Hidrolik Tasarımı (CE 403) Ders Detayları

Transkript

Hidrolik Tasarımı (CE 403) Ders Detayları
Hidrolik Tasarımı (CE 403) Ders Detayları
Ders Adı
Ders Dönemi Ders Uygulama Laboratuar Kredi AKTS
Kodu
Saati
Saati
Saati
Hidrolik
Tasarımı
CE
403
Güz
3
0
0
3
Ön Koşul Ders(ler)i CE 307 - Akışkanlar Mekaniği
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Zorunlu Bölüm Dersleri
Dersin Seviyesi
Lisans
Ders Verilme Şekli
Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Anlatım, Soru-Yanıt, Sorun/Problem Çözme
Öğretme Teknikleri
Dersin
Koordinatörü
Dersin
Öğretmen(ler)i
• Doç. Dr. Yakup DARAMA
4
Dersin Asistanı
Dersin Amacı
Genel olarak Boru sistemlerinde ve açık kanal
sistemlerinde akışkanın hareketi sırasında oluşan
hidrodinamik etkilerin Enerji, Momentum ve
kütlenin korunumu denklemleri vasıtasıyla
belirlenmesi ve gerekli ve hidrolik sistemlerin
tasarımı için temel yaklaşımların oluşturulması.
Dersin Eğitim
Çıktıları
Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
Dersin İçeriği
• Uniform flow in closed conduits • Nonuniform
flow in closed conduits • Uniform flow in open
channels • Nonuniform flow in open channels •
Open channel design
• Hidrolik sistemlerin tasarımında temel
yaklaşımlar için Enerji, Momentum ve Kütlenin
korunumu denklemlerini etkin olarak kullanabilmek
• Kapalı sistemlerde akışkanın hareketi sırasında
oluşabilecek hidrodinamik etkileri Enerji,
Momentum ve kütlenin korunumu denklemleri
vasıtasıyla belirlenmesi
• Boru hatlarında meydana gelebilecek basınç
değişimlerine göre boru çaplarını, akım hızlarını,
debiyi ve yük kayıplarını
• Boru Sistemlerinde üniform olmayan akım
koşullarındaki hidrolik parametrelerin belirlenmesi
• Açık kanallarda uniform ve uniform olmayan
akım koşullarına göre kanal tasarımı için gerekli
yaklaşımlar
Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları
Hafta Konular
1
Giriş: Dersin Amacı ve İntegral
Denklemlerinin Tekrarı
Ön Hazırlık
Ünite 1
2
Kapalı Borularda Akım: Kapalı
Borulardaki Akımların Genel
Karakteristikleri: Laminer ve
Türbülanslı Akımın Ttanımları
Ünite 2.1
3
Kapalı Borularda Akım: Kapalı
Borulardaki Akımların Genel
Karakteristikleri: Giriş Bölgesi,
Tam Gelişmiş Akım ve Yük Kaybı
Ünite 2.2
4
Kapalı Borularda Akım: Kapalı
Borulardaki Akımların Genel
Karakteristikleri: Darcy-Weisbach
Denkleminin Türetimi
Ünite 2.3
5
Kapalı Borularda Akım: Kapalı
Borulardaki Akımların Genel
Karakteristikleri: Borularda
Laminer ve Türbülanslı Akım,
Moody Çizelgesi
Ünite 2.4
6
Kapalı Borularda Akım: Tek
Borularda Akım Hesaplanması:
Yük Kaybı Hesabı (Tip I), Hız ve
Debi Hesabı (Tip II)
Ünite 2.5
7
Kapalı Borularda Akım: Tek
Ünite 2.5
Borularda Akım Hesaplanması:
Boru Çapı Hesabı (Tip III), Dairesel
Olmayan Borularda Sürtünme
Kaybı
8
Kapalı Borularda Akım: Kapalı
Ünite 2.6
Borularda Üniform Olmayan Akım:
Yerel Kayıplar, Debi Ölçer
9
Kapalı Borularda Akım: Boru Hattı Ünite 2.8
Sistemleri
10
Açık Kanallarda Akım: Açık
Kanallardaki Akımların Genel
Karakteristikleri
Ünite 3
11
Açık Kanallarda Akım: Üniform
Akım
Ünite 3.1
12
Açık Kanallarda Akım: Özgül
Enerji Kavramı
Ünite 3.2
13
Açık Kanallarda Akım: Hızlı
Değişken Akım, Özgül Kuvvet
Kavramı
Ünite 3.3
14
Açık Kanallarda Akım: Tedrici
Değişken Akım
Ünite 3.4
15
Açık Kanallarda Akım: Açık
Ünite 3.5
Kanallarda Üniform Akım Tasarımı
16
Açık Kanallarda Akım: Açık
Ünite 3.5
