Oturum Programı

Transkript

Oturum Programı
A SALONU
08:30- 09:30
09:30-10:30
05 Eylül 2013 Perşembe
Oturum
Başkanı
Oturum No
1
Yavuz
AKBAŞ
KAYIT
AÇILIŞ
Saat
Bildiri No
10:30-10:45
3
10:45-11:00
5
11:00-11:15
119
11:15-11:30
170
11:30-12:00
Ömer
AKBULUT
2
3
25
12:15-12:30
136
12:30-12:45
100
12:45-13:00
145
4
Abdulkerim Diler Alper Baran, Ahmet Erdoğan
Alper Önenç, Erkan Gönülol, Türkan Aktaş, Plamen V. Nikolov
Alaaddin Özyurt
Atakan Koç
Çiğ İnek Sütlerinde Somatik Hücre Sayısı, Süt Kompozisyonu ve Mastitis Etkeni Mikroorganizmaların İdentifikasyonu
Süt Sığırcılığında Toz Dezenfektan Kullanımının Mastitis, Ayak Sorunları ve Buzağı İshalleri Üzerine Etkileri
Siyah Alaca Süt Sığırlarında Doğum Sonrası Dönemde Gelişen Mastitis Olgularının Üreme Performansı Üzerine Etkisi
Kırmızı-Alaca Sığırların Süt Kalite ve Dış Görünüş Özellikleri Üzerine Bir Araştırma
ÖĞLE YEMEĞİ
14:00-14:15
37
14:15-14:30
66
14:30-14:45
147
14:45-15:00
64
Ali Murat Tatar, Cihan DaŞtanbek, Gülhan ErdoĞdu Tatar, Numan Akman
Recep Aydin, Mete Yanar, Abdulkerim Diler, Rıdvan Koçyiğit and Naci Tüzemen
Gunnur Pesmen, Mehmet Yardimci
Ahmet Hamdi Aktaş
15:30-15:45
15:45-16:00
51
53
Halit Deniz Şİrelİ, Nihat Tekel, Ali Murat Tatar, İlkay BaritÇi, Mehmet Ferit Özmen, Muhittin Tutkun
Ayhan Yılmaz, Ferda Karakuş, Bünyamin Hakan, Keith Stormo, Fırat Cengiz, Hasan Ülker
Anöstrus Döneminde Eksogen Hormon Uygulamalarının İvesi ırkı Dişi Şişeklerde Mevsim Dışı Kızgınlık Ve Gebelik Oluşturma Üzerine Etkilerinin Araştırılması
Koçlarda Üreme Fonksiyonlarının Baskılanmasında Kapsüle Edilmiş OL (Ovalbumin-LHRH-7) Proteininin Tek Enjeksiyon Olarak Etkinliği
16:00-16:15
58
16:15-16:30
30
The Effect of Melatonin Implants on Reproductive Performances of Meat Type Ewes Raised on the Research and Implementation Farm of the Faculty of Agriculture/University of Cukurova
16:30-16:45
132
Uğur Şen, Mehmet Kuran
Abazar Tajaddodchelik, Osman Torun
Hasan Meydan, Mehmet Ali Yildiz, Mustafa Muhip Özkan
15:00-15:30
Orhan
KARACA
Başlık
Gelişmiş ve Az Gelişmiş Ülkelerde Sığır Islahında Sağlanan İlerlemeler
Tarımsal Örgütlenmede Islah Amaçlı Yetiştirici Birliklerinin Yeri ve Önemi
Endüstriyel Et koyunculuğunda Yeni Bir Gen Kaynağı: Dorper Koyunu
Türkiye’de Yeni Gen Kaynağı Olarak Alaca At ile Tonya Finosu (Kobi), Zerdava (Kapı) ve Koyun Köpeğine Ait Bazı Morfolojik Özellikler
ARA
12:00-12:15
13:00-14:00
Mehmet
KOYUNCU
İSİM
Ömer Akbulut, İsa Yılmaz
Nurcan Karslıoğlu Kara, Mehmet Koyuncu
Sinan Öğün, Sezen Ocak, Zuhal Gündüz
