Kristal Kafataslar•n Zamans•z Esrar•

Transkript

Kristal Kafataslar•n Zamans•z Esrar•
Kristal Kafatasların Zamansız Esrarı
Kristal Kafataslarının Zamansız Esrarı
Başmelek Metatron ~ James Tyberonn kanalıyla
Aralık 2008: EKC Sayı: 25 BM Metatron Kanalı
Selamlar Sevgililer, Ben Işığın Lordu Metatron’um ve her birinizi Koşulsuz Sevgiyle
sarmalıyorum.
Her birinizi tanıyoruz, sizleri hayal edebileceğinizden daha yakından tanıyoruz ve size yuvanızı,
yolunuzu, bu zamanda Dünya’da olmanızın gerçek amacını hatırlatmak için buradayız. Sevgililer,
muazzam bir sıçrayışa, deneyimlemeyi zamanın çağları boyunca beklemekte olduğunuz bir
sıçrayışa düşünebileceğinizden daha yakınsınız. Ve heyecanınızı, endişelerinizi ve umutlarınızı
biliyoruz. Etrafınızda sistemlerin çöktüğünü görüyorsunuz. Ekonomik kriz içinde olan bir
dünyayı görüyorsunuz, güvenliğinizin eritip gittiğinden korkuyorsunuz. Korkmayın! Her şey
mükemmel. Sistemlerin değişimi gereklidir, az sayıda insana hizmet eden ve kitleleri görmezden
gelen o sistemlerin temizlenmesi, yeniden yüklenmesi ve yeniden ayarlanması gereklidir. Ancak
bu size neyin doğru, neyin gerçek olduğunu göstermiyor mu? Gerçek hazinenizin kalbinizde
olduğunu göstermiyor mu? Birçok insanın enerjilerini odaklayarak bir ömür harcadıkları şeylerin
birkaç haftada büyük ölçüde buharlaştığı görülüyor. Mesaj nedir? Armağan nedir? Sevgililer,
değeriniz gerçekte nerede yerleşiktir? Şu anda olan bitenlerin çoğunun bir korku tezahürü olduğu
görünüyor. Yine de size korkmamanızı söylüyoruz, sistem değişmek zorundadır ve dünyanızda
son zamanlarda bakış açısında bir değişim oldu. Amerika’da olanlarınız korku yerine umudu
seçtiniz. Kaybolduğu görülen şeyler geri dönecek, ama farklı bir şekilde ve düşünebileceğinizden
daha hızlı şekilde. Para hayal ettiğiniz şey değildir, o bir anlaşmadır ve bir enerji formudur ve
enerji asla kaybolamaz, sadece dönüşür. Gerçek bolluk kalptedir ve Sevgililer, Ruh’un para
sıkıntısı yoktur. Size düşünmeniz ve kucaklamanız için bugün bu umut mesajını veriyoruz.
Orijinal Mavikopya
Ve bu toplantıda, çok ilginç bir konu olan Kristal Kafatasları konusundan söz edeceğiz.
Ve kanal soruyor, ‘Kristal Kafatasları’ tam olarak nedir?
Lineer Dünya perspektifinden Kristal Kafatası, çoğunlukla genel kuvars olan çeşitli kristal
malzemesinden yapılmış olan insan – şekilli kafatasıdır. Ancak, orijinal kafatasının sizin supra
kuvars (kuvars ötesi) diyebileceğiniz dünya dışı kümeden (kayaç) yapıldığını söylüyoruz. Bu
http://www.earth-keeper.com/turkishCrystalSkull.htm (1 of 12) [1/20/2013 9:24:37 AM]
Kristal Kafatasların Zamansız Esrarı
supra kuvars, elmas veçhesi ile ve simyasal anlamda frekanssal altın ile alaşım halinde olan saf
kuvarsı kapsar. Bu, Atlantis’in Kristal Ayı’nda ve görkemli Tapınak Kristallerinde kullanılan
benzer materyaldir, benzerdir ama tam olarak aynı değildir. Aslında orijinal kafatasları lineer
terimlerle Atlantis Tapınak Kristallerinden daha erken tarihlidir (daha önce gelir).
Orijinal kristal kafatasları başka bir dünyadan ve başka bir realiteden geldi. Tüm realiteler Altın
Ortalama Phi Oranı vasıtasıyla kristal kutsal geometrik bilinç modeline dayanarak yaratılır.
İnsanlık ve aslında fiziksel Dünyanız (Dünyalarınız) bu paradigmasal (bu modele ait) matriks
formülü içinde tasarlanır. Ve böylece Kristal Kafatasları da aynen formüle edildi, ancak daha
büyük bir frekanstan, mükemmelliğin frekansından formüle edildi. Kafatasları aslında mükemmel
insan varlığının prototipi olarak oluşturuldu. İçinde insan varlığının mükemmelliğini içerir,
bunun tüm veçhelerini kucaklar, on iki kutsal veçheyi barındırır ve bu şekilde formüle edildi ve
buraya getirilmesinin nedeni buydu.
Orijinal olarak, o taşıyıcılar kristal modelli kafataslarını Dünya’ya Arkturus ve Pleiades’ten
getirdiler ve LeMurya’ya getirildiler, ama aslında gezegen tam olarak kutupluluk içinde olmadan
önce model buraya getirildi. Gezegene, sıfır noktası Dünya’sında (manyetik olmayan plan) olan
Gökkubbe zamanında getirildi. Topraktan yapılmış bir Dünya, tam bilinçte olan Eterik Ruh’un
androjen tezahürüyle iskan edildi. O zamanlar Gökkubbe’nin çökeceği, çözüneceği önceden
biliniyordu ve plan bu modeldi, bu olağanüstü hologramik kayıt idi, orijinal kristal kafatası bu
başlangıç bütünsel veçhenin prototipi olarak hizmet edecekti. Ve böylece o içinde DNA’nın 12
