n? - Elektral

Yorumlar

Transkript

n? - Elektral
 TÜRK MAL
LI
EM
MSALLERİNDEN
ÜSTÜN
ELEKTRAL A.Ş.
Thru
uScan MET
ETAL DEDEEKTÖRLER
Rİ
REFERAN
NS LİSTESİİ 2015 ppstadt Adli Merkezi Lip
Osschersleben B
Bölge Mahkemesi Klingenmünsteer Adli Merkkezi T.C. CU
UMHURBAŞKANLIĞI KÖŞŞKÜ We
ernigerode B
Bölge Mahke
emesi T.C. BA
AŞBAKANLIK
K – ANKARA Kurhessen Adl i Merkezi T.C. M
MİLLİ SAVUNM
MA BAKANLLIĞI Bad Emstal Addli Merkezi T.C. DENİZ KUVVETLERİ Burg Bölge Maahkemesi KOMU
UTANLIĞI Bakanlıklar‐ AN
NKARA Ga
ardelegen Böölge Mahkem
mesi NATO KARARGAHI İZMİR HAV
VA Strrassburg Russ Büyükelçiliği UNSUR KOMUTAN
NLIĞI / İZMİR
R Salzwedel Bölgge Mahkeme
esi Fra
ankfurt Hinddistan Konso
olosluğu T.C. M
MALİYE BAKA
ANLIĞI GELİR
R Ste
endal Bölge Mahkemesi
İDAREESİ BAŞKANLLIĞI Sto
ockholm Alm
man Büyükellçiliği T.C. REEKABET KUR
RUMU We
eißenfels Böölge Mahkem
mesi Ha
aldensleben Bölge Mahkkemesi JANDA
ARMA İKMA
AL MERKEZ Qu
uedlinburg B
Bölge Mahke
emesi KOMU
UTANLIĞI / G
Güvercinlik Chevron, Angoola 1. ORD
DU KOMUTA
ANLIĞI / İSTA
ANBUL Sangershausenn Bölge Mah
hkemesi Zeitz Bölge Maahkemesi MISIR KONSOLOSLLUĞU / İSTA
ANBUL He
ermes Logistiic Group Gm
mbH Group Erlangen Bölgee Mahkemessi ALMA
ANYA ADALETT BAKANLIĞI Ebrach Bölge M
Mahkemesi
ADLİYE SARAYLAR
RI VE HAPİSHANELER EU
URO BASKET 2011 Halle B
Bölge Mahkeemesi UN
NIVERSIADE 2011 Naumberg Yüksekk Bölge ERZURUM KIŞŞ OLİMPİYAT
TLARI emesi Mahke
Miche
elstadt Bölgee Mahkemessi F1 FORMULA YYARIS ORG. // İstanbul Halle İİlçe Mahkem
mesi UN
NIVERSIADE 2005 / Olimpiyat‐
Friedb
berg Bölge M
Mahkemesi İzm
mir Neu‐U
Ulm Bölge Mahkemesi BU
UZ PISTI TESI SLERI – Born
nova Ebrach
h Hapishaneesi TÜ
ÜVESAŞ VAGO
ON FABRİKA
ASI / Witten
nberg Bölge Mahkemesii SA
AKARYA Hagen
n Hapishanessi KA
ARŞIYAKA BEELEDİYESİ / İZZMİR Magde
eburg Bölge Mahkemesii MU
USTAFA KEM
MAL ÜNİVERSİTESİ / Nürnb
berg Hapishaanesi HA
ATAY Dessau‐Roßlau Bö
ölge Hapishanesi DE
EVLET TİYATR
ROSU KONA
AK Breme
en Hapishanesi SA
AHNESİ / İZM
MİR Zerbstt Bölge Mahkkemesi AY
YDEM GENELL MÜDÜRLÜĞ
ĞÜ / Köln H
Hapishanesi DE
ENİZLİ Köthen Yüksek Maahkemesi HO
OLIDAY POIN
NT HOTEL MEERDA Straub
bing Hapishaanesi DISSCO / ANTA
ALYA Mahkemesi Merse
eburg Bölge M
Münch
hen Hapishaanesi ÜR
RDÜN JANDA
ARMA GENEL Halberrstadt Bölgee Mahkemesi KO
OMUTANLIĞII Großschweidnitz H
Hapishanesi Schönebeck Bölgee Mahkemessi BO
OMBAY MEN
NKUL KIYMET
TLER Aschersleben Bölgge Mahkeme
esi BO
ORSASI / HIN
NDISTAN Deutscche Bundesb
bank PO
OLONYA Cezaaevleri & Ad
dliyeler Eislebe
en Bölge Maahkemesi MA
AKEDONYA CCezaevleri Mainkkofen Kliniği FA
AS Parlamentto Binası Bitterffeld Bölge M
Mahkemesi ANITK
KABİR 60
0 ÜLKEYE İHR
RACAT
NOVASYON 1.LİK
İN
ÖD
DÜLLÜ DEDE
EKTÖR
N QUEEN ALIIA HAVALIMANI/ URDUN
HİNDİSTAN
N BAŞBAKAN
NLIK HINDISTAN
N ADALET BA
AKANLIĞI HINDISTAN
N NÜKLEER A
ARASTIRMA KURUMU,CCHENNAI HİNDİSTAN
N NUKLEER A
ARASTIRMA KURUMU,KKAIGA HINDISTAN
N MERKEZ BA
ANKASI GOLDEN TA
APINAGI,CHA
ANNAI INSTRUMEENTS & CHEM
MICALS İNGİLİZ KO NSOLOSLUK
KLARI JAPON KON
NSOLOSLUKLARI MISIR DEVLLET BANKALLARI – MISIR
R MİT MÜSTEEŞARLIĞI‐TÜ
ÜRKİYE Pakistan Cuumhurbaşka
anlığı Sarayı
Pakistan B.. Elçiliği / An
nkara Pakistan Haava Kuvvetle
eri PUNJAB Poolis Teşkilatı – Pakistan
PAKISTAN RANGERS FO
ORCE COMMAND
D DELHI HAV
VALIMANI AGI, MUMBA
AI SIDDIVINAYYAK TAPINA
AMBHAJI TTAPINAGI, GUJURAT BANGALORRE POLICE, B
BANGALORE
BHARAT FO
ORGE LTD, PUNE INDRA GHA
ANDHI ATOM
M ENERJİSİ V
VE NÜKLEER A
ARASTIRMALLAR KURUMU, CCHENNAI BHAVINI G UC DAGITIM
M ISTASYONU
U CHENNAI HSBC, COLO
OMBO CITIBANK G
GLOBAL SERV
VICES, MUMBAI UNITECH CCONSTRUCTION, DELHI GODREJ SIRRKETLER GRUBU, MUMBAI AVITONE LT
LTD. / TAIWA
AN Moldova M
Merkez Bankası ALIŞVERİŞ M
MERKEZLERİ Makro Marrket/ Kırıkka
ale / Malatyaa / Konya Black Out ŞŞişli Avm / İsstanbul Park 328 Av
Avm / Osman
niye Liman Avm
m / Balıkesir Meysu Avm
m – Kayseri Elektral A.Ş. ithalatçılarrın aksine son kullanıcı
k
odaklı değildir.
d
Referan
nslarımızın çoğunluğu bayilerim
mizin listelerindeedir. 100519-DTC
Sayfa 1 / 17
TÜRK MAL
LI
EM
MSALLERİNDEN
ÜSTÜN
ELEKTRAL A.Ş.
Thru
uScan MET
ETAL DEDEEKTÖRLER
Rİ
Becıko
oğlu Avm / B
Bolu My Drream Center / Bolu Ege‐Ko
oop Avm ‐ İzzmir Star Cıty Avm – Isttanbul Malatyya Park Avm
m – Malatya Gordıo
on Avm – An
nkara Akyurtt PLAZA Alışveriş M./Ankara AQUA
ARIUM Alışveeriş Merkezi / Ist. Arcadiium Alışverişş Mrk. / Ankkara Barutççuoğlu AVM / Kastamon
nu BELISIUM Alışverişş Merkezi / bul İstanb
Colonyy Alışveriş M
Mrk. / İstanbul Esen M
Merkez Alışvveriş Merkezzi / İstanb
bul Kumlu
uk Alışveriş M
Merkezi / Bu
ursa Karun Alışveriş Meerkezi / Uşakk Pastel Alıveriş Meerkezi / İzmirr NATILIUS‐Kadıköyy Alışveriş Mrk. /İstanbul Orkide
e Alışveriş M
Merkezi/İzmir Özdile
ek Alışveriş M
Merk. / Izmirr Ömür Plaza / İstan
nbul Palmiyye Alışveriş M
Merkezi /İzm
mir Profilo
o Alışveriş M
Mrk‐Bowling// İstanb
bul T.C. ÇA
ALIŞMA VE SSOSYAL GÜV
VENLİİK BAKAN
NLIĞI T.C. AD
DALET BAKA
ANLIĞI Sivas A
Adliyesi / Sivvas Aydın Adliyesi / A
Aydın Adana
a Adliyesi / A
Adana Akyurtt Adliyesi / A
Ankara Bafra A
Adliyesi / Saamsun Burhaniye Adliye SSarayı / Balıkesir Çayeli Adliyesi / R
Rize T.C. Sa
alihli Cezaevvi T.C. Allasehır Cezaeevi Bayınd
dır A Tıpı Kap
palı Ceza Inffaz Kurum
mu / İzmir Beyşehir A3 Tipi K
Kapalı Ceza In
nfaz Kurum
mu / Konya Ilgın K
Kapalı Cezaevvi / Konya T.C. Diiyarbakır E TTıpı Ceza Infaaz Kurum
mu / Dıyarbaakır Iğdır V
Valiliği Erzinca
an Adliyesi //Erzincan Eyüp A
Adliyesi / İsttanbul Kartal Adliyesi / İsstanbul ana Adliyesi / Ankara Hayma
REFERAN
NS LİSTESİİ 2015 Salihli Adliyesii / Manisa C. Çorlu Cum
mhuriyet Başsavcılığı / T.C
Tekirdağ Beylikdüzü Külltür Merkezii / İstanbul T.C
C.D.D. Eskiseehir Garı / Esskişehir Efe
e Endüstri Vee Tic. A.Ş. / İİzmir Me
emorial Diyaarbakır Hasta
anesi / Diyyarbakır
Bo
ozankaya A.ŞŞ. / Ankara
Yılmazlar Grupp / Erzurum
Assan Liman İşşletmeleri A..Ş. / Hatay T.C
C.D.D. Ankarra Garı / Ankkara An
nkara Büyükşşehir Belediyyesi Ko
ocaköy İlçe EEmniyet Amiirliği / Diyyarbakır
Ayyhanlar, Tunaaş, Altay Orttak Girrişimi / Kocaaeli Myy Cargo / Annkara Bilecik İl Özel İİdaresi / Bile
ecik Kayapınar Beleediyesi / Diyyarbakır Me
edical Park H
Hastanesi / D
Diyarbakır Alttındağ Beleddiyesi / Anka
ara Ata
atürk Havaaalanı Ptt Mm
mk Metalurjji San. Tic. Ve
e Liman İşle
et. A.Ş. / Hattay Pro
omeda Sis. TTekn. San. Tiic. Ltd. Şti. / İsstanbul Artte Teknoloji San Ve Tic. Ltd. Şti. / İstanbul Birrlik Akü Oto Yedek Parça
a Yapı Ele
emanları Sann. Tic. Ltd. Ştti. / Esk
kişehir Tutku Özel Güvvenlik Ltd. ŞŞti. / Van Ge
entes Makinaa Elektrik Malz. Sav. San. Tic. A.Ş. / / Ankara Ak
ks Anahtar Koontak San. T
Tic. A.Ş. / İstanbul Code Securıty Guvenlık Sısstemlerı / Istanbul erkez Bir Güvvenlik Tek. İnşaat Me
Oto. Tic. Ltd. ŞŞti. / Adana Karel Yapı İnş. Elekt. Tic. San. Ltd. Şti. / Adana
Özzgöbek Metrropol Gıda Lttd. Şti. / Uşak Ad
daray Endüsttriyel Ürünle
er San. Ltd. Şti. / Sakarya Seray Ofis Dannışmanlık Tem. Hiz. Orm. Hay. İnş. San. Tic. Ltd
d. Şti. / İzm
mir 60
0 ÜLKEYE İHR
RACAT
NOVASYON 1.LİK
İN
ÖD
DÜLLÜ DEDE
EKTÖR
Netdırekt A
A.Ş. / İzmir Ceylan Insaaat / Diyarba
akır İçişleri Baka
kanlığı / Lübnan Jandarma G
Genel Komutanlğı / Ürdün İSRAİL Cezaaevleri Eyalet Hap ishaneleri / B. Arap Emirliği Sri Lanka G
Genel Kurmay Başkanlığı Pakistan‐ KKARACHI Havvaalanı Irak HAWLEER Havaalan
nı Irak Musul Havalimanı
T.C. Ziraat Bankası – Ak
ksaray Şube
Milas Havaa Meydan Ko
om./ Muğla
Frankfurt H
Hava Limanı / Almanya
Ak Parti Geenel Merkezi / Ankara SGK İL MÜD
DÜRLÜĞÜ / İSTANBUL Doğru Yol PPartisi Genel Merkezi / Ankara Başbakanlıık Yüksek De
enetleme Kurumu / A
Ankara İms İnş. Maak. Sav. Ve T
Tic. Ltd. / Ankara Çakır İnş. V
Ve Tic. Ltd. Ştti. / İstanbulAlm
manya Fedaral Cumhuriyeeti Başkonsoloosluğu/İZMİR Birleşmiş M
Milletler Sudan Kalkınmaa Masası Birleşmiş M
Milletler Türk
kmenistan Kalkınma M
Masası, Bulgaristann İç İşleri Bak
kanlığı Bulgaristann Konsoloslu
ukları/Ankaraa‐
İstanbul‐ Eddirne Dünya Sağllık Örgütü‐W
WHO / Irak EximBank // Ankara Libya Cumhhuriyeti – Ka
amu Kurumları JAPON KON
NSOLOSLUKLARI Japonya Koonsolosluğu / İstanbul Japonya Koonsolosluğu// ÜRDÜN Hizmet İş SSendikası MotoGP 20005 – 2006 // İstanbul İhracat Gelliştirme Konseyi (Mücevherr ve Kıymetli Taş) / Hindistan Plovdiv T. KKonsolosluğu/ Bulgaristann Polonya M erkez Banka
ası Darphane
esi RAB‐Özel H
Harekat‐Banggladesh Rus Konsollosluğu / Varrna Elektral A.Ş. ithalatçılarrın aksine son kullanıcı
k
odaklı değildir.
d
Referan
nslarımızın çoğunluğu bayilerim
mizin listelerindeedir. 100519-DTC
Sayfa 2 / 17
TÜRK MAL
LI
EM
MSALLERİNDEN
ÜSTÜN
SANAY
Yİ ve TİCAREET BAKANLIĞ
ĞI Sayışta
ay / Ankara Sheratton Otel ‐ Su
uriye Sudan
n Merkez Ban
nkası Sudan
n Türkiye B.EElçiliği THY (T
Türk Hava Yo
olları Kargo M
Md.) THY C Terminali PTTT Harici Koli Servisi Türk B
Büyükelçiliği / Pakistan TÜRK, RUS, BULGA
AR OLOSLUKLAR
RI KONSO
Türk‐Japon Vakfı K
Kültür Mrkz.. /Ankara T.C. LO
ONDRA Büyü
ükelçiliği ÜRDÜN OTELLER ‐‐ ÜRDÜN n Ticaret Ban
nkaları / Ürdün Ürdün
BRITISSH AMERICA
AN TOBACCO
O KAPTA
AN DEMİR ÇEELİK A.S. Yunan
nistan Konso
olosluğu / İzm
mir JAVDEES A.Ş. / Ankkara ASKER
Rİ BİRLİKLER Tando
oğan Orduevvi Kemallpaşa İlçe Jan
ndarma K.lığğı Askerllik Şb. / Aydıın Askerllik Şb. Bşk.lığğı/ Ardahan Askerllik Şb. Bşk.lığğı /Bitlis Askerllik Şb./ K. Maraş Askerllik Şb. Bşk.lığğı/ Tatvan Askerllik Şb. / Isparta Askerllik Şb. Bşk.lığğı/ Kars Askerllik Şb. Bşk.lığğı/ Iğdır Askerllik Şb. Daire Bşk.lığı /Kasta
amonu Askerllik Daire Bşkk.lığı /Konya Askerllik Daire Bşkk.lığı/Batman
n Bandırrma 6. Hava Üstü / Samssun 57. To
opçu Tug.K.lığğı / İzmir 57. To
opçu Tug.K.lığğı / Meneme
en 19. P.T
Tug.K.Yardım
mcılığı / Berggama Özel EEgt. Merkez K
K.lığı / Akçayy Özel EEgt.Mrk.K.lığı / Ören 19. P.T
Tug.K.lığı / EEdremit 19. P.T
Tug.K.lığı Askeri Gazino Md.lüğğü / Edremitt 11. P.T
Tug.K.Lığı / D
Denizli Ege Orrdusu 1. Sınııf As. Ceza ve
e tutuke
evi / İzmir 1. P.Eğğt. Tug. K.lığı / Manisa ELEKTRAL A.Ş.
