy (G2), Ent. Adnan Menderes (G2) ve Fevzi Çakmak (G2) galibi,
F.Sultan Mehmet (G1) ve Burhan Karamehmet (G3) ikincisi, Başbakanlık (G1), İsmet İnönü
(G2), Fetih (G3), N.Fazıl Kısakürek (G3) ve Marmara (G3) üçüncüsüdür. Erkek Tay Deneme
(G1) galibi DUTYFREE, (A3) galibi AMED KIZI, KKTC (A2) galibi NON STOP, Kayı (A2) galibi
NEIL, Sahir Kurutluoğku (G3) galibi BENELUX, (KV-7) galibi DELUXE, (KV-6) galibi NONA,
(KV-7) galibi MISTER KERMİT aygırın başarılı temsilcilerinden bazılarıdır.
1’nci Anne
Esen Rüzgar (TUR) 2 kez üçüncü oldu ve 5.300 TL kazanç elde etti. Harada: 5 tay, 1 koşan;
Touch And Go (TUR) (07, d, Ertekin) 1 kez dördüncü oldu.
Rüzgarınoğlu (TUR) (09, e, Ertekin) Koşmadı.
İsimsiz (TUR) (11, e, Mr Black) İdmanda.
Yağızşah (TUR) (12, e, Luxor) Söz konusu tay.
2’nci Anne
KAŞEMUMKARA (TUR) 20 yarış kazandı, 34 kez tabela yaptı. Misis (G3), Kurtuluş (G3),
Misakı Milli (G3), Joe Clarke (KV-8/L) ve Kamuran (KV-7) galibi, Adana Bş.Bld.Bşk.lığı (G3),
Başlangıç (G3), Hafız (KV-8/L) ikincisi ve üçüncüsüdür. Harada: 6 tay, 5 koşan;
Ali Dayı (TUR) (02, e, Mountain Cat) 4 kez tabela yaptı ve 14.160 TL kazanç elde etti.
Esen Rüzgar (TUR) (01, d, Doyoun) Bakınız 1’nci Anne.
Çirkin Kral (TUR) (07, e, Ertekin) 1 kez üçüncü oldu ve 3.300 TL kazanç elde etti.
3’üncü Anne
Wig (USA) İngiltere’de 2 yarış koştu. Harada: 8 tay, 8 koşan, 8 kazanan;
GOLD FINGER (TUR) (e, Bankocu) 12 yarış kazandı, 17 kez tabela yaptı ve 235.932
TL kazanç elde etti. Osmangazi (G3), Yunus Emre (G3) ve Seymenler (G3) galibi,
Misak-ı Milli (G3) ikincisi, Kurtuluş (G3) dördüncüsüdür. Aygır.
Sürsürü (TUR) (d, Bachelor Party) 11 yarış kazandı, 49 kez tabela yaptı ve 96.935 TL
kazanç elde etti. (KV-7) galibi, Süphan (G3) ikincisi, Tendürek (G3) dördüncüsüdür.
Kısrak;
Invincible (TUR) (e, Sea Hero) 9 yarış kazandı, 20 kez tabela yaptı ve 369.150 TL
kazanç elde etti. D.Bakır Bld.Bşk (KV-7) galibi, Ulukışla (KV-8/L) ikincisidir.
Vent Savvage (TUR) (e, Manila) 1 yarış kazandı, 8 kez tabela yaptı ve 64.850 TL
kazanç elde etti. (KV-7) ikincisi, Kayı (G3) üçüncüsüdür.
MERCURY (TUR) (d, Manila) 3 yarış kazandı, 12 kez tabela yaptı ve 122.980 TL kazanç
elde etti.
ALPBÖRÜ (TUR) (e, Bachelor Party) 5 yarış kazandı, 21 kez tabela yaptı ve 34.135 TL
kazanç elde etti.
PAŞASOYLU (TUR) (d, Bachelor Party) 1 yarış kazandı, 9 kez tabela yaptı ve 19.035 TL
kazanç elde etti. (KV-6) dördüncüsüdür. Kısrak;
BETHESNA (TUR) (d, Sea Hero) 1 yarış kazandı, 12 kez tabela yaptı ve 48.970 TL kazanç elde etti.
52
At Sahibi
V.HAKAN KELEŞ
Red Ransom
Sri Pekan (USA)
İSİMSİZ
Doru Erkek
03.03.2012
Lady Godolphin
Esmer Amber (IRE)
(1999)
Mukaddamah
Cake Contract
52
Roberto
Arabia
Son Ange
Flying Needles
Storm Bird
Tash
Contract Law
Exemplary
SRI PEKAN (USA) (Doru, 1992): 2 yaşlı olarak 6 kez start almış, 5 birincilik ve 1 kez de ikincilik
elde ederken 153.963 $ ikramiye kazandı. Laurent Perrier Champagne Stakes (G2), Richmond
Stakes (G2) ve Coventry Stakes (G2) galibidir. Gazi (G1), TJK (G1) ve Cumhurbaşkanlığı (G1)
galibi MİRAMİS, Dişi Tay Deneme (G1) galibi MARY ELLEN, Dişi Tay Deneme (G1) galibi
BERRAKSU, Erkek Tay Deneme (G1) galibi TOPOR, Fatih Sultan Mehmet (G1) galibi KARELIN,
Ayasofya (G1) galibi PRENSES GÖKSU, Haliç (G1) galibi ASTRAKHAN, Byerley Turk (G1)
galibi WHITE RAM, Sürat Koşusu (G1) galibi, ASTORYA, Sakarya (G2) galibi KING ALEX,
Büyük Taaruz (G2) galibi VILLAGE WIND, İstanbul Byş.Bld. (A3) galibi TRANSACOUSTIC,
Mevlana (A3) galibi THYPHON GIRL, gibi pek çok başarılı safkanların babasıdır.
1’nci Anne
Esmer Amber (IRE) 4 yarış kazandı, 40 kez tabela yaptı ve 228.420 TL kazanç elde etti.
(KV-21) ikincisi, (KV-7), (KV-6) ve (KV-21) ve Romance (KV-6) üçüncüsü, (KV-24/L),
(KV-8/L) ve (KV-7) dördüncüsüdür. Harada: 5 tay, 4 koşan, 3 kazanan;
LADY NAOMI (TUR) (07, d, Perfect Storm) 9 kez start aldı 1 yarış kazandı, 8 kez tabela
yaptı ve 55.850 TL kazanç elde etti. (KV-7) dördüncüsüdür.
GAYEM SU (TUR) (08, d, Mujtahid) 4 yarış kazandı, 3 kez plase yaptı ve 111.200 TL
kazanç elde etti.
EMİRA (TUR) (10, d, Marlin) 3 kez koştu; 1 yarış kazandı, 1 kez üçüncü oldu ve 24.600
TL kazanç elde etti.
Mereto (TUR) (11, d, Yonaguska) 1 kez dördüncü oldu.
İsimsiz (TUR) (12, e, Sri Pekan) Söz konusu tay.
2’nci Anne
Cake Contract (IRE) 1 kez start aldı. Harada: 3 tay, 2 koşan, 1 kazanan;
Esmer Amber (IRE) (d, Mukaddamah) Bakınız 1’nci Anne.
Martha P Perkins (IRE) (d, Fayruz) 6 kez start aldı.
3’üncü Anne
Exemplary (GB) 1 yarış kazandı, 3 kez de plase yaptı. Lowther Stakes (G3) ikincisi, Star
Fillies Stakes (G3) üçüncüsüdür. Harada: 16 tay,15 koşan, 13 kazanan;
Run For Ever (e, Runnett) İngiltere, Almanya, Fransa, İtalya ve İsviçre’de 8 yarış kazandı, 12 kez de plase yaptı. Grand Prix Jockey Club (L) üçüncüsüdür.
VIPERA BIONDA (IRE) (d, Northfields) 8 yarış kazandı, 13 kez plase yaptı ve 36.298 $
kazanç elde etti. Kısrak;
ABBASANTA (ITY) (d, Love The Groom) İtalya’da 8 yarış kazandı, 10 kez plase yaptı
ve 36.646 € kazanç elde etti.
TEAR WHITE (IRE) (i, Mac’s Imp) İngiltere’de 7 yarış kazandı 17 kez de plase yaptı.
SHEILA’S SECRET (IRE) (d, Bluebird) İngiltere’de 6 yarış kazandı, 15 kez de plase yaptı.
Kısrak;
Olivia Grace (GB) (d, Pivotal) İngiltere’de 5 yarış kazandı, 6 kez de plase yaptı.
Scarbrough Stakes (L) ikincisi, Lansdown Stakes (L) üçüncüsüdür.
53
At Sahibi
ARZU GÜNEŞ
Danzig
Eagle Eyed (GB)
TRAKYA
Doru Erkek
27.03.2012
Razyana
Eternal Flame (TUR)
(2003)
Red Bishop
Ballyhara
53
Northern Dancer
Pas De Nom
His Majesty
Spring Adieu
Silver Hawk
La Rouquine
Pharly
Sibley
EAGLE EYED (GB) (Doru, 1991): 2 ve 4 yaşları arasında toplam 17 kez start alıp, 4 birincilik,
2 ikincilik, 1 kez de üçüncülük elde ederken 355.818 $ ikramiye kazandı. Efsane aygır Danehill’in
öz kardeşi olan Eagle Eyed, Arlington Classic Stakes (G2), Sausalito Handicap (L) ve Pirate Cove
Stakes (L) galibidir. Ülkemizde 2000 yılında haraya giren Eagle Eyed; Gazi Koşusu (G1) galibi
POPULER DEMAND, Dişi Tay Deneme (G1) galibi NAZLUŞ, (G2) galibi SINATRA, II. İnönü
(G3) galibi ABDÜLBEY, Kubilay (G3) galibi SINYOR SASSI, Tendürek (G3) galibi GEORGE,
Savunma Sanayi (G3) galibi YENER KAZIM, M.Kaya Erkkul (KV-8/L) galibi IL SOLE, TRT
(KV-8/L) galibi GOOD PROSPECT, Yeşil Gönen (KV-8/L) galibi HAWK ATTACK, Konak Bld.
(KV-8/L) galibi SELHAN ve Hüsamettin Tamer (KV-8/S) galibi MISS HAWAI gibi başarılı
safkanların da babasıdır.
1’nci Anne
Eternal Flame (TUR) 2 yarış koştu. Harada: 2 tay, 1 koşan;
Princess Of Smyrna (TUR) (09, d, Centaur) 4 kez tabela yaptı ve 22.550 TL kazanç elde
etti.
Trakya (TUR) (12, e, Eagle Eyed) Söz konusu tay.
2’nci Anne
Ballyhara (GB) Koşmadı. Harada: 5 tay, 3 koşan, 1 kazanan;
TARHAN (IRE) (e, Victory Note) 1 yarış kazandı, 7 kez tabela yaptı ve 76.575 TL
kazanç elde etti. Burhan Karamehmet (G3) galibidir. Kısrak;
ARŞİPEL (TUR) (e, Victory Gallop) 2 yarış kazandı, 4 kez tabela yaptı ve 97.800 TL
kazanç elde etti.
BLUE LABEL (TUR) (d, Sri Pekan) 1 yarış kazandı, 3 kez plase yaptı ve 35.800 TL
kazanç elde etti.
3’üncü Anne
SIBLEY (GB) 9 kez start aldı, 2 yarış kazandı, 1 kez ikinci oldu ve 6.742 $ kazanç elde etti.
Harada: 8 tay, 6 koşan, 3 kazanan;
KING COBRA (GB) (e, Ardross) Fransa ve İspaynya’da 12 yarış ve 250,667 £ ikramiye
kazandı. Copa de Oro de San Sebastian (G3), Grand Prix de Marseille, Cagnes-Sur-Mer
(L), Prix Denisy (L) ve Gran Premio de Madrid (L) galibi, Gran Premio Memorial
Duque de Toledo (G3) ve Prix Louis Desboudet (L) ikincisi, Prix Right Royal (L) ve
Gran Premio de la Hispanidad (L) dördüncüsüdür.
Acharne (GB) (e, Pharly) 3 yaşında 1 yarış ve 17,981 £ kazanç elde etti. Prix Eugene
Adam (G2) ilincisi, Prix du Prince d’Orange (G3) üçüncüsüdür.
San Roberta (GB) (d, Slip Anchor) Koşmadı. Kısrak;
KAREAS (TUR) (e, Centaur) 6 yarış kazandı, 24 kez tabela yaptı ve 212.150 TL
kazanç elde etti.
4’üncü Anne
SUNI (GB) 7 kez koştu, 2 yarış kazandı. Oaks Trial Stakes (G3) galibi, Oaks Stakes (G1)
üçüncüsü ve Irish Guinness Oaks (G1) dördüncüsüdür.
54
At Sahibi
KAYAHAN KÖYLÜ
Night Shift
Bosporus (IRE)
İSİMSİZ
Al Erkek
01.03.2012
Rain Again
Excuseme (TUR)
(1992)
Arslan
Follow Me
54
Northern Dancer
Ciboulette
Relko
Collateral
Kılıçaslan
Sabrina
Afayoon
Afrodite
BOSPORUS (IRE) (Al, 1995): 2 ve 7 yaşları arasında 60 kez start almış, 19 birincilik, 16 ikincilik
ve 10 üçüncülük elde ederken 923.428 TL ikramiye kazanmıştır. Adnan Menderes (G2), Int.
İstanbul (G2), Lara (G2), TRT (G2), 9 Eylül (G3), Fevzi Lütfi Karaosmanoğlu (G3) ve Hızır Reis
(G3) kazandığı önemli yarışlardan bazılarıdır. İlk jenerasyon tayları 2006 yılında koşmaya başlayan
aygır, Anafartalar (G1) galibi BELMONT, 19 Mayıs (G2) galibi RAMPOLDİ, 9 Eylül (A3) galibi
BOĞAZİÇİ, Tarık Dinçel (KV-22) galibi PONTIAC, Sadık Giz (KV-8/L) galibi WANHELSING,
M.Niyazi Polatyar (KV-8/L) galibi PERFECTO, (KV-8/L) galibi CAPUCINO, Piri Reis (KV8/L) galibi PUNTACANA, (KV-7) galibi ADİLE TEYZE, Anadolu Ajansı (KV-7) galibi PAŞA
DAYI, (KV-6) galibi BEST TANGO’nun yanı sıra NEW PARTNER, GALACTICA, PUNTACANA,
ZİNCİRBOZAN ve DISTANT RISING gibi başarılı yavruları ile dikkat çekmektedir.
1’nci Anne
EXCUSEME (TUR) 11 yarış kazandı, 42 kez tabela yaptı. Evliyazadeler (KV-8/L) galibi,
Ege Derbisi (G3), Güzel İzmir (G3) ve Fehmi Simsaroğlu (KV-8/L) ikincisi, Kısrak (G1)
üçüncüsüdür. Harada: 9 tay, 7 koşan, 7 kazanan;
DİLEM (TUR) (02, d, Sea Hero) 2 yarış kazandı, 7 kez tabela yaptı ve 50.860 TL kazanç
elde etti.
BIG EAGLE (TUR) (03, e, Sea Hero) 10 Yarış kazandı, 35 kez tabela yaptı ve 463.520
TL kazanç elde etti. (KV-8/L) galibi, Bursa Büyükşehir Belediye (G3), Avram Barokas
(KV-8/L), (KV-7) ve (KV-6) ikincisi, (KV-24/L) ve (KV-7) üçüncüsüdür.
BIG FISH (TUR) (04, e, Unaccounted For) 5 yarış kazandı, 13 kez tabela yaptı ve
163.550 TL kazanç elde etti. (KV-7) galibidir.
BIG FAKE (TUR) (05, d, Bijou D’inde) 2 yarış kazandı, 4 kez tabela yaptı ve 38.450 TL
kazanç elde etti.
HARPUT GÜZELİ (07, d, Dinyeper) 4 yarış kazandı, 15 kez tabela yaptı ve 149.250 TL
kazanç elde etti. (KV-6) galibi, (KV-6) üçüncüsüdür.
ŞEKEROĞLU (TUR) (08, e, Velociraptor) 4 yarış kazandı, 12 kez tabela yaptı ve 159.700
TL kazanç elde etti.
ATTENTION (TUR) (10, e, Royal Abjar) 1 yarış kazandı, 10 kez tabela yaptı ve 61.725
TL kazanç elde etti.
İsimsiz (TUR) (12, e, Bosporus) Söz konusu tay.
2’nci Anne
FOLLOW ME (TUR) 6 yarış kazandı, 14 kez tabela yaptı. Adalı (KV-6) ikincisidir. Harada: 9 tay,
9 koşan, 8 kazanan;
FOR ME (TUR) (e, Red Bishop) 4 yarış kazandı, 9 kez tabela yaptı ve 197.030 TL
kazanç elde etti. Bursa Büyükşehir Belediye (G3) galibi, Osmangazi (G3) ve Mustafa
Kemalpaşa (KV-8/L) ikincisi, (G3) ve (KV-8/L) üçüncüsüdür.
Catch Me (TUR) (d, Royal Abjar) 15 yarış kazandı, 22 kez tabela yaptı ve 472.580 TL
kazanç elde etti. (KV-7) galibi, (KV-8/L) ikincisidir.
Ask Me (TUR) (d, Tender Prince) 4 yarış kazandı, 23 kez tabela yaptı ve 127.195 TL
kazanç elde etti. (KV-8/L) üçüncüsüdür. Kısrak;
SON ÜMİT (TUR) (d, Shining Steel) 4 yarış kazandı ve 185.900 TL kazanç elde etti.
55
At Sahibi
VEFA HARASI
Distant Relative
Luxor (TUR)
İSİMSİZ
Doru Dişi
16.02.2012
Keep Shining
Ezra (TUR)
(2004)
George Thomas
Native Lady
55
Habitat
Royal Sister
Stage Door Johnny
Carolina Moon
Godswalk
Keep Shining
Native Procida
Tempting Lady
LUXOR (TUR) (Doru, 2000): 3 ve 5 yaşları arasında toplam 26 kez start alıp, 10 birincilik,
3 ikincilik, 7 üçüncülük ve 1 kez de dördüncülük elde ederken toplam 947.357 TL ikramiye
kazandı. Ent. Topkapı Trophy (G2), Ent. Adnan Menderes (G2) ve Fevzi Çakmak (G2) galibi,
F.Sultan Mehmet (G1) ve Burhan Karamehmet (G3) ikincisi, Başbakanlık (G1), İsmet İnönü
(G2), Fetih (G3), N.Fazıl Kısakürek (G3) ve Marmara (G3) üçüncüsüdür. Erkek Tay Deneme
(G1) galibi DUTYFREE, (A3) galibi AMED KIZI, KKTC (A2) galibi NON STOP, Kayı (A2) galibi
NEIL, Sahir Kurutluoğku (G3) galibi BENELUX, (KV-7) galibi DELUXE, (KV-6) galibi NONA,
(KV-7) galibi MISTER KERMİT aygırın başarılı temsilcilerinden bazılarıdır.
1’nci Anne
Ezra (TUR) 2 yarış koştu, 2 kez tabela yaptı ve 3.750 TL kazanç elde etti. Harada: 4 tay, 1
koşan;
Uçanyıldız (TUR) (09, e, Luxor) 4 yarış koştu.
Blackout (TUR) (11, e, Yonaguska) İdmanda.
İsimsiz (TUR) (12, d, Luxor) Söz konusu tay.
2’nci Anne
NATIVE LADY (TUR) 1 yarış kazandı, 1 kez üçüncü oldu ve 5.000 TL kazanç elde etti. Harada:
10 tay, 7 koşan, 4 kazanan;
NİRAN (TUR) (d, Sea Hero) 5 yarış kazandı, 19 kez tabela yaptı ve 236.350 TL kazanç
elde etti. (KV-8/L) galibi, (G2) ve (KV-7) ikincisi, (G3) üçüncüsüdür. Kısrak;
CONTORIUM (TUR) (e, Perfect Storm) 1 yarış kazandı, 15 kez tabela yaptı ve 126.500 TL
kazanç elde etti. (KV-6) üçüncüsüdür.
BENELUX (TUR) (e, Luxor) 4 yarış kazandı, 1 kez üçüncü oldu ve 247.900 TL kazanç elde
etti. Sahir Kurutluoğku (G3) galibi, TYAY ve SAH DER (G2) üçüncüsüdür.
Deluxe (TUR) (e, Luxor) 6 yarış kazandı, 14 kez tabela yaptı ve 341.050 TL kazanç elde
etti. (KV-7) ve (KV-6) galibi, Niyazi Polatyar (KV-8/L), Yaz Handikapı (KV-25), Büyük
Kulüp (KV-7) ve Our Guile (KV-6) ikincisidir.
Ezra (TUR) (d, George Thomas) Bakınız 1’nci Anne.
ARYAM (TUR) (d, George Thomas) (d, George Thomas) 1 yarış kazandı, 4 kez tabela yaptı ve
27.910 TL kazanç elde etti. Kısrak;
Poyraz Balam (TUR) (11, e, Kaneko) 4 kez plase yaptı ve 30.500 TL kazanç elde etti.
3’üncü Anne
Tempting Lady (USA) Koşmadı. Harada: 3 tay, 3 koşan, 3 kazanan;
BARBIE (TUR) (d, Habitony) 1 yarış kazandı, 1 kez tabela yaptı. Kısrak;
GALAXY II (TUR) (d, Bachelor Party) 1 yarış kazandı, 2 kez tabela yaptı. Kısrak;
PRINCESS ALARA (TUR) (d, Wolf) 9 yarış kazandı, 3 kez tabela yaptı ve 436.298
TL kazanç elde etti. İpek (G3), Çankaya (G3), (KV-8/L) ve (KV-6) galibi,
Fehmi Simsaroğlu (G3), William Giraud (G3) ve (KV-8/L) üçüncüsüdür.
FREEZONE (TUR) (d, Wolf) 3 yarış kazandı, 6 kez tabela yaptı ve 63.815 TL kazanç
elde etti. Kısrak;
DUTYFREE (TUR) (e, Luxor) 8 yarış kazandı, 18 kez tabela yaptı ve 1.389.948 TL
kazanç elde etti. Erkek Tay Deneme (G1) galibidir.
56
At Sahibi
ALİ ERDEN
Sadlers Wells
Powerscourt (GB)
İSİMSİZ
Doru Erkek
13.02.2012
Rainbow Lake
Fafatara (TUR)
(2001)
Manila
Cihanyandı Lütfiye
56
Northern Dancer
Fairy Bridge
Rainbow Quest
Rockfest
Lyphard
Dona Ysidra
Kılıçaslan
Afrodite
POWERSCOURT (GB) (Doru, 2000): 2 ve 5 yaşlarında 21 kez start alıp, 5 birincilik, 6 ikincilik,
3 üçüncülük elde ederken 1.068.674 £ ikramiye kazandı. Arlington Million (G1), Tattersalls Gold
Cup (G1) ve Great Voltigeur Stakes (G2) galibi, Racingpost Trophy (G1), Prine Of Wales’ Stakes
(G1), Grosser Dallmayr (G1) ve Scottish Derby (G1) ikincisi, Breeders’ Cup Turf (G1), Irish
Champion Stakes (G1) ve Irish St Leger (G1) üçüncüsüdür. Şili Derby (G1) galibi EL FARRERO
, Moyglere Stud Stakes (G1) galibi TERMAGANT, Classico Polla de Potrillos (G1) galibi MR.
DANY yurt dışında başarılı taylarından bazıları; Ülkemizde 2013 yılında 2 yaşlı olarak Ulubat (A3)
galibi İPEK SU, TYAYSD İst.Yearling Satışı (A3) ikincisi CRYSTAL CLEAR, SİAY ve SAH DER (G2)
üçüncüsü ASCELLA başarılı taylarından bazılarıdır.
1’nci Anne
Fafatara (TUR) 7 yarış koştu. Harada 2 tay;
İsimsiz (TUR) (12, e, Powerscourt) Söz konusu tay.
2’nci Anne
CİHANYANDI LÜTFİYE (TUR) 2 yarış kazandı, 13 kez tabela yaptı. Harada 13 tay, 11 koşan, 7
kazanan;
ROKOKO (TUR) (d, Distant Relative) 5 yarış kazandı, 7 kez tabela yaptı ve
735.300 TL kazanç elde etti. (G1) galibi, Tay Deneme (G2), Adnan Menderes (G2)
ve Özdemir Atman (G3) galibi, Dişi Tay Deneme (G2), SİAYSD (G2) ve M.Kemal
Karamehmet (KV-8/L) ikincisi, I.İnönü (G3) ve Ergin Talay (KV-8/L) üçüncüsü,
Zübeyde Hanım (G2) dördüncüsüdür.
BEBEK CAFE (TUR) (, d, Distant Relative) 4 yarış kazandı, 20 kez tabela yaptı ve
503.080 TL kazanç elde etti. Dişi Tay Deneme (G1) ve Kayı (G3) galibi, Osmangazi
(G3) ikincisi, Kısrak (G1), Adnan Menderes (G2), Ent. Anadolu (G2) ve Atıf Esenbel
(G3) üçüncüsü, Mimar Sinan (G3), Özdemir Atman (G3) ve Marmara (G3)
dördüncüsüdür. Kısrak.
FIGO STAR (TUR) (d, Sun Music) 7 yarış kazandı, 18 kez tabela yaptı ve 332.494 TL
kazanç elde etti. Özdemir Atman (G3) galibi, Zühtü Erişen (G3), İpek (G3) ve
Çankaya (G3) dördüncüsüdür. Kısrak;
BIG STAR (TUR) (d, Strike The Gold) 5 yarış kazandı, 10 kez tabela yaptı ve 159.300
TL kazanç elde etti.
GREY CORAL (TUR) (11, e, Luxor) 2 yarış kazandı, 1 kez üçüncü oldu. Kestane
(KV-7) üçüncüsüdür.
On Footh Trouble (TUR) (e, Distant Relative) 7 yarış kazandı, 15 kez tabela yaptı ve
231.810 TL kazanç elde etti. Büyük Kulüp (KV-8/L) dördüncüsüdür.
AVALANCHE (TUR) ( e, Fantastic Fellow) 7 yarış kazandı, 22 kez tabela yaptı ve
266.050 TL kazanç elde etti. Konak Bld.Bşk.lığı (KV-7) galibidir.
WHITE OAK (TUR) (d, Sun Music) 1 yarış kazandı ve 10.800 TL kazanç elde etti. Kısrak;
ŞEYHAN BEYİ (TUR) (e, Hand To Hand) 3 yarış kazandı, 1 kez dördüncü oldu ve
79.350 TL kazanç elde etti. (KV-7) galibidir. 57
At Sahibi
VEFA HARASI
Rainbow Quest
Bin Ajwaad (IRE)
İSİMSİZ
Doru Dişi
29.02.2012
Salidar
Fairwuala (IRE)
(2002)
Unfuwain
Fairly Grey
57
Vice Regent
Mint Copy
Nodouble
Classy Quillo
Northern Dancer
Height Of Fashion
Linamix
Fairlee Wild
BIN AJWAAD (IRE) (Doru, 1990): 2 ve 5 yaşları arasında 18 kez start alıp, 5 birincilik,
5 ikincilik, 2 kez de üçüncülük elde ederken 280.344 $ ikramiye kazanmıştır. Desmond Stakes
(G3), Gladness Stakes (G3), Fortune Stakes (L) galibi, Fransa Erkek Tay Deneme (G1), Prix
de La Foret (G1), Prix du Muguet (G2), Vodafone Horris Hill Stakes (G3) ikincisi, İngiltere Erkek
Tay Deneme (G1) üçüncüsüdür. Ülkemizde 2001 yılında haraya giren Bin Ajwaad, Gazi (G1) ve
Int. Boğaziçi (G2) galibi INSPECTOR, Başbakanlık (G1) galibi SALVATORE, Dişi Tay Deneme
(G1) galipleri ORHIDEYA ve KARATUTKUM, Ankara Koşusu (G1) galibi CİHANIM, Mehmet
Akif Ersoy (G2) galibi ADONISE, Zübeyde Hanım (G2) galibi DELFINA, Savunma Sanayi (G3)
galibi FLORINDO, Hasan Polat (KV-8/L) galibi MAVİ KUMSAL ve (KV-10) galibi MIA NUR
gibi pek çok başarılı tay vermiştir.
1’nci Anne
FAIRWUALA (IRE) Fransa’da 1 yarış kazandı, 2 kez dördüncü oldu ve 4.900 € kazanç elde etti.
Harada: 6 tay, 2 koşan;
İsimsiz (FR) (07, e, Red Ransom) Koşmadı.
Farzana (FR) (08, d, Azamour) Fransa’da 5 yarış koştu 1 kez dördüncü oldu.
Baba Hikmet (GB) (09, e, Anabaa Blue) Koşmadı.
Wishing Star (TUR) (10, d, Motivator) 5 kez tabela yaptı ve 24.800 TL kazanç elde etti.
İsimsiz (TUR) (12, d, Bin Ajwaad) Söz konusu tay.
2’nci Anne
Fairly Grey (FR) Fransa’da 1 yarış kazandı, 3 kez plase yaptı ve 39.637 € kazanç elde etti.
Prix d’Aumale (G3) ikincisi, Prix de Meautry (G3) üçüncüsüdür. Harada: 10 tay, 7 koşan, 6
kazanan;
FAIRLY RANSOM (USA) (e, Red Ransom) Fransa ve Amerika’da 5 yarış kazandı, 3 kez
plase yaptı ve 418.529 $ kazanç elde etti. Del Mar Derby (G2) ve Prix de Courcelles a
Longchamp (L) galibi, Hollywood Derby (G1) ve Oceanside Stakes (L) ikincisi, Prix
Greffulhe (G2) üçüncüsüdür. Aygır.
FAIRLY FAIR (FR) (d, Sinndar) Fransa’da 2 yarış kazandı, 1 kez üçüncü oldu ve
51.400 € kazanç elde etti. Prix Finlande (L) galibidir.
FARABA (GB) (d, Daylami) Fransa’da 2 yarış kazandı ve 17.300 € kazanç elde etti.
FAIRLY RUN (FR) (e, Cherokee Run) Fransa ve Amerika’da 1 yarış kazandı, 2 kez üçüncü
oldu ve 40.306 $ kazanç elde etti.
IRISH HEROES (IRE) (e, Dr Fong) Fransa’da 1 yarış kazandı, 2 kez ikinci oldu ve 17.500
€ kazanç elde etti.
3’üncü Anne
FAIRLEE WILD (USA) Amerika’da 6 yarış kazandı, 9 kez plase yaptı ve 237.735 $ kazanç
elde etti. Mohawk Stakes (L), Forsythia Stakes (L) ve East View Stakes (L) galibidir. Harada: 6
tay, 4 koşan, 4 kazanan;
FAIR MIX (IRE) (e, Linamix) 8 yarış kazandı, 4 kez plase yaptı ve 585.257 $ kazanç
elde etti. Prix Ganay (G1), Dubai City Of Gold (G3) ve La Coupe de M-Laffitte (G3)
galibidir. Aygır.
58
At Sahibi
V.HAKAN KELEŞ
Danzig
U S Ranger (USA)
İSİMSİZ
Doru Dişi
20.04.2012
My Annette
Fauna (USA)
(2000)
Woodman
Floramera
58
Northern Dancer
Pas De Nom
Red Ransom
Andover Way
Mr Prospector
Playmate
Seattle Slew
Kelley’s Day
U S RANGER (USA) (Doru, 2004): 2 ve 5 yaşları arasında 19 kez start alıp, 5 birincilik ve 2
ikincilik, 3 kez de üçüncülük elde ederken 481.775 $ ikramiye kazandı. Waterford Testimonial
Stakes (L) ve Prix Djebel (L) galibi, July Cup (G1) ve Jersey Stakes (G3) ikincisi, Prix de la
Foret (G1), Gladness Stakes (G3) ve Inglewood Handikap (G3) üçüncüsüdür. 2013 yılında İlk
jenerasyon taylarından Arlington-Washington Futurity (G3) galibi SOLITARY RANGER (USA)
dikkat çeken isim olmuştur.
1’nci Anne
Fauna (USA) Amerika’da 1 yarış koştu. Harada: 8 tay, 4 koşan, 4 kazanan;
UNEXPECTEDBLESSING (USA) (05, d, Mtty G) Amerika’da 3 yarış kazandı, 6 kez plase
yaptı ve 39.039 $ kazanç elde etti.
FAUNA SILVESTRE (USA) (06, d, Bernstein) Arjantinde 2 yarış kazandı ve 16.293 $
kazanç elde etti.
TORMENTA TROPICAL (USA) (07, d, Bernstein) Arjantin’de 3 yarış kazandı ve 22.216 $
kazanç elde etti.
AUNTIE’S KITCHEN (USA) (09, d, After Market) Amerika’da 3 yarış kazandı, 6 kez plase
yaptı ve 49.772 $ kazanç elde etti.
İsimsiz (USA) (10, e, Lion Heart)
Race Girl (USA) (11, d, War Pass)
İsimsiz (TUR) (12, d, U S Ranger) Söz konusu tay.
2’nci Anne
Floramera (USA) Amerika’da 4 yarış kazandı ve 105.099 $ kazanç elde etti. Virginia
Handikap (G3) ve Dispute Stakes (L) üçüncüsüdür. Harada: 8 tay, 7 koşan, 4 kazanan;
Boundless Quest (USA) (d, Gone West) Amerika’da 1 yarış kazandı ve 5.654 $ kazanç
elde etti. Kısrak;
BONNY AND CLYDE (USA) (d, Auguri) Şili’de 6 yarış kazandı ve 87.982 $ kazanç
elde etti. Mil Guineas (G1), Gran Premio Criadores Salvador Hess Riveros (G2) ve
Carlos Allende Navarro (G3) galibi, Independencia (G2) ve Coronel Santiago
Bueras (L) ikincisidir.
OCEAN QUEST (USA) (d, Ocean Terrace) Şili’de 2 yarış kazandı ve 59.261 $
kazanç elde etti. Mil Guineas (G1) galibidir.
CLAXTON (USA) (i, Buddha) Amerika’da 5 yarış kazandı, 8 kez plase yaptı ve 53.681 $
kazanç elde etti.
3’üncü Anne
Kelley’s Day (USA) 5 yarış kazandı ve 88.036 $ kazanç elde etti. Gazelle Handikap (G2)
üçüncüsüdür.
BRIAN’S TIME (USA) (e, Roberto) 5 yarış kazandı ve 1.001.269 $ kazanç elde etti.
Florida Derby (G1), Pegasus Handikap (G1) ve Jim Dandy Stakes (G2) galibi,
Preakness Stakes (G1) ikincisidir. Aygır.
ELLIE’S MOMENT (USA) (d, Kris S.) 6 yarış kazandı ve 291.241 $ kazanç elde etti.
Rare Treat Handikap (L) galibi, Next Move Handikap (G3) ikincisidir. Kısrak.
59
At Sahibi
ADİL MERT KAYA
Soviet Star
Pressing (IRE)
İSİMSİZ
Doru Dişi
17.02.2012
Rafif
Font (TUR)
(2001)
Danehill Dancer
Transparent
59
Nureyev
Veruschka
Riverman
Reves Celestes
Danehill
Mira Adonde
Dance Of Life
Clear Picture
PRESSING (IRE) (Doru, 2003) 2 ve 7 yaşları arasında 43 kez start alıp 13 yarış kazandı, 18
kez plase yaptı ve 2.762.107 $ kazanç elde etti. Premio Roma (G1), Bayerisches Zuchtrennen
(G1), 3 kez Topkapı Koşusu (G2), Premio Ribot (G2), Premio Carlo Vittadini (G2)(iki kez),
Premio Federico Tesio (G3), Premio Ambrosiano (G3) galibi, Preis Bayerisches Zuchtrennen
(G1), Premio Presidente Della Republica (G1)(iki kez), Sandown Mile (G2), Premio Emanuele
Filiberto (L), Premio Del Dado (L), Premio Guiseppe de Montel (L) ikincisi, Premio Presidente
Della Republica (G1), Premio Ribot (G2), Gran Premio d’Italia (L) üçüncüsüdür. İlk jenerasyon
tayları 2014 yılında pistlerde olacaktır.
1’nci Anne
Font (TUR) 9 yarış kazandı, 18 kez tabela yaptı ve 296.970 TL kazanç elde etti. Sir Percy
Loriane (KV-6) galibi, Anadolu (G2) ve Eşref Bitlis (KV-8/L) üçüncüsüdür. Harada 5 tay, 3
koşan, 2 kazanan;
SUN RESITAL (TUR) (08, e, Eagle Eyed) 11 yarış kazandı, 23 kez tabela yaptı ve
358.850 TL kazanç elde etti. Ceylanpınar (KV-6) galibi, Ş.Urfa THK (KV-7)
üçüncüsüdür.
EREN BABA (TUR) (09, e, Victory Gallop) 3 yarış kazandı, 10 kez tabela yaptı ve
124.600 TL kazanç elde etti.
My Black Rose (TUR) (11, d, Cuvee) 4 kez tabela yaptı ve 13.300 TL kazanç elde etti.
İsimsiz (TUR) (12, d, Pressing) Söz konusu tay.
2’nci Anne
TRANSPARENT (IRE) İrlanda’da 1 yarış kazandı, 1 kez plase yaptı. Harada 4 tay, 4 koşan, 3
kazanan;
Breymin (IRE) (e, Royal Abjar) 16 yarış kazandı, 21 kez tabela yaptı ve 358.777 TL
kazanç elde etti. (KV-6) ve (KV-7) galibi, (KV-7) ve (KV-6) ikincisi, İzmir Büyükşehir
Belediyesi (G3) üçüncüsüdür.
TRANSMEDIA (TUR) (e, Medya) 1 yarış kazandı, 4 kez tabela yaptı ve 20.040 TL kazanç
elde etti.
Red Power (TUR) (d, Mujtahid) 7 kez tabela yaptı ve 17.400 TL kazanç elde etti. Kısrak;
HEATEN (TUR) (e, Bin Ajwaad) 1 yarış kazandı ve 21.500 TL kazanç elde etti.
3’üncü Anne
CLEAR PICTURE (IRE) Fransa’da Prix des Reservoirs (G3) ve Prix d’Astarte (G3) galibidir.
Vivid Impression (IRE) (d, Cure The Blues) 3 yarış kazandı, 4 kez plase yaptı ve
42.360 $ kazanç elde etti. Carna Fillies Stakes, Naas (L) üçüncüsüdür. Kısrak;
BOBSKI (IRE) (i, Victory Note) İngiltere’de 5 yarış kazandı, 13 kez plase yaptı ve
36.979 £ kazanç elde etti.
GRAND ILLUSION (IRE) (e, General Assembly) Amerika’da 8 yarış kazandı, 13 kez plase
yaptı ve 58.207 $ kazanç elde etti.
IN FOCUS (IRE) (d, Cure The Blues) Amerika’da 4 yarış kazandı, 6 kez plase yaptı ve
51.000 $ kazanç elde etti. Kısrak;
Amanida Queen (d, Slew Prince) Şili’de (G1) koşu ikincisidir.
60
At Sahibi
AYDOĞAN SAN
Cryptoclearance
Victory Gallop (CAN)
İSİMSİZ
Doru Dişi
26.02.2012
Victorious Lil
Free Trade (TUR)
(1994)
Shareef Dancer
El Vino
60
Fappiano
Naval Orange
Vice Regent
Glass House
Northern Dancer
Sweet Allinace
Habitat
Press Corps
VICTORY GALLOP (CAN) (Doru, 1995): 2 ve 4 yaşları arasında toplam 17 kez start alıp,
9 birincilik, 5 ikincilik ve 1 kez de üçüncülük elde ederken 3.505.895 $ ikramiye kazandı. Belmont
Stakes (G1), Whitney Handicap (G1), Stephen Foster Handicap (G2), Arkansas Derby (G2) ve
Rebel Stakes (G3) galibi, Kentucky Derby (G1) ve Preakness Stakes (G1) ikincisidir. Norfolk Stakes
(G1) galibi JAYCITO, Jamaica Handikap (G1) galibi PRINCE WILL I AM, Clasico Entrenadores
(G1) galibi WILSON RIDGE, Pennsylvania Derby (G2) galibi ANAK NAKAL, Del Mar Derby
(G2) galibi RENDEZVOUS, Beaumont Stakes (G2) galibi VICTORY U.S.A, Spring Cup (G2)
galibi EISHIN DOVER aygırın yurt dışındaki başarılı temsilcilerinden bazılarıdır. Karadeniz (G1)
galibi WILLPOWER, Hitit (A2) galibi KIRDEMİRKIR, Sadun Atığ (G3) galibi LUCA BRASI,
Süphan (A3) galibi SUWAKO ülkemizdeki başarılı temsilcilerinden bazılarıdır.
1’nci Anne
Free Trade (TUR) Koşmadı. Harada: 12 tay, 9 koşan, 6 kazanan;
Secret Hero (TUR) (98, e, Wolf) Koşmadı.
Hidden Dragon (TUR) (99, e, Mujtahid) 3 kez tabela yaptı ve 7.300 TL kazanç elde etti.
STRIKING DISTANCE (TUR) (00, e, Strike The Gold) 4 yarış kazandı, 2 kez tabela yaptı ve
109.630 TL kazanç elde etti. (KV-6) ikincisidir.
SABIRLI (TUR) (01, e, Strike The Gold) 26 yarış kazandı, 22 kez tabela yaptı ve
4.012.015 TL kazanç elde etti. Çaldıran (G1), Fatih Sultan Mehmet (G1) (üç kez),
Adnan Menderes (G2), Fevzi Çakmak (G2), Adnan Menderes (G2), Topkapı (G2),
Kocatepe (G3), Zühtü Erişen (G3), Atıf Esenbel (G3), Fikret Yüzatlı (G3), Necip Fazıl
Kısakürek (G3), Marmara (G3), İstanbul Ticaret Odası (G3), Horse Racing Ireland (G3),
Vehbi Koç (G3) ve TSYD (KV-8/L) galibi, Erkek Tay Deneme (G1), Başbakanlık (G1),
Fatih Sultan Mehmet (G1), Topkapı (G2), İsmet İnönü (G2), Sait Akson (G3), Fetih
(G3), Marmara (G3) ve (KV-8/L) ikincisidir. Aygır.
QUEEN OF SPADES (TUR) (02, d, West By West) 2 yarış kazandı, 8 kez tabela yaptı ve
57.640 TL kazanç elde etti. (KV-7) dördüncüsüdür. Kısrak.
Letthe Sunshine In (TUR) (03, d, Unaccounted For) 6 yarış koştu. Kısrak;
LANISTA (TUR) (e, Strike The Gold) 4 yarış kazandı, 9 kez tabela yaptı ve 172.200 TL
kazanç elde etti. Lösev (KV-6) üçüncüsüdür.
THE RISING (TUR) (04, d, Strike The Gold) 12 yarış kazandı, 18 kez tabela yaptı ve
992.430 TL kazanç elde etti. Zübeyde Hanım (G2), Tali Çalbatur (G3) ve Kemal
Karamehmet (KV-8/L) galibi, Fikret Yüzatlı (G3), Cemal Kura (G3), Kemal Karamehmet
(KV-8/L), Adil Tügel (KV-7), Romance (KV-6), Kaya Erkkul (KV-7) ve Hasan Adalı
(KV-7) ikincisidir.
TIGHT END (TUR) (06, e, Strike The Gold) 9 yarış kazandı, 22 kez tabela yaptı ve 702.358
TL kazanç elde etti. Şadi Eliyeşil (KV-8/L), Avram Barokas (KV-8/L), Avrasya Ekonomi
(KV-8/L) galibi, Çaldıran (G1), II.İnönü (G3), Cemal Kura (G3), Şadi Eliyeşil (KV-9/L)
ve Yaz Handikapı (KV-25/L) ikincisidir.
Pick And Roll (TUR) (07, e, Strike The Gold) 5 yarış koştu.
Yes I Can (TUR) (09, e, Victory Gallop) Öldü.
WILLPOWER (TUR) (10, d, Victory Gallop) 4 yarış kazandı, 5 kez tabela yaptı ve 401.365
TL kazanç elde etti. Karadeniz (G1) galibi, İstanbul (G3) üçüncüsüdür.
İsimsiz (TUR) (12, d, Victory Gallop) Söz konusu tay.
61
At Sahibi
ÖMER HALİM AYDIN
Carson City
Cuvee (USA)
İSİMSİZ
Al Dişi
21.01.2012
Christmas Star
Galetea (TUR)
(2003)
Manila
Lost Afternoon
61
Mr Prospector
Blushing Promise
Star De Naskra
Carols Christmas
Lyphard
Dona Ysidra
Halo
Late From Lunch
CUVEE (USA) (Al, 2001): 2 ve 3 yaşları arasında 9 kez start alıp, 4 birincilik, 2 ikincilik, 1 kez de
üçüncülük elde ederken 402.044 $ ikramiye kazanmıştır. Futurity Stakes (G1), Saratoga Special
Stakes (G2) ve Kentucky Breeder’s Cup Stakes (G3) galibi, Kentucky Cup Sprint Stakes (G3)
ve Matt Winn Stakes (L) ikincisidir. Dixiana Breeder’s Futurity (G1) galibi NOBLE PROMISE,
Solonoway Stakes (G3) galibi ACROSS THE RHINE, (L) galibi tayları CUVEE ENCORKED,
REDS ROUND TABLE, FAIRWAY ROAD yurt dışında; Kraliçe II.Elizabeth (G2) galibi ES ES
RUNNER, I.İnönü (G3) galibi BAL ARISI ülkemizdeki başarılı taylarıdır.
1’nci Anne
Galetea (TUR) Koşmadı. Harada: 6 tay, 3 koşan, 3 kazanan;
UYLAŞA (TUR) (08, e, Native Procida) 3 yarış kazandı, 9 kez tabela yaptı ve 60.270 TL
kazanç elde etti.
AMAZONAS (TUR) (09, d, Okawango) 2 yarış kazandı, 17 kez tabela yaptı ve 141.950
TL kazanç elde etti.
GÖKDEMİR (TUR) (10, e, Okawango) 1 yarış kazandı, 1 kez ikinci oldu ve 33.700 TL
kazanç elde etti.
İsimsiz (TUR) (11, e, Cuvee) İdmanda.
İsimsiz (TUR) (12, d, Cuvee) Söz konusu tay.
2’nci Anne
Lost Afternoon (USA) Koşmadı. Harada: 11 tay, 6 koşan, 3 kazanan;
FLAVIO (TUR) (e, Miesques Son) 8 yarış kazandı, 19 kez tabela yaptı ve 253.230 TL
kazanç elde etti. (KV-22) dördüncüsüdür.
LOST AMERICAN (USA) (i, Quiet American) Amerika’da 5 yarış kazandı, 17 kez plase
yaptı ve 40.039 $ kazanç elde etti.
METRO (TUR) (e, Ocean Crest) 3 yarış kazandı, 14 kez tabela yaptı ve 134.900 TL
kazanç elde etti. (KV-6) üçüncüsüdür.
Unbridled Night (USA) (d, Unbridled) 3 yarış koştu, 1 kez ikinci oldu. 11.280 $ kazanç
elde etti. Kısrak;
EL SAMURAI (i, Eqtesaad) 5 yarış kazandı, 15 kez plase yaptı ve 51.301 $ kazanç
elde etti.
3’üncü Anne
Late From Lunch (USA) Koşmadı. Harada: 3 kazanan;
IRGUN (USA) (e, Sunny’s Halo) Amerika’da 5 kez start aldı, 3 yarış kazandı, 1 kez ikinci
oldu ve 476.975 $ kazanç elde etti. Wood Memorial Stakes (G1) ve Gotham Stakes
(G2) galibidir. Aygır.
SECRET’S HALO (USA) (d, Halo) 1 yarış kazandı ve 15.400 $ kazanç elde etti. Kısrak;
ROCK AND ROLL (USA) (e, Cure The Blues) Amerika’da 10 yarış kazandı, 17 kez
plase yaptı ve 708.557 $ kazanç elde etti. Churchill Downs Handicap (G2),
Pennsylvania Derby (G3), Cryptoclearance Stakes (L) ve A.P. Indy Stakes (L)
galibidir.
62
At Sahibi
HALDUN GÜNEŞ
Soviet Star
Pressing (IRE)
İSİMSİZ
Doru Dişi
19.03.2012
Rafif
Gözde Sultan (TUR)
(2003)
Mountain Cat
Tender
62
Nureyev
Veruschka
Riverman
Reves Celestes
Storm Cat
Always Mint
Tender Prince
Chishtiya
PRESSING (IRE) (Doru, 2003) 2 ve 7 yaşları arasında 43 kez start alıp 13 yarış kazandı, 18
kez plase yaptı ve 2.762.107 $ kazanç elde etti. Premio Roma (G1), Bayerisches Zuchtrennen
(G1), 3 kez Topkapı Koşusu (G2), Premio Ribot (G2), Premio Carlo Vittadini (G2)(iki kez),
Premio Federico Tesio (G3), Premio Ambrosiano (G3) galibi, Preis Bayerisches Zuchtrennen
(G1), Premio Presidente Della Republica (G1)(iki kez), Sandown Mile (G2), Premio Emanuele
Filiberto (L), Premio Del Dado (L), Premio Guiseppe de Montel (L) ikincisi, Premio Presidente
Della Republica (G1), Premio Ribot (G2), Gran Premio d’Italia (L) üçüncüsüdür. İlk jenerasyon
tayları 2014 yılında pistlerde olacaktır.
1’nci Anne
GÖZDE SULTAN (TUR) 1 yarış kazandı, 5 kez tabela yaptı ve 67.310 TL kazanç elde etti.
Orhan Meker (KV-18/L) galibidir. Harada: 2 tay, 1 koşan, 1 kazanan;
OĞLUM ÇINAR (TUR) (09, e, Okawango) 2 yarış kazandı, 17 kez tabela yaptı ve
124.200 TL kazanç elde etti.
İsimsiz (TUR) (12, d, Pressing) Söz konusu tay.
2’nci Anne
TENDER CHALLENGE (TUR) 8 yarış kazandı, 28 kez tabela yaptı. (KV-21) üçüncüsüdür.
Harada: 5 tay, 4 koşan, 3 kazanan;
GÖZDE SULTAN (TUR) (d, Mountain Cat) Bakınız 1’nci Anne.
HANDE SULTAN (TUR) (d, Marlin) 2 yarış kazandı, 20 kez tabela yaptı ve 98.840 TL
kazanç elde etti. Burhan Şenemgen (KV-7) üçüncüsüdür. Kısrak.
SELİN SULTAN (TUR) (d, Marlin) 2 yarış kazandı, 6 kez tabela yaptı ve 53.270 TL
kazanç elde etti. Kısrak;
Pompei (TUR) (d, Dinyeper) 6 kez tabela yaptı ve 45.650 TL kazanç elde etti. Münir
Köseoğlu (KV-7) ikincisidir.
KIZÇEM (TUR) (d, Dinyeper) 1 yarış kazandı ve 19.000 TL kazanç elde etti
3’üncü Anne
Chishtiya (GB) Koşmadı. Harada: 8 tay, 8 koşan, 8 kazanan;
Paşam I (TUR) (e, Bachelor Party) 13 yarış kazandı, 34 kez tabela yaptı. İ.Özekici
(KV-7) galibi, Ertuğrul Gazi (G3), İncirlik Bld.Bşk. (KV-7), Dragon (KV-6) ve
İskenderun (KV-7) ikincisidir.
Prince Charles (TUR) (e, Tender Prince) 9 yarış kazandı, 34 kez tabela yaptı.Çakabey I
(KV-7) galibi, Çukurova Gaz.Cem. (KV-6) ikincisi, Rumeli Hisarı (KV-21) üçüncüsü,
Ereğli (KV-8/L) dördüncüsüdür.
Sharpest Reef (TUR) (d, Lashkari) 2 yarış kazandı, 8 kez tabella yaptı. Ankara (G1)
üçüncüsüdür. Kısrak;
SHAPIRO (TUR) (e, Progay) 4 yarış kazandı, 10 kez tabela yaptı. Başkent (G3) ve
Yenimahalle Bld.Bşk. (KV-8/L) galibidir.
MANCHURIA (TUR) (e, San Marcos) 2 yarış kazandı, 5 kez tabela yaptı. (KV-7) galibidir.
Aygır.
CHINOUR (IRE) (i, Dalsaan) İngiltere’de 4 yarış kazandı, 9 kez plase yaptı.
63
At Sahibi
TURHAN TÜRERAY
Cherokee Run
Yonaguska (USA)
İSİMSİZ
Doru Erkek
21.02.2012
Martial Spook
Gülizar (TUR)
(2002)
Sea Hero
Thunder Best
63
Runaway Groom
Cherokee Dame
Silver Ghost
Homewrecker
Polish Navy
Glowing Tribute
The Best
Mirror
YONAGUSKA (USA) (Doru, 1998): 2 ve 4 yaşları arasında 18 kez start almış, 6 birincilik,
ve 1 ikincilik, 5 kez de üçüncülük elde ederken 536.355 $ ikramiye kazandı. Hopeful Stakes
(G1), Hutcheson Stakes (G2), Fall Highweight Handikap (G2), Sport Page Handikap (G3)
ve Flash Stakes (L) galibi, Sanford Stakes (G2) ikincisi, Champagne Stakes (G1), Forest Hills
Handikap (G2), Hollywood Prevue Stakes (G3), Swale Stakes (G3) ve Lafayette Stakes (G3)
üçüncüsüdür. Kore’de (G1) galibi TOUGH WIN, Illinois Derby (G2) galibi MUSKET MAN,
Carry Back Stakes (G2) galibi COFFEE BOY, General George Handikap (G2) galibi YAWANNA
TWIST, Fall Highweight Handikap (G3) galibi CHEROKEE COUNTRY, Excelsior Stakes (G3)
galibi MARILYN’S GUY yurt dışında başarılı yavrularından bazılarıdır. Ülkemizde ilk jenerasyon
tayları içinde LASER GIRL, MY KONOS, MC GILL, BABYGUSKA, DİLEĞİN KIZI, PERVİNİM yarış
kazanan isimlerdir.
1’nci Anne
Gülizar (TUR) 1 kez koştu ve ikinci oldu. Harada: 5 tay, 4 koşan, 1 kazanan;
Rookie (TUR) (07, e, Dinyeper) 1 kez dördüncü oldu.
Çamsakızı (TUR) (08, d, Ocean Crest) 3 yarış kazandı, 18 kez tabela yaptı ve 234.450
TL kazanç elde etti. Harf ve Yazı Devrimi (KV-6) galibi, (KV-6) ve (KV-7) ikincisi,
Münir Köseoğlu (KV-7), Mustafa Alver (KV-7) ve Tarık Dinçel (KV-6) üçüncüsü, Nene
Hatun (G1) dördüncüsüdür.
Aslı Güzel (TUR) (09, d, Unaccounted For) 4 kez tabela yaptı ve 22.100 TL kazanç elde
etti.
Dorian Grey (TUR) (11, e, Dehere) 3 yarış koştu.
İsimsiz (TUR) (12, e, Yonaguska) Söz konusu tay.
2’nci Anne
Thunder Best (TUR) 5 yarış kazandı, 5 kez tabela yaptı ve 44.710 TL kazanç elde etti. (KV6) galibi, Kısrak (G1) üçüncüsüdür. Harada: 10 tay, 9 koşan, 6 kazanan;
DOĞUBEYİ (TUR) (e, Mountain Cat) 14 yarış kazandı, 9 kez tabela yaptı ve 1.264.750
TL kazanç elde etti. Anafartalar (G1), Yavuz Sultan Selim (G1), Pansiyon Hara (G2),
Kubilay (G3), F.L.Karaosmanoğlu (G3), Osman Kapani (KV-8/L), Profesör Aziz Ergin
(KV-7), Ege Derbisi (KV-11), Yeşil Bursa (KV-10) ve Uzun Yayla (KV-10) galibi, 19
Mayıs (G2), Sahir Kurutluoğlu (G3) ve Our Guile (KV-7) ikincisidir.
COOL GIRL (TUR) (d, Mountain Cat) 4 yarış kazandı, 3 kez tabela yaptı ve 271.400 TL
kazanç elde etti. Smyrna (A2) galibi, Özdemir Atman (G3) üçüncüsüdür.
Doğunun Güneşi (TUR) (e, Mountain Cat) 4 yarış kazandı, 9 kez tabela yaptı ve
151.800 TL kazanç elde etti. (KV-6) galibi, Manyas Kuş Cenneti (KV-8/L)
üçüncüsüdür.
3’üncü Anne
Mirror (GB) Fransa’da 3 kez plase yaptı. Prix Charles Laffitte (L) üçüncüsüdür.
THUNDER BOLT (TUR) (e, Niniski) 16 yarış kazandı, 15 kez tabela yaptı. Erkek Tay
Deneme (G1) galibi, Gazi Koşusu (G1) ikincisidir.
64
At Sahibi
ALİ ERKAN YILMAZ
Pivotal
Kaneko (TUR)
İSİMSİZ
Doru Erkek
13.03.2012
Kalimat
Gülru (IRE)
(2000)
Bigstone
Mom’s Gal
64
Polar Falcon
Fearless Revival
Be My Guest
Kantado
Last Tycoon
Batave
Shareef Dancer
Miss Habit
KANEKO (TUR) (Doru, 2001): 2 ve 5 yaşları arasında 43 kez start alıp, 13 birincilik, 11
ikincilik, 5 üçüncülük ve 4 kez de dördüncülük elde ederken 1.477.086 TL ikramiye kazandı.
Erkek Tay Deneme (G1), Ent. İstanbul (G2) (2 kez), TJK Pansiyon Hara (G2), Sait Akson (G3)
ve Fehmi Simsaroğlu (G3) galibi, Gazi (G1), Büyük Taarruz (G2), Ent. Topkapı Trophy (G2),
Horse Racing Ireland (G3), Atıf Esenbel (G3), Başkent (G3), S.Kurutluoğlu (G3) ve Al Maktoum
Challenge RI-Sakhee (G3) (Dubai) ikincisi, Başbakanlık (G1), F.Sultan Mehmet (G1), Adnan
Menderes (G2) ve Sh Maktoum Bin Rashid Al Maktoum Challenge RII (G3) üçüncüsü ve TJK
(G1) dördüncüsüdür. Dişi Tay Deneme (G1) galibi ŞEKER REMZİYE, İstanbul BŞ BLD. (A3) galibi
TEMELHAN, Ceyhan (A3) galibi İZBATUR, İbrahim Kirazoğlu (KV-8/L) galibi ZİNCİRKIRAN,
MRA (A3) galibi VALDEREMA, Kayı (A2) galibi ZİLCİHAN, Esat Özbilen (KV-8/L) galibi
PETINA, Orhan Meker (KV-18/L) galibi RODOPLU aygırın başarılı temsilcilerinden bazılarıdır.
1’nci Anne
Gülru (IRE) 10 yarış kazandı, 17 kez tabela yaptı ve 269.505 TL kazanç elde etti. Ulubat
(KV-7) ve TSYD Bursa Şb. (KV-6) galibi, Hüseyin Cesurlar (KV-21), Bakacak (KV-7) ve (KV21) ikincisi, KKTC (G3) üçüncüsüdür. Harada: 6 tay, 2 koşan, 1 kazanan;
Esmer Şeker (TUR) (08, d, Ajmera) 1 kez dördüncü oldu.
First Hope (TUR) (09, e, Strike The Gold) 5 yarış kazandı, 23 kez tabela yaptı ve
281.100 TL kazanç elde etti. Adnan Menderes Üniversitesi Vet.Fak. (KV-6) galibi,
Bergama (KV-8/L) ve Manyas Kuş Cenneti (KV-8/L) ikincisi, Bursa Byş.Bld. (A3),
Kadifekale (KV-6) ve Fuar (KV-7) üçüncüsüdür.
İsimsiz (TUR) (10, d, Karabeyhan) Öldü.
İsimsiz (TUR) (11, e, Sabırlı) İdmanda.
İsimsiz (TUR) (12, e, Kaneko) Söz konusu tay.
2’nci Anne
Mom’s Gal (FR) Koşmadı. Harada: 8 tay, 8 koşan, 5 kazanan;
FLORINDO (TUR) (e, Bin Ajwaad) 4 yarış yarış kazandı, 18 kez tabela yaptı ve
434.070 TL kazanç elde etti. Savunma Sanayii (G3) ve At Yarışı Ya.Der. (KV-6)
galibi, Anafartalar (G1), Prof.Kazım Köylü (G3), Dünya Vet.Hek.Günü (G3), İsimsiz
(G3), (KV-8/L) ve (KV-7) ikincisi, (KV-6) üçüncüsüdür.
GUFFANTI (ITY) (e, Fools Holme) İtalya’da 17 yarış kazandı, 17 kez plase yaptı ve
137.770 € kazanç elde etti.
3’üncü Anne
Miss Habit (FR) İtalya’da 2 yarış kazandı. Premio Verziere (L) üçüncüsüdür. Harada: 13 tay,
11 koşan, 11 kazanan;
MIOCAMEN (GB) (e, Ardross) İtalya’da 26 yarış kazandı ve 680.634 £ kazanç elde
etti. Premio Conte Felice Scheibler (L) ve Premio Giuseppe de Montel (L) galibidir.
MORNING PRANCER (GB) (d, Caerleon) İtalya’da 8 yarış kazandı ve 119.346 € kazanç
elde etti. Kısrak;
MORGAN DRIVE (IRE) (e, Namid) İtalya’da 8 yarış kazandı ve 162.707 € kazanç
elde etti. Premio Carlo e Francesco (G3) galibidir.
65
At Sahibi
MUAMMER ÖĞÜT
Cryptoclearance
Victory Gallop (CAN)
İSİMSİZ
Al Erkek
20.04.2012
Victorious Lil
Güreylül (TUR)
(2000)
River Special
Can Gence
65
Fappiano
Naval Orange
Vice Regent
Glass House
Riverman
Nijinska Street
Cherbourg
Dilovan
VICTORY GALLOP (CAN) (Doru, 1995): 2 ve 4 yaşları arasında toplam 17 kez start alıp, 9
birincilik, 5 ikincilik ve 1 kez de üçüncülük elde ederken 3.505.895 $ ikramiye kazandı. Belmont
Stakes (G1), Whitney Handicap (G1), Stephen Foster Handicap (G2), Arkansas Derby (G2) ve
Rebel Stakes (G3) galibi, Kentucky Derby (G1) ve Preakness Stakes (G1) ikincisidir. Norfolk
Stakes (G1) galibi JAYCITO, Jamaica Handikap (G1) galibi PRINCE WILL I AM, Clasico
Entrenadores (G1) galibi WILSON RIDGE, Pennsylvania Derby (G2) galibi ANAK NAKAL,
Del Mar Derby (G2) galibi RENDEZVOUS, Beaumont Stakes (G2) galibi VICTORY U.S.A,
Spring Cup (G2) galibi EISHIN DOVER aygırın yurt dışındaki başarılı temsilcilerinden bazılarıdır.
Karadeniz (G1) galibi WILLPOWER, Hitit (A2) galibi KIRDEMİRKIR, Sadun Atığ (G3) galibi
LUCA BRASI, Süphan (A3) galibi SUWAKO ülkemizdeki başarılı temsilcilerinden bazılarıdır.
1’nci Anne
Güreylül (TUR) Koşmadı. Harada: 8 tay, 4 koşan, 3 kazanan;
HASİP (TUR) (06, d, Trapper) 3 yarış kazandı, 11 kez tabela yaptı ve 87.950 TL kazanç
elde etti.
MY APRIL RAIN (TUR) (07, d, Red Bishop) 1 yarış kazandı, 2 kez tabela yaptı ve 25.550
TL kazanç elde etti.
Uğurun Kızı (TUR) (08, d, Uğur) Koşmadı.
Usain (TUR) (09, e, Sports Hero) 5 yarış kazandı, 18 kez tabela yaptı ve 225.750 TL
kazanç elde etti.
Babaeski (TUR) (10, e, Karabeyhan) 2 kez plase yaptı ve 14.400 TL kazanç elde etti.
İsimsiz (TUR) (11, e, Divine Light) İdmanda.
İsimsiz (TUR) (12, e, Victory Gallop) Söz konusu tay.
2’nci Anne
Cangence (TUR) 2 kez tabela yaptı. Harada: 5 tay, 3 koşan, 1 kazanan;
ADEBAYOR (TUR) (e, Alsem) 1 yarış kazandı, 6 kez tabela yaptı ve 39.520 TL kazanç
elde etti.
3’üncü Anne
Dilovan (TUR) 3 kez tabela yaptı.
NİYAGARA (TUR) (d, Arslan) 2 yaşında 6 yarış koştu, 3 yarış kazandı. Kısrak;
CAPRICE (TUR) (d, George Thomas) 2 ve 4 yaşları arasında 4 yarış kazandı, 10 kez
tabela yaptı ve 387.520 TL kazanç elde etti. Gazi (G1) ve SİAYSD (G2) galibi, Dişi Tay
Deneme (G1) ve Celal Bayar (G2) ikincisidir. Kısrak;
SHUTTLE (TUR) (e, River Special) 5 yarış kazandı, 12 kez tabela yaptı ve 238.230
TL kazanç elde etti. Sadık Giz (KV-8/L) galibidir.
ONLY YOU (TUR) (e, Golden Prince) 6 yarış kazandı, 13 kez tabela yaptı ve 136.550 TL
kazanç elde etti.
Muvaffak Hanım (TUR) (d, Native Procida) Koşmadı. Kısrak;
Full Moon (TUR) (e, River Special) 5 yarış kazandı, 9 kez tabela yaptı ve 175.550 TL
kazanç elde etti. Mehmet Akif Ersoy (G2) ve Savunma Sanayi (G3) üçüncüsüdür.
66
Deputy Minister
Dehere (USA)
İSİMSİZ
Al Erkek
04.04.2012
66
At Sahibi
MOHSEN TAJİK
Sister Dot
Haspa (TUR)
(2007)
Red Bishop
Tenderly
Vice Regent
Mint Copy
Secretariat
Sword Game
Silver Hawk
La Rouquine
Private Tender
Şiirden
DEHERE (USA) (Doru, 1991): 2 ve 3 yaşları arasında 9 kez start alıp, 6 birincilik, 2 ikincilik
elde ederken 723.712 $ ikramiye kazanmıştır. Hopeful Stakes (G1), Saratoga Special Stakes
(G2), Futurity Stakes (G1) ve Sanford Stakes (G3) galibi, Futurity Stakes (G1) ikincisidir. 2002
yılında Amerika’da Genel Aygır Listesinde birinci olan aygırın Amerika ve Avustralya’da çok sayıda
başarılı tayları mevcut olup Kısrak babası olarak da listelerde üst sıradadır. TAKE CHARGE LADY,
BELLE DU JOUR, DEFIER, KEIAI GUARD, AIN’T HERE, TOYO DEHERE, GRAEME HALL,
WESTERN DANCER, LIM’S CLASSIC, SOTO yurt dışındaki başarılı yavrularından bazılarıdır.
İlk jenerasyon tayları ülkemizde 2013 yılında start almaya başlamışlardır; Sadun Atığ (G3) ikincisi
DEKOR ilk sıradadır.
1’nci Anne
Haspa (TUR) 1 kez dördüncü oldu. Harada: 2 tay;
İsimsiz (TUR) (12, e, Dehere) Söz konusu tay.
2’nci Anne
Tenderly (TUR) 1 yarış koştu. Harada: 8 tay, 6 koşan, 2 kazanan;
Kutbey (TUR) (e, Strike The Gold) 5 yarış kazandı, 11 kez tabela yaptı ve 331.046 TL
kazanç elde etti. (KV-6) galibi, Fetih (G3) ve Prof.Aziz Ergin (KV-7) ikincisi, Boğaziçi
(G2) ve Niyazi Polatyar (KV-8/L) üçüncüsüdür.
Dixie Land (TUR) (e, Sun Music) 8 yarış kazandı, 24 kez tabela yaptı ve 314.830 TL
kazanç elde etti. (KV-7) galibi, Ekrem Kurt (KV-8/L) üçüncüsüdür.
Jive (TUR) (d, Sun Music) 5 kez tabela yaptı ve 17.500 TL kazanç elde etti. Kısrak.
Nigo (TUR) (d, Marlin) 3 kez tabela yaptı ve 13.600 TL kazanç elde etti.
Haspa (TUR) (d, Red Bishop) Bakınız 1’nci Anne.
3’üncü Anne
Şiirden (TUR) Koşmadı. Harada: 14 tay, 13 koşan, 8 kazanan;
HOT JAZZ (TUR) (e, Sun Music) 15 yarış kazandı, 42 kez tabela yaptı ve 589.890 TL
kazanç elde etti. Prof.Kazım Köylü (G3) galibi, Lara (G2) ve (KV-7) ikincisi, Yeşil
Bursa (G3), Lara (G2), Hızır Reis (G3), Prof.Kazım Köylü (G3) ve Buca Bld. Bşk.
(KV-8/L) üçüncüsüdür.
Çiftçioğlu (TUR) (e, Arslan) 1 yarış kazandı, 9 kez tabela yaptı. Anafartalar (G3)
üçüncüsüdür.
Lady Star (TUR) (d, Eastern Star) 2 kez tabela yaptı. Burhan Karamehmet (KV-8/L)
dördüncüsüdür.
BIJOU (TUR) (e, Eastern Star) 7 yarış kazandı, 17 kez tabela yaptı. (KV-6) ikincisidir.
KAŞKA (TUR) (d, Barnato) 5 yarış kazandı, 12 kez tabela yaptı.
YAVRUKUŞ (TUR) (d, Barnato) 2 yarış kazandı, 5 kez plase yaptı. Kısrak;
EXECUTIVE (TUR) (e, Bosporus) 3 yarış kazandı, 8 kez tabela yaptı ve 137.000 TL
kazanç elde etti. (KV-21) ikincisidir.
ZIMBA (TUR) (e, Eastern Star) 1 yarış kazandı, 9 kez tabela yaptı.
67
At Sahibi
ADİL MERT KAYA
Sadlers Wells
Powerscourt (GB)
İSİMSİZ
Doru Erkek
27.04.2012
Rainbow Lake
Hayal Meyal (TUR)
(2007)
Royal Abjar
Nicomedia
67
Northern Dancer
Fairy Bridge
Rainbow Quest
Rockfest
Gone West
Encorelle
Most Welcome
Saafend
POWERSCOURT (GB) (Doru, 2000): 2 ve 5 yaşlarında 21 kez start alıp, 5 birincilik, 6 ikincilik,
3 üçüncülük elde ederken 1.068.674 £ ikramiye kazandı. Arlington Million (G1), Tattersalls Gold
Cup (G1) ve Great Voltigeur Stakes (G2) galibi, Racingpost Trophy (G1), Prine Of Wales’ Stakes
(G1), Grosser Dallmayr (G1) ve Scottish Derby (G1) ikincisi, Breeders’ Cup Turf (G1), Irish
Champion Stakes (G1) ve Irish St Leger (G1) üçüncüsüdür. Şili Derby (G1) galibi EL FARRERO
, Moyglere Stud Stakes (G1) galibi TERMAGANT, Classico Polla de Potrillos (G1) galibi MR.
DANY yurt dışında başarılı taylarından bazıları; Ülkemizde 2013 yılında 2 yaşlı olarak Ulubat (A3)
galibi İPEK SU, TYAYSD İst.Yearling Satışı (A3) ikincisi CRYSTAL CLEAR, SİAY ve SAH DER (G2)
üçüncüsü ASCELLA başarılı taylarından bazılarıdır.
1’nci Anne
Hayal Meyal (TUR) Koşmadı. Harada: 2 tay, 1 koşan, 1 kazanan;
SKYLANDER (TUR) (11, d, Bosporus) 1 yarış kazandı, 3 kez plase yaptı ve 44.300 TL
kazanç elde etti.
İsimsiz (TUR) (12, e, Powerscourt) Söz konusu tay.
2’nci Anne
NICOMEDIA (TUR) 10 yarış kazandı, 7 kez tabela yaptı. Fatih Sultan Mehmet (G1), Atıf
Esenbel (G3), Vehbi Koç (KV-8/L), Sadun Atığ (KV-8/L), Fikret Yüzatlı (KV-8/L), Talha
Dinçel (KV-8/L) ve Eşref Somtürk (KV-7) galibi, İstanbul (G2), Zübeyde Hanım (G2) ve
T.S.Y.D. (KV-8/L) ikincisidir. Harada: 8 tay, 5 koşan, 4 kazanan;
NİKOŞ (TUR) (d, Doyoun) 2 yarış kazandı, 7 kez tabela yaptı ve 246.380 TL
kazanç elde etti. Kısrak (G1) ve Ümit Yaşar Oğuzcan (KV-6) galibi, Romance (KV-6)
ikincisidir. Kısrak.
Mali (TUR) (e, Distant Relative) 1 yarış kazandı, 4 kez ikinci oldu ve 127.740 TL
kazanç elde etti. Tay Deneme (G2), SİAY ve SAH DER (G2) ve MRA (G3) ikincisidir.
Aygır.
Medya Kızı (TUR) (d, Royal Abjar) 4 yarış kazandı, 3 kez tabela yaptı ve 82.260 TL
kazanç elde etti. I.İnönü (G3) üçüncüsüdür. Kısrak;
BASINGER (TUR) (d, Vento) 1 yarış kazandı ve 21.500 TL kazanç elde etti.
BOCELLI (TUR) (e, Mujtahid) 1 yarış kazandı, 3 kez tabela yaptı ve 25.375 TL kazanç
elde etti.
Karlovy Vary (TUR) (11, d, Luxor) İdmanda.
3’üncü Anne
SAAFEND (GB) İngiltere’de 4 yarış kazandı, 6 kez plase yaptı ve 49.168 £ kazanç elde etti.
Harada: 9 tay, 9 koşan, 8 kazanan;
BAŞPİLOT (TUR) (e, Bachelor Party) 12 yarış kazandı, 10 kez tabela yaptı ve 311.110 TL
kazanç elde etti. Hızır Reis (G3), Güzel İzmir (G3), F.Lütfü Karaosmanoğlu (G3), Buca
Bld.Bşk. (KV-8/L) ve Abrek (KV-7) galibidir. Aygır.
TONY MONTANA (TUR) (e, Mujtahid) 4 yarış kazandı, 2 kez plase yaptı ve 250.800 TL
kazanç elde etti. II.İnönü (G3), Sadun Atığ (G3) ve Hüsamettin Tamer (KV-8/L) galibidir.
68
At Sahibi
TAŞBEK HARASI
Carson City
Cuvee (USA)
İSİMSİZ
Al Erkek
23.04.2012
Christmas Star
Hayatım Roman (TUR)
(2007)
Roman Art
Just On The Market
68
Mr Prospector
Blushing Promise
Star De Naskra
Carols Christmas
Roman Diplomat
Art Model
Shalford
Evanna’s Pride
CUVEE (USA) (Al, 2001): 2 ve 3 yaşları arasında 9 kez start alıp, 4 birincilik, 2 ikincilik, 1 kez de
üçüncülük elde ederken 402.044 $ ikramiye kazanmıştır. Futurity Stakes (G1), Saratoga Special
Stakes (G2) ve Kentucky Breeder’s Cup Stakes (G3) galibi, Kentucky Cup Sprint Stakes (G3)
ve Matt Winn Stakes (L) ikincisidir. Dixiana Breeder’s Futurity (G1) galibi NOBLE PROMISE,
Solonoway Stakes (G3) galibi ACROSS THE RHINE, (L) galibi tayları CUVEE ENCORKED,
REDS ROUND TABLE, FAIRWAY ROAD yurt dışında; Kraliçe II.Elizabeth (G2) galibi ES ES
RUNNER, I.İnönü (G3) galibi BAL ARISI ülkemizdeki başarılı taylarıdır.
1’nci Anne
Hayatım Roman (TUR) 2 yarış koştu 1 kez üçüncü oldu ve 3.700 TL kazanç elde etti. Harada: 2 tay;
İsimsiz (TUR) (12, e, Cuvee) Söz konusu tay.
2’nci Anne
Just On The Market (IRE) İngiltere’de 1 kez plase yaptı. Harada: 6 tay, 5 koşan, 3 kazanan;
GORDION (TUR) (d, West By West) 3 yarış kazandı, 7 kez tabela yaptı ve 330.420 TL
kazanç elde etti. Nene Hatun (G1), Kocatepe (G3) galibi, Polis Günü (KV-8/L), Nadas
(KV-7) ikincisi, Dişi Tay Deneme (G1) ve Kısrak (G1) üçüncüsüdür. Kısrak;
PRINCE OF PERSIA (TUR) (e, Divine Light) 1 yarış kazandı ve 16.500 TL kazanç elde etti.
PROMENADE (TUR) (e, Royal Abjar) 7 yarış kazandı, 6 kez tabela yaptı ve 201.100 TL
kazanç elde etti. Hüseyin Cesurlar (KV-21) ve (KV-6) galibi, (KV-6) üçüncüsü, (KV-6)
dördüncüsüdür.
WAADI (TUR) (d, Royal Abjar) 2 yarış kazandı, 3 kez tabela yaptı ve 58.000 TL kazanç elde
etti. Kısrak;
MC GILL (TUR) (e, Yonaguska) 1 yarış kazandı, 2 kez tabela yaptı ve 35.300 TL kazanç
elde etti.
Veloce (TUR) (d, Royal Abjar) 3 kez start aldı, 1 kez ikinci oldu ve 5.600 TL kazanç elde etti.
Kısrak;
ROYAL PRIDE (TUR) (d, Rakan) 3 yarış kazandı, 13 kez tabela yaptı ve 138.050 TL
kazanç elde etti.
3’üncü Anne
EVANNA’S PRIDE (GB) İrlanda’da 1 yarış kazandı, 1 kez de dördüncü oldu. Harada: 10 tay, 7
koşan, 5 kazanan;
ELIXIR (IRE) (e, Royal Abjar) 8 yarış kazandı, 11 kez tabela yaptı ve 611.300 TL kazanç
elde etti. Çaldıran (G1), Istanbul (G2), Zühtü Erişen (G3), Yunus Emre (G3) ve
(KV-8/L) galibidir. Aygır.
ISTANBUL (TUR) (e, Royal Abjar) 11 yarış kazandı, 20 kez tabela yaptı ve 528.760 TL
kazanç elde etti. Istanbul (G2), Hikmet Ataman (KV-7), SGMDSB (KV-7), Tünkut
Aksungur (KV-7) galibidir.
ASALET MÜEDDİSİ (IRE) (d, Mukaddamah) 11 yarış koştu, 7 yarış kazandı, 4 kez de
tabela yaptı. Şekerpınar (G3), Tendürek (G3), Süphan (G3) ve (KV-8/L) galibidir.
69
At Sahibi
V.HAKAN KELEŞ
Cryptoclearance
Victory Gallop (CAN)
İSİMSİZ
Doru Dişi
22.03.2012
Victorious Lil
Highness Daughter (FR)
(2000)
Zieten
Highness Lady
69
Fappiano
Naval Orange
Vice Regent
Glass House
Danzig
Blue Note
Cagliostro
Hallig
VICTORY GALLOP (CAN) (Doru, 1995): 2 ve 4 yaşları arasında toplam 17 kez start alıp,
9 birincilik, 5 ikincilik ve 1 kez de üçüncülük elde ederken 3.505.895 $ ikramiye kazandı.
Belmont Stakes (G1), Whitney Handicap (G1), Stephen Foster Handicap (G2), Arkansas Derby
(G2) ve Rebel Stakes (G3) galibi, Kentucky Derby (G1) ve Preakness Stakes (G1) ikincisidir.
Norfolk Stakes (G1) galibi JAYCITO, Jamaica Handikap (G1) galibi PRINCE WILL I AM,
Clasico Entrenadores (G1) galibi WILSON RIDGE, Pennsylvania Derby (G2) galibi ANAK
NAKAL, Del Mar Derby (G2) galibi RENDEZVOUS, Beaumont Stakes (G2) galibi VICTORY
U.S.A, Spring Cup (G2) galibi EISHIN DOVER aygırın yurt dışındaki başarılı temsilcilerinden
bazılarıdır. Karadeniz (G1) galibi WILLPOWER, Hitit (A2) galibi KIRDEMİRKIR, Sadun Atığ
(G3) galibi LUCA BRASI, Süphan (A3) galibi SUWAKO ülkemizdeki başarılı temsilcilerinden
bazılarıdır.
1’nci Anne
HIGHNESS DAUGHTER (FR) 7 yarış kazandı, 12 kez tabela yaptı ve 268.069 TL kazanç
elde etti. Osmangazi (G3) galibi, I.İnönü (G3) ve Kayı (G3) ikincisidir. Harada: 8 tay, 6 koşan,
4 kazanan; DELALKIZ (TUR) (06, d, Pardon) 7 kez start aldı, 1 yarış kazandı, 1 kez de tabela yaptı ve
21.650 TL kazanç elde etti.
Mir Pardon (TUR) (07, e, Pardon) 1 yarış kazandı, 6 kez plase yaptı ve 53.200 TL
kazanç elde etti. Dinçer Cebeci (KV-8/S) üçüncüsüdür.
ÇOKKOLAY (TUR) (08, d, Zorbaz) 2 yarış kazandı, 19 kez tabela yaptı ve 133.500 TL
kazanç elde etti. Çakabey (KV-7) ve (KV-6) üçüncüsüdür. Müessese (TUR) (09, d, Divine Light) 11 yarış koştu.
EKSELANSLARIN KIZI (TUR) (10, d, Zorbaz) 1 yarış kazandı, 11 kez tabela yaptı ve
60.600 TL kazanç elde etti.
Never Look Back (TUR) (11, d, Lion Heart) 2 kez koştu, üçüncü oldu ve 6.900 TL kazanç
elde etti.
İsimsiz (TUR) (12, d, Victory Gallop) Söz konusu tay.
2’nci Anne
HIGHNESS LADY (GER) Almanya’da 3 yarış kazandı, 329.100 DM kazanç elde etti. Preis
der Diana - Deutsches Stuten Derby, (G2) ve Preis der Spiel-banken des Landes (G3) galibi,
Furstenberg-Rennen (G3), Ludwig Goebels-Erinnerungs-rennen (G3), Bonnfinanz Fruhjahrs
Stuten Preis, (L) ikincisidir. Harada: 11 tay, 11 koşan, 9 kazanan;
TEUTONIC LASS (IRE) (d, Night Shift) 2 yarış kazandı, 7 kez plase yaptı. Kısrak;
MEGA BUCKS (TUR) (e, Zieten) 9 yarış kazandı, 52 kez tabela yaptı ve 489.030 TL
kazanç elde etti. Fehmi Simsaroğlu (G3) galibidir
COCONUT (TUR) (d, Unaccounted For) 6 yarış kazandı, 19 kez tabela yaptı ve
347.400 TL kazanç elde etti. Dr. Özcan Kızılkaya (KV-8/L) galibi, Nenehatun (G1)
ikincisi, Preveze (KV-9/L) ve (G3) üçüncüsüdür.
Hope The Best (IRE) (e, Alzao) Almanya’da 2 yarış kazanmıştır ve Preis Vom Niederr Hein (L) ikincisidir.
70
At Sahibi
YAVUZ VİDİNLİ
Soviet Star
Pressing (IRE)
ESPANYOL
Doru Erkek
11.02.2012
Rafif
Himalaye (TUR)
(2005)
My Volga Boatman
Himaye
70
Nureyev
Veruschka
Riverman
Reves Celestes
Riverman
Belle Sorella
Ghathanfar
Güvercin
PRESSING (IRE) (Doru, 2003) 2 ve 7 yaşları arasında 43 kez start alıp 13 yarış kazandı, 18
kez plase yaptı ve 2.762.107 $ kazanç elde etti. Premio Roma (G1), Bayerisches Zuchtrennen
(G1), 3 kez Topkapı Koşusu (G2), Premio Ribot (G2), Premio Carlo Vittadini (G2)(iki kez),
Premio Federico Tesio (G3), Premio Ambrosiano (G3) galibi, Preis Bayerisches Zuchtrennen
(G1), Premio Presidente Della Republica (G1)(iki kez), Sandown Mile (G2), Premio Emanuele
Filiberto (L), Premio Del Dado (L), Premio Guiseppe de Montel (L) ikincisi, Premio Presidente