iplik modelini, tam olarak bilinçli berrak zihni ve tekamül etmiş insan Varlığını kapsıyor.
Kristal kafatasları içlerinde insan deneyiminden önce olduğunuz şeyleri ve insan deneyimi
tamamlandığı zaman olacağınız şeyi kapsar, sonsuzluk döngüsü.
Ve böylece gezegen dualite gezegeni olduğunda, kristal kafatasları bu amaca hizmet etti.
Gökkubbe çağında Dünya ders gezegeni, tekamül okulu değildi; bunun yerine mükemmellik
içinde bir alem olarak düşünülebilecek olan bir gezegendi, insan deneyimi ve insanlığın tekamülü
için üniversite rolünü henüz almamış olan boyutsal bir alem idi. Evet, anlıyor musunuz?
Kayıp Cennet
O Gökkubbe çağı birçok kadim metinlerde efsanevi Aden Bahçesi olarak sözü edilen ‘Kayıp
Cennet’ idi, tüm isteklerin, tüm bilincin ilahi olduğu ‘İnsan – öncesi Dünya’ idi. Dual değildi,
kutupluluk yoktu. Adam Kadmon metaforik Bilgi Ağacından ‘yasak meyvayı’ henüz yememişti
ve ‘çıplaklığının’ farkına varmamıştı. Bilinç filtreleri yoktu. İnsan mecazi kundalini yılanı
http://www.earth-keeper.com/turkishCrystalSkull.htm (2 of 12) [1/20/2013 9:24:37 AM]
Kristal Kafatasların Zamansız Esrarı
tarafından dualiteye sızmak için ‘baştan çıkarılmamıştı’.
Daha sonra insanlık deneyimi seçildiği zaman, ruhlar Dünya – ızgarasını ve insanlık ders ve
genişleme döngüsünü seçtiği zaman, Gökkubbe çöktü ve ızgara yerine yerleştirildi. O zaman
insanlık için mükemmellik hologramının yerinde olması gerekliydi. Bu kronolojide ve bu şekilde
kristal kafatasları o mavikopyanın taşıyıcısı oldu ve frekanssal bir ışık feneri olarak hizmet
ediyor. Böylece kafatasları, insan bilinci için yaratılan ve insanlar sizin Dünya dediğiniz uzun
zaman devresine girdiğinde insanlığın bilincine formatlanan programdır.
Gerçekten doğru bağlamda insan deneyimine giren tüm ruhların, önce hologramın frekanssal
mikrodevre paradigması içinde bir formatlama işleminden geçerek insan deneyimine girdiğini
söyleyeceğiz, bu hologram sizin kristal kafatası dediğiniz yoğunlaştırılmış modele sıkıştırılmış ve
katılaştırılmıştır. Ama burada berrak olmak zorundayız, kristal kafatası modeli daha büyük
frekanssal hologramı ihtiva eden koruyucudur veya depolama kütüphanesidir ve onun muazzam
frekanssal verileridir, ancak hologramın kendisi değildir. Bunun yerine, bir kopyasını
yoğunlaştırır, saklar, dönüştürür ve onu 12 Dünya Boyutuna yansıtır. Görüyor musunuz?
Bir anlamda, örneğin, bir müzik CD’nize harika bir senfoninin kaydı ile aynı şeydir, CD müziğin
reprodüksiyonunu içeren dijital formattaki bir kopyadır ve müzikal bilgiyi deneyimlemenizi
sağlar, ama senfoni değildir, çalan orkestra değildir. Yine de onu dinlediğiniz zaman, zihninize
kaydedilir ve onu istediğiniz zaman yeniden çalma yeteneğiniz var.
Kristal kafatası en karmaşık işlemle katılaştırıldı ve programlandı. İçinde, kendi içinde holograma
eklenen inanılmaz bir frekansı içermesi için tasarlandı. Böylece kristal kafatası, onurlandırıcı bir
hatıradır ve ruhun içinde mükemmel model olan silinmez damgalar bırakan bir ileticidir. Ruh,
birleşik alandan dünyasal kalıba girdiği zaman, ruhun ilahi veçhesi içine massedilir. Tanrısal
Benliğe, Bilinçaltına veya İnsan zihninin süper bilinçaltına kaydedilen modeldir. Mükemmel
insan, daha sonra insan deneyiminin alt spiralindeki insan versiyonu değil, orijinal damga;
reenkarnasyon dediğiniz büyüme döngüsüyle orijinal ve kusursuz paradigmatik arketibe doğru
geri tekamül eden insanın ulaşmayı arzuladığı model.
Orijinal kafatası bu mükemmellikte tutuldu ve bugün bile benzeri yapılan o kristal kafatasları
hologramdan enerji çekebiliyor ve o enerjinin parçalarını taşıyabiliyor, bazıları diğerlerinden
daha fazla enerji tutabiliyor.
12 + 1:
http://www.earth-keeper.com/turkishCrystalSkull.htm (3 of 12) [1/20/2013 9:24:37 AM]
Kristal Kafatasların Zamansız Esrarı
Metatron’a soru: 13 tane kafatası olduğundan bahseden bir efsane var, bundan söz edebilir
misin?
BM Metatron: Evet, 13, ama sadece bir tanesi 12’nin ful enerjisini taşıyor. Böylece, bir tanenin
12 tekil veçhesinin her birini temsil eden 12 adet tezahür etmiş kafatası vardı ve merkezdeki bir
adeti çevreleyen 12 kafatası vardı, zamanla törensel ve sembolik bir kutlama (adet, tören) oldu.
12’nin her biri dünya planının 12 boyutunun her birinin bir veçhesini ve ifadesini temsil etti. Ve
her bir bütünsel boyutun 12 bölümünün her birini, DNA’nın her bir ipliğini, 144’ün her bileşenini
