Insulpex - Teknik katalog

Transkript

Insulpex - Teknik katalog
ENERJİ
ETKİNLİĞİ
I­NSULPEX - ESNEK BORU TESİSATI SİSTEMİ
YAKIN VE UZAK MESAFE ISI BESLEMESİ İÇİN
teknik bilgi 878.600/2 TR Eylül 2008
Geçerlilik başlangıcı Eylül 2008
Teknik değişiklik hakkı saklıdır.
www.rehau.com.tr
Yapı
Otomotiv
Endüstri
­INSULPEX
İÇİNDEKİLER DİZİNİ
1
Emniyet bilgileri ve belgeyle ilgili bilgiler.................................................................................................................................... 5
2
Geçerlilik sahası.......................................................................................................................................................................... 7
3
Sistem bileşenleri. ...................................................................................................................................................................... 8
3.1­INSULPEX boruları.......................................................................................................................................................................... 8
3.1.1­INSULPEX UNO SDR 11.................................................................................................................................................................. 8
3.1.2­INSULPEX DUO SDR 11.................................................................................................................................................................. 9
3.1.3­INSULPEX UNO SDR 7,4................................................................................................................................................................. 9
3.1.4­INSULPEX DUO SDR 7,4................................................................................................................................................................. 9
3.1.5 Akışkan taşıyıcı borular................................................................................................................................................................. 10
3.1.5.1 RAUTHERM-FW boruları............................................................................................................................................................... 10
3.1.5.2 RAUTITAN his boruları.................................................................................................................................................................. 10
3.1.5.3 Akışkan taşıyıcı boruların hammaddesi.......................................................................................................................................... 10
3.1.5.4 Malzeme özellikleri....................................................................................................................................................................... 10
3.1.5.5 PE-Xa'nın özellik değerleri............................................................................................................................................................ 10
3.1.5.6 Basınç ve sıcaklık sınırlamaları...................................................................................................................................................... 11
3.1.5.7 ISO 15875 uyarınca akışkan taşıyıcı boruların sınıflandırılması........................................................................................................ 11
3.1.6 Poliüretan izolasyon..................................................................................................................................................................... 12
3.1.7 Difüzyon bariyeri.......................................................................................................................................................................... 12
3.1.8 Dış boru...................................................................................................................................................................................... 12
3.2 Geçme manşon bağlantısı............................................................................................................................................................ 12
3.2.1 Açıklama..................................................................................................................................................................................... 12
3.2.2 Malzeme..................................................................................................................................................................................... 12
3.2.3 REHAU geçme manşon presleme aletleri....................................................................................................................................... 13
3.2.3.1 RAUTOOL M1.............................................................................................................................................................................. 13
3.2.3.2 RAUTOOL H1 . ............................................................................................................................................................................ 13
3.2.3.3 RAUTOOL E2............................................................................................................................................................................... 13
3.2.3.4 RAUTOOL A2............................................................................................................................................................................... 13
3.2.3.5 RAUTOOL G1............................................................................................................................................................................... 13
3.2.3.6 RAUTOOL G1 125/160................................................................................................................................................................ 14
3.3 FUSAPEX elektro kaynak mufu...................................................................................................................................................... 14
3.3.1 Açıklama..................................................................................................................................................................................... 14
3.3.2 Özellikler..................................................................................................................................................................................... 14
3.3.3 FUSAPEX teknik özellikleri............................................................................................................................................................ 15
3.3.4 Kimyasal dayanım........................................................................................................................................................................ 15
3.3.5 DIN TSEN ISO 15875 normu uyarınca işletme şartlarının sınıflandırması.......................................................................................... 15
3.3.6 Montaj aletleri.............................................................................................................................................................................. 16
3.3.6.1 Monomatic kaynak cihazı............................................................................................................................................................. 16
3.3.6.2 Boru kesme ve boru soyma aleti................................................................................................................................................... 17
3.3.7 FUSAPEX eğitim belgesi............................................................................................................................................................... 17
3.3.8 FUSAPEX elektro kaynak mufu...................................................................................................................................................... 18
3.3.8.1 Aletlerin hazırlanması................................................................................................................................................................... 18
3.3.8.2 Boru ve fittinglerin kontrol edilmesi............................................................................................................................................... 18
3.3.8.3 Boru uçlarının işlenmesi............................................................................................................................................................... 18
3.3.8.4 Boru uçlarının FUSAPEX ile birleştirilmesi....................................................................................................................................... 19
2
3.3.8.5 FUSAPEX elektro kaynak muflarının kaynatılması ile ilgili talimatlar.................................................................................................. 20
3.3.8.6 FUSAPEX T mufun monte edilmesi................................................................................................................................................ 22
3.3.9 Nakliye ve depolama.................................................................................................................................................................... 23
3.3.10 Uygulamadan örnekler................................................................................................................................................................. 24
3.3.11 Basınç testi protokolü................................................................................................................................................................... 25
3.4 REHAU izolasyon aksesuarı........................................................................................................................................................... 26
3.4.1 REHAU büzülebilir izolasyon mufu................................................................................................................................................. 26
3.4.1.1 Açıklama..................................................................................................................................................................................... 26
3.4.1.2 Teknik özellikler........................................................................................................................................................................... 26
3.4.2 Montaj çatalları............................................................................................................................................................................ 26
3.4.2.1 CTP kovanlar .............................................................................................................................................................................. 26
3.4.2.2 RAUTHERMEX T muf.................................................................................................................................................................... 26
3.5 Ön izolasyonlu çatallar................................................................................................................................................................. 27
3.5.1 Ön izolasyonlu çatallar................................................................................................................................................................. 27
3.5.2 Y parçaları................................................................................................................................................................................... 27
3.5.3 Ön izolasyonlu küresel vanalar...................................................................................................................................................... 28
3.5.3.1 Ön izolasyonlu havalandırmasız küresel vana................................................................................................................................. 28
3.5.3.2 Ön izolasyonlu havalandırmalı küresel vana................................................................................................................................... 28
4
Kayıp hesabı.............................................................................................................................................................................. 29
4.1 Basınç kaybı hesabı - SDR 11 borular........................................................................................................................................... 29
4.1.1 Boyutlandırma - Ana boru............................................................................................................................................................. 29
4.1.1.1 Boru çapının bir nomogram yardımıyla belirlenmesi........................................................................................................................ 29
4.1.2 ­INSULPEX borularının ısı kayıpları.................................................................................................................................................. 33
5
Bağlantı ve izolasyon tekniği. ................................................................................................................................................... 34
5.1 Bağlantı tekniği............................................................................................................................................................................ 34
5.1.1 Montaj için emniyet bilgileri.......................................................................................................................................................... 34
5.1.2 Geçme manşon montajı............................................................................................................................................................... 35
5.2 İzolasyon tekniği.......................................................................................................................................................................... 36
5.2.1 REHAU poliüretan (PUR) muf köpüğü............................................................................................................................................. 36
5.2.1.1 Açıklama..................................................................................................................................................................................... 36
5.2.1.2 Özellikler..................................................................................................................................................................................... 36
5.2.1.3 Köpük paketleri............................................................................................................................................................................ 36
5.2.1.4 Teknik özellikler........................................................................................................................................................................... 37
5.2.2 PUR muf köpüğünün işlenmesi sırasında emniyet önlemleri ........................................................................................................... 37
5.2.3 İzolasyonlu büzülebilir mufun montajı ve köpürmesi........................................................................................................................ 38
5.2.4 İzolasyonlu büzülebilir mufun montajı............................................................................................................................................ 39
5.2.5 PUR muf köpüğünün işlemesiyle ilgili talimatlar.............................................................................................................................. 40
5.2.6 İzolasyon - CTP kovanlar.............................................................................................................................................................. 41
5.2.7 CTP kovanların monte edilmesi..................................................................................................................................................... 42
5.2.8 RAUTHERMEX T mufunun montajı................................................................................................................................................. 43
6
Uygulama.................................................................................................................................................................................. 44
6.1 Uygulama koşulları....................................................................................................................................................................... 44
6.2
Boru kanalı.................................................................................................................................................................................. 44
6.3 Kanal ölçüleri............................................................................................................................................................................... 44
6.3.1 ­INSULPEX UNO boruları için kanal ölçüleri..................................................................................................................................... 44
6.3.2 ­INSULPEX DUO boruları için kanal ölçüleri..................................................................................................................................... 45
6.4 Güzergâh seyrinin seçilmesi......................................................................................................................................................... 46
6.4.1 Çatal yöntemi.............................................................................................................................................................................. 46
6.4.2 Döngü yöntemi............................................................................................................................................................................ 46
6.4.3 Plastik kılıf borusundan alım......................................................................................................................................................... 46
6.5 Bina bağlantı hatları..................................................................................................................................................................... 47
6.5.1 Bodrumlu binalarda konuta giriş................................................................................................................................................... 47
3
6.5.2 6.5.3 6.5.4 6.5.5 6.5.6 6.5.7 Duvar contaları............................................................................................................................................................................ 47
Duvar yalıtım flanşı...................................................................................................................................................................... 48
Duvar yalıtım flanşı FA 80 maks. 1,5 bar basınçlı suya karşı........................................................................................................... 48
Basınçsız su için duvar yalıtım flanşı FA 40.................................................................................................................................... 48
Bina giriş dirseği.......................................................................................................................................................................... 49
İzolasyon sıyırma uzunlukları ve uçlar............................................................................................................................................ 50
7
7.1 7.2 7.3 7.4 7.5.
7.6 7.7 7.7.1 7.7.2 7.7.3 7.7.4 Nakliye, depolama ve uygulama. .............................................................................................................................................. 51
Nakliye ve depolama.................................................................................................................................................................... 51
Teslimat...................................................................................................................................................................................... 51
İndirme....................................................................................................................................................................................... 51
Depolama .................................................................................................................................................................................. 51
Uygulama.................................................................................................................................................................................... 51
Döşeme için aletler / yardımcı araçlar............................................................................................................................................ 53
Kanal içine döşeme sırasında genleşme........................................................................................................................................ 54
Serbest döşeme sırasında genleşme............................................................................................................................................. 54
Kılıf boru içine döşeme................................................................................................................................................................. 54
Ön döşeme işlemi........................................................................................................................................................................ 54
Sonradan bağlantı yapılması......................................................................................................................................................... 54
8
8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 8.6 8.7 Devreye alma............................................................................................................................................................................ 55
Genel.......................................................................................................................................................................................... 55
Suyla basınç kontrolü................................................................................................................................................................... 55
Ölçüm ve envanter teknik resimleri............................................................................................................................................... 55
Devreye alma.............................................................................................................................................................................. 55
Taşınan madde............................................................................................................................................................................ 55
Depolama süresi.......................................................................................................................................................................... 55
Normlar ve yönetmelikler.............................................................................................................................................................. 55
9
Şekil ve Resim Dizini................................................................................................................................................................. 57
10
Tablolar dizini............................................................................................................................................................................ 61
4
1­INSULPEX
EMNİYET BİLGİLERİ VE
BELGEYLE İLGİLİ BİLGİLER
Kendi güvenliğiniz ve başkalarının güvenliği için montaja başlamadan önce emniyet bilgilerini ve kullanma kılavuzunu dikkatli
ve eksiksiz bir şekilde okuyunuz.
-- Kullanma kılavuzlarını muhafaza ediniz ve el altında bulundurunuz.
-- Emniyet bilgilerini veya münferit montaj talimatlarını anlamadığınız
veya emin olmadığınız takdirde REHAU satış büronuza başvurunuz.
Amacına uygun kullanım
REHAU ­INSULPEX boru tesisatı sistemi yalnızca bu teknik bilgi içerisinde
açıklandığı gibi planlanabilir, kurulabilir ve işletilebilir. Bunun dışındaki
her türlü kullanım amacına aykırı kabul edilir ve bu yüzden yasaktır.
Boru tesisatı sistemlerini kurarken geçerli tüm ulusal ve uluslararası döşeme, kurulum, kaza önleme ve emniyet kurallarına
ve ayrıca bu teknik bilgi içerisindeki bilgilere riayet ediniz.
Bu teknik bilgi içerisinde anılmayan kullanım alanları (özel uygulamalar),
uygulama tekniği departmanımızla görüşülmesini gerektirir.
REHAU satış büronuza danışınız.
Genel emniyet önlemleri
-- Çalıştığınız
yeri temiz tutunuz ve engel teşkil eden nesneler
bulundurmayınız.
-- Çalışma yerinin iyi aydınlatılmasını sağlayınız.
-- Çocukları, evcil hayvanları ve olmayan kimseleri aletlerden ve
montaj yerlerinden uzak tutunuz. Bu husus özellikle insanların
yaşadığı yerlerdeki sıhhi tesisat işlemleri için geçerlidir.
-- ­INSULPEX boru tesisatı sistemlerini yalnızca buna ait bileşenlerle
monte ediniz. Sisteme yabancı bileşenlerin kullanılması veya
­INSULPEX boru tesisatı sistemlerinin monte edilmesi için öngörülmemiş aletlerin kullanılması kazalara veya başka tehlikelere
neden olabilir.
-- Kursiyere, eğitime katıldığına dair belge olarak kişisel kimlik
numarasına sahip montajcı kartı verilir. Montaj sırasında bu montajcı kartı her zaman birlikte taşınmalıdır. FUSAPEX elektro kaynak
mufları başarıyla kaynatıldıktan hemen sonra yapılan bağlantı
üstüne kişisel kimlik numarası ve günün tarihi yazılmalıdır.
-- Montaj işletmesi, her türlü bileşenin montajının, geçerli son metniyle ­INSULPEX boru tesisatı sistemi teknik bilgi dokümanına göre
yapılmasından sorumludur.
-- Elektrik sistemi veya bölümlerindeki çalışmaları yalnızca bu konuda
eğitimli ve yetkili kimselere yaptırınız.
İş giysileri
-- Koruyucu
gözlük, uygun iş giysileri, güvenlik ayakkabıları,
baret ve uzun saçlar için saç filesi kullanınız.
-- Bol giysiler giymeyiniz ve takı takmayınız, bunlar hareketli parçalar
tarafından tutulabilir.
-- Baş seviyesi veya daha yüksekteki montaj çalışmaları sırasında
baret takınız.
Montaj sırasında
-- Daima
kullanılan REHAU montaj aletinin ilgili kullanma kılavuzlarını okuyunuz ve bunlara riayet ediniz.
-- REHAU boru kesme ve boru soyma aletleri keskin uçludur. Bunları,
REHAU boru kesme ve boru soyma aletleri tarafından herhangi bir
tehlike oluşmayacak şekilde depolayınız ve kullanınız.
-- Boruları keserken tutan el ile kesici alet arasındaki güvenlik mesafesine dikkat ediniz.
-- Kesme işlemi sırasında elinizi asla aletin kesme bölgesine veya
hareketli parçalara sokmayınız.
-- REHAU üniversal boru tutma klemensleriyle çalışma sırasında ezilme
tehlikesi vardır.
-- Temizlik veya donanım değiştirme çalışmaları ve montaj yerinin
değiştirilmesi sırasında esas olarak aletin fişini çekiniz ve yanlışlıkla
yeniden çalışmasına karşı emniyete alınız.
Montaj koşulları
-- ­INSULPEX boru tesisatı sistemleri yalnızca eğitimli personel
tarafından monte edilebilir.
-- Montaj işletmesi, I­NSULPEX boru tesisatı sistemlerinin montajıyla görevlendirilen personelin bu konuda eğitilmiş olmasından
sorumludur.
-- Montaj işletmesi, eğitimin REHAU tarafından belgelendirilmiş bir
eğitmen tarafından yapılmasından sorumludur.
-- Yapılan eğitim belirli bir süre için geçerli olup geçerliliği bittikten
sonra yinelenmelidir.
5
Bu teknik bilgi hakkında bilgiler
Önemli bilgi
Geçerlilik
Bu teknik bilgi dünya çapında geçerlidir.
Hukuki bilgi
Navigasyon
Bu teknik bilginin başlangıcında ayrıntılı bir içindekiler dizinini, hiyerarşik
üst başlıkları ve ilgili sayfa numaralarını bulacaksınız.
Güvenliğiniz ve ürünlerimizin doğru montajı için, elinizdeki teknik
bilginin yeni bir sürümünün olup olmadığını düzenli aralıklarla
kontrol etmenizi rica ederiz.
Elinizdeki teknik bilginin yayım tarihi daima kapak sayfasının sol alt
kısmında yazılıdır (örn. Eylül 2008).
Güncel teknik bilgiyi REHAU satış büronuzdan, bayinizden edinebilir
ve internetten indirebilirsiniz:
www.rehau.com.com
6
Emniyet talimatı
2
­INSULPEX
Geçerlilik sahası
Bu teknik katalog, I­NSULPEX esnek boru tesisatı sisteminin planlanması, uygulanması ve kullanılması için geçerlidir. Sistem, REHAU geçme
manşon bağlantı tekniğiyle birleştirilen ön yalıtımlı PE-Xa borulardan
oluşmaktadır.
Sistem aşağıdaki kullanım sahaları için öngörülmüştür:
-- Yakın ve uzak mesafe ısı beslemesi
-- İçme suyu ve sıcak su beslemesi
-- Soğutma nakli
-- Proses maddesi nakli
Maksimum işletme sıcaklığı 95 °C, maksimum çalışma basıncı 6 bar'dır,
ayrıca bkz. 3.1.5.7.
Bilgi:
Boru bağlantısının sürekli sızdırmazlığı ancak, REHAU geçme manşon
bağlantı tekniğinin RAUTOOL aletleri veya REHAU FUSAPEX kaynak
mufu ile gerçeşleştirilmesi durumunda sağlanabilir.
7
3­INSULPEX
Sistem bileşenleri
Sistem, ön yalıtımlı PE-Xa borulardan, geçme manşonlardan ve fittinglerden, RAUTOOL ailesi montaj aletlerinden ve boru bağlantılarının
sonradan izole edilmesi için aksesuarlardan oluşur.
­INSULPEX UNO SDR 11 borularının mevcut ölçüleri şunlardır:
dr
[mm]
SR
[mm]
da
[mm]
20
1,9
65*
20
1,9
75*
25
2,3
75
25
2,3
90*
32
2,9
75
32
2,9
90*
40
3,7
90
40
3,7
110*
50
4,6
110
50
4,6
125*
63
5,8
125
63
5,8
140*
75
6,8
140
90
8,2
160
110
10,0
180
125
11,4
225
160
14,6
250
3.1­INSULPEX boruları
­INSULPEX boruları uzunlamasına eksende sızdırmaz ve kuvvet bağlı
bileşenlerden oluşur:
-- DIN 16892\3 uyarınca yüksek basınç altında çapraz bağlanmış
akışkan taşıyıcı boru
-- Poliüretan köpük izolasyon
-- Polietilen LDPE KILIF borusu
I­NSULPEX borularının avantajları:
­INSULPEX boruları, uzunlamasına eksende birbirine kuvvet bağı ile
bağlanan bileşenler sayesinde ağırlıklı olarak kendiliğinden dengeleyicidir. I­NSULPEX borularının uzunlamasına eksende su geçirmez
yapısı sayesinde kılıf borusunun hasar görmesi sonucunda su girmesi
bölgesel olarak sınırlanır. Bunun sonucunda ısı kayıpları da bölgesel
olarak sınırlanır.
­INSULPEX borularının mevcut tipleri şunlardır:
*) talep üzerine
Tab. 001: Ölçüleri ­INSULPEX UNO SDR 11
3.1.1­INSULPEX UNO SDR 11
SDR 11 ibaresine sahip I­NSULPEX borusu bir RAUTHERM-FW borudan,
poliüretan köpük bir izolasyondan ve polietilen bir kılıf borusundan
oluşur.
­INSULPEX UNO SDR 11
maks. kangal uzunluğu
2,8 x 1,2 m
25 / 75 RR1
360 m
32 / 75 RR1
360 m
40 / 90 RR1
250 m
50 / 110 RR1
250 m
63 / 125 RR1
170 m
75 / 140 RR1
150 m
90 / 160 RR1
140 m
110 / 180 RR1
85 m
125/180
80 ÷ 85 m
125 / 225
12 m boy
160 / 250
12 m boy
Tab. 002: Sevkiyat uzunlukları ­INSULPEX UNO SDR 11
Şek. 001: ­INSULPEX UNO SDR 11
8
3.1.2­INSULPEX DUO SDR 11
SDR 11 ibaresine sahip I­NSULPEX boruları iki RAUTHERM-FW borudan, poliüretan köpük bir izolasyondan ve polietilen bir kılıf borusundan
oluşur. Her iki boru da gidiş ve dönüş olarak kullanılabilir. Gidiş ve dönüş
arasında ayrım yapmak için akışkan taşıyıcı borulardan biri sürekli siyah
çizgiyle işaretlenmiştir.