Della Republica (G1), Premio Ribot (G2), Gran Premio d’Italia (L) üçüncüsüdür. İlk jenerasyon
tayları 2014 yılında pistlerde olacaktır.
1’nci Anne
HİMALAYE (TUR) 3 yarış kazandı, 12 kez tabela yaptı ve 120.350 TL kazanç elde etti.
(KV-6) ikincisi, (KV-7) üçüncüsüdür. Harada: 3 tay;
Win Fearless (TUR) (11, e, Win River Win) İdmanda.
Espanyol (TUR) (12, e, Pressing) Söz konusu tay.
2’nci Anne
HİMAYE (TUR) 9 yarış kazandı, 28 kez tabela yaptı ve 94.432 TL kazanç elde etti. (KV-6)
ikincisi, (KV-7) dördüncüsüdür. Harada: 8 tay, 6 koşan, 4 kazanan;
Private Protection (TUR) (d, Private Tender) 5 yarış kazandı, 10 kez tabela yaptı ve
197.300 TL kazanç elde etti. Konak Belediye Bşk. (KV-8/L) ikincisi, İsimsiz (G3) ve
(KV-8/L) üçüncüsüdür. Kısrak.
HİMALAYE (TUR) (d, My Volga Boatman) Bakınız 1’nci Anne.
EYRIE (TUR) (d, Eagle Eyed) 2 yarış kazandı, 5 kez tabela yaptı ve 69.500 TL kazanç
elde etti. (KV-6) ikincisidir.
SPONGE TEXT (TUR) (e, River Special) 5 yarış kazandı, 8 kez tabela yaptı ve 99.650 TL
kazanç elde etti.
Kemal Efendi (TUR) (e, Kurtaran) 1 kez üçüncü oldu ve 4.200 TL kazanç elde etti.
3’üncü Anne
Güvercin (TUR) 12 kez plase yaptı. Nene Hatun (G1) dördüncüsüdür. Harada: 9 tay, 7 koşan,
4 kazanan;
KARAYILAN I (TUR) (e, Gerald Martin) 6 yarış kazandı, 15 kez tabela yaptı. Anafartalar
(G3) ve Sonbahar Yaz Handikapı (KV-24/L) galibi, 19 Mayıs (G3) üçüncüsüdür.
Güçlücan (TUR) (e, Robellino) 4 yarış kazandı, 11 kez tabela yaptı. Haliç (KV-21)
galibi, Joe Clarke (KV-8/L) ve Preveze (KV-8/L) ikincisidir.
GÜLAYCIK (TUR) (d, Suivant) 3 yarış kazandı, 3 kez tabela yaptı. (KV-21) üçüncüsüdür.
SARUHANHATUN (TUR) (d, Hoy) 2 yarış kazandı, 9 kez tabela yaptı ve 36.140 TL
kazanç elde etti. (KV-21) dördüncüsüdür. Kısrak;
KUBİHAN (TUR) (e, Islambol) 2 yarış kazandı, 7 kez tabela yaptı ve 84.450 TL
kazanç elde etti. Anadolu Hisarı (KV-22) üçüncüsüdür.
HİMAYE (TUR) (d, Ghathanfar) Bakınız 2’nci Anne.
71
At Sahibi
CEMİLOĞLU HARASI
Rock Of Gibraltar
Mount Nelson (GB)
İSİMSİZ
Doru Erkek
30.03.2012
Independence
Hooplah (GB)
(2003)
Pivotal
La Piaf
71
Danehill
Offshore Boom
Selkirk
Vukon Hope
Polar Falcon
Fearless Revival
Fabulous Dancer
Loon
MOUNT NELSON (GB) (Doru, 2004): 2 ve 4 yaşlarında 9 kez start alıp, 3 birincilik, 1 ikincilik,
2 kez de üçüncülük elde ederken toplam 459.137 £ ikramiye kazandı. Criterium International
(G1) ve Coral-Eclipse Stakes (G1) galibi, Arlington Million (G1) ve Prix Equidia (G3) üçüncüsüdür.
Royal Lodge Stakes (G2) galibi BERKSHIRE, Prix du Calvados (G3) galibi PURR ALONG,
Devon Air Stakes (L) galibi MOHAVE PRINCESS, Pavilion Stakes (L) galibi NINJAGO başarılı
taylarından bazılarıdır.
1’nci Anne
Hooplah (IRE) İngiltere’de 1 yarış koştu. Harada 6 tay, 3 koşan, 2 kazanan;
SWITCHBACK (GB) (08, e, Medicean) İngiltere’de 1 yarış kazandı, 4 kez plase yaptı ve
5.758 £ kazanç elde etti.
HOOP (GB) (09, d, Dutch Art) Yünanistan’da 1 yarış kazandı, 1 kez plase yaptı.
Give Me Everything (GB) (10, d, Medicean) Koşmadı.
Atlantic Sea (GB) (11, e, Medicean) İrlanda’da 3 kez tabela yaptı ve 4.780 £ kazanç elde
etti.
İsimsiz (TUR) (12, e, Mount Nelson) Söz konusu tay.
2’nci Anne
LA PIAF (FR) Fransa ve Amerika’da 6 yarış kazandı, 8 kez plase yaptı ve 145.862 £ kazanç
elde etti. Rumson Stakes (L) galibi, Noble Damsel Stakes (G3) ve Omnibus Handikap (L)
ikincisi, Hialeah Breeders’ Cup Handikap (L) ve Monmouth Omnibus Handikap (L) üçüncüsüdür.
Harada: 13 tay, 11 koşan, 7 kazanan;
NITRO (GB) (e, Primo Dominie) 9 yarış kazandı, 22 kez tabela yaptı ve 483.430 TL
kazanç elde etti. İsimsiz (G3), Osman Kapani (KV-8/L), Hüsamettin Tamer
(KV-8/L), Fuar (KV-8/L), Mehmet Kemal Karamehmet (KV-8/L), Ferit Tanaçan
(KV-8/L) ve At Yarışı Yazarları Derneği (KV-6) galibi, F.Lütfü Karaosmanoğlu (G3),
Kocatepe (G3), Atıf Esenbel (G3), Marmara (G3), İzmir Byş.Bld. (G3), Fuar
(KV-8/L), Seyfi Çınar (KV-8/L), Cihangir (KV-7), Burhan Şenemgen (KV-7) ve Erol
Karasu (KV-7) ikincisidir. Aygır.
MERLIN’S DANCER (GB) (i, Magic Ring) İngiltere’de 7 yarış kazandı, 10 kez plase yaptı ve
102.796 £ kazanç elde etti.
GILDED DANCER (GB) İngiltere’de 4 yarış kazandı, 5 kez plase yaptı ve 46.060 £ kazanç
elde etti.
3’üncü Anne
LOON (FR) Fransa’da 4 yarış kazandı. Prix de la Porte de Passy (L) galibi, Prix de Strasburg
(L) ikincisi ve Prix de Bellevue (L) üçüncüsüdür. Harada: 12 tay, 9 koşan, 7 kazanan;
GOLDEN APPLES (IRE) (d, Pivotal) İngiltere ve Amerika’da 6 yarış kazandı. Yellow
Ribbon Stakes (G1), Del Mar Oaks (G1), Beverly D Stakes (G1), Las Palmas Handikap
(G2) ve Santa Anita Handikap (G2) galibidir. Kısrak;
HABAYA (USA) (d, Storm Cat) Amerika’da 2 yarış kazandı, 1 kez ikinci oldu ve
135.000 $ kazanç elde etti. Miesque Stakes (G3) galibidir.
72
At Sahibi
SELÇUK SAN
Cherokee Run
Yonaguska (USA)
İSİMSİZ
Doru Erkek
03.03.2012
Martial Spook
Indestructible (TUR)
(2005)
Marlin
Floria
72
Runaway Groom
Cherokee Dame
Silver Ghost
Homewrecker
Sword Dance
Syrian Summer
Petorius
Candle Hill
YONAGUSKA (USA) (Doru, 1998): 2 ve 4 yaşları arasında 18 kez start almış, 6 birincilik,
ve 1 ikincilik, 5 kez de üçüncülük elde ederken 536.355 $ ikramiye kazandı. Hopeful Stakes
(G1), Hutcheson Stakes (G2), Fall Highweight Handikap (G2), Sport Page Handikap (G3)
ve Flash Stakes (L) galibi, Sanford Stakes (G2) ikincisi, Champagne Stakes (G1), Forest Hills
Handikap (G2), Hollywood Prevue Stakes (G3), Swale Stakes (G3) ve Lafayette Stakes (G3)
üçüncüsüdür. Kore’de (G1) galibi TOUGH WIN, Illinois Derby (G2) galibi MUSKET MAN,
Carry Back Stakes (G2) galibi COFFEE BOY, General George Handikap (G2) galibi YAWANNA
TWIST, Fall Highweight Handikap (G3) galibi CHEROKEE COUNTRY, Excelsior Stakes (G3)
galibi MARILYN’S GUY yurt dışında başarılı yavrularından bazılarıdır. Ülkemizde ilk jenerasyon
tayları içinde LASER GIRL, MY KONOS, MC GILL, BABYGUSKA, DİLEĞİN KIZI, PERVİNİM yarış
kazanan isimlerdir.
1’nci Anne
Indestructible (TUR) 4 yarış koştu. Harada: 4 tay;
Rosary (TUR) (10, d, Bin AJwaad)
Lithium (TUR) (11, d, Yonaguska) İdmanda.
İsimsiz (TUR) (12, e, Yonaguska) Söz konusu tay.
2’nci Anne
Floria (IRE) 6 yarış koştu. Harada: 9 tay, 8 koşan, 5 kazanan;
INDESATCHEL (IRE) (e, Danehill Dancer) 4 yarış kazandı, 5 kez plase yaptı ve
229.761 £ kazanç elde etti. Greenham Stakes (G3), Tetrarch Stakes (G3) ve
Loughbrown Stakes (L) galibi, Poule d’Essai des Poulains (G1), Blenheim Stakes (L)
ikincisi, Anglesey Stakes (G3) ve Round Tower Stakes (G3) üçüncüsüdür. Aygır.
PRINCE OF EULLEUP (TUR) (e, Monashee Mountain) 5 yarış kazandı, 15 kez tabela
yaptı ve 614.100 TL kazanç elde etti. Başbakanlık (G1), İstanbul Byş. Bld. (G3),
Celalettin Çubukçu (KV-8/L) ve Ümit Yaşar Oğuzcan (KV-6) galibi; Sedat Özcan
(KV-7) ikincisi; Fatih Sultan Mehmet (G1), İsmet İnönü (G2), (G3), Niyazi Polatyar (KV-8/L), Yaz Handikapı (KV-24/L), Seyfi Çınar (KV-7) üçüncüsüdür. Aygır.
TURUNÇ (IRE) (d, Danehill Dancer) 1 yarış kazandı, 14 kez tabela yaptı ve 38.235 TL
kazanç elde etti. Kısrak;
Bosphorus Queen (IRE) (d, Sri Pekan) İrlanda’da 4 yarış koştu, bir ikincilik iki
üçüncülük yaptı ve 7.071 £ kazanç elde etti. Golden Fleece St.(L) üçüncüsüdür.
SUBCONTRACTOR (IRE) (e, Fasliyev) 1 yarış kazandı, 6 kez tabela yaptı ve 33.350
TL kazanç elde etti.
HI CANIM (TUR) (e, Strike The Gold) 1 yarış kazandı, 1 ikincilik yaptı ve 27.700 TL
kazanç elde etti.
ESMERBAL (TUR) (d, Okawango) 1 yarış kazandı, 6 kez tabela yaptı ve 57.900 TL
kazanç elde etti.
Sezgi Hanım (TUR) (d, Mountain Cat) Koşmadı. Kısrak;
KONKRİT (TUR) (10, e, Sri Pekan) 3 yarış kazandı, 6 kez tabela yaptı ve 110.000 TL
kazanç elde etti.
73
At Sahibi
GÖKBEN GÜÇLÜ
Deploy
Velociraptor (GB)
WINTER QUEEN
Doru Dişi
24.02.2012
Carly B
Indian Green (TUR)
(2007)
Green Gonen
Lakshmi
73
Shirley Heights
Slightly Dangerous
Commanche Run
Les Sylphides
Green Tune
Ovada
Barathea
Hasanati
VELOCIRAPTOR (GB) (Doru, 1996): 3 ve 6 yaşları arasında 29 kez start alıp 16 birincilik, 8
ikincilik, 3 üçüncülük ve 1 kez de dördüncülük elde ederken 774.820 TL ikramiye kazandı. 19
Mayıs (G2) (2 kez), Lara (G2), Adana Bş.Bld.Bşk.lığı (G3) (2 kez), Zühtü Erişen (G3), Vehbi
Koç (G3) ve Misis (G3) galibi olan safkan, Polis (G2) ikincisi, Celal Bayar (G2) ve İsmet İnönü
(G3) üçüncüsüdür. Bugüne dek start alan 46 tayından 26’sı yarış kazanmayı başaran aygırın en
başarılı temsilerinden bazıları; Sadun Atığ (G3) galibi AYDIN ABİ, (G2) galibi VELO CROWN,
Kayı (G3) galibi MISS BEBEK, Karayel (KV-8/L) galibi YUNUSEFE, Başkent (G3) üçüncüsü
Precious Pearl, ve Dişi Tay Deneme (G1) dördüncüsü Sam Girl’dür.
1’nci Anne
INDIAN GREEN (TUR) 1 yarış kazandı, 4 kez tabela yaptı ve 33.650 TL kazanç elde etti.
Harada: 2 tay;
Winter Queen (TUR) (12, d, Velociraptor) Söz konusu tay.
2’nci Anne
LAKSHMI (TUR) 1 yarış kazandı, 5 kez tabela yaptı ve 39.620 TL kazanç elde etti. Harada: 6
tay, 4 koşan, 4 kazanan;
Last Poet (TUR) (e, Galetto) 5 yarış kazandı, 33 kez tabela yaptı ve 314.825 TL
kazanç elde etti. İznik (KV-7) ikincisi, Karagöz Hacivat (KV-8/L) üçüncüsüdür.
INDIAN LILY (TUR) (d, Islambol) 4 yarış kazandı, 5 kez tabela yaptı ve 93.850 TL
kazanç elde etti.
GREEN SARI (TUR) (d, Green Gönen) 1 yarış kazandı, 10 kez tabela yaptı ve 76.250 TL
kazanç elde etti.
3’üncü Anne
HASANATI (FR) Fransa’da 2 yarış kazandı, 2 kez dördüncü oldu ve 34.148 € kazanç elde
etti. Prix Joubert (L) galibidir. Harada: 10 tay, 8 koşan, 4 kazanan;
Haimonnous (FR) (d, Anabaa) Fransa’da 1 yarış kazandı, 3 kez plase yaptı ve 39.991
€ kazanç elde etti. Criterium du Fonds Europeen de l’Elevage (L) üçüncüsüdür.
SUMMER DANCE (FR) (d, Machiavellian) 2 yarış kazandı, 1 kez ikinci oldu ve 34.911 €
kazanç elde etti. Kısrak;
Summer Princesse (FR) (d, Desert Prince) Fransa’da 4 yarış kazandı, 5 kez plase
yaptı ve 55.840 € kazanç elde etti. Prix Miss Satamixa (L) ikincisidir.
Schicky Micky (FR) (d, Testa Rossa) Fransa’da 5 yarış koştu. Kısrak;
Final Destination (FR) (e, Way Of Light) Fransa’da 2 yarış kazandı, 2 kez üçüncü
oldu ve 45.400 € kazanç elde etti. Prix de Californie (L) ve Prix de Pontarme (L)
üçüncüsüdür.
BAGDADİ (TUR) (e, Galetto) 2 yarış kazandı, 12 kez tabela yaptı ve 80.480 TL kazanç
elde etti.
High Class (TUR) (d, Always A Classic) Koşmadı. Kısrak;
Jim Beam (TUR) (d, Bin Ajwaad) 4 kez tabela yaptı ve 12.000 TL kazanç elde etti.
74
At Sahibi
VEFA HARASI
Sadlers Wells
Powerscourt (GB)
İSİMSİZ
Doru Dişi
12.03.2012
Rainbow Lake
Infinity (TUR)
(2004)
Common Grounds
Fantasy Flyer
74
Northern Dancer
Fairy Bridge
Rainbow Quest
Rockfest
Kris
Sweetly
Lear Fan
Godetia
POWERSCOURT (GB) (Doru, 2000): 2 ve 5 yaşlarında 21 kez start alıp, 5 birincilik, 6 ikincilik,
3 üçüncülük elde ederken 1.068.674 £ ikramiye kazandı. Arlington Million (G1), Tattersalls Gold
Cup (G1) ve Great Voltigeur Stakes (G2) galibi, Racingpost Trophy (G1), Prine Of Wales’ Stakes
(G1), Grosser Dallmayr (G1) ve Scottish Derby (G1) ikincisi, Breeders’ Cup Turf (G1), Irish
Champion Stakes (G1) ve Irish St Leger (G1) üçüncüsüdür. Şili Derby (G1) galibi EL FARRERO
, Moyglere Stud Stakes (G1) galibi TERMAGANT, Classico Polla de Potrillos (G1) galibi MR.
DANY yurt dışında başarılı taylarından bazıları; Ülkemizde 2013 yılında 2 yaşlı olarak Ulubat (A3)
galibi İPEK SU, TYAYSD İst.Yearling Satışı (A3) ikincisi CRYSTAL CLEAR, SİAY ve SAH DER (G2)
üçüncüsü ASCELLA başarılı taylarından bazılarıdır.
1’nci Anne
Infinity (TUR) Koşmadı. Harada: 4 tay, 2 koşan, 2 kazanan;
MON QUEEN (TUR) (09, d, Native Procida) 2 yarış kazandı, 7 kez tabela yaptı ve
100.900 TL kazanç elde etti. Karayel (KV-6) galibi, SOREC (KV-6) üçüncüsüdür.
TRINITY (TUR) (10, e, Bosporus) 1 yarış kazandı, 1 kez dördüncü oldu ve 33.600 TL
kazanç elde etti.
İsimsiz (TUR) (12, d, Powerscourt) Söz konusu tay.
2’nci Anne
Fantasy Flyer (USA) Koşmadı. Harada: 12 tay, 8 koşan, 6 kazanan;
WOLF’S SON (TUR) (e, Wolf) 17 yarış kazandı, 11 kez tabela yaptı ve 1.475.060 TL
kazanç elde etti. Başbakanlık (G1), Yıldırım Beyazid (G3), Sahir Kurutluoğlu (G3),
Fetih (G3), Horse Racing Ireland (G3), Piri Reis (G3), William Giraud (G3), Kubilay
(G3) ve Güzel İzmir (G3) galibi, Cumhurbaşkanlığı (G1), Türkiye Jokey Kulübü (G1),
İsmet İnönü (G2), Büyük Taarruz (G2) ve 9 Eylül (G3) ikincisi ve Sait Akson (G3)
üçüncüsüdür.
FLIERS FANTASY (TUR) (e, Lahib) 13 yarış kazandı, 22 kez tabela yaptı ve
940.464 TL kazanç elde etti. Ent. İstanbul (G2), Atıf Esenbel (G3), Ethem Menderes
(G3), Yunus Emre (G3) galibi, Fatih Sultan Mehmet (G2) ve Fikret Yüzatlı (G3)
ikincisi, TRT (G2) dördüncüsüdür. Aygır.
DISTANT FLIGHT (TUR) (e, Distant Relative) 13 yarış kazandı, 17 kez tabela yaptı
ve 814.450 TL kazanç elde etti. Dünya Vet.He.Günü (A3), Polis Günü (KV-8/L),
Flying Star (KV-24/L), Sadık Eliyeşil (KV-8/S), Atıf Er (KV-8/S), Tünkut Aksungur
(KV-6), Prof.Dr.Akın Finci (KV-6), Dr.Seferof (KV-7) ve Nejat Vehbi Özgece (KV-6)
galibi, TSYD (KV-8/S) ve Orhan Meker (KV-18/L) ikincisi, Kocatepe (G3) ve Tali
Çalbatur (G3) üçüncüsüdür.
GIANT STEP (TUR) (d, Strike The Gold) 7 yarış kazandı, 14 kez tabela yaptı ve
203.340 TL kazanç elde etti. (KV-6) üçüncüsüdür.
TEXAS TEA (TUR) (d, Common Grounds) 2 yarış kazandı, 1 kez ikinci oldu ve 56.420
TL kazanç elde etti. (KV-6) galibidir. Kısrak.
75
Soviet Star
Pressing (IRE)
KUTİ
Doru Erkek
11.01.2012
75
At Sahibi
ALİ KUT KUTNAK
Rafif
Jive (TUR)
(2006)
Sun Music
Tenderly
Nureyev
Veruschka
Riverman
Reves Celestes
Sadlers Wells
Golden Opinion
Private Tender
Şiirden
PRESSING (IRE) (Doru, 2003) 2 ve 7 yaşları arasında 43 kez start alıp 13 yarış kazandı, 18
kez plase yaptı ve 2.762.107 $ kazanç elde etti. Premio Roma (G1), Bayerisches Zuchtrennen
(G1), 3 kez Topkapı Koşusu (G2), Premio Ribot (G2), Premio Carlo Vittadini (G2)(iki kez),
Premio Federico Tesio (G3), Premio Ambrosiano (G3) galibi, Preis Bayerisches Zuchtrennen
(G1), Premio Presidente Della Republica (G1)(iki kez), Sandown Mile (G2), Premio Emanuele
Filiberto (L), Premio Del Dado (L), Premio Guiseppe de Montel (L) ikincisi, Premio Presidente
Della Republica (G1), Premio Ribot (G2), Gran Premio d’Italia (L) üçüncüsüdür. İlk jenerasyon
tayları 2014 yılında pistlerde olacaktır.
1’nci Anne
Jive (TUR) 5 kez tabela yaptı ve 17.500 TL kazanç elde etti. Harada: 2 tay;
Kuti (TUR) (12, e, Pressing) Söz konusu tay.
2’nci Anne
Tenderly (TUR) 1 yarış koştu. Harada: 8 tay, 6 koşan, 2 kazanan;
Kutbey (TUR) (e, Strike The Gold) 5 yarış kazandı, 11 kez tabela yaptı ve 331.046 TL
kazanç elde etti. (KV-6) galibi, Fetih (G3) ve Prof.Aziz Ergin (KV-7) ikincisi, Boğaziçi
(G2) ve Niyazi Polatyar (KV-8/L) üçüncüsüdür.
Dixie Land (TUR) (e, Sun Music) 8 yarış kazandı, 24 kez tabela yaptı ve 314.830 TL
kazanç elde etti. (KV-7) galibi, Ekrem Kurt (KV-8/L) üçüncüsüdür.
Jive (TUR) (d, Sun Music) Bakınız 1’nci Anne
Nigo (TUR) (d, Marlin) 3 kez tabela yaptı ve 13.600 TL kazanç elde etti.
Haspa (TUR) (d, Red Bishop) 1 kez dördüncü oldu. Kısrak.
3’üncü Anne
Şiirden (TUR) Koşmadı. Harada: 14 tay, 13 koşan, 8 kazanan;
HOT JAZZ (TUR) (e, Sun Music) 15 yarış kazandı, 42 kez tabela yaptı ve 589.890 TL
kazanç elde etti. Prof.Kazım Köylü (G3) galibi, Lara (G2) ve (KV-7) ikincisi, Yeşil
Bursa (G3), Lara (G2), Hızır Reis (G3), Prof.Kazım Köylü (G3) ve Buca Bld. Bşk.
(KV-8/L) üçüncüsüdür.
Çiftçioğlu (TUR) (e, Arslan) 1 yarış kazandı, 9 kez tabela yaptı. Anafartalar (G3)
üçüncüsüdür.
Lady Star (TUR) (d, Eastern Star) 2 kez tabela yaptı. Burhan Karamehmet (KV-8/L)
dördüncüsüdür.
BIJOU (TUR) (e, Eastern Star) 7 yarış kazandı, 17 kez tabela yaptı. (KV-6) ikincisidir.
KAŞKA (TUR) (d, Barnato) 5 yarış kazandı, 12 kez tabela yaptı.
YAVRUKUŞ (TUR) (d, Barnato) 2 yarış kazandı, 5 kez plase yaptı. Kısrak;
EXECUTIVE (TUR) (e, Bosporus) 3 yarış kazandı, 8 kez tabela yaptı ve 137.000 TL
kazanç elde etti. (KV-21) ikincisidir.
SADE KAHVE (TUR) (d, Velociraptor) 1 yarış kazandı, 5 kez tabela yaptı ve 38.550 TL
kazanç elde etti.
CRACKEN (TUR) (e, Velociraptor) 1 yarış kazandı, 2 kez ikinci oldu ve 41.000 TL
kazanç elde etti.
76
Soviet Star
Pressing (IRE)
İSİMSİZ
Doru Dişi
20.04.2012
76
At Sahibi
BEGÜM ATMAN KARATAŞ
Rafif
Kaluga (TUR)
(2004)
Pennine Walk
Sun Glow
Nureyev
Veruschka
Riverman
Reves Celestes
Persian Bold
Tifrums
Kalaglow
Zanubia
PRESSING (IRE) (Doru, 2003) 2 ve 7 yaşları arasında 43 kez start alıp 13 yarış kazandı, 18
kez plase yaptı ve 2.762.107 $ kazanç elde etti. Premio Roma (G1), Bayerisches Zuchtrennen
(G1), 3 kez Topkapı Koşusu (G2), Premio Ribot (G2), Premio Carlo Vittadini (G2)(iki kez),
Premio Federico Tesio (G3), Premio Ambrosiano (G3) galibi, Preis Bayerisches Zuchtrennen
(G1), Premio Presidente Della Republica (G1)(iki kez), Sandown Mile (G2), Premio Emanuele
Filiberto (L), Premio Del Dado (L), Premio Guiseppe de Montel (L) ikincisi, Premio Presidente
Della Republica (G1), Premio Ribot (G2), Gran Premio d’Italia (L) üçüncüsüdür. İlk jenerasyon
tayları 2014 yılında pistlerde olacaktır.
1’nci Anne
Kaluga (TUR) 4 yarış kazandı, 10 kez tabela yaptı ve 164.430 TL kazanç elde etti. Dünya
Gıda Günü (KV-7) galibi, Ankara Koşusu (G1) dördüncüsüdür. Harada: 3 tay, 1 koşan;
Dasara (TUR) (11, d, Divine Light) 1 yarış koştu.
İsimsiz (TUR) (12, d, Pressing) Söz konusu tay.
2’nci Anne
SUN GLOW (TUR) 10 yarış kazandı, 21 kez tabela yaptı. Sadun Atığ (KV-8/), Prens Halim
Said (KV-8/L), Nadas (KV-7), Onyx II (KV-7), Karayel (KV-7) ve Nafiz Şenbiz (KV-6) galibi,
Osmangazi (G3), Sahir Kurutluoğlu (KV-8/L) ve Pansiyon Hara (KV-7) ikincisidir. Harada: 9
tay, 8 koşan, 6 kazanan;
SIERRA (TUR) (d, Pennine Walk) 6 yarış kazandı, 16 kez tabela yaptı ve 263.320 TL
kazanç elde etti. (KV-8/L) galibi, SİAY ve SAH Der. (G2) ve (KV-7) ikincisi, (KV-7)
ve (KV-6) üçüncüsüdür.
SUN PATCH (TUR) (e, Bold Pilot) 2 yarış kazandı, 5 kez tabela yaptı ve 101.100 TL
kazanç elde etti. (KV-8/L) galibi, (KV-8/L) ikincisi, (KV-7) üçüncüsüdür.
Kaluga (TUR) (d, Pennine Walk) Bakınız 1’nci Anne.
SUN FLOWER (TUR) (e, Knight Line Dancer) 2 yarış kazandı, 8 kez tabela yaptı ve
17.690 TL kazanç elde etti. (KV-7) dördüncüsüdür.
3’üncü Anne
ZANUBIA (GB) İngiltere’de 1 yarış kazandı, 1 kez ikinci oldu.
SUN GLOW (TUR) (d, Kalaglow) Bakınız 2’nci Anne.
CRONK’S DOMINION (GB) (d, Dominion) İngiltere’de 1 yarış kazandı.
4’üncü Anne
RUSSIAN PRINCESS (GB) 2 yaşında 1 yarış koştu ve kazandı.
PADDY’S PRINCESS (IRE) (d, St Paddy) Fransa’da 7 yarış kazandı, 3 kez plase yaptı
ve 57.503 € kazanç elde etti. Prix de la Grotte (G3) galibidir. Kısrak;
KNOCKANDO (GB) (e, Kalaglow) İngiltere’de 5 yarış kazandı, 2 kez plase yaptı.
September Stakes (G3) galibidir.
Tebaldi (GB) (d, Astec) İngiltere’de 2 yarış kazandı. Oaks Trial (G3) üçüncüsüdür.
77
At Sahibi
İLHAN GÜÇLÜ
Lend A Hand
Bors (TUR)
STAR OF ROCK
Doru Erkek
27.03.2012
Semence D’Or
Kaya Busesi (TUR)
(2006)
Green Gönen
Aloha II
77
Great Commotion
Janaat
Kaldoun
Source D’Orezza
Green Tune
Ovada
Barbar
Cleopatra
BORS (TUR) (Doru, 2003): 2 ve 6 yaşları arasında 23 kez start almış, 5 birincilik, 1 ikincilik ve
6 üçüncülük elde ederken 445.400 TL ikramiye kazanmıştır. Necip Fazıl Kısakürek (G3) galibi,
Gazi Koşusu (G1), Cumhurbaşkanlığı (G1), Fevzi Çakmak (G2), Fetih (G3) ve Ankara Byş.Bld.
(G3) üçüncüsüdür. Tayları 2013 yılında start almaya başlamış olup LADY BORS 2 yarış kazanan
ilk tayıdır.
1’nci Anne
KAYA BUSESİ (TUR) 8 yarış kazandı, 12 kez tabela yaptı ve 543.500 TL kazanç elde etti.
SIAYSD (G2), Prof. Tevfik Başer (G3) ve (KV-8/L) galibi, Kraliçe II. Elizabeth (G2), ve I.İnönü
(G3) ikincisi, (KV-8/L) üçüncüsüdür. Harada: 2 tay;
Star Of Rock (TUR) (12, e, Bors) Söz konusu tay.
2’nci Anne
ALOHA II (TUR) 6 yarış kazandı, 12 kez tabela yaptı. Harada: 13 tay, 11 koşan, 7 kazanan;
KAYA BUSESİ (TUR) (d, Green Gönen) Bakınız 1’nci Anne.
Kahraman Denizci (TUR) (e, Sea Hero) 15 yarış kazandı, 39 kez tabela yaptı ve
467.890 TL kazanç elde etti. Orhan Meker (KV-18/L) dördüncüsüdür.
KAFKASLI (TUR) (e, Green Gönen) 8 yarış kazandı, 19 kez tabela yaptı ve
655.050 TL kazanç elde etti. Süphan (A3), Elazığ Bld.Bşk. (A3), İsimsiz (A3),
Çukurova Bld.Bşk. (KV-8/L) ve (KV-8/L) galibi, Kayı (A2), Diyarbakır Karpuz Fest.
(A3), (KV-8/L) ve Yusuf Dikman (KV-7), Dinçer Cebeci (KV-8/L) ikincisidir.
GALOHA (TUR) (d, Galetto) 3 yarış kazandı, 9 kez tabela yaptı ve 114.850 TL
kazanç elde etti. Fuar (KV-7) galibidir.
TRIUMPH (USA) (d, Beretta) 1 yarış kazandı, 1 kez ikinci oldu ve 16.100 TL kazanç
elde etti. Kısrak;
ROI DE TREFLE (TUR) (e, River Special) 5 yarış kazandı, 13 kez tabela yaptı ve
232.850 TL kazanç elde etti. Zeki Sertol (KV-21) ikincisi, Utku Doğdu (KV-7)
üçüncüsüdür.
3’üncü Anne
CLEOPATRA (GB) 15 yarış kazandı, İstanbul (G2) galibidir. Harada: 15 tay, 15 koşan, 10
kazanan;
TOMMA HAWK (e, Barbar) 11 yarış kazandı, 20 kez tabela yaptı ve 482.025 TL kazanç
elde etti. Konak Belediye Başkanlığı (KV-8/L), At Yarışı Yazarları Derneği (KV-6) ve
Hasan Adalı (KV-7) galibi, Atıf Esenbel (G3) ikincisi, Vehbi Koç (G3) üçüncüsüdür.
ASOS (TUR) (d, Gold Guard) 20 yarış kazandı, 42 kez tabela yaptı. (KV-22) ve
(KV-21) ikincisi, İzmir Büyükşehir Belediyesi (G3), (KV-8/L) ve (KV-22)
üçüncüsüdür. Kısrak;
FASCINATION (TUR) (e, Perfect Storm) 3 yarış kazandı, 13 kez tabela yaptı ve
100.650 TL kazanç elde etti. (KV-6) üçüncüsüdür.
BELLISIMA (TUR) (d, Marlin) 7 yarış kazandı ve 162.110 TL kazanç elde etti.
TIAMO (d, Barbar) 1 yarış kazandı, 2 kez tabela yaptı. Kısrak;
PRENS SÖNMEZ (TUR) (e, Sea Hero) 10 yarış kazandı.
78
At Sahibi
AHMET ÖZKAYA
Tale Of The Cat
Lion Heart (USA)
İSİMSİZ
Doru Erkek
21.02.2012
Satin Sunrise
Kitara (TUR)
(2004)
Manila
Tyranno Rex
78
Storm Cat
Yarn
Mr Leader
Logic
Lyphard
Dona Ysidra
Rainbows For Life
Astral Fields
LION HEART (USA) (Al, 2001): 2 ve 3 yaşlarında 10 kez start alıp, 5 birincilik,3 ikincilik elde
ederken 1.390.800 $ ikramiye kazandı. Futurity Stakes (G1), Haskell Invitational Handikap
(G1), Hollywood Prevue Stakes (G3) ve Long Branch Breeders’ Cup Stakes (G3) galibi, Kentucky
Derby (G1), Blue Grass Stakes (G1) ve San Rafael Stakes (G2) ikincisidir. Breeders’ Cup Turf
(G1) galibi DANGEROUS MIDGE, Kentucky Jockey Club Stakes (G2) galibi UNCAPTURED,
Arkansas Derby (G1) galibi LINE OF DAVID, Super Derby (G2) galibi BOURBON COURAGE,
Best Pal Stakes (G2) galibi KNOW MORE, Saratoga Special (G2) galibi KANTHAROS, West
Virginia Derby (G2) galibi SOUL WARRIOR, Best Pal Stakes (G2) galibi AZUL LEON Amerika’da
başarılı taylarındandır. Ülkemizde ise MANOUSH, KING OF ANATOLIAN, MY SONG, SENATOR
AMIDALA başarılı iki yaşlı taylarından bazılarıdır.
1’nci Anne
Kitara (TUR) 5 kez tabela yaptı ve 46.200 TL kazanç elde etti. (KV-6) ikincisidir. Harada: 3 tay;
Temelbeyi (TUR) (11, e, Dehere) İdmanda.
İsimsiz (TUR) (12, e, Lion Heart) Söz konusu tay.
2’nci Anne
TYRANNO REX (IRE) 10 yarış kazandı, 14 kez tabela yaptı ve 311.410 TL kazanç elde etti.
İsimsiz (G2) ve İbrahim Özekinci (KV-7) galibidir. Harada: 7 tay, 4 koşan, 3 kazanan;
Goldrex (TUR) (e, Strike The Gold) 12 yarış kazandı, 20 kez tabela yaptı ve 392.200 TL
kazanç elde etti. Münci Giz (KV-7) ikincisi, Ege Derbisi (A2) ve Abrek (KV-7)
üçüncüsüdür.
Zenda (TUR) (e, West By West) 6 yarış kazandı, 14 kez tabela yaptı ve 195.500 TL kazanç
elde etti. Elazığ ESN.ve SAN. Oda. (KV-7) galibi, SKG Elazığ İl Md. (KV-6) üçüncüsü,
Diyarbakır Karpuz Festivali (A3) dördüncüsüdür.
CATREX (TUR) (06, e, Mountain Cat) 8 yarış kazandı, 25 kez tabela yaptı ve 329.400 TL
kazanç elde etti. Münci Giz (KV-7) ve Aytudor (KV-6) üçüncüsüdür.
Kitara (TUR) (d, Manila) Bakınız 1’nci Anne.
3’üncü Anne
ASTRAL FIELDS (FR) 1 yarış kazandı, 4 kez plase yaptı. Harada: 7 tay, 5 koşan, 5 kazanan;
TYRANNO REX (IRE) (d, Rainbows For Life) Bakınız 2’nci Anne.
Be My Sir (IRE) (e, Be My Native) İspanya’da 2 yarış kazandı. Gran Premio Banesto (L)
üçüncüsüdür.
SHOLDER TO SHOLDER (IRE) (e, College Chapel) 3 yarış kazandı, 11 kez tabela yaptı ve
94.530 TL kazanç elde etti. (KV-6) üçüncüsüdür.
ZOROBABEL (IRE) (e, Common Grounds) Fransa ve İspanya’da 8 yarış kazandı ve 55.707 £
kazanç elde etti.
4’üncü Anne
Asteria (USA) Koşmadı. Harada: 4 tay, 1 kazanan;
Satori (FR) (d, Buckpasser) Koşmadı. Kısrak;
Enlightened Lass (USA) (d, Cutlass) 8 yarış kazandı, Newtown H.kap (L) üçüncüsüdür.
79
At Sahibi
ARZU GÜNEŞ
Night Shift
Bosporus (IRE)
İSİMSİZ
Doru Erkek
27.05.2012
Rain Again
Kıyıkentli (TUR)
(2000)
Mutamanni
Hello Ireland
79
Northern Dancer
Ciboulette
Relko
Collateral
Sadlers Wells
Betty’s Secret
Reference Point
Select Sale
BOSPORUS (IRE) (Al, 1995): 2 ve 7 yaşları arasında 60 kez start almış, 19 birincilik, 16 ikincilik
ve 10 üçüncülük elde ederken 923.428 TL ikramiye kazanmıştır. Adnan Menderes (G2), Int.
İstanbul (G2), Lara (G2), TRT (G2), 9 Eylül (G3), Fevzi Lütfi Karaosmanoğlu (G3) ve Hızır Reis
(G3) kazandığı önemli yarışlardan bazılarıdır. İlk jenerasyon tayları 2006 yılında koşmaya başlayan
aygır, Anafartalar (G1) galibi BELMONT, 19 Mayıs (G2) galibi RAMPOLDİ, 9 Eylül (A3) galibi
BOĞAZİÇİ, Tarık Dinçel (KV-22) galibi PONTIAC, Sadık Giz (KV-8/L) galibi WANHELSING,
M.Niyazi Polatyar (KV-8/L) galibi PERFECTO, (KV-8/L) galibi CAPUCINO, Piri Reis (KV8/L) galibi PUNTACANA, (KV-7) galibi ADİLE TEYZE, Anadolu Ajansı (KV-7) galibi PAŞA
DAYI, (KV-6) galibi BEST TANGO’nun yanı sıra NEW PARTNER, GALACTICA, PUNTACANA,
ZİNCİRBOZAN ve DISTANT RISING gibi başarılı yavruları ile dikkat çekmektedir.
1’nci Anne
Kıyıkentli (TUR) 3 yarış koştu, 1 kez dördüncü oldu. Harada: 5 tay, 4 koşan, 3 kazanan;
LEGEND SAN (TUR) (04, e, Sam Holme) 2 yarış kazandı, 4 kez tabela yaptı ve 44.800
TL kazanç elde etti.
THE LAST PRINCESS (TUR) (06, d, Medya) 1 yarış kazandı, 5 kez tabela yaptı ve 32.850
TL kazanç elde etti.
Action (TUR) (08, d, Centaur) 1 yarış koştu.
TRUE LEGEND (TUR) (11, e, Mountain Cat) 2 yarış koştu, kazandı ve 61.500 TL kazanç
elde etti.
İsimsiz (TUR) (12, e, Bosporus) Söz konusu tay.
2’nci Anne
HELLO IRELAND (GB) Almanya ve İngiltere’de 2 yarış kazandı, 10 kez plase yaptı. Harada: 4
tay, 4 koşan;
Kıyıkentli (TUR) (d, Mutamanni) Bakınız 1’nci Anne.
Yerkabuğu (TUR) (e, Ali-Royal) 2 yarış koştu.
3’üncü Anne
Select Sale (GB) Koşmadı. Harada: 15 tay, 11 koşan, 8 kazanan;
PRIVATE TENDER (GB) (e, Shirley Heights) İngiltere’de 3 yarış kazandı ve 68.108 £
kazanç elde etti. King Edward VII Stakes (G2) galibidir. Aygır.
NOTANOTHER (GB) (d, Inchinor) İngiltere’de 1 yarış kazandı, 8 kez plase yaptı ve
12.492 £ kazanç elde etti.
HYPE (GB) (e, Shirley Heights) Fransa’da 1 yarış kazandı, 1 kez üçüncü oldu ve 12.577
€ kazanç elde etti.
RACHDANE (GB) (d, Polish Precedent) Fransa’da 1 yarış kazandı, 2 kez ikinci oldu ve
18.446 € kazanç elde etti.
Glowing Reference (GB) (d, Reference Point) Koşmadı. Kısrak;
WHITE HOT (GB) (e, Weldnaas) İngiltere ve Amerika’da 11 yarış kazandı, 11 kez
plase yaptı ve 235.301 $ kazanç elde etti. Turf Paradise Derby (L) galibidir.
80
At Sahibi
TAMER KOLDAŞ
Mountain Cat
Golden Sun (TUR)
İSİMSİZ
Doru Dişi
18.04.2012
Sala
Kokoş (TUR)
(2008)
Ekinoks Gulch
Bonanetto
80
Storm Cat
Always Mint
Cryptoclearance
Pearl Bracelet
Thunder Gulch
Rose Crescent
Shareef Dancer
Lucent
GOLDEN SUN (TUR) (Doru, 2002): 2 ve 6 yaşlı olarak 25 kez start almış, 13 birincilik, 4
ikincilik elde ederken 1.094.700 TL ikramiye kazandı. Yavuz Sultan Selim (G1), Sakarya (G2),
Pansiyon Hara (G2), Sahir Kurutluoğlu (G3), William Giraud (G3), Kocatepe (G3), Güzel İzmir
(G3), İzmir Byş.Bld. (G3) ve 9 Eylül (G3) galibi, İstanbul Koşusu (G2), Fehmi Simsaroğlu (G3),
Atıf Esenbel (G3) ve Fikret Yüzatlı (G3) ikincisidir. İbrahim Kirazoğlu (KV-8/L) galibi LITTLE
FACE, (KV-6) galibi SU ÇİÇEĞİ, Muğla (KV-8/L) üçüncüsü BİDEVİ, GOLDEN KING, EFE OĞLUM,
GOLDEN SPRINTER başarılı taylarından bazılarıdır.
1’nci Anne
Kokoş (TUR) 9 yarış koştu. Harada: 2 tay;
İsimsiz (TUR) (12, d, Golden Sun) Söz konusu tay.
2’nci Anne
BONANETTO (TUR) 1 yarış kazandı, 1 dördüncü oldu. Harada: 9 tay, 6 koşan, 2 kazanan;
SON ŞANS (TUR) (e, Bold Bid) 2 yarış kazandı ve 78.890 TL kazanç elde etti.
PATERA (TUR) (e, Bin Ajwaad) 1 yarış kazandı, 9 kez tabela yaptı ve 40.810 TL kazanç
elde etti.
3’üncü Anne
LUCENT (GB) İngiltere’de 7 yarış kazandı. Oaks Trial, Lingfield (G3) galibi, St Simon Stakes
(G3) ikincisi, Princess Royal Stakes, Ascot (G3) üçüncüsüdür. Harada: 11 tay, 10 koşan, 8
kazanan;
GIROLAMO (GB) (e, Shareef Dancer) İtalya’da 6 yarış kazandı ve 65.574 £ kazanç
elde etti. Premio Principe Amedeo (L) ve Premio Villa Borghese (L) galibidir.
BLACK NIGHT I (TUR) (e, Rakan) 1 yarış kazandı, 3 kez plase yaptı.
Bouffant (GB) (d, High Top) İngiltere’de 4 kez plase yaptı. Kısrak;
HIGH TATRA (IRE) (i, Polish Patriot) İngiltere’de 6 yarış kazandı, 2 kez plase yaptı ve
28.415 £ kazanç elde etti.
PETRULA (GB) (i, Tagula) İngiltere’de düz ve engelli koşularda 4 yarış kazandı, 16 kez
plase yaptı ve 71.487 £ kazanç elde etti.
Crimbourne (GB) (d, Mummy’s Pet) İngiltere’de 3 kez plase yaptı. Kısrak;
BREAKING SHADOW (IRE) (i, Danehill Dancer) İngiltere’de düz ve engelli koşularda 5
yarış kazandı, 12 kez plase yaptı ve 47.815 £ kazanç elde etti.
SONIC LORD (GB) (e, Final Straw) İngiltere’de 3 yarış kazandı, 3 kez plase yaptı ve
8.397 £ kazanç elde etti.
4’üncü Anne
LUCASLAND (GB) İngiltere’de 8 yarış kazandı. July Cup (G1) ve Diadem Stakes (G2) galibi,
Nunthorpe Stakes (G1) ikincisidir. Harada: 8 tay, 6 koşan, 2 kazanan;
Luckhurst (GB) (d, Busted) Koşmadı. Kısrak;
STUMPED (GB) (d, Owen Anthony) Child Stakes (G3) galibidir. Kısrak;
SONIC LADY (USA) (d, Nureyev) İrlanda 1000 Guineas (G1), Sussex Stakes (G1)
ve Prix du Moulin (G1) galibidir.
81
At Sahibi
CEMİLOĞLU HARASI
Cryptoclearance
Victory Gallop (CAN)
İSİMSİZ
Al Erkek
05.03.2012
Victorious Lil
La Bamboocha (IRE)
(2002)
King Of Kings
Check Bid
81
Fappiano
Naval Orange
Vice Regent
Glass House
Sadlers Wells
Zummerudd
Grey Dawn
Delta Bid
VICTORY GALLOP (CAN) (Doru, 1995): 2 ve 4 yaşları arasında toplam 17 kez start alıp,
9
birincilik, 5 ikincilik ve 1 kez de üçüncülük elde ederken 3.505.895 $ ikramiye kazandı. Belmont
Stakes (G1), Whitney Handicap (G1), Stephen Foster Handicap (G2), Arkansas Derby (G2) ve
Rebel Stakes (G3) galibi, Kentucky Derby (G1) ve Preakness Stakes (G1) ikincisidir. Norfolk
Stakes (G1) galibi JAYCITO, Jamaica Handikap (G1) galibi PRINCE WILL I AM, Clasico
Entrenadores (G1) galibi WILSON RIDGE, Pennsylvania Derby (G2) galibi ANAK NAKAL,
Del Mar Derby (G2) galibi RENDEZVOUS, Beaumont Stakes (G2) galibi VICTORY U.S.A,
Spring Cup (G2) galibi EISHIN DOVER aygırın yurt dışındaki başarılı temsilcilerinden bazılarıdır.
Karadeniz (G1) galibi WILLPOWER, Hitit (A2) galibi KIRDEMİRKIR, Sadun Atığ (G3) galibi
LUCA BRASI, Süphan (A3) galibi SUWAKO ülkemizdeki başarılı temsilcilerinden bazılarıdır.
1’nci Anne
La Bamboocha (IRE) Koşmadı. Harada: 4 tay, 3 koşan, 2 kazanan;
Işıksaçan (TUR) (07, d, Hawk Wing) 2 yarış kazandı, 3 kez ikinci oldu ve 149.435 TL
kazanç elde etti. Gold Guard (KV-6) galibi, Tay Deneme (G2) ikincisidir.
Zaca (IRE) (06, d, Danehill Dancer) Fransa’da 2 kez üçüncü oldu.
PERFECT STEPS (TUR) (10, d, Marlin) 1 yarış kazandı ve 15.500 TL kazanç elde etti.
İsimsiz (TUR) (12, e, Victory Gallop) Söz konusu tay.
2’nci Anne
Check Bid (USA) Amerika’da 3 kez dördüncü oldu. Harada: 11 tay, 6 kazanan;
CHECK THE BAND (USA) (e, Dixieland Band) 3 yarış kazandı, 5 kez plase yaptı ve
42.294 £ kazanç elde etti. Blenheim Stakes (L) galibi, Cornwallis Stakes(G3), Railway
Stakes (G3), Topaz Sprint Stakes (L) ve Rochestown Stakes (L) ikincisi, Tower Stakes
(L) üçüncüsüdür.
FIRST AWAY (USA) (e, Skip Away) Amerika’da 4 yarış kazandı, 13 kez plase yaptı ve
43.467 $ kazanç elde etti.
BELLEHOP (USA) (d, Hennessy) Amerika’da 3 yarış kazandı, 1 kez ikinci oldu ve 75.230
$ kazanç elde etti. Kısrak;
GALLON (USA) (i, Victory Gallop) Amerika’da 5 yarış kazandı, 11 kez plase yaptı ve
262.076 $ kazanç elde etti. Washington Thoroughbred Breeders Association Lads
Stakes (L), Tacoma Handikap (L) ve Emerald Downs Derby (L) galibi, Premio
Esmeralda Stakes (L), Gottstein Futurity (L), Forty Niner Stakes (L) ve Budweiser
Handikap (L) ikincisi, Pepsi-Cola Handikap (L), Budweiser Emerald Handikap (L),
Mt. Rainier Handikap (L) ve Governor’s Handikap (L) üçüncüsüdür.
WALLY (USA) (e, Cox’s Ridge) Amerika’da 3 yarış kazandı, 2 kez plase yaptı ve 35.376 $
kazanç elde etti.
3’üncü Anne
Delta Bid (USA) Amerika’da 6 yarış kazandı, 10 kez plase yaptı ve 109.560 $ kazanç elde
etti. Pipin Stakes (L) üçüncüsüdür. Harada: 5 kazanan;
KEY BID (USA) (d, Key To The Mint) Amerika’da 5 yarış kazandı, 11 kez plase yaptı ve
275.046 $ kazanç elde etti. Burlingame Stakes (L) galibidir.
82
At Sahibi
ADA HARASI
Lahib
Flier’s Fantasy (TUR)
İSİMSİZ
Doru Dişi
14.02.2012
Fantasy Flyer
La Danseuse (GB)
(2001)
Groom Dancer
Alik
82
Riverman
Lady Cutlass
Lear Fan
Godetia
Blushing Groom
Featherhill
Targowice
Kaliopi
FLIER’S FANTASY (TUR) (Doru, 1999): 3 ve 8 yaşları arasında toplam 61 kez start alıp,
13 birincilik, 12 ikincilik, 4 üçüncülük ve 6 kez de dördüncülük elde ederken 940.464 TL
ikramiye kazandı. Ent. İstanbul (G2), Atıf Esenbel (G3), Ethem Menderes (G3) (2 kez) ve Yunus
Emre (G3) galibi, Fatih Sultan Mehmet (G1), Fikret Yüzatlı (G3) ve Ethem Menderes (G3)
ikincisi ve TRT (G2) dördüncüsüdür. DIVINE FLIER’S, PANİKLİ, LETAFET, MY BALAM başarılı
taylarından bazılarıdır.
1’nci Anne
La Danseuse (GB) İngiltere’de 1 kez üçüncü oldu. Harada: 6 tay, 4 koşan, 1 kazanan;
Climaxtackledotcom (GB) (05, e, Bahri) İngiltere’de 2 kez plase yaptı.
Le Danseur (GER) (07, e, Avonbridge) Almanya ve Fransa’da 3 kez dördüncü oldu.
LE DIRIGEANT (FR) (09, e, Desert Prince) Fransa’da 1 yarış kazandı, 3 kez plase yaptı ve
12.350 € kazanç elde etti.
Velly A Fendyy (TUR) (10, e, Meshaheer) 3 yarış koştu.
Meram (TUR) (11, d, Unaccounted For) İdmanda.
İsimsiz (TUR) (12, d, Flier’s Fantasy) Söz konusu tay.
2’nci Anne
ALIK (FR) Fransa’da 2 yarış kazandı, 5 kez plase yaptı ve 43.387 € kazanç elde etti. Prix de
Sandringham (G3) galibidir. Harada: 9 kazanan;
GOOFALIK (USA) (e, Lyphard ) Fransa ve Almanya’da 5 yarış kazandı, 12 kez plase
yaptı. Team Trophy der Volksbanken & Raiffeisen, (G2) ve Budweiser International
(G1) galibidir. Aygır.
PICCOLINA ERNESTO (GB) (e, Sadlers Wells) Yünanistan’da 6 yarış kazandı.
VERIDIAN (GB) (i, Green Desert) İngiltere’de düz ve engelli yarışlarda 7 yarış kazandı, 9
kez plase yaptı ve 69.292 £ kazanç elde etti.
KALLIOPINA (FR) (d, Arctic Tern) İtalya’da 2 yarış kazandı. Kısrak;
LADY BI (IRE) (d, Alzao) İtalya’da 5 yarış kazandı, 14 kez plase yaptı ve 139.291 €
kazanç elde etti. Premio Torricola (L) galibidir.
RITMO DE LA NOCHE (IRE) (e, Danehill) İtalya’da 16 yarış kazandı, 25 kez plase yaptı
ve 91.571 € kazanç elde etti.
Rivala (USA) (d, Riverman) Fransa’da 1 kez plase yaptı. Kısrak;
OXAVA (FR) (d, Antheus) Amerika ve Fransa’da 5 yarış kazandı, 9 kez plase yaptı ve
187.719 $ kazanç elde etti. Prix de Flore (G3) galibidir. 3’üncü Anne
KALIOPI (FR) Fransa’da 2 yarış kazandı. Prix Penelope (L) galibidir. Harada: 5 kazanan;
PRINCESSE KAY (FR) (d, Roi Lear) Fransa’da 2 yarış kazandı, 3 kez plase yaptı ve
21.023 € kazanç elde etti. Prix Joubert (L) galibidir. Kısrak.
KALIOPA (FR) (d, Zeddaan) Fransa’da 2 yarış kazandı. Kısrak;
KATOWICE (FR) (e, Targowice) Fransa’da 3 yarış kazandı, 8 kez plase yaptı ve
83.388 € kazanç elde etti. Handicap d’Ete (L) ve Prix de Seine-et-Marne (L) galibi,
Prix du Moulin (G1) üçüncüsüdür.
83
At Sahibi
TAŞBEK HARASI
Sabrehill
Fernando (TUR)
İSİMSİZ
Doru Erkek
28.04.2012
Sarah’s Love
La Vita E Bella (TUR)
(2006)
Sri Pekan
La Bella
83
Diesis
Gypsy Talk
Alleged
Mazaca
Red Ransom
Lady Godolphin
Lil E Tee
Fast Dixie
FERNANDO (TUR) (Al, 1999): 2 ve 6 yaşlı olarak 54 kez start almış, 6 birincilik, 7 ikincilik, 10
kez de üçüncülük elde ederken 809.995 TL ikramiye kazandı. Gazi Koşusu (G1), (KV-8/L)
ve (KV-7) galibi, Fetih (G3), İstanbul Büyükşehir Belediyesi (G3), (KV-9/L) ve (KV-8/L)
ikincisi, Cumhurbaşkanlığı (G1), Mimar Sinan (G3), Eskişehir (G3) ve (KV-8/L) üçüncüsüdür.
Gazi Koşusu dördüncüsü ARCTIC MAN (KV-8/L) ikincisi BUFFA, ARCSAINT, ARASUS,
ARMANDO, VESELISA, ARLYN, AROG ve ARKANSAS aygırın başarılı temsilcilerinden
bazılarıdır.
1’nci Anne
La Vita E Bella (TUR) Koşmadı. Harada: 3 tay, 1 koşan, 1 kazanan;
VESELISA (TUR) (10, d, Fernando) 2 yarış kazandı, 3 kez plase yaptı ve 68.600 TL
kazanç elde etti.
İsimsiz (TUR) (12, e, Fernando) Söz konusu tay.
2’nci Anne
LA BELLA (IRE) 2 yarış kazandı, 8 kez tabela yaptı ve 50.700 TL kazanç elde etti. Harada: 9
tay, 6 koşan, 4 kazanan;
Byzantium (TUR) (e, Roman Art) 2 yarış kazandı, 9 kez tabela yaptı ve 93.700 TL
kazanç elde etti. Kayı Koşusu (KV-10/L) üçüncüsüdür.
BLUE SUN (TUR) (d, Rakan) 1 yarış kazandı, 7 kez tabela yaptı ve 59.900 TL kazanç
elde etti.
EMERALD BEAUTY (TUR) (d, Gold Finger) 1 yarış kazandı, 4 kez tabela yaptı ve 21.000
TL kazanç elde etti.
SHAHBAZ (TUR) (e, Unaccounted For) 1 yarış kazandı, 1 kez üçüncü oldu ve 15.000 TL
kazanç eld etti.
3’üncü Anne
FAST DIXIE (USA) Amerika’da 1 yarış kazandı, 1 kez ikinci oldu ve 7.722 $ kazanç elde etti.
Harada: 2 tay, 2 koşan, 1 kazanan;
LA BELLA (IRE) (d, Lil E Tee) Bakınız 2’nci Anne.
4’üncü Anne
KAZANKINA (IRE) Amerika ve İrlanda’da 6 yarış kazandı, 6 kez plase yaptı ve 103.422 $
kazanç elde etti. Penelope Stakes (G3) galibi, Pretty Poly Stakes (G2) ve Mardi Gras Handikap
(L) ikincisi, Sixty Sails Handikap (L) üçüncüsüdür. Harada: 10 tay, 9 koşan, 7 kazanan;
STAR SIX NINE (USA) (d, Phone Trick) Amerika’da 1 yarış kazandı, 4 kez plase yaptı ve
11.582 $ kazanç elde etti. Kısrak;
SHE’S A LADY RACE (MEX) (d, Greenwood Lake) 3 yaşlı Şampiyon Dişi.
Meksika’da 13 yarış kazandı, 3 kez plase yaptı ve 158.813 $ kazanç elde etti.
Triple Crown galibidir.
BLACK JACK RALPH (USA) (i, Wavering Monarch) 11 yarış kazandı, 14 kez plase yaptı ve
67.889 $ kazanç elde etti.
84
Shinko Forest
Moss Vale (IRE)
LITTLE GLORY
Doru Dişi
15.02.2012
84
At Sahibi
NEVZAT SEYOK
Wolf Cleugh
Lacy Brief (IRE)
(2008)
Shirocco
Stunning
Green Desert
Park Express
Last Tycoon
Santa Roseanna
Monsun
So Sedulous
Nureyev
Gorgeous
MOSS VALE (IRE) (Doru, 2001): 2 ve 6 yaşları arasında 42 kez start alıp 8 birincilik, 6 ikincilik,
7 kez üçüncülük elde ederken toplam 352.415 £ ikramiye kazandı. Prix du Gros-Chene (G2),
Phoenix Sprint Stakes (G3), Greenlands Stakes (G3), Starlit Stakes (L), Cathedral Stakes (L)
ve Sandy Lane Stakes (L) galibi, Temple Stakes (G2), Renaisance Stakes (G3), Bentinck Stakes
(G3) ve (3 kez) Greenlands Stakes (G3) ikincisi, Prix de l’Abbaye de Longchamp (G1), Prix du
Gros-Chene (G2), King’s Stand Stakes (G2), Audi Stakes (G3), Bentinck Stakes (G3), Flying
Five Stakes (G3) ve Harry Rosebery Stakes (L) üçüncüsüdür. GLEN MOSS, GREEK CANYON, RED
BARON, ABBEY VALE, AVILABLE, HARD YARDS aygırın kazanan taylarından bazılarıdır.
1’nci Anne
Lacy Brief (IRE) 2 yaşında İrlanda’da 1 kez dördüncü oldu. Harada: 1 tay;
Little Glory (TUR) (12, d, Moss Vale) Söz konusu tay.
2’nci Anne
STUNNING (USA) Fransa’da 2 yarış kazandı, 6 kez plase yaptı ve 54.282 £ kazanç elde etti.
Prix Imprudence (L) galibi, Criterium de Maisons-Laffitte (G2), Prix Amandine (L) ve Criterium
du Bequet (L) ikincisi, Prix Eclipse (G3) üçüncüsüdür. Harada: 7 tay; 5 koşan, 4 kazanan;
Si Belle (IRE) (d, Dalakhani) 2 yarış kazandı, 3 kez plase yaptı. Autohaus Jacob
Fleischhauer Cup (L) ikincisidir.
SPIFFING (IRE) (e, Indian Ridge) Almanya’da 8 yarış kazandı, 19 kez plase yaptı ve
23.005 £ kazanç elde etti.
ADMIRABLE DUQUE (IRE) (i, Selkirk) İngiltere’de 11 yarış kazandı, 13 kez plase yaptı ve
50.987 £ kazanç elde etti. 3’üncü Anne
GORGEOUS (USA) Amerika’da 8 yarış kazandı, 5 kez plase yaptı ve 685.032 £ kazanç
elde etti. Ashland Stakes, Keeneland (G1), Hollywood Oaks, Hollywood Park (G1), Vanity
Invitational Handikap, Hollywood Park (G1), Apple Blossom Handikap, Oaklawn Park (G2), La
Canada Stakes, Santa Anita (G2), Santa Ysabel Stakes, Santa Anita (L) ve Bourbonette Stakes,
Turfway Park galibidir. Harada: 11 tay; 10 koşan, 7 kazanan;
Abundance (USA) (d, Anabaa) Fransa’da 4 yarış kazandı ve 57.901 £ kazanç elde etti.
Prix du Cercle, Deauville (L) ikincisidir. Kısrak;
Close Ally (USA) (e, Giant’s Causeway) Amerika’da 4 yarış kazandı, 5 kez plase yaptı ve
239.340 $ kazanç elde etti. American Turf Stakes (G2) ve Lone Star Derby (G2)
ikincisidir.
Eximius (GB) (d, Atticus) Fransa’da 3 yarış kazandı ve 28.391 £ kazanç elde etti. Prix
Tantieme, Fontainebleau (L) üçüncüsüdür. Kısrak.
Sweetheart (USA) (d, Mr Prospector) Fransa ve Amerika’da 2 yarış kazandı. Prix Zeddaan,
Evry (L) üçüncüsüdür. Kısrak;
Sweet Band (USA) (e, Dixieland Band) İngiltere ve Amerika’da 3 yarış kazandı, 7 kez
plase yaptı ve 110.233 $ kazanç elde etti. Craven Stakes (G3) üçüncüsüdür.
DREAMBOAT (USA) (d, Mr Prospector) Amerika’da 1 yarış kazandı, Kısrak;
MUSIC SHOW (IRE) (d, Noverre) İngiltere’de 5 yarış kazandı, 3 kez plase yaptı ve
349.968 £ kazanç elde etti. Falmouth Stakes, Newmarket (G1) galibidir.
85
At Sahibi
İLHAN GÜÇLÜ
Distant Relative
Luxor (TUR)
DURMAK YOK
Doru Dişi
17.02.2012
Keep Shining
Lady Burnelle (TUR)
(1998)
Native Procida
Burnelle
85
Habitat
Royal Sister
Stage Door Johnny
Carolina Moon
Procida
Angelina D’or
Belfort
Burn Up
LUXOR (TUR) (Doru, 2000): 3 ve 5 yaşları arasında toplam 26 kez start alıp, 10 birincilik,
3 ikincilik, 7 üçüncülük ve 1 kez de dördüncülük elde ederken toplam 947.357 TL ikramiye
kazandı. Ent. Topkapı Trophy (G2), Ent. Adnan Menderes (G2) ve Fevzi Çakmak (G2) galibi,
F.Sultan Mehmet (G1) ve Burhan Karamehmet (G3) ikincisi, Başbakanlık (G1), İsmet İnönü
(G2), Fetih (G3), N.Fazıl Kısakürek (G3) ve Marmara (G3) üçüncüsüdür. Erkek Tay Deneme
(G1) galibi DUTYFREE, (A3) galibi AMED KIZI, KKTC (A2) galibi NON STOP, Kayı (A2) galibi
NEIL, Sahir Kurutluoğku (G3) galibi BENELUX, (KV-7) galibi DELUXE, (KV-6) galibi NONA,
(KV-7) galibi MISTER KERMİT aygırın başarılı temsilcilerinden bazılarıdır.
1’nci Anne
LADY BURNELLE (TUR) 4 yarış kazandı, 11 kez tabela yaptı ve 93.200 TL kazanç elde etti.
Harada: 6 tay, 4 koşan, 3 kazanan;
Diamond Kaya (TUR) (07, d, Sunday Surprise) 5 yarış koştu.
DIAMOND ROCK (TUR) (09, e, Strike The Gold) 4 yarış kazandı, 19 kez tabela yaptı ve
191.600 TL kazanç elde etti.
LION ROCK (TUR) (10, e, Bosporus) 3 yarış kazandı, 7 kez tabela yaptı ve 117.150 TL
kazanç elde etti.
LADY BORS (TUR) (11, d, Bors) 2 yarış kazandı, 5 kez tabela yaptı ve 107.950 TL
kazanç elde etti.
Durmak Yok (TUR) (12, d, Luxor) Söz konusu tay.
2’nci Anne
BURNELLE (GB) İngiltere’de 2 yarış kazandı, 4 kez plase yaptı ve 32.166 € kazanç elde etti.
Harada: 4 tay, 4 koşan, 3 kazanan;
FAIR TAIL (TUR) (d, Cossack Guard) 7 yarış kazandı, 11 kez tabela yaptı. Gazi Koşusu
(G1), Dişi Tay Deneme (G1), Sakarya (G2), Zübeyde Hanım (G2), SİAY ve SAH DER
(G2) ve Joe Clarke (KV-8/L) galibi, Başbakanlık (G1), Fevzi Çakmak (G2), I.İnönü
(G3), Prof.Tevfik Başer (G3) ve Ergin Talay (KV-8/L) ikincisi, Kısrak (G1), Celal
Bayar (G2), Fevzi Çakmak (G2), Tay Deneme (G2), Zübeyde Hanım (G2) ve
Mrs.Atkins (KV-7) üçüncüsüdür. Kısrak;
FAIRSON (TUR) (e, Royal Abjar) 33 yarış kazandı, 13 kez tabela yaptı ve
2.945.124 TL kazanç elde etti. Byerley Turk (G1), Yavuz Sultan Selim (G1),
Pansiyon Hara (G2), Akdeniz Derbisi (A2), Basri Karabucak (G3), Burhan
Karamehmet (G3), Kurtuluş (G3), Adana Byş.Bld. (G3), Atıf Esenbel (G3),
Ertuğrul Gazi (G3), Yıldırım Bayezid (G3), İzmir Byş.Bld. (A3), vs. galibidir. Aygır.
MOUNTAINER (USA) (e, Mountain Cat) 6 yarış kazandı, 11 kez tabela yaptı ve
393.490 TL kazanç elde etti. Tay Deneme (G2) ve Sadun Atığ (G3) galibidir.
FAIR LADY (TUR) (d, Distant Relative) 6 yarış kazandı, 20 kez tabela yaptı ve
372.350 TL kazanç elde etti. Orhan Meker (KV-18/L) galibi, Nejat Vehbi Özgece
(KV-6) ve Gültekin Alpay (KV6) ikincisidir. Kısrak.
LADY BURNELLE (TUR) (d, Native Procida) Bakınız 1’nci Anne.
86
At Sahibi
CAN ARTAM
Nureyev
Soviet Star (USA)
İSİMSİZ
Doru Erkek
29.05.2012
Veruschka
Lady Machiavellian
(USA) (2000)
Machiavellian
Rafif
86
Northern Dancer
Special
Venture VII
Marie D’Anjou
Mr Prospector
Coup de Folie
Riverman
Reves Celestes
SOVIET STAR (USA) (Doru, 1984): Yarış yaşamı boyunca 14 kez start alıp, 8 birincilik ve 4 kez
de ikincilik elde ederken 626.500 £ ikramiye kazandı. Poule d’Essai des Poulains (G1), Sussex
Stakes (G1), Prix de la Foret (G1), July Cup (G1), Prix du Moulin (G1), Prix de Fontainebleau
(G3) ve Trusthouse Forte Mile (G2) galibi, St James’ Palace Stakes (G2) ve Queen Anne Stakes
(G2) ikincisidir. Dubai Poule d’Essai des Poulains (G1) galibi ASHKALANI, Grand Prix de Paris
(G1) galibi LIMPID, Bayer Classic (G1) galibi RUSSIAN PEARL, Lockinge Stakes (G1) galibi
SOVIET LINE, St James’s Palace Stakes (G1) galibi STARBOROUGH, Ent. Topkapı (G2)
galibi PRESSING, Queen Elizabeth II Stakes (G1) galibi STARCRAFT ve Ent. İstanbul (G2)
galibi EVA’S REQUEST, aygırın yurt dışındaki başarılı temsilcilerinden bazılarıdır. Ülkemizde ise
SOKOLLU, IMPRESSING, TITLEHOLDER ve NİSANDAN gibi başarılı temsilcileri mevcuttur.
1’nci Anne
Lady Machiavellian (IRE) Koşmadı. Harada: 8 tay, 5 koşan, 4 kazanan;
MIEN JE REVE (IRE) (04, d, Iron Mask) İtalya’da 1 yarış kazandı, 6 kez plase yaptı ve
7.362 € kazanç elde etti.
CHAQUE NUIT (IRE) (05, e, Indian Ridge) İtalya’da 4 yarış kazandı, 1 kez ikinci oldu ve
13.651 € kazanç elde etti.
Iafhe (IRE) (06, d, Masteful) İtalya’da 4 yarış koştu.
MITZVAH (IRE) (08, d, Daggers Drawn) İtalya’da 5 yarış kazandı, 12 kez plase yaptı ve
18.628 € kazanç elde etti.
AUTRE MAGIE (IRE) (09, e, Soviet Star) İtalya’da 4 yarış kazandı, 6 kez plase yaptı ve
13.872 € kazanç elde etti.
İsimsiz (IRE) (10, e, Peintre Celebre) Koşmadı,
İsimsiz (IRE) (11, d, Captain Rio) İdmanda.
İsimsiz (TUR) (12, e, Soviet Star) Söz konusu tay.
2’nci Anne
RAFIF (USA) (d, Riverman) İngiltere’de 1 yarış kazandı, 1 kez plase yaptı. Harada: 14 tay, 8
koşan, 5 kazanan;
PRESSING (IRE) (e, Soviet Star) 13 yarış kazandı, 18 kez plase yaptı ve 2.762.107 $
kazanç elde etti. Premio Roma (G1), Bayerisches Zuchtrennen (G1), 3 kez Topkapı
Koşusu (G2), Premio Ribot (G2), Premio Carlo Vittadini (G2)(iki kez), Premio Federico
Tesio (G3), Premio Ambrosiano (G3) galibidir. Aygır.
Rajam (GB) (i, Sadlers Wells) 9 yarış kazandı ve 79.441 £ kazanç elde etti. Prix Roland
de Chambure (L) ikincisidir.
3’üncü Anne
REVES CELESTES (USA) 3 yarış kazandı, 2 kez plase yaptı ve 14.223 $ kazanç elde etti.
STARLIGHT DREAMS (USA) (d, Black Tie Affair) Amerika’da 2 yarış kazandı, 8 kez plase yaptı
ve 57.760 $ kazanç elde etti. Kısrak;
MASTERCRAFTSMAN (IRE) (e, Danehill Dancer) 7 yarış kazandı, 2 kez plase yaptı ve
1.018.613 £ kazanç elde etti. Phoenix Stakes (G1), National Stakes (G1), Irish 2000
Guineas (G1), St James’s Palace Stakes (G1), vs galibidir. Aygır.
87
At Sahibi
KAMİL BOLCAN
Rainbow Quest
Bin Ajwaad (IRE)
İSİMSİZ
Doru Erkek
18.05.2012
Salidar
Lady Of Troy (GB)
(1998)
Salse
Three For Fantasy
87
Vice Regent
Mint Copy
Nodouble
Classy Quillo
Topsider
Carnival Princess
Common Grounds
I’m Formidable
BIN AJWAAD (IRE) (Doru, 1990): 2 ve 5 yaşları arasında 18 kez start alıp, 5 birincilik, 5
ikincilik, 2 kez de üçüncülük elde ederken 280.344 $ ikramiye kazanmıştır. Desmond Stakes
(G3), Gladness Stakes (G3), Fortune Stakes (L) galibi, Fransa Erkek Tay Deneme (G1), Prix
de La Foret (G1), Prix du Muguet (G2), Vodafone Horris Hill Stakes (G3) ikincisi, İngiltere Erkek
Tay Deneme (G1) üçüncüsüdür. Ülkemizde 2001 yılında haraya giren Bin Ajwaad, Gazi (G1) ve
Int. Boğaziçi (G2) galibi INSPECTOR, Başbakanlık (G1) galibi SALVATORE, Dişi Tay Deneme
(G1) galipleri ORHIDEYA ve KARATUTKUM, Ankara Koşusu (G1) galibi CİHANIM, Mehmet
Akif Ersoy (G2) galibi ADONISE, Zübeyde Hanım (G2) galibi DELFINA, Savunma Sanayi (G3)
galibi FLORINDO, Hasan Polat (KV-8/L) galibi MAVİ KUMSAL ve (KV-10) galibi MIA NUR
gibi pek çok başarılı tay vermiştir.
1’nci Anne
Lady Of Troy (GB) Koşmadı. Harada: 8 tay, 2 koşan, 2 kazanan;
TOPAÇ (TUR) (02, e, Daggers Drawn) 1 yarış kazandı, 1 kez ikinci oldu ve 20.500 TL
kazanç elde etti.
Red Jacket (TUR) (04, d, Red Bishop) Koşmadı.
Hamido (TUR) (06, e, Alsem) Koşmadı.
KING ZEUS (TUR) (07, e, Bin Ajwaad) 1 yarış kazandı, 3 kez tabela yaptı ve 28.050 TL
kazanç elde etti.
İsimsiz (TUR) (08, d, Marlin) Koşmadı.
Çiftçi Ağa (TUR) (11, e, Strike The Gold) İdmanda.
İsimsiz (TUR) (12, e, Bin Ajwaad) Söz konusu tay.
2’nci Anne
THREE FOR FANTASY (IRE) Fransa’da 3 yarış kazandı, 2 kez de üçüncü oldu ve 68.450 €
kazanç elde etti. Prix de Ris-Orangis (G3) ve Prix Hampton (L) galibi, Prix de Meautry (G3)
üçüncüsüdür. Harada: 4 tay, 2 koşan, 2 kazanan;
Alcmene (IND) (d, Major Impact) Hindistan’da 3 yarış kazandı. P.S.Pai Winter Million
(L) üçüncüsüdür.
LIL’S ROCK (GB) (d, Hamas) İtalya’da 4 yarış kazandı, 12 kez plase yaptı.
Hajal (IRE) (d, Mujtahid) 1 yarış koştu. Kısrak;
BAHHARE DESERT (IRE) (d, Bahhare) İngiltere’de 3 yarış kazandı, 3 kez plase yaptı ve
14.813 £ kazanç elde etti.
3’üncü Anne
Aries (GB) Koşmadı. Harada: 9 tay, 8 koşan, 6 kazanan;
AIR TROOPER (GB) (e, Kings Troop) 7 yarış kazandı, 7 kez plase yaptı. Magnet Cup
Handikap (L) galibi, Queen Elizabeth II Stakes (G2) ikincisidir. Aygır.
RAINFALL (GB) (d, Relko) 3 yarış kazandı, 8 kez plase yaptı. Kısrak;
THE GENTRY (i, Mcginty) New Zealand Stakes (G1) galibidir.
Inonder (GB) (d, Belfort) 12 yarış koştu. Kısrak;
CHIPS (IRE) (e, Common Grounds) İngiltere ve Almanya’da 3 yarış kazandı.
Kronimus Rennen (L) galibidir.
88
At Sahibi
CEMİLOĞLU HARASI
Cherokee Run
Yonaguska (USA)
İSİMSİZ
Doru Dişi
27.03.2012
Martial Spook
Las Beatas (GB)
(2003)
Green Desert
Dora Carrington
88
Runaway Groom
Cherokee Dame
Silver Ghost
Homewrecker
Danzig
Foreign Courier
Sri Pekan
Dorothea Brooke
YONAGUSKA (USA) (Doru, 1998): 2 ve 4 yaşları arasında 18 kez start almış, 6 birincilik,
ve 1 ikincilik, 5 kez de üçüncülük elde ederken 536.355 $ ikramiye kazandı. Hopeful Stakes
(G1), Hutcheson Stakes (G2), Fall Highweight Handikap (G2), Sport Page Handikap (G3)
ve Flash Stakes (L) galibi, Sanford Stakes (G2) ikincisi, Champagne Stakes (G1), Forest Hills
Handikap (G2), Hollywood Prevue Stakes (G3), Swale Stakes (G3) ve Lafayette Stakes (G3)
üçüncüsüdür. Kore’de (G1) galibi TOUGH WIN, Illinois Derby (G2) galibi MUSKET MAN,
Carry Back Stakes (G2) galibi COFFEE BOY, General George Handikap (G2) galibi YAWANNA
TWIST, Fall Highweight Handikap (G3) galibi CHEROKEE COUNTRY, Excelsior Stakes (G3)
galibi MARILYN’S GUY yurt dışında başarılı yavrularından bazılarıdır. Ülkemizde ilk jenerasyon
tayları içinde LASER GIRL, MY KONOS, MC GILL, BABYGUSKA, DİLEĞİN KIZI, PERVİNİM yarış
kazanan isimlerdir.
1’nci Anne
Las Beatas (GB) İngiltere’de 2 yarış koştu 1 kez ikinci oldu. Harada: 5 tay, 2 koşan, 1 kazanan;
King’s Future (GB) (09, i, King’s Best) İngiltere’de 4 kez plase yaptı.
High Octane (GB) (10, e, Motivator) İngiltere’de 3 kez koştu, 1 yarış kazandı, 1 kez
üçüncü oldu ve 12.340 £ kazanç elde etti. Leopardstown 1000 Guineas Trial Stakes
(L) üçüncüsüdür.
İsimsiz (TUR) (11, e, Royal Applause) Öldü.
İsimsiz (TUR) (12, d, Yonaguska) Söz konusu tay.
2’nci Anne
DORA CARRINGTON (IRE) 2 yarış kazandı ve 47.022 £ kazanç elde etti. Cherry Hinton
Stakes (G2) galibi, Phoenix Stakes (G1) üçüncüsüdür. Harada: 7 tay, 4 koşan, 3 kazanan;
JULIENAS (IRE) (i, Cape Cross) İngiltere ve Avustralya’da 7 yarış kazandı ve 228.636
£ kazanç elde etti. Tab Colin Stephen Quality Handikap (G3), Ambassador NE Manion
Cup (L), High Stakes, Rosehill (L) ve Wyong Gold Cup (L) galibi, Metropolitan
Handikap (G1) ve Stephen Quality Handikap, Rosehill (G3) ikincisidir.
LYTTON (GB) (i, Royal Applause) 2 yarış kazandı, 2 kez plase yaptı ve 8.031 £ kazanç
elde etti.
TAHLIA REE (IRE) (d, Acclamation) 1 yarış kazandı, 5 kez plase yaptı ve 5.774 £ kazanç
elde etti.
3’üncü Anne
DOROTHEA BROOKE (IRE) 1 yarış kazandı, 6 kez plase yaptı. Harada: 10 tay, 5 koşan, 3
kazanan;
PRIMO VALENTINO (IRE) (e, Primo Dominie) 6 yarış kazandı ve 147.283 £ kazanç
elde etti. Middle Park Stakes (G1), Mill Reef Stakes (G2), Abernant Stakes (L) ve
Sirenia Stakes (L) galibidir. Aygır.
SOME DIVA (GB) (d, Dr Fong) 1 yarış kazandı, 3 kez plase yaptı. Kısrak;
SPIN CAST (GB) (i, Marju) 3 yarış kazandı, 7 kez plase yaptı ve 14.893 £ kazanç
elde etti.
89
At Sahibi
TAŞBEK HARASI
Cherokee Run
Yonaguska (USA)
İSİMSİZ
Doru Dişi
23.03.2012
Martial Spook
Leandra (TUR)
(2006)
Elixir
Lady Mar
89
Runaway Groom
Cherokee Dame
Silver Ghost
Homewrecker
Royal Abjar
Evannas Pride
Generous
Kiss
YONAGUSKA (USA) (Doru, 1998): 2 ve 4 yaşları arasında 18 kez start almış, 6 birincilik,
ve 1 ikincilik, 5 kez de üçüncülük elde ederken 536.355 $ ikramiye kazandı. Hopeful Stakes
(G1), Hutcheson Stakes (G2), Fall Highweight Handikap (G2), Sport Page Handikap (G3)
ve Flash Stakes (L) galibi, Sanford Stakes (G2) ikincisi, Champagne Stakes (G1), Forest Hills
Handikap (G2), Hollywood Prevue Stakes (G3), Swale Stakes (G3) ve Lafayette Stakes (G3)
üçüncüsüdür. Kore’de (G1) galibi TOUGH WIN, Illinois Derby (G2) galibi MUSKET MAN,
Carry Back Stakes (G2) galibi COFFEE BOY, General George Handikap (G2) galibi YAWANNA
TWIST, Fall Highweight Handikap (G3) galibi CHEROKEE COUNTRY, Excelsior Stakes (G3)
galibi MARILYN’S GUY yurt dışında başarılı yavrularından bazılarıdır. Ülkemizde ilk jenerasyon
tayları içinde LASER GIRL, MY KONOS, MC GILL, BABYGUSKA, DİLEĞİN KIZI, PERVİNİM yarış
kazanan isimlerdir.
1’nci Anne
Leandra (TUR) Koşmadı. Harada: 4 tay, 1 koşan;
Dream Is Destiny (TUR) (10, d, Fernando) 1 kez dördüncü oldu.
Aquiesto (TUR) (11, e, Fernando) İdmanda.
İsimsiz (TUR) (12, d, Yonaguska) Söz konusu tay.
2’nci Anne
Lady Mar (GB) Koşmadı. Harada: 14 tay, 8 koşan; 5 kazanan;
ROMAN EMPIRE (TUR) (e, Roman Art) 6 yarış kazandı, 15 kez tabela yaptı ve
618.300 TL kazanç elde etti. Mimar Sinan (G3), Fetih (G3), Ferruh Ünsalan (KV-6)
ve Büyük Kulüp (KV-7) galibi, Cumhurbaşkanlığ (G1), Fevzi Çakmak (G2), Niyazi
Polatyar (KV-8/L) ikincisi, Büyük Taaruz (G2), Celal Bayar (G2) ve Mecdi
Ramazanoğlu (KV-7) üçüncüsüdür.
LORD LAW (GER) (e, Law Society) İtalya’da 18 yarış kazandı, 19 kez plase yaptı ve
49.577 € kazanç elde etti.
SPECTRUM KING (IRE) (e, Spectrum) İtalya’da 7 yarış kazandı, 15 kez plase yaptı ve
64.277 € kazanç elde etti..
3’üncü Anne
Kiss (GB) İngiltere’de 4 yarış kazandı, 2 kez plase yaptı. Portland Handikap (L) üçüncüsüdür.
Harada: 14 tay, 7 koşan, 6 kazanan;
CASEY (d, Caerleon) İngiltere’de 4 yarış kazandı, 4 kez plase yaptı ve 134.711 £