temsil etti. Böylece, 12’nin her biri, bütünü kapsayan birin onikide biridir. Bu şekilde 13 adet
vardır ve bu durum Lemurya’daki ve daha sonra Atlantis, OG, Mısır ve Yucatan’daki insanlık
tarafından fark edildi, kabul edildi.
Ama tekrar berrak olmayı diliyoruz, 13 tek bir bütündür ve bütünün 12 parçasıdır. Ve tek (bir)
insan paradigmasının taşıyıcısıdır ve ruh bu deneyime girerken bununla damgalanır.
13 Kristal Kafatası Morfokristalik Tezahür işlemiyle orijinal olarak üretilir, buna Orion’un
Üstatlarından alınan insan genetik damgasını kapsamak üzere frekans aşılanmasıyla Pleiades ve
Arkturuslular dahildir. Bunlar aslında sizin gerçek dünya dışı soyunuzdur ve kristal kafatasları
aynı şeyin frekanssal kaydıdır.
Dünya Dışı Orijin
Metatron’a soru: Ve öyleyse kafatasları Arkturus’tan gelen orijinal kafatasları mıydı?
BM Metatron: Arkturus’ta yaratıcı şekilde tasarlandıklarını söylemek daha doğrudur. Orada
dünya insan deneyimi kavramı yaratıldı ve büyütüldü. Tüm insanların bir Arkturus deneyimi
olduğunu söylüyoruz ve Arkturus harika bir yaratıcılık alemidir, sizin deyiminizle tüm
yaratıcılığın oyun alanıdır. Dünyadaki insanlar olarak sizin yaratıcılığınızın çoğunun Arkturus
alanına, frekansına uyumlanan kendinizin bir veçhesinden geldiğini bilmek sizi şaşırtacaktır.
Orası insanın yaratıcı olduğu yerdir. Örneğin, sanatçı olarak düşündükleriniz; onlar bedenlerinde
olmadıklarında ve ilhama sürüklendiklerinde nerededirler, onların çoğunun Arkturus’ta olduğunu
söylüyoruz. İlginç şekilde, onların çoğu Arkturus’ta yaratıcılığı ifade ediyorlar. Bu provokatif
değil mi?
Metatron’a soru: Başkaları gibi geçen yıl kristal kafatasların incelenmesine çok çekildim.
Bunun nedeni nedir, Yükseliş ile mi ilgili?
BM Metatron: Bazı şekillerde ilişkilidir ve evet Yükseliş dünyaya gelirken, mükemmel insan
modeli etrafında büyüyen bir enerji var. Sizin durumunuzda, bu ayrıca gerçeği, gizemin açığa
çıkmamış parçasını anlama arzusudur. Bu bakımdan, jeolojiye veya kristal taşlara olan ilginizle
http://www.earth-keeper.com/turkishCrystalSkull.htm (4 of 12) [1/20/2013 9:24:37 AM]
Kristal Kafatasların Zamansız Esrarı
aynıdır. Bazı şekillerde, bir düşünceyi form tezahür ettirmeye kristallendirme ile aynıdır.
Akademik bir bakış açısından, kutsal gizemi bilinir kılma arzusudur. Aslında Tyberonn birçok
Atlantislinin ve diğer kültürlerin yaptığı gibi, kristal kafatasları ile çalıştı. Onları anlamak için
onlarla yapılan bir çalışma vardı ve insan zihninin kafataslarıyla birleştirilmesiyle, engin
miktarda bilginin kilitlenmiş olduğu ve verilmiş olduğu keşfedildi. Eğer bir insan o enerji
verilerinin bir parçasını kendisiyle birleştirebilirse, bununla bilgi gelir. Bu biraz bir kütüphanede
araştırma yaparak zaman geçirmeye benzer. Kafataslarının içindeki bilgi Evrensel Zihinden gelir
ve çok ilgi uyandırıcı ve büyüleyicidir. Zenginleştirici ve engindir. Kim olduğunuzun
farkındalığını canlandırır. Bilincinizi kristal bir kafatasının içine koymak en büyük
beklentilerinizin ötesindeki bir dünyaya portallar ve kapılar açar (aslında onlarla çalışma şekli
budur). Ancak kafatasına girmek sözel bir diyaloga benzemez, paradigmanızı değiştiren,
farkındalığınızı genişleten ani ve anlaşılabilir bilgi alışına, bilgi indirmeye benzer. Bazıları bilgiyi
görsel imgeler olarak, diğerleri bilgi paketleri, bilgi yükleme olarak alır, bazıları da her iki şekilde
alır. Bilgi zaten bilinçaltındadır, sizin süper bilinçaltı dediğiniz bilinçaltının daha derin
bölümündedir. Sizin ultraviyole dediğiniz ışık aleminde mevcuttur.
Ve böylece kafatasları ile ilgili bağlantı veya ilginin nedeni kitlesel bir orana ulaşıyor, insanlıkta
kendisini daha iyi anlamak için bir hareket var. Ve bu zamanlarda artık insan türüne hizmet
etmeyen o modelleri reddetme, onun hayrına olan nitelikler ve en iyi örneklerle yeniden
ayarlamaya gereksinim var. Dünyanın kendisi gibi, insanlık da sistemi yeniden yüklüyor, aslında
bu Yükseliş ile eşdeğerdir ve Yükselişi tanımlar. Hem makro hem de mikroda artık işlemeyen
sistemler parçalanıyor, çöküyor ve kendilerini düzeltecek, geliştirecekler. Bu şimdi sizin ekonomi
alanlarınızda gerçekleşiyor.
Evrensel Zihnin bilgisi Kristal Kafatasının üzerinde ve ötesinde var olur. Yine de, Evrensel Zihin
kafataslarının içinde saklanmıştır ve sıkıştırılmıştır ve insanlığın yararlanabileceği bir şekilde
