Başvuru Klavuzu - Deniz Astsubay Meslek Yüksek Okulu

Transkript

Başvuru Klavuzu - Deniz Astsubay Meslek Yüksek Okulu
T.C.
DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI
DENİZ ASTSUBAY MESLEK YÜKSEK OKULU KOMUTANLIĞI
ALTINOVA/YALOVA
DENİZ ASTSUBAY MESLEK YÜKSEK OKULU
BAŞVURU KILAVUZU
2015
Deniz Astsubay Meslek Yüksek Okulu Komutanlığı
2015
ADAYLARIN DİKKATİNE
1. Ön Kayıt Tarihleri 25 Mart – 15 Mayıs 2015 Tarihleri arasında
yapılacaktır.
2. Başvuru, 2. Seçim aşamaları ve seçim aşamaları sonrası işlemlere ait
kurallar bu kılavuzda açıklanmıştır.
3. Bu kılavuzda yer alan kurallar, kılavuzun yayım tarihinden sonra yasama,
yürütme ve yargı organları, Genelkurmay Başkanlığı, Deniz Kuvvetleri
Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından gerekli görüldüğü
takdirde değiştirilebilir. İlgili değişiklikler Deniz Astsubay Meslek Yüksek
Okulu Komutanlığı kurumsal internet adresinde yayınlanır.
4. Bu kılavuzda yer alan bilgi ve duyurular hiçbir gerçek ve tüzel kişiye mali
ve hukuki anlamda kazanılmış hak doğurmaz. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı,
Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Deniz Eğitim ve Öğretim Komutanlığının eylem
ve işlemlerinde takdir hakkı saklıdır.
5. Temin faaliyetleri süresince her türlü resmi duyuru ve bilgilendirme
www.damyo.edu.tr internet adresinden yapılacaktır. Posta yoluyla işlem
yapılmayacaktır.
İLETİŞİM BİLGİLERİ
:
İNTERNET ADRESİ
E-POSTA ADRESİ
TELEFON
: www.damyo.edu.tr
: [email protected]
: (226) 462 83 10 - Dahili (1594-1595)
– II –
İÇİNDEKİLER
GENEL BİLGİLER
GENEL BİLGİLER
1
GİRİŞ KOŞULLARI
SOSYAL DURUM, AHLAK VE KARAKTERLE İLGİLİ KOŞULLAR
1
ÖĞRENİM İLE İLGİLİ KOŞULLAR
1
SAĞLIK VE YAŞ İLE İLGİLİ KOŞULLAR
2
ÖN KAYIT İŞLEMLERİ
İNTERNETTEN ÖN KAYITLAR HANGİ TARİHLER ARASINDA VE NASIL YAPILACAKTIR?
2
İNTERNETTEN ÖN KAYIT YAPARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR
2
KAYIT-KABUL İŞLEMLERİ
BAŞVURULAR HANGİ DURUMLARDA GEÇERSİZ SAYILACAKTIR?
3
İNTERNETTEN ÖN KAYIT İŞLEMLERİNİN SONUÇLARI ADAYLARA NASIL DUYURULACAKTIR?
3
İKİNCİ SEÇİM AŞAMALARINA ÇAĞRILACAK ADAYLAR NASIL TESPİT EDİLECEKTİR?
3
İKİNCİ SEÇİM AŞAMALARI NEREDE VE NE ZAMAN YAPILACAKTIR?
4
İKİNCİ SEÇİM AŞAMALARI VE HASTANE İŞLEMLERİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR
4
ASİL VE YEDEK ADAYLARIN BELİRLENMESİ, İLANI VE KESİN KAYIT İŞLEMLERİ
5
ÖZEL KOŞULLAR
5
MÜRACAAT EDECEK ADAY ÖĞRENCİLER İÇİN FAYDALI BİLGİLER
5
KILAVUZDA BELİRTİLEN TABLOLAR
6
– III –
GENEL BİLGİLER
1.
Deniz Astsubay Meslek Yüksek Okulu; Türk Deniz Kuvvetlerinin kara birlikleri, denizaltıları, suüstü
gemileri, uçak/helikopterleri, SAT/SAS birliklerinde ve Sahil Güvenlik Komutanlığının sahil güvenlik botları,
uçak/helikopterleri ile kara birliklerinde görev yapacak astsubayları yetiştirmek üzere eğitim-öğretim veren bir
kurumdur. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığının yüzer ve kara birliklerinde sınıfı ile
ilgili kadro görevini yürütecek düzeyde Deniz Astsubayı yetiştirmek amacıyla; Lise ve Dengi Okul mezunu
öğrenci alınacaktır.
2.
Eğitim ve Öğretim süresi ön lisans düzeyinde 2 (İki) yıl olup öğrencilerin ihtiyaçları devlet tarafından
karşılanmaktadır.
3.
Öğrenciler, Deniz Astsubay Meslek Yüksek Okulu Komutanlığı sorumluluğunda; Topçu, Torpidocu,
Mayın, DSA (Denizaltı Savunma Aletleri), Porsun, Radar, Seyir, Telsiz, Elektronik, Güdümlü Mermi, İkmal,
İdari, Motorcu, Yara Savunma, Elektrikçi, Uçak Bakım, İstihkam, Piyade, sınıflarında eğitime tabi tutulurlar.
4.
Belirtilen sınıflardan alınan öğrencilerin bir kısmı Sahil Güvenlik Komutanlığı adına yetiştirilecektir.
