Bebek Dostu Bir Hastane . Için On Adım

Transkript

Bebek Dostu Bir Hastane . Için On Adım
B.E.St.
®
.
Bebek Dostu Bir Hastane Için On Adım
B.E.St.®-kriterleri, güncel bilimsel bilgilere ve WHO ile UNICEF* ‘in uluslararası anlaşma­
larına ve yönergelerine dayanır. Tümü bir arada etkili bir bağlanma, gelişme ve emzirme desteği sağlar. B.E.St.®-kriterleri, doğum yardımı ve çocuklar için tıbbi yardım
sunan kurumların „Bebek Dostu“ olarak sertifika alması için içeriksel temeli oluşturur.
Bir Bebek Dostu Çocuk Hastanesi için On Adım „Prematüre Çocuk“ Federal Birliği’nin yenidoğan bölümünden koordine
edilmektedir ve gelişimsel destekleyici bakım prensiplerini dikkate almaktadır. Bu sadece B.E.St.®-Kriterlerinin bütünlük
içinde uygulanmasıyla mümkün olur. Bu hastane rutinlerinde değişiklik yapılmasını gerektirir. Bebek dostu çocuk
hastaneler aşağıdaki on gerekliliği karşılarlar:
.
Birinci adımBebek Dostu Çocuk Hastanesi Için On Adım B.E.St.®-Kriterlerini Uygulama’nın temeli
olarak yazılı olarak B.E.St.®-Prensiplerinin olmalı, herbir çalışanla düzenli olarak
konuşulup, tüm ekibin B.E.St.®-Prensipleri hakkında lüzumlu bilgi ve becerilere sahip
olacak şekilde eğitilmesi gereklidir.
.
Ikinci adım Kalite güvencesi için, kalite yönetimi ile işbirliği yapılarak dokümantasyon ve
değerlendirme gerçekleştirilir.
Üçüncü adım Ebeveynler** doğum öncesi veya bebek hastaneden ayrılmadan önce bağlantı,
gelişimsel destek ve emzirme/anne sütü ile besleme hakkında pratik olarak gerek
sözlü gerek yazılı olarak güvenilir bilimsel verilerle bilgilendirilir.
Dördüncü adım Hasta bir bebeğin doğumu veya hastaneden ayrılması durumunda, anne/ebeveyn
bebeklerinin beslenmesi hakkında fikir danışabilir ve anne ile bebeğin geçici olarak
ayrılması söz konusu olsa dahi süt üretimi/emzirme sürekliliği sağlanır ve bu durum
doğru şekilde idare edilir.
Be¸sinci adım Annelere doğru uygulama, sorunsuz emzirme veya çocuğun yaşına bağlı olmaksızın
süt üretimi devamlılığı sağlama gösterilir. Anne sütünün depolanması için imkanlar
sunulur.
Altıncı adım Yaşamlarının ilk altı ayında emzirilen veya anne sütü ile beslenen çocuklara, tıbbi
gereklilik dışında ilave sıvı veya diğer besinler verilmemelidir.
Yedinci adım Ebeveynler 24 saat, gece ve gündüz çocuklarıyla birlikte kalmaları için teşvik
e­ dilir, buna olanak ve destek sağlanır. Tıbbi olarak mümkünse, ten temasının erken
oluşumu teşvik edilir.
Sekizinci adım Bütün bu bakım ve tıbbi eylem planları, emzirme desteği altında daha başarılı bir
bağlantı kurulması için tasarlanmıştır. Çocuğun gerektiği gibi emzirilmesi/beslenmesi
teşvik edilir.
Dokuzuncu adım Tıbbi takviye gerekmesi durumunda, sadece başarılı olarak emzirmeyi destekleyenler kullanılır. Suni meme kullanımı kısıtlanmalıdır.
Onuncu adım Annelere hastane yatışı esnasında emzirme/kendi kendine yardım grupları hakkında
.
*.Dünya Sağlık Örgütü/UNICEF
Girişiminin B.E.St.®-Kriterleri „Bebek Dostu“ esasları hakında beyanı Bebek Dostu Tesislerde WHO yasalarının uygulanmasını içerir. Indirmek
.
Için: Birliğe Üye Olmak Için – www.babyfreundlich.org – Üye olmak için – Kurum
**Alternatif aile formlarında ebeveyn muamelesi gören ana kişi konudur.
Baskı: 02/11/2012
bilgilendirilir. Gerekirse laktasyon danışmanına IBCLC veya başka uzmanlara danışılır.

Benzer belgeler

Stillempfehlungen für die Säuglingszeit in türkischer Sprache

Stillempfehlungen für die Säuglingszeit in türkischer Sprache Ulusal Emzirme Komisyonu, aşağıda belirtilen 14 tavsiyeyle meme çocuklarının emzirilmesini tavsiye ve teşvik etmek, ayrıca bu kapsamda ortaya çıkabilecek bazı soruları yanıtlamak istemektedir. 1. ...

Detaylı