saklanmıştır. Onun içindeki bilgi, insanın erişimi için kendisini sunan bir formatta formüle
edilmiş ve dönüştürülmüş ve özel olarak tercüme edilmiştir. Belirttiğimiz gibi bu, insanlık için
mükemmel prototip olan özel bir model içindedir.
Yeniden Ayarlama
Kafataslarına yolculuk yapmak zihinsel farkındalığınızı yeniden ayarlar, yeniden yükler ve sizi
mükemmelliğinizle, içsel İlahi BENLİĞİNİZ ile daha yakın hizalar.
Kristal kafatasıyla çalışmanın en iyi yolu, onun içine girmektir. Kristal bir mağaraya giriyormuş
gibi kafatasına girdiğinizi gözünüzde canlandırın. Kafatasının içine tamamen girmek ve onun
sizin etrafınızı sarması için kendinizi minicik yapın. Onun enginliğinin içinde kendinizi anlamsız,
önemsiz gibiymişsiniz yapın ve harikaların ve hazine dünyasına girin. Kendinizi ona açın ve
sunulan şeyi inceleyin, metaforik olarak konuşursak, siz yaratılışın orijinal mağarasındasınız.
http://www.earth-keeper.com/turkishCrystalSkull.htm (5 of 12) [1/20/2013 9:24:37 AM]
Kristal Kafatasların Zamansız Esrarı
Onun içine girdiğiniz her seferinde size farklı bir dünya, farklı bir boyut, farklı bir paradigma ve
paralel bir kristalin düşünce sunabilir. Her seferinde her yönden ve giriş açısından öğrenmenin
farklı bir esası sunulabilir. Girdiğiniz aynı açıdan ayrılmadığınızı görürsünüz ve girdiğiniz yerden
farklı titreşimde bir Varlık olarak çıktığınızı keşfedersiniz.
Daha önce belirttiğimiz gibi, Yükseliş Kristal Kafataslarının artmış farkındalığının parçasıdır.
Aslında Yükseliş, Birleşik Alanın Kuantum Kristal Enerjisinin yeniden ortaya çıkmasıdır ve
böylece bu enerjide Kristal Kafataslarının yeniden ortaya çıkışı aynı değerdedir. Galaksinin tam/
kesin merkez hizalanmasına sadece birkaç yılınız var ve bu vektör yüksek BENLİĞİNİZİN ve
yüksek bilincin daha fazlasının göksel frekansa genişlemesini sağlar.
Böylece, kadim Kristal Kafataslarının amacını ve güçlü yeteneklerini, bu gizemli genişlemenin
bir parçası olarak anlamanın zamanıdır. Bunların daha geniş bir enerjinin, şu anda gezegeninizi
çevreleyen bir hologramın ve etrafınızdaki 12 Işık Boyutunun bir parçası olduğunu anlamak çok
daha önemlidir. Bu hologram aslında Birleşik Alandır, Kristal frekanstır ve makroda tüm güneş
sisteminizi, güneşinizi ve tabi ki Dünyayı kuşatır. Altın Güneş Diski olarak refere ettiğiniz şey,
Kristal Kafatasların insanlık için mavikopyayı kapsaması gibi aynı şekilde tekamül eden
gezegeniniz için 12 Işındır, DNA’dır.
Kafataslarını Arayış: Kutsal Yeniden - Keşfe Uyanış
Sevgililer, Kristal Kafataslarına daha fazla dikkat gösterilmesinin nedeni vardır. İnsanlığın
yüksek ışık miktarına ilerlemiş olanlarının %10’u bu kafataslarıyla çalışmaya çekiliyor ve diğer %
90’ının çoğunun bu konu üzerinde merakı çok fazla. Televizyon belgesel filmlerinin bunları
incelemesinin, bunlarla ilgili sinema filmlerinin yapılmasının ve kitaplar yazılmasının nedeni
budur. Bir çok uygarlığın kristaller dahil çeşitli materyallerden oluşan insan şekilli kafataslarıyla
ilgilenmelerinin nedeni budur. Birçoğunuz kristal kafataslarını bilen, anlayan ve saygı duyan
toplumlarda ve kültürlerde geçmiş yaşamlara sahipsiniz. Bazılarınız bu zamanda onlarla uyanmak
için kutsal bir vaatte bulundunuz, şimdi tamamlamaya zorlandığınızı hissettiğiniz kutsal bir
yemin.
Bugün dünyanızda bilinen Kristal Kafatasları, orijinal olarak Lemurya ve Atlantis’te tezahür
ettirilmiş olan kafatasları kadim kafatasları dediklerinizdir, kendi insan kafatasınıza yaklaşık
boyuttadır ve çoğu kadim harabelerin arasında bulunmuştur. Ancak, bulmadığınız başka
kafatasları vardır ve eterik boyutta olan kafatasları da vardır. Atlantik ve Karayip’in sularında
zamanın çamur ve kumlarıyla örtülmüş bazı kafatasları vardır.
Orta Amerika ve Meksika bölgelerinde çeşitli boyutlarda, bazıları oldukça küçük olan sayısız
kafatası vardı. Bunlar özellikle küçük olanlar insan yapımıdır ve orijinal kafatasları gibi aynı
enerjiye sahip değildir. Küçük olanlar insan yapımı olan daha büyük kafataslarıyla aynı enerjiye
http://www.earth-keeper.com/turkishCrystalSkull.htm (6 of 12) [1/20/2013 9:24:38 AM]
Kristal Kafatasların Zamansız Esrarı
sahip değildir.
Orijinal 13 kafatasının yeriyle ilgili soru ortaya çıktı. Ve ilginç bir yanıtı ortaya çıkarıyor. Yanıt
vermeden önce, Dünyanın boyutlarının zaman – sırasının lineer perspektiften algıladığınız gibi
olmadığını anlamalısınız. Daha doğrusu, tüm zamanlar Kuantum Birleşik Alanda Çokluevrende
