West Pomeranian University of Technology (Polonya) VSB

Transkript

West Pomeranian University of Technology (Polonya) VSB
2012-2013 AKADEMİK YILI BAHAR DÖNEMİ
ERASMUS ÖĞRENCİ ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ EK BAŞVURULARI
2012-2013 eğitim öğretim yılı bahar döneminde Erasmus Öğrenci Öğrenim Hareketliliği faaliyetinden
yararlanmak isteyen öğrencilerden başvurular alınacak ve seçimler yapılacaktır.
Halen geçerli olan ikili anlaşmalarımız ve Ulusal Ajans tarafından Üniversitemize aktarılmış öğrenci öğrenim
hareketliliği hibesi değerlendirilerek belirlediğimiz 2012-2013 eğitim öğretim yılı bahar dönemi için ek başvuru
yapabilecek bölümler ve mevcut kontenjanlar aşağıda verilmiştir.
BÖLÜM
SEVİYE
ÜNİVERSİTE
Arkeoloji
Lisansüstü
Biyoloji
Lisans
Lisansüstü
Lisans
Ruhr-Universitat Bochum (Almanya) Lisansüstü
Universita di Bologna (İtalya) Lisansüstü
Kazimierz Wielki University (Polonya)
Univ. of Tech. & Life Sciences in Bydgoszcz (Polonya)
Bilgisayar
Mühendisliği
Çağdaş Türk
Lehçeleri ve
Edebiyatı
Elektronik ve
Bilgisayar Eğitimi
Lisans
Fizik
Lisansüstü
İktisat
İşletme
Lisans
Lisans
Lisans
Jeoloji
Mühendisliği
Lisansüstü
Kimya
Lisansüstü
Maden
Mühendisliği
Matematik
Lisans ve
Lisansüstü
Lisansüstü
West Pomeranian University of Technology (Polonya) VSB-­‐Technical University of Ostrava (Çek Cumhuriyeti)
KONTENJAN
SINIRI
2
1
1
1
2
2
TOPLAM
KONTENJAN
3
2
2
Uppsala University (İsveç)
Freie Universitat Berlin (Almanya)
2
1
2
VSB-Technical University of Ostrava (Çek
Cumhuriyeti)
Instito Politecnico de Leiria (Portekiz)
Universitat Duisburg-Essen (Almanya)
Carl von Ossietzky Universitat Oldenburg (Almanya)
University of Szeged (Macaristan)
Universite de Strasbourg (Fransa)
Vytautas Magnus University (Litvanya)
University of Economics in Bratislava (Slovakya)
University of Hradec Kralove (Çek Cumhuriyeti)
Siauliai University (Litvanya)
Rezekne Augstskola (Letonya)
Arcada University of Applied Sciences (Finlandiya)
Kaposvar University (Macaristan)
University of Economics in Bratislava (Slovakya)
University of Gdansk (Polonya)
HAMK University of Applied Sciences (Finlandiya)
International University College (Bulgaristan)
University of Huelva (İspanya)
Siauliai University (Litvanya)
Rezekne Augstskola (Letonya)
Fakulteta za Komercialne in Poslovne Vede (Slovenya)
Szent Istvan University (Macaristan)
Arcada University of Applied Sciences (Finlandiya)
Instituto Politecnico da Guarda (Portekiz)
Kaunas University of Technology (Litvanya)
Matej Bel University in Banska Bystrica (Slovakya)
Universite de Poitiers (Fransa)
VSB-Technical University of Ostrava (Çek
Cumhuriyeti)
Universitat Autonoma de Barcelona (İspanya)
University of Maria-Curie-Sklodowska (Polonya)
1
2
1
1
1
1
Wroclaw University of Technology (Polonya)
2
2
Universitat Paderborn (Almanya)
Universidade do Minho (Portekiz)
2
2
4
2
1
2
2
2
2
1
1
2
1
1
3
1
2
3
1
2
2
2
2
1
2
2
2
2
2
4
5
20
2
Mobilya ve
Dekorasyon
Eğitimi
Ağaç İşleri
Endüstri
Mühendisliği
Psikoloji
Lisans
Tarih
Lisans ve
Lisansüstü
Turizm
İşletmeciliği
Türk Dili ve
Edebiyatı
2
2
University of Forestry (Bulgaristan)
Mendel University in Brno (Çek Cumhuriyeti)
Lisansüstü
Lisansüstü
Lisans
Ruhr-Universitat Bochum (Almanya)
Katholieke Universiteit Leuven (Belçika)
Eötvös Lorand University (Macaristan)
University of Pecs (Macaristan)
University of Debrecen (Macaristan)
Universidad de Salamanca (İspanya)
University of Huelva (İspanya) Lisansüstü
University of Algarve (Portekiz)
Lisansüstü
Matej Bel University in Banska Bystrica (Slovakya)
Freie Universitat Berlin (Almanya)
2
2
2
1
2
2
1
1
1
1
2
2
3
2
2
Belirli bir programdan yapılan başvurularda yığılma ya da çok az başvuru olması halinde koordinatörlük kontenjan
kaydırma/değiştirme hakkına sahiptir.
İlgili bölümlerde kayıtlı olarak öğrenim gören ve bu hareketlilik imkânından yararlanmak isteyen lisans ve
lisansüstü öğrencilerinin aşağıda linki verilen ön başvuru formunu doldurarak transkript belgesiyle birlikte
Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü’ne şahsen başvuru yapmaları gerekmektedir. Başvuru Formu
Koordinatörlük ofislerinden de temin edilebilir.
ÖN BAŞVURU FORMU
BAŞVURU BAŞLANGIÇ TARİHİ: 11 Eylül 2012 Salı SON BAŞVURU TARİHİ: 01 Ekim 2012 Pazartesi
Başvuru yapan tüm öğrencilerin yabancı dil sınavına girmeleri zorunludur. Yabancı dil sınavı (European
Language Portfolio, B1Düzeyi) İngilizce dilinde 05 Ekim 2012 Cuma günü Saat 13:30’da Yabancı Diller
Yüksekokulu’nda yapılacaktır.
Seçilecek olan öğrenciler daha sonra bölüm/fakülte koordinatörlerinin ve Uluslararası İlişkiler
Koordinatörlüğünün rehberliğinde gereken işlemleri yerine getireceklerdir. Gerekli bilgi ve belgelerin temin
edilmesinde Koordinatörlük yardımcı olacaktır.
Değişimler, gidilecek üniversitenin/okulun programlarına uygun olarak 1 yarıyıl (bahar) için gerçekleşecektir.
Ülkeler
Hibe (€)
Ülkeler
Hibe (€)
Ülkeler
Hibe (€)
Avusturya
Belçika
Bulgaristan
G. K. Rum K.
Çek Cum.
Almanya
Danimarka
Estonya
İspanya
476
448
281
375
377
425
601
339
438
Finlandiya
Fransa
İngiltere
Yunanistan
Macaristan
Polonya
Portekiz
Romanya
İsveç
535
520
602
425
355
345
381
312
531
Slovenya
Slovak Cum.
İrlanda
İtalya
Litvanya
Lüksemburg
Letonya
Malta
Hollanda
401
358
489
477
325
448
333
368
466
Öğrenciler için belirlenen aylık Erasmus destek ödenekleri aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.
Öğrencilere hibeleri iki taksitte verilir. Gidilecek süreye göre verilmesi öngörülen toplam hibe miktarının %80'i
öğrenci yurtdışına çıkmadan ve vizesini aldıktan sonra hesabına yatırılır. Kalan ödeme, öğrenci eğitimini
başarıyla tamamlayıp geri döndüğünde ve Öğrenci Final Raporu, Transkript ve Katılım Sertifikasını teslim etmesi
sonrası, katılım sertifikasında belirtilen öğrenim başlangıç-bitiş tarihlerine göre toplam hibesi yeniden hesap
edilerek yapılır. Öğrenciler yalnızca Erasmus öğrenim dönemleri için yurtdışında bulundukları süre karşılığı hibe
alabilirler; planlanan değişimden daha kısa kalınması halinde yalnızca kalınan süre karşılığı hibe verilecektir.
Koordinatörlük tarafından verilmesi gereken belgeler dışında, vize ve sigorta işlemleri öğrencilerin kendileri
tarafından yürütülecek ve finanse edilecektir.
Öğrenci başvuru ve seçimlerinde genel olarak şu şartlar dikkate alınacaktır.
• Daha önce Erasmus programından faydalanmış öğrenciler başvuru yapamazlar.
• Hazırlık sınıfı öğrencileri başvuru yapamazlar.
• Erasmus değişim öğrencisi olacağı dönemde bölüm müfredatın gerektirdiği bir dönemlik tam kredi yükünün
altında dersi kalanlar programdan yararlanamayacaklardır.
• İsteyen öğrenciler maddi destekten feragat edebilirler.
• Başvuru şartı olarak öğrencinin kümülatif akademik not ortalamasının lisans öğrencileri için en az
2,20/4,00 ve yüksek lisans öğrencileri için en az 2,50/4,00 olması gerekmektedir.
• Öğrencilerin belirli bir düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmaları gerekmektedir ve bu Yabancı Diller
Yüksekokulu tarafından yapılacak seviye tespit sınavı ile belirlenecektir. Yabancı dil seviyesinde baraj
uygulanması hakkı saklıdır.
• Başvurular değerlendirilirken Ulusal Ajans tarafından belirlenen aşağıdaki değerlendirme ölçütü
uygulanacaktır:
Akademik Başarı Düzeyi: %50 Yabancı Dil Seviyesi: %50
Seçim sonuçları, geçerli başvuru yapmış bütün öğrencilerin aldıkları puanları içerecek şekilde bölümlerin
üniversitenin web sayfasında yayınlanacaktır.
ÖNEMLİ NOT: Bu bir ön seçimdir. Ulusal Ajans tarafından Üniversitemize ayrılan bütçe dâhilinde talepler
karşılanacaktır. Bu aşamada seçilen her öğrencinin Erasmus öğrencisi olarak yurtdışına gideceği garantisi söz
konusu değildir.
İLETİŞİM
Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü
Rektörlük Binası Zemin Kat 48000 Kötekli / MUĞLA
E-posta : [email protected]
Web: www.intoffice.mu.edu.tr
Faks: 211 1051
Uzman Melis Tuncay Kahvecioğlu (211 1961)
Uzman Işıl Arıkan Saltık (211 1941)

Benzer belgeler