UYARI : Kılavuzun tamamını okumadan internetten ön kayıt yapmayınız. Yapacağınız yanlışlıklardan
doğacak sonuçların tüm sorumluluğu size ait olacaktır.
GİRİŞ KOŞULLARI
1.
GENEL KOŞULLAR:
a.
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve erkek olmak,
b.
Astsubay Meslek Yüksek Okulları Yönetmeliğinin 44.üncü maddesinde düzenlenmiş olan
“Astsubay Meslek Yüksek Okulları Giriş Koşullarını” taşımak,
c.
“Askeri Okullara Alınan Öğrenciler ile Silahlı Kuvvetler Hesabına Fakülte ve Yüksek Okullarda
Okuyan Öğrenciler için Yüklenme Senedi Düzenlenmesine ve Bu Okullardan Çeşitli Sebeplerle Ayrılacak
Öğrencilere veya Kefillerine Ödettirilecek Tazminata Dair Yönetmelikte belirtilen yüklenme ve kefalet
senetlerini düzenlemek,
2.
ç.
Askerlik hizmetini yapmamış olmak,
d.
Bir askeri okuldan çıkmış veya çıkarılmış olmamak, sivil okullardan ise çıkarılmış olmamak.
ÖĞRENİM İLE İLGİLİ KOŞULLAR:
a.
Milli Eğitim Bakanlığına bağlı devam mecburiyeti olan Lise ve Dengi Okullardan 2015 yılında
mezun olacak adaylar için kesin kayıt tarihine kadar mezun durumda olmak veya dönemine bakılmaksızın
2014 yılında mezun olmak.
b.
Yurt dışındaki okullardan (lise ve dengi okullar) mezun öğrenciler için mezun olduğu okulların
denkliği Milli Eğitim Bakanlığınca onaylanmış olmak,
c.
Başvuru Kılavuzunun TABLO-2’de yer alan okul türlerinden ve kılavuzun TABLO-3’te belirtilen
alan/bölümlerinden mezun olmak,
ç.
Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2015 yılında yapılacak olan Yüksek
Öğretime Geçiş Sınavı (YGS)’na katılmış olmak,
d.
TABLO-3’te yer alan, alan/bölümlerinin karşısında belirtilen YGS puan türüne göre belirlenecek
taban puanı almış olmak,
e.
Şehit, Malül Gazi ve Muharip Gazi çocukları için, alınacak öğrenci sayısının % 5 (beş)’i oranında
ilave kontenjan verilecek olup, bahse konu adayların 2015 YGS’ye katılmış olmaları gerekmektedir.
TABLO-3’te yer alan, alan/bölümlerinin karşısında belirtilen YGS puan türünden Deniz Astsubay Meslek
Yüksek Okulu Komutanlığınca belirlenecek taban puanın % 90’ı oranında puan alan şehit, malül gazi ve
muharip gazi çocukları İkinci Seçim Aşamalarına davet edilecek, sınav ve muayenelerde başarılı olan
adaylardan % 5’lik kontenjana girenler okula girmeye hak kazanacaktır.
–1–
3. SAĞLIK VE YAŞ İLE İLGİLİ KOŞULLAR:
a.
Türk Silahlı Kuvvetleri Sağlık Yeteneği Yönetmeliği’nin; Türk Silahlı Kuvvetleri Askeri
Okullarına girecek öğrenci adaylarına ilişkin sağlık niteliklerine uygun olmak ve bu durumunu sevk
edilecekleri Asker Hastanelerinden alacakları “Askeri Öğrenci Olur” kararlı sağlık raporu ile
belgelendirmek,
b.
Vücut yapısı düzgün, her bakımdan sağlam ve fiziksel görünüşü kusursuz olmak, göğüs
kafesinde şekil bozukluğu bulunmamak, vücudunun herhangi bir yerinde dikkati çekecek ve göz estetiğini
bozucu yara, yanık, leke, kellik, frengi ve cilt hastalığından izler bulunmamak, düz taban olmamak,
konuşmasında ve duymasında en küçük bir kusuru bulunmamak, ne derece olursa olsun, gözlük, lens
kullanmamak, gözlerinde şaşılık, renk körlüğü vb. hastalık bulunmamak, lazer ameliyatlısı olmamak, kalp,
böbrek, karaciğer rahatsızlıkları ve tüberküloz geçirmemiş olmak,
c.
Türkçeyi kusursuz konuşmak (Dilinde kekemelik, pelteklik, tutukluk vb. olmamak),
ç.
Türk Silahlı Kuvvetleri Sağlık Yeteneği Yönetmeliği esas alınarak TABLO–4’te belirtilen yaşlara
göre boy standartları içerisinde yer almak,
d.
20 yaşından büyük olmamak (1995 yılında ve daha sonra doğan adayların kaydı yapılır.),
e.
Yaş hesaplamalarında 2015 yılı esas alınacak olup; ay ve gün farkları dikkate alınmayacaktır.
f.
Adayların boy ve kiloları TABLO–4'te belirtilen alt ve üst sınırlar içerisinde bulunmak ve boy-kilo
oranı Türk Silahlı Kuvvetleri Sağlık Yeteneği Yönetmeliği'nde belirlenen sınırlar içinde bulunmak,
UYARI: Asker Hastanelerince verilecek raporlara dayanılarak; sağlık durumları, Kuvvet Komutanlıklarının
özelliklerine göre, Türk Silahlı Kuvvetleri Sağlık Yeteneği Yönetmeliği’nde belirtilen esaslara uygun
olmadığı tespit edilenlerin okulla ilişikleri kesilir.
ÖN KAYIT İŞLEMLERİ
1.