Şek. 003: ­INSULPEX UNO SDR 7,4
Şek. 002: ­INSULPEX DUO SDR 11
­INSULPEX DUO SDR 11 borularının mevcut ölçüleri şunlardır:
dr
[mm]
SR
[mm]
da
[mm]
25
3,5
75
32
4,4
75
40
5,5
90
50
6,9
110
63
8,7
125
Tab. 005: Ölçüleri ­INSULPEX UNO SDR 7,4
dr
[mm]
SR
[mm]
da
[mm]
20 + 20
1,9
75
25 + 25
2,3
32 + 32
­INSULPEX UNO SDR 7,4
maks. kangal uzunluğu
2,8 x 1,2 m
90
25 / 75 RR2
360 m
2,9
110
32 / 75 RR2
360 m
40 + 40
3,7
125
40 / 90 RR2
250 m
50 + 50
4,6
160
50 / 110 RR2
250 m
63 + 63
5,8
180
63 / 125 RR2
170 m
Tab. 003: Ölçüleri ­INSULPEX DUO SDR 11
da
d r
SR
Tab. 006: Sevkiyat uzunlukları ­INSULPEX UNO SDR 7,4
Kılıf borusu
PE-Xa borunun dış çapı
PE-Xa borunun et kalınlığı
­INSULPEX DUO SDR 11
maks. kangal uzunluğu
2,8 x 1,2 m
2 x 20 / 75 RR1
360 m
2 x 25 / 90 RR1
250 m
2 x 32 / 110 RR1
250 m
2 x 40 / 125 RR1
170 m
2 x 50 / 160 RR1
140 m
2 x 63 / 180 RR1
85 m
3.1.4­INSULPEX DUO SDR 7,4
SDR 7,4 ibaresine sahip ­INSULPEX boruları iki RAUTITAN-his borudan,
poliüretan köpük bir izolasyondan ve polietilen bir kılıf borusundan
oluşur. Bu borular sıklıkla besleme ve buna ait sirkülasyon hatları için
kullanıldığından, burada çeşitli boru ölçüleri kombine edilmiştir.
Tab. 004: Sevkiyat uzunlukları ­INSULPEX DUO SDR 11
3.1.3­INSULPEX UNO SDR 7,4
SDR 7,4 ibaresine sahip I­NSULPEX borusu bir RAUTITAN-his borudan,
poliüretan köpük bir izolasyondan ve polietilen bir cidar borusundan
oluşur.
Şek. 004: ­INSULPEX DUO SDR 7,4
9
­INSULPEX DUO SDR 7,4 borularının mevcut ölçüleri şunlardır:
dr
[mm]
SR
[mm]
da
[mm]
32 + 20
4,4 + 2,8
110
40 + 25
5,5 + 3,5
125
50 + 32
6,9 + 4,4
140
63 + 32
8,7 + 4,4
160
Tab. 007: Ölçüleri ­INSULPEX DUO SDR 7,4
da
d r
SR
Kılıf borusu dış çapı
PE-Xa borunun dış çapı
PE-Xa borunun et kalınlığı
­INSULPEX DUO SDR 7,4
maks. rulo uzunluğu
2,8 x 1,2 m
25+20 / 90 RR2
250 m
32+20 / 110 RR2
250 m
40+25 / 125 RR2
170 m
50+32 / 140 RR2
150 m
63+32 / 160 RR2
140 m
Tab. 008: Sevkiyat uzunlukları ­INSULPEX DUO SDR 7,4
3.1.5 Akışkan taşıyıcı borular
­INSULPEX akışkan taşıyıcı boruları DIN 16892 ve DIN 16893 uyarınca
çapraz bağlı polietilenden (PE-Xa) oluşur. Bu boruların bazıları DIN 4726
uyarınca bir oksijen difüzyonu bariyerine sahiptir.
­INSULPEX akışkan taşıyıcı boruları iki basınç sınıfında sunulur. Basınç
sınıflarıSDR sınıfları içinde açıklanmıştır (SDR 11 ve SDR 7,4). SDR
kısaltmasının açılımı "Standard Dimension Ratio" demektir ve borunun
dış çapının duvar kalınlığına olan oranını tanımlar.
d
s
SDR = d / s
Dış çap [mm]
Et kalınlığı [mm]
Bu formülasyondan, SDR 7,4 borularının SDR 11 bazılarına göre daha
büyük et kalınlıklarına sahip oldukları anlaşılmaktadır. Bu sayede SDR 7,4
borularına aynı koşullarda daha yüksek bir iç basınç yüklenebilir.
3.1.5.1 RAUTHERM-FW boruları
RAUTHERM FW boruları SDR 11 borularıdır ve tercihen kapalı sistemlerde kullanılır. Bu nedenle DIN 4726 uyarınca ilave bir EVOH oksijen
bariyer tabakasına sahiptirler. Bu boruların rengi kırmızıdır.
10
3.1.5.2 RAUTITAN his boruları
RAUTITAN his boruları SDR 7,4 borularıdır ve içme suyu beslemesi için
onaylıdır. Bu borular doğal renktedir.
3.1.5.3 Akışkan taşıyıcı boruların hammaddesi
RAUTHERM-FW ve RAUTITAN his boruları, REHAU yöntemine göre
üretilen bir çapraz bağlı polietilen olan PE-Xa malzemesinden imal
edilmiştir. Polietilen yüksek basınç yöntemi ile yüksek basınç ve yüksek
sıcaklık altında peroksit eklenerek çapraz bağlanır. Bu işlemde makromoleküller arasındaki bağlar, üç boyutlu bir ağ halinde birleşecekleri
şekilde sağlanır.
Yüksek basınç altında çapraz bağlamada belirleyici olan çapraz bağlamanın kristalit erime noktasının üzerinde gerçekleşmesidir. Çapraz
bağlanma tepkimesi, ekstrüzyon kalıbı içinde borunun biçimlendirilmesi aşamasında gerçekleşir. Bu yöntem et kalınlığı fazla olan borularda tüm et kalınlığı boyunca eşit bir çapraz bağlanma gerçekleşmesini sağlar. Yüksek basınç altında çapraz bağlanan borular, her hangi
bir kalite kaybı olmaksızın yeniden kristalleştirme sıcaklığına ısıtılabilir.
Bu da, sürekli biçim değişikliklerine veya borunun ısıl işlem aracılığıyla
ilk haline getirilmesine imkân tanır.
3.1.5.4 Malzeme özellikleri
PE'nin çapraz bağlanması ile önemli malzeme özellikleri çok daha
iyileştirilir:
-- yüksek korozyon dayanması
-- Geri alma kabiliyeti (hafıza efekti)
-- toksikolojik ve fizyolojik açıdan sakıncasızlık
-- mükemmel darbe ve yaralanma dayanıklılığı
-- düşük ısı iletkenliği
3.1.5.5 PE-Xa'nın özellik değerleri
Yoğunluk
0,94 g/cm
0° - 70° sıcaklık aralığında ortalama ısıl
uzama katsayısı
1,5 x 10-4 K-1
Isıl iletkenlik
0,41 W/mK
Elastikiyet modülü
600 N/mm2
Yüzey direnci
> 1012 Ω
Yapı malzemesi sınıfı
B2 (normal
alevlenebilir)
Boru pürüzlülüğü
0,007 mm
Tab. 009: PE-Xa'nın özellik değerleri
3.1.5.6 Basınç ve sıcaklık sınırlamaları
RAUTHERM-FW ve RAUTITAN his borularının sürekli işletme sıcaklıkları
için 1,25 değerinde bir emniyet faktöründe şu sıcaklık ve basınç sınırlamaları geçerlidir (su ile işletme durumu için):
RAUTHERM-FW, SDR 11
Sürekli işletme
sıcaklığı
Isıtma sistemi
6 bar
Sıcaklık:
İşletme sıcaklığı:
60 °C
49 yıl
80 °C
1 yıl
95 °C
100 saat
Toplam:
50 yıl
Tab. 012: ISO 15875 Sınıf 1 uyarınca kolektif sıcaklık
[°C]
1 yıl
10 yıl
25 yıl
50 yıl
10
17,9
17,4
17,2
17,1
20
15,8
15,4
15,2
15,1
30
14
13,7
13,5
13,4
40
12,5
12,1
12
11,9
50
11,1
10,8
10,7
10,6
60
9,9
9,7
9,5
9,5
70
8,9
8,6
8,5
8,5
80
8
7,7
7,6
-
90
7,2
6,9
-
-
95
6,8
-
-
-
İzin verilen maks. sürekli çalışma basıncı
Tab. 010: SDR 11 için sıcaklık ve basınç sınırlamaları
RAUTITAN his, SDR 7,4
Sürekli işletme
sıcaklığı
Sınıf 1: Sıcak su beslemesi (60 °C)
Sıhhi tesisat
6 bar
Sınıf 2: Sıcak su beslemesi (60 °C)
Sıcaklık:
İşletme sıcaklığı:
70 °C
49 yıl
80 °C
1 yıl
95 °C
100 saat
Toplam:
50 yıl
Tab. 013: ISO 15875 Sınıf 2 uyarınca kolektif sıcaklık
Sınıf 4: Düşük sıcaklı ısıtma sistemleri
Sıcaklık:
İşletme sıcaklığı:
20 °C
2,5 yıl
40 °C
20 yıl
60 °C
25 yıl
70 °C
2,5 yıl
100 °C
100 saat
Toplam:
50 yıl
Tab. 014: ISO 15875 Sınıf 4 uyarınca kolektif sıcaklık
[°C]
1 yıl
10 yıl
25 yıl
50 yıl
10
28,3
27,6
27,3
27,1
20
25,1
24,4
24,2
24
30
22,3
21,7
21,4
21,3
40
19,8
19,3
19,1
18,9
50
17,7
17,2
17
16,8
60
15,8
15,3
15,2
15
70
14,1
13,7
13,6
13,4
80
12,7
12,3
12,1
-
90
11,4
11
-
-
95
10,8
-
-
-
İzin verilen maks. sürekli çalışma basıncı
Tab. 011: SDR 7,4 için sıcaklık ve basınç sınırlamaları
RAUTHERM-FW ve RAUTITAN his boruları 95 °C'lik maksimum sürekli
işletme sıcaklığı için uygundur, ancak kısa süreli olarak 110 °C'ye kadar
sıcaklıkları tolere edebilirler.
3.1.5.7 ISO 15875 uyarınca akışkan taşıyıcı boruların
sınıflandırılması
Çoğu uygulama durumunda sıcaklıklar her zaman sabit olmadığından
kolektif bir sıcaklık hesaplaması yararlıdır. Belirli uygulamalar ISO 15875
normunda sınıflandırılmıştır.
Sınıf 5: Yüksek sıcaklı ısıtma sistemleri
Sıcaklık:
İşletme sıcaklığı:
20 °C
14 yıl
60 °C
25 yıl
80 °C
10 yıl
90 °C
1 yıl
100 °C
100 saat
Toplam:
50 yıl
Tab. 015: ISO 15875 Sınıf 5 uyarınca kolektif sıcaklık
ISO 15875 uyarınca RAUTHERM-FW ve RAUTITAN his boruları aşağıdaki maks. işletme basınçlarına taksim edilmiştir:
RAUTHERM-FW, SDR 11:
Sınıf 1: 6 bar
Sınıf 2: 6 bar
Sınıf 4: 8 bar
Sınıf 5: 6 bar
RAUTITAN his, SDR 7,4:
Sınıf 1: 10 bar
Sınıf 2: 10 bar
Sınıf 4: 10 bar
Sınıf 5: 10 bar
11
3.1.6 Poliüretan izolasyon
İzolasyon aşağıdaki özelliklere sahip bir poliüretan köpükten oluşur:
Isıl iletkenlik
≤ 0,024 W/mK
EN 253 normu uyarınca
GWP
(greenhouse warming potential)
=0
ODP
(ozone depletion potential)
≤0
Yoğunluk
= 65 kg/m3
Basınç gerilimi
> 43 N/mm2
Su emme
%5
EN 253 normu uyarınca
Uzun süreli sıcaklık dayanımı
120 °C
Eksenel kesme mukavemeti
EN 253 normu uyarınca
200 kPa
EN 253 normu uyarınca
Malzeme referans değerleri:
Isı iletim katsayısı 0,35 W/mK
Erime sıcaklığı 111 °C
Yoğunluk 936 kg/m3
3.2 Geçme manşon bağlantısı
Tab. 016: Poliüretan izolasyonun özellikleri
3.1.7 Difüzyon bariyeri
PE kılıf borusu ile köpük arasında bulunan özel bir folyo, ön yalıtımlı
borudan iyi izolasyon sağlayan gazların difüzyonunu engeller ve toplam işletim ömrü üzerinden iyi izolasyon değerini tüm işletme ömrü
boyunca ilave yakl. %16'lık bir tasarrufla sağlar.
Şek. 006: Geçme manşon bağlantısı
3.2.1 Açıklama
Geçme manşon bağlantı teknolojisi, ­INSULPEX borularının hızlı,
güvenli ve sürekli sızdırmaz şekilde birleştirilmesi için REHAU tarafından geliştirilmiş ve patenti alınmış bir yöntemdir. Yalnızca bir fitting
ve 20-160 mm'lik tüm çaplar için geçme manşondan oluşmaktadır.
Borunun kendisi conta görevi gördüğünden, ilave O-Ring'ler kullanılmaz.
Dört adet sızdırmaz oluk, zorlu şantiye uygulamalarına dahi dayanıklı
bağlantı için mutlak sızdırmazlık sağlar. Özel kancalar çalışma sırasında
kendiliğinden gevşemeyi önler.
Bir geçme manşon bağlantısının oluşturulması için bir RAUTOOL geçme
manşon aletinin kullanılması gerekir. Bu, hızlı, basit ve güvenli montaj
sağlar.
3.2.2 Malzeme
Geçme manşon kalıp parçaları DIN EN 1254/3 (E) Sınıf A normu uyarınca çinko çözümüne mulavim özel pirinçten veya tunçtan oluşur.
Geçme manşonlar gevşek standart pirinç CuZn39Pb3 / F43, DIN 17671
normu uyarınca tunçtan veya ST37 yapı çeliğinden imal edilmiştir.
Şek. 005: Difüzyon bariyeri
3.1.8 Dış boru
Malzeme:
PE, düşük yoğunluk polietilen
(PE-LD), Siyah renk
12
Dikkat:
Termal suların nakledilmesi için uygulama öncesinde kimyasal bir analiz yaptırılmalı ve REHAU tarafından onaylanmalıdır.
Bilgi:
Bağlantı için bkz. 5.1.2
Bağlantı ve izolasyon tekniği Şek. 083'den Şek. 097'ye kadar.
3.2.3 REHAU geçme manşon presleme aletleri
REHAU, REHAU geçme manşon bağlantılarının oluşturulması konusunda montajcıya birden fazla REHAU geçme manşon presleme aleti
sunar. Alet varyasyonları özel uygulama sahası için montajcıya en
uygun aleti seçme imkânı verir.
Tüm REHAU RAUTOOL geçme manşon takım çantaları, şantiyedeki
koşulları karşılayabilecek şekilde tasarlanmıştır. Montajcı uygulama
sahası için en iyi çözümü sunan aleti seçebilir.
3.2.3.3 RAUTOOL E2
2 ebat için çift boyunduruklu elektro-hidrolik geçme manşon aleti.
Tahrik işlemi, elektro-hidrolik bir hortum aracılığıyla alet silindirine
bağlanmış olan elektrikli bir hidrolik ünite üzerinden gerçekleşir. Alet
silindiri isteğe bağlı olarak hidrolik genişletme için kullanılabilir.
16-40 arası ebatlar için.
3.2.3.1 RAUTOOL M1
2 ebat için çift boyunduruklu manuel alet. 16-40 arası ebatlar için.
Presleme boyunduruğu M1, yalnızca RAUTOOL M1 ile kullanılabilir.
Şek. 009: RAUTOOL E2 (Sembol resim*)
Şek. 007: RAUTOOL M1 (Sembol resim*)
3.2.3.4 RAUTOOL A2
2 ebat için akü tahrikli ve çift boyunduruklu elektro-hidrolik alet.
Tahrik işlemi, doğrudan alet silindirinde bulunan aküyle tahrik edilen
bir hidrolik ünite üzerinden gerçekleşir.
16-40 arası ebatlar için.
3.2.3.2 RAUTOOL H1
2 ebat için çift boyunduruklu mekanik-hidrolik alet. Tahrik işlemi bir
ayak/el pompası aracılığıyla gerçekleşir.
16-40 arası ebatlar için.
Şek. 010: RAUTOOL A2 (Sembol resim*)
Şek. 008: RAUTOOL H1 (Sembol resim*)
*Ana donanım ve ilave setlerin teslimat kapsamıyla ilgili bilgiler için lütfen güncel INSULPEX fiyat
­listesine bkz..
3.2.3.5 RAUTOOL G1
50-63 arası ebatlar için aletler. Boyut 40 ve 75-110 için opsiyoneldir.
Aletler silindiri genişletme ve takma sırasında kullanılır. Tahrik işlemi
elektro-hidrolik bir ünite aracılığıyla gerçekleşir. Gerektiğinde alet bir
ayak pompasıyla da donatılabilir.
13
3.3.1 Açıklama
FUSAPEX elektro kaynak mufları çapraz bağlı polietilenden üretilir ve
aşağıdaki PE-Xa borularının birleştirilmesi için kullanılabilir:
RAUPEX-A
RAUPEX-K
RAUPEX-O
RAUPEX-UV
RAUTHERM-FW
RAUTITAN his
FUSAPEX, REHAU AG + Co şirketinin tescilli ticari markasıdır.
Şek. 011: RAUTOOL G1
3.2.3.6 RAUTOOL G1 125/160
Boyutlar 125-160 için elektro-hidrolik geçme manşon aleti. İki silindir
travers boyundurukları üzerinden bağlanır ve ünite üzerinden Y dağıtıcı
aracılığıyla tahrik edilir. Alet silindiri genişletme ve takma için kullanılır.
125/160 redüksiyonların kullanılmasıyla 125'lik ebat işlenebilir.
FUSAPEX elektro kaynak mufları, yukarıda belirtilen boru türleriyle
bağlantılı olarak aşağıdaki uygulamalarda kullanılabilir:
-- Yakın ve uzak mesafede ısı taşınması
-- Sıcak ve soğuk su beslemesi
-- Yanıcı olmayan gazlar
-- Katı madde nakli
-- ve çok sayıda endüstriyel akışkan
3.3.2 Özellikler
FUSAPEX elektro kaynak mufları entegre direnç telli ek parçalarıdır.
Elektrik akımı nedeniyle bu tel, gerekli kaynak sıcaklığına ısıtılır ve böylece kaynak işlemi yapılır. Her fitting, REHAU kaynak cihazı monomatic
(Ürün 244 762-001) üzerindeki kaynak parametresinin otomatik ayarını sağlayan entegre bir algılama direncine sahiptir.
Şek. 012: RAUTOOL G1 125/160
3.3 FUSAPEX elektro kaynak mufu
Çapraz bağlı polietilenden (PEX) imal edilmiş FUSAPEX elektro kaynak
mufu, PEX borularının -40 °C ila +95 °C sıcaklıklarda hızlı, basit ve
güvenli bağlanmasına yarar.
REHAU endüstriyel boru ve uzak ısı taşıma sistemleriyle birlikte yeni
kullanım olanakları doğmaktadır.
Böylece, "hepsi bir elden" mottosu ile karma tesisatların yapılmasına
çoğunlukla gerek kalmayabilir.
FUSAPEX elektro kaynak muflarının doğru monte edilmesi için
bir sınavlı bir eğitim gereklidir.
Kursiyere, eğitime katıldığına dair belge olarak kişisel kimlik
numarasına sahip FUSAPEX montajcı kartı verilir (bkz. 3.5).
14
Şek. 013: FUSAPEX elektro kaynak mufları
100 °C
95 °C
90 °C
Sınıf 1: Sıcak su beslemesi (60 °C)
Sıcaklık:
İşletme süresi:
70 °C
60 °C
49 yıl
60 °C
80 °C
1 yıl
50 °C
95 °C
100 saat
40 °C
Toplam:
50 yıl
80 °C
30 °C
20 °C
Tab. 017: DIN TSEN ISO 15875 Sınıf 1 uyarınca kolektif sıcaklık
10 °C
0 °C
-10 °C
-20 °C
Sınıf 2: Sıcak su beslemesi (70 °C)
-30 °C
Sıcaklık:
İşletme süresi:
-40 °C
70 °C
49 yıl
-50 °C
80 °C
1 yıl
95 °C
100 saat
Toplam:
50 yıl
Şek. 014: FUSAPEX işletme sıcaklıkları
Tab. 018: DIN TSEN ISO 15875 Sınıf 2 uyarınca kolektif sıcaklık
3.3.3 FUSAPEX teknik özellikleri
REHAU FUSAPEX elektro kaynak mufları turuncu renkli, UV stabilize
PE-Xb malzemeden oluşur.