kazanç elde etti. Kikuka Sho Park Hill Stakes (G2) galibi, Long Island Handikap (G2)
ikincisi, Princess Royal Stakes (G3) üçüncüsüdür. Kısrak;
TENZAN SEIZA (JPN) (e, Tony Bin) Japonya’da 4 yarış kazandı, 5 kez plase yaptı.
Kyoto Shimbun Hai (L), Keihan Hai (L) ve Australia Trophy (L) galibi, Kyoto Kinen
(L) ikincisi, Tenno Sho (L), Kyoto Kinen (L) ve Niigata Daishoten (L) üçüncüsüdür.
ALESSIA (GB) (d, Caerleon) İngiltere’de 1 yarış kazandı, 1 kez plase yaptı. Kısrak;
AVONBRIDGE (GB) (e, Averti) İngiltere ve Fransa’da 7 yarış kazandı, 8 kez plase
yaptı ve 334.587 £ kazanç elde etti. Prix de L’Abbaye (G1), Palace House Stakes
(G3), Prix du Gros-Chene (G2) vs. galibidir. Aygır.
90
At Sahibi
MEHMET ALBAYRAK
Distant Relative
Luxor (TUR)
İSİMSİZ
Doru Erkek
19.01.2012
Keep Shining
Leblebi (TUR)
(2003)
Eagle Eyed
Nisandan
90
Habitat
Royal Sister
Stage Door Johnny
Carolina Moon
Danzig
Razyana
Soviet Star
Desert Wish
LUXOR (TUR) (Doru, 2000): 3 ve 5 yaşları arasında toplam 26 kez start alıp, 10 birincilik,
3 ikincilik, 7 üçüncülük ve 1 kez de dördüncülük elde ederken toplam 947.357 TL ikramiye
kazandı. Ent. Topkapı Trophy (G2), Ent. Adnan Menderes (G2) ve Fevzi Çakmak (G2) galibi,
F.Sultan Mehmet (G1) ve Burhan Karamehmet (G3) ikincisi, Başbakanlık (G1), İsmet İnönü
(G2), Fetih (G3), N.Fazıl Kısakürek (G3) ve Marmara (G3) üçüncüsüdür. Erkek Tay Deneme
(G1) galibi DUTYFREE, (A3) galibi AMED KIZI, KKTC (A2) galibi NON STOP, Kayı (A2) galibi
NEIL, Sahir Kurutluoğku (G3) galibi BENELUX, (KV-7) galibi DELUXE, (KV-6) galibi NONA,
(KV-7) galibi MISTER KERMİT aygırın başarılı temsilcilerinden bazılarıdır.
1’nci Anne
Leblebi (TUR) 3 yarış koştu 1 kez ikinci oldu ve 6.880 TL kazanç elde etti. Harada: 6 tay, 2
koşan, 1 kazanan;
Girdap (TUR) (07, d, Bullmarket) 4 kez tabela yaptı ve 16.150 TL kazanç elde etti.
Nazar Boncuğu (TUR) (08, d, Bullmarket) Koşmadı.
İsimsiz (TUR) (09, e, Divine Light) Öldü.
DERBEDER (TUR) (10, e, Win River Win) 1 yarış kazandı, 2 kez tabela yaptı ve 23.750 TL
kazanç elde etti.
Wind Of Salihli (TUR) (11, d, Yonaguska) İdmanda.
İsimsiz (TUR) (12, e, Luxor) Söz konusu tay.
2’nci Anne
Nisandan (GB) 5 yarış kazandı, 13 kez tabela yaptı ve 79.020 TL kazanç elde etti. (KV-6)
galibi, (KV-8/L) ikincisidir.Harada: 7 tay, 4 koşan, 2 kazanan;
BABABULL (TUR) (e, Bullmarket) 7 yarış kazandı, 12 kez tabela yaptı ve 150.230 TL kazanç
elde etti.
LAVANTA (TUR) (d, Bullmarket) 1 yarış kazandı, 6 kez tabela yaptı ve 20.930 TL kazanç elde
etti.
3’üncü Anne
DESERT WISH (GB) İrlanda’da 2 yarış kazandı ve 6.291 £ kazanç elde etti. Harada: 10 tay, 9
koşan, 8 kazanan;
WICKLOW HILLS (AUS) (i, Danewin) Avustralya’da Bunbury Cup (L) galibi, Pinjarra Cup
(L) ikincisidir.
Special Package (AUS) (d, Secret Savings) Avustralya’da 2 yarış kazandı. Eliza Park
Oaklands Plate (L) ikincisidir.
DESERT SANDS (AUS) (i, Danewin) Dubai ve Avustralya’da 5 yarış kazandı.
4’üncü Anne
TRISTE OEIL (USA) İngiltere’de 2 yarış kazandı. Ballymacoll Stud Stakes (L) galibi, Marley
Roof Tile Oaks Trial Stakes (L) ve Sweet Solera Stakes (L) üçüncüsüdür. Harada: 13 tay, 11
koşan, 6 kazanan;
TAVIO (GB) (e, Green Desert) Fransa, Belçika ve Almanya’da 9 yarış kazandı ve 20.034 £
kazanç elde etti. 91
At Sahibi
OĞUZ YALÇIN
Night Shift
Bosporus (IRE)
İSİMSİZ
Doru Erkek
29.02.2012
Rain Again
Lifechain (TUR)
(2002)
Abbas
Fantastic Summer
91
Northern Dancer
Ciboulette
Relko
Collateral
Castle Rising
Square Note
Affanbey
Yazgülü
BOSPORUS (IRE) (Al, 1995): 2 ve 7 yaşları arasında 60 kez start almış, 19 birincilik, 16 ikincilik
ve 10 üçüncülük elde ederken 923.428 TL ikramiye kazanmıştır. Adnan Menderes (G2), Int.
İstanbul (G2), Lara (G2), TRT (G2), 9 Eylül (G3), Fevzi Lütfi Karaosmanoğlu (G3) ve Hızır Reis
(G3) kazandığı önemli yarışlardan bazılarıdır. İlk jenerasyon tayları 2006 yılında koşmaya başlayan
aygır, Anafartalar (G1) galibi BELMONT, 19 Mayıs (G2) galibi RAMPOLDİ, 9 Eylül (A3) galibi
BOĞAZİÇİ, Tarık Dinçel (KV-22) galibi PONTIAC, Sadık Giz (KV-8/L) galibi WANHELSING,
M.Niyazi Polatyar (KV-8/L) galibi PERFECTO, (KV-8/L) galibi CAPUCINO, Piri Reis (KV8/L) galibi PUNTACANA, (KV-7) galibi ADİLE TEYZE, Anadolu Ajansı (KV-7) galibi PAŞA
DAYI, (KV-6) galibi BEST TANGO’nun yanı sıra NEW PARTNER, GALACTICA, PUNTACANA,
ZİNCİRBOZAN ve DISTANT RISING gibi başarılı yavruları ile dikkat çekmektedir.
1’nci Anne
Lifechain (TUR) Koşmadı. Harada: 6 tay, 3 koşan, 3 kazanan;
BLUE MOON (TUR) (08, d, West by West) 1 yarış kazandı, 15 kez tabela yaptı ve 90.600
TL kazanç elde etti.
CABO FRIO (TUR) (09, e, Victory Gallop) 5 yarış kazandı, 10 kez tabela yaptı ve
221.250 TL kazanç elde etti.
SAND BLLESRT (TUR) (10, e, Win River Win) 5 yarış kazandı, 10 kez tabela yaptı ve
222.900 TL kazanç elde etti. Fuar (KV-7) galibi, Kadifekale (KV-7) üçüncüsüdür.
İsimsiz (TUR) (11, d, Eagle Eyed) Öldü.
İsimsiz (TUR) (12, e, Bosporus) Söz konusu tay.
2’nci Anne
FANTASTIC SUMMER (TUR) 4 yarış kazandı, 4 kez tabela yaptı. Harada: 4 tay, 3 koşan, 1
kazanan;
CALIANTE (TUR) (d, Shining Steel) 1 yarış kazandı, 6 kez tabela yaptı ve 24.550 TL
kazanç elde etti.
3’üncü Anne
Yazgülü (TUR) 3 yarış kazandı, 10 kez tabela yaptı. Tünkut (KV-6), Nurullah Tolon (KV-7)
ve SİAY ve SAH DER (KV-7) ikincisi, Yavuz Sulatn Selim (KV-9/L) ve Pansiyon Hara (KV-7)
üçüncüsüdür. Harada: 2 tay, 2 koşan, 2 kazanan;
Bella Pais (TUR) (d, Affanbey) 9 yarış koştu, 2 yarış kazandı, 6 kez tabela yaptı. Osmangazi
(G3) ve (KV-6) üçüncüsü, (KV-7) ikincisidir. Kısrak;
BROKEN FEATHER (TUR) (d, Shining Steel) 1 yarış kazandı, 8 kez tabela yaptı ve 39.670
TL kazanç elde etti.
4’üncü Anne
KUVAZIMATO (TUR) 1 kez koştu, 1 yarış kazandı. Harada: 10 tay, 10 koşan, 9 kazanan;
Misty II (TUR) (d, Ghathanfar) 4 yarış kazandı, 9 kez tabela yaptı. Orhan Meker
(KV-18/L) üçüncüsüdür.
92
At Sahibi
ŞABAN GÜL
Deputy Minister
Dehere (USA)
İSİMSİZ
Doru Erkek
14.05.2012
Sister Dot
Limyra (IRE)
(2000)
Definite Article
Foxy Fairy
92
Vice Regent
Mint Copy
Secretariat
Sword Game
Indian Ridge
Summer Fashion
Fairy King
Secret Story
DEHERE (USA) (Doru, 1991): 2 ve 3 yaşları arasında 9 kez start alıp, 6 birincilik, 2 ikincilik elde
ederken 723.712 $ ikramiye kazanmıştır. Hopeful Stakes (G1), Saratoga Special Stakes (G2),
Futurity Stakes (G1) ve Sanford Stakes (G3) galibi, Futurity Stakes (G1) ikincisidir. 2002 yılında
Amerika’da Genel Aygır Listesinde birinci olan aygırın Amerika ve Avustralya’da çok sayıda başarılı
tayları mevcut olup Kısrak babası olarak da listelerde üst sıradadır. TAKE CHARGE LADY, BELLE
DU JOUR, DEFIER, KEIAI GUARD, AIN’T HERE, TOYO DEHERE, GRAEME HALL, WESTERN
DANCER, LIM’S CLASSIC, SOTO yurt dışındaki başarılı yavrularından bazılarıdır. İlk jenerasyon
tayları ülkemizde 2013 yılında start almaya başlamışlardır; Sadun Atığ (G3) ikincisi DEKOR ilk sıradadır.
1’nci Anne
LIMYRA (IRE) 15 yarış kazandı, 21 kez tabela yaptı ve 652.995 TL kazanç elde etti.
Tendürek (G3), M.Fehmi Dinkçioğlu (KV-8/L), Hafız (KV-8/L), S.P.Loraine (KV-6) ve Ankara
Adliyesi (KV-7) galibi, Zübeyde Hanım (G2), Prof.Kazım Köylü (G3), Ankara Büyükşehir (G3),
KKTC (G3), Misakı Milli (G3), (KV-9/L) ve (KV-8/L) ikincisi, Anadolu Koşusu (G2), İsimsiz
(G3), TRT (KV-8/L) ve Çukurova Gaz.Cem. (KV-6) üçüncüsüdür. Harada: 4 tay, 3 koşan;
Furahan Bey (TUR) (08, e, Ertekin) 1 kez üçüncü oldu ve 3.700 TL kazanç elde etti.
Çerkez Şefika (TUR) (10, d, Eagle Eyed) 3 kez tabela yaptı ve 8.600 TL kazanç elde etti.
King Jenya (TUR) (11, e, Mr Black) 1 kez koştu ikinci oldu ve 12.200 TL kazanç elde etti.
İsimsiz (TUR) (12, e, Dehere) Söz konusu tay.
2’nci Anne
Foxy Fairy (IRE) İrlanda’da 4 yarış koştu. Harada: 8 tay, 6 koşan, 4 kazanan;
LIMYRA (IRE) (d, Definite Article) Bakınız 1’nci Anne.
SUNRIDGE FAIRY (IRE) (d, Definite Article) İngiltere’de düz ve engelli koşularda 7 yarış
kazandı, 6 kez plase yaptı ve 20.089 £ kazanç elde etti.
THANK YOU VET (TUR) (d, Danetime) 1 yarış kazandı ve 12.500 TL kazanç elde etti.
Kısrak;
SECRET STORY (TUR) (d, Bosporus) 3 yarış kazandı, 11 kez tabela yaptı ve 135.250
TL kazanç elde etti.
Flying Fur (IRE) (d, Elbio) Koşmadı. Kısrak;
LUCKY SUNNY (IRE) (i, Pasternak) İngiltere’de düz ve engelli koşularda 3 yarış
kazandı, 3 kez plase yaptı ve 10.425 £ kazanç elde etti.
3’üncü Anne
SECRET STORY (GB) İngiltere’de düz ve engelli koşularda 7 yarış kazandı, 6 kez plase yaptı.
Harada: 2 kazanan;
FUNDRAISER (GB) (d, Welsh Saint) 3 yarış kazandı ve 42.517 £ kazanç elde etti. Joe
McGrath Ltd Extended Handikap (L) ve September Race (L) galibidir. Kısrak;
CLEVER CAPTION (IRE) (e, Topanoora) Fransa’da 2 yarış kazandı ve 40.418 £
kazanç elde etti. Prix de la Vallee d’Auge (L) galibi, Palace House Stakes (G3)
üçüncüsüdür.
93
At Sahibi
MURAT ÖZCAN
Tasso
Dilum (USA)
İSİMSİZ
Doru Erkek
25.03.2012
Yanuka
Love And Adventure
(USA) (1998)
Halling
La Romance
93
Fappiano
Ecstacism
Pitcairn
Strong Light
Diesis
Dance Machine
Lyphard
L’Engadine
DILUM (USA) (Doru, 1989): 2 ve 3 yaşları arasında 12 kez start alıp, 5 birincilik, 1 ikincilik,
1 kez de üçüncülük elde ederken 120.251 £ ikramiye kazanmıştır. Richmond Stakes (G2),
Coventry Stakes (G3) ve Prix de la Porte Maillot (G3) galibi, Mill Reef Stakes (G2) üçüncüsüdür.
Yurt dışında daha ziyade kısrak babası olarak başarılı olan aygır ülkemizde Gazi Koşusu (G1) galibi
BARTROBEL, Erkek Tay Deneme (G1) ikincisi NALIN İSYANI, Adnan Menderes (G2) ikincisi
WHITE DIAMOND ile duyurmuştur. ÇUBUKÇU, ANAVARZA MAZGALI, KURTKAYA, INDIAN
CANYON, SANTA BARBARA GIRL, RAINS OF FIRE, ATAÇ aygırın başarılı taylarından
bazılarıdır.
1’nci Anne
Love And Adventure (USA) Fransa’da 3 yarış kazandı, 6 kez plase yaptı ve 64.348 € kazanç
elde etti. Prix d’Angerville (L) üçüncüsüdür. Harada: 8 tay, 6 koşan, 4 kazanan;
LOVE KNOT (IRE) (03, d, Lomitas) Fransa’da 1 yarış kazandı ve 6.000 € kazanç elde
etti.
SWEETHEART (GB) (04, d, Sinndar) İngiltere’de düz ve engelli koşularda 7 yarış
kazandı, 6 kez plase yaptı ve 104.107 £ kazanç elde etti. The Warfield Mares’ Hurdle
(G2) galibi ve ikincisidir.
CAROLOBRIAN (IRE) (05, d, Mark of Esteem) İrlanda’da 1 yarış kazandı ve 7.380 £
kazanç elde etti.
PLAYFELLOW (IRE) (06, i, Kheleyf) İngiltere’de 3 yarış kazandı, 1 kez üçüncü oldu ve
40.602 £ kazanç elde etti. Tankard Stakes (L) galibi, Keepmoat Champagne Stakes,
Doncaster (G2) üçüncüsüdür.
Adventure Day (TUR) (07, d, Daylami) 2 kez dördüncü oldu ve 3.450 TL kazanç elde etti.
Oration (TUR) (09, d, Oratorio) Koşmadı.
Black Letters (TUR) (10, d, Dilum) 3 yarış koştu.
İsimsiz (TUR) (12, e, Dilum) Söz konusu tay. 2’nci Anne
LA ROMANCE (USA) Fransa’da 2 yarış kazandı, 5 kez plase yaptı ve 49.545 € kazanç elde
etti. Prix Charles Laffitte, Longchamp (L) galibidir.Harada: 14 tay, 13 koşan, 8 kazanan;
Sweet Robin (IRE) (d, Mujtahid) İrlanda’da 1 yarış kazandı, 4 kez plase yaptı ve
21.667 £ kazanç elde etti. Curragh Stakes (G3) ve Railway Stakes, Curragh (G3)
ikincisi, Lowther Stakes York (G2) üçüncüsüdür.
Amal (GB) (d, Top Ville) Fransa’da 5 yarış kazandı, 14 kez plase yaptı ve 150.619 €
kazanç elde etti. Prix Denisy, Saint-Cloud (L) ikincisidir.
Cordate (IRE) (d, Lahib) İngiltere’de 3 yarış koştu, 1 kez dördüncü oldu. Kısrak;
VIRVACITY (AUS) (i, Flying Spur) Carlton Von Doussa Steeplechase (L) ve Sungold Milk
Galleywood Hurdle, Warrnambool (L) galibidir.
Heart’s Harmony (GB) (d, Blushing Groom) Fransa’da 2 yarış koştu, 1 kez ikinci oldu. Kısrak;
TOP ROMANCE (IRE) (d, Entrepreneur) İngiltere’de 2 yarış kazandı ve 18.221 £
kazanç elde etti. Oh So Sharp Stakes, Newmarket (L) galibidir.
National Anthem (GB) (e, Royal Academy) İngiltere ve U.A.E.’de 11 yarış kazandı ve
216.708 £ kazanç elde etti. Select Stakes (G3) ikincisidir.
94
Tale Of The Cat
Lion Heart (USA)
İSİMSİZ
Doru Dişi
29.04.2012
94
At Sahibi
ALSEM ROİDİ
Satin Sunrise
Madam Eli (IRE)
(1999)
Royal Abjar
Maxencia
Storm Cat
Yarn
Mr Leader
Logic
Gone West
Encorelle
Tennyson
Matuschka
LION HEART (USA) (Al, 2001): 2 ve 3 yaşlarında 10 kez start alıp, 5 birincilik,3 ikincilik elde
ederken 1.390.800 $ ikramiye kazandı. Futurity Stakes (G1), Haskell Invitational Handikap
(G1), Hollywood Prevue Stakes (G3) ve Long Branch Breeders’ Cup Stakes (G3) galibi, Kentucky
Derby (G1), Blue Grass Stakes (G1) ve San Rafael Stakes (G2) ikincisidir. Breeders’ Cup Turf
(G1) galibi DANGEROUS MIDGE, Kentucky Jockey Club Stakes (G2) galibi UNCAPTURED,
Arkansas Derby (G1) galibi LINE OF DAVID, Super Derby (G2) galibi BOURBON COURAGE,
Best Pal Stakes (G2) galibi KNOW MORE, Saratoga Special (G2) galibi KANTHAROS, West
Virginia Derby (G2) galibi SOUL WARRIOR, Best Pal Stakes (G2) galibi AZUL LEON Amerika’da
başarılı taylarındandır. Ülkemizde ise MANOUSH, KING OF ANATOLIAN, MY SONG, SENATOR
AMIDALA başarılı iki yaşlı taylarından bazılarıdır.
1’nci Anne
MADAM ELI (IRE) 6 yarış kazandı, 9 kez tabela yaptı ve 255.225 TL kazanç elde etti. (G2)
ve Kayı (G3) galibi, Sadun Atığ (G3) ve Osmangazi (G3) ikincisi, Savunma Sanayi(G3) ve
Şekerpınar (G3) üçüncüsüdür. Harada: 7 tay, 3 koşan, 1 kazanan;
Remzi (TUR) (05, e, Alsem) Koşmadı.
POOR BOY (TUR) (07, e, Mountain Cat) 2 yarış kazandı, 9 kez tabela yaptı ve 65.400 TL
kazanç elde etti.
İsimsiz (TUR) (08, d, Mountain Cat) Koşmadı.
Prenses Beyza (TUR) (09, d, Divine Light) 2 kez tabela yaptı ve 10.500 TL kazanç elde
etti.
Randy (TUR) (10, e, Marlin) Öldü.
Semayu (TUR) (11, d, Dehere) 1 yarış koştu.
İsimsiz (TUR) (12, d, Lion Heart) Söz konusu tay.
2’nci Anne
MAXENCIA (FR) 1 yarış kazandı, 6 kez plase yaptı ve 16.000 € kazanç elde etti. Harada: 18
tay, 15 koşan, 15 kazanan;
MAGISTROS (FR) (e, Carwhite) 3 yarış kazandı, 9 kez plase yaptı ve 126.847 € kazanç
elde etti. (G2) galibi ve (G2) üçüncüsüdür. Aygır.
MORCOTE (FR) (d, Bellman) (L) galibidir.
BARANCIAGA (USA) (d, Bering) 3 yarış kazandı, 2 kez plase yaptı ve 32.090 € kazanç
elde etti. Kısrak;
BARANCELLA (FR) (d, Acatenango) Fransa ve Amerika’da 3 yarış kazandı, 10 kez
plase yaptı ve 415.022 $ kazanç elde etti. Fairway Flyer Stakes (L) galibi, Taylor
Stakes (G1), Garden City Breeders’ Cup Stakes (G1), La Prevoyante Handikap
(G2), Bewitch Stakes (G3) ve Long Island Handikap (G3) ikincisi, Taylor Stakes
(G1), Sheepshead Bay Handikap (G2) ve The Very One Handikap (G3)
üçüncüsüdür.
LATIN MOOD (FR) (i, Acatenango) Fransa’da 7 yarış kazandı ve 222.015 £ kazanç
elde etti. Prix Denisy (L) galibidir.
FREDY (IRE) (e, Navarone) 5 yarış kazandı, 8 kez tabela yaptı ve 60.220 TL kazanç elde
etti.
95
Danehill
Oratorio (IRE)
İSİMSİZ
Doru Erkek
15.03.2012
95
At Sahibi
ÖMER HALİM AYDIN
Mahrah
Madam Homberg
(IRE) (2006)
Distant Music
Family At War
Danzig
Razyana
Vaguely Noble
Montage
Distant View
Musicanti
Explodent
Sometimes Perfect
ORATORIO (IRE) (Doru, 2002): 2 ve 3 yaşlarında toplam 15 kez start alıp, 6 birincilik, 3
ikincilik, 1 kez de üçüncülük elde ederken 1.058.278 £ ikramiye kazandı. Irish Champion Stakes
(G1), Coral Eclipse Stakes (G1), Grand Criterium (G1), Galileo EBF Futurity (G2) ve Anglesey
Stakes (G3) galibi, Irish 2000 Guineas (G1), Dewhurst Stakes (G1) ve Phoenix Stakes (G1)
ikincisi, St James’s Palace Stakes (G1) üçüncüsüdür. Diamond Stakes (G1) galibi BANCHEE,
Dewhurst Stakes (G1) galibi BEETHOVEN, Golden Rose Stakes (G1) galibi MANAWANUI,
Singapur International Stakes (G1) galibi MILITARY ATTACK, Fran Premio di Milano (G1)
galibi BIZ THE NURSE, Vintage Stakes (G2) galibi KING TORUS, Premio Oaks (G2) galibi
CHERRY COLLECT, Queensland Guineas (G2) galibi TORIO’S QUEST, Başbakanlık (G1) galibi
TALİP HAN ve Zühtü Erişen (G3) galibi PRINCESS ZAHRA aygırın başarılı temsilcilerinden
bazılarıdır.
1’nci Anne
Madam Homberg (IRE) İrlanda ve Fransa’da 5 yarış koştu. Harada: 3 tay, 1 koşan;
Altınkız (IRE) (11, d, Papal Bull) 1 yarış koştu.
İsimsiz (TUR) (12, e, Oratorio) Söz konusu tay.
2’nci Anne
FAMILY AT WAR (USA) 1 yarış kazandı, 2 kez plase yaptı. Harada: 14 tay, 13 koşan, 8 kazanan;
FLANDERS (IRE) (d, Common Grounds) 6 yarış kazandı, 7 kez plase yaptı ve 238.287 £
kazanç elde etti. Scarbrough Stakes (L) galibi, King’s Stand Stakes (G2) ve Porcelanosa
Sprint Stakes (L) ikincisi, Lowther Stakes (G2) üçüncüsüdür. Kısrak;
LOUVAIN (IRE) (d, Sinndar) Fransa ve Amerika’da 4 yarış kazandı, 4 kez plase yaptı ve
120.688 £ kazanç elde etti. Miesque Stakes (G3), Flawlessly Stakes (L) ve Harold C
Ramser Sr Handikap (L) galibi, Prix des Jouvenceaux et des Jouvencelles (L) ikincisi,
Criterium de l’Ouest (L) üçüncüsüdür. Kısrak;
FLOTILLA (FR) (d, Mizzen Mast) Breeders’ Cup Juvenille Fillies Turf (G1) ve Fransa
Dişi Tay Deneme (G1) galibidir.
ASCOT FAMILY (IRE) (d, Desert Style) Fransa’da 4 yarış kazandı, 5 kez plase yaptı ve
66.043 £ kazanç elde etti. Prix des Jouvenceaux et des Jouvencelles (L) galibi, Prix du
Cercle (L) ve Prix Amandine (L) üçüncüsüdür. Kısrak;
FAMILY ONE (FR) (e, Dubai Destination) Fransa’da 4 yarış kazandı, 2 kez ikinci oldu ve
196.560 £ kazanç elde etti. Prix Robert Papin (G2) ve Prix du Bois (G3) galibi, Prix
Morny (G1) ikincisidir.
Land Army (IRE) (d, Desert Style) 1 yarış koştu. Kısrak;
LETHAL FORCE (IRE) (e, Dark Angel) 4 yarış kazandı, 8 kez plase yaptı ve 746.568 £
kazanç elde etti. Diammond Jubilee Stakes (G1), July Cup (G1) ve Hungerford Stakes
(G2) galibidir.
3’üncü Anne
SOMETIMES PERFECT (USA) Amerika’da 1 yarış kazandı. Harada: 9 tay, 5 koşan, 5 kazanan;
SLIGHTLY PERFECT (USA) (d, One For All) Amerika’da 2 yarış kazandı ve 35.727 $ kazanç
elde etti. Kısrak
SWEET OLD BILL (USA) (i, Royal Roberto) Illinois Cavalier Stakes (L) galibidir.
96
Tale Of The Cat
Lion Heart (USA)
İSİMSİZ
Doru Erkek
24.05.2012
96
At Sahibi
S.SAHRA GÜLÜ
Satin Sunrise
Madam P (USA)
(2000)
Silver Hawk
Gilded Leaf
Storm Cat
Yarn
Mr Leader
Logic
Roberto
Gris Vitesse
Lyphard
Gold Rose
LION HEART (USA) (Al, 2001): 2 ve 3 yaşlarında 10 kez start alıp, 5 birincilik,3 ikincilik elde
ederken 1.390.800 $ ikramiye kazandı. Futurity Stakes (G1), Haskell Invitational Handikap
(G1), Hollywood Prevue Stakes (G3) ve Long Branch Breeders’ Cup Stakes (G3) galibi, Kentucky
Derby (G1), Blue Grass Stakes (G1) ve San Rafael Stakes (G2) ikincisidir. Breeders’ Cup Turf
(G1) galibi DANGEROUS MIDGE, Kentucky Jockey Club Stakes (G2) galibi UNCAPTURED,
Arkansas Derby (G1) galibi LINE OF DAVID, Super Derby (G2) galibi BOURBON COURAGE,
Best Pal Stakes (G2) galibi KNOW MORE, Saratoga Special (G2) galibi KANTHAROS, West
Virginia Derby (G2) galibi SOUL WARRIOR, Best Pal Stakes (G2) galibi AZUL LEON Amerika’da
başarılı taylarındandır. Ülkemizde ise MANOUSH, KING OF ANATOLIAN, MY SONG, SENATOR
AMIDALA başarılı iki yaşlı taylarından bazılarıdır.
1’nci Anne
MADAM P (USA) 1 yarış kazandı, 7 kez plase yaptı ve 38.910 $ kazanç elde etti. Harada: 6
tay, 2 koşan, 1 kazanan;
Dulcenea (USA) (07, d, Silver Deputy) Koşmadı.
İsimsiz (USA) (08, d, Orientate) Koşmadı.
Kentuckian (TUR) (09, e, Bellamy Road) 5 yarış kazandı, 9 kez tabela yaptı ve
224.950 TL kazanç elde etti. (KV-21) ikincisi, Süphan (A3) üçüncüsüdür.
Stainless (TUR) (10, d, Unaccounted For) 3 yarış koştu 2 kez plase yaptı ve 14.000 TL
kazanç elde etti.
Şahizer (TUR) (11, d, Lion Heart) İdmanda.
İsimsiz (TUR) (12, e, Lion Heart) Söz konusu tay.
2’nci Anne
GILDED LEAF (USA) 5 yarış koştu, 2 yarış kazandı, 1 kez ikinci oldu ve 18.294 € kazanç elde
etti. Harada: 11 tay, 5 koşan, 4 kazanan;
Garda (USA) (e, Lemon Drop Kid) 10 yarış koştu, 1 yarış kazandı, 8 kez plase yaptı ve
48.550 € kazanç elde etti. Prix du Lys (G3) üçüncüsü, Grand Prix de Lyon (L)
dördüncüsüdür.
BAHRI AND GRILL (i, Bahri) 2 yarış kazandı, 7 kez plase yaptı ve 67.025 $ kazanç elde
etti.
3’üncü Anne
Gold Rose (FR) 6 yarış koştu, 1 yarış kazandı, 3 kez plase yaptı ve 23.021 € kazanç elde
etti. Prix de Thiberville ikincisidir. Harada: 5 tay, 3 koşan, 2 kazanan;
GOLDMARK (e, Lyphard) 4 yarış koştu, 2 yarış kazandı, 2 kez ikinci oldu ve 180.195 €
kazanç elde etti. Grand Criterium (G1) galibi, Prix La Rochette (G3) ikincisidir. Aygır.
4’üncü Anne
GOLD BIRD (FR) 1 yarış kazandı, 6 kez plase yaptı ve 44.637 € kazanç elde etti. Prix des
Belles Filles (L) galibidir.
GALETTO (FR) (e, Caro) 3 yarış kazandı, 3 kez plase yaptı ve 193.261 € kazanç elde
etti. Prix Lupin (G1) ve Prix de Suresnes galibidir. Aygır.
97
At Sahibi
BEGÜM ATMAN KARATAŞ
Distant Relative
Luxor (TUR)
İSİMSİZ
Doru Erkek
04.03.2012
Keep Shining
Madame Anne Peters
(GB) (2003)
Selkirk
Lajna
97
Habitat
Royal Sister
Stage Door Johnny
Carolina Moon
Sharpen Up
Annie Edge
Be My Guest
Shore Line
LUXOR (TUR) (Doru, 2000): 3 ve 5 yaşları arasında toplam 26 kez start alıp, 10 birincilik,
3 ikincilik, 7 üçüncülük ve 1 kez de dördüncülük elde ederken toplam 947.357 TL ikramiye
kazandı. Ent. Topkapı Trophy (G2), Ent. Adnan Menderes (G2) ve Fevzi Çakmak (G2) galibi,
F.Sultan Mehmet (G1) ve Burhan Karamehmet (G3) ikincisi, Başbakanlık (G1), İsmet İnönü
(G2), Fetih (G3), N.Fazıl Kısakürek (G3) ve Marmara (G3) üçüncüsüdür. Erkek Tay Deneme
(G1) galibi DUTYFREE, (A3) galibi AMED KIZI, KKTC (A2) galibi NON STOP, Kayı (A2) galibi
NEIL, Sahir Kurutluoğku (G3) galibi BENELUX, (KV-7) galibi DELUXE, (KV-6) galibi NONA,
(KV-7) galibi MISTER KERMİT aygırın başarılı temsilcilerinden bazılarıdır.
1’nci Anne
Madame Anne Peters (GB) Koşmadı. Harada: 6 tay, 4 koşan, 3 kazanan;
MADAME ARABELLA (GB) (07, d, Roman Ruler) Amerika’da 4 yarış kazandı, 6 kez plase
yaptı ve 38.167 $ kazanç elde etti.
Wodian (IRE) (08, d, Smarty Jones) İngiltere’de 1 kez üçüncü oldu. Kısrak.
APONI (GB) (09, d, Rock Of Gibraltar) Fransa’da 2 yarış kazandı, 3 kez üçüncü oldu ve
36.425 € kazanç elde etti.
HERNAN CORTEZ (FR) (10, e, Elusive City) Fransa’da 1 yarış kazandı, 1 kez ikinci oldu ve
18.900 € kazanç elde etti.
Kechiche (TUR) (11, e, Elusive City) İdmanda
İsimsiz (TUR) (12, e, Luxor) Söz konusu tay.
2’nci Anne
Lajna (GB) İngiltere’de 2 yarış koştu. Harada: 14 tay, 8 kazanan;
GOLD LAND (USA) (i, Gone West) Amerika’da 12 yarış kazandı, 18 kez plase yaptı ve
891.099 $ kazanç elde etti.Bing Crosby Handikap (G3), Ancient Title Breeders’ Cup
Handikap (G3) ve Los Angeles Handikap (G3) galibidir.
SOLAR STAR (USA) (d, Lear Fan) İngiltere’de 2 yarış kazandı ve 16.500 £ kazanç elde
etti. Kısrak;
SOLAR BOUND (USA) (d, Boundary) Amerika’da 4 yarış kazandı, 4 kez plase yaptı
ve 226.470 $ kazanç elde etti. Edgewood Stakes (L) galibi, Regret Stakes (G3)
ikincisi, Noble Damsel Handikap (G3), vs. üçüncüsüdür.
Kondakova (IRE) (d, Soviet Star) İngiltere’de 2 yarış kazandı, 2 kez plase yaptı ve
11.363 £ kazanç elde etti. Henry Gee Fillies’ Stakes (L) üçüncüsüdür.
Westren Friend (USA) 1 yarış koştu. Kısrak;
RESPLENDENT CEE (IRE) (e, Polar Falcon) İngiltere’de 6 yarış kazandı, 7 kez plase
yaptı ve 95.113 £ kazanç elde etti. Ripon Champion Two-Year-Old Trophy (L) ve
Queensferry Stakes (L) galibi, Abernant Stakes (L) ikincisi, Woodcote Stakes (L) ve
Cathedral Stakes (L) üçüncüsüdür.
The Strand (USA) (d, Gone West) Koşmadı. Kısrak;
PAUSANIAS (GB) (e, Kyllachy) İngiltere’de 3 yarış kazandı, 2 kez ikinci oldu ve
54.533 £ kazanç elde etti. European Free Handikap (L) galibi, Autumn Stakes
(G3) ve Memorial Criterum Stakes (G3) ikincisidir.
98
At Sahibi
V.HAKAN KELEŞ
Mr Greeley
El Corredor (USA)
İSİMSİZ
Doru Dişi
17.04.2012
Silvery Swan
Madame Castelo (USA)
(2002)
Dubai Dust
Eden’s Garden
98
Gone West
Long Legend
Silver Deputy
Sociable Duck
Broad Brush
In Jubilation
Minstrel Glory
Mirapuama
EL CORREDOR (USA) (Doru, 1997): 2 ve 4 yaşları arasında 10 kez start alıp, 7 birincilik,
1 ikincilik elde ederken 727.920 $ ikramiye kazanmıştır. Cigar Mile Handikap (G1), Del Mar
Breeders’s Cup Handikap (G2), Del Mar Breeders’ Cup Handikap (G2) ve Pat O’Brien Handikap
(G2) galibi, Jerome Handikap (G2) ikincisidir. ADIEU, BACKSEAT RHYTHM, DOMINICAN,
WANNA RUNNER, EL GATO MALO, EARLY AMERICAN, APOLLO DA VINCI, EL CABOLLO,
CANELA, EL BIOLOGO başarılı taylarından bazılarıdır.
1’nci Anne
MADAME CASTELO (BRZ) Brezilya’da 3 yarış kazandı, 4 kez ikinci oldu ve 29.643 $ kazanç
elde etti. Mariano Procopio (G3) galibi, Grande Premio Henrique Possolo (G1) ve Grande
Premio Velocidade-ABCPCC (G3) ikincisidir. Harada: 4 tay, 1 koşan;
Lysippe (USA) (09, d, Awesome Again) Amerika’da 1 kez üçüncü oldu ve 9.505 $ kazanç
elde etti.
Maeght (USA) (10, d, Speightstown) İdmanda.
İsimsiz (TUR) (12, d, El Corredor) Söz konusu tay.
2’nci Anne
EDEN’S GARDEN (BRZ) (d, Minstrel Glory) Brezilya’da 3 yarış kazandı, 3 kez plase yaptı.
Harada: 5 tay, 4 koşan, 4 kazanan;
MADAME CASTELO (BRZ) (d, Duabi Dust) Bakınız 1’nci Anne. 3’üncü Anne
Mirapuama (BRZ) Koşmadı. Harada: 4 tay, 3 koşan, 3 kazanan;
EDEN’S GARDEN (BRZ) (d, Minstrel Glory) Bakınız 2’nci Anne.
DAISSON (BRZ) Brezilya’da 1 yarış kazandı.
4’üncü Anne
GRANFINA (BRZ) Brezilya’da 4 yarış kazandı. Grande Premio Carlos Telles da Rocha Faria,
Grande Premio Gervasio Seabra galibi, Grande Premio Onze de Julho ikincisidir. JESSAMINE
(BRZ) ve VERONIQUE (BRZ) in kızkardeşidir.
BABILON (d, Kubali Khan) Brezilya’da 8 yarış kazandı. Grande Premio Associacao dos
Criadores e Proprioterios de Cavalo de Carrida de Rio de Janerio galibidir. (G1) galibi
CAYMAN (BRZ) ve MISS CHATTY (BRZ) nin 2’nci Annesidir.
99
At Sahibi
ENDER DÜRÜST
Deploy
Velociraptor (GB)
İSİMSİZ
Doru Dişi
14.02.2012
Carly B
Madruk (TUR)
(2004)
Galetto
Avare
99
Shirley Heights
Slightly Dangerous
Commanche Run
Les Sylphides
Caro
Gold Bird
Kılıçaslan
Şiiristan
VELOCIRAPTOR (GB) (Doru, 1996): 3 ve 6 yaşları arasında 29 kez start alıp 16 birincilik, 8
ikincilik, 3 üçüncülük ve 1 kez de dördüncülük elde ederken 774.820 TL ikramiye kazandı. 19
Mayıs (G2) (2 kez), Lara (G2), Adana Bş.Bld.Bşk.lığı (G3) (2 kez), Zühtü Erişen (G3), Vehbi
Koç (G3) ve Misis (G3) galibi olan safkan, Polis (G2) ikincisi, Celal Bayar (G2) ve İsmet İnönü
(G3) üçüncüsüdür. Bugüne dek start alan 46 tayından 26’sı yarış kazanmayı başaran aygırın en
başarılı temsilerinden bazıları; Sadun Atığ (G3) galibi AYDIN ABİ, (G2) galibi VELO CROWN,
Kayı (G3) galibi MISS BEBEK, Karayel (KV-8/L) galibi YUNUSEFE, Başkent (G3) üçüncüsü
Precious Pearl, ve Dişi Tay Deneme (G1) dördüncüsü Sam Girl’dür.
1’nci Anne
MADRUK (TUR) 2 yarış kazandı, 15 kez tabela yaptı ve 188.330 TL kazanç elde etti.
Özdemir Atman (G3) galibi, (KV-6) ikincisi, Sedat Özcan (KV-7) ve Makita (KV-6)
üçüncüsüdür. Harada: 3 tay, 1 koşan;
Paşa Gönlüm (TUR) (11, e, Medya) 1 yarış koştu.
İsimsiz (TUR) (12, d, Velociraptor) Söz konusu tay.
2’nci Anne
Avare (TUR) 4 yarış kazandı, 21 kez tabela yaptı. Nuri Midillili (KV-7) galibi, İzmit Bld.Bşk.
(KV-6) ikincisi, Kısrak (G1), TSYD (G3), Sonbahar Handikapı (KV-24/L) ve Kocaeli
(KV-7) üçüncüsüdür. Harada: 7 tay, 6 koşan, 4 kazanan;
MADRUK (TUR) (d, Galetto) Bakınız 1’nci Anne.
Paşababa (TUR) (e, Manila) 7 yarış kazandı, 18 kez tabela yaptı ve 257.098 TL
kazanç elde etti. Sonbahar Handikapı (KV-24/L) ve Rumelihisarı (KV-21) ikincisi,
Sonbahar Handikapı (KV-24/L) ve Nedim Zenbilci (KV-21) üçüncüsüdür.
AVAREM (TUR) (d, Barbar) 1 yarış kazandı, 12 kez tabela yaptı ve 49.665 TL kazanç
elde etti. Kısrak;
UĞUR ABJAR (TUR) (e, Royal Abjar) 7 yarış kazandı, 45 kez tabela yaptı ve 230.010
TL kazanç elde etti.
KİMİNOĞLU (TUR) (e, Barnato) 2 yarış kazandı, 6 kez tabela yaptı ve 40.940 TL kazanç
elde etti.
3’üncü Anne
Şiiristan (TUR) Koşmadı.
GÜLDESTE (TUR) (d, Barnato) 4 yarış kazandı, 14 kez tabela yaptı. Rumeli Hisarı
(KV-21) ve Nuri Midillili (KV-7) galibi, Anadolu Hisarı (KV-22) üçüncüsüdür.
Loçkam (TUR) (d, Columnist) 2 kez üçüncü oldu. Kısrak;
SANTA LUCIA (TUR) (d, Bin Ajwaad) 8 yarış kazandı, 53 kez tabela yaptı ve 271.070
TL kazanç elde etti.
Şerefnur (TUR) (d, Uğurtay) Koşmadı. Kısrak;
KAYRA (TUR) (e, Unaccounted For) 8 yarış kazandı, 7 kez tabela yaptı ve 216.900 TL
kazanç elde etti. (KV-6) galibidir.
100
At Sahibi
ADA HARASI
Wolf
Shining Wolf (TUR)
İSİMSİZ
Al Dişi
11.02.2012
Keep Shining
Malcontenta (GB)
(2007)
Galileo
Ma Paloma
100
Domineau
Luna Fria
Stage Door Johnny
Carolina Moon
Sadlers Wells
Urban Sea
Highest Honor
Palombella
SHINING WOLF (TUR) (Doru, 1998): 3 ve 9 yaşları arasında 76 kez start alıp 15 birincilik,
9 ikincilik, 6 üçüncülük ve 17 kez de dördüncülük elde ederken toplam 762.640 TL ikramiye
kazanmıştır. İstanbul Büyük Şehir Beld.Başk. (G3) ve 3 kez (KV-8/L) galibi, İsimsiz (G2) ,9 Eylül
(G3) , F.Lütfü Karaosmanoğlu (G3) ve 3 kez (KV-8/L) ikincisi, İsmet İnönü (G2), 9 Eylül (G3)
ve Mimar Sinan (G3) üçüncüsü, Büyük Taaruz (G2), 19 Mayıs (G2), Sait Akson (G3), F.Lütfü
Karaosmanoğlu (G3), Kazım Köylü (G3) dördüncüsüdür. TOP WOLF, WHITE LILLY, YOLCUBEY
aygırın başarılı taylarından bazılarıdır.
1’nci Anne
Malcontenta (GB) Koşmadı. Harada: 2 tay;
İsimsiz (TUR) (12, d, Shining Wolf) Söz konusu tay.
2’nci Anne
MA PALOMA (FR) Fransa’da 2 yarış kazandı. Harada: 9 tay, 7 koşan, 6 kazanan;
RUWI (GB) (e, Unfuwain) Fransa’da 5 yarış kazandı ve 194.342 £ kazanç elde etti.
Prix Noailles (G2) ve Bordeaux-Casino Barriere (L) galibi, Prix Guillaume d’Ornano
(G3), Prix Dollar (G2), Grand Prix de Vichy (G3) ve Prix du Prince d’Orange (G3)
ikincisidir.
MISTER LUCKY (FR) (e, Key Of Luck) İspanya’da 5 yarış kazandı.
SHIROCCO JUNIOR (GB) (e, Shirocco) Fransa’da 4 yarış kazandı, 2 kez ikinci oldu ve
38.950 € kazanç elde etti.
3’üncü Anne
PALOMBELLA (FR) Fransa’da 3 yarış kazandı. Harada: 11 tay, 11 koşan, 7 kazanan;
ORSO (FR) (i, Highest Honor) Fransa’da 3 yarış kazandı ve 61.959 £ kazanç elde etti.
Grand Handikap de Deauville (L) galibidir.
LIFE IS BEAUTIFUL (IRE) (d, Septieme Ciel) İngiltere’de 6 yarış kazandı, 4 kez plase
yaptı ve 20.660 £ kazanç elde etti. Kısrak.
4’üncü Anne
DJALLYBROOK (FR) Fransa’da 1 yarış kazandı. Harada: 14 tay, 12 koşan, 12 kazanan;
PASSIONARIA (FR) (d, Beldale Flutter) Fransa’da 4 yarış kazandı ve 85.664 £ kazanç
elde etti Ciga Prix de Royallieu (G2) galibidir. Kısrak;
FUSAICHI SONIC (JPN) (e, Danehill) Kobe Shimbun Hai (L) galibidir. Aygır.
KANMARY (FR) (d, Kenmare) Fransa’da 1 yarış kazandı. Prix du Bois (G3) galibi, Prix
Robert Papin (G3) üçüncüsüdür. Kısrak;
LIT THE JUSTICE (USA) (e, El Gran Senor) Breeders’ Cup Sprint (G1) galibidir.
Aygır.
COMMANDER COLLINS (USA) (e, Sadlers Wells) Racing Post Trophy (G1) galibidir.
Aygır.
CITY LEADER (IRE) (e, Fasliyev) Royal Lodge Stakes (G2) galibidir.
COLONEL COLLINS (USA) (e, El Gran Senor) Singer Stakes (L) galibi, Derby Stakes
(G1), Irish Derby (G1) ve 2000 Guineas (G1) üçüncüsüdür. Aygır.
101
At Sahibi
BEGÜM ATMAN KARATAŞ
Pivotal
Kaneko (TUR)
İSİMSİZ
Doru Dişi
02.03.2012
Kalimat
Marias Magic (GB)
(2001)
Mtoto
Majoune
101
Polar Falcon
Fearless Revival
Be My Guest
Kantado
Busted
Amazer
Take Risks
Madame Est Sortie
KANEKO (TUR) (Doru, 2001): 2 ve 5 yaşları arasında 43 kez start alıp, 13 birincilik,
11 ikincilik, 5 üçüncülük ve 4 kez de dördüncülük elde ederken 1.477.086 TL ikramiye kazandı.
Erkek Tay Deneme (G1), Ent. İstanbul (G2) (2 kez), TJK Pansiyon Hara (G2), Sait Akson (G3)
ve Fehmi Simsaroğlu (G3) galibi, Gazi (G1), Büyük Taarruz (G2), Ent. Topkapı Trophy (G2),
Horse Racing Ireland (G3), Atıf Esenbel (G3), Başkent (G3), S.Kurutluoğlu (G3) ve Al Maktoum
Challenge RI-Sakhee (G3) (Dubai) ikincisi, Başbakanlık (G1), F.Sultan Mehmet (G1), Adnan
Menderes (G2) ve Sh Maktoum Bin Rashid Al Maktoum Challenge RII (G3) üçüncüsü ve TJK
(G1) dördüncüsüdür. Dişi Tay Deneme (G1) galibi ŞEKER REMZİYE, İstanbul BŞ BLD. (A3) galibi
TEMELHAN, Ceyhan (A3) galibi İZBATUR, İbrahim Kirazoğlu (KV-8/L) galibi ZİNCİRKIRAN,
MRA (A3) galibi VALDEREMA, Kayı (A2) galibi ZİLCİHAN, Esat Özbilen (KV-8/L) galibi
PETINA, Orhan Meker (KV-18/L) galibi RODOPLU aygırın başarılı temsilcilerinden bazılarıdır.
1’nci Anne
Marias Magic (GB) İngiltere’de 4 yarış kazandı, 4 kez plase yaptı ve 32.278 £ kazanç elde
etti. Oppenheim Pramerica Steher Preis, Cologne (L) üçüncüsüdür. Harada: 6 tay, 3 koşan, 2
kazanan;
MALONA (GB) (07, d, Dr Fong) Çekoslavakya’da 3 yarış kazandı, 3 kez plase yaptı.
İsimsiz (GB) (08, d, Singspiel) Öldü.
MOCCA MARE (GB) (09, d, Motivator) Fransa’da 1 yarış kazandı, 5 kez plase yaptı ve
39.650 € kazanç elde etti.
Maximal Crazy (GB) (10, i, Notnowcato) İngiltere’de 1 kez dördüncü oldu.
Pampero (TUR) (11, e, Shirocco) İdmanda.
İsimsiz (TUR) (12, d, Kaneko) Söz konusu tay.
2’nci Anne
MAJOUNE (FR) Fransa’da 4 yarış kazandı, 1 kez ikinci oldu ve 61.145 £ kazanç elde etti. Prix
Corrida (G3) galibi, Prix de la Pepiniere (L) ikincisidir. Harada: 9 tay, 5 koşan, 3 kazanan;
MAJOUNES SONG (GB) (d, Singspiel) 2 yarış yarış kazandı ve 33.658 £ kazanç elde
etti. Walther Jacobs Stuenpreis (G3) galibi, Ballymacol Stakes (L) ve Festa-Rennen (L)
üçüncüsüdür.
ARYAL (GB) (e, Singspiel) İngiltere’de 2 yarış kazandı, 5 kez plase yaptı ve 10.014 £
kazanç elde etti.
3’üncü Anne
MADAME EST SORTIE (FR) Fransa’da 3 yarış kazandı. Prix Penelope (G3) galibidir. Harada:
14 tay, 13 koşan, 11 kazanan;
MOUSSE GLACEE (FR) (d, Mtoto) Fransa’da 2 yarış kazandı. Prix des Reservoirs (G3)
galibi, Prix de Diane Hermes (G1), E P Taylor Stakes (G2) ve Prix de la Grotte (G3)
ikincisidir.
MISSY DANCER (GB) İsviçre’de 1 yarış kazandı, 7 kez plase yaptı. Kısrak;
ALMOND MOUSSE (FR) (d, Exit To Nowhere) Fransa’da 3 yarış kazandı ve 206.645
€ kazanç elde etti. Prix Ceres (L) galibi, Sun Chariot Stakes (G2) üçüncüsüdür.
102
At Sahibi
TAŞBEK HARASI
Kingmambo
Okawango (USA)
İSİMSİZ
Doru Dişi
10.04.2012
Krissante
Marla (TUR)
(2002)
Marlin
Miss Tirol
102
Mr Prospector
Miesque
Kris
Vallee Dansante
Sword Dance
Syrian Summer
Tirol
Cloudslea
OKAWANGO (USA) (Doru, 1998): 2 ve 4 yaşları arasında 10 kez start alıp 3 birincilik,
2 ikincilik, 1 üçüncülük, 2 kez de üçüncülük elde ederken 200.174 £ ikramiye kazandı. Grand
Criterium (G1) ve Prix La Rochette (G3) galibi, Prix Edmond Blanc (G3) ikincisi, Prix de
Fontainebleau (G3) üçüncüsüdür. Woodcote Stakes (L) galibi, Prix Jean-Luc Lagardere (G1)
ikincisi DECLARATION OF WAR, Darley Stakes (G3) galibi STEELE TANGO, Prix des Lilas (L)
galibi PROVIDANZA aygırın yurt dışındaki temsilcileridir. Tay Deneme (G2) galibi KULOĞLU,
Kraliçe II.Elizabeth (G2) galibi SARILAR RUNNER, I İnönü (G3) galibi QUEEN AMIDALA,
Marmara (G3) galibi EL CONQUERADOR, Fehmi Simsaroğlu (G3) galibi BAY ŞERİF, Hasan
Adalı (KV-8/L) galibi IPHIGENIA, Eşref Somtürk (KV-8/L) galibi DEMİRTÜTÜN (A3) başarılı
taylarından bazılarıdır.
1’nci Anne
Marla (TUR) Koşmadı. Harada: 4 tay, 2 koşan, 1 kazanan;
Leylifer (TUR) (09, d, Rakan) Koşmadı.
Angel Heart (TUR) (10, d, Fernando) 3 kez dördüncü oldu ve 7.900 TL kazanç elde etti.
Öldü.
TAVAŞHUNA (TUR) (11, d, Fernando) 1 yarış kazandı, 1 kez dördüncü oldu ve 23.900
TL kazanç elde etti.
İsimsiz (TUR) (12, d, Okawango) Söz konusu tay.
2’nci Anne
MISS TIROL (IRE) 3 yarış kazandı, 4 kez tabela yaptı. Harada: 3 tay, 2 koşan, 2 kazanan;
IMPRESARIO (TUR) (e, Royal Abjar) 14 yarış kazandı, 15 kez tabela yaptı ve 512.890
TL kazanç elde etti. Atilla Midillili (KV-8/L), (KV-24/L) ve (KV-6) galibi, Anadolu
Ajansı (KV-7) ikincisi, Yavuz Sultan Selim (G1) üçüncüsüdür.
RICCARDO (TUR) (e, Mujtahid) 2 yarış kazandı, 6 kez tabela yaptı ve 36.350 TL kazanç
elde etti.
3’üncü Anne
CLOUDSLEA (USA) Fransa’da 1 yarış kazandı, 2 kez plase yaptı ve 6.403 € kazanç elde
etti. Harada: 7 tay, 4 koşan, 4 kazanan;
PICTURE PUZZLE (GB) (d, Royal Academy) İngiltere’de 4 yarış kazandı, 3 kez plase yaptı
ve 20.880 £ kazanç elde etti.
ZANJEER (GB) (i, Averti) İngiltere’de düz ve engelli koşularda 5 yarış kazandı, 3 kez plase
yaptı ve 24.805 £ kazanç elde etti.
4’üncü Anne
Heavenlyspun (USA) Amerika’da 2 yarış koştu. Harada: 7 tay, 3 koşan, 2 kazanan;
Jagellon (USA) (e, Danzig Connection) İngiltere ve Amerika’da 2 yarış kazandı, 2 kez
ikinci oldu ve 26.689 $ kazanç elde etti. James Seymour Stakes (L) ikincisidir.
Coleford (USA) (d, Secreto) Koşmadı. Kısrak;
DAY HEARTBEAT (i, Compton Place) İtalya’da 5 yarış kazandı, 1 kez plase yaptı ve
40.698 € kazanç elde etti.
103
At Sahibi
ÖMER HALİM AYDIN
Red Ransom
Sri Pekan (USA)
İSİMSİZ
Doru Dişi
28.01.2012
Lady Godolphin
Mary Kies (USA)
(1997)
Opening Verse
Flying Girl
103
Roberto
Arabia
Son Ange
Flying Needles
The Minstrel
Shy Dawn
Rusticaro
Flying Clipper
SRI PEKAN (USA) (Doru, 1992): 2 yaşlı olarak 6 kez start almış, 5 birincilik ve 1 kez de ikincilik
elde ederken 153.963 $ ikramiye kazandı. Laurent Perrier Champagne Stakes (G2), Richmond
Stakes (G2) ve Coventry Stakes (G2) galibidir. Gazi (G1), TJK (G1) ve Cumhurbaşkanlığı (G1)
galibi MİRAMİS, Dişi Tay Deneme (G1) galibi MARY ELLEN, Dişi Tay Deneme (G1) galibi
BERRAKSU, Erkek Tay Deneme (G1) galibi TOPOR, Fatih Sultan Mehmet (G1) galibi KARELIN,
Ayasofya (G1) galibi PRENSES GÖKSU, Haliç (G1) galibi ASTRAKHAN, Byerley Turk (G1)
galibi WHITE RAM, Sürat Koşusu (G1) galibi, ASTORYA, Sakarya (G2) galibi KING ALEX,
Büyük Taaruz (G2) galibi VILLAGE WIND, İstanbul Byş.Bld. (A3) galibi TRANSACOUSTIC,
Mevlana (A3) galibi THYPHON GIRL, gibi pek çok başarılı safkanların babasıdır.
1’nci Anne
Mary Kies (USA) Amerika’da 4 yarış kazandı, 4 kez plase yaptı ve 178.480 $ kazanç elde
etti. Sandy Blue Stakes (L) ve Moment to Buy Handikap (L) ikincisi, Miesque Stakes (G3)
üçüncüsüdür. Harada: 9 tay, 6 koşan, 6 kazanan;
MAGESTIC PEGASUS (USA) (03, i, Fusaichi Pegasus) Amerika’da 1 yarış kazandı, 1 kez
ikinci oldu ve 24.339 $ kazanç elde etti.
CAVANAL (USA) (05, i, Sky Mesa) Amerika’da 8 yarış kazandı, 16 kez plase yaptı ve
194.264 $ kazanç elde etti.
Twelve Kies (USA) (06, d, Fusaichi Pegasus) Amerika’da 1 yarış kazandı, 5 kez üçüncü
oldu ve 22.223 $ kazanç elde etti. Freedom of the City Stakes (L) üçüncüsüdür.
Jungle Tale (USA) (07, d, Lion Heart) Amerika’da 3 yarış kazandı, 6 kez plase yaptı ve
177.406 $ kazanç elde etti. Natalma Stakes (G3) ikincisidir.
İsimsiz (USA) (08, e, Sky Mesa) öldü.
GOSPEL GAL (USA) (09, d, Repent) Amerika’da 2 yarış kazandı, 6 kez plase yaptı ve
75.065 $ kazanç elde etti. Debutante Stakes (L) galibi, Graduation Stakes (L) ve
Winnipeg Futurity (L) ikincisi, Genesis Stakes (L) üçüncüsüdür.
ACTION LAW (TUR) (10, e, Repent) 2 yarış kazandı, 8 kez tabela yaptı ve 106.800 TL
kazanç elde etti.
İsimsiz (TUR) (12, d, Sri Pekan) Söz konusu tay.
2’nci Anne
FLYING GIRL (FR) İtalya’da 3 yarış kazandı. Premio Zanoletti di Rozzano (L) galibi, Oaks
d’Italia (G1) ikincisidir. Ayrıca Amerika’da 2 yarış kazandı. Osunitas Handikap (L) galibi,
Modesty Stakes (G3) üçüncüsüdür. Harada: 12 tay, 11 koşan, 7 kazanan;
Gotha (USA) (e, Jade Hunter) 7 yarış kazandı ve 232.599 $ kazanç elde etti. Tejano
Run Stakes (L) ikincisi, National Jockey Club Handikap (G3) üçüncüsüdür.
Dominique’s Lass (USA) (d, The Minstrel) 2 yarış kazandı ve 32.791 $ kazanç elde
etti. Sixty Sails Handikap (L) üçüncüsüdür. Kısrak;
Flying Avie (USA) (i, Lord Avie) 7 yarış kazandı ve 251.240 $ kazanç elde etti.
Canadian Turf Handikap (G3) üçüncüsüdür.
Tina (USA) (d, Wild Again) 5 kez plase yaptı ve 17.700 $ kazanç elde etti Kısrak;
OMAR ALEJANDRO (USA) (e, Tactical Advantage) 16 yarış kazandı ve 457.387 $
kazanç elde etti. Puerto Rico Derby (G1) galibidir.
104
At Sahibi
AHMET EREN KÜÇÜKSÜSLÜ
Alydar
Strike The Gold (USA)
STAR STROY
Al Dişi
19.02.2012
Majestic Gold
Mecidiye (TUR)
(2002)
Royal Abjar
Sharp Gem
104
Raise A Native
Sweet Tooth
Hatchet Man
Majestic Secret
Gone West
Encorelle
Elegant Air
Brightelmstone
STRIKE THE GOLD (USA) (Al, 1988): 2 ve 5 yaşları arasında 6 birincilik, 8 ikincilik ve 5 kez
de üçüncülük elde ederken 3.457.026 $ ikramiye kazandı. Kentucky Derby (G1), Blue Grass
Stakes (G2), Pimlico Special Handicap (G1) ve Nassu Country Handicap (G2) galibi, Belmont
Stakes (G1), Florida Derby (G1) ikincisi, Jockey Club Gold Cup (G1) ve Jim Dandy Stakes
(G2) üçüncüsüdür. Çaldıran (G1) galibi SABIRLI, Erkek Tay Deneme (G1) galibi MUMMYS
LOVE, Ankara (G1) galibi ARSENIC, Kısrak (G1) galibi SPARKLING, Kısak koşusu (G1) galibi
BALÇİBİN, Kısrak (G1) galibi AIR BORN, Zübeyde Hanım (G2) galibi THE RISING, Fevzi
Çakmak (G2) galibi AYDEMİRHAN, Uzun Yayla (A2) galibi SPEEDY WOLF, Seymenler (A2)
galibi SİLSÜPÜR, H.Basri Karabucak (G3) aygırın başarılı temsilcilerinden bazılarıdır.
1’nci Anne
Mecidiye (TUR) 1 kez ikinci oldu ve 4.200 TL kazanç elde etti. Harada: 4 tay, 1 koşan, 1
kazanan;
Leydi Hanım (TUR) (07, d, Mountain Cat) Koşmadı. Kısrak.
HAMZA BIN DAVUT (TUR) (08, i, Red Bishop) 3 yarış kazandı, 17 kez tabela yaptı ve
170.300 TL kazanç elde etti.
Action Perfect (TUR) (11, d, Velociraptor) İdmanda.
Star Stroy (TUR) (12, d, Strike The Gold) Söz konusu tay.
2’nci Anne
Sharp Gem (GB) İngiltere’de 2 yarış koştu. Harada: 10 tay, 8 koşan, 4 kazanan;
LUCKY GEM (IRE) (i, Lucky Guest) İrlanda’da düz ve engelli koşularda 3 yarış kazandı ve
15.190 £ kazanç elde etti.
CENGİZHAN BEY (TUR) (e, Mujtahid) 2 yarış kazandı, 16 kez tabela yaptı ve 103.100 TL
kazanç elde etti.
GREAT FORTUNE (TUR) (e, Precious) 1 yarış kazandı, 2 kez tabela yaptı ve 36.200 TL
kazanç elde etti.
GOLDEN SMILE (TUR) (e, Always A Classic) 1 yarış kazandı, 1kez tabela yaptı ve 11.950
TL kazanç elde etti.
3’üncü Anne
BRIGHTELMSTONE (GB) İngiltere’de 2 yarış kazandı, 5 kez plase yaptı. Acorn Stakes (L)
galibidir. Harada: 5 kazanan;
BOON POINT (GB) (e, Shirley Heights) 4 yarış kazandı, 5 kez plase yaptı ve 43.841 £
kazanç elde etti. Grand Handikap d’Ostende (L) galibi, Premio Presidente della
Republica (G1) üçüncüsüdür.
YET AGAIN (GB) (i, Weldnaas) 12 yarış kazandı, 11 kez plase yaptı ve 43.264 £ kazanç
elde etti.
GOLDEN TORQUE (GB) (i, Taufan) 10 yarış kazandı, 10 kez plase yaptı ve 43.610 £
kazanç elde etti.
Brillant Chance (GB) (d, Young Generation) Koşmadı. Kısrak;
Dark Orient (IND) (d, Adbass) 1 yarış kazandı. Breeders’ Cup (L) ikincisidir.
105
At Sahibi
TUTUMLU HARASI
Rainbow Quest
Bin Ajwaad (IRE)
İSİMSİZ
Doru Erkek
13.04.2012
Salidar
Melodic Mistress
(TUR) (2001)
Common Grounds
Classical Music
105
Vice Regent
Mint Copy
Nodouble
Classy Quillo
Kris
Sweetly
Gerald Martin
Couturier
BIN AJWAAD (IRE) (Doru, 1990): 2 ve 5 yaşları arasında 18 kez start alıp, 5 birincilik,
5 ikincilik, 2 kez de üçüncülük elde ederken 280.344 $ ikramiye kazanmıştır. Desmond Stakes
(G3), Gladness Stakes (G3), Fortune Stakes (L) galibi, Fransa Erkek Tay Deneme (G1), Prix
de La Foret (G1), Prix du Muguet (G2), Vodafone Horris Hill Stakes (G3) ikincisi, İngiltere Erkek
Tay Deneme (G1) üçüncüsüdür. Ülkemizde 2001 yılında haraya giren Bin Ajwaad, Gazi (G1) ve
Int. Boğaziçi (G2) galibi INSPECTOR, Başbakanlık (G1) galibi SALVATORE, Dişi Tay Deneme
(G1) galipleri ORHIDEYA ve KARATUTKUM, Ankara Koşusu (G1) galibi CİHANIM, Mehmet
Akif Ersoy (G2) galibi ADONISE, Zübeyde Hanım (G2) galibi DELFINA, Savunma Sanayi (G3)
galibi FLORINDO, Hasan Polat (KV-8/L) galibi MAVİ KUMSAL ve (KV-10) galibi MIA NUR
gibi pek çok başarılı tay vermiştir.
1’nci Anne
Melodic Mistress (TUR) Koşmadı. Harada: 7 tay, 4 koşan, 2 kazanan;
YELLOW STORM (TUR) (06, e, Strike The Gold) 11 yarış kazandı, 19 kez tabela yaptı
ve 506.650 TL kazanç elde etti. Pansiyon Hara (KV-10), Galip Ekenler (KV-8/S)
galibi, Kurtuluş (A3), (KV-8/L) ve (KV-21) ikincisi, Galip Ekenler (KV-8/L), Seren I
(KV-7), (KV-21) ve (KV-6) üçüncüsüdür.
Dela Quattro (TUR) (08, e, Kaplan) 2 kez üçüncü oldu ve 7.900 TL kazanç elde etti.
DAY BY DAY (TUR) (09, d, Akındayım) 1 yarış kazandı, 4 kez tabela yaptı ve 37.300 TL
kazanç elde etti.
Enammored Horse (TUR) (10, d, Always a Classic)
Forever Attack (TUR) (11, e, Royal Abjar) 2 yarış koştu, 1 kez dördüncü oldu.
İsimsiz (TUR) (12, e, Bin Ajwaad) Söz konusu tay.
2’nci Anne
CLASSICAL MUSIC (TUR) 5 yarış kazandı, 6 kez de tabela yaptı. Nenehatun (G3) galibi, 19
Mayıs (G2) ikincisi, Emel (KV-6) üçüncüsüdür. Harada: 8 tay, 5 koşan, 4 kazanan;
VICTORY SONG (TUR) (e, Manila) 15 yarış kazandı, 26 kez tabela yaptı ve 675.533
TL kazanç elde etti. (G2) galibi, Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı (G3), Yeşil
Bursa (G3) ikincisidir.
CLASSICAL GIRL (TUR) (d, Distant Relative) 6 yarış kazandı, 5 kez tabela yaptı ve
293.200 TL kazanç elde etti. KKTC (G2) ve TMO 70’inci yıl (KV-7) galibidir.
Cico (TUR) (e, Distant Relative) 5 yarış kazandı, 10 kez tabela yaptı ve 151.650 TL
kazanç elde etti. Aktan Bayrak (KV-8/S) üçüncüsüdür.
3’üncü Anne
Couturier (GB) Koşmadı. Harada: 3 tay, 3 koşan, 2 kazanan;
Mariana (d, Good Times) 7 yarış koştu.
TOPATAN (d, Gerald Martin) 13 yarış kazandı, 14 kez tabela yaptı ve 348.900 TL
kazanç elde etti. (KV-8/L) galibi, (G3) ikincisi, TRT (G2) üçüncüsüdür.
Amazonic (d, Gerald Martin) 9 yarış kazandı, 24 kez tabela yaptı ve 144.270 TL
kazanç elde etti. (KV-6) ikincisi, Fehmi Simsaroğlu (G3) dördüncüsüdür.
106
At Sahibi
ASLAN OSMAN VAPUR
Soviet Star
Pressing (IRE)
İSİMSİZ
Doru Erkek
06.04.2012
Rafif
Miss Disco (TUR)
(2004)
Gold Away
Pourville
106
Nureyev
Veruschka
Riverman
Reves Celestes
Goldneyev
Blushing Away
Manila
Paulista
PRESSING (IRE) (Doru, 2003) 2 ve 7 yaşları arasında 43 kez start alıp 13 yarış kazandı, 18
kez plase yaptı ve 2.762.107 $ kazanç elde etti. Premio Roma (G1), Bayerisches Zuchtrennen
(G1), 3 kez Topkapı Koşusu (G2), Premio Ribot (G2), Premio Carlo Vittadini (G2)(iki kez),
Premio Federico Tesio (G3), Premio Ambrosiano (G3) galibi, Preis Bayerisches Zuchtrennen
(G1), Premio Presidente Della Republica (G1)(iki kez), Sandown Mile (G2), Premio Emanuele
Filiberto (L), Premio Del Dado (L), Premio Guiseppe de Montel (L) ikincisi, Premio Presidente
Della Republica (G1), Premio Ribot (G2), Gran Premio d’Italia (L) üçüncüsüdür. İlk jenerasyon
tayları 2014 yılında pistlerde olacaktır.
1’nci Anne
Miss Disco (TUR) 3 yarış kazandı, 7 kez tabela yaptı ve 110.090 TL kazanç elde etti.
Sakarya (G2) ikincisi, Hüsamettin Tamer (KV-8/L) üçüncüsüdür. Harada: 3 tay, 1 koşan, 1
kazanan;
ULTIMATE AERO (TUR) (10, e, Win River Win) 1 yarış kazandı, 4 kez tabela yaptı ve
40.000 TL kazanç elde etti.
Göz Dağı (TUR) (11, e, Win River Win) İdmanda.
İsimsiz (TUR) (12, e, Pressing) Söz konusu tay.
2’nci Anne
Pourville (USA) Fransa’da 5 kez start aldı, 1 kez ikinci oldu ve 5.183 € kazanç elde etti. Harada:
9 tay, 6 koşan, 3 kazanan;
MIDYANILA (FR) (d, Midyan) Fransa’da 3 yarış kazandı, 8 kez plase yaptı ve 20.000 €
kazanç elde etti.
KARA KULAK (TUR) (e, Sri Pekan) 1 yarış kazandı, 1 kez ikinci oldu ve 30.600 TL kazanç
elde etti.
3’üncü Anne
PAULISTA (IRE) Fransa’da 6 yarış kazandı, 2 kez plase yaptı ve 155.747 € kazanç elde etti.
Prix Vermeille (G1), de la Nonette (G3) ve de Psyche a Deauville (L) galibi, Prix de Malleret
(G3) üçüncüsüdür. Harada: 4 kazanan;
PERSIFLEUR (d, Lyphard’s Wish) Fransa’da 4 yarış kazandı, 1 kez plase yaptı ve
81.559 € kazanç elde etti. Prix Greffulhe (G2) ve Prix de Compiegne (L) galibi,
Mecca-Dante Stakes (G2) üçüncüsüdür. Aygır.
Pearl Shell (USA) (d, Bering) Fransa’da 1 yarış kazandı, 4 kez plase yaptı ve 25.611
€ kazanç elde etti. Prix Belle de Nuit (L) dördüncüsüdür.
Pearly Gates (IRE) (d, Night Shift) İngiltere’de 1 yarış kazandı, 3 kez plase yaptı ve
13.495 £ kazanç elde etti. Chartwell Stakes (L) ikincisi, City Of York Stakes (L)
dördüncüsüdür.
PAILLE (d, Bold Bidder) 1 yarış kazandı. Kısrak;
PALADY (ARG) (d, Plugged Nickle) Clasico Joaquin V. Maqueda (G3) ve General
Guemes (L) galibidir.
PAULISTINHA (ARG) (d, Lode) Arjantin’de 6 yarış kazandı, GP La Mission (G2), CI
Los Haras (G2),vs. galibidir.
107
At Sahibi
ADALI HARASI
Hennessy
Perfect Storm (TUR)
İSİMSİZ
Doru Dişi
08.01.2012
Sense Of Urgency
Miss Frisky (TUR)
(2004)
Mountain Cat
Frisky Lady
107
Storm Cat
Island Kitty
Quest For Fame
Franca
Storm Cat
Always Mint
Magic Ring
Epithet
PERFECT STORM (TUR) (Doru, 2000): 2 ve 3 yaşlarında 8 kez start alıp, 5 birincilik, 2 ikincilik,
1 kez de dördüncülük elde ederken 402.560 TL ikramiye kazandı. Tay Deneme (G2), Sakarya
(G2) ve (KV-9/L) galibi, Sahir Kurutluoğlu (G3) ikincisi, Gazi Koşusu (G1) dördüncüsüdür.
Çaldıran (G1) galibi BEKMEZBEY, Kayı (A2) galibi FAST OCEAN, Hitit (A2) galibi KİMURA,
Yunus Emre (G3) galibi DARK CHILD, Artemis (A3) galibi SARI FIRTINA, Kenan Binak (A3)
galibi STRONG HOPE, Prens Halim Sait (A3) galibi YARAMAZ ÇOCUK, Niyazi Polatyar (KV8/L) galibi ZEEV, Prof. Selahattin Batu (KV-10) galibi BALBOA, (KV-8/S) galibi PAKTALOS,
(KV-8/S) galibi BAMBINO, (KV-8/L) galibi PAKTALOS, Hitit (KV-8/L) galibi SİNEMTAY,
Truva (KV-8/L) galibi SYRIANA, Efes (KV-8/L) galibi LADY SMITH ve Sakarya (G2) ikincisi
EMRESON aygırın başarılı taylarından bazılarıdır.
1’nci Anne
Miss Frisky (TUR) 4 yarış kazandı, 3 kez tabela yaptı ve 95.010 TL kazanç elde etti. İsimsiz
(G3) ikincisidir. Harada: 2 tay;
Deli Balta (TUR) (10, e, Marlin)
İsimsiz (TUR) (12, d, Perfect Storm) Söz konusu tay.
2’nci Anne
FRISKY LADY (GB) İngiltere’de 1 yarış kazandı, 2 kez de plase yaptı. Harada: 5 tay, 4 koşan, 1
kazanan;
Blue Lady (TUR) (d, Bluebird) 3 yarış koştu. Kısrak;
BLUE CAT (TUR) (d, Mountain Cat) 2 yarış kazandı, 13 kez tabela yaptı ve 82.050 TL
kazanç elde etti.
3’üncü Anne
Epithet (GB) 2 yarış kazandı, 5 kez de plase yaptı. Cheshire Oaks (G3) ve Prix de
Royaumont (G3) ikincisidir. Harada: 7 kazanan;
Shomoose (d, Habitat) Koşmadı. Kısrak;
SHAAMIT (IRE) (e, Mtoto) 6 kez start aldı, 2 yarış kazandı, 1 kez plase yaptı ve
585.959 £ kazanç elde etti. Vodafone Derby Stakes (G1) galibi ve King George VI
& Queen Elizabeth Stakes (G1) üçüncüsüdür. Aygır.
KILTIMONY (d, Sharpo) 5 yarış kazandı, 4 kez plase yaptı ve 30.869 £ kazanç elde etti.
Certain Story (d, Known Fact) Koşmadı. Kısrak;
FAIRY STORY (d, Persian Bold) 5 yarış kazandı, 6 kez plase yaptı ve 31.204 £ kazanç
elde etti. Kısrak;
ZIETORY (GB) (d, Zieten) 4 yarış kazandı, 5 kez plase yaptı ve 69.064 £ kazanç
elde etti. Atalanta Stakes (L) galibi ve Prix de Lieruey (L) galibidir.
4’üncü Anne
Namecaller (USA) Koşmadı. Harada: 4 kazanan;
COLUMNIST (e, Swing Easy) Victoria CUP (L) galibi, Duke Of York Stakes (G3)
ikincisidir. Aygır.
108
At Sahibi
TURHAN TÜRERAY
Storm Bird
Ocean Crest (USA)
İSİMSİZ
Al Dişi
10.03.2012
S.S. Aroma
Mikado (TUR)
(2005)
Lockton
Karya
108
Northern Dancer
South Ocean
Seattle Slew
Rare Bouquet
Moorestyle
Bridestones
Castle Rising
Simcha
OCEAN CREST (USA) (Doru, 1991): 2 ve 3 yaşları arasında 10 kez start almış, 3 birincilik,
1 ikincilik, 1 üçüncülük elde ederken 270.455 $ ikramiye kazanmıştır. Del Mar Invitational
Handicap (G2) galibi olan safkan La Jolla Handicap (G3) üçüncüsüdür. İlk jenerasyon tayları
1999 yılında koşmaya başlayan aygır, 2000 yılında Türkiye’de haraya dahil olmuştur. Nene Hatun
(G1) galibi ŞAHNUR, 19 Mayıs (G2) galibi NUHBABA, Pansiyon Hara (A2) galibi DYNASTY,
Dolmabahçe (A3) galibi DOKU, Ethem Menderes (G3) galibi ZAFER YOLU, Adnan Menderes
(G2) galibi SMERÇ, (KV-8/L) galibi İNDERESİ ve Org.Eşref Bitlis (KV-8) galibi CAZİBELİ
başarılı yavrularından bazılarıdır.
1’nci Anne
Mikado (TUR) Koşmadı. Harada: 5 tay, 3 koşan, 2 kazanan;
Soylu Güzel (TUR) (09, d, Strike The Gold) 4 yarış kazandı, 18 kez tabela yaptı ve
237.900 TL kazanç elde etti. İsimsiz (KV-21) galibi, Ahmet Kesebir (KV-21) ve
Esenboğa (KV-7) ikincisi, Sipahi Ocağı (KV-6) üçüncüsü, Avram Barokas (KV-8/L)
dördüncüsüdür.
SALİHCAN (TUR) (10, e, Perfect Storm) 1 yarış kazandı ve 16.500 TL kazanç elde etti.
Ballınur (TUR) (11, d, Unaccounted For) 2 kez üçüncü oldu ve 8.600 TL kazanç elde etti.
İsimsiz (TUR) (12, d, Ocean Crest) Söz konusu tay.
2’nci Anne
Karya (TUR) Koşmadı. Harada: 7 tay; 4 koşan, 2 kazanan;
Germencikli (TUR) (d, Sea Hero) 1 yarış kazandı, 7 kez tabela yaptı ve 64.170 TL
kazanç elde etti. Osmangazi (G3) ve Kayı (G3) üçüncüsüdür.
TANTANA (TUR) (e, Distant Relative) 1 yarış kazandı, 4 kez tabela yaptı ve 27.950 TL
kazanç elde etti.
Destegül (TUR) (d, Distant Relative) Koşmadı. Kısrak;
BIONCE (TUR) (d, Erdembey) 1 yarış kazandı, 3 kez tabela yaptı ve 28.000 TL
kazanç elde etti.
Mikado (TUR) (d, Lockton) Bakınız 1’nci Anne.
3’üncü Anne
SIMCHA (FR) Fransa’da 6 yarış kazandı, 15 kez plase yaptı ve 41.374 € kazanç elde etti.
CALANDRA (TUR) 16 yarış kazandı ve 22 kez de tabela yaptı. I.İnönü (G3), Tay
Deneme (G2), Preveze (G3), Mecdi Ramazanoğlu (KV-7), Süvariler (KV-6), Sipahi
Ocağı (KV-6), Şadi Eliyeşil (G3), Kenan Atan (KV-8/L), Ferit Tanaçan (KV-8/L),
Flying Star (KV-6) galibi, Fatih Sultan Mehmet (G1), Joe Clarke (KV-8/L), Marmara
(G3), At Yarışı Yazarları (KV-6) ikincisi, Dişi Tay Deneme (G2), Osmangazi (G3),
Kuzey Kıbrıs (G3) üçüncüsü, Çaldıran (G1), Burhan Karamehmet (G3), Kocatepe
(G2), Atıf Esenbel (G3) ve Fikret Yüzatlı (KV-8/L) dördüncüsüdür. Kısrak;
MARACAIBO (TUR) (e, Manila) 9 kez start aldı, 4 yarış kazandı, 3 kez ikinci oldu ve
284.900 TL kazanç elde etti. Erkek Tay Deneme (G1), Cihangir (KV-7) galibidir.
Cassandra (d, Wouter Raaphorst) Koşmadı. Kısrak;
Öngün (TUR) (e, Felek I) 10 yarış kazandı, 42 kez tabela yaptı ve 402.460 TL
kazanç elde etti. (KV-8/L) ikincisidir.
109
At Sahibi
BOSPORUS HARASI
Distant Relative
Luxor (TUR)
İSİMSİZ
Al Erkek
26.05.2012
Keep Shining
Mogli (TUR)
(2004)
Royal Abjar
Lovely Louisa
109
Habitat
Royal Sister
Stage Door Johnny
Carolina Moon
Gone West
Encorelle
Be My Guest
Lady Ambassador
LUXOR (TUR) (Doru, 2000): 3 ve 5 yaşları arasında toplam 26 kez start alıp, 10 birincilik,
3 ikincilik, 7 üçüncülük ve 1 kez de dördüncülük elde ederken toplam 947.357 TL ikramiye
kazandı. Ent. Topkapı Trophy (G2), Ent. Adnan Menderes (G2) ve Fevzi Çakmak (G2) galibi,
F.Sultan Mehmet (G1) ve Burhan Karamehmet (G3) ikincisi, Başbakanlık (G1), İsmet İnönü
(G2), Fetih (G3), N.Fazıl Kısakürek (G3) ve Marmara (G3) üçüncüsüdür. Erkek Tay Deneme
(G1) galibi DUTYFREE, (A3) galibi AMED KIZI, KKTC (A2) galibi NON STOP, Kayı (A2) galibi
NEIL, Sahir Kurutluoğku (G3) galibi BENELUX, (KV-7) galibi DELUXE, (KV-6) galibi NONA,
(KV-7) galibi MISTER KERMİT aygırın başarılı temsilcilerinden bazılarıdır.
1’nci Anne
MOGLİ (TUR) 1 yarış kazandı, 1 kez dördüncü oldu ve 12.650 TL kazanç elde etti. Harada: 3
tay, 2 koşan;
Penarma (TUR) (10, e, Bin Ajwaad) 2 kez plase yaptı ve 14.800 TL kazanç elde etti.
King Striker (TUR) (11, e, Free Man) 3 yarış koştu.
İsimsiz (TUR) (12, e, Luxor) Söz konusu tay.
2’nci Anne
Lovely Louisa (IRE) Koşmadı. Harada: 12 tay, 10 koşan, 6 kazanan;
Özgen (TUR) (e, Lockton) 5 yarış kazandı, 13 kez tabela yaptı ve 192.910 TL
kazanç elde etti. (KV-6) galibi, (KV-21) ve (KV-6) ikincisi, Burhan Karamehmet (G3)
üçüncüsüdür.
Grand Slam (TUR) (e, Persian Bold) 3 yarış kazandı, 15 kez tabela yaptı ve 123.410
TL kazanç elde etti. (KV-24/L) üçüncüsüdür.
ORLANDO (TUR) (e, Tender Prince) 6 yarış kazandı, 7 kez tabela yaptı ve 124.140 TL