İNTERNETTEN ÖN KAYITLAR HANGİ TARİHLER ARASINDA VE NASIL YAPILACAKTIR?
İnternetten ön kayıtlar; 25 MART 2015 tarihinde başlayacak ve 15 MAYIS 2015 tarihi saat 23.59’da
sona erecektir. Başvurular sadece www.damyo.edu.tr internet adresleri üzerinden yapılacak olup, şahsen
ve posta yolu ile başvurular kabul edilmeyecek/dikkate alınmayacaktır.
2.
İNTERNETTEN ÖN KAYIT YAPARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:
a.
İnternetten ön kayıt işlemlerinde ve Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezine beyan edilen
bilgilerin, bu bilgilerle ilgili resmi kayıtlara uygun olması gerekmektedir. Yanlış bilgi beyan eden adayların
işlemleri iptal edilecektir.
b.
Ön kayıt işlemlerinin tamamlanmasını müteakip, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezinden
YGS sınavlarına ilişkin bilgilerin temin edilmesi beyan edilen T.C. Kimlik Numarası üzerinden yapılacaktır.
Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi ile eşleşmeyen T.C. Kimlik Numaralarına işlem yapılmayacaktır.
c.
İnternetten ön kayıt esnasında açıklamalar kısmını ve bu kılavuzun tamamını okumadan ön
kayıt işlemlerini yapmayınız.
UYARI : Yapacağınız eksik bilgi girişi veya kodlama hatalarından doğacak sonuçların tüm sorumluluğu size
ait olacaktır.
ç.
Ön kayıt sayfası çeşitli bilgi alanlarından oluşmaktadır. Sayfadaki alanların başlığında, o alana
yazılması ve işaretlenmesi istenilen bilgilerin neler olduğu yazılıdır. Bu alanların doldurulmasına ilişkin
açıklamalar sırası ile ve aynı başlıklar kullanılarak aşağıda verilmiştir.
T.C. Kimlik Numarası :
Nüfus Hüviyet Cüzdanınızın T.C. Kimlik No. Bölümünde yazılı 11
rakamdan oluşan numara yazılacaktır.
-
Adı :
Adınızı ve varsa İkinci Adınızı nüfus cüzdanında yazıldığı gibi yazınız.
-
Soyadı:
Soyadınızı nüfus cüzdanında yazıldığı gibi yazınız.
–2–
-
Baba Mesleği: Babanızın mesleğini, verilen seçenekler arasından seçerek işaretleyiniz.
-
Anne Mesleği: Annenizin mesleğini, verilen seçenekler arasından seçerek işaretleyiniz.
-
e-Posta: Sizinle irtibata geçebileceğimiz, kullandığınız geçerli bir e-posta adresi giriniz.
-
Telefon Numarası: Size ulaşabileceğimiz en az 2 adet telefon numarası giriniz.
-
Şehit Çocuğuyum: Öz Babası/Annesi, şehit olan adaylar “Evet” seçeneğini işaretleyeceklerdir.
Malül/Muharip Gazi Çocuğuyum : Öz Babası/Annesi, Malül Gazi veya Muharip Gazi olan adaylar
“Evet” seçeneğini işaretleyeceklerdir.
Şehit Çocuğuyum ve Malül/Muharip Gazi Çocuğuyum alanlarına, özel durumunuza uygun şıkkı
işaretleyiniz. İşaretlediğiniz seçenekle verdiğiniz bilginin doğruluğunun, İkinci Seçim Aşamalarına katılma
hakkı elde etmeniz halinde “Şehit, Malül Gazi, Muharip Gazi Çocuğu Belgesi”nin yetkili makamlarca
onaylanarak kanıtlanması gerektiğini unutmayınız.
Puan Türü Tercihi: Puan Türü, Tercih Sıralaması: Adaylar TABLO-3'de belirtilen okul alanlarının
karşısında bulunan puan türlerinde tercih yapabileceklerdir. Adayların ilgili tabloyu detaylı bir şekilde
incelemeleri ve yapabilecekleri tüm tercihleri sıralamaları gerekmektedir. TABLO-3 ile uyum sağlamayan
tercihler yok sayılacaktır.
Anket: Kayıtların tamamlanmasını müteakip arzu ettiğiniz takdirde tanıtım faaliyetleri anketini
doldurabilirsiniz.
KAYIT-KABUL İŞLEMLERİ
1.
BAŞVURULAR HANGİ DURUMLARDA GEÇERSİZ SAYILACAKTIR?
a.
İnternetten ön kayıtların tamamlanmasını müteakip yapılacak inceleme sonucunda, adayın
gerekli giriş koşullarını taşımadığı tespit edilirse,
b.
Adayların yaptıkları başvurudaki bilgiler ile İkinci Seçim Aşamalarında istenecek asıl
belgelerdeki bilgiler arasında tutarsızlık varsa,
başvurular geçersiz sayılacak ve belgeleri işleme konulmayacaktır.
2.
İNTERNETTEN ÖN KAYIT İŞLEMLERİNİN SONUÇLARI ADAYLARA NASIL DUYURULACAKTIR?
a.
İnternetten ön kayıt yapan adaylardan yapılacak değerlendirme sonucunda; başvuruları kabul
edilen ve İkinci Seçim Aşamalarına alınacak aday sayısı için belirlenen kontenjan içerisinde yer alan tüm
adaylar, İkinci Seçim Aşamalarına çağrılacaktır.
b.