Orhan Yılmaz, Mehmet Ertuğrul
ARA
Farklı inkübasyon sıcaklığının sığır oositlerinin in vitro olgunlaşması üzerine etkisi
Türkiye Yerli Koyun Irklarında Prion Protein Geni Polimorfizmi
17:30
Oturum
Başkanı
06 Eylül 2013 Cuma
Gürsel
DELLAL
Oturum No
1
KOKTEYL
Saat
Bildiri No
09:00-09:15
92
09:15-09:30
164
09:30-09:45
40
09:45-10:00
39
10:00-10:30
2
3
4
Emre Alarslan, A. Taner Önaldi, Tamer Sezenler, Seyrani KoncagÜl,Mustafa Yilmaz, İsmail Erdoğan
A. Taner Önaldi, Tamer Sezenler, Mesut Yildirir, İsmail ErdoĞan,Mustafa Yilmaz, Emre Alarslan
Siyah Başlı Merinos (Alman Siyah Başlı Et x Karacabey Merinosu G1) Koyunlarında Döl Verimi Özelliklerine Etki Eden Bazı Çevre Faktörleri
5
Ramlıç Koyunlarında Döl Verimi Özelliklerine Etki Eden Bazı Çevre Faktörleri
POSTER SUNUMLARI ve KOMİSYON GÖRÜŞMELERİ
ARA
11:45-12:00
166
Cemil Tölü, Fırat Alatürk, Murat Karayavuz, Ahmet Gökkuş
Farklı Islah Yöntemleri Uygulanan Yoğun Abdestbozan (Sarcopoterium spinosum) ile kaplı Merada Gökçeada Koyunlarının Otlama Davranışları ve Bazı Performans Özellikleri
12:00-12:15
68
12:15-12:30
104
11:30-12:45
36
Erdal Yaylak*, Yusuf Konca, Nursel Koyubenbe
Bahri Bayram, Vecihi Aksakal, Musa Karaalp, Halit Mazlum
Hakan Erduran*, Bayram Yaman
İzmir İli Ödemiş İlçesinde Süt Sığırcılığı Yapan İşletmelerde Bazı Sürü Yönetim Uygulamaları
Organik Hayvansal Ürünlerin Besin Madde İçerikleri ve Sağlık Üzerine Etkileri
Milk yield characteristics of hair, saanen x hair (F1) and alpine x hair (F1) goats under rural conditions
ÖĞLE YEMEĞİ
14:15-14:30
65
14:45-15:00
138
15:00-15:15
17
15:15-15:30
71
15:30-15:45
Hasan
ÜLKER
Başlık
Koyun ve Keçilerde Üremenin Denetlenmesine Yeni Bir Yaklaşım: Ovsynch
Sperm Kalitesinin Arttırılmasında Yeni Yaklaşımlar
10:30-11:30
12:45-14:15
Nedim
KOŞUM
İSİM
Mahmut Çınar*, Ayhan Ceyhan, Uğur Serbester
Koray Kırıkçı, Mehmet Akif Çan
ARA
11:30-11:45
İbrahim
CEMAL
Sundurmalı Ahırda Yerleşim Sıklığının Sığırların Besi Performansına Etkisi
Farklı Kesim Yaşlarının Esmer ve Siyah Alaca Tosunlarda Besi Performansı, Kesim ve Karkas Özellikleri Üzerine Etkileri
Menemen Koyun Irkına Ait Yapağı Özellikleri: II. Yapağıların SEM ile Yüzey Analizi ve Elementel Özellikleri
Entansif Besiye Alınan Honamlı Keçisi ve Kıl Keçisi Oğlaklarının Kesim ve Karkas Özellikleri
Bekir Gök, Ahmet Hamdi Aktaş
Mehmet Emin Tekin, Mustafa Garip
Galip Bakır, Ferhat Han
Tülay Canatan, N. Kürşat Akbulut, Mustafa Kan, İbrahim Halici
Kıl Keçisi ve Honamlı Tipi Kıl Keçisi Oğlaklarının Entansif Besi Performanslarının Karşılaştırılması
