Hamilelik esnasında niye anesteziste görünmeliyim?

Transkript

Hamilelik esnasında niye anesteziste görünmeliyim?
Why do I need to see an anaesthetist during my pregnancy
Information for pregnant women with a high body mass index (BMI)
October 2009
TURKISH
Hamilelik esnasında niye anesteziste görünmeliyim?
Vücut kitle indeksi (VKİ) yüksek olan hamile hanımlar için enformasyon
Hamilelik esnasında önemli bir nokta, vücut kitle indeksi (VKİ) yüksek olan hanımları tesbit
etmek ve doğum esnasında onlara gereken ihtimamı göstermektir. Vücut kitle indeksi boy ve kilo
arasındaki orandır. Mesela eğer BMI 35 ise sezeryanla doğuma ihtiyaç olur ve anestezi gerekir.
Normal VKİ 20 ile 25 arasındadır.
Sezeryanla doğum için çoğu zaman rejyonel anestezi (epidural veya spinal) hasta için daha
avantajlıdır. Bel kemiğine yapılan iğneyle vücudun alt kısmı uyuşturulur. Bu sayede ameliyat
esnasında anne uyanıktır. Bu hem anne hemde bebek için daha avantajlıdır. Bazen bebeğin
doğumuna acil müdahele gerekir. Eğer epidural verilmiş ise sezeryan veya forseps/vantuzla
doğum gerçekleşir.
Yüksek VKİ olan hastaları uyutmak zor olabilir. Bazen iğnenin yapılacağı yeri bulmak zordur ve
anestezi hemen tesirini göstermeyebilir. Genel anestezide yüksek VKİ aksi tesirler ve problemler
yaratabilir.
Hamilelik döneminde anestezist ile konuşmanız tavsiye edilir. Doğumdan evvel seçenekler
belirlenebilir ve sizi rahat ve telaşsız bır doğuma hazırlar.
Bu konuşma neticesi anestezist size doğum sancılarını hafifletip kolay bır doğum için bazı
tavsiyelerde bulunur.

Eğer doğum normal dışı seyirediyorsa ‘epidural’ tavsiye edilir (öncelikle sancılar
başlar başlamaz – sonraya bırakılırsa hem daha zor olur hem tesiri gecikir).

Gene anestezist size epidural tavsiye edebilir. Bilhassa sezeryanla olacak doğumlarda.
Böylece genel anesteziye lüzum kalmaz.
Doğumhaneye gider gitmez sizi karşılayan ebeye anestezistle görüştüğünüzü söyleyin. Böylece
nöbetçi anestezist seçilen planı bilir ve ona göre hareket eder.
Size bir antiasıt tablet verilir (örnek Ranitidin). Doğum sancıları başlayınca ağır ve yağlı
gıdalardan uzak durun. Su veya gazsız spor içeceklerin içilmesinde bir mahzur yoktur (mesela
Lucozade Sport).
Doğumdan sonra bazen birkaç gün ‘Heparin’ iğnesıne lüzum olur. Bu ilaç kanı sulandırdığı için
bacaklarda ve cığerlerde kan pıhtılaşma tehlikesini ortadan kaldırır. Bu problem bilhassa VKİ
yüksek olan kadınlarda yaygındır. Bu sebeple günde bir iki defa heparin verilir.
Why do I need to see an anaesthetist during my pregnancy
Information for pregnant women with a high body mass index (BMI)
October 2009
TURKISH
Özet
Eğer vücut kitle indeksi 35’in üstünde ise doğum esnasında tıbbi yardıma ihtiyacınız olacaktır.

Doğum esnasında uyanık olmanız tercih edilir.

Genel anestezi VKİ yüksek olan kadınlara daha zor verilir. Anestezist ile görüşüp plan
hazırlamanız iyi olur.

Epidural ve spinallerin yapılması daha zor ve uzun zaman alabilir. Sancılar başlamadan
epiduralin yapılması tavsiye edilirki eğer sezeryan veya forseps/vantuz olacaksa hem
doktor hem anne hazırdır.

Doğum koğuşuna gider gitmez ebeye nöbetçi anestezisti görmek istediğinizi söyleyin.

Doğum sancıları başladıktan sonra ağır ve yağlı gıdalar yemeyin.
Bu enformasyon Royal Berkshıre Hastanesinin Kadın Doğum Anestezistlerı tarafından
hazırlanmış ve Müstakbel annelere bilgi olarak sunulmuştur.
Bu bilgileri hazırlayan kurul aşağıdaki kişilerdir.








Dr Rosie Jones (kurul başkanı)
Charis Beynon (National Childbirth Trust temsilcisi)
Shaheen Chaudry (consumer temsilcisi)
Dr Rachel Collis
Dr Rhona Hughes (Royal College of Obstetricians and Gynaecologists temsilcisi)
Gail Johnson (Royal College of Midwives temsilcisi)
Dr Michael Kinsella
Dr Ratnasabapathy Sashidharan
Reference:
Maternal obesity, length of gestation, risk of post dates pregnancy and spontaneous onset of labour at term. FC Denison, J
Price, C Graham, S Wild, WA Liston.
British Journal of Obstetrics & Gynaecology: An International Journal of Obstetrics &
Gynaecology. Volume 115, Issue 6, Date: May 2008, Pages: 720 to 725.
Obstetric Anaesthetists’ Association
Registered Charity No 1111382
www.oaaformothers.info
October 2009

Benzer belgeler