KLOPİDOGREL

Transkript

KLOPİDOGREL
KLOPİDOGREL
Koroner Artere Stent uygulanacak hastalar
24 saat öncesinden raporsuz
Kardiyolog veya kalp-damar cerrahı
Koroner artere stent uygulanmış hastalar
Hastanın taburcu olmasından itibaren 4 haftalık doz
Girişimsel periferik veya serabral işlemler sonucu,
intrakraniyal de dahil olmak üzere tüm intravasküler
(intraarteriyel / intravenöz) stent, stentgraft, kaplı stent veya
tüm intra vasküler cihaz (koil, trispan, onyx vb.) yerleştirilen hastalar
Taburcu olmasından itibaren rapor aranmaksızın
4 haftalık doz
24 saat öncesinden rapor aranmaksızın başlama
Kardiyoloji, iç hastalıkları, nöroloji, kalp damar
cerrahisi, girişimsel radyoloji işlemini
yapan radyoloji uzmanı
EKG değişikliği olan veya
Akut koroner sendrom tanısıyla hastaneye
yatırılan veya müşahadeye alınan hastalar
Troponin (+) ST yükselmesiz MI geçiren veya
ST yükselmeli MI geçiren veya
Kardiyoloji, kalp-damar cerrahı, dahiliye, acil tıp
uzmanları 4 haftalık reçete edebilir ve 1 yıllık rapor çıkarabilir.
(katılım paylı 20,00 rapor kodu)
ASA ile birlikte kullanılabilir.
anstabil anginası olan hastalar
Kalp kapak biyoprotezi bulunan veya
Anjiografik olarak belgelenmiş KAH
(Anjio tarihi açıklamada belirtilmeli) veya
Tıkayıcı Periferik Arter Hastalığı olan veya
Serebral iskemik olay
(iskemik inme rapor açıklama kısmında olmalı) hastalardan
ASA intoleransı da olan (raporda belirtilecek) hastalar
Kardiyoloji, iç hastalıkları, nöroloji, kalp damar cerrahisi,
acil tıp uzmanı 1 yıllık rapor çıkarabilir.
(Rapor muaf olarak düzenlenecek)

Benzer belgeler

antihiperlipidemik ilaçların ödenme koşulları statinler için

antihiperlipidemik ilaçların ödenme koşulları statinler için Akut koroner sendrom tanısıyla hastaneye yatırılan veya müşahadeye alınan hastalar

Detaylı

antihiperlipidemik ilaçların ödenme koşulları fibratlar için

antihiperlipidemik ilaçların ödenme koşulları fibratlar için Akut koroner sendrom tanısıyla hastaneye yatırılan veya müşahadeye alınan hastalar

Detaylı