Temel Teknoloji Sürekli İyileştirme Sunumları

Transkript

Temel Teknoloji Sürekli İyileştirme Sunumları
5S
5 Adımda Endüstriyel Çalışma Ortamının
Düzenlenmesi
Hazırlayan
Cengiz Pak
© www temelteknoloji com tr / 5S Nedir ?
5S : Amacı ve Tanımı
5S, beş adımdan oluşan, amacı “çalışma ortamının
organizasyonu ve israfın yok edilmesine yardımcı olmak”
olan, son derece basit ve bütün yalınlaştırma / yeniden
yapılandırma çalışmalarının merkezinde yer alan bir
yöntemdir.
Hedef, yaşadığınız ve çalıştığınız ortamın temiz, derli toplu,
sağlıklı ve güvenli olmasını temin etmek, bu şartları sürekli
kılmaktır.
5S, tahmin edeceğiniz gibi 5 adımdan oluşur, orjinali
Japonca 5 kelime ile ifade edilir.
© www temelteknoloji com tr / 5S Nedir ?
Japonca, İngilizce ve Türkçe 5S
Japonca
İngilizce
Türkçe
Seiri
Sort
Sınıflandır
Seiton
Set in Order /
Straighten
Sırala / Düzenle
Seiso
Shine / Sweep
Sil / Temizle
Seiketsu
Standardize
Standartlaştır
Shitsuke
Sustain / Selfdiscipline
Sahiplen / Sistemi
Koru
© www temelteknoloji com tr / 5S Nedir ?
Niçin 5S yapılmalı ?
• İsraf görünür hale gelir ve eliminasyonu kolaylaşır
• Ekipman, malzeme ve çalışma alanı üzerindeki
kontrolunuz artar
• İşletme içinde morali yükseltir.
5S Çok geniş bir alanı etkiler :
• Ayar – SetUp süreleri kısalır
• Kalite değerleri yükselir, harcamalar azalır
• Çalışma güvenliği artar
• Birim zamana düşen üretim ve katma değer artar
© www temelteknoloji com tr / 5S Nedir ?
Adım 1 : Sınıflandır
Gereksiz nesneleri çalışma ortamından
uzaklaştırmalısınız.
Çalışma alanınızda bulunan ama işinizi yapmanıza bir
katkısı olmayan nesneleri işaretlemeli ve çevrenizden
uzaklaştırmalısınız, bunun için kullanılan en bilinen yöntem
Kırmızı Etiket Yöntemidir.
© www temelteknoloji com tr / 5S Nedir ?
Adım 1 : Sınıflandır / Kırmızı Etiket Yöntemi
Örneğin 1 hafta veya 1 ay içinde gerekmeyecek olanlar
kırmızı etiket adayı olabilirler.
-
Fazla veya zamanı geçmiş malzeme kümeleri
Kısa zaman içinde kullanılmayacak ekipman
Zamanı geçmiş kağıt, form veya dosyalar
Efektif kullanılmayan dolap, çekmece, masa
Ne olduğu belirsiz, kutu, konteyner
Zamanı geçmiş poster, slogan, duyurular
Önce bu tür nesnelere birer Kırmızı Etiket yerleştirilir, sonra
bunlar merkezi bir yerde toplanır ve tekrar sınıflandırılır.
İleride kullanılmayacak olanlar imha edilir, diğerleri çalışma
alanının dışında, tertipli bir şekilde depolanır.
© www temelteknoloji com tr / 5S Nedir ?
Adım 2 : Sırala / Düzenle
Herşeyin “1” yeri olmalı,
yerinde olmayanın bakınca
anlaşılması gerekir.
Nesnelere kolay
erişilebilmeli, operatörün
fiziksel zorlanmasına sebep
olmayacak şekilde
yerleştirilmelidir.
Etiket, renkli alan (örneğin kullanılan araçların yerleştirildiği
pano veya masanın neresinde ne bulunacağına göre
etiketlenmesi veya boyanması) gibi göze hitap eden teknikler
ile “herhangi birinin” aranan şeyi bulabilmesi ve tekrar
yerine koyabilmesi mümkün olmalıdır.
© www temelteknoloji com tr / 5S Nedir ?
