Okul hekimi ana okuluna geliyor!

Transkript

Okul hekimi ana okuluna geliyor!
Okul hekimliği hizmetleri
Türkisch
Velilere
Okul hekimi ana okuluna geliyor!
Sağlık değerli bir varlıktır. Zürih Belediyesi’nin okul hekimliği hizmetleri çocuğunuzun eğitim dönemini sağlık ve
esenlikle geçirebilmesi için (çocuk doktoruna veya aile
hekimine ek olarak) size destek sunuyor. Tüm anaokullarında okul hekimliği hastalık önleyici sağlık taramaları
yapılmaktadır. Konuyla ilgili bazı bilgiler:
Anaokulunda okul hekimliği muayenesi yasa gereğidir (İlköğretim Kurumları Yönetmeliği, madde 17 ve 18).
Bu muayenelerin amacı, çocukların
sağlık ve gelişimi ile ilgili risklerin
zamanında teşhis edilmesi ve gerekli
önlemlerin alınmasıdır. Anaokulunda
somut olarak aşağıdaki muayeneler
yapılmaktadır:



Göz ve kulak muayenesi
Boy ve kilo ölçümü, büyüme ve
gelişme kontrolü
Aşı karnesi kontrolü ve gerekli
aşıların önerilmesi.
Bu muayene isteğe bağlı olarak masrafları sizin üstlenmeniz koşuluyla özel
hekim tarafından da yapılabilir.
Okul hekimliği hizmeti ayrıca çocuğunuzun genel gelişim durumunu değerlendirme olanağı da sunmaktadır
(örneğin motor beceriler, dil, özgü-
ven/kendi başına haraket, mantıklı
düşünme ile ilgili olarak).
Akış / Süreç
Muayeneler anaokulunda yapılmakta.
Muayene sonrası muhtemel kontroller
ve telafisi istenen aşılar, ilgili okul bölgesinden sorumlu okul hekiminin
muayenehanesinde velilerin huzurunda
yapılmaktadır.
Sağlık anketi formu
Muayene ve sonuçların değerlendirilmesi için çocuğun tıbbî özgeçmişi de her
zaman önem taşımakta. Bu nedenle,
çocuğunuzun sağlığı ve gelişimi ile ilgili
soruların yer aldığı ekteki anket formunu doldurmanızı rica ediyoruz.
Önleyici sağlık taramasında sunulan üç seçenek



