Prof. Dr. Uğur Şaylı

Transkript

Prof. Dr. Uğur Şaylı
Genç EriĢkinde Kalça Ağrısı
Klinik Değerlendirme &
Görüntüleme
PROF DR UĞUR ġAYLI
YEDĠTEPE ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ
ORTOPEDĠ VE TRAVMATOLOJĠ
FAS (FAİ)
Gençlerde-sporcularda Kalça
ağrısı ve OA
Femur başı ve asetabulum arasındaki anormal sürtünme labral ve
kondral lezyonlara neden olarak “ artroz öncesi bir durum “
Femur boynunun asetabulum anterioruna sıkışması travmatik
artrite yol açabilir
Smith-Petersen MN
JBJS 1936
FAS tanımlaması ve tipleri
Ganz R, Parvizi J, Beck M, et al
Clin Orthop Relat Res 2003
TANI
Klinik Değerlendirme
(kalça içi –periartiküler - lomber)
a. Anamnez
b. Fizik Muayene
Görüntüleme Yöntemleri
◦ X ray
◦ MRG
◦ BT
71
Yakınma
AĞRI
Sinsi başlangıçlı,aktivite-dinlenmeyle değişen
Sportif aktivite sonrası belirgin
HAREKET SINIRI İR DR
Travma öyküsü bazen
Geçirilmiş kalça cerrahisi
FAS (FAİ) Klinik
En sık “C” biçiminde ağrı
Otururken & oturup-kalkınca & sportif aktivite ile artan
K pincer , 40 yaş
E cam , 25-40 yaş
Mix
Anterior Kalça
Ağrısı
Femoraasetabuler Sıkışma (FAS)
Kas strain , Kontüzyon
Avülsiyon & apofiziyel yaralanmalar
Asetabuler labral yırtık &serbest cisim
Osteitis pubis
İliopsoas bursiti
Kalça dislokasyonu/subluksasyonu
GKD/Perthes/SCFE
OA
İnflamatuar artrit
AVN
75
Osteitis Pubis
Sym pubis sklerotik-düzensiz, kronik
enflamasyon
Posterior Kalça Ağrısı
Lomber patolojiler
Kompresif nöropatiler
Priformis sendromu
Sİ eklem patolojileri
73
Lateral Ağrı
Trokanterik Bursitis
Gluteus
medius/minimus
yırtıkları
İliotibial bant
sendromu
Meralgia parestetika
74
Kalça Klinik
Değerlendirme
Yürüme değerlendirmesi (Antaljik, Trendelenburg)
Fizik Değerlendirme
◦ Ayakta
◦ Otururken
◦ Yatarken
◦ Supine
◦ Lateral
◦ Prone
Osteokondral
Kapsülolabral
Muskulotendinöz
Nörovasküler
65
Ayakta Kalça
Değerlendirmesi
İnspeksiyon
◦ Pelvik simetri
◦ Lomber lordoz
Servikotorakolomber omurga
dizilimi (ekstansiyon/ fleksiyon,
sol/sağ eğilme ile)
◦ Kas straini (insersiyo & origo )
Palpasyon
◦ SİAS, SİPS, İliak kanat, Tr major
◦ Tuber iskiadikum
◦ Sİ eklemler, Simfizis pubis
61
Otururken - Supine – Prone
Kalça Rotasyonları
Cam impingement (özellikle İR)
57
Priformis germe testi
Priformis sendromu
Ayak topuktan kavranır kalça ADD-İR a zorlanır, hasta ABD-DR yapar
56
Rolling test
Kalça irritasyonu; eklem içi patoloji, duyarlı ama özgün değil
51
Kalça fleksiyonu
Fleksiyon kontraktürü
(Thomas testi)
Supin FADIR testi
(Anterior impingement , FAİ, Labral
yırtık)
Fleksiyon / Adduksiyon / İç
rotasyon
47
Supine (Stitchfield testi)
Dirence karşı düz bacak kaldırma
testi
Anterior superior labrum
Psoas
Rektus femoris
Alt abdominal kaslar
SUPİN FABER TESTİ (PATRİCK)
Fleksiyon / Abduksiyon / Dış
rotasyon
1.Labrum yırtığı
2. Posterior FAS
3.SI eklem
