Üyelik Formu - Kültür Memur-Sen

Transkript

Üyelik Formu - Kültür Memur-Sen
EK 1 - KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARINA
ÜYELİK FORMU
SENDİKA BİLGİLERİ
HİZMET
KOLU
0 6
SENDİKA
ADI
SENDİKA
ADRESİ
K Ü L T Ü R ME MU R - S E N
DOSYA
NO
D E M İ R T E P E - A N K A R A
0 8 4
KURUM BİLGİLERİ
KURUMUN ADI
GÖREV YAPILAN
BİRİMİN ADI
GÖREV YAPILAN
BİRİMİN ADRESİ
Hizmet
Kurum
Kolu
Kodu
0
İL ADI
İLÇE ADI
İl Kodu
6
ÜYELİK BİLGİLERİ
ADI
SOYADI
TC KİMLİK NO
BABA ADI
DOĞUM TARİHİ
CİNSİYETİ
İLKÖĞRETİM:1
ÖĞRENİM
KURUM SİCİL
KADRO ÜNVANI
ANA ADI
DOĞUM YERİ
ERKEK:1
LİSE:2
MEBSİS NO
KADRO ÜNVAN KODU
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU
1: T.C. EMEKLİ SANDIĞI
2: SOSYAL SİGORTALAR KURUMU
KAMU GÖREVLİSİNİN İMZASI
Sendikanızın tüzüğünü
okudum, ilgili kanun gereğince
üyeliğe kabulümü arz ederim.
TARİH:
İMZA:
…../…../……
KADIN:2
YÜKSEK OKUL:3
SOSYAL GÜVENLİK SİCİL NUMARASI
ÜYE KAYIT NUMARASI
ÜYELİĞE KABUL
Yönetim Kurulunun
/
/
tarih ve
…....Sayılı Kararı ile üyeliğe kabul edilmiştir.
TARİH - MÜHÜR - İMZA

Benzer belgeler

sosyal-iş sendikası üye kayıt fişi

sosyal-iş sendikası üye kayıt fişi TİCARET, KOOPERATİF VE GÜZEL SANATLAR İŞÇİLERİ SENDİKASI ADRESİ:

Detaylı