YRD. DOÇ. DR. MURAT DOKUR, PSİKİYATR

Transkript

YRD. DOÇ. DR. MURAT DOKUR, PSİKİYATR
YRD. DOÇ. DR. MURAT DOKUR,
PSİKİYATR
1983’de Cerrahpaşa Tıp Fakültesinden mezun olmuştur. 1985-1991 yılları arasında
aynı fakültede psikiyatri ihtisası yapmıştır. 1988-1989 yıllarında Mental Research
Institute (MRI), Palo Alto, Kaliforniya’da Kısa Psikoterapi (Stratejik-İnteraksiyonelProblem Çözücü) ve Aile-Çift Terapisi eğitim programlarını tamamlamıştır. 1984-1994
yılları
arasında
Überlingen
Moreno
Enstitüsü’ne
bağlı
olarak
Psikodrama
(Sosyodrama,Sosyometri) Grup Terapisi eğitimi almıştır. 1989’da Peter Sifneos’un
Kısa Dönemli Dinamik Psikoterapi, 1992-1994 yılları arasında Dr. Cahit Ardalı
tarafından yapılan Dinamik Süpervizyon Grubu ve Dinamik Psikoterapi Gruplarına
katılmıştır.
1995’te
A.B.D’de
Daniel
Stern’ün
Yenidoğan
Psikiyatrisi-Yetişkin
Psikoterapisi ve Habib Davanloo’nun Kısa Dönemli Dinamik Psikoterapi çalışma
gruplarına katılmıştır. 1994-1999 yılları arasında İstanbul Üniversitesi Psikoloji ve
Pedagoji Bölümleri’nde lisans, yüksek lisans ve doktora programlarında Aile TerapisiÇift Terapisi, Kişilerarası İlişkiler ve Grupla Psikolojik Danışmanlık derslerini vermiştir.
Dr. Murat Dokur, halen; iFTi Psikoterapi’de uzmanlara yönelik olarak, EFTA-TIC
(Avrupa Aile Terapisi Derneği Eğitim Birimi) tarafından onaylanan 500 saatlik “Aile ve
Çift Terapileri Eğitimi” ni vermektedir.
2000 yılındaki Aile ve Evlilik Terapileri Sempozyumunun, 2002, 2003, 2005, 2007,
2009 ve 2011 yıllarında gerçekleştirilen I., II., III., IV., V., VI. Ulusal Aile ve Evlilik
Terapileri Kongrelerinin Kongre Başkanlıklarının yanı sıra, 2004 yılında International
Family Therapy Association (IFTA) ile birlikte yapılan XIV. IFTA Dünya Aile Terapisi
Kongresi’nin Lokal Organizasyon Komitesi’nin Başkanlığı görevlerini yürütmüştür.
Ayrıca 2013 Ekim ayında, İstanbul’da gerçekleşmiş olan VI. EFTA (European Family
Therapy Association) Kongresi’nde Organizasyon Komitesi başkanlığını yürütmüştür.
Aile ve Evlilik Terapileri Derneği Kurucu Başkanıdır, halen Başkanlığı devam
etmektedir. Türkiye Psikiyatri Derneği, International Family Therapy Association
(IFTA), European Family Therapy Association (EFTA) ve European Association of
Psychotherapy (EAP) üyesidir. Türkiye Psikiyatri Derneği Aile Terapisi Çalışma Birimi
üyesidir. Avrupa Aile Terapisi Derneği Eğitim Birimi (EFTA-TIC) üyesidir.
Dr. Murat Dokur’un, Uzm. Psikolojik Danışman Yael Profeta ile birlikte yazdığı “Aile
ve Çift Terapileri” isimli kitabı 2006 yılında basılmıştır.
2013 yılından itibaren Arel Üniversitesinde Yardımcı Doçent olarak görev
yapmaktadır.

Benzer belgeler