3.3.4 Kimyasal dayanım
FUSAPEX elektro kaynak mufları ve PE-Xa boruları kimyasallara karşı
iyi bir dayanıma sahiptir. Emniyet faktörleri ve sıcaklık dayanımları
akışkana bağlıdır, kısmen su için olan değerlerden farklıdır. FUSAPEX
elektro kaynak mufları, kimyasal akışkan nakilleri için kullanılacağı
zaman REHAU uygulama tekniği depatmanı teknik destek hizmeti sağlar.
Sınıf 4: Düşük sıcaklı ısıtma sistemleri
Sıcaklık:
İşletme süresi:
20 °C
2,5 yıl
40 °C
20 yıl
60 °C
25 yıl
70 °C
2,5 yıl
100 °C
100 saat
Toplam:
50 yıl
Tab. 019: DIN TSEN ISO 15875 Sınıf 4 uyarınca kolektif sıcaklık
3.3.5 DIN TSEN ISO 15875 normu uyarınca işletme şartlarının
sınıflandırması
Çoğu uygulama durumunda sıcaklıklar her zaman sabit olmadığından
bir kolektif sıcaklık hesaplaması yararlıdır. Belirli uygulamalar DIN EN
ISO 15875 normunda sınıflandırılmıştır.
DIN TSEN ISO 15875 normu uyarınca çalışma süresi için geçerli süreler Tablo 017 - 020 içinde listelenmiştir.
Belirtilen uygulama sınıflarına ait izin verilen işletme basıncı:
6 bar
Sınıf 5: Yüksek sıcaklı ısıtma sistemleri
Sıcaklık:
İşletme süresi:
20 °C
14 yıl
60 °C
25 yıl
80 °C
10 yıl
90 °C
1 yıl
100 °C
100 saat
Toplam:
50 yıl
Tab. 020: DIN TSEN ISO 15875 Sınıf 5 uyarınca kolektif sıcaklık
Her uygulama sınıfı, tipik uygulama sahasıyla bağlantılı olarak 50 yıllık
bir çalışma süresini dikkate alır. Tüm belirtilen uygulama alanları tavsiye niteliğinde olup zorunlu olarak şart koşulmamıştır.
15
3.3.6 Montaj aletleri
3.3.6.1 Monomatic kaynak cihazı
Şek. 015: REHAU monomatic kaynak cihazı
REHAU kaynak cihazı tam otomatik çalışır. Sağlam bir gövdeye ve arka
plan aydınlatmalı bir ekrana sahiptir. Menüsü çeşitli dillere ayarlanabilir.
İki farklı renkteki kaynak kontağı (siyah ve kırmızı) üzerinden kaynak
cihazı fittinge bağlanır.
Burada kırmızı kablo fittingdeki kırmızı kontağa takılmalıdır. FUSAPEX
elektro kaynak mufu içine monte edilmiş bir direnç aracılığıyla
kaynak cihazı içindeki kaynak parametreleri otomatik olarak ayarlanır.
Otomatik bir denetim düzeneği akım eğrisi aracılığıyla kaynak işlemini
kontrol eder. Hata durumunda kullanıcı, bir uyarı sesi ve ekranda bir
mesaj ile bilgilendirilir.
Montaj işletmesi kurallara uygun olarak bakımları yapılmış cihazların
kullanılmasını sağlamak zorundadır.
Kullanımla ilgili bilgi
Uzatma kablosu
Şebeke kablosunun uzatılması için aşağıdaki kurallar uygulanmalıdır:
Giriş voltajı (AC)
230 V (185-300 V)
Giriş frekansı
50 Hz (40-65 Hz)
Giriş akım şiddeti
16 A
Çıkış voltajı
40 V
Çıkış akım şiddeti
maks. 60 A
Güç
2600 VA / % 80
Sıcaklık aralığı
-10 °C ila +50 °C arası
Cihaz güvenliği
CE, IP 54
Ağırlık
yakl. 18 kg
Elektrik kablosu uzunluğu
4,5 m
Kaynak kablosu uzunluğu
4,7 m
Ekran
2 x 20 karakter arka plan
aydınlatmalı
Ölçüler
440 x 380 x 320 mm
Parametre girişi
otomatik
Giriş elektr. kontrolü
Voltaj / Akım şiddeti / Frekans
Çıkış elektr. kontrolü
Voltaj, Kontak, Direnç, Kısa devre,
Akım şiddeti eğrisi, Kaynak süresi.
İşletme sıcaklığı, Sistem kontrolü
Hata mesajı
Sürekli uyarı sesi, Ekranda
bilgilendirme
Tab. 021: EKM için REHAU kaynak cihazı teknik özellikleri
Kaynak cihazının zarar görmesini engellemek ve cihaz içi denetim
fonksiyonlarının kaynak prosesini iptal etmemesini sağlamak için kullanılan jeneratörlerin aşağıdaki koşullara sahip olması gerekir:
-- Faz kesit kontrolü ve indüktif yükler için uygunluk
-- Rölanti voltajı 245 V ila 260 V arası ayarlanabilir
-- Bir faz üzerinde 18 A çıkış akımı
-- Hızlı değişen yükte dahi stabil çıkış voltajı veya motor devri
-- Mekanik devir ayarlı senkron jeneratörler tercih edilir
-- Uç voltajları 800 V değerini aşmamalıdır
Jeneratör nominal çıkışı gücü: 1 fazlı 230/240 V, 50/60 Hz
Kablo uzunluğu
Kesit
Çap
Çıkış gücü
Maks. 20 m
3 x 1,5 mm2
20-75 mm
2 kW
20 - 50 m
3 x 2,5 mm
90-160 mm
3,2 kW
50 - 100 m
3 x 4 mm
160-355 mm
4,5 kW (mekanik regülasyonlu)
5 kW (elektronik regülasyonlu)
2
2
Kaynak kablosu uzatılmamalıdır!
Jeneratörlerin kullanılması
-- Önce jeneratörü çalıştırınız, sonra cihazı takınız.
-- Jeneratöre başka bir tüketici bağlı olmamalıdır.
-- Rölanti voltajı yaklaşık 260 Volt değerine ayarlanmalıdır.
-- Jeneratör kapatılmadan önce kaynak cihazını ayırınız.
-- Kullanılabilir jeneratör gücü her 1000 m'lik rakım artışında % 10
oranında azalır
-- Bir kaynak işlemine başlamadan önce depo içeriğini kontrol ediniz.
16
Regülasyon tutumu iyi olmayan jeneratörlerde veya voltaj istikrarı iyi
olmayan jeneratörlerde arızasız bir çalışma ortamının sağlanması için,
sağlanan güç yükün 3 ila 3,5 katı kadar olmalıdır. Elektronik regülasyonlu jeneratörlerin uygun olup olmadığı önceden test edilmelidir,
çünkü burada çeşitli cihazlar devir salınımlarına meyillidir ve bu durum
aşırı uç voltajları üretir.
Kullanma kılavuzuna dikkat ediniz ve aleti yalnızca öngörülen
amaç için kullanınız.
Bakım
Monomatic kaynak cihazının bakımı her 12 ayda bir veya her
200 işletim saatinde bir yapılmalıdır (hangi durumun daha önce gerçekleşmesine bağlı olarak)
3.3.6.2 Boru kesme ve boru soyma aleti
REHAU borularının kesilmesi ve elektro kaynak mufu bağlantısı
amacıyla boru uçlarının hazırlanması için çeşitli aletler kullanılabilir.
Bununla ilgili ayrıntılı bilgiler güncel fiyat listesinde yazılıdır.
Kullanma kılavuzlarına dikkat ediniz ve aletleri yalnızca öngörülen amaç için kullanınız.
Şek. 016: FUSAPEX bağlantısı oluşturulması için aletler
3.3.7 FUSAPEX eğitim belgesi
FUSAPEX elektro kaynak mufunun montajı için sınavlı bir eğitim
gereklidir. Bu eğitim kural olarak mahallinde yapılır. Kursiyere, eğitime
katıldığına dair belge olarak kişisel kimlik numarasına sahip F­ USAPEX
montajcı kartı verilir.
Montaj sırasında bu FUSAPEX montajcı kartı her zaman birlikte
taşınmalıdır. FUSAPEX elektro kaynak mufları başarıyla kaynatıldıktan
hemen sonra yapılan bağlantı üstüne kişisel kimlik numarası ve günün
tarihi yazılmalıdır.
Bir eğitim tarihi kararlaştırmak için lütfen yetkili satış bürosuna
başvurunuz.
Bau
Automotive
Industrie
FUSAPEX
VERARBEITERKARTE
Muster Mustermann
Muster GmbH
Ausweis-Nr. 999X999
gültig bis XX/XXXX
www.rehau.com
Şek. 017: FUSAPEX montajcı kartı
Şek. 018: Montajcı tarafından işaretlenmiş FUSAPEX EKM
17
3.3.8 FUSAPEX elektro kaynak mufu
FUSAPEX elektro kaynak mufu bağlantısının oluşturulması için eğitimden geçmiş ve geçerli bir FUSAPEX montajcı kartına sahip olmanız
gereklidir. Bunu lütfen hazır bulundurunuz.
Ayrıca lütfen Bölüm 1 içindeki Emniyet bilgilerine riayet ediniz.
3.3.8.2 Boru ve fittinglerin
kontrol edilmesi
3.3.8.3 Boru uçlarının
işlenmesi
Şek. 019: Boru uçlarının ve fittinglerin
yüzeyinde hasar ve ezilme olup olmadığını kontrol ediniz.
Şek. 020: İstediğiniz ölçüde kesiniz.
­Kesilen yüzey düz, boru eksenine dik açılı
ve çapaksız olmalıdır.
3.3.8.1 Aletlerin hazırlanması
Montaj için gerekli aletleri (bkz. güncel fiyat listesi) çalışma yerinizde
hazırlayınız ve bunların çalışıp çalışmadıklarını kontrol ediniz.
Kullanma kılavuzlarına dikkat ediniz ve aletleri yalnızca öngörülen amaç için kullanınız. Eğer kullanma kılavuzu yoksa, aleti
kullanmadan önce kılavuzu temin ediniz.
EBAT
Sıyırma sahası
75
61* mm
90
70* mm
110
79* mm
125
83* mm
160
94* mm
*Tolerans +0/-3 mm
EBAT
a
x
75
2,0°
2,6 mm
90
2,0°
3,1 mm
110
1,4°
2,7 mm
125
1,4°
3,0 mm
160
1,4°
3,0 mm
Tab. 022: Kesim yüzeyinin boru eksenine
göre izin verilen sapmasına dikkat ediniz.
Şek. 021: Sıyırma sahasını aşağıdaki tabloya göre işaretleyiniz. Fark edilebilir renkte bir kalem kullanınız.
Tab. 023: FUSAPEX elektro kaynak muflarında sıyırma sahası
Şek. 022: Boru uçlarının soyulması için bir
döner soyucu kullanılmalıdır (tavsiye için
bkz. fiyat listesi).
Şek. 023: RAUTHERM-FW borularını 2
defa soyunuz.
Şek. 024: Boya artıkları bir el sıyırıcısı ile
komple temizlenmelidir.
18
EBAT
min. dış
çap
75
74,5 mm
90
89,4 mm
110
109,4 mm
125
124,4 mm
160
159,4 mm
Tab. 024: Soyulan borunun minimum dış
çapı, çap bandıyla ölçülebilir.
3.3.8.4 Boru uçlarının FUSAPEX ile birleştirilmesi
Şek. 025: Sıyırma sahası tozsuz ve yağsız
olmalıdır. Yeterli miktarda Tangit temizleyici ile temizleyiniz ve tamamen buharlaşmasını bekleyiniz.
Şek. 026: FUSAPEX elektro kaynak mufunu şimdi torbadan alınız. Gerektiğinde
kaynak manşonunu Tangit ile temizleyiniz.
Şek. 027: FUSAPEX elektro kaynak mufunu ilk borunun ucuna tamamen geçiriniz.
Şek. 028: Üniversal boru tutma klemensini, FUSAPEX elektro kaynak mufuna
mümkün olduğunca yapışık monte ediniz.
Şek. 029: İkinci boru ucunu hazırlayınız,
elektro kaynak mufu içine iyice itiniz ve
boru tutma klemensleriyle sabitleyiniz.
Şek. 030: REHAU kaynak cihazını kırmızı
kablo kırmızı kablo üzerine gelecek şekilde bağlayınız, kırmızı kablo kırmızı kontak üzerine. Kaynak parametresi otomatik
olarak algılanır.
Şek. 031: Kaynak cihazının start düğmesine basınız ve talimatı takip ve kontrol
ediniz. Ekrandaki kaynak parametrelerini
FUSAPEX elektro kaynak fittingi üzerindeki
değerlerle karşılaştırınız.
Şek. 032: Hizalama ( = Gerilim olmamasını)
ve geçme derinliğini kontrol ediniz.
Şek. 033: Start düğmesine bir kez daha
basılması kaynak işlemini başlatır.
Şek. 034: Kaynak işlemi bittikten sonra
sesli bir sinyal duyulur. Fişler çıkartılabilir.
Şek. 035: Fittingde belirtilen "cool ... min"
soğuma süresi sırasında bağlantı üzerine
mekanik bir yük bindirilmemelidir.
Şek. 036: Fittingde belirtilen "cool ... min"
soğuma süresinden sonra üniversal boru
tutma klemensi sökülebilir.
Şek. 037: FUSAPEX elektro kaynak mufu
bağlantısı hazırdır.
Şek. 038: Elektro kaynak mufu üstüne
kişisel kimlik numarasını ve güncel tarihi
işaretleme kalemiyle yazınız.
EBAT
Soğuma süresi
75
46 dak
90
53 dak
110
70 dak
125
56 dak
160
79 dak
Gerilim altındaki borularda (örn. kangal olarak
döşeme) üniversal boru tutma
klemensi ancak Tablo 025 içindeki soğuma sürelerinden sonra
çıkartılmalıdır.
Tab. 025: Soğuma süreleri
İşletme basıncı ancak takip eden soğuma
sürelerinden sonra yüklenmelidir.
19
3.3.8.5 FUSAPEX elektro kaynak muflarının kaynatılması ile ilgili talimatlar
Şek. 039: Olası bir ovallik ­durumunda
borular bastırılarak yuvarlak hale getirilmelidir.
Şek. 040: Boru, fitting ve kaynak ­cihazı
için işleme sıcaklığı -10 °C ila +45 °C
arasında olmalıdır.
Şek. 041: İşaretlemek için boru üzerinde
fark edilebilir renkte bir kalem kullanınız.
Şek. 043: FUSAPEX elektro kaynak mufunun montajından hemen önce torbadan
alınız ve gerektiğinde temizleyiniz.
Şek. 044: Soyulan boru uçları hemen
­kaynatılmalıdır.
Şek. 045: Tangit temizleyici (Güvenlik
­bilgi formuna uyunuz) yanında ayrıca
% 99 etil alkol (C2H5OH) kullanılabilir.
Şek. 046: İşaretlemek için FUSAPEX
elektrik kaynak mufunu kullanmayınız.
Şek. 047: Kaynak bölgelerine dokunmayınız. Gerektiğinde kirli kaynak ­bölgelerini,
kaynak yapmadan önce daima tangit ile
temizleyiniz.
Şek. 048: Kaynak bölgesi ıslak veya ­kirli
olmamalıdır.
20
Şek. 042: Mufun geçme muf olarak kullanılması halinde, dayanma nipelleri sökülmelidir.
Şek. 049: Temizlik için daha önce kullanılmış bezler kullanmayınız. Yalnızca suya
dayanıklı, kullanılmamış, boyanmamış veya
tüy bırakmayan ve emici selüloz bezler
kullanınız.
Şek. 050: Tam takılmamış boruları kaynatmayınız.
Şek. 051: Bağlantı tam hizada olmalıdır
ve gerilim altında bulunmamalıdır, gerektiğinde gevşetiniz ve yeniden sabitleyiniz.
Şek. 052: Boruları el sıyırıcısıyla soymayınız, bunu yalnızca son işlem için kullanınız. Her zaman döner soyucuyu kullanınız
(bkz. fiyat listesi).
Şek. 054: Boruları üniversal boru tutma
klemensleri monte edilmemişken kaynatmayınız.
Şek. 055: Kaynak cihazının ­bağlantı
­kablosu kaynak sırasında fitting üzerine
herhangi bir kuvvet uygulamamalıdır.
Şek. 056: Soyma işlemi sırasında uzun
ve eşit kalınlıkta (0,1 ila 0,2 mm) talaş
çıkmalıdır, gerektiğinde döner soyucuyu
kontrol ediniz ve/veya bıçağı değiştiriniz.
Şek. 053: FUSAPEX elektro kaynak mufu
elle takılamadığında, asla demir çekiçle
vurmayınız, aksine uygun araçlar kullanarak geçiriniz.
-Kaynak işlemleri gerilimsiz gerçekleşmelidir, bu nedenle
yuvarlak bastırma klemensleri ve tutma düzenekleri
kullanılmalıdır.
-- Kaynak işlemi sırasında boruları hareket ettirmeyiniz.
-- Kaynak işlemi sırasında elektrik fişini çekmeyiniz.
-- Kaynak işlemi sırasında kaynak cihazı bir hata mesajına neden
olduğunda veya elektrik kesildiğinde yapılan bağlantı kesilmeli
ve yenilenmelidir.
-- REHAU boruları ve FUSAPEX elektro kaynak mufları agresif akışkanlarla temas edeceği zaman REHAU uygulama tekniği departmanından onay alınmalıdır.
21
3.3.8.6 FUSAPEX T mufun monte edilmesi
FUSAPEX T manşonu şimdilik 75/75/75, 90/90/90 ve 110/110/110 boyutlarında mevcuttur.
Şek. 057: Çatal hatla bağlantı için düz bir
FUSAPEX manşonu gereklidir, bu ­sayfa
19 - 21 içerisinde açıklandığı şekilde kaynatılır.
Şek. 058: T parçasını kaynatmadan önce
büzülebilir manşonu çatal boru üstüne
geçiriniz.
Şek. 059: RAUTHERMEX T mufunu ve
­izolasyon büzülebilir manşonu (400 mm
kesilmiş) çatal boru üstüne geçiriniz.
FUSAPEX T muf
Büzülür hortum
Şek. 060: Sıyırma sahası tozsuz ve yağsız
olmalıdır. Yeterli miktarda tangit temizleyici
ile temizleyiniz ve tamamen buharlaşmasını bekleyiniz.
Büzülür hortum
FUSAPEX muf
RAUTHERMEX T manşon
Büzülür hortum
İzolasyonlu büzülebilir muf
Şek. 061: Bir FUSAPEX T mufunun montajı sırasında izolasyonun sıyrılması için ölçüler
EBAT
x [mm]
y [mm]
75
140
190
90
150
200
110
160
210
Tab. 026: İzolasyon sıyırma uzunlukları
Şek. 062: Çatal hattın kaynatılması Ana boru uçlarının Tablo 023 uyarınca
kesilmesi.
22
Şek. 063: Ana boru uçlarının sayfa 19 - 21
uyarınca kaynatılması.
Şek. 064: RAUTHERMEX T mufunu
konumlandırınız.
Şek. 065: İzolasyonlu büzülebilir manşonu RAUTHERMEX T mufu içine 10 cm
sokunuz.
3.3.9 Nakliye ve depolama
REHAU boruları, FUSAPEX elektro kaynak mufu ve diğer tüm sistem
bileşenleri bir uzmanın gözetimi altında yüklenmeli ve indirilmelidir.
Korunmayan borular veya fittingler zemine veya beton yüzeylere sürtmemelidir. Bunlar kesinlikle keskin kenarlı olmayan düz bir zemin üzerinde depolanmalıdır. Borular ve fittingler yağ, gres, boya vb. maddelere ve güneş ışınlarına karşı, örn. şeffaf folyo aracılığıyla korunmalıdır.
Açık havada korunaksız depolama yapılmamalıdır. Fittinglerin ambalajından ancak montaj öncesinde çıkartılması tavsiye edilir.
FUSAPEX elektro kaynak mufu:
FUSAPEX fittingleri PE torba içinden ancak bağlantı oluşturulmadan
hemen önce çıkartılabilir.
PE torbalar içinde bulunan FUSAPEX fittingleri depolama için ışığa karşı
korunan (örn. karton içinde) kapalı ve kuru bir odada yakl. 20 °C'lik bir
ortam sıcaklığında muhafaza edilmelidir.
Şek. 066: İzolasyonlu büzülebilir muf
RAUTHERMEX T mufu içine sokulmuş
Şek. 067: İzolasyonlu büzülebilir
muf kılıf borusu ucunda büzdürünüz (bkz. Şek. 102 - Şek. 107).