Thru
uScan MET
ETAL DEDEEKTÖRLER
Rİ
REFERAN
NS LİSTESİİ 2015 Lojjistik Destekk K.lığı / General Alp Ölm
mez Kışlası) İzmir 3. P.Egt.Tug.K..lığı Askeri G
Gazino Md
d.lüğü / Burddur 3. P.Egt.Tug.K..lığı / Isparta
a Karpuzkaldırann Egt.Mrk.K..lığı / An
ntalya 3. P.Egt.Tug.K..lığı / Antalya P.O
Okl.K.lığı / İsstanbul P.O
Okl. K.lığı / İsstanbul Da
ağ Komando okulu ve Eğt. Mrrk.K.lığı 3. Sı nıf As Ceza vve tuttukevi / Ispaarta Da
ağ Komd.Okl . ve Egt.Mrkk.K.lığı (İh
hsan Alper Kıışlası) / Isparrta Zh. Brl.Okl. ve Egt. Mrk. K.lığı / Etimesgut Topçu Okulu / Polatlı Hvv.Svn.Okulu K
K.lığı / İstanbul Me
ebs Okl. Ve EEgt. Merk. K
K.lığı Ulşş.Okl. ve Egtt. Mrk.K.lığı ((Yenikale Yerel Egt. Mrk . K.lığı) / İnciraltı‐
İzm
mir Ala
aşehir Ulş. Eggt. Mrk. K.lığğı / Ala
aşehir / Mannisa Ord. Okl. Ve Eggt. Mrk. K.lığğı / Balıkesir Levvazım Maliyye Okl. Ve Eggt. Mrrk.K.lığı / İst anbul Per. Okl. Ve Eggt. Merkez K.lığı (SB.‐
Ast SB. Orduevvleri) / Konyya Shr.Shh.Okl. vee Egt.Mrk. K
K.lığı (Mrk. K.lığı ve Gökbeerk Kışlası) / Samsun 5. P. Egt. Tug. K
K.lığı / Sivas 15. P.Egt. Tug. / Samsun 59. Topçu Egt.TTug.K.lığı İkm
mal Komutannlığı / Afyon
n Karahisar Afyyon Karahisaar Prduevi M
Müd. / Afyyon 1. A
Ana Bakım M
Mrk. K.lığı / Adapazarı 2. A
Ana Bkm. M
Mrk. K.lığı / K
Kayseri 3. A
Ana Bkm. M
Mrk. K.lığı / A
Ankara 5. A
Ana Bkm. M
Mrk. K.lığı / A
Ankara 6. A
Ana Bkm. M
Mrk. K.lığı / B
Balıkesir 7. Bkm. Mrk. K
K.lığı – Tuzla / İstanbul 8. A
Ana Bkm. M
Mrk. K.lığı ‐ A
Afyon / Karahisar 7. A
Ana Bkm. M
Mrk. K.lığı – B
Bor / Niğğde 45. Bkm. Mrk.K
K.lığı / Anka
ara 60
0 ÜLKEYE İHR
RACAT
NOVASYON 1.LİK
İN
ÖD
DÜLLÜ DEDE
EKTÖR
56. Bkm. M
Mrk. K.lığı / K
Konya 31. İkm. M rk. K.lığı – A
Akşehir / Konya 22. Bkm. İkkm. Mrk. K.lıığı / Sivas 51. Bkm. M
Mrk. K.lığı / İsskendurun
Müht. K.lığğı / Kırıkkale Müht. Ana Depo K.lığı – Yahşiyan // Kırıkkale 6. Müht. Deepo K.lığı – B
Bozüyük / Bilecik Konya 5. Müht. Deepo K.lığı / K
4. Müht. Deepo K.lığı / A
Afyon 3. Müht. Deepo K.lığı / SSivas 2. Müht. Deepo K.lığı – G
Gesi / Kayse
eri Merkez K.lıığı / Kırıkkale 28. Mknz. PP. Tüm Topççu A.K.Lığı / Paşaköy 39. Mknz. PP.Tüm. K.lığıı (Yıldırım Kışlası) 14. Zırhlı Tuug. K.lığı / D
Değirmenlik
2. Sınıf As. Cezaevi Md.lüğü / Girne
e KKTC Güv. Kuvvetleri K
Komutanlığı // Boğaz K.H.O.K.lığğı Maltepe Ass. Lisesi K.lığğı Slh. Kuv. Bnnd. Okl. K.lığğı 2. Kr. Hvcl. A.K. lığı / M
Malatya Kr. Hvcl. Eggt. Ve Tatbik
kat Mrk. K. Lıığı – Bodrum // Muğla 4. Kr. Hvcl. A.K.lığı / Sa
amandıra K.K. Basımeevi ve Basılı Evrak Depo Md.lüğü 95. Zh. Tugg. K.lığı / Malkara 95. Zh. Tugg. K.lığı / Hayyrabolu 8. Mknz. P..Tug. K.lığı –
– Beşiktepe Kışlası / Teekirdağ 8. Mknz. P..Tug. K.lığı –
– Orduevi Md.lüğü / TTekirdağ 8. Mknz. P.. Tug. K.lığı –
– Kumbağ Kamp K.lığıı / Tekirdağ 4. Mknz. P.. Tug. K.lığı // Keşan 18. Zh. Tugg. K.lığı – Orttaköy / Gelibolu 1. Zh. Tug. K.lığı – Haim
mköy / İstanbul 66. Mknz PP. Tug. K.lığı // İstanbul 52. Zh. Tüm
m Kh. / Hasdal 52. Zh. Tugg. Sosyal Tesisler Md.lüğü 54. Mknz. PP. Tug. K.lığı / Edirne 55. P. Tug. K.lığı / Kırklareli Elektral A.Ş. ithalatçılarrın aksine son kullanıcı
k
odaklı değildir.
d
Referan
nslarımızın çoğunluğu bayilerim
mizin listelerindeedir. 100519-DTC
Sayfa 3 / 17
TÜRK MAL
LI
EM
MSALLERİNDEN
ÜSTÜN
ELEKTRAL A.Ş.
Thru
uScan MET
ETAL DEDEEKTÖRLER
Rİ
65. Mkknz. Tug. K.lığı / Lüleburrgaz 5. Kor. K.lığı Ordueevi Md.lüğü / Çorlu A Tipi Özel Eğitim Merkez K.lığğı / Marmara Ereğlisi 2. Zh. Tug. K.lığı – Maltepe / İstanb
bul İstanb
bul Merkez K
K.lığı Kh. / İsttanbul İstanb
bul Merkez K
K.lığı Batı Grzz. As.İz. Blg. K.lığı – B
Bayrampaşa / İstanb
bul İstanb
bul Merkez K
K.lığı Doğu Grz. As.İz.B
Blg.K.lığı – Üsküdar / İstaanbul Ordue
evi Md.lüğü // Bursa Tsk Kssem K.lığı / B
Bursa Nbc Svvn Tb. K.lığı // Gebze 15. P. Tüm K.lığı 3. Snf. As. Cezza ve Tutuke
evi / Kocaelii 5. Kor. K.lığı As Ceeza ve Tutuke
evi / Çorlu 54. Mkknz. P.Tug. K
K.lığı 3. Sınıf As Ceza vve Tutukevi // Edirne 3. Kor. Özel As. Ceeza ve Tutukevi / İstanb
bul 2. Kor As. Ceza ve Tutukevi / Gelibo
olu 1. Or. 2. Snf. As Ceeza ve Tutukkevi Md.lüğğü – Maltep
pe / İstanbul Aksara
ay Orduevi // İstanbul Büyükkçekmece Asstsubay Ordu
uevi / İstanb
bul 1. Or. Loj. Destek K.lığı Kışlası / Çatalcca 2. Or.K
K.lığı 1. Sınıf f As.Ceza ve Tutuke
evi / Malatyya 6. Kor. K.lığı 1. Snff. As. Ceza ve
e Tutuke
evi / Adana 5. Zh. Tug. 3. Sınıf As. Ceza ve Tutuke
evi / G.Antep 7. Kor. 2. Sınıf As. Ceza ve Tutukevi / bakır Diyarb
6. Kor. Kh. Grp. K.lığı / Adana 5. Zırh
hlı Tug. K.lığı / G.Antep 39. Mkknz. P.Tug.K
K.lığı / İskend
durun 16. Zırrhlı Tug. Fazııl Bilge Kışlassı / Deveggeçidi 70. Mkknz. P. Tug. K.lığı / Mard
din 2. Mott. P. Tug.K.lığğı (Zeki Soyd
demir Kışlasıı) / Lice 107. T
Topçu A.K.lığğı / Siverek 20. Zırrhlı Tug. K.lığğı / Ş.Urfa REFERAN
NS LİSTESİİ 2015 60
0 ÜLKEYE İHR
RACAT
NOVASYON 1.LİK
İN
ÖD
DÜLLÜ DEDE
EKTÖR
Diyarbakır Askerlik Daiire Bşk. opi 23. Mot. P. Tugg. K.lığı / Silo
ağ ve Komd. Tug. K.lığı / Hakkari Ege Ordu TTopçu Alayı // İzmir Da
Da
ağ ve Komd. Tug. K. Yard
dımcılığı / Er İlçe Janddarma Komu
utanlığı / Yüksekova Adana Da
Gölcük Donnanma Komutanlığı / ağ ve Komd. Tug.K.lığı Merkez K.lığı ve C Tipi Askeri Gazin
no / İzmit akkari Eskişehir Ha
Hv. K.K. 1. JJET ÜSSÜ / E
3. Komd. Tug.K
K.lığı (Omurttak Kışlası) Hv. K.K. 2. A
Ana JET ÜSSSÜ K.lığı / / SSiirt İzmir Hv. K.K. Küütahya Er Eğtt. Tugay Kom
2. Or.Kh. Grupp K.lığı / Mala
atya m. Hv. Svn. O.. Alemdağ Kıışlası / 2. Or. K.lığı Maalatya Ordue
evi / İstanbul Ma
alatya Hv. Svn. O.. Komutanlığğı / İstanbul
3. Or. Kh. Grp. K.lığı / Erzin
ncan İl Jandarmaa Kom.lığı / A
3. Or. K.lığı Lojjistik Destek K.lığı / Ankara Erzzincan İl Jandarmaa Kom.lığı /B
Bingöl 3. Or. Sb. Orduuevi / Erzinca
an İlçe Jandarm
ma Komutan
nlığı / Niğde
e Jandarma BBölge Komuttanlığı / 3. Or. K.lığı 1. SSınıf As. Ceza ve Tutukevi / Erziincan Batman 8. Kor. K.lığı Ass. Ceza ve Tu
Jandarma BBölge Komuttanlığı / utukevi / Ela
azığ Tunceli Janndarma Asayyiş Kolordu 9. Kor. K.lığı Ass. Ceza ve Tu
utukevi / Kom / Van Asayiş Vakfı Erzzurum JandarmaA
9. Mot. P.Tug. K.lığı 3. Sınıf As. Ceza Kayseri Askkeri Hastane
esi ve Tutukevi / SSarıkamış K.K.K. Eğitiim Merk./ Errdek – 12. Mknz. P. Tuug. 2. Snf. Ass Ceza ve Balıkesir Tutukevi / Ağrrı K.K.K. 172. Zırhlı Tugayy Kom.lığı 48. Mot. P.Tugg. 2. Snf. As. Ceza ve K.K.K. Lojisstik Kmtnlgı // Etlik – Tutukevi / Mu ş Ankara 1. Mknz. P. Tugg. K.lığı 5. Hd
d. A.K.lığı Kayseri Askkerlik Daire Bşk./Kayserii / Iğğdır Kolordu 2. Nizamiye / Diyarbakır Sivas Askerrlik Daire Bşk. 12. Mknz. P. Tuug. K.lığı / A
Ağrı nos Yenişehir A
Askerlik Dairre Bşk./ İzmir 34. Mot. P.Tugg.K.lığı / Patn
Erlik Şb. Bşk.lığğı/ Şanlı Urfa
a EMNİYET M
1011 Lojistik K
Komutanlığı // Ankara MÜDÜRLÜKLLERİ 17.Mek.Tug./ K
Kars Bağcılar İlççe Emniyet M
Müd. / 2. A
Ana Jet Üssüü Kom. / İzm
mir İstanbul Çemişgezekk İlçeEmniye
23. Sınır Jandaarma Tümen et Ko
omutanlığı / Şırnak A.liği/Tuncceli Divriği İlçe Emniyet Mü
299. Topçu Tabburu / Çorum
m üd. / Sivas İnegöl İlçe Emniyet Mü
8.M
Mah. Piyadee Tugayı/ Tekkirdağ üd. / Bursa Hozat İlçe EEmniyet Amirliği / Tunce
3. Ordu Komuttanlığı / Erzincan eli 4. JJandarma Koomando Eğtt. Tugay Karşıyaka EEmniyet Müd
dürlüğü / Ko
om. / İzmir İzmir Malazgirt İ lçe Emn. Mü
6.H
Hava Üs K.lığğı / Bandırma / üd. / Malazgirt Balıkesir Mazgirt İlçee Emniyet Amirliği / nlığı / 57. Topçu Tugaayı Komutan
İzm
mir Tunceli Nazimiye İllçe Emniyet A.liği / Askeri Hava Haastanesi/İzm
mir Divvriği İlçe Jan darma Kom.lığı / Tunceli Ovacık İlçe Emniyet Am
Sivvas mirliği / Tunceli Diyyarbakır 7.Koolordu / Diyyarbakır Elektral A.Ş. ithalatçılarrın aksine son kullanıcı
k
odaklı değildir.
d
Referan
nslarımızın çoğunluğu bayilerim
mizin listelerindeedir. 100519-DTC
Sayfa 4 / 17
TÜRK MAL
LI
EM
MSALLERİNDEN
ÜSTÜN
ELEKTRAL A.Ş.
