gaziosmanpaşa`da değişim başladı…

Yorumlar

Transkript

gaziosmanpaşa`da değişim başladı…
© The World Cadastre Summit, 2015
Congress&Exhibition | wcadastre.org
23.04.2015
GAZİOSMANPAŞA’DA DEĞİŞİM BAŞLADI…
İSTANBUL İLİ
GAZİOSMANPAŞA İLÇESİ
KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJE ÇALIŞMALARI
© Hasan Tahsin Usta, WCS-CE, Istanbul,
Turkey, 20-24 April 2015.
1
© The World Cadastre Summit, 2015
Congress&Exhibition | wcadastre.org
23.04.2015
İÇERİK
I. GENEL BİLGİLER
II.MEVCUT DURUM ANALİZLERİ
III.KENTSEL DÖNÜŞÜM VE RİSKLİ ALANLARIN TESPİTİ
IV.SAHA OFİSLERİ VE HAKSAHİPLİLİĞİ ÇALIŞMALARI
V.KENTSEL DÖNÜŞÜM MASTER PLAN SÜRECİ
VI.KENSEL DÖNÜŞÜM PLANLAMA SÜRECİ
VII.ÇALIŞTAY – TOPLANTI VE PROJE SUNUMLARI
VIII.KENTSEL DÖNÜŞÜM MODELLERİ
IX.AKILLI KENTLER VE İNAVASYON YAKLAŞIMI
I
GAZİOSMANPAŞA İLÇESİ
GENEL BİLGİLER
© Hasan Tahsin Usta, WCS-CE, Istanbul,
Turkey, 20-24 April 2015.
2
© The World Cadastre Summit, 2015
Congress&Exhibition | wcadastre.org
23.04.2015
I. GENEL BİLGİLER / İSTANBUL’UN STRATEJİK KONUM
London
NEW YORK
Berlin
İSTANBUL
TOKIO
Shanghai
Mexico City
Mumbay
I. GENEL BİLGİLER / İSTANBUL ‘UN KENTSEL GELİŞME SÜREÇLERİ
© Hasan Tahsin Usta, WCS-CE, Istanbul,
Turkey, 20-24 April 2015.
3
© The World Cadastre Summit, 2015
Congress&Exhibition | wcadastre.org
23.04.2015
I. GENEL BİLGİLER / İSTANBUL’ A GENEL BAKIŞ
I. GENEL BİLGİLER / GAZİOSMANPAŞA’NIN KONUMU VE GENEL BİLGİLERİ
ALAN
: 1.173 ha.
NÜFUS
: 498.120*
BİNA SAYISI
: 31.315
HANE SAYISI
: 164.133
İŞ YERİ SAYISI
: 27.596
CADDE VE SOKAK ADEDİ
: 1.581
PARSEL SAYISI
: 24.190
PARSEL ALANI
: 8.510.389 m²
BİNA TABAN ALANI
: 4.389.000 m²
TOPLAM İNŞAAT ALANI
: 14.175.000 m²
BRÜT EMSAL
: 1.21
NET EMSAL
: 2.40
*2014 TUİK verileri esas alınmıştır.
© Hasan Tahsin Usta, WCS-CE, Istanbul,
Turkey, 20-24 April 2015.
4
© The World Cadastre Summit, 2015
Congress&Exhibition | wcadastre.org
23.04.2015
I. GENEL BİLGİLER / GAZİOSMANPAŞA YAKIN ÇEVRE İLİŞKİLERİ
Gaziosmanpaşa İlçesi, merkezi iş alanının hinterlandında yer alarak Fatih Sultan Mehmet
Köprüsü'ne 20 km, Boğaziçi Köprüsü'ne 15 km, Yenikapı'ya 8 km ve Atatürk Havaalanı'na
15 km uzaklıktadır.
Merkeze yakın olmasına karşılık Gaziosmanpaşa ilçesindeki yolağının kırsal alanlarla
benzer nitelikte olduğu görülmektedir.
I. GENEL BİLGİLER / ALAN VE YOĞUNLUK KARŞILAŞTIRMASI
Londra
Gaziosmanpaşa
Newyork
İlçe’nin alan ve yoğunluk olarak diğer metropollerle karşılaştırıldığında, açık alan yetersiz olduğu görülmektedir.
© Hasan Tahsin Usta, WCS-CE, Istanbul,
Turkey, 20-24 April 2015.
5
© The World Cadastre Summit, 2015
Congress&Exhibition | wcadastre.org
23.04.2015
I. GENEL BİLGİLER / GAZİOSMANPAŞA’ YA GENEL BAKIŞ
II
GAZİOSMANPAŞA İLÇESİ
MEVCUT DURUM ANALİZLERİ
© Hasan Tahsin Usta, WCS-CE, Istanbul,
Turkey, 20-24 April 2015.
6
© The World Cadastre Summit, 2015
Congress&Exhibition | wcadastre.org
23.04.2015
II. MEVCUT DURUM ANALİZLERİ / SOSYAL VE DEMOGRAFİK YAPI ANALİZİ
EĞİTİM DURUMU
Mahalle Nüfusları
80,000
70,000
60,000
50,000
40,000
30,000
20,000
10,000
0
NÜFUS
ORAN (%)
Okuma Yazma Bilmeyen
Okuma Yazma Bilen Fakat Bir
Okul Bitirmeyen
İlkokul Mezunu
İlköğretim Mezunu
Ortaokul veya Dengi Okul
Mezunu
13.992
2.90
85.059
110.065
79.856
17.63
22.81
16.55
21.940
4.55
Lise veya Dengi Okul Mezunu
74.083
15.35
Yüksek Öğretim Mezunu
26.743
5.54
Bilinmeyen
20.484
4.24
TOPLAM
482.553
100.00
YAŞ ARALIĞI
NÜFUS
ORAN (%)
0-4
40.814
8.46
5-9
39.762
8.24
10-14
42.016
8.71
15-19
39.925
8.27
20-24
38.24
7.92
25-29
46.89
9.72
30-34
49.289
10.21
35-39
41.139
8.53
40-44
33.176
6.88
45-49
31.737
6.58
50-54
79.565
16.49
TOPLAM
482.553
100.00
Yaş Dağılımı
: %72 – 0-34 Yaş
Eğitim Durumu : %22 – İlkokul Mezunu
TOPLAM
ERKEK
KADIN
II. MEVCUT DURUM ANALİZLERİ / ULAŞIM ANALİZİ
Taşıt Yolu Ağı
Raylı Sistem Ağı
Raylı Sistem açısından iki
önemli bağlantı (Uygulama
aşamasındaki Beşiktaş – Şişli –
Giyimkent – Bağcılar Metrosu)
ve Kazlıçeşme – Söğütlüçeşme
Metrosu) ile birlikte 2014
yılında projesi ihale edilmiş
Vezneciler - Arnavutköy Metro
Hattı İlçenin raylı sistem
altyapısını güçlendirmektedir.
İstanbul Geneli
İstanbul Geneli
TEM
Beşiktaş - Şişli - Giyimkent Bağcılar Metrosu
Vezneciler-Arnavutköy Metrosu
Kazlıçeşme- Söğütlüçeşme
Metrosu
Ana Yollar
İkincil Yollar
Yerel Yollar
E-5
Gaziosmanpaşa
© Hasan Tahsin Usta, WCS-CE, Istanbul,
Turkey, 20-24 April 2015.
Mevcut Tramvay
Öneri Metro
Gaziosmanpaşa
7
© The World Cadastre Summit, 2015
Congress&Exhibition | wcadastre.org
23.04.2015
II. MEVCUT DURUM ANALİZLERİ / DONATI ALANLARI KARŞILAŞTIRMASI
İSTANBUL MEVCUT DURUM
MEVCUT NÜFUS BÜYÜKLÜĞÜ:
14,160,467
ALAN
BÜYÜKLÜĞÜ
(m²)
KİŞİ BAŞINA
DÜŞEN m²
DİNİ TESİS ALANI
3,964,931
0.28
SAĞLIK TESİS ALANI
4,531,349
İDARİ TESİS ALANLARI
40,640,540
FONKSİYON ADI
Gaziosmanpaşa İlçesi 476 adet kentsel donatısıyla İstanbul'daki 39 ilçe
arasında 33. sırada yer almaktadır. Bu rakam İstanbul'daki kentsel donatı
alanlarının % 1.83'ünü teşkil etmektedir. İlçedeki donatı alanları 137 ha‘
lık bir alana yayılmıştır.
GAZİOSMANPAŞA MEVCUT DURUM
MEVCUT NÜFUS BÜYÜKLÜĞÜ:
498.120*
ALAN
BÜYÜKLÜĞÜ
(m²)
KİŞİ BAŞINA
DÜŞEN m²
DİNİ TESİS ALANI
81,580
0.16
0.32
SAĞLIK TESİS ALANI
62,190
0.13
2.87
İDARİ TESİS ALANLARI
104,350
0.21
613,634
1.24
FONKSİYON ADI
YEŞİL ALANLAR
(AKTİF-PASİF)
22,515,143
1.59
YEŞİL ALANLAR
(AKTİF-PASİF)
SPOR ALANLARI
10,053,932
0.71
SPOR ALANLARI
167,769
0.34
KÜLTÜREL TESİS ALANI
3,398,512
0.24
KÜLTÜREL TESİS ALANI
11,123
0.02
EĞİTİM TESİS ALANLARI
26,055,259
1.84
EĞİTİM TESİS ALANLARI
297,014
0.60
TOPLAM DONATI ALANI 111,159,666
7.85
TOPLAM DONATI ALANI
1,337,660
2.70
*2014 TUİK verileri esas alınmıştır.
II. MEVCUT DURUM ANALİZLERİ / 100.000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI
1/100.000 Ölçekli İstanbul İl Çevre Düzeni Plan’ında İstanbul Vizyonu;
‘Çevresel, toplumsal ve ekonomik sürdürülebilirlik ilkeleri doğrultusunda özgün kültürel ve
doğal kimliğini koruyarak gelişen, küresel ölçekte rekabet gücüne sahip bilgi toplumuna
dönüşen yaşam kalitesi yüksek bir İSTANBUL ‘olarak tanımlanmıştır.
Gaziosmanpaşa Kentsel Dönüşüm projesinin ana vizyonu’da İSTANBUL’u bu hedefe taşıyacak
kentsel yaşam alanlarını oluşturarak örnek ve öncü bir yaşam alanı ortaya koymaktır.
