Demet Dikmen - İstanbul Esenyurt Üniversitesi

Transkript

Demet Dikmen - İstanbul Esenyurt Üniversitesi
ÖZGEÇMİŞ
1.
Adı Soyadı: Demet Dikmen (Tağrikulu)
2.
Doğum Tarihi: 26.02.1975
3.
Unvanı: Operatör Doktor Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı
4.
Öğrenim Durumu: Üniversite-Doktora
Derece
Lisans
Alan
Tıp Fakültesi
Y. Lisans
Kadın Hastalıkları
Doğum ABD
ve
Üniversite
İÜ
Cerrahpaşa
Fakültesi(İngilizce Tıp)
İÜ İstanbul Tıp Fakültesi
Tıp
Yıl
1998
2004
Doktora
5.
Akademik Unvanlar:
Yardımcı Doçentlik Tarihi :
Doçentlik Tarihi
:
Profesörlük Tarihi
:
6.
Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri
6.1. Yüksek Lisans Tezleri : Postmenopozal Hormon Tedavisinin Bilişsel Ve Cinsel İşlevler Üzerine
Etkileri, Bilişsel Ve Cinsel İşlevler Arasındaki Olası İlişkilerin İredelenmesi (Uzmanlık Tezi 2004/İstanbul)
Danışman Doç Dr Süleyman Engin Akhan
6.2. Doktora Tezleri
7.
Yayınlar
7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities)
Imaging Features Of Postpartum Uterine Rupture: A Case Report
Recep Has, samet Topuz, İbrahim Kalelioğlu, Demet Tağrikulu
Abdominal Imaging (2008) 33:101-103 DOI: 10.1007/S00261-007-9206-4
7.2. Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
7.3. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan
bildiriler
Robotic Radical Hysterectomy: Synchronuous Primary Squamous Carcinoma Of The Cervix And
Psammomatous Carcinoma Of The Ovary: A rare Association
D.Dikmen, I.Dunder, C.Baykal, N.Bassüllü (Turkey)
18th International Meeting Of The European Society Of Gynecological Oncology (ESGO) Liverpool, UK,
October 19-22, 2013 , video-poster
7.4. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler
7.5. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
7.6. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler
7.7. Diğer yayınlar
8.
Projeler
1
9.
İdari Görevler
9.1. TDV 29 Mayıs Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum uzmanı
9.2. Aksaray Vatan Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum uzmanı
9.3. Dora Hospital Kadın Hastalıkları ve Doğum uzmanı
9.4. Florence Nightingale Kadın Hastalıkları ve Doğum uzmanı
9.5. Asya Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum uzmanı
9.6. Aile Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum uzmanı
10. Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler
1.Türk Jinekoloji Ve Obstetrik derneği (TJOD)
2. Türk Tabipler Birliği
3.World Association Of Laparoscopic Surgeons (WALS)
11. Ödüller
Nisan 1999 Tıpta Uzmanlık Sınavı Türkiye Sıralaması (Rank): Temel Tıp Bilimleri 7., Klinik Bilimler 9.
12. Son iki yılda verdiğiniz lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler için aşağıdaki tabloyu doldurunuz.
Haftalık Saati
Akademik
Öğrenci
Dönem
Dersin Adı
Yıl
Sayısı
Teorik Uygulama
Güz
İlkbahar
Güz
İlkbahar
Not: Açılmışsa, yaz döneminde verilen dersler de tabloya ilave edilecektir.
13. Katılınan Eğitimler ve Kongreler:
1. AKH Viyana Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum ABD, Gözlemci: Mart-Mayıs
2002
2. Neonatal Resusitasyon Programı Uygulayıcı sertifikası. 14-16.1.2004 İstanbul. TC Sağlık Bakanlığı
Ana Çocuk Sağlığı Ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğü
3. Prophylaxis Of Cervical Cancer And Other HPV Associated Diseases In The Era Of Anti HPV
Vaccine . Symposium organized on 13-14 th of April 2007 in Warsaw
4. Ian Donald Inter-university School Of Medical Ultrasound Advanced Ultrasound Course Oın
Obstetrics And Gynecology held in İstanbul, Turkey, 14-15 December 2007
5. Wals Fellowship In Minimally Invasive Surgery. New Delhi, 2009
6. 18th International Meeting Of The European Society Of Gynecological Oncology (ESGO) held in
Liverpool, UK, October 19-22, 2013
7. Gynecologic Robotics Education Program At Florida Hospital Orlando, Florida (Ocak-6-31 2014)
2

Benzer belgeler