4_DERS_Bilgisayar_Destekli_Öğretim

Transkript

4_DERS_Bilgisayar_Destekli_Öğretim
17.04.2012
BİLGİSAYAR
1
BİLGİSAYAR DONANIMI
A) HARDWARE / DONANIM: Bilgisayar denilen bütünün yalnızca mekanik olan
kısımlarıdır.
1. Kasa
a. İşlemci (Bilgiyi işler)
* IBM (International Business Machine) ve IBM Uyumlu olanlar
İntel, AMD vd. (İşlemci üreten firma adıdır):
Celeron, Pentium, Athlon, Sempron vd. (İşlemci markalarıdır)
* Machintosh
BİLGİSAYAR
DONANIM
YAZILIM
b. Hard disk (Sabit Disk) (Bilgiyi saklar)
c. RAM (Random Access Memory: Ön bellek/ Geçici bellek)
d. Ekran kartı
e. Ses kartı vd.
2. Monitor 3. Klavye 4. Fare
5. CD ROM (Read Only Memory-Yalnızca okuyucu
hafıza), CD Writer, 6. TV Kartı 7. Printer (Yazıcı) 8. Scanner (Tarayıcı) vd.
3
4
1
17.04.2012
Microsoft Word.lnk
BİLGİSAYAR YAZILIMI
KISALTMALAR
1 Byte: 8 bit
B) SOFTWARE / YAZILIM (İşletim Sistemi): Donanımı harekete geçiren
programlardır.
KB: kilobyte (1000 byte)
MB: megabyte (1000 KB)
1. Microsoft (Firma adıdır)
DOS (Bill Gates ve arkadaşlarının ilk buldukları kodlu (1/0) işletim sistemi)
Windows (Ürün adıdır) (Windows 95, 98, 2000, XP, Professional, Vista vd.)
Office (Ürün türüdür)
Word
Exel
Power Point vd.
2. Machintosh
3. Linux
5
GB: gigabyte (1000 MB) (Hard disk’in kapasitesi)
TB: terabyte (1000 GB)
RPM: Rotation Per Minute (Hard disk’in dakikadaki dönme hızı
5400, 7200 vs.)
6
CPU: Central Processor Unit (işlemci/merkezi işlemci birimi)
İnternet Nedir?
İNTERNET
International Network:
7

Birbirine bağlı bilgisayarlardan oluşan
dünya çapında dev bir ağdır.

Ağ: Aralarında bilgi alışverişi yapan
birbirine bağlı bilgisayarlar gurubudur.
8
2
17.04.2012
Türkiye ilk olarak Orta Doğu Teknik
Üniversitesi’nde 12 Nisan 1993
tarihinde Internet ağına
bağlanılmıştır.
10
Internet Adresleri
Arama Motorları
IP ADRESLERİ

Internet Numarası veya IP Adresi
144.122.99.11
0.0.0.0  255.255.255.255
ALAN İSİMLENDİRME ADRESLERİ
11
Dünya üzerinde web alanlarının indekslendiği
adresler, arama motorları (Search Engines) vardır.
Arama Motoru
Adresi
Google
http://www.google.com/
Alta Vista
http://www.altavista.com/
All the Web
http://www.alltheweb.com
Yahoo
http://www.yahoo.com/
12
3
17.04.2012
Kurum Tanımları
"@" İşareti

Adres Kullanım
ilk kez 1971 yılında Ray Tomlinson tarafından kullanıldı. Bilgisayar mühendisi
.com
Ticari Kurumlar
METEKSAN, ‘meteksan.com.tr’
Tomlinson kendisine gönderdiği ilk elektronik mesajı kısaca ifade etmek için "@"
.edu
Eğitim Kurumları
Kocaeli Üniversitesi, ‘kocaeli.edu.tr’
işaretini seçti.
.gov
Devlet Kurumları
TÜBİTAK, ‘tubitak.gov.tr’
.mil
Askeri Kurumlar
Genel Kurmay Başkanlığı, ‘genkur.mil.tr’
.net
Ağ Destek Kurumları
SuperOnline, ‘superonline.net’
.org
Diğer Organizasyonlar
Türk Bilişim Derneği, ‘www.tbd.org.tr’
.gen
Genel amaçlı bireysel
ve kurumsal oluşumlar
TR.net Oyun Sitesi, ‘www.okey.gen.tr’
.nom
Bireysel
Kişisel Sayfa, ‘kullanıcıismi.nom.tr’

kullandığını belirtiyor.
Internet’in Avantajları




15
Türkçe'de ise pek yaygın bir kullanımı olmamakla birlikte "@" işareti "güzel a"
olarak tanımlanıyor. Ancak en sık kullanılan ifade İngilizce'den çevrilen «eta
14