© Hasan Tahsin Usta, WCS-CE, Istanbul,
Turkey, 20-24 April 2015.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Yaşam Kalitesinin arttırılması
Sürdürülebilir gelişmenin temel alınması
Merkezler kademelenmesi – çok merkezlilik
Güçlü Ulaşım Bağlantılarının Kurulması
Kendi Kendine yetme
Sanayi Alanlarının Desantrilizasyonu
8
© The World Cadastre Summit, 2015
Congress&Exhibition | wcadastre.org
23.04.2015
III
GAZİOSMANPAŞA İLÇESİ
KENTSEL DÖNÜŞÜM & RİSKLİ ALANLARIN TESPİTİ
III. KENTSEL DÖNÜŞÜM & RİSKLİ ALANLARIN TESPİTİ / KENTSEL DÖNÜŞÜM GEREKLİLİĞİ
• Islah İmar Planları İle Gelişmiş, Sağlıksız ve Ekonomik Ömrünü Yitirmiş Konut Alanları
• Nüfusun İhtiyacına Cevap Veremeyen, Standartların Altında Kalmış Donatı Alanları
• Mevcut Yoğunluğu Taşıyamayan, En Kesitleri Yetersiz Ulaşım Aksları
• Kullanım Ömrünü Doldurmuş, Mevzuat ve Yasalara Uyulmadan Gelişen, Kötü
Durumdaki Gecekondu Yapılarının Yoğunluğu
• İlçe İçerisinde Yer Alan Sanayi Alanlarının Desantralizasyonunun Gerekliliği
1
2
3
4
5
NEDEN KENTSEL DÖNÜŞÜM ?
© Hasan Tahsin Usta, WCS-CE, Istanbul,
Turkey, 20-24 April 2015.
9
© The World Cadastre Summit, 2015
Congress&Exhibition | wcadastre.org
23.04.2015
III. KENTSEL DÖNÜŞÜM & RİSKLİ ALANLARIN TESPİTİ / İŞ AKIŞ SÜRECİ
1
• Riskli Alan İlanı
• Hak sahipleri ile sözleşmelerin yapılması
9
2
• Uygulama yetkilerinin Gaziosmanpaşa
Belediyesine devredilmesi
• Tahliye işlemleri
3
• Belediye tarafından GOPAŞ’ın
yetkilendirilmesi
• Yıkım İşlemleri
4
• Kentsel Dönüşüm Çalışma Ofislerinin
kurulması
• Kira işlemleri
5
• Üst ölçekli Vizyon Plan ve Kentsel Dönüşüm
Master Plan çalışmalarına başlanılması
• Kat karşılığı inşaat sözleşmeleri
• 1/5000 ve 1/1000 ölçekli Plan çalışmaları
• Proje ve ruhsat işlemleri
6
7
8
10
11
12
13
14
• Hak sahipleri ile ön görüşmelerin yapılması
• İnşaat Yapım Süreci
15
• Kentsel Tasarım Projelerinin onaylanması ve
İmar Uygulaması işlemlerinin yapılması
III. KENTSEL DÖNÜŞÜM & RİSKLİ ALANLARIN TESPİTİ / KENTSEL DÖNÜŞÜM SÜRECİNİN AKTÖRLERİ
Gaziosmanpaşa İlçesi içerisinde yürütülen
“Kentsel Dönüşüm Süreci” başta bölgede
yaşayan halkın katılımı ile gerçekleşmektedir.
HALK
KAMU
Kamu; kentsel dönüşüm sürecini yönetmek ve bu
süreç boyunca halk ile yatırımcı arasındaki ilişkiyi
sağlamakla görevlidir.
© Hasan Tahsin Usta, WCS-CE, Istanbul,
Turkey, 20-24 April 2015.
YATIRIMCI
Yatırımcı; kentsel dönüşüm süreci
boyunca kamudan ve halktan gelen
geri beslemelerle (feed-back) kentsel
yenilemeyi sürdürmektedir.
10
© The World Cadastre Summit, 2015
Congress&Exhibition | wcadastre.org
23.04.2015
III. KENTSEL DÖNÜŞÜM & RİSKLİ ALANLARIN TESPİTİ / KENTSEL DÖNÜŞÜM SÜRECİNİN AKTÖRLERİ
Hak Sahipleri Gaziosmanpaşa Belediyesi’nin iştirakı olan
GOPAŞ Firması ile muhatap olmaktadır.
Hak
Sahibi
GOPAŞ
Yatırımcı
GOPAŞ Firması planların onaylanmasından sonra inşaat
aşamasında önce Hak sahipleri ile yapılan sözleşmeler üzerinden
yatırımcı firmalar ile anlaşır.
III. KENTSEL DÖNÜŞÜM & RİSKLİ ALANLARIN TESPİTİ / KENTSEL DÖNÜŞÜM SÜRECİNİN AKTÖRLERİ
HAK SAHİBİ
Kentsel Dönüşüm
Üst Kurulu
Kentsel Dönüşüm
Saha Ofisleri
Vizyon Plan
Çalışma Grubu
Kentsel Dönüşüm
Çalışma Platformu
Yatırımcılar
Kentsel Dönüşüm Dağıtım-Modelleme Belediye Birimleri
Master Plan Grubu
Grubu
© Hasan Tahsin Usta, WCS-CE, Istanbul,
Turkey, 20-24 April 2015.
11
© The World Cadastre Summit, 2015
Congress&Exhibition | wcadastre.org
23.04.2015
III. KENTSEL DÖNÜŞÜM & RİSKLİ ALANLARIN TESPİTİ / SENTEZ ÇALIŞMALARI
Eğim Analizi
Arazi Kullanım
Bina Durum Analizi
Kötü durumdaki yapıların
yoğunlaştığı bölgeler
Arazi eğiminin %20’nin üzerine çıktığı alanlar
Sanayi ilçenin kuzeyinde yoğunlaşmaktadır
Bina Cinsi Analizi
Kat Adedi Analizi
%48’i kötü durumda
Kentsel Dönüşüm alanındaki yapıların özellikleri süreci
5 ve 5 katın
üzerindeki
binaların
yoğunlaştığı
bölgeler
Yığma yapıların
yoğunlaştığı bölgeler
3 ve 4 Katlı binaların
yoğunlaştığı bölgeler
36%
etkileyen en
önemli faktörlerdendir. Bu özellikler;Betonarme
 Yapıların Fonksiyonu
64%
Yığma
Prefabrik
 Yapıların Kat Adedi
 Yapıların Cinsi
 Yapıların Durumu
1ve 2 Katlı binaların
yoğunlaştığı bölgeler
 Mülkiyet
12%
36%
 Arazi eğiminin %20’nin üzerine
çıktığı
28%
 1 ve 2 katlı
%36’sı yığma
 Yığma
%50’si 1-2 katlı
2 Katlı
3 Katlı
10%
14%
 Kötü durumda
İlçe geneli için hazırlanan analizlerin değerlendirilmesi sonucunda sorunlu bölgelerin üst üste çakıştığı görülmektedir.
1 Katlı
4 Katlı
5 Kat ve Üzeri
 Emsal değeri 1-1.5
 TAKS değerleri 0.40-050
Olan yapıların yoğunlaştığı konut ve sanayi alanlarında kısa
dönemde dönüşüm yapılması gerekmektedir.
III. KENTSEL DÖNÜŞÜM & RİSKLİ ALANLARIN TESPİTİ / RİSKLİ ALAN İLANI
Riskli Alan Haritası
ALAN
: 4.319.200 m² (432 ha.)
BİNA SAYISI
: 10.569
HANE SAYISI
: 25.289
PARSEL SAYISI
: 5.957
BİNA TABAN ALANI
: 1.199.182 m²
TOPLAM İNŞAAT ALANI
: 4.007.162 m²
RİSKLİ ALAN İLAN EDİLEN BÖLGELERİ
İlçe genelinde hazırlanan analiz ve dönüşüm senaryoları neticesinde 11 adet
bölge, 2012/4160 sayılı bakanlar kurulu kararına istinaden 25.01.2013 tarihli ve
28539 sayılı resmi gazetede yayınlanarak, 6306 sayılı afet riski altındaki alanların
dönüştürülmesi hakkında kanun kapsamında riskli alan ilan edilmiştir.15.12.2013
tarihinde ise Sarıgöl ve Bağlarbaşı mahallelerinin riskli alan ilanları yapılarak
toplam riskli bölge sayısı 13’ e çıkartılmıştır.
1-Merkez mahallesi
2-Sarıgöl merkez mahallesi
3-Pazariçi mahallesi güney bölgesi
4-Pazariçi mahallesi Kuzey Bölgesi
5-Yıldıztabya Mahallesi Doğu Bölgesi
6-Yıldıztabya Mahallesi Batı Bölgesi
7-BağlarBaşı Mahallesi 1 ve 2
8- Kazım Karabekir ve Fevzi Çakmak Mahalleleri
9- Yeni Mahalle
10-Karayolları – Karadeniz – Barbaros Hayrettin Paşa Mahalleleri
11- Mevlana Mahallesi
12-Sarıgöl- Yenidoğan Mahalleleri
13-BağlarBaşı Mahallesi Yeni
© Hasan Tahsin Usta, WCS-CE, Istanbul,
Turkey, 20-24 April 2015.
12
© The World Cadastre Summit, 2015
Congress&Exhibition | wcadastre.org
23.04.2015
III. KENTSEL DÖNÜŞÜM & RİSKLİ ALANLARIN TESPİTİ / RİSKLİ ALAN KARŞILAŞTIRMALARI
16.05.2012 Tarihli ve 6306 sayılı Afet Riskli altındaki alanların
dönüştürülmesi hakkında kanun kapsamında İstanbul’da toplam
1.106 ha. lık alan riskli alan olarak ilan edilmiştir.
Bu kanun kapsamında ilan edilen riskli alanların en büyük payını
toplamda 432 ha. ile Gaziosmanpaşa ilçesinin 13 bölgesi
oluşturmaktadır.
İstanbul’da riskli alan ilan edilen toplam alanın yaklaşık %40’ını Gaziosmanpaşa
ilçesindeki riskli alanlar oluşturmaktadır.
III. KENTSEL DÖNÜŞÜM & RİSKLİ ALANLARIN TESPİTİ / YATIRIMCI SORUMLULUK ALANLARI
RİSKLİ YATIRIMCI FİRMA
ALAN NO
KODU
YATIRIMCI ADI
1
YATIRIMCISI YOK
49.439 m²
4,94 ha
2
ILGIN İNŞAAT
58.338 m²
5,83 ha
3
TİMUR GAYRİMENKUL (NEF)
188.212 m²
18,82 ha
4.A.
TİMUR GAYRİMENKUL (NEF)
158.654 m²
15,86 ha
4.B.
UYGULAMA DIŞI (ÇOK KATLI YOĞUN KONUT DOKUSU)
11.836 m²
1,18 ha
METAL YAPI
141.613 m²
14,16 ha
4
5
6.A.
6
7
8
9
10
11
12
METAL YAPI
67.593 m²
6,75 ha
6.B.
OPİ İNŞAAT
184.568 m²
18,45 ha
6.C.
GOPAŞ (YILDIZ PARK)
8.664 m²
0,86 ha
6.D.
