tıklayınız - Muğla Milli Eğitim Müdürlüğü

Transkript

tıklayınız - Muğla Milli Eğitim Müdürlüğü
1
T.C.
MUĞLA VALİLİĞİ
İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
İmtiyaz Sahibi
MUĞLA
İl Milli Eğitim Müdürlüğü Adına
Celalettin EKİNCİ
İl Milli Eğitim Müdürü
Genel Yayın Yönetmeni
Tarık TÜFEKÇİ
Şube Müdürü
Grafik Tasarım
Savaş İZMİR
Şule ARMUTCUOĞLU
Yayın Kurulu
Özlem KAVURAN
Serdar SARGIN
Savaş İZMİR
Şule ARMUTCUOĞLU
TEMMUZ-2016
2
Yeni nesli, cumhuriyetin fedakâr öğretmen ve eğitimcileri, sizler yetiştireceksiniz.
Ve yeni nesil, sizin eseriniz olacaktır. Eserin kıymeti, sizin maharetiniz ve fedakârlığınız derecesiyle orantılı bulunacaktır. Cumhuriyet; fikren, ilmen, fennen, bedenen kuvvetli ve yüksek karakterli koruyucular ister! Yeni nesli, bu özellik ve kabiliyette yetiştirmek sizin elinizdedir... Sizin başarınız, Cumhuriyetin başarısı olacaktır.
3
İÇİNDEKİLER
SUNUŞ………………………………………………………………………………………………………………………….…...5
GİRİŞ………………………………………………………………………………………………………………………..………6
2016 YILI PERFORMANS PROGRAMI...……………………………………………………………………………….…….….7
ÇOCUK İHMAL VE İSTİSMARININ ÖNLENMESİ EĞİTİMLERİ ………………………………………………………………..8
‘HAYAT GENÇLERİN ELİNDE’ PROJESİ ……………………………………………………………………………………….10
“DEĞERLERİMİ KORUYORUM SAHNEYE TAŞIYORUM” LİSELER VE ORTAOKULLAR ARASI TİYATRO YARIŞMASI…..12
“YEŞİL VE MAVİ KEŞFET MUĞLA’NI” FOTOĞRAF YARIŞMASI……………………………………………………...……..14
“EVET” İSİMLİ TİYATRO OYUNUMUZ SEYİRCİ İLE BULUŞTU…………………………………….……………...…………...16
GENÇ KALEMLER PROJESİ…………………………………………………………………………………………...……...…18
MATEMATİK ÖĞRETMENLERİNE YÖNELİK GEOGEBRA EĞİTİMİ………………………………………………………..…24
GELECEK SİZİN ELİNİZDE PROJESİ………………………………………………………………………………………...…..25
LİDER YÖNETİCİLER PROJESİ……………………………………………………………………………………………….….27
E-TWINNING……………………………………………………………………………………………………………..………28
SOSYAL MEDYA OKURYAZARLIĞI EĞİTİMİ……………………………………………………….………………………...29
TÜBİTAK PROJELERİ………………………………………………………………………………………………………...…...30
ERASMUS+ PROJELERİ…………………………………………………………………………………………………...….….37
KAZANIM DEĞERLENDİRME SINAVLARI…………………………………………………………………………….……....42
İstanbul Gelişim Üniversitesi İle Protokol İmzalandı …………………………………………………………………….42
4
SUNUŞ
Milli Eğitim Müdürlüğümüz, eğitimin niteliğini artırmak, kaliteyi içselleştirerek yaymak
ve yenilikçi yöntemlerle bezenmiş bir sistemi hayata geçirmek adına ekip ruhunu benimseyerek planlı bir şekilde çalışmaktadır. Bu da ancak proje bazlı çalışarak mümkün olmaktadır. Eğitim çatısı altında ele alınan her konu birer proje olarak ele alınmalıdır. Tüm bunların bilincinde olan müdürlüğümüz Ar-Ge çalışmalarına büyük önem vermekte, faaliyetlerin sistematik ve devamlı şekilde gerçekleşebilmesi için büyük gayret göstermektedir. Eğitime değer
katmak adına yürütülen bu çalışmalarla; özgüvenli, yaratıcı, çözüm odaklı düşünebilen, değerlerine sahip çıkan bireylerin yetişmesi bizim için büyük önem taşımaktadır.