Yasada öngörülen muayene ve çocuğunuzun genel gelişiminin değerlendirilmesi
Sadece yasada öngörülen muayene
Muayenenin özel hekim tarafından yapılması (ilgili hekim tarafından yazılı olarak
teyit edilmesi ve masrafların veliler tarafından karşılanması gereklidir)
Bu seçiminizi sağlık anketi formunun arka sayfasındaki uygun yeri işaretleyerek
bildirebilirsiniz!
Ücretsiz
Okul hekimliği hastalık önleyici
sağlık taramaları, muhtemel tüm
ardıl kontrolleri ve önerilen aşılar
çocuklar için ücretsizdir.
Geri bildirimler
Muayene sonuçları ve muhtemel eksik
aşılar hakkında yazılı olarak bilgilendirileceksiniz.
Gerekli durumlarda ek muayeneler ve
tedaviler ile ilgili öneriler de yapmaktayız.
Hasta Mahremiyet (Tıbbi
gizlilik)
Tüm hekimler gibi okul hekimleri de
tıbbi gizlilik ilkesine uymak zorundadır.
Muayenelerin ayrıntıları üçüncü şahıslara
ancak velilerin rızasıyla ifşa edilebilmektedir. Ancak çocuğun okuldaki performansı açısından önem taşıyan muayene
sonuçları (örneğin gözlük, işitme cihazı)
öğretmen ile görüşülebilecektir.
İletişim ve diğer ek bilgiler
Zürih Belediyesi Okul Hekimliği Hizmetleri
Okul hekiminizin adresine şuradan
ulaşabilirsiniz:
www.stadt-zuerich.ch/schularzt
Aşı korur
Günümüzde çocuklar sadece birkaç aşı
ile tehlikeli hastalıklara karşı korunabilmektedir. Çünkü zararsız kabul edilen
çocuk hastalıkları da ciddi sorunlara yol
açabiliyor. Çocukların aşılarının, Federal
Halk Sağlığı Dairesinin resmi aşı programına göre yaptırılmasını öneriyoruz.
Hastalıkları önleyici sağlık taramalarında okul hekimi çocukların aşı karnelerini denetler ve eksik yani yapılması
gereken aşıları ya da tazelenmesi gereken aşıları velilere yazılı olarak bildirir.
Bu aşılar çocuk doktorunda, aile hekiminde veya okul hekimliği hizmetleri
kapsamında yaptırılabilir.
Hareket önemlidir
Sağlıklı bedensel ve ruhsal gelişim için
küçük yaşlardan itibaren düzenli bir
hareketlilik büyük önem taşımaktadır.
Çocuklar her gün en az bir saat süreyle
yoğun bir şekilde hareket edebilmelidir.
Hareketlilik, çocukların bedensel ve
ruhsal sağlığına, kendini iyi hissetmesine ve başarısına katkıda bulunur. Hareketliliğin yanı sıra sağlıklı bir beslenme
de çocukların esenliği için önem taşıyor
(bilgi için web sitemizi de ziyaret edebilirsiniz).
Saç bitleri
Stand: November 2012
Saç bitleri, maalesef anaokulu ve okul
da dinlememektedir. Saç bitleri hijyen
eksikliğinin işareti değil, aksine yakın
sosyal temasların bir sonucudur. Çocuğunuzun saçı bitlendi mi, olabildiğince elinizi çabuk tutarak saç biti tedavisine başlamanız önem arz eder. Ayrıca
vakit geçirmeden okula ve çocuk yuvasına haber vermeniz gerekmektedir.
Okul hekimliği hizmetleri, bunun üzerine bitlerin yayılmasının mümkün olduğunca engellenmesi için, ilgili
sınıflarda kontroller yapar. Bunun
dışında saç bitleri konusunda çarşamba
günleri öğleden sonra görüşme saatleri
düzenlenmektedir (bilgi için web site
mizi de ziyaret edebilirsiniz).
Çok dillilik
Çok dilli büyümek çocuklar için bir şanstır. Burada önemli olan çocukların hem
içine doğdukları dilde (köken dil) hem
de içinde yaşadıkları çevrenin dilinde
(Almanca) kapsamlı bir dil eğitimi almalarıdır. Yani, veliler çocuklarıyla sürekli
kendi ana dillerinde konuşmalıdır. Çocuk ana dilini iyi konuşuyorsa, ikinci bir
dili genellikle daha iyi öğrenmektedir.
Buna karşılık evde birkaç dilin bir arada
konuşulması çocukta çoğu zaman kafa
karışıklığına ve zorlanmaya neden olabilmektedir.
Sağlıklı dişler
Sağlıklı dişler, çocuğunuzun kendini iyi
hissetmesi ve genel sağlık durumu
açısından büyük önem taşımaktadır.
Çocuğunuzun dişlerini her gün 3 defa
yemeklerden hemen sonra iyice fırçalamasına dikkat ediniz.
Veli olarak çocuklarınıza bu konuda da
iyi örnek olursanız, çocuklarda diş fırçalama kısa sürede doğal bir alışkanlığa
dönüşür. Çocuklarınızın diş yıkama
şeklini yaklaşık olarak üçüncü sınıfa
kadar (!) kontrol edin. Akşamları çocukların dişlerini tekrar temizleyin!
Ekteki «anaokulunda ve okulda
sağlık» broşürü okul çağındaki
önemli sağlık konuları ile ilgili
olarak Almanca lisanında birçok
bilgi içermektedir. Yeterli ölçüde
Almanca bilmiyorsanız, broşürün
içeriğini iki dile de hâkim birine
tercüme ettiriniz.
Çocuğum hastalandığında
ne yapmalıyım
Ateşi olan veya kendisini bedenen iyi
hissetmeyen çocuklar evde kalmalı ve
dinlenmelidir. Hasta çocuklar ateş düşürücü ilaç verilmiş olsa bile kesinlikle
okula gitmemelidir. Çocuğunuz hasta
ise, dersler başlamadan önce öğretmene haber vermeniz rica olunur.
Çocukları hastalanan veliler İş Kanununun (ARG) 36. maddesi uyarınca çocuklarına bakmak ve bakımını düzene
sokmak için her hastalık durumunda üç
gün kadar evde kalabilirler.
Yeterli uyku
Yeterli uyku çocukların sağlığı, öğrenme
yetileri ve bellek işlevleri açısından çok
önemlidir. Çocuklar, kendilerini tüm gün
boyunca zinde hissedebilecek kadar çok
uyumalıdır (anaokulunda genellikle 1012 saat aralıksız gece uykusu). Uzun
süreli yorgunluk, hâlsizlik, huysuzluk
veya dikkat eksikliği uyku eksikliğinin
belirtileri olabilir. Çocuğunuzda bu
belirtileri gözlemlerseniz konu üzerine
çocuk doktorunuzla görüşmenizi öneririz.
Okul hekimlik hizmetleri





Broşür
Düzenli hastalık önleyici sağlık taramaları (anaokulu, 4. sınıf, 8. sınıf)
Sağlık, büyüme, gelişim, beslenme vb. konularda danışmanlık
İlkokul çağı ile ilgili konularda danışmanlık
Kronik hastalıklar konusunda okulla bağlantılı danışmanlık
Bulaşıcı hastalıkların ve saç bitlerinin yayılmasının önlenmesi
İletişim ve diğer ek bilgiler
Zürih Belediyesi Okul Hekimliği Hizmetleri
Okul hekiminizin adresine şuradan
ulaşabilirsiniz:
www.stadt-zuerich.ch/schularzt

Benzer belgeler