Ombra-DLS - Tekstil Teknoloji

Yorumlar

Transkript

Ombra-DLS - Tekstil Teknoloji
DOKUMA ÖRME
WEAVING KNITTING
tekstilteknoloji_eylul_son_Tekstil Subat 8/29/13 1:47 PM Page 134
Güneş Enerjisini Kullanan, Yeni,
Dinamik Bir Gölgeleme Sistemi:
Ombra-DLS®
A New, Dynamic Shading System that Uses
the Power of the Sun: Ombra-DLS®
Ombra-DLS®’in geçirgenliği, perdeyi gerdirerek ve gevşeterek güneş ışığı miktarı ile ilişkili
şekilde otomatik olarak ayarlanır ve bu, örneğin gece boyunca termal izolasyon sunmak için
kullanılan prensip gibi, nüfuz edebilecek ışık miktarını düzenler.
The permeability of Ombra-DLS® is automatically adjusted in relation to the amount of sunlight
by stretching and relaxing the screen and this regulates the amount of light that can penetrate
– a principle that is also used for providing thermal insulation during the night, for example.
Her yenilikçi ürünün arkasında, ileri görüşlü uzmanların
ortaklığına dayanan, iyi bir fikir vardır. – Bu ilke, Contechma,
Penn Textile Solutions ve Karl Mayer tarafından da ortak projelerindeki büyük başarıları için kullanılmıştır. Ortaklar sürekli
bir iklimi sürdürecek elastik bir perdeleme sistemi geliştirdiler. Böylece, seralarda bitki yetiştirmedeki optimum şartları
elde ettiler. İşte Ombra-DLS®, atkı sehpası tesisi ile raşel
makinesinde üretilen bu yeniliğin adıdır.
Ombra-DLS® projesi
Bitkiler cam altında büyürken, sera içerisindeki doğru iklimi
sürdürmek çok önemlidir. Işık, nem ve sıcaklık gibi unsurlar
Soldan sağa: Karl Mayer Malimo Satış Yöneticisi Axel Wintermeyer, Elasol’den iki CEO, Markus Regenstein ve Leo Jasper ve Elasol’de
üretim yöneticiliği yapan Franz Schütte projeyi tartışıyor.
From left to right: Axel Wintermeyer, the sales director at Karl Mayer Malimo, the two CEOs from Elasol, Markus Regenstein and Leo
Jasper, and Franz Schütte, production director at Elasol discussing the project.
134
www.tekstilteknoloji.com.tr
tekstilteknoloji_eylul_son_Tekstil Subat 8/29/13 1:47 PM Page 135
DOKUMA ÖRME
WEAVING KNITTING
bitkilerin kalitesi ve verimi üzerinde belirgin etkilere sahiptir.
Kontrolsüz dalgalanmalar bitkiler üzerinde hızlı bir şekilde
strese yol açabilir. Serada sürekli bir ışık düzeyi veya istendiği gibi ayarlanabilen bir ışık, bitki verimini en iyi noktaya
getirmek için temel gereksinimlerden birisidir.
2009’da, Contechma B.V. şirketi yöneticisi Leo Jasper, ışığın
esnek bir şekilde ayarlanabilmesine olanak tanıyan elastik
bir perdeleme sistemi fikri ortaya attı. Bu şirketle çalışarak
ilk olarak dinamik bir ışık yönetim sistemlerinin tüm gereksinimlerini belirledi. Bu şekilde stratejik pazarlama ve iş planı
oluşturuldu.
Bu ilk fikirden, yeni ve yenilikçi ürüne giden yol ancak doğru
ortaklarla çalışarak aşılabilirdi. Contechma bu nedenle projede herkesin fikrine açık olabilecek ve iş birliği için hazırlanabilecek, bir müşteri odaklı ve
proje tabanlı şirketler aramaya başladı. İş birliğine dayalı
girişim odağı, herhangi bir
fiyat üzerinden kar elde
etmeye değil, satılabilir bir
ürün üretmeye dayalıydı. Bu
uygun ortak arayışı; aşağıdaki
uzmanlar arasında kurulan bir
iş birliği girişimine yol açtı:
- Contechma B.V.: Bu şirket, dinamik perdeleme sisteminin talebinin ve karakteristiğinin