Thru
uScan MET
ETAL DEDEEKTÖRLER
Rİ
Pertekk İlçe Emniyeet Amirliği / Tunceli Siirt Baykan Emniyyet Müd / Siiirt Sorgun
n İlçe Emniyet Müd. / Yo
ozgat Tunceli Emniyet M
Müdürlüğü/TTunceli Turguttlu Emniyet Müdürlüğü // Manissa Nizip EEmniyet Müdürlüğü/Gaziantep Besni Emniyet Müdürlüğü/Adıyaman İETT G
Genel Müdürrlüğü / İstanb
bul İZSU G
Genel Müdürrlüğü / İzmirr İSKİ GENEL MÜDÜ
ÜRLÜĞÜ (14 Bö
ölge) İski İsttanbul Su Vee Kanalizasyo
on İdaressi Genel Müd
d. / İstanbul Avcılar Şube Müdü
ürlüğü Beşikttaş Şube Müd
dürlüğü Beyko
oz Hizmet Bin
nası Büyükkçekmece Şu
ube Müdürlü
üğü Esenle
er Teknik Şeffliği Gaziossmanpaşa Şu
ube Müdürlü
üğü Güngö
ören Teknik ŞŞefliği Kağıth
hane Genel M
Müdürlük Bin
nası Kâğıth
hane Şube M
Müdürlüğü Pendikk Şube Müdü
ürlüğü Şile Te
eknik Şefliği Ümran
niye Şube M
Müdürlüğü Zeytin
nburnu Şube Müdürlüğü Zeytin
nburnu Teknik Şefliği TÜRK TELEKOMÜN
NİKASYON A
A.Ş. (YURT
T GENELİ) ANKARA İl Hizmett Binası AKSAR
RAY Merkez Sant.ve Hiz.. Bin. ADIYA
AMAN İl Hizm
met Binası Binası ARTVİN İl Hizmet B
Müd. BALIKEESİR Edremitt Telekom M
BURSA
A İl Hizmet B
Binası BURSA
A Nilüfer Telekom Müdü
ürlüğü BURSA
A Gençosman Telekom M
Müd. BURSA
A Setbaşı Tellekom Müd ÇORUM İl Hizmet Binası. DİYAR
RBAKIR İl Hizmet Binası ERZUR
RUM İl Hizmeet Binası HAKKA
ARİ İl Hizmett Binası İZMİR İl Hizmet Binası İZMİR Konak Telekkom Müd. REFERAN
NS LİSTESİİ 2015 İZM
MİR Bornovaa Telekom M
Müd. İST
TANBUL Gennel Müd.Bina
ası İST
TANBUL Ankkesörlü Tlf.M
Müd. İST
TANBUL Alibbeyköy Müştteri Hiz. İST
TANBUL(Anaadolu) İl Hizm
met Binası İST
TANBUL(Anaadolu) Kadıköy Telekom İST
TANBUL(Anaadolu) Erenkköy Telekom Müd..ve Göztepe
İST
TANBUL(Anaadolu) Bostancı Sant. İST
TANBUL(Anaadolu) Küçükkyalı Telekom Müd..ve Sant. İST
TANBUL(Anaadolu) Üsküd
dar Telekom İST
TANBUL(Anaadolu) Pendik Telek. Mü
üd.ve Güzelyyalı Sant İST
TANBUL(Anaadolu) Ümraniye KA
AYSERİ İl Hizm
met Binası KO
ONYA İl Hizm
met Binası KO
ONYA Karataay Telekom M
Müd. MA
ANİSA İl Hizm
met Binası MA
ALATYA İl Hiizmet Binası
ME
ERSİN Akdenniz Telekom Müd. ME
ERSİN Toros lar Telekom Müd. ME
ERSİN Mezittli Telekom M
Müd. ME
ERSİN Erdem
mli Telekom Müd. ME
ERSİN Tarsuss Telekom M
Müd NE
EVŞEHİR İl Hiizmet Binası
OSSMANİYE İl H
Hizmet Binassı RİZZE İl Hizmet Binası SA
AKARYA İl Hizzmet Binası
ŞA
ANLIURFA İl H
Hizmet Binassı TEKİRDAĞ İl Hiizmet Binası TO
OKAT İl Hizmeet Binası VA
AN İl Hizmet Binası PO
OSTA İŞLEMEE MERKEZLER
Rİ ( PTT ) Afyyon PİM Müüdürlüğü An
nkara PİM M
Müdürlüğü An
ntalya PİM M
Müdürlüğü Bursa PİM Müddürlüğü Erzzurum PİM M
Müdürlüğü
Esk
kişehir PİM M
Müdürlüğü
Ga
aziantep PİM
M Müdürlüğü
ü İstanbul Avruppa Yakası PİM
M Müd. İzm
mir PİM Müddürlüğü Kayseri PİM M
Müdürlüğü Me
ersin PİM M üdürlüğü Samsun PİM M
Müdürlüğü abzon PİM M
Müdürlüğü Tra
60
0 ÜLKEYE İHR
RACAT
NOVASYON 1.LİK
İN
ÖD
DÜLLÜ DEDE
EKTÖR
Van PİM M
Müdürlüğü PTT Esenbooğa Havalimanı Kargo Deposu / A
Ankara MUHTELİF İHRACATLARIMIZ 4S Sphinx EEnterprises // Mısır Abu Amer SSafety & Seccurıty Servıces/Yeemen AG Trade CCo. / Mısır Alarm Autoomatıka D.O.O./Hırv
rvatistan Agencies C
Co / Irak
Alpha Fire / Bahrain
Al Nahdi Grroup / Sudi A
Arabistan Al Qarnass Co For Conttractıng – Iraaq Al Saraj & A
Al Nour / Suriye Al Torath Inntl Trading // S. Arabistan Al‐Arabia CCo. / Ürdün IIrak Havaalanı Alfa Electroonics / Mısırr Alomra Grooup Internattıonal/Fas Alpha Fire // Bahreyn Amarveda / U.S.A Amanko Coompany/ Kuveyt Anmart / İsp
panya
Anupam Innfotek / Banggladeş Aramic Grooup / Suriye men Compa
Areen Al Am
any/Sudi Arabistan Arcano Equuipos / İspan
nya Arkada-M, Ltd / Letonya Arktek Dooeel / Makedonia
Armeria Seecurity / Dom
minik Cum.
Army Headdquarters / SSri Lanka A.R.Sultan Ahmed &Co
o / Pakistan
ASKON / A
Azerbeycan Avıtone Coo., Ltd./Tayva
an AXA d.o.o. / Hırvatistan Azarco Tradding & Contracting / Lübnan Beta Ltd. – – Gürcistan Bamdad Saanat Pasargad
d Co. / Iran
Bernardo daa Costa / Porrtekiz
BMV Contaactless / Bulggaristan Brınk’s Seccurıty Luksem
mbourg. Sa.
nda Bureau Gellvid / Hollan
Can Traderrs & Servicess Ltd/ Singapur Caravan Eleectrıcal Eng./ UAE Caravan Teelecom Syste
ems / Tunus
Ceramtext Security Co.. / İsrail Elektral A.Ş. ithalatçılarrın aksine son kullanıcı
k
odaklı değildir.
d
Referan
nslarımızın çoğunluğu bayilerim
mizin listelerindeedir. 100519-DTC
Sayfa 5 / 17
TÜRK MAL
LI
EM
MSALLERİNDEN
ÜSTÜN
ELEKTRAL A.Ş.
Thru
uScan MET
ETAL DEDEEKTÖRLER
Rİ
REFERAN
NS LİSTESİİ 2015 60
0 ÜLKEYE İHR
RACAT
NOVASYON 1.LİK
İN
ÖD
DÜLLÜ DEDE
EKTÖR
Checkpoint System
ms / Israil & Sons Co / Ürdün on Center Co
o., Kamal Abbasi &
Security Coommunicatio
Mısır Ltd / Bangkkok Codetel Sarl/Franssa Kamag Import & Export/ M
CST Se
Kang Dong Indd. / Güney Ko
ecurity / Fas ore Security Seearch Prd.Sales / U.S.A Kapri Impex / Hindistan Dassouki Group / Suriye Security Syystems Ltd / Rusya Dıstrıb
butıons One Bd Ltd/Banggladeş Kazakhstan Meerchant Group Security&SSafety Solutions / Lübnan Llcc/Kazakistan
Dolphin‐3 Co. / Bu
ulgaristan n Seenen Eleectronics / UAE / S. Arabistaan Kkı Instrument
ts (M) Sdn Dora // Romanya Sela Tradinng Company Bh
Ebinge
er GmbH / A
Almanya hd./Malezya
SEMPA" Ennclosed Jointt Stock El Gaw
whara / Mısır Lan
nge Gardienn / Tunus Company // Azerbaijan
n Electro
onic System Co. / Suriye
e Lomini Ltd / Buulgaristan Sensus Ltd.. / Bulgarista
an Lottus Security Systems / H
Elid Te
echnology In
nt. / Singapu
ur Hindistan Sertal Tredding / KKTC Eloula pour l'expo
ort / Tunis M//S. Ecm Servvices Ltd. / B
Bangladesh Shamrad E lectronics Lttd. / Israil Shehabco // Mısır Elpam
m / İsrail Ma
arshall Securrity / Hollanda Eltıng Electronıcs –– Kosova Me
edimed / Moorocco Sholepa Cooop / İran Me
editerranean
n Electronic
cs
El Shehab Electron
nıc /Mısır Sımat Intl TTelecom Est// Sudi Co
ompany
/
Lib
bya
Entheo
os /Nigeria Arabistan Me
eno Gaia Co.. Ltd. / Ürdü
ün Eximco
om / Maked
donya Sıon Safetyy Instrumentts / İsrail deş Me
etropolitan I
Ind / Bangla
Expresss Systems LLtd./Banglad
deş Sıpa SRL /RRomanya Miiko Security BV. / Hollan
nda Falcon
n Ltd / Londrra Sipka Manuufacturıng P
Pvt. Mu
uhtelif Yurt D
Dışı Ateşe Ve
e Tem. Fas Pa
arlamento Biinası Ltd./Pakisttan Mu
unir Sukhtia n Group Trading CO. Sky Softwaare / Ürdün Force‐‐Ware Gmbh
h / Almanya /Jo
ordan Frame
e Ltd. / Rusyaa Skydd / Tunnus Na
asco Securityy / Sudi Arab
bistan Funtim
me Casino Viiva/ Kıbrıs Smart Equııpments / Ko
osova NIK
KOB DOO/ M
Makedonya
Smart Secuurity Systems / UAE Global Energy Tecchnology Sysstems Nik
kon Electronnics Pvt.Ltd. / Solution C
Communicattions &
L.L.C. // UAE Hin
ndistan Security Syystems. Ltd
d. / Jordan
Godre
ej & Boyce Co
orp / Hindisttan ran Of
ogh Sımın M
Mahtab Co./İ
Somatechn
nıcs Ltd / UA
AE Grand
d Casino İnto
ourist / Gürciistan Om
mnıtec Securrıty Systems//UAE Sonbat Sazzehayeamn C
CO. / İran Gricom
m V.Ltd / Bulgaristan OM
MZ Group Am
midas Securiity / UAE Source Srl // Lübnan nya Hansa
ab A.S./ Eston
Ov
verseas Realt
ty Ltd. / Sri LLanka Startehno // Moldova Hansa
ab Ltd. / Leto
onya Oy
yshee Motor
rs&Decoratıo
on/ Sumed Araab Petroleum
m / Mısır Hay Se
ecurity / Ban
ngladeş Bangladeş Sunobar / IIrak Hı‐Tecch Securıty SSarl –Moroccco Pe
rgamon Imp
port Export Syscon ( Prrivate ) Limitted /Pakistaan Hoebe
erechts B.V. / Hollanda Ltd
d.,/Kenya System Eleectronics / Su
uriye Hotel Pınara / BISHKEK Pre
estıge Card LLlc – Tajıkısta
an S.Servıce KKft./Macaristtan H S Pro
ogetti SRL / Italy Srl "Justar‐
Pro
odectron Sec
curity/ Lübn
nan ‐Market"/Moldova ICOT Islamic Comp
pany / Mısır T.C İslamab
Pro
otec / Kosov
va bad Büyükelçiliği / ID Security sprl / B
Belçika Pt.. Pacıfıc Amaan Garda Pakistan ments / Ürd
Ideal O
Office Equipm
dün Exp‐İmp / Ko
Tag Point LLtd / İsrail Pu
ntex Nptsh E
osova Imrex Aviation / SSingapur co Technolo
ogıes Llc./Som
mali Taha Nakliyye / Irak Re
Intech
hnıcs / UAE Qa
attous Groupp – Jordan Tar Ideal Cooncepts Ltd.. / İsrail International Trad
ding and Qu
ubustan Hold
ding / Azaer
Tech Hydroo / Fransa baycan Marke
eting Co. “ITM
MCO” / Mısır Radio Detectioon Ltd. / S. A
Arabistan Technovatııon Fze /UAE
E Inter T
Tech Servıces Re
/ İzmir liance Electr
ronics / Hind
distan Telekom In
nternational Industtrıal Group Irra‐Prom, Saf
fety Egypt C
o. / Mısır Telemax Lt
td / Portekiz
Llc/Ru
usya Saffrex İnternattional /Sri La
anka Too “Netw
well.Kz” – Aze
erbaıjan Iromdas/Almanyaa n Co/İran Transactor Saa
af Fılm Novı
n Azarbayja
r SP Z.O.O / P
Polonya Japon Embassy / Ü
Ürdün İngiltere Trion Srl / R
aging Ltd. / Sca
antech Packa
Romanya Jetee // Ürdün S.C
C. Medıacom
m‐Net Srl/ Ro
omanya Türkmenisttan/ Telekom
m Jolix / Kosova Sec
con GmbH /
/ Almanya Vallon Gmb
bH/Almanya
a JSS Group / Ürdün
n Vergo Engi neering / B.Arap JUSTA
AR Security A
Agency / Moldova Seccpral Securitty / Romanyya Emirlikleri Seccure Risks Coo. / Pakistan
n Elektral A.Ş. ithalatçılarrın aksine son kullanıcı
k
odaklı değildir.
d
Referan
nslarımızın çoğunluğu bayilerim
mizin listelerindeedir. 100519-DTC
Sayfa 6 / 17
TÜRK MAL
LI
EM
MSALLERİNDEN
ÜSTÜN
ELEKTRAL A.Ş.
