How to claim an invention

Yorumlar

Transkript

How to claim an invention
Tasarımların Tescil Süreçleri
ve Yaşanan Sorunlar
Fatih KARAHAN
Endüstriyel Tasarımlar Daire Başkanı
12.08.2015
Tasarım Modülü A1
Tasarım Tescil Prosedürü
1/75
İçerik
• Endüstriyel tasarım nedir?
• Endüstriyel tasarımın önemi
• Tasarım tescil işlemleri
• Tasarım tescilinde yaşanan sorunlar
• Web sayfamızda araştırma yapma
• Uluslararası tasarım tescili
Tasarım Modülü A1
Tasarım Tescil Prosedürü
2/75
Fikri Haklar
İnsan düşüncesinin ürünü olan yeniliklerin
sahiplerine verilen haklardır.
Tasarım Modülü A1
Tasarım Tescil Prosedürü
3/75
FİKRİ HAKLAR
(INTELLECTUAL PROPERTY)
Eser Sahibinin Hakları ve
Bağlantılı Haklar
(Telif Hakları)
(Copyright and
Related Rights)
•Bilim ve Edebiyat Eserleri
•Müzik Eserleri
•Güzel Sanatlar
•Sinema Eserleri
•Bilgisayar programları
Sınai Haklar
(Industrial Rights)
•Buluşlar (Patent)
•Markalar
•Endüstriyel Tasarımlar
•Coğrafi İşaretler
•Entegre Devrelerin
Topografyası
•İşletme adları
v.b.
•Yeni Bitki ve Hayvan Çeşitleri
Bu haklar Kültür Bakanlığı Telif
Hakları Genel Müdürlüğü
tarafından yürütülmektedir.
İlk beş konu
Türk Patent Enstitüsü tarafından
tescil edilmektedir.
Tasarım Modülü A1
Tasarım Tescil Prosedürü
4/75
TELİF HAKLARI
Edebiyat ve sanat eserleri
Web sayfaları
Tasarım Modülü A1
Bilgisayar
programları
Heykeller
Mimari Eserler
Tasarım Tescil Prosedürü
Çizgi karakterler
Fotoğraflar
Haritalar
5/75
Endüstriyel Tasarım Nedir?
Fikri mülkiyet
tasarım;
hukuku
açısından
endüstriyel
• 554 Sayılı Endüstriyel Tasarımların Korunması
Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede
Tasarım; “bir ürünün tümü, veya bir parçası veya
üzerindeki süslemenin, çizgi, şekil, biçim, renk, doku,
malzeme veya esneklik gibi insan duyuları ile
algılanan çeşitli unsur veya özelliklerinin oluşturduğu
bütünü” olarak tanımlanmıştır.
• Kısaca, ürünün estetik veya dekoratif yönlerini
kasteder.
Tasarım Modülü A1
Tasarım Tescil Prosedürü
6/75
Farklı Görünümler
Tasarım Modülü A1
Tasarım Tescil Prosedürü
7/75
Endüstriyel Tasarımın Getirileri
• Katma değer yaratır.
• Ürün kalitesini yükseltir.
• Rekabet gücünü artırır.
• Marka bilinirliğini sağlar.
• Duygusal tatmin sağlar.
• Maliyetleri düşürür.
• İşlevsellik sağlar.
• Yenilik sağlar.
• Farklılık sağlar.
Tasarım Modülü A1
Tasarım Tescil Prosedürü
8/75
Tasarımlarımızı Nasıl Koruruz?
Tasarımların Türk Patent Enstitüsü’nde tescil
ettirilmesi taklit edilmeye karşı korur.
Tasarım Modülü A1
Tasarım Tescil Prosedürü
9/75
Tasarım tescili ürünlerin görünüm özelliklerini
koruma altına alan bir sistemdir.
Tasarım Modülü A1
Tasarım Tescil Prosedürü
10/75
Ürün nedir?
• Endüstriyel yolla veya elle üretilen nesneler (Koltuk,
sürahi, lamba, elbise vb.)
• Bileşik ürünün kendisi (otomobil, çamaşır makinesi vb.)
• Bileşik ürünün parçası (çamaşır makinesinin merdanesi,
vites kutusu vb.)
• Setler (Çatal bıçak takımı vb.)
• Ürünün bir bölümü (Ütünün sapı vb.)
• Grafik semboller, tipografik karakterler
• Dekorasyon (Vitrin, mağaza vb.)