değerlendirmesine
Ombra-DLS®
yardımcı olmak için Pazar
araştırmasını ve organizasyonel stratejisini kullandı. Şirket,
Wageningen Üniversitesi ve dokuz araştırma kurumu ile birleşmiş bulunan Wageningen UR adlı şemsiye (çatı) şirket ve
üniversiteler ile iş birliği yaparak geniş iştirak ağı kurdu.
- Penn Textile Solutions GmbH: Bu tekstil üreticisi,
ortaklığın tüm düzeylerinde çözümler bulma odağı ile uzun
yılların tecrübesini ve esnek, proje eksenli bir organizasyony
beraberinde getirdi. Dahası, Penn Textile Solutions zor konuları ele almaktan korkmuyor ve yeni yenilikler geliştirme yolu
boyunca mükemmel bir ortaktı.
- Karl Mayer Textilmaschinenfabrik GmbH: Yeni ürün
inovasyonları genellikle üretim teknolojisinde yapılan yeni
geliştirmelere dayanır. Makine oluşturma sektöründen güvenilir ortak, yeni, güvenilir ve karlı çözümlerle gelerek, çok zor
teknik sorunlarla yüzleşen bir şirket olan Karl Mayer’de şekil
buldu.
- Lemur SA: Geniş bilgi birikimi temelinde, bu şirket bu özel
uygulamanın tüm gereksinimlerini karşılayan bir iplik geliştirdi. İplik uzun vadeli esneklik, düz kuvvet eğrisi, uzun vadeli
UV dayanıklılığı ve sera içerisindeki zor koşullar altında dahi
güvenilir bir uygulama profiline sahip olmak zorundaydı.
Ombra-DLS® , bu şirketler ile Elasol şirketinin işbirliklerinin
bir sonucu olarak geliştirildi.
www.tekstilteknoloji.com.tr /
135
DOKUMA ÖRME
WEAVING KNITTING
tekstilteknoloji_eylul_son_Tekstil Subat 8/29/13 1:47 PM Page 136
Ombra-DLS® kullanarak dinamik ışık yönetimi
Ombra-DLS® güneşi yalnızca tutmakla kalmayıp, aynı
zamanda enerjiyi hedeflenmiş biçimde kullanan bir tekstil
gölgeleme çözümüdür.
Bu yarık tabakalı ipliklerden yapılan UV geçirmez tekstil
net elastikliği konseptine dayalıdır.
Ombra-DLS®’in geçirgenliği, perdeyi gerdirerek ve gevşeterek güneş ışığı miktarı ile ilişkili şekilde otomatik olarak
ayarlanır ve bu, örneğin gece boyunca termal izolasyon
sunmak için kullanılan prensip gibi, nüfuz edebilecek ışık
miktarını düzenler. Ombra-DLS®’in dış yüzeyi güneşle etkileşimi optimize etmek için metal ile kaplıdır.
Sonuç, herhangi bir taslak veya hava akımları olmaksızın
optimum iklim yönetimi için sürekli ışık nüfuzudur. Bu, ürün
verimlerini yükseltecek şekilde önemli bir katkı sağlayacak
olan seralardaki bitkilerin
büyüme safhasına ve tipine
uygun olacak biçimde ısı ve
ışık faktörlerinin doğru olarak ayarlanmasını sağlar.
Dahası, Ombra-DLS® daha
ucuz ve iki veya daha fazla
gölgeleme sistemleri veya
perdeleri çalıştıran perdeleme sistemlerinden daha
hızlı reaksiyon verir.
Bu yeni perde üzerinde
yürütülen deneme sonuçları
gösteriyor ki, sürekli ışık
Ombra-DLS® üzerinde denemeler
düzeyleri güneşli günlerde Trials on Ombra-DLS®
bile Ombra-DLS® kullanarak seralarda sürdürülebilir.
Honselersdjik’de bir test serasında yeni perde ile yürütülen
testler, ticari bir üreticinin lilyum yetiştirdiği bir serada,
harika sonuçlar verdi. Bağımsız uzmanlar kök sisteminin
daha iyi olduğunu, sapların daha kuvvetli olduğunu, yaprakların daha yeşil olduğunu ve daha fazla lekesiz çiçek
olduğunu söylediler.
Ombra-DLS® aynı zamanda inşaat sektöründe de kullanılabilir.
Başarıya doğru adım adım