Thru
uScan MET
ETAL DEDEEKTÖRLER
Rİ
REFERAN
NS LİSTESİİ 2015 60
0 ÜLKEYE İHR
RACAT
NOVASYON 1.LİK
İN
ÖD
DÜLLÜ DEDE
EKTÖR
Beylikdüzü Bellediyesi /İsta
Gelibolu Kaaymakamlığı / Çanakkale
Video Alarm / Makedonya anbul e nıcs‐ Equpam
mentos De Beypazarı Cum
mhuriyet Başşsavcılığı Gençlik ve Spor İl Md. // Kocaeli Vıtron
Giresun İl Ö
Segura
anca Lda/Po
ortekiz Birrecik Kaymakkamlığı / Ga
aziantep Özel İdaresi // Giresun WAHA
AB HAIFAWI – SYRIA Bo
olu Belediye Başkanlığı / Bolu Giresun Vaaliliği Gölbaşı Kayymakamlığı / Adıyaman Westm
minister Group Plc/ İngiltere Bo
olu Valiliği / B
Bolu Z Maxx Security / M
Maceristan Bo
ornova Beleddiyesi / İzmirr Gömeç Kayymakamlığı // Balıkesir Zijdervveld BV / Ho
ollanda Bo
ornova Vergi Dairesi / İzm
mir Göynücek KKaymakamlıığı / Amasyaa Bo
ozdoğan Savccılığı / Aydın
n Gülşehir Kaaymakamlığı / Nevşehir
KAMU
U SATIŞLARIM
MIZ – İÇ TİCA
ARET Bursaray Geneel Merkezi / Bursa Gümrük Baaşmüdürlüğü
ü / İzmir Açık Ceza İnfaz Ku
urumu / Erzu
urum CB
BÜ Koruma D
Dayanışma D
Der. / Gümrük M üd. Liman Karaköy / İstanbul Adana
a Bölge İdaree Mah./ Adana Manisa Gümrükön ü Vergi Dairesi / Kocaelii Adana
a Ticaret Borrsası/Adana Cumhuriyet Baaşsavcılığı/Ed
dirne Gümüşhacııköy Kaymak
Cumhuriyet Baaşsavcılığı/ H
Adana
a İl Sağlık Mü
üd. / Adana Hakkari kamlığı / Adıyam
man Merkezz Hükümet K
Konağı Cumhuriyet Baaşsavcılığı/Elazığ Amasya Cumhuriyet Baaşsavcılığı/ EErzincan Gümüşhanne Valiliği / G
Ağrı D
Defterdarlığı / Ağrı Gümüşhane Cumhuriyet Baaşsavcılığı/ K
Gürpınar BBelediye Başk
Aksara
ay Cumhuriyyet Başsavcıllığı Kilis kanlığı / Cumhuriyet Saavcılığı / Gire
İstanbul Alaşeh
hir Kaymakamlığı / Manisa esun Çakabey Vergi Da. Müd / İzmir Hasan Tahssin vergi Dai
Alanya
a Kaymakam
mlığı / Antalyya resi / İzmir
Çankırı Valiliği / Çankırı Altınözü Kaymakaamlığı / Hataay Hakkari Veergi Dairesi I Hakkari Çiğğli Kaymakam
Hamamözüü Kaymakam
Amasyya Valiliği / A
Amasya mlığı / İzmir
mlığı / Amasyya Ardahan Valiliği / Ardahan Da
atça Belediyee Başkanlığı / Muğla Hilvan Mal Md. lüğü/Şanlıurfa De
efterdarlık/ŞŞanlıurfa Ankara B.Belediyeesi / Ankara Horosan Kaaymakamlığı / Erzurum
Ankara Ticaret Borsası / Ankara De
evlet Malzem
me Ofisi / Bursa Iğdır Valiliğği / Iğdır Ankara Ticaret Od
dası / Ankaraa De
evlet Malzem
me Ofisi Gn. İGDAŞ / İsttanbul İGSAŞŞ / Kocaeli Antakyya Valiliği / A
Antakya Md
d./Ankara İhracatcı Biirlikleri / İzm
mir Antalyya Büyükşeh
hir Belediyesi De
evlet Mlz.Ofiisi/Ankara‐B
Bursa‐
Ilıca Belediiyesi / Antalyya Antalyya Terminali / Antalya G.A
Antep‐Ispartta‐İzmir‐İzmit‐Sivas‐
re Kültür Site
esi / Giresun
n İl Özel İdare
Antalyya Tic. Ve San. Odası / Antalya Zonguldak) İller Bankassı / İzmir De
Arıcakk Kaymakam
mlığı / Elazığ evlet Mlz.Ofiisi‐TURKMEN
NİSTAN İmranlı Kayymakamlığı // Sivas Armuttalan Belediyyesi / Marm
maris Diggor Kaymakaamlığı / Karss İnönü Ünivversitesi Turggut Özal Tıp Arsin K
Kaymakamlıığı / Trabzon
n Dik
kili Kaymakaamlığı / Muğğla Merkezi / M
Malatya Atatürrk Org. Sanayi Böl. Müd.. / Divvhan Madennleri A.Ş./ Divriği‐Sivas İskenderunn Demir Çelik
k İşletmelerii İzmir Dışş İşl Bakanlıkk Ankara Pallas İSKİ Aksaraay, İSKİ Koşuyolu / Aydın Bölge İdare Mahkemesii Ko
onukevi İstanbul Ayvacık Kaymakam
İstanbul B.ŞŞ.B. Sosyal H
mlığı / Çanakkkale Ege
e Bölgesi Sannayi Odası // İzmir Hizmetler ve
e Ayvalık Cumhuriyeet Savcılığı // Elb
bistan Beld. // K.Maraş Özürlüler ŞŞb. M.d. lüğü
ü /İstanbul B.Kesir Elb
bistan Kaymaakamlığı / K.Maraş İzmir Atatüürk Eğit. Hastt. / İzmir Bafra Belediyesi / Samsun Erzzurum Büyükkşehir Beled
diyesi İzmir Gümrrükleri / İzmir Bağcıla
ar Belediyessi (3Ad.)/İstaanbul Esh
hot Genel M
Müdürlüğü / İİzmir İzmir Mesleeki Eğitim M
Merkezi Balıkesir Havaalan
nı / Balıkesirr Esk
kisehir Orduuevi/Eskişehiir İzmir Ticareet Borsası Balıkesir Valiliği / Balıkesir Et ve Balık Kurrumu /Ankarra İzmir Ticareet Odası / İzmir Eyüp Cumhuriyyet Başsavcılığı / İst.l İzmir vergi Denetmenle
Bahçeşehir eng. M
Mrkz. /İstanb
bul eri Başkanlığğı Foça Acık Cezaa İnfaz Kurum
Bahçeşehir Kültür Merkezi / İzmir Valiliğği / İzmir mu İş Yurdu Mud./İzzmir İstanb
bul Karaman CCeza Evi / Konya G.O
K.Çekmecee Kaymakam
Basma
ane Vergi Daairesi / İzmir Osmanpaşa Devlet Hast.i / mlığı Başkale Kaymakam
mlığı / Van İstanbul Kağızman İİlçesi Mal Müd. / Kars Başbakanlık Dış Tiic. Müs./ Ank. Ga
aziantep Ünivversitesi İdari Ve Malı Kahramanm
maraş Öğrettmenevi Batı Ellektronik / G
Gaziantep işle
er Daire Baş k./ Gaziante
ep Kamu Hiz. YYrd. Der. KSK Bayınd
dır Belediye Başkanlığı // İzmir Ga
aziemir Vergii Dairesi / İzmir Kaymakam
mlığı / İzmir Beşikttaş Kültür Meerkezi / İstanbul Ga
aziemir Beleddiyesi / İzmir Karadeniz TTek. Üniverssitesi / Baykan Kaymakam
mlığı / Siirt Ge
ebze Kaymakkamlığı / Koccaeli Trabzon Elektral A.Ş. ithalatçılarrın aksine son kullanıcı
k
odaklı değildir.
d
Referan
nslarımızın çoğunluğu bayilerim
mizin listelerindeedir. 100519-DTC
Sayfa 7 / 17
TÜRK MAL
LI
EM
MSALLERİNDEN
ÜSTÜN
ELEKTRAL A.Ş.
Thru
uScan MET
ETAL DEDEEKTÖRLER
Rİ
REFERAN
NS LİSTESİİ 2015 60
0 ÜLKEYE İHR
RACAT
NOVASYON 1.LİK
İN
ÖD
DÜLLÜ DEDE
EKTÖR
Samsun Limann İşletmesi/SSamsun Karako
oçan Kaymakamlığı / Elaazığ Ümraniye BBelediyesi / İstanbul Savvur Kaymakaamlığı / Marrdin Karşıyyaka Belediyeesi / İzmir Vakıfbank // İzmir Karşıyyaka Kaymakkamlığı / İzm
mir Selim Kaymakaamlığı / Karss Van 100. Yııl Üniv. / Van Siirt Defterdarrlığı / Siirt Karşıyyaka Vergi Daairesi / İzmiir Van Başkalle Kaymakam
mlığı / Van Silvvan Kaymakkamlığı / Diyarbakır Van Valiliğii / Van Kartal Belediyesi // İstanbul Kayserri İl Özel İdare Müd./ Kaayseri Sivvas Belediyessi / Sivas Vergi Daireesi Denetmenliği Bşk. / Kemerraltı Vergi Daairesi / İzmirr Sivverek Mal M
Müdürlüğü / ŞŞanlıurfa İzmir Viranşehir Kaymakamlığı / Ş.Urfa
Kırıkka
ale Tıp Fakülltesi / İstanb
bul Soma Elektrik Üretim A.Ş.//Manisa Yakublu Beelediye Başkanlığı / Sosyal Güvenliik Kurumu / Mardin Kızıltepe Kaymakaamlığı / Mardin SSK Bölge Müddürlüğü / İstanbul Kocaeli Sigorta il M
Müd. / Kocae
eli İstanbul SSK Karşıyaka Dispanseri // İzmir Konakk Belediyesi // İzmir Yamanlar V
Vergi Dairesii / İzmir SSK Tepecik Haastanesi / İzmir Konakk Vergi Daireesi / İzmir Yaylalı Kayymakamlığı // Kayseri Sulakyurt Kaym
Konya
a Büyükşehirr Belediyesi // makamlığı / Kırıkkale Zeytinburnnu Belediyesi / İstanbul
Suluova Kaymaakamlığ / Am
Konya
a masya Zile kayma kamlığı / To
okat Sunobar Nak.D
Ziraat Bankkası Genel M
Konya
a Ticaret Odaası / Konya Dış.Tic./ Irakk / İst. Md.lüğü/ Şeker Fabrikalaarı Gn Md. //Ankara Kordon Vergi Dairresi / İzmir Ankara Şİrrinyer Vergi D
Dairesi / İzm
mir k Yüksek Kozlu Belediyesi / Zonguldak Zülfü Ağar Polis Meslek
Kurtalan Kaymakaamlığı / Siirt T.C
C. Adalet Bakkanlığı / Aya
aş Cezaevi Okulu Müdd./Elazığ Kuşadası Belediyeesi / Aydın T.C
C. Bornova K
Kaymakamlığğı / İzmir Gelir İdaressi Başkanlığıı Küçükkçekmece Kaymakamlığı//İst. T.C
C. Edirne Cum
mhuriyet Başsavcılığı Vergi Daireeleri Kütahyya Şeker Fab
brikaları / Kü
ütahya T.C
C. Kars Valiliğği / Kars Acısu Vergii Dairesi Başşkanlığı ‐ Maden
n Bel. Kaymaakamlığı / Ellazığ T.C
C. Ziraat Bannkası / Ankarra Kocaeli Afşin Vergii Dairesi Başkanlığı ‐ Malatyya Polis Evi //Malatya T.C
C. Taş Kömürr işl. / Zongu
uldak Manavvgat Vergi D
Dairesi T.M
M.O. Afyon A
Alkaloid Fab
b. / Afyon Kahramanm
maraş Manissa Belediyesii / Manisa Türk Telekom Mersin Müd
d./ Mersin Akçaabat V
Vergi Dairesi Başkanlığı ‐‐ Türk Telekom Kocaeli Müd
Manissa Defterdarllığı / Manisaa d./ Kocaeli Trabzon T.V
Mardin Valiliği/Mardin Vakıflar Bankkası / İzmir
Vergi Dairesii Başkanlığı ‐‐ Akçakoca V
Marmara Üniversiitesi / İstanb
bul Talas Belediye Başkanlığı // Kayseri Düzce Mama
Taraklı Kaymakkamlığı / Sakkarya Akhisar Ve rgi Dairesi B
ak Kaymakam
mlığı /Ankarra Başkanlığı ‐ Tarsus Belediyyesi / Mersin
Manisa Menem
men Kaymakamlığı / İzm
mir n Tarsus Kaymak
Akkuş Verggi Dairesi Başkanlığı ‐ Mersin
n Defterdarlığı / Mersin kamlığı / Me
ersin Mersin
n Deniz ve TTic. Okulu / M
Mersin Taşlıçay Kaymaakamlığı / A
Ağrı Ordu Taşova Kayma kamlığı / Am
Aksaray Meerkez Vergi Dairesi Merziffon Kaymakaamlığı / Amaasya masya TSE Enstitüsü // Ankara Mevla
ana Müzesi // Konya Başkanlığı TCDD‐ Liman İşşletmeleri / İzmir Aksu V.D. ‐‐ Kahramanm
Milli EEmlak Md.’lü
üğü / Aydın maraş Mimar Sinan Ünivversitesi / İsttanbul TCDD‐ Liman İşşletmeleri / Kocaeli Akyazı Verggi Dairesi Ba
aşkanlığı ‐ TCDD‐ Liman İşşletmeleri / Mersin Murattpaşa Belediyyesi / Antalya Sakarya Tedaş Antalya Elk.Dağıtım Mües. Alanya Verrgi Dairesi B
Nazilli Belediyesi // Aydın Başkanlığı ‐ Tedaş Elk. Dağğıtım Mües. // Adana Niksarr Kaymakam
mlığı / Tokat Antalya Tedaş Elk. Dağğıtım Mües. // Isparta Alaşehir Veergi Dairesi B
Nusayybin Kaymakkamlığı / Marrdin Başkanlığı ‐ Tekel Genel M
Ordu B
Belediyesi / Ordu Müdürlüğü / İİstanbul Manisa Tekel İst. İçki FFabrikası / İsstanbul Ankara Meerkez Vergi D
Ünye K
Kaymakamlıığı / Ordu Dairesi Tekel Yaprak TTütün İşl. Md
Orman
n Genel Müd
dürlüğü / An
nkara d. / Başkanlığı İstanbul Ankara Verrgı Daıresı Ba
Ömerlli Kaymakam
mlığı /Mardin
n askanlıgı Idaarı Tek‐İş Sendika sı / Ankara
Prevarri Kaymakam
mlığı /Siirt Ve Malı Isleer Mud. Tokat Valiliği // Tokat Pertekk Kaymakam
mlığı / Tuncelli Antalya Meerkez Vergi D
Dairesi Toprak Mahsuulleri Ofisi / A
Rize V
Valiliği Ankara Başkanlığı Toprak Mahsuulleri Ofisi / İzmir Antalya Meerkez Vergi D
Sağlık İl Müdürlüğğü / Adana Dairesi Turgutlu Kaym
Sağlık İl Müdürlüğğü / Eskişehirr makamlığı / M
Manisa Başkanlığı Sakaryya Gümrükönü Vergi Daairesi Türk Telekom İİl Müd. / Me
Ardeşen Veergi Dairesi B
ersin Başkanlığı ‐ Türk Standartl arı Enstitüsü
Sakaryya Gümrükönü Vegi Dairresi ü / Ankara Rize Elektral A.Ş. ithalatçılarrın aksine son kullanıcı
k
odaklı değildir.
d
Referan
nslarımızın çoğunluğu bayilerim
mizin listelerindeedir. 100519-DTC
Sayfa 8 / 17
TÜRK MAL
LI
EM
MSALLERİNDEN
ÜSTÜN
ELEKTRAL A.Ş.
