MESLEKI REHBERLIK KAVRAMLARı

Transkript

MESLEKI REHBERLIK KAVRAMLARı
MESLEKI REHBERLIK NEDIR?
• BIREYIN MESLEKI KARARLAR VERMESINDE VE MESLEK SEÇIMI
YAPMASıNDA PROFESYONEL OLARAK ALıNAN YARDıM SÜRECIDIR.
MESLEKI REHBERLIK SIZLERIN HANGI MESLEĞE YÖNELMENIZ GEREKTIĞINI SÖYLEMEZ
SIZIN ;
• KENDINIZI TANıMANıZı
• MESLEKLER HAKKıNDA BILGI SAHIBI OLMANıZı
• KENDINIZ VE MESLEKLER ARASıNDA BENZERLIKLER BULARAK SIZE UYGUN MESLEĞI
HEDEF OLARAK BELIRLEMENIZE YARDıMCı OLUR.
MESLEKI REHBERLIK NE IŞE YARAR?
YANI MESLEKI REHBERLIĞIN NE IŞE YARADıĞı ASLıNDA BIR ÖNCEKI SLAYTTA DA
VURGULANDıĞı GIBI
• KENDINIZ HAKKıNDA DERINLEMESINE BILGI SAHIBI OLMA
• MESLEKLER HAKKıNDA BILGI SAHIBI OLMA
• KENDI ÖZELLIKLERINIZ VE MESLEK ÖZELLIKLERI ARASıNDA BENZERLIKLERI BULARAK
UYGUN MESLEĞE YÖNELME
MESLEKI REHBERLIK KAVRAMLARı
GENEL KAVRAMLAR
• MESLEK, IŞ, KARIYER
ÖZEL KAVRAMLAR
• İLGI, YETENEK, BECERI,
GENEL KAVRAMLAR
• MESLEK, İŞ, KARİYER
MESLEK NEDIR ?
BIR KIMSENIN HAYATıNı KAZANMAK IÇIN YAPTıĞı,
DIĞER INSANLARA YARARLı BIR HIZMET YA DA ÜRÜN ALAMAYA YÖNELIK,
KURALLARı TOPLUMCA BELIRLENMIŞ,
BELIRLI EĞITIMLE KAZANıLAN ,
BILGI VE BECERILERE DAYALı ETKINLIK BÜTÜNÜNE MESLEK DENIR.
İŞ NEDIR?
• MESLEKI BILGI VE BECERININ UYGULANMAYA KONMASıNA IŞ DENIR.
ÖRNEK
MESLEK: DOKTORLUK
İŞ: SIGORTA HASTANESINE BAŞHEKIMI OLMA
KARIYER NEDIR?
• BIREYIN MESLEK VE DIĞER YAŞAM ROLLERININ ( ANNE, BABA, ÖĞRENCI,
EVLAT OLMAK GIBI ) BIRBIRINI ETKILEMESI VE IZLEMESI SONUCU OLUŞAN
BIR SÜREÇTIR. İLERLEME , DURAKLAMA VE GERILEME DÖNEMLERI
BULUNUR.
ÖZEL KAVRAMLAR
• ILGI, YETENEK, BECERI
ILGI
• BIR ETKINLIĞIN ÖZÜNDEN ELDE EDILEN DOYUM.
• EN ZOR KOŞULLARDA BILE SEÇTIĞINIZ ETKINLIĞE KARŞı OLUŞAN DURUM.
BAZI İLGİ TÜRLERİ
• BİLİM İLGİSİ
• CANLI VARLIK İLGİSİ
• MEKANİK İLGİSİ
• TİCARET İLGİSİ
• SOSYAL YARDIM İLGİSİ
• GÜZEL SANATLAR İLGİSİ
• MÜZİK İLGİSİ
• FİZİKSEL VE PSİKOMOTOR İLGİLER ( SPOR)
YETENEK
• ÇEŞITLI ALANLARDA SERGILENEBILEN PERFORMANS KAPASITESI,
• ÖĞRENME GÜCÜ
• BIR IŞ, GÖREV YA DA FAALIYETI DIĞER INSANLARA GÖRE DAHA BAŞARıLı VE DAHA HıZLı
BIR ŞEKILDE YAPABILME YETISI.
YETI:İNSANDA BULUNAN BIR ŞEYI YAPABILME GÜCÜ
YETENEK ALANLARI
• ZİHİNSEL (OKUMA, YAZMA, SORGULAMA, DÜŞÜNME)
• PSİKOMOTOR (BEDENSEL KOORDİNASYON, TEPKİ HIZI, DUYARLILIK)
• DUYGUSAL VE ALGISAL (GÖRSEL VE İŞİTSEL ALGILAMA)
• FİZİKSEL ( KAS GÜCÜ)
BECERI
• BIREYIN PERFORMANS DÜZEYI.
• BIREYIN BIR IŞTE, GÖREVDE YA DA FAALIYETTE GÖSTERDIĞI PERFORMANS DÜZEYIDIR.
BECERILERIMIZ ÇEVRESEL ETKENLER ILE GELIŞTIRILEBILIR VE DEĞIŞTIRILEBILIR.
NEDEN BU KAVRAMLARı ÖĞRENDIK?
• BU KAVRAMLARı ÖĞRENDIK ÇÜNKÜ BU KAVRAMLAR BIZIM KENDIMIZ ILE ILGILI BILGI EDINMEMIZDE VE
KENDIMIZ ILE ILGILI GIZIL GÜÇLERI FARK ETMEMIZDE IŞE YARAYACAK KAVRAMLARDıR.
• GIZIL GÜÇLERIMIZ BIREYLERIN HENÜZ FARKıNDA OLMADıĞı YETENEKLERI, ILGI VE BECERILERIDIR.
DİNLEDİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİM
• DINLEDIĞINIZ IÇIN TEŞEKKÜR EDERIM.
BU TANıTıM ILE BIRLIKTE MESLEKI REHBERLIK KAVRAMLARı ILE TANıŞMıŞ OLDUNUZ.
BIR SONRAKI TANıTıMıMıZDA (KARAR VERME AŞAMALARINDA) GÖRÜŞMEK ÜZERE… 
TED ANTALYA KOLEJİ ÖZEL ORTAOKULU
PDR UZMANı
H. GAMZE UĞURLUEL