kazanç elde etti. (KV-21) üçüncüsüdür.
CLEVER BOY (TUR) (e, Lockton) 3 yarış kazandı ve 76.550 TL kazanç elde etti.
EASY MONEY (TUR) (e, Common Grounds) 4 yarış kazandı, 8 kez tabela yaptı ve 49.240
TL kazanç elde etti.
Deep Sea (TUR) (d, Distant Relative) Koşmadı. Kısrak;
DEEP FOREST (TUR) (e, Mountain Cat) 7 yarış kazandı, 25 kez tabela yaptı ve
562.950 TL kazanç elde etti. Efes (KV-8/L), Aytudor (KV-6) ve Altınoluk (KV-6)
galibidir.
RAMPOLDI (TUR) (e, Bosporus) 17 yarış kazandı, 10 kez tabela yaptı ve
1.696.900 TL kazanç elde etti. Ankara Kalesi (A2), 19 Mayıs (G2), Ege Derbisi
(A2), Pansiyon Hara (A2), Yıldırım Bayezid (G3), Kubilay (G3), Kapadokya (A3),
William Giraud (A3), Alsancak (A3) ve Prof.Selahattin Batu (A3) galibidir.
3’üncü Anne
LADY AMBASSADOR (GB) İrlanda’da 4 yarış kazandı, 2 kez plase yaptı ve 28.427 £ kazanç
elde etti. Fasig Tipton Stakes (L) ve Waterford Testimonial Stakes (L) galibidir.
LEGGERA (IRE) (d, Sadlers Wells) İngiltere ve Fransa’da 5 yarış kazandı, 5 kez plase
yaptı ve 395.174 £ kazanç elde etti. Prix Vermeille (G1), Prix de Pomone (G2),
Doonside Cup (L) ve Prix Saraca (L) galibidir.
110
At Sahibi
HAKAN YÜCETÜRK
Pivotal
Kaneko (TUR)
İSİMSİZ
Doru Dişi
26.01.2012
Kalimat
Murderous Myrtle
(USA) (2000)
Dehere
Apogee
110
Polar Falcon
Fearless Revival
Be My Guest
Kantado
Deputy Minister
Sister Dot
Star De Naskra
A Thrilling Moment
KANEKO (TUR) (Doru, 2001): 2 ve 5 yaşları arasında 43 kez start alıp, 13 birincilik,
11 ikincilik, 5 üçüncülük ve 4 kez de dördüncülük elde ederken 1.477.086 TL ikramiye kazandı.
Erkek Tay Deneme (G1), Ent. İstanbul (G2) (2 kez), TJK Pansiyon Hara (G2), Sait Akson (G3)
ve Fehmi Simsaroğlu (G3) galibi, Gazi (G1), Büyük Taarruz (G2), Ent. Topkapı Trophy (G2),
Horse Racing Ireland (G3), Atıf Esenbel (G3), Başkent (G3), S.Kurutluoğlu (G3) ve Al Maktoum
Challenge RI-Sakhee (G3) (Dubai) ikincisi, Başbakanlık (G1), F.Sultan Mehmet (G1), Adnan
Menderes (G2) ve Sh Maktoum Bin Rashid Al Maktoum Challenge RII (G3) üçüncüsü ve TJK
(G1) dördüncüsüdür. Dişi Tay Deneme (G1) galibi ŞEKER REMZİYE, İstanbul BŞ BLD. (A3) galibi
TEMELHAN, Ceyhan (A3) galibi İZBATUR, İbrahim Kirazoğlu (KV-8/L) galibi ZİNCİRKIRAN,
MRA (A3) galibi VALDEREMA, Kayı (A2) galibi ZİLCİHAN, Esat Özbilen (KV-8/L) galibi
PETINA, Orhan Meker (KV-18/L) galibi RODOPLU aygırın başarılı temsilcilerinden bazılarıdır.
1’nci Anne
Murderous Myrtle (USA) Amerika’da 1 kez ikinci oldu ve 5.622 $ kazanç elde etti. Harada: 6
tay, 4 koşan, 3 kazanan;
DEBUTY ETBAUER (USA) (05, d, Etbauer) Amerika’da 2 yarış kazandı, 2 kez plase yaptı ve
56.761 $ kazanç elde etti. Rainbow Miss Stakes (L) galibidir.
DOCTOR DE HERE (USA) (07, i, High Cascade) Amerika’da 1 yarış kazandı, 1 kez plase yaptı
ve 15.900 $ kazanç elde etti.
Haksan (USA) (09, e, Jump Start) 3 yarış koştu.
SANTA BARBARA (TUR) (10, d, Jump Start) 1 yarış kazandı, 2 kez plase yaptı ve 24.200 TL
kazanç elde etti.
İsimsiz (TUR) (12, d, Kaneko) Söz konusu tay.
2’nci Anne
Apogee (USA) Amerika’da 3 yarış kazandı, 2 kez plase yaptı ve 60.520 $ kazanç elde etti.
Vineland Handicap (L) ve Politely Stakes (L) ikincisidir. Harada: 5 tay, 3 koşan, 3 kazanan;
SIR WHIMSEY (USA) (e, Jump Start) Amerika’da 5 yarış kazandı, 8 kez plase yaptı ve
521.784 $ kazanç elde etti. Gulfstream Park Handicap (G2) ve R.R.M.Carpenter Jr
Memorial Stakes (L) galibi, Skip Away Stakes (L), Don Rickles Stakes (L) ve Whirlaway
Stakes (L) ikincisi, Pimlico Special Handicap (G1), Ben Ali Stakes (G3), Formal Gold
Stakes (L) ve Count Fleet Stakes (L) üçüncüsüdür.
HIGH MOMENT (USA) (d, High Yield) Amerika’da 4 yarış kazandı, 2 kez plase yaptı ve
159.200 $ kazanç elde etti. Dr. James Penny Memorial Handicap (L) ve Dahlia Stakes (L)
galibidir.
WALLA WALLA (USA) (e, Jump Start) Amerika’da 4 yarış kazandı, 3 kez plase yaptı ve
67.225 $ kazanç elde etti.
3’üncü Anne
A THRILLING MOMENT (USA) Amerika’da 8 yarış kazandı, 1 kez ikinci oldu ve 184.350
$ kazanç elde etti. Typecast Stakes (L), Hillsdale Handicap (L) ve San Jose Breeders’ Cup
Handicap (L) galibi, Belle Roberts Handicap (L) ikincisidir. Harada: 6 tay, 4 koşan, 3 kazanan;
DREAM FOR A MOMENT (USA) (d, Crafty Prospector) Amerika’da 6 yarış kazandı, 6 kez
plase yaptı ve 257.505 $ kazanç elde etti. Miss Indy Anna Stakes (L) galibidir.
111
At Sahibi
ŞABAN Ş. SARAÇOĞLU
Danzig
Eagle Eyed (GB)
İSİMSİZ
Doru Erkek
13.02.2012
Razyana
Nagm (USA)
(2000)
Kayrawan
Hamasah
111
Northern Dancer
Pas De Nom
His Majesty
Spring Adieu
Mr Prospector
Muhbubh
Irish River
In The Habit
EAGLE EYED (GB) (Doru, 1991): 2 ve 4 yaşları arasında toplam 17 kez start alıp, 4 birincilik,
2 ikincilik, 1 kez de üçüncülük elde ederken 355.818 $ ikramiye kazandı. Efsane aygır Danehill’in
öz kardeşi olan Eagle Eyed, Arlington Classic Stakes (G2), Sausalito Handicap (L) ve Pirate Cove
Stakes (L) galibidir. Ülkemizde 2000 yılında haraya giren Eagle Eyed; Gazi Koşusu (G1) galibi
POPULER DEMAND, Dişi Tay Deneme (G1) galibi NAZLUŞ, (G2) galibi SINATRA, II. İnönü
(G3) galibi ABDÜLBEY, Kubilay (G3) galibi SINYOR SASSI, Tendürek (G3) galibi GEORGE,
Savunma Sanayi (G3) galibi YENER KAZIM, M.Kaya Erkkul (KV-8/L) galibi IL SOLE, TRT
(KV-8/L) galibi GOOD PROSPECT, Yeşil Gönen (KV-8/L) galibi HAWK ATTACK, Konak Bld.
(KV-8/L) galibi SELHAN ve Hüsamettin Tamer (KV-8/S) galibi MISS HAWAI gibi başarılı
safkanların da babasıdır.
1’nci Anne
Nagm (USA) 7 kez start aldı. Harada: 5 tay, 3 koşan, 2 kazanan;
İsimsiz (IRE) (07, e, Tagula) Koşmadı.
Irish Girl (TUR) (08, d, Choisir) 13 yarış koştu.
GOLD ANGEL (TUR) (09, d, Divine Light) 2 yarış kazandı, 13 kez tabela yaptı ve 98.050
TL kazanç elde etti.
TATAMİ (TUR) (10, d, Divine Light) 2 yarış kazandı, 3 kez tabela yaptı ve 89.500 TL
kazanç elde etti. Mustafa Alver (KV-7) galibidir.
İsimsiz (TUR) (12, e, Eagle Eyed) Söz konusu tay.
2’nci Anne
HAMASAH (USA) 2 yarış kazandı, 3 kez plase yaptı ve 8.786 £ kazanç elde etti. Harada: 6 tay,
4 koşan, 2 kazanan;
MUSTAMEET (USA) (e, Sahm) 9 yarış kazandı, 8 kez plase yaptı ve 345.819 £
kazanç elde etti. Royal Whip Stakes (G2), Gladness Stakes (G3), International Stakes
(G3), Jocky Club of Turkey Glencairn Stakes (L), Celebration Stakes (L) ve Heritage
Stakes (L) galibi, Desmond Stakes (G3), Gladness Stakes (G3), Glencairn Stakes (L)
ikincisidir.
MOTAFAANY (USA) (i, Sham) 2 yarış kazandı, 3 kez plase yaptı ve 22.577 £ kazanç
elde etti.
3’üncü Anne
In The Habit (USA) 2 yarış kazandı, 5 kez de plase yaptı. Premio Cascine (G3)
dördüncüsüdür. Harada: 8 tay, 8 koşan, 8 kazanan;
SUN BREEZE (USA) (e, In The Habit) 6 yarış kazandı, 14 kez tabela yaptı ve 348.240
TL kazanç elde etti. (KV-8/L) galibi, Erkek Tay Deneme (G1) ve Güzel İzmir (G3)
üçüncüsü, Fetih (G3) dördüncüsüdür.
Fly on Flash (USA) (e, Mtoto) Almanya’da 3 yarış kazandı, 12 kez plase yaptı ve
45.223 € kazanç elde etti. Silberness Pjerd (L) ikincisidir.
SAIL TO POST (TUR) (e, Bahri) 4 yarış kazandı, 13 kez tabela yaptı ve 120.180 TL
kazanç elde etti.
112
At Sahibi
GÖDEK EKÜRİSİ
Sadlers Wells
Powerscourt (GB)
AZİZE SULTAN
Doru Dişi
12.03.2012
Rainbow Lake
Naz Niyaz (TUR)
(2007)
Ocean Crest
Irish Victory
112
Northern Dancer
Fairy Bridge
Rainbow Quest
Rockfest
Storm Bird
S S Aroma
Danehill
Royal Slip
POWERSCOURT (GB) (Doru, 2000): 2 ve 5 yaşlarında 21 kez start alıp, 5 birincilik, 6 ikincilik,
3 üçüncülük elde ederken 1.068.674 £ ikramiye kazandı. Arlington Million (G1), Tattersalls Gold
Cup (G1) ve Great Voltigeur Stakes (G2) galibi, Racingpost Trophy (G1), Prine Of Wales’ Stakes
(G1), Grosser Dallmayr (G1) ve Scottish Derby (G1) ikincisi, Breeders’ Cup Turf (G1), Irish
Champion Stakes (G1) ve Irish St Leger (G1) üçüncüsüdür. Şili Derby (G1) galibi EL FARRERO,
Moyglere Stud Stakes (G1) galibi TERMAGANT, Classico Polla de Potrillos (G1) galibi MR.
DANY yurt dışında başarılı taylarından bazıları; Ülkemizde 2013 yılında 2 yaşlı olarak Ulubat (A3)
galibi İPEK SU, TYAYSD İst.Yearling Satışı (A3) ikincisi CRYSTAL CLEAR, SİAY ve SAH DER (G2)
üçüncüsü ASCELLA başarılı taylarından bazılarıdır.
1’nci Anne
Naz Niyaz (TUR) 1 yarış kazandı, 4 kez tabela yaptı ve 49.500 TL kazanç elde etti.
(KV-10/L) üçüncüsüdür. Harada: 2 tay;
Azize Sultan (TUR) (12, d, Powerscourt) Söz konusu tay.
2’nci Anne
Irish Victory (IRE) İrlanda’da 6 yarış koştu. Harada: 10 tay, 9 koşan, 7 kazanan;
DOKU (TUR) (d, Ocean Crest) 15 yarış kazandı, 32 kez tabela yaptı ve 1.596.372 TL
kazanç elde etti. Dolmabahçe (A3), Kubilay (G3), Kızkulesi (A3), İsimsiz (A3),
Preveze (KV-9/L), Dr.Özcan Kızılkaya (KV-8/L), Şükrü Yurteri (KV-8/L), MRA
(KV-10), Cantatrice (KV-7), Nuri Dürüst (KV-7) ve Bakırköy Kaymakamlığı (KV-7)
galibidir.
Alya (TUR) (d, Kaneko) 7 yarış kazandı, 12 kez tabela yaptı ve 331.475 TL kazanç elde
etti. Ekinlik Adası (KV-6) ve İsimsiz (KV-6) (2 kez) galibi, İnegöl (KV-7) ikincisi,
(KV-6) üçüncüsü, Gölyazı (KV-8/L) dördüncüsüdür.
DALYAN (TUR) (e, Marlin) 4 yarış kazandı, 9 kez tabela ve 132.100 TL kazanç elde etti.
TSYD Bursa Şb. (KV-6) galibi, (KV-21) üçüncüsüdür.
GRADUATE (TUR) (e, Sea Hero) 2 yarış kazandı, 18 kez tabela yaptı ve 109.390 TL
kazanç elde etti.
3’üncü Anne
Royal Slip (IRE) İrlanda’da 2 yarış kazandı.Eveleyn Solomon Carna Fillies Stakes (L)
ikincisidir. Harada: 5 kazanan;
IRISH LINNET (USA) (d, Seattle Song) Amerika’da 19 yarış kazandı ve 1.220.180 $
kazanç elde etti. New York Handikap (G2), Noble Damsel Handikap (G3), vs. galibidir.
Kısrak;
IRISH ART (USA) (e, Artie Schiller) Amerika’da 3 yarış kazandı, 5 kez ikinci oldu ve
203.564 $ kazanç elde etti. Uniformity Stakes (L) galibidir.
Royal Irish Lass (USA) (d, Saint Ballado) Amerika’da 2 kez plase yaptı. Kısrak;
TARA FROM THE CAPE (USA) (d, Leroidesanimaux) 2 yarış kazandı. Greene
Memorial Stakes (L) galibidir.
113
At Sahibi
HASAN GERGİN
Carson City
Cuvee (USA)
İSİMSİZ
Al Dişi
30.03.2012
Christmas Star
Nenagh (IRE)
(2002)
Barathea
Nishan
113
Mr Prospector
Blushing Promise
Star De Naskra
Carols Christmas
Sadler’s Wells
Brocade
Nashwan
Nesaah
CUVEE (USA) (Al, 2001): 2 ve 3 yaşları arasında 9 kez start alıp, 4 birincilik, 2 ikincilik, 1 kez de
üçüncülük elde ederken 402.044 $ ikramiye kazanmıştır. Futurity Stakes (G1), Saratoga Special
Stakes (G2) ve Kentucky Breeder’s Cup Stakes (G3) galibi, Kentucky Cup Sprint Stakes (G3)
ve Matt Winn Stakes (L) ikincisidir. Dixiana Breeder’s Futurity (G1) galibi NOBLE PROMISE,
Solonoway Stakes (G3) galibi ACROSS THE RHINE, (L) galibi tayları CUVEE ENCORKED,
REDS ROUND TABLE, FAIRWAY ROAD yurt dışında; Kraliçe II.Elizabeth (G2) galibi ES ES
RUNNER, I.İnönü (G3) galibi BAL ARISI ülkemizdeki başarılı taylarıdır.
1’nci Anne
Nenagh (IRE) İrlanda’da 5 yarış koştu. Harada: 7 tay, 3 koşan, 1 kazanan;
Loss Leader (IRE) (07, i, Captain Rio) İngiltere’de 2 kez plase yaptı.
My Diamond (TUR) (08, d, Diamond Green) 4 yarış koştu.
My Eagle Girl (TUR) (09, d, Eagle Eyed) Koşmadı.
BIOTIC (TUR) (10, e, Sri Pekan) 2 yarış kazandı, 3 kez plase yaptı ve 105.800 TL
kazanç elde etti. (KV-6) galibi, Dünya Gıda Günü (KV-7) ikincisidir.
Egeria (TUR) (11, d, Divine Light) İdmanda.
İsimsiz (TUR) (12, d, Cuvee) Söz konusu tay.
2’nci Anne
Nishan (GB) Fransa’da 3 kez plase yaptı. Harada: 11 tay, 7 koşan, 5 kazanan;
Molomo (GB) (d, Barathea) İngiltere 1 yarış kazandı, 6 kez plase yaptı ve 43.397 £
kazanç elde etti. Pretty Polly Stakes (G2), Royal Whip Stakes (G2) ve Denny Cordell
Lavarack Mem.Stakes (L) ikincisi, Mooresbridge Stakes (L) üçüncüsüdür. Kısrak;
RAINFALL (IRE) (d, Oasis Dream) İngiltere’de 3 yarış kazandı, 3 kez plase yaptı ve
131.690 £ kazanç elde etti. Jersey Stakes (G3) ve Miles and Morrison October
Stakes (L) galibi, Sandy Lane Stakes (L) ikincisi, Falmouth Stakes (G1) ve Sun
Chariot Stakes (G1) üçüncüsüdür.
Pepperwood (IRE) (i, Barathea) İngiltere’de düz ve engelli koşularda 5 yarış kazandı, 7
kez plase yaptı ve 50.592 £ kazanç elde etti. Trigo Stakes (L) üçüncüsüdür.
SHOSHANA (IRE) (d, Perugino) İrlanda’da 1 yarış kazandı, 3 kez plase yaptı ve 14.789 £
kazanç elde etti. Kısrak;
BLACK RANGER (IRE) (e, Diamond Green) İtalya’da 4 yarış kazandı, 6 kez plase yaptı
ve 35.394 € kazanç elde etti.
3’üncü Anne
Nesaah (USA) İngiltere’de 2 yarış kazandı, 1 kez plase yaptı. Galtres Stakes (L) ikincisidir.
Harada: 11 tay, 5 koşan, 3 kazanan;
ORFORD NESS (GB) (d, Selkirk) Fransa’da 3 yarış kazandı, 3 kez tabela yaptı ve
54.115 £ kazanç elde etti. Prix de Sandringham (G3) galibidir. Kısrak;
WEIGHTLESS (GB) (i, In The Wings) İngiltere ve Fransa’da 7 yarış kazandı ve
144.227 £ kazanç elde etti. Prix Dollar (G2), Gordon Richard Stakes (G3) ve Pri
du Prince d’Orange (G3) galibidir.
114
At Sahibi
ADALI HARASI
Cryptoclearance
Victory Gallop (CAN)
İSİMSİZ
Doru Dişi
25.03.2012
Victorious Lil
Never Touch Me
(TUR) (2004)
West By West
Royal Circle
114
Fappiano
Naval Orange
Vice Regent
Glass House
Gone West
West Turn
Sadlers Wells
Queen Midas
VICTORY GALLOP (CAN) (Doru, 1995): 2 ve 4 yaşları arasında toplam 17 kez start alıp,
9 birincilik, 5 ikincilik ve 1 kez de üçüncülük elde ederken 3.505.895 $ ikramiye kazandı.
Belmont Stakes (G1), Whitney Handicap (G1), Stephen Foster Handicap (G2), Arkansas Derby
(G2) ve Rebel Stakes (G3) galibi, Kentucky Derby (G1) ve Preakness Stakes (G1) ikincisidir.
Norfolk Stakes (G1) galibi JAYCITO, Jamaica Handikap (G1) galibi PRINCE WILL I AM,
Clasico Entrenadores (G1) galibi WILSON RIDGE, Pennsylvania Derby (G2) galibi ANAK
NAKAL, Del Mar Derby (G2) galibi RENDEZVOUS, Beaumont Stakes (G2) galibi VICTORY
U.S.A, Spring Cup (G2) galibi EISHIN DOVER aygırın yurt dışındaki başarılı temsilcilerinden
bazılarıdır. Karadeniz (G1) galibi WILLPOWER, Hitit (A2) galibi KIRDEMİRKIR, Sadun Atığ
(G3) galibi LUCA BRASI, Süphan (A3) galibi SUWAKO ülkemizdeki başarılı temsilcilerinden
bazılarıdır.
1’nci Anne
NEVER TOUCH ME (TUR) 6 yarış kazandı, 8 kez tabela yaptı ve 296.580 TL kazanç elde
etti. M.Kemal Karamehmet (KV-8/L) galibi, Zübeyde Hanım (G2), (KV-8/L) ve Seyfettin
Çalbatur (KV-6) ikincisidir. Harada: 3 tay;
Fly Face (TUR) (11, e, Victory Gallop) İdmanda.
İsimsiz (TUR) (12, d, Victory Gallop) Söz konusu tay.
2’nci Anne
Royal Circle (GB) İngiltere’de 1 yarış kazandı, 1 kez ikinci oldu ve 10.617 £ kazanç elde etti.
Princess Royal Stakes (G3) ve Harvest Stakes (L) dördüncüsüdür. Harada: 7 tay, 4 koşan, 3
kazanan;
DONT TOUCH ME (TUR) (e, Orpen) 3 yarış kazandı, 6 kez tabela yaptı ve 156.180 TL
kazanç elde etti. Başkent (G3) galibi, Hafız (KV-8/L) ve (KV-6) ikincisi, Süphan (G3)
üçüncüsüdür.
DANTON (IRE) (i, Cadeaux Genereux) İngiltere’de 1 yarış kazandı, 2 kez plase yaptı ve
28.339 £ kazanç elde etti.
3’üncü Anne
QUEEN MIDAS (GB) (d, Glint of Gold) İngiltere’de 2 yarış kazandı ve 50.024 £ kazanç
elde etti. Ribblesdale Stakes (G2) galibi, Marley Roof Tile Oaks Trial Stakes (L) üçüncüsüdür.
Harada: 13 tay, 10 koşan, 4 kazanan;
SEA RANSOM (AUS) (e, Red Ransom) Avustralya’da 10 yarış kazandı, 11 kez plase yaptı.
Dahabiah (GB) (d, Soviet Star) İngiltere’de 2 kez dördüncü oldu. Kısrak;
SALAR DESIRABLE (IRE) İtalya’da 3 yarış kazandı, 7 kez plase yaptı ve 31.322 €
kazanç elde etti. Criterium del Mediterraneo (L) galibidir.
4’üncü Anne
STAR COURT (GB) İngiltere’de 1 yarış kazandı. Harada: 8 tay, 7 koşan, 5 kazanan;
ETOILE DES INDES (FR) (e, Kashmir II) Fransa ve Danimarka’da 8 yarış kazandı. MK
Line Pokallob (G1) galibidir.
Select Sale (GB) (d, Auction Ring) Koşmadı. Kısrak;
PRIVATE TENDER (GB) (e, Shirley Heights) K.Edward Stakes (G2) galibidir. Aygır.
115
At Sahibi
TUTUMLU HARASI
Gone West
Royal Abjar (USA)
İSİMSİZ
Al Erkek
19.02.2012
Encorelle
Nightingale (TUR)
(2002)
Pivotal
Polish Honour
115
Mr.Prospector
Secrettame
Arctic Tern
Esdee
Polar Falcon
Fearless Revival
Danzig Connection
Royal Honoree
ROYAL ABJAR (USA) (Al, 1991): 3 ve 5 yaşları arasında toplam 9 kez start alıp, 4 birincilik,
2 ikincilik, 1 kez de üçüncülük elde ederken 176.745 $ ikramiye kazandı. (Alman Erkek Tay
Deneme) (G1) ve Oettigen Tennen (G3) galibi, Berlin Brandenburg Trophy (G2), Osterman
Pokal (G2) ikincisi, Prix du Rond Point (G2) üçüncüsüdür. Çaldıran (G1) galibi ELIXIR, Byerley
Turk (G1) galibi FAIR SON, Byerley Turk (G1) galibi HARPUTLU GAGKOŞ, Sakarya (G2)
galibi NİHALİM, Osmangazi (G2) galibi OĞLUM EMRE, Sadun Atığ (G3) galibi ALAYEL, Ent.
İstanbul (G2) galibi ISTANBUL, Fehmi Simsaroğlu (G3) galibi IMPETUS, Yeşil Bursa (A2)
galibi LEVENTCAN, Prof. Tevfik Başer (A3) galibi STROMBOLI, Yavuz Sultan Selim (G1) ikincisi
FAIR STAR gibi pek çok başarılı temsilci vermiştir.
1’nci Anne
Nightingale (TUR) 3 yarış kazandı, 10 kez tabela yaptı ve 108.830 TL kazanç elde etti.
(KV-8/L) üçüncüsüdür. Harada: 4 tay, 1 koşan;
Zeyşan (TUR) (08, d, Bullmarket) 4 kez tabela yaptı ve 17.050 TL kazanç elde etti.
İsimsiz (TUR) (10, d, West By West) Koşmadı.
İsimsiz (TUR) (12, e, Royal Abjar) Söz konusu tay.
2’nci Anne
Polish Honour (USA) 1 yarış koştu. Harada: 15 tay, 13 koşan, 7 kazanan;
ALLSPICE (TUR) (e, Eagle Eyed) 10 yarış kazandı, 28 kez tabela yaptı ve 340.800 TL
kazanç elde etti. (KV-6) galibi, (KV-7) ve (KV-21) üçüncüsüdür.
GIANDEIBRUGHI (e, Ogygian) İtalya’da 13 yarış kazandı, 27 kez plase yaptı ve 47.238
€ kazanç elde etti.
GÖZTEPELİM (TUR) (e, Bullmarket) 3 yarış kazandı, 6 kez tabela yaptı ve 76.950 TL
kazanç elde etti.
JENNIFER (TUR) (d, West By West) 3 yarış kazandı, 4 kez tabela yaptı ve 55.150 TL
kazanç elde etti. Kısrak;
BAY BARBOROSSA (TUR) (e, Bullmarket) 1 yarış kazandı, 2 kez plase yaptı ve 33.400
TL kazanç elde etti.
Xania (GB) (d, Mujtahid) İngiltere’de 8 yarış koştu. Kısrak;
ATHANIA (IRE) (d, Fath) İngiltere’de 5 yarış kazandı, 6 kez plase yaptı ve 18.939 £
kazanç elde etti.
3’üncü Anne
ROYAL HONOREE (USA) Amerika’da 3 yarış kazandı. Harada: 13 tay, 12 koşan, 11 kazanan;
HONORIA (USA) (d, Danzig) 2 yarış kazandı ve 58.386 £ kazanç elde etti. Railway
Stakes (G3) galibi, Moyglare Stud Stakes (G1) ikincisidir. Kısrak;
COMPOSER (USA) (e, Easy Goer) Amerika’da 8 yarış kazandı. Jim Dandy Stakes
(G2) galibi, Tapma Bay Derby (G3) ikincisidir. Aygır.
COLONIAL POWER (USA) (e, Pleasant Colony) Amerika’da 10 yarış kazandı ve
340.968 $ kazanç elde etti. Independence Breeders’ Cup Handicap (L) galibidir.
SESARO (USA) (e, Danzig) 5 yarış kazandı, 12 kez plase yaptı ve 220.768 $ kazanç
elde etti. Shakertown Stakes (L) galibidir. Aygır.
116
At Sahibi
TUTUMLU HARASI
Cryptoclearance
Victory Gallop (CAN)
İSİMSİZ
Doru Erkek
13.03.2012
Victorious Lil
Noble Dame (TUR)
(2004)
Bullmarket
Full Orchestra
116
Fappiano
Naval Orange
Vice Regent
Glass House
Gerald Martin
Tangara Lady
Shirley Heights
Harp Strings
VICTORY GALLOP (CAN) (Doru, 1995): 2 ve 4 yaşları arasında toplam 17 kez start alıp,
9 birincilik, 5 ikincilik ve 1 kez de üçüncülük elde ederken 3.505.895 $ ikramiye kazandı.
Belmont Stakes (G1), Whitney Handicap (G1), Stephen Foster Handicap (G2), Arkansas Derby
(G2) ve Rebel Stakes (G3) galibi, Kentucky Derby (G1) ve Preakness Stakes (G1) ikincisidir.
Norfolk Stakes (G1) galibi JAYCITO, Jamaica Handikap (G1) galibi PRINCE WILL I AM,
Clasico Entrenadores (G1) galibi WILSON RIDGE, Pennsylvania Derby (G2) galibi ANAK
NAKAL, Del Mar Derby (G2) galibi RENDEZVOUS, Beaumont Stakes (G2) galibi VICTORY
U.S.A, Spring Cup (G2) galibi EISHIN DOVER aygırın yurt dışındaki başarılı temsilcilerinden
bazılarıdır. Karadeniz (G1) galibi WILLPOWER, Hitit (A2) galibi KIRDEMİRKIR, Sadun Atığ
(G3) galibi LUCA BRASI, Süphan (A3) galibi SUWAKO ülkemizdeki başarılı temsilcilerinden
bazılarıdır.
1’nci Anne
Noble Dame (TUR) 5 yarış koştu, 2 kez tabela yaptı ve 2.500 TL kazanç elde etti. Harada: 5
tay, 3 koşan, 1 kazanan;
Dahi (TUR) (09, e, Akındayım) 9 yarış koştu.
Yükselen (TUR) (10, d, Always a Classic) 3 yarış kazandı, 12 kez tabela yaptı ve
159.550 TL kazanç elde etti. TYAYSD İstanbul Yearling Koşusu (A3), Noces (KV-6)
ve Minimo (KV-7) üçüncüsüdür.
Jest To Jest (TUR) (11, d, Eagle Eyed) 2 kez koştu, 1 kez dördüncü oldu.
İsimsiz (TUR) (12, e, Victory Gallop) Söz konusu tay.
2’nci Anne
FULL ORCHESTRA (GB) 1 yarış kazandı, 4 kez tabela yaptı ve 6.088 £ kazanç elde etti.
Harada: 13 tay, 11 koşan, 11 kazanan;
Fling (GB) (d, Pursuit of Love) 1 yarış kazandı, 6 kez tabela yaptı ve 16.519 £ kazanç
elde etti. Willie Park Stakes (L) üçüncüsüdür. Kısrak;
MAGALING (IRE) (i, Medicean) 2 yarış kazandı, 5 kez plase yaptı ve 35.658 £ kazanç
elde etti.
Seductive (GB) (e, Pursuit of Love) 4 yarış kazandı. Swiss Derby (L) ikincisidir.
First Fiddler (GB) (e, Primo Dominie) 1 yarış kazandı. 3 kez plase yaptı ve 10.149 £
kazanç elde etti. Norfolk Stakes (G3) dördüncüsüdür.
JADE (TUR) (d, Danzero) 8 yarış kazandı, 21 kez tabela yaptı ve 247.330 TL kazanç
elde etti. (KV-7) ikincisidir. Kısrak.
SCREAM OF NIGHT (TUR) (d, Always a Classic) 2 yarış kazandı, 5 kez tabela yaptı ve
83.170 TL kazanç elde etti. (KV-6) ikincisidir. Kısrak;
NIKKA (TUR) (10, d, Bullmarket) 2 yarış kazandı, 14 kez tabela yaptı ve 99.400 TL
kazanç elde etti.
ANTHEM (GB) (i, Saddler’s Hall) 7 yarış kazandı, 27 kez plase yaptı ve 88.954 £ kazanç
elde etti.
October Baby (TUR) (d, Eagle Eyed) 4 kez plase yaptı. Kısrak;
BELGÜTAY (TUR) (e, Divine Light) 3 yarış kazandı, 8 kez tabela yaptı ve 111.250 TL
kazanç elde etti.
117
At Sahibi
İLHAN GÜÇLÜ
Lend A Hand
Bors (TUR)
I’M SORRY
Doru Dişi
30.03.2012
Semence D’Or
Number Stone (TUR)
(2006)
Mujtahid
Kadife
117
Great Commotion
Janaat
Kaldoun
Source D’Orezza
Woodman
Mesmerize
Grand Lodge
Kama
BORS (TUR) (Doru, 2003): 2 ve 6 yaşları arasında 23 kez start almış, 5 birincilik, 1 ikincilik ve
6 üçüncülük elde ederken 445.400 TL ikramiye kazanmıştır. Necip Fazıl Kısakürek (G3) galibi,
Gazi Koşusu (G1), Cumhurbaşkanlığı (G1), Fevzi Çakmak (G2), Fetih (G3) ve Ankara Byş.Bld.
(G3) üçüncüsüdür. Tayları 2013 yılında start almaya başlamış olup LADY BORS 2 yarış kazanan
ilk tayıdır.
1’nci Anne
Number Stone (TUR) 2 yarış kazandı, 6 kez tabela yaptı ve 74.377 TL kazanç elde etti.
(KV-8/L) üçüncüsüdür. Harada: 3 tay, 1 koşan;
Time Is Up (TUR) (11, d, Bors) 5 yarış koştu, 1 kez dördüncü oldu.
I’m Sorry (TUR) (12, d, Bors) Söz konusu tay.
2’nci Anne
KADİFE (TUR) 3 yarış kazandı, 2 kez tabela yaptı. Minimo (KV-7) üçüncüsüdür. Harada: 8 tay,
6 koşan, 4 kazanan;
KARATUTKUM (TUR) (d, Bin Ajwaad) 2 yarış kazandı, 5 kez tabela yaptı ve
219.720 TL kazanç elde etti. Dişi Tay Deneme (G1) ve Nadas (KV-7) galibi, Kısrak
(G1) üçüncüsüdür. Kısrak;
NUT CRACKER (TUR) (e, Royal Abjar) 1 yarış kazandı, 8 kez tabela yaptı ve 62.050
TL kazanç elde etti.
GOLD BIHAR (TUR) (d, Royal Abjar) 3 yarış kazandı, 8 kez tabela yaptı ve
311.450 TL kazanç elde etti. Nene Hatun (G1) galibi, Dolmabahçe (A3) ikincisi,
Byerley Turk (G1) üçüncüsüdür.
Number Stone (TUR) (d, Mujtahid) Bakınız 1’nci Anne.
SELAK (TUR) (e, West By West) 4 yarış kazandı, 30 kez tabela yaptı ve 244.650 TL
kazanç elde etti. Anadolu Ajansı (KV-7) galibi, (KV-6) ikincisi, Calaboose (KV-7)
üçüncüsüdür.
3’üncü Anne
Kama (GER) Almanya’da 2 yarış kazandı. Las Vegas Slenderella Rennen (L) ikincisidir. Harada:
14 tay, 13 koşan, 6 kazanan;
KAPRICE (GER) (d, Windwurf) Almanya’da 2 yarış kazandı. Kısrak;
STATE OF PLAY (GB) (i, Hernando) İngiltere’de engelli koşularda 7 yarış kazandı, 3
kez plase yaptı ve 426.366 £ kazanç elde etti. Charlie Hill Chase (G2) ve Hennessy
Cognac Gold Cup (G3) galibidir.
KANADIER (GER) (d, Windwurf) Almanya’da 6 yarış kazandı.
KLABAUTERMANN (e, Tajo) Almanya’da 3 yarış kazandı.
AVANTİ (TUR) (e, George Thomas) 1 yarış kazandı, 2 kez tabela yaptı.
Love Miracle (TUR) (d, Lockton) 1 kez ikinci oldu ve 5.600TL kazanç elde etti. Kısrak;
BERKERİM (TUR) (e, Kosovar) 2 yarış kazandı, 9 kez tabela yaptı ve 68.800 TL
kazanç elde etti.
118
At Sahibi
TURHAN TÜRERAY
Soviet Star
Pressing (IRE)
İSİMSİZ
Doru Dişi
19.02.2012
Rafif
Nuryeşim (TUR)
(2006)
Always A Classic
Biriçim
118
Nureyev
Veruschka
Riverman
Reves Celestes
Deputy Minister
No Class
Arslan
Yetim I
PRESSING (IRE) (Doru, 2003) 2 ve 7 yaşları arasında 43 kez start alıp 13 yarış kazandı, 18
kez plase yaptı ve 2.762.107 $ kazanç elde etti. Premio Roma (G1), Bayerisches Zuchtrennen
(G1), 3 kez Topkapı Koşusu (G2), Premio Ribot (G2), Premio Carlo Vittadini (G2)(iki kez),
Premio Federico Tesio (G3), Premio Ambrosiano (G3) galibi, Preis Bayerisches Zuchtrennen
(G1), Premio Presidente Della Republica (G1)(iki kez), Sandown Mile (G2), Premio Emanuele
Filiberto (L), Premio Del Dado (L), Premio Guiseppe de Montel (L) ikincisi, Premio Presidente
Della Republica (G1), Premio Ribot (G2), Gran Premio d’Italia (L) üçüncüsüdür. İlk jenerasyon
tayları 2014 yılında pistlerde olacaktır.
1’nci Anne
Nuryeşim (TUR) Koşmadı. Harada: 3 tay, 1 koşan, 1 kazanan;
CİHANNUR (TUR) (10, e, Unaccounted For) 3 yarış kazandı, 5 kez tabela yaptı ve
99.950 TL kazanç elde etti.
Civanhan (TUR) (11, e, Sabırlı) 1 yarış koştu.
İsimsiz (TUR) (12, d, Pressing) Söz konusu tay.
2’nci Anne
BİRİÇİM (TUR) 3 yarış kazandı, 3 kez plase yaptı. Our Guile (KV-21) üçüncüsüdür. Harada: 6
tay, 5 koşan, 3 kazanan;
ZAFER YOLU (TUR) (e, Ocean Crest) 9 yarış kazandı, 16 kez tabela yaptı ve 459.980
TL kazanç elde etti. Ethem Menderes (G3), Atıf Er (KV-8/L), Eşref Somturk
(KV-8/L) ve Niyazi Polatyar (KV-8/L) galibi, Arjantin Jokey Kulübü (KV-6) ikincisi,
Yavuz Sultan Selim (G1), Ferruh Unsalan (KV-8/L), T.S.Y.D. (KV-8/L), Mecdi
Ramazanoğlu (KV-7), Karayel (KV-7) ve Seyfettin Çalbatur (KV-6) üçüncüsüdür.
DİVA (TUR) (d, Always A Classic) 3 yarış kazandı, 15 kez tabela yaptı ve 178.460 TL
kazanç elde etti. Mustafa Kemalpaşa (KV-8/L) galibi, İsimsiz (G3) ve Sedat
Evliyazade (KV-8/L) üçüncüsüdür.
GRANDY (TUR) (e, Civan) 2 yarış kazandı, 9 kez tabela yaptı.
Victory Road (TUR) (d, Marlin) 1 yarış koştu ve ikinci oldu. Kısrak;
KRAL YOLU (TUR) (e, Unaccounted For) 2 yarış kazandı, 5 kez plase yaptı ve
105.600 TL kazanç elde etti.
3’üncü Anne
Yetim I (TUR) Koşmadı. Harada: 12 tay, 10 koşan, 7 kazanan;
Cihaner (TUR) (e, Civan) 4 yarış kazandı, 5 kez tabela yaptı. Efes (KV-8/L)
üçüncüsüdür.
Aydar (TUR) (e, Civan) 17 yarış kazandı, 20 kez tabela yaptı. Şevket Saatçioğlu (KV-6)
ikincisi, İskenderun (KV-7), Ali Taşbek (KV-21), Pamuk (KV-6) ve Doktor Seferof
(KV-7) üçüncüsü, Fikret Yüzatlı (KV-8/L) dördüncüsüdür.
SOPRAN (TUR) (d, Civan) 3 yarış kazandı, 1 kez dördüncü oldu. Kısrak;
MURATHANBEY (TUR) (e, Divine Light) 5 yarış kazandı, 3 kez tabela yaptı ve
231.300 TL kazanç elde etti. Burhan Karamehmet (G3) galibidir.
119
At Sahibi
SABAHATTİN ULUÇAY
Cryptoclearance
Victory Gallop (CAN)
İSİMSİZ
Doru Erkek
19.02.2012
Victorious Lil
Ocean Rose (TUR)
(2001)
Ocean Crest
Kepezli
119
Fappiano
Naval Orange
Vice Regent
Glass House
Storm Bird
S S Aroma
Mon A’Mour
Kurnaz
VICTORY GALLOP (CAN) (Doru, 1995): 2 ve 4 yaşları arasında toplam 17 kez start alıp,
9 birincilik, 5 ikincilik ve 1 kez de üçüncülük elde ederken 3.505.895 $ ikramiye kazandı.
Belmont Stakes (G1), Whitney Handicap (G1), Stephen Foster Handicap (G2), Arkansas Derby
(G2) ve Rebel Stakes (G3) galibi, Kentucky Derby (G1) ve Preakness Stakes (G1) ikincisidir.
Norfolk Stakes (G1) galibi JAYCITO, Jamaica Handikap (G1) galibi PRINCE WILL I AM,
Clasico Entrenadores (G1) galibi WILSON RIDGE, Pennsylvania Derby (G2) galibi ANAK
NAKAL, Del Mar Derby (G2) galibi RENDEZVOUS, Beaumont Stakes (G2) galibi VICTORY
U.S.A, Spring Cup (G2) galibi EISHIN DOVER aygırın yurt dışındaki başarılı temsilcilerinden
bazılarıdır. Karadeniz (G1) galibi WILLPOWER, Hitit (A2) galibi KIRDEMİRKIR, Sadun Atığ
(G3) galibi LUCA BRASI, Süphan (A3) galibi SUWAKO ülkemizdeki başarılı temsilcilerinden
bazılarıdır.
1’nci Anne
OCEAN ROSE (USA) 5 yarış kazandı, 10 kez tabela yaptı ve 134.810 TL kazanç elde etti.
Harada: 5 tay, 3 koşan, 1 kazanan;
Rose Bishop (TUR) (08, d, Red Bishop) 22 kez tabela yaptı ve 126.350 TL kazanç elde
etti.
CRIXUS (TUR) (09, e, Bin Ajwaad) 4 yarış kazandı, 8 kez tabela yaptı ve 130.850 TL
kazanç elde etti.
Big Yellow (TUR) (10, e, Marlin) 1 yarış koştu.
İsimsiz (TUR) (12, e, Victory Gallop) Söz konusu tay.
2’nci Anne
Kepezli (TUR) 3 yarış koştu. Harada: 10 tay, 9 koşan, 6 kazanan;
YATKO (TUR) (e, Red Bishop) 13 yarış kazandı, 36 kez tabela yaptı ve 649.760 TL
kazanç elde etti. Sait Akson (G3), İsimsiz (G3) ve Cihangir (KV-7) galibi, Atıf Er
(KV-8/L), Aliağa (KV-7) ve (KV-6) ikincisi, Cantatrice (KV-7) üçüncüsüdür.
RED ROSE (TUR) (d, Unaccounted For) 6 yarış kazandı, 14 kez tabela yaptı ve 146.750
TL kazanç elde etti.
OCEAN ROSE (USA) (d, Ocean Crest) Bakınız 1’nci Anne
CİKA (TUR) (d, Fantastic Fellow) 1 yarış kazandı, 6 kez tabela yaptı ve 32.250 TL
kazanç elde etti.
YOUNG FELLOW (TUR) (e, Fantastic Fellow) 1 yarış kazandı ve 19.200 TL kazanç elde
etti.
BAŞOLA (TUR) (e, Sea Hero) 1 yarış kazandı, 3 kez tabela yaptı ve 17.600 TL kazanç
elde etti.
3’üncü Anne
Kurnaz (TUR) 3 yarış koştu. Harada: 6 kazanan;
DESTUR I (TUR) (e, Yemken) 4 yarış kazandı, 9 kez tabela yaptı. (KV-7) ikincisi, Cevdet
Sümer (KV-22) üçüncüsüdür.
ATEŞBÖCEĞİ (TUR) (d, Moun Amour) 1 yarış kazandı, 4 kez tabela yaptı. Kısrak;
MADENCİ BABA (TUR) (e, Sri Pekan) 1 yarış kazandı, 2 kez tabela yaptı.
120
At Sahibi
SUAT DEMİRAL
Tale Of The Cat
Lion Heart (USA)
İSİMSİZ
Doru Dişi
29.01.2012
Satin Sunrise
Orhideya (TUR)
(2004)
Bin Ajwaad
Genyeri
120
Storm Cat
Yarn
Mr Leader
Logic
Rainbow Quest
Salidar
Little Quest
Ekvatör
LION HEART (USA) (Al, 2001): 2 ve 3 yaşlarında 10 kez start alıp, 5 birincilik,3 ikincilik elde
ederken 1.390.800 $ ikramiye kazandı. Futurity Stakes (G1), Haskell Invitational Handikap
(G1), Hollywood Prevue Stakes (G3) ve Long Branch Breeders’ Cup Stakes (G3) galibi, Kentucky
Derby (G1), Blue Grass Stakes (G1) ve San Rafael Stakes (G2) ikincisidir. Breeders’ Cup Turf
(G1) galibi DANGEROUS MIDGE, Kentucky Jockey Club Stakes (G2) galibi UNCAPTURED,
Arkansas Derby (G1) galibi LINE OF DAVID, Super Derby (G2) galibi BOURBON COURAGE,
Best Pal Stakes (G2) galibi KNOW MORE, Saratoga Special (G2) galibi KANTHAROS, West
Virginia Derby (G2) galibi SOUL WARRIOR, Best Pal Stakes (G2) galibi AZUL LEON Amerika’da
başarılı taylarındandır. Ülkemizde ise MANOUSH, KING OF ANATOLIAN, MY SONG, SENATOR
AMIDALA başarılı iki yaşlı taylarından bazılarıdır.
1’nci Anne
ORHİDEYA (TUR) 3 yarış kazandı, 3 kez tabela yaptı ve 276.140 TL kazanç kazanç elde etti.
Dişi Tay Deneme (G1) galibi, Nene Hatun (G2) ikincisidir. Harada: 3 tay, 1 koşan;
Panthera (TUR) (11, e, Royal Abjar) 1 yarış koştu ve dördüncü oldu.
İsimsiz (TUR) (12, d, Lion Heart) Söz konusu tay.
2’nci Anne
Genyeri (TUR) 4 yarış kazandı, 23 kez tabela yaptı. (KV-7) üçüncüsü, Joe Clarke
(KV-8/L) dördüncüsüdür. Harada: 9 tay, 7 koşan, 6 kazanan;
ORHİDEYA (TUR) (d, Bin Ajwaad) Bakınız 1’nci Anne.
Çınarınkızı (TUR) (d, Unaccounted For) 11 yarış kazandı, 40 kez tabela yaptı ve 476.650
TL kazanç elde etti. (KV-6) ve (KV-7) ikincisi, (KV-6) ve (KV-7) üçüncüsü, (KV-8/L)
dördüncüsüdür. Kısrak.
Nasrullah Bey (TUR) (e, Strike The Gold) 4 yarış kazandı, 22 kez tabela yaptı ve 302.000
TL kazanç elde etti. (KV-6) galibi, Levano (KV-6), Urla (KV-6) ve Varyant (KV-6)
ikincisi, Hızır Reis (KV-7) üçüncüsü, Körfez (KV-8/L) dördüncüsüdür.
ECE LİN (TUR) (d, West By West) 3 yarış kazandı, 14 kez tabela yaptı ve 107.500 TL kazanç
elde etti. Kısrak.
KIZIMIN KIZI (TUR) (d, Indigo Red) 2 yarış kazandı, 2 kez tabela yaptı ve 56.600 TL kazanç
elde etti.
3’üncü Anne
Ekvatör (TUR) Koşmadı.
LOS ANGELES (TUR) (d, Down The Flag) 4 yarış kazandı, 15 kez tabela yaptı. Cihangir
(KV-7) üçüncüsüdür.
EKFE (TUR) (e, Felek I) 1 yarış kazandı, 4 kez plase yaptı.
4’üncü Anne
Hayal Yastığı (TUR) 10 kez tabela yaptı.
MİHRE (TUR) (d, Ightham) 12 yarış kazandı. Yaz Handikapı (KV-8/L) galibidir.
AGRİLYA (TUR) (d, Little Guest) 17 yarış kazandı, 36 kez tabela yaptı. Bakacak (KV-6)
ikincisidir.
121
At Sahibi
ATEŞ SALTUKOĞLU
Tale Of The Cat
Lion Heart (USA)
İSİMSİZ
Doru Dişi
17.03.2012
Satin Sunrise
Oslo (TUR)
(2005)
Strike The Gold
Ro-Ro
121
Storm Cat
Yarn
Mr Leader
Logic
Alydar
Majestic Gold
Cock Robin
Rodina
LION HEART (USA) (Al, 2001): 2 ve 3 yaşlarında 10 kez start alıp, 5 birincilik,3 ikincilik elde
ederken 1.390.800 $ ikramiye kazandı. Futurity Stakes (G1), Haskell Invitational Handikap
(G1), Hollywood Prevue Stakes (G3) ve Long Branch Breeders’ Cup Stakes (G3) galibi, Kentucky
Derby (G1), Blue Grass Stakes (G1) ve San Rafael Stakes (G2) ikincisidir. Breeders’ Cup Turf
(G1) galibi DANGEROUS MIDGE, Kentucky Jockey Club Stakes (G2) galibi UNCAPTURED,
Arkansas Derby (G1) galibi LINE OF DAVID, Super Derby (G2) galibi BOURBON COURAGE,
Best Pal Stakes (G2) galibi KNOW MORE, Saratoga Special (G2) galibi KANTHAROS, West
Virginia Derby (G2) galibi SOUL WARRIOR, Best Pal Stakes (G2) galibi AZUL LEON Amerika’da
başarılı taylarındandır. Ülkemizde ise MANOUSH, KING OF ANATOLIAN, MY SONG, SENATOR
AMIDALA başarılı iki yaşlı taylarından bazılarıdır.
1’nci Anne
OSLO (TUR) 9 yarış kazandı, 17 kez tabela yaptı ve 332.850 TL kazanç elde etti.
(KV-8/L), (KV-21) ve (KV-6) galibi, (KV-6) ikincisi, (KV-6) üçüncüsüdür. Harada: 3 tay, 1
koşan, 1 kazanan;
FREIBURG (TUR) (11, e, Mountain Cat) 1 yarış kazandı, 2 kez tabela yaptı ve 30.800 TL
kazanç elde etti.
İsimsiz (TUR) (12, d, Lion Heart) Söz konusu tay.
2’nci Anne
RO-RO (TUR) 3 yarış kazandı, 1 kez dördüncü oldu. I.İnönü (G3) galibidir. Harada: 10 tay, 10
koşan, 9 kazanan;
BUCKNELL (TUR) (d, Doyoun) 6 yarış kazandı, 13 kez tabela yaptı ve 405.510 TL
kazanç elde etti. Nene Hatun (G2) ve İsimsiz (G3) galibi, Tema Vakfı (KV-21) ve
Dünya Vet.Hek.Günü (KV-7) ikincisi, Ankara Koşusu (G1), İsimsiz (G3), (KV-8/L) ve
(KV-7) üçüncüsüdür.
OSLO (TUR) (d, Strike The Gold) Bakınız 1’nci Anne.
MONTREAL (TUR) (e, Mountain Cat) 6 yarış kazandı ve 179.400 TL kazanç elde etti.
Enver Güreli (KV-8/L), iki İsimsiz (KV-8/L) ve Tema Vakfı (KV-21) galibidir.
Jolly Jumper (TUR) (e, Barnato) 15 yarış kazandı, 24 kez tabela yaptı ve 436.135 TL
kazanç elde etti. (KV-7) galibi, (KV-8/L) ve Dragon (KV-6) üçüncüsüdür.
Milan (TUR) (e, Mountain Cat) 5 yarış kazandı, 14 kez tabela yaptı ve 236.700 TL
kazanç elde etti. (KV-8/L) ve (KV-6) ikincisidir.
Ontario (TUR) (e, Fantastic Fellow) 4 yarış kazandı, 5 kez tabela yaptı ve 121.550 TL
kazanç elde etti. (KV-6) üçüncüsü, (KV-8/L) dördüncüsüdür.
ANTIGONISH (TUR) (d, Barnato) 2 yarış kazandı, 5 kez plase yaptı ve 70.822 TL kazanç
elde etti.
MAPLE LEAF (TUR) (d, Abbas) 1 yarış kazandı, 8 kez tabela yaptı ve 29.820 TL kazanç
elde etti.
ROMA (TUR) (d, Barnato) 1 yarış kazandı ve 14.000 TL kazanç elde etti.
Lady Hero (TUR) (d, Sea Hero) 5 kez tabela yaptı ve 9.650 TL kazanç elde etti. Kısrak;
MOUNTAIN WARRIOR (TUR) (e, Mountain Cat) 1 yarış kazandı, 8 kez tabela yaptı ve
76.500 TL kazanç elde etti.
122
At Sahibi
ADALI HARASI
Rainbow Quest
Bin Ajwaad (IRE)
İSİMSİZ
Doru Dişi
19.02.2012
Salidar
Part Time Lover (TUR)
(2004)
Sri Pekan
Miss Salsa Dancer
122
Vice Regent
Mint Copy
Nodouble
Classy Quillo
Red Ransom
Lady Godolphin
Salse
Thakhayr
BIN AJWAAD (IRE) (Doru, 1990): 2 ve 5 yaşları arasında 18 kez start alıp, 5 birincilik,
5 ikincilik, 2 kez de üçüncülük elde ederken 280.344 $ ikramiye kazanmıştır. Desmond Stakes
(G3), Gladness Stakes (G3), Fortune Stakes (L) galibi, Fransa Erkek Tay Deneme (G1), Prix
de La Foret (G1), Prix du Muguet (G2), Vodafone Horris Hill Stakes (G3) ikincisi, İngiltere Erkek
Tay Deneme (G1) üçüncüsüdür. Ülkemizde 2001 yılında haraya giren Bin Ajwaad, Gazi (G1) ve
Int. Boğaziçi (G2) galibi INSPECTOR, Başbakanlık (G1) galibi SALVATORE, Dişi Tay Deneme
(G1) galipleri ORHIDEYA ve KARATUTKUM, Ankara Koşusu (G1) galibi CİHANIM, Mehmet
Akif Ersoy (G2) galibi ADONISE, Zübeyde Hanım (G2) galibi DELFINA, Savunma Sanayi (G3)
galibi FLORINDO, Hasan Polat (KV-8/L) galibi MAVİ KUMSAL ve (KV-10) galibi MIA NUR
gibi pek çok başarılı tay vermiştir.
1’nci Anne
Part Time Lover (TUR) Koşmadı. Harada: 4 tay, 2 koşan, 1 kazanan;
FULL TIME LOVER (TUR) (09, e, Bin Ajwaad) 1 yarış kazandı, 3 kez ikinci oldu ve 55.900 TL
kazanç elde etti. KRA (KV-6) ikincisidir.
Canım Kardeşim (TUR) (10, d, Bin Ajwaad) 5 yarış koştu.
İsimsiz (TUR) (11, e, Bin Ajwaad) İdmanda.
İsimsiz (TUR) (12, d, Bin Ajwaad) Söz konusu tay.
2’nci Anne
MISS SALSA DANCER (GB) 1 yarış kazandı, 8 kez plase yaptı ve 12.259 £ kazanç elde etti.
Harada: 11 tay, 6 koşan, 5 kazanan;
CROCODILE DUNDEE (IRE) (i, Croco Rouge) İngiltere’de 5 yarış kazandı, 6 kez plase yaptı
ve 114.115 £ kazanç elde etti. Ayrıca İrlanda ve İsveç’de 4 yarış kazandı. Scandinavian
Open Championship (G3), O W Loeb Champagne Gala Stakes (L) ve August Stakes (L)
galibidir.
CARDIO DANCER (TUR) (e, Alhaarth) 4 yarış kazandı, 18 kez tabela yaptı ve 215.470 TL
kazanç elde etti. (KV-7) galibi ve Çakabey (KV-7) dördüncüsüdür.
DOCTORS DANCER (TUR) (d, Bin Ajwaad) 7 yarış kazandı, 13 kez tabela yaptı ve 203.200
TL kazanç elde etti. (KV-6) ikincisidir.
3’üncü Anne
Thakhayr (GB) 3 yaşında 1 yarış koştu. Harada: 13 tay, 11 koşan, 9 kazanan;
FLICK (GB) (i, Kris) Amerika’da 8 yarış kazandı ve 319.860 £ kazanç elde etti. Paradise
Mile Handicap (L) ve The Wicked North Stakes (L) galibidir.
Dock Tower (IRE) (i, Docksider) Düz ve engelli yarışlarda 3 kez plase yaptı. Constant
Security Wensleydale Juv.Hurdle (L) ikincisidir.
4’üncü Anne
TURKISH TREASURE (USA) 3 yarış kazandı. C. Hinton S. (G3) ve Park S.(G3) galibidir.
Harada: 17 tay, 11 koşan, 5 kazanan;
Tajarib (IRE) (d, Last Tycoon) 8 yarış koştu, 3 kez tabela yaptı. Kısrak;
RIBELLA (IRE) (d, Revoque) Başbakanlık (G1), F.Sultan Mehmet (G1), Kısrak (G1),
Cape Verdi (L) (Dubai), vs. galibidir.
123
At Sahibi
EMRE DEMİR
Rainbow Quest
Bin Ajwaad (IRE)
İSİMSİZ
Doru Erkek
07.04.2012
Salidar
Pebbledash (GB)
(1993)
Great Commotion
Near The End
123
Vice Regent
Mint Copy
Nodouble
Classy Quillo
Nureyev
Alathea
Shirley Heights
Whitehaven
BIN AJWAAD (IRE) (Doru, 1990): 2 ve 5 yaşları arasında 18 kez start alıp, 5 birincilik,
5 ikincilik, 2 kez de üçüncülük elde ederken 280.344 $ ikramiye kazanmıştır. Desmond Stakes
(G3), Gladness Stakes (G3), Fortune Stakes (L) galibi, Fransa Erkek Tay Deneme (G1), Prix
de La Foret (G1), Prix du Muguet (G2), Vodafone Horris Hill Stakes (G3) ikincisi, İngiltere Erkek
Tay Deneme (G1) üçüncüsüdür. Ülkemizde 2001 yılında haraya giren Bin Ajwaad, Gazi (G1) ve
Int. Boğaziçi (G2) galibi INSPECTOR, Başbakanlık (G1) galibi SALVATORE, Dişi Tay Deneme
(G1) galipleri ORHIDEYA ve KARATUTKUM, Ankara Koşusu (G1) galibi CİHANIM, Mehmet
Akif Ersoy (G2) galibi ADONISE, Zübeyde Hanım (G2) galibi DELFINA, Savunma Sanayi (G3)
galibi FLORINDO, Hasan Polat (KV-8/L) galibi MAVİ KUMSAL ve (KV-10) galibi MIA NUR
gibi pek çok başarılı tay vermiştir.
1’nci Anne
Pebbledash (GB) İrlanda’da 5 yarış koştu. Harada: 14 tay, 12 koşan, 6 kazanan;
GOLD AIR (GB) (98, d, Sri Pekan) İngiltere’de 1 yarış kazandı, 1 kez ikinci oldu.
My Promise (TUR) (99, d, Bijou D’Inde) 1 kez üçüncü oldu.
My Mintaka (GB) (00, d, Bijou Dinde) 7 kez plase yaptı ve 26.423 TL kazanç elde etti.
(KV-6) ikincisidir.
HIGH COURT (TUR) (01, e, First Trump) 6 yarış kazandı, 17 kez tabela yaptı ve
510.900 TL kazanç elde etti. Osmangazi (G3), Kayı (G3), İsimsiz (G3) ve (KV-8/L)
galibi, Çaldıran (G1), Şekerpınar (G3), Süphan (G3), Zühtü Erişen (G3), (KV-8/L)
ve (KV-7) ikincisi, (KV-8/L) ve (KV-7) üçüncüsüdür.
Free Woman(TUR) (02, d, Fantastic Fellow) 4 yarış koştu.
HIGH VOLTAGE (TUR) (03, d, Accelerator) 1 yarış kazandı ve 11.500 TL kazanç elde etti.
HIGH SOURT (TUR) (04, e, Asakir) 3 yarış kazandı, 7 kez tabela yaptı ve 98.850 TL
kazanç elde etti. Çakabey I (KV-7) ikincisidir.
SWAINAS (TUR) (05, e, Asakir) 3 yarış kazandı, 6 kez tabela yaptı ve 45.150 TL kazanç
elde etti.
Levye (TUR) (06, e, Asakir) 1 yarış koştu ve dördüncü oldu.
TREND (TUR) (07, e, Unaccounted For) 5 yarış kazandı, 18 kez tabela yaptı ve 185.250
TL kazanç elde etti. (KV-7) üçüncüsüdür.
Sweet Fair (TUR) (09, d, Royal Abjar) 1 kez dördüncü oldu.
Falconetti (TUR) (10, e, Marlin) Koşmadı.
Alazım (TUR) (11, d, Dehere) 1 yarış koştu ve ikinci oldu, 13.800 TL kazanç elde etti.
İsimsiz (TUR) (12, e, Bin Ajwaad) Söz konusu tay.
2’nci Anne
Near The End (GB) Koşmadı. Harada: 7 kazanan;
DASHING COLOURS (IRE) (d, Be My Native) İngiltere’de 3 yarış kazandı, 15 kez plase
yaptı ve 46.165 £ kazanç elde etti. Knockaire Stakes (L) galibi, Concorde Stakes (G3)
ikincisi, Topaz Sprint Stakes (L), Brownstown Stud Stakes (L), Belgrave Stakes (L),
McDonagh Boland Stakes (L) ve Knockaire Stakes (L) üçüncüsüdür. Kısrak;
Polyandry (IRE) (d, Pennekamp) Fransa ve Amerika’da 3 yarış kazandı ve 65.417 £
kazanç elde etti. Criterium de Lyon (L) ve Prix La Sorellina (L) ikincisi, Prix des Lilas
(L) üçüncüsüdür.
124
At Sahibi
BEGÜM ATMAN KARATAŞ
Tale Of The Cat
Lion Heart (USA)
İSİMSİZ
Doru Dişi
29.03.2012
Satin Sunrise
Pimienta (TUR)
(2001)
Manila
Cessy
124
Storm Cat
Yarn
Mr Leader
Logic
Lyphard
Dona Ysidra
Castle Rising
Highly Desirable
LION HEART (USA) (Al, 2001): 2 ve 3 yaşlarında 10 kez start alıp, 5 birincilik,3 ikincilik elde
ederken 1.390.800 $ ikramiye kazandı. Futurity Stakes (G1), Haskell Invitational Handikap
(G1), Hollywood Prevue Stakes (G3) ve Long Branch Breeders’ Cup Stakes (G3) galibi, Kentucky
Derby (G1), Blue Grass Stakes (G1) ve San Rafael Stakes (G2) ikincisidir. Breeders’ Cup Turf
(G1) galibi DANGEROUS MIDGE, Kentucky Jockey Club Stakes (G2) galibi UNCAPTURED,
Arkansas Derby (G1) galibi LINE OF DAVID, Super Derby (G2) galibi BOURBON COURAGE,
Best Pal Stakes (G2) galibi KNOW MORE, Saratoga Special (G2) galibi KANTHAROS, West
Virginia Derby (G2) galibi SOUL WARRIOR, Best Pal Stakes (G2) galibi AZUL LEON Amerika’da
başarılı taylarındandır. Ülkemizde ise MANOUSH, KING OF ANATOLIAN, MY SONG, SENATOR
AMIDALA başarılı iki yaşlı taylarından bazılarıdır.
1’nci Anne
PIMIENTA (TUR) 4 yarış kazandı ve 248.000 TL kazanç elde etti. SİAYSD (G2), I.İnönü
(G3) ve (KV-6) galibidir. Harada: 6 tay, 1 koşan, 1 kazanan;
Chiccoutimi (TUR) (08, e, Karamurat) Öldü.
VISHNU (TUR) (09, e, Bin Ajwaad) 1 yarış kazandı, 2 kez tabela yaptı ve 34.900 TL
kazanç elde etti.
Paprika (TUR) (10, d, Bold Pilot)
İsimsiz (TUR) (11, d, Dehere) Öldü.
İsimsiz (TUR) (12, d, Lion Heart) Söz konusu tay.
2’nci Anne
Cessy (TUR) 4 yarış kazandı, 24 kez tabela yaptı. Minimo (KV-7) ve İsimsiz (KV-7) galibi,
Dişi Tay Deneme (G2) ve Nazif Şenbiz (KV-6) ikincisi, Orhan Meker (KV-18/L), Karayel
(KV-7), Romance (KV-6) ve (KV-6) üçüncüsü, Çaldıran (G1) ve Kısrak (G1) dördüncüsüdür.
Harada: 11 tay, 7 koşan, 5 kazanan;
SASSARI (TUR) (e, Bold Pilot) 2 yarış kazandı, 1 kez üçüncü oldu ve 71.680 TL kazanç
elde etti. Hüsamettin Tamer (KV-8/L) galibi, Sadun Atığ (G3) üçüncüsüdür.
PIMIENTA (d, Manila) Bakınız 1’nci Anne.
DARK KNIGHT (TUR) (e, Bold Pilot) 2 yarış kazandı, 6 kez tabela yaptı ve 75.650 TL
kazanç elde etti.
Ayvalık Rüzgarı (TUR) (d, Pennine Walk) 2 kez ikinci oldu ve 11.960 TL kazanç elde etti.
Kısrak;
BIG STREAM (TUR) (e, Sun Music) 3 yarış kazandı, 9 kez plase yaptı ve 118.150 TL
kazanç elde etti. 3’üncü Anne
HIGHLY DESIRABLE (GB) 1 yarış kazandı, 1 kez de üçüncü oldu. Harada: 10 tay, 9 koşan, 6
kazanan;
Sheemar (TUR) (d, Shrewd Idea) 2 yarış kazandı, 10 kez tabela yaptı ve 95.100 TL
kazanç elde etti. (KV-8/L) dördüncüsüdür.
Chiara (TUR) (d, Castle Rising) 4 yarış kazandı. (KV-8/L) ve (KV-7) ikincisidir.
125
At Sahibi
SELMAN ERDEMİRCİ
Storm Bird
Ocean Crest (USA)
İSİMSİZ
Doru Dişi
16.01.2012
S.S. Aroma
Polente (TUR)
(2005)
Unaccounted For
Sinking Sun
125
Northern Dancer
South Ocean
Seattle Slew
Rare Bouquet
Private Account
Mrs Jenney
Danehill
Oscura
OCEAN CREST (USA) (Doru, 1991): 2 ve 3 yaşları arasında 10 kez start almış, 3 birincilik,
1 ikincilik, 1 üçüncülük elde ederken 270.455 $ ikramiye kazanmıştır. Del Mar Invitational
Handicap (G2) galibi olan safkan La Jolla Handicap (G3) üçüncüsüdür. İlk jenerasyon tayları
1999 yılında koşmaya başlayan aygır, 2000 yılında Türkiye’de haraya dahil olmuştur. Nene Hatun
(G1) galibi ŞAHNUR, 19 Mayıs (G2) galibi NUHBABA, Pansiyon Hara (A2) galibi DYNASTY,
Dolmabahçe (A3) galibi DOKU, Ethem Menderes (G3) galibi ZAFER YOLU, Adnan Menderes
(G2) galibi SMERÇ, (KV-8/L) galibi İNDERESİ ve Org.Eşref Bitlis (KV-8) galibi CAZİBELİ
başarılı yavrularından bazılarıdır.
1’nci Anne
POLENTE (TUR) 1 yarış kazandı, 5 kez tabela yaptı ve 39.600 TL kazanç elde etti. Harada: 3
tay, 1 koşan;
Duygu Yıldızı (TUR) (11, d, Bosporus) 1 yarış koştu.
İsimsiz (TUR) (12, d, Ocean Crest) Söz konusu tay.
2’nci Anne
Sinking Sun (GB) 2 kez tabela yaptı. Harada: 9 tay, 8 koşan, 4 kazanan;
CASPIAN (GB) (d, Spectrum) 3 kez start aldı, 1 yarış kazandı, 1 kez plase yaptı ve 4.865
£ kazanç elde etti. Kısrak;
ASEASYAS (IRE) (d, Medecis) 3 yarış kazandı, 6 kez plase yaptı ve 30.955 £ kazanç
elde etti.
SUPER NATURAL (TUR) (e, Mountain Cat) 1 yarış koştu ve kazandı, 26.000 TL kazanç
elde etti.
SILENCIO (GB) (Dracula) 1 yarış kazandı, 1 kez üçüncü oldu ve 16.100 TL kazanç elde
etti. Kısrak;
Ice Fountain (TUR) (e, Divine Light) 4 yarış kazandı, 9 kez tabela yaptı ve 208.850
TL kazanç elde etti. Sonbahar Büyük Handikap (KV-25) ikincisi, ARC (KV-8/L),
Büyük Kulüp (KV-7), Altınoluk (KV-7) ve Eastern Star (KV-6) üçüncüsü,
Anafartalar (G1) dördüncüsüdür.
Sun By West (TUR) (e, West By West) 8 kez tabela yaptı ve 19.570 TL kazanç elde etti.
Wild Girl (TUR) (d, Common Grounds) 1 kez ikinci oldu ve 5.600 TL kazanç elde etti.
Kısrak;
Incitatus (TUR) (e, Unaccounted For) 6 yarış kazandı, 6 kez tabela yaptı ve
250.350 TL kazanç elde etti. Atakule (KV-6) galibi, Calaboose (KV-7) ikincisi,
Kenan Atan (KV-8/L) dördüncüsüdür.
3’üncü Anne
OSCURA (USA) 1 yarış kazandı, 2 kez de plase yaptı. Harada: 6 kazanan;
URGENT REQUEST (IRE) (e, Rainbow Quest) 7 yarış kazandı, 5 kez plase yaptı ve
673.418 £ kazanç elde etti. Santa Anita Handicap (G1), San Marcos Handicap (G2)
Rose Of Lancaster Stakes (G3) ve Oak Tree Breeders Cup Mile Handicap (G3) galibi,
Cumberland Lodge Stakes (G3), September Stakes (G3), Tattersall Stakes (L) ve
Hong Kong International Vase (L) ikincisidir. Aygır.
126
At Sahibi
MURAT KARABULUT
Cryptoclearance
Victory Gallop (CAN)
İSİMSİZ
Doru Erkek
08.04.2012
Victorious Lil
Porta Delgado (IRE)
(1995)
Second Set
Bounayya
126
Fappiano
Naval Orange
Vice Regent
Glass House
Alzao
Merriment
Al Nasr
Corolina
VICTORY GALLOP (CAN) (Doru, 1995): 2 ve 4 yaşları arasında toplam 17 kez start alıp, 9
birincilik, 5 ikincilik ve 1 kez de üçüncülük elde ederken 3.505.895 $ ikramiye kazandı. Belmont
Stakes (G1), Whitney Handicap (G1), Stephen Foster Handicap (G2), Arkansas Derby (G2) ve
Rebel Stakes (G3) galibi, Kentucky Derby (G1) ve Preakness Stakes (G1) ikincisidir. Norfolk
Stakes (G1) galibi JAYCITO, Jamaica Handikap (G1) galibi PRINCE WILL I AM, Clasico
Entrenadores (G1) galibi WILSON RIDGE, Pennsylvania Derby (G2) galibi ANAK NAKAL,
Del Mar Derby (G2) galibi RENDEZVOUS, Beaumont Stakes (G2) galibi VICTORY U.S.A,
Spring Cup (G2) galibi EISHIN DOVER aygırın yurt dışındaki başarılı temsilcilerinden bazılarıdır.
Karadeniz (G1) galibi WILLPOWER, Hitit (A2) galibi KIRDEMİRKIR, Sadun Atığ (G3) galibi
LUCA BRASI, Süphan (A3) galibi SUWAKO ülkemizdeki başarılı temsilcilerinden bazılarıdır.
1’nci Anne
Porta Delgado (IRE) Koşmadı. Harada: 9 tay, 6 koşan, 4 kazanan;
BOMBACI SUAT (TUR) (99, e, Blues Traveller) 7 yarış kazandı, 22 kez tabela yaptı ve
224.769 TL kazanç elde etti. (KV-8/L) galibidir.
HOSTES (TUR) (01, d, Strike The Gold) 11 yarış kazandı, 21 kez tabela yaptı ve 329.960 TL
kazanç elde etti. (KV-7) üçüncüsüdür. Kısrak;
AYŞENAZ (TUR) (11, d, Mountain Cat) 2 yarış kazandı, 4 kez tabela yaptı ve 92.450 TL
kazanç elde etti.
Atahan (TUR) (03, e, Ocean Crest) Koşmadı.
Dead Silence (TUR) (04, e, Bijou D’Inde) 4 yarış koştu.
GÜLA ÇİYA (TUR) (TUR) (07, d, Strike The Gold) 2 yarış kazandı, 5 kez tabela yaptı ve
103.350 TL kazanç elde etti. (KV-8/L) galibi, Yalçın Batur (KV-7) ikincisidir.
CELENTANO (TUR) (08, e, Strike The Gold) 1 yarış kazandı, 7 kez tabela yaptı ve 60.950 TL
kazanç elde etti. Gece Koşusu (KV-6) üçüncüsüdür.
Yücelhan (TUR) (09, e, Strike The Gold) 7 yarış koştu.
Victory Delgado (TUR) (11, d, Victory Gallop) İdmanda.
İsimsiz (TUR) (12, e, Victory Gallop) Söz konusu tay.
2’nci Anne
Bounayya (USA) Koşmadı. Harada: 2 kazanan;
GLISTER (IRE) (e, Crystal Glitters) Fransa’da 7 yarış kazandı, 16 kez plase yaptı ve 42.242 €
kazanç elde etti.
ALLINJIM (IRE) (i, Turtle Island) İngiltere’de 4 yarış kazandı, 3 kez plase yaptı ve 31.614 £
kazanç elde etti.
3’üncü Anne
Corolina (USA) Koşmadı.
BINT ALNASR (USA) (d, Al Nasr) Fransa’da 3 yarış kazandı, 7 kez plase yaptı ve 102.904
€ kazanç elde etti. Prix des Reservoirs (G3) ve Prix de la Pepiniere (L) galibi, Prix de Flore
(G3) ve Prix Jacques de Bremond (L) ikincisidir. Kısrak;
AL SKYWALKER (USA) (i, Skywalker) 13 yarış kazandı ve 469.781 $ kazanç elde etti.
National Hunt Cup (G3) ve Appleton Hurdle (G3) galibidir. 127
At Sahibi
CEMİLOĞLU HARASI
Giant’s Causeway
Intense Focus (USA)
İSİMSİZ (IRE)
Doru Dişi
01.04.2012
Daneleta
Prashock (IRE)
(2004)
Traditionally
Shigeru Summit
127
Storm Cat
Mariah’s Storm
Danehill
Zavaleta
Mr Prospector
Personal Ensign
Be My Chief
Riveryev
• Tay yurtdışından ithal edilmiş olup (foal) % 75 ikramiyeye koşacaktır.
INTENSE FOCUS (USA) (Doru, 2006): 2 ve 3 yaşları arasında 11 kez start alıp, 2 birincilik,
2 ikincilik, 3 üçüncülük elde ederken 353.135 £ ikramiye kazanmıştır. Dewhurst Stakes (G1)
galibi, Coventry Stakes (G2) ve 2000 Guineas Trial Stakes (G3) ikincisi, Grand Criterium (G1)
ve Railway Stakes (G2) üçüncüsüdür. 2013 yılında ilk jenerasyon taylarından Middle Park
Stakes (G1) galibi ASTAIRE dikkat çekerken İngiltere/İrlanda 2013 yılı İlk Jenerasyon Aygır
sıralamasında dördüncüdür.
1’nci Anne
Prashock (IRE) Koşmadı. Harada: 5 tay, 2 koşan, 1 kazanan;
Munro Bagger (IRE) (09, i, Whipper) İngiltere’de 2 kez üçüncü oldu.
İsimsiz (IRE) (10, e, Bachelor Duke)
Umbybest (IRE) (11, e, Whipper) İtalya’da 4 kez koştu, 1 yarış kazandı, 2 kez tabela
yaptı ve 10.149 € kazanç elde etti. Premio Grande (L) dördüncüsüdür.
İsimsiz (IRE) (12, d, Intense Focus) Söz konusu tay.
2’nci Anne
SHIGERU SUMMIT (GB) Fransa’da 2 yarış kazandı ve 50.198 £ kazanç elde etti. Prix du
Calvados (G3) galibidir. Harada: 9 tay, 6 koşan, 3 kazanan;
SHIZAO (IRE) (d, Alzao) İngiltere’de 3 yarış kazandı ve 68.698 £ kazanç elde etti.
Danehill Dancer Tipperary Stakes (L) galibidir. Kısrak;
DAN CHILLINGWORTH (IRE) (e, Indian Ridge) İngiltere ve U.A.E.’de 4 yarış kazandı,
13 kez plase yaptı ve 45.623 £ kazanç elde etti.
SHINDIGGER (IRE) (d, Whipper) Fransa’da 4 yarış kazandı, 4 kez plase yaptı ve 52.250
€ kazanç elde etti.
INDIAN HALL (IRE) (e, Indian Ridge) İsviçre’de 1 yarış kazandı, 2 kez plase yaptı.
Shantalla Peak (IRE) (d, Darshaan) İrlanda’da 1 kez üçüncü oldu. Kısrak;
ZAROSE (IRE) (d, Barathea) İngiltere’de 2 yarış kazandı, 5 kez plase yaptı.
3’üncü Anne
Riveryev (USA) Fransa’da 2 kez plase yaptı. Harada: 14 tay, 12 koşan, 9 kazanan;
SHIGERU SUMMIT (GB) (d, Be My Chief) Bakınız 2’nci Anne.
OKABANGO (GB) (e, Unfuwain) Fransa’da 14 yarış kazandı ve 121.839 £ kazanç elde
etti. Eme Derby du Midi (L), Derby du Languedoc (L) ve Grand Prix Inter-Regional
des 3 Ans (L) galibi, Grand Prix de Clairefontaine (L) ikincisi, Prix de la Porte de
Madrid (L) üçüncüsüdür.
DANEVER (AUS) (i, Danehill) Avustralya’da 4 yarış kazandı. Nat. Jockey Celeb. Day
Autumn Classic (G2) ve Wellington Racing Club Manfred Stakes (L) ikincisi, Sires’
Produce Stakes (G2) ve Marsh Breeders’ Stakes (G3) üçüncüsüdür. Australia inc.
George Watson Novice Hurdle (L) galibidir.
GIAMPIERO RUOCCO (GB) (d, Bluebird) İtalya’da 5 yarış kazandı, 10 kez plase yaptı ve
73.662 € kazanç elde etti.
MAGO ALEX (GB) (d, Elmaamul) İtalya’da 5 yarış kazandı, 6 kez plase yaptı ve 35.198 €
kazanç elde etti.
128
At Sahibi
SELÇUK SAN
Cherokee Run
Yonaguska (USA)
İSİMSİZ
Doru Erkek
04.03.2012
Martial Spook
Queen Of Spades (TUR)
(2002)
West By West
Free Trade
128
Runaway Groom
Cherokee Dame
Silver Ghost
Homewrecker
Gone West
West Turn
Shareef Dancer
El Vino
YONAGUSKA (USA) (Doru, 1998): 2 ve 4 yaşları arasında 18 kez start almış, 6 birincilik,
ve 1 ikincilik, 5 kez de üçüncülük elde ederken 536.355 $ ikramiye kazandı. Hopeful Stakes
(G1), Hutcheson Stakes (G2), Fall Highweight Handikap (G2), Sport Page Handikap (G3)
ve Flash Stakes (L) galibi, Sanford Stakes (G2) ikincisi, Champagne Stakes (G1), Forest Hills
Handikap (G2), Hollywood Prevue Stakes (G3), Swale Stakes (G3) ve Lafayette Stakes (G3)
üçüncüsüdür. Kore’de (G1) galibi TOUGH WIN, Illinois Derby (G2) galibi MUSKET MAN,
Carry Back Stakes (G2) galibi COFFEE BOY, General George Handikap (G2) galibi YAWANNA
TWIST, Fall Highweight Handikap (G3) galibi CHEROKEE COUNTRY, Excelsior Stakes (G3)
galibi MARILYN’S GUY yurt dışında başarılı yavrularından bazılarıdır. Ülkemizde ilk jenerasyon
tayları içinde LASER GIRL, MY KONOS, MC GILL, BABYGUSKA, DİLEĞİN KIZI, PERVİNİM yarış
kazanan isimlerdir.
1’nci Anne
QUEEN OF SPADES (TUR) 2 yarış kazandı, 8 kez tabela yaptı ve 57.640 TL kazanç elde etti.
Harada: 5 tay, 1 koşan, 1 kazanan;
İsimsiz (TUR) (09, d, Strike The Gold) Öldü.
CEBELTAY (TUR) (10, e, Divine Light) 1 yarış kazandı ve 21.500 TL kazanç elde etti.
İsimsiz (TUR) (11, e, Yonaguska) Öldü.
İsimsiz (TUR) (12, e, Yonaguska) Söz konusu tay.
2’nci Anne
Free Trade (TUR) Koşmadı. Harada: 12 tay, 9 koşan, 6 kazanan;
SABIRLI (TUR) (e, Strike The Gold) 26 yarış kazandı, 22 kez tabela yaptı ve 4.012.015 TL
kazanç elde etti. Çaldıran (G1), Fatih Sultan Mehmet (G1) (üç kez), Adnan Menderes
(G2), Fevzi Çakmak (G2), Adnan Menderes (G2), Topkapı (G2), Kocatepe (G3), Zühtü
Erişen (G3), Atıf Esenbel (G3), Fikret Yüzatlı (G3), Necip Fazıl Kısakürek (G3), Marmara
(G3), İstanbul Ticaret Odası (G3), Horse Racing Ireland (G3), Vehbi Koç (G3) ve TSYD
(KV-8/L) galibi, Erkek Tay Deneme (G1), Başbakanlık (G1), Fatih Sultan Mehmet (G1),
Topkapı (G2), İsmet İnönü (G2), Sait Akson (G3), Fetih (G3), Marmara (G3) ve
(KV-8/L) ikincisidir. Aygır.
THE RISING (TUR) (d, Strike The Gold) 12 yarış kazandı, 18 kez tabela yaptı ve 992.430
TL kazanç elde etti. Zübeyde Hanım (G2), Tali Çalbatur (G3) ve Kemal Karamehmet
(KV-8/L) galibi, Fikret Yüzatlı (G3), Cemal Kura (G3), Kemal Karamehmet (KV-8/L),
Adil Tügel (KV-7), Romance (KV-6), Kaya Erkkul (KV-7) ve Hasan Adalı (KV-7)
ikincisidir.
TIGHT END (TUR) (e, Strike The Gold) 9 yarış kazandı, 22 kez tabela yaptı ve 702.358 TL