Thru
uScan MET
ETAL DEDEEKTÖRLER
Rİ
Aybastı Vergi Dairresi Başkanlığı ‐ Ordu Ayvalık Vergi Dairresi Başkanlıığı ‐ Balıkesir Bafra V
Vergi Dairessi Başkanlığı ‐ Samsu
un Bandırrma Vergi D
Dairesi Başkaanlığı ‐ Balıkesir Bayat Vergi Dairessi Başkanlığı ‐ Çorum
m Bayınd
dır Vergi Daiiresi Başkanllığı ‐ İzmir Beyşehir Vergi Daiiresi Başkanlığı ‐ Konya
a Biga V
Vergi Dairesii Başkanlığı ‐‐ Çanakkkale Biga V
Vergi Dairesi Başkanlığı ‐ Çanakkkale Bigadiiç Vergi Daireesi Başkanlığğı ‐ Balıkesir Bodrum Vergi Dairesi Başkanlığı ‐ a Muğla
Boğazlıyan Vergi D
Dairesi Başkaanlığı ‐ Yozgatt Bolvad
din Vergi Dairesi Başkan
nlığı ‐ Afyonkarahisar Bor Vergi Dairesi Başkanlığı ‐ Niğde Bozüyyük Vergi Daairesi Başkan
nlığı ‐ Bilecikk Bucak Vergi Dairessi Başkanlığıı ‐ Burdur Bulanccak Vergi Daairesi Başkan
nlığı ‐ Giresu
un Burhaniye Vergi D
Dairesi Başkaanlığı ‐ Balıkesir Cihanb
beyli Vergi D
Dairesi Başkaanlığı ‐ Konya
a Cizre V
Vergi Dairesii Başkanlığı ‐‐ Şırnakk Çakab
bey Vergi Daiiresi Vergi Dairesi Başkanlığı ‐ İzmir Çan Ve
ergi Dairesi B
Başkanlığı ‐
Çanakkkale Çarşam
mba Vergi Dairesi Başkanlığı ‐ Samsu
un Çaycuma Vergi Daairesi Başkan
nlığı ‐ Zongu
uldak Çayeli Vergi Dairessi Başkanlığıı ‐ Rize Çeşme
e Vergi Daireesi Başkanlığğı ‐ İzmir Vergi Dairesi Başkanlığı ‐ Aydın Çine V
REFERAN
NS LİSTESİİ 2015 Çumra Vergi D
Dairesi Başka
anlığı ‐ Ko
onya De
emirci Vergi D
Dairesi Başkkanlığı ‐ Ma
anisa Did
dim Vergi Daairesi Başkan
nlığı ‐ Ayydın Dö
örtyol Vergi D
Dairesi Başkanlığı ‐ Ha
atay Du
ursunbey Verrgi Dairesi Başkanlığı ‐ Balıkesir Edremit Vergi Dairesi Başkkanlığı ‐ Balıkesir Ege
e Vergi Daireesi Vergi Daiiresi Başkanlığı ‐ İzm
mir Elb
bistan Vergi Dairesi Başkkanlığı ‐ Kahramanmarraş malı Vergi D
Dairesi Başka
anlığı ‐ Elm
An
ntalya Em
met Vergi Da iresi Başkanlığı ‐ Kütahya Erb
bağ Vergi Daairesi Başkan
nlığı ‐ Tokat Ercciş Vergi Dai resi Başkanlığı ‐ Van Erd
dek Vergi Daairesi Başkan
nlığı ‐ Balıkesir Erd
demli Vergi D
Dairesi Başkkanlığı ‐ Me
ersin Fattsa Vergi Da iresi Başkan
nlığı ‐ Ordu Fetthiye Vergi D
Dairesi Başka
anlığı ‐ Mu
uğla Ge
ebze Vergi Daairesi Başkanlığı ‐ Ko
ocaeli Ge
ediz Vergi Daairesi Başkan
nlığı ‐ Kütahya Ge
elibolu Vergi Dairesi Başkkanlığı ‐
Çanakkale Ge
emlik Vergi D
Dairesi Başka
anlığı ‐ Bursa Ge
erede Vergi Dairesi Başkkanlığı ‐ Bo
olu Ge
ermencik Veergi Dairesi B
Başkanlığı ‐ A
Aydın Ge
eyve Vergi Daairesi Başkanlığı ‐ Sakarya Gö
ökçeada Verggi Dairesi Ba
aşkanlığı ‐ Çanakkale Gö
ölcük Vergi D
Dairesi Başka
anlığı ‐ Ko
ocaeli Gö
önen Vergi D
Dairesi Başka
anlığı ‐ Balıkesir 60
0 ÜLKEYE İHR
RACAT
NOVASYON 1.LİK
İN
ÖD
DÜLLÜ DEDE
EKTÖR
Hazar Verggi Dairesi Başşkanlığı ‐ Elazığ Hendek Veergi Dairesi B
Başkanlığı ‐ Sakarya İnegöl Verrgi Dairesi Ba
aşkanlığı ‐ Bursa İskenderunn Vergi Daire
esi Başkanlığğı ‐ Hatay İskilip Verggi Dairesi Başşkanlığı ‐ Çorum İslahiye Veergi Dairesi B
Başkanlığı ‐ Gaziantep İznik Vergi Dairesi Başk
kanlığı ‐ Burssa Kahramanm
maraş Merke
ez V.D.B Kahramanm
maraş Merke
ez Ver. Den. Binası ‐ Kahta Verggi Dairesi Başşkanlığı ‐ Adıyaman Karacabey Vergi Dairessi Başkanlığı ‐ Bursa Karasu Verrgi Dairesi Ba
aşkanlığı ‐ Sakarya Karşıyaka TTaşıtlar V.D. ‐ İzmir Karşıyaka V
Vergi Dairesii Başkanlığı ‐‐ İzmir Kdz.Ereğli V
Vergi Dairesi Başkanlığı ‐ Zonguldak S Kemalpaşaa Vergi Daire
esi Başkanlığı ‐ İzmir Kemer Verrgi Dairesi Ba
aşkanlığı ‐ Artvin Keşan Verggi Dairesi Başşkanlığı ‐ Edirne Kiraz Vergi Dairesi Başk
kanlığı ‐ İzmir Körfez Verggi Dairesi Ba
aşkanlığı ‐ Kocaeli Köyceğiz Veergi Dairesi Başkanlığı ‐
Muğla Kula Vergi Dairesi Başk
kanlığı ‐ Manisa Kulu Vergi Dairesi Başk
kanlığı ‐ Konya Kumluca V
Vergi Dairesi Başkanlığı ‐‐ Antalya Kuşadası V
Vergi Dairesi Başkanlığı ‐‐ Aydın Kütahya M
Merkez Vergi Dairesi Başkanlığı Marmaris V
Vergi Dairesi Başkanlığı ‐‐ Muğla Elektral A.Ş. ithalatçılarrın aksine son kullanıcı
k
odaklı değildir.
d
Referan
nslarımızın çoğunluğu bayilerim
mizin listelerindeedir. 100519-DTC
Sayfa 9 / 17
TÜRK MAL
LI
EM
MSALLERİNDEN
ÜSTÜN
Menderes Vergi D
Dairesi Başkaanlığı ‐ İzmir Menem
men Vergi D
Dairesi Başkaanlığı ‐ İzmir Merke
ez Vergi Dairesi Başkanlığı ‐ Bartın ez Vergi Dairesi Başkanlığı ‐ Merke
Batma
an Merke
ez Vergi Dairesi Başkanlığı ‐ Baybu
urt Merke
ez Vergi Dairesi Başkanlığı ‐ Bilecikk Merke
ez Vergi Dairesi Başkanlığı ‐ Bitlis Merke
ez Vergi Dairesi Başkanlığı ‐ Bolu ez V.D.B Verggi Dairesi Merke
Başkanlığı ‐ İzmir Merke
ez Vergi Dairresi Başkanlığı ‐ Burdur Merke
ez Vergi Dairresi Başkanlığı ‐ Bursa Merke
ez Vergi Dairresi Başkanlığı ‐ Çorum
m Merke
ez Vergi Dairresi Başkanlığı ‐ Denizlli Merke
ez Vergi Dairresi Başkanlığı ‐ Düzce Merke
ez Vergi Dairresi Başkanlığı ‐ Edirne
e Merke
ez Vergi Dairresi Başkanlığı ‐ Erzinca
an Merke
ez Vergi Dairresi Başkanlığı ‐ Erzuru
um Merke
ez Vergi Dairresi Başkanlığı ‐ Eskişehir Merke
ez Vergi Dairresi Başkanlığı ‐ Hatay Merke
ez Vergi Dairresi Başkanlığı ‐ İstanb
bul Merke
ez Vergi Dairresi Başkanlığı ‐ Karabük Merke
ez Vergi Dairresi Başkanlığı ‐ Karam
man Merke
ez Vergi Dairresi Başkanlığı ‐ Kastam
monu Merke
ez Vergi Dairresi Başkanlığı ‐ Kırıkka
ale Merke
ez Vergi Dairresi Başkanlığı ‐ Kırklarreli ELEKTRAL A.Ş.
Thru
uScan MET
ETAL DEDEEKTÖRLER
Rİ
REFERAN
NS LİSTESİİ 2015 Me
erkez Vergi D
Dairesi Başkanlığı ‐ Ma
anisa Me
erkez Vergi D
Dairesi Başkanlığı ‐ Mu
uğla Me
erkez Vergi D
Dairesi Başkanlığı ‐ Rizze Me
erkez Vergi D
Dairesi Başkanlığı ‐ Sakarya Me
ersin Merkezz Vergi Daire
esi Başkanlığı Me
erzifon Verggi Dairesi Başşkanlığı ‐ Am
masya Miilas Vergi Daairesi Başkan
nlığı ‐ Mu
uğla Mu
urgul Vergi Dairesi Başkkanlığı ‐ Arttvin Mu
ustafakemallpaşa Vergi D
Dairesi Başkanlığı ‐ Buursa Na
azilli Vergi Daairesi Başkan
nlığı ‐ Ayydın Nik
ksar Vergi Daairesi Başkanlığı ‐ Tokat Nizzip Vergi Daiiresi Başkanlığı ‐ Ga
aziantep Of Vergi Dairessi Başkanlığıı ‐ Trabzon Ossmancık Verggi Dairesi Başkanlığı ‐ Çorum Otokent Taşıtlaar V.D. Başkkanlığı ‐ İzm
mir Öd
demiş Vergi D
Dairesi Başkkanlığı ‐ İzm
mir Pazar Vergi Daairesi Başkan
nlığı ‐ Rize Pazarcık Vergi Dairesi Başkkanlığı ‐ Kahramanmarraş Reyhanlı Vergii Dairesi Başkanlığı ‐ Ha
atay Saffranbolu Verrgi Dairesi Başkanlığı ‐ Karabük Salihli Vergi Daairesi Başkan
nlığı ‐ Ma
anisa Samandağ Verrgi Dairesi Ba
aşkanlığı ‐ Ha
atay Sandıklı Vergi Dairesi Başkkanlığı ‐ Afyyonkarahisaar Saruhanlı Verggi Dairesi Başşkanlığı ‐ anisa Ma
Selçuk Vergi D airesi Başkanlığı ‐ İzm
mir Seyydişehir Verrgi Dairesi Ba
aşkanlığı ‐ Ko
onya 60
0 ÜLKEYE İHR
RACAT
NOVASYON 1.LİK
İN
ÖD
DÜLLÜ DEDE
EKTÖR
Silifke Verggi Dairesi Başkanlığı ‐ Mersin Silopi Verggi Dairesi Başşkanlığı ‐ Şırnak Simav Verggi Dairesi Başkanlığı ‐ Kütahya aşkanlığı ‐ Sorgun Verrgi Dairesi Ba
Yozgat Söke Vergii Dairesi Başşkanlığı ‐ Aydın Sungurlu V
Vergi Dairesi Başkanlığı ‐
Çorum Susurluk Veergi Dairesi Başkanlığı ‐
Balıkesir Şavşat Verrgi Dairesi Ba
aşkanlığı ‐ Artvin m V.D. ‐ Merssin Şehitkerim
Taşköprü V
Vergi Dairesi Başkanlığı ‐‐ Kastamonuu Taşova Verrgi Dairesi Ba
aşkanlığı ‐ Amasya Tavas Verggi Dairesi Başşkanlığı ‐ Denizli Tavşanlı Veergi Dairesi B
Başkanlığı ‐ Kütahya Tekirdağ M
Merkez Vergi Dairesi Başkanlığı Terme Verggi Dairesi Ba
aşkanlığı ‐ Samsun Tire Vergi D
Dairesi Başka
anlığı ‐ İzmirr Tokat Merkkez Vergi Da
airesi Başkanlığı Torbalı Verrgi Dairesi Ba
aşkanlığı ‐ İzmir Toros V.D. ‐ Mersin Tosya Verggi Dairesi Başşkanlığı ‐ Kastamonuu Turgutlu Veergi Dairesi Başkanlığı ‐ Manisa Turhal Verggi Dairesi Ba
aşkanlığı ‐ Tokat Urla Vergi D
Dairesi Başk
kanlığı ‐ İzmirr Uşak Merkkez Vergi Dairesi Başkanlığı Ünye Vergii Dairesi Başkanlığı ‐ Ord
du Vakfıkebir Vergi Dairessi Başkanlığı ‐ Trabzon Van Merkeez Vergi Dairesi Başkanlığğı Vergi Daireesi Başkanlığğı ‐ Niğde Viranşehir Vergi Dairessi Başkanlığı ‐ Şanlıurfa Elektral A.Ş. ithalatçılarrın aksine son kullanıcı
k
odaklı değildir.
d
Referan
nslarımızın çoğunluğu bayilerim
mizin listelerindeedir. 100519-DTC
Sayfa 10 / 17
TÜRK MAL
LI
EM
MSALLERİNDEN
ÜSTÜN
Yatağa
an Vergi Dairesi Başkanlığı ‐ Muğla
a Yenişe
ehir Vergi Daairesi Başkan
nlığı ‐ Bursa Yirmi Ü
Üç Temmuz Vergi Dairessi Başkanlığı ‐ Hatay Yozgatt Merkez Veergi Dairesi Başkanlığı Zile Ve
ergi Dairesi B
Başkanlığı ‐ TTokat Muhte
elif Satışlarım
mız 75. Yıl Hipodromu
u / Ankara Metekksan Bilişim // Ankara Aksa G
Guv. Sıst. Ltd
d. Armıya Bılgı Tek. G
Guv. Ltd. Stı.. Atlas B
Bıgısayar Inssaat Turızm Tıc.A.SS/Ankara Atk Gu
uvenlık Ltd. SStı. Bsc Bıllg. Elo. Guv. Sıst. Delta 2 Guv. Hızm A.S. Demak Ltd. Drs Ele
ektromarkett. (Mustafa Pesınccı) Ege Te
eta Elo. San. Tıc. Ltd. Fethı G
Gundogdu – – Yapı Insaat Gıs Gu
uvenlık Ltd. Havka
ar Guv. Ve Elo. Ltd. Irmak Ltd. K.G.M
M. Güvenlik LLtd. Kaptan Demır Celıık Tıc. A.S. Kosedag Dıs Tıc. Lttd. Stı. Merku
ur Insaat Tıc.. A.S. Oyak SSav. Ve Guv.. Sıst. A.S. Panc EElo. San. Tıc. Ltd. Pd One Gayrımenkkul Yat. Ltd. Rekor Sav. Guv. Sııst. Ltd. Rf Elekktronık Sedas Insaat A.S. Sgs Gu
uv. Sıst. San.. Tıc. Ltd. Starko
om Ltd. Stı. Tekno
osım Guv. Sısst. Ltd. Tepe SSav. Ve Guv.. Sıst. A.S. i.A.O.SS.B. Bölge M
Müdürlüğü /İzmir 3 Boyu
ut Kimya San
n. / İzmir 5N Tellekominikasyyon / Sivas AGM M
Mühendislikk / İstanbul Abel EElo.Haber. vee Güv. San./ İzmir AE Tekknolojik Sisteemler / Ankara Afa Ele
ektronik / İzzmir Aferein Elektrikli A
Aletler / İzm
mir Abs Riisk Öz. Güv. / İstanbul ELEKTRAL A.Ş.
