SEC903 - Bursa Teknik Üniversitesi

Transkript

SEC903 - Bursa Teknik Üniversitesi
Bursa Teknik Üniversitesi
Doğa Bilimleri, Mimarlık ve Mühendislik Fakültesi
Makine Mühendisliği
SEC903
Business Management
Yarıyıl
Kodu
Adı
1
SEC903
Business Management
T+U
Kredi
AKTS
2
3
3
Dersin Dili:
İngilizce
Dersin Düzeyi:
Fakülte
Dersin Staj Durumu:
Yok
Bölümü/Programı:
Makine Mühendisliği
Dersin Türü:
Zorunlu Seçmeli
Dersin Amacı:
Bu derste öğrenciler işletme bilimi ana kavramlarının bir kısmı hakkında genel bilgi sahibi olur ve analitik yöntemlerle işletme problemlerini çözmeyi öğrenir.
Öğretim Yöntem ve Teknikleri:
Öğrenciler basit düzeyde olasılık teorisi ve istatistik, proje yönetimi, kapasite planlaması, stok yönetimi, yer seçimi karar verme, kalite yönetimi, istatistiki süreç kontrolü ve malzeme ihtiyaç planlaması
konuları hakkında giriş düzeyinde bilgi edinir.
Ön Koşulları:
Dersin Koordinatörü:
Öğr. Gör. Dr. Mustafa Nuri Şendil
Dersi Veren:
Öğr. Gör. Dr. Mustafa Nuri Şendil
Dersin Yardımcıları:
Dersin Kaynakları
Ders Notları
Kaynakları
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
:
:
:
:
:
Operations Management 10th Ed. , Jay Heizer, Barry Render
Operations Management 10th Ed. , Jay Heizer, Barry Render,The Goal, Eliyahu M. Goldrat
:
:
:
:
40
Ders Yapısı
Matematik ve Temel Bilimler
Mühendislik Bilimleri
Mühendislik Tasarımı
Sosyal Bilimler
60
Eğitim Bilimleri
Fen Bilimleri
Sağlık Bilimleri
Alan Bilgisi
:
:
:
:
Ders Konuları
Hafta
Konu
Ön Hazırlık
Dökümanlar
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Ders programının tanıtımı ve anahtar kelimelerin açıklamaları
Faaliyet Yönetimine Giriş
Olasılık ve İstatistik
Proje Yönetimi
Kapasite Planlama
Stok Yönetimi
Stok Takip Oyunu
Ara Sınav
Yer Seçim Kararı
Kalite Yönetimi
İstatistiki Süreç Kontrolü
İSK devam, Malzeme İhtiyaç Planlaması
MRP, MRP 2, ERP
Tekrar
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Dersin Öğrenme Çıktıları
Sıra No
Açıklama
Ö01
Ö02
Ö03
Ö04
Bu
Bu
Bu
Bu
dersi
dersi
dersi
dersi
tamamlayan
tamamlayan
tamamlayan
tamamlayan
öğrenci,
öğrenci,
öğrenci,
öğrenci,
normal tablo kullanarak olasılıklı olayları hesaplayabilmeyi anlar.
öncelik sıralaması olan olayların çizelgelemesini yapmayı anlar.
alternatif kararlar arasından seçim için kullanılan temel yöntemleri anlar.
toplam kalite yönetimi ve araçlarını açıklar.
Programın Öğrenme Çıktıları
Sıra No
Açıklama
P08
P07
P09
P02
P10
P03
P01
P04
P06
P05
hayat boyu öğrenmenin gereğinini tanınması ve uygulaması
etkin bir şekilde iletişim kurabilme becerisi
güncel konularda bilgi sahibi olma
deney tasarlama, yürütme ve sonuçları analiz etme, yorumlama yeterliliği
çeşitli teknikleri ve modern yöntemleri mühendislik mesleğinde uygulayabilme becerisi
ekonomik, çevresel, sosyal, politik, etik, güvenlik, üretebilirlik ve sürdürülebilirlik gibi kısıtların altında ihtiyaçlara cevap verebile, sistem, bileşen yada proses tasarlayabilme becerisi
matematik, fen ve mühendislik bilgilerini uygulayabilme becerisi
çok disiplinli çalışma gruplarında iş yapabilme becerisi
profesyonellik ve etik sorumluluk anlayışı
mühendislik problemlerini tanımlama, formule etme ve çözme becerisi
Değerlendirme Ölçütleri
AKTS Hesaplama İçeriği
Yarıyıl Çalışmaları
Sayısı Katkı
Sayısı
Süresi
Toplam İş Yükü Saati
Ders Süresi
14
2
28
Sınıf Dışı Ç. Süresi
12
1
12
Ödevler
8
4
32
Sunum/Seminer Hazırlama
0
0
0
%0
Ara Sınavlar
1
2
2
0
%0
Uygulama
0
0
0
1
%40
Laboratuvar
0
0
0
Proje
0
0
0
Yaryıyıl Sonu Sınavı
1
2
2
Ara Sınav İçin Çalışma Süresi
1
6
6
Yarıyıl Sonu Sınavı İçin Çalışma Süresi
1
8
Ara Sınav
1
%30
Kısa Sınav
0
%0
Ödev
8
%20
14
%10
Uygulama
0
Proje
Yaryıyıl Sonu Sınavı
Devam
Toplam
%100
Etkinlik
Toplam İş Yükü
AKTS Kredisi
Dersin Öğrenme Çıktılarının Programın Öğrenme Çıktılarına Katkıları
Katkı Düzeyi: 1: Çok Düşük 2: Düşük 3: Orta 4: Yüksek 5: Çok yüksek
P02 P03 P04 P05 P06 P07 P08 P09 P10
Tüm
1
4
5
3
3
3
2
5
3
Ö01
1
2
3
5
1
1
1
5
4
Ö02
1
2
5
2
1
2
1
3
3
Ö03
1
4
5
3
5
5
1
4
3
Ö04
1
5
5
1
5
5
3
5
3
8
90
3

Benzer belgeler

Makine Teorisi I - Batman Üniversitesi

Makine Teorisi I - Batman Üniversitesi İstenen gereksinimleri karşılayacak biçimde bir sistemi, parçayı ya da süreci tasarlama becerisi ne sahiptir. Deney tasarlama, deney yapma ve deney sonuçlarını analiz etme ve yorumlama becerisine s...

Detaylı