Adım 3 : Sil / Temizle
Önce bir alanın ne kadar temiz olması gerektiğine karar
verin, sonra bu noktaya ulaşana kadar temizleyin
Bir temizlik kampanyası
5 adımdan oluşur :
Hedeflenen temizlik seviyesinin
tespiti
Görevlendirme
Metodlara karar verme
Araçların temini
Takip, kontrol listeleri
© www temelteknoloji com tr / 5S Nedir ?
3 hedefi vardır :
Bütün çalışma alanlarını temiz,
aydınlık bir hale getirmek ve
çalışanların moralini yükseltmek
Kirliliğin temel kaynaklarını
bulmak ve yok etmek
İlk iki maddeyi sürekli gözden
geçirmek ve canlı tutmak
4. Adım : Standartlaştır
En iyi pratikleri günlük hayatın bir parçası haline
getirmelisiniz.
Bu aşamanın amacı ulaşılan seviyenin sürekli olmasını temin
edecek kurguyu oluşturmak ve bir sistematiğe
kavuşturmaktır.
4 adımlık bir prosedür sürekli izlenmelidir.
1. Planla : Kim neyi ne zaman yapacak ?
2. Kaynakları Yarat : Yapılması gereken işlerde kullanılacak
araç ve zamanı belirle.
3. Uygula : Sınıflandırma, Sıralama ve Temizleme işlemlerini
günlük hayatın içinde gerçekleştir.
4. Denetle : Sonuçları izle, bir önceki ile kıyasla ve başa dön.
© www temelteknoloji com tr / 5S Nedir ?
5. Adım : Sahiplen / Sistemi Koru
Bu aşama 5S’in en güç olanıdır. 5S aktif bir çalışma
sonucunda başarılabilir, yeterli enerji harcanmaz ise eski
duruma kolayca dönülebilir.
Bu aşamayı kolaylaştırmak için aşağıdakiler yapılabilir :
Bu çalışmanın önemi her fırsatta anlatılmalı, örnekler ile
(eskiden – şimdi) desteklenmeli,
Kontrol ve kıyaslama listeleri oluşturulmalı ve periyodik
olarak kullanılmalı,
Sonuçlar herkes tarafından bilinmeli, sistem önerilere açık
olmalı
Eski durum – istenmeyen durum olarak belirlenmeli ve
çalışma boyunca geçilen safhalar görsel yöntemler ile
belgelenmeli, göz önünde olmalı.
© www temelteknoloji com tr / 5S Nedir ?
5S disiplin anlamına gelir. İnsanlara güç gelen kısmı budur.
Ancak 5S uygulaması bir şirket için hem önemli bir test hem de aşamadır.
Onu ne kadar eğlenceli hale getirir bölümler arası rekabeti yaratır iseniz o kadar
çabuk ve iyi sonuç alırsınız.
Şirketinizin çalışma hızını arttırabilecek yazılım
veya danışmanlık çözümlerimiz için
(216) 360 65 60’ı arayabilirsiniz.
Temel Teknoloji
© www temelteknoloji com tr / 5S Nedir ?
Hızlı başlar, çabuk yol alır, başarı ile kullanırsınız ...
© www temelteknoloji com tr / 5S Nedir ?
Temel Teknoloji Yazılım ve Danışmanlık
Cemil Topuzlu Cad. İş Bankası Blokları E-11
Fenerbahçe – Kadıköy - Istanbul
Tel : (216) 360 65 60 Fax : (216) 360 65 02
www.temelteknoloji.com.tr
Facebook
https://www.facebook.com/temelteknoloji
LinkedIn / Temel Teknoloji
http://www.linkedin.com/company/temel-teknolojiyaz-l-m-ve-dan-manl-k
YouTube / Temel Teknoloji
http://www.youtube.com/channel/UCGrXx3ZsnRXBZ5lVMYLo5w
© www temelteknoloji com tr / 5S Nedir ?
Bu sunum Cengiz Pak tarafından
Temel Teknoloji / Freedom ERP için
hazırlanmıştır.
Kendi eğitiminiz, ödev hazırlama
veya firmanızın iç eğitimlerinde
olduğu gibi veya değiştirerek
kullanabilirsiniz, kaynak belirtirseniz
seviniriz.
Bunun dışında çoğaltılması veya
dağıtılması yazarın telif haklarına
aykırı olacaktır, lütfen bu konuda
hassasiyet gösteriniz.
© www temelteknoloji com tr / 5S Nedir ?