Thru
uScan MET
ETAL DEDEEKTÖRLER
Rİ
REFERAN
NS LİSTESİİ 2015 60
0 ÜLKEYE İHR
RACAT
NOVASYON 1.LİK
İN
ÖD
DÜLLÜ DEDE
EKTÖR
Ab
bs Proje Yöneetim Sis. Elektronik Audio Toriuum Aqua Park / Antalya Tem. inş. Ve Taaş.Tic.Ltd.Şti./İzmir Avrasya T.V
V. / İstanbul AG
GS Anadolu G
Güv. / İstanb
bul Avpar Güveenlik San. Ltd. Şti. / Agges Elektrom
mekanik / Ma
alatya Ankara Aycan Alarrm Güvenlik
Agges Güvenlik / Adana k Sist. / Samsun Ak
kademi Grupp Güvenlik Lttd.Şti. / Aykar Teknnoloji / Adan
İstanbul na Ak
kalev Güvenllik Sist./ İzmir Aytaş Bilişiim / Antalya Aydıner İnşşaat A.Ş. / A
Ak
kdağmadeni Kaymakamlığı / Ankara Yozgat B‐52 Ses Vee Işık Ltd / M
Muğla Ak
kel Mühendisslik / İzmir Balcı Ltd. / Mersin Ak
ktel Bilgisayaar / Tatvan Balans Konnser Salonu // İstanbul Ak
khisar Tekel YYaprak Tütün İşlt. Barby Bar//Ankara Banu Teksttil / Çerkezkö
Mü
üd. öy / İstanbul Ak
kıncılar Korum
Barış Telekkom / Trabzo
on ma ve Güv. // Gebze AK
KS Elektronikk/ İzmir Barkey Sannayi Malzemeleri / Ak
ksoy Elektrik / Kayseri İstanbul Başak Elekttrik / Mersin
Ak
ksoy Özel Gü v. / İzmir n Alffa Elektronikk İthalat İma
alat / Başarı Teleekom. / Çoru
um İstanbul Başak Turizzm San.Tic.LLtd.Şti./ Alffa Güvenlik // İstanbul İstanbul AL‐FIN Özel Güüvenlik / Diyyarbakır Başaran İleeri Teknoloji Tic. Ltd Alk
kam Elo. Güvv. San. Tic. A
A.Ş. / İzmir Şti./Malatyya Alm
mer Turizm TTic. / Kayserri Başkent Güüvenlik Ltd.ŞŞti. / Ankara
Alp
p Grup Güveenlik / Ankarra Batı Yangınn / İzmir Alssin Güvenlik k / D. Bakır Bazuka Barr‐Taksim/İstanbul Alttes Güvenlikk / İstanbul
Babylon Cluub / İzmir‐Çe
eşme Altternatif Güveenlik / Bursa
a Bel‐Mar Güüvenlik Sist. / İzmir An
nfa Güvenlik / Ankara Belit Güvennlik Sis. / An
nkara An
nkatel İletişim
m Hizm. / An
nkara Bengi Güveenlik / İstanb
bul Ara
at Kart / Sam
msun Benkar Turrizm Tic.Ltd.ŞŞti. / İstanbu
ul Ar Güvenlik / B
Bursa Berceste Teedarik / İstanbul Ard
dısan Dış Ticc. Ltd. Şti. / İstanbul Best İnşaatt Mak. Ltd.Ştti. / Isparta
Are
ena Bina Elkk. Sis. Tek. / Konya Beyaz Saraay Düğün Salonu / İzmir
Belissima A
Arkadaş Yayınccılık / Ankarra Alışveriş mrk
kz./İstanbul
oma A. Ş. / B
Bursa BFM Güvennlik / Gazian
ntep Aro
Aro
omel Kozmeetik/İstanbull Biat A.Ş / İsstanbul Arsslan Özel Güüv. Eğt. / Mu
uğla Bilsan Bilgiisayar / İstan
nbul Bilgin Dış TTicaret / Burssa Arttemis Elo. Lttd / Ankara
As Madeni Eşyya / Kayseri
Bilmak Elo.. Zam. Kontrrol Sis./ İstanbul As Temizlik Siss.Ltd. Şti. / İsstanbul Bilmed Tıbbbi Malz. Ve SSağlık Asel Bilgisayarr Sistemleri // Adana Asel Mad. Eşyaa San. / İstan
nbul Hizm./Kocaaeli Askon Kontrol Sistemleri // İstanbul Bilsad Bil. G
Güv. / Konya
a Aslı Tic.Sinemaacılık Ltd. Ştii. / İzmir Bingöl Ticaaret / Adana Ata
alay Noyaneer İşletmelerri / İzmir nkara Bios Bilgi İşşlem Ltd / An
Atıılım Güvenli k / İstanbul
Bir Özel Güüvenlik / Ada
apazarı Atıılım Tkt. Am
mb. İnş.Ltd.Ştti. / Birleşik Güvv. Paz. San. / Ankara Balıkesir Bisan Bisikllet San.A.Ş. / İzmir Ate
elier Michellle / İzmir Bodur İş M
Merkezi/İstan
nbul Au
uro Moonlighht / Antalya
mir Bolulu Hasaan Usta / İzm
Elektral A.Ş. ithalatçılarrın aksine son kullanıcı
k
odaklı değildir.
d
Referan
nslarımızın çoğunluğu bayilerim
mizin listelerindeedir. 100519-DTC
Sayfa 11 / 17
TÜRK MAL
LI
EM
MSALLERİNDEN
ÜSTÜN
ELEKTRAL A.Ş.
Thru
uScan MET
ETAL DEDEEKTÖRLER
Rİ
REFERAN
NS LİSTESİİ 2015 Din
Borusa
an Holding // İstanbul nçay Elektroonik / Ankara
a Bosaş Bilgisayar Lttd.Şti. / Burssa, Din
nçtem Logisttik ve Tur. Lttd / İzmir Bosch Rexroth /Bu
ursa Divva Elektrik E lektronik / A
Ankara Bpo O
Otomotiv Do
oğan Arma G
Güv. / Ankara
a Bölünm
mez Petrol A
A.Ş. / Ankaraa Do
oğru İnşaat/ Ankara Budun
noğlu Kontro
ol Sistemelerri / Do
okümiş Isı Em
maye / İstanb
bul Bursa Do
olphin iş Merrkezi / Ankara Bursan
n Bursa San.. İşletmesi / Bursa Do
olgusan Elekttronik Isı San
n. / Bursa Atatürk Stad
dyumu / Burrsa İstanbul Cadde
Do
ebostan Kültür Merkezi // oğan Arma G
Güvenlik /An
nkara İstanb
bul Dö
öktaş A. Ş. / M
Manisa C.M. G
Güvenlik / An
nkara Dö
ökücüoğlu Hıırdavat / Ballıkesir C.P. Sttandart Gıdaa / İstanbul Dö
önüşüm Güveenlik / istan
nbul Can‐Pa
ak Temizlik // İstanbul Dü
Cantell Güvenlik / Antalya ünya Ticaret Merkezi A.ŞŞ. / Carreffour / Adanaa Tra
abzon CB Gece Kulübü / İzmir Ebru Kepsutlu İnşaat Tic. // İzmir Cem İşş Merkezi / İİstanbul Ece
e Elektronik / iskenderun Cenar Elektronik // Bursa Eds Elektro Meekanik Sanayyi / İzmir Cengizz Makine A.ŞŞ./ Kocaeli EEC
C Entegre Biina Kont. Sis. / Centru
um Dış Tic. // İstanbul İstanbul CEOTEEC Bilg. Elo. LLtd. – Ankaraa a Güvenlik // Bursa Ega
Cevhe
er Makine Saanayi / İzmir Ege
e Bordo yeşi
il Restoran // İzmir Citiban
nk N.A. / İstaanbul Ege
e Elektronik k Lab. / İzmirr CM Gü
üvenlik Sisteemleri / Ankaara Ege
e Özel Güve nlik Ltd.Şti.// İzmir Collinss’ Eroğlu Giyyim San./Corrlu Ege
e Palas Otelii / İzmir Coral EElektronik / İstanbul Ege
e Saray Sineeması / İzmirr Cosmo
os Gazinosu / Bursa Ege
e Telsiz Habeerleşme / İzmir CSS Gü
üvenlik Hizm
m / İstanbul Ege
e Turizm / İzzmir CTM D
Dış Tic. Ltd./ Ankara Ege
eplast A.Ş. // İzmir Club 1
132 / İzmir EG
GM Ertel Teleekominikasyyon / Çanakkkale Seramik/ Çanakkale Ne
evşehir Çağdaş İnşaat Sanayi / İstanbu
ul EG
GS Elektronikk / İstanbul
Çağdaş Elektronik//Kocaeli Ekinci Elektrik Tic. / İstanb
bul Çak Gü
Ekingen Elektrronik / İstanb
üvenlik / Traabzon bul Eko
Çakma
ak Oteli /İstaanbul ol Ofset A.Ş.. / İstanbul
Çamlıb
bel Night Clu
ub / Akçay Ekssen Bilgisayaar Güvenlik SSis. / Çalık EEnerji / İstan
nbul İstanbul Çelik Ö
Özel Güvenliik / Aydın El Kervan Dış TTicaret / İstanbul Ele
Çiftok Güvenlik Siss. / İzmir ekt. Tıbbi Cihhaz Ltd / Ada
apazarı nler Otel / Gü
ümüşhane Ele
ektronik Güvvenlik / Anka
ara Çimen
Çözüm
m Bilgisayar // Aydın Ele
ektra / İstanbbul Tic. Ltd.Şti.//Ankara Daf Dijital Analog / Ankara Ele
ektrio Müh. T
Dağcı Ticaret / Ankara Ele
ektro‐x / Koccaeli Dekorrsan Özel Güv. / İzmir Ele
ektromaks Ellektronik / İsstanbul Delta Bilgisayar / SSakarya Ele
ektro‐Pex / B
Batman Delta G
Gemi Donattım / İstanbu
ul Ele
ektrotek Elekk. San. / İsta
anbul Denge
e Elektronik // İstanbul Elm
ma Ev Aletle ri San. / İzm
mir Denka
asan Telekom
m / Kayseri Elm
mas Oteli / A
Adapazarı Detaysan Madeni Eşya / İzmirr Elssan Elektrik SSan. / İstanb
bul Güvenlik / A
Ankara Elssec Elektroniik Ltd / İstan
nbul Dilar G
60
0 ÜLKEYE İHR
RACAT
NOVASYON 1.LİK
İN
ÖD
DÜLLÜ DEDE
EKTÖR
Emeç Elk. M
Mot. / İstanb
bul Emko Elekttromotor / İsstanbul EMİTÜRK LLTD. ŞTİ. / İsttanbul EMT Elektrronik / Ankara Emta İnşaaat A.Ş. / Adana Ender Mağğazası / İstan
nbul ENDSIS Endd. Sis. San. / Kayseri Enes Güvennlik / İstanbul Erben Konttrol Sistemle
eri / İstanbull Erciyes Gazz. San ve Tic.. / Kayseri Erde Güvennlik Sis. / İstanbul Erege İnş. SSan. Tic. Ltd.. Şti. /İstanb
bul Ereğli Gem
mi Tersanesi //Zonguldak
Erseven Eleektronik Sisttemleri / İstanbul Ersoylar Özzel Güv. / İsttanbul Eskihisar Teeknik Hizm. / Ankara ESSED Elekktronik Güve
enlik / İstanbul Esen Merkeez Alışveriş M
Merk./ İstanbul anbul Eti Elektronnik A.Ş. / İsta
ETS/Antalyya Ey Dost Ga zinosu/Anka
ara Fabrika Barr / Balıkesir Falcon Güvvenlik Sis. / İzmir Fanset Asppiratör San. vve Tic. / İstanbul Fark Turizm
m A.Ş. / İstan
nbul Fazas Mak..İmal.San.Ticc.A.Ş./ Ankara Femsan DCC Elk. Mot. / İstanbul Fenerbahçee Spor Kulub
bü / İstanbull Ferah Sinem
ması / İzmir FG Tekstil KKonfeksiyon / İzmir Fiberes Maak. Ltd. Şti./E
Eskişehir Fides Güveenlik / Ankarra Fidan Güveenlik / İstanb
bul FKM Gösteeri Mrkz. Çem
mberlitaş/İstt. Flash Tradee Ith. Ihr. Ltd
d / Ankara Flux Elektriik San. Tic. LLtd. Şti./Karss Fly–Inn Pussula Tur. Tess.Ltd.Şti. / İstanbul Fors Elektroonik / İstanb
bul Furkan Müühendislik / İstanbul Gap Otel / Gaziantep Garden Barr / İzmir Gazi Gökçaayır Elektrik // Antalya Gate Elektrronik / Anka
ara Gediz Turizzm İşletmele
eri A.Ş./ İzmiir Gelişim Eleektronik / To
okat Elektral A.Ş. ithalatçılarrın aksine son kullanıcı
k
odaklı değildir.
d
Referan
nslarımızın çoğunluğu bayilerim
mizin listelerindeedir. 100519-DTC
Sayfa 12 / 17
TÜRK MAL
LI
EM
MSALLERİNDEN
ÜSTÜN
ELEKTRAL A.Ş.
