REGIONAL TREASURE HUNT IN EUROPE (Avrupa`da Bölgesel

Transkript

REGIONAL TREASURE HUNT IN EUROPE (Avrupa`da Bölgesel
YAPILAN ZİYARETLERDEN GÖRÜNTÜLER
"Bu proje T.C. Avrupa Birliği Bakanlığı AB Eğitim ve Gençlik
Programları Merkezi Başkanlığı (Ulusal Ajans http://
www.ua.gov.tr) Gençlik Programı kapsamında ve Avrupa
Komisyonu'ndan sağlanan hibeyle gerçekleştirilmiştir. Ancak
P
burada yer alan görüşlerden Ulusal Ajans veya Avrupa
O
Komisyonu sorumlu tutulamaz."
L
O
N
REGIONAL TREASURE HUNT
IN EUROPE
Y
A
Ç
E
(Avrupa’da Bölgesel Hazine Avı)
K
C
U
M
H
EYÜP ANADOLU LİSESİ
U
Silahtarağa Ccad. Merkez Mah. No:4 Eyüp/İstanbul
R
Telefon: 0 (212) 616 40 72
Faks: 0 (212) 616 40 73
E-posta: [email protected]
Web sitesi: eyupanadolulisesi.meb.k12.tr
İ
Y
E
T
İ
“Avrupada Bölgesel Hazine Avı” Regional Treasure Hunt in Euope”
sonuçları modern multi-medyanın yanısıra (sunumlar videolarsr,
düzenleyicilerini powerpointi ve türlü iletişim aletlerini
yapımı maketler, çizimler, yağlı boya resimler, el işleri,
kullanarak, yararlı bilgi iletişim teknolojisi yeteneklerini
kullanmak ve geliştirmek
Projemizin iki boyutu vardır- Yerel ve
Avrupai.Bu proje bilhassa iştirak eden
 Websitesi oluşturarak,grafik ,fotoğraf ve video
web sayfaları gibi) geleneksel yollarla (fotoğraflar, sergiler, el
PROJENİN HEDEFLERİ:
 Öğrencilere sahip oldukları imkanların farkına varmalarını
ülkeler arasındaki benzerlik ve farklılıkları
araştırmayı amaçlayarak bölgelerin
 Bölgenin geçmişi ve şuanıyla ilgili
sağlatmak ve yaşadıkları yerde ve yurdışında öğrenim
geçmişi, şuanı ve geleceğiyle ilgilendiği
bilgi dağarcıklarını genişletmek için
görmeye teşvik etmek
için hem “yerel” hem de “Avrupai” bir
detaylı bilgi alış verişinde bulunmak ve
boyuta sahiptir. Öğrenciler Türkiye, Italya, Fransa, Çek
araştırma çalışması yapmak
PROJEDEN BEKLENEN SONUÇLAR
Cumhuriyeti ve Polonya daki bölgelerin hem maddi hem de
manevi zenginliklerini , güzelliklerini ve çirkinliklerini keşfederek
Avrupa'daki yerel toplum hakkında daha çok şey öğreneceklerdir.
 Öğrencilere bölgelerinin ülkelerine ve
Bu proje sayesinde bütün katılımcıların :
Avrupanın çeşitliliği(başkalığı) ve zenginliğine ne kadar katkı
 Kendi Yaşadıkları ve ortaklarının
sağlayacağını idrak etmelerini sağlatmak
yaşadıkları bölgenin geçmişi, şuanı ve
geleceği ile ilgili planlarını
öğrenmelerini
Öğrenciler bölgelerin hazinelerini farkedebilmek için bütün
duyularını kullanmak zorunda kalacaktır çünkü “sağlık, çevre
bilimi, kentleşme ve sanayinin yanısıra mimari, sanat, spor, müzik,
 Bölgeler içindeki çok kültürel çeşitliliği ve bunun diğer
kültürlere etkisini görmek
el sanatı, gelenek ve göreneklerini ve tarihlerini daha yakından
incelemek zorunda kalacaklardır. Öğrenciler evlerinden ayrılıp
bulundukları yerle ilgili yeni şeyler öğrenecekler ve bunu
 Avrupada bölgenin vaatlerini ,önemini olumlu yöndeki
değişimlerini gözler önüne sermek
ortaklarıyla paylaşacaklardır.
Projemiz bölgelerin yaşantısının bir çok yönüyle ilgilendiği için,
işbirliği içinde olma inanılmaz ölçüde öğrencilerin ufuklarını
genişletecektir. Öğrenciler ortak ülkelerin yaşantısı hakkında
detaylı bilgi edinecek, Avrupa’daki çeşitli din ve kültürlere karşı
toleranslı ve anlayışlı olmayı öğreneceklerdir. Bilgi alışverişinde
bulunmak, araştırma yapmak, partnerlerle tanışmak onların
 Yerel mercilerle,organizasyonlarla ve kulüplerle düzenli
iletişim kurmak
 Öğrencilere bazı gazetecilik çalışmalarını , nasıl eksiksiz ve
orijinal bir sunum ve rapor hazırlanacağını öğretmek
 Öğrencilerin kişiliklerini geliştirmek
 Basmakalıplık ve önyargıları yenebilmek
 Okuldan sonraki vakitlerini etkin ve aktif bir biçimde
 Belli becerileri –dil,yazı yazma,bilgi teknolojisi,el becerisi
ve sanatsal becerilerini-geliştirmelerini
 Dil öğrenmede motive edilmelerini ,yabancı dilde iletişimde
bazı engel ve korkularını yenmelerini
 Avrupalı toplumlar ve yerel toplumlar hakkında daha
meraklı ve onlarla daha içli dışlı olmalarını
anlamalarını(takdir etmek)
 İşlerini organize etmeyi ve amaç ve konuları belirlemeyi
öğrenmelerini
 Bulundukları bölgeyi takdir etmeyi ve Avrupada
bölgelerinin öncüleri olmalarını
 Özel- konuya has İngilizce kelimeler geliştirmek ve
öğrencilerin okul müfredatının ötesinde bilgi dağarcığını
Hemen hemen her aktivite proje çalışması olarak planlanmıştır ve
ve önyargıları yıkmayı
 Geleceklerini planlamada eğitimi ve bunun önemini
ortamında olması mümkün değildir. Öğrenciler daha sosyal, daha
girişken-dışa dönük (dünyaya daha açılmış) olacaktır.
 Okuldaki topluluğu yeni bir kültüre,dine ve fikirlere açmayı
geçirebilmelerini
motivasyonlarını yükseltip İngilizcedeki akıcılıklarını ve kelime
dağarcıklarını arttıracaktır, ki bunların normalde bir sınıf
 Grup çalışmasında sorumluluk
almayı öğrenmelerini ve daha olgunlaşmalarını
geliştirmek
umut ediyoruz