Amacımız yenilikçi öğrenme biçimleriyle gençlerimizi yeteneklerinin bilincinde olarak
meslek seçimine yönlendirmek ve hayatlarının her aşamasında sağlıklı, bilinçli, verimli kararlar almalarına yardımcı olmaktır. ‘Mutlu birey mutlu toplum’ görüşünden yola çıkarak sosyal, iş, özel hayatında mutlu bireylere kavuşmanın heyecanıyla büyük bir özveri ve keyifle
çalışmalarına devam eden ar- ge ekibine teşekkür ediyorum.
Celalettin EKİNCİ
Muğla İl Milli Eğitim Müdürü
5
GİRİŞ
Saygıdeğer Okurlarımız,
Gelişimi ve değişimi hedef alan bir vizyon belirleyen İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzün Yenilikçi yöntem ve tekniklere ulaşma kapsamında; araştırmaya ve geliştirmeye dönük çalışmalarını Ar-Ge birimi yürütmektedir.
Mutlu bireyler yetiştirme amacıyla kolları sıvayan ekibimiz, yaptığı ve yapacağı tüm faaliyetleri eğitim sistemine dahil olan her bir bireyin yoluna bırakılan hediyeler olarak sunmaktadır.
ARGE Bülteni ile siz saygıdeğer okurlarımızla birimimizin altı ay boyunca yapmış olduğu
Stratejik Planlama, Avrupa Birliği Projeleri, GEKA projeleri, yerel projeler, TUBİTAK Ortaöğretim
Proje Yarışmaları, kazanım değerlendirme sınavları organizasyonu, başlıca seminerler, araştırma İzinleri gibi çalışmaları paylaşmaktayız.
Kişiye özgü eğitime önem veren, çalışmalarını planlarken ve hayata geçirirken nitelikli
eğitim almış, değerlerine saygılı, yaratıcı bireylerin yetişmesine öncülük etmeyi göz önünde
bulunduran bir ekip olarak çalışmalarımızı sizlerle paylaşmaktan onur duyarız. Tüm çalışmalarımızda ve bu sayımızda bizlere desteğini esirgemeyen Muğla Valisi Sayın Amir ÇİÇEK’e, İl
Millî Eğitim Müdürümüz Sayın Celalettin EKİNCİ’ye ayrıca Strateji Geliştirme Şube Müdürümüz
Sayın Tarık TÜFEKÇİ ‘ye ve ARGE ekibinin kıymetli öğretmen ve çalışanlarına teşekkür ederiz.
Bir daha ki sayımızda buluşmak temennisiyle saygılar sunarız.
6
MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜN 2016 YILI PERFORMANS PROGRAMI
5018 sayılı kamu
mali yönetim kanununun 9. Maddesine
istinaden hazırlanan
2015-2019 stratejik
planın yıllık uygulama dilimlerini gösteren 2016 yılı performans programımız
bakanlığımızın uygun görüşü alınarak
hazırlanmış ve valilik
oluruyla uygulama
aşamasına geçilmiştir.
İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerinin
2016 yılı performans programının hazırlanmasına rehberlik
edilmiş ve ilçelerin performans
programlarını hazırlama çalışmaları tamamlanmıştır.
7
ÇOCUK İHMAL VE İSTİSMARININ ÖNLENMESİ EĞİTİMLERİ
Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi Ve
Çocuk Ve Haklarını Koruma Uygulama Ve Araştırma Merkezi Çocuk İhmal Ve İstismarı Projesi İş Birliği Protokolü 02/02/2016 Salı günü Rektörlük binasında, Rektör
yardımcısı Prof.Dr. N. Hürriyet AYDOĞAN, Çocuk Ve Haklarını Koruma Uygulama
Ve Araştırma Merkezi Müdürü
Prof. Dr. Yasemin BALCI ve İl
Milli Eğitim Müdürümüz Celalettin EKİNCİ tarafından imzalandı.
İmzalanan bu protokolle Çocuk İhmal ve İstismarının
Önlenmesi” için gerekli olan koruyucu ve önleyici çalışmaların
planlanması, organize edilmesi
ve uygulanmasında çocukla iletişime geçen, çocuğun yaşamında
ailesinden sonra gelen en önemli
yer olması sebebiyle, tüm gün
çocukla birlikte olan, onların özelliklerini iyi tanıyan öğretmenler, çocuklarda meydana gelebilecek davranış değişikliklerini fark edebilme şansına sahip olduklarından çocuk ihmali ve istismarı konusunda özellikle bilgilenmeleri amaçlanmıştır. Aile içinde
ihmale ve istismara uğrayan bir çocuğun davranışlarındaki ilk değişimi fark edecek
kişinin öğretmeni olduğu düşünülürse, böyle bir durumla
karşılaştıklarında ne yapmaları, nereye başvurmaları ve çocuğa sınıf içinde nasıl davranmaları gerektiği konusunda
öğretmenlerde konuyla ilgili
farkındalığı ve bilgi düzeyini
artırmak gerekliliğini doğurmaktadır. Bu nedenle katılımcıların bilgi düzeylerini ve farkındalığını artırmak, çocuk ihmal ve istismarının önlenmesi
ve erken müdahalesini sağlamak amaçlanmaktadır.