Thru
uScan MET
ETAL DEDEEKTÖRLER
Rİ
REFERAN
NS LİSTESİİ 2015 60
0 ÜLKEYE İHR
RACAT
NOVASYON 1.LİK
İN
ÖD
DÜLLÜ DEDE
EKTÖR
Ha
İzmir Özer Elektronik SSan. / İzmir
Gelişim
m Elo. Güv. // İzmir arem Gazinossu/Ankara
İzoterm Te rmos San. / İstanbul Gemi A
A.Ş./ Tuzla İstanbul Ha
as Özel Güveenlik Ltd.Şti.//Uşak Jade Beachh Club / Kuşa
Gemsa
an Genel Eleektrik / İstan
nbul Ha
avelsan Teknnoloji Radar adası –İzmir
Gense
er Güvenlik SSis. / İstanbu
ul A.ŞŞ./Ankara James Deann Disco Bar // Antalya Gentaş Genel Mettal San. / Ankara Ha
ayat Otel /İsttanbul Jan‐em Özeel Güvenlik // İzmir GET Genel Elo.Teleekom / İstan
nbul Ha
azal Güvenlikk / İstanbul
Jetmaksan / İstanbul GGSM
M (Gen.Güv. SSis Mrk.) / B
Bursa He
edef Elo. Sann. Tic.Ltd. Şti./ İstanbul Kadıköy İş Merkezi / İstanbul Kadıoğlu G
Gence
el Cam Sanayyi / Kayseri He
edef Güvenli k Ltd / İzmirr Gıda Ltd.Şti. // Eskişehir Kadışehri KKaymakamlığğı / Yozgat Gen‐Pe Elektronikk / Mersin He
era Turizm Saan. Tic.Ltd. ŞŞti./ GFK Araştırma Hizzm. A. Ş. / İsttanbul İstanbul Kalamış Tuurizm / İstanb
bul GGSM
HG
Kale Elo. Güüv. / İstanbu
M Genel Güc. Sis. Mrk./ B
Bursa GM Nova Hew
wlett Packard / ul GISPA
A Güv. İlet. Siist. Paz. / İstanbul İstanbul Kale Seram
mik / Çanakkale Gitem Güv.San.Ticc.Ltd.Şti./ An
nkara Hillal Mühendisslik / İstanbu
ul Kanatlı Gayyrımenkul A. Ş. / Eskişeh
hir Global Güvenlik Siistemleri / M
Muğla Hilllside Trio/İsstanbul Karama Güüvenlik Sistemleri / Global Teknik A.Ş.. / Ankara Hillton Oteli /K
Kayseri İstanbul GMC EElektronik Siistemleri / A
Antalya Hillton‐World TTrade Centerr /Ankara Karbogaz A
A.Ş. / İstanbu
ul Gold B
Bilgisayar / İsstanbul Hissar Ticaret / Eskişehir Kare Güvennlik Sistemle
eri / Ankara
Golden Prıncess H
Hotel /Ankara Ho
obim Bilgi İşl em / İstanbu
ul Karin Turiz m San.Tic.Lttd.Şti./ İst. Gökerr İnş.Ltd.Şti.// Adana Karizma Ltdd.Şti./ Eskişe
IGSSAŞ İstanbull Gübre San. A.Ş. ehir Göktaş Ticaret / İzzmir IM
ME Dayanıklı Tük. / İstanb
bul Kar‐Tel Teleekominikasyyon / Göreh
han Özel Güvv. / Bursa Isıssan / Bursa
Adıyaman Görkar Bilgisayar // Şırnak Isık
kon A.Ş. / İsttanbul Kayseri Kayseri Sannayi Odası /K
Göztepe Şafak Hasstanesi / İstaanbul Isın
n rezistans // İstanbul Kefayet İç V
Ve Dış Tic. Lttd. Granada Beach Clu
ub / İzmir İzfaş İzmir Fua r Merkezi / İİzmir Şti./İstanbuul Grand
İçten Av Silahlaarı San. Ltd. / İstanbul Kekova Eleektrik Elektro
d Eras Otel /K
Kayseri onik / İstanb
bul İhlas Gazetecil
Keskin Güvvenlik / İstan
Griada
a Turizm Tic..Ltd.Şti / İstaanbul. lik / İstanbul
l nbul İhlas Hoding A
Group
p 4 Securitas / İzmir A.Ş. / İstanbu
ul Keskin Mühhendislik / İsstanbul İki Pire Restoraant Tur. Ltd / İzmir Grup T
Teknik Digish
hop / İzmir KGM Güve nlik / Trabzo
on İstanbul İleri TTeknoloji Ürü
Grup V
Vega Ozel Gu
uvenlık ünleri San. KGM Güve nlik Eğitim H
Hiz. Ltd. / Ticc. Trabzon Ltd.Stıı./Adana Klas Lev Saan.Tic. Ltd. /B
GSS Genel Savunm
ma Sis. / İzmir İleri Teknoloji Sistemleri / Çorum Bursa Kılıç Otomootiv/ Düzce d / GTS Lttd Şti. / İzmirr İletişim Elektroonik San. Ltd
Esk
Güçbirrliği Holding / İzmir kişehir Kılıç Elektroonik / İzmir Güneşş Güvenlik Hiz. Ltd. Şti. // İma Bilgi Sist.SSan.Tic.Ltd.Şti./ Kılıçoğlu Tuurizm San.Tic.Ltd.Şti./ Ankara An
nkara İstanbul İmpes İzmir M akine / İzmir Güneşş İnş.Güv.Hizz.Ltd.Şti. / İzmir Koç Finansaal Kiralama // İstanbul Güneyy Güvenlik Siistemleri / A
Adana İmpo Motor Poompa A. Ş. // İzmir Koç Holdingg Döktaş Dö
ök./Manisa
Güngö
ör Elektronikk / Erzurum İnffo Müzik / İsstanbul Koçak Makk. San. / Burssa Güral Teknik San. ve Tic. / Adaana İnttro Belman // Antalya Koçtaş Yappı Market / İzzmir Gürsam İnş. Tic. Lttd. / Gümüşşhane İntterline Elektrronik /Muğla Koç Ve Koçç Teknoloji Güven
n Sigorta Gen
nel Md. / İsttanbul İnttel Elektroni k Dış Tic. / İsstanbul Ltd.Şti./Kayyseri Güven
n Sigorta T.A
A.Ş. / İstanbu
ul İnttegral Güvennlik/ Adana Konak Film
mcilik / İzmir Güven
ncem Güvenlik Sistemlerri / İPA
AŞ Tekstil / M
Malatya Konak Ticaaret / Malatyya Kontrol İlerri Teknoloji // Ankara İzmir İstanbul Alsis G
Güvenlik / İstanbul Güven
İstanbul İletişim
m Hab. Ve G
nli Yaşam / A
Ankara Güv. Sist. Koparan İşlletmeleri / İzmir İstanbul İleri TTeknoloji / İstanbul Güven
nlik Market // Konya Koral İşletm
mecilik / Ada
ana İstanbul Özel G
Han Ellektronik /İsstanbul Güvenlik / İsstanbul Koza Tekni k Sistemler // İstanbul İstem İnşaat Lttd. / İzmir Köşküm Gaazinosu / Bursa Haylazz Eğlence Ku
ulübü/ İzmir İze
Hamle
e ısı San. Ltd.Şti. / İstanb
bul eltaş El Aletleeri San. A.Ş. / İzmir Kristal Dış TTic. Ltd. Şti. / İstanbul Happyy Eğlence Meerkezi / İzm
mir Grup Güvvenlik Sis. / İİzmir Kriminal M
Mak. İnş. Ltd Şti./Adana
Özbekkistan İzm
mir Güvenlikk / Çankaya –
– İzmir Kule Gardeen Gazino_Re
est.‐İzmir Elektral A.Ş. ithalatçılarrın aksine son kullanıcı
k
odaklı değildir.
d
Referan
nslarımızın çoğunluğu bayilerim
mizin listelerindeedir. 100519-DTC
Sayfa 13 / 17
TÜRK MAL
LI
EM
MSALLERİNDEN
ÜSTÜN
Kurt ve Kurt A.Ş. // Ankara Malz. / Ankarra Kurtulluş İş Güv. M
Kutlu Elektronik Lttd / Eskişehiir Kuzey İnşaat Taah
h. / Trabzon Küban
na Night Club
b / Edirne Küçükkbay A.Ş / İzm
mir Külahççıoğlu Mak. San. / İzmir Kürese
el Teknoloji // İstanbul La Nottte/İstanbul Lal Turizm Tic.Ltd..Şti. / İst Lider B
Bilişim / Anttalya Lider G
Güvenlik / A
Antalya Londo
on & New Yo
ork Disco Barr / Antalyya Lotus T
Turizm San.TTic.Ltd.Şti. // İstanb
bul M&T IInternationaal End. / İstan
nbul Maji N
Network A.S../İstanbul Maksi Elektronik // İstanbul Maksim Gazinosu//Ankara Malibu
u Gazino/İsttanbul Man K
Kamyonları // Ankara Man A
A.Ş. Otobüs FFab. /Ankaraa Marine Elektronikk / İzmir Marmara Transpo
ort / İstanbull Marmaris Alarm // Muğla Mardin Spor Klübü
ü /Mardin Marne
et Güvenlik SSist. / Mardiin Marne
et Networks / Şırnak Marsa
a‐Kraft/Adan
na Masal Turizm San..Tic.Ltd.Şti. // bul İstanb
Mass P
Plaza / GOP
P. – İstanbul Matriss Elektronik / İstanbul Mavi G
Güvenlik Elo
o. Tic. Ltd. / İİzmir Mavi EElektronik / İstanbul Mavi A
Ay Güvenlik Sis. / Sinop Maya Group Ltd. // Ankara MDC EElektronik / İİstanbul Meba Elektronik // Gaziantep Kayseri Mebs Güvenlik – K
Mega Güvenlik / K
Konya Mega Show Gece Kulubü/Ankkara Megassistem Bilg. TTekn. / Samsun Megap
pol Tower İşş Merkezi /İzzmir Mekass A.Ş. / Kayseri Metaffor Ltd. Şti // İzmir Merke
ezi Güv. Sis. //İstanbul Merinos Halı A.Ş. //Adıyaman Mgg M
Malatya Girişşim A.Ş./Malatya Micro Güvenlik/ İzzmir ELEKTRAL A.Ş.
Thru
uScan MET
ETAL DEDEEKTÖRLER
Rİ
REFERAN
NS LİSTESİİ 2015 Miigros / Diyarrbakır Miinisan Otom otiv / Sivas
Miis Güvenlik // İstanbul Mo
odelsa Elekt ronik / İstan
nbul Mo
opak Kağıt K
Karton San. // İzmir Mo
os Pompa / A
Ankara Mo
or Güvenlik // İstanbul MR
RT Güvenlik Malzemelerri / İstanbul MSSI Elektronikk İletişim / Kayseri MSSG Tem. Güvvenlik / Diya
arbakır MSSM Bileşim LLtd.Şti./Anka
ara Mu
urat Elektronnik / Malatyya Mu
utlu Giyim A
A.ş. / Tekirda
ağ Mu
uto Tekstil PPetrol San. / İstanbul Na
asbil Bilgisayyar /İstanbul Na
asip Bilişim //İstanbul Na
ar Gıda /Ayd ın Na
acanco Kutu Fabrikası / M
Manisa Na
asel Elektronnik / Ankara
Nitti Elektronikk Güv.Sis. / A
Ankara Ne
emesis Elektrronik / İstan
nbul Ne
etwell otomaasyon / İstan
nbul Ne
evada Elektroonik / İstanb
bul No
okta Teknolooji / İstanbul Op
ptimum Güveenlik / İstanbul Oggsm Elektronnik / İstanbul On
nur Plaza / İsstanbul Or‐Bil Bilişim M
Mak. Ve Mallz. / An
nkara OR
R‐DO Savunm
ma San. ve T
Tic. / An
nkara Oyyak Sav. Ve G
Güv. / Ankarra Ön
nder Güvenliik / Kahramanmaraş Ok
kisan Güvenllik / İstanbul On
nur Elektroniik / Aydın On
nuralp Güvennlik /Ankara
a Otimpa Elektroonik / Şanlıu
urfa Özzbey Aydın E lektronik Ticc. / Kütahya Örgün Elektronnik /Trabzon
n Özz Özen Yangı n Güv. / Malatya Özzkay Grup / İİzmir Özzal Müz. Habb. Güv. / Hatay Özzdemir Ltd. ŞŞti. / Sivas Özzel İnş. San. vve Tic. / İstanbul Özzgü İletişim // İzmir Özzgür zaman K
Kon. Sis. Ltd / İstanbul Özzkardeşler El kt. Ltd. / Diyyarbakır Özztunç Mühenndislik/ Merssin Özztürk Güvenllik / Denizli
60
0 ÜLKEYE İHR
RACAT
NOVASYON 1.LİK
İN
ÖD
DÜLLÜ DEDE
EKTÖR
Özsa San. vve Tic. / İsta
anbul Özsöyler Prroje Ltd. Şti./Gaziantep
Özteknik İnnş.Ltd.Şti./Diyarbakır Optima / ŞŞanlı urfa Öztunç Müühendislik / M
Mersin Palan Otel / Erzurum masyon ve // alarm Sis. // Panel Otom
İst. Panter Güvvenlik Sistem
mleri / İstanbul Panter Güvvenlik Sistem
mleri / İzmir Parola Özeel Güvenlik / İzmit Paradise Allışveriş Merk
kezi /İstanbu
ul Perkotek ZZaman Kontrol Sist./ İstanbul Persan Tekkstil San. / İzmir Pınar Elekttronik / Anka
ara Pınar Yangıın ve Güv. Siis. / Antalya Piramit Alışşveriş Merke
ezi / İstanbu
ul Point Alışveeriş Merk./M
Muğla Polimek Eleektronik / İzzmir Power Cen ter Alışverişş Mrkz. /İstanbul Pozitif Tanııtım A.Ş. /İsttanbul Prestige Billişim/ Antalyya Probil Bilgi İşlem. A.Ş.//İstanbul Prokare Müühendislik / İstanbul Proton Bilgg. İlet. Otom. / Kayseri Prodata Teelekom. / Bu
ursa Pronis Projje Ltd.Şti. /A
Ankara Radyo Pançç / İstanbul Rain Night Club / İzmirr Ram Güvennlik / Isparta
a Rapid Grupp / Ankara Red Towerrs Club / Alan
nya Rekor Savuunma Güv. / Ankara Rem Is Güvv. Ekip San. İç Dış Tic./Manisaa Renk Gazinnosu/Ankara
a Renk Turizm
m / İstanbull Richmond CClub / Antalya Rigel Elektrrik Yatak. / İstanbul Rock Cafe BBar / İstanbu
ul Royal Güveenlik/Adana
S.O.S Güveenlik / İstanb
bul Safir Silah SSan./ İstanbul Sar Özel Güüvenlik / Koccaeli Sancak Güvv.Sis.Tic.Ltd..Şti./Trabzon
n SBA Güvennlik / Antalyya Sebasis Güvvenlik / İstanbul Sekan Elekt
ktronik / Ank
kara Elektral A.Ş. ithalatçılarrın aksine son kullanıcı
k
odaklı değildir.
d
Referan
nslarımızın çoğunluğu bayilerim
mizin listelerindeedir. 100519-DTC
Sayfa 14 / 17
TÜRK MAL
LI
EM
MSALLERİNDEN
ÜSTÜN
ELEKTRAL A.Ş.