BURAK YAPI
48.782 m²
4,87 ha
6.E.
UYGULAMA DIŞI (MEZARLIK ALANI)
67.030 m²
6,70 ha
6.F.
UYGULAMA DIŞI (TEK ADA KALMIŞ)
4.457 m²
6.G.
YATIRIMCISI YOK
41.657 m²
4,16 ha
7.A.
MEVLANA YAPI
105.312 m²
10,53 ha
7.B.
EKŞİ İNŞAAT
52.810 m²
5,28 ha
0,44 ha
7.C.
UYGULAMA DIŞI (ÇOK KATLI YOĞUN KONUT DOKUSU)
7.892 m²
0,78 ha
8.A.
PLUS YAPI
578.026 m²
57,80 ha
8.B.
AKIN - ATİK İNŞAAT (İSMAİL TOPEL/ESSENORA)
15.065 m²
1,50 ha
9.A.
SUR YAPI
45.778 m²
4,57 ha
9.B.
MAR YAPI
49.553 m²
4,95 ha
9.C.
YATIRIMCISI YOK
17.078 m²
1,70 ha
9.D.
UYGULAMA DIŞI (YENİ YAPILMIŞ SAĞLIK TESİS ALANI)
2.213 m²
0,22 ha
10.A.
İHLAS
1.060.201 m²
106,02 ha
SOYAK
302.455 m²
30,24 ha
10.C.
İDİL İNŞAAT
213.264 m²
21,32 ha
11.A.
10.B.
AKIN - ATİK İNŞAAT
68.412 m²
6,84
11.B.
YEŞİL İNŞAAT
382.554 m²
38,25 ha
12.A.
İLBANK - BELEDİYE ORTAKLIĞI (1452 ADA)
44.975 m²
4.49 ha
12.B.
SAĞLAM ŞİRKETLER GRUBU (BAKIRCI)
239.241 m²
23,93 ha
12.C.
13
TOPLAM
© Hasan Tahsin Usta, WCS-CE, Istanbul,
Turkey, 20-24 April 2015.
ÇALIŞMA ALAN BÜYÜKLÜĞÜ
GOP YAPI
47.811 m²
YATIRIMCISI YOK
55.596 m²
5,55 ha
4.319.079 m²
431.90 ha
4,78 ha
13
© The World Cadastre Summit, 2015
Congress&Exhibition | wcadastre.org
23.04.2015
III. KENTSEL DÖNÜŞÜM & RİSKLİ ALANLARIN TESPİTİ / 4. PAZARİÇİ MAHALLESİ (KUZEY) RİSKLİ ALANI
MÜLKİYET ANALİZİ
KADASTRAL DURUM
BİNA KAT ADEDİ
BİNA FONKSİYONU
PAZARİÇİ KENTSEL
DÖNÜŞÜM ALANI
III. KENTSEL DÖNÜŞÜM & RİSKLİ ALANLARIN TESPİTİ / 4. PAZARİÇİ MAHALLESİ (KUZEY) RİSKLİ ALANI
Riskli Alana Ait 1/5.000 ölçekli Meri İmar Planı
RİSKLİ ALAN YÜZÖLÇÜMÜ (ha)
17
TOPLAM BİNA SAYISI
1045
TOPLAM BAĞIMSIZ BİRİM SAYISI
ANLAŞMA YAPILAN
BİNA SAYISI
BİNA ORANI (%)
BAĞIMSIZ BİRİM SAYISI
1684
0
0.00
0
ANLAŞMA YAPILAN
BAĞIMSIZ BİRİM ORANI (%)
YIKILAN BİNA SAYISI
0.00
0
Hak Sahipliliği Anlaşma Durumları
© Hasan Tahsin Usta, WCS-CE, Istanbul,
Turkey, 20-24 April 2015.
14
© The World Cadastre Summit, 2015
Congress&Exhibition | wcadastre.org
23.04.2015
III. KENTSEL DÖNÜŞÜM & RİSKLİ ALANLARIN TESPİTİ / 4. PAZARİÇİ MAHALLESİ (KUZEY) RİSKLİ ALANI
Mevcut Durum Fotoğrafları
III. KENTSEL DÖNÜŞÜM & RİSKLİ ALANLARIN TESPİTİ / 3-4. PAZARİÇİ MAHALLESİ (KUZEY+GÜNEY) RİSKLİ ALANI
Öneri Mimari Proje Görselleri
© Hasan Tahsin Usta, WCS-CE, Istanbul,
Turkey, 20-24 April 2015.
15
© The World Cadastre Summit, 2015
Congress&Exhibition | wcadastre.org
23.04.2015
III. KENTSEL DÖNÜŞÜM & RİSKLİ ALANLARIN TESPİTİ / 3-4. PAZARİÇİ MAHALLESİ (KUZEY+GÜNEY) RİSKLİ ALANI
Öneri Mimari Proje Görselleri
III. KENTSEL DÖNÜŞÜM & RİSKLİ ALANLARIN TESPİTİ / 3-4. PAZARİÇİ MAHALLESİ (KUZEY+GÜNEY) RİSKLİ ALANI
Öneri Mimari Proje Görselleri
© Hasan Tahsin Usta, WCS-CE, Istanbul,
Turkey, 20-24 April 2015.
16
© The World Cadastre Summit, 2015
Congress&Exhibition | wcadastre.org
23.04.2015
III. KENTSEL DÖNÜŞÜM & RİSKLİ ALANLARIN TESPİTİ / 3-4. PAZARİÇİ MAHALLESİ (KUZEY+GÜNEY) RİSKLİ ALANI
Öneri Mimari Proje Görselleri
III. KENTSEL DÖNÜŞÜM & RİSKLİ ALANLARIN TESPİTİ / 10. KARAYOLLARI MAHALLESİ RİSKLİ ALANI
© Hasan Tahsin Usta, WCS-CE, Istanbul,
Turkey, 20-24 April 2015.
KADASTRAL DURUM
MÜLKİYET ANALİZİ
BİNA KAT ADEDİ
BİNA FONKSİYONU
17
© The World Cadastre Summit, 2015
Congress&Exhibition | wcadastre.org
23.04.2015
III. KENTSEL DÖNÜŞÜM & RİSKLİ ALANLARIN TESPİTİ / 10. KARAYOLLARI MAHALLESİ RİSKLİ ALANI
Mevcut Durum Fotoğrafları
III. KENTSEL DÖNÜŞÜM & RİSKLİ ALANLARIN TESPİTİ / 10. KARAYOLLARI MAHALLESİ RİSKLİ ALANI
Riskli Alana Ait 1/5.000 ölçekli Meri İmar Planı
RİSKLİ ALAN YÜZÖLÇÜMÜ (ha)
158.2
TOPLAM BİNA SAYISI
2358
TOPLAM BAĞIMSIZ BİRİM SAYISI
ANLAŞMA YAPILAN
BİNA SAYISI
BİNA ORANI (%)
BAĞIMSIZ BİRİM SAYISI
ANLAŞMA YAPILAN
BAĞIMSIZ BİRİM ORANI (%)
YIKILAN BİNA SAYISI
6655
8
0.34
10
0.15
8
Hak Sahipliliği Anlaşma Durumları
© Hasan Tahsin Usta, WCS-CE, Istanbul,
Turkey, 20-24 April 2015.
18
© The World Cadastre Summit, 2015
Congress&Exhibition | wcadastre.org
23.04.2015
III. KENTSEL DÖNÜŞÜM & RİSKLİ ALANLARIN TESPİTİ / 10. KARAYOLLARI MAHALLESİ RİSKLİ ALANI
Öneri Mimari Proje Görselleri
III. KENTSEL DÖNÜŞÜM & RİSKLİ ALANLARIN TESPİTİ / 10. KARAYOLLARI MAHALLESİ RİSKLİ ALANI
Öneri Mimari Proje Görselleri
© Hasan Tahsin Usta, WCS-CE, Istanbul,
Turkey, 20-24 April 2015.
19
© The World Cadastre Summit, 2015
Congress&Exhibition | wcadastre.org
23.04.2015
III. KENTSEL DÖNÜŞÜM & RİSKLİ ALANLARIN TESPİTİ / 10. KARAYOLLARI MAHALLESİ RİSKLİ ALANI
Öneri Mimari Proje Görselleri
1
METRO MEYDANI
2
KENT BAHÇELERİ
3
BOTANİK PARKI
4
ANA CADDE (TİCARET AKSI)
5
PAZAR MEYDANI
6
KAMU VE SOSYAL DONATI
YAPILARI
6
DİNİ TESİS
(CAMİ)
SAĞLIK TESİSİ
RESMİ KURUM ALANI
İLKÖĞRETİM OKULU
6
2
6
6
1
6
4
4
4
SOSYAL VE KÜLTÜREL
TESİS (CEMEVİ)
5
YEŞİL ALAN
(BOTANİK PARKI)
2
3
6
6
İLKÖĞRETİM OKULU
SOSYAL VE KÜLTÜREL TESİS
6
DİNİ TESİS
(CAMİ)
III. KENTSEL DÖNÜŞÜM & RİSKLİ ALANLARIN TESPİTİ / 10. KARAYOLLARI MAHALLESİ RİSKLİ ALANI
Öneri Mimari Proje Görselleri
© Hasan Tahsin Usta, WCS-CE, Istanbul,
Turkey, 20-24 April 2015.
20
© The World Cadastre Summit, 2015
Congress&Exhibition | wcadastre.org
23.04.2015
III. KENTSEL DÖNÜŞÜM & RİSKLİ ALANLARIN TESPİTİ / 10. KARAYOLLARI MAHALLESİ RİSKLİ ALANI
Öneri Mimari Proje Görselleri
III. KENTSEL DÖNÜŞÜM & RİSKLİ ALANLARIN TESPİTİ / 10. KARAYOLLARI MAHALLESİ RİSKLİ ALANI
Öneri Mimari Proje Görselleri
© Hasan Tahsin Usta, WCS-CE, Istanbul,
Turkey, 20-24 April 2015.
21
© The World Cadastre Summit, 2015
Congress&Exhibition | wcadastre.org
23.04.2015
III. KENTSEL DÖNÜŞÜM & RİSKLİ ALANLARIN TESPİTİ / 11. MEVLANA MAHALLESİ RİSKLİ ALANI
KADASTRAL DURUM
BİNA KAT ADEDİ
MÜLKİYET ANALİZİ
BİNA FONKSİYONU
III. KENTSEL DÖNÜŞÜM & RİSKLİ ALANLARIN TESPİTİ / 11. MEVLANA MAHALLESİ RİSKLİ ALANI
Mevcut Durum Fotoğrafları
© Hasan Tahsin Usta, WCS-CE, Istanbul,
Turkey, 20-24 April 2015.