kazanç elde etti. Şadi Eliyeşil (KV-8/L), Avram Barokas (KV-8/L), Avrasya Ekonomi
(KV-8/L) galibi, Çaldıran (G1), II.İnönü (G3), Cemal Kura (G3), Şadi Eliyeşil (KV-9/L)
ve Yaz Handikapı (KV-25/L) ikincisidir.
WILLPOWER (TUR) (d, Victory Gallop) 4 yarış kazandı, 5 kez tabela yaptı ve 401.365 TL
kazanç elde etti. Karadeniz (G1) galibi, İstanbul (G3) üçüncüsüdür.
STRIKING DISTANCE (TUR) (e, Strike The Gold) 4 yarış kazandı, 2 kez tabela yaptı ve
109.630 TL kazanç elde etti. (KV-6) ikincisidir.
QUEEN OF SPADES (TUR) (d, West By West) Bakınız 1’nci Anne.
129
At Sahibi
ADA HARASI
Pivotal
Kaneko (TUR)
İSİMSİZ
Al Erkek
14.03.2012
Kalimat
Raedah (USA)
(2006)
Elusive Quality
Fatwa
129
Polar Falcon
Fearless Revival
Be My Guest
Kantado
Gone West
Touch Of Greatness
Lahib
Mayaasa
KANEKO (TUR) (Doru, 2001): 2 ve 5 yaşları arasında 43 kez start alıp, 13 birincilik, 11
ikincilik, 5 üçüncülük ve 4 kez de dördüncülük elde ederken 1.477.086 TL ikramiye kazandı.
Erkek Tay Deneme (G1), Ent. İstanbul (G2) (2 kez), TJK Pansiyon Hara (G2), Sait Akson (G3)
ve Fehmi Simsaroğlu (G3) galibi, Gazi (G1), Büyük Taarruz (G2), Ent. Topkapı Trophy (G2),
Horse Racing Ireland (G3), Atıf Esenbel (G3), Başkent (G3), S.Kurutluoğlu (G3) ve Al Maktoum
Challenge RI-Sakhee (G3) (Dubai) ikincisi, Başbakanlık (G1), F.Sultan Mehmet (G1), Adnan
Menderes (G2) ve Sh Maktoum Bin Rashid Al Maktoum Challenge RII (G3) üçüncüsü ve TJK
(G1) dördüncüsüdür. Dişi Tay Deneme (G1) galibi ŞEKER REMZİYE, İstanbul BŞ BLD. (A3) galibi
TEMELHAN, Ceyhan (A3) galibi İZBATUR, İbrahim Kirazoğlu (KV-8/L) galibi ZİNCİRKIRAN,
MRA (A3) galibi VALDEREMA, Kayı (A2) galibi ZİLCİHAN, Esat Özbilen (KV-8/L) galibi
PETINA, Orhan Meker (KV-18/L) galibi RODOPLU aygırın başarılı temsilcilerinden bazılarıdır.
1’nci Anne
RAEDAH (USA) İrlanda’da 1 yarış kazandı, 1 kez plase yaptı ve 6.482 £ kazanç elde etti.
Harada: 4 tay, 2 koşan, 1 kazanan;
KREM (TUR) (10, e, Country Reel) 5 yarış kazandı, 6 kez tabela yaptı ve 327.450 TL
kazanç elde etti. Kızkalesi (A3) ve Utku Doğdu (KV-7) galibi, Tekir Yaylası (KV-8/L)
ve Anadolu Medeniyetleri (KV-6) ikincisidir.
Quadis (TUR) (11, e, Shining Wolf) 1 yarış koştu.
İsimsiz (TUR) (12, e, Kaneko) Söz konusu tay.
2’nci Anne
Fatwa (IRE) İngiltere’de 1 yarış kazandı, 1 kez ikinci oldu ve 12.933 £ kazanç elde etti. Fred
Darling Stakes (G3) ikincisidir. Harada: 7 tay, 6 koşan, 3 kazanan;
CHANT DE GUERRE (USA) (d, War Chant) İngiltere ve Fransa’da 4 yarış kazandı, 9 kez
plase yaptı ve 41.500 € kazanç elde etti.
DEAREST (IRE) (d, Arch) 1 yarış kazandı, 1 kez plase yaptı.
3’üncü Anne
MAYAASA (USA) İngiltere’de 1 yarış kazandı, 1 kez plase yaptı. Harada: 11 tay, 10 koşan, 7
kazanan;
Fatwa (IRE) (d, Lahib) Bakınız 2’nci Anne.
Haifaa (IRE) (d, Doyoun) İngiltere’de 2 yarış koştu. Kısrak;
EXTRA ZERO (SAF) (d, Way West) Güney Afrika’da Sycamore Sprint (G1) galibi,
Three Troikas Stakes (G3) ikincisi, Durban Golden Slipper (G1) üçüncüsüdür.
4’üncü Anne
DISH DASH (GB) İngiltere’de 3 yarış kazandı. Ribblesdale Stakes (G2) galibi, Yorkshire Oaks
(G1) ve Sun Chariot Stakes (G2) üçüncüsüdür. Harada: 15 tay, 14 koşan, 8 kazanan;
MAROOF (USA) (e, Danzig) 4 yarış kazandı, 6 kez plase yaptı ve 284.474 £ kazanç
elde etti. Queen Elizabeth II Stakes (G1) ve Vintage Stakes (G3) galibi, National
Stakes (G1) ikincisidir. Aygır.
130
At Sahibi
V.HAKAN KELEŞ
Pivotal
Kaneko (TUR)
İSİMSİZ
Al Dişi
10.04.2012
Kalimat
Remy Red (USA)
(2000)
Hennessy
Inny River
130
Polar Falcon
Fearless Revival
Be My Guest
Kantado
Storm Cat
İsland Kitty
Seattle Slew
Golden Petal
KANEKO (TUR) (Doru, 2001): 2 ve 5 yaşları arasında 43 kez start alıp, 13 birincilik, 11
ikincilik, 5 üçüncülük ve 4 kez de dördüncülük elde ederken 1.477.086 TL ikramiye kazandı.
Erkek Tay Deneme (G1), Ent. İstanbul (G2) (2 kez), TJK Pansiyon Hara (G2), Sait Akson (G3)
ve Fehmi Simsaroğlu (G3) galibi, Gazi (G1), Büyük Taarruz (G2), Ent. Topkapı Trophy (G2),
Horse Racing Ireland (G3), Atıf Esenbel (G3), Başkent (G3), S.Kurutluoğlu (G3) ve Al Maktoum
Challenge RI-Sakhee (G3) (Dubai) ikincisi, Başbakanlık (G1), F.Sultan Mehmet (G1), Adnan
Menderes (G2) ve Sh Maktoum Bin Rashid Al Maktoum Challenge RII (G3) üçüncüsü ve TJK
(G1) dördüncüsüdür. Dişi Tay Deneme (G1) galibi ŞEKER REMZİYE, İstanbul BŞ BLD. (A3) galibi
TEMELHAN, Ceyhan (A3) galibi İZBATUR, İbrahim Kirazoğlu (KV-8/L) galibi ZİNCİRKIRAN,
MRA (A3) galibi VALDEREMA, Kayı (A2) galibi ZİLCİHAN, Esat Özbilen (KV-8/L) galibi
PETINA, Orhan Meker (KV-18/L) galibi RODOPLU aygırın başarılı temsilcilerinden bazılarıdır.
1’nci Anne
REMY RED (USA) Amerika’da 2 yaşında 1 yarış kazandı ve 10.350 $ kazanç elde etti. Harada:
7 tay, 3 koşan, 1 kazanan;
COGNAC COUGAR (USA) (06, d, Lion Heart) 1 yarış kazandı, 3 kez plase yaptı ve 11.918
$ kazanç elde etti.
Kara Elmas (TUR) (07, d, Arch) Kısrak.
Aslanhan (TUR) (08, e, Bin Ajwaad) 3 kez plase yaptı ve 21.000 TL kazanç elde etti.
Kızılmaske (TUR) (09, e, Red Bishop) 2 kez tabela yaptı ve 6.150 TL kazanç elde etti.
Shakehead (TUR) (11, d, Victory Gallop) İdmanda.
İsimsiz (TUR) (12, d, Kaneko) Söz konusu tay.
2’nci Anne
Inny River (USA) 3 yaşında plase yaptı ve 10.120 $ kazanç elde etti. Harada: 12 tay, 10 koşan,
7 kazanan;
MONTGOMERY’S ARCH (e, Arch) İngiltere ve U.A.E’de 3 yarış kazandı, 2 kez plase
yaptı ve 228.229 $ kazanç elde etti. Richmond Stakes (G2) galibi, Darley Dewhurst
Stakes (G1) üçüncüsüdür.
WELCOME INN (d, Orientate) 3 yarış kazandı, 1 kez plase yaptı ve 55.000 $ kazanç
elde etti. Juvenile Filly Championship Stakes (L) galibi, Twixt Stakes (L) ikincisidir.
Inny Minnie (USA) (d, Hard Spun) Amerika’da 1 yarış kazandı, 5 kez plase yaptı ve
186.610 $ kazanç elde etti. Delta Downs Princess Stakes (G3) ikincisi, Silverbulletday
Stakes (L) ve Rachel Alexandra Stakes (G3) üçüncüsüdür.
BISHOPBRIGGS (USA) (e, Victory Gallop) İngiltere’de 4 yarış kazandı, 6 kez plase yaptı
ve 10.485 £ kazanç elde etti.
3’üncü Anne
Golden Petal (USA) 3 yaşında plase yaptı. 5.990 $ kazanç elde etti. Harada: 11 kazanan;
LOTUS POOL (e, Spectacular Bid) İrlanda, İngiltere ve Amerika’da 11 yarış kazandı ve
515.761 $ kazanç elde etti. Two Thousand Guineas Trial, Keeneland Breeders’ Cup
Stakes (G3) ve Sea O Erin Handicap (G3) galibidir.
131
At Sahibi
SABAHATTİN ULUÇAY
Kingmambo
Okawango (USA)
İSİMSİZ
Doru Dişi
17.02.2012
Krissante
San Juan Lady (TUR)
(1997)
Palace Pageant
Miss Hyde
131
Mr Prospector
Miesque
Kris
Vallee Dansante
Nijinsky
Crown Treasure
Procida
Little Niece
OKAWANGO (USA) (Doru, 1998): 2 ve 4 yaşları arasında 10 kez start alıp 3 birincilik, 2
ikincilik, 1 üçüncülük, 2 kez de üçüncülük elde ederken 200.174 £ ikramiye kazandı. Grand
Criterium (G1) ve Prix La Rochette (G3) galibi, Prix Edmond Blanc (G3) ikincisi, Prix de
Fontainebleau (G3) üçüncüsüdür. Woodcote Stakes (L) galibi, Prix Jean-Luc Lagardere (G1)
ikincisi DECLARATION OF WAR, Darley Stakes (G3) galibi STEELE TANGO, Prix des Lilas (L)
galibi PROVIDANZA aygırın yurt dışındaki temsilcileridir. Tay Deneme (G2) galibi KULOĞLU,
Kraliçe II.Elizabeth (G2) galibi SARILAR RUNNER, I İnönü (G3) galibi QUEEN AMIDALA,
Marmara (G3) galibi EL CONQUERADOR, Fehmi Simsaroğlu (G3) galibi BAY ŞERİF, Hasan
Adalı (KV-8/L) galibi IPHIGENIA, Eşref Somtürk (KV-8/L) galibi DEMİRTÜTÜN (A3) başarılı
taylarından bazılarıdır.
1’nci Anne
San Juan Lady (TUR) 3 yarış kazandı, 7 kez tabela yaptı ve 62.745 TL kazanç elde etti.
(KV-21) ve (KV-7) üçüncüsü, (KV-8/L) dördüncüsüdür. Harada: 9 tay, 5 koşan, 2 kazanan;
Alev Gibi (TUR) (03, d, Sri Pekan) 8 yarış koştu, 2 kez tabela yaptı ve 4.360 TL kazanç
elde etti. Kısrak;
MEHMET AĞA (TUR) 1 yarış kazandı, 3 kez plase yaptı ve 141.400 TL kazanç elde
etti. TYAYSD İstanbul Yearling Satışı (A3) galibi, Aristocrat (KV-6) ikincisidir.
Code Breaker (TUR) (04, e, Strike The Gold) 2 yarış koştu.
WISHLIST (TUR) (05, d, Strike The Gold) 1 yarış kazandı, 7 kez tabela yaptı ve 35.600
TL kazanç elde etti. (KV-6) dördüncüsüdür.
HAMMURABİ (TUR) (07, e, Strike The Gold) 15 yarış kazandı, 29 kez tabela yaptı ve
783.300 TL kazanç elde etti. Vali Koşusu (A3), Diyarbakır Karpuz Fest. (A3), Yeni
Mahalle Belediye Başkanlığı (KV-8/L), Fatih Türeray (KV-6) ve (KV-7) galibi, Elazığ
Bld.Bşk. (A3), (KV-8/L), TSYD (KV-7), Toroman (KV-7) ve Lösev (KV-6) ikincisidir. One Cool Lady (TUR) (09, d, Elamour) 1 yarış koştu.
İsimsiz (TUR) (10, e, Elamour) Koşmadı.
İsimsiz (TUR) (11, d, Bin Ajwaad) Öldü.
İsimsiz (TUR) (12, d, Okawango) Söz konusu tay.
2’nci Anne
MISS HYDE (USA) 3 yaşında 2 yarış kazandı, 4 kez plase yaptı. Harada: 5 tay, 4 koşan, 4
kazanan;
TWIST OF FAITH (TUR) 3 yarış kazandı, 3 kez tabela yaptı ve 58.570 TL kazanç elde
etti. Ankara (G1) ve Nene Hatun (G2) galibi, Fetih (G3) üçüncüsüdür. Kısrak;
CONFIDENCE (TUR) (d, Sea Hero) 4 yarış kazandı, 6 kez tabela yaptı ve 297.820
TL kazanç elde etti. Çaldıran (G1) ve Eastern Star (KV-6) galibi, Niyazi Polatyar
(KV-8/L) ve Atıf Er (KV-8/L) ikincisi, Yusuf Dikman (KV-6) ve Necdet Çoruh
(KV-7) üçüncüsüdür. Kısrak.
PASİFİKA (TUR) (d, Unaccounted For) 17 yarış kazandı, 25 kez tabela yaptı ve
956.250 TL kazanç elde etti. Tali Çalbatur (G3), Kenan Atan (KV-8/L), Ali
Karabucak (KV-7) ve Seren I (KV-7) galibi, Kızkulesi (A3) üçüncüsüdür.
132
At Sahibi
ARZU GÜNEŞ
Deploy
Velociraptor (GB)
İĞNE ADA
Doru Dişi
29.05.2012
Carly B
San Roberta (GB)
(1998)
Slip Anchor
Sibley
132
Shirley Heights
Slightly Dangerous
Commanche Run
Les Sylphides
Shirley Heights
Sayonara
Northfields
Suni
VELOCIRAPTOR (GB) (Doru, 1996): 3 ve 6 yaşları arasında 29 kez start alıp 16 birincilik, 8
ikincilik, 3 üçüncülük ve 1 kez de dördüncülük elde ederken 774.820 TL ikramiye kazandı. 19
Mayıs (G2) (2 kez), Lara (G2), Adana Bş.Bld.Bşk.lığı (G3) (2 kez), Zühtü Erişen (G3), Vehbi
Koç (G3) ve Misis (G3) galibi olan safkan, Polis (G2) ikincisi, Celal Bayar (G2) ve İsmet İnönü
(G3) üçüncüsüdür. Bugüne dek start alan 46 tayından 26’sı yarış kazanmayı başaran aygırın en
başarılı temsilerinden bazıları; Sadun Atığ (G3) galibi AYDIN ABİ, (G2) galibi VELO CROWN,
Kayı (G3) galibi MISS BEBEK, Karayel (KV-8/L) galibi YUNUSEFE, Başkent (G3) üçüncüsü
Precious Pearl, ve Dişi Tay Deneme (G1) dördüncüsü Sam Girl’dür.
1’nci Anne
San Roberta (GB) Koşmadı. Harada: 7 tay, 4 koşan, 2 kazanan;
Cashmere (TUR) (03, d, Fruits Of Love) 18 yarış koştu. Kısrak;
İTHAL GELİN (TUR) (d, River Special) 2 yarış kazandı, 9 kez tabela yaptı ve 102.150
TL kazanç elde etti.
SON OF CENTAUR (TUR) (05, e, Centaur) 1 yarış kazandı, 15 kez tabela yaptı ve 93.425
TL kazanç elde etti.
Zeynepçe (TUR) (06, d, Centaur) 1 yarış koştu.
KAREAS (TUR) (07, e, Centaur) 6 yarış kazandı, 24 kez tabela yaptı ve 212.150 TL
kazanç elde etti.
İsimsiz (TUR) (08, d, Centaur) Öldü.
Pembe Bulut (TUR) (11, d, Yonaguska) İdmanda.
İğne Ada (TUR) (12, d, Velociraptor) Söz konusu tay.
2’nci Anne
SIBLEY (GB) 9 kez start aldı, 2 yarış kazandı, 1 kez ikinci oldu ve 6.742 $ kazanç elde etti.
Harada: 8 tay, 6 koşan, 3 kazanan;
KING COBRA (GB) (e, Ardross) Fransa ve İspanya’da 12 yarış kazandı, 250.667 £
kazanç elde etti. Copa de Oro de San Sebastian (G3), Grand Prix de Marseille, Cagnes Sur-Mer (L), Prix Denisy (L) ve Gran Premio de Madrid (L) galibi, Gran Premio
Memorial Duque de Toledo (G3) ve Prix Louis Desboudet (L) ikincisi, Prix Right Royal
(L) ve Gran Premio de la Hispanidad (L) dördüncüsüdür.
Acharne (GB) (e, Pharly) 3 yaşında 1 yarış ve 17.981 £ kazanç elde etti. Prix Eugene
Adam (G2) ikincisi, Prix du Prince d’Orange (G3) üçüncüsüdür.
Ballyhara (GB) (d, Pharly) Koşmadı. Kısrak;
TARHAN (IRE) (e, Victory Note) 1 yarış kazandı, 7 kez tabela yaptı ve 76.575 TL
kazanç elde etti. Burhan Karamehmet (G3) galibidir. Kısrak;
ARŞİPEL (TUR) (e, Victory Gallop) 2 yarış kazandı, 4 kez tabela yaptı ve 97.800 TL
kazanç elde etti.
3’üncü Anne
SUNI (GB) 7 kez koştu, 2 yarış kazandı. Oaks Trial Stakes (G3) galibi, Oaks Stakes (G1)
üçüncüsü ve Irish Guinness Oaks (G1) dördüncüsüdür.
133
At Sahibi
MERT AKSOY
Barnato
Grand Ekinoks (TUR)
İSİMSİZ
Doru Erkek
28.02.2012
Violent Girl
Sarışın Bomba (TUR)
(2007)
George Thomas
Çokçok
133
El Gran Senor
Hatton Gardens
Aristocrat
Fleur
Godswalk
Keep Shining
Night Shift
Hadawah
GRAND EKINOKS (TUR) (Doru, 1988): 2 ve 9 yaşları arasında 50 kez start alıp 18 birincilik,
12 ikincilik ve 6 kez de üçüncülük elde ederken 2.744.304 TL ikramiye kazanmıştır. Türk
yarışçılığının TRIPLE CROWN galibi ender safkanlarından biri olup Gazi (G1), Erkek Tay Deneme
(G1), Ankara (G1), TJK (G1) (üç kez), Başbakanlık (G1), Ent. Boğaziçi (G2) (iki kez), Celal
Bayar (G2), Sait Akson (G3) ve İstanbul Bş.Bld.Bşk.lığı (G3) galibidir. Dubai’de Dubai City
of Gold Stakes (G3) ikinciliği, Ferrari Challenge (Handicap), Etisalat GSM Cup (Handicap) ve
Tasaheel Cup (Handicap) üçüncülükleri bulunan safkan Dubai Sheema Classic (G1) yedincisidir.
Dolmabahçe (A3) galibi GRAND EXPECTATIONS ve Kiralıyayla (KV-8/L) galibi TOLİKOPA
aygırın en başarılı taylarıdır.
1’nci Anne
SARIŞIN BOMBA (TUR) 4 yarış kazandı, 5 kez tabela yaptı ve 205.150 TL kazanç elde etti.
(A3) galibi, Nurettin Karaca (KV-8/L) ve Necdet Çoruh (KV-7) ikincisidir. Harada: 2 tay;
İsimsiz (TUR) (12, e, Grand Ekinoks) Söz konusu tay.
2’nci Anne
ÇOKÇOK (IRE) 1 yarış kazandı, 10 kez tabela yaptı ve 44.760 TL kazanç elde etti. Harada: 5
tay, 3 koşan, 1 kazanan;
SARIŞIN BOMBA (TUR) (d, George Thomas) Bakınız 1’nci Anne.
Ground Shaker (TUR) (d, Grand Ekinoks) 1 kez ikinci oldu ve 7.400 TL kazanç elde etti.
Çuf Çuf (TUR) (e, Ekinoks Gulch) 2 kez tabela yaptı ve 5.050 TL kazanç elde etti.
3’üncü Anne
Hadawah (USA) İngiltere’de 8 yarış koştu. Harada: 5 tay, 5 koşan, 3 kazanan;
KING ROYAL (IRE) (i, Val Royal) İrlanda’da 2 yarış kazandı, 2 kez plase yaptı ve 16.166
£ kazanç elde etti.
ZEYDNAA (IRE) (i, Bahhare) İngiltere’de 1 yarış kazandı, 3 kez plase yaptı ve 4.519 £
kazanç elde etti.
4’üncü Anne
Sajjaya (USA) İngiltere’de 2 yarış kazandı, 4 kez plase yaptı. Matron Stakes (G3) ikincisidir.
Harada: 10 tay, 9 koşan, 6 kazanan;
Shuhrah (USA) (d, Danzig) İngiltere’de 1 yarış kazandı, 3 kez plase yaptı. Conqueror
Stakes (L) ikincisi, Oh So Sharp Stakes (L) ve Chartwell Stakes (L) üçüncüsüdür.
Kısrak;
Iqte Saab (USA) (e, Bahri) İngiltere ve U.A.E.’de 3 yarış kazandı, 4 kez plase yaptı
ve 118.994 £ kazanç elde etti. Guisborough Stakes (L) üçüncüsüdür.
PSALMS OF PRAISE (USA) (d, Sahm) Amerika’da 7 yarış kazandı, 6 kez plase yaptı ve
103.075 $ kazanç elde etti.
Shioda (USA) (d, Bahri) Koşmadı. Kısrak;
Lady Avenger (IRE) (d, Namid) İngiltere’de 1 yarış kazandı, 1 kez ikinci oldu ve
10.342 £ kazanç elde etti. National Stakes (L) ikincisidir.
134
At Sahibi
TAMER KOLDAŞ
Soviet Star
Pressing (IRE)
İSİMSİZ
Doru Erkek
14.05.2012
Rafif
Secret Fantasy (TUR)
(2007)
Free Man
Pot Pourri
134
Nureyev
Veruschka
Riverman
Reves Celestes
Castle Rising
Muneca
Lockton
Locath
PRESSING (IRE) (Doru, 2003) 2 ve 7 yaşları arasında 43 kez start alıp 13 yarış kazandı, 18
kez plase yaptı ve 2.762.107 $ kazanç elde etti. Premio Roma (G1), Bayerisches Zuchtrennen
(G1), 3 kez Topkapı Koşusu (G2), Premio Ribot (G2), Premio Carlo Vittadini (G2)(iki kez),
Premio Federico Tesio (G3), Premio Ambrosiano (G3) galibi, Preis Bayerisches Zuchtrennen
(G1), Premio Presidente Della Republica (G1)(iki kez), Sandown Mile (G2), Premio Emanuele
Filiberto (L), Premio Del Dado (L), Premio Guiseppe de Montel (L) ikincisi, Premio Presidente
Della Republica (G1), Premio Ribot (G2), Gran Premio d’Italia (L) üçüncüsüdür. İlk jenerasyon
tayları 2014 yılında pistlerde olacaktır.
1’nci Anne
Secret Fantasy (TUR) 4 kez tabela yaptı ve 16.500 TL kazanç elde etti. Harada: 2 tay;
İsimsiz (TUR) (12, e, Pressing) Söz konusu tay.
2’nci Anne
POT POURRI (TUR) 3 yarış kazandı, 13 kez tabela yaptı. Harada: 7 tay, 7 koşan, 5 kazanan;
DELFINA (TUR) (d, Bin Ajwaad) 12 yarış kazandı, 20 kez tabela yaptı ve 486.440 TL
kazanç elde etti. Zübeyde Hanım (G2), Ahmet Kesebir (KV-21), Zeki Sertol (KV-21),
Celalettin Çubukçu (KV-21) ve Romance (KV-6) galibi, Ferruh Ünsalan (KV-24/L)
ikincisi, Polis Günü Koşusu (KV-8/L) üçüncüsüdür. Kısrak.
TOMASINO GIRL (TUR) (d, Tomasino) 3 yarış kazandı, 12 kez tabela yaptı ve 101.890
TL kazanç elde etti.
LAZZONI (TUR) (e, Mujtahid) 2 yarış kazandı, 7 kez tabela yaptı ve 41.050 TL kazanç
elde etti.
AROLAT’S DREAM (TUR) (e, Bosporus) 1 yarış kazandı, 2 kez plase yaptı ve 34.100 TL
kazanç elde etti.
3’üncü Anne
Locath (GB) Koşmadı. Harada: 13 tay, 12 koşan, 8 kazanan;
Vaya Con Dios (TUR) (d, Lockton) 3 yarış kazandı, 18 kez tabela yaptı. (KV-8/L)
üçüncüsüdür.
ÖZNE (TUR) (d, Başkomutan) 1 yarış kazandı. Kısrak;
ÖZMAYNA (TUR) (e, Maynatay) 1 yarış kazandı, 4 kez tabela yaptı ve 97.540 TL
kazanç elde etti. Prof.Tevfik Başer (G3) galibi, (G2) üçüncüsüdür.
BEVERLY (TUR) (d, Eastern Star) 1 yarış kazandı, 5 kez tabela yaptı. Kısrak;
BEŞ ŞEHİR (TUR) (e, Royal Abjar) 8 yarış kazandı, 13 kez tabela yaptı ve 505.696
TL kazanç elde etti. Güzel İzmir (A3) ve Atıf Er (KV-8/L) galibi, Pansiyon Hara
(A2), Orhan Meker (KV-18/L), Dr.Özcan Kızılkaya (KV-8/L), Misli.com (KV-8/L)
ve (KV-7) ikincisi, Burhan Karamehmet (G3), Kaya Kayıkçı (KV-6) ve Hızır Reis
(KV-7) üçüncüsüdür.
MAWADDA (TUR) (d, Yemken) 3 yarış kazandı, 9 kez tabela yaptı.
SADAK (TUR) (e, River Special) 1 yarış kazandı, 7 kez tabela yaptı.
SHOTGUN (TUR) (e, Centroline) 3 yarış kazandı, 11 kez tabela yaptı.
135
At Sahibi
YAVUZ VİDİNLİ
Second Set
Medya (TUR)
MÜYESSER ROSE
Al Dişi
10.04.2012
Straw Beret
Selda’s Girl (IRE)
(1999)
Rainbows For Life
At Amal
135
Alzao
Merriment
Chief’s Crown
Mostly Sunny
Lyphard
Rainbow Connection
Astronef
Al-Amal
MEDYA (TUR) (Doru, 1996): 3 ve 5 yaşları arasında 36 kez start alıp 13 birincilik, 9 ikincilik,
2 kez üçüncülük, 7 kez de dördüncülük elde ederken toplam 797.065 TL ikramiye kazandı.
Başbakanlık (G1), TRT (G2), İsmet İnönü (G2), Atıf Esenbel (G3), Seymenler (G3), Fikret
Yüzatlı (G3), Kurtuluş (G3), Misakı Milli (G3) galibi, Fatih Sultan Mehmet (G1) ikincisidir. Dişi
Tay Deneme (G1) galibi MİHRİMAHAL, Zübeyde Hanım (G2) galibi ATENFLEX, (A-2)
ikincisi ACTION MAN, Çukurova Üniversitesi (KV-8/L) galibi NURTACIM, (G3) ikincisi KING
MEDYA, (KV-6) galibi KUZEYİNOĞLU, Ş.Kaya Kayıkçı (KV-6) galibi ATEN BOY ve (KV-7)
galibi KALBENİM aygırın başarılı temsilcilerinden bazılarıdır.
1’nci Anne
Selda’s Girl (IRE) 16 kez start aldı, 2 kez tabela yaptı. Harada: 8 tay, 6 koşan, 6 kazanan;
BETÜLÜM (TUR) (04, d, Private Tender) 1 yarış kazandı, 8 kez tabela yaptı ve 43.060
TL kazanç elde etti.
GÜRYAVUZ (TUR) (05, e, My Volga Boatman) 1 yarış kazandı 16.000 TL kazanç elde
etti.
TURQUALITY (TUR) (06, d, Strike The Gold) 2 yarış kazandı, 6 kez tabela yaptı ve
71.700 TL kazanç elde etti. (KV-7) galibidir.
Müyesser Esthetics (TUR) (08, d, Sri Pekan) 5 yarış kazandı, 18 kez tabela yaptı ve
351.950 TL kazanç elde etti. Mrs Atkins (KV-6) ve Coup De Roi (KV-7) galibi,
Hikmet Ataman (KV-7) ve Fikret Kesebir (KV-6) ikincisi, Dolmabahçe (A3), Enver
Kadıoğlu (KV-7) ve Fethi Türeray (KV-7) üçüncüsüdür.
Yüceefe (TUR) (09, e, Mountain Cat) 3 yarış kazandı, 7 kez plase yaptı ve 126.000 TL
kazanç elde etti. Mustafa Kemalpaşa (KV-8/L) üçüncüsüdür.
MÜYESSER GIRL (TUR) (11, d, Win River Win) 1 yarış kazandı, 4 kez tabela yaptı ve
45.900 TL kazanç elde etti.
Müyesser Rose (TUR) (12, d, Medya) Söz konusu tay.
2’nci Anne
At Amal (IRE) Koşmadı. Harada: 7 tay, 6 koşan, 3 kazanan;
Bond Becks (IRE) (i, Tagula) 5 yarış kazandı, 13 kez plase yaptı ve 31.819 £ kazanç
elde etti. Costcutter Roses Stakes (L) üçüncüsüdür.
DOUBLE SPIKE (IRE) (e, Rainbows For Life) Almanya ve Hollanda’da 10 yarış kazandı, 30
kez plase yaptı ve 29.428 £ kazanç elde etti.
LA VOILE ROUGE (GB) (i, Daggers Drawn) 1 yarış kazandı ve 3.886 £ kazanç elde etti.
3’üncü Anne
Al-Amal (GB) 3 yarış kazandı, 4 kez de plase yaptı ve 11.045 £ kazanç elde etti. St Hugh’s
Stakes (L) üçüncüsüdür. Harada: 7 tay, 5 koşan, 4 kazanan;
ALANDAL (USA) (e, Al Nasr) Fransa’da 7 yarış kazandı, 26 kez plase yaptı ve 77.397 €
kazanç elde etti.
AMWAAL (USA) (d, Al Nasr) 5 yarış kazandı, 14 kez plase yaptı ve 63.693 €
kazanç elde etti.
IMAARA (d, Explodent) 2 yarış kazandı ve 18.216 € kazanç elde etti.
136
At Sahibi
MURAT KARABULUT
Danehill
Holy Roman Emperor
İSİMSİZ (IRE)
Doru Dişi
30.04.2012
L’On Vite
Sensation (GB)
(1993)
Soviet Star
Outstabdingly
136
Danzig
Razyana
Secretariat
Fanfreluche
Nureyev
Veruschka
Exclusive Native
La Mesa
• Tay yurtdışından ithal edilmiş olup (foal) % 75 ikramiyeye koşacaktır.
HOLY ROMAN EMPEROR (IRE) (Doru, 2004): 2 yaşında 7 kez start alıp, 4 birincilik,
2 ikincilik elde ederken 414.496 £ ikramiye kazandı. Phoenix Stakes (G1), Grand Criterium (G1)
ve Railway Stakes (G2) galibi, Dewhurst Stakes (G1) ve National Stakes (G1) ikincisidir. Criterium
de Saint-Cloud (G1) galibi MORANDI, 1000 Guineas Stakes (G1) galibi HOMECOMING
QUEEN, Ribblesdale Stakes (G2) galibi BANIMPIRE, Sha Tin Vase (G3) galibi CHARLES THE
GREAT, Ballycorus Stakes (G3) galibi LEITIR MOR, Sprint Cup (G2) galibi RICH TAPESTRY,
The John Of Gaunt Stakes (G3) galibi AMARILLO, Yeni Zelenda 1000 Guineas (G1) galibi
ROLLOUT THE CARPET, Jersey Stakes (G3) galibi ISHVANA, Fred Darling Stakes (G3) galibi
MAUREEN, Fillies’ Stakes (G3) galibi MANGO DIVA Fillies’ Stakes (G3) galibi PRINCESS
NOOR başarılı taylarından bazılarıdır.
1’nci Anne
SENSATION (GB) İngiltere ve Fransa’da 4 yarış kazandı ve 93.647 £ kazanç elde etti.
Falmouth Stakes (G2), Prix de Sandringham (G3) ve Prix de Bagatelle (L) galibidir. Harada: 11
tay, 9 koşan, 6 kazanan;
SYSTEMATIC (GB) (99, e, Rainbow Quest) İngiltere’de 8 yarış kazandı, 6 kez plase
yaptı ve 231.132 £ kazanç elde etti. Young Vic Cumberland Lodge Stakes (G3),
Betdaq Ormonde Stakes (G3) ve Amco Corporation Troy Stakes (L) galibi,
ultimatebet.com Jockey Club Stakes (G2) ve Stan James Geoffrey Freer Stakes (G2)
ikincisidir. Aygır.
Burning Amber (GB) (00, d, Nashwan) Koşmadı. Kısrak.
PRAY SILENCE (AUS) (01, d, Sunday Silence) Avustralya’da 1 yarış kazandı.
SUNDAY SMILE (GB) (03, d, Sunday Silence) 2 yaşında 1 yarış kazandı ve plase yaptı.
Caillech (GB) (04, d, Rainbow Quest) Fransa’da 1 yarış koştu. Kısrak.
Moonbow (GB) (05, d, Rainbow Quest) Fransa’da 1 yarış koştu.
What A Day (GB) (06, i, Daylami) İngiltere’de 3 kez plase yaptı.
ASTOUND (GB) (07, d, Pivotal) İngiltere ve Arjantin’de 3 yarış kazandı, 3 kez plase yaptı.
SCHOOL FOR SCANDAL (IRE) (08, i, Pivotal) İngiltere’de 2 yarış kazandı, 8 kez plase
yaptı ve 11.174 £ kazanç elde etti.
SCATTER DICE (IRE) (09, d, Manduro) İngiltere’de 5 yarış kazandı, 9 kez plase yaptı ve
236.551 £ kazanç elde etti.
İsimsiz (IRE) (12, d, Holy Roman Emperor) Söz konusu tay.
2’nci Anne
OUTSTANDINGLY (USA) Amerika’da 10 yarış kazandı, 7 kez plase yaptı ve 989.095 £
kazanç elde etti. Hollywood Starlet Stakes (G1), Breeders’ Cup Juvenile Fillies (G1), Las Palmas
Handikap (G2), Wilshire Handikap (G2), A Gleam Handikap (G3) ve Santa Lucia Handikap
(L) galibi, Adirondack Stakes (G2), Bonnie Miss Stakes (G2) ve Amerigo Lady Handikap
(G3) ikincisi, Vanity Invitational Handikap (G1), Breeders’ Cup Distaff (G1) ve Autumn Days
Handikap (L) üçüncüsüdür. Harada: 12 tay, 8 koşan, 6 kazanan;
SUPERIORITY (USA) (i, Arazi) Amerika ve U.A.E.’de 11 yarış kazandı ve 131.189 £
kazanç elde etti. ADNOC National Day Cup (L) galibidir.
137
At Sahibi
KAMİL BOLCAN
Kingmambo
Okawango (USA)
İSİMSİZ
Doru Erkek
24.04.2012
Krissante
Serval (TUR)
(2007)
Marlin
Saga Boreale
137
Mr Prospector
Miesque
Kris
Vallee Dansante
Sword Dance
Syrian Summer
Al Nasr
Sad Akarad
OKAWANGO (USA) (Doru, 1998): 2 ve 4 yaşları arasında 10 kez start alıp 3 birincilik, 2
ikincilik, 1 üçüncülük, 2 kez de üçüncülük elde ederken 200.174 £ ikramiye kazandı. Grand
Criterium (G1) ve Prix La Rochette (G3) galibi, Prix Edmond Blanc (G3) ikincisi, Prix de
Fontainebleau (G3) üçüncüsüdür. Woodcote Stakes (L) galibi, Prix Jean-Luc Lagardere (G1)
ikincisi DECLARATION OF WAR, Darley Stakes (G3) galibi STEELE TANGO, Prix des Lilas (L)
galibi PROVIDANZA aygırın yurt dışındaki temsilcileridir. Tay Deneme (G2) galibi KULOĞLU,
Kraliçe II.Elizabeth (G2) galibi SARILAR RUNNER, I İnönü (G3) galibi QUEEN AMIDALA,
Marmara (G3) galibi EL CONQUERADOR, Fehmi Simsaroğlu (G3) galibi BAY ŞERİF, Hasan
Adalı (KV-8/L) galibi IPHIGENIA, Eşref Somtürk (KV-8/L) galibi DEMİRTÜTÜN (A3) başarılı
taylarından bazılarıdır.
1’nci Anne
Serval (TUR) Koşmadı. Harada: 1 tay;
İsimsiz (TUR) (12, e, Okawango) Söz konusu tay.
2’nci Anne
Saga Boreale (FR) Koşmadı. Harada: 6 tay, 5 koşan, 5 kazanan;
ALVIN (TUR) (e, Solid Illusion) 15 yarış kazandı, 19 kez tabela yaptı ve 1.039.880 TL
kazanç elde etti. Adana Bş.Bld.Bşk.lığı (G3), Mehmet Akif Ersoy (G3), İsimsiz (G3),
Yeşil Bursa (G3) ve (KV-6) galibi, 19 Mayıs (G2), İsimsiz (G2), Adana Bş.Bld.Bşk.
lığı (G3) ve (KV-8/L) ikincisi, Büyük Taaruz (G2), Celal Bayar (G2), İsimsiz
(G2), Vehbi Koç (G3) ve (KV-8/L) üçüncüsüdür. Aygır.
LOVE ET CAETERA (FR) (e, Cardoun) Fransa’da 3 yarış kazandı, 6 kez plase yaptı. ve
44.514 € kazanç elde etti.
ADELAYN (TUR) (d, Strike The Gold) 1 yarış kazandı, 8 kez tabela yaptı ve 51.300 TL
kazanç elde etti.
GAFFAR (TUR) (e, Distant Relative) 1 yarış kazandı, 2 kez plase yaptı ve 25.400 TL
kazanç elde etti. Aygır.
BENTİ KISRAĞI (TUR) 1 yarış kazandı, 5 kez tabela yaptı ve 39.480 TL kazanç elde etti.
Kısrak;
ANARKALİ (TUR) 1 yarış kazandı, 2 kez plase yaptı ve 32.400 TL kazanç elde etti.
3’üncü Anne
SAD AKARAD (FR) Fransa’da 4 yarış kazandı, 12 kez plase yaptı ve 93.907 € kazanç elde
etti. Prix de Bagatelle (L) ve Edellic a Maisons-Laffitte (L) galibi, Prix Saint-Roman (G3),
Thomas Byron (G3) ve de Sandringham (G3) dördüncüsüdür.
SADINSKAYA (FR) (d, Niniski) 2 yarış kazandı, 3 kez plase yaptı ve 8.796 Euro kazanç
elde etti. Kısrak;
Nagano (FR) (d, Hero’s Honor) 3 yarış kazandı, 11 kez plase yaptı ve 69.746 €
kazanç elde etti. Derby du Languedoc a Toulouse (L) üçüncüsü, Derby du Midi (L),
Prix Delahante (L) dördüncüsüdür.
SOLEIL TROMPEUR (FR) (d, Hero’s Honor) Fransa’da 1 yarış kazandı, 9 kez plase yaptı
ve 14.604 € kazanç elde etti.
138
At Sahibi
S.SAHRA GÜLÜ
Sunday Silence
Divine Light (JPN)
İSİMSİZ
Doru Dişi
16.01.2012
Meld Sport
Sezgi Hanım (TUR)
(2004)
Mountain Cat
Floria
138
Halo
Wishing Well
Northern Taste
Shadai Prima
Storm Cat
Always Mint
Petorius
Candle Hill
DIVINE LIGHT (JPN) (Doru, 1995): 3 ve 7 yaşları arasında 26 kez start alıp, 4 birincilik,
6 ikincilik, 2 kez de üçüncülük elde ederken 1.836.018 $ ikramiye kazandı. International Jockeys
Stakes (L) ve TV Yamanashi Stakes (L) galibi, Takamatsunomiya Stakes (G1), The Yomiuri Milers
Cup (G2), Hankyu Hai (G3), Tokyo Shimbun Hai (G3) ve The Mainchi Hai (G3) ikincisidir. 1000
Guineas (G1), Cheveley Park Stakes (G1), Prix Robert Papin (G2) ve Prix du Bois (G3) galibi
NATAGORA ve Prix Georges Trabaud (L) galibi BROKEN IN LIGHT aygırın yurtdışında start
alan en başarılı yavrularıdır. Gazi Koşusu (G1) galibi DIVINE HEART, Sahir Kurutluoğlu (G3)
galibi KING, Mudanya (A3) galibi BAY ÇİFTÇİOĞLU, (KV-7) galibi YEGANE, KENSINGTON,
Günen Ökten (KV-7) galibi MISTER BARON ülkemizde başarılı taylarından bazılarıdır.
1’nci Anne
Sezgi Hanım (TUR) Koşmadı. Harada: 5 tay, 3 koşan, 3 kazanan;
FLAMEROSE (TUR) (08, e, Dragline) 1 yarış kazandı, 7 kez tabela yaptı ve 41.550 TL
kazanç elde etti.
ABZALE (TUR) (09, e, Victory Gallop) 2 yarış kazandı, 6 kez tabela yaptı ve 68.350 TL
kazanç elde etti.
KONKRİT (TUR) (10, e, Sri Pekan) 3 yarış kazandı, 6 kez tabela yaptı ve 110.000 TL
kazanç elde etti.
İsimsiz (TUR) (12, d, Divine Light) Söz konusu tay.
2’nci Anne
Floria (IRE) 6 yarış koştu. Harada: 9 tay, 8 koşan, 5 kazanan;
INDESATCHEL (IRE) (e, Danehill Dancer) 4 yarış kazandı, 5 kez plase yaptı ve
229.761 £ kazanç elde etti. Greenham Stakes (G3), Tetrarch Stakes (G3) ve
Loughbrown Stakes (L) galibi, Poule d’Essai des Poulains (G1), Blenheim Stakes (L)
ikincisi, Anglesey Stakes (G3) ve Round Tower Stakes (G3) üçüncüsüdür. Aygır.
PRINCE OF EULLEUP (TUR) (e, Monashee Mountain) 5 yarış kazandı, 15 kez
tabela yaptı ve 614.100 TL kazanç elde etti. Başbakanlık (G1), İstanbul Byş. Bld.
(G3), Celalettin Çubukçu (KV-8/L) ve Ümit Yaşar Oğuzcan (KV-6) galibi; Sedat
Özcan (KV-7) ikincisi; Fatih Sultan Mehmet (G1), İsmet İnönü (G2), (G3), Niyazi
Polatyar (KV-8/L), Yaz Handikapı (KV-24/L), Seyfi Çınar (KV-7) üçüncüsüdür.
Aygır.
TURUNÇ (IRE) (d, Danehill Dancer) 1 yarış kazandı, 14 kez tabela yaptı ve 38.235 TL
kazanç elde etti. Kısrak;
Bosphorus Queen (IRE) (d, Sri Pekan) İrlanda’da 4 yarış koştu, bir ikincilik iki
üçüncülük yaptı ve 7.071 £ kazanç elde etti. Golden Fleece Stakes (L)
üçüncüsüdür.
SUBCONTRACTOR (IRE) (e, Fasliyev) 1 yarış kazandı, 6 kez tabela yaptı ve 33.350
TL kazanç elde etti.
ESMERBAL (TUR) (d, Okawango) 1 yarış kazandı, 6 kez tabela yaptı ve 57.900 TL
kazanç elde etti.
Sezgi Hanım (TUR) (d, Mountain Cat) Bakınız 1’nci Anne.
139
At Sahibi
V.HAKAN KELEŞ
Carson City
Cuvee (USA)
İSİMSİZ
Doru Dişi
07.05.2012
Christmas Star
Shady Point (IRE)
(1997)
Unfuwain
Warning Shadows
139
Mr Prospector
Blushing Promise
Star De Naskra
Carols Christmas
Northern Dancer
Height Of Fashion
Cadeaux Genereux
Silent Movie
CUVEE (USA) (Al, 2001): 2 ve 3 yaşları arasında 9 kez start alıp, 4 birincilik, 2 ikincilik, 1 kez de
üçüncülük elde ederken 402.044 $ ikramiye kazanmıştır. Futurity Stakes (G1), Saratoga Special
Stakes (G2) ve Kentucky Breeder’s Cup Stakes (G3) galibi, Kentucky Cup Sprint Stakes (G3)
ve Matt Winn Stakes (L) ikincisidir. Dixiana Breeder’s Futurity (G1) galibi NOBLE PROMISE,
Solonoway Stakes (G3) galibi ACROSS THE RHINE, (L) galibi tayları CUVEE ENCORKED,
REDS ROUND TABLE, FAIRWAY ROAD yurt dışında; Kraliçe II.Elizabeth (G2) galibi ES ES
RUNNER, I.İnönü (G3) galibi BAL ARISI ülkemizdeki başarılı taylarıdır.
1’nci Anne
SHADY POINT (IRE) İngiltere’de 1 yarış kazandı, 2 kez plase yaptı ve 4.916 £ kazanç elde etti.
Harada: 8 tay, 6 koşan, 4 kazanan;
Punctuation (IRE) (02, e, Groom Dancer) 3 yarış koştu 1 kez üçüncü oldu.
Cut Glass (IRE) (03, d, Fantastic Light) İngiltere’de 5 yarış koştu.
Mastership (IRE) (04, i, Best Of The Bests) İngiltere’de 4 yarış kazandı, 8 kez plase yaptı
ve 49.729 £ kazanç elde etti Greenham Stakes (G3) dördüncüsüdür.
Secret Society (IRE) (06, e, Exceed And Excel) İngiltere’de 3 yarış kazandı, 3 kez ikinci
oldu ve 89.788 £ kazanç elde etti. City Of York Stakes (L) dördüncüsüdür.
EASTERN SOCIETY (IRE) (07, d, Exceed And Excel) 1 yarış kazandı, 2 kez tabela yaptı ve
16.838 TL kazanç elde etti. Kısrak.
PRINCESS SÜREYYA (TUR) (09, d, Sri Pekan) 2 yarış kazandı, 10 kez tabela yaptı ve
112.750 TL kazanç elde etti.
İsimsiz (TUR) (11, d, Red Bishop) Öldü.
İsimsiz (TUR) (12, d, Cuvee) Söz konusu tay.
2’nci Anne
WARNING SHADOWS (IRE) İngiltere’de 2 yarış kazandı ve 117.477 £ kazanç elde etti.
Sun Chariot Stakes (G2) galibi, Irish 1000 Guineas (G1), Nassau Stakes (G2), Prix Guillaume
d’Ornano (G2) ve King Charles II Stakes (L) ikincisi, Matron Stakes (G3) üçüncüsüdür. Harada:
7 tay, 6 koşan, 2 kazanan;
Shadow Roll (IRE) (d, Mark Of Esteem) 3 kez plase yaptı. Solera Stakes (L) üçüncüsüdür.
Kısrak;
CARRAGOLD (GB) (i, Diktat) 6 yarış kazandı, 9 kez plase yaptı ve 30.136 £ kazanç elde
etti.
Shadowless (GB) (e, Alzao) 7 yarış kazandı, 3 kez plase yaptı. Superlative Stakes (L)
ikincisidir. 3’üncü Anne
Silent Movie (GB) 3 yarış koştu. Harada: 13 tay, 5 koşan, 3 kazanan;
RUNUN (GB) (e, Sharpo) 1 yarış kazandı, 4 kez plase yaptı ve 52.432 £ kazanç elde etti.
4’üncü Anne
LYRICAL (GB) 5 yarış kazandı, 2 kez plase yaptı. Harada: 10 tay, 7 koşan, 5 kazanan;
NOALTO (GB) (e, Nonoalco) 5 yarış kazandı. Champion Two Year Trophy (L) galibi,
Lockinge Stakes (G2), vs. ikincisidir. Aygır.
140
At Sahibi
ÖMER HALİM AYDIN
Pivotal
Excellent Art (GB)
İSİMSİZ (IRE)
Doru Dişi
22.03.2012
Obsessive
Shahaamah (IRE)
(2000)
Red Ransom
Jawlaat
140
Polar Falcon
Fearless Revival
Seeking The Gold
Secret Obsession
Roberto
Arabia
Dayjur
Elle Seule
• Tay yurtdışından ithal edilmiş olup (foal) % 75 ikramiyeye koşacaktır.
EXCELLENT ART (GB) (Doru, 2004): 2 ve 3 yaşlarında 11 kez start alıp, 4 birincilik,
3 ikincilik, 2 üçüncülük, 1 kez de dördüncülük elde ederken 630.196 £ ikramiye kazandı. Saint
James’s Palace Stakes (G1) ve Mill Reef Stakes (G2) galibi, Breeders Cup Mile (G1), Queen
Elizabeth II Stakes (G1) ve Sussex Stakes (G1) ikincisi, Prix Morny (G1) ve Railway Stakes
(G2) üçüncüsüdür. St Simon Stakes (G3) galibi HAZEL LAVERY, Flying Fillies’ Stakes (L) galibi
ARTISTIC JEWEL, Coronation Cup (G1) dördüncüsü CHAPTER SEVEN, Prix Millkom (L) galibi
TROPAIOS yurt dışındaki başarılı taylarından bazılarıdır. Ülkemizde ise Mustafa Kemalpaşa (KV8/L) ikincisi MUSTAFA AGA (IRE) ve Karayel (KV-6) ikincisi BIG APPLE (TUR) tarafından
temsil edilmektedir.
1’nci Anne
Shahaamah (IRE) Koşmadı. Harada: 8 tay, 5 koşan, 4 kazanan;
ZAKHAAREF (GB) (05, e, Daylami) İngiltere ve Yünanistan’da 2 yarış kazandı, 5 kez plase
yaptı ve 16.863 £ kazanç elde etti.
AZWA (GB) (06, d, Haafhd) İngiltere ve Barbados’da 2 yarış kazandı, 2 kez plase yaptı.
MUTAFAJER (GB) (07, i, Oasis Dream) İngiltere’de 1 yarış kazandı, 2 kez plase yaptı.
OLFA (GB) (08, d, Dubawi) İngiltere’de 2 yarış kazandı, 2 kez plase yaptı ve 15.372 £
kazanç elde etti.
Fareedha (IRE) (09, d, Green Desert) İngiltere’de 1 kez dördüncü oldu.
İsimsiz (IRE) (11, e, Invincible Street) İdmanda.
İsimsiz (IRE) (12, d, Excellent Art) Söz konusu tay.
2’nci Anne
JAWLAAT (USA) 3 yarış kazandı, 7 kez plase yaptı ve 23.242 £ kazanç elde etti. Harada: 5 tay,
4 koşan, 3 kazanan;
Thajja (IRE) (e, Daylami) U.A.E. ve İngiltere’de 3 yarış kazandı, 9 kez plase yaptı ve
79.869 £ kazanç elde etti. Naja Al Shindaga Sprint (G3) ikincisi ve üçüncüsüdür.
Khulan (USA) (d, Bahri) İngiltere’de 1 yarış kazandı, 3 kez plase yaptı ve 26.276 £
kazanç elde etti. Lowther Stakes (G2) ikincisidir.
Laqataat (IRE) (d, Alhaarth) İngiltere’de 1 kez ikinci oldu. Kısrak;
Naseem Sea (IRE) (d, Bahri) İrlanda’da 1 yarış kazandı, 5 kez plase yaptı ve
20.802 £ kazanç elde etti. Grangecon Stakes (G3) üçüncüsüdür.
3’üncü Anne
ELLE SEULE (USA) Fransa’da 3 yarış kazandı. Prix de Astarte (G2) ve Prix des Tuileries (L)
galibi, Prix de l’Opera (G2) ve Prix du Bois (G3) ikincisi, Prix de Royaumont (G3) üçüncüsüdür.
Harada: 12 tay, 11 koşan, 10 kazanan;
ELNADIM (USA) (e, Danzig) 5 yarış kazandı. July Cup (G1) ve Diadem Stakes (G2)
galibidir. Aygır.
MEHTHAAF (USA) (d, Nureyev) 4 yarış kazandı. Irish 1000 Guineas (G1), Celebration
Mile (G2) ve Nell Gwyn Stakes (G3) galibidir. Kısrak;
NAJAH (IRE) (d, Nashwan) 2 yarış kazandı. Premio Lydia (G2) galibidir.
141
At Sahibi
TAŞBEK HARASI
Sabrehill
Fernando (TUR)
İSİMSİZ
Al Erkek
26.03.2012
Sarah’s Love
Shall We Dance (TUR)
(2006)
Unaccounted For
Musical Myth
141
Diesis
Gypsy Talk
Alleged
Mazaca
Private Account
Mrs Jenney
Crafty Prospector
Think Music
FERNANDO (TUR) (Al, 1999): 2 ve 6 yaşlı olarak 54 kez start almış, 6 birincilik, 7 ikincilik, 10
kez de üçüncülük elde ederken 809.995 TL ikramiye kazandı. Gazi Koşusu (G1), (KV-8/L)
ve (KV-7) galibi, Fetih (G3), İstanbul Büyükşehir Belediyesi (G3), (KV-9/L) ve (KV-8/L)
ikincisi, Cumhurbaşkanlığı (G1), Mimar Sinan (G3), Eskişehir (G3) ve (KV-8/L) üçüncüsüdür.
Gazi Koşusu dördüncüsü ARCTIC MAN (KV-8/L) ikincisi BUFFA, ARCSAINT, ARASUS,
ARMANDO, VESELISA, ARLYN, AROG ve ARKANSAS aygırın başarılı temsilcilerinden
bazılarıdır.
1’nci Anne
SHALL WE DANCE (TUR) 1 yarış kazandı, 5 kez tabela ayptı ve 30.800 TL kazanç elde etti.
Harada: 2 tay;
İsimsiz (TUR) (12, e, Fernando) Söz konusu tay.
2’nci Anne
Musical Myth (USA) İrlanda’da 2 yarış koştu. Harada: 7 tay, 6 koşan, 5 kazanan;
DE NIRO (TUR) (e, Daggers Drawn) 9 yarış kazandı, 20 kez tabela yaptı ve 565.951
TL kazanç elde etti. Kenan Atan (KV-8/L), Uğurtay (KV-6) ve Tünkut Aksungur
(KV-21) galibi, Kocatepe (G3), Celalettin Çubukçu (KV-8/L), Yaz Handikapı
(KV-25), Anadolu Hisarı (KV-22), Hasan Adalı (KV-7) ve Ümit Yaşar Oğuzcan
(KV-6) ikincisi, Eşref Somtürk (KV-8/L), Şadi Eliyeşil (KV-8/L) ve Zeki Sertol
(KV-21) üçüncüsüdür. Aygır.
KID ROCK (TUR) (e, Rakan) 4 yarış kazandı, 15 kez tabela yaptı ve 379.650 TL
kazanç elde etti. Kraliçe II.Elizabeth (G2) galibi, Tay Deneme (G2), Çukurova
Gaz.Cem. (KV-6) ve Halis Kökbudak (KV-6) ikincisi, TYAY ve SAH DER (G2) ve
Avram Barokas (KV-8/L) üçüncüsüdür.
MORE RAINBOWS (IRE) (i, Rainbows For Life) İngiltere’de düz ve engelli koşularda 9
yarış kazandı, 6 kez plase yaptı ve 150.539 £ kazanç elde etti. Galway Handikap
(G1) galibidir.
ROXETTE (IRE) (d, Orpen) 2 yarış kazandı, 2 kez plase yaptı ve 36.675 TL kazanç elde
etti. 3’üncü Anne
Think Music (USA) Amerika’da plase yaptı. Harada: 3 kazanan;
MUSIC PROSPECTOR (USA) (e, Crafty Prospector) Amerika’da 8 yarış kazandı, 10 kez
plase yaptı ve 542.923 $ kazanç elde etti. Bosselman Gus Fonner Handikap (L), San
Matean Handikap (L), Santa Catalina Stakes (L), Silky Sullivan Invitational Handikap
(L), Berkeley Handikap (L), Kensington Handikap (L) ve Don B Stakes (L) galibi,
Pegasus Handikap (G1) vs ikincisidir. Aygır.
BUBBIE EVA (USA) (d, Mehmet) Amerika’da 7 yarış kazandı, 10 kez plase yaptı. Kısrak;
MELISSA’S MELODY (USA) (d, Chimes Band) Amerika’da 4 yarış kazandı, 6 kez
plase yaptı ve 168.867 $ kazanç elde etti. Sylvia Bishop Memorial Stakes (L) galibi,
Triple Crown Nutrition Breeders’s Classic (L) ikincisi, Ruth V Funkhouser Stakes (L)
üçüncüsüdür.
142
At Sahibi
TAŞBEK HARASI
Cherokee Run
Yonaguska (USA)
İSİMSİZ
Doru Dişi
25.04.2012
Martial Spook
Shamo (GB)
(1998)
Green Desert
Fawaayid
142
Runaway Groom
Cherokee Dame
Silver Ghost
Homewrecker
Danzig
Foreign Courier
Vaguely Noble
Clara Bow
YONAGUSKA (USA) (Doru, 1998): 2 ve 4 yaşları arasında 18 kez start almış, 6 birincilik,
ve 1 ikincilik, 5 kez de üçüncülük elde ederken 536.355 $ ikramiye kazandı. Hopeful Stakes
(G1), Hutcheson Stakes (G2), Fall Highweight Handikap (G2), Sport Page Handikap (G3)
ve Flash Stakes (L) galibi, Sanford Stakes (G2) ikincisi, Champagne Stakes (G1), Forest Hills
Handikap (G2), Hollywood Prevue Stakes (G3), Swale Stakes (G3) ve Lafayette Stakes (G3)
üçüncüsüdür. Kore’de (G1) galibi TOUGH WIN, Illinois Derby (G2) galibi MUSKET MAN,
Carry Back Stakes (G2) galibi COFFEE BOY, General George Handikap (G2) galibi YAWANNA
TWIST, Fall Highweight Handikap (G3) galibi CHEROKEE COUNTRY, Excelsior Stakes (G3)
galibi MARILYN’S GUY yurt dışında başarılı yavrularından bazılarıdır. Ülkemizde ilk jenerasyon
tayları içinde LASER GIRL, MY KONOS, MC GILL, BABYGUSKA, DİLEĞİN KIZI, PERVİNİM yarış
kazanan isimlerdir.
1’nci Anne
SHAMO (GB) Fransa’da 1 yarış kazandı, 1 kez plase yaptı ve 15.549 € kazanç elde etti.
Harada: 7 tay, 5 koşan, 4 kazanan;
SMART IMPRESSION (GB) (03, d, Gulch) Güney Afrika’da 1 yarış kazandı, 3 kez plase
yaptı. Kısrak.
Somewhere (FR) (04, d, Noverre) Fransa’da 1 yarış koştu. Kısrak.
AMERICAN MAIL (FR) (06, e, American Post) Fransa’da 8 yarış kazandı, 4 kez plase yaptı
ve 74.900 € kazanç elde etti.
THENDARA (FR) (08, d, Sinndar) 4 yarış koştu, 1 yarış kazandı, 1 kez ikinci oldu ve
19.425 TL kazanç elde etti.
SWEET SIXTEEN (TUR) (10, d, Royal Abjar) 1 yarış kazandı, 2 kez tabela yaptı ve
33.000 TL kazanç elde etti.
Sunline (TUR) (11, d, Divine Light) İdmanda.
İsimsiz (TUR) (12, d, Yonaguska) Söz konusu tay.
2’nci Anne
FAWAAYID (USA) İngiltere ve İrlanda’da 3 yarış kazandı, 1 kez plase yaptı ve 20.356 £
kazanç elde etti. Silver Flash Stakes (L) galibidir. Harada: 15 tay, 8 kazanan;
GREEN LADY (IRE) (d, Green Desert) Amerika ve Fransa’da 3 yarış kazandı, 4 kez
plase yaptı ve 92.236 $ kazanç elde etti. Prix de Bagatelle (L) galibi, Prix du Calvados
(G3) ve Prix de la Grotte (G3) üçüncüsüdür. Kısrak;
Green Secret (USA) (i, Unbridled’s Song) Amerika’da 20 yarış kazandı, 14 kez plase
yaptı ve 288.626 $ kazanç elde etti. Mile Handikap (L) ikincisidir.
Entisar (GB) (i, Nashwan) İngiltere ve Fransa’da 1 yarış kazandı, 3 kez de plase yaptı.
Newmarket Stakes (L) üçüncüsüdür.
Thats Your Opinion (GB) (d, Last Tycoon) İrlanda’da 2 kez plase yaptı. Kısrak;
BALTHAZAR’S GIFT (e, Xaar) İngiltere ve Fransa’da 8 yarış kazandı ve 571.530 £
kazanç elde etti. Hungerford Stakes (G2), Park Stakes (G2), Criterium de Maisons Laffitte (G2), Hackwood Stakes (G3), Leisure Stakes (L) ve Rockingham Stakes
(L) galibi, Golden Jubilee Stakes (G1), Lennox Stakes (G2), City Plate (L) ve
Hopeful Stakes (L) ikincisi, Sprint Cup (G1) ve Criterion Stakes (G3) üçüncüsüdür.
143
At Sahibi
ŞABAN GÜL
Polish Navy
Sea Hero (USA)
FRAPPUCCINO
Doru Dişi
14.02.2012
Glowing Tribute
Shanti (GER)
(2005)
Monsun
Schwarzach
143
Danzig
Navsup
Graustark
Admiring
Konigsstuhl
Mosella
Grand Lodge
Schwarzmeer
SEA HERO (USA) (Doru, 1990): 2 ve 4 yaşları arasında 24 kez start alıp, 6 birincilik, 3
ikincilik, 4 kez de üçüncülük elde ederken 2.929.869 $ ikramiye kazandı. Champagne Stakes
(G1), Kentucky Derby (G1), Travers Stakes (G1) galibi, Bowling Green Handicap (G2) ikincisi,
Molson Export Million Stakes (G2) ve Brooklyn Handicap (G2) üçüncüsüdür. Çaldıran (G1) galibi
CONFIDENCE, Sakarya (G2) galibi DOCTOR’S SOUL, Büyük Taarruz (G2) galibi AENEAS, II.
İnönü (G2) galibi EZBİDERLİ, Büyük Taarruz (G2) galibi AKDENİZ ATEŞİ, F.Karaosmanoğlu
(G3) galibi BIG TROUBLE, Başkent (G3) galibi YOSAN, 9 Eylül (G3) galibi WIND HUNTER,
Osman Kapani (KV-8/S) galibi DEMİRGÜREŞ ve Nene Hatun (G1) ikincisi Water Dancer gibi
pek çok başarılı safkanın babasıdır.
1’nci Anne
SHANTI (GER) Fransa’da 1 yarış kazandı, 1 kez üçüncü oldu ve 10.850 € kazanç elde etti.
Harada: 2 tay, 1 koşan;
Allshanti (TUR) (11, d, Peintre Celebre) 1 yarış koştu, üçüncü oldu ve 6.900 TL kazanç
elde etti.
Frappuccino (TUR) (12, d, Sea Hero) Söz konusu tay.
2’nci Anne
SCHWARZACH (GER) Almanya’da 1 yarış kazandı, 3 kez plase yaptı. Harada: 4 tay, 3 koşan, 3
kazanan;
SELKIS (GER) (d, Monsun) Almanya’da 2 yarış kazandı ve 43.000 € kazanç elde etti.
Diana Trial (G2) galibidir. Kısrak.
Steuben (GER) (i, Monsun) Almanya’da 1 yarış kazandı, 3 kez plase yaptı ve 18.900 €
kazanç elde etti. Grand Prix Premiere, Cologne (G3) ve Wurttemberg Trophy (G3)
üçüncüsüdür.
3’üncü Anne
SCHWARMEER (GER) Almanya’da 2 yarış kazandı, 2 kez plase yaptı. 57.162 € kazanç elde
etti. Grosser Stutenpreis der Dreijahrigen (L) galibidir. Harada: 5 tay, 4 koşan, 3 kazanan;
SILJAN (GER) (e, Darshaan) Almanya’da 2 yarış kazandı, 13 kez plase yaptı ve 29.834 €
kazanç elde etti.
SUDSEE (GER) (d, Local Suitor) Almanya’da 1 yarış kazandı, 2 kez plase yaptı.
4’üncü Anne
SANKT JOHANNA (GER) Almanya’da 3 yarış kazandı. Harada: 10 tay, 10 koşan, 9 kazanan;
Silent Lake (GER) (e, Kings Lake) Almanya’da 7 yarış kazandı, 14 kez plase yaptı ve
86.971 € kazanç elde etti. Ammerschlager Frankfurt (G3) ikincisi, Emaillierwerke
Budapest Pokal (G3) üçüncüsüdür.
Safin (GER) (i, Pennekamp) 7 yarış kazandı. Jungheirich Gabelstapler (L) ikincisidir.
Silver Blade (FR) (e, Dashing Blade) Almanya’da 3 yarış kazandı. Preis der Stadt
Baden-Baden (L) ikincisidir.
144
At Sahibi
CEMİLOĞLU HARASI
Invincible Spirit
Lawman (FR)
İSİMSİZ
Doru Dişi
02.03.2012
Laramie
Shellin (IRE)
(2003)
Sinndar
Ezilla
144
Green Desert
Rafha
Gulch
Light The Lights
Grand Lodge
Sinntara
Darshaan
Ezana
LAWMAN (FR) (Doru, 2004): 2 ve 3 yaşlarında arasında 7 kez start alıp, 4 birincilik, 1 ikincilik
elde ederken 777.133 £ ikramiye kazandı. Erkek Tay Deneme (G1), Adnan Menderes (G2)
ve Atıf Esenbel (G3) galibi, Prix du Jockey Club (G1), Prix Jean Prat (G1) ve Prix de Guiche
(G3) galibidir. Irlanda 1000 Guineas (G1) galibi JUST THE JUDGE, Premio Grand Criterium
(G1) galibi LAW ENFORCEMENT, St James’s Palace Syakes (G1) galibi MOST IMPROVED,
Prix de Minerve (G3) galibi FORCES OF DARKNESS, Fairy Bridge Stakes (G3) galibi LADY
WINGSHOT, Prix de Conde (G3) galibi LOI, Sceptre Stakes (G3) galibi NARGYS, Prix Thomas
Bryon (G3) galibi US LAW başarılı taylarından bazılarıdır.
1’nci Anne
Shellin (IRE) İrlanda’da 5 kez plase yaptı ve 7.778 £ kazanç kazanç elde etti. Harada: 6 tay, 2
koşan;
Shellin Star (IRE) (08, i, Soviet Star) İrlanda’da 4 yarış koştu.
Huambo (IRE) (09, e, Hurricane Run) öldü.
Hilda Ogden (IRE) (10, d, Peintre Celebre) İngiltere’de 3 yarış koştu.
İsimsiz (IRE) (11, e, Footstepsinthesand)
İsimsiz (TUR) (12, d, Lawman) Söz konusu tay.
2’nci Anne
Ezilla (IRE) Koşmadı. Harada: 10 tay, 8 koşan, 3 kazanan;
EZIMA (IRE) (d, Sadler’s Wells) İrlanda’da 4 yarış kazandı ve 131.321 £ kazanç elde
etti. McGrath Mem Saval Beg Stakes (L) ve Barathea Finale Stakes (L) galibi,
Lancashire Oaks (G2), Oyster Stakes (L) ve Carlingford Stakes (L) ikincisidir. Kısrak;
TAGHROODA (IRE) (11, d, Sea The Stars) İngiltere’de 1 yarış koştu ve kazandı.
Ezalli (IRE) (d, Cape Cross) İrlanda’da 1 yarış kazandı, 1 kez ikinci oldu ve 15.823 £
kazanç elde etti. Celebration Stakes (L) ikincisidir.
3’üncü Anne
EZANA Fransa’da 1 yarış kazandı. Harada: 17 tay, 11 koşan, 8 kazanan;
EBAZIYA (IRE) (d, Darshaan) İrlanda’da 4 yarış kazandı, 5 kez plase yaptı ve 38.963
£ kazanç elde etti. Trigo Stakes (L), Ballysax Stakes (L) ve Oyster Stakes (L) galibi,
Meadow Meats Killavullan EBF Stakes (G3) ikincisi, Blandford Stakes (G2)
üçüncüsüdür. Kısrak;
ENZELI (IRE) (e, Kahyasi) 6 yarış kazandı 2 kez plase yaptı ve 192.864 £ kazanç
elde etti. Ascot Gold Cup (G1), Railway Doncaster Cup (G3) ve Saval Beg Stakes
(L) galibi, Saval Beg Stakes (L) ikincisi, Oyster Stakes (L) üçüncüsüdür.
EBADIYLA (IRE) (d, Sadlers Wells) 3 yarış kazandı, 3 kez plase yaptı ve 185.518 £
kazanç elde etti. Irish Oaks (G1) ve Prix Royal Oak (G1) galibidir.
EDABIYA (IRE) (d, Rainbow Quest) 2 yarış kazandı, 1 kez plase yaptı ve 107.139 £
kazanç elde etti. Moyglare Stud Sakes (G1) ve Debutante Stakes (L) galibi, Fillies’
Mile Stakes (G1) üçüncüsüdür.
145
Night Shift
Bosporus (IRE)
İSİMSİZ
Al Dişi
05.04.2012
145
At Sahibi
ABDÜLHADİ ÇELEN
Rain Again
Sherry’s Star (TUR)
(1997)
Lockton
My Sherry
Northern Dancer
Ciboulette
Relko
Collateral
Moorestyle
Bridestones
My Volga Boatman
Sherry
BOSPORUS (IRE) (Al, 1995): 2 ve 7 yaşları arasında 60 kez start almış, 19 birincilik, 16 ikincilik
ve 10 üçüncülük elde ederken 923.428 TL ikramiye kazanmıştır. Adnan Menderes (G2), Int.
İstanbul (G2), Lara (G2), TRT (G2), 9 Eylül (G3), Fevzi Lütfi Karaosmanoğlu (G3) ve Hızır Reis
(G3) kazandığı önemli yarışlardan bazılarıdır. İlk jenerasyon tayları 2006 yılında koşmaya başlayan
aygır, Anafartalar (G1) galibi BELMONT, 19 Mayıs (G2) galibi RAMPOLDİ, 9 Eylül (A3) galibi
BOĞAZİÇİ, Tarık Dinçel (KV-22) galibi PONTIAC, Sadık Giz (KV-8/L) galibi WANHELSING,
M.Niyazi Polatyar (KV-8/L) galibi PERFECTO, (KV-8/L) galibi CAPUCINO, Piri Reis (KV8/L) galibi PUNTACANA, (KV-7) galibi ADİLE TEYZE, Anadolu Ajansı (KV-7) galibi PAŞA
DAYI, (KV-6) galibi BEST TANGO’nun yanı sıra NEW PARTNER, GALACTICA, PUNTACANA,
ZİNCİRBOZAN ve DISTANT RISING gibi başarılı yavruları ile dikkat çekmektedir.
1’nci Anne
Sherry’s Star (TUR) 8 yarış koştu. Harada: 8 tay, 5 koşan, 1 kazanan;
Gün Ötesi (TUR) (03, d, Mujtahid) 4 yarış koştu.
ÖZENKIZ (TUR) (04, d, Mountain Cat) 7 yarış kazandı, 5 kez tabela yaptı ve 130.020 TL
kazanç elde etti. (KV-7) galibidir. Kısrak;
Walks In Dark (TUR) (e, Always A Classic) 3 yarış kazandı, 8 kez tabela yaptı ve
166.950 TL kazanç elde etti. Çekirge (A3) ve Trilye (KV-8/L) ikincisidir.
DİLEĞİN KIZI (TUR) (d, Yonaguska) 1 yarış kazandı 1 kez dördüncü oldu ve 24.000
TL kazanç elde etti.
İsimsiz (TUR) (06, d, Bin Ajwaad) Öldü.
Bada Hero (TUR) (07, d, Sea Hero) 1 kez üçüncü oldu.
Badastar (TUR) (08, e, Always A Classic) Öldü.
Badayıldız (TUR) (10, d, Güvenefe) 1 kez dördüncü oldu.
Mountain Kitten (TUR) (11, d, Mountain Cat) 3 yarış koştu.
İsimsiz (TUR) (12, d, Bosporus) Söz konusu tay.
2’nci Anne
My Sherry (TUR) 10 yarış koştu, 4 kez tabela yaptı. Harada: 4 tay, 4 koşan;
Benan (TUR) (d, Barnato) 6 yarış koştu.
Quenille (TUR) (d, Fantastic Fellow) 2 yarış koştu.
Perfect Lover (TUR) (d, Elixir) 5 yarış koştu. Öldü.
Sherry’s Star (TUR) (d, Lockton) Bakınız 1’nci Anne.
3’üncü Anne
SHERRY (TUR 1 yarış kazandı, 2 kez tabela yaptı Harada: 5 tay, 5 koşan;
Selda (TUR) (d, Cock Robin) 7 kez tabela yaptı.
Campari (TUR) (d, Running Mill) 1 kez üçüncü oldu.
Porto (TUR) (e, Calaboose) 4 yarış koştu.
My Sherry (TUR) (d, My Volga Boatman) Bakınız 2’nci Anne.
Pernod (TUR) (d, Best Song) 3 yarış koştu.
146
At Sahibi
TAMER KOLDAŞ
Cherokee Run
Yonaguska (USA)
MISS PROSPECTOR
Doru Dişi
21.01.2012
Martial Spook
Show Play (TUR)
(2007)
Top Play
Show Girl
146
Runaway Groom
Cherokee Dame
Silver Ghost
Homewrecker
Play Boy I
Topless
Mujtahid
Asos
YONAGUSKA (USA) (Doru, 1998): 2 ve 4 yaşları arasında 18 kez start almış, 6 birincilik,
ve 1 ikincilik, 5 kez de üçüncülük elde ederken 536.355 $ ikramiye kazandı. Hopeful Stakes
(G1), Hutcheson Stakes (G2), Fall Highweight Handikap (G2), Sport Page Handikap (G3)
ve Flash Stakes (L) galibi, Sanford Stakes (G2) ikincisi, Champagne Stakes (G1), Forest Hills
Handikap (G2), Hollywood Prevue Stakes (G3), Swale Stakes (G3) ve Lafayette Stakes (G3)
üçüncüsüdür. Kore’de (G1) galibi TOUGH WIN, Illinois Derby (G2) galibi MUSKET MAN,
Carry Back Stakes (G2) galibi COFFEE BOY, General George Handikap (G2) galibi YAWANNA
TWIST, Fall Highweight Handikap (G3) galibi CHEROKEE COUNTRY, Excelsior Stakes (G3)
galibi MARILYN’S GUY yurt dışında başarılı yavrularından bazılarıdır. Ülkemizde ilk jenerasyon
tayları içinde LASER GIRL, MY KONOS, MC GILL, BABYGUSKA, DİLEĞİN KIZI, PERVİNİM yarış
kazanan isimlerdir.
1’nci Anne
SHOW PLAY (TUR) 1 yarış kazandı ve 16.500 TL kazanç elde etti. Harada: 2 tay;
Miss Prospector (TUR) (12, d, Yonaguska) Söz konusu tay.
2’nci Anne
SHOW GIRL (TUR) 2 yarış kazandı, 4 kez plase yaptı ve 66.340 TL kazanç elde etti. Mecdi
Ramazanoğlu (KV-7) üçüncüsüdür. Harada: 6 tay, 4 koşan; 3 kazanan;
Nona (TUR) (d, Luxor) 3 yarış kazandı, 5 kez plase yaptı ve 127.000 TL kazanç elde
etti. I.İnönü (G3) ve (KV-8/L) üçüncüsüdür.
RED SOX (TUR) (e, Unaccounted For) 5 yarış kazandı, 7 kez tabela yaptı ve 163.250 TL
kazanç elde etti.
3’üncü Anne
ASOS (TUR) (d, Gold Guard) 20 yarış kazandı, 42 kez tabela yaptı. (KV-22) ve (KV-21)
ikincisi, İzmir Büyükşehir Belediyesi (G3), (KV-8/L) ve (KV-22) üçüncüsüdür. Harada: 5 tay, 5
koşan; 4 kazanan;
FASCINATION (TUR) (e, Perfect Storm) 3 yarış kazandı, 13 kez tabela yaptı ve 100.650
TL kazanç elde etti. (KV-6) üçüncüsüdür.
DEEP BREATHE (TUR) (d, Common Grounds) 1 yarış kazandı, 2 kez tabela yaptı.
4’üncü Anne
CLEOPATRA (GB) 15 yarış kazandı, İstanbul (G2) galibidir. Harada: 15 tay, 15 koşan, 10
kazanan;
TOMMA HAWK (e, Barbar) 11 yarış kazandı, 20 kez tabela yaptı ve 482.025 TL kazanç
elde etti. Konak Belediye Başkanlığı (KV-8/L), At Yarışı Yazarları Derneği (KV-6) ve
Hasan Adalı (KV-7) galibi, Atıf Esenbel (G3) ikincisi, Vehbi Koç (G3) üçüncüsüdür.
ALOHA II (TUR) (d, Barbar) 6 yarış kazandı, 12 kez tabela yaptı.
KAYA BUSESİ (TUR) (d, Green Gönen) 8 yarış kazandı, 12 kez tabela yaptı ve
543.500 TL kazanç elde etti. SIAYSD (G2), Prof. Tevfik Başer (G3), vs. galibidir.
147
At Sahibi
ADALI HARASI
Deputy Minister
Dehere (USA)
İSİMSİZ
Al Erkek
17.02.2012
Sister Dot
Silence is Golden (GB)
(1999)
Danehill Dancer
Silent Girl
147
Vice Regent
Mint Copy
Secretariat
Sword Game
Danehill
Mira Adonde
Krayyan
Silent Pearl
DEHERE (USA) (Doru, 1991): 2 ve 3 yaşları arasında 9 kez start alıp, 6 birincilik, 2 ikincilik
elde ederken 723.712 $ ikramiye kazanmıştır. Hopeful Stakes (G1), Saratoga Special Stakes
(G2), Futurity Stakes (G1) ve Sanford Stakes (G3) galibi, Futurity Stakes (G1) ikincisidir. 2002
yılında Amerika’da Genel Aygır Listesinde birinci olan aygırın Amerika ve Avustralya’da çok sayıda
başarılı tayları mevcut olup Kısrak babası olarak da listelerde üst sıradadır. TAKE CHARGE LADY,
BELLE DU JOUR, DEFIER, KEIAI GUARD, AIN’T HERE, TOYO DEHERE, GRAEME HALL,
WESTERN DANCER, LIM’S CLASSIC, SOTO yurt dışındaki başarılı yavrularından bazılarıdır.
İlk jenerasyon tayları ülkemizde 2013 yılında start almaya başlamışlardır; Sadun Atığ (G3) ikincisi
DEKOR ilk sıradadır.
1’nci Anne
Silence Is Golden (GB) 5 yarış kazandı, 20 kez plase yaptı ve 159.127 £ kazanç elde etti.
Nassau Stakes (G1), Dahlia Stakes (G3), Gala Stakes (L) ve John Musker Stakes (L) ikincisidir.
Harada: 8 tay, 6 koşan, 2 kazanan;
Medici Gold (GB) (05, d, Medicean) İngiltere’de 7 kez start aldı.
SILENT OASIS (GB) (06, d, Oasis Dream) İngiltere’de 1 yarış kazandı, 6 kez plase yaptı ve
6.663 £ kazanç elde etti.
Maskan (GB) (07, i, Starcraft) 1 yarış koştu.
Zebani (TUR) (08, d, Hurricane Run) 6 yarış kazandı, 9 kez plase yaptı ve 208.050 TL
kazanç elde etti. Nesine.com (KV-6) galibi, Taşköprü (KV-8/L) üçüncüsüdür.
Williston (TUR) (10, e, Victory Gallop) 1 kez üçüncü oldu ve 4.800 TL kazanç elde etti.
Bayramoğlu (TUR) (11, e, Royal Abjar) 1 kez üçüncü oldu ve 4.300 TL kazanç elde etti.
İsimsiz (TUR) (12, e, Dehere) Söz konusu tay.
2’nci Anne
SILENT GIRL (GB) 5 yarış kazandı, 2 kez plase yaptı ve 17.658 £ kazanç elde etti. Harada: 7
tay, 7 koşan, 4 kazanan;
Silence Is Golden (GB) (d, Danehill Dancer) Bakınız 1’nci Anne.
WINNING YEARS (GB) (i, Shalford) Hong Kong’da 4 yarış kazandı, 8 kez plase yaptı ve
198.429 £ kazanç elde etti.
SPEEDY RUNNER (GB) (i, Law Society) Almanya’da 3 yarış kazandı, 5 kez de plase yaptı.
3’üncü Anne
SILENT PEARL (USA) Amerika’da 2 yarış kazandı ve 20.930 $ kazanç elde etti.
ALWAYS VALIANT (e, Valiyar) 3 yarış kazandı, 4 kez plase yaptı ve 68.058 £ kazanç elde
etti. July Stakes (G3) galibi, Irish National Stakes (G1) ve Horris Hill Stakes (G3) ikincisi,
Easter Stakes (L) ve James Seymour Stakes (L) üçüncüsüdür.
KRASIVA (GB) (d, Elmaamul) 9 yarış kazandı, 28 kez tabela yaptı ve 412.385 TL kazanç
elde etti. Misakı Milli (G3) ve (KV-7) galibi, (KV-21) ikincisi, İstanbul (G2), Misak-ı Milli
(G3) üçüncüsüdür. Kısrak;
Prof Harms (TUR) (e, Strike The Gold) 1 yarış kazandı, 3 kez tabela yaptı ve 58.900 TL
kazanç elde etti. Avram Barokas (KV-8/L) ikincisidir.
SOUTH SEA (GB) (e, Dunbeath) 15 yarış kazandı, 15 kez plase yaptı ve 81.170 £ kazanç
elde etti.
148
At Sahibi
V.HAKAN KELEŞ
Danehill Dancer
Alfred Nobel (IRE)
İSİMSİZ (IRE)
Doru Dişi
05.03.2012
Glinting Desert
Slasl (GB)
(2007)
Dubawi
Mazuna
148
Danehill
Mira Adonde
Desert Prince
Dazzling Park
Dubai Millennium
Zomaradah
Cape Cross
Keswa
