Personel Emniyeti ve Sosyal Sorumluluk

Transkript

Personel Emniyeti ve Sosyal Sorumluluk
PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ
DENİZCİLİK FAKÜLTESİ
Deniz Ulaştırma/Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği Lisans Programı
Ders Katalog Formu
Dersin Adı: Personel Güvenliği ve Sosyal Sorumluluk Eğitimi Derece: Lisans
Ders Uygulaması, Saat/Hafta
Kodu
Yıl/Yarıyılı
SAS 122
1/1 (Güz)
Kredisi AKTS Kredisi
---
----
Ders
Uygulama
Laboratuar
18 saat
-----
-----
Bölüm
Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği
Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği
Dersin veren Öğretim Üyesi
Yaşar ÇALGAV
Selçuk SOLMAZ
İletişim Bilgileri
[email protected] gsm:05323672667
Görüşme Saatleri
Perşembe 10.00-12.00
Ders Notları için web adresi
www.pirireis.edu.tr
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Önkoşulları
Dersin mesleki bileşene katkısı,
%
Temel
Bilim
Temel
Mühendislik
Mühendislik Tasarım
20
İnsan ve Toplum
Bilim
80
Dersin İçeriği
Gemide olabilecek acil durumlara karşı hazırlıklı olmak, tehlikeli durumlarda
kişisel koruyucu teçhizatı kullanma, Sosyal sorumluluk ve kişisel haklar
Dersin Amacı
Gemide çalışacak personeli ders içeriği kapsamında eğiterek ehil hale getirmek
Dersin Öğrenme
Çıktıları
Öğretim Yöntem ve Teknikleri
I.
II.
III.
IV.
V.
Acil durum tipleri
Role esasları
Kişisel güvenlik teçhizatı
Çevrenin ve sağlığın korunması
Sosyal sorumluluk ve kişisel hak ve ödevler
Yansı-Slayt-Film
Varsa, Uygulamanın (staj)
yapıldığı yer
Eş dönemli koşul
Ders Kitabı
Diğer Kaynaklar
Ödevler ve Projeler
Laboratuar Uygulamaları
Bilgisayar Kullanımı
SOLAS, STCW, MARPOL, DENİZ İŞ KANUNU
Yarıyıl içi Çalışmaları
Başarı
Değerlendirme
Sistemi
Hafta
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Devam
Yıl İçi Sınavları
Kısa Sınavlar
Ödevler
Dönem Ödevi/Projesi
Laboratuar Uygulaması
Uygulama
Derse Özgü Staj(Varsa)
Seminer
Sunum
Alan Çalışması
Final Sınavı
TOPLAM
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
Yarıyıl Sonu Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM
Adedi
Değerlendirmedeki Katkısı,
%
1
100
100
100
Konular
Çatışma, yangın, batma gibi oluşabilecek acil durum türleri, acil durum planları
Role listelerindeki acil durum sinyalleri ve özel görevler için atanmış mürettebat, role
mevkileri
Kişisel güvenlik teçhizatının doğru kullanımı
Eğitim ve talimlerin önemi, Kaçış yolları, dahili haberleşme ve alarm sistemleri
Deniz çevresinin normal operasyondan kaynaklanan veya kaza sonucu kirlenmesinin etkileri,
Temel çevre koruma usulleri
Kazaların önlenmesi ve iş sağlığına ilişkin uluslararası önlemlerin tanıtımı
Emirleri anlama becerisi ve gemiye ilişkin görevler için diğerleriyle iletişim
Sosyal sorumluluklar, istihdam koşulları, kişisel haklar ve yükümlülükler Emirleri anlama
becerisi ve gemiye ilişkin görevler için diğerleriyle iletişim
Uyuşturucu ve alkol kullanımının tehlikeleri
Dersin
Çıktıları
I
I-II
I-III
I-III
I-IV
I-IV
V
V
V
Dersin Deniz Ulaştırma/Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği Programıyla İlişkisi
Programın mezuna kazandıracağı bilgi ve beceriler programa ait çıktılar
a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
k
l
m
Matematik, Fen ve Mühendislik bilgilerini uygulama becerisi
Deney tasarlayıp yürütebilme ve sonuçları analiz edip yorumlama becerisi
Bir sistemi, ürün bileşenini veya prosesi istenilen gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi
Çok disiplinli takım çalışması yürütebilme becerisi
Mühendislik problemlerini belirleme, formüle etme ve çözme becerisi
Mesleki ve etik sorumlulukları kavrama
Çok etkin sözlü ve yazılı iletişim kurabilme becerisi
Mühendislik çözümlerinin küresel ve toplumsal bağlamda etkisinin kavranması için gereken geniş kapsamlı
bir eğitim
Yaşam boyu öğrenim gereğini algılamış ve bu beceriyi kazanmış olmaları
Güncel/çağdaş konulara ilişkin bilgi sahibi olmaları
Mühendislik uygulamaları için gerekli olan teknikleri, becerileri ve modern mühendislik donanımlarını
kullanabilme becerisi
Deniz ulaştırması ve onunla bağlantılı tüm ulaştırma operasyonlarının hukuksal, toplumsal ve çevresel
çerçevesinin gerektirdiği bilgileri uygulama becerisi
Karar, uygulama ve davranışlarında deniz işletmeciliği ve yönetimine ilişkin verileri yorumlayabilme, analiz
edebilme, sorunları tanımlayabilme ve çözüm önerileri getirebilme becerisi.
1: Az, 2. Kısmi, 3. Tam
Düzenleyen
Yaşar ÇALGAV
Tarih
İmza
Katkı
Seviyesi
1 2 3
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Benzer belgeler

Meteoroloji-Oşinografi - Piri Reis Üniversitesi

Meteoroloji-Oşinografi - Piri Reis Üniversitesi Dersin Deniz Ulaştırma/Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği Programıyla İlişkisi

Detaylı

Statik - Piri Reis Üniversitesi

Statik - Piri Reis Üniversitesi I-III I-III II-III II-III II-III III-IV III III-IV III-IV III-IV III-IV

Detaylı

Elektroteknik-I - Piri Reis Üniversitesi

Elektroteknik-I - Piri Reis Üniversitesi Dersin Deniz Ulaştırma/Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği Programıyla İlişkisi

Detaylı

Göksel Seyir-II - Piri Reis Üniversitesi

Göksel Seyir-II - Piri Reis Üniversitesi Dersin Deniz Ulaştırma/Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği Programıyla İlişkisi

Detaylı