Tasarım Modülü A1
Tasarım Tescil Prosedürü
11/75
Endüstriyel Tasarım Örnekleri
Çerezlik
Otomobil
Koltuk
Tabure
Ayakkabı
Kolye
Elbise
Bisiklet
Bardak
Sandalye
Tencere
Abajur
Tasarım Modülü A1
Tasarım Tescil Prosedürü
12/75
Çamaşır makinası kapağı
Ambalaj
Grafik semboller
Logo
Tasarım Modülü A1
Tasarım Tescil Prosedürü
Terlik tabanı
Tipografik yazı
karakterleri
13/75
Mağaza görünümü
Hediye sunumu
Ekran görüntüsü
Tasarım Modülü A1
İkon
Masa üstü simgeler
Tasarım Tescil Prosedürü
14/75
Tasarım Tescili ile Korunamayanlar
• üretim yöntemi,
• ürünün kullanım amacı,
• fonksiyonel özellikler yada teknik faydalar
koruma altına alınamaz.
Tasarım Modülü A1
Tasarım Tescil Prosedürü
15/75
Hak Sahipliği
• Tasarım hakkı tasarımcıya veya onun hukuki
haleflerine aittir. Tasarımcının birden çok olması
halinde, taraflar arasında aksine bir anlaşma yoksa
tasarımcılar,
müşterek
mülkiyet
hükümleri
çerçevesinde hak sahibidir.
Tasarım Modülü A1
Tasarım Tescil Prosedürü
16/75
Hizmet İlişkisinde Hak Sahibi
• Aralarında özel bir sözleşme olmaması halinde
memur, hizmetli, işçi veya stajerlerin işlerini
görürken tasarladıkları tasarımların sahipleri
bunları çalıştıranlardır.
• Memurun, hizmetlinin ve işçinin yaptığı tasarımın
önemi göz önüne alınarak tespit edilecek bir
bedele hakkı olur.
Tasarım Modülü A1
Tasarım Tescil Prosedürü
17/75
Üniversite Mensuplarının Tasarımları
• Üniversitelere bağlı fakülte ve yüksekokullarda
bilimsel
çalışma
yapmakta
olan
öğretim
elemanlarının tasarımları üzerindeki hak, öğretim
elemanlarına aittir.
Tasarım Modülü A1
Tasarım Tescil Prosedürü
18/75
Başvuru Çeşitleri
• Tekli Başvuru: Tek tasarım içeren başvurular.
• Çoklu Başvuru: Birden çok tasarımın başvurusu,
tek başvuru ile yapılabilir. Bunun için;
- Locarno sınıflandırmasında aynı alt sınıfta yer
almaları,
- Bileşik bir ürünün parçaları olmaları,
- Aynı set/takım içerisinde yer alması
Tasarım Modülü A1
Tasarım Tescil Prosedürü
19/75
Başvuru İçin Gerekli Belgeler
a) Başvuru formu
b) Tescil edilecek tasarımın en az 8X8cm. en fazla
16x16cm. boyutunda görsel anlatımı (fotoğraf,
çizim vb.)
c) Tarifname
d) Ücret dekontu
e) Vekaletname veya imza sirküleri
Tasarım Modülü A1
Tasarım Tescil Prosedürü
20/75
a) Başvuru Formu
• Başvuru sahibi kimlik ve adres bilgileri
• Varsa vekil bilgileri
• Başvuru çeşidi (tekli / çoklu & tasarım sayısı)
• Ürün adı / sınıfı
• Tasarımcı bilgileri/ tasarım hakkının elde ediliş şekli
• Rüçhan bilgileri
Tasarım Modülü A1
Tasarım Tescil Prosedürü
21/75
b) Görsel Anlatım
Tescile konu tasarımın görünüm özelliklerini açıkça gösteren
ve
en az 8X8cm., en fazla 16x16cm. boyutunda
hazırlanabilen çizim, fotoğraf, grafik şeklindeki anlatımdır.
Görsel anlatım, başvuru tarihinin kesinleşmesine etki eder.
Ayrıca korumanın sınırını çizer.
Tasarım Modülü A1
Tasarım Tescil Prosedürü
22/75
Başvuru Formu Görsel Anlatım Sayfası
Tasarım Modülü A1
Tasarım Tescil Prosedürü
23/75
Başvuruda
tasarımın
daha iyi anlaşılabilmesi
için
ürünün
farklı
yönlerden
görünümleri
de ek görsel anlatım
olarak verilmelidir.