RAUTHERMEX T mufunun diğer işlemleri Bölüm 5.2.8'e göre.
23
3.3.10 Uygulamadan örnekler
Şek. 068: FUSAPEX uygulama (Boru tipi ­INSULPEX 160/250)
Şek. 069: Akışkan taşıyıcı borunun FUSAPEX manşon içine itilmesi
Şek. 070: FUSAPEX elektro kaynak mufunun işaretlemesi
Şek. 071: REHAU izolasyon mufu
24
3.3.11 Basınç testi protokolü
Örnek kopya
Basınç testi protokolü: FUSAPEX elektro kaynak mufu
DIN 1988 Bölüm 2'ye dayanarak kontrol
1. Tesis verileri
Proje: __________________________________________________________________________________________________
Müteahhit: _______________________________________________________________________________________________
Sokak/Bina no.:_ __________________________________________________________________________________________
Posta kodu/Şehir:__________________________________________________________________________________________
2. Ön test
2.1 Test basıncı
2.2 10 dak. sonra güncel basınç
2.3 20 dak. sonra güncel basınç
2.4 30 dak. sonra güncel basınç
2.5 60 dak. sonra güncel basınç
___________ bar (işletme basıncının 1,5 katı tavsiye edilir)
___________ bar (test basıncının yeniden üretilmesi)
___________ bar (test basıncının yeniden üretilmesi)
___________ bar
___________ bar (izin verilen basınç düşüşü < 0,6 bar)
3. Ana test
3.1 Test basıncı
___________ bar (ön kontrol sonucu Madde 2.5 ile aynı)
3.2 2 saat sonra güncel basınç
___________ bar (izin verilen basınç düşüşü < 0,2 bar)
3.3 Test notları:
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
Tüm tesisatın, özellikle bağlantı noktalarının, gözle sızdırmazlık kontrolü yapılır.
Tesisatın hiçbir noktasından, özellikle bağlantılardan su çıkmamalıdır.
Kontrol sırasında DIN 16892/93 normu uyarınca izin verilen maksimum işletme basıncı aşılmamalıdır.
4. Onay
İşi veren için: ��������������������������������������������������������������������������������������������
İşi alan için: ���������������������������������������������������������������������������������������������
Yer:___________________________________________________________________________ Tarih: ____________________
Ekler:
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
25
3.4 REHAU izolasyon aksesuarı
REHAU izolasyon programı, REHAU büzülebilir izolasyon muflarından,
çatallar ve dirsekler için cam elyaf takviyeli plastik (CTP) kovanlardan,
RAUTHERMEX T mufdan ve bidon ile köpük ambalajlarındaki muf
köpüğünden oluşmaktadır.
3.4.1 REHAU büzülebilir izolasyon mufu
3.4.1.1 Açıklama
REHAU büzülebilir izolasyon mufu, bağlantı yapıldıktan sonra ­INSULPEX
borularını yerinde izole etmek için gereklidir. İzolasyon mufu bağlantı
yerini ve bunun izolasyonunu korur.
Şek. 073: REHAU CTP çatal
3.4.2.2 RAUTHERMEX T muf
Şek. 074: RAUTHERMEX T muf
Şek. 072: REHAU büzülebilir izolasyon mufu
Yerinde çeşitli kılıf borusu çaplarına uyarlanabilen HDPE kalıp parçası.
3.4.1.2 Teknik özellikler
Malzeme:
Polietilen, PE-HD, siyah – DIN 8075
Yoğunluk: > 944 kg/m³ – ISO 1183
Eriyik akış oranı: < 0,3-0,8 g/10 dak. – MFR 190/5 - ISO 1133
Muf uçları:
tasarlanmış
Uzunluk:
600 mm
Tedarik edilebilen ebatlar:
REHAU büzülebilir izolasyon muflarının depolanması:
REHAU büzülebilir izolasyon mufları kapalı odalarda depolanmalıdır.
3.4.2 Montaj çatalları
3.4.2.1 CTP kovanlar
Kovanlar kırılmaya dayanıklı cam elyaf polyesterden imal edilmiştir.
Cam elyaf takviyeli plastik (CTP) kovanların dirsek ve T çatal modelleri
vardır, bunlar akışkan taşıyıcı boruların çatalları ve dirseklerinin sonradan izole edilmesi için kullanılır.
26
75 / 75 / 75 – 140 / 140 / 140
75 / 75 / 126 – 180 / 180 / 180
3.5 Ön izolasyonlu çatallar
3.5.1 Ön izolasyonlu çatallar
Ön izolasyonlu çatallar tek ve çift borular için teslim edilebilir ve çelik
akışkan taşıma borusu ve kaynatılmış geçme parçalar ile PE-Xa akışkan
taşıma boru üzerinde imal edilir. Çift borular için yalnızca ön izolasyonlu
çatalların kullanılması önerilmektedir.
3.5.2 Y parçaları
Ön izolasyonlu Y parçaları UNO borulardan DUO borulara geçiş için
kullanılır. Bunlar çelik akışkan taşıyıcı boru ve kaynatılmış geçme parçalar ile PEX-Xa madde borusu üzerinde imal edilir.
Şek. 078: Ön izolasyonlu Y parçası DUO'dan UNO'ya
Şek. 075: Ön izolasyonlu çatal UNO
Şek. 076: Ön izolasyonlu çatal DUO
Şek. 079: Ön izolasyonlu Y parçası DUO'dan UNO'ya
Şek. 077: Ön izolasyonlu çatal UNO
27
3.5.3 Ön izolasyonlu küresel vanalar
Şek. 080: Ön izolasyonlu küresel vana
3.5.3.1 Ön izolasyonlu havalandırmasız küresel vana
Şek. 081: Ön izolasyonlu havalandırmasız küresel vana
3.5.3.2 Ön izolasyonlu havalandırmalı küresel vana
Şek. 082: Ön izolasyonlu havalandırmalı küresel vana
28
4
­INSULPEX
Kayıp hesabı
4.1 Basınç kaybı hesabı - SDR 11 borular
Bir boru hattındaki basınç kaybının tespit edilebilmesi için gerekli
güzergâh uzunluğu nedeniyle güzergâh seyri planlanmış olmalıdır.
Tasarı için bir yandan akış miktarı m [l/s] veya ısı gücü [kW/h] ve gidiş
dönüş sıcaklıkları farkı [K] kullanılabilir.
SDR 11 ve SDR 7,4 borularının iç çapları farklıdır. Bu nedenle basınç
kaybı hesabı için farklı tablolar mevcuttur.
Aşağıdaki diyagramlarda e = 0,007 mm değerinde işletimle ilgili bir
pürüzlülük ve 80 °C'lik bir su sıcaklığı (sıkça görülen gidiş sıcaklığı) ve
60 °C'lik bir su sıcaklığı (sıcak su sıcaklığı) esas alınmıştır.
Bunlar, boru başına önceden bilinen debi miktarında (boru tanımlaması
akışkan taşıyıcı borunun dış çapıyla ilgilidir) basınç kaybının veya seçilen basınç kaybında gerekli debinin tayin edilmesine yarar.
Gidiş dönüş sıcaklıkları arasındaki çeşitli farklarda debinin belirlenmesi
için geçerli formül aşağıdaki gibidir:
m=
Q
4187 x ∆T
m
l/s cinsinden debi
Q
W cinsinden ısıtma gücü
∆T°C cinsinden gidiş dönüş sıcaklığı farkı
4.1.1 Boyutlandırma - Ana boru
Mevcut hacim debisine uygun olarak aşağıdaki basınç kaybı diyagramlarından (Tab. 028 ve Tab. 029) ana boru kesiti saptanabilir.
Tecrübelerimize göre basınç kaybı eğiminin 150 ila 300 Pa/m arasında
olması gerekir.
4.1.1.1 Boru çapının bir nomogram yardımıyla belirlenmesi
Nomogram, boru çapının grafiksel olarak belirlenmesine yarar.
Yardımcı madde olarak renkli bir kalem ve cetvele ihtiyaç vardır.
İşlem şekli:
Hacim debisi bir çizgi şeklinde x ekseni değerinden yukarı doğru
çizilir. Bu çizgi, ana boruların eğik şekilde çizilen referans çizgisiyle bir
kesişme noktası oluşturur.
Bu kesişme noktasından x eksenine paralel olarak sola doğru başka
bir çizgi çekilir.
Bu çizgi, y ekseniyle başka bir kesişme noktası oluşturur.
Y ekseninde şimdi basınç düşüşü Pa/m olarak okunabilir, tecrübelerimize göre basınç eğiminin 150 ila 300 Pa/m arasında olması gerekir.
Basınç eğimi bu sahanın dışında bulunduğunda, basınç eğim sahasına
yaklaşılana kadar basınç kaybı başka bir ana boru ile tespit edilir.
Ayrıca hacim debisinin ve ana boru referans çizgisinin kesişme
noktasından hareketle sağdan eğik çizilen çizgide buna ait akış hızı
okunabilir.
29
­INSULPEX boruları için örnek hesaplama
Daire 3 Ölçüler:
Yeşil çizgi - Basınç kaybı:
Toplam basınç kaybı:
Mavi çizgi - Akış hızı:
Debi miktarı m [l/s] üzerinden hesaplama yöntemi:
Örnek
SDR 11 boruları
Akış miktarı:
0,65 l/s
Güzergâh uzunluğu:
100 m
= Toplam boru uzunluğu:
200 m
Isıtma gücü [kW] üzerinden hesaplama
K cinsinden gidiş-dönüş sıcaklığı farkı ve kW cinsinden ısıtma gücü
değerleri var olduğunda aynı şekilde ilk adımda bir çizgi çekilir.
Seçim
Bir cetvelle 0,65 l/s'de yukarı doğru dikey bir çizgi çekilir. (kırmızı çizgi)
Boru ebatlarının seçimi
Bu kesişme noktalarında (daireler) sola doğru basınç kayıpları eğimi
tablosuna kadar başka bir çizgi çekilir. (yeşil çizgiler)
Çizgiler basınç kaybı eğrisi değerleriyle [Pa/m] kesişir.
Akış hızının seçimi
Aynı şekilde kesişme noktalarından (daireler) sola yukarı doğru başka
bir eğik çizgi çekilir. (mavi çizgi)
Alternatifler
Daire 1 - Ölçüler:
Yeşil çizgi - Basınç kaybı:
Toplam basınç kaybı:
Mavi çizgi - Akış hızı: 32 x 2,9
550 Pa/m
550 Pa/m x 200 m
= 110.000 Pa =1,1 bar = 11 mSs
1,3 m/s
Daire 2 - Ölçüler:
40 x 3,7
Yeşil çizgi - Basınç kaybı:
200 Pa/m
Toplam basınç kaybı:200 Pa/m x 200 m
= 40.000 Pa = 0,4 bar = 4 mSs
Mavi çizgi - Akış hızı:
0,8 m/s
Örnek
Sıcaklık farkı: 30 K
Isıtma gücü: 80 kW
Uzunluk: 100 m
Seçim
Bir cetvelle 80 kW'de yukarı doğru dikey bir çizgi çekilir (sarı çizgi).
Diğer tüm adımlar akış miktarına ait yöntemde olduğu gibi yapılır.
Isı kaybı dahil hesaplama
Akabinde bir değer, kW cinsinden güce eklenen ısı kaybının Tab. 030'a
göre saptanmasıyla elde edilir.
Basınç kaybı SDR 7,4 boruları
­INSULPEX SDR 7,4 boruları ağırlıklı olarak içme suyunun taşınması için
kullanılır. İçme suyu tesisatlarının basınç kaybı hesaplaması için direktif
olarak DIN 1988 normu kullanılır.
Bu sırada Tab. 028 içerisinde saptanan uç voltajı akımı [l/s] akış [l/s]
ile eşitlenmelidir.
Basınç kaybı R [Pa/m]
Su sıcaklığı: 80 °C
Daire 1
Daire 2
Daire 3
Debi [l/s]
Açılma σ = 20 K [l/s] durumunda ısı gücü Q kW olarak
Açılma σ = 30 K [l/s] durumunda ısı gücü Q kW olarak
Tab. 027: Örnek hesaplama
30
50 x 5,7
65 Pa/m
65 Pa/m x 200 m
= 1.300 Pa = 0,13 bar = 1,3 mSs
0,5 m/s
Tab. 028: INSULPEX boruları SDR 11 için basınç kayıpları
31
Basınç kaybı R [Pa/m]
Debi [l/s]
Açılma σ = 30 K [l/s] durumunda ısı gücü Q kW olarak
Açılma σ = 20 K [l/s] durumunda ısı gücü Q kW olarak
Su sıcaklığı: 80 °C
Debi [l/s]
Su sıcaklığı: 60 °C
Basınç kaybı R [Pa/m]
Tab. 029: INSULPEX boruları SDR 7,4 için basınç kayıpları
32
4.1.2 ­INSULPEX borularının ısı kayıpları
10 °C'lik bir toprak sıcaklığında, toprağın 1,2 W/mK'lik (kuru toprak) bir ısı iletim kabiliyetinde, 0,6 m'lik bir örtme yüksekliğinde ve 100 mm'lik
ortalama net boru mesafesinde her boru güzergâhı metresi (1 m GS + 1 m DS) başına şu ısı kayıpları görülmektedir:
Her güzergâh metresi (1 m GS + 1 m DS) başına ısı kayıpları
­INSULPEX UNO SDR 11 Isıtma
Ebat
GS / DS
90° / 60°
W/gm
GS / DS
80° / 50°
W/gm
GS / DS
70° / 40°
W/gm
GS / DS
60° / 30°
W/gm
25 / 75
16,82
14,23
11,64
9,06
32 / 75
21,34
18,06
14,78
11,49
40 / 90
22,21
18,79
15,37
11,96
50/ 110
22,84
19,33
15,81
12,30
63 / 125
25,90
21,92
17,93
13,95
75 / 140
28,42
24,05
19,68
15,30
90 / 160
30,51
25,81
21,12
16,43
110 / 180
35,56
29,71
24,31
18,91
Her güzergâh metresi (1 m GS + 1 m DS) başına ısı kayıpları
­INSULPEX DUO SDR 11 Isıtma
Ebat
GS / DS
90° / 60°
W/gm
GS / DS
80° / 50°
W/gm
GS / DS
70° / 40°
W/gm
GS / DS
60° / 30°
W/gm
20+20 / 75
14,21
12,02
9,84
7,65
25+25 / 90
14,43
12,22
10,00
7,77
32+32 / 110
16,48
13,94
11,41
8,87
40+40 / 125
18,29
15,48
12,67
9,85
50+50 / 160
22,39
18,94
15,50
12,05
63+63 / 180
20,47
17,32
14,17
11,02
Her güzergâh metresi (1 m GS + 1 m DS) başına ısı kayıpları
­INSULPEX UNO SDR 7,4 Sıhhi tesisat
Ebat
GS / DS
90° / 60°
W/gm
GS / DS
80° / 50°
W/gm
GS / DS
70° / 40°
W/gm
GS / DS
60° / 30°
W/gm
20 / 65
15,70
13,29
10,87
8,46
25 / 75
16,71
14,14
11,57
8,99
32 / 75
21,17
17,91
14,65
11,40
40 / 90
22,02
18,63
15,25
11,86
50/ 110
22,64
19,16
15,68
12,19
63 / 125
25,65
21,70
17,75
13,81
Her güzergâh metresi (1 m GS + 1 m DS) başına ısı kayıpları
­INSULPEX DUO SDR 7,4 Sıhhi tesisat
Ebat
GS / DS
90° / 60°
W/gm
GS / DS
80° / 50°
W/gm
GS / DS
70° / 40°
W/gm
GS / DS
60° / 30°
W/gm
25+20 / 90
13,11
11,10
9,08
7,06
32+20 / 110
13,16
11,16
9,11
7,09
40+25 / 125
14,05
11,89
9,73
7,57
50+32 / 140
16,26
13,76
11,25
8,75
63+32 / 160
17,07
14,45
11,82
9,19
Tab. 030: ­INSULPEX borularının ısı kayıpları
Projeye özgü hesaplamalar için lütfen yetkili satış büronuza başvurunuz.
33
5
­INSULPEX
Bağlantı ve izolasyon tekniği
5.1 Bağlantı tekniği
5.1.1 Montaj için emniyet talimatları
Kendi güvenliğiniz ve başka insanların güvenliği için montaja
başlamadan önce lütfen emniyet bilgilerini ve kullanma kılavuzunu dikkatli ve eksiksiz bir şekilde okuyunuz ve muhafaza ediniz.
Emniyet bilgilerini veya münferit montaj talimatlarını anlamadığınız veya emin olmadığınız takdirde lütfen yetkili REHAU satış
büronuza başvurunuz.
-- Aletlerinizi güvenli bir şekilde muhafaza ediniz. Kullanılmayan
aletler kuru, kapalı bir odada, çocukların ve yetkisi olmayan kişilerin ulaşamayacağı şekilde muhafaza ediniz.
Sisteme özgü emniyet bilgileri
-- PUR muf köpüğüyle (poliol ve izosiyanat bileşenleri) çalışırken
güvenlik bilgi formuna dikkat edilmelidir (bkz. Sayfa 56).
-- PUR muf köpüğüyle (poliol ve izosiyanat bileşenleri) çalışırken
daima kimyasallara dayanıklı koruyucu eldiven ve koruyucu gözlük kullanınız.
Genel emniyet bilgileri
-- Sistemlerimize ait montaj çalışmalarını yalnızca yetkili ve eğitimli
kişilere yaptırınız.
-- Boru tesisatı sistemlerinin montajı sırasında genel olarak geçerli
kaza önleme ve emniyet kurallarına riayet ediniz.
-- Koruyucu gözlük, uygun iş giysileri, güvenlik ayakkabıları, baret
ve uzun saçlar için saç filesi kullanınız. Bol giysiler giymeyiniz ve
takı takmayınız, bunlar hareketli parçalar tarafından tutulabilir.
-- Özellikle baş seviyesi veya daha yüksekteki montaj çalışmaları
sırasında baret takınız.
-- Hareketli parçaları tutmayınız (ezilme tehlikesi!).
-- Çalıştığınız yeri temiz tutunuz ve engel teşkil eden nesneler
bulundurmayınız. Aydınlatmanın yeterli olmasını sağlayınız.
-- Aletlerin kullanma kılavuzlarına dikkat ediniz ve aletleri yalnızca
öngörülen amaçlar için kullanınız.
-- Çocukları, evcil hayvanları ve eğitimli olmayan kimseleri aletlerden ve montaj yerlerinden uzak tutunuz.
-- Bakım, servis, donanım değiştirme çalışmaları ve montaj yerinin
değiştirilmesi sırasında esas olarak aletin fişini çekiniz veya yanlışlıkla yeniden çalışmasına karşı emniyete alınız.
-- Yalnızca ilgili REHAU boru sistemi için öngörülmüş bileşenleri
kullanınız. Sisteme yabancı bileşenlerin kullanılması veya ilgili
REHAU tesisat sistemlerine ait olmayan aletlerin kullanılması
kazalara veya başka tehlikelere neden olabilir.
34
-- Alevli işlemde daima eldiven ve koruyucu gözlük kullanınız. Yanıcı
nesneleri hemen yakınlarda depolamayınız.
-- PUR sert köpüğün kesilmesi veya zımparalanması sırasında toz
maskesi kullanınız.
-- Boruları keserken ve diğer çalışmalar sırasında tutan el ile alet
arasındaki güvenlik mesafesine daima dikkat ediniz.
-- REHAU boru makasları, boru kesme, boru soyma aletleri ve el
sıyırıcıları keskin uçludur. Bunları, herhangi bir tehlike oluşmayacak şekilde depolayınız ve kullanınız.
5.1.2 Geçme manşon montajı
Şek. 083: Boruyu istediğiniz ölçüde dik
açılı şekilde kesiniz.
Şek. 084: İzolasyon sıyırma uzunluğunun
işaretlenmesi (20 cm).
Keskin kenarlı alet nedeniyle yaralanma tehlikesi.
Şek. 087: Kılıf borusunu izolasyondan
­ayırınız.
PUR sert köpüğün zımparalanması
sırasında toz maskesi kullanınız.
Şek. 091: Geçme manşonu boru ­üstüne
geçiriniz.
İç yiv boru ucuna dönük olmalıdır.
Şek. 095: Geçme manşonu fitting
­boğazına kadar itiniz.
Şek. 085: Kılıf borusunu enlemesine kesiniz.
Ana boruyu kesmeyiniz.
Keskin kenarlı alet nedeniyle yaralanma tehlikesi.
Şek. 088: İzolasyonu borudan ayırınız.
Alet nedeniyle yaralanma tehlikesi
(örn. Çekiç)
Şek. 089: Akışkan taşıyıcı boruyu zımparalayınız.