22
© The World Cadastre Summit, 2015
Congress&Exhibition | wcadastre.org
23.04.2015
III. KENTSEL DÖNÜŞÜM & RİSKLİ ALANLARIN TESPİTİ / 11. MEVLANA MAHALLESİ RİSKLİ ALANI
Riskli Alana Ait 1/5.000 ölçekli Meri İmar Planı
45.1
RİSKLİ ALAN YÜZÖLÇÜMÜ (ha)
TOPLAM BİNA SAYISI
245
TOPLAM BAĞIMSIZ BİRİM SAYISI
2982
ANLAŞMA YAPILAN
BİNA SAYISI
BİNA ORANI (%)
BAĞIMSIZ BİRİM SAYISI
ANLAŞMA YAPILAN
BAĞIMSIZ BİRİM ORANI (%)
YIKILAN BİNA SAYISI
28
11.43
434
14.55
10
Hak Sahipliliği Anlaşma Durumları
III. KENTSEL DÖNÜŞÜM & RİSKLİ ALANLARIN TESPİTİ / 11. MEVLANA MAHALLESİ RİSKLİ ALANI
Öneri Mimari Proje Görselleri
© Hasan Tahsin Usta, WCS-CE, Istanbul,
Turkey, 20-24 April 2015.
23
© The World Cadastre Summit, 2015
Congress&Exhibition | wcadastre.org
23.04.2015
III. KENTSEL DÖNÜŞÜM & RİSKLİ ALANLARIN TESPİTİ / 12. SARIGÖL-YENİDOĞAN MAHALLELERİ RİSKLİ ALANI
III. KENTSEL DÖNÜŞÜM & RİSKLİ ALANLARIN TESPİTİ / TOPLAM RİSKLİ ALAN BİLGİLERİ
YÜZÖLÇÜMÜ
NÜFUS
1400
600000
1200
500000
1000
400000
800
300000
600
1173 Ha
500.000 Kişi
200000
400
432 Ha (%36.82)
200
0
100000
104983 Kişi
(%20.99)
0
GAZİOSMANPAŞA İLÇESİ YÜZÖLÇÜMÜ
RİSKLİ ALAN İLAN EDİLEN BÖLGELERİN
YÜZÖLÇÜMÜ
GAZİOSMANPAŞA İLÇESİ NÜFUSU
KENTSEL DÖNÜŞÜM ALANLARINDA ANLAŞILAN - TAHLİYE EDİLEN VE
YIKILAN BİNA SAYISI
BİNA SAYISI
35000
12000
30000
10000
25000
8000
20000
15000
RİSKLİ ALAN İLAN EDİLEN BÖLGELERDE
KALAN NÜFUS
31.315 Adet
10000
11202 Adet
(%35.77)
6000
6794 Adet
(%21.69)
5000
0
4000
2000
11.202 Adet
1654 Adet
(%14.76)
1347 Adet
(%12.30)
0
GAZİOSMANPAŞA
İLÇESİNDE YER ALAN
TOPLAM BİNA SAYISI
RİSKLİ ALAN İLAN EDİLEN
BÖLGELERDE KALAN
TOPLAM BİNA SAYISI
© Hasan Tahsin Usta, WCS-CE, Istanbul,
Turkey, 20-24 April 2015.
AKTİF OLARAK ÇALIŞILAN
BÖLGELERDE KALAN
TOPLAM BİNA SAYISI
RİSKLİ ALAN İLAN EDİLEN BUGÜNE KADAR ANLAŞILAN TAHLİYE EDİLEN VE YIKILAN
BÖLGELERDE KALAN
TOPLAM BİNA SAYISI
TOPLAM BİNA SAYISI
TOPLAM BİNA SAYISI
24
© The World Cadastre Summit, 2015
Congress&Exhibition | wcadastre.org
23.04.2015
III. KENTSEL DÖNÜŞÜM & RİSKLİ ALANLARIN TESPİTİ / RİSKLİ ALANLARDA TESPİT EDİLEN HAKSAHİPLİĞİ TİPLERİ
1. Tapulu Mülkiyete Konu Hak Sahipleri
2. Kamu Mülkiyeti Olan Taşınmazlar Üzerinde Gecekondusu ve Tapu Tahsis Belgesi Bulunan Hak
Sahipleri
HAK SAHİBİ TİPLERİ
3. Şahıs Mülkiyetinde Olan Taşınmazlar Üzerinde Gecekondusu ve Tapu Tahsis Belgesi Bulunan
Hak Sahipleri
4. 775 Sayılı Gecekondu Kanunu Kapsamında Değerlendirilen Hak Sahipleri
5. 4706-4916 Sayılı Kanun Kapsamında Değerlendirilen Hak Sahipleri
6. Hazineyle Belediye Arasında Davası Devam Etmekte Olup Mülkiyet Hanesi Açık veya Davalı
Bırakılan Parsellerde Bulunan Hak Sahipleri
7. İşgalci – Emlak Beyanı, Elektrik, Su Faturası vb. Bulunan Gecekondular
8. İşgalci – Hiçbir Evrakı Bulunmayan Gecekondular
IV
GAZİOSMANPAŞA İLÇESİ
SAHA OFİSLERİ VE HAK SAHİPLİLİĞİ ÇALIŞMALARI
© Hasan Tahsin Usta, WCS-CE, Istanbul,
Turkey, 20-24 April 2015.
25
© The World Cadastre Summit, 2015
Congress&Exhibition | wcadastre.org
23.04.2015
Saha Ekibinin Organizasyonu
Davet Mektupları
Bilgi ve Belge Toplama
Tahliye ve Yıkım
Matematiksel ve Finansal
Model – İcmal Tabloları
Değerleme Çalışmaları
Saha Ön Çalışmaları
Saha Ofislerinin Kurulması
IV. SAHA OFİSLERİ VE HAKSAHİPLİLİĞİ ÇALIŞMALARI / SAHA SÜRECİ
Uzlaşma Görüşmeleri
IV. SAHA OFİSLERİ VE HAKSAHİPLİLİĞİ ÇALIŞMALARI / SAHA OFİSLERİ
Mevlana Saha Ofisi
Karayolları Saha Ofisi
Mevlana
Kentsel Dönüşüm Ofisi
Karayollarıi
Kentsel Dönüşüm Ofisi
Fevziçakmak Saha Ofisi
Fevziçakmak
Kentsel Dönüşüm Ofisi
Sarıgöl
Kentsel Dönüşüm Ofisi
Sarıgöl Saha Ofisi
Pazariçi
Kentsel Dönüşüm Ofisi
Pazariçi Saha Ofisi
© Hasan Tahsin Usta, WCS-CE, Istanbul,
Turkey, 20-24 April 2015.
26
© The World Cadastre Summit, 2015
Congress&Exhibition | wcadastre.org
23.04.2015
IV. SAHA OFİSLERİ VE HAKSAHİPLİLİĞİ ÇALIŞMALARI / SAHA OFİSLERİ
Sarıgöl Saha Ofisi
Karayolları Saha Ofisi
Fevziçakmak Saha Ofisi
Kentsel dönüşüm çalışmalarını yürütmek
amacıyla Belediye Başkanlığımız bünyesinde
2 farklı birimimiz ve Riskli Alanlar içerisinde
yer alan 5 saha ofisimiz bulunmaktadır.
Mevlana Saha Ofisi
Pazariçi Saha Ofisi
IV. SAHA OFİSLERİ VE HAKSAHİPLİLİĞİ ÇALIŞMALARI / HAKSAHİBİ BİLGİLENDİRME TOPLANTILARI
© Hasan Tahsin Usta, WCS-CE, Istanbul,
Turkey, 20-24 April 2015.
27
© The World Cadastre Summit, 2015
Congress&Exhibition | wcadastre.org
23.04.2015
IV. SAHA OFİSLERİ VE HAKSAHİPLİLİĞİ ÇALIŞMALARI / HAK SAHİPLİLİĞİ TESPİTİ – BİLGİ VE BELGE TOPLAMA
IV. SAHA OFİSLERİ VE HAKSAHİPLİLİĞİ ÇALIŞMALARI / MATEMATİKSEL VE FİNANSAL MODEL
© Hasan Tahsin Usta, WCS-CE, Istanbul,
Turkey, 20-24 April 2015.
28
© The World Cadastre Summit, 2015
Congress&Exhibition | wcadastre.org
23.04.2015
IV. SAHA OFİSLERİ VE HAKSAHİPLİLİĞİ ÇALIŞMALARI / UZLAŞMA GÖRÜŞMELERİ VE PROTOKOL
IV. SAHA OFİSLERİ VE HAKSAHİPLİLİĞİ ÇALIŞMALARI / TEMEL ATMA TÖRENİ
© Hasan Tahsin Usta, WCS-CE, Istanbul,
Turkey, 20-24 April 2015.
29
© The World Cadastre Summit, 2015
Congress&Exhibition | wcadastre.org
23.04.2015
IV. SAHA OFİSLERİ VE HAKSAHİPLİLİĞİ ÇALIŞMALARI / FEVZİ ÇAKMAK MAHALLESİ SAHA OFİSİNİN AÇILIŞI
IV. SAHA OFİSLERİ VE HAKSAHİPLİLİĞİ ÇALIŞMALARI / PAZARİÇİ MAHALLESİ SAHA OFİSİNİN AÇILIŞI
© Hasan Tahsin Usta, WCS-CE, Istanbul,
Turkey, 20-24 April 2015.
30
© The World Cadastre Summit, 2015
Congress&Exhibition | wcadastre.org
23.04.2015
V
GAZİOSMANPAŞA İLÇESİ
KENTSEL DÖNÜŞÜM MASTER PLAN SÜRECİ
V. KENTSEL DÖNÜŞÜM MASTER PLANI / SÜREÇ
STRATEJİK PLAN (ÜST
ÖLÇEKLİ)
(GENEL ARAZİ
KULLANIM KARARLARI)
(FOSTER+PARTNERS)
KENTSEL DÖNÜŞÜM
MASTER PLANI
1/5000 VE 1/1000
ÖLÇEKLİ İMAR
PLANLARI
KENTSEL TASARIM
PROJELERİ
Stratejik Plan ve Kentsel Dönüşüm Master Planı
ile birlikte Riskli Alanların İlçe bütünü ile entegrasyonu sağlanarak, bütüncül planlama anlayışı içerisinde sürdürülebilir planlama anlayışı
benimsenmektedir.
Ekim 2013
Master plan ön Çalışmaları
Ekibin Belirlenmesi
Tanışma Toplantıları
1. Safha Çalışmaları
Ocak 2014
Nisan 2014
Master Plan 2. ve 3.
safha çalışmaları
Master Plan 4. ve 5. safha
çalışmaları
1/10.000 ölçekli Master
plan genel konseptinin
hazırlanması
1/5.000 ölçekli Master
plan ve1/2.000 ölçekli
Kentsel Tasarım
Projelerinin Hazırlanması
© Hasan Tahsin Usta, WCS-CE, Istanbul,
Turkey, 20-24 April 2015.