Thru
uScan MET
ETAL DEDEEKTÖRLER
Rİ
REFERAN
NS LİSTESİİ 2015 Sekay Turizm Kem
mer / Antalyaa Teknotel Teknool. San / Kayyseri Tekska Akrilik A.Ş. / Adıyaman d.Şti. / Trabzon Selçukk Sinema Ltd
Teknotel Tek. Ü
Ürünler / Ka
Senkro
on Güvenlik Telekom A.ŞŞ. / ayseri Telpa Alarm vee Güvenlik / Samsun Bolu Temaks Güvennlik Hiz. İnş.T
Senkro
on Zaman Ko
ontrol / İstan
nbul Tur. / An
Sens EElektronik Ltd.Şti. / Ankaara nkara Sera EElektronik / A
Antalya Temo Genel Güüvenlik / Bu
ursa Tepe Home / A
Sera R
Reklamcılık LLtd. / Ankaraa Ankara Tepe Market YYat. G. / Ankkara Serat Ö
Özel Güv. / A
Adana Terim Elo.San. Tic.Ltd.Şti. // İstanbul Serpa Elektronik // Bursa Tin
SGM G
Güvenlik San
n. Tic. / İstan
nbul npeks İç ve D
Dış Tic.Ltd.Ştti. / İzmir Shayna Beach Club
b/İzmir Tim
m‐Sistem Eleektromanyettik / She Ba
ar / Aydın An
nkara Sibertek Güvenlik / İstanbul Tittanik Gazino su / İstanbul Silver Güvenlik/ ŞaanlıUrfa Tokar A.Ş. / İsstanbul Simge Taahhüt / A
Topaloğulları TTelekom / Ankara Ankara Sistem
Toyota Otomootiv / İstanbu
m Plastik Ltd.. Şti./ İstanb
bul ul Triistar Elektro nik / İzmir Skytekk Teknoloji G
Guv. / İstanb
bul Smartec Elektromekanik Ltd // Tro
oya Güvenlikk Sist. / Anka
ara İstanb
bul Tuğrul Elektronnik / İzmir Turka Otelcilikk Turizm Ve T
Smokiin Bar / İzmir Tic. / Sorti EEğlence Mrk.. (LAILA) / İstanbul Erzzurum Sönme
ez Holding ––As TV. / Burrsa Turkuaz Siyasi Partisi Gen.. Baş./Ankara Sönme
ez Özel Sağlıık Ltd. Şti. Turkcell‐Hobim
/İstanbul m / İstanbul Turtaş Elo. Müüh.İnş.Tic.Ltd
SS Güvvenlik / Erzu
urum d Şti / Tra
Start EElektronik / Ankara abzon Subne
et Elektronik/ Ankara Tutku Özel Güvvenlik / Van Sungate Port Royaal Hotel / An
ntalya Tülomsaş Türkkiye Lokomotif San. Tuprak Metal // Ankara Şahin 1 Güv./ Trab
bzon Tuzla Tersaneccilik / İstanbul Şahinler Holding/İİstanbul Tüyap Fuarcılıkk / Bursa Şamilo
oğulları Teksstil / İstanbu
ul Tüyap Fuarcılıkk/ Adana Şimşekler Yangın SSön. Ltd.Şti. / Tüyap Fuarcılıkk / Konya İzmir Uççar Elektroni k / Aydın Şeyma
a Elektronik /Kars Tam G
Güvenlik / İsttanbul Uççkar Isı.San. TTic. / İstanbu
ul Tatarla
ar A.Ş. / İzm
mir Ufuk Ticaret / Eskişehir Güv. / İstanb
Ulggen Endustriiyel Sistemle
Tedbirr Elektronik G
bul er / Tek Ko
ont. Güv. / A
Ankara An
nkara Tek Ko
ontrol Güv. // Erzurum Ulu
usal Güvenliik / Antalya
Tekfon
n İletişim / A
Amasya Um
mut Denizciliik / İstanbul
Teknikksat Ele. / Bu
ursa Un
ntes Motor SSan. / Ankara
a Teknikk Elekterik 7 İstanbul Urfalıoğlu Tur.. – Jasmine O
Otel / An
Tekno
o Tur Ltd.Şti. / Kozyatağı‐‐ ntalya İstanb
bul Usta Otel / İstaanbul Tekno
oloji Güvenlikk / İstanbul Uyygur Güvenli k / Manavga
at Tekno
opark Elo. Cih
haz. San. / Uğğur Güvenlik k / Antalya
Eskisehir Üççfaz Elektrik Mot. / İzmirr Tekno
otürk Elektro
onik / Ankaraa Üçç Yıldız Silah San. /İstanb
bul Teknikk Lider / Bursa Ün
nlü Elektrik SSan. / Manisa Tekno
otherm Ltd. ŞŞti. / İstanbu
ul Ün
nlüsoy Güvennlik / Ankara
a 60
0 ÜLKEYE İHR
RACAT
NOVASYON 1.LİK
İN
ÖD
DÜLLÜ DEDE
EKTÖR
Ünüvar Güvvenlik / İske
enderun Velox Club / İzmir VİKO Ele. EElo. End. San. / İstanbul
VIP Güvenllik / İstanbul Yavuz Yanggın / Ankara
Yapı Kredi Bankası Gen
n. Md. /İstanbul Yağız Tekniik Hırdavat // İstanbul Yalçınlar Ellektronik / A
Ankara Yamanlar G
Güvenlik / B
Burdur Yansı İletiş im Ltd.Şti./ Bursa Yaşasın Turrizm / İzmir Yavaşlar Avv ve Silah Fab. (Balıkesirr) Yıldırım Özzel Güv. / Ma
anisa Yönsis Bilgiisayar / Ank
kara Yuvam Mettal San. / Ka
ayseri Yunus Marrket / Ankara
a Yücel Alarm
m Güv. / Kasstamonu Yükseliş Tuurizm / Kocaeli Zed Tanıtım
m Org. / Ank
kara Zemzem Dıış Ticaret Ltd
d. Şti. / İstanbul Zeus Müzikkhol/Kütahyya Zodyak Tekkn. Paz. San// Zonguldak
Zimer Habeerleşme Güvv. Ltd / İstanbul mu Burhaniye Kapalı Ceza İnfaz Kurum
/ Balıkesir Alaşehir M
M Tipi Kapalı C
Ceza İnfaz Kurumu / M
Manisa İpsala K‐1 TTipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu / EEdirne Çorlu A3 Tiipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu/Teekirdağ Kemalpaşaa A3 Tipi Kıap
palı Ceza İnfaaz Kurumu / İ zmir İnebolu M Tipi Kapalı C
Ceza İnfaz Kurumu / BBursa Bayındır A Tıpı Kapalı C
Ceza Infaz Kurumu / İ zmir T.C. Diyarbbakır E Tıpı Ceza Infaz Kurumu/ D
Diyarbakır Kütahya Cuum.Baş. Den
netimli Ser.Müd./ Kütahya Midyat Cum
m. Baş. Dene
etimli Ser. Müd./ Marrdin Bingöl Havaalimanı / Bin
ngöl Şırnak Şeraafettin Elçi H
Havalimanı / Şırnak Hatay Ptt BBaş Müdürlü
üğü Türkiye Vaggon Sanayii A.Ş. / Elektral A.Ş. ithalatçılarrın aksine son kullanıcı
k
odaklı değildir.
d
Referan
nslarımızın çoğunluğu bayilerim
mizin listelerindeedir. 100519-DTC
Sayfa 15 / 17
TÜRK MAL
LI
EM
MSALLERİNDEN
ÜSTÜN
ELEKTRAL A.Ş.
Thru
uScan MET
ETAL DEDEEKTÖRLER
Rİ
Sakaryya Milanggaz Lpg Dağııtım Tic. Ve A
A.Ş. / İzmir Bahar İnşaat. San.. Ve Tic. A.Ş./ Ankara Yaşar İnşaat Turizm
m Kuyumculluk Ltd./Y
Yozgat Sarıda
ağlar İnşaat // Ankara Vera İnşaat Tic. Vee San. A.Ş. / Ankara Merıt Crystal Covee Hotel/ Kktcc Radıssson Blu Hoteels / Mersin Korozo
o Ambalaj Saan. Tic. A.Ş // İzmir Efeler Çiftliği Tarım
m / Aydın My Drream Center / Bolu Rekab
bet Kurumu // Ankara Becıko
oğlu Avm / B
Bolu Code SSecurıty Guvvenlık Sıstem
mlerı / Istanb
bul Black O
Out Şişli Avm
m / İstanbul Beyşehir A3 Tipi K
Kapalı Ceza In
nfaz mu / Konya Kurum
Mediccal Park Hasttanesi / Diyaarbakır Ayhan
nlar, Tunaş, A
Altay Ortak Girişim
mi / Kocaeli Park 3
328 Avm / Ossmaniye My Ca
argo / Ankaraa Ilgın K
Kapalı Cezaevvi / Konya Efe En
ndüstri Ve Ticc. A.Ş. / İzmiir Memo
orial Diyarbaakır Hastanesi / Diyarb
bakır Bozankaya A.Ş. / A
Ankara Yılmazzlar Grup / EErzurum Assan Liman İşletm
meleri A.Ş. // Hatay orlu Cumhurriyet Başsavccılığı / T.C. Ço
Tekird
dağ Nato K
Karargahı İzm
mir Hava Unsur Komuttanlığı / İzmir Liman Avm / Balıkkesir Müdürlüğü // İstanbul Sgk İl M
Bilecikk İl Özel İdaresi / Bilecik 1. Ord
du Komutanlığı / İstanbu
ul İzmir K
Karşıyaka Beelediyesi / İzmir Arte T
Teknoloji San
n Ve Tic. Ltd.. Şti. / İstanb
bul Birlik A
Akü Oto Yed
dek Parça Yapı Elemanları San. Tic. Ltd. Şti. / Eskişehir Tutku Özel Güvenlik Ltd. Şti. // Van REFERAN
NS LİSTESİİ 2015 60
0 ÜLKEYE İHR
RACAT
NOVASYON 1.LİK
İN
ÖD
DÜLLÜ DEDE
EKTÖR
Ge
entes Makinaa Elektrik Malz. Sav. İzmir 34. N oterliği / İzm
mir San. Tic. A.Ş. / / Ankara n Aıc Bılgısayyar / Trabzon
Ak
ks Anahtar Koontak San. T
Tic. A.Ş. / Mersu Ambbalaj / İzmir
İstanbul Gürkan Yanngın / Antalyya Me
erkez Bir Güvvenlik Tek. İnşaat Roks Bilgisaayar / Kasta
amonu Oto. Tic. Ltd. ŞŞti. / Adana Kastamonuu İl Jandarma
a Komutanlığı Hakkı Ekşi G
Gayrımenku
ul / İstanbul
Karel Yapı İnş. Elekt. Tic. San. Ltd. Şti. / Adana Spıce Hote l / Antalya Özzgöbek Metrropol Gıda Lttd. Şti. / Boyabat Addliyesi / Sino
op Uşak T.C. Antalyya Cumhurıye
et Bassavcılııgı Ad
daray Endüsttriyel Ürünle
er San. Ltd. Aksaray Cuumhurıyet Ba
aşsavcılığı Şti. / Sakarya
Egem Mediikal / İzmir Seray Ofis Dannışmanlık Tem. Hiz. Edessa Yappı Teknolojıle
erı / Van Orm. Hay. İnş. San. Tic. Ltd
d. Şti. / Sgk Kocaelii Sosyal Güvvenlik İl İzm
mir Müdürlüğüü / Kocaeli Ne
etdırekt A.Ş. / İzmir Şırnak Boyaa Sanayi / Şıırnak Beylikdüzü Külltür Merkezii / Armiya Güvv.Sist. / Konya İstanbul Kastamonuu 5 İnci Janda
arma Eğitim Pro
omeda Sis. TTekn. San. Tiic. Ltd. Şti. Alay Komuutanlığı / Kasstamonu İzmir Dedeektör / İzmir / İsstanbul Akhisar Cum
mhuriyet Ba
T.C
C.D.D. Eskiseehir Garı / Esskişehir aşsavcılığı / T.C
C.D.D. Ankarra Garı / Ankkara Manisa Eral‐Han Gııd. / Gıresun
An
nkara Büyükşşehir Belediyyesi / n An
nkara Bronz Reklaamcılık / İzm
mir Mm
mk Metalurjji San. Tic. Ve
e Liman Çelik Bir Saavunma / An
nkara İşle
et. A.Ş. / Hattay Global Av SSilahları / Diyarbakır Ko
ocaköy İlçe Em
Şeyh Edebaali Üniversite
esi / Bilecik
mniyet Amirrliği / Diyyarbakır Kayapınar Beleediyesi / Diyyarbakır Ma
akro Markett/ Kırıkkale // Ma
alatya / Kon ya 1978yılınd
dakuru
ulan
Mu
ustafa Kemaal Ün
niversitesi / H
Hatay ELEKTR
RALA.Ş..
De
evlet Tiyatrossu Konak ME
ETALDE
EDEKTÖ
ÖRÜ
Sahnesi / İzmirr Alttındağ Beleddiyesi / Konus
usunda
An
nkara Ata
atürk Havaaalanı Ptt / Dünyanı
D
ıneniyi3
İstanbul firması
f
a
arasına
Ceylan Insaat // Diyarbakır
Ayydem Genel M
Müdürlüğü // girm
rmiş,
De
enizli Ho
olıday Poınt H
Hotel Merda
a %1
100TÜR
RKgirişiimli
Dıssco / Antalyaa “MİLLLİ”BİR
Iğd
dır Valiliği / IIğdır İms İnş. Mak. SSav. Ve Tic. FABRİK
İKADIR.
Ltd
d. / Ankara
Çakır İnş. Ve Tiic. Ltd. Şti./ İstanbul Ne
esli İş Güvenlliği / Mersin
n Yusuf Elekttronik / Merrsin Elektral A.Ş. ithalatçılarrın aksine son kullanıcı
k
odaklı değildir.
d
Referan
nslarımızın çoğunluğu bayilerim
mizin listelerindeedir. 100519-DTC
Sayfa 16 / 17
TÜRK MAL
LI
EM
MSALLERİNDEN
ÜSTÜN
ELEKTRAL A.Ş.
Thru
uScan MET
ETAL DEDEEKTÖRLER
Rİ
REFERAN
NS LİSTESİİ 2015 60
0 ÜLKEYE İHR
RACAT
NOVASYON 1.LİK
İN
ÖD
DÜLLÜ DEDE
EKTÖR
Tcsg 6
69 Komutanlıığı / Samsun
n Yaşar Telekom İnşşaat / Siirt Atılgan
n İş Güvenliğği / Düzce Securıtas Güvenlikk Hiz. / Ankaara Guts Ö
Özel Güvenlik / İzmir Konya
a İl Müftülüğğü/ Konya Elektral A.Ş. ithalatçılarrın aksine son kullanıcı
k
odaklı değildir.
d
Referan
nslarımızın çoğunluğu bayilerim
mizin listelerindeedir. 100519-DTC
Sayfa 17 / 17