PUR sert köpüğün zımparalanması
sırasında toz maskesi kullanınız.
Şek. 092: Boruyu 2 defa 30° oranında
genişletiniz. Geçme manşon genişletme
bölgesinde bulunmamalıdır.
Kastırarak genişletmeyiniz!
Şek. 093: Fittingi boru içine takınız.
Kısa süre sonra fitting boru içinde sıkıca
oturur (hafıza efekti).
Şek. 096: Geçme manşon ­bağlantısı
a­ racılığıyla akışkan taşıyıcı boruların
­bağlantısı.
Şek. 097: İmal edildikten hemen sonra
bağlantıya basınç ve sıcaklık yüklenebilir.
Şek. 086: Kılıf borusunu ­uzunlamasına
kesiniz.
Ana boruyu kesmeyiniz.
Keskin kenarlı alet nedeniyle yaralanma tehlikesi.
Şek. 090: Geçme manşon ­bağlantısından
önce büzülebilir mufu kılıf boru üstüne
geçiriniz.
Şek. 094: Aleti bağlantıya takınız.
Kastırmayınız!
Genişletilen boru ucuna yabancı nesneler sokmayınız.
35
5.2 İzolasyon tekniği
5.2.1 REHAU poliüretan (PUR) muf köpüğü
5.2.1.1 Açıklama
Poliüretan muf köpüğü, iki bileşenin birbiriyle kimyasal reaksiyonu
sonucunda oluşan ağırlıklı olarak kapalı hücreli, sert köpüktür. İki bileşen birbirine karıştırılır ve izolasyon mufunun öngörülen boş bölmesine
veya cam elyaf takviyeli plastik kovan içine dökülür. Akabinde burada
köpürür ve sertleşir.
Reaksiyon karışımının izolasyon mufu veya cam elyaf takviyeli plastik
içinde sertleşmesinden (yakl. 2 saat) sonra izole edilen bağlantı yeri
istenilen sıkılığa sahip olur.
Şek. 099: Serbest köpürtülmüş reaksiyon karışımı
5.2.1.3 Köpük paketleri
Köpüğün daha kolay işlenmesi için köpük paketleri de teslim edilebilmektedir, bunlar muf bağlantıları için doğru köpük miktarlarını
içermektedir.
Şek. 098: Mahalde köpük bileşenleri A ve B
5.2.1.2 Özellikler
Reaksiyon karışımı A ve B bileşenlerinden oluşur.
A bileşeni: Elastopor EXH (Polikol)
2100/1
B bileşeni: Lupranat M 20 S (İzosiyanat)
REHAU tarafından kullanılan mahalde köpük, özel emniyet tedbirleri
olmadan açık havada kullanılabilen ve subazlı bir sistemdir.
A ve B bileşenleri 1 litrelik şişeler veya 5 litrelik bidonlar içerisinde
teslim edilir.
Şek. 100: Köpük paketi
36
5.2.2 5.2.1.4 Teknik özellikler
A bileşeni: Elastopor EXH 2100/1 (Poliol)
Şekil
sıvı
Renk
sarımsı
Koku
amin benzeri
pH-Değeri
>7
Donma sıcaklığı
< 0 °C
Kaynama noktası
> 110 °C
Alevlenme noktası
> 110 °C
Buhar basıncı
< 10 mbar (20 °C)
Ölçülen yoğunluk
1,07 g/cm (20 °C)
Ölçülen akışkanlık
1740 mPas (20 °C)
PUR muf köpüğünün işlenmesi sırasında emniyet
önlemleri
Lütfen PUR muf köpüğünü işlemeden önce A bileşeni (poliol,
sarımsı renk) ve B bileşeni (izosiyanat, kahverengi) güvenlik
bilgi formlarına, teknik bilgi formuna ve emniyet önlemlerine dikkat
ediniz.
Bu belgeleri internet üzerinde www.REHAU.com.tr adresinden
indirebilirsiniz.
İnternet erişiminiz yoksa eğer, lütfen yetkili REHAU satış büronuza
veya aşağıdaki telefon numarasından doğrudan REHAU bilgi hattına
başvurunuz:
+90 212 355 47 00
B bileşeni: Lupranat M 20 S (İzosiyanat)
Şekil
sıvı
Renk
kahverengi
Koku
toprağımsı, küflü
Erime noktası
< 10 °C
Kaynama sahası
330 °C (1.013 mbar)
Alevlenme noktası
> 204 °C
Tutuşma sıcaklığı
> 600 °C
Buhar basıncı
< 0,01 Pa (25 °C)
Ölçülen yoğunluk
1,23 g/cm (20 °C)
Ölçülen akışkanlık
300 mPas (20 °C)
Köpük sistemi
Köpürme tutumu (ölçüm değerleri), ultrason yöntemine göre kap
kontrolü (20 °C, Karışım oranı 100 : 160)
Başlama zamanı
69 saniye
İplik çekme zamanı (varsayımsal)
183 saniye
Artış süresi
265 saniye
Ham yoğunluk, serbest köpürtülen
54 kg/m
Laboratuar ölçüm değerleri, kontrol deneği bir yüksek basınç sistemi
(p = 150 bar) kullanılarak üretilmiştir.
Ham yoğunluk (çekirdek)
63 kg/m
Basınç mukavemeti
0,43 N/mm2
Yığılma
%7
Kapalı hücrelilik
% 94
Bu durumda belgeler size tarafımızdan gönderilecektir.
PUR muf köpüğüyle çalışma sırasında esas olarak geçerlidir:
Daima eldiven ve koruyucu gözlük kullanınız! Yetersiz havalandırma durumunda veya yüksek sıcaklıkta solunum maskesi gereklidir.
PUR köpük muflu iş kazalarında davranış kuralları:
Göze sıçraması:
Hemen göz yıkama şişesiyle durulayınız veya uzun süre suyla durulayınız. Sonrasında göze sıvı bileşenler ulaşmışsa eğer doktora
başvurunuz.
Cilde sıçraması:
Derhal kuru bezle siliniz, su ve sabunla iyice yıkayınız.
B bileşeninin (izosiyanat, kahverengi) bulaşması halinde giysileri
değiştiriniz.
Solunum şikayetleri, nefes darlığı, göğüs ağrısı:
Hemen temiz havaya çıkınız, sakin olunuz, sigara içmeyiniz. B bileşeninin (izosiyanat, kahverengi) neden olduğu şikayetler görülmesi halinde
doktora başvurunuz.
Tab. 031: Köpük paketleri teknik özellikleri
37
5.2.3 İzolasyonlu büzülebilir mufun montajı ve köpürmesi
Lütfen bir önceki maddede yazılı emniyet bilgilerine dikkat ediniz.
A ve B bileşenlerinin gerekli miktarlarını tabloya göre saptayınız
ve bu konuda muf köpüğü işlemesiyle ilgili bilgilere dikkat ediniz.
Ardından uygun bir kap büyüklüğü seçiniz.
Köpük paket
büyüklüğü
Conta bandı
[m]
75-90 / 75-90 / 75-90
2
2,4
110-125 / 75-90 / 110-125
5
2,6
110-125 / 110-125 / 110-125
5
2,6
CTP kovanlar
140-160 / 75-90 / 140-160
6
2,8
140-160 / 110-125 / 140-160
8
2,8
140-160 / 140-160 / 140-160
8
2,8
160-180 / 160-180 / 160-180
8
3
75-90 / 75-90
2
2,2
110-125 / 110-125
5
2,4
140-160 / 140-160
6
2,6
A bileşeni [ml] = Boş hacim [dm3] x 30,55
160-180 / 160-180
8
2,8
B bileşeni [ml] = Boş hacim [dm3] x 42,53
Büzülebilir muflar
75
1
0,5
90
1
0,6
110
2
0,8
125
3
0,9
140
4
1
160
5
1,1
180
6
1,2
225
7
1,5
250
8
1,7
İzolasyon mufunun köpürtülmesi için A ve B bileşenlerinin oranları:
İşleme sıcaklığı
20 °C
Karışım oranı
A:B
100 : 160
Ham yoğunluk
80 kg/m3
Diğer geometrilerin köpürtülmesi için oranlar hesaplanabilir:
CTP dirsekler
Tab. 033: Köpük paketi tablosu
Dış çap
Kılıf borusu [mm]
A bileşeni
Elastopor EXH 2100/1 [ml]
B bileşeni
Lupranat 20 MS [ml]
A+B
[ml]
65
70
90
160
75
80
120
200
90
130
180
310
110
180
250
430
125
210
300
510
140
230
340
570
160
310
440
750
180
430
610
1050
225
640
1030
1670
250
700
1100
1800
Tab. 032: Karışım miktarları (Ortam sıcaklığına bağlı olarak % 30'lara varan daha yüksek bir köpük miktarı gerekli olabilir!)
38
5.2.4 İzolasyonlu büzülebilir mufun montajı
Şek. 101: İzolasyonlu mufu akışkan
­taşıyıcı borunun üstüne geçiriniz.
Şek. 105: Mufu conta bandının dış kenarıyla merkezi olarak aynı hizada geçiriniz ve yumuşak alevle eşit bir şekilde büzdürünüz.
Şek. 102: Mufun ucunu işaretleyiniz
İzolasyonlu manşon geçme manşon bağlantısı üstünde merkezi olarak oturur.
Şek. 103: Conta bandının doğrudan işaretlemenin iç kenarına takılması (10 mm
bindirme ile).
Şek. 104: Folyoyu ancak conta bandının
karşı tarafa takılmasından ­sonra çekiniz.
Şek. 106: Conta bandının kenar boyunca
dışarı presleneceği şekilde tüm çevresiyle
büzdürülmesi biten muf borusu.
Şek. 107: Conta bandının yapıştırıcısı ayrıntısı
Şek. 108: Matkap ucuyla her iki manşon
ucundan yakl. 20 cm mesafede saat 12
konumunda d = 25 mm bir delik deliniz.
Aksi takdirde montaj pozisyonuna
­gelmeden önce manşonun yapışması
tehlikesi vardır.
Eldiven ve koruyucu gözlük takınız.
Eldiven ve koruyucu gözlük takınız
Şek. 109: uygun köpük paketini köpük
paketi tablosuna (Tab. 032) göre seçiniz.
Eldiven ve koruyucu gözlük takınız.
Şek. 113: A bileşeni (sarımsı) bidon
­köpüğünün kullanılması halinde, karışım
tablosuna (Tab. 031) göre ölçüm ­kabına
dökünüz.
Şek. 110: Ayırıcı şeridi çekiniz ve köpük
bileşenlerini sarsarak homojen şekilde
karıştırınız.
Şek. 111: Plastik torbanın ucunu kesiniz ve doğrudan mufun dolum ağzına yerleştiriniz.
Eldiven ve koruyucu gözlük takınız.
Çok uzun beklemeyiniz, reaksiyon
hemen başlar.
Eldiven ve koruyucu gözlük takınız.
Çok uzun beklemeyiniz, reaksiyon
hemen başlar.
Şek. 114: B bileşeni (kahverengi) karışım
tablosuna (Tab. 031) göre ölçüm ­kabına
dökünüz.
Şek. 115: Bileşenler iyice karışana kadar
reaksiyon karışımını karıştırınız.
Eldiven ve koruyucu gözlük takınız.
Çok uzun beklemeyiniz, reaksiyon
hemen başlar
Şek. 112: Reaksiyon karışımını ­izolasyon
mufuna dökünüz, tamamının muf içine
dökülmesi için plastik torbayı iyice sıyırınız.
Eldiven ve koruyucu gözlük takınız.
Şek. 116: Karıştırma kabını bir dolum
hunisi şeklinde sıkıştırınız ve köpük bileşenlerini muf içine doldurunuz.
39
5.2.5 PUR muf köpüğünün işlemesiyle ilgili talimatlar
Depolama
A ve B bileşenleri neme karşı duyarlıdır. Bu nedenle kaplar sıkıca
kapatılarak kuru bir yerde muhafaza edilmelidir.
Depolama sıcaklığı +15 ila +23 °C arasında olmalıdır.
Şek. 117: Her iki deliğe havalandırma
tapasını çakınız.
Eldiven ve koruyucu gözlük takınız.
Kafanızı havalandırma tapaları üstünde tutmayınız - Dışarı püskürme tehlikesi.
Şek. 118: Köpüğün dışarı çıkmasından
sonra (yüzey artık yapışkan değildir) ­dışarı
çıkan köpük artıklarını ve havalandırma
tapalarını çıkartınız.
Her iki bileşenin kabında dolum tarihi yazılıdır. Bu dolum tarihinden
itibaren depolama ömrü 22 haftadır. 22 haftalık depolama ömrü
aşıldığında bu bileşenler artık izolasyon mufunun köpürtülmesi için
kullanılmamalıdır.
Uygulama
a) Poliol ve izosiyanat bileşenleriyle çalışırken daima eldiven ve koruyucu gözlük kullanınız.
b) Bağlantı yerinde (boru tesisatı, fitting, izolasyon mufunun iç tarafında) nem olmamalıdır
c) Köpük çalışmaları +20 °C'lik bir sıcaklıkta yapılmalıdır. Bunun anlamı
bağlantı yeri (boru tesisatı, fitting, izolasyon mufu) ve A ve B köpük
bileşenleri bu sıcaklığa sahiptir.
% 20 ila 60 arasındaki bir hava neminde kontrollü bir köpürtme
mümkündür.
Şek. 119: Dışarı çıkan köpük artıklarını
yüzeyden temizleyiniz.
Şek. 120: Köpük artıklarını ­temizledikten
sonra conta yapıştırıcıyla tapayı yerleştiriniz.
d) Köpürtme işleminin esas olarak 15 °C ila 45 °C arasında bir sıcaklıkta yapılması gerekir. Bu sıcaklık köpük bileşenleri ve bağlantı yeri
için geçerlidir.
Bu koşullar mevcut değilse veya hava nemi % 90 oranından yüksek
olduğunda ya da yağmur yağdığında, köpürtme işlemi yalnızca ilave
tedbirler alınması halinde yapılabilir. Örneğin yağışa karşı koruma veya
ön ısıtma.
e) Köpürtme işlemi, örneğin kışın, 20 °C altında yapıldığında, köpük
daha yavaş tepki verdiği için başlama zamanı uzar. Bu durumda A ve B
bileşenlerinin oranları maks. % 30 arttırılmalıdır.
Şek. 121: İç parçayı takınız ve çekiçle
sonuna kadar çakınız.
Şek. 122: Yapıştırıcıyı eşit bir şekilde
­ısıtınız.
20 °C'nin üstünde bir uygulamada, örneğin yazın, Madde 5.2.3 altında
yazılı köpük miktarı listesinin A ve B bileşenlerinin oranları kullanılmalıdır. Ancak bu durumda, köpük daha iyi tepki vereceğinden başlama
zamanı azalır.
f) Uygulamadan önce A bileşeni (Elastopor EXH 2100/1, sarımsı)
homojenize edilmelidir. Bunun için iyice karıştırılması gerekir.
g) Yakl. 24 saat sonra köpük sertleşir ve mekanik özelliklerine ulaşır.
Şek. 123: Montajı biten tapa.
40
5.2.6 İzolasyon - CTP kovanlar
CTP kovanların T ve dirsek kovan çeşitleri vardır.
Tüm kovanlar kırılmaya dayanıklı cam elyaf polyesterden imal
edilmiştir.
Montajdan önce ilgili uçlar kılıf borusu çapına uyarlanmalıdır - ilgili
kademenin kenarından kesiniz.
Aşağıdaki kombinasyonlar tedarik edilebilir:
75-90 / 75-90 / 75-90
110-125 / 75-90 / 110-125
110-125 / 110-125 / 110-125
140-160 / 75-90 / 140-160
140-160 / 110-125 / 140-160
140-160 / 140-160 / 140-160
160-180 / 160-180 / 160-180
Şek. 125: Cıvata montajı sırası
Basınç testinden sonra PUR köpük doldurulur ve CTP kovan vidalanabilir valf ile kapatılır.
Tab. 034: CTP kovanlar - Kombinasyonlar
CTP kovanların monte edilmesi için conta bantları yerleştirilir.
Conta bandı
Şek. 126: Vidalanabilir valfin kapatılması
Reaksiyona giren PUR köpük, vidalanabilir valfin bilyesini yukarı bastırdığında bunun daha min. 120 dakika sertleşmesi gerekir. Ardından
yalnızca valfteki kapağın sabitlenmesi ve yalıtılması gerekir.
Şek. 124: CTP kovanlar
Ardından kovan, köpük deliği olmadan boruların altına itilir ve yukarı
doğru bastırılır. Ardından dolum ağzıyla birlikte üst kovan alttakinin
üstüne konulur ve M6 x 35 cıvatalarla belirtilen sırada birleştirilir.
Minimum 10 dakikalık bekleme süresinden sonra cıvatalar aynı sırada
sıkılmalıdır.
Şek. 127: Vidalanabilir valf
41
5.2.7 CTP kovanların monte edilmesi
Şek. 128: CTP kovanların ölçüsüne göre
izolasyon sıyırma ölçüleri.
Şek. 129: Conta bandının kesilmesi (CTP
parçası başına altı eşit uzunluk gereklidir).
Şek. 130: Conta bantlarını öngörülen
kanallar içine bastırınız.
Şek. 131: CTP kovanları conta bantları
takılmış halde hazır.
Şek. 132: Folyoyu çıkartınız.
Şek. 133: Alt kovanı (havalandırma deliği
olmayan) takınız.
Şek. 134 Üst kovanı (havalandırma ­deliği
olan) takınız.
Dikkat: Havalandırma deliği olmayan
CTP yan kovanı alta takınız!
Dikkat: Havalandırma deliği olmayan
CTP yan kovanı alta takınız!
Şek. 135: Tüm vidalı bağlantıları gevşek
monte ediniz.
(Üst ve alt pul)
Şek. 136: Tüm vidalı bağlantıları sıkınız
(Sıralama Şek. 125'e göre).
Şek. 137: Vidalı bağlantıları conta çepeçevre çıkana kadar sıkınız.
Şek. 138: CTP kovanların vidalanması hazır.
Şek. 139: Köpüğün doldurulması. [Köpük
paketi veya bidon köpüğünün işlenmesi
bkz. Şek. 109 - Şek. 115]
Dikkat: Eldiven ve koruyucu gözlük takınız!
Şek. 140: Havalandırma tapasını takınız.
Dikkat: Kastırmayınız!
42
Şek. 141: Havalandırma tapasını çatal
anahtarla iyice sıkınız.
Şek. 142: Conta bandıyla küçük bir bilye
yapınız ve yerleştiriniz.
Şek. 143: Kapağı vidalayınız.
5.2.8 RAUTHERMEX T mufunun montajı
Şek. 144: RAUTHERMEX T mufunu kılıf
borusu çapına göre kesiniz.
Dikkat: Keskin kenarlı alet nedeniyle
yaralanma tehlikesi!
Şek. 147: Havalandırma deliğini öngörülen yerde açınız
(Matkap ucu d = 25 mm).
Şek. 145: Akışkan taşıyıcı boruları birleştirmeden önce RAUTHERMEX T mufu
çatal boru üstüne geçirilmeli ve eğik
kesilmiş ilgili büzülebilir hortumlar ana
boru uçlar üstüne geçirilmelidir (eğik uç
­RAUTHERMEX T manşon yönünde).
Şek. 146: RAUTHERMEX T mufunu dokuma
bant ile konumlandırınız ve sabitleyiniz.
Şek. 148: Köpük doldurunuz [Köpük paketi veya bidon köpüğünün
işlenmesi bkz. Şek. 109 - Şek. 115].
Şek. 149: Dolum ağzını yapışkan bant
ile kapatınız ve delerek bir havalandırma
deliği açınız (Çap yakl. 2-3 mm).
Şek. 150: Dışarı çıkan köpük artıklarını
temizleyiniz.
Şek. 153: Ön ısıtma sıcaklığını birlikte
verilen test şeritleri ile kontrol ediniz (yeşil
renge dönüşür).
Şek. 154: Büzülebilir hortumu pozisyona
getiriniz ve büzdürünüz.
Şek. 157: Büzülebilir hortumları büzdürünüz.
Şek. 158: Büzdürülmesi bitmiş çatal.
Dikkat: Eldiven ve koruyucu gözlük takınız!
Şek. 151: Büzülecek hortumların etrafında
bulunan yüzeyleri dokuma zımpara bandı
ile zımparalayınız.
Şek. 152: Yüzeyi yumuşak bir alevle işleme
sıcaklığına kadar ısıtınız.
Şek. 155: Büzülebilir hortumları büzdürünüz.
Şek. 156: Büzülebilir hortumları büzdürünüz.
Dikkat: Yüksek sıcaklıklar nedeniyle
yaralanma tehlikesi, eldiven giyiniz!