Aday öğrencilerin başvurularının kabul edilip edilmediği ve 2’nci Seçim Aşamalarına geliş
tarihleri HAZİRAN 2015 tarihinden itibaren www.damyo.edu.tr internet adreslerinden açıklanacaktır.
c.
Ayrıca yukarıda belirtilen internet adreslerinden adaylarımıza sınavlar ile ilgili gerekli duyurular
ve bilgilendirmeler yapılacaktır.
ç.
Başvuruların sona ermesinden sonra yapılacak değerlendirme sonucunda, aday kaydı yapılan
ancak sınavlara alınacak aday sayısı için belirlenen kontenjan içerisinde yer alamayan adaylar, İkinci Seçim
Aşamalarına çağrılmayacaktır.
3.
İKİNCİ SEÇİM AŞAMALARINA ÇAĞIRILACAK ADAYLAR NASIL TESPİT EDİLECEKTİR?
2015-YGS sonuçlarının açıklanmasını müteakip, TABLO-3’te mevcut alan/bölümlerin karşısında
belirtilen YGS (YGS-1, YGS-2 ya da YGS-3, YGS-4 ya da YGS-5, YGS-6) puan türlerinden en yüksek
olanına göre, en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere başarı sıralamasına tabi tutulacak ve Deniz
Kuvvetleri Komutanlığınca belirlenecek kontenjan doğrultusunda tespit edilecek adaylar İkinci Seçim
Aşamalarına çağırılacaklardır.
UYARI
:
Taban puanları aşan ve İkinci Seçim Aşamalarına giriş hakkı elde eden aday öğrencilere posta
yoluyla çağrı yapılmayacaktır.
–3–
4.
İKİNCİ SEÇİM AŞAMALARI NEREDE VE NE ZAMAN YAPILACAKTIR?
a.
Deniz Astsubay Meslek Yüksek Okulu İkinci Seçim Aşamaları, Deniz Harp Okulu/TUZLA’da
24 HAZİRAN - 14 TEMMUZ 2015 tarihleri arasında her adaya bildirilecek günlerde yapılacaktır.
b.
HAZİRAN 2015 içerisinde İkinci Seçim Aşamalarına davet edilen aday bilgileri ve sınav tarihleri
açıklanacaktır.
UYARI-1
5.
İstenilen belgeleri tam olarak getirmeyen adaylar İkinci Seçim Aşamalarına alınmayacaktır.
İKİNCİ SEÇİM AŞAMALARI İLE HASTANE İŞLEMLERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR:
a.
İkinci Seçim Aşamaları istasyon sistemine göre; Ön Sağlık, Fiziki Yeterlilik ve Görüşme
aşamalarından oluşmaktadır.
b.
Ön Sağlık Muayeneleri;
Ön sağlık kurulu, adayların gerekli sağlık koşullarını taşıyıp taşımadığını incelemek ve adayları
sağlık yönünden değerlendirmekle görevlidir. Muayenede adayların ortopedik rahatsızlıkları, cilt ve deri
hastalıkları, dış görünümü bozan rahatsızlıkları, boy-kilo uyumsuzlukları, görme ve işitme bozuklukları, ağız
ve diş hastalıkları ile genel sağlık muayeneleri yapılır. Gerekli sağlık koşullarını taşımadığı tespit edilen
adaylar için itiraz muayenesi niteliğinde ikinci bir muayene yapılmaktadır. Kurulca verilen bu son karar kesin
olup, adayın bu karara itiraz hakkı bulunmamaktadır.
c.
Fiziki Yeterlilik Testleri;
Adayların çabukluk, çeviklik ve kondisyonunu ortaya çıkaran testler uygulanmaktadır. TABLO-1
'de verilen alt sınır değerleri bu testlerden başarılı olabilmek için belirlenmiş asgari değerlerdir ve alt sınır
değerlerini yapan adaylar 100 üzerinden 10 puan alabileceklerdir. Adaylar alt sınır değerlerinin üzerinde
performans gösterdiklerinde, alacakları puanlar performanslarına göre kademeli olarak artacaktır. Tüm
testlerde üst sınır derecesinde performans gösterenler ise 100 tam puan alacaklardır.
TEST
BARAJLAR
MİNİMUM
MAKSİMUM
84 sn.
60 sn.ve altı
Durarak Uzun Atlama
165 cm.
210 cm. ve üstü
Mekik (1 dakikada)
20 adet
50 adet ve üstü
Barfikste Kol Çekme
1 adet
10 adet
400m. Koşu
Basketbol Topu Fırlatma
7 m.
TABLO-1
16 m. ve üstü
UYARI-1 :
Bedeni Yeterlilik sınavına önceden çalışarak hazırlıklı olarak gelinmelidir. Herhangi dört testten
alt sınır derecesi üstünde yeterlilik gösteren adaylar başarılı kabul edileceklerdir. İki veya daha
fazla testten başarısız olan adaylara başarısız oldukları testlerden bir hak daha verilir. İkinci
hakkında da başarısız olan adaylar elenirler.
UYARI-2 :
Bedeni Yeterlilik testlerinde adayın sakatlanması, yaralanması vb. gibi ortaya çıkabilecek
durumlarda sağlık yönünden sorumluluk okula ait değildir. Ayrıca testlerin yapılacağı günde
sağlık durumu itibariyle testlere katılamayacak durumda olan adaylar sınavlara kabul
edilmeyecek ve ayrıca başka bir hak verilmeyecektir.
ç.