birlikte var olur. Böylece, birçok Dünyalar, birçok paralel Dünyalar ve olası geçmişler ve
geleceklerin değişimiyle hizalı olan olası Dünyalar vardır. Tüm bu dünyalar geçerlidir ve Ebedi
ŞİMDİnin lenslerinde somut realite olarak deneyimlediğiniz olası Dünya kadar gerçektir.
Geçmişteki olasılıklardan konuşursak, sorunuzu yanıtlamak için kullanılabilecek çok sayıda
farklı yorumlar vardır, hepsi de kendi yerine sahiptir. Böylece aslında bir zamanlar var olan veya
var olduğu tasavvur edilenler hala mevcuttur. Daha önce size Atlantis’in Altın Çağının
geleceğinizden, sizin geçmiş algınıza çekildiğini söyledik. Üzerinde düşünüp taşınacağınız bu
karmaşık aksiyoma sahip olarak, size birçok farklı kristal kafatasları ve titreşim seviyeleri
olduğunu söylüyoruz. Bu kafataslarının çoğu sizin şu andaki titreşim seviyenizden veya
boyutunuzdan değildir. Yine de temsil ettikleri modelin hologramı çok boyutlu bir eklemedir ve
omni – paradigma içinde frekanssal olarak mevcuttur.
Çoklu Evren
Biraz daha açıklamak için, ‘TÜM VAR OLAN’ Zamanın ve Bilincin Simyasında yansıtılmış bir
illüzyondur. HER ŞEY sizin ÇOKLU EVRENDE bilinçli olarak birlikte yarattığınız ve
eşzamanlı olarak deneyimlediğiniz paralel işleyen programlardır.
Dünya’daki boyutsal realite sizin lineer olarak deneyimlediğiniz zaman sırasında ortaya çıkması
için programlanır. Bir server (sunucu) tarafından programın kolaylaştırılması sizin bilgisayar
terminolojinizdir, bu durumda server gezegensel ızgaradır. Programlar hologramik realiteler
olarak sokulabilir, eklenebilir. Tüm uygarlıkların bir anlamda programlar olarak Izgara Server’ına
eklendiği devirler ve çağlar vardır. Tamamen gelişmiş uygarlıkların kollektif bilinçdışının akışı
içindeki, yaratılmış realiteleri mümkün kılan bilinç ızgarasındaki engin ‘yaradılış denizinde’
hiçbir yerden aniden ortaya çıkmış görünmesinin nedeni budur. Lineer zaman fonksiyonel,
maksatlı bir illüzyondur. Aslında tüm programlar eşzamanlı olarak işlemektedir. Bundan dolayı
ruhüstü seviyesinde, siz Kristal Çokluevrenin Birleşik Alanında birçok uygarlıkları ve tüm
yaşamları aynı anda deneyimliyorsunuz.
Ama sorunuzu şu andaki geçmiş paradigmanıza hizalı olan bir bağlamda yanıtlamak için, orijinal
yerleşimin Mu’da olduğunu söylüyoruz. Buelat olarak bilinen kutsal dağdaki kutsal Hiva
Tapınağına yerleştirildi. Ve daha sonra Atlantis’te, Poseida Tapınaklarına yerleştirilen dünya dışı
orijinal kafataslarının ikinci tezahürü gerçekleşti.
http://www.earth-keeper.com/turkishCrystalSkull.htm (7 of 12) [1/20/2013 9:24:38 AM]
Kristal Kafatasların Zamansız Esrarı
Bunların bazıları tufanda ve Poseida’dan kaotik göç sırasında Yucatan’ın bölgelerine bağlayan
toprak köprülerde kayboldu. Bunlar üçüncü tsunamilerde kayboldu. Dört tanesi sağlam kaldı. Bir
tanesi Karayipler’deki bir Tapınakta suların altında görüldü. Sonra 13 taneyi yeniden oluşturmak
için Og ve Mısır’da kopyaları yaratıldı. Zamanla birçok 13 seti oldu.
Ancak Mu’ya getirilen orijinal kristal kafataslarının hepsi sağlamdır. Şimdi, başlangıçtaki 13
tanenin (12+1) Tibet’in altında boyutsal bir kanyonda (boşlukta) yerleşik olan eterik bir kilitte
olduğunu söylüyoruz ve aslında onları koruyan gizli bir düzenin Budist Keşişleri vardır.
Atlantis’ten gelen 13, olası gelecekte hala mevcuttur. Bu ilginç değil mi.
Metatron’a soru: Yükselişin gerçekleşmesi için orijinal 13 kafatasının bir araya getirilmesi
gerektiği söylendi. Bundan bahsedebilir misiniz?
BM Metatron: Yukarıda sizinle paylaştığımız gibi, onlar bir aradadır. Tibet’in altında eterik
olarak çember oluşturuyorlar. Yükseliş kapısının kilidini açmak için bunların fiziksel olarak
toplanması ve kavranması ve bir araya getirilmesi gerektiğine üzülmeniz gereksizdir.
Ama berrak olalım, ortaya koyduğun noktanın özüne dokunan, insanlığın bütünü yaratmak için
12 veçheyi bir araya getirmesi gerektiğidir ve gerçekte Harmonik Convergence (Armonik
Yakınsama) dediğiniz çok önemli olaydan bu yana bu yerine konmuştur.
Birçoğunuzun 12 + 1 ile ilgili hissettiğiniz şey, Kristal Kafatasları tarafından aktarıldığı şekliyle
orijinal modelde yeniden keşif yapma içsel dürtüsüdür. Bu nedenle birçoğunuz şimdi modern bir
modeli elde etmek için kadim çağrıyı hissediyorsunuz ve onun sizinle çalışmasına izin vermeye
başlıyorsunuz. Onunla, 12 DNA ipliğini uyandırabilirsiniz ve 13’ün tamamlanmasına