Dikkat: Yüksek sıcaklıklar nedeniyle
yaralanma tehlikesi, eldiven giyiniz!
Dikkat: Yüksek sıcaklıklar nedeniyle
yaralanma tehlikesi, eldiven giyiniz!
Dikkat: Keskin kenarlı alet nedeniyle
yaralanma tehlikesi!
Dikkat: Yüksek sıcaklıklar nedeniyle
yaralanma tehlikesi, eldiven giyiniz!
43
6
­INSULPEX
Uygulama
6.1 Uygulama koşulları
­INSULPEX borularının döşenmesi ve işlenmesi genel olarak +10 °C'lik
bir dış sıcaklığa kadar mümkündür.
6.3.1 ­INSULPEX UNO boruları için kanal ölçüleri
I­NSULPEX boruları 90 mm'lik kılıf borusu çapına kadar ≥ 0 °C sıcaklıklarda da işlenebilir. Düşük sıcaklıklarda, PUR köpüğün ve kılıf borusunun kırılması tehlikesi vardır. 90 mm'den daha büyük ebatlarda ve
­INSULPEX-DUO borularda bu risk genel olarak 10 °C altındaki sıcaklıklarda bulunur.
Buna rağmen I­NSULPEX borularının bu kadar düşük sıcaklıklarda
uygulanması gerektiğinde, ısıtılan bir odada depolanması aracılığıyla
veya sıcak su doldurarak ve/veya uygun bir cihazla kılıf borusu üstüne
uygulanabilir, büyük yüzeyli ısı beslemesi (maks. 40 °C) aracılığıyla
bunlar uygulama sıcaklığına getirilebilir. Su doldurulmuş borular hiçbir
şekilde uzun bir donma periyoduna maruz bırakılmamalıdır.
Ön ısıtma işlemi, örn. bir gaz şalomasıyla yapıldığında, çapı asgari
50 mm olan bir şaloma kafası kullanılmalıdır. Ön ısıtma işlemi sarı
alevle ileri-geri hareketlerle uzun bir güzergâh üzerinde eşit bir şekilde
uygulanmalıdır. Kılıf borusunun noktasal olarak ısıtılması ­INSULPEX
boru sisteminin zarar görmesine neden olur.
6.2
Boru kanalı
Boruların montajı doğrudan 10 cm kalınlığında bir kum yatağı üstüne
yapılır. Bu sırada muhtemel gerekli bağlantı yerlerine çalışma yeri olarak kafa delikleri açılmalıdır. Büyük teslimat uzunlukları nedeniyle bu
gereklilik ancak yalnızca istisnai durumlarda geçerlidir.
Borular gerek yan yana gerekse de üst üste boru kanalı içine döşenebilir.
Özel yatay delme yöntemiyle de döşeme yapılması mümkündür.
6.3 Kanal ölçüleri
Boru kanalının taban derinliği [T] önceden verili örtme yüksekliği
(min. 400 mm), kılıf borusu dış çapı [dd], boru üstünün yüksekliği ve
kum yatağının yüksekliğinden hesaplanır.
Taban genişliği kılıf borusu dış çapı [dd] ve asgari montaj mesafesinden (min. 100 mm) hesaplanır.
dd
dd
G
Şek. 159: UNO kanal ölçüleri
Kılıf borusu dış çapı
dd [mm]
Taban genişliği
G [mm]
Taban derinliği
T [mm]
65
430
565
75
450
575
90
480
590
110
520
610
125
550
625
140
580
640
160
620
660
180
660
680
Tab. 035: UNO kanal ölçüleri
dd
G
T
Kılıf borusu dış çapı
Taban genişliği
Taban derinliği
Tabloda belirtilen değerler 0,40 m'lik bir asgari örtme ve 100 mm'lik
bir kum yatağı için geçerlidir. Daha büyük bir örtme durumunda, derinliğe [T] üst yükseklik ÜH = 0,40 m ile ilgili fark değeri eklenmelidir.
Tabloda belirtilen genişlik [G] aynı kılıf borusu dış çapında iki boru için
geçerlidir.
Diğer uygulama durumları için, örn. çok sayıda boru [x] olması halinde,
taban genişliği [G] şu formüle göre hesaplanır:
G = x * dd + (x+1) * M [m]
44
6.3.2 ­INSULPEX DUO boruları için kanal ölçüleri
ÜH =
min. 400
min. 00
min. 00
00
dd
00
G
Şek. 160: DUO kanal ölçüleri
Kılıf borusu dış çapı
dd [mm]
Taban genişliği
G [mm]
Taban derinliği
T [mm]
65
430
565
75
450
575
90
480
590
110
520
610
125
550
625
140
580
640
160
620
660
180
660
680
Tab. 036: DUO kanal ölçüleri
dd
G
T
Cidar borusu dış çapı
Taban genişliği
Taban derinliği
Tabloda belirtilen değerler 0,40 m'lik bir asgari örtme ve 100 mm'lik
bir kum yatağı için geçerlidir. Daha büyük bir örtme durumunda, derinliğe [T] üst yüksekliğe ÜH = 0,40 m ile ilgili fark değeri eklenmelidir.
I­NSULPEX-DUO borusunun döşenmesinde bu aşağıdaki gibi
hesaplanır:
BÇift boru = dd + 2 * M [m]
Diğer uygulama durumları için, örn. çok sayıda boru [x] olması halinde,
taban genişliği [G] şu formüle göre hesaplanır:
G = x * dd + (x+1) * M [m]
45
6.4 Güzergâh seyrinin seçilmesi
6.4.1 Çatal yöntemi
Burada konut bağlantıları, bir ana hattın çatalları üzerinden gerçekleşir.
Elbette karma formlar da mümkündür.
Avantajlar:
-- Esnek planlama
-- Arsalara basit ön döşeme
-- Ana hata sonradan bağlamak mümkün
Şek. 161: Çatal yöntemi
6.4.2 Döngü yöntemi
­INSULPEX borularının kullanılabilir büyük teslim uzunlukları pek çok
durumda toprağa döşenen bağlantılardan ve çatallardan hiç kullanılmamasına imkân sağlamaktadır, burada ­INSULPEX borusu bir binadan
diğerine ve tekrar geri döşenir.
Avantaj:
-- Toprak sahasında bağlantı olmaması
Şek. 162: Döngü yöntemi
6.4.3 Plastik kılıf borusundan alım
Bir ­INSULPEX boru üstündeki plastik kılıf borusundan yeni bir şebekeye
veya tek bir binaya bağlantı alınması mümkündür.
Avantajlar:
-- Ana hattın çalışma sıcaklıkları çok yüksek olduğunda, bir şebeke
sonu bağlantısı aracılığıyla ­INSULPEX kullanılarak ikincil bir şebeke
oluşturulabilir.
-- ­INSULPEX boruları için ana hattın ısıtma gücü çok büyük olmadığında PKB genleşmesi göz önünde bulundurularak çataldan alım
yapılabilir.
Şek. 163: Plastik kılıf borusundan alım
46
6.5 Bina bağlantı hatları
6.5.1 Bodrumlu binalarda konuta giriş
­INSULPEX boruları düz bir şekilde içeri sokulmalıdır. ­INSULPEX boru
tesisatı binanın yanından geçtiğinde, bina girişi için gerekli dirseğin
Tablo 041 uyarınca min. 2,5 kat daha büyük bir bükülme yarıçapına
sahip olması gerekir. Bu sayede duvar geçişi sahasındaki boru gerilimleri önlenir.
6.5.2 Duvar contaları
Çekirdek delikleri veya duvar kırıkları içinden monte edilebilir. Bununla
birlikte duvar contasını harçla sabitlemek için tabloda yazılı çaplar
tavsiye edilir. Duvar kırıkları olması durumunda boru kılıfı ile duvar arasında 8 cm'lik mesafeye uyulmalıdır. Bu sayede iki boru için bir duvar
aralığında Tablo 037 içinde yazılı asgari ölçüler elde edilir.
Şek. 165: Conta montajı
Duvar contasının kılıf borusu üstüne geçirilmesi işlemi REHAU kayganlaştırıcı ile kolaylaştırılır. Contanın düz tarafı bina içine, eğik ve kademeli taraf binanın dış tarafına dönüktür.
Ardından boru hattını duvar contasıyla birlikte çekirdek delik veya aralık içine sokunuz. Duvar contasının duvar dış tarafından mesafesi en az
80 mm olmalıdır. İzolasyon işlemi normal genleşen harç ile yapılır.
Şek. 166: Conta montajı
Şek. 164: Conta
Kılıf borusu
Dış çap [mm]
Beton çekirdek
delikleri
D [mm]
1 boru için
duvar kırığı
H x L [mm]
2 boru için
duvar kırığı
H x L [mm]
75
180
250 x 250
250 x 450
90
200
250 x 250
250 x 500
110
220
300 x 300
300 x 500
125
240
330 x 330
330 x 550
140
260
350 x 350
350 x 600
160
280
350 x 350
350 x 650
180
300
370 x 370
370 x 700
Tab. 037: Aralık ölçüleri
47
6.5.3 Duvar yalıtım flanşı
Temeller, tavanlar vb. içinden geçmesi gereken bina giriş katlarının
basınçlı suya karşı yalıtılması için.
­INSULPEX kılıf borusu ile çekirdek delik veya astar boru (betonlanan
plastik duvar kovanı) arasındaki izolasyon işlemi, iki taraflı takılmış
metal flanşlardaki cıvatalarla sıkıştırılan bir kauçuk conta aracılığıyla
yapılır. Tablo 038 uyarınca çekirdek deliklerin veya astar boruların
­çaplarına uyulmalıdır.
Bilgi:
Plastik astar boruların kullanılması halinde, astar boruların sabitlenmesi ve sağlamlaştırılması için bir astar boru tutucusunun
kullanılması tavsiye edilir.
Çekirdek deliklerinde, delme veya yapı çalışmaları sırasında
oluşabilecek çatlakları önlemek için delikli duvarın tamamı
kapatılmalıdır.
Şek. 168: Duvar yalıtım flanşının takılması
I­NSULPEX boruları delik içinde maksimum 7°'lik bir sapmaya sahip
olabilir.
6.5.4 Duvar yalıtım flanşı FA 80 maks. 1,5 bar basınçlı suya
karşı
Yalıtım elemanı olarak duvar yalıtım flanşı FA 80 kullanılmalıdır.
Ek olarak borunun sağlamlaştırılması için delikte duvar yalıtım flanşı
FA 40 kullanılabilir.
6.5.5 Basınçsız su için duvar yalıtım flanşı FA 40
Ek olarak ­INSULPEX borusunun sağlamlaştırılması için ikinci bir duvar
yalıtım flanşı FA 40 kullanılabilir.
Montaj
­INSULPEX boruları önce açılmalıdır. Sonrasında boru yalıtım ağzı
içine itilir ve boru kanalında sabitlenir. Yalıtım flanşını takınız, konumlandırınız ve somunları uygun şekilde ayarlanmış tork anahtarıyla
(bkz. Tab. 038) sıkınız.
Şek. 167: Yalıtım flanşı
48
Şek. 169: Duvar yalıtım flanşının takılması
Kılıf borusu
dış çapı [mm]
Çekirdek delik /
Astar boru
iç çapı
75
125 +/- 2 mm
Cıvatalar
Anahtar
ağzı
[mm]
Tork
[Nm]
M6
10
5
90
125 +/- 2 mm
M6
10
5
110
200 +/- 2 mm
M8
13
10
125
200 +/- 2 mm
M8
13
10
140
200 +/- 2 mm
M8
13
10
160
250 +/- 2 mm
M8
13
10
180
250 +/- 2 mm
M8
13
10
Tab. 038: Aralık ölçüleri
6.5.6 Bina giriş dirseği
­INSULPEX bina giriş dirsekleri, talep edilen bükülme yarıçapı I­NSULPEX
borularının izin verdiğinden küçük olduğunda kullanılır. Bu döşeme
durumu çoğunlukla konut girişi sahasında hemzemin bina yapı tarzında
görülür.
Montaj
-- Duvar contasını monte ediniz ve bina giriş dirseğini temele
konumlandırınız.
-- Dikey ayak dört köşe tahtayla sabitlenebilir.
Bilgi:
Boru ucu kapakları montaja kadar akışkan taşıyıcı boru üstünde
takılı kalmalıdır. Serbest döşenen akışkan taşıyıcı borularda
kirlenme tehlikesi veya UV ışınları nedeniyle zarar olduğunda,
bunlar UV ışını geçirmeyen plastik folyo ile korunmalıdır.
Şek. 170: Bina giriş dirsekleri
Satıh OK
Şek. 171: Bina giriş dirseği ölçüleri
49
6.5.7 İzolasyon sıyırma uzunlukları ve uçlar
Bitiş kapağının duvara betonlanması gerektiğinde, kılıf borusu izolasyonunun ­INSULPEX borusu konumlandırılmadan önce boru kanalında
sıyrılması gerekir. Aksi takdirde izolasyon sıyırma işlemi borular sokulduktan sonra yapılabilir. Bir geçme manşon bağlantısının oluşturulması
için aşağıdaki bilgilere ihtiyaç vardır:
Büzülebilir bitiş kapakları
Ölçüler
I­NSULPEX UNO
Boru ölçüleri AD
A
20 ila 32 mm arası
140 mm
40 ila 50 mm arası
160 mm
63 ila 110 mm arası
180 mm
I­NSULPEX DUO
Boru ölçüleri AD
B
20 ila 32 mm arası
140 mm
40 ila 50 mm arası
160 mm
63 ila 110 mm arası
180 mm
Şek. 172: İzolasyon sıyırma uzunluğu
Tab. 039: Büzülebilir bitiş kapakları ölçüleri
Büzülebilir bitiş kapağı montajı
-- ­INSULPEX boru izolasyonunu Tablo 040'a göre sıyırınız.
-- Büzülecek sahayı şerit zımpara ile zımparalayınız ve yumuşak
şaloma aleviyle 60 °C'ye ısıtınız. Isıtma sıcaklığının kontrol edilmesi için sıcaklık ölçüm şeridi kullanınız!
-- Büzülebilir bitiş kapağını geçiriniz ve büzdürünüz.
-- Ardından geçme manşon bağlantısını oluşturunuz.
Kauçuk uç kapakları
Ölçüler
I­NSULPEX UNO
Boru ölçüleri AD
A
20 ila 32 mm arası
90 mm
40 ila 50 mm arası
110 mm
63 ila 110 mm arası
130 mm
I­NSULPEX DUO
Boru ölçüleri AD
Şek. 173: UNO ve DUO boruları için büzülebilir bitiş kapakları
B
20 ila 32 mm arası
90 mm
40 ila 50 mm arası
110 mm
63 ila 110 mm arası
130 mm
Tab. 040: Kauçuk uç kapakları ölçüleri
Kauçuk uç kapağı montajı
-- ­INSULPEX boru izolasyonunu Tablo 040'a göre sıyırınız.
-- Kauçuk uç kapağını takınız
-- Ardından geçme manşon bağlantısını oluşturunuz.
Şek. 174: UNO ve DUO boruları için kauçuk bitiş kapakları
50
7
­INSULPEX
Nakliye, depolama ve uygulama
7.1 Nakliye ve depolama
Yanlış nakliye veya yanlış depolama halinde I­NSULPEX boruları, aksesuar ve kalıp parçaları zarar görebilir, ki bu durumda fonksiyon emniyeti, özellikle mükemmel ısı yalıtımı özellikleri olumsuz etkilenebilir.
Bu nedenle aşağıda yer alan bilgilere mutlaka riayet edilmelidir.
7.2 Teslimat
­INSULPEX boruları kangallar (çap ≥ 2,00 m) halinde teslim edilir.
Akışkan taşıyıcı boru, uçlarını korumak amacıyla sarı kapaklarla
kapatılmıştır, bu kapaklar boruların bağlanmasından hemen önce
çıkartılmalıdır.
Kamyonun yükleme yüzeyi çıkık duran sabit parçalar hususunda
kontrol edilmelidir. Bu işlem sırasında borular mümkün olduğunca
düz durmalıdır.
7.3 İndirme
İndirme işlemi montajcı veya üçüncü şahıslar tarafından kurallara
uygun veya malzemeleri koruyarak gerçekleşir. Hazırda bulunacak bir
vinçle indirme yapıldığında en az 10 cm genişliğinde dokuma kayışlar
kullanılmalıdır.
Boruların zemin üzerinde çekilmesi ve sürülmesi ve çelik halat ya da
zincirlerin kullanılması yasaktır. Zemindeki engebeler cidar borusunda
ezilmelere ve çizilmelere yol açar. Çatal uçlarında koruyucu boru olmadan forkliftle indirme yapılması yasaktır.
Şek. 175
Şek. 176
Rulo bağlantısını sökerken boru uçları yaylanarak yukarı fırlayabilir! Bağlantıları daima yavaşça açınız (Şek. 175).
Tehlikeli saha içinde (Şek. 176) bulunmayınız!
Rulonun açılması
Maks. 125 mm dış çapa sahip borularda genel olarak rulo dikey
konumda açılır. Daha büyük boru ölçülerinde sargı çözme tertibatlarının
kullanılması tavsiye edilir. Rulo bağlantıları bu durumda sözgelimi düz
şekilde turnikeler üzerine konulabilir ve elle ya da yavaş hareket eden
bir araçla çekilebilir. Çekilen boru uzunluğunun burulmamasına dikkat
edilmelidir, aksi takdirde bükülebilirler. Bu nedenle rulolar kat kat
açılmalıdır
7.4 Depolama
Borular düz, taşsız ve kuru yüzeylerde depolanmalıdır. Su depolayan
zeminlerde depolama yapmaktan kaçınılmalıdır. Altlık olarak kum torbaları veya yıldız şeklinde dizilmiş tahtalar kullanılır.
Uzun süre depolama yapılacağı zaman, her türlü yağış koşuluna karşı
uygun koruyucu tedbirler alınmalıdır. Bir donma periyodu sırasında
gerek kılıf borusu gerekse de INSULPEX
­­
akışkan taşıma borusu çarpma
ve darbelere karşı korunmalıdır.
7.5.
Uygulama
Şek. 177
Şek. 178
Kangal bağlantılarını kesiniz
­INSULPEX boruları 180 mm çapa kadar kangallar halinde teslim edilir.
Boruları kangal halinden çözerken, sabitlemenin gevşetilmesi sırasında
boru uçlarının yaylanarak yukarı fırlamasına dikkat edilmelidir.
51
Dirsek sahasının sabitlenmesi
­INSULPEX borularının yüksek esnekliği basit ve hızlı döşeme imkânı
sağlar. Bu sayede engeller atlanabilir ve kalıp parçaları kullanılmak
zorunda kalmadan kanalda yön değişiklikleri yapılması mümkündür. Ancak burada, Tablo 041 uyarınca boru sıcaklığına bağlı asgari
bükülme yarıçaplarına dikkat edilmelidir.
Boru kanalının kumla doldurulması
Boru kanalını OK borunun 10 cm üstüne kadar 0/4 irilikte kumla
doldurunuz ve elinizle uzunlamasına eksende sıkıştırınız. Sonradan
çökmelerin önlenmesi için doldurulan kumun suyla ıslatılması tavsiye
edilir.
Şek. 181
Şek. 179
Şek. 180
Bükülme yarıçapları
Daha düşük kılıf borusu sıcaklıklarında yukarıda anılan bükülme yarıçaplarına ulaşılması gerektiğinde, bükülme sahası yumuşak şaloma
aleviyle ısıtılmalıdır. Donma sınırından itibaren bükülme sahası genel
olarak ısıtılmalıdır.
I­NSULPEX
Dış çap [d]
10 °C cidar borusu
sıcaklığında asgari
bükülme yarıçapı [R]
75 mm
0,7 m
90 mm
0,8 m
110 mm
0,9 m
125 mm
1,0 m
140 mm
1,1 m
160 mm
1,2 m
180 mm
1,4 m
Tab. 041: ­INSULPEX asgari bükülme yarıçapları
Donma noktasına yakın düşük sıcaklıklarda boru esnekliğinin azalması
­INSULPEX borularının artık kolayca sarılamamasına neden olur. Bu
durum, rulo ısıtılan bir atölyede veya ısıtılan bir çadırda birkaç saat
süreyle ısıtılması ile kolaylaştırılabilir.
52
Güzergâh ikaz şeridi
İleride yapılacak toprak çalışmaları sırasında daha iyi fark edebilmek
için boruların üstüne 40 cm aralıkta bir güzergâh ikaz şeridi çekilmelidir. Güzergâh ikaz şeridi üzerinde "Dikkat Uzak mesafe ısı taşıma hattı"
ibaresi bulunmalıdır. Monte edilen boru hattının daha kolay bulunması
için metal iletkenli bir güzergâh ikaz şeridi kullanılabilir.