Tasarım Modülü A1
Tasarım Tescil Prosedürü
24/75
Görsel Anlatımda Karşılaşılan Sorunlar
a) Görsel anlatımda tescile konu tasarım dışında başka bir cisim,
aksesuar, ölçü veya açıklayıcı metin yer alması
Tasarım Modülü A1
Tasarım Tescil Prosedürü
25/75
b) Açıklayıcı yazılar, numaralar, semboller içeren, ürünleri eksenler ve
boyutları ile beraber gösteren teknik çizimler veya planlara ilişkin görsel
anlatımlar
Tasarım Modülü A1
Tasarım Tescil Prosedürü
26/75
c) Aynı görsel anlatım içerisinde farklı açılardan birden çok görünümün
yer alması
Tasarım Modülü A1
Tasarım Tescil Prosedürü
27/75
ç) Görsel anlatımların düşük çözünürlükte olması
Tasarım Modülü A1
Tasarım Tescil Prosedürü
28/75
d) Görsel anlatımlarda renk unsuruna dikkat edilmemesi
Tasarım Modülü A1
Tasarım Tescil Prosedürü
29/75
e) Görsel anlatımda kontrastın iyi ayarlanmaması
Tasarım Modülü A1
Tasarım Tescil Prosedürü
30/75
f) Görsel anlatımda uygun olmayan gölge veya yansımaların olması
Tasarım Modülü A1
Tasarım Tescil Prosedürü
31/75
g) Uygun ve yeterli sayıda görsel anlatımın sunulmaması
Tasarım Modülü A1
Tasarım Tescil Prosedürü
32/75
ğ) Görsel anlatımın uygun boyutta sunulmaması
Tasarım Modülü A1
Tasarım Tescil Prosedürü
33/75
h) Görsel anlatımların belirgin renklerde olmaması
Şekil 24 Uygun olmayan görsel anlatımlar
Tasarım Modülü A1
Tasarım Tescil Prosedürü
34/75
Şekil 25 Uygun olmayan görsel anlatımlar
Şekil 26 Uygun görsel anlatımlar
Tasarım Modülü A1
Tasarım Tescil Prosedürü
35/75
Şekil 27 Uygun olmayan
görsel anlatım
Şekil 28 Uygun görsel anlatım
Tasarım Modülü A1
Tasarım Tescil Prosedürü
36/75
c) Tarifname
Tasarımın
görünüm özelliklerini
açıklayan yazılı
metindir. Bu metinde tasarımla ilgili teknik bilgi
verilmemelidir.
Sadece
görsel
özellikleri
anlatılmalıdır.
Tasarım Modülü A1
Tasarım Tescil Prosedürü
37/75
Ücret Hesaplama
Başvuru
için
gerekli
ücret
hesaplanmasında 2 ana kriter esastır :
kalemlerinin
• Tasarım sayısı
• Görsel anlatım sayısı
Tasarım sayısı başvuru ücretini belirlerken, görsel
anlatım sayısı yayın ücretini etkilemektedir.
Tasarım Modülü A1
Tasarım Tescil Prosedürü
38/75
2015 Yılı Ücretleri
Hizmet Adı
Ücret (Elektronik
/ Mobil İmza ile)
Ücret (Fiziki
evrak ile)
Tasarım Tescil Başvuru Ücreti
130 TL
185 TL
İlave Her Tasarım İçin Tasarım
Tescil Başvuru Ücreti
55 TL
85 TL
Yayım Ücreti (İlave Her 8x8 cm.
Alan İçin)
40 TL
60 TL
Yenileme Başvuru Ücreti (Tek
Tasarım İçin)
380 TL
495 TL
Yenileme Başvuru Ücreti (İlave
Her Bir Tasarım İçin)
50 TL
75 TL
Tasarım Modülü A1
Tasarım Tescil Prosedürü
39/75
Örnek Ücret Hesaplama
Çoklu başvuru (2 tasarım ve 4 görsel anlatım)
Elektronik/Mobil imza yoluyla ücret hesaplama
Başvuru ücreti: 130 + 55*1 = 185
Yayın ücreti : 40*4
= 160
Toplam ücret
= 345 TL
Fiziki evrak yoluyla ücret hesaplama
Başvuru ücreti: 185 + 85*1 = 270
Yayın ücreti : 60*4
= 240
Toplam ücret
= 510 TL
FARK 165.TL
Tasarım Modülü A1
Tasarım Tescil Prosedürü
40/75
Sınıflandırma
Enstitü’ye
yapılan
tüm
başvurular
1998’de
katıldığımız Locarno Anlaşması’nda yer alan
ürün listesine göre sınıflandırılmaktadır.
