Proje Broşürü

Transkript

Proje Broşürü
Proje Ortakları
CRM Yönetim Danışmanlık Ltd.Şti.
(Proje Koordinatörü) / TÜRKİYE
Ankara Aile ve Sosyal Politikalar
İl Müdürlüğü / TÜRKİYE
FH
JOANNEUM
Gesellschaft
M.B.H / AVUSTURYA
Yerel Uygulayıcılar İçin
Açık Öğrenim Platformu
www.ll2ii.eu
International Consulting and
Mobility Agency S.L. / İSPANYA
Göçmen Entegrasyonu İçin
Yerel Kuruluşların Öğrenimi
Programma integra societa
cooperativa sociale / İTALYA
The People for Change Foundation / MALTA
Zeytinburnu Belediyesi / TÜRKİYE
Bizimle bağlantıda kalın
www.ll2ii.eu
2015-1-TR01-KA204-0214
Proje Başlangıç Tarihi: 01 Kasım 2015
Proje Bitiş Tarihi: 31 Ekim 2017
www.ll2ii.eu
Proje Hakkında
LL2II Projesi, göçmenlerin toplumsal
ve sosyal entegrasyonunu sağlamak
için çalışan yerel organların, STK’ların, uygulamacıların ve istihdam ve
girişimcilik alanıda dahil diğer
alanlarda faaliyet gösteren ilgili aktörlerin eğitimini, güçlendirilmesini ve
öğrenimini amaçlar, ek olarak toplumun her kesiminde dengeli bir yaşam
ortamını korumada önemli bir konu
olan göçmen girişimciliğine dikkat
eder.
Projenin Hedef Grupları

Yerel kuruluşlar

Göçmenlerle çalışanlar

STK’lar

Göçmenlere hizmet veren yöneticiler,
personel, eğitimciler, danışmanlar

Göçmenler için veya göçmenleri
desteklemek için çalışmak isteyen
gönüllüler

İş ve istihdam sektörü

Politika yapıcılar
Proje Hedefleri
Proje Ürünleri
 Göçmen entegrasyonu alanında gerçekleştirilmiş Avrupa Birliği iyi uygulamalarını
toplamak

AB İyi Uygulamalarını Araştırma ve
Derleme

Eğitim Müfredatı
 Uluslararası sınır ötesi öğrenme sağlamak için
göçmenler konusunda çalışanların, STK’ların,
yerel organlar için eğitim ve öğrenim materyaller geliştirmek ve uyarlamak

Geliştirilmiş
Materyalleri

Yerel Organlar
Rehber Kitapçık
 Göçmenlerle çalışanların, STK’ların, yerel
yetkililere kalite ve yetkin eğitimler geliştirmek

Açık Öğrenim Platformu

Proje Tüzel Tasarımı ve Web Sitesi

Proje Broşürü

Proje Kalite ve Değerlendirme Raporları
 Farklı dillerde rehberler, öğrenme kaynakları,
eğitim materyalleri, iyi uygulamalar, araçlar,
ağlar ve uygulamaları içeren bir “Açık Öğrenim
Platformu” geliştirmek
 Göçmenler
tecrübe ve
geliştirmek,
proje ortağı
ları yapmak
ile çalışan aktörler arasında
deneyimler üzerinden öğrenmeyi
iyi uygulamaları paylaşmak için
ülkelerde yuvarlak masa toplantı-
 Daha iyi entegrasyon sonuçları elde etmek için
çalışanlara, STK’lara, yerel organlara rehberlik
etmek
 Ulusal sınırları aşan öğrenme sağlamak için
bilgi teknolojilerinin önemine dair farkındalığı
arttırmak
 Göçmen politikası konusunda AB yetkililerinin
farkındalığını arttırmak ve onları desteklemek
ve
Uyarlanmış
ve
Eğitim
Çalışanlar
İçin
Proje Etkinlik ve Organizasyonları
Türkiye, Avusturya, İspanya, İtalya ve
Malta’da yerel yuvarlak masa toplantıları
Türkiyede
Semineri
Kapanış
Konferansı
ve
Personel Eğitimi
Ortak kuruluş temsilcilerinden 16 kişinin
katılımı ile İtalya’da “Göçmenlerin Daha
Başarılı Entegrasyonu Eğitimi”
“Erasmus+ Programı kapsamında Avrupa Komisyonu tarafından desteklenmektedir. Ancak burada yeralan görüşlerden Avrupa Komisyonu ve Türkiye Ulusal Ajansı sorumlu değildir.”