Ekim 2014
Master Plan Kentsel
Tasarım Rehberinin
sunumu ve tüm
çalışmaların teslimi
Kasım 2014
1/5000 ve 1/1000
Planlama Çalışmalarının
Başlatılması
Ocak 2015
Uygulama Rehberi, 1/5000 ve 1/1000
ölçekli İmar Planlarının teslimi
31
© The World Cadastre Summit, 2015
Congress&Exhibition | wcadastre.org
23.04.2015
V. KENTSEL DÖNÜŞÜM MASTER PLANI / PROJE EKİBİ
Gaziosmanpasa Belediyesi
Stratejik Planlama & Kentsel Yenileme
Masterplan Takımı
Altyapı - Sürdürülebilirlik
Uluslararası Ulaşım Danışmanı
Peyzaj Danışmanı
V. KENTSEL DÖNÜŞÜM MASTER PLANI / ÇALIŞMA TOPLANTILARI
© Hasan Tahsin Usta, WCS-CE, Istanbul,
Turkey, 20-24 April 2015.
32
© The World Cadastre Summit, 2015
Congress&Exhibition | wcadastre.org
23.04.2015
V. KENTSEL DÖNÜŞÜM MASTER PLANI / ÇALIŞMA TOPLANTILARI (19-20 Aralık 2013)
KATILIMCILAR
•Gaziosmanpaşa Belediyesi
•Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı, Mekansal Planlama ve
Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Müdürlüğü
Hikmet Haspolatlı
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Zeynep Afşeören
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
İGDAŞ
BEDAŞ
Türk Telekom
İBB Ulaşım Planlama Müdürlüğü
İBB Ulaşım Koordinasyon Müdürlüğü
İSKİ Altyapı Kanalizasyon Ve İçme Suyu Müdürlükleri
•KEYM Kentsel Yenileme Merkezi
•Master Plan Ekibi : Fosterandpartners
•Altyapı Danışmanı: Buro Happold
•Peyzaj Danışmanı: Atelier Dreiseitl
GÖRÜŞÜLEN KONULAR:
V. KENTSEL DÖNÜŞÜM MASTER PLANI / ÇALIŞMA TOPLANTILARI (14 Mayıs 2014)
KATILIMCILAR
•Gaziosmanpaşa Belediyesi Yetkilileri
Belediye Başkanı:
GOPAŞ Genel Müdürü:
Başkan Yardımcısı:
Başkan Yardımcısı:
Başkan Yardımcısı:
Komisyon Üyesi:
Özlem Tut:
Ferize IŞIK:
Faruk Göksu:
Hasan Tahsin USTA
Suat Alkan
Ahmet Bülbül
Ömer Faruk YILDIZ
Av. Beşir Açıkça
Hidayet Erdöl
Emlak ve İstimlak Müdürü
İmar Planlama Şefi
Kentsel Strateji
•Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mekansal Planlama ve
Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri
Mehmer Vargün
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Demet Önder
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Hale Sarıkavun
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
•KEYM Kentsel Yenileme Merkezi Ekibi
•Master Plan Ekibi : Fosterandpartners
•Altyapı Danışmanı: Buro Happold
•Peyzaj Danışmanı: Atelier Dreiseitl
•Ulaşım Danışmanı (Uluslararası): MIC
GÖRÜŞÜLEN KONULAR:
Önceki Aşamaların Özet Sunumu İle Çalışmanın Geldiği Aşamanın
Aktarımı
Soru Ve Cevaplarla Yapılan Çalışmaların Değerlendirilmesi
© Hasan Tahsin Usta, WCS-CE, Istanbul,
Turkey, 20-24 April 2015.
33
© The World Cadastre Summit, 2015
Congress&Exhibition | wcadastre.org
23.04.2015
V. KENTSEL DÖNÜŞÜM MASTER PLANI / ÇALIŞMA TOPLANTILARI (26 Eylül 2014)
KATILIMCILAR
Gaziosmanpaşa Belediyesi;
•Belediye Başkanı, Yardımcıları ve Danışman Ekibi
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı;
•Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğü
•Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü
İstanbul Büyükşehir Belediyesi,
•Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü
•İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
•Koruma Uygulama ve Denetim Müdürlüğü (KUDEP)
•Ulaşım Planlama Müdürlüğü
•Ulaşım Koordinasyon Müdürlüğü
•İSKİ;
•Plan Proje Daire Başkanlığı
•Planlama ve Yatırım Daire Başkanlığı
İGDAŞ Gaziosmanpaşa bölge yetkilileri
BEDAŞ Gaziosmanpaşa bölge yetkilileri
TEİAŞ Gaziosmanpaşa bölge yetkilileri
TOKİ Başkan Yardımcısı
Planlama Ekibi:
•Tüm KEYM ekibi
Master Planlama:
Foster+Partners başta olmak üzere tüm master plan ekibi
GÖRÜŞÜLEN KONULAR
4. Safha çalışmasına yönelik olarak tüm kurum ve kuruluşlar
bilgilendirilmiştir
V. KENTSEL DÖNÜŞÜM MASTER PLANI / ÇALIŞMA TOPLANTILARI (13 Kasım 2014)
KATILIMCILAR
•Gaziosmanpaşa Belediyesi Yetkilileri
Belediye Başkanı:
Hasan Tahsin USTA
GOPAŞ Genel Müdürü:
Suat Alkan
Başkan Yardımcısı:
Ahmet Bülbül
•KEYM Kentsel Yenileme Merkezi Ekibi
•Cem Yılmaz
•İsmail Çakal
•Onur Soytürk
•Master Plan Ekibi : Fosterandpartners
•Altyapı Danışmanı: Buro Happold
•Peyzaj Danışmanı: Atelier Dreiseitl
•Ulaşım Danışmanı (Uluslararası): MIC
GÖRÜŞÜLEN KONULAR:
Master plan çalışmasının son iki safhası hakkında bilgilendirme
yapılmıştır.
1/2000 ölçeğindeki maket çalışması üzerinde önerilen tasarım
görüşülmüştür.
© Hasan Tahsin Usta, WCS-CE, Istanbul,
Turkey, 20-24 April 2015.
34
© The World Cadastre Summit, 2015
Congress&Exhibition | wcadastre.org
23.04.2015
V. KENTSEL DÖNÜŞÜM MASTER PLANI / SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK STRATEJİLERİ
V. KENTSEL DÖNÜŞÜM MASTER PLANI / SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK STRATEJİLERİ
Çevre Kalitesinin Arttırılması
Isı Adası Etkilerinin Hafifletilmesi
Deprem Risklerinin Azaltılması
İklim Değişikliği Adaptasyonu
Geleceğin İhtiyaçlarına ve
Değişimlerine Adaptasyon
Teknolojinin Avantajlarından
Faydalanmak
Toplu Ulaşımın Geliştirilmesi
Yürüyüşün Arttırıldığı
bir mikroklima
Tarihin, kültürün, yerelin
desteklenmesi
Geçmişe Saygılı Bir Gelecek Kimliği
Toplu Ulaşımın Geliştirilmesi
Sürdürülebilir Altyapı
Mevcut Olumsuz Yargıların
Yıkılması
Doğal ve Kentsel Sitlerin
Korunması
© Hasan Tahsin Usta, WCS-CE, Istanbul,
Turkey, 20-24 April 2015.
35
© The World Cadastre Summit, 2015
Congress&Exhibition | wcadastre.org
23.04.2015
V. KENTSEL DÖNÜŞÜM MASTER PLANI / ÖN DEĞERLENDİRMELER
Kuzey Rüzgarları
Sıcak Esinti
V. KENTSEL DÖNÜŞÜM MASTER PLANI / MEKANSAL STRATEJİ ŞEMALARI
Mekansal Strateji Şeması
Odaklar-Akslar
İlçenin ana omurgasını
oluşturan iki ana aks
bulunmaktadır.
Bu akslardan biri Haliç’in
bir kolu olarak devam eden
Alibeyköy
deresine
bağlanan Gaziosmanpaşa
caddesinin
oluşturduğu
akstır.
Diğeri ise ilçenin mevcut
iki ticaret koridoru olan
ordu caddesi ve küçükköy
yolu caddesidir.
Kapılar
İlçeye giriş kapıları kuzeyde
TEM’den, güneyde E-5
üzerinde olmak üzere 2
ana arterden olmaktadır.
Kapılar kentin kimliğini
simgelemek
açısından
büyük
önem
arz
etmektedir.
Gaziosmanpaşa ilçesi için 1/100.000 ölçekli İstanbul Metropoliten Alan Çevre düzeni plan
kararları ve ilçe vizyonunda tarif edilen üst ölçek kimliğin mekana yansıması sonucunda
oluşan alt merkezler ve akslar mekânsal strateji şemasında gösterilmiştir.
Mevcut merkezin yükünün yeni kimlikler kazandırılmış yeni çekim noktalarına ve mahalle
merkezlerine aktarılması ile oluşan merkezler kademelenmesi mekânsal gelişimin temel
girdisini oluşturmaktadır.
© Hasan Tahsin Usta, WCS-CE, Istanbul,
Turkey, 20-24 April 2015.
36
© The World Cadastre Summit, 2015
Congress&Exhibition | wcadastre.org
23.04.2015
V. KENTSEL DÖNÜŞÜM MASTER PLANI / SENTEZ ÇALIŞMALARI
V. KENTSEL DÖNÜŞÜM MASTER PLANI / MASTER PLAN YAKLAŞIMI
© Hasan Tahsin Usta, WCS-CE, Istanbul,
Turkey, 20-24 April 2015.
37
© The World Cadastre Summit, 2015
Congress&Exhibition | wcadastre.org
23.04.2015
V. KENTSEL DÖNÜŞÜM MASTER PLANI / İLÇE BÜTÜNÜNDE YEŞİL KORİDORLARIN OLUŞTURULMASI
Yeşil, Mavi ve Kentsel Dokunun Çakıştırılması
Kentsel Merkezler
Yeşil Altyapı
Vadiler – Su Toplama Alanları
Kentsel Dönüşüm Alanları
V. KENTSEL DÖNÜŞÜM MASTER PLANI / MEVCUT VADİNİN CANLANDIRILMASI
© Hasan Tahsin Usta, WCS-CE, Istanbul,
Turkey, 20-24 April 2015.