8
Rehber Öğretmenlere yönelik düzenlenen Çocuk İstismarı ve İhmalini Önleme Eğitimi Muğla Öğretmenevinde 25
– 26 Şubat 2016 tarihlerinde 09:00 –
17:00 saatleri arasında Muğla’nın 13
ilçesinden gelen rehber öğretmenlerin
katılımıyla gerçekleşti. Eğitimin açılışını İl Milli Eğitim Müdürümüz Celalettin EKİNCİ ile Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektör Yardımcısı
N. Hürriyet AYDOĞAN yaptı. Eğitime katılan öğretmenlere Muğla Üniversitesi Tıp Fakültesi, Eğitim Fakültesi, Edebiyat Fakültesi ve Sağlık Bilimleri fakültelerinden gelen akademisyenler sunumlarıyla katkı sağladılar. Eğitim sonunda katılımcılar ve
eğitmenler belgelerini Müdürümüz
Celalettin EKİNCİ’den aldılar.
Projenin ikinci kısmında bu eğitime katılan rehber öğretmenler ilçelerinde bir
program dahilinde eğitime katılamayan diğer rehber öğretmenlere, idarecilere,
öğretmenlere, öğrencilere ve velilere eğitim düzenlemişlerdir.
9
MUĞLA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ VE MUĞLA
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ İŞBİRLİĞİYLE HAZIRLANAN ‘HAYAT GENÇLERİN ELİNDE’ PROJESİ
Bilindiği üzere temel yaşam desteği acil vakalarda, 112
acil yardım ekibi ulaşana kadar kişiyi hayata bağlayan ilkyardım uygulamalarının en önemli basamaklarından birisidir.
Kalp durmasıyla yere yığılan insanlar kısa sürede yaşama döndürülseler de çoğunda oksijensiz geçen dakikaların yarattığı geri dönüşümsüz beyin hasarı ortaya çıkmakta
ve hasarın derecesine göre değişen kalıcı felç ve beyin
fonksiyon bozukluklarına yol açan bu durum hastanın iyileşip normal yaşamına dönmesini engellemektedir.
Bu nedenle temel yaşam desteği konusuna dikkat çekerek, toplumsal bir farkındalık yaratmak amacıyla Muğla İl Sağlık Müdürlüğü ve Muğla İl Milli Eğitim
Müdürlüğü işbirliğiyle Lise 10. sınıf öğrencilerine yönelik "Hayat Gençlerin Ellerinde" adı altında bir proje hazırlanmış ve bu proje kapsamında acil durumlarda uygulanmak üzere temel yaşam desteği eğitiminin verilmesi amaçlanmış ve bu projenin
protokolü, 02.05.2016 tarihinde, Sayın Valimiz Amir ÇİÇEK başkanlığında ve onayı
ile, İl Sağlık Müdürü Dr. Cihan TEKİN ve İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin EKİNCİ arasında imzalanmıştır.
10
Proje kapsamında ilimiz 5 ayrı bölgede, 10. sınıf öğrencilerinden birer kişi okulunu
temsilen eğitime alınmıştır. Eğitim sonunda il geneli 5 ayrı bölgede değerlendirme
komisyonları kurularak her bölgeden dereceye giren ilk 3 öğrenci belirlenmiştir.
Her bölgeden 3 er öğrenci olmak üzere toplamda 15 öğrenci, İl Değerlendirme Komisyonu tarafından değerlendirilerek ilk 3 öğrenci belirlenmiştir.
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezinde, değerlendirme
sonucunda dereceye giren ilk 3 öğrenciye ödülleri düzenlenen törenle verilmiştir.
Törene vali Amir ÇİÇEK, M.Ü. Rektörü Mansur HARMANDAR, İl Sağlık Müdürü Cihan TEKİN, İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin EKİNCİ, Şube Müdürü Tarık
TÜFEKÇİ, Menteşe İlçe Şube Müdürü Meral TAKEŞ ve Ar-Ge biriminden Projenin Sorumlusu Emine HÜKÜM katılmışlardır.
