30955-31205

Transkript

30955-31205
T.C. MARMARAEREĞLİSİ İCRA DAİRESİ’NDEN
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
2012/227 TLMT.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri: Tekirdağ İli Marmaraereğlisi İlçesi, Yeniçiftlik Köyü, Denizboyu Mevkii, 4939 parselde kayıtlı
404 m2 yüzölçümlü arsa nitelikli gayrimenkul. Bilirkişi raporuna göre arsa boş vaziyettedir, üzerinde
herhangi bir değer artırıcı unsur bulunmamaktadır. D110 karayoluna yakın konumludur. Belediye
hizmetlerinden yararlanır. İmar alanı içerisindedir. Çevresinde dubleks mesken şeklinde konutlar
yapılaşmıştır.
Kıymeti: 86.860,00 TL
KDV Oranı: %18
Kaydındaki Şerhler:
1. Satış Günü: 29/04/2015 günü 14:00 - 14:05 arası
2. Satış Günü: 25/05/2015 günü 14:00 - 14:05 arası
Satış Yeri: Bahçelievler Mah. Atatürk Bulvarı Belediye Mezat Salonu (Düğün Salonu İçi)
Marmaraereğlisi/Tekirdağ Satış Şartları:
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden
önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu
artırmada tahmin edilen değerin %50’sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış
giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda
birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik
ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50’sini, rüçhanlı alacaklılar
varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla
bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin %20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar
banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek
üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellaliye resmi,
taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere
dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde
hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133’üncü maddesi
gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine
sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer
zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca
hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden
alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde
isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi
almak isteyenlerin 2012/227 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.
(Bas›n: 30955 www.bik.gov.tr)
17/02/2015
Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de.
T.C. KIRIKKALE 1. İCRA DAİRESİ’NDEN
TAŞINIRIN AÇIK ARTIRMA İLANI
2014/5312 ESAS
Örnek No: 25*
Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup:
Birinci artırmanın aşağıda belirtilen gün, saat ve yerde yapılacağı ve o gün kıymetlerinin %50'sine istekli
bulunmadığı taktirde, yine aşağıda belirtilen gün, saat ve aynı yerde 2. artırmanın yapılarak satılacağı; şu kadar
ki, artırma bedelinin malın tahmin edilen değerinin %50'sini bulmasının ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan
alacakların toplamından fazla olmasının ve bundan başka paraya çevirme ve payların paylaştırma giderlerini
geçmesinin şart olduğu; birinci artırmadan on gün önce başlamak üzere artırma tarihinden önceki gün sonuna
kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebileceği, birinci artırmada istekli bulunmadığı
takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden başlamak üzere ikinci artırma gününden
önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebileceği, mahcuzun satış bedeli üzerinden aşağıda
belirtilen oranda KDV.'nin alıcıya ait olacağı ve satış şartnamesinin icra dosyasından görülebileceği; gideri verildiği
takdirde şartnamenin bir örneğinin isteyene gönderilebileceği; fazla bilgi almak isteyenlerin yukarıda yazılı dosya
numarasıyla dairemize başvurmaları ilan olunur. 20/02/2015
1. İhale Tarihi: 30/03/2015 günü, saat 10:30 - 10:35 arası.
2. İhale Tarihi: 15/04/2015 günü, saat 10:30 - 10:35 arası.
İhale Yeri: Ersanlı Yediemin Otoparkı - Bağlarbaşı Mah. 823. Sok. No: 34 Kırıkkale - Bağlarbaşı Mah. 823. Sok.
No: 34 Kırıkkale MERKEZ/KIRIKKALE
No Takdir Edilen Değeri TL. Adedi KDV Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri)
1
75.000,00
1 %18 71DY 789 PLAKA SAYILI KIRMIZI-SARI RENKLİ 2000 MODEL,
19423FLT4X2 TİPİ MAN MARKA KAMYON (ÇEKİCİ). ARACIN ÖN
TAMPON SAĞ AYNA ARKA KUTUSU KIRIK, ÖN CAM ÇATLAK,
ARKA ÇAMURLUKLAR KIRIK, MAZOT DEPOSU EZİK, ÖN SOL
KAPI AÇMA KOLU KIRIK, MUHTELİF YERLERİNDE EZİK VE
ÇİZİKLER MEVCUT ANAHTAR VAR, RUHSAT YOK.
(İİK m.114/1, 114/3) *: Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 63'e karşılık
(Bas›n: 31205 www.bik.gov.tr)
gelmektedir.
Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de.
T.C. BAFRA İCRA VE İFLAS MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN
ADİ TASFİYE VE İFLASIN AÇILMASININ İLANI
DOSYA NO: 2014/3 İFLAS
Örnek No: 35
Müflisin Adı: Tasfiye Halinde Sinop Cam Sanayi ve Ticaret A.Ş. 826 015 2774 Vergi No.
Müflisin Adresi: İsmetpaşa Mah. Gençlik Cad. Şişikler Apt. No. 60 K. 1 Bafra/SAMSUN
Müflisin Ticaret Sicil No: 3804 (Bafra Ticaret Sicil Memurluğu)
İflasın açıldığı tarih ve saat: 16/10/2014 - 11:48
Bafra 2. Asliye Hukuk Mahkemesinin 16/10/2014 tarih ve 2007/117 Esas 2014/581
Karar sayılı ilamı ile iflasına karar verilmiş olan yukarıda adı ve adresi yazılı müflis
hakkında tasfiyenin şimdilik ADİ TASFİYE şeklinde yapılması tensip kılınmış
olduğundan;
1. Müflisten alacaklı olanlarla taşınır ve taşınmazlar üzerinde istihkak iddiasında
bulunanlar ilandan itibaren bir ay (*) içinde Bafra İcra ve İflas Dairesine yazılı olarak
alacak ve istihkak iddialarını kaydettirmeleri ve delillerini (senet, defter, hülasası
vesaire)nin asıl veya onaylı örneklerini tevdi etmeleri,
2. Müflise borçlu olanların aynı süre içinde kendilerini ve borçlarını bildirmeleri, aksi
halin İcra ve İflas Kanununun 336’ncı maddesi uyarınca cezai sorumluluğu
gerektireceği,
3. Müflisin mallarını her ne suretle olursa olsun ellerinde bulunduranlar, o mallar
üzerindeki kanuni hakları saklı kalmak şartıyla bunları aynı süre içinde iflas dairesi
emrine tevdi etmeleri ve etmezlerse geçerli mazeretleri bulunmadıkça cezai
sorumluluğa uğrayacakları ve rüçhan haklarından mahrum kalacakları,
4. 16/04/2015 Perşem be günü saat 14:00'de Bafra İcra ve İflas Müdürlüğünde ilk
toplantı yapılacağından alacaklıların bu toplantıya gelmeleri veya yetkili bir vekil
göndermeleri ve aynı zamanda müflis ile müşterek borçlu olanlar ve kefillerinin ve
borcu tekeffül edenlerin veya bunların vekillerinin bu toplantıda hazır bulunmaya
hakları olduğu ilan olunur. 16.02.2015
(Bas›n: 30318 www.bik.gov.tr)
Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de.

Benzer belgeler

95727-95170

95727-95170 artırmada tahmin edilen değerin %50’sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektr...

Detaylı

Layout 2

Layout 2 artırmada tahmin edilen değerin %50’sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektr...

Detaylı