Şek. 182
7.6 Döşeme için aletler / yardımcı araçlar
Şek. 183: Testere, testere yaprağı
u­ zunluğu 120 mm (çelik)
Şek. 184: Şerit metre ve özel ­işaretleme
kalemi
Şek. 185: Keski (B > 20 mm)
Şek. 186: Çekiç (1500 g)
Şek. 187: Madde borusu üstündeki köpük
artıklarını temizlemek için zımpara bandı
Şek. 188: Makas
Şek. 189: FUSAPEX elektro kaynak muflarının işlenmesi için çevre ölçer şerit
Şek. 190: Kurbağacık (30 mm'ye kadar)
Şek. 191: Yıldız anahtar, açık ağızlı anahtar ve/veya Akülü darbeli matkap (10 mm)
Şek. 192: Koruyucu gözlük
Şek. 193: Matkap ucu (25 mm)
Şek. 194: Şaloma setli likit gaz tüpü (şaloma çapı 50 mm)
Şek. 196: Kazıklar
Şek. 197: Kangal çözme tertibatı
Şek. 195: FUSAPEX elektro kaynak muflarının işlenmesinde dokuma kayışlı kablolu veya
zincirli çektirme
53
7.7 Kanal içine döşeme sırasında genleşme
Kanal içine döşeme sırasında I­NSULPEX boruları için genleşme yastıkları veya kompanzatörler kullanılmak zorunda değildir, çünkü toprak
içindeki boru sürtünmesi plastiğin genleşme kuvvetlerinden daha
büyüktür.
7.7.1 Serbest döşeme sırasında genleşme
­INSULPEX bir konut bağlantısında, ısıl uzunluk değişimini sınırlamak
için yalnızca Tablo 042 içinde anılan ölçülerle bina iç duvarından bina
içine girmelidir. Bitiş kapakları veya büzülebilir kapaklar betonlanacağı
veya çekirdek delik içine girdiğinde X ölçüleri 60 mm kadar azaltılabilir.
Sabit kelepçeler yerleştirilmeli ve keza Tablo 042 içinde yazılı kuvvetlere uygun olmalıdır. Sabit kelepçeler, geçme manşonlar üstüne değil
fitting gövde kanalları üstüne sabitlenmelidir.
Sabitleme
noktası
Sabitleme
noktası
Şek. 198: ­INSULPEX - Bina bağlantısında çıkıntı
7.7.2 Kılıf boru içine döşeme
Binaların altındaki veya ulaşılması çok zor sahalardaki I­NSULPEX boruları
koruyucu borular içine döşenebilir. Bu sırada koruyucu boru iç çapının
­INSULPEX borusunun cidar borusu dış çapından en az 2 cm daha büyük
olmasına dikkat edilmelidir. Bir çekme halatı ve çekme kılıfı aracılığıyla
­INSULPEX borusu içeri çekilebilir. Bu sırada izin verilen çekme kuvvetlerine riayet ediniz. Boru sürtünmesini azaltmak için ­INSULPEX borusunun cidar borusuna kayganlaştırıcı sürülmesi tavsiye edilir. Dönüş
noktaları yalnızca açık döşeme ile oluşturulmalıdır.
7.7.3 Ön döşeme işlemi
Binanın daha ileride inşa edileceği zaman arsaların ıslah edilip düzenlenmesi. Bu amaç için arsalarda numune hatlar bırakılır ve akışkan
taşıyıcı borular küresel vanalar (talep üzerine) ile sıkıca kapatılır. Yalıtım
olarak REHAU kapama mufu kullanılmalıdır.
7.7.4 Sonradan bağlantı yapılması
­INSULPEX borularının esnekliği T parçaların sonradan ­oluşturulmasına
imkânı sağlar. Bunun için boru tesisatı bölümünün devre dışı bırakılması
gerekir. Isıtma sistemi suyu 30 °C'ye kadar soğumuş olmalı. Plastik
borularda normal olan geri büzülme (açığa döşenmiş plastik borularda
olduğu gibi) I­NSULPEX kompozit borularında yoktur. Bu nedenle ayırma
işlemi öncesinde madde borularının sabitlenmesi gerekli değildir.
54
Akışkan taşıma
borusu DÇ x s
[mm]
Bina içine çıkıntı
min. - maks. X
[mm]
Boru başına
maks. sabit nokta
­kuvvetleri [kN]
25 x 2,3
220 - 270
0,93
32 x 2,9
220 - 270
1,50
40 x 3,7
220 - 270
2,40
50 x 4,6
220 - 270
3,70
63 x 5,7
260 - 300
5,80
75 x 6,8
260 - 300
8,20
90 x 8,2
260 - 300
11,90
110 x 10
260 - 300
17,70
20 x 2,8
220 - 270
1,00
25 x 3,5
220 - 270
1,70
32 x 4,4
220 - 270
2,10
40 x 5,5
220 - 270
3,30
50 x 6,9
220 - 270
5,20
63 x 8,6
260 - 300
8,20
Tab. 042: Çıkıntı ve sabit nokta kuvvetleri
8
­INSULPEX
Devreye alma
8.1 Genel
­INSULPEX boruları ve madde borusu bağlantıları izolasyon çalışmalarından önce ve boru kanalının doldurulmasından önce sıkıştırılmalıdır.
Basınç kontrolü bağlantının preslenmesinden hemen sonra yapılabilir.
8.2 Suyla basınç kontrolü
DIN 18380 (VOB) veya DIN V 4279-7 normu uyarınca, maksimum
boru norm basıncının en az 1,5 katına denk gelen bir kontrol basıncıyla sızdırmazlık testi yapılması gerekir. Sızdırmazlık testi aracılığıyla
aşağıdaki hususları içeren protokoller hazırlanmalıdır:
-- Tesis verileri
-- Test basıncı
-- Test basıncı yükünün verildiği süre
-- Test tarihi
-- Sızdırmazlık testinin kurallara uygun şekilde yapıldığına dair onay.
8.3 Ölçüm ve envanter teknik resimleri
Monte edilen tesisat parçaları ölçülmeli ve DIN 2425-2'ye göre çizilecek bir envanter teknik resmine uyulmalıdır.
8.4 Devreye alma
Montaj sırasında boru tesisatı içine girmiş olabilecek pislik veya talaşları temizlemek için tüm tesisat bölümlerinin içi suyla yeteri kadar
yıkanmalıdır.
8.5 Taşınan madde
Pas koruyucu veya akışkanlık iyileştirici maddelerin kullanılması durumunda, bunların PE-Xa ve kullanılan fitting malzemelerine uygunluğu konusunda üreticiden bir sertifika alınmalıdır.
8.6 Depolama süresi
Boru tesisatı içine yabancı maddelerin girmesini ve UV ışınlarının madde
borusuna zarar vermesini önlemek için ­INSULPEX borusunun kesilen
uçları kapalı tutulmalıdır. Zarar veren maddeler (bkz. DIN 8074 uyarınca Ekli form 1 ) ile teması önleyiniz.
Kılıf borusu PE-LD malzemeden imal ­INSULPEX boruları güneş ışığına
maruz kaldıkları koşullarda sınırlı olarak depolanabilir. Tecrübelere
göre Orta Avrupa'da dayanıklılık özellikleri olumsuz etkilenmeden açık
havada 2 yıla kadar depolama yapmak mümkündür. Bu süre üretim
tarihinden itibaren geçerlidir. Açık havada daha uzun veya yoğun güneş
ışığı alan bölgelerde (örn. deniz kıyısı, güney ülkeleri veya 1500 m
üstü seviyelerde) depolama yapılacağı zaman güneşe karşı koruma
önlemleri alınmalıdır. Üstünün tenteyle örtülmesi gerektiğinde, ısının
birikmemesi için boruların iyi havalandırılması sağlanmalıdır. Şeffaf
­folyolar örtmek için uygun değildir. Işığa karşı korunaklı depolama
halinde depolama süresi sınırsızdır.
8.7 Normlar ve yönetmelikler
-- DIN 2424 Bölüm 2
Tedarik sektörü, su ekonomisi ve uzak hatlar için planlama
konseptleri
-- DIN 16892: 2000
Çapraz bağlı polietilenden (VPE) borular
- Genel kalite koşulları, kontroller
-- DIN 16893: 2000
Çapraz bağlı polietilenden (VPE) borular
- Ölçüler
-- DIN 13760 Miner kuralı
-- DIN 4726
Sıcak sulu yerden ısıtma sistemleri için plastik boru tesisatı
- Genel koşullar
-- DVGW Çalışma formu W531
İçme suyu tesisatı için VPE boruların üretimi, kalite güvencesi
ve kontrolü
-- DVGW Çalışma formu W534
VPE borular için sıkıştırmalı birleştiriciler
-- DVGW Çalışma formu W534 (E)
Borular birleştiriciler ve boru bağlantıları
55
56
­INSULPEX
Şekil ve Resim Dizini
Şek. 001: ­INSULPEX UNO SDR 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Şek. 002: ­INSULPEX DUO SDR 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Şek. 003: ­INSULPEX UNO SDR 7,4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Şek. 004: ­INSULPEX DUO SDR 7,4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Şek. 005: Difüzyon bariyeri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Şek. 006: Geçme manşon bağlantısı . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Şek. 007: RAUTOOL M1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Şek. 008: RAUTOOL H1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Şek. 009: RAUTOOL E2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Şek. 010: RAUTOOL A2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Şek. 011: RAUTOOL G1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Şek. 012: RAUTOOL G1 125/160 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Şek. 013: FUSAPEX elektrik kaynağı manşonları . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Şek. 014: FUSAPEX işletme sıcaklıkları . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Şek. 015: REHAU monomatic kaynak cihazı . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Şek. 016: FUSAPEX bağlantısının oluşturulması için aletler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Şek. 017: FUSAPEX montajcı kartı . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Şek. 018: Montajcı tarafından işaretlenmiş FUSAPEX EKM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Şek. 019: Boru ve fittinglerin kontrol edilmesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Şek. 020: Boru uçlarının işlenmesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Şek. 021: Boru uçlarının işlenmesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Şek. 022: Boru uçlarının işlenmesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Şek. 023: Boru uçlarının işlenmesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Şek. 024: Boru uçlarının işlenmesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Şek. 025: Boru uçlarının FUSAPEX ile birleştirilmesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Şek. 026: Boru uçlarının FUSAPEX ile birleştirilmesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Şek. 027: Boru uçlarının FUSAPEX ile birleştirilmesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Şek. 028: Boru uçlarının FUSAPEX ile birleştirilmesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Şek. 029: Boru uçlarının FUSAPEX ile birleştirilmesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Şek. 030: Boru uçlarının FUSAPEX ile birleştirilmesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Şek. 031: Boru uçlarının FUSAPEX ile birleştirilmesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Şek. 032: Boru uçlarının FUSAPEX ile birleştirilmesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Şek. 033: Boru uçlarının FUSAPEX ile birleştirilmesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Şek. 034: Boru uçlarının FUSAPEX ile birleştirilmesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Şek. 035: Boru uçlarının FUSAPEX ile birleştirilmesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Şek. 036: Boru uçlarının FUSAPEX ile birleştirilmesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Şek. 037: Boru uçlarının FUSAPEX ile birleştirilmesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Şek. 038: Boru uçlarının FUSAPEX ile birleştirilmesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Şek. 039: FUSAPEX elektro kaynak muflarının kaynatılması ile ilgili talimatlar . . . . . . . . . . . . . . . Şek. 040: FUSAPEX elektro kaynak muflarının kaynatılması ile ilgili talimatlar . . . . . . . . . . . . . . . Şek. 041: FUSAPEX elektro kaynak muflarının kaynatılması ile ilgili talimatlar . . . . . . . . . . . . . . . Şek. 042: FUSAPEX elektro kaynak muflarının kaynatılması ile ilgili talimatlar . . . . . . . . . . . . . . . Şek. 043: FUSAPEX elektro kaynak muflarının kaynatılması ile ilgili talimatlar . . . . . . . . . . . . . . . Şek. 044: FUSAPEX elektro kaynak muflarının kaynatılması ile ilgili talimatlar . . . . . . . . . . . . . . . Şek. 045: FUSAPEX elektro kaynak muflarının kaynatılması ile ilgili talimatlar . . . . . . . . . . . . . . . Şek. 046: FUSAPEX elektro kaynak muflarının kaynatılması ile ilgili talimatlar . . . . . . . . . . . . . . . Şek. 047: FUSAPEX elektro kaynak muflarının kaynatılması ile ilgili talimatlar . . . . . . . . . . . . . . . 8
9
9
9
12
12
13
13
13
13
14
14
14
15
16
17
17
17
18
18
18
18
18
18
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
20
20
20
20
20
20
20
20
20
57
Şek. 048: FUSAPEX elektro kaynak muflarının kaynatılması ile ilgili talimatlar . . . . . . . . . . . . . . . Şek. 049: FUSAPEX elektro kaynak muflarının kaynatılması ile ilgili talimatlar . . . . . . . . . . . . . . . Şek. 050: FUSAPEX elektro kaynak muflarının kaynatılması ile ilgili talimatlar . . . . . . . . . . . . . . . Şek. 051: FUSAPEX elektro kaynak muflarının kaynatılması ile ilgili talimatlar . . . . . . . . . . . . . . . Şek. 052: FUSAPEX elektro kaynak muflarının kaynatılması ile ilgili talimatlar . . . . . . . . . . . . . . . Şek. 053: FUSAPEX elektro kaynak muflarının kaynatılması ile ilgili talimatlar . . . . . . . . . . . . . . . Şek. 054: FUSAPEX elektro kaynak muflarının kaynatılması ile ilgili talimatlar . . . . . . . . . . . . . . . Şek. 055: FUSAPEX elektro kaynak muflarının kaynatılması ile ilgili talimatlar . . . . . . . . . . . . . . . Şek. 056: FUSAPEX elektro kaynak muflarının kaynatılması ile ilgili talimatlar . . . . . . . . . . . . . . . Şek. 057: FUSAPEX T mufunun monte edilmesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Şek. 058: FUSAPEX T mufunun monte edilmesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Şek. 059: FUSAPEX T mufunun monte edilmesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Şek. 060: FUSAPEX T mufunun monte edilmesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Şek. 061: Bir FUSAPEX T mufunun montajı sırasında izolasyonun sıyrılması için ölçüler . . . . . . . . Şek. 062: FUSAPEX T mansonu montajı . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Şek. 063: FUSAPEX T mufunun monte edilmesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Şek. 064: FUSAPEX T mufunun monte edilmesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Şek. 065: FUSAPEX T mufunun monte edilmesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Şek. 066: FUSAPEX T mufunun monte edilmesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Şek. 067: FUSAPEX T mufunun monte edilmesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Şek. 068: FUSAPEX uygulaması . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Şek. 069: Akışkan taşıyıcı borunun FUSAPEX muf içine itilmesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Şek. 070: FUSAPEX elektro kaynak mufunun işaretlemesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Şek. 071: REHAU izolasyon mufu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Şek. 072: REHAU büzülebilir izolasyon mufu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Şek. 073: REHAU CTP çatal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Şek. 074: RAUTHERMEX T muf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Şek. 075: Ön izolasyonlu çatal UNO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Şek. 076: Ön izolasyonlu çatal DUO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Şek. 077: Ön izolasyonlu çatal UNO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Şek. 078: Ön izolasyonlu Y parçası DUO'dan UNO'ya . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Şek. 079: Ön izolasyonlu Y parçası DUO'dan UNO'ya . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Şek. 080: Ön izolasyonlu küresel vana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Şek. 081: Ön izolasyonlu havalandırmasız küresel vana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Şek. 082: Ön izolasyonlu küresel vana havalandırma ile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Şek. 083: Geçme manşon montajı . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Şek. 084: Geçme manşon montajı . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Şek. 085: Geçme manşon montajı . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Şek. 086: Geçme manşon montajı . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Şek. 087: Geçme manşon montajı . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Şek. 088: Geçme manşon montajı . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Şek. 089: Geçme manşon montajı . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Şek. 090: Geçme manşon montajı . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Şek. 091: Geçme manşon montajı . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Şek. 092: Geçme manşon montajı . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Şek. 093: Geçme manşon montajı . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Şek. 094: Geçme manşon montajı . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Şek. 095: Geçme manşon montajı . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Şek. 096: Geçme manşon montajı . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Şek. 097: Geçme manşon montajı . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Şek. 098: Mahalde köpük bileşenleri A ve B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Şek. 099: Serbest köpürtülmüş reaksiyon karışımı . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Şek. 100: Köpük paketi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Şek. 101: İzolasyonlu büzülebilir mufun montajı . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Şek. 102: İzolasyonlu büzülebilir mufun montajı . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Şek. 103: İzolasyonlu büzülebilir mufun montajı . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
20
20
21
21
21
21
21
21
21
22
22
22
22
22
22
22
23
23
23
23
24
24
24
24
26
26
26
27
27
27
27
27
28
28
28
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
36
36
36
39
39
39
Şek. 104: İzolasyonlu büzülebilir mufun montajı . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Şek. 105: İzolasyonlu büzülebilir mufun montajı . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Şek. 106: İzolasyonlu büzülebilir mufun montajı . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Şek. 107: İzolasyonlu büzülebilir mufun montajı . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Şek. 108: İzolasyonlu büzülebilir mufun montajı . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Şek. 109: İzolasyonlu büzülebilir mufun montajı . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Şek. 110: İzolasyonlu büzülebilir mufun montajı . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Şek. 111: İzolasyonlu büzülebilir mufun montajı . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Şek. 112: İzolasyonlu büzülebilir mufun montajı . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Şek. 113: İzolasyonlu büzülebilir mufun montajı . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Şek. 114: İzolasyonlu büzülebilir mufun montajı . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Şek. 115: İzolasyonlu büzülebilir mufun montajı . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Şek. 116: İzolasyonlu büzülebilir mufun montajı . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Şek. 117: İzolasyonlu büzülebilir mufun montajı . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Şek. 118: İzolasyonlu büzülebilir mufun montajı . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Şek. 119: İzolasyonlu büzülebilir mufun montajı . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Şek. 120: İzolasyonlu büzülebilir mufun montajı . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Şek. 121: İzolasyonlu büzülebilir mufun montajı . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Şek. 122: İzolasyonlu büzülebilir mufun montajı . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Şek. 123: İzolasyonlu büzülebilir mufun montajı . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Şek. 124: CTP kovanlar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Şek. 125: Cıvata montajı sırası . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Şek. 126: Vidalanabilir valfin kapatılması . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Şek. 127: Vidalanabilir valf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Şek. 128: CTP kovanların monte edilmesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Şek. 129: CTP kovanların monte edilmesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Şek. 130: CTP kovanların monte edilmesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Şek. 131: CTP kovanların monte edilmesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Şek. 132: CTP kovanların monte edilmesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Şek. 133: CTP kovanların monte edilmesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Şek. 134: CTP kovanların monte edilmesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Şek. 135: CTP kovanların monte edilmesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Şek. 136: CTP kovanların monte edilmesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Şek. 137: CTP kovanların monte edilmesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Şek. 138: CTP kovanların monte edilmesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Şek. 139: CTP kovanların monte edilmesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Şek. 140: CTP kovanların monte edilmesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Şek. 141: CTP kovanların monte edilmesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Şek. 142: CTP kovanların monte edilmesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Şek. 143: CTP kovanların monte edilmesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Şek. 144: RAUTHERMEX T mufunun monte edilmesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Şek. 145: RAUTHERMEX T mufunun monte edilmesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Şek. 146: RAUTHERMEX T mufunun monte edilmesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Şek. 147: RAUTHERMEX T mufunun monte edilmesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Şek. 148: RAUTHERMEX T mufunun monte edilmesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Şek. 149: RAUTHERMEX T mufunun monte edilmesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Şek. 150: RAUTHERMEX T mufunun monte edilmesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Şek. 151: RAUTHERMEX T mufunun monte edilmesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Şek. 152: RAUTHERMEX T mufunun monte edilmesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Şek. 153: RAUTHERMEX T mufunun monte edilmesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Şek. 154: RAUTHERMEX T mufunun monte edilmesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Şek. 155: RAUTHERMEX T mufunun monte edilmesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Şek. 156: RAUTHERMEX T mufunun monte edilmesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Şek. 157: RAUTHERMEX T mufunun monte edilmesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Şek. 158: RAUTHERMEX T mufunun monte edilmesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Şek. 159: UNO kanal ölçüleri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