• Tay yurtdışından ithal edilmiş olup (foal) % 75 ikramiyeye koşacaktır.
ALFRED NOBEL (IRE) (Doru, 2007): 2 ve 3 yaşları arasında 10 kez start alıp, 3 birincilik,
1 ikincilik, 2 kez de üçüncülük elde ederken 244.633 £ ikramiye kazandı.1200 metrede
Phoenix Stakes (G1) ve yine 1200 metrede Railway Stakes (G2) galibi, Greenland Stakes (G3)
üçüncüsüdür. Aygırın ilk jenerasyon tayları 2014 yılında start alacaklar.
1’nci Anne
Slasl (GB) İngiltere’de 1 kez üçüncü oldu. Harada: 2 tay;
İsimsiz (IRE) (12, d, Alfred Nobel) Söz konusu tay.
2’nci Anne
MAZUNA (IRE) İngiltere’de 2 yarış kazandı, 4 kez plase yaptı ve 62.237 £ kazanç elde etti.
Princess Royal John Doyle Stakes (G3) galibi, Park Hill Stakes (G2) ikincisidir. Harada: 4 tay, 2
koşan, 1 kazanan;
MISS RAVEN (IRE) (d, Raven’s Pass) Fransa’da 1 yarış kazandı, 2 kez üçüncü oldu ve
15.800 € kazanç elde etti.
Pizetti (IRE) (i, Singspiel) İngiltere’de 4 kez üçüncü oldu.
Muzhil (IRE) (d, Manduro) İngiltere’de 2 kez ikinci oldu.
Slasl (GB) (d, Dubawi) Bakınız 1’nci Anne.
3’üncü Anne
Keswa (GB) İngiltere ve İtalya’da 2 yarış kazandı, 3 kez plase yaptı. Premio Giovanni Falck
(L) üçüncüsüdür. Harada: 10 tay, 9 koşan, 7 kazanan;
MAZUNA (IRE) (d, Cape Cross) Bakınız 2’nci Anne.
Nobilissime (GB) (d, Halling) Amerika ve İngiltere’de 2 yarış kazandı, 1 kez üçüncü oldu ve
35.441 $ kazanç elde etti. Finlandia Cup Handikap (L) üçüncüsüdür. Kısrak;
ARCHISSIME (FR) (i, Arch) Fransa’da 6 yarış kazandı ve 90.950 € kazanç elde etti.
RACHEL PRINT (GB) İtalya’da 6 yarış kazandı.Kısrak;
Walk Of Life (IRE) (d, Elusive City) 3 yarış kazandı, 5 kez tabela yaptı ve 137.100 TL
kazanç elde etti. Ayasofya (G1) ikincisi, Zühtü Erişen (G3) ikincisidir.
4’üncü Anne
REVES CELESTES (USA) 3 yarış kazandı, 2 kez plase yaptı ve 14.223 $ kazanç elde etti.
Harada: 9 tay, 9 koşan, 6 kazanan;
RAFIF (USA) (d, Riverman) İngiltere’de 1 yarış kazandı, 1 kez plase yaptı. Kısrak;
PRESSING (IRE) (e, Soviet Star) 13 yarış kazandı, 18 kez plase yaptı ve 2.762.107 $
kazanç elde etti. Premio Roma (G1), Bayerisches Zuchtrennen (G1), Topkapı Koşusu
(G2) vs galibidir. Aygır.
STARLIGHT DREAMS (USA) (d, Black Tie Affair) Amerika’da 2 yarış kazandı, Kısrak;
MASTERCRAFTSMAN (IRE) (e, Danehill Dancer) 7 yarış kazandı, 2 kez plase yaptı ve
1.018.613 £ kazanç elde etti. Phoenix Stakes (G1), National Stakes (G1), Irish 2000
Guineas (G1), St James’s Palace Stakes (G1) galibidir. Aygır.
149
At Sahibi
ÖMER HALİM AYDIN
Carson City
City Zip (USA)
İSİMSİZ
Doru Dişi
16.02.2012
Baby Zip
Sneak Out (USA)
(2001)
Belong To Me
Sneaky Quiet
149
Mr Prospector
Blushing Promise
Relaunch
Thirty Zip
Danzig
Belonging
Seeking The Gold
No More Ironing
CITY ZIP (USA) (Al, 1998): 2 ve 3 yaşları arasında 23 kez start alıp, 9 birincilik, 5 ikincilik,
4 kez de üçüncülük elde ederken 818.225 $ ikramiye kazandı. Hopeful Stakes (G1), Saratoga
Special Stakes (G2), Amsterdam Stakes (G2), Tremont Stakes (G3), Jersey Shore Breeder’s
Cup Stakes (G3), Bergen County Stakes (L) ve Hirsh Jacobs Stakes (L) galibidir.Strensall Stakes
(G3) galibi CITY STYLE, Red Bank Stakes (G3) galibi, GET SERIOUS, Monrovia Stakes (G3)
galibi UNZIP ME, Queen Elizabeth IICh.Cup (G1) galibi DAYATTHESPA, Buena Vista H. (G2)
galibi CITY TO CITY, American Derby (G2) galibi WORKIN FOR HOPS başarılı yavrularından
bazılarıdır.
1’nci Anne
Sneak Out (USA) Koşmadı. Harada: 6 tay, 3 koşan, 3 kazanan;
Mommie Whiz (USA) (06, d, City Zip) Amerika’da 3 yarış kazandı, 13 kez plase yaptı
ve 219.914 $ kazanç elde etti. Royal North Stakes (G3) ve Satin and Lace Stakes (L)
üçüncüsüdür.
CARSON’S PRIDE (USA) (07, i, City Zip) Amerika’da 1 yarış kazandı, 12 kez plase yaptı ve
33.277 $ kazanç elde etti.
Line Of Duty (USA) (09, e, Patriot Act) Koşmadı.
PRIMA ZIP (USA) (10, e, City Zip) Amerika’da 3 yarış kazandı, 3 kez üçüncü oldu ve
43.371 $ kazanç elde etti. İsimsiz (TUR) (12, d, City Zip) Söz konusu tay.
2’nci Anne
SNEAKY QUIET (USA) Amerika’da 5 yarış kazandı, 11 kez plase yaptı ve 290.857 $ kazanç
elde etti. Boca Raton Stakes (L) ve Florida Oaks (L) galibi, Kentucky Oaks (G1) üçüncüsüdür.
Harada: 8 tay, 6 koşan, 4 kazanan;
Hidden Truth (USA) (e, Danzig) Amerika’da 3 yarış kazandı, 3 kez plase yaptı ve
123.562 $ kazanç elde etti. Lexington Stakes (G3) ikincisidir.
ZIP (USA) (d, Danzig) Amerika’da 2 yarış kazandı ve 30.970 $ kazanç elde etti. Kısrak;
Live For Today (USA) (e, Mineshaft) Amerika’da 1 yarış kazandı, 5 kez plase yaptı
ve 76.860 $ kazanç elde etti. Restrainor Stakes (L) üçüncüsüdür.
PRESS LEAK (USA) (d, Rock Of Gibraltar) Amerika’da 1 yarış kazandı, 1 kez ikinci oldu ve
36.639 $ kazanç elde etti.
RADETZKY (USA) (i, Dixie Union) Amerika’da 2 yarış kazandı, 5 kez plase yaptı ve
73.065 $ kazanç elde etti.
3’üncü Anne
NO MORE IRONING (USA) 1 yarış kazandı ve 11.432 $ kazanç elde etti. Harada: 18 tay, 9
kazanan;
IRONMAN DEHERE (USA) (e, Dehere) 6 yarış kazandı ve 158.807 $ kazanç elde etti.
Pleasanton Stakes (L) galibidir. Aygır.
Whiletheiron’s shot (USA) (d, Smart Strike) 4 yarış kazandı ve 158.807 $ kazanç elde
etti. Seaway Stakes (L) üçüncüsüdür.
150
At Sahibi
TAŞBEK HARASI
Kingmambo
Okawango (USA)
İSİMSİZ
Doru Dişi
03.03.2012
Krissante
Sopran Heart (IRE)
(2002)
Barathea
Foolish Heart
150
Mr Prospector
Miesque
Kris
Vallee Dansante
Sadlers Wells
Brocade
Fools Holme
Honorine
OKAWANGO (USA) (Doru, 1998): 2 ve 4 yaşları arasında 10 kez start alıp 3 birincilik, 2
ikincilik, 1 üçüncülük, 2 kez de üçüncülük elde ederken 200.174 £ ikramiye kazandı. Grand
Criterium (G1) ve Prix La Rochette (G3) galibi, Prix Edmond Blanc (G3) ikincisi, Prix de
Fontainebleau (G3) üçüncüsüdür. Woodcote Stakes (L) galibi, Prix Jean-Luc Lagardere (G1)
ikincisi DECLARATION OF WAR, Darley Stakes (G3) galibi STEELE TANGO, Prix des Lilas (L)
galibi PROVIDANZA aygırın yurt dışındaki temsilcileridir. Tay Deneme (G2) galibi KULOĞLU,
Kraliçe II.Elizabeth (G2) galibi SARILAR RUNNER, I İnönü (G3) galibi QUEEN AMIDALA,
Marmara (G3) galibi EL CONQUERADOR, Fehmi Simsaroğlu (G3) galibi BAY ŞERİF, Hasan
Adalı (KV-8/L) galibi IPHIGENIA, Eşref Somtürk (KV-8/L) galibi DEMİRTÜTÜN (A3) başarılı
taylarından bazılarıdır.
1’nci Anne
Sopran Heart (IRE) İtalya’da 5 yarış koştu. Harada: 5 tay, 4 koşan, 2 kazanan;
Nutanart Di Frale (ITY) (06, e, Mutamam) İtalya’da 1 yarış koştu.
IM NO ANGEL (IRE) (08, d, Fasliyev) 7 yarış kazandı, 12 kez tabela yaptı ve 154.763 TL
kazanç elde etti. Ankara Kalesi (KV-6) ikincisidir.
GEORGEOFTHEJUNGLE (TUR) (10, e, Marlin) 2 yarış kazandı, 6 kez tabela yaptı ve
83.900 TL kazanç elde etti.
Checkpointcharlie (TUR) (11, e, Divine Light) 1 kez dördüncü oldu.
İsimsiz (TUR) (12, d, Okawango) Söz konusu tay.
2’nci Anne
FOOLISH HEART (IRE) İngiltere ve İtalya’da 10 yarış kazandı ve 156.237 £ kazanç elde
etti. Premio Dormello (G3), Premio Seregno (L) ve Premio Verziere (L) galibi, Premio Carlo
Chiesa (L), Premio Novella (L) ve Premio Royal Mares-Memorial G Bianchetti (L) ikincisi,
Premio Bagutta - Memorial Sergio Cumani (G3), Premio Carlo Chiesa (L), Premio Royal Mares
(L) ve Premio Libero Perlini (L) üçüncüsüdür. Harada: 8 tay, 8 koşan, 7 kazanan;
Sopran Foldan (IRE) (e, Danehill) İtalya’da 24 yarış kazandı, 29 kez plase yaptı ve
334.178 £ kazanç elde etti. Gran Premio Citta’ di Napoli (G3), Premio Chiusura (G3),
Premio Umbria (G3) ve Premio Certosa (L) ikincisi, Premio Piero e Ugo Tudini (G3)
üçüncüsüdür.
SOPRAN PRINCE (IRE) (e, Desert Prince) İtalya’da 9 yarış kazandı, 14 kez plase yaptı ve
86.524 € kazanç elde etti.
FIONDA (IRE) (d, Night Shift) İtalya’da 12 yarış kazandı, 34 kez plase yaptı ve 76.829 €
kazanç elde etti. Kısrak;
FOOLISH LIBERT (ITY) (d, Lando) İtalya’da 2 yarış kazandı, 11 kez plase yaptı ve
9.468 € kazanç elde etti.
SOPRAN FOLBAR (IRE) (e, Barathea) İtalya’da 4 yarış kazandı, 4 kez plase yaptı ve
60.197 € kazanç elde etti.
ALFONO (IRE) (e, Noverre) İtalya’da 9 yarış kazandı, 20 kez plase yaptı ve 65.375 €
kazanç elde etti.
SOPRAN FOAL (IRE) (d, Alzao) İtalya’da 4 yarış kazandı, 7 kez plase yaptı ve 27.140 €
kazanç elde etti. Kısrak;
SPEYER (ITY) (e, Ekraar) İtalya’da 4 yarış kazandı ve 33.170 € kazanç elde etti.
151
At Sahibi
HAKAN MERAL
Red Ransom
Sri Pekan (USA)
İSİMSİZ
Doru Erkek
18.04.2012
Lady Godolphin
Soviet Kiri (IRE)
(2004)
Soviet Star
Kiriyaki
151
Roberto
Arabia
Son Ange
Flying Needles
Nureyev
Veruschka
Secretariat
Princesse Kathy
SRI PEKAN (USA) (Doru, 1992): 2 yaşlı olarak 6 kez start almış, 5 birincilik ve 1 kez de ikincilik
elde ederken 153.963 $ ikramiye kazandı. Laurent Perrier Champagne Stakes (G2), Richmond
Stakes (G2) ve Coventry Stakes (G2) galibidir. Gazi (G1), TJK (G1) ve Cumhurbaşkanlığı (G1)
galibi MİRAMİS, Dişi Tay Deneme (G1) galibi MARY ELLEN, Dişi Tay Deneme (G1) galibi
BERRAKSU, Erkek Tay Deneme (G1) galibi TOPOR, Fatih Sultan Mehmet (G1) galibi KARELIN,
Ayasofya (G1) galibi PRENSES GÖKSU, Haliç (G1) galibi ASTRAKHAN, Byerley Turk (G1)
galibi WHITE RAM, Sürat Koşusu (G1) galibi, ASTORYA, Sakarya (G2) galibi KING ALEX,
Büyük Taaruz (G2) galibi VILLAGE WIND, İstanbul Byş.Bld. (A3) galibi TRANSACOUSTIC,
Mevlana (A3) galibi THYPHON GIRL, gibi pek çok başarılı safkanların babasıdır.
1’nci Anne
Soviet Kiri (IRE) İtalya’da 2 ve 3 yaşlarında 3 kez plase yaptı ve 4.988 € kazanç elde etti.
Harada: 4 tay, 2 koşan, 2 kazanan;
SOVIET STYLE (TUR) (09, d, Desert Style) 2 yarış kazandı, 6 kez tabela yaptı ve 50.950
TL kazanç elde etti.
ZERDALİ (TUR) (10, d, Bin Ajwaad) 1 yarış kazandı, 1 kez üçüncü oldu ve 25.800 TL
kazanç elde etti.
İsimsiz (TUR) (12, e, Sri Pekan) Söz konusu tay.
2’nci Anne
Kiriyaki (USA) Fransa’da 2 kez start aldı, 1 kez ikinci oldu ve 3.000 € kazanç elde etti. Harada:
12 tay, 6 koşan, 4 kazanan;
Thunder Dragon (IRE) (i, Zieten) 11 yarış kazandı, 22 kez plase yaptı ve 91.865 £
kazanç elde etti. Scottish Equitable Gimcrack Stakes (G2) üçüncüsüdür.
REVELLIN (FR) (e, Goldneyev) 3 yarış kazandı, 20 kez plase yaptı ve 13.860 € kazanç
elde etti.
RED’S SIMPLE (IRE) (e, Traditionally) İtalya’da 5 yarış kazandı ve 16 kez plase yaptı ve
23.651 € kazanç elde etti.
3’üncü Anne
Princesse Kathy (FR) 2 yarış kazandı, 4 kez plase yaptı ve 34.758 € kazanç elde etti. Prix
Belle de Nuit (L) ve Prix Joubert (L) üçüncüsüdür. Harada: 12 tay, 10 koşan, 7 kazanan;
ATHYKA (USA) (d, Secretariat) 7 yarış kazandı, 6 kez plase yaptı. Prix de l’Opera (G2),
La Coupe (G3), Prix Chloe (G3), Prix Corrida (G3) ve Prix des Tuileries (L) galibidir.
Kısrak;
ATTICUS (USA) (e, Nureyev) 7 yarış kazandı, 4 kez plase yaptı ve 1.205.933 $
kazanç elde etti. Oaklawn Handicap (G1), Arcadia Handicap (G2), Prix de
Fontainebleau (G3), Kentucky Cup Classic Stakes (G3) galibidir. Aygır.
Toujours Irish (USA) (d, Irish River) Koşmadı. Kısrak;
DUBAI SURPRISE (IRE) (d, Kings Best) 4 yarış kazandı, 2 kez plase yaptı ve
148,027 £ kazanç elde etti. Premio Lydia Tesio (G1) ve Prestige Stakes (G3)
galibi, Criterium International (G1) ikincisidir.
152
İSİMSİZ
Doru Erkek
26.01.2012
At Sahibi
S.SAHRA GÜLÜ
Prince Of Eulleup
(TUR)
Spanish Song (USA)
(2003)
Monashee Mounatin
Floria
Brahms
St Clair Ridge
152
Danzig
Prospectors Delite
Petorius
Candle Hill
Danzig
Queena
Indian Ridge
St Clair Star
PRINCE OF EULLEUP (TUR) (Doru, 2003) 2 ve 6 yaşları arasında 36 kez start alıp 5 yarış
kazandı, 15 kez tabela yaptı ve 614.100 TL kazanç elde etti. Başbakanlık (G1), İstanbul Byş.
Bld. (G3), Celalettin Çubukçu (KV-8/L) ve Ümit Yaşar Oğuzcan (KV-6) galibi; Sedat Özcan
(KV-7) ikincisi; Fatih Sultan Mehmet (G1), İsmet İnönü (G2), (G3), Niyazi Polatyar (KV-8/L),
Yaz Handikapı (KV-24/L), Seyfi Çınar (KV-7) üçüncüsüdür.İlk jenerasyon tayları 2013 yılında
pistlerde olacaktır.
1’nci Anne
SPANISH SONG (USA) Amerika’da 2 yarış kazandı, 5 kez plase yaptı ve 14.955 $ kazanç elde
etti. Harada: 4 tay, 1 koşan;
Golden Song (TUR) (09, d, Wando) Koşmadı.
Spanish Singer (TUR) (10, Okawango) 3 yarış koştu.
İsimsiz (TUR) (12, e, Prince Of Eulleup) Söz konusu tay.
2’nci Anne
ST CLAIR RIDGE (IRE) İrlanda ve Amerika’da 6 yarış kazandı, 5 kez plase yaptı ve 244.045
$ kazanç elde etti. Korea Racing Futurity Stakes (G3), Hillsborough Stakes (L) ve Marie P. DeBartolo Oaks (L) galibi, Mrs Revere Stakes (G2) ve Pebbles Stakes (L) ikincisidir. Harada: 6 tay,
5 koşan, 3 kazanan;
CAT BY THE TALE (USA) (d, Tale Of The Cat) İrlanda ve Amerika’da 5 yarış kazandı, 9
kez plase yaptı ve 337.256 $ kazanç elde etti. San Gorgonio Handikap (G2) galibi,
Santa Anita Handikap (G2) ve Willshire Handikap (G3) ikincisi, Gamely Stakes (G1),
Bayakoa Handikap (G2) ve Las Palmas Handikap (G2) üçüncüsüdür.
BUBBER (USA) (i, Brahms) Amerika’da 16 yarış kazandı, 15 kez plase yaptı ve 266.367
$ kazanç elde etti.
3’üncü Anne
ST CLAIR STAR (IRE) Kanada’da 1 yarış kazandı. Harada: 15 tay, 12 koşan, 9 kazanan;
Don’t Surrender (IRE) (i, Zieten) İngiltere ve İrlanda’da 3 yarış kazandı, 6 kez plase
yaptı ve 33.602 £ kazanç elde etti. Sandy Lane Stakes (L) üçüncüsüdür.
ST CLAIR RIDGE (IRE) (d, Indian Ridge) Bakınız 2’nci Anne.
CLAIRIFICATION (IRE) (d, Shernaza) 3 yarış kazandı, 9 kez plase yaptı ve 15.571 £
kazanç elde etti. Kısrak;
THE JOBBER (IRE) (i, Foxhound) 9 yarış kazandı, 11 kez plase yaptı ve 94.178 £
kazanç elde etti.
4’üncü Anne
Clariden (GB) İngiltere’de 1 kez plase yaptı. Harada: 8 kazanan;
SUPERLATIVE (GB) (e, Nebbiolo) İngiltere ve Fransa’da 5 yarış kazandı. Flying Childers
Stakes (G2) galibi, Prix Robert Papin (G1) ikincisidir. Aygır.
YONGE ST CLARE (d, Queens Hussar) İngiltere’de 5 yarış kazandı. Spring Cup
Handikap (L) galibidir.
153
At Sahibi
V.HAKAN KELEŞ
Pulpit
Sightseeing (USA)
İSİMSİZ
Doru Erkek
14.03.2012
Resort
Spinalong (USA)
(1999)
Siphon
Deviled
153
A.P Indy
Preach
Pleasant Colony
Extravagant Woman
Itajara
Ebrea
Devil’s Bag
Tableaux
SIGHTSEEING (USA) (Doru, 2004): 2 ve 4 yaşları arasında 18 kez start alıp, 2 birincilik,
5 ikincilik, 5 üçüncülük elde ederken 508.401 $ ikramiye kazanmıştır. Peter Pan Stakes (G2)
galibi, Wood Memorial Stakes (G1) ve Nashua Stakes (G3) ikincisi, Jim Dandy Stakes (G3),
Dwyer Stakes (G2) ve Westchester Handikap (G3) üçüncüsüdür. İlk jenerasyon tayları 2012
yılında start almaya başladılar; Eight Belles Stakes (G3) galibi SO MANY WAYS, Irish Sonnet
Stakes (L) galibi SOUTHWEST LADY, Hopeful Stakes (G1) ikincisi CASIGUAPO başarılı
taylarından bazılarıdır.
1’nci Anne
SPINALONG (USA) Amerika’da 2 yarış kazandı, 3 kez plase yaptı ve 29.430 $ kazanç elde etti.
Harada: 5 tay, 3 koşan, 2 kazanan;
First Woman (USA) (05, d, Forbidden Apple) Kore’de 2 kez plase yaptı.
ZLATAN (USA) (07, e, Olmodavor) Peru’da 7 yarış kazandı ve 33.389 $ kazanç elde
etti. Clasico Gustavo Prado Heudebert (G2) galibi, Clasico Miguel A.Checa Eguiguren
(G3) ikincisidir.
DERBY BIRD (USA) (09, i, Birdstone) Amerika’da 1 yarış kazandı, 1 kez ikinci oldu ve
12.400 $ kazanç elde etti.
İsimsiz (USA) (11, d, Stephen Got Even) İdmanda.
İsimsiz (TUR) (12, e, Sightseeing) Söz konusu tay.
2’nci Anne
DEVILED (USA) Amerika’da 4 yarış kazandı, 5 kez plase yaptı ve 47.897 $ kazanç elde etti.
Birmingham Handikap (L) galibidir. Harada: 6 tay, 6 koşan, 4 kazanan;
FLACK (USA) (i, Ferdinand) Amerika’da 1 yarış kazandı, 4 kez plase yaptı ve 20.028 $
kazanç elde etti.
SPINALONG (USA) (d, Siphon) Bakınız 1’nci Anne.
3’üncü Anne
Tableaux (USA) Amerika’da 5 yarış kazandı ve 117.581 $ kazanç elde etti. Chrysanthemum
Handikap (G3) ve Violet Handikap (L) ikincisidir. Harada: 5 tay, 5 koşan, 3 kazanan;
SCUFFLEBURG (USA) (e, Cox’s Ridge) 5 yarış kazandı ve 693.090 $ kazanç elde etti.
Gulfstream Park Handikap (G1) ve Pegasus Handikap (G1) galibidir. Aygır.
Onyx (USA) (d, Mr. Prospector) 3 yarış kazandı ve 117.913 $ kazanç elde etti. White
SwanStakes (L) üçüncüsüdür. Kısrak;
Holmdel (USA) (i, Housebuster) 12 yarış kazandı ve 292.296 $ kazanç elde etti.
Rushing Man Stakes (L) üçüncüsüdür.
4’üncü Anne
Pucheca (USA) Koşmadı. Harada: 9 kazanan;
TRENDY GENT (USA) (e, Nijinsky) İngiltere ve Norveç’de 6 yarış kazandı. Noble Dancer
Vandrepremie (G2) galibi, Eclipse Stakes (G2) ikincisidir.
BUCKBIEN (USA) (e, Buckfinder) 17 yarış kazandı. Indiana Stakes (L) galibidir. Aygır.
154
At Sahibi
ALİ KUT KUTNAK
Pivotal
Kaneko (TUR)
NURKO
Doru Erkek
19.03.2012
Kalimat
Starbust (TUR)
(2004)
Mujtahid
Ümran
154
Polar Falcon
Fearless Revival
Be My Guest
Kantado
Woodman
Mesmerize
Eastern Star
Vitalgo
KANEKO (TUR) (Doru, 2001): 2 ve 5 yaşları arasında 43 kez start alıp, 13 birincilik, 11
ikincilik, 5 üçüncülük ve 4 kez de dördüncülük elde ederken 1.477.086 TL ikramiye kazandı.
Erkek Tay Deneme (G1), Ent. İstanbul (G2) (2 kez), TJK Pansiyon Hara (G2), Sait Akson (G3)
ve Fehmi Simsaroğlu (G3) galibi, Gazi (G1), Büyük Taarruz (G2), Ent. Topkapı Trophy (G2),
Horse Racing Ireland (G3), Atıf Esenbel (G3), Başkent (G3), S.Kurutluoğlu (G3) ve Al Maktoum
Challenge RI-Sakhee (G3) (Dubai) ikincisi, Başbakanlık (G1), F.Sultan Mehmet (G1), Adnan
Menderes (G2) ve Sh Maktoum Bin Rashid Al Maktoum Challenge RII (G3) üçüncüsü ve TJK
(G1) dördüncüsüdür. Dişi Tay Deneme (G1) galibi ŞEKER REMZİYE, İstanbul BŞ BLD. (A3) galibi
TEMELHAN, Ceyhan (A3) galibi İZBATUR, İbrahim Kirazoğlu (KV-8/L) galibi ZİNCİRKIRAN,
MRA (A3) galibi VALDEREMA, Kayı (A2) galibi ZİLCİHAN, Esat Özbilen (KV-8/L) galibi
PETINA, Orhan Meker (KV-18/L) galibi RODOPLU aygırın başarılı temsilcilerinden bazılarıdır.
1’nci Anne
STARBUST (TUR) 2 yarış kazandı, 10 kez tabela yaptı ve 67.540 TL kazanç elde etti. Mrs.
Atkins (KV-7) ve Mermer (KV-7) dördüncüsüdür. Harada: 3 tay, 1 koşan;
Kutalp (TUR) (10, e, Velociraptor) 1 kez ikinci oldu ve 11.600 TL kazanç elde etti.
Nurko (TUR) (12, e, Kaneko) Söz konusu tay.
2’nci Anne
ÜMRAN (TUR) 9 yarış kazandı, 14 kez tabela yaptı. Prens Halim Sait (KV-8/L), Sadun Atığ
(KV-8/L), Fehmi Simsaroğlu (KV-8/L), Nurullah Tolon (KV-7), Karayel (KV-7), İskenderun
(KV-7) ve Karşıyaka (KV-6) galibi, TYAY ve SAH DER (G2) ve 9 Eylül (G3) ikincisi, Çaldıran
(G1), Güzel İzmir (G3), Preveze (KV-8/L), Buca Belediye (KV-8/L), Prens Halim Sait (KV8/L) ve Coşkun Güzey (KV-7) üçüncüsüdür. Harada: 4 tay, 4 koşan, 3 kazanan;
PROTOS (TUR) (e, Doyoun) 6 yarış kazandı, 8 kez tabela yaptı ve 218.700 TL kazanç
elde etti. İsimsiz (G3) ve İsimsiz (KV-21) galibidir.
WINDWARD (TUR) (d, Manila) 2 yarış kazandı, 4 kez tabela yaptı ve 41.260 TL kazanç
elde etti. Kısrak;
QUEEN BISCUIT (TUR) (d, River Special) 1 yarış kazandı, 1 kez dördüncü oldu ve
23.100 TL kazanç elde etti.
STARBUST (TUR) (d, Mujtahid) Bakınız 1’nci Anne.
3’üncü Anne
Vitalgo (TUR) 4 yarış kazandı, 3 kez tabela yaptı. Tevfik Başer (G3) ikincisidir.
ÜMRAN (TUR) (d, Eastern Star) Bakınız 2’nci Anne.
HAYROLA (TUR) (e, Roll Of Honour) 5 yarış kazandı, 14 kez tabela yaptı. Aliağa (KV-6)
galibi, Hamdi Ozaner (KV-6) ikincisi, Basri Çiftkurt (KV-21) üçüncüsüdür.
ZIRZOP (TUR) (d, Uğurtay) 2 yarış kazandı, 4 kez tabela yaptı. Eşref Somtürk (KV-7)
üçüncüsüdür. Kısrak;
DENİZİN KIZI (TUR) (d, Manila) 5 yarış kazandı, 10 kez tabela yaptı ve 112.260 TL
kazanç elde etti.
155
At Sahibi
ADALI HARASI
Theatrical
Al’s Theatre (USA)
İSİMSİZ
Kır Dişi
19.01.2012
Al’s Charm
Starline (GER)
(2001)
Trempolino
Santina
155
Nureyev
Tree Of Knowledge
Al Hattab
Sharpen Up
Trephine
Gimont
Salviana
Diana I
AL’S THEATRE (USA) (Kır, 1998): Amerika’dan foal olarak ithal edildikten sonra yarış yaşamı
olmadan haraya dahil oldu. Anafartalar (G1) galibi BABA BORAN, Ali Karabucak (KV-7) galibi
WOLF BLOOD, Ayasofya (G1) ikincisi AUTOMATIC CONTROL, Sait Akson (G3) ikincisi
MİLİÇ, Cevdet Sümer (KV-6) galibi VOLGAHAN, MONZA başarılı taylarından bazılarıdır.
1’nci Anne
STARLINE (GER) İtalya’da 1 yarış kazandı, 6 kez plase yaptı ve 14.416 € kazanç elde etti.
Harada: 6 tay, 3 koşan, 3 kazanan;
ISLANDER ONE (TUR) (07, e, Montjeu) 1 yarış kazandı, 6 kez tabela yaptı ve 41.500 TL
kazanç elde etti.
ARTISTLINE (IRE) (08, e, Mountain Cat) 1 yarış kazandı, 6 kez tabela yaptı ve 42.600
TL kazanç elde etti.
Sandy (TUR) (09, d, Hurricane Run) Koşmadı.
STRONG GIRL (TUR) (10, d, Okawango) 1 yarış kazandı, 2 kez ikinci oldu ve 38.300 TL
kazanç elde etti.
İsimsiz (TUR) (12, d, Al’s Theatre) Söz konusu tay.
2’nci Anne
SANTINA (GER) Almanya’da 2 yarış kazandı, 6 kez plase yaptı ve 27.385 € kazanç elde etti.
Fruhjahrs Stuten Preis (L) galibi, Deutscher Stutenpreis (G3) ikincisidir. Harada: 14 tay, 12
koşan, 11 kazanan;
SOUND OF SILENCE (GER) (d, Dom Racine) Almanya’da 2 yarış kazandı, 3 kez plase
yaptı ve 55.178 € kazanç elde etti. Herzog von Ratibor-Rennen (L) galibi, Schloss
Roland-Stutenpreis (L) ikincisidir.
STILETTA (GER) (d, Primo Dominie) Almanya’da 2 yarış kazandı, 4 kez plase yaptı ve
41.145 € kazanç elde etti. Preis von Koln (L) galibi, Schloss Roland-Stutenpreis (L)
ikincisidir. Kısrak;
Silver Spur (GER) (i, Sillery) Almanya’da 1 yarış kazandı, 4 kez de plase yaptı.
Grosser Muller Brot-Preis (G2) üçüncüsüdür.
Stand By Me (GER) (d, Acatenango) Almanya’da 2 yarış kazandı, 4 kez plase yaptı ve
32.467 € kazanç elde etti. Bavaria Trophy (L) ikincisidir.
SAGRADA (GER) (d, Platini) Almanya’da 1 yarış kazandı,1 kez de plase yaptı. Kısrak;
SOUND OF SILENCE (IRE) (e, Mukaddamah) 6 yarış kazandı, 8 kez tabela yaptı ve
ve 181.080 TL kazanç elde etti. Kraliçe II.Elizabeth (G2) ve (KV-8/L) galibi,
(KV-7) ikincisi, Prof. Tevfik Başer (G3) üçüncüsüdür.
SUNNY SING (IRE) (i, Sri Pekan) İrlanda ve Hong Kong’da 7 yarış kazandı ve
782.205 £ kazanç elde etti. Hong Kong Classic Mile (G1) galibi, Hong Kong Derby
Trial (L) ikincisidir.
ARIKARIA (IRE) (d, Sri Pekan) Fransa’da 1 yarış kazandı, 3 kez de plase yaptı. Prix
Des Sablonnets (L) galibidir.
156
At Sahibi
NEVZAT SEYOK
Distant Relative
Luxor (TUR)
MISTER NO
Al Erkek
13.03.2012
Keep Shining
Stravinia (USA)
(2002)
Stravinsky
Tuviah
156
Habitat
Royal Sister
Stage Door Johnny
Carolina Moon
Nureyev
Fire The Groom
Eastern Echo
Sunny Moment
LUXOR (TUR) (Doru, 2000): 3 ve 5 yaşları arasında toplam 26 kez start alıp, 10 birincilik, 3
ikincilik, 7 üçüncülük ve 1 kez de dördüncülük elde ederken toplam 947.357 TL ikramiye kazandı.
Ent. Topkapı Trophy (G2), Ent. Adnan Menderes (G2) ve Fevzi Çakmak (G2) galibi, F.Sultan
Mehmet (G1) ve Burhan Karamehmet (G3) ikincisi, Başbakanlık (G1), İsmet İnönü (G2), Fetih
(G3), N.Fazıl Kısakürek (G3) ve Marmara (G3) üçüncüsüdür. Erkek Tay Deneme (G1) galibi
DUTYFREE, (A3) galibi AMED KIZI, KKTC (A2) galibi NON STOP, Kayı (A2) galibi NEIL,
Sahir Kurutluoğku (G3) galibi BENELUX, (KV-7) galibi DELUXE, (KV-6) galibi NONA, (KV-7)
galibi MISTER KERMİT aygırın başarılı temsilcilerinden bazılarıdır.
1’nci Anne
Stravinia (USA) Koşmadı. Harada: 6 tay, 4 koşan, 1 kazanan;
Dontbugthebunny (USA) (07, d, Theatrical) 2 kez plase yaptı. Kısrak
ELLIE IN THE PINK (IRE) (08, d, Johannesburg) İngiltere’de 4 yarış kazandı, 4 kez plase
yaptı ve 14.164 £ kazanç elde etti.
Volda Art (TUR) (09, d, Excellent Art) 3 yarış koştu.
Lily Pad (TUR) (11, d, Unaccounted For) 1 kez dördüncü oldu.
Mister No (TUR) (12, e, Luxor) Söz konusu tay.
2’nci Anne
Tuviah (USA) Amerika’da 7 kez plase yaptı ve 44.220 $ kazanç elde etti. Harada: 6 tay, 5
koşan, 3 kazanan;
Literacy (USA) (d, Diesis) Amerika’da 2 yarış kazandı, 4 kez plase yaptı ve 76.270 £
kazanç elde etti. Long Island Handicap, Aqueduct (G2) ikincisi, Rood and Riddle Dowager
Stakes, Keeneland (L) üçüncüsüdür. Kısrak;
JUBILANCE (IRE) (e, Oratorio) İngiltere ve Norveç’de 7 yarış kazandı ve 98.418 $
kazanç elde etti. Norveç 2000 Guineas (L) galibidir.
KERZNER (USA) (i, Mizzen Mast) Amerika’da 1 yarış kazandı, 12 kez plase yaptı ve 27.786 $
kazanç elde etti.
3’üncü Anne
SUNNY MOMENT (USA) Amerika’da 1 yarış kazandı. Harada: 12 tay, 8 koşan, 5 kazanan;
DUCK ROW (USA) (i, Diesis) İngiltere’de 7 yarış kazandı ve 237.044 £ kazanç elde etti.
Railway Park Stakes, Doncaster (G3) ve Celebration Stakes, Curragh (L) galibi, Ridgewood
Pearl Desmond Stakes, Curragh (G3), Diomed Stakes, Epsom Downs (G3), Prix Messidor,
Deauville (G3), Hambleton Stakes (L) ve ‘On The House’ Stakes, Goodwood (L) ikincisidir.
RESOLANA (USA) (d, Sovereign Dancer) Fransa ve Amerika’da 1 yarış kazandı, 6 kez plase
yaptı ve 54.957 $ kazanç elde etti. Kısrak;
ULUMEŞE (TUR) (e, Always A Classic) 8 yarış kazandı, 14 kez tabela yaptı ve 478.050
TL kazanç elde etti. Eşref Somtürk (KV-8/L), Atıf Er (KV-8/L), İsimsiz (KV-8/L),
Hikmet Ataman (KV-7), İstanbul Emniyeti (KV-7) ve İsimsiz (KV-7) galibidir.
SAYLAN (TUR) (d, Royal Abjar) 6 yarış kazandı, 8 kez tabela yaptı ve 314.000 TL
kazanç elde etti. Nurettin Karaca (KV-8/L) galibidir.
157
At Sahibi
BÜLENT KARAYAĞIZ
Danzig
Eagle Eyed (GB)
İSİMSİZ
Doru Erkek
28.04.2012
Razyana
Sweet Falcon (TUR)
(2001)
Always A Classic
Kutlumelek
157
Northern Dancer
Pas De Nom
His Majesty
Spring Adieu
Deputy Minister
No Class
Bachelor Party
Tılsım 1
EAGLE EYED (GB) (Doru, 1991): 2 ve 4 yaşları arasında toplam 17 kez start alıp, 4 birincilik,
2 ikincilik, 1 kez de üçüncülük elde ederken 355.818 $ ikramiye kazandı. Efsane aygır Danehill’in
öz kardeşi olan Eagle Eyed, Arlington Classic Stakes (G2), Sausalito Handicap (L) ve Pirate Cove
Stakes (L) galibidir. Ülkemizde 2000 yılında haraya giren Eagle Eyed; Gazi Koşusu (G1) galibi
POPULER DEMAND, Dişi Tay Deneme (G1) galibi NAZLUŞ, (G2) galibi SINATRA, II. İnönü
(G3) galibi ABDÜLBEY, Kubilay (G3) galibi SINYOR SASSI, Tendürek (G3) galibi GEORGE,
Savunma Sanayi (G3) galibi YENER KAZIM, M.Kaya Erkkul (KV-8/L) galibi IL SOLE, TRT
(KV-8/L) galibi GOOD PROSPECT, Yeşil Gönen (KV-8/L) galibi HAWK ATTACK, Konak Bld.
(KV-8/L) galibi SELHAN ve Hüsamettin Tamer (KV-8/S) galibi MISS HAWAI gibi başarılı
safkanların da babasıdır.
1’nci Anne
Sweet Falcon (TUR) 1 yarış kazandı, 14 kez tabela yaptı ve 80.960 TL kazanç elde etti.
(KV-8/L) dördüncüsüdür. Harada: 6 tay, 2 koşan, 1 kazanan;
KARAGEÇİT (TUR) (07, e, Ertekin) 1 yarış kazandı, 3 kez tabela yaptı ve 24.650 TL
kazanç elde etti.
İsimsiz (TUR) (09, e, Ertekin) Koşmadı.
Un Solo Paso (TUR) (10, e, Sports Hero) 5 kez tabela yaptı ve 29.200 TL kazanç elde
etti.
Dağtekinhan (TUR) (11, e, High Court) İdmanda.
İsimsiz (TUR) (12, e, Eagle Eyed) Söz konusu tay.
2’nci Anne
KUTLUMELEK (TUR) 9 yarış kazandı, 17 kez tabela yaptı. Harada: 8 tay, 5 koşan, 3 kazanan;
EMPERADOR (TUR) (e, Mountain Cat) 1 yarış kazandı, 1 kez ikinci oldu ve 16.100 TL
kazanç elde etti.
GROUND SPEED (TUR) (e, Manila) 1 yarış kazandı ve 13.300 TL kazanç elde etti.
3’üncü Anne
Tılsım I (TUR) 7 yarış kazandı, 11 kez plase yaptı. Emel (KV-6) ikincisi, Dişi Tay Deneme
(G2) üçüncüsüdür. Harada: 1 kazanan;
ÇAKIRAĞA I (TUR) (e, Sanane) 2 yarış kazandı, 14 kez tabela yaptı.
4’üncü Anne
GOLDEN TUDOR (TUR) 7 yarış kazandı, 4 kez plase yaptı. I.İnönü (G3), Buca (G3) ve (KV6) galibidir.
KINGEFE (TUR) (e, King Penguin) 25 yarış kazandı, 32 kez plase yaptı. Fikret Yüzatlı
(G3), Ferit Tanaçan (G3), Karacabey (G3), Prens Halim Said (G3), Atıf Esenbel
(G3), Tevfik Başer (G3), Marmara (G3), Saim Önhon (KV-22), Enver Güreli (KV-7),
Coup De Roi (KV-9), Cihangir (KV-7) ve Neslihan (KV-6) galibi, Devlet Başkanlığı
Kupası (G1), İsmet İnönü (G2), vs. ikincisidir. Aygır.
158
At Sahibi
HASAN EKİNCİ
Virginia Rapids
Win River Win (USA)
İSİMSİZ
Kır Dişi
18.02.2012
Thirty Zip
Şeker Ayşe (TUR)
(2003)
Barnato
Elma
158
Riverman
Virginiana
Tri Jet
Sailaway
El Gran Senor
Hatton Gardens
Tünkut
Yıldızhan
WIN RIVER WIN (USA) (Doru, 1999): 2 ve 8 yaşları arasında toplam 65 kez start alıp, 27
birincilik, 9 ikincilik, 14 üçüncülük ve 5 kez de dördüncülük elde ederken 1.965.183 TL ikramiye
kazandı. 19 Mayıs (G2), Yıldırım Beyazid (G3) (2 kez), 9 Eylül (G3), Eskişehir (G3), Ege Derbisi
(G3), İzmir Bş.Bld.Bşk.lığı (G3) (2 kez), F.Lütfü Karaosmanoğlu (G3), Dünya Vet.Hek.Günü
(G3), Ankara Bş.Bld.Bşk.lığı (G3), Kazım Köylü (G3) ve Shadwell Farm Stakes (Dubai) galibi,
Godolphin Mile (G2) (Dubai), Derrinstown Stud (G3) (Dubai), Ent. Boğaziçi (G2) ve Fevzi
Çakmak (G2) ikincisidir. Çaldıran (G1) galibi BLAZE TO WIN, Orhan Meker (KV-18/L) galibi
ŞEKERAĞA, Truva (KV-8/L) galibi TEREX, Fuar (KV-7) galibi SAND BLLESRT, Yel değirmeni
(KV-7) galibi WESTERN LADY, Kestane (KV-7) galibi CUPID başarılı taylarından bazılarıdır.
1’nci Anne
ŞEKER AYŞE (TUR) 2 yarış kazandı, 1 kez üçüncü oldu ve 45.560 TL kazanç elde etti. Adil
Tügel (KV-6) galibidir. Harada: 5 tay, 3 koşan, 3 kazanan;
ZERAFET (TUR) (09, d, Sri Pekan) 3 yarış kazandı, 13 kez tabela yaptı ve 136.800 TL
kazanç elde etti. (KV-6) üçüncüsüdür.
ŞEKER AĞA (TUR) (10, e, Win River Win) 4 yarış kazandı, 6 kez tabela yaptı ve
266.000 TL kazanç elde etti. Orhan Meker (KV-18/L) galibi, Orhan Doğa Özsoy
(G3) ve Ekrem Kurt (KV-8/L) ikincisi, Kocatepe (G3) üçüncüsüdür.
BEYAZ BULUT (TUR) (11, e, Victory Gallop) 1 yarış koştu, kazandı ve 34.500 TL kazanç
elde etti.
İsimsiz (TUR) (12, d, Win River Win) Söz konusu tay.
2’nci Anne
Elma (TUR) 6 yarış koştu. Harada: 9 tay, 9 koşan, 6 kazanan;
KEYİF (TUR) (e, Barnato) 10 yarış kazandı, 35 kez tabela yaptı. Sait Akson (G3), Joe
Clarke (KV-8/L), Tarık Dinçel (KV-7), Seyfi Çınar (KV-7), Ahmet Kesebir (KV-21) ve
Rumeli Hisarı (KV-21) galibi, Ankara (G1), Celal Bayar (G2), Mimar Sinan (G3),
Ahmet Atman (KV-8/L), Burhan Şenemgen (KV-6), Sadi Pekerol (KV-7), Fethi
Türeray (KV-7), Nurullah Tolon (KV-6) ve Sir Percy Loriene (KV-6) ikincisi, Fevzi
Çakmak (G2), İsimsiz (G3) ve Mehmet Kemal Karamehmet (KV-8/L) (2 kez)
üçüncüsüdür. Aygır.
DURUKAN (TUR) (e, Bin Ajwaad) 4 yarış kazandı, 12 kez tabela yaptı ve 131.850 TL
kazanç elde etti.
GÜMÜŞYELE (TUR) (e, My Volga Boatman) 2 yarış kazandı, 6 kez tabela yaptı.
TEMPOCU (TUR) (e, Lockton) 2 yarış kazandı, 10 kez tabela yaptı.
LEONIDAS (TUR) (e, Karelin) 1 yarış kazandı, 7 kez tabela yaptı ve 43.650 TL kazanç
elde etti.
Beyaz Şimşek (TUR) (e, River Special) 8 kez tabela yaptı ve 29.740 TL kazanç elde etti.
Nükte (TUR) (d, Sea Hero) 1 kez dördüncü oldu. Kısrak;
BABA REMZİ (TUR) (e, Ocean Crest) 3 yarış kazandı, 17 kez tabela yaptı ve 105.350
TL kazanç elde etti.
159
At Sahibi
V.HAKAN KELEŞ
Carson City
Cuvee (USA)
İSİMSİZ
Doru Dişi
29.05.2012
Christmas Star
Talent Quest (IRE)
(1998)
Rainbow Quest
Talented
159
Mr Prospector
Blushing Promise
Star De Naskra
Carols Christmas
Blushing Groom
I Will Follow
Bustino
Triple Reef
CUVEE (USA) (Al, 2001): 2 ve 3 yaşları arasında 9 kez start alıp, 4 birincilik, 2 ikincilik, 1 kez de
üçüncülük elde ederken 402.044 $ ikramiye kazanmıştır. Futurity Stakes (G1), Saratoga Special
Stakes (G2) ve Kentucky Breeder’s Cup Stakes (G3) galibi, Kentucky Cup Sprint Stakes (G3)
ve Matt Winn Stakes (L) ikincisidir. Dixiana Breeder’s Futurity (G1) galibi NOBLE PROMISE,
Solonoway Stakes (G3) galibi ACROSS THE RHINE, (L) galibi tayları CUVEE ENCORKED,
REDS ROUND TABLE, FAIRWAY ROAD yurt dışında; Kraliçe II.Elizabeth (G2) galibi ES ES
RUNNER, I.İnönü (G3) galibi BAL ARISI ülkemizdeki başarılı taylarıdır.
1’nci Anne
Talent Quest (IRE) Koşmadı. Harada: 7 tay, 4 koşan, 2 kazanan;
King’s College (USA) (03, e, Stravinsky) İngiltere’de 10 yarış koştu.
PROFICIENCY (GB) (05, d, El Prado) 1 yarış kazandı, 7 kez plase yaptı ve 6.596 £
kazanç elde etti.
Teressa (GB) (06, d, Singspiel) Koşmadı
Lady Campbell (TUR) (08, d, Diktat) Koşmadı.
Lynx Arc (TUR) (09, d, Marlin) 4 yarış koştu.
Secred Fighter (TUR) (10, e, Sri Pekan) 4 yarış kazandı, 6 kez tabela yaptı ve
202.950 TL kazanç elde etti. FICAC (KV-9/L) üçüncüsüdür.
İsimsiz (TUR) (12, d, Cuvee) Söz konusu tay.
2’nci Anne
TALENTED (GB) İngiltere ve Birleşik Arap Emirliklerinde 3 yarış kazandı, 8 kez tabela yaptı ve
83.153 £ kazanç elde etti. Sun Chariot Stakes (G2) galibi, Lancashire Oaks (G3), Champagne
Ruinart Oaks Trial (L) ikincisi, Ribblesdale Stakes (G2), Prix de la Nonette (G3) üçüncüsü,
Oaks D›italia (G1) ve Madagans Jockey Club Stakes (G2) dördüncüsüdür. Harada: 10 tay, 8
koşan, 5 kazanan;
FRISTON FOREST (IRE) (e, Barathea) 7 yarış kazandı, 6 kez plase yaptı ve 218.946
£ kazanç elde etti. Derby du Midi-Barriere de Bordeaux (L) ve Derby du Languedoc (L)
galibi, Grand Prix Inter Regional (L) ikincisi ve Prix La Force (G3) üçüncüsüdür.
CARLTON HOUSE(USA) (e, Street Cry) 3 yarış kazandı, 3 kez plase yaptı ve 490.557
£ kazanç elde etti. Dante Stakes (G2) ve Brigadier Gerard Stakes (G3) galibi, Prince
Of Wales’s Stakes (G1) ikincisi, Investec Derby (G1) üçüncüsüdür.
ZAEEMA (GB) (d, Zafonic) 1 yarış kazandı. Kısrak;
FLORISTRY (GB) (d, Fasliyev) 3 yarış kazandı, 1 kez plase yaptı ve 28.499 £
kazanç elde etti. Doncaster Stakes (L) galibidir.
ZIBELINA (IRE) (d, Dansili) 4 kez koştu, 3 yarış kazandı ve 61.008 £ kazanç elde
etti. Prix de Lieurey (G3) ve Valiant Stakes (L) galibidir.
3’üncü Anne
Triple Reef (GB) Koşmadı. Harada: 12 tay, 11 koşan, 8 kazanan;
Triple Joy (GB) (d, Most Welcome) 4 yarış kazandı, 6 kez plase yaptı. Abernant Stakes (L)
ikincisidir. Kısrak;
TRINITY JOY (GB) (d, Vettori) 2 yarış kazandı, 3 kez plase yaptı ve 44.547 £ kazanç
elde etti. Prix Rose de Mai (L) galibi, Prix de la Nonette (G3) ikincisidir.
160
At Sahibi
TÜLAY YURDABAK
Sadlers Wells
Powerscourt (GB)
İSİMSİZ
Doru Erkek
17.05.2012
Rainbow Lake
Talia Rose (TUR)
(2003)
Kalanisi
Shatalia
160
Northern Dancer
Fairy Bridge
Rainbow Quest
Rockfest
Doyoun
Kalamba
Shahrastani
Sharaniya
POWERSCOURT (GB) (Doru, 2000): 2 ve 5 yaşlarında 21 kez start alıp, 5 birincilik, 6 ikincilik,
3 üçüncülük elde ederken 1.068.674 £ ikramiye kazandı. Arlington Million (G1), Tattersalls Gold
Cup (G1) ve Great Voltigeur Stakes (G2) galibi, Racingpost Trophy (G1), Prine Of Wales’ Stakes
(G1), Grosser Dallmayr (G1) ve Scottish Derby (G1) ikincisi, Breeders’ Cup Turf (G1), Irish
Champion Stakes (G1) ve Irish St Leger (G1) üçüncüsüdür. Şili Derby (G1) galibi EL FARRERO,
Moyglere Stud Stakes (G1) galibi TERMAGANT, Classico Polla de Potrillos (G1) galibi MR.
DANY yurt dışında başarılı taylarından bazıları; Ülkemizde 2013 yılında 2 yaşlı olarak Ulubat (A3)
galibi İPEK SU, TYAYSD İst.Yearling Satışı (A3) ikincisi CRYSTAL CLEAR, SİAY ve SAH DER (G2)
üçüncüsü ASCELLA başarılı taylarından bazılarıdır.
1’nci Anne
Talia Rose (TUR) 4 yarış koştu. Harada: 4 tay, 3 koşan, 2 kazanan;
CONSTANTIN (TUR) (09, e, Unaccounted For) 2 yarış kazandı,2 kez üçüncü oldu ve
57.900 TL kazanç elde etti.
LONGCHAMP (TUR) (10, e, River Special) 1 yarış kazandı, 3 kez tabela yaptı ve 33.800
TL kazanç elde etti.
Prince Destan (TUR) (11, e, Cuvee) 1 kez üçüncü oldu ve 4.800 TL kazanç elde etti.
İsimsiz (TUR) (12, e, Powerscourt) Söz konusu tay.
2’nci Anne
SHATALIA (USA) Fransa’da 2 yarış kazandı, 1 kez plase yaptı ve 15.397 € kazanç elde etti.
Harada: 7 tay, 6 koşan, 2 kazanan;
Nazım (IRE) (e, Green Tune) 7 yarış kazandı, 26 kez tabela yaptı ve 312.365 TL
kazanç elde etti. (KV-21), (KV-22) ve (KV-6) galibi, (KV-8/L) ve (KV-21) ikincisi,
Hızır Reis (G3), Ertuğrul Gazi (G3) ve (KV-8/L) üçüncüsüdür.
MISS ADELAIDE (FR) (d, Exit To Nowhere) Fransa’da 2 yarış kazandı, 5 kez plase yaptı
ve 27.439 € kazanç elde etti. Kısrak;
ENRISY (FR) (e, Enrique) Fransa’da 8 yarış kazandı, 23 kez tabela yaptı ve 164.040 €
kazanç elde etti.
3’üncü Anne
SHARANIYA (USA) Fransa’da 5 yarış kazandı, 3 kez plase yaptı ve 149.627 € kazanç elde
etti. Grand Prix d’Evry (G2), Prix Minerve (G3), Prix de Royallieu (G3) ve Prix de la Pepiniere
(L) galibidir. Harada: 11 tay, 10 koşan, 6 kazanan;
Sharazan (IRE) (i, Akarad) 7 yarış kazandı, 8 kez plase yaptı. Saval Beg Stakes (L)
ikincisidir.
Mazaya (IRE) (d, Sadlers Wells) İngiltere’de 1 yarış kazandı, 2 kez ikinci oldu. 11.719
£ kazanç elde etti. Riggs Bank Harvest Fillies Stakes (L) ikincisidir. Kısrak;
MUNSEF (i, Zafonic) İngiltere ve Dubai’de 8 yarış kazandı, 18 kez plase yaptı ve
252.091 £ kazanç elde etti. Godolphin Stakes (L) ve Chester Stakes (L) galibi,
Jockey Club Stakes (G2), John Porter Stakes (G3), Cumberland Lodge Stakes (G3)
ve Stockholm Cup (G3) ikincisidir.
161
Rainbow Quest
Bin Ajwaad (IRE)
İSİMSİZ
Doru Erkek
16.05.2012
161
At Sahibi
T.J.K
Salidar
Tayra (TUR)
(2007)
Ocean Crest
Börke
Vice Regent
Mint Copy
Nodouble
Classy Quillo
Storm Bird
S.S Aroma
Hanbakü
Karagül
BIN AJWAAD (IRE) (Doru, 1990): 2 ve 5 yaşları arasında 18 kez start alıp, 5 birincilik, 5
ikincilik, 2 kez de üçüncülük elde ederken 280.344 $ ikramiye kazanmıştır. Desmond Stakes
(G3), Gladness Stakes (G3), Fortune Stakes (L) galibi, Fransa Erkek Tay Deneme (G1), Prix
de La Foret (G1), Prix du Muguet (G2), Vodafone Horris Hill Stakes (G3) ikincisi, İngiltere Erkek
Tay Deneme (G1) üçüncüsüdür. Ülkemizde 2001 yılında haraya giren Bin Ajwaad, Gazi (G1) ve
Int. Boğaziçi (G2) galibi INSPECTOR, Başbakanlık (G1) galibi SALVATORE, Dişi Tay Deneme
(G1) galipleri ORHIDEYA ve KARATUTKUM, Ankara Koşusu (G1) galibi CİHANIM, Mehmet
Akif Ersoy (G2) galibi ADONISE, Zübeyde Hanım (G2) galibi DELFINA, Savunma Sanayi (G3)
galibi FLORINDO, Hasan Polat (KV-8/L) galibi MAVİ KUMSAL ve (KV-10) galibi MIA NUR
gibi pek çok başarılı tay vermiştir.
1’nci Anne
Tayra (TUR) 8 yarış koştu, 1 kez dördüncü oldu. Harada: 1 tay ;
İsimsiz (TUR) (12, e, Bin Ajwaad) Söz konusu tay.
2’nci Anne
Börke (TUR) 1 yarış koştu. Harada: 5 tay, 3 koşan;
Tayra (TUR) (d, Ocean Crest) Bakınız 1’nci Anne.
Nut (TUR) (d, Grand Ekinoks) 5 yarış koştu.
Nursanem (TUR) (d, Mountain Cat) 5 kez tabela yaptı ve 19.350 TL kazanç elde etti.
3’üncü Anne
Karagül I (TUR) Koşmadı. Harada: 5 tay, 2 koşan, 1 kazanan;
CAMANDIRALI (TUR) (e, Royal Bequest) 1 yarış kazandı, 3 kez tabela yaptı.
Börke (TUR) (d, Hanbakü) Bakınız 2’nci Anne.
4’üncü Anne
Mehtaphan (TUR) Koşmadı. Harada: 10 tay, 9 koşan, 6 kazanan;
Karapus (TUR) (e, Al Murtajaz) 6 yarış kazandı, 17 kez tabela yaptı. Yeşil Bursa (KV-6)
galibi, Göze Koşusu (KV-22) ikincisi, Bursa Belediye Bşk. (KV-8/L) ve İl Genel Meclisi
(KV-21) üçüncüsüdür.
MISS MILL (TUR) (d, Royal Bequest) 6 yarış kazandı, 19 kez tabela yaptı ve 117.400 TL
kazanç elde etti. (KV-6) galibi, Cap Cris Nez (KV-6) ikincisidir. Kısrak;
Miss Meral (TUR) (d, Big Party) 7 kez tabela yaptı ve 7.350 TL kazanç elde etti.
Livza (TUR) (d, Kurtaran) 4 kez tabela yaptı ve 8.400 TL kazanç elde etti.
BULUT I (TUR) (e, Al Murtajaz) 2 yarış kazandı, 4 kez tabela yaptı.
MENEKŞE (TUR) (e, Eastern Star) 3 yarış kazandı, 5 kez tabela yaptı.
YAVUZHAN II (TUR) (e, Roll Of Honour) 1 yarış kazandı, 2 kez dördüncü oldu.
GÜVEM (TUR) (d, Cengizhan I) 1 yarış kazandı.
162
At Sahibi
TAŞBEK HARASI
Kingmambo
Okawango (USA)
İSİMSİZ
Doru Dişi
04.05.2012
Krissante
Theatrical Lady (USA)
(1997)
Theatrical
Ken De Saron
162
Mr Prospector
Miesque
Kris
Vallee Dansante
Nureyev
Tree Of Knowledge
Kenmare
Lyre De Saron
OKAWANGO (USA) (Doru, 1998): 2 ve 4 yaşları arasında 10 kez start alıp 3 birincilik, 2
ikincilik, 1 üçüncülük, 2 kez de üçüncülük elde ederken 200.174 £ ikramiye kazandı. Grand
Criterium (G1) ve Prix La Rochette (G3) galibi, Prix Edmond Blanc (G3) ikincisi, Prix de
Fontainebleau (G3) üçüncüsüdür. Woodcote Stakes (L) galibi, Prix Jean-Luc Lagardere (G1)
ikincisi DECLARATION OF WAR, Darley Stakes (G3) galibi STEELE TANGO, Prix des Lilas (L)
galibi PROVIDANZA aygırın yurt dışındaki temsilcileridir. Tay Deneme (G2) galibi KULOĞLU,
Kraliçe II.Elizabeth (G2) galibi SARILAR RUNNER, I İnönü (G3) galibi QUEEN AMIDALA,
Marmara (G3) galibi EL CONQUERADOR, Fehmi Simsaroğlu (G3) galibi BAY ŞERİF, Hasan
Adalı (KV-8/L) galibi IPHIGENIA, Eşref Somtürk (KV-8/L) galibi DEMİRTÜTÜN (A3) başarılı
taylarından bazılarıdır.
1’nci Anne
THEATRICAL LADY (USA) Fransa’da 1 yarış kazandı, 4 kez plase yaptı ve 11.243 € kazanç elde
etti. Harada: 7 tay, 5 koşan, 3 kazanan;
High Drama (FR) (02, d, Highest Honor)
Send An Actor (03, e, Sendawar) Fransa’da 3 yarış koştu.
LADY CALAS (FR) (05, d, Numerous) Fransa’da 2 yarış kazandı, 7 kez plase yaptı ve
36.400€ kazanç elde etti. Kısrak.
PURCELL’S BRIDGE (FR) (07, i, Trempolino) İngiltere’de engelli koşularda 2 yarış
kazandı, 4 kez plase yaptı ve 21.127 £ kazanç elde etti.
ZEITGEIST (FR) (08, e, Lando) 7 yarış kazandı, 12 kez tabela yaptı ve 273.038 TL
Kazanç elde etti. Ahmet Atman (KV-8/L) ve Gürkan Oker (KV-6) galibi, Lösev
(KV-6) ve Uğurtay (KV-7) ikincisi, ProfAziz Ergin (KV-7) üçüncüsüdür.
Contador (TUR) (10, e, Marlin) 7 yarış koştu.
İsimsiz (TUR) (12, d, Okawango) Söz konusu tay.
2’nci Anne
KEN DE SARON (USA) 1 yarış kazandı, 1 kez plase yaptı ve 96.775 € kazanç elde etti.
Selima Stakes (G3) galibidir. Harada: 11 tay, 8 koşan, 4 kazanan;
SAL GROSSO (BRZ) (e, Our Emblem) Brezilya’da 3 yarış kazandı, 8 kez plase yaptı ve
393.903 $ kazanç elde etti. Grande Premio Sao Paulo (G1) ve Estado Do Rio De
Janeiro (G1) galibidir.
Jipapibaquigrafo (USA) (d, Irish River) 1 yarış kazandı, 8 kez plase yaptı ve 112.577
$ kazanç elde etti. Prix Greffulhe (G2) ve De Guiche (G3) ikincisi, Prix Noailles (G2)
üçüncüsüdür.
Theatriken (USA) (d, Theatrical) 1 yarış kazandı, 3 kez plase yaptı ve 18.599 € kazanç
elde etti. Prix Urban Sea (L) ve Des Jouvenceaux et Jouvencelles (L) üçüncüsüdür.
3’üncü Anne
Lyre De Saron (FR) 11 kez plase yaptı, 16.419 € kazanç elde etti. Harada: 12 tay, 9 koşan, 8
kazanan;
LYRE DE CASTELLI (USA) (d, Leo Castelli), 4 yarış kazandı, 2 kez plase yaptı ve
63.820 $ kazanç elde etti. My Fair Lady Stakes (L) galibidir.
163
At Sahibi
MURAT KARABULUT
Rainbow Quest
Bin Ajwaad (IRE)
İSİMSİZ
Doru Dişi
06.04.2012
Salidar
Tittiba (GB)
(2005)
Domedriver
Stark Ballet
163
Vice Regent
Mint Copy
Nodouble
Classy Quillo
Indian Ridge
Napoli
Nureyev
Frau Stark
BIN AJWAAD (IRE) (Doru, 1990): 2 ve 5 yaşları arasında 18 kez start alıp, 5 birincilik, 5
ikincilik, 2 kez de üçüncülük elde ederken 280.344 $ ikramiye kazanmıştır. Desmond Stakes
(G3), Gladness Stakes (G3), Fortune Stakes (L) galibi, Fransa Erkek Tay Deneme (G1), Prix
de La Foret (G1), Prix du Muguet (G2), Vodafone Horris Hill Stakes (G3) ikincisi, İngiltere Erkek
Tay Deneme (G1) üçüncüsüdür. Ülkemizde 2001 yılında haraya giren Bin Ajwaad, Gazi (G1) ve
Int. Boğaziçi (G2) galibi INSPECTOR, Başbakanlık (G1) galibi SALVATORE, Dişi Tay Deneme
(G1) galipleri ORHIDEYA ve KARATUTKUM, Ankara Koşusu (G1) galibi CİHANIM, Mehmet
Akif Ersoy (G2) galibi ADONISE, Zübeyde Hanım (G2) galibi DELFINA, Savunma Sanayi (G3)
galibi FLORINDO, Hasan Polat (KV-8/L) galibi MAVİ KUMSAL ve (KV-10) galibi MIA NUR
gibi pek çok başarılı tay vermiştir.
1’nci Anne
TITTIBA (GB) Fransa’da 2 yarış kazandı, 5 kez plase yaptı ve 34.250 £ kazanç elde etti.
Harada: 3 tay;
Rose Champs (TUR) (11, d, Oratorio) İdmanda.
İsimsiz (TUR) (12, d, Bin Ajwaad) Söz konusu tay.
2’nci Anne
STARK BALLET (USA) Amerika’da 2 yarış kazandı, 1 kez plase yaptı ve 51.671 $ kazanç elde
etti. Harada: 8 tay, 7 koşan, 6 kazanan;
GESTURE (GB) (i, Bahri) İtalya’da 12 yarış kazandı, 22 kez plase yaptı ve 170.548 £
kazanç elde etti. Premio Tudini (G3), Premio Federico Regoli (L) ve Premio Trattato di
Roma (L) galibi, Premio Chiusura-C. Naz (G3), Premio Bersaglio (L), Premio WWF
Emirates Airline (L) ve Premio Enrico Camici (L) ikincisidir.
CHOREOGRAPHY (GB) (i, Medicean) İngiltere’de 7 yarış kazandı, 7 kez plase yaptı ve
39.050 £ kazanç elde etti.
PUMPKIN’S PRIDE (USA) (d, Louis Quatorze) Amerika’da 3 yarış kazandı, 2 kez ikinci oldu
ve 49.166 $ kazanç elde etti. Kısrak;
Great Gracie Dane (USA) (d, Royal Academy) Amerika’da 7 yarış kazandı, 9 kez
plase yaptı ve 330.924 $ kazanç elde etti. Hildy’s Grey Stakes (L) ikincisi, Northern
Willy Stakes (L) üçüncüsüdür.
SAMMZILLA (USA) (d, Peace Rules) Amerika’da 7 yarış kazandı, 7 kez plase yaptı ve
130.477 $ kazanç elde etti.
LAUREL SPARK (USA)(i, Tale Of The Cat) Japonya’da 2 yarış kazandı, 12 kez plase yaptı
ve 217.730 £ kazanç elde etti.
RING OF THUNDER (USA) (d, Thunder Gulch) Amerika’da 1 yarış kazandı, 8 kez plase
yaptı ve 32.441 $ kazanç elde etti. Kısrak;
FINALLYUNBRIDLED (USA) (d, Unbridled Affair) Amerika’da 1 yarış kazandı, 3 kez
plase yaptı ve 12.172 $ kazanç elde etti.
3’üncü Anne
Frau Stark (USA) Koşmadı. HAIL EMPEROR (USA) nın ana baba bir kardeşidir. Harada: 6 tay,
5 koşan, 4 kazanan;
164
At Sahibi
SABAHATTİN ULUÇAY
Polish Navy
Sea Hero (USA)
İSİMSİZ
Doru Erkek
18.02.2012
Glowing Tribute
Torino (TUR)
(2004)
Unaccounted For
İrem
164
Danzig
Navsup
Graustark
Admiring
Private Account
Mrs Jenney
Gerald Martin
Devres
SEA HERO (USA) (Doru, 1990): 2 ve 4 yaşları arasında 24 kez start alıp, 6 birincilik, 3
ikincilik, 4 kez de üçüncülük elde ederken 2.929.869 $ ikramiye kazandı. Champagne Stakes
(G1), Kentucky Derby (G1), Travers Stakes (G1) galibi, Bowling Green Handicap (G2) ikincisi,
Molson Export Million Stakes (G2) ve Brooklyn Handicap (G2) üçüncüsüdür. Çaldıran (G1) galibi
CONFIDENCE, Sakarya (G2) galibi DOCTOR’S SOUL, Büyük Taarruz (G2) galibi AENEAS, II.
İnönü (G2) galibi EZBİDERLİ, Büyük Taarruz (G2) galibi AKDENİZ ATEŞİ, F.Karaosmanoğlu
(G3) galibi BIG TROUBLE, Başkent (G3) galibi YOSAN, 9 Eylül (G3) galibi WIND HUNTER,
Osman Kapani (KV-8/S) galibi DEMİRGÜREŞ ve Nene Hatun (G1) ikincisi Water Dancer gibi
pek çok başarılı safkanın babasıdır.
1’nci Anne
Torino (TUR) 6 yarış koştu. Harada: 4 tay, 2 koşan;
His Hero (TUR) (09, e, Sea Hero) 4 kez tabela yaptı ve 20.600 TL kazanç elde etti.
The Wondercat (TUR) (10, d, Mountain Cat) 1 yarış koştu.
İsimsiz (TUR) (11, d, West By West) İdmanda.
İsimsiz (TUR) (12, e, Sea Hero) Söz konusu tay.
2’nci Anne
İrem (TUR) Koşmadı. Harada: 12 tay, 11 koşan, 4 kazanan;
OCEAN KING (TUR) (e, Ocean Crest) 14 yarış kazandı, 30 kez tabela yaptı ve 318.950
TL kazanç elde etti. (KV-6) galibi, Elazığ Bld.Bşk. (KV-6) ve Elazığ Esnaf San.Oda Brl.
(KV-7) ikincisi, Şanlı Urfa Bld.Bşk. (KV-6) üçüncüsüdür.
AS AMOUR (TUR) (e, Mon Amour I) 6 yarış kazandı, 4 kez tabela yaptı ve 99.780 TL
kazanç elde etti. Şanlı Urfa Kurtuluşu (KV-7) ikincisidir.
Dansçı (TUR) (d, Private Tender) 4 kez tabela yaptı. Kısrak;
CLIFF (TUR) (e, Perfect Storm) 3 yarış kazandı, 12 kez tabela yaptı ve 142.200 TL
kazanç elde etti. Ali Orhan Birol (KV-7) ikincisidir.
LADY CLIFF (TUR) (d, Eagle Eyed) 3 yarış kazandı, 11 kez tabela yaptı ve 89.400 TL
kazanç elde etti.
Ulukan (TUR) (d, Red Route) 2 yarış koştu. Kısrak;
ALAMOUR (TUR) (e, Mon Amour I) 1 yarış kazandı, 2 kez tabela yaptı ve 21.950 TL
kazanç elde etti. Aygır.
3’üncü Anne
Devres (TUR) Koşmadı.
İrem (TUR) (d, Gerald Martin) Bakınız 2’inci Anne.
4’üncü Anne
Marmaris (TUR) Koşmadı.
MOUN A’MOUR (TUR) (e, Amour) 9 yarış kazandı, 7 kez tabela yaptı. Güzel İzmir
(G3), 9 Eylül (G3), Ege Kupası (G3), Atıf Er (KV-8/L) ve Adalı (KV-22) galibi,
Marmara (G3) ve (KV-8/L) ikincisidir. Aygır.
165
At Sahibi
BEGÜM ATMAN KARATAŞ
Red Ransom
Sri Pekan (USA)
İSİMSİZ
Doru Erkek
18.01.2012
Lady Godolphin
Trysa (TUR)
(2003)
Royal Abjar
Thalia
165
Roberto
Arabia
Son Ange
Flying Needles
Gone West
Encorelle
Castle Rising
Capacite
SRI PEKAN (USA) (Doru, 1992): 2 yaşlı olarak 6 kez start almış, 5 birincilik ve 1 kez de ikincilik
elde ederken 153.963 $ ikramiye kazandı. Laurent Perrier Champagne Stakes (G2), Richmond
Stakes (G2) ve Coventry Stakes (G2) galibidir. Gazi (G1), TJK (G1) ve Cumhurbaşkanlığı (G1)
galibi MİRAMİS, Dişi Tay Deneme (G1) galibi MARY ELLEN, Dişi Tay Deneme (G1) galibi
BERRAKSU, Erkek Tay Deneme (G1) galibi TOPOR, Fatih Sultan Mehmet (G1) galibi KARELIN,
Ayasofya (G1) galibi PRENSES GÖKSU, Haliç (G1) galibi ASTRAKHAN, Byerley Turk (G1)
galibi WHITE RAM, Sürat Koşusu (G1) galibi, ASTORYA, Sakarya (G2) galibi KING ALEX,
Büyük Taaruz (G2) galibi VILLAGE WIND, İstanbul Byş.Bld. (A3) galibi TRANSACOUSTIC,
Mevlana (A3) galibi THYPHON GIRL, gibi pek çok başarılı safkanların babasıdır.
1’nci Anne
TRYSA (TUR) 4 yarış kazandı, 20 kez tabela yaptı ve 141.850 TL kazanç elde etti. Harada: 2
tay;
İsimsiz (TUR) (12, e, Sri Pekan) Söz konusu tay.
2’nci Anne
Thalia (IRE) 7 yarış kazandı, 9 kez tabela yaptı. Pansiyon Hara (KV-7), Hikmet Birol
(KV-7) ve Yarışsevere Saygı (KV-22) galibi, TRT Kupası (KV-24/L), Kemal Ararat
(KV-22) ve Prince Tudor (KV-6) ikincisi, Ahmet Kesebir (KV-21) üçüncüsüdür.Harada: 10 tay,
8 koşan, 4 kazanan;
Serengeti (TUR) (d, Distant Relative) 1 yarış kazandı, 6 kez tabela yaptı. Kayı (G3)
ikincisidir. Kısrak.
TRYSA (TUR) (d, Royal Abjar) Bakınız 1’nci Anne.
CAYENNE (TUR) (d, Shrewd Idea) 2 yarış kazandı, 12 kez tabela yaptı.
ABBYLEIX (TUR) (e, Shrewd Idea) 3 yarış kazandı, 7 kez tabela yaptı.
Sorento (TUR) (d, Pennine Walk) 9 yarış koştu. Kısrak;
DÖKER SULTAN (TUR) (d, Always A Classic) 1 yarış kazandı, 6 kez tabela yaptı ve
37.100 TL kazanç elde etti.
3’üncü Anne
CAPACITE (FR) Fransa’da 2 yarış kazandı, 5 kez plase yaptı.
Rodrigo (TUR) (e, Cock Robin) 9 yarış kazandı, 24 kez tabela yaptı. Bursa Byş.Bld.
(KV-6) galibi, Anafartalar (G3) dördüncüsüdür.
PARISIENNE (FR) (d, King Of Macedon) 11 yarış kazandı, 45 kez tabela yaptı.
CA D’ORO (TUR) (e, On The Rocks) 9 yarış kazandı, 15 kez tabela yaptı.
CALYFKA (FR) (d, Lyfko) Fransa’da 1 yarış kazandı.
4’üncü Anne
CAPREA (FR) Fransa’da 1 yarış kazandı, 1 kez de dördüncü oldu.
APRIL SNOW (FR) (d, Roi Dagobert) Fransa’da 5 yarış kazandı.
SUD (FR) (e, Tennyson) Fransa’da 3 yarış kazandı.
166
İSİMSİZ
Al Dişi
11.03.2012
At Sahibi
GİNA ALKAŞ
Always A Classic
(CAN)
Turtle Creek (USA)
(2003)
Deputy Minister
No Class
Sky Classic
Ayanka
166
Vice Regent
Mint Copy
Nodouble
Classy Quillo
Nijinsky
No Class
Jade Hunter
Al’s Charm
ALWAYS A CLASSIC (USA) (Al, 1993): 3 ve 4 yaşlarında 8 kez start alıp, 6 birincilik, 1
ikincilik, 1 kez de üçüncülük elde ederken toplam 388,648 $ ikramiye kazandı. Early Times Turf
Classic (G1), Explosive Bid Stakes (G3), Mardi Gras Handicap galibi, Manhattan Handicap (G1)
üçüncüsüdür. Ülkemizde 1999 yılında haraya giren Always a Classic’in en başarılı temsilcilerinden
bazıları; Adnan Menderes (G2) galibi ALWAYS PRESIDENT, Erkek Tay Deneme (G1) ve
II.İnönü (G3) galibi MAHALLE ÇOCUĞU, TYAY ve SAH.DER (G2) galibi OBIWAN, Vehbi Koç
(G3), F.L. Karaosmanoğlu (G3), KKTC (G3), Yunus Emre (G3) galibi MOON KHAN, Vehbi Koç
(G3) galibi RADIKAL PRENS, (G2) galibi ANABELLE, (G3) galibi LED ZEPPELIN, (KV8/S) galibi NEGRESCO, (G3) galibi SİGAR, (KV-8/L) galibi HAVADİS, (KV-8/L) galibi
ULUMEŞE’dir.
1’nci Anne
Turtle Creek (USA) Koşmadı. Harada: 5 tay, 4 koşan, 2 kazanan;
Snupping Turtle (USA) (07, i, Purge) 3 yarış koştu.
LION’S REIGN (USA) (08, i, Lion Heart) Amerika’da 3 yarış kazandı, 8 kez plase yaptı ve
48.281 $ kazanç elde etti.
PRESENT PERFECT (TUR) (09, e, E Dubai) 4 yarış kazandı, 5 kez tabela yaptı ve
159.350 TL kazanç elde etti. (KV-6) dördüncüsüdür.
Imperfectionist (TUR) (11, e, Sri Pekan) 2 yarış koştu 1 kez dördüncü oldu.
İsimsiz (TUR) (12, d, Always A Classic) Söz konusu tay.
2’nci Anne
AYANKA (USA) 8 yarış kazandı, 10 kez plase yaptı ve 197.884 $ kazanç elde etti. Moonlight
Jig Stakes (L) galibi, Cincinnati Trophy Stakes (L) ikincisi, Valdale Stakes (L) ve Stefanita
Stakes üçüncüsüdür. Harada: 12 tay, 8 koşan, 6 kazanan;
Shooting Party (d, Sky Classic) 4 yarış kazandı, 9 kez plase yaptı ve 322.917 $ kazanç
elde etti. Garden City Breeders’ Cup Handicap (G1), Ballston Spa Breeders’ Cup H.
(L), Springs Breeders’ Cup Handicap (L), Memories of Silver Stakes ikincisi, Nassau
County Stakes (G2) ve Pebbles Handicap (G3) üçüncüsüdür. Kısrak;
QUAKE LAKE (USA) (d, War Chant) 2 yarış kazandı, 3 kez plase yaptı ve 66.810 $
kazanç elde etti.
Preferred Option (USA) (d, Belong To Me) 4 yarış kazandı, 4 kez plase yaptı ve
156,200 $ kazanç elde etti. First Lady handicap (G3) dördüncüsüdür.
MORNING WATCH (USA) (i, Joyeux Danseur) 5 yarış kazandı, 7 kez plase yaptı ve
129.434 $ kazanç elde etti.
Arroyo Cottage (d, Dynaformer) Koşmadı. Kısrak;
ARCATA (e, Wagon Limit) 11 yarış kazandı, 20 kez plase yaptı ve 263.797 $ kazanç
elde etti. Harrison E. Johnson Memorial Handicap (L) galibidir.
URN (USA) (e, Cat Thief) 4 yarış kazandı, 6 kez plase yaptı ve 76.861 $ kazanç elde etti.
BEAR HEART (i, War Chant) 4 yarış kazandı, 1 kez ikinci oldu ve 95.584 $ kazanç elde
etti.
167
At Sahibi
MUAMMER ÖĞÜT
Tale Of The Cat
Lion Heart (USA)
İSİMSİZ
Al Dişi
30.01.2012
Satin Sunrise
Twist Of Faith (TUR)
(1995)
Knight Line Dancer
Miss Hyde
167
Storm Cat
Yarn
Mr Leader
Logic
Caerleon
Bottom Line
Procida
Little Niece
LION HEART (USA) (Al, 2001): 2 ve 3 yaşlarında 10 kez start alıp, 5 birincilik,3 ikincilik elde
ederken 1.390.800 $ ikramiye kazandı. Futurity Stakes (G1), Haskell Invitational Handikap
(G1), Hollywood Prevue Stakes (G3) ve Long Branch Breeders’ Cup Stakes (G3) galibi, Kentucky
Derby (G1), Blue Grass Stakes (G1) ve San Rafael Stakes (G2) ikincisidir. Breeders’ Cup Turf
(G1) galibi DANGEROUS MIDGE, Kentucky Jockey Club Stakes (G2) galibi UNCAPTURED,
Arkansas Derby (G1) galibi LINE OF DAVID, Super Derby (G2) galibi BOURBON COURAGE,
Best Pal Stakes (G2) galibi KNOW MORE, Saratoga Special (G2) galibi KANTHAROS, West
Virginia Derby (G2) galibi SOUL WARRIOR, Best Pal Stakes (G2) galibi AZUL LEON Amerika’da
başarılı taylarındandır. Ülkemizde ise MANOUSH, KING OF ANATOLIAN, MY SONG, SENATOR
AMIDALA başarılı iki yaşlı taylarından bazılarıdır.
1’nci Anne
TWIST OF FAITH (TUR) 3 yarış kazandı, 3 kez tabela yaptı ve 58.570 TL kazanç elde etti.
Ankara (G1) ve Nene Hatun (G2) galibi, Fetih (G3) üçüncüsüdür. Harada: 11 tay, 7 koşan, 5
kazanan;
KEEP THE FAITH (TUR) (01, d, Strike The Gold) 1 yarış kazandı, 7 kez tabela yaptı ve
23.260 TL kazanç elde etti.
Nida (TUR) (02, d, Sea Hero) Koşmadı. Kısrak;
MACKHALIA (TUR) (d, Desert Sound) 3 yarış kazandı, 19 kez tabela yaptı ve 116.200 TL
kazanç elde etti.
Bear Trap (TUR) (03, e, Sea Hero) 2 yarış kazandı, 15 kez tabela yaptı ve 120.020 TL
kazanç elde etti. Süphan (G3) ikincisi ve (KV-8/L) dördüncüsüdür.
CONFIDENCE (TUR) (04, d, Sea Hero) 4 yarış kazandı, 6 kez tabela yaptı ve 297.820 TL
kazanç elde etti. Çaldıran (G1) ve Eastern Star (KV-6) galibi, Niyazi Polatyar (KV-8/L) ve
Atıf Er (KV-8/L) ikincisi, Yusuf Dikman (KV-6) ve Necdet Çoruh (KV-7) üçüncüsüdür.
Kısrak.
PASİFİKA (TUR) (06, d, Unaccounted For) 17 yarış kazandı, 25 kez tabela yaptı ve
956.250 TL kazanç elde etti. Tali Çalbatur (G3), Kenan Atan (KV-8/L), Ali Karabucak
(KV-7) ve Seren I (KV-7) galibi, Kızkulesi (A3) üçüncüsüdür.
My Freesia (TUR) (07, d, Ocean Crest) 10 yarış koştu.
Zen Master (TUR) (08, e, Eagle Eyed) Koşmadı.
FAITHFULL LADY (TUR) (09, d, Victory Gallop) 2 yarış kazandı, 6 kez tabela yaptı ve 69.500
TL kazanç elde etti.
Gazella (TUR) (11, d, Sabırlı) 1 kez koştu ikinci oldu ve 13.800 TL kazanç elde etti.
İsimsiz (TUR) (12, d, Lion Heart) Söz konusu tay.
2’nci Anne