Konya ve Karaman’da Halk Elinde Yetiştirilen Kıl Keçilerinin Vücut Ölçüleri
Yalova İlindeki Süt Sığırcılığı İşletmelerinin Yapısal Özelliklerini Etkileyen Faktörler. 1. Yetiştirme Faaliyetlerinin Belirlenmesi
The Fattening Performance and Carcass Characteristics of Dağlıç, Hasmer and Hasmer x Dağlıç (F₁) Lambs
ARA
15:45-16:00
148
16:00-16:15
19
16:15-16:30
16:30-16:45
165
105
16:45-17:00
106
Gürsel Dellal, Erkan Pehlivan, Ahmet Refik Önal
Galip Bakır, Ferhat Han
Cemil Tölü, Hande Işıl Akbağ and Baver Coşkun
Özdal Gökdal, Okan Atay, Ali Kemali Özuğur, Vadullah Eren
Okan Atay, Özdal Gökdal, Ali Kemali Özuğur
Dünya’da ve Türkiye’de Memeli Çiftlik Hayvanları Üretiminde İklim Değişikliği ve Sıcaklık Stresi Konulu Araştırmalarının Mevcut Durumu ve Geleceği
Yalova İlindeki Süt Sığırcılığı İşletmelerinin Yapısal Özelliklerini Etkileyen Faktörler. 3. Yem ve Besleme Alışkanlıkları
Türkiye’de Süt Koyunculuğunu Geliştirme Yolları ve Öneriler
Çine İlçesi Kavşit Köyü’nde yetiştirici sürülerinde Saanen x Kıl Keçi ve Alpin x Kıl Keçi melezlemeleriyle oluşturulan keçi sürülerinde oğlakların büyüme-gelişme özellikleri
Yetiştirici koşullarında Alpin x Kıl Keçi Melezi (F1), Saanen x Kıl Keçi Melezi (F1) ve Kıl Keçilerin kimi özellikleri
17:00
KAPANIŞ
20:00
GALA YEMEĞİ
B SALONU
08:30- 09:30
09:30-10:30
05 Eylül 2013 Perşembe
Oturum
Başkanı
Oturum No
Güldehen
BİLGEN
1
KAYIT
AÇILIŞ
Saat
Bildiri No
10:30-10:45
69
10:45-11:00
168
11:00-11:15
181
11:15-11:30
135
İSİM
11:30-12:00
2
İsmail
FİLYA
3
ARA
24
Rekombinant İnokulant Katkısının Arpa Silajında Aerobik Stabilite Üzerine Etkisi
An Investigation on Determine of Quality of Misletoes (Viscum Album) Silages Relating to Different Billeted
12:30-12:45
140
Uğur Serbester, Murat Reis Akkaya, Celal Yücel, Murat Görgülü
Mısır-soya karışımı silajlarda biçim zamanı ve botanik kompozisyonun verim, besin madde kompozisyonu ve in vitro kuru madde
12:45-13:00
189
Kadir Kırk
Yapay Tohumlamada Kullanılan İvesi Norduz ve Karakaş Koçlarının Bazı Spermatolojik Özelliklerinin Karşılaştırılması
74
12:15-12:30
ÖĞLE YEMEĞİ
14:00-14:15
29
14:15-14:30
11
14:30-14:45
73
14:45-15:00
90
İhsan Bülent Helva, Mustafa Akşit
Hakan İncİ, Hüseyin Nursoy, Turgay Sengu, Ahmet Yusuf Sengul
Eyup Başer, Ramazan Yetişir
Raziye Işık, Güldehan Bilgen
15:00-15:30
4
Yavuz
AKBAŞ
06 Eylül 2013 Cuma
Ahmet
ŞEKEROĞLU
Kemal Yazgan, Jale Metin Kıyıcı
Jale Metİn Kiyici, Kemal Yazgan
38
99
16:00-16:15
150
Gürsel Dellal, Zeynep Erdoğan, Feryal Söylemezoğlu, Erkan Pehlivan, Özdal Köksal, Ahmet Refik Önal and S. Seçkin Tuncer