Locarno sınıflandırmasında 32 ana sınıf, 216 alt
sınıf
ve
yaklaşık
6600
üzerinde
ürün
bulunmaktadır.
Tasarım Modülü A1
Tasarım Tescil Prosedürü
41/75
Rüçhan Hakkı
Rüçhan hakkı kelime anlamıyla üstünlük veya öncelik
hakkını ifade etmektedir.
Başvuru sahibi, yabancı ülkede yapılmış başvuruya veya
sergide teşhire dayalı olarak rüçhan hakkı talebinde
bulunabilir. (Rüçhan hakkı talep etme süresi, önceki
başvuru tarihinden veya sergi tarihinden itibaren 6 aydır)
Tasarım Modülü A1
Tasarım Tescil Prosedürü
42/75
Tasarım Tescil Süreci
Ülkemizde endüstriyel tasarımların tescil süreci özet
olarak
• şekli inceleme
• endüstriyel tasarım siciline kayıt ve yayın
• itirazlar
• belgelendirme
olarak dört ana işlem sürecinden oluşmaktadır.
Tasarım Modülü A1
Tasarım Tescil Prosedürü
43/75
Tasarım Tescil Prosedürü
Endüstriyel Tasarım Tescil Başvurusu
Şekli İnceleme
RED
Başvuru Sahibinin
Karara İtirazı Kabul
Edilmedi
Başvuru Sahibinin
Karara İtirazı Kabul
Edildi
Tescil Kararı
Başvuru RED
Yayın (6 AY)
Karara İtiraz (2 AY)
Mahkeme
3. Kişiler Tarafından
İtiraz Varsa
3. Kişiler Tarafından
İtiraz Yoksa
YİDK Kararı
TESCİL
3. Kişilerin
İTİRAZI KABUL
3. Kişilerin
İTİRAZI RED
Başvuru RED
Tasarım Modülü A1
TPE YİDK Kararının İptali
(2 AY) (Başvuru Sahibi)
TPE YİDK Kararının
İptali (2 AY) (3. Kişiler)
Mahkeme
Mahkeme
Tasarım Tescil Prosedürü
Tescilin Hükümsüzlüğüne
İlişkin Koruma Süresince
Mahkemeye Hükümsüzlük
Davası Açılabilir
44/75
Başvurunun İncelenmesi
• Şekli şartlar açısından inceleme
• Çoklu başvuru kapsamında inceleme
• Rüçhan hakkı kapsamında inceleme
• İçerik bakımından inceleme
Tasarım ve ürün tanımlarına uymayan ve kamu
düzeni ve genel ahlaka aykırı bulunan tasarım tescil
talepleri geri çevrilir.
Tasarım Modülü A1
Tasarım Tescil Prosedürü
45/75
Koruma Dışı Haller
a) Kamu düzeni ve genel ahlaka aykırı tasarımlar
b) Teknik fonksiyonunun gerçekleştirilmesinde,
tasarımcıya, tasarıma ilişkin unsurlarda hiçbir
seçenek özgürlüğü bırakmayan tasarımlar,
c) Tasarlanan veya tasarımın uygulandığı ürünü,
başka bir ürüne mekanik olarak monte edebilmek
veya bağlayabilmek için ancak zorunlu biçim ve
boyutlarda üretilebilen tasarımlar, koruma kapsamı
dışında tutulmuştur.
Tasarım Modülü A1
Tasarım Tescil Prosedürü
46/75
a) Kamu düzenine aykırı tasarımlar
Şekil I – Kravat deseni uygun değil
Tasarım Modülü A1
Şekil II – Tekstil ürünleri deseni uygun
Tasarım Tescil Prosedürü
47/75
Koruma Dışı Haller
Tasarım Modülü A1
Tasarım Tescil Prosedürü
48/75
ÖNEMLİ UYARI
Yürürlükte olan mevzuat gereği Enstitü, tescil
aşamasında tescile konu tasarımın, “yenilik ve
ayırt edici nitelik bakımından koruma şartlarına”
sahip olup olmadığını incelememektedir.