Görüşme Kurulları;
(1) Konularında uzman personelden teşkil edilen görüşme kurulu tarafından, görüşme yoluyla
adayın, gelişime açıklığı, bireysel zenginlik ve kültürü, söylenenleri doğru anlama, konuşma ve ifade becerisi,
düşünceleri arasındaki tutarlılığı, ikna gücü, çok yönlü düşünme yeteneği, kendine güveni, heyecan durumu,
davranışlarındaki denge, mesleğe yönelik istekliliği, konuşma kusurları ve psikolojik yapısı
değerlendirilmektedir.
(2) Adayların spor, bilim ve sanatta bölgesel, ulusal ve uluslar arası müsabakalarda dereceleri
varsa, kurul tarafından uygun görülenler yapılacak puanlamada dikkate alınacaktır.
–4–
d.
Hastane Muayeneleri;
İkinci Seçim Aşamalarında başarı gösteren adaylar, "Askeri Öğrenci Olur" kararlı sağlık raporu almak
üzere Deniz Kuvvetleri Komutanlığının belirleyeceği Asker Hastanelerinden herhangi birine sevk edilirler.
Ancak aday öğrencilerin İkinci Seçim Aşamalarında başarı gösterip Asker Hastanelerine sevk edilmeleri
kesin kayıt hakkı elde ettikleri anlamına gelmemektedir.
UYARI :
Herhangi bir Askeri Okul için 2015 yılı içerisinde alınmış “Askeri Öğrenci Olur” kararlı sağlık
raporu Komutanlığımız tarafından geçerli sayılacaktır.
6.
ASİL VE YEDEK ADAYLARIN BELİRLENMESİ, İLANI VE KESİN KAYIT İŞLEMLERİ:
a.
Aday öğrenciler İkinci Seçim Aşamalarında "Performans Değerlendirme Sistemine" tabi
tutulacaktır. Bu sistemde; adayların YGS, Fiziki Yeterlilik ve Görüşme Aşamalarından aldıkları puanlar
dikkate alınarak her aday için "Aday Performans Puanı" tespit edilecektir. Performans Değerlendirme
Sisteminde aday öğrencilerin belirlenen aşamaların tamamından başarılı olmaları gerekmektedir. İkinci
Seçim Aşamalarında başarılı olan adaylar YGS puan türlerine göre "Aday Performans Puanı" sıralamasına
tabi tutulacak ve belirlenen kontenjanlar doğrultusunda asil, yedek listeler oluşturulacaktır.
b.
İkinci Aşama Sınav Sonuçları ile ilgili açıklamalar www.damyo.edu.tr internet sitesinde
yayınlanacaktır. Asil listede yer alan adaylar için kesin kayıt tarihleri sonuçlarla beraber ilan edilecektir.
Yedek adayların sırası geldiğinde çağrılmaları ise başvuruda beyan ettikleri telefona yapılacaktır.
7.
ÖZEL KOŞULLAR:
a.
Yaptırılacak adli sicil (arşiv) araştırması ve güvenlik soruşturması sonucunda askeri öğrenci
olabilecek niteliklere uygun bulunmak. Eğitim periyodunun hangi safhasında olursa olsun adli sicil (arşiv) ve
güvenlik soruşturması menfi çıkan öğrencilerin kaydı silinir, okulla ilişiği kesilir.
b.
UYARI :
8.
Temel askerlik (intibak) eğitiminde başarılı olmak; başarılı olmayanların okulla ilişiği kesilir.
Giriş koşullarını taşımadıkları halde; yanlış bilgi vererek, asılsız belge düzenleyerek/ düzenleterek
kaydını yaptırmış olanlar ile askeri öğrenci olmaya engel olacak şartları taşıdığı anlaşılanların, bu
durumları eğitim-öğretim süresi içerisinde ne zaman tespit edilirse edilsin, okul ile ilişikleri derhal
kesilir ve haklarında yasal işlem yapılır.
MÜRACAAT EDECEK ADAY ÖĞRENCİLER İÇİN FAYDALI BİLGİLER:
a.
Müracaatın yapıldığı Deniz Astsubay Meslek Yüksek Okulu Komutanlığı; BURSA-YALOVA-İZMİT
Devlet Karayolu üzerinde Yalova’dan takriben 22 km, İzmit’ten 50 km, (Gölcük’ten 25 km, Karamürsel’den 8
km) uzaklıkta bulunmaktadır.
b.
2’nci Seçim Aşama Sınavlarının yapılacağı Deniz Harp Okulu Komutanlığı/Tuzla İSTANBUL,
c.
Detaylı bilgi Deniz Astsubay Meslek Yüksek Okulu K.lığı Kayıt Kabul Kurul Başkanlığı 0 226
4628310’dan Dahili 1594-1595 numaralı telefonlarından öğrenilebilir.
UYARI : Aday öğrenciler sadece ön kayıt işlemlerinde yapması gerekenleri değil, diğer tüm aşamalardaki
hal tarzlarını da bu kılavuz/www.damyo.edu.tr adresindeki bilgilere dayanarak belirleyeceklerdir. Bu
doğrultuda kılavuzun/internet adresinin, aday öğrenci tarafından en son aşamaya kadar iyi
incelenmesi rehber olma açısından önemlidir.
–5–
9.
KILAVUZDA BELİRTİLEN TABLOLAR:
a.
TABLO-1 (FİZİKİ YETERLİLİK TESTLERİ)
BEDENİ YETERLİLİK TESTLERİ
TEST
ALT SINIR
ÜST SINIR
84 sn.
60 sn.
Durarak Uzun Atlama
165 cm.
210 cm.
Mekik
20 tekrar
50 tekrar
7 m.
16 m.