16:15-16:30
127
16:30-16:45
82
Zafer Ulutaş, Mehmet Kuran, Alper Önenç
Ali Karabacak, İbrahim Aytekin, Saim Boztepe
Türkiye’de Yetiştiriciliği Yapılan Esmer Süt Sığırlarında Bazı İşlevsel Süt Verim Özellikleri Arasındaki Genetik İlişkiler
Saat
Bildiri No
1
146
6
128
193
Yerli Irklarımızdan İvesi, Kıvırcık, Akkaraman, Morkaraman, Karayaka, Anadolu Merinosu Koyunlarında Et Kalitelerinin Belirlenmesi
Açık Ağıl Şartlarında Beslenen Maalya Kuzularının Karkas Bölgelerinin Yağ Asidi Kompozisyonu
İSİM
Ali Vaiz Garipoğlu, Ahmet Akdağ
Hayrullah Bora Ünlü, Ramazan Erkek, Mürsel Özdoğan, Selim Mert
Sibel Soycan Önenç, Alper Önenç, Erkan Gönülol, Gianina Costache
Zekeriya Kıyma, Muhammet Kaya, Muhammet Alan
POSTER SUNUMLARI ve KOMİSYON GÖRÜŞMELERİ
10:30-11:30
11:45-12:00
12:00-12:15
12:15-12:30
11:30-12:45
ARA
101
185
137
109
Hülya Hanoğlu, İsmail Filya
Hande Işıl Akbağ
Ayşegül Civaner, Mustafa Çürek, M.Mustafa Ertürk
Abdullah Nuri Özsoy, Arzu Üçtepe
43
59
154
113
Atilla Taskin, Ufuk Karadavut, Ömer Camci
Musa Sarıca, Umut Sami Yamak, Mehmet Akif Boz, Ahmet Uçar
Hüsrev Demirulus, Ahmet Aydin, Sevilay Beşkaya Gül, Sertip Dursun
Miray Dayıoğlu, Sezen Özkan
160
182
174
142
156
Şenol Çelik
Vahdettin Sarıyel
Bahar Karadaş, Semra Göktürk, Onur Yetişti, Türker Savaş, Cemil Tölü
Metin Sezer, Oğuz Tekelioğlu, Hatem Atabey Kalem
Zümrüt Açıkgöz, Özge Altan, Figen Kırkpınar, Ö. Hakan Bayraktar
12:45-14:15
14:15-14:30
14:45-15:00
15:00-15:15
15:15-15:30
4
Ercan
EFE
5
17:00
20:00
Aspir Tohumu Küspesinin Yem Değeri ve Kuzu Besisinde Kullanılma Olanakları Üzerinde Araştırmalar 1. Yem Değerinin In Situ Yöntemle Belirlenmesi
Bazı Çalı Türlerinin Besleme Potansiyeli
Karabuğday (Fagopyrum esculentum Moench) Saplarının Yem
Japon Bıldırcınlarında Canlı Ağırlık ve Yumurta Verim Özellikleri ile Günlük Yem Tüketimi Değerleri Arasındaki Fenotipik ve Genotipik Korelasyonlar
ÖĞLE YEMEĞİ
15:30-15:45
15:45-16:00
16:00-16:15
16:15-16:30
16:30-16:45
16:45-17:00
Başlık
Kaba Yem Muhafazasında Kimyasal ve Mikrobiyel Koruyucuların Kullanım İmkanları
Buzağı Beslemede Doğal Yem Katkı Maddelerinin Kullanımı
Süt Sığırlarında Hipokalsemiyi Önlemede Gebeliğin Son Dönemi Sentetik Zeolit Kullanımının Etkisi
Gen transfer teknolojilerinin çiftlik hayvanlarında ve yem sektöründe kullanımı
ARA
11:30-11:45
Servet
YALÇIN
Esmer Irkı Süt Sığırlarında Süt Verimi ve Günlük Davranış Özellikleri Arasındaki Genetik İlişkiler
Türkiye İçin Sürdürülebilir Hayvansal Lif Üretimi Neden Önemlidir?