Peki neden "@"?: "Klavyede kimsenin adında kullanılmayan ve karışıklığa yol
açmayacak bir işaret aradım" diyen Ray Tomlinson "@" işaretini bu yüzden

13

"at sign- at işareti" dediğimiz bu sembol "@", e-mail adresinin bir parçası olarak
Kurum Adı, Internet Adresi
işareti"...
Internet’in Dezavantajları
Bilgiye erişim/arama
Medya çeşitliliği
Dokümanlar arasında gezinti
İletişim
Bilgi ve kaynak paylaşımı
Düşük maliyet






Her yaşa uygun olmayan materyal/içerik sorunu
Kullanım Hakları
Öngörülemeyen bir büyüme
Teknik Sınırlılıklar/Erişim
Teknik Zorluklar/Erişim Hızı
Güvenilirlik/Kalite Kontrol
16
4
17.04.2012
Bilgisayar Destekli Eğitim
EĞİTİMDE BİLGİSAYAR
UYGULAMALARI
Bilgisayar Destekli Eğitim (BDE),
öğretimsel içerik veya faaliyetlerin
bilgisayar yoluyla aktarılmasıdır.
18
17
Bilgisayarın Rolü
BDE Nedir?

19
Öğretim sürecinde öğrencilerin
bilgisayarda programlanan dersler ile
etkileşimde bulunduğu, öğretmenin
rehber, bilgisayarın ise ortam rolünü
üstlendiği bir öğretim yöntemi olarak
tanımlanabilir.

Bilgisayarlar öğretmenler için,
materyal geliştirmede
kullanabilecekleri araçlar olabilirler.

Öğretmen, bilgisayar yardımı ile bir
öğretim materyali hazırlayabilir.
20
5
17.04.2012
BDE Ne Değildir?
Bilgisayarın Rolü
BDE’de bilgisayar
 bir öğretici,
 bir alıştırma yaptırıcı,
 bir uygulatıcı veya
 bir olayın benzerini canlandırıcı
olarak kullanılır.
21
Öğretmenlere ve öğrencilere rapor veya
ödev hazırlamaya yarayan kelime işlem
programları (Kelime İşlemci gibi).
Kayıtları düzenlemek, ve saklamak için bir
veritabanı programının kullanılması
(Veritabanı gibi).
22
BDE Ne Değildir?
23
Neden BDE?
Hesap tablolarının sayısal bilgileri
tutmakta, hesaplamada veya grafik
oluşturmada kullanılması (Hesap Tablosu
gibi).

Sunum programları yoluyla asetat ya da
bilgisayar yoluyla sunum hazırlanması
(Sunu Hazırlama Programı gibi).



Öğretimin kalite ve etkinliğinin
arttırılması
Araştırma, öğretim vb.
düzenlenmesinde yaşanan zaman
sorunlarının aşılması
Derslerin çekiciliğinin artırılması
Farklı ön bilgilere sahip çok sayıda
öğrenciye ulaşma gerekliliği
24
6
17.04.2012
BDE’nin Öğrenciler Açısından
Yararları
Neden BDE?
İçeriği farklı biçimlerde sunarak erişim
olanaklarını arttırma
 Esnek bir öğrenme ortamı yaratma
 Yeni teknolojik gelişmelere ayak
uydurma

25

Kendi adımları ile kendi seviyelerinde
çalışabilmeleri olanağı

Etkileşimli olarak öğrenme ve kendi
öğrenme süreçlerine katılmaya teşvik

Genellikle anlık uygun dönüt
26
BDE’nin Öğrenciler Açısından
Yararları




27
BDE’nin Öğretmenler Açısından
Yararları
Eğlenceli, değişik ve ilginç
bulunması
Gerçek örneklerle çalışma ve/veya
pratik yapma olanağı
Çok geniş bir bilgi yelpazesine erişim
Grafik, ses, animasyon ve çoklu
medyanın görsel ve dinamik bir
çalışma ortamı sağlaması

Daha fazla öğrenciye iletilmesi olanağı

Daha kısa zamanda daha etkin öğrenme
28
7
17.04.2012
BDE’nin Öğretmenler Açısından
Yararları