Kanallarda Üniform Akım Tasarımı
Kaynaklar
Ders Kitabı:
1. Mechanics of Fluids, Potter M.C., Wiggert D.C.,
Brooks/Cole, California, 2002
Diğer
Kaynaklar:
1. Lecture Notes, CE 372 Hydromechanics , METU Civil
Engineering Department, 2012
2. Fluid Mechanics, Streeter, V.L., E. Benjamin Wylie,
McGraw-Hills Inc, New York, 1978
3. Open Channel Hydraulics, Chow V.T., McGraw-Hills
Inc.,-Kogakusha Co., Tokyo, 1959
4. Open Channel Flow, French R.H., McGraw-Hills Inc.,
Singapore, 1987
Değerlendirme Sistemi
Çalışmalar
Sayı
Katkı Payı
Devam/Katılım
-
-
Laboratuar
-
-
Uygulama
-
-
Alan Çalışması
-
-
Derse Özgü Staj
-
-
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
-
-
Ödevler
5
10
Sunum
-
-
Projeler
-
-
Seminer
-
-
Ara Sınavlar/Ara Juri
2
50
Genel Sınav/Final Juri
1
40
Toplam
8
100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu
Katkısı
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı
Notuna Katkısı
40
Toplam
100
Ders Kategorisi
Temel Meslek
Dersleri
Uzmanlık/Alan
Dersleri
Destek Dersleri
X
İletişim ve Yönetim
Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri
Dersleri
Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi
# Program Yeterlilikleri / Çıktıları
Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Matematik, fen ve mühendislik derslerinde gerekli bilgi
seviyesine sahip olma ve bu alanlardaki bilgiyi, İnşaat
Mühendisliği mesleğine uygulayabilme becerisi.
X
2 Deney tasarlayıp yapabilme ve sonuçları analiz edip
yorumlayabilme becerisi.
3 Bilgisayar teknolojisi de dahil olmak üzere İnşaat
Mühendisliği uygulamaları için gerekli olan modern
teknik ve araçları etkin bir biçimde kullanabilme
becerisi.
X
X
4 Yapı, Geoteknik, Su Kaynakları ve Ulaşım Mühendisliği
alanlarında spesifik gereksinimleri karşılamak amacıyla
bir sistemi, sistem bileşenini yada süreci analiz etme ve
tasarlayabilme becerisi.
5 Çok disiplinli takımlarda etkin bir şekilde çalışabilme
becerisi.
X
X
6 İnşaat Mühendisliği ile ilgili problemleri tanımlama ve
bu problemlerin çözümüne yönelik eylem sunma ve
uygulayabilme becerisi.
7 Mesleki ve ahlaki sorumlulukları anlayabilme, İnşaat
Mühendisliği mesleğini yaparken bu sorumlulukların
bilincinde olma becerisi.
X
X
8 İngilizce dilini kullanarak etkin bir biçimde yazılı ve
sözlü iletişim kurabilme ve fikirleri sunabilme becerisi.
X
9 Mühendislik mesleğinin evrensel ve toplumsal
boyutlardaki etkilerinin bilincinde olabilme yeteneği.
X
10 Yaşamboyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincinde olma
ve bilim ve teknolojideki gelişmeleri yakından izleme ve
bu konularda kendini sürekli yenileme becerisi.
X
11 Ulusal ve uluslararası düzeyde varaolan çağın sorunları
hakkında bilgi sahibi olma ve İnşaat Mühendisliği’nin bu
sorunlarla ilişkilerinin farkında olma becerisi.
X
12 Değişen koşullara göre kendini yenileyebilme becerisi.
X
13 Mesleki topluluklara katılmanın önemini benimsemesi.
X
ECTS/İş Yükü Tablosu
Aktiviteler
Ders saati (Sınav haftası
dahildir: 16 x toplam ders
saati)
Sayı
Süresi (Saat) Toplam İş
Yükü
16
3
48
16
3
48
5
2
10
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma
Süresi
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Ödevler
Küçük Sınavlar/Stüdyo
Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye
Hazırlanma Süresi
2
12
24
Genel Sınava/Genel Juriye
Hazırlanma Süresi
1
20
20
Toplam İş Yükü
150