birleştirebilirsiniz.
Böylece 13’ü bir araya getirme çağrısı, ikili bir çağrıdır, 13’ü oluşturmak için 12’yi yeniden
birleştirme bireysel ve kollektif çağrısı. Bu spiritüel bir çağrıdır, Rüyacıyı uyandırmak için kutsal
bir Arayıştır ve döngüyü tamamlamak için kim olduğunuzu yeniden keşfetme çağrısıdır.
Dünya Döngüsünün Kutsal 12’si
Realitenizde ve kozmoloji mitlerinizde 12 çok aşikardır:
·
·
·
·
·
·
12 İplikli DNA
12 Kristal Kafatası
12 Zodyak Burcu
12 Saat
Yılın 12 Ayı
Mesih’in 12 Havarisi
http://www.earth-keeper.com/turkishCrystalSkull.htm (8 of 12) [1/20/2013 9:24:38 AM]
Kristal Kafatasların Zamansız Esrarı
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
İsrail’in 12 Kavmi
Kral Arthur’un 12 Şövalyesi
Atlantis’in 12 Tapınağı
12 Titan (Dev)
12 Güneş Diski
12 Mahkeme Üyesi
12 Jüri Üyesi
12 Kutsal Gerçek
12 Çakra
12 Yaratıcı Tanrı
12 Noel Günü
Dünya’nın 12 Boyutu
13’e ilerleme, sizi realitenin bu aşama seviyesindeki duyguları anlamak için lineer zamanda
yaratılan biyogenetik deneyinizin kapanışına götürür. 2012, tüm kehanetlerinizde önceden haber
verilen bilincin tekamülü için olay ufkudur, bu program kapanırken insanlığın uyandığı ve
ruhların ‘kaynağa’ geri döndüğü zamandır. Aslında Mesih’in, Kristal Modelin 2 nci gelişidir.
Kristal Materyal:
Mu ve Atlantis’in çöküşünden sonra, Yucatan ve Og’taki insanların modelleri yeniden yaratmak
için büyük çabaları oldu. Bu yapıldı ve bulunan kafataslarının çoğu bu yeniden üretimlerdir, daha
önce belirttiğimiz gibi ikinci dünya dışı tezahürden olan 4 tanesi bulundu.
Tufandan sonra hayatta kalan Atlantisliler kısa süren birkaç nesil boyunca oldukça teferruatlı olan
kopya modelleri yeniden yaratma yeteneğine sahipti. Ve kafatasları için kullanmak üzere
materyal olarak kristal maddenin seçilmesinin özel bir nedeni vardır. Aslında, kristal oyulması
veya şekillenmesi kolay olmayan bir maddedir. Yine de orijinal modelleri kopyalamak için
yerliler tarafından kuvarstan başka kristal materyalin kullanıldığını söylüyoruz ve bunlar da
Arkturus modelinin eşsiz enerji veçhelerini taşıyabiliyor. Tüm kristal materyaller ve bazı metaller
kullanıldı.
Şimdiki zamanlarda, kuvarsta ve diğer kristal ve metalik materyallerde kristal kafaları
şekillendiren birçok kesiciler vardır. Belirttiğimiz gibi, özellikle kafatasıyla ilgili şekilleri
nedeniyle bunlar, 13 orijinal kafatasının yaydığı enerji alanının kısımlarını kendilerine
çekebiliyorlar.
Bu nasıl oluyor diye sorabilirsiniz? Orijinal niyetle ve canlı Mineral Krallığının hisseden
nitelikleriyle, alıcı mineralin canlı hissedebilirliği ile ve Kristal model hologramın canlı
hissedebilir alanıyla birlikte Evrensel Zihnin, kollektif bilinçdışının anlaşması vasıtasıyla
http://www.earth-keeper.com/turkishCrystalSkull.htm (9 of 12) [1/20/2013 9:24:38 AM]
Kristal Kafatasların Zamansız Esrarı
olmaktadır. O zaman, her yeni oyulan kafatası (aslında kullanılan kristal mineral bilinmezdi, çoğu
yüz binlerce yıl önce oluşturuldu) maksatlı niyet ‘yasasının’ farkında olur ve 13 orijinal
kafatasından armonik olarak çeker ve alır, orijinal tarafından yansıtılan ‘düşünce formundan’
frekanssal yüklemelerin çeşitli derecelerini ve niteliklerini alır. Tüm kristal mineraller hem
aktarıcılardır hem de alıcılardır.
Bireysel insanın alanının yeni elde edilmiş kafatasıyla birleşmesinde gerçekleşen ilave bir
‘ikincil’ massetme ve programlama vardır. Mineralin kendisinin insan bilincini kendi üzerine
alma, depolama, yükseltme ve dönüştürme yeteneği vardır. Kafatası her bir insan ‘arayıcı’ ile
bilinçli olarak çalışır, bu insanların çoğu Lemurya, Atlantis ve Maya geçmiş yaşamlarından
dolayı bilinçaltında bu kafataslarına çekilir.
Kafataslarına çekilenler, onun içindeki elde edilmiş modeli, bütünün bir parçasını alırlar ve
kafatası anlaşmayla, daha büyük gerçeğin öğretmeni olur ve mükemmellik hologramına kısa
bakışlar sunar. Bu nedenle bazıları yeni kesilen kafataslarını elde etmeye çağrılmaktadır, çünkü
aslında onlar (kafatasları) modeli açıyorlar, öğretmenler oluyorlar. Üstatlık yolundaki her biriniz
için müttefik ve koruyucular oluyorlar ve sizler bu çağrıya uyandığınız zamanda tezahür
ediyorlar.
Bunlar normal taşlardan, kristallerden oldukça farklı aletlerdir ve aslında Phi Kristallerinin
rolünden farklı bir role hizmet ederler. Atlantis Tapınak Kristallerinin özel fonksiyonlar için özel