Değerlendirme ve not verme
işlemlerinin minimuma indirgenmesi

Daha az rutin işlem
29
BDE’nin Öğretmenler Açısından
Yararları
Öğrencilerin kendi
öğrenimleri hakkında daha
fazla sorumluluk alması

Edinilmesi pahalı veya
imkansız olan doküman,
resim ve bilgiye erişim
30
BDE Avantajları
31


Etkileşimli öğrenme sağlaması

Anında dönüt verebilmesi

Sabırlı olması

Öğrenciyi güdülemesi

Öğretimde bir süreklilik sağlaması
BDE Avantajları

Öğrencinin öğrenme düzeyine uygun
öğrenme ortamı sunabilmesi

Her öğrencinin ihtiyacına uygun içeriğin
sunulması

İçeriğin öğretimde birden fazla sunum
formatının kullanılması

Öğrencinin performans kayıtlarının
tutulması
32
8
17.04.2012
BDE Dezavantajları
Eğitimde Bilgisayar Uygulamaları

Araç-gereç ve yazılımlar pahalı olabilir.

BDE’nin gelişmesi ve yaygınlaşması zaman ve para
gerektirir.

BDE her öğrenici için uygun değildir.

Piyasadaki eğitim yazılımlarının birçoğu öğretimsel
ve teknik kalite açısından yetersizdir.

Sürekli kullanıldığı taktirde, öğrencilerin psikososyal gelişimlerini olumsuz etkileyebilir.
33
ÖĞRETİM
ARACI
OLARAK
BİLGİSAYAR
(BDE)
YÖNETİM
UYGULAMALARI
ÖĞRETİMİ
DESTEKYECİ
UYGULAMALAR
34
Eğitim Uygulamaları Türleri
Eğitimde Bilgisayar Uygulamaları
Bilgisayar Destekli Eğitim
Alıştırma Uygulama
Yönetim Uygulamaları
Ofis Otomasyonu
Öğretimi Destekleyici Araç
1. Öğretici
Ofis Uygulamaları
2. Araç
Bire-Bir Öğretim
Benzeşim
Veri Tabanı
Bilgisayarın eğitim
alanındaki farklı rolleri
Çizim Programları
3. Öğrenci
Öğretici Oyunlar
Problem Çözme
35
Tablolaştırma
Yazarlık Uygulamaları
36
9
17.04.2012
1. Öğretici Uygulamaları
Öğretici Uygulamaları
Bilgisayar öğretme
rolünü üstlenir ve
öğretmen gibi davranır.
1. Bilgisayar öğretsel
içeriği sunar.
4. Bilgisayar
değerlendirme sonucuna
göre bir sonraki adımda
ne yapılacağına karar verir.
Öğrenci dersi
bilgisayardan öğrenir.
37
3. Bilgisayar, belirlenmiş
kriterlere göre öğrencinin
yanıtını değerlendirir.
38
Öğretici Uygulamalarına Örnekler
2. Araç Uygulamaları
Alıştırma-Uygulama
 Birebir Öğreticiler
 Simülasyonlar
 Öğretici Oyunlar
 Problem Çözme Yazılımı
Bilgisayar, kalem, mikroskop veya
piyano gibi bir öğretimsel araçtır.

39
2. Öğrenciden konu ile ilgili
bir soruyu yada problemi
yanıtlaması istenir.
Öğrenciler hesaplama yapabilir
Veya bir kelime işlemci kullanarak
Dokümanlar oluşturabilir.
40
10
17.04.2012
Araç Uygulamalarına Örnekler
3. Öğrenci Uygulamaları
Bilgisayar öğrenci konumundadır,
öğrenci ise öğretmen konumuna
geçmiştir.
Kelime İşlemci
 Hesap Tablosu
 Veritabanı
 Masaüstü Yayıncılık
 Elektronik Ansiklopediler

41
Bilgisayarın bir işlemi
gerçekleştirmesi için
öğrencinin ona ne yapacağını
öğretmesi gerekir.
42
Öğrenci Uygulamalarına Örnekler
Programlama Dilleri (Pascal, Basic vb.)
 Yazarlık Dilleri

43
11

Benzer belgeler

Bilgisayar Destekli Eğitim ve e-Öğrenme

Bilgisayar Destekli Eğitim ve e-Öğrenme Öğretimin kalite ve etkinliğinin arttırılması

Detaylı