Ödül alan öğrencilerimiz;
1.Ceyda KUŞCU, Marmaris Nurettin Gençalioğlu Anadolu Lisesi
2.Selahattin Erdem KURU, Ortaca Anadolu Lisesi
3.Ege EKİCİ Menteşe Özel Yönelt Anadolu Lisesi
11
“DEĞERLERİMİ KORUYORUM SAHNEYE
TAŞIYORUM”
LİSELER VE ORTAOKULLAR ARASI TİYATRO
YARIŞMASI
Müdürlüğümüz tarafından milli, evrensel, manevi ve kültürel değerlerimizin ışığında tiyatro etkinliği esasına dayalı olarak, birbirleriyle iyi ilişkiler kuran, temel erdemlerle donatılmış bireyler yetiştirmek amacını taşıyan tiyatro yarışması düzenlenmiştir. Tiyatro yarışmasına ortaokul ve lise kategorisinde toplam 17 okulumuz katılım göstermiştir. 4 jüri üyemizin ilçe ilçe gezdiği 1 hafta süren eleme yolculuğumuz
sonucu ayrı ayrı kategorilerde değerlendirilen okullarımız arasından ilk 3 derecemizi
belirledik. Öğrencilerimize sanatı sevdirme, onlara özgüven kazandırma ve yeteneklerini sergileme imkanı veren yarışmamızda
liseler kategorisinde
Kavaklıdere Sadık
Göçen Anadolu Lisesi
birinci olurken, ortaokullar kategorisinde
Yatağan Fatih Ortaokulu birinci olmuştur.
12
13
“YEŞİL VE MAVİ KEŞFET MUĞLA’NI” FOTOĞRAF
YARIŞMASI
Muğla Gazeteciler Cemiyeti ve Müdürlüğümüz işbirliğinde yürütülen, öğrencilerin
duygu ve düşüncelerini görsel sanat çalışmaları aracılığıyla sergileyebilmeleri ve çevredekilerle paylaşmaktan zevk alabilmeleri için bir ortam oluşturmak ve öğrencilerimize yeteneklerini ortaya çıkarmaları konusunda yardımcı olmak ve öğrencilerimize
ders dışı etkinliklerde bulunma alışkanlığı ve zevkinin oluşmasına katkı sağlamak
amacıyla düzenlenen yarışmamıza ilçelerimizden 97 öğrencimiz toplamda 342 fotoğraf ile katılmıştır.
Jüri üyelerimiz tarafından titizlikle seçilen ilk 3 derecemiz ve sergilenmeye değer
40 fotoğrafımız 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nda Sınırsızlık
14
15
“EVET” İSİMLİ TİYATRO OYUNUMUZ SEYİRCİ İLE
BULUŞTU
Muğla İl Mili Eğitim Müdürlüğünün organize ettiği senaryosunu Milli Eğitim
Bakanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürümüz Hamza AYDOĞDU’nun yazdığı,
Sosyal Sorumluluk Projesi kapsamında yönetmenliğini Kenan GÜRBÜZ ve Mehmet TOPBAŞ’ın yaptığı, oyuncu olarak İlimizdeki okullarda görev yapan öğretmenlerin oynadığı “Evet” isimli tiyatro 01 Haziran 2016 akşamı Menteşe Gazi
Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezinde izleyicilerle buluştu. Muğla’da ilk defa
yapılan tiyatro film kolajı yapım izleyiciler tarafından ilgi gördü.
Tiyatroyu Vali Yardımcısı
Fethi ÖZDEMİR, MSKÜ
Rektörü Mansur HARMANDAR, Milli Eğitim Müdürümüz Celalettin EKİNCİ ile
İlçe Milli Eğitim Müdürleri,
Milli Eğitim Müdür Yardımcıları, Şube Müdürleri ile öğretmen, öğrenci ve vatandaşlar izledi. Tiyatro sonunda
oyunda emeği geçenlere protokol tarafından çiçek ve teşekkür belgeleri takdim edildi.
16
17
GENÇ KALEMLER PROJESİ
EĞİTİM VE ÖĞRETİMDE YENİLİKÇİLİK ÖDÜLLERİNDE SAHA İNCELEMESİNE KALAN PROJELERİMİZ DEĞERLENDİRİLDİ
Eğitim ve Öğretimde Yenilikçilik Ödülleri kapsamında Muğla’nın hazırladığı
toplam 5 proje Milli Eğitim Bakanlığının 3 yetkilisi tarafından 5 gün boyunca
denetlendi.