kesimleri olması gibi, Eşsiz Amacı ve Birleşik Kullanımı vardır.
Kristal Kafatasları bazı ana amaçlarda oldukça ayrı olan eşsiz bir role sahiptir ve diğer ikincil
niteliklerinde oldukça benzerdir.
Phi Kristallerinin kişiyi Yıldız Tohumuna götürdüğünü ve Kristal Kafatasların orijinal modelin
bilgisini sunduğunu söyleyebiliriz. Phi Kristalleri ışık enerjisini hareket ettiren ve incelten araçtır,
Kafatasları kütüphanedir. Atlantis ve Lemurya neslinin arayıcıları her ikisini kabullenir, aslında
bu uyanış zamanında her ikisiyle birlikte çalışmanın birçok yararları vardır. Her ikisi de
kendilerini sunan ve yolculuğu büyüten ve hızlandıran aletlerdir.
Mu, Atlantis, Og, Ignacious, Rama, Mısır’da, Druidler, Tibetliler, Tapınak Şövalyeleri, Olmekler,
Toltekler, Mayalar, İnkalar, Aztekler ve Hopiler olarak yaşamış olanlarınız onların amacının içsel
farkındalığını taşır. Kutsal bir hatırayı taşıyorsunuz ve birçoğunuz kutsal bir yemine yanıt olarak
bunları şimdi elde ediyorsunuz. Kuvars – olmayan materyaller kristallerin sahip oldukları aynı
özelliklere sahip değilken, diğer minerallerin farklı niteliklerde yardımcı olduğu alimler
tarafından fark edildi, buna rağmen başlangıçtaki 13 kafatası tarafından yansıtılan insanın orijinal
mükemmelliğinin hologramik modelini aldılar.
Atlantis sonrası çağdan olan bazılarınız, lapis lazuli, yeşim, pembe kuvars, akik ve turkuazdan
http://www.earth-keeper.com/turkishCrystalSkull.htm (10 of 12) [1/20/2013 9:24:38 AM]
Kristal Kafatasların Zamansız Esrarı
şekillendirilen kafataslarını törensel olarak kullandınız. Hematit (kan taşı), altın, gümüş ve pirit
gibi metalik mineraller bile bazı toplumlarda kullanıldı. Bu, kendi sinerjisinde canlı mineral
krallığının ve bu zamanda insanlığın ve gezegenin birleşik tekamülüne yardımcı olmayı sunan
hissedebilir varlıkların yetenekleridir. Anlıyor musunuz?
Kapanış: Hafıza Kaybı Olan Türler
Dualite bilincindeki insan varlıkların hafıza kaybı olan türler olduğunu söylüyoruz. Gerçekten
kim olduğunuzu unuttunuz. İnsan deneyimi yaşayan güçlü ruhlar olduğunuzu unuttunuz. Kitlesel
ve bireysel olarak insanlık için arayış, aydınlanmış kimliğinizi yeniden keşfetmektir ve bu kimlik
kristal kafatasında temsil edilir.
Aydınlanma içinizde keşfetmeniz için sizindir ve bu, o yeniden ayarlama için bir alettir. Aslında
zaten sizin içinizdedir, Varlığınızdadır, bilinçaltınızdadır, DNA’nızdadır. Spiritüel aydınlanma
herhangi bir Guruyu veya Kanalı takip etme ile ilgili değildir, içsel rehberliğiniz vasıtasıyla
kişisel ayırt edişinizi bulmanızla ilgilidir. İlahi Benliğin içinizdeki Tanrı kıvılcımı olduğunu ve
Yaratıcı Tanrı’nın karmaşık ve ebedi parçası olduğunuzu kabul etme ve BİLME ile ilgilidir.
Ve yol boyunca size yardım etmek için aletler vardır, her zaman oldu ve her zaman olacak.
Yalnız değilsiniz. Ama Sevgililer, bu çok özel Yükseliş çağında devam edecek ettirilecek
görevleriniz var. Mükemmellik oyunda.
Gerçekten, Kristal Kafatasları insanlıktaki mükemmelliğin yansımasıdır. Onlar kadim
bilgisayarlardır, kendi içlerinde birçok endişelerinize, bilmecelerinize ve sorularınıza uyan
muntazam yanıtlara sahip olan programlanmış yardımcılardır.
İnsanlık bireysel ve kitlesel olarak bu İlahi Kütüphaneleri mükemmelliğe birleşmek için
kullanmaya hazır olduğu zaman, bu kafatasları güzelliğin, yaratıcılığın ve koşulsuz sevginin
inanılmaz yeni dünyalarına bakış atmayı sunacaklar. Aslında onlar binlerce yıldır uykuda idiler,
yeniden yüklenmek ve uyanmak için lineer zamanınızdaki bu noktayı beklemekteydiler. Geçmiş
yaşamlarda Kristal Kafatasları ile çalışmış olanlarınız şimdi tekrar onlarla birlikte olmak için
çağırılıyorsunuz. Bu çağrıyı işitiyor musunuz? Kristal Gizemin Koruyucularından biri misiniz?
Rüyacının uyanma zamanıdır!
Ben Metatron’um ve sizinle bu Gerçekleri paylaşıyorum. Sizler Sevgililersiniz.
Ve öyledir.
http://www.earth-keeper.com/turkishCrystalSkull.htm (11 of 12) [1/20/2013 9:24:38 AM]
Kristal Kafatasların Zamansız Esrarı
www.Earth-Keeper.com
(ÇEVİRİ: Saffet Güler)
Bu mesajın telif hakkı www. www.Earth-Keeper.com’a aittir. Bilgi değiştirilmediği ve yazarın
ismi ve website eklendiği sürece, websitelerine gönderilebilir. Eart – Keeper’in yazılı izni
olmadan gazetelerde, dergilerde yayınlanamaz veya basılamaz. İzinler şu adresten istenebilir:
[email protected]
http://www.earth-keeper.com/turkishCrystalSkull.htm (12 of 12) [1/20/2013 9:24:38 AM]