“yenilik ve ayırt edici nitelik bakımından inceleme
tescil sonrası yapılan itirazlar üzerine incelemeye
alınmaktadır.
Tasarım Modülü A1
Tasarım Tescil Prosedürü
49/75
Sicile Kayıt Ve Yayın
Endüstriyel
tasarım
tescil
başvuruları,
Endüstriyel Tasarım Siciline kaydedilir ve ilgili ilk
Resmi
Endüstriyel
Tasarım
Bülteninde
yayınlanır.
Tasarım Modülü A1
Tasarım Tescil Prosedürü
50/75
İtiraz
İlanı
yapılmış
bir
tasarımla
ilgili
olarak,
gerekçeleri açıkça belirtilecek şekilde yayın
tarihinden itibaren 6 ay içerisinde tasarım tescil
belgesinin verilmesine karşı Enstitü nezdinde
itiraz edilebilir.
Tasarım Modülü A1
Tasarım Tescil Prosedürü
51/75
İtiraz İçin Gerekli Belgeler
• İtiraz formu
• İspatlayıcı bilgi ve belgeler
• Ücret
• Vekaletname (Vekil varsa)
Tasarım Modülü A1
Tasarım Tescil Prosedürü
52/75
İtirazın İncelenmesi
İtiraz sahibinin sunduğu ispatlayıcı bilgi ve
belgeler ve başvuru sahibinin itiraza karşı
görüş
sunduğu
olarak
belgeler
değerlendirilerek, başvuruya konu ürün;
• Yenilik
• Ayırt edicilik
bakımından incelenir.
Tasarım Modülü A1
Tasarım Tescil Prosedürü
53/75
Yenilik
Bir
tasarımın
aynısı,
başvuru
veya
rüçhan
tarihinden önce dünyanın
herhangi
bir
yerinde
kamuya sunulmamış ise o
tasarım yeni kabul edilir.
Tasarımlar sadece küçük
ayrıntılarda
farklılık
gösteriyorlarsa aynı kabul
edilir.
Tasarım Modülü A1
Tasarım Tescil Prosedürü
54/75
Tasarım Modülü A1
Desen
Çizgi Karakter
Desen
Desen
Tasarım Tescil Prosedürü
55/75
Mobilya kulpu
Tasarım Modülü A1
Hello Kity markası
Tasarım Tescil Prosedürü
56/75
Ayırt Edici Nitelik
Bir tasarımın ayırt edici niteliğe sahip olması, bu tasarımın
bilgilenmiş kullanıcı üzerinde yarattığı genel izlenim ile
başvuru veya rüçhan tarihinden önce kamuya sunulmuş olan
herhangi bir tasarımın yarattığı genel izlenim arasında
belirgin bir farklılık olması anlamındadır.
Tasarım Modülü A1
Tasarım Tescil Prosedürü
57/75
Kulp mutfak gereçleri
Tasarım Modülü A1
Kulp mutfak gereçleri
Tasarım Tescil Prosedürü
58/75
Belgelendirme
6 aylık yasal itiraz süresi
İçerisinde endüstriyel tasarım
tesciline
ilişkin
itirazda
bulunulmaması
yada
yapılan
itirazların
reddedilmesi
neticesinde tasarım tescil belgesi
hazırlanır.
Tasarım Modülü A1
Tasarım Tescil Prosedürü
59/75
Koruma Süresi
Başlangıçta 5 yıllık bir koruma sağlanmakta
olup, yenilemelerle en fazla 25 yıla kadar bu
korumayı uzatmak mümkündür.
Tasarım Modülü A1
Tasarım Tescil Prosedürü
60/75
Yenileme
5 Yıllık koruma süresi sonunda tasarım hakkı sahibi
veya vekilinin talebi ile tescil süresi uzatılabilir.
Yenileme talebinin yapılması; koruma süresinin sona
erdiği ayın son gününde önceki altı ay içerisinde
gerçekleştirilir. Bu sürenin kaçırılması durumunda
altı aylık bir ek süre içerisinde ek ücret ödeyerek
yenileme yapılabilmektedir.
Tasarım Modülü A1
Tasarım Tescil Prosedürü
61/75
Tasarımdan Doğan Hakkın Sona Ermesi
554 sayılı KHK çerçevesinde tasarımdan doğan
hak;
• Koruma süresinin dolması
• Tasarım
belgesi
sahibinin
hakkından
vazgeçmesi
sebeplerinden birinin gerçekleşmesi ile sona
erer.