Projelerimiz:
Genç Kalemler : Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü
Köyümdeki Hazine: Muğla Menteşe İmam Hatip Lisesi
Güvenli Okul Güvenli Gelecek: Yatağan Ayser Kazım Eren Ortaokulu
Spor da Yaparım Kariyer de: Yatağan Kazım Eren Ortaokulu
Ver Elini Okula Gidelim: Ortaca Kemaliye İlkokulu
18
19
“GENÇ KALEMLER ŞİİR DİNLETİSİ”
Başta Genç Kalemler Kulübü öğretmenleri olmak üzere ilçelerimizdeki
ruhu şiirle dolu öğretmenlerimizin katılımıyla gerçekleştirilen şiir gecemize
Valimiz Sayın Amir ÇİÇEK olmak üzere, ilçe Milli Eğitim Müdürlerimiz katılmıştır. Yoğun ilgi gören dinletimizin teması “Barış, Dostluk, Sevgi ve Kardeşlik” üzerineydi.
20
21
BODRUMDAN 38 ÖĞRENCİMİZİN YAZDIĞI ESERLER
KİTAPLAŞTIRILDI
İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzün “Genç Kalemler” Projesi Kapsamında Bodrum’da 38 Öğrencinin Yazdığı Eserler Kitaplaştırıldı.
Muğla Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından, öğrencileri yazmaya teşvik etmek amacıyla başlatılan “Genç Kalemler” projesi kapsamında, Bodrum Mumcular Fuat Erten Ortaokulu öğrencileri 38 kitap yazdı. Öğrencilerinin hayal güçleri ile yazdıkları
kitaplar Karaova Kültür ve Sanat Merkezinde düzenlenen törende tanıtıldı. Törene
Milli Eğitim Müdürümüz Celalettin Ekinci, Imsık Kara Havacılık Eğitim ve Tatbikat Merkezi Komutanı Yarbay Fatih Şahbaz, Bodrum İlçe Milli Eğitim Müdürü
Emin Geçin ile öğretmen, öğrenci ve veliler katıldı. Mumcular Fuat Erten Ortaokulunda okuyan 38 öğrenci hikaye, fabl, masal, deneme, şiir gibi farklı konularda
eserler yazdılar. 7 ay süren çalışma sonunda eserleri bastırılan çocuklar, düzenlenen törenle kitaplarını aldılar. Törende konuşan İl Milli Eğitim Müdürümüz Celalettin Ekinci “Sevgili çocuklar, çocuk derken size biraz utanıyorum. Çünkü şuradaki eser, çocukların ortaya koyabileceği bir eser değil. Çok büyük yüreklerin büyük
akılların ortaya koyabileceği bir iş” diyerek duygularını ifade etti.
22
23
MATEMATİK ÖĞRETMENLERİNE YÖNELİK GEOGEBRA
EĞİTİMİ VERİLDİ
Müdürlüğümüz Arge birimi ve Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Fakültesi
işbirliğiyle 23-25 Şubat 2016 ve 01-03 Mart 2016 tarihlerinde Menteşe ilçesi matematik öğretmenlerine yönelik Muğla Sıtkı Koçman Üniversites Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Eğitimi ABD Bölüm Başkanı Doç.Dr Evrim ERBİLGİN tarafından Dinamik Matematik yazılımı (GEOGEBRA) Semineri düzenlenmiştir.
24
GELECEK SİZİN ELİNİZDE PROJESİ
Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülmekte olan
Gelecek Sizin Elinizde Projesi kapsamında il genelinde eğitimin her alanında çalışmalar yapılmaktadır.
Bu kapsamda Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından seçilen öğrenci ve öğretmenler ailesi ile birlikte otellerde misafir edilmektedir.
Çeşitli basın organlarında da konuyla ilgili açıklama yapan
Muğla İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci; “Bu proje sayesinde eğitimin her alanında destek almak için elimizden gelen her türlü çalışmayı yapıyoruz. Bu faaliyetlerden birisi de
başarılı öğrenci ve öğretmenlere tatil imkânı. Muğla genelinde
otellerimiz ile irtibata geçerek projemizden bahsettik. Olumlu
dönüşler almaya başladık. Bizler de yaptığı başarılı çalışmaları,
davranışları ile örnek teşkil eden öğrenci ve öğretmenlerimizi
işbirliği ile bu otellerde ağırlıyoruz.” dedi.