1 tekrar
10 tekrar
400 m. Koşu
(1 Dakikada)
Baketbol Topu Fırlatma
Barfikste Kol Çekme
400 m.KOŞU
BEDENİ YETERLİLİK SINIR DEĞERLERİ
DURARAK
BASKETBOL
UZUN
TOPU
MEKİK
ATLAMA
FIRLATMA
SÜRE
SN.
PUAN
CM.
>84
0
84
4
82
PUAN
TEKRAR
PUAN
METRE
<165
0
165
1,5
<20
0
20
1,5
8
170
3
22
3
80
12
78
16
175
4,5
24
180
6
26
76
20
185
7,5
28
74
24
190
9
72
28
195
10,5
70
32
200
15
65
36
205
13,5
60
40
210
15
BARFİKSTE
KOL ÇEKME
PUAN
TEKRAR
PUAN
<7
0
<1
0
7
1,5
1
1,5
8
3
2
3
4,5
9
4,5
3
4,5
6
10
6
4
6
7,5
11
7,5
5
7,5
30
9
12
9
6
9
34
10,5
13
10,5
7
10,5
38
15
14
15
8
15
44
13,5
15
13,5
9
13,5
50
15
16
15
10
15
NOT: Herhangi dört testten alt sınır derecesi üstünde yeterlilik gösteren adaylar başarılı kabul edileceklerdir.
İki veya daha fazla testten başarısız olan adaylara başarısız oldukları testlerden bir hak daha verilir. İkinci
hakkında da başarısız olan adaylar elenirler.
–6–
b.
OKUL
KODU
TABLO-2 (LİSE VE DENGİ OKUL TÜR KODLARI)
OKUL
KODU
OKUL TÜRÜ
LİSELER
OKUL TÜRÜ
ENDÜSTRİ MESLEK LİSELERİ
11033
Anadolu Lisesi (Y. Dille Öğretim Yapan Resmi Liseler)
54175
Ağaç ve Metal İşleri Meslek Lisesi
11058
Fen Lisesi
54167
Anadolu Gazetecilik Meslek Lisesi
11106
Lise, Özel Lise (Y. Dil Ağırlıklı Program Uygulayan Liseler)
54029
Anadolu Meslek Lisesi
11017
Lise (Resmi ve Gündüz Öğretimi Yapan Liseler)
54183
Anadolu Tekstil Meslek Lisesi
11066
Özel Fen Lisesi
54207
Denizcilik Endüstri Meslek Lisesi
11025
Özel Lise
54045
Denizcilik ve Su Ürünleri Meslek Lisesi
11122
Sosyal Bilimler Lisesi
54012
Endüstri Meslek Lisesi
11041
Yabancı Dille Öğretim Yapan Özel Lise /Özel Anadolu Lisesi
54053
Gemi Yapı Meslek Lisesi
ÇOK PROGRAMLI LİSELER
54061
Kimya Meslek Lisesi
30085
Anadolu Meslek Lisesi Programı
54078
Matbaa Meslek Lisesi
30117
Anadolu Teknik Lisesi Programı (Erkek Teknik)
54086
Motor Meslek Lisesi
30036
Endüstri Meslek Lisesi Programı
54142
Tekstil Meslek Lisesi
30044
Kız Meslek Lisesi Programı
54094
Yapı Meslek Lisesi
30028
Lise Programı
30077
Lise Programı (Yabancı Dil Ağırlıklı)
55025
Anadolu Meslek Lisesi (Kız Teknik)
30125
Sağlık Meslek Lisesi Programı
55066
Anadolu Tekstil Meslek Lisesi
30109
Teknik Lise Programı (Erkek Teknik)
55147
Büro Yönetimi ve Sekreterlik Anadolu M. L. (Kız Tek.)
30093
Teknik Lise Programı (Kız Teknik)
55228
Özel Anadolu Meslek Lisesi (Kız Teknik)
30052
Ticaret Meslek Lisesi Programı
55033
Özel Meslek Lisesi (Kız Teknik)
ÖĞRETMEN LİSELERİ
55017
Meslek Lisesi (Kız Teknik)
50027
Anadolu Öğretmen Lisesi
55058
Tekstil Meslek Lisesi
50872
Özel Anadolu Öğretmen Lisesi
55155
Turizm Anadolu Meslek Lisesi (Kız Teknik)
KIZ MESLEK LİSELERİ
TİCARET MESLEK LİSELERİ
SAĞLIK MESLEK LİSELERİ
52036
Anadolu Dış Ticaret Meslek Lisesi
56127
Anadolu Sağlık Meslek Lisesi
52028
Anadolu Ticaret Meslek Lisesi
56021
Özel Sağlık Meslek Lisesi
52052
Özel Ticaret Meslek Lisesi
56013
Sağlık Meslek Lisesi
52011
Ticaret Meslek Lisesi
OTELCİLİK VE TURİZM MESLEK LİSELERİ
TEKNİK LİSELER
57059
Anadolu Aşçılık Meslek Lisesi
53032
Anadolu Gazetecilik Lisesi
57026
Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi
53162
Anadolu Teknik Lisesi
57018
Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi
53024
Anadolu Teknik Lisesi (Erkek Teknik)
57067
Özel Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi
53098
Anadolu Teknik Lisesi (Kız Teknik)
57034
Özel Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi
53154
Anadolu Tekstil Teknik Lisesi (Erkek Teknik)
53113
Anadolu Tekstil Teknik Lisesi (Kız Teknik)
80013
Adalet Meslek Lisesi
53049
İnşaat Teknik Lisesi
80038
Anadolu Denizcilik Meslek Lisesi
53057
Kimya Teknik Lisesi
80168
Anadolu İletişim Meslek Lisesi
53065
Meteoroloji Teknik Lisesi
80127
Anadolu Mahalli İdareler Meslek Lisesi
53073
Motor Teknik Lisesi
80151
Anadolu Meteoroloji Meslek Lisesi
53146
Özel Anadolu Teknik Lisesi
80176
Anadolu Tapu Kadastro Meslek Lisesi
53016
Teknik Lise (Erkek Teknik)
80192
Anadolu Tarım Meslek Lisesi
53081
Teknik Lise (Kız Teknik)
80021
Denizcilik Meslek Lisesi
53138
Tekstil Teknik Lisesi (Erkek Teknik)
80119
Mahalli İdareler Meslek Lisesi
53121
Tekstil Teknik Lisesi (Kız Teknik)
80054
Maliye Meslek Lisesi
53105
Ziraat Teknik Lisesi
80143
Meteoroloji Meslek Lisesi
SEKRETERLİK MESLEK LİSELERİ
80087
Tapu Kadastro Meslek Lisesi
58022
Anadolu Sekreterlik Meslek Lisesi
80095
Tarım (Ziraat) Meslek Lisesi
58014
Sekreterlik Meslek Lisesi
80224
Özel Denizcilik Anadolu Meslek Lisesi
DİĞER MESLEK LİSELERİ
–7–
c.