MISS HYDE (USA) 2 yarış kazandı, 4 kez plase yaptı. Harada: 5 tay, 4 koşan, 4 kazanan;
San Juan Lady (TUR) (d, Palace Pageant) 3 yarış kazandı, 7 kez tabela yaptı ve 62.745 TL
kazanç elde etti. (KV-21) ve (KV-7) üçüncüsü, (KV-8/L) dördüncüsüdür. Kısrak;
HAMMURABİ (TUR) (e, Strike The Gold) 15 yarış kazandı, 29 kez tabela yaptı ve
783.300 TL kazanç elde etti. Elz. Vali Koşusu (A3) galibidir.
168
At Sahibi
AHMET ÖZKAYA
Night Shift
Bosporus (IRE)
İSİMSİZ
Doru Dişi
21.03.2012
Rain Again
Tyranno Rex (IRE)
(1997)
Rainbows For Life
Astral Fields
168
Northern Dancer
Ciboulette
Relko
Collateral
Lyphard
Rainbow Connection
Northfields
Asteria
BOSPORUS (IRE) (Al, 1995): 2 ve 7 yaşları arasında 60 kez start almış, 19 birincilik, 16 ikincilik
ve 10 üçüncülük elde ederken 923.428 TL ikramiye kazanmıştır. Adnan Menderes (G2), Int.
İstanbul (G2), Lara (G2), TRT (G2), 9 Eylül (G3), Fevzi Lütfi Karaosmanoğlu (G3) ve Hızır Reis
(G3) kazandığı önemli yarışlardan bazılarıdır. İlk jenerasyon tayları 2006 yılında koşmaya başlayan
aygır, Anafartalar (G1) galibi BELMONT, 19 Mayıs (G2) galibi RAMPOLDİ, 9 Eylül (A3) galibi
BOĞAZİÇİ, Tarık Dinçel (KV-22) galibi PONTIAC, Sadık Giz (KV-8/L) galibi WANHELSING,
M.Niyazi Polatyar (KV-8/L) galibi PERFECTO, (KV-8/L) galibi CAPUCINO, Piri Reis (KV8/L) galibi PUNTACANA, (KV-7) galibi ADİLE TEYZE, Anadolu Ajansı (KV-7) galibi PAŞA
DAYI, (KV-6) galibi BEST TANGO’nun yanı sıra NEW PARTNER, GALACTICA, PUNTACANA,
ZİNCİRBOZAN ve DISTANT RISING gibi başarılı yavruları ile dikkat çekmektedir.
1’nci Anne
TYRANNO REX (IRE) 10 yarış kazandı, 14 kez tabela yaptı ve 311.410 TL kazanç elde etti.
İsimsiz (G2) ve İbrahim Özekinci (KV-7) galibidir. Harada: 7 tay, 4 koşan, 3 kazanan;
Kitara (TUR) (04, d, Manila) 5 kez tabela yaptı ve 46.200 TL kazanç elde etti. (KV-6)
ikincisidir. Kısrak.
Goldrex (TUR) (05, e, Strike The Gold) 12 yarış kazandı, 20 kez tabela yaptı ve
392.200 TL kazanç elde etti. Münci Giz (KV-7) ikincisi, Ege Derbisi (A2) ve Abrek
(KV-7) üçüncüsüdür.
CATREX (TUR) (06, e, Mountain Cat) 8 yarış kazandı, 25 kez tabela yaptı ve 329.400 TL
kazanç elde etti. Münci Giz (KV-7) ve Aytudor (KV-6) üçüncüsüdür.
Zenda (TUR) (08, e, West By West) 6 yarış kazandı, 14 kez tabela yaptı ve 195.500 TL
kazanç elde etti. Elazığ ESN.ve SAN. ODA (KV-7) galibi, SKG Elazığ İl Md. (KV-6)
üçüncüsü, Diyarbakır Karpuz Festivali (A3) dördüncüsüdür.
Kasabalıtemel (TUR) (11, e, Okawango) İdmanda.
İsimsiz (TUR) (12, d, Bosporus) Söz konusu tay.
2’nci Anne
ASTRAL FIELDS (FR) 1 yarış kazandı, 4 kez plase yaptı. Harada: 7 tay, 5 koşan, 5 kazanan;
TYRANNO REX (IRE) (d, Rainbows For Life) Bakınız 1’nci Anne.
Be My Sir (IRE) (e, Be My Native) İspanya’da 2 yarış kazandı. Gran Premio Banesto (L)
üçüncüsüdür.
SHOLDER TO SHOLDER (IRE) (e, College Chapel) 3 yarış kazandı, 11 kez tabela yaptı ve
94.530 TL kazanç elde etti. (KV-6) üçüncüsüdür.
ZOROBABEL (IRE) (e, Common Grounds) Fransa ve İspanya’da 8 yarış kazandı ve
55.707 £ kazanç elde etti.
3’üncü Anne
Asteria (USA) Koşmadı. Harada: 4 tay, 1 kazanan;
Satori (FR) (d, Buckpasser) Koşmadı. Kısrak;
Enlightened Lass (USA) (d, Cutlass) Amerika’da 8 yarış kazandı, 19 kez plase yaptı.
Newtown Handikap (L) üçüncüsüdür.
169
At Sahibi
FAZLI YURDABAK
Private Account
Unaccounted For (USA)
İSİMSİZ
Doru Erkek
25.04.2012
Mrs.Jenney
Ulibka (TUR)
(2000)
Johny Guitar
Voleano
169
Damascus
Numbered Account
The Minstrel
Mrs.Penny
Gold Guard
Melody Girl
My Volga Boatman
Levano
UNACCOUNTED FOR (USA) (Doru, 1991): 3 ve 4 yaşında toplam 17 start alıp, 6 birincilik, 4
ikincilik, 2 kez de üçüncülük elde ederken 998.468 TL ikramiye kazanmıştır. Whitney H. (G1) ve
Jim Dandy S. (G2) galibi olan safkan, Jockey Club Gold Cup (G1) ve Discovery H. (G3) ikincisi,
Breeders’ Cup Classic (G1) ve Saratoga Cup H. üçüncüsüdür. Gazi koşusu (G1) galibi MYSTICAL
STORM, Erkek Tay Deneme (G1) galibi AZARAKS, Dişi Tay Deneme (G1) galibi CHI, Byerley
Turk (G1) galibi DERVİŞAĞA, Nenehatun (G1) galibi TENEDOS, Yavuz Sultan Selim (G1)
galibi BUENOS AIRES, Harem (G1) galibi TONYA, TJK Pansiyon Hara (G2) galibi MY SEA,
Tay Deneme (G2) galibi MIDAS TOUCH, aygırın ülkemizdeki en başarılı yavrularından bazılarıdır.
1’nci Anne
ULİBKA (TUR) 7 yarış kazandı, 12 kez tabela yaptı ve 313.570 TL kazanç elde etti.
(KV-8/L) ve (KV-6) galibi, İsimsiz (G2) ve (KV-7) ikincisi, (KV-7) üçüncüsüdür. Harada: 5
tay, 4 koşan, 3 kazanan;
Gloria Mundi (TUR) (07, d, Mountain Cat) 2 yarış koştu.
DERİNİM (TUR) (08, d, Eagle Eyed) 1 yarış kazandı ve 18.500 TL kazanç elde etti.
JOANYKO (TUR) (09, e, Divine Light) 5 yarış kazandı, 13 kez tabela yaptı ve 291.900
TL kazanç elde etti. Kuğulu Park (KV-8/L) galibi, Anamur (KV-8/L) ve Karataş
(KV-6) üçüncüsüdür.
ROBUSTO (TUR) (10, e, Bosporus) 1 yarış kazandı, 6 kez tabela yaptı ve 55.400 TL
kazanç elde etti.
İsimsiz (TUR) (12, e, Unaccounted For) Söz konusu tay.
2’nci Anne
VOLEANO (TUR) 7 yarış kazandı, 7 kez de plase yaptı. Sonbahar Büyük Hand.(KV-24/L)
ve Santalin (KV-7) galibi, Nur (KV-7), Ümit Yaşar Oğuzcan (KV-6) ikincisi, (KV-8/L)
üçüncüsüdür. Harada: 9 tay, 9 koşan, 5 kazanan;
MY JOANY (TUR) (d, Johny Guitar) 4 yarış kazandı, 17 kez tabela yaptı ve 385.010 TL
kazanç elde etti. Kubilay (G3) galibi, İsimsiz (G2), Kayı (G3), Süphan (G3) ve
(KV-8/L) ikincisi, Nene Hatun (G2), Sadun Atığ (G3) ve Ege Derbisi (G3)
üçüncüsüdür. Kısrak.
FIORITO (TUR) (e, Johny Guitar) 5 yarış kazandı, 18 kez tabela yaptı ve 322.000 TL
kazanç elde etti. Sakarya (G2) galibi, Ankara (G1) üçüncüsüdür. Aygır.
Malina (TUR) (d, Doyoun) 2 yarış koştu. Kısrak
PETINA (TUR) (e, Kaneko) 8 yarış kazandı, 10 kez tabela yaptı ve 336.650 TL
kazanç elde etti. Esat Özbilen (KV-8/L) ve Karataş (KV-6) galibidir.
3’üncü Anne
LEVANO (TUR) 9 yarış kazandı, 5 kez de plase yaptı. Gazi Koşusu (G1), Kısrak (G1), Tarım
Orman Bakanlığı (G1), Ankara (G3), Ahmet Atman (G3), Şadi Eliyeşil (G3) galibi, İsmet İnönü
(G3) ikincisi, Dişi Tay Deneme (G2), Devlet Başkanlığı (G1) üçüncüsüdür.
Gapano (TUR) (e, Gap Of Dunloe) 2 yarış kazandı, 10 kez de plase yaptı. Gazi (G1),
Erkek Tay Deneme (G1) ve Cumhurbaşkanlığı (G1) ikincisidir. Aygır.
170
At Sahibi
ŞABAN GÜL
Carson City
Cuvee (USA)
ESMA SULTANI
Kır Dişi
29.02.2012
Christmas Star
Vanilya (TUR)
(2004)
Marlin
Light Fantastic
170
Mr Prospector
Blushing Promise
Star De Naskra
Carols Christmas
Sword Dance
Syrian Summer
Deploy
La Nureyeva
CUVEE (USA) (Al, 2001): 2 ve 3 yaşları arasında 9 kez start alıp, 4 birincilik, 2 ikincilik, 1 kez de
üçüncülük elde ederken 402.044 $ ikramiye kazanmıştır. Futurity Stakes (G1), Saratoga Special
Stakes (G2) ve Kentucky Breeder’s Cup Stakes (G3) galibi, Kentucky Cup Sprint Stakes (G3)
ve Matt Winn Stakes (L) ikincisidir. Dixiana Breeder’s Futurity (G1) galibi NOBLE PROMISE,
Solonoway Stakes (G3) galibi ACROSS THE RHINE, (L) galibi tayları CUVEE ENCORKED,
REDS ROUND TABLE, FAIRWAY ROAD yurt dışında; Kraliçe II.Elizabeth (G2) galibi ES ES
RUNNER, I.İnönü (G3) galibi BAL ARISI ülkemizdeki başarılı taylarıdır.
1’nci Anne
VANILYA (TUR) 9 yarış kazandı, 22 kez tabela yaptı ve 413.160 TL kazanç elde etti. (KV8/L) galibi, Orhan Doğa Özsoy (G3) ve (KV-8/L) ikincisi, (KV-7) üçüncüsüdür. Harada: 3 tay;
Munzur (TUR) (11, e, Yonaguska) İdmanda.
Esma Sultanı (TUR) (12, d, Cuvee) Söz konusu tay.
2’nci Anne
Light Fantastic (GB) 3 yaşında 2 yarış koştu, 1 kez ikinci oldu. Harada: 16 tay, 10 koşan, 8
kazanan;
DUMAN (TUR) (e, Bull Market) 8 yarış kazandı, 19 kez tabela yaptı ve 404.550 TL
kazanç elde etti. (KV-8/L) ve (KV-6) galibi, Kocatepe (G3), İsimsiz (G3), (KV-7) ve
(KV-6) ikincisi, William Giraud (G3), 9 Eylül (G3), (KV-8/L), (KV-21) ve (KV-6)
üçüncüsüdür.
Civa (TUR) (d, Sabrehill) 3 yarış kazandı, 11 kez tabela yaptı ve 207.440 TL kazanç
elde etti. Özdemir Atman (G3), Çankaya (G3) ve (KV-7) ikincisi, Dişi Tay Deneme
(G1) ve (KV-6) üçüncüsüdür.
Dut Beyaz (TUR) (d, Always A Classic) 4 yarış kazandı, 10 kez tabela yaptı ve 190.250
TL kazanç elde etti. (KV-6) galibi, (KV-21) ikincisi, (KV-8/L) ve (KV-21)
üçüncüsüdür.
TAYCAN (TUR) (e, Strike The Gold) 10 yarış kazandı, 19 kez tabela yaptı ve 361.650 TL
kazanç elde etti. (KV-7) galibi, (KV-6) ve (KV-7) üçüncüsüdür.
KARABACAK (TUR) (d, Distant Relative) 1 yarış kazandı, 9 kez tabela yaptı ve 43.100 TL
kazanç elde etti.
KURŞUN (TUR) (d, Bull Market) 3 yarış koştu, 1 yarış kazandı, 1 kez üçüncü oldu ve
32.100 TL kazanç elde etti.
MISTY DANCER (GB) (i, Vettori) İngiltere’de 7 yarış kazandı, 12 kez plase yaptı ve
107.574 £ kazanç elde etti.
3’üncü Anne
La Nureyeva (USA) 3 kez plase yaptı. Harada: 12 tay, 9 koşan, 5 kazanan;
Reason To Dance (GB) (d, Damister) 2 yarış kazandı, 7 kez plase yaptı ve 25.095 £
kazanç elde etti. Falmouth Stakes (G2) Rockfel Stakes (G3), üçüncüsüdür. Kısrak;
DANCER’S DAUGHTER (d, Act One) Durban July Cup (G1) galibidir.
171
At Sahibi
ABDURRAHİM KIRMANLIOĞLU
Distant Relative
Luxor (TUR)
İSİMSİZ
Al Dişi
29.04.2012
Keep Shining
Veznedar (GB)
(1999)
Zamindar
Ajnas
171
Habitat
Royal Sister
Stage Door Johnny
Carolina Moon
Gone West
Zaizafon
Doyoun
Narjis
LUXOR (TUR) (Doru, 2000): 3 ve 5 yaşları arasında toplam 26 kez start alıp, 10 birincilik, 3
ikincilik, 7 üçüncülük ve 1 kez de dördüncülük elde ederken toplam 947.357 TL ikramiye kazandı.
Ent. Topkapı Trophy (G2), Ent. Adnan Menderes (G2) ve Fevzi Çakmak (G2) galibi, F.Sultan
Mehmet (G1) ve Burhan Karamehmet (G3) ikincisi, Başbakanlık (G1), İsmet İnönü (G2), Fetih
(G3), N.Fazıl Kısakürek (G3) ve Marmara (G3) üçüncüsüdür. Erkek Tay Deneme (G1) galibi
DUTYFREE, (A3) galibi AMED KIZI, KKTC (A2) galibi NON STOP, Kayı (A2) galibi NEIL,
Sahir Kurutluoğku (G3) galibi BENELUX, (KV-7) galibi DELUXE, (KV-6) galibi NONA, (KV-7)
galibi MISTER KERMİT aygırın başarılı temsilcilerinden bazılarıdır.
1’nci Anne
Veznedar (GB) 3 yarış kazandı, 1 kez ikinci oldu ve 70.343 TL kazanç elde etti. Prof.Tevfik
Başer (G3) ikincisidir. Harada: 7 tay, 3 koşan, 2 kazanan;
Gülbin Sultan (TUR) (04, d, Asakir) Koşmadı. Kısrak;
MİHRİMAHAL (TUR) (d, Medya) 5 yarış kazandı, 7 kez plase yaptı ve 632.400 TL
kazanç elde etti. Dişi Tay Deneme (G1) ve Necdet Çoruh (KV-7) galibi, Kısrak
Koşusu (G1), Hasan Adalı (KV-8/L), F.Derya Beşikçi (KV-8/L) ve Seyfi Çınar
(KV-6) ikincisi, Tali Çalbatur (G3) ve Adil Tügel (KV-8/L) üçüncüsüdür.
El Jimador (TUR) (05, e, Asakir) Öldü.
Arifağa (TUR) (06, e, Kavranhan) Koşmadı.
PAMUK PRENSES (TUR) (07, d, Always A Classic) 11 yarış kazandı, 10 kez tabela yaptı ve
179.660 TL kazanç elde etti.
Aloş Aloş (TUR) (09, d, River Special) 6 yarış koştu.
ZAMANDAR (TUR) (10, e, Karabeyhan) 1 yarış kazandı, 3 kez dördüncü oldu ve 37.200
TL kazanç elde etti.
İsimsiz (TUR) (12, d, Luxor) Söz konusu tay.
2’nci Anne
Ajnas (IRE) İngiltere’de 4 yarış koştu. Harada: 5 koşan, 3 kazanan;
Veznedar (GB) (d, Zamindar) Bakınız 1’nci Anne.
NIGHT NINJA (GB) (i, Night Shift) Hong Kong ve Yeni Zelenda’da 3 yarış kazandı, 8 kez
plase yaptı ve 71.942 £ kazanç elde etti.
ELATOS (GB) (e, Lujain) Yünanistan’da 2 yarış kazandı, 2 kez plase yaptı.
3’üncü Anne
NARJIS (USA) 1 yarış kazandı. Harada: 8 kazanan;
MAMLAKAH (IRE) (d, Unfuwain) İngiltere’de 3 yarış kazandı. May Hill Stakes (G3)
galibidir. Kısrak;
Alhaajes (USA) (e, Bahri) Avustralya’da Dee Stakes, Chester (G3) üçüncüsüdür.
SHAMIKH (GB) (e, Unfuwain) İngiltere’de 1 yarış kazandı. Chesham Stakes, Royal
Ascot (L) galibidir. Aygır.
Thakeyyah (IRE) (d, Alhaarth) 1 yarış kazandı, 5 kez plase yaptı. Prix d’Angerville (L)
ikincisidir. Kısrak.
TAHASUN (IRE) (e, Shareef Dancer) Macaristan’da 9 yarış kazandı.
172
At Sahibi
ÖMER HALİM AYDIN
Tale Of The Cat
Lion Heart (USA)
İSİMSİZ
Al Erkek
20.03.2012
Satin Sunrise
Viva Skeeanno (USA)
(1995)
Peteski
Cindazanno
172
Storm Cat
Yarn
Mr Leader
Logic
Affirmed
Vive
Alleged
Venus Bound
LION HEART (USA) (Al, 2001): 2 ve 3 yaşlarında 10 kez start alıp, 5 birincilik,3 ikincilik elde
ederken 1.390.800 $ ikramiye kazandı. Futurity Stakes (G1), Haskell Invitational Handikap
(G1), Hollywood Prevue Stakes (G3) ve Long Branch Breeders’ Cup Stakes (G3) galibi, Kentucky
Derby (G1), Blue Grass Stakes (G1) ve San Rafael Stakes (G2) ikincisidir. Breeders’ Cup Turf
(G1) galibi DANGEROUS MIDGE, Kentucky Jockey Club Stakes (G2) galibi UNCAPTURED,
Arkansas Derby (G1) galibi LINE OF DAVID, Super Derby (G2) galibi BOURBON COURAGE,
Best Pal Stakes (G2) galibi KNOW MORE, Saratoga Special (G2) galibi KANTHAROS, West
Virginia Derby (G2) galibi SOUL WARRIOR, Best Pal Stakes (G2) galibi AZUL LEON Amerika’da
başarılı taylarındandır. Ülkemizde ise MANOUSH, KING OF ANATOLIAN, MY SONG, SENATOR
AMIDALA başarılı iki yaşlı taylarından bazılarıdır.
1’nci Anne
VIVA SKEEANNO (USA) Amerika’da 2 yarış kazandı, 3 kez plase yaptı ve 28.485 $ kazanç elde
etti. Harada: 12 tay, 9 koşan, 8 kazanan;
VIVA’S PRIDE (00, d, Red) Amerika’da 3 yarış kazandı, 5 kez plase yaptı ve 42.340 $ kazanç
elde etti.
ROY’S LAST ROAR (USA) (02, i, Roar) Amerika’da 2 yarış kazandı, 2 kez plase yaptı ve
49.455 $ kazanç elde etti.
DANCIN SKEEANNO (USA) (03, i, Dance Brightly) Amerika’da 8 yarış kazandı, 11 kez plase
yaptı ve 48.201 $ kazanç elde etti.
Viva’s Gentle Girl (USA) (04, d, Gentlemen) Amerika’da 3 yarış koştu.
GRISELDA (TUR) (05, d, Minardi) 1 yarış kazandı, 1 kez dördüncü oldu ve 32.500 TL kazanç
elde etti.
AENEAS (TUR) (06, e, Sea Hero) 24 yarış kazandı, 26 kez tabela yaptı ve 1.277.850 TL
kazanç elde etti. Büyük Taaruz (G2), (KV-8/L), Behzat Ilgaz (KV-7), Karagöz Hacivat
(KV-8/L), Porsuk Çayı (KV-8/L), Gelibolu (KV-8/L) galibi, Uzunyayla (A2), Seymenler
(A2), (KV-8/L) ikincisi, Ertuğrul Gazi (G3) ve Sedat Özcan (KV-8/L) üçüncüsüdür.
KEMİK KIRAN (TUR) (08, e, Sea Hero) 2 yarış kazandı, 12 kez tabela yaptı ve 129.350 TL
kazanç elde etti. (KV-7) ve (KV-6) ikincisidir.
Have A Nice Flight (TUR) (09, e, Sea Hero) 4 yarış kazandı, 6 kez tabela yaptı ve 142.450
TL kazanç elde etti. Efes (KV-8/L) dördüncüsüdür.
Serttaş (TUR) (10, e, Strike The Gold) 3 yarış kazandı, 19 kez tabela yaptı ve 230.800 TL
kazanç elde etti. (KV-6) galibi, (KV-6) üçüncüsü, Ceyhan (A3) dördüncüsüdür.
İsimsiz (TUR) (12, e, Lion Heart) Söz konusu tay.
2’nci Anne
CINDAZANNO (USA) Amerika’da 1 yarış kazandı ve 48.451 $ kazanç elde etti. Harada: 5 tay, 3
koşan, 2 kazanan;
CINDY’S HERO (USA) (d, Sea Hero) Amerika’da 2 yarış kazandı, 6 kez plase yaptı ve
371.975 $ kazanç elde etti. Debutante Stakes (G1) ve Horald C.Ramser Sr. Handikap (L)
galibi, Torrey Pines Stakes (L) ikincisi, Oak Leaf Stakes (G1) üçüncüsüdür.
FOURTY NINERS SON (USA) (e, Distorted Humor) Amerika’da 6 yarış kazandı, 7 kez plase
yaptı ve 673.825 $ kazanç elde etti. Clement L.Turf Championship Stakes (G1), San Luis
Rey Stakes (G2) galibidir. Aygır.
173
At Sahibi
AHSEN KURUM
Soviet Star
Pressing (IRE)
İSİMSİZ
Doru Dişi
20.01.2012
Rafif
Volüptas (IRE)
(1999)
Turtle Island
Cheese Soup
173
Nureyev
Veruschka
Riverman
Reves Celestes
Fairy King
Sisania
Spectacular Bid
Avum
PRESSING (IRE) (Doru, 2003) 2 ve 7 yaşları arasında 43 kez start alıp 13 yarış kazandı, 18
kez plase yaptı ve 2.762.107 $ kazanç elde etti. Premio Roma (G1), Bayerisches Zuchtrennen
(G1), 3 kez Topkapı Koşusu (G2), Premio Ribot (G2), Premio Carlo Vittadini (G2)(iki kez),
Premio Federico Tesio (G3), Premio Ambrosiano (G3) galibi, Preis Bayerisches Zuchtrennen
(G1), Premio Presidente Della Republica (G1)(iki kez), Sandown Mile (G2), Premio Emanuele
Filiberto (L), Premio Del Dado (L), Premio Guiseppe de Montel (L) ikincisi, Premio Presidente
Della Republica (G1), Premio Ribot (G2), Gran Premio d’Italia (L) üçüncüsüdür. İlk jenerasyon
tayları 2014 yılında pistlerde olacaktır.
1’nci Anne
Volüptas (IRE) 7 kez tabela yaptı ve 21.480 TL kazanç elde etti. Harada: 8 tay, 5 koşan, 4
kazanan;
NEVER WALK ALONE (TUR) (05, e, Fantastic Fellow) 6 yarış kazandı, 9 kez tabela
yaptı ve437.080 TL kazanç elde etti. William Giraud (G3), Dinçer Cebeci (KV-8/L)
ve (KV-6) galibi, Anafartalar (G1), Pansiyon Hara (G2), Efes (KV-8/L) ve İsimsiz
(KV-8/L) ikincisi, Avram Barokas (KV-8/L), Hızır Reis (KV-7) üçüncüsü, Byerley
Turk (G1), Prens Halim Sait (G3) ve Preveze (KV-9/L) dördüncüsüdür.
KUZEYİNOĞLU (TUR) (06, e, Medya) 7 yarış kazandı, 19 kez tabela yaptı ve 302.950 TL
kazanç elde etti. Özkan Yıldız (KV-6) ikincisi, Erdek (KV-6) üçüncüsüdür.
DESERT WIND (TUR) (07, e, River Special) 11 yarış kazandı, 36 kez tabela yaptı ve
470.800 TL kazanç elde etti. Elazığ Tic. Ve San.Odası (KV-7) ikincisidir.
EVIDENCE (TUR) (08, d, Manila) 1 yarış kazandı ve 18.500 TL kazanç elde etti.
Tülin Sultan (TUR) (09, d, Fantastic Fellow) 8 yarış koştu.
Born To Fly (TUR) (11, e, Dehere) İdmanda.
İsimsiz (TUR) (12, d, Pressing) Söz konusu tay.
2’nci Anne
Cheese Soup (USA) Koşmadı. Harada: 13 tay, 9 koşan, 5 kazanan;
A LA CARTE (IRE) (d, Caerleon) 2 yarış kazandı, 6 kez plase yaptı ve 34.204 £ kazanç
elde etti. Bonusprint October Stakes (L) galibi, Atalanta Mile Stakes (L) üçüncüsüdür.
Great Joy (IRE) (d, Grand Lodge) Almanya’da 1 yarış kazandı, 4 kez de plase yaptı.
Dusseldorfer BMW Preis (L) ikincisidir. Kısrak;
XTENSION (IRE) (e, Xaar) 4 yarış kazandı, 11 kez plase yaptı ve 2.527.250 £
kazanç elde etti. Champion Mile (G1) (iki kez) ve Vintage Stakes (G2) galibi,
Coventry Stakes (G2), Hong Kong Classic Mile (G1), Hong Kong Derby (G1), Sha
Tin Trophy (G2), Stewards’ Cup (G1) ve Hong Kong Gold Cup (G1) ikincisidir.
BALLY SOUZA (IRE) (d, Alzao) 2 yarış kazandı, 7 kez de plase yaptı. Kısrak;
WATHAB (IRE) (e, Cadeaux Genereux) 2 yarış kazandı, 6 kez plase yaptı ve
102.695 £ kazanç elde etti. Round Tower Stakes (L) galibi, Dunnes Stores National
Stakes (G1) ve Tyros Stakes (L) ikincisidir.
Luppiano (USA) Amerika’da 3 kez plase yaptı ve 12.240 $ kazanç elde etti. Kısrak;
Silver Blazer (USA) (e, Mt Livermore) Amerika’da 6 yarış kazandı, 14 kez plase yaptı
ve 57.988 $ kazanç elde etti. Saguara Stakes (L) üçüncüsüdür.
174
At Sahibi
TAMER KOLDAŞ
Sadlers Wells
Powerscourt (GB)
İSİMSİZ
Doru Erkek
09.04.2012
Rainbow Lake
West Side Auction (GB)
(2002)
Benny The Dip
Select Sale
174
Northern Dancer
Fairy Bridge
Rainbow Quest
Rockfest
Silver Hawk
Rascal Rascal
Auction Ring
Star Court
POWERSCOURT (GB) (Doru, 2000): 2 ve 5 yaşlarında 21 kez start alıp, 5 birincilik, 6 ikincilik,
3 üçüncülük elde ederken 1.068.674 £ ikramiye kazandı. Arlington Million (G1), Tattersalls Gold
Cup (G1) ve Great Voltigeur Stakes (G2) galibi, Racingpost Trophy (G1), Prine Of Wales’ Stakes
(G1), Grosser Dallmayr (G1) ve Scottish Derby (G1) ikincisi, Breeders’ Cup Turf (G1), Irish
Champion Stakes (G1) ve Irish St Leger (G1) üçüncüsüdür. Şili Derby (G1) galibi EL FARRERO
, Moyglere Stud Stakes (G1) galibi TERMAGANT, Classico Polla de Potrillos (G1) galibi MR.
DANY yurt dışında başarılı taylarından bazıları; Ülkemizde 2013 yılında 2 yaşlı olarak Ulubat (A3)
galibi İPEK SU, TYAYSD İst.Yearling Satışı (A3) ikincisi CRYSTAL CLEAR, SİAY ve SAH DER (G2)
üçüncüsü ASCELLA başarılı taylarından bazılarıdır.
1’nci Anne
West Side Auction (GB) Koşmadı. Harada: 5 tay, 2 koşan, 1 kazanan;
Desiree (TUR) (07, d, Night Shift) 4 yarış koştu.
COMICUS (TUR) (10, d, Mountain Cat) 1 yarış kazandı, 4 kez plase yaptı ve 32.350 TL
kazanç elde etti.
Triple West (TUR) (11, d, West By West) İdmanda.
İsimsiz (TUR) (12, e, Powerscourt) Söz konusu tay.
2’nci Anne
Select Sale (GB) Koşmadı. Harada: 15 tay, 11 koşan, 8 kazanan;
PRIVATE TENDER (GB) (e, Shirley Heights) İngiltere’de 3 yarış kazandı ve 68.108 £
kazanç elde etti. King Edward VII Stakes (G2) galibidir. Aygır.
Glowing Reference (GB) (d, Reference Point) Koşmadı. Kısrak;
WHITE HOT (GB) (e, Weldnaas) İngiltere ve Amerika’da 11 yarış kazandı, 11 kez
plase yaptı ve 235.301 $ kazanç elde etti. Turf Paradise Derby (L) galibidir.
NOTANOTHER (GB) (d, Inchinor) İngiltere’de 1 yarış kazandı, 8 kez plase yaptı ve
12.492 £ kazanç elde etti.
RACHDANE (GB) (d, Polish Precedent) Fransa’da 1 yarış kazandı, 2 kez ikinci oldu ve
18.446 € kazanç elde etti.
WHITBY ABBEY (GB) (d, Inchinor) İtalya’da 1 yarış kazandı, 3 kez tabela yaptı ve
11.129 £ kazanç elde etti. Kısrak;
BISTRA VODA (TUR) (08, e, High Chaparral) 1 yarış kazandı, 2 kez tabela yaptı ve
28.800 TL kazanç elde etti.
3’üncü Anne
STAR COURT (GB) İngiltere’de 1 yarış kazandı.
ETOILE DES INDES (FR) (e, Kashmir II) Fransa ve Danimarka’da 8 yarış kazandı. MK
Line Pokallob (G1) galibi, BP Pokallob (G1) ve Noble Dancer Vandrepremie (L)
ikincisi, Danish Eclipse Stakes (G2), Noble Dancer Vandrepremie (L) ve Norsk Derby
(L) üçüncüsüdür.
QUEEN MIDAS (GB) (d, Glint of Gold) İngiltere’de 2 yarış kazandı ve 50.024 £ kazanç
elde etti. Ribblesdale Stakes (G2) galibidir.
175
At Sahibi
VEFA HARASI
Night Shift
Bosporus (IRE)
İSİMSİZ
Doru Dişi
11.02.2012
Rain Again
Without You (GB)
(2004)
Selkirk
Seltitude
175
Northern Dancer
Ciboulette
Relko
Collateral
Sharpen Up
Annie Edge
Fairy King
Dunoof
BOSPORUS (IRE) (Al, 1995): 2 ve 7 yaşları arasında 60 kez start almış, 19 birincilik, 16 ikincilik
ve 10 üçüncülük elde ederken 923.428 TL ikramiye kazanmıştır. Adnan Menderes (G2), Int.
İstanbul (G2), Lara (G2), TRT (G2), 9 Eylül (G3), Fevzi Lütfi Karaosmanoğlu (G3) ve Hızır Reis
(G3) kazandığı önemli yarışlardan bazılarıdır. İlk jenerasyon tayları 2006 yılında koşmaya başlayan
aygır, Anafartalar (G1) galibi BELMONT, 19 Mayıs (G2) galibi RAMPOLDİ, 9 Eylül (A3) galibi
BOĞAZİÇİ, Tarık Dinçel (KV-22) galibi PONTIAC, Sadık Giz (KV-8/L) galibi WANHELSING,
M.Niyazi Polatyar (KV-8/L) galibi PERFECTO, (KV-8/L) galibi CAPUCINO, Piri Reis (KV8/L) galibi PUNTACANA, (KV-7) galibi ADİLE TEYZE, Anadolu Ajansı (KV-7) galibi PAŞA
DAYI, (KV-6) galibi BEST TANGO’nun yanı sıra NEW PARTNER, GALACTICA, PUNTACANA,
ZİNCİRBOZAN ve DISTANT RISING gibi başarılı yavruları ile dikkat çekmektedir.
1’nci Anne
Without You (GB) Koşmadı. Harada: 4 tay, 1 koşan, 1 kazanan
RAPIDE FILLE (FR) (09, d, Aussie Rules) 4 yarış kazandı, 10 kez tabela yaptı ve 142.520
TL kazanç elde etti. (KV-6) üçüncüsüdür. Kısrak.
İsimsiz (TUR) (10, d, Lando) Öldü.
İsimsiz (TUR) (12, d, Bosporus) Söz konusu tay.
2’nci Anne
SELTITUDE (IRE) 3 yarış kazandı, 5 kez plase yaptı ve 82.323 € kazanç elde etti. Prix Seine
et Oise (G3) galibi, Prix du Gros Chene (G2) üçüncüsüdür. Harada: 9 tay, 6 koşan, 6 kazanan;
LOVER MAN (FR) (e, Lawman) Fransa’da 3 yarış kazandı ve 51.000 € kazanç elde etti.
Prix Hampton (L) galibidir.
TOSS THE DICE (IRE) (e, Medicean) Fransa’da 3 yarış kazandı, 2 kez plase yaptı ve
78.540 € kazanç elde etti.
WHY WORRY (FR) (d, Cadeaux Genereux) 1 yarış kazandı, 1 kez plase yaptı ve 12.563
£ kazanç elde etti. Kısrak;
Pleine Forme (USA) (d, Grand Slam) Amerika, Fransa, Almanya ve İngiltere’de 2
yarış kazandı, 5 kez plase yaptı. Baden Baden Cup (L) ve Kolner Stutenpreis (L)
ikincisidir.
HUMAN TOUCH (GB) (d, Oasis Dream) 1 yarış kazandı, 10 kez plase yaptı.
SOONER OR LATER (IRE) (d, Dr.Fong) Almanya’da 1 yarış kazandı.
MOANIN (FR) (d, Medicean) Fransa’da 1 yarış kazandı, 2 kez plase yaptı ve 22.900 €
kazanç elde etti.
3’üncü Anne
Dunoof (GB) Koşmadı. Harada: 11 tay, 11 koşan, 7 kazanan
DUNDEL (IRE) (d, Machiavellian) 1 yarış kazandı, 2 kez plase yaptı ve 6.159 £ kazanç
elde etti. Kısrak;
CHARLOTTE O FRAISE (IRE) (d, Beat Hallow) 2 yarış kazandı, 1 kez plase yaptı ve
64.500 € kazanç elde etti. Prix du Calvados (G3) galibidir.
176
At Sahibi
TAMER KOLDAŞ
Cherokee Run
Yonaguska (USA)
İSİMSİZ
Doru Dişi
05.04.2012
Martial Spook
Youdrivesmecrazy
(USA) (2005)
Silver Deputy
Show Me The Stage
176
Runaway Groom
Cherokee Dame
Silver Ghost
Homewrecker
Deputy Minister
Silver Valley
Slew The Surgeon
Showtime Lady
YONAGUSKA (USA) (Doru, 1998): 2 ve 4 yaşları arasında 18 kez start almış, 6 birincilik,
ve 1 ikincilik, 5 kez de üçüncülük elde ederken 536.355 $ ikramiye kazandı. Hopeful Stakes
(G1), Hutcheson Stakes (G2), Fall Highweight Handikap (G2), Sport Page Handikap (G3)
ve Flash Stakes (L) galibi, Sanford Stakes (G2) ikincisi, Champagne Stakes (G1), Forest Hills
Handikap (G2), Hollywood Prevue Stakes (G3), Swale Stakes (G3) ve Lafayette Stakes (G3)
üçüncüsüdür. Kore’de (G1) galibi TOUGH WIN, Illinois Derby (G2) galibi MUSKET MAN,
Carry Back Stakes (G2) galibi COFFEE BOY, General George Handikap (G2) galibi YAWANNA
TWIST, Fall Highweight Handikap (G3) galibi CHEROKEE COUNTRY, Excelsior Stakes (G3)
galibi MARILYN’S GUY yurt dışında başarılı yavrularından bazılarıdır. Ülkemizde ilk jenerasyon
tayları içinde LASER GIRL, MY KONOS, MC GILL, BABYGUSKA, DİLEĞİN KIZI, PERVİNİM yarış
kazanan isimlerdir.
1’nci Anne
YOUDRIVESMECRAZY (USA) Amerika’da 1 yarış kazandı, 4 kez plase yaptı ve 24.282 $ kazanç
elde etti. Harada: 3 tay, 1 koşan;
Ege Kartal (TUR) (11, e, Student Council) 3 yarış koştu.
İsimsiz (TUR) (12, d, Yonaguska) Söz konusu tay.
2’nci Anne
SHOW ME THE STAGE (CAN) Amerika’da 14 yarış kazandı, 7 kez plase yaptı ve 679.053
$ kazanç elde etti. Las Flores Handikap (G3), Azalea Breeders’ Cup Stakes (G3), Count
Fleet Sprint Handikap (G3), Monrovia Handikap (G3), vs. galibidir. Harada: 8 tay, 6 koşan; 6
kazanan;
Show Elle Thestage (USA) (d, Silver Train) Amerika’da 4 yarış kazandı, 7 kez plase
yaptı ve 78.957 $ kazanç elde etti. Acadiana Stakes (L) üçüncüsüdür.
GIANT ACT (USA) (e, Giant’s Causeway) Amerika’da 4 yarış kazandı, 8 kez plase yaptı ve
136.118 $ kazanç elde etti.
FOOTCANDLES (USA) (i, Speightstown) Amerika’da 6 yarış kazandı, 3 kez plase yaptı ve
144.542 $ kazanç elde etti.
SHE CAME HOME (USA) (d, Came Home) Amerika’da 3 yarış kazandı, 2 kez plase yaptı
ve 34.690 $ kazanç elde etti. Kısrak
MS TOUGH STUFF (USA) (d, Good And Tough) Amerika’da 2 yarış kazandı, 5 kez ikinci
oldu ve 39.248 $ kazanç elde etti.
3’üncü Anne
SHOWTIME LADY (USA) (d, Defense Verdict) Amerika’da 9 yarış kazandı, 15 kez plase yaptı
ve 173.712 $ kazanç elde etti. Washington Stallion Stakes (L) galibi, Ms.Stakes (L) ikincisi,
Ingenue Handikap (L) üçüncüsüdür. Harada: 3 tay, 3 koşan; 3 kazanan;
COURTOOM ANTICS (CAN) (d, Eighty Below Zero) Amerika’da 2 yarış kazandı. 1 kez
ikinci oldu ve 57.600 $ kazanç elde etti. Kısrak;
Kalookan Lessie (CAN) (d, Deputy Commander) Amerika’da 3 yarış kazandı, 6 kez
plase yaptı ve 124.840 $ kazanç elde etti. Pio Pico Stakes (L) ikincisidir.
177
At Sahibi
EMİR ALKAŞ
Polish Navy
Sea Hero (USA)
İSİMSİZ
Al Dişi
10.03.2012
Glowing Tribute
Zaylah (USA)
(2000)
Pulpit
Alghuzaylah
177
Danzig
Navsup
Graustark
Admiring
A.P Indy
Preach
Habitat
Asian Princess
SEA HERO (USA) (Doru, 1990): 2 ve 4 yaşları arasında 24 kez start alıp, 6 birincilik, 3
ikincilik, 4 kez de üçüncülük elde ederken 2.929.869 $ ikramiye kazandı. Champagne Stakes
(G1), Kentucky Derby (G1), Travers Stakes (G1) galibi, Bowling Green Handicap (G2) ikincisi,
Molson Export Million Stakes (G2) ve Brooklyn Handicap (G2) üçüncüsüdür. Çaldıran (G1) galibi
CONFIDENCE, Sakarya (G2) galibi DOCTOR’S SOUL, Büyük Taarruz (G2) galibi AENEAS, II.
İnönü (G2) galibi EZBİDERLİ, Büyük Taarruz (G2) galibi AKDENİZ ATEŞİ, F.Karaosmanoğlu
(G3) galibi BIG TROUBLE, Başkent (G3) galibi YOSAN, 9 Eylül (G3) galibi WIND HUNTER,
Osman Kapani (KV-8/S) galibi DEMİRGÜREŞ ve Nene Hatun (G1) ikincisi Water Dancer gibi
pek çok başarılı safkanın babasıdır.
1’nci Anne
Zaylah (USA) Koşmadı. Harada: 8 tay, 5 koşan, 3 kazanan;
ZAYLAWAY (USA) (04, d, Brahms) Amerika’da 3 yarış kazandı, 8 kez plase yaptı ve
104.071 $ kazanç elde etti. Timber Music Stakes (L) galibi, Lessie Handikap (L),
Federal Way Handikap ve Irish Day Handikap (L) ikincisi, Northland Oaks (L),
Chandler Stakes (L) ve Princess Margaret Stakes (L) üçüncüsüdür. Kısrak;
ARATHORN (USA) (09, i, Aragorn) Amerika’da 6 yarış kazandı, 11 kez plase yaptı ve
86.357 $ kazanç elde etti.
Mi Hijo (USA) (i, Harlan’s Holiday) Amerika’da 2 kez plase yaptı ve 21.640 $ kazanç
elde etti.
Z Z WAY (USA) (11, i, Aragorn) Amerika’da 3 kez koştu, 1 yarış kazandı ve 17.940 $
kazanç elde etti.
İsimsiz (TUR) (05, d, Royal Anthem) Koşmadı.
MOOSE LAKE (USA) (06, i, Brahms) Amerika’da 7 yarış kazandı, 17 kez plase yaptı ve
46.177 $ kazanç elde etti.
Higher Authority (USA) (07, d, Peace Rules) Amerika’da 1 yarış koştu.
İsimsiz (USA) (08, e, Pomeroy) Koşmadı.
KING DAVID (TUR) (09, e, Pomeroy) 2 yarış kazandı, 4 kez plase yaptı ve 96.100 TL
kazanç elde etti. Cevdet Sümer (KV-6) ikincisidir.
Yair (TUR) (10, e, Royal Abjar) 1 yarış koştu.
İsimsiz (TUR) (12, d, Sea Hero) Söz konusu tay.
2’nci Anne
ALGHUZAYLAH (GB) İngiltere’de 1 yarış kazandı. Harada: 12 tay, 10 koşan, 7 kazanan;
ZAAHI (USA) (e, Slew O’Gold) 2 yarış kazandı, 6 kez plase yaptı ve 274.579 $ kazanç
elde etti. Diomed Stakes (G3) galibi, Grosser Preis Bayerisches Zuchtrennen (G1)
ikincisi, Prix Guillaume d’Ornano (G2) ve Kensington Handikap (L) üçüncüsüdür.
KADIM (USA) (e, Diesis) 3 yarış kazandı, 4 kez plase yaptı. Scherping Rennen (L)
galibidir.
Taghareed (USA) (d Shadeed) 1 yarış kazandı, 5 kez plase yaptı.Sweet Solera Stakes
(L) ikincisidir. Kısrak;
Rahn (GB) (i, Elmaamul) 1 yarış kazandı, 3 kez plase yaptı. Ballysax Stakes (L)
üçüncüsüdür.
178
At Sahibi
VELO MEDYA HARASI
Carson City
Cuvee (USA)
İSİMSİZ
Doru Erkek
31.05.2012
Christmas Star
Miss Naz (TUR)
(2001)
Orpen
Random Chance
178
Mr Prospector
Blushing Promise
Star De Naskra
Carols Christmas
Lure
Bonita Francita
Glenstal
Aces Full
CUVEE (USA) (Al, 2001): 2 ve 3 yaşları arasında 9 kez start alıp, 4 birincilik, 2 ikincilik, 1 kez de
üçüncülük elde ederken 402.044 $ ikramiye kazanmıştır. Futurity Stakes (G1), Saratoga Special
Stakes (G2) ve Kentucky Breeder’s Cup Stakes (G3) galibi, Kentucky Cup Sprint Stakes (G3)
ve Matt Winn Stakes (L) ikincisidir. Dixiana Breeder’s Futurity (G1) galibi NOBLE PROMISE,
Solonoway Stakes (G3) galibi ACROSS THE RHINE, (L) galibi tayları CUVEE ENCORKED,
REDS ROUND TABLE, FAIRWAY ROAD yurt dışında; Kraliçe II.Elizabeth (G2) galibi ES ES
RUNNER, I.İnönü (G3) galibi BAL ARISI ülkemizdeki başarılı taylarıdır.
1’nci Anne
Miss Naz (TUR) 5 yarış koştu. Harada: 6 tay, 3 koşan, 3 kazanan;
Miracle Touch (TUR) (07, d, Medya) Koşmadı.
BEST WOLF (TUR) (08, e, Medya) 1 yarış kazandı, 4 kez tabela yaptı ve 41.400 TL
kazanç elde etti.
Flower Queen (TUR) (09, d, Horon) Öldü.
VELOKIZI (TUR) (10, d, Velociraptor) 4 yarış kazandı, 10 kez tabela yaptı ve 104.650 TL
kazanç elde etti. (KV-6) üçüncüsüdür.
KARA GÖZLÜM (TUR) (11, d, Win River Win) 2 yarış kazandı, 3 kez plase yaptı ve
44.300 TL kazanç elde etti.
İsimsiz (TUR) (12, e, Cuvee) Söz konusu tay.
2’nci Anne
Random Chance (GB) Koşmadı. Harada: 3 tay, 3 koşan;
Zanzibar (TUR) (e, West By West) 1 kez dördüncü oldu ve 1.300 TL kazanç elde etti.
3’üncü Anne
ACES FULL (USA) 1 yarış kazandı, 6 kez plase yaptı ve 19.800 $ kazanç elde etti. Fashion
Stakes (G3) galibi, Adirondack Stakes (G2) ikincisi, Sorority Stakes (G1) üçüncüsüdür. Harada:
7 kazanan;
PETITE ILE (d, Ile De Bourbon) 6 yarış kazandı, 7 kez plase yaptı ve 1.281.665 $
kazanç elde etti. İrlanda St Leger (G1) ve Golden Gate Handicap (G2) galibi, Yorkshire
Oaks (G1) üçüncüsüdür.
Antilles (IRE) (d, Danehill) Fransa’da 4 yarış kazandı, 18 kez plase yaptı ve 97.354 €
kazanç elde etti. Prix de la Pepiniere (L) ikincisidir. Kısrak;
AGNES CHAMP (FR) (Agnes Kamikaze) Fransa’da 6 yarış kazandı, 21 kez plase yaptı
ve 231.450 € kazanç elde etti.
4’üncü Anne
BOLD EXPERIENCE (USA) 5 yarış kazandı, 4 kez plase yaptı ve 91.477 $ kazanç elde
etti. Rancocas Stakes (G3) galibidir. Harada: 6 kazanan;
UPPER CASE (USA) (e, Round Table) 6 yarış kazandı, 5 kez plase yaptı ve 241.310 $
kazanç elde etti. Florida Derby (G1) ve Wood Memorial Stakes (G2) galibidir. Aygır.
179
At Sahibi
VELO MEDYA HARASI
Distant Relative
Luxor (TUR)
İSİMSİZ
Doru Erkek
22.03.2012
Keep Shining
Punto (IRE)
(1999)
Lake Coniston
Home Comforts
179
Habitat
Royal Sister
Stage Door Johnny
Carolina Moon
Bleubird
Persian Polly
Most Welcome
Be Easy
LUXOR (TUR) (Doru, 2000): 3 ve 5 yaşları arasında toplam 26 kez start alıp, 10 birincilik, 3
ikincilik, 7 üçüncülük ve 1 kez de dördüncülük elde ederken toplam 947.357 TL ikramiye kazandı.
Ent. Topkapı Trophy (G2), Ent. Adnan Menderes (G2) ve Fevzi Çakmak (G2) galibi, F.Sultan
Mehmet (G1) ve Burhan Karamehmet (G3) ikincisi, Başbakanlık (G1), İsmet İnönü (G2), Fetih
(G3), N.Fazıl Kısakürek (G3) ve Marmara (G3) üçüncüsüdür. Erkek Tay Deneme (G1) galibi
DUTYFREE, (A3) galibi AMED KIZI, KKTC (A2) galibi NON STOP, Kayı (A2) galibi NEIL,
Sahir Kurutluoğku (G3) galibi BENELUX, (KV-7) galibi DELUXE, (KV-6) galibi NONA, (KV-7)
galibi MISTER KERMİT aygırın başarılı temsilcilerinden bazılarıdır.
1’nci Anne
Punto (IRE) Istanbul’da 4 yarış koştu, 1 kez dördüncü oldu. Harada: 7 tay, 6 koşan, 4 kazanan;
Miss Crown (TUR) (05, d, Medya) 3 yarış koştu.
Tempura (TUR) (06, d, Medya) 5 kez tabela yaptı ve 22.650 TL kazanç elde etti. Kısrak.
Haydut (TUR) (08, e, Horon) 1 yarış kazandı, 7 kez tabela yaptı ve 63.200 TL kazanç
elde etti. (KV-8/L) üçüncüsüdür.
TWINLUCK (TUR) (09, d, Velociraptor) 2 yarış kazandı, 4 kez tabela yaptı ve 55.550 TL
kazanç elde etti.
SİBA (TUR) (10, d, Dinyeper) 1 yarış kazandı, 9 kez tabela yaptı ve 46.650 TL kazanç
elde etti.
MISTIKHAN (TUR) (11, e, Ortega) 1 yarış kazandı, 2 kez plase yaptı ve 31.700 TL
kazanç elde etti.
İsimsiz (TUR) (12, e, Luxor) Söz konusu tay.
2’nci Anne
Home Comforts (GB) İrlanda’da 2 yarış koştu. Harada: 9 tay, 8 koşan, 6 kazanan;
SARAH GIRL (IRE) (d, Victory Note) İtalya’da 4 yarış kazandı, 8 kez plase yaptı ve
34.289 € kazanç elde etti. Kısrak;
STYLE GIRL (d, Desert Style) İtalya’da 2 yarış kazandı, 1 kez plase yaptı ve 6.477
€ kazanç elde etti.
THE GIANT (IRE) (e, Orpen (USA) İtalya’da 1 yarış kazandı, 13 kez plase yaptı ve
30.588 € kazanç elde etti.
3’üncü Anne
BE EASY (GB) İngiltere’de 2 yarış kazandı. Molecomb Stakes (G3) galibi, Cheveley Park
Stakes (G1) ikincisidir. Harada: 11 tay, 11 koşan, 8 kazanan;
DREAMS END (GB) (e, Rainbow Quest) İngiltere’de düz ve engelli yarışlarda 12 yarış
kazandı ve 168.739 £ kazanç elde etti. K J Pike & Sons Kingwell Hurdle (G2), Elite
Hurdle (G2) ve Crowther Homes Swinton H. Hurdle (G3) galibidir. Aygır.
Glowing With Pride (d, Ile de Bourbon) İngiltere ve Fransa’da 2 yarış at kazandı. Park
Hill Stakes (G2) ikincisi, Prix de Malleret (G2) üçüncüsüdür. Kısrak;
PRIZE GIVING (GB) (i, Most Welcome) İngiltere ve Amerika’da 8 yarış kazandı, 28
kez plase yaptı ve 631.240 $ kazanç elde etti. San Marcos H. (G2) galibidir.
180
At Sahibi
VELO MEDYA HARASI
Silver Hawk
Red Bishop (USA)
İSİMSİZ
Doru Erkek
28.04.2012
La Rouquine
Honesty (IRE)
(1995)
Tenby
Tumble Ria
180
Roberto
Gris Vitesse
Silly Season
Wether Fell
Caerleon
Shining Water
Tumble Wind
Aquaria
RED BISHOP (USA) (Doru, 1988): 2 ve 7 yaşları arasında 28 kez start alıp 10 birincilik, 9
ikincilik ve 5 üçüncülük elde ederken 1.278.586 TL ikramiye kazanmıştır. San Juan Capistrano
İnvitation Handicap (G1), Queen Elizabeth II. Cup (G2), Brigadier Gerard Stakes (G3) galibidir.
Gazi Koşusu (G1) galipleri PAN RIVER ve HIZELBEYİ, TJK (G1) galibi NASH BISHOP,
Kısrak (G1) galibi İHSAN SULTAN, Cumhurbaşkanlığı (G1) galibi MİTİCO, Fevzi Çakmak (G2)
galibi ANATOLIAN FIRE, Sait Akson (G3) galibi YATKO, (G2) galibi KING BISHOP başarılı
yavrularından bazılarıdır.
1’nci Anne
Honesty (IRE) Koşmadı. Harada: 12 tay, 9 koşan, 5 kazanan;
UÇAN RÜYA (IRE) (99, d, College Chapel) 2 kez start aldı, 1 yarış kazandı ve 7.312 TL
kazanç elde etti.
ABDÜLBEY (IRE) (00, e, Eagle Eyed) 15 yarış kazandı, 41 kez tabela yaptı ve 514.178
TL kazanç elde etti. II.İnönü (G3), (KV-8/L), (KV-24/L), (KV-6) ve (KV-7) galibi,
(KV-6) ve (KV-7) ikincisi, (KV-9/L), (KV-8/L), (KV-22), Kenan Atan (KV-8/L)
üçüncüsü, Tendürek (G3) dördüncüsüdür.
Rotatif (TUR) (01, e, Danehill Dancer) 2 kez ikinci oldu ve 15.000 TL kazanç elde etti.
Dynamic Storm (TUR) (02, e, Fantastic Fellow) 3 yarış kazandı, 5 kez tabela yaptı ve
85.610 TL kazanç elde etti. Süphan (G3) ve (KV-8/L) üçüncüsüdür.
Ivyrose (TUR) (03, d, Fantastic Fellow) 2 kez dördüncü oldu ve 2.280 TL kazanç elde etti.
Velostorm (TUR) (04, e, Velociraptor) 2 kez tabela yaptı ve 4.450 TL kazanç elde etti.
PRENSES MONICA (TUR) (07, d, Horon) 3 yarış kazandı, 8 kez tabela yaptı ve 96.800
TL kazanç elde etti.
Naakata (TUR) (08, e, Sri Pekan) Öldü.
ORDUNARIUS PROF (TUR) (09, e, Royal Abjar) 2 yarış kazandı, 6 kez tabela yaptı ve
76.900 TL kazanç elde etti.
Tekitekurin (TUR) (11, d, Victory Gallop) 1 kez üçüncü oldu ve 4.800 TL kazanç elde etti.
İsimsiz (TUR) (12, e, Red Bishop) Söz konusu tay.
2’nci Anne
Tumble Ria (GB) Belçika’da 2 yarış kazandı. Les Guinees (G2), Prix Espoir (G2) ve Prix
Pierre Beauduin (G2) ikincisidir. Harada: 2 kazanan;
STANE STREET (IRE) (d, Gorytus) Düz ve engelli koşularda 5 yarış kazanıp, 8 kez plase
yaptı.
3’üncü Anne
Aquaria (GB) 1 yarış koştu. Harada: 6 kazanan
COOLINEY PRINCE (IRE) (e,Tumble Wind) İngiltere ve Amerika’da 7 yarış kazandı,
2 kez plase yaptı ve 61.517 $ kazanç elde etti. McCairns Trial Stakes (G3) ve Windsor
Castle Stakes (L) galibidir.
KRIBENSIS (GB) (i, Henbit) İngiltere’de engelli yarışlarda 14 yarış kazandı ve 148.577
£ kazanç elde etti. Waterford Crystal Champion Hurdle, Cheltenham (L), vs. galibidir.
181
At Sahibi
ÖZLEM GENÇER O.
Sadlers Wells
Powerscourt (GB)
İSİMSİZ
Doru Dişi
19.03.2012
Rainbow Lake
Erbike (TUR)
2007
Manila
Limanda
181
Northern Dancer
Fairy Bridge
Rainbow Quest
Rockfest
Lyphard
Dona Ysidra
Astronef
Unaria
POWERSCOURT (GB) (Doru, 2000): 2 ve 5 yaşlarında 21 kez start alıp, 5 birincilik, 6 ikincilik,
3 üçüncülük elde ederken 1.068.674 £ ikramiye kazandı. Arlington Million (G1), Tattersalls Gold
Cup (G1) ve Great Voltigeur Stakes (G2) galibi, Racingpost Trophy (G1), Prine Of Wales’ Stakes
(G1), Grosser Dallmayr (G1) ve Scottish Derby (G1) ikincisi, Breeders’ Cup Turf (G1), Irish
Champion Stakes (G1) ve Irish St Leger (G1) üçüncüsüdür. Şili Derby (G1) galibi EL FARRERO
, Moyglere Stud Stakes (G1) galibi TERMAGANT, Classico Polla de Potrillos (G1) galibi MR.
DANY yurt dışında başarılı taylarından bazıları; Ülkemizde 2013 yılında 2 yaşlı olarak Ulubat (A3)
galibi İPEK SU, TYAYSD İst.Yearling Satışı (A3) ikincisi CRYSTAL CLEAR, SİAY ve SAH DER
(G2) üçüncüsü ASCELLA başarılı taylarından bazılarıdır.
1’nci Anne
ERBIKE (TUR) 2 ve 3 yaşlı 11 koşuda start aldı. 1 yarış kazandı, 4 tabela yaptı ve 45.550 TL
kazanç elde etti. Harada: 2 tay;
İsimsiz (12, d, Powerscourt (GB)) Söz konusu tay.
2’nci Anne
LIMANDA (IRE) 5 yarış kazandı, 9 plase yaptı ve 105.103 $ kazanç elde etti. Queen
Breeders’ Cup Stakes (L) galibidir. Harada; 13 tay, 10 koşan, 8 kazanan.
ALTIN BIKE (USA) (97, d, Manila (USA)) Champion Miler, 7 yarış kazandı, 13 plase
yaptı ve 563.862 TL kazanç elde etti. Fatih Sultan Mehmet (G1) (iki kez), Nene Hatun
(G2), Zübeyde Hanım (G2), At Yarışı Yazarları Derneği Koşusu KV6 galibi, Uluslararası
Anadolu (G2), Fikret Yüzatlı (G3), İsimsiz (G3), Ferit Tanaçan (L), Kenan Atan (L)
ikincisi, Başbakanlık (G1), Adnan Menderes (G2), Uluslar arası İstanbul (G2) ve
Marmara (G3) üçüncüsüdür. Harada: 8 tay, 3 koşan, 3 kazanan;
Royal Bike (09, d, Victory Gallop (CAN)) 4 yarış kazandı, 9 tabela yaptı ve
159.650 TL kazanç elde etti. Fuar (Kv7) galibi, Çeşme (L) üçüncüsüdür.
SOLITAIRE (07, d, Royal Abjar (USA)) 9 yarış kazandı, 9 plase ve 289.700 TL.
STAR BIKE (06, d, Distant Relative (IRE)) 4 yarış kazandı, 6 tabela ve 128.150 TL.
PARDON (FR) (99, e, Red Ransom (USA)) 7 yarış kazandı, 13 plase yaptı ve 286.320
TL kazanç elde etti. Burhan Karamehmet (G3), Sadun E. G. Atığ (G3) galibi, II.İnönü
(G3), Ahmet Atman (L), Eastern Star (Kv7) ikinci, İsmet İnönü (G2), İsimsiz (G3),
Ereğli (L), Hızır Reis (L) üçüncüsüdür. Aygır.
Delalim (05, e, Sri Pekan (USA)) 1 yarış kazandı, 11 plase yaptı ve 95.950 TL kazanç
elde etti. Ergin Talay (L) ikincisi, Cihangir (KV7) üçüncüsüdür.
İLBEYİ (02, e, Manila (USA)) 9 yarış kazandı, 23 plase yaptı ve 287.920 TL kazanç elde
etti. Dragon (KV6) ikincisi, Celalettin Çubukçu (KV21) üçüncüsüdür.
3’ncü Anne
UNARIA (GB) 4 start aldı, 1,601 € kazanç elde etti. Harada; 11 tay, 10 koşan, 8 kazanan.
MUJADO (IRE) (d, Mujadil) 4 yarış kazandı, 3 plase yaptı ve 93.095 $ kazanç elde etti.
Local Thriller S. galibi, Wedding Jitters H ikincisidir. Harada; 8 tay, 5 koşan, 4 kazanan.
182
At Sahibi
HAKKI ÖZYURTERİ
In Excess
Notional (USA)
İSİMSİZ (USA)
Al Erkek
28.04.2012
Truly Blessed
Native Wind Dancer
(USA)
Incinderator
Rich Indian
182
Siberian Express
Kantado
French Deputy
Love Bunny
Northern Dancer
Princess Karenda
Raise A Native
Trillionaire
• Amerika’dan ithal edilmiştir. %75 ikramiyeye koşacaktır.
NOTIONAL (USA) (2004): 2-4 yaşlarında 12 koşuda start alıp 4 birincilik, 1 ikincilik, 2
üçüncülük elde ederken 733.240 $ ikramiye kazandı. San Rafael Stakes (G2), Risen Star Stakes
(G3), Salvator Mile H. (G3) galibi, Florida Derby (G1) ikincisi, Hollywood Prevue Stakes (G3),
Daytona H. (L) üçüncüsüdür. İlk jenerasyon yavruları 2012 yılında koşmaya başlamıştır. Başarılı
tayları: AWESOME GEM (VEN), WARGAMER (USA), Hopeful Notional (45.850$), Lady
Notional, JENNIE SAYS SO (85.440$), EXIT INTERVIEW (78.120$), RISKY CALL (67.014$),
MALACHITE (66.410$).
1’nci Anne
NATIVE WIND DANCER (USA) 1 yarış kazandı ve 41.280 $ kazanç elde etti. Harada: 11 tay, 8
koşan, 5 kazanan;
SUMMER WIND DANCER (d, Siberian Summer) 5 yarış kazandı ve 898.762 $ kazanç
elde etti. Delaware H. (G2), Hawthorne H. (G3), XTRA 690 AM California Cup
Juvenile Fillies Stakes, Cover Gal Stakes galibi, B. Thoughtful Stakes, California Cup
Matron H, Solana Beach H, Santa Lucia H, Fleet Treat Stakes, Santa Lucia H ikincisi,
Hollywood Starlet Stakes (G1), Santa Ysabel S. (G3), California Cup Matron
Handicap üçüncüsüdür. Harada;
Bahama Bound (d, Empire Maker) 5 yarış kazandı, 6 plase ve 211.325 $
kazanç elde etti. Ladies Handicap ikincisi, Top Flight H. (G3), Affectionately
Stakes, Winter Melody Stakes üçüncüsüdür.
Indian Jones (e, Smarty Jones) 3 yarış kazandı, 17 plase yaptı ve 323.475 $ kazanç
elde etti. Greenwood Cup Stakes (G3) ikincisi, Harrison E. Johnson Memorial S. (L),
Swatara Stakes (L) üçüncüsüdür.
WINDY (d, Wild Rush) 4 yarış kazandı, 4 plase yaptı ve 224.094 $ kazanç elde etti.
SUMMERTIME (d, Siberian Summer) 2 yarış kazandı, 4 plase yaptı ve 80.180 $
kazanç elde etti.
VICE LORD (e, Unbridleds Song) 2 yarış kazandı, 10 plase ve 43.636 $ kazanç elde etti.
İsimsiz (USA) (12, e, Notional) Söz konusu tay.
2’nci Anne
RICH INDIAN (USA) Start almadı. Harada: 7 kazanan tay;
One Rich Runner (i, A Run) 2 yarış kazandı, 7 plase yaptı ve 91.417 $ kazanç elde etti.
3’ncü Anne
TRILLIONAIRE (USA) 5 yarış kazandı, 8 plase yaptı ve 55.354 $ kazanç elde etti. Princess
Royal Stakes (G3) galibidir. Harada;
LOCK’S DREAM (USA) (d, Youth) 3 yarış kazandı, 5 plase yaptı ve 87.735 $ kazanç
elde etti. Spring Fiesta Cup H. galibidir. Harada;
BIG BROWN BEAR (USA) (i, Strike The Gold) 6 yarış kazandı, 13 plase yaptı ve
149.360 $ kazanç elde etti. Demaloot Demashoot Stakes galibidir.
183
PRINCE OF
KEENELAND(USA)
Doru Erkek
02.03.2012
At Sahibi
HAKKI ÖZYURTERİ
Pleasantly Perfect
(USA)
Pleasant Colony
Regal State
Sadlers Wells
Revonda (IRE)
Vaigly Star
183
His Majesty
Sun Colony
Affirmed
La Trinite
Northern Dancer
Fairy Bridge
Star Appeal
Dervaig
• Amerika’dan ithal edilmiştir. %75 ikramiyeye koşacaktır.
PLEASANTLY PERFECT (1998) 3 - 6 yaşlarında 18 koşuda start almış, 9 birincilik, 3 ikincilik, 2 üçüncülük ile 7.789.880 $ kazanç elde etmiştir. Breeders’ Cup Classic (G1), Emirates
Airline Dubai World Cup (G1), Pacific Classic S (G1), Goodwood Breeders’ Cup H (G2) iki kez,
San Antonio H (G2) galibi, San Diego H (G2) ikincisi, Breeders’ Cup Classic Powered by Dodge
(G1), San Antonio H (G2) üçüncüsüdür. Yarış yaşına gelmiş 5 jenerasyon babasıdır. 176 koşan,
121 kazanan, 12 Black Type kazanan yavrusu vardır. İspanya’da Yılın Atı seçilen SILVERSIDE
(G2), Breeders’ Cup Filly & Mare Turf (G1) galibi SHARED ACCOUNT, COZI ROSIE (G2),
NONIOS (G3), MY ADONIS (L) en başarılı taylarıdır.
1’nci Anne
Revonda (IRE) Start almadı. Harada: 7 tay, 7 koşan, 6 kazanan;
NASHATARA (USA) (d, Nashwan) 3 yarış kazandı, 61.700 € kazanç elde etti. Premio
Verziere galibidir. Harada: 5 tay, 4 koşan, 2 kazanan;
Nantha (IRE) (d, King’s Best) 1 yarış kazandı, 1 plase yaptı ve 38.600€ kazanç
elde etti. Premio Dormello (G3) ikincisidir.
MAD RUSH (e, Lemon Drop Kid) 3, 4 ve 5 yaşlarında 3 yarış kazandı, 6 plase yaptı ve
402.177 $ kazanç elde etti. Tapster WHEB Ventures and Ruston WHEB Stakes (L)
galibi, Darley Prix Kergorlay (G2) ikincisidir.
MESHWAAR (USA) (i, Unbridled’s Song) 3 yarış kazandı, 78.940 $ kazanç elde etti.
MISS SWAIN (USA) (d, Swain (IRE)) 2 yarış kazandı, 53.610 $ kazanç elde etti.
Prince Of Keeneland (USA) (12, e, Pleasantly Perfect) Söz konusu tay.
2’nci Anne
Vaigly Star (GB) 3 yarış kazandı, 10 plase yaptı ve 94.435 $ kazanç elde etti. William Hill
July Cup (G1), Duke Of York Stakes (G2), Cork and Orrery Stakes (G3), Gus Demmy Memorial
Stakes (L) ikincisi, King George Stakes (G3) üçüncüsüdür. Harada;
YALAIETANEE (e, Sadler’s Wells) 4 yarış kazandı, 2 plase yaptı ve 54.823 £ kazanç
elde etti. Tripleprint Greenham Stakes (G3) galibidir.
SAHARA STAR (GB) (d, Green Desert) 2 yarış kazandı, 1 plase yaptı ve 31.104 £
kazanç elde etti. Philip Cornes Molecomb S. (G3) galibidir. Harada;
LAND OF DREAMS (GB) (d, Cadeaux Genereux) 3 yarış kazandı, 2 plase yaptı ve
69.492 £ kazanç elde etti. Polypipe PLC Flying Childers S. (G2) galibidir.
DREAM AHEAD (2008, e, Diktat (GB)) 6 yarış kazandı ve 1.261.395 $
kazanç elde etti. Darley July Cup (G1), Sprint Cup (G1), Prix De La Foret
(G1), Prix Morny (G1), Middle Park Stakes (G1) galibidir. Aygır.
INTOTHE DARK (2001, i, Rainbow Quest) 5 yarış kazandı ve 86.115 £
kazanç elde etti. Weatherbys Bank S (L) galibidir.
Just A Poser (e, Darshaan) 1 yarış kazandı ve 22.562 € kazanç elde etti. Prix La
Rochette (G3) üçüncüsüdür.
Star Studded (d, Cadeaux Genereux) Start almadı. Harada: Zumbi, Say No Now.
184
At Sahibi
TAMER KOLDAŞ
Private Account
Unaccounted For (USA)
İSİMSİZ
Doru Dişi
03.02.2012
Mrs.Jenney
Yıldızın Kızı (TUR)
(2007)
Barbarino
Filarmoni
184
Damascus
Numbered Account
The Minstrel
Mrs.Penny
Barbar
Keep Shining
Woodchat
Divina
UNACCOUNTED FOR (USA) (Doru, 1991): 3 ve 4 yaşında toplam 17 start alıp, 6 birincilik, 4
ikincilik, 2 kez de üçüncülük elde ederken 998.468 TL ikramiye kazanmıştır. Whitney H. (G1) ve
Jim Dandy S. (G2) galibi olan safkan, Jockey Club Gold Cup (G1) ve Discovery H. (G3) ikincisi,
Breeders’ Cup Classic (G1) ve Saratoga Cup H. üçüncüsüdür. Gazi koşusu (G1) galibi MYSTICAL
STORM, Erkek Tay Deneme (G1) galibi AZARAKS, Dişi Tay Deneme (G1) galibi CHI, Byerley
Turk (G1) galibi DERVİŞAĞA, Nenehatun (G1) galibi TENEDOS, Yavuz Sultan Selim (G1)
galibi BUENOS AIRES, Harem (G1) galibi TONYA, TJK Pansiyon Hara (G2) galibi MY SEA,
Tay Deneme (G2) galibi MIDAS TOUCH, aygırın ülkemizdeki en başarılı yavrularından bazılarıdır.
1’nci Anne
Yıldızın Kızı (TUR) Koşmadı. Harada: 2 tay;
İsimsiz (TUR) (12, d, Unaccounted For) Söz konusu tay.
2’nci Anne
Filarmoni (TUR) 4 yarış koştu. Harada: 3 tay, 2 koşan;
Ultimate Fan (TUR) (e, Bold Pilot) 1 yarış koştu.
Jayho (TUR) (e, Velociraptor) 4 kez tabela yaptı ve 6.400 TL kazanç elde etti.
Yıldızın Kızı (TUR) (d, Barbarino) Bakınız 1’nci Anne.
3’üncü Anne
Divina (TUR) 6 kez de tabela yaptı. Harada: 4 tay, 4 koşan, 1 kazanan;
BERKA (TUR) (e, Fantastic Fellow) 3 yarış kazandı, 10 kez de tabela yaptı ve 87.080 TL
kazanç elde etti.
Sertoğlu (TUR) (e, Storm II) 1 kez dördüncü oldu.
Selesta (TUR) (d, Ocean Crest) 1 kez dördüncü oldu.
Filarmoni (TUR) (d, Woodchat) Bakınız 2’nci Anne.
4’üncü Anne
Sak My Best (FR) Dişi Tay Deneme (G2) ikincisidir. Harada: 4 tay, 4 koşan, 2 kazanan;
DESPERADOS (TUR) (e, Devir) 4 yarış kazandı, 7 kez de tabela yaptı ve 78.990 TL
kazanç elde etti.
DEVRİM II (TUR) (e, Devir) 2 yarış kazandı, 1 kez ikinci oldu.
Argento (TUR) (e, Kingefe) 1 kez üçüncü oldu.
Divina (TUR) (d, Devir) Bakınız 3’üncü Anne.
5’nci Anne
SAKEENA (GB) İngiltere’de 3 yarış kazandı.
SAVAŞ II (TUR) (e, Wouter Raaphorst) 3 yarış kazandı, 4 kez tabela yaptı. Sait Akson
(G3) ve Kocatepe (G3) galibidir.
VILLARENA (TUR) (d, Villeroy I) 2 yarış kazandı, 10 kez tabela yaptı. Kısrak;
DEMİRGÜREŞ (TUR) (e, Sea Hero) 11 yarış kazandı, 21 kez tabela yaptı ve
539.975 TL kazanç elde etti. Osman Kapani (KV-8/L) ve Aytudor (KV-6) galibi,
Kubilay (G3), Aytudor (KV-7) ve Abrek (KV-7) ikincisidir.
185
At Sahibi
TALİP ÖZTÜRK
Pivotal
Kaneko (TUR)
İSİMSİZ
Doru Dişi
16.04.2012
Kalimat
Balik Pearls (GB)
(2003)
Xaar
Miss Mercy
185
Polar Falcon
Fearless Revival
Be My Guest
Kantado
Zafonic
Monroe
Law Society
Missing You
KANEKO (TUR) (Doru, 2001): 2 ve 5 yaşları arasında 43 kez start alıp, 13 birincilik, 11 ikincilik,
5 üçüncülük ve 4 kez de dördüncülük elde ederken 1.477.086 TL ikramiye kazandı. Erkek Tay
Deneme (G1), Ent. İstanbul (G2) (2 kez), TJK Pansiyon Hara (G2), Sait Akson (G3) ve Fehmi
Simsaroğlu (G3) galibi, Gazi (G1), Büyük Taarruz (G2), Ent. Topkapı Trophy (G2), Horse Racing
Ireland (G3), Atıf Esenbel (G3), Başkent (G3), S.Kurutluoğlu (G3) ve Al Maktoum Challenge RISakhee (G3) (Dubai) ikincisi, Başbakanlık (G1), F.Sultan Mehmet (G1), Adnan Menderes (G2)
ve Sh Maktoum Bin Rashid Al Maktoum Challenge RII (G3) üçüncüsü ve TJK (G1) dördüncüsüdür.
Dişi Tay Deneme (G1) galibi ŞEKER REMZİYE, İstanbul BŞ BLD. (A3) galibi TEMELHAN,
Ceyhan (A3) galibi İZBATUR, İbrahim Kirazoğlu (KV-8/L) galibi ZİNCİRKIRAN, MRA (A3)
galibi VALDEREMA, Kayı (A2) galibi ZİLCİHAN, Esat Özbilen (KV-8/L) galibi PETINA, Orhan
Meker (KV-18/L) galibi RODOPLU aygırın başarılı temsilcilerinden bazılarıdır.
1’nci Anne
BALIK PEARLS (GB) İngiltere’de 2 yarış kazandı, 3 kez plase yaptı ve 9.898 £ kazanç elde etti.
Harada 5 tay, 1 koşan;
Carakteristic (TUR) (08, e, Kyllachy) 1 yarış koştu.
Star Bonita (TUR) (10, d, Bin Ajwaad)
Mia Amor (TUR) (11, d, Dehere) İdmanda
İsimsiz (TUR) (12, d, Kaneko) Söz konusu tay.
2’nci Anne
MISS MERCY (IRE) İngiltere’de 1 yarış kazandı. Harada: 9 tay, 8 koşan, 7 kazanan;
DUBAI DYNAMO (GB) (i, Kyllachy) İngiltere’de 12 yarış yarış kazandı, 23 kez plase
yaptı ve 271.482 £ kazanç elde etti. Two Year Old Trophy, Redcar (L) galibidir.
SADEEK (GB) (i, Kyllachy) İngiltere’de 3 yarış kazandı, 3 kez plase yaptı ve 40.782 £
kazanç elde etti. Woodcote Stakes (L) galibi, Anglesey Stakes (G3) ikincisidir.
Pachara (GB) (e, Mind Games) Amerika ve İngiltere’de 4 yarış kazandı, 15 kez plase
yaptı ve 86.453 £ kazanç elde etti. Cornwallis Stakes (G3) üçüncüsüdür.
Royal Pardon (GB) (d, Royal Applause) İngiltere’de 7 kez plase yaptı. Kısrak;
March (GB) (d, Dutch Art) İngiltere’de 3 yarış kazandı, 3 kez plase yaptı ve 26.827
£ kazanç elde etti. Summer Stakes (G3) üçüncüsüdür.
QUEENS JUBILEE (GB) (d, Cayman Kai) İngiltere’de 1 yarış kazandı, 4 kez plase yaptı.
Kısrak;
YOURARTISONFIRE (GB) (e, Dutch Art) İngiltere’de 2 yarış kazandı, 4 kez plase yaptı
ve 18.828 £ kazanç elde etti.
FIBS AND FLANNEL (GB) (i, Tobougg) İngiltere’de 3 yarış kazandı, 4 kez plase yaptı ve
15.615 £ kazanç elde etti.
SHRINK (GB) (d, Mind Games) İngiltere’de 3 yarış kazandı, 6 kez plase yaptı ve 20.363
£ kazanç elde etti. Kısrak;
SPINATRIX (GB) (d, Diktat) İngiltere’de 7 yarış kazandı, 14 kez plase yaptı ve 81.427
£ kazanç elde etti.
DARTRIX (GB) (d, Dutch Art) İngiltere’de 3 yarış kazandı, 5 kez plase yaptı ve 11.460
£ kazanç elde etti.
BALIK PEARLS (GB) (d, Xaar) Bakınız 1’nci Anne.
186
At Sahibi
A.DOĞAN EKMEKÇİ
Pivotal
Kaneko (TUR)
İSİMSİZ
Doru Dişi
09.02.2012
Kalimat
Legal Alien (TUR)
(2001)
Dernier Empereur
Iles
186
Polar Falcon
Fearless Revival
Be My Guest
Kantado
Trempolino
Dear Colleen
Acatenango
Iringa
KANEKO (TUR) (Doru, 2001): 2 ve 5 yaşları arasında 43 kez start alıp, 13 birincilik, 11 ikincilik,
5 üçüncülük ve 4 kez de dördüncülük elde ederken 1.477.086 TL ikramiye kazandı. Erkek Tay
Deneme (G1), Ent. İstanbul (G2) (2 kez), TJK Pansiyon Hara (G2), Sait Akson (G3) ve Fehmi
Simsaroğlu (G3) galibi, Gazi (G1), Büyük Taarruz (G2), Ent. Topkapı Trophy (G2), Horse Racing
Ireland (G3), Atıf Esenbel (G3), Başkent (G3), S.Kurutluoğlu (G3) ve Al Maktoum Challenge RISakhee (G3) (Dubai) ikincisi, Başbakanlık (G1), F.Sultan Mehmet (G1), Adnan Menderes (G2)
ve Sh Maktoum Bin Rashid Al Maktoum Challenge RII (G3) üçüncüsü ve TJK (G1) dördüncüsüdür.
Dişi Tay Deneme (G1) galibi ŞEKER REMZİYE, İstanbul BŞ BLD. (A3) galibi TEMELHAN,
Ceyhan (A3) galibi İZBATUR, İbrahim Kirazoğlu (KV-8/L) galibi ZİNCİRKIRAN, MRA (A3)
galibi VALDEREMA, Kayı (A2) galibi ZİLCİHAN, Esat Özbilen (KV-8/L) galibi PETINA, Orhan
Meker (KV-18/L) galibi RODOPLU aygırın başarılı temsilcilerinden bazılarıdır.
1’nci Anne
Legal Alien (TUR) 3 yarış kazandı, 13 kez tabela yaptı ve 137.510 TL kazanç elde etti. (KV8/L) ikincisidir. Harada 6 tay, 2 koşan, 1 kazanan;
Baretto (TUR) (07, d, Handsome Star) 6 kez tabela yaptı ve 24.450 TL kazanç elde etti.
Tiger Paw (TUR) (08, d, Unaccounted For) Öldü.
VICTORY DAY (TUR) (09, e, Victory Gallop) 2 yarış kazandı, 2 kez plase yaptı ve 65.400
TL kazanç elde etti. (KV-6) üçüncüsüdür.
İsimsiz (TUR) (11, e, Yonaguska) Öldü.
İsimsiz (TUR) (12, d, Kaneko) Söz konusu tay.
2’nci Anne
ILES (GER) Almanya ve Slovenya’da 3 yarış kazandı, 8 kez plase yaptı ve 22.515 € kazanç
elde etti. Slovenya’da (L) galibidir. Harada 6 tay, 4 koşan, 3 kazanan;
NASH BISHOP (TUR) (e, Red Bishop) 8 yarış kazandı, 11 kez tabela yaptı ve 784.663
TL kazanç elde etti. Ankara (G1), Türkiye Jokey Kulübü (G1), Ekrem Kurt (KV-8/L)
ve Burhan Şenemgen (KV-6) galibi, Mimar Sinan (G3), Niyazi Polatyar (KV-8/L) ve
Ferit Tanaçan (KV-8/L) ikincisi, Celal Bayar (G2) ve Celalettin Çubukçu (KV-8/L)
üçüncüsüdür.
Legal Alien (TUR) (d, Dernier Empereur) Bakınız 1’nci Anne.
DOĞANHAN (TUR) (e, Strike The Gold) 4 yarış kazandı, 18 kez tabela yaptı ve 197.125
TL kazanç elde etti. Tarık Dinçel (KV-22) galibi, Burhan Şenemgen (KV-6) ikincisidir.
Miss Ignata (TUR) (d, Distant Relative) Koşmadı. Kısrak;
TORUN SETENAY (TUR) (d, Asakir) 5 yarış kazandı, 2 kez plase yaptı ve 245.400
TL kazanç elde etti. Pansiyon Hara (A3) ve Necdet Çoruh (KV-7) galibi, Kaplıcalar
(KV-7) ikincisidir.
3’üncü Anne
Iringa (GER) Almanya’da 2 yarış kazandı, 5 kez plase yaptı ve 12.680 € kazanç elde etti.
Preis der Landeshauptstadt (L) üçüncüsüdür.
Iguaru (GER) (e, Acatenango) Almanya’da 5 yarış kazandı, 4 kez plase yaptı ve 29.399
€ kazanç elde etti. Grosser Radeberg Pilsener-Preis (L) ikincisidir.

