1 Dersin Adı Kodu Yarıyıl Teori (saat/hafta) Uygulama (saat/hafta

Transkript

1 Dersin Adı Kodu Yarıyıl Teori (saat/hafta) Uygulama (saat/hafta
Dersin Adı
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Laboratuar
(saat/hafta)
AKTS
Biyokimya
HEM117
1. YIL/1. Yarıyıl /
Güz
2
0
0
3
Önkoşullar
Dersin dili
Dersin Türü
Dersin öğrenme ve
öğretme teknikleri
Dersin
sorumlusu(ları)
Yok
Türkçe
Zorunlu
Laboratuar Çalışmaları, Anlatım, Tartışma, Soru-Yanıt, Gözlem, Takım/Grup Çalışması,
Deney, Uygulama-Alıştırma, Beyin Fırtınası, Diğer
Bu dersin amacı idrar ve kan gibi vücut sıvılarının kantitatif ve kalitatif analizleri üzerine
değinmektir. Patolojik durumlar altında vücut öğelerinin bileşimindeki değişiklikler tartışılır.
1.Biyoelementleri tanıtmak
2.Biyomolekülleri tanıtmak
Dersin öğrenme
3.Analiz için kan örneğini tanıtmak
çıktıları
4.Analiz için idrar örneğini tanıtmak
5.Patolojik durumlarda kan ve idrar örneklerindeki değişimleri öğretmek
1.Bioelementler tanıtılır
2. Makro moleküller tanıtılır
3.Karbonhidrat,lipit,protein, nükleik asit ve vitaminlerin yapı ve fonksiyonları anlatılır
4.Normal ve bozuk metabolizma anlatılır
Dersin içeriği
5.Laboratuar örneklerinin alınması ve laboratuara gönderilmesi öğretilir
6.Patolojik durumlarda laboratuar sonuçlarına bakış açısı
7.Beslenme biyokimyası
8.Serbest radikaller ve antioksidan sistemler öğretilir
1-Martin D.W., Mayes P.A., Rodwell V.W., Harper’s Rewiew of Biochemistry. ISBN 087041-036-9, Lange Medical publications,1981,Los Altos,California.
2-Yenson M. İnsan Biyokimyası. ISBN 975-486-009-2, Beta basım yayım dağıtım
A.Ş.1988,İstanbul, Turkey.
3-Champe P.C., Harvey R.A. Biyokimya, (Çev: Gür E ve Diğerleri) Nobel Tıp
Kaynaklar
kitabevi,1997,Istanbul, Turkey.
4- Aktümsek A, Nurullahoğlu U.Pratik Biyokimya. ISBN 975-543-042-3,Mimoza,
1996,Konya,Turkey.
5- Yöntem M. Pratik Biyokimya. ISBN 975-8201-61-1,Bizim büro
basımevi,2003,Ankara,Turkey.
Haftalık Ders Konuları:
Haftalar
TARTIŞILACAK KONULAR
1. Hafta
Biyokimyaya giriş / Laboratuar kuralları
2. Hafta
Metabolizma ve biyokimyasal reaksiyonlar
3. Hafta
Biyoelementler ve biyofonksiyonları
4. Hafta
Kan ve idrar biyokimyası/ numune alımındaki kurallar
5. Hafta
Makromoleküllere giriş ve Karbonhidratların yapı ve biyofonksiyonları
6. Hafta
Lipitler ve biyofonsiyonları,
7. Hafta
Proteinler ve biyofonsiyonları
8. Hafta
I. ARA SINAV
9. Hafta
Vitaminler ve biyofonsiyonları
10. Hafta
Nükleik Asitler ve biyofonsiyonları
11. Hafta
Hormonlar ve biyofonsiyonları
12. Hafta
Besin Biyokimyası
13. Hafta
Sindirim biyokimyası, Emilim Biyokimyası
14. Hafta
II. ARA SINAV
Dersin amacı
1
15. Hafta
Yarıyıl Sonu Sınavı
Değerlendirme Sistemi
Yarıyıl içi çalışmaları
Devam
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması
Derse Özgü Staj (Varsa)
Ödevler
Sunum
Projeler
Seminer
Ara Sınavlar
Final
Toplam
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
Yarıyıl Sonu Sınavının Başarı Notuna Katkısı
Toplam
AKTS (Öğrenci İş Yükü Tablosu)
Etkinlikler
Ders Süresi (X14 )
Laboratuar
Uygulama
Derse özgü staj (varsa)
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb)
Sunum / Seminer Hazırlama
Proje
Ödevler
Ara sınavlara hazırlanma süresi
Yarıyıl Sonu Sınavına hazırlanma süresi
Toplam İş Yükü
Sayısı
Sayısı Süresi
Derslerin öğrenme çıktılarının program yeterlilikleri ile ilişkilendirilmesi
Program yeterlilikleri
1.
Hemşirelik alanına özgü bilimsel ve güncel bilgiye ulaşabilir ve kullanır.
2.
Bilginin doğruluğunu geçerliliğini ve güvenilirliğini değerlendirebilir.
3.
Hemşirelik alanındaki yeni yaklaşımları ve kanıta dayalı uygulamaları takip eder.
4.
Hemşireliğin profesyonel rol ve sorumluluklarını yerine getirir.
5.
Hemşirelik uygulamalarında, mesleki etik ilke ve değerlere uygun davranır.
6.
Hemşirelik bakımında bütüncül yaklaşım kullanır.
7.
Mesleki uygulamalarına temel olan kuram ve modelleri bilir ve uygular.
8.
Mesleki uygulama ve araştırmalarında bilişim ve bakım teknolojilerini kullanır.
9.
Mesleki uygulamalarında eleştirel düşünme sürecini kullanır.
10. Sağlığı koruyan, geliştiren, gerektiğinde iyileştiren ve rehâbilite eden bakım hizmetlerini
yürütür.
Yeterliği Sağlama Düzeyi: 1. Düşük, 2. Düşük/orta, 3. Orta, 4. Yüksek, 5. Mükemmel
Katkı Payı
Toplam İş Yükü
1
2
3
4
5

2

Benzer belgeler