Ayrıca Ekinci, eğitime verdikleri desteklerden dolayı Bodrum
İsis Hotel, Bodrum Zeniya Park Resort ve Bodrum Mandarin
Oriental yöneticilerine teşekkür ettiklerini ve bu desteği her
otelden beklediklerini söyledi.
Konuyla ilgili haber linkleri:
http://www.haberturk.com/yerel-haberler/haber/45842689-milli
-egitim-tatile-gonderiyor
http://www.milliyet.com.tr/milli-egitim-tatile-gonderiyormugla-yerelhaber-1424773/
http://www.habertadi.com/milli-egitim-tatile-gonderiyor637021.html
http://www.kadinhaberleri.com/mugla/milli-egitim-tatilegonderiyor-h668402.html
25
26
LİDER YÖNETİCİLER PROJESİ
LİDER YÖNETİCİLER PROJESİ YIL SONU DEĞERLENDİRME
TOPLANTISI
Lider Yöneticiler Projesi kapsamında yıl sonu değerlendirme toplantısı Ticaret
Odası Başkanlığı toplantı salonunda yapıldı. Toplantıda projeyle ilgili konuşma
yapan İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci, katılımcı okul müdürlerine yıl
boyunca yaptıkları etkinliklerle projeye verdikleri destekten dolayı teşekkür etti.
27
MANİSA E-TWİNNİNG BÖLGESEL ÇALIŞTAYI
Avrupa Okulları Ortaklık Ağı olan e-Twinning faaliyetleri kapsamında gerçekleştirilen e-Twinning Bölgesel Çalıştaylarından ilki 5-6 Mayıs 2016 tarihlerinde Manisa
Anemon Otel’de İzmir,Çanakkale,Uşak,Kütahya,Denizli,Aydın,Muğla,Eskişehir ve
Balikesir illerinden gelen il koordinatörleri ve öğretmenlerle gerçekleştirildi.
Muğla ilimizi temsilen etwinning İl koordinatörü Özge Avcı ve UDS tarafından
belirlenen 4 öğretmenimiz katılmıştır. Çalıştay’da İl koordinatörü Özge Avcı katılımcıları “etwinning projelerinde internet güvenliği ve etiği” konusunda bilgilendirmiştir. Ayrıca ilimizi temsilen seçilen 4 öğretmenimiz de çalıştay süresince aldıkları eğitimlerle ve grup çalışmaları yaparak ilimiz adına yeni projeler başlatmışlardır.
28
SOSYAL MEDYA OKURYAZARLIĞI
Mili Eğitim Müdürlüğümüz ile Habitat Derneği iş birliğinde öğretmenlerin Sosyal
Medya Okuryazarlığı konusunda bilgi sahibi olmaları ve bunu uygulamaya dönüştürmeleri amacıyla 5-7 Mart 2016 tarihlerinde ilimiz öğretmenlerine yönelik “Sosyal
Medya Okuryazarlığı Eğitmen Eğitimi “ düzenlenmiştir.
Eğitime katılan 54 öğretmenimiz bu eğitim sonunda kazandıkları bilgi ve beceriler
sayesinde eğitmen olarak okullarında ve ilçelerinde görev alabilecek yeterliliğe
ulaşmışlardır.
29
TÜBİTAK İzmir Bölge Final Sergisini Ziyaret Ettik
22-25 Mart 2016 tarihlerinde Tepekule Kongre ve Sergi merkezinde yapılan 47. Ortaöğretim Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması´nın 2016 yılı İzmir Bölge Sergisine ilimizi temsilen 6 okulumuz katılmıştır. Sergiye katılan okullarımızı İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz olarak ziyaret edip başarılar diledik.
30
31
TÜBİTAK BİLİM FUARLARI
Tübitak 4006 bilim fuarları kapsamında il genelinde 67 okulumuzda
farklı tarihlerde düzenlenen bilim fuarı etkinlikleri yapıldı. Birimimiz tarafından izleyicilikleri yapılan fuarlarda öğretmen ve öğrencilerimizde
motivasyon oldukça yüksekti.
32
33
Müdürlüğümüz tarafından 4006 Bilim Fuarları kapsamında öğretmenlerimize yönelik olarak düzenlenen Robotik eğitimi 28-29 Şubat ve 5-6 Mart 2016 tarihlerinde
Muğla öğretmenevi toplantı salonunda gerçekleştirildi. Eğitimlerin her iki kurunda
da ikinci gün öğrencilerin katılımıyla uygulamalı Robotik eğitimi yapıldı. Eğitimde
toplam70 öğretmene katılım belgeleri verildi.