Benzer belgeler

usa

usa Listed, Land O’Burns Fillies’ S. Listed, City Walls S. Listed Rapid Applause (GB) (’12, e, Royal Applause (GB)) 1 birincilik, 25.213£, 2.’lik Round Tower Stakes Gr.3, 3.’lük Anglesey Stakes Gr.3

Detaylı

carpe koı

carpe koı Kentucky Derby (G1), Blue Grass Stakes (G1) ve San Rafael Stakes (G2) ikincisidir. Breeders’ Cup Turf (G1) galibi DANGEROUS MIDGE, Kentucky Jockey Club Stakes (G2) galibi UNCAPTURED, Arkansas Derby...

Detaylı

sıngle factor

sıngle factor Seeking The Gold

Detaylı

Türk Safkan İngiliz Atı Soy Kütüğü 3. Cildine Yedinci Ek

Türk Safkan İngiliz Atı Soy Kütüğü 3. Cildine Yedinci Ek Stud Book’una resmi olarak kaydedilmesi gerekir. Madde 1-Nitelik a) Bir atın onaylanmış İngiliz Atı Stud Book’una kaydedilmesi için aşağıdaki şartlara uyması zorunludur. Bir tay onaylı Stud Book’ta...

Detaylı

2015-2016 bahar spor müsabakaları

2015-2016 bahar spor müsabakaları 2015 - 2016 BAHAR SPOR MÜSABAKALARI BAŞLIYOR

Detaylı

Tatvan İncisi

Tatvan İncisi STRAVINIA (Mister No) SWEET FALCON ŞEKER AYŞE TALENT QUEST TALIA ROSE

Detaylı