40
40
40
40
40
40
40
41
41
41
41
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
44
59
Şek. 160: DUO kanal ölçüleri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Şek. 161: Çatal yöntemi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Şek. 162: Döngü yöntemi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Şek. 163: Plastik cidar borusundan alım . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Şek. 164: Conta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Şek. 165: Conta montajı . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Şek. 166: Conta montajı . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Şek. 167: Yalıtım flanşı . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Şek. 168: Duvar yalıtım flanşının takılması . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Şek. 169: Duvar yalıtım flanşının takılması . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Şek. 170: Bina giriş dirsekleri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Şek. 171: Bina giriş dirseği ölçüleri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Şek. 172: İzolasyon sıyırma uzunluğu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Şek. 173: UNO ve DUO boruları için büzülebilir bitiş kapakları . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Şek. 174: UNO ve DUO boruları için kauçuk bitiş kapakları . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Şek. 175: Rulo bağlantılarının kesilmesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Şek. 176: Rulo bağlantılarının kesilmesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Şek. 177: Rulonun açılması . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Şek. 178: Rulonun açılması . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Şek. 179: Dirsek sahasının sabitlenmesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Şek. 180: Dirsek sahasının sabitlenmesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Şek. 181: Boru kanalının kumla doldurulması . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Şek. 182: Güzergâh ikaz şeridi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Şek. 183: Testere, testere yaprağı uzunluğu 120 mm (çelik) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Şek. 184: Şerit metre ve özel işaretleme kalemi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Şek. 185: Keski (B > 20 mm) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Şek. 186: Çekiç (1500 g) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Şek. 187: Akışkan taşıma borusu üstündeki köpük artıklarını temizlemek için zımpara bandı . . . . Şek. 188: Makas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Şek. 189: FUSAPEX elektro kaynak muflarının işlenmesi için çevre ölçer şerit . . . . . . . . . . . . . . . Şek. 190: Kurbağacık (30 mm'ye kadar) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Şek. 191: Yıldız anahtar, açık ağızlı anahtar ve/veya Akülü darbeli matkap (10 mm) . . . . . . . . . . . Şek. 192: Koruyucu gözlük . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Şek. 193: Matkap ucu (25 mm) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Şek. 194: Şaloma setli likit gaz tüpü (şaloma çapı 50 mm) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Şek. 195: Dokuma kayışlı kablolu veya zincirli çektirme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Şek. 196: Kazıklar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Şek. 197: Sargı çözme tertibatı . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Şek. 198: ­INSULPEX - Bina bağlantısında çıkıntı . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
45
46
46
46
47
47
47
48
48
48
49
49
50
50
50
51
51
51
51
52
52
52
52
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
54
­INSULPEX
Tablolar dizini
Tab. 001: Ölçüleri ­INSULPEX UNO SDR 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tab. 002: Sevkiyat uzunlukları ­INSULPEX UNO SDR 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tab. 003: Ölçüleri ­INSULPEX DUO SDR 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tab. 004: Sevkiyat uzunlukları ­INSULPEX DUO SDR 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tab. 005: Ölçüleri ­INSULPEX UNO SDR 7,4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tab. 006: Sevkiyat uzunlukları ­INSULPEX UNO SDR 7,4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tab. 007: Ölçüleri I­NSULPEX DUO SDR 7,4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tab. 008: Sevkiyat uzunlukları ­INSULPEX DUO SDR 7,4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tab. 009: PE-Xa'nın özellik değerleri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tab. 010: SDR 11 Sıcaklık ve basınç sınırlamaları . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tab. 011: SDR 7,4 Sıcaklık ve basınç sınırlamaları . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tab. 012: ISO 15875 Sınıf 1 uyarınca kolektif sıcaklık . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tab. 013: ISO 15875 Sınıf 2 uyarınca kolektif sıcaklık . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tab. 014: ISO 15875 Sınıf 4 uyarınca kolektif sıcaklık . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tab. 015: ISO 15875 Sınıf 5 uyarınca kolektif sıcaklık . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tab. 016: Poliüretan izolasyonun özellikleri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tab. 017: DIN TSEN ISO 15875 Sınıf 1 uyarınca kolektif sıcaklık . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tab. 018: DIN TSEN ISO 15875 Sınıf 2 uyarınca kolektif sıcaklık . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tab. 019: DIN TSEN ISO 15875 Sınıf 4 uyarınca kolektif sıcaklık . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tab. 020: DIN TSEN ISO 15875 Sınıf 5 uyarınca kolektif sıcaklık . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tab. 021: EKM için REHAU kaynak cihazı teknik özellikleri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tab. 022: Kesim yüzeyinin boru eksenine göre izin verilen sapmasına dikkat ediniz . . . . . . . . . . . Tab. 023: FUSAPEX elektro kaynak muflarında sıyırma sahası . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tab. 024: Minimum dış çap . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tab. 025: Soğuma süreleri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tab. 026: İzolasyon sıyırma uzunlukları . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tab. 027: Örnek hesaplama . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tab. 028: INSULPEX boruları SDR 11 için basınç kayıpları . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tab. 029: INSULPEX boruları SDR 7,4 için basınç kayıpları . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tab. 030: INSULPEX borularının ısı kayıpları . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tab. 031: Köpük paketleri teknik özellikleri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tab. 032: Karışım miktarları . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tab. 033: Köpük paketi tablosu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tab. 034: CTP kovanlar - Kombinasyonlar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tab. 035: UNO kanal ölçüleri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tab. 036: DUO kanal ölçüleri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tab. 037: Aralık ölçüleri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tab. 038: Aralık ölçüleri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tab. 039: Büzülebilir bitiş kapakları ölçüleri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tab. 040: Bitiş kapakları ölçüleri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tab. 041: ­INSULPEX asgari bükülme yarıçapları . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tab. 042: Çıkıntı ve sabit nokta kuvvetleri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
8
9
9
9
9
10
10
10
11
11
11
11
11
11
12
15
15
15
15
16
18
18
18
19
22
30
31
32
33
37
38
38
41
44
45
47
48
50
50
52
54
61
2
12
8
16
9
11
10
13
7
4
6
1
2
3
14
17
5
23
18
15
19
21
20
24
22
REHAU – Yapıda Uzmanlık
Sanayi, ticari ve yönetim yapıları - REHAU Sistem teknolojisi
Pencere ve cephe giydirme sistemleri
Yapı tekniği
Altyapı
1
Pencere profili sistemleri
4
Yerden ısıtma ve serinletme sistemleri
15 Kanal borusu sistemleri (AWADUKT)
2
Cephe profili sistemleri
5
Açık alan ısıtma sistemi (su/elektrik)
16 Kuyu sistemleri (AWASCHACHT)
3
Kapı profili sistemleri
6
Beton ısısı kontrolü
17 Yağmur suyu (RAUSIKKO, RAURAIN)
Panjur ve kepenk sistemleri
7
Duvardan ısıtma ve soğutma sistemleri
18 İç denizlikler
8
RAUTITAN bina tesisat sistemi, üniversal kullanım
alanları:
- İçme suyu tesisatı
- Radyatör bağlantısı (süpürgelikten de)
- Borulu yerden ısıtma/serinletme
PVC, PE, PE-Xa içme suyu boruları – özellikle kum
yatağı ve kanal gerektirmeyen döşeme için uygundur
19 PE ve PE-Xa gaz borusu sistemleri – özellikle kum
yatağı ve kanal gerektirmeyen döşeme için uygundur
20 REHAU hava-toprak ısısı eşanjörü
Kapı dolguları
Kaldırmalı sürme, katlanır kapı sistemleri
21 İletişim hatları sistemleri
Ayırma duvar sistemleri
10 Fotovoltaik
22 Tadilat programları
Havalandırma teknolojisi
11 REHAU-SOLECT güneş enerjisi sistemi
23 12 Basınçlı hava ve soğutma suyu için RAUPEX
endüstriyel boru sistemleri
Arıtma sistemi teknolojisi RAUBIOXON ve R­ AUCLEAN
Küçük arıtma sistemleri
Cam yapıştırma
24 Yer ısısı kolektörü RAUGEO collect
13 Ön izolasyonlu endüstriyel boru sistemi
­RAUFRIGO
14 Yakın ve uzak mesafede ısı taşıma sistemleri
­­INSULPEX
Kış bahçesi sistemleri
PENCERE
DİZAYNI
9
Ses yalıtımlı bina atık su sistemi (­RAUPIANO Plus)
Elektrik tesisatı ve ısıtma sistemleri
Merkezi elektrik süpürgesi sistemi (VACUCLEAN)
REHAU planlama yazılımı RAUCAD
www.rehau.com.tr
REHAU ürün yelpazesinin bölgelere göre farklı olması hakkı saklıdır
BAU.904 A 09.2006
62
Yer ısısı sondası RAUGEO sonde
Çöktürme hatları ve drenaj sistemleri
(RAUDRIL, RAUPLEN, RAUWELL, RAUDREN G)
Geosynthetics (RAUMAT, RAUGRID, ARMAPAL)
Yağmur suyu kanal sistemi (RAUVIA)
Kanalsız tesisat inşası için programlar
Biyogaz sistemleri için REHAU boru teknolojisi
Yapı
Otomotiv
Endüstri
17
16
10
27
2
4
28
13
1
9
6
5
14
22
12
15
3
8
7
11
18
19
24
23
15
21
26
25
22
20
REHAU – Yapıda Uzmanlık
REHAU sayısız sistem çözümü sunar
Pencere ve cephe giydirme sistemleri
Yapı tekniği
1
Pencere profili sistemleri
2
Cephe profili sistemleri
10 3
Kapı profili sistemleri
11 Açık alan ısıtma sistemi (su/elektrik)
4
Panjur ve kepenk sistemleri
5
İç denizlikler
6
Kapı dolguları
12 RAUTITAN bina tesisat sistemi, üniversal kullanım
alanları:
- İçme suyu tesisatı
- Radyatör bağlantısı (süpürgelikten de)
- Boru yerden ısıtma/soğutma
7
Kaldırmalı, sürme, katlanır kapı sistemleri
13 8
Kış bahçesi sistemleri
14 Merkezi elektrik süpürgesi sistemi (VACUCLEAN)
Ayırma duvar sistemleri
15 Ses yalıtımlı bina atık su sistemi (RAUPIANO Plus)
Havalandırma teknolojisi
16 Cam yapıştırma
17 PENCERE
DİZAYNI
9
Altyapı inşaatı
18 Kanal borusu sistemleri (AWADUKT)
19 Kuyu sistemleri (AWASCHACHT)
20 Çöktürme hatları ve drenaj sistemleri
(RAUDRIL, RAUPLEN, RAUWELL, RAUDREN G)
21 Yağmur suyu
(RAUSIKKO, RAURAIN)
22 Geosynthetics (RAUMAT, RAUGRID, ARMAPAL)
23 PVC, PE, PE-Xa içme suyu boruları – özellikle kum
yatağı ve kanal gerektirmeyen döşeme için uygundur
24 PE ve PE-Xa gaz borusu sistemleri – özellikle kum
yatağı ve kanal gerektirmeyen döşeme için uygundur
REHAU-SOLECT güneş enerjisi sistemi
25 Yer ısısı kolektörü RAUGEO collect
Fotovoltaik
26 Yer ısısı sondası RAUGEO sonde
Beton ısısı kontrolü
27 REHAU hava-toprak ısı değiştiricisi
Elektrik tesisatı ve ısıtma sistemleri
28 İletişim hatları sistemleri
Yerden ısıtma ve soğutma sistemleri
Duvardan ısıtma ve soğutma sistemleri
Yakın ve uzak mesafe ısı besleme sistemleri
REHAU planlama yazılımı RAUCAD
Yağmur suyu kanal sistemi (RAUVIA)
Biyogaz sistemleri için REHAU boru teknolojisi
Küçük arıtma sistemleri (RAUCLEAN)
Kanalsız tesisat inşası için programlar
Tadilat programları
www.rehau.com.tr
REHAU ürün yelpazesinin bölgelere göre farklı olması hakkı saklıdır
BAU.904 A 09.2006
Yapı
Otomotiv
Endüstri
63
İşbu Teknik açıklama içinde yazılı olandan farklı bir kullanım amacı öngörüldüğü takdirde kullanıcı, REHAU firmasıyla
görüşmek ve uygulama yapmadan önce REHAU firmasından açık yazılı bir izin almak zorundadır. Bu yapılmadığı takdirde, kullanım sorumluluğu tek başına ilgili kullanıcıya aittir. Ürünün uygulanması, kullanılması ve monte edilmesi bu
durumda kontrol imkânlarımızın dışında bulunur. Buna rağmen bir mesuliyet sözkonusu olduğunda, bu mesuliyet tüm
zararlar için bizim teslim ettiğimiz ve sizin kullanmış olduğunuz malın değeriyle sınırlı kalır.
Bu belgenin telif hakları saklıdır. Buradan ileri gelen haklar, özellikle çeviri, tıpkıbasım, resimlerin alınması, telsiz
yayınları, foto-mekanik veya benzeri yöntemlerle çoğaltılması ve veri işleme sistemlerinde kaydedilmesiyle ilgili haklar
saklıdır.
Mevcut garanti açıklamalarından kaynaklanan haklar, teknik bilgiler içerisinde yazılı olmayan kullanım amaçları olması
halinde kaybedilir.
Teknik değişiklik yapma hakkı saklıdır.
REHAU ŞUBELERİ
AT: Linz, Tel.: +43 7229 73658, [email protected] Vienna, Tel.: +43 2236 24684, [email protected] AU: Adelaide, Tel.+61 8 82990031, [email protected] Brisbane, Tel.: +61 7 38897522 [email protected]
Melbourne, Tel.: +61 3 95875544, [email protected] Perth, +61 8 93372300, [email protected] Sydney, Tel.: +61 2 97481788, [email protected] BE: Brussels, Tel.: +32 16 3999-11, [email protected]
BG: Sofia, Tel.: +359 2 892 04 13, [email protected] BA: Sarajevo, Tel.: +387 33 475-500, [email protected] BR: Arapongas, Tel.: +55 43 32742004, [email protected] Caxias do Sul, Tel.:+ 55 54 32146606,
[email protected] Mirassol, Tel.: +55 17 32535190, [email protected] Sao Paulo, Tel.: +55 11 461339- 22, [email protected] BY: Minsk,Tel.: +375 17 2350228, [email protected] CA: Moncton, Tel.: +1 506 5382346,
[email protected] Montreal, Tel.:+1 514 9050345, [email protected] St. John‘s, Tel.: +1 709 7473909, [email protected] Toronto, Tel.: +1 905 3353284, [email protected] Vancouver, Tel.: +1 604 6264666,
[email protected] Winnipeg, Tel.: +1 204 6972028, [email protected] CH: Berne, Tel.: +41 31 7202-120, [email protected] Vevey, Tel.: + 41 21 94826-36, [email protected] Zurich, Tel.: +41 44 83979-79,
[email protected] CZ: Brno, Tel.: +420 547 425-580, [email protected] Prague, Tel.: +420 2 72190-111, [email protected] DE: Berlin, +49 30 66766-0, [email protected] Bielefeld, Tel.: +49 521 20840-0, [email protected]
Bochum, Tel.: +49 234 68903-0, [email protected] Frankfurt, Tel.: +49 6074 4090-0, [email protected] Hamburg, Tel.: +49 40 733402-0, [email protected] Hannover, Tel.: +49 5136 891-0, [email protected]
Leipzig, Tel.: +49 34292 82-0, [email protected] Munich, Tel.: +49 8102 86-0, [email protected] Nuremberg, Tel.: +49 9131 93408-0, [email protected] Stuttgart, Tel.: +49 7159 1601-0, [email protected]
DK: Copenhagen, Tel.: +45 46 7737-00, [email protected] ES: Barcelona, Tel.: +34 93 63535 00, [email protected] Bilbao, Tel.: +34 94 45386-36, [email protected] Madrid, Tel.: +34 91 6839425, [email protected]
EE: Tallinn, Tel.: +372 6 2839-32, [email protected] FR: Agen, Tel.: +33 553695869, [email protected] Lyon, Tel.: +33 472026-300, [email protected] Paris, Tel.: +33 1 348364 50, [email protected] Rennes, Tel.: +33 2 996521-30,
[email protected]
St. Avold, Tel.: +33 3879177-00, [email protected]
FI: Helsinki, Tel.: +358 9 877099-00, [email protected]
UK: Birmingham, Tel.: +44 121 34423 00, [email protected]
Glasgow, Tel.: +44 1698 503 700, [email protected] Manchester, Tel.: +44 161 7777-400, [email protected] Slough, Tel.: +44 1753 5885-00, [email protected] GE: Tiflis, Tel.: +995 32 559909, [email protected]
EL: Athens, Tel.: +30 210 6682-500, [email protected] HU: Budapest, Tel.:+36 23 5307-00, [email protected] HK: Hong Kong, Tel.: +8 52 28987080, [email protected] HR: Zagreb, Tel.: +3 85 1 3886998,
[email protected] IT: Milano, Tel.: +39 02 95941-1, [email protected] Pesaro, Tel.: +39 0721 2006-11, [email protected] Rome, Tel.: +39 06 900613-11, [email protected] Treviso, Tel.: +39 0422 7265-11, [email protected]
IN: New Delhi, Tel.: +91 11 30948602, [email protected] Mumbai, Tel.: +91 22 55922929, [email protected] IE: Dublin, Tel.: +353 1 816502-0, [email protected] JP: Osaka, Tel.: +81 3 57962102, [email protected]
KZ: Almaty, Tel.: +7 3272 461943, [email protected] LT: Vilnius, Tel.: +3 705 24614-00, [email protected] LV: Riga, Tel.: +3 71 7 609080, [email protected] MK: Skopje, Tel.: +3 892 2402-670, [email protected]
MX: Mexico, Tel.: +52 461 61880-00, [email protected] Monterrey, Tel.: +52 81 81210-130, [email protected] NO: Oslo, Tel.: +47 22 5141-50, [email protected] NL: Nijkerk, Tel.: +31 33 24799-11, [email protected]
NZ: Auckland, Tel.: +64 9 2712715, [email protected] PT: Lisbon, Tel.: +3 51 21 94972-20, [email protected] PE: Lima, Tel.: +51 1 2261713, [email protected] PL: Gdansk, Tel.: +48 58 668 59 60, [email protected]
Katowice, Tel.: +48 32 7755-100, [email protected] Poznan, Tel.: +48 61 849-8400, [email protected] Warsaw, Tel.: +48 22 519-7300, [email protected] AR: Buenos Aires, Tel.: +54 11 489860-00, [email protected]
TW: Taipei, Tel.: +886 2 25861210, [email protected] CL: Santiago, Tel.: +56 2 540-1900, [email protected] ID: Jakarta, Tel.: +62 21 5275177, [email protected] RO: Bacau, Tel.: +40 234 512066, [email protected]
Bucarest, Tel.: +40 21 2665180, [email protected] Cluj, Tel.: +40 264 415211, [email protected] KR: Seoul, Tel.: +82 2 5011656, [email protected] RU: Jekatarinburg, Tel.: +7 343 3777344, [email protected]
Krasnodar, Tel.: +7 861 2103636, [email protected] Moscow, Tel.: +7 495 9375250, [email protected] Nishnij Nowgorod, Tel.: +7 8312 786927, [email protected] Nowosibirsk, Tel.: +7 383 2000353,
[email protected] Rostov, Tel.: +7 8632 978444, [email protected] Samara, Tel.:+7 8462 702590, [email protected] St. Petersburg, Tel.: +7 812 7187501, [email protected] S: Örebro, Tel.: +46 19 2064-00,
[email protected] RS: Belgrade, Tel.: +3 81 11 3770-301, [email protected] SG: Singapore, Tel.: +65 63926006, [email protected] SK: Bratislava, +4 21 2 682091-10, [email protected]
TH: Bangkok, Tel.: +66 2 7443155, [email protected] TR: Ankara, Tel.: +90 312 4726950, [email protected] Istanbul, Tel.: +90 212 35547-00, [email protected] Izmir, Tel.: +90 232 4458525, [email protected]
UA: Dnepropetrowsk, Tel.: +380 56 3705028, [email protected] Kiev, Tel.: +380 44 4677710, [email protected] Odessa, Tel.: +380 48 7860167, [email protected] US: Chicago, Tel.: +1 630 317 3500, [email protected]
Dallas, Tel.: +1 972 270 2322, [email protected] Detroit, Tel.: +1 248 848 9100, [email protected] Grand Rapids,Tel.: +1 616 285 6867, [email protected] Greensboro, Tel.: +1 336 852 2023, [email protected]
Los Angeles, Tel.: +1 951 549 9017, [email protected] Minneapolis, Tel.: +1 763 585 1380, [email protected] CN: Guangzhou, Tel.: +86 20 87760 343, [email protected] Beijing, Tel.: +86 10 84562 904,
[email protected] Shanghai, Tel.: +86 21 6355 1155, [email protected] ZA: Durban, Tel.: +27 31 70130 50, [email protected] Johannesburg, Tel.: +27 11 201-1300, [email protected]
For European exporting companies and if there is no sales office in your country please contact: Export Sales Office, Tel.: +49 9131 9250, [email protected]
www.rehau.com.tr
878.600/2 TR 09.2008

Benzer belgeler