Tasarım Modülü A1
Tasarım Tescil Prosedürü
62/75
Tescil Belgesinin Fonksiyonu
Belge sahibinin izni olmadıkça, üçüncü
kişiler, tasarımın uygulandığı ürünü;
• Üretemez
• Piyasaya Süremez
• Satamaz
• Sözleşme Yapamaz
• İthal edemez
• Ticari amaçla kullanamaz
• Elinde bulunduramaz
Tasarım Modülü A1
Tasarım Tescil Prosedürü
63/75
Çevrimiçi Hizmetler
Tasarım Modülü A1
Tasarım Tescil Prosedürü
64/75
Tasarım Modülü A1
Tasarım Tescil Prosedürü
65/75
Çevrimiçi Hizmetler
Tasarım Modülü A1
Tasarım Tescil Prosedürü
66/75
Çevrimiçi Hizmetler
Tasarım Modülü A1
Tasarım Tescil Prosedürü
67/75
Çevrimiçi Hizmetler
Tasarım Modülü A1
Tasarım Tescil Prosedürü
68/75
Tasarım Ulusal Koruması
554
sayılı
Kanun
Hükmünde
Kararname
hükümleri çerçevesinde tescil edilerek koruma
altına alınan tasarımlar Türkiye sınırları içinde
korunmaktadır.
Tasarım Modülü A1
Tasarım Tescil Prosedürü
69/75
Tasarımların Uluslararası Alanda
Korunması
 Endüstriyel Tasarımların Uluslararası
Tesciline İlişkin Lahey Anlaşması
Kapsamında Koruma
 Avrupa Birliği Kapsamında Topluluk
Tasarımı Koruması
Tasarım Modülü A1
Tasarım Tescil Prosedürü
70/75
Lahey Sistemi
Sistemin iki temel amacı vardır.
• Tek bir başvuruyla, seçilen ülkelerde tescil
yoluyla koruma sağlamak
• Tek bir başvuruyla, birçok ülkeye başvuru imkanı
sunarak tescil işlemlerini daha kolay hale getirmek
Tasarım Modülü A1
Tasarım Tescil Prosedürü
71/75
Lahey Kapsamında Seçilebilecek Ülkeler
1- Afrika Fikri Mülkiyet
Organizasyonu (AIPO)
2- Azerbaycan
3- Bulgaristan
4- Mısır
5- Finlandiya
6- Almanya
7- İzlanda
8- Lihtenştayn
9- Moğolistan
10- Norveç
11- Romanya
12- Sırbistan
13- İspanya
14- Suriye Arap Cumhuriyeti
15- Tunus
16- Arnavutluk
17- Bosna ve Hersek
Tasarım Modülü A1
18- Hırvatistan
19- Estonya
20- Fransa
21- Gana
22- Kırgızistan
23- Litvanya
24- Karadağ
25- Polonya
26- Ruanda
27- Singapur
28- Umman Sultanlığı
29- Tacikistan
30- Türkiye
31- Ermenistan
32- Botsvana
Tasarım Tescil Prosedürü
33- Danimarka
34- Avrupa Birliği
36- Gürcistan
37- Macaristan
38- Letonya
39- Monako
40- Namibya
41- Moldova
42- Sao Tome and Principe
43- Slovenya
44- İsviçre
45- Eski Yugoslav
Makedonya Cumhuriyeti
46- Ukrayna
72/75
Tasarım Başvuruları
Tasarım başvuru
sıralamasında
Avrupa’da 2.,
dünyada 4. sırada.
Tasarım Modülü A1
Tasarım Tescil Prosedürü
73/75
Sektörel Bazlı Tasarım Başvuruları
14000
13432
12175
12000
10000
7910
8000
6000
5604
4911
3740
4000
2882
2000
332
0
2008
2010
Giyim ve tuhafiye eşyaları
Tasarım Modülü A1
2012
2014
Grafik semboller, desenler ve logolar
Tasarım Tescil Prosedürü
74/75
Teşekkürler
Fatih Karahan
Tasarımlar Daire Başkanı
MAPADER Yönetim Kurulu Üyesi
Telefon: 312 3032110
Faks: 312 3031130
E-mail: [email protected]
Tasarım Modülü A1
Tasarım Tescil Prosedürü
75/75