geçici eylem planı

Transkript

geçici eylem planı
KIBRIS YILI 2014
Kolokotroni street no. 31,
GR-105 62 Athens, Greece
Tel. +30 210 3247364
e-mail: [email protected]
GEÇĐCĐ EYLEM PLANI
Bizler ‘Kıbrıs Yılı 2014’ Đnsiyatifi’nin çok boyutlu, siyasi, kültürel ve bilimsel olmasını
hedefliyoruz. Eylem planımızı aşağıda belirttiğimiz eksen çerçevesinde
gerçekleştireceğiz.
1. Yunanistan genelinde kendimizin referans noktası olduğu etkinlikler organize
etmek ve aynı zamanda diğer gruplar tarafından düzenlenen Kıbrıs ile ilgili
etkinliklere katılmak ve desteklemek
2. Barış ve yeniden yakınlaşma için çalışan, Kıbrıs’ın ve Türkiye'nin barışsever
örgütlenmeleri ile işbirliği gerçekleştirmek
3. Đnsiyatifimizin, Diaspora ve uluslararası barış yanlısı örgütler ile çalışmalar
sürdürerek uluslararasılaştırılması (Deklerasyonumuzun ve Eylem Planımızın
BM Güvenlik Konseyi Daimi üyelerine, Avrupa Konseyi’ne, AGĐT’e, AB’ye vs.
iletilmesi).
Etkinlikler ve Aktiviteler
1.
Kıbrıs ve Yunanistan'daki sivil toplum temsilcileri ve siyasi liderler ile
toplantılar düzenlemek
2.
Kıbrıs'ta çözüme katkı sağlamak için, Uluslararası insiyatif ve konferanslara
katılmak ve bunun yanı sıra uluslararası forumlarda ve organizasyonlarda yer
almak
3.
Kompozer Sarantis Kassaras’ın George Seferis’in şiiri ile ilgili projesi
‘Kıbrıs’ın Salamisi’ konserini organize etmek
4.
Atina Üniversitesi’nin işbirliği ile Kıbrıs’ın bağımsızlığının yıldönümü olan 1
Ekim de etkinlikler düzenlemek ve bu etkinliklere Kıbrıs Cumhuriyeti
Cumhurbaşkanı, Nikos Anastasiadis’in katılımını sağlamak için çaba
göstermek
5.
Toplumlararası müzakerelerin durumu hakkında Yunanistan kamuoyuna
yönelik (siyasi partiler, sendikalar, ticaret odaları, toplum kuruluşları, medya,
strateji enstitüleri) bir birlgilendirme toplantısı düzenlenmesi ve Kıbrıs’tan
Hükümet Sözcüsü ve Kıbrıslı Rum Müzakereci’nin katılması için çaba
sarfedilmesi
6.
Kayıp Şahıslar ve kitlesel şiddet mağdurlarına ilişkin Uluslararası Đnsan
Hakları gününde etkinlikler düzenlemek
7.
Avrupa Đnsan Hakları Mahkemesi’nin (AĐHM), Kıbrıs hakkındaki kararlarına
yönelik çalıştay düzenlemek.
KIBRIS
YILI
2014
8.
Yunanistandaki seçilmiş bölgesel yöneticiler ve Yunanistan belediye
başkanları ile Mağusa gibi Kıbrıs’tan Belediyelerin işbirliği ile iki toplum
arasındaki yakınlaşma ve güven artırıcı önlemler ana teması üzerine etkinlik
düzenlemek
9.
Kıbrıs sorununun çözümüne yönelik liderlikler üzerinde baskı yaratabilecek
Kıbrıs, Yunanistan ve Türkiye ticaret odalarının işbirliğini ve ortak eylemlerini
teşvik etmek ve desteklemek
2
10. Uluslararası katılım ile Avrupa Birliği Parlamentosu’nda Kıbrıs Yılı 2014
Komitesi oluşturmak ve iki toplum arası yakınlaşma üzerine çalışan Kıbrıslı
Türk ve Kıbrıslı Rum örgütlere davet göndermek
11. Kıbrıs sorununu özellikle Akdeniz bölgesinde bir uluslararası sorun olarak
ortaya koymak. Bu doğrultuda, Birleşmiş Milletler Silahsızlanma haftasında
(24-31 /10/2014) ve Dünya Barış Gününde (21/9) eylemler organize etmek.
Bu doğrultuda, Japon "Barış Gemisi" Pire ziyareti ile Kıbrıs 2014 Yılı
hedeflerini gerçekleştirmek

Benzer belgeler

Geleceğin Belirleyicisi Olarak Geçmişin Yapılanması: Kıbrıs

Geleceğin Belirleyicisi Olarak Geçmişin Yapılanması: Kıbrıs Birtürlü uzlaşıma varılamayan bu sorunsalın sosyal ve kültürel boyutunu irdelemek mahiyetinde ideolojik devlet aygıtlarından biri olan okullar, ve buna bağlı olarak da okulların ideolojik bağlamda ...

Detaylı