KOKTEYL
09:00-09:15
09:15-09:30
09:30-09:45
09:45-10:00
3
Kanatlı Kümes Hayvanlarının Beslenmesinde Kaba Yemlerin Kullanılması
15:45-16:00
10:00-10:30
Zehra
SARIÇİÇEK
Japon Bıldırcınlarının Diyetlerine İlave Edilen Ardıç Meyvesinin Besi Performansı Üzerine Etkisi
Mısır Yerine Enzim İlavesiz Farklı Seviyelerde Tritikale Kullanılan Yem Karmalarının Etlik Piliçlerin Verim Performansı Üzerine Etkisi
15:30-15:45
Oturum No
2
Kesim Sırasında Farklı Frekanslarda Alternatif ve Doğru Akım Uygulamalarının Etlik Piliçlerin Bazı Et Kalite Özellikleri Üzerine Etkisi
ARA
17:30
Oturum
Başkanı
Genel Doğrusal Karışık Modellerde Farklı Kovaryans Yapıları ve Tahmin Yöntemlerinin Performanslarının Karşılaştırılması
İki Yönlü Anova Modellerinin Bayesian Analizi
Sıralı-Değiştirmeli (Change-Over) Deneme Düzeninin Kullanımı
RNA İnterferans ve Hayvancılıkta Kullanım Olanakları
Ayfer Bozkurt Kiraz, Hasan Rüştü Kutlu
Betül Zehra Sariçiçek, Fatma Aktaş
12:00-12:15
13:00-14:00
Musa
SARICA
Başlık
Gazel Ser, Barış Kaki, Abdullah Yeşilova, Ayhan Yılmaz
Ebru Kaya, Emre Karaman, Mehmet Ziya Firat
Emel Özgümüş, Rabia Albayrak, Zahide Kocabaş, Ensar Başpinar
Yasemin Gedik, Mehmet Ali Yildiz, Orhan Kavuncu
Kırşehir’de Kaz Yetiştiriciliğinin Mevcut Durumu
Alternatif Üretim Sistemleri İçin Geliştirilen Etlik Piliçlerin Ticari Hızlı Gelişen Genotip ile Karşılaştırılması
Geliştirilmesi Açısından Diyarbakır ve Tekirdağ İllerinde Köy Tavukçuluğunun Durumunu Belirlemeye Yönelik Karşılaştırmalı Bir Çalışma
Kuluçkada Döngüsel Aydınlatma Uygulamasının Etlik Piliç Performansı ve Davranış Özelliklerine Etkileri
ARA
Sağılan Hayvan Sayısına Göre Süt Miktarının Enterpolasyon Yöntemiyle İncelenmesi
Saanen Keçilerde Doğum Davranışları
Sakız Koyunlarında Baş ile Ayak/Bacak Renginin Doğrusal Değerlendirilmesine Yönelik bir Yöntem
Denizli Horozların Ötüş Özellikleri
Etlik Piliçlerde Öğün Yemleme Uygulamalarının Performans, Bazı Kan Parametreleri ve Korku Davranışı Üzerine Etkileri
KAPANIŞ
GALA YEMEĞİ

Benzer belgeler