34
35
“Yaşadıklarımdan Öğrendiğim Bir Şey Var” Projesiyle İlgili
Milli Eğitim Müdürümüzle Röportaj Yapıldı
Şehit İbrahim Karaoğlanoğlu Ortaokulu öğretmen ve öğrencileri TÜBİTAK 4006 projesi kapsamında hazırladıkları
“Yaşadıklarımdan Öğrendiğim Bir Şey Var” projesiyle
ilgili Milli Eğitim Müdürümüz Celalettin EKİNCİ ile
röportaj yaptılar.
Dr. Mete Ersoy Anadolu Lisesi Turkuaz
Dergisi İçin Milli Eğitim Müdürümüzle Röportaj Yaptı
Milas Dr. Mete Ersoy Anadolu Lisesinin Genç Kalemler Projesi kapsamında çıkardığı Turkuaz dergisinin
4. Sayısı için Milli Eğitim Müdürümüz Celalettin EKİNCİ ile eğitim,
kişisel hayatı ve Muğla konularında
Okul Müdürü Hasan ÖRENÇ, Edebiyat Öğretmeni Fatih AYAZ ile öğrenciler İrem Sultan YAZICI ve Yüksel
KONYA röportaj yaptı.
36
KA1 Projesinde Yapılanlar (Herkese Fırsat Herkese Erasmus+)
*KA1 Herkese Fırsat Herkese Erasmus+ projemiz kapsamında Şubatve Nisan aylarında olmak üzere toplamda 3 hareketlilik gerçekleştirdik. Bunlardan ilki Hollanda/
Assen’e; ikincisi İtalya/Marta Franca’ya; üçüncüsü ise İspanya/Valencia’ya yapıldı.
*Hollanda’ya ortak kurumlardan 9 öğretmen katıldı. Kursa katılan kurumlardan Kız
meslek Lisesinden bir KA2 projesi yazıldı.
*İtalyadaki kursa 8 Kişi katıldı
*İspanya kursuna 8 öğretmen katıldı
*Projemiz Aralık ayında sonlandırılacaktır. 2016-2017 eğitim öğretim döneminde 5
hareketlilik daha yapılacaktır.
37
KA2 Projesi – Teknoloji ve Dijital Öğrenmeyi Keşfedelim (Lets
Discover Digital Learning)
Müdürlüğümüz tarafından yürütülen; Köyceğiz İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Köyceğiz Belediyesi, Atatürk İlkokulu, Kızılyaka Ortaokulu ve Köyceğiz Gücü Gençlik
Spor Kulubü’nün ortak olduğu Estonya merkezli ´Let´s Discover Digital Learning
and Technology´ (Dijital Öğrenme ve Teknolojiyi Keşfedelim) başlıklı proje kapsamında ilk ulus ötesi toplantı 22-28 Mayıs 2016 tarihleri arasında Estonya´nın Paide/
Järva şehrinde gerçekleşmiştir. Bir hafta süren toplantıda Estonya’dan proje ortak
olan 4 kurum, 2 bilim merkezi ve bir ortaokul ziyaret edildi. Estonya eğitim sisteminde kullanılan teknoloji ve
dijital öğrenme konularında
bilgi paylaşımı gerçekleşti.
Derslerde kullanılan web
araçları ile ilgili sunumlar
yapıldı.
Estonya
Ulusal
Ajansı tarafından 2 yıl bo-
yunca desteklenecek olan
proje kapsamında kurumların yapacağı çalışmalarla ilgili iş bölümü yapıldı.22-28 Mayıs tarihlerinde bir haftalık
ilk ulus ötesi proje toplantımızı gerçekleştirdik. Toplantıda hem Estonya kültürünü tanımış olduk hem de proje içerisinde yapmamız gereken aktiviteler ile ilgili kararlan
aldık. Alınan kararlar Google dokümanlar üzerinden tüm ortaklar ile paylaşıldı ve görev dağılımı netleştirildi. Toplantı sonunda Google formlar üzerinden bir anket hazır-
ladım ve tüm katılımcılar online olarak bir haftalık toplantıyı değerlendirdi. Anket sonuçları koordinatör ile paylaşıldı ve proje web sayfasında yayınlandı. Ayrıca proje
için Facebook sayfası açıldı ve sitedeki bilgiler burada da paylaşıldı.
