Binlerce devre tatil sözleşmesini fesih ettirecek Yargıtay kararı:

Transkript

Binlerce devre tatil sözleşmesini fesih ettirecek Yargıtay kararı:
Binlerce devre tatil sözleşmesini fesih ettirecek Yargıtay
kararı:
"Hediye tatil" diye farklı dönem ve farklı ünitelerde
kullandırılan "devre tatil hakkı", tecrübe ve muayene edilmiş
sayılmıyor. Tüketicileri koruma derneği hukukçularının zaferi..
*Devre tatil şirketlerinin, farklı mekanlarda,
farklı zamanlarda kullandırdıkları tatil,
kullanılmış sayılmadığından " cayma hakkı "
başlamıyor..Askıda..
*Siz böyle bir sözleşmeye sahipseniz, yardım isteyin..Tüm Tüketicileri Koruma
Derneği(TTKD) üyesi İlhan Kalyoncu' nun davasını Yargıtay' a taşıyan Av. Z.D, ' nin itiraz
talebini haklı bulan Yargıtay 13. Hukuk Dairesi, İstanbul 3. Tüketici Mahkemesi' nin
18.12.2012 tarih ve 180-2012/774 sayılı kararını bu gerekçe ile bozdu.
İstanbul 3. Hukuk Mahkemesi kararında, "Sen bu tatili kullanmışsın, cayma hakkın yoktur.
Sözleşmeyi fesih edemezsin" şeklinde bir görüş beyan etmişti.
Yargıtay kararında, bu mahkeme kararına karşı, aşağıdaki şekilde hüküm kuruldu:
"..Konaklama belgesinde ,181 nolu odada 5.6.2011-11.6-2011 tarihleri arasında davacının
tatil hakkını kullandığı anlaşılmaktadır. Devrevtatil sözleşmesinde, tatil döneminin 20.0227.02 olduğu ve 62 nolu ünitenin tahsis edildiği anlaşılmaktadır.Cayma hakkının
kullanılması çin davacının sözleşmeye uygun kullanımının bulunması gerekir. O halde,
kullanılan tatilin sözleşmeye uygun olup olmadığının araştırılarak, sözleşmeye uygun
kullanım yoksa cayma hakkını kullanma süresinin henüz başlamadığı kabul edilerek,
sonucuna göre karar verilmesi gerekir. Mahkemece, eksik inceleme ve yanlış
değerlendirme ile yazılı şekilde davanın reddine karar verilmiş olması, usul ve yasaya aykırı
olup, bozmayı gerektirir.
Sonuç: Yukarıda açıklanan nedenle temyiz edilen kararın davacı yararına bozulmasına,
20.6.2013 gününde oybirliğiyle karar verildi.."

Benzer belgeler

DEVRE TATİL SÖZLEŞMELERİ UYGULAMA USUL VE

DEVRE TATİL SÖZLEŞMELERİ UYGULAMA USUL VE dolmadan, yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısıyla satıcı veya sağlayıcıya yöneltilmesi yeterlidir. Ayni hakka konu taşınmaza ilişkin sözleşmelerde ise bu bildirim noter aracılığıyla yapılır. ...

Detaylı