TABLO-3 (LİSE VE DENGİ OKUL ALAN/DALLARI)
KODU
3957
4176
4182
4197
4725
4731
4746
4595
4238
1526
4244
1621
3449
1642
4265
1808
1808
1808
4327
3874
4369
3915
4381
GEÇİRİLECEĞİ ASTSUBAY
SINIFI
ALAN ADI
4808
4829
4794
4437
3874
Bilgisayar Destekli Endüstriyel Modelleme
Bilişim Teknolojileri
Biyomedikal Cihaz Teknolojileri
Deniz Araçları Yapımı
Denizcilik (Gemi Elektroniği ve Haberleşme)
Denizcilik (Gemi Otomasyonu)
Denizcilik (Makine Zabitliği)
Elektrik Tesisat ve Pano Monitörlüğü
Elektrik-Elektronik Teknolojisi
Elektromekanik Taşıyıcılar
Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri
Gemi Elektroniği ve Haberleşme
Gemi İnşaa
Gemi Yapımı
Giyim Üretim Teknolojisi
İş Makineleri
İş Makineleri Bakım ve Onarımı
İş Makineleri Operatörlüğü
Kimya Teknolojisi
Makine -Tarım Teknolojisi
Makine Teknolojisi
Mekatronik
Motorlu Araçlar Teknolojisi
Raylı Sistemler Teknolojisi (Raylı Sistemler ElektrikElektronik)
Raylı Sistemler Teknolojisi (Raylı Sistemler İnşaat)
Raylı Sistemler Teknolojisi (Raylı Sistemler İşletme)
Raylı Sistemler Teknolojisi (Raylı Sistemler Makine)
Raylı Sistemler Teknolojisi
Tarım Teknolojisi
3565
Tasarım Teknolojisi
ELEKTRİK
3565
Tasarım ve Teknolojisi
MOTORCU
4479
Tekstil Teknolojisi
4939
Tekstil Tekn. (Tekstil Mekatroniği)
UÇAK BAKIM
4835
Uçak Bakım (Uçak Gövde-Motor)
DENİZ İSTİHKAM
3669
Uçak Bakım Tek. ve Gövde Motor
DENİZ ALTI SAVUNMA
ALETLERİ
1443
Döküm
4217
Döküm Teknolojisi
1443
Dökümcülük
4312
İnşaat Teknolojisi
4945
İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği
4375
Metal Teknolojisi
1443
Endüstriyel Döküm
4485
4841
Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme
Uçak Bakım Teknisyenliği ve Havayolu Teknisyenliği
(Gövde Motor)
Uçak Bakım (Uçak Elektroniği)
2927
Uçak Bakımı Tekn. ve Elektroniği
2927
Uçak Bakımı ve Elektroniği
2927
Uçak Elektroniği
2728
Uçak Motorları
2734
Uçak Motorları Bakım ve Onarımı
5034
Yenilenebilir Enerji Teknolojileri
9008
Alan Ayrımı Olmayan Bölümler
1024
Adalet
4856
Aile ve Tüketici Bilimleri
4856
Aile ve Tüketici Hizmetleri
1155
Besin Kontrol ve Analizleri
1155
Besin Teknolojisi - Besin Kontrol ve Analizleri
4814
3669
SIRALAMAYA ESAS PUAN
TÜRÜ
HAREKAT ELEKTRONİK
SİLAH ELEKTRONİK
MAKİNE ELEKTRONİK
GÜDÜMLÜ MERMİ
TOPÇU
TELSİZ
YGS-1, YGS-2 PUAN
TÜRLERİNİN EN YÜKSEĞİ
ESAS ALINACAKTIR.
YARA SAVUNMA
İKMAL
PORSUN
DENİZ PİYADE
–8–
YGS–3, YGS–4 PUAN
TÜRLERİNİN EN YÜKSEĞİ
ESAS ALINACAKTIR.