38
© The World Cadastre Summit, 2015
Congress&Exhibition | wcadastre.org
23.04.2015
V. KENTSEL DÖNÜŞÜM MASTER PLANI / ADA BOYUTLARININ SAĞLIKLAŞTIRILMASI
Mevcut
Öneri
332 km Mevcut Yol Ağı Uzunluğu
228 km Öneri Yol Ağı Uzunluğu
2.302,000 m2 Mevcut Yol Alanı
3,386,000 m2 Öneri Yol Alanı
V. KENTSEL DÖNÜŞÜM MASTER PLANI / DONATI ALANLARININ ARTTIRILMASI
Mevcut Donatı Alanı: 517,338 m²
Öneri Donatı Alanı: 1,317,180 m²
Master plan önerisi ile mevcutta 517
bin m² olan donatı alanları %250
arrtırılarak 1 milyon 317 bina
yükseltilmiştir.
© Hasan Tahsin Usta, WCS-CE, Istanbul,
Turkey, 20-24 April 2015.
39
© The World Cadastre Summit, 2015
Congress&Exhibition | wcadastre.org
23.04.2015
V. KENTSEL DÖNÜŞÜM MASTER PLANI / ULAŞIM KARARLARI
Mevcut ve gelecek kapasiteyi
anlamak
Verimli bir yol ağı tasarlamak
Yeni toplu taşıma birimleri
önermek
Akıllı parklanma sistemleri
geliştirmek
V. KENTSEL DÖNÜŞÜM MASTER PLANI / İSTANBUL GENELİ ULAŞIM İLİŞKİSİ
© Hasan Tahsin Usta, WCS-CE, Istanbul,
Turkey, 20-24 April 2015.
40
© The World Cadastre Summit, 2015
Congress&Exhibition | wcadastre.org
23.04.2015
V. KENTSEL DÖNÜŞÜM MASTER PLANI / RAYLI SİSTEM BAĞLANTILARI
V. KENTSEL DÖNÜŞÜM MASTER PLANI / TOPLU TAŞIM BAĞLANTILARI
© Hasan Tahsin Usta, WCS-CE, Istanbul,
Turkey, 20-24 April 2015.
41
© The World Cadastre Summit, 2015
Congress&Exhibition | wcadastre.org
23.04.2015
V. KENTSEL DÖNÜŞÜM MASTER PLANI / BİSİKLET GÜZERGAHLARI
V. KENTSEL DÖNÜŞÜM MASTER PLANI / YEŞİL ALAN ORGANİZASYONU
Açık Alanlar
Toplumsal Açık Alanlar
© Hasan Tahsin Usta, WCS-CE, Istanbul,
Turkey, 20-24 April 2015.
Vadi Parkı
Yeşil Parmaklar (Küçük Vadiler)
Kent Parkı
Yeşil Bulvar
42
© The World Cadastre Summit, 2015
Congress&Exhibition | wcadastre.org
23.04.2015
V. KENTSEL DÖNÜŞÜM MASTER PLANI / YEŞİL ALAN ORGANİZASYONU
V. KENTSEL DÖNÜŞÜM MASTER PLANI / YEŞİL ALAN ORGANİZASYONU
© Hasan Tahsin Usta, WCS-CE, Istanbul,
Turkey, 20-24 April 2015.
43
© The World Cadastre Summit, 2015
Congress&Exhibition | wcadastre.org
23.04.2015
V. KENTSEL DÖNÜŞÜM MASTER PLANI / ACİL EYLEM PLANI YEŞİL SİSTEM KULLANIMI
V. KENTSEL DÖNÜŞÜM MASTER PLANI / SU POLİTİKALARI – DERE KULLANIMI
© Hasan Tahsin Usta, WCS-CE, Istanbul,
Turkey, 20-24 April 2015.
44
© The World Cadastre Summit, 2015
Congress&Exhibition | wcadastre.org
23.04.2015
V. KENTSEL DÖNÜŞÜM MASTER PLANI / ÖRNEK ALTYAPI TİP KESİTLERİ
Konut Bölgesi
Ticaret
Bölgesi
V. KENTSEL DÖNÜŞÜM MASTER PLANI / SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ÇALIŞMALARI – LEED ND
NPD3
Mixed-Use Neighborhoods
NPD Prerequisite 2 + NPD2:
Compact Development
LEED-ND (Neighborhood Development/ Mahalle Kalkınması):
Mahalle gelişimine yönelik LEED-ND şehircilik, akıllı büyüme,
yeşil binalara yönelik kriterleri içeriyor olması ile komşuluk
ünitelerinin tasarımına dair bir ilk olma özelliğini taşır.
SLL5
Housing and Jobs Proximity
Kentsel genişleme ve yayılmayı azaltıp metropoliten alanların
dışında kontrolsüz genişlemeyi engelleyerek daha yaşanabilir
çevreler oluşturmayı amaçlamaktadır.
© Hasan Tahsin Usta, WCS-CE, Istanbul,
Turkey, 20-24 April 2015.
LEED ND'de üç çevresel kategori vardır; Akıllı Konum ve Bağlantılar,
Mahalle Doku ve Tasarımı ve Yeşil Altyapı ve Binalar. Yenilik ve
Tasarım süreci ek kategori olarak sürdürülebilir tasarım ve inşaat
başlıklarına hitap eder ve bu üç ana kategoride kapsanmayanları
ölçer.
Bölgesel bonus krediler de LEED ND'nin diğer özelliklerindendir. Bu
krediler, en ideal çevresel tasarım ve inşaat pratiklerini, doğal,
sosyal ve sağlık açısından tarif ederken yerel koşulların önemini
kabul etmektedir.
45
© The World Cadastre Summit, 2015
Congress&Exhibition | wcadastre.org
23.04.2015
V. KENTSEL DÖNÜŞÜM MASTER PLANI / VAZİYET PLANI
V. KENTSEL DÖNÜŞÜM MASTER PLANI / YEŞİL ALAN ORGANİZASYONU
© Hasan Tahsin Usta, WCS-CE, Istanbul,
Turkey, 20-24 April 2015.
46
© The World Cadastre Summit, 2015
Congress&Exhibition | wcadastre.org
23.04.2015
V. KENTSEL DÖNÜŞÜM MASTER PLANI / ALT BÖLGE DETAY ÇALIŞMALARI
V. KENTSEL DÖNÜŞÜM MASTER PLANI / ALT BÖLGE DETAY ÇALIŞMALARI
© Hasan Tahsin Usta, WCS-CE, Istanbul,
Turkey, 20-24 April 2015.
47
© The World Cadastre Summit, 2015
Congress&Exhibition | wcadastre.org
23.04.2015
V. KENTSEL DÖNÜŞÜM MASTER PLANI / İLÇE GENELİ VAZİYET PLANI
V. KENTSEL DÖNÜŞÜM MASTER PLANI / RİSKLİ ALANLARA İLİŞKİN VAZİYET PLANI
© Hasan Tahsin Usta, WCS-CE, Istanbul,
Turkey, 20-24 April 2015.
48
© The World Cadastre Summit, 2015
Congress&Exhibition | wcadastre.org
23.04.2015
V. KENTSEL DÖNÜŞÜM MASTER PLANI / PERSPEKTİFLER
V. KENTSEL DÖNÜŞÜM MASTER PLANI / PERSPEKTİFLER
© Hasan Tahsin Usta, WCS-CE, Istanbul,
Turkey, 20-24 April 2015.
49
© The World Cadastre Summit, 2015
Congress&Exhibition | wcadastre.org
23.04.2015
V. KENTSEL DÖNÜŞÜM MASTER PLANI / PERSPEKTİFLER
V. KENTSEL DÖNÜŞÜM MASTER PLANI / PERSPEKTİFLER
© Hasan Tahsin Usta, WCS-CE, Istanbul,
Turkey, 20-24 April 2015.
50
© The World Cadastre Summit, 2015
Congress&Exhibition | wcadastre.org
23.04.2015
V. KENTSEL DÖNÜŞÜM MASTER PLANI / PERSPEKTİFLER
V. KENTSEL DÖNÜŞÜM MASTER PLANI / PERSPEKTİFLER
© Hasan Tahsin Usta, WCS-CE, Istanbul,
Turkey, 20-24 April 2015.
51
© The World Cadastre Summit, 2015
Congress&Exhibition | wcadastre.org
23.04.2015
V. KENTSEL DÖNÜŞÜM MASTER PLANI / PERSPEKTİFLER
V. KENTSEL DÖNÜŞÜM MASTER PLANI / PERSPEKTİFLER
Galeri Caddesi Peyzaj Tasarımı
© Hasan Tahsin Usta, WCS-CE, Istanbul,
Turkey, 20-24 April 2015.
52
© The World Cadastre Summit, 2015
Congress&Exhibition | wcadastre.org
23.04.2015
V. KENTSEL DÖNÜŞÜM MASTER PLANI / PERSPEKTİFLER
V. KENTSEL DÖNÜŞÜM MASTER PLANI / PERSPEKTİFLER
Mevlana Camii, Meydan Tasarımı
© Hasan Tahsin Usta, WCS-CE, Istanbul,
Turkey, 20-24 April 2015.
53
© The World Cadastre Summit, 2015
Congress&Exhibition | wcadastre.org
23.04.2015
V. KENTSEL DÖNÜŞÜM MASTER PLANI / PERSPEKTİFLER
V. KENTSEL DÖNÜŞÜM MASTER PLANI / PERSPEKTİFLER
© Hasan Tahsin Usta, WCS-CE, Istanbul,
Turkey, 20-24 April 2015.
54
© The World Cadastre Summit, 2015
Congress&Exhibition | wcadastre.org
23.04.2015
VI
GAZİOSMANPAŞA İLÇESİ
KENTSEL DÖNÜŞÜM PLANLAMA SÜRECİ
VI. KENTSEL DÖNÜŞÜM MASTER PLANI / İLÇE GENELİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PLANI
© Hasan Tahsin Usta, WCS-CE, Istanbul,
Turkey, 20-24 April 2015.
55
© The World Cadastre Summit, 2015
Congress&Exhibition | wcadastre.org
23.04.2015
VI. KENTSEL DÖNÜŞÜM MASTER PLANI / RİSKLİ ALANLARA İLİŞKİN 1/5.000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI
KARŞILAŞTIRMA
FONKSİYON ADI
MER'İ U.İ.P VE MASTER P.
ARASINDAKİ
DEĞİŞİM YÜZDELERİ
İST. GENELİ VE MASTER P.