38
39
KA3 Eğitimde Kalite ve Yeterliliğin Anahtarıı: Empatik
ve Destekleyici Öğretmenler
Müdürlüğümüz tarafından ortak olarak yürüttüğümüz Empatik ve Destekleyici Öğretmenler –Eğitimde Kalite ve Yeterliliğin Anahtarı konulu Erasmus+ KA3 projesi
kapsamında ilk proje toplantısı Şubat ayında Bulgaristan’da yapıldı. İkinci proje toplantısı, ortak kurumlar olan; Maltepe Üniversitesi, Malta Üniversitesi, Romanya
Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İtalya AFP Potranato ve Bulgaristan Yaratıcı Eğitim Birliği Merkezinden 18 katılımcı ile 6-7 Mayıs 2016 tarihlerinde İlimizde
gerçekleştirilmiştir. Toplantıda, ilimizdeki öğretmen ve öğrencilere uygulanmış olan
erken okul terki konulu anket sonuçları değerlendirilmiş ve yapılacak olan proje faaliyetleri ile ilgili planlama yapılmıştır. Ayrıca ortak kurumlardan gelen katılımcılar İl
Milli Eğitim Müdürlüğümüzü ziyaret ederek Stratejiden sorumlu Şube Müdürümüz
Tarık Tüfekçi başkanlığında proje kapsamında bir toplantı gerçekleştirdi.
40
41
KAZANIM DEĞERLENDİRME SINAVI
1 Mart 2016 tarihinde üçüncü; 5 Nisan 2016 tarihinde dördüncü Kazanım Değerlendirme Sınavı yapıldı. Sınava Müdürlüğümüze bağlı tüm resmi ve özel
kurumların ortaokul ve lise öğrencileri katıldı. Sınav sonuçları ve analizleri
online sistem (orbim) üzerinden duyuruldu. Ayrıca okul, ilçe ve il genelinde
başarı durumlarını gösteren sınav karneleri öğrencilerin erişimine sunuldu.
Orbim sistemi üzerinden okullar kendi başarı grafiklerini önceki KDS’ler ile
karşılaştırmalı olarak inceleme fırsatı buldu. İlçe Milli eğitim Müdürlükleri
kendilerine bağlı tüm kurumların sınavdaki durumlarına ilişkin analizli ilçe
karnelerine sistem üzerinden erişim sağladı. İl Milli Eğitim Müdürlüğü ise ildeki tüm kurumların durumunu ve karşılaştırmalı sınav raporlarını inceledi. İl
genelinde yapılan tüm Kazanım Değerlendirme Sınavları için ortaokul ve lise
düzeyinde olmak üzere iki rapor hazırlandı. Hem sınavlara katılan diğer illerle
karşılaştırmalı olarak başarı durumumuz incelendi hem de okullarımızın/
ilçelerimizin akademik anlamda genel durumu değerlendirildi.
İst.Gelişim Üniversitesi İle Protokol İmzalandı
Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı tüm resmi ve özel
12. Sınıf öğrencilerine uygulanacak olan deneme sınavı için
Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile İstanbul Gelişim Üniversitesi arasında protokol imzalanmıştır. Protokol gereği İstanbul
Gelişim üniversitesi sponsorluğunda, öğrencilerden hiçbir ücret talep edilmeksizin tüm 12.sınıflara yönelik YGS Deneme Sınavı 23 Şubat 2016 tarihinde yapılmıştır. Yapılan sınavın sonuçları Gelişim Üniversitesi İnternet sitesi
üzerinden ilan edilmiştir. Öğrencilerimiz T.C. kimlik numaraları ile sınav sonuçlarının detaylı analizini bilgisayar ortamında görüntülemişlerdir. Tüm öğrencilerin okul ve il düzeyinde bireysel başarılarını gösteren analizli karneleri
hazırlanmış ve öğrencilerin erişimine sunulmuştur.
42
İletişim bilgileri
Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü
Emirbeyazıt mah. Dr. Baki Ünlü cad. no:12
Menteşe/ Muğla
Telefon: 0 (252) 280 48 22-23-24-25-78
Faks:0 (252) 280 48 68
Ad-Soyad
Görevi
Görevli olduğu ekip
Tarık TÜFEKÇİ
Şube Müdürü
Birim Yöneticisi
Emine HÜKÜM
Öğretmen
ASKE
Serdar SARGIN
Öğretmen
ASKE
Şule ARMUTCUOĞLU
Öğretmen
PEK
M.Özlem KAVURAN
Öğretmen
ASKE
Gözde GÜRDAL
Öğretmen
ASKE
Savaş İZMİR
Öğretmen
İSTATİSTİK
Derya BOSTAN
Öğretmen
PEK
43