Teknik tekstiller genellikle özel ürünler kullanır. Ombra-DLS®
projesi de kendine has zorlukları olan bir projeydi. İlk örme
denemeleri 2009 yılında Karl Mayer Malimo’nun teknik merkezinde başladı.
Süreç parametrelerini optimize etmek ve ilk prototip üretiminin netleşmesi için potansiyel ve testler sırasında problemler
hızla açığa çıktı.
Penn Textile Solutions yöneticisi Markus Regenstein
“Dokunan atkı ipliklerinin özel bir şekilde eklenmesi özellikle
zordu” şeklinde hatırlatıyor.
136
www.tekstilteknoloji.com.tr
tekstilteknoloji_eylul_son_Tekstil Subat 8/29/13 1:48 PM Page 137
DOKUMA ÖRME
Örgü makinesi ile atkı yerleştirme üzerinde atkı gibi
WEAVING KNITTING
şerit ipliklerin işlemesi Karl
Mayer’e yeni bir rekabet sağladı. Bu dar bantların astar
dışı olarak kullanımı şimdiye
kadar sırdan bir durum olarak görüldüyse de, şimdi
yapılması gereken testler
monte edilmesi gereken özel
bileşen grupları ve düzenlenmesi gereken örgü elemanları anlamına gelmektedir. Magazine weft eklentili raşel makinenin Elasol’ün Almanya’daki
Bantların yapımını da değiş- tesisinde kaba ızgara yapımı üretimi
tirmek
zorunda
The raschel machine with magazine weft insertion producing a
kalındı. coarse grid construction at Elasol’s plant in Germany
Bantların metalize kısmının
çözgülü örgü boyunca yüzey üzerine sabitlenmesini sağlamak için, bantları işlemeden önce katlamak gerekti– ve bunu
yapmak için özel bir ağızlık kullanıldı. Karl Mayer uygun
çözümü bulmak için bant üreticisi birlikte çalıştı.
UV-dayanıklı elastik ipliğin örme iplik gibi birleştirilmesini
sağlamak için makinenin düzenlenmesi de gerekmekteydi.
Tekstil ve makine teknolojisinin optimizasyon süreci, ortaya
çıkan son ürün Leo Jasper tarafından ortaya konan tüm
gereksinimleri karşılayana kadar adım adım yürütüldü.
Projedeki tüm ortaklar Karl Mayer’in rehberliğinde tekrarlanan süreçlerde yakından çalıştı.
Pazar stratejisi
Bu yenilik pazara Karl Mayer Malimo’daki ilk teknik denemenin ardından 2010’da sunuldu. Honselersdijk’de test serasında yürütülen başarılı fonksiyonel testler temelinde, OmbraDLS®,Yenilik Ödülü için yeni perdenin belirlendiği süreç
boyunca, 2011’da Amsterdam’da Uluslar Arası Horti
Fuarında sunuldu.
Elasol şirketi geçen yıl Ombra-DLS® üretimi ve pazarlaması
için kuruldu. Amaç burada Pazar güvenini kazanmak ve
temiz ve iyi hedeflenmiş bir varlığı sürdürmekti.
Elasol, üretim şirketi Almanya’da ve pazarlama şirketi
Hollanda’da olan iki bağımsız şirket olarak kurulmuştur. Atkı
sehpası eklentili bir Karl Mayer örgü makinesi ortak girişimin
üretim tesisinde zaten çalışmaktadır. 2014’de makine parkurunu genişletme planları mevcuttur.
Bu arada, Hollandalı satış ve pazarlama şirketi Ombra-DLS®
için kapsamlı bir pazara giriş program başlattı.
Örneğin, ilk ev içi sunum 2012’de bir serada yürütülen testlerin sonuçlarını gösteren ürünü tanıtmak için çiftçilere ve
bahçıvanlara yapılmıştır.
www.tekstilteknoloji.com.tr /
137

Benzer belgeler

ÖRME TEKNOLOJİSİ VE TEKNİK TEKSTİLLER

ÖRME TEKNOLOJİSİ VE TEKNİK TEKSTİLLER alanlarının tekstil ürününden beklentisi çok farklıdır ve araştırma-geliştirme çalışmalarında her bir ürün için en ideal malzemenin, kumaş üretim, boya-apre ve konfeksiyon teknolojilerinin seçilmes...

Detaylı