ARASINDAKİ
DEĞİŞİM YÜZDELERİ
DİNİ TESİS ALANI
83%
ARTIYOR
-33%
ALTINDA
SAĞLIK TESİS ALANI
20%
ARTIYOR
-62%
ALTINDA
İDARİ TESİS ALANLARI
16%
ARTIYOR
-93%
ALTINDA
YEŞİL ALANLAR (AKTİFPASİF)
114%
ARTIYOR
10%
ÜSTÜNDE
SPOR ALANLARI
-26%
AZALIYOR
-64%
ALTINDA
KÜLTÜREL TESİS ALANI
4%
ARTIYOR
-70%
ALTINDA
EĞİTİM ALANLARI
50%
ARTIYOR
-55%
ALTINDA
TOPLAM DONATI ALANI
58%
ARTIYOR
-57%
ALTINDA
OTOPARK ADEDİ
382%
ARTIYOR
VI. KENTSEL DÖNÜŞÜM MASTER PLANI / RİSKLİ ALANLARA İLİŞKİN NAZIM İMAR PLANI DONATI ARTIŞLARI
Planlama ve Sonrasında Yapılacak Kentsel Dönüşüm Çalışmalarının tamamlanması ile;
Dini Tesis Alanları %83 arttırılacaktır
Sağlık Tesisi Alanları %20 arttırılacaktır
İdari Tesis Alanları %16 arttırılacaktır
Yeşil Alanlar %114 arttırılacaktır
Master Plan sonrasında
mevcut durumdaki donatı
alanı 1.000.000 m²
arttırılmış olacaktır.
Eğitim Tesis Alanları %50 arttırılacaktır
Otopark Alanları %382 arttırılacaktır
© Hasan Tahsin Usta, WCS-CE, Istanbul,
Turkey, 20-24 April 2015.
56
© The World Cadastre Summit, 2015
Congress&Exhibition | wcadastre.org
23.04.2015
VII
GAZİOSMANPAŞA İLÇESİ
KENTSEL DÖNÜŞÜM
ÇALIŞTAY – TOPLANTI – PROJE SUNUMLARI
VII. KENTSEL DÖNÜŞÜM ÇALIŞTAYI & TOPLANTI & PROJE SUNUMLARI
KENTSEL DÖNÜŞÜM MASTER PLANI TOPLANTILARI
KATILIMCILAR
•GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ
•Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Mekansal Planlama Ve
Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Müdürlüğü
•Master Plan Ekibi : Foster+Partners - KEYM
•Altyapı Danışmanı: Buro Happold
•Peyzaj Danışmanı: Atelier Dreiseitl
•Ulaşım Danışmanı (Uluslararası): MIC
6306 sayılı “Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun” kapsamında İstanbul İli,
Gaziosmanpaşa İlçesi Sınırları İçinde kalan ve Riskli Alan ilan edilen bölgeler ile ilçe bütününe yönelik,
yöntem belirlenmesine ilişkin “Kentsel Dönüşüm Master Planı” hazırlanması işi kapsamında yürütülen
çalışmalar Mimarlık ve tasarımın her ölçeğinde hizmet veren dünyanın en büyük firmalarından biri
olan Foster+Partners grubu ile başlatılmıştır.
© Hasan Tahsin Usta, WCS-CE, Istanbul,
Turkey, 20-24 April 2015.
57
© The World Cadastre Summit, 2015
Congress&Exhibition | wcadastre.org
23.04.2015
VII. KENTSEL DÖNÜŞÜM ÇALIŞTAYI & TOPLANTI & PROJE SUNUMLARI
KENTSEL DÖNÜŞÜM MASTER PLANI TOPLANTILARI (14.05.2014)
Gaziosmanpaşa İlçesi Kentsel Dönüşüm Master plan çalışması kapsamında 4. Safha’nın sunumu ile ilgili toplantı 14 Mayıs 2014
tarihinde Gaziosmanpaşa Belediyesi VIP salonunda gerçekleştirilmiştir. Toplantıya Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, başkan
yardımcıları, teknik ekibi, danışmanları, Çevre ve Şehircilik bakanlığı yetkilileri ve master plan çalışmalarını aktarmak üzere
Foster+Partners, Buro Happold, Atelier Dreiseitl ve MIC firmalarının temsilcileri katılım göstermiştir.
KATILIMCILAR
• Gaziosmanpaşa Belediyesi Yetkilileri
Belediye Başkanı: Hasan Tahsin USTA
GOPAŞ Genel Müdürü: Suat Alkan
Başkan Yardımcısı: Ahmet Bülbül
Başkan Yardımcısı: Ömer Faruk YILDIZ
Başkan Yardımcısı: Av. Beşir Açıkça
Komisyon Üyesi:
Hidayet Erdöl
Özlem Tut:
Emlak ve İstimlak Müdürü
Ferize IŞIK:
İmar Durum ve Planlama Şefi
• Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Mekansal Planlama
Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri
Mehmer Vargün
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Demet Önder
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Hale Sarıkavun
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
•Master Plan Ekibi : Fosterandpartners - KEYM
•Altyapı Danışmanı: Buro Happold
•Peyzaj Danışmanı: Atelier Dreiseitl
•Ulaşım Danışmanı (Uluslararası): MIC
VII. KENTSEL DÖNÜŞÜM ÇALIŞTAYI & TOPLANTI & PROJE SUNUMLARI
KENTSEL DÖNÜŞÜM MASTER PLANI TOPLANTILARI (26.09.2014)
Gaziosmanpaşa İlçesi Deprem Odaklı Kentsel Dönüşüm Projesi “MASTER PLAN” sürecinin sonuna yaklaşırken ilgili tüm
kamu idarelerinin yüksek katılımı ile 26 Eylül 2014 tarihinde 5. Safha toplantısı düzenlenmiştir.
© Hasan Tahsin Usta, WCS-CE, Istanbul,
Turkey, 20-24 April 2015.
58
© The World Cadastre Summit, 2015
Congress&Exhibition | wcadastre.org
23.04.2015
VII. KENTSEL DÖNÜŞÜM ÇALIŞTAYI & TOPLANTI & PROJE SUNUMLARI
KENTSEL DÖNÜŞÜM MASTER PLANI TOPLANTILARI (26.09.2014)
KATILIMCILAR
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Çevre ve Şehircilik Bakanlığından Genel Müdürlük düzeyinde,
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden Planlama, Kentsel
Dönüşüm Müdürlükleri,
KUDEP,
Ulaşım Planlama Müdürlüğü yetkilileri,
Toplu konut idaresi (TOKİ) Başkan Yardımcısı,
Tapu ve Kadastro Müdürlüğü,
İSKİ,
İGDAŞ,
BEDAŞ,
TEİAŞ kurumlarının yetkilileri,
Akademisyenler, uzmanlar
Gaziosmanpaşa Belediyesi’nin Belediye Başkanı başta olmak
üzere tüm Başkan Yardımcıları ile Kentsel Tasarım, Park ve
Bahçeler, Fen İşleri, Ulaşım, İmar ve Şehircilik Müdürlükleri
VII. KENTSEL DÖNÜŞÜM ÇALIŞTAYI & TOPLANTI & PROJE SUNUMLARI
OPEN DAYS 12. EUROPEAN WEEK OF REGIONS AND CITIES
(6-9 Ekim 2014 / Brüksel)
© Hasan Tahsin Usta, WCS-CE, Istanbul,
Turkey, 20-24 April 2015.
59
© The World Cadastre Summit, 2015
Congress&Exhibition | wcadastre.org
23.04.2015
VII. KENTSEL DÖNÜŞÜM ÇALIŞTAYI & TOPLANTI & PROJE SUNUMLARI
OPEN DAYS 12. EUROPEAN WEEK OF REGIONS AND CITIES
(6-9 Ekim 2014 / Brüksel)
VII. KENTSEL DÖNÜŞÜM ÇALIŞTAYI & TOPLANTI & PROJE SUNUMLARI
KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİ KOORDİNASYON TOPLANTILARI
© Hasan Tahsin Usta, WCS-CE, Istanbul,
Turkey, 20-24 April 2015.
60
© The World Cadastre Summit, 2015
Congress&Exhibition | wcadastre.org
23.04.2015
VII. KENTSEL DÖNÜŞÜM ÇALIŞTAYI & TOPLANTI & PROJE SUNUMLARI
FOSTER AND PARTNERS / MASTER PLAN TOPLANTISI
(13-14 Kasım 2014 / Londra)
VII. KENTSEL DÖNÜŞÜM ÇALIŞTAYI & TOPLANTI & PROJE SUNUMLARI
FOSTER AND PARTNERS / MASTER PLAN TOPLANTISI
(13-14 Kasım 2014 / Londra)
© Hasan Tahsin Usta, WCS-CE, Istanbul,
Turkey, 20-24 April 2015.
61
© The World Cadastre Summit, 2015
Congress&Exhibition | wcadastre.org
23.04.2015
VII. KENTSEL DÖNÜŞÜM ÇALIŞTAYI & TOPLANTI & PROJE SUNUMLARI
FOSTER AND PARTNERS / MASTER PLAN TOPLANTISI
(13-14 Kasım 2014 / Londra)
VII. KENTSEL DÖNÜŞÜM ÇALIŞTAYI & TOPLANTI & PROJE SUNUMLARI
KENTSEL DÖNÜŞÜM OFİSLERİ HAFTALIK DEĞERLENDİRME TOPLANTILARI
© Hasan Tahsin Usta, WCS-CE, Istanbul,
Turkey, 20-24 April 2015.
62
© The World Cadastre Summit, 2015
Congress&Exhibition | wcadastre.org
23.04.2015
VII. KENTSEL DÖNÜŞÜM ÇALIŞTAYI & TOPLANTI & PROJE SUNUMLARI
GOPSİAD TOPLANTISI
VII. KENTSEL DÖNÜŞÜM ÇALIŞTAYI & TOPLANTI & PROJE SUNUMLARI
MEVLANA MAHALLESİ KENTSEL DÖNÜŞÜM BİLGİLENDİRME TOPLANTISI
© Hasan Tahsin Usta, WCS-CE, Istanbul,
Turkey, 20-24 April 2015.
63
© The World Cadastre Summit, 2015
Congress&Exhibition | wcadastre.org
23.04.2015
VII. KENTSEL DÖNÜŞÜM ÇALIŞTAYI & TOPLANTI & PROJE SUNUMLARI
SARIGÖL MAHALLESİ KENTSEL DÖNÜŞÜM BİLGİLENDİRME TOPLANTISI
VII. KENTSEL DÖNÜŞÜM ÇALIŞTAYI & TOPLANTI & PROJE SUNUMLARI
MİMARİ KONSEPT GRUBU ÇALIŞMALARI
© Hasan Tahsin Usta, WCS-CE, Istanbul,
Turkey, 20-24 April 2015.
64
© The World Cadastre Summit, 2015
Congress&Exhibition | wcadastre.org
23.04.2015
VII. KENTSEL DÖNÜŞÜM ÇALIŞTAYI & TOPLANTI & PROJE SUNUMLARI
MİMARİ KONSEPT GRUBU ÇALIŞMALARI
VII. KENTSEL DÖNÜŞÜM ÇALIŞTAYI & TOPLANTI & PROJE SUNUMLARI
İlçemiz Master Planı Foster & Partners firması ile yapılan ortak
çalışmalar ile tamamlanarak teslim alınmış olup uygulama
aşamasına gelinmiştir.
© Hasan Tahsin Usta, WCS-CE, Istanbul,
Turkey, 20-24 April 2015.