KODU
GEÇİRİLECEĞİ ASTSUBAY
SINIFI
ALAN ADI
3868
Bilgisayarlı Muhasebe
3675
Büro Yönetimi
3229
Büro Yönetimi ve Sekreterlik
3324
Emlak Komisyonculuğu
1615
Gazetecilik
1155
Gıda Analizi
1155
Gıda Kontrol ve Analizleri
3455
Gıda Teknolojisi
4271
Grafik ve Fotoğraf /Fotoğraf ve Grafik
4292
Halkla İlişkiler ve Organizasyon Hizmetleri
3811
Halkla İlişkiler ve Tanıtım
1752
Hukuk Sekreterliği
3339
Kat Hizmetleri
4333
Konaklama Hizmetleri
4348
Konaklama ve Seyahat Hizmetleri
4396
Muhasebe ve Finansman
4918
Muhasebe, Finansman ve Pazarlama
2158
Mutfak
2295
Ön Büro
4422
Pazarlama ve Perakende
3277
Radyo Televizyon /Radyo-Televizyon
2295
Resepsiyon
2295
Resepsiyon (Ön Büro)
2309
Restorasyon
4966
Sağlık Hizmetleri Sekreterliği
2357
Servis
2357
Servis Hizmetleri
3351
Sigortacılık
3538
Tıbbi Sekreterlik
2687
Tıp Sekreterliği
4505
Ulaştırma Hizmetleri
4113
Yiyecek İçecek Hizmetleri
3758
Zabıt Katipliği
9008
Alan Ayrımı Olmayan Bölümler
4752
Denizcilik (Gemi Yönetimi)
4788
Denizcilik (Yat Kaptanlığı)
4773
Denizcilik (Balıkçı Gemisi Kaptanlığı)
4767
Denizcilik (Su Ürünleri Üretimi)
4862
Harita-Tapu-Kadastro
3779
Yat Kaptanlığı
9008
Alan Ayrımı Olmayan Bölümler
SIRALAMAYA ESAS PUAN
TÜRÜ
RADAR
SEYİR
TORPİDOCU
YGS-5, YGS-6 PUAN
TÜRLERİNİN EN YÜKSEĞİ
ESAS ALINACAKTIR.
MAYIN
AÇIKLAMALAR
:
1. İkinci Seçim Aşamalarında başarılı olan adaylar YGS puan türlerine göre “Aday Performans Puanı” sıralamasına tabi tutulacak ve
belirlenen kontenjanlar doğrultusunda asil, yedek listeler oluşturulacaktır.
2. Yerleştirme sırasında kontenjanlar doldurulamadığı takdirde; YGS 3-4 puan türü için öncelikle YGS 5-6 dan daha sonra YGS 1-2’den,
YGS 5-6 için öncelikle YGS 1-2’den daha sonra YGS 3-4’den, YGS 1-2 puan türü için öncelikle YGS 5-6’dan sonrada YGS 3-4’den
adayların istemesi ve bu türler için belirlenmiş taban puanın altında olmamaları şartıyla yerleştirme işlemi yapılacaktır.
–9–
ç.
TABLO-4 (ADAY ÖĞRENCİLERDE ARANILAN BOY-KİLO STANDARTLARI )
DENİZ ASTSUBAY MESLEK YÜKSEK OKULUNA ALINACAK ÖĞRENCİLERDE
ARANILACAK BOY- KİLO STANDARTLARI
16 YAŞ GRUBU
BOY
ALT SINIR (cm)
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
KİLO
ALT SINIR (kg)
45
46
47
47
48
48
49
50
50
51
51
52
53
53
54
54
55
56
57
57
58
59
59
60
60
61
62
62
17 YAŞ GRUBU
KİLO
ÜST SINIR (kg)
59
60
60
61
62
62
63
63
64
65
66
67
68
69
70
71
71
72
73
74
75
76
77
78
79
79
80
81
BOY
ALT SINIR (cm)
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
KİLO
ÜST SINIR (kg)
63
64
65
66
67
67
68
69
70
71
71
72
73
74
75
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
BOY
ALT SINIR (cm)
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
18 YAŞ GRUBU
BOY
ALT SINIR (cm)
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
KİLO
ALT SINIR (kg)
51
51
52
52
53
54
54
55
56
56
57
58
58
59
60
60
61
62
62
63
64
64
65
66
66
KİLO
ALT SINIR (kg)
50
51
51
52
52
53
54
54
55
56
56
57
58
58
59
60
60
61
62
62
63
64
64
65
66
KİLO
ÜST SINIR (kg)
62
63
64
65
66
66
67
68
69
70
71
71
72
73
74
75
75
76
77
78
79
80
81
82
83
19 VE ÜZERİ YAŞ GRUBU
– 10 –
KİLO
ALT SINIR (kg)
51
52
52
53
54
54
55
56
56
57
58
58
59
60
60
61
62
62
63
64
64
65
66
66
67
68
69
KİLO
ÜST SINIR (kg)
72
72
72
73
73
74
75
76
77
78
79
80
81
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
19 VE ÜZERİ YAŞ GRUBU (DEVAM)
BOY
ALT SINIR (cm)
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
– 11 –
KİLO
ALT SINIR (kg)
70
70
71
72
72
73
74
75
75
76
77
78
78
79
80
81
81
82
83
84
KİLO
ÜST SINIR (kg)
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
114
115

Benzer belgeler

Başvuru Kılavuzu - Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Personel Temin

Başvuru Kılavuzu - Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Personel Temin gemileri, uçak/helikopterleri, SAT/SAS birliklerinde ve Sahil Güvenlik Komutanlığının sahil güvenlik botları, uçak/helikopterleri ile kara birliklerinde görev yapacak astsubayları yetiştirmek üzere...

Detaylı