Benzer belgeler

Shasta`nn OM Kristali

Shasta`nn OM Kristali boyuttadır ve çoğu kadim harabelerin arasında bulunmuştur. Ancak, bulmadığınız başka kafatasları vardır ve eterik boyutta olan kafatasları da vardır. Atlantik ve Karayip’in sularında zamanın çamur ...

Detaylı

The Earth-Keeper Chronicles

The Earth-Keeper Chronicles boyuttadır ve çoğu kadim harabelerin arasında bulunmuştur. Ancak, bulmadığınız başka kafatasları vardır ve eterik boyutta olan kafatasları da vardır. Atlantik ve Karayip’in sularında zamanın çamur ...

Detaylı

Arkansas: Uyanan Atlantis Kristali

Arkansas: Uyanan Atlantis Kristali Bugün dünyanızda bilinen Kristal Kafatasları, orijinal olarak Lemurya ve Atlantis’te tezahür ettirilmiş olan kafatasları kadim kafatasları dediklerinizdir, kendi insan kafatasınıza yaklaşık boyutta...

Detaylı

alton kamadon le ba?

alton kamadon le ba? Gökkubbe zamanında getirildi. Topraktan yapılmış bir Dünya, tam bilinçte olan Eterik Ruh’un androjen tezahürüyle iskan edildi. O zamanlar Gökkubbe’nin çökeceği, çözüneceği önceden biliniyordu ve pl...

Detaylı

Sayi # 42 – “The Crystalline MER-KA-NA”

Sayi # 42 – “The Crystalline MER-KA-NA” insan, daha sonra insan deneyiminin alt spiralindeki insan versiyonu değil, orijinal damga; reenkarnasyon dediğiniz büyüme döngüsüyle orijinal ve kusursuz paradigmatik arketibe doğru geri tekamül e...

Detaylı