65
© The World Cadastre Summit, 2015
Congress&Exhibition | wcadastre.org
23.04.2015
VIII
GAZİOSMANPAŞA İLÇESİ
KENTSEL DÖNÜŞÜM MODELLERİ
VII. KENTSEL DÖNÜŞÜM MODELLERİ
Kentsel Dönüşüm Uygulamalarında
Bakış Açımız Nedir?
Kentsel Dönüşüm Projeleri
Arazi Yönetimi ve Kullanımı
Politikaları Kapsamında Ele
Alınmalıdır.
Arazi Yönetimi
(Büyükşehir Belediyesi)
Kentsel Dönüşüm Tek Bir Proje
Bölgesine Bakılarak Ele Alınamaz
KD Master Planları Yapılamlıdır.
Master Plana Bağlı Her Bir KD
Proje Alanları ve Rezerv Yapı
Alanları Bütüncül Bakış Açısı İle
Uygulama Sürecinde Birbirini
Desteklemelidir.
© Hasan Tahsin Usta, WCS-CE, Istanbul,
Turkey, 20-24 April 2015.
Büyükşehir / İl veya İlçe
Belediyeleri
Kentsel Dönüşüm Master Planları
1,…7,12,13 Nolu Bölgeler
İmar Esaslı Kentsel Dönüşüm
Proje Uygulaması
8-9-10-11 Nolu Bölgeler
Değer Esaslı Kentsel
Dönüşüm Proje
Uygulaması…
Varsa Rezerv
Yapı Alanları
66
© The World Cadastre Summit, 2015
Congress&Exhibition | wcadastre.org
23.04.2015
VII. KENTSEL DÖNÜŞÜM MODELLERİ
Neden Değer Esaslı Yöntem?
AİHM & Mülkiyet
Türkiye’de imara aykırılık olmasaydı, değer esaslı yönteme ihtiyaç olmayabilirdi. Türkiye’de bu
durum bir günde oluşmadı, bir sistem sorunu olarak bugüne geldi. Bir günde çözülmesi de
beklenmemelidir.
İmara aykırı ve kaçak yapılaşma görmezden gelinerek çözümler üretilemez, hak sahiplerinden
projelere katkı vermesini isteyebileceğimiz gibi projelerin hukuksal ve sosyal yanını da
unutmamalıyız.
Mülkiyet Yapısı
Değer esaslı yöntemi hak sahiplerini ikna etmek ve uzlaşmak için kullanmalıyız.
Bir taşınmaz malın değeri sonuç olarak bir alanı, alanı ise bir değeri anlatır, önemli olan
uzlaşılacak alan için yapılan fizibiliteler ’de katılım ve dağıtım değeri ile paylaşımdaki
belirsizlikleri ortadan kaldıracak bir yöntemle çalışmaktır.
imara aykırı
yasal
Tüm bu çalışmalarda ayrıntılara kadar inen imara aykırılığı çözen, bir değerleme modeli ile
çalışılmaktadır.
işgalci
VII. KENTSEL DÖNÜŞÜM MODELLERİ
DEĞER DÜZELTME DEĞİŞKENLERİ
DEĞER DÜZELTME ETKENLERİ
ARA ÜRÜN
KENTSEL DÖNÜŞÜM MASTER PLANLARI
DAĞITIM DEĞERİ
DEĞER DÜZELTME KATSAYILARI
PROJE DEĞERİ
PROJE DEĞERİNİN PAYLAŞIMI İÇİN
PAYLAŞIM MODELİ
BAĞIMSIZ BİRİM DEĞERİ
KATILIM VE DAĞITIM: İMAR
UYGULAMASI AMAÇLI DEĞERLEME
Değer Esaslı Modelin Hiyerarşisi
KENTSEL DÖNÜŞÜM MASTER PLAN
ALTLIKLARININ OLUŞTURULMASI İÇİN
ÖN FİZİBİLİTELER
HAM DEĞER ÇARPANLARI
VERGİYE ESAS ALINABİLCEK DEĞER
HARİTALARI
DEĞER BANDI HARİTASI
EMSAL DEĞER HARİTASI
© Hasan Tahsin Usta, WCS-CE, Istanbul,
Turkey, 20-24 April 2015.
67
© The World Cadastre Summit, 2015
Congress&Exhibition | wcadastre.org
23.04.2015
VII. KENTSEL DÖNÜŞÜM MODELLERİ
Plan / Proje Değeri İlişkisi
Fiziksel Olarak Olabilirlik
AMAÇ;
Arazi
Kullanım
Kararlarını
Belirlemek
& PLAN
Yasallık
PROJE
DEĞERİ
Fizibıl Olma
Ekonomik Olarak en verimli Kullanılabilirlik
VII. KENTSEL DÖNÜŞÜM MODELLERİ
Proje Değerinin Dağıtımı İçin Paylaşım Modeli Kabulleri
YATIRIMCI-GELİŞTİRİCİ PAYI %
HAKSAHİPLERİ PAYI %
YEREL İDARE (KAMU) PAYI %
YATIRIMCI DONATI PAYI HÜKÜMLÜLÜĞÜ %
© Hasan Tahsin Usta, WCS-CE, Istanbul,
Turkey, 20-24 April 2015.
68
© The World Cadastre Summit, 2015
Congress&Exhibition | wcadastre.org
23.04.2015
VII. KENTSEL DÖNÜŞÜM MODELLERİ
Dağıtım Teklif Listesi Örneği
VII. KENTSEL DÖNÜŞÜM MODELLERİ
SONUÇ
Kentsel dönüşüm projelerinde kentsel dönüşüm master
planları çerçevesinde, bütüncül proje anlayışıyla
çalışılmaktadır
Kentsel dönüşüm master planlarında çevre politikaları
ve sosyal değerler konusunda olabildiğince duyarlı
olunmaya çalışılmıştır
© Hasan Tahsin Usta, WCS-CE, Istanbul,
Turkey, 20-24 April 2015.
Tarafların anlaşma temeli, şekli nasıl olursa olsun planla
ve kamu eli ile yaratılan değerin (dağıtım-proje);
katılımdaki mülkiyet hakkı/ değer temel alınarak taraflarca
kabul edilebilir oranlarla ve şeffaf biçimde dağıtılmaktadır.
Bunun için katılım ve dağıtımda değer esası yöntemi ile
güvenilirlik sağlanmaya çalışılmaktadır.
Projenin tüm paydaşlarını güvence altına alacak ve plan
bütünlüğünü değer esasına göre yürütülmesini sağlayacak
olan kamu denetimidir. Bu amaçla GOP Belediyesi ve
iştiraki GOPAŞ süreç yönetiminin merkezidir.
69
© The World Cadastre Summit, 2015
Congress&Exhibition | wcadastre.org
23.04.2015
VII. KENTSEL DÖNÜŞÜM MODELLERİ
TAPU BELGELİLER
TAPU TAHSİS BELGELİLER
İmar esaslı yöntemde tapu tahsisliler için tapu bedelleri düşülerek anlaşma oranları buna göre belirlenmektedir.
Tapulular içinse piyasa koşullarında yüzdelik oranla kat karşılığı şeklinde anlaşılmaktadır.
IX
AKILLI KENTLER VE İNOVASYON YAKLAŞIMLARI
Kentsel Dönüşüm Bölgelerindeki Yeşil Bina ve
Yaşanabilir Çevre Çalışmaları
© Hasan Tahsin Usta, WCS-CE, Istanbul,
Turkey, 20-24 April 2015.
70
© The World Cadastre Summit, 2015
Congress&Exhibition | wcadastre.org
23.04.2015
AKILLI KENTLER VE İNOVASYON YAKLAŞIMLARI
BREEAM
( Building Research Establishment
Environmental Assessment Method )
Dünyada 714.000 bina BREEAM sertifikası almak üzere kayıtlarını yaptırmış ve sadece yaklaşık 116.000 bina da sertifikalandırılmıştır.
BREEAM’a göre puanlama 10 ana kategoride yapılır. Bunlar; BİNA YÖNETİMİ, SAĞLIK VE İYİ HAL, ENERJİ, SU, ARAZİ KULLANIMI VE EKOLOJİ,
ULAŞIM, YAPIDA KULLANILAN MALZEME, ATIKLAR, KİRLİLİK, İNOVASYON
( NOT: Bu ana başlıkların da bulundukları ülkenin veya coğrafyanın koşullarına göre ağırlıkları vardır. Avrupa’daki ağırlıklar Bina Yönetimi’ne 12%, Sağlık ve İyi Hal’e 15%,
Enerji’ye 19%, Ulaşım’a 8%, Su’ya 6%, Malzeme’ye 12.5%, Atıklar’a 7.5%, Arazi Kullanımı ve Ekoloji’ye 10%, Kirlilğe 10% ve İnovasyon’a 10% ağırlık veriyor. BREEAM’ın bu
yöntemi, onu diğer metodlara göre, farklı ülke ve coğrafyalara adaptasyon konusunda çok avantajlı kılmaktadır. )
BREEAM metoduna göre puanlama sonucu binalar farklı derecelerde sertifikaya sahip olabilir :
BREEAM Pass (geçer), BREEAM Good (iyi), BREEAM Very Good (çok iyi), BREEAM Excellent (mükemmel), BREEAM Outstanding (sıra dışı)
LEED (Leadership in Energy and Environmental Design)
Enerji ve Çevre Dostu Tasarımda Liderlik (LEED) ABD`deki Çevre Dostu Binalar Konseyi tarafından geliştirilen bir dizi kriterler listesidir.
Bu sistemin puanlaması 6 kategoride yapılır. Bunlar; SÜRDÜRÜLEBİLİR ARAZİLER (14 PUAN), SU KULLANIMINDA ETKİNLİK (5 PUAN), ENERJİ VE
ATMOFER (17 PUAN), MALZEME VE KAYNAKLAR (13 PUAN), İÇ HAVA KALİTESİ (15 PUAN), İNOVASYON VE TASARIM ( 4 + 1 )
( NOT: Farklı projeler için farklı LEED sertifika sistemleri geliştirilmiştir: LEED-NC: Yeni inşaat ve renavosyon, LEED-EB: Mevcut Binalar, LEED-CI: Binada yaşayanlar için iç
tasarım, LEED-CS: Core-and-shell projects, LEED-H: Evler, LEED-ND: Mahalle Gelişimi )
Binalar dört ayrı alanda sertifika alabilirler: Sertifika (26 - 32 puan), Gümüş (33 - 38 puan), Altın (39 - 51 puan), Platin (52 - 69 puan)
TEŞEKKÜR EDERİZ…
THANK YOU FOR YOUR ATTENTION
Hasan Tahsin USTA / Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı
© Hasan Tahsin Usta, WCS-CE, Istanbul,
Turkey, 20-24 April 2015.
71

Benzer belgeler