4.İliotibial band kontraktürü
5.Trokanterik patoloji
48
Supin Posterior İmpingement Testi
Ekstansiyon / Abduksiyon / Dış
rotasyon
Posterior &
posterolateral ağrı
Posterior asetabuler
labrum
Bu patolojiler
anterior patolojilere
göre daha nadirdir
Kalça Ekleminde
Görüntüleme
X Ray
Patoloji 3 boyutlu
MRG
Artro MRG(kıkrdak
hasarı ve labrum )
BT- dinamik
25
Pelvis AP grafi
22
35, E, Normal Kalça
Tannast M et al. AJR 2007;188:1540-1552
©2007 by American Roentgen Ray Society
PINCER
(Asetabulumun femur başını aşırı
örtmesi)
Antero-superior pincer (fokal)
Derin asetabulum (Koksa profunda/protruzio)
Posterior duvarda sıkışma
Fokal antero-superior pincer
lezyonu
Normal
kalça
Çaprazlama
bulgusu
PINCER
◦ Crossover bulgusu
(anterior duvar
gölgesinin posterior
duvar lateraline
geçmesi)
◦ İscheal spine bulgusu
◦ Koksa Profunda
◦ Protrusio Asetabuli
◦ Lateral CE artmış 40
Asetabuler derinlik
Koksa profunda
Protrüzyo asetabuli
17
Asetabuler Örtünme
Lateral Merkez-Kenar açısı (Weiberg)
◦ Superolateral yetersiz örtüm < 25°
14
Asetabuler inklinasyon
Tönnis açısı
0°-10° normal
> 10° - artmış inklinasyon (strüktürel
instabilite)
> 0° - azalmış inklinasyon (pincer tipi FAI)
15
45° ve 90° Dunn lateral grafi
45°
90°
20
CAM lezyonu
(Femur baş boyun
bileşkesi anterosuperior
kemik tümsek)
◦
◦
◦
◦
Tabanca kabzası bulgusu (pistol grip)
Alfa açısı (>50°)
Femur baş-boyun offseti (<8mm)
Offset oranı (anterior offset’in baş
çapına oranı)
◦ 0.21 ± 0.03 N
◦ 0.13 ± 0.05 cam
Cam Lezyonu
Alfa açısı (>50°)
Femur baş-boyun offseti (<8mm)
Offset oranı (anterior offset’in baş çapına oranı)
• 0.21 ± 0.03 N
• 0.13 ± 0.05 cam
Recess bulgusu ve kemik opozisyonu
Alfa açısı
Dunn grafisi / MR
55 derecenin üstü kötü prognoz
Kadınlarda 53˚ +
Erkeklerde 59˚ +
Aksiyel grafilerde femur başı
ortasından, femur boynu ortasına
uzatılan çizgi ile femur baş-boyun
bileşkesinin gölgesiyle oluşan açısal
ilişki
Cam
Recess bulgusu ve kemik opozisyonu
Cross-table lateral grafi
21
Pelvis frogleg grafi
19
False-profile grafi
18
Bilgisayarlı Tomografi
3 boyutlu deformite yorumu & cerrahi
Artro-BT kıkırdak & labrum 374-80.
Yüksek radyasyon !!!
D. Arthroscopy. 2015 Jul;31(7):1261-8.
Dinamik değerlendirme
MRG
Standard MRG lerde yanılma payı yüksek
BEKLENTİMİZ
FAS tanısı
Cerrahi sonuçlarının dökümantasyonu
Kıkırdak yorumlanması
Labral patolojiler
SON 2 YILDAKİ YAYINLARDA
ARTRO-MR, 3 TESLA MRG, TRAKSİYON ALTINDA MRG,T2 HARİTALAMA
ÜSTÜNLÜKLERİ VURGULANIYOR
MR
MRG
d-GEMRIC (Delayed gadolinium enhanced MRI of
Cartilage)
T 1 Relaksasyon zaman ölçümleri ile eklem kıkırdak (glikozamin) içeriğinin
tespiti
TEŞEKKÜRLER

Benzer belgeler

Op. Dr. Esra Çirçi

Op. Dr. Esra Çirçi Aksiyel grafilerde femur başı ortasından, femur boynu ortasına uzatılan çizgi ile femur baş-boyun

Detaylı