President`s speech at Bozar (TR)

Transkript

President`s speech at Bozar (TR)
KIBRIS A.B. DÖNEM BAŞKANLIĞI’NIN
BAŞLAMASI VESİLESİYLE CUMHURBAŞKANI
SN. DİMİTRİS HRİSTOFYAS’IN BÜRKSEL’DEKİ
BOZAR SERGİSİ’NİN AÇILIŞINDAKİ
KONUŞMASI
(BRÜKSEL, 2 TEMMUZ 2012)
Ekselansları sayın Brüksel Başbakanı,
Ekselansları sayın Avrupa Komisyonu Başkanı,
Sayın Komiser,
Bayanlar ve Baylar,
Brüksel’de, Bozar Güzel Sanatlar Merkezi’nde
Kıbrıs’ın Konsey Dönem Başkanlığı’nı üstlenmesi
vesilesiyle gerçekleştirilen serginin açılışını
gerçekleştirmekten dolayı büyük sevinç
duyuyorum.
Kıbrıs 1 Mayıs 2004 tarihinde büyük Avrupa
ailesinin eşit bir bireyi oldu. Dün itibariyle, Kıbrıs
Avrupa Birliği Konsey’in Dönem Başkanlığı’nı
üstlenmiş bulunuyor. Bu büyük sorumluluğun
bilincindeyiz. Tarihte bir eşi benzeri görülmemiş
olan,
Birliğin
bugün
içerisinde
olduğu,
sosyoekonomik krizin farkındayız. Hedefimiz ve
ana önceliğimiz Birliğin kurumsal bütünlüğünü
korumaktır. Birliktelik içerisinde krizden bir an
önce çıkmak ve Avrupa’da sosyal uyumu ve
dayanışmayı
garanti
altına
almak
esas
önceliğimizdir. Ortak politikalarının ve siyasetinin
odağına Avrupa vatandaşlarının ihtiyaçlarını alan
bir Avrupa.
11000 yıllık büyük tarihi süresince, Kıbrıs Avrupa
ana kıtasıyla çok önemli bağlar geliştirmiştir. Bu
önemli bağa, Avrupa başkentlerinde, Kıbrıs’ın
Dönem Başkanlığı süresince, düzenlenecek olan
önemli kültürel faaliyetler kanalıyla ışık tutmak
istiyoruz.
Bugün
açılışını
gerçekleştirdiğimiz,
‘Kıbrıs’ın
Haritalanması
1191
–
2012:
Haçlılar,
Araştırmacılar ve Tüccarla’ konulu bir sergiyi Kıbrıs
Dönem Başkanlığı’nın ilk kültürel faaliyeti olarak
seçmemiz bir şans eseri değildir. Bu serginin Bozar
Güzel Sanatlar Merkezi’nde gerçekleştiriliyor olması
da bir şans eseri değildir. Brüksel Avrupa’nın
kalbinin attığı bir şehirdir. Kıbrıs’ın ve Avrupa’nın
çok önemli bir tarihi dönemine bu şehir tanıklık
edecektir.
Kıbrıs’ın kıta Avrupa ile bağları 1191’de Haçlı
Seferleri ve Richard’ın gelişiyle pekiştirildi. Bundan
bir milenyum sonra, Kıbrıs Avrupa ile sağlam bir
ilişki içerisindedir ve Avrupa Konseyi’nin Dönem
Başkanlığı’nı
üstlenmektedir.
Kuşkusuz,
Ortaçağ’dan bugüne dek Kıbrıs Avrupa’nın Doğu
Akdeniz’deki son kalesidir. Bu adada Doğu’dan
Batı’ya ve Batı’dan Doğu’ya maddi ve manevi
eserler alışverişi gerçekleştirilmektedir.
2
Kanımca, bu sergi için seçilen eserler adanın tarih
boyunca
üstlendiği
çok
önemli
role
ışık
tutmaktadır. Sergi adanın bir başka çok önemli
rolüne ışık tutmaktadır. Adanın tüm fatihleri
sonuçta adanın işbirlikçisi olmuş ve adayla fikir,
kültür ve hedef alışverişi gerçekleştirmişlerdir.
Konuşmamı sonlandırırken, bu serginin başarılı bir
şekilde gerçekleştirilmesi için çaba ve emek sarf
eden herkese teşekkürlerimi sunmak istiyorum.
Bozar direktörü sn. Paul Dujardin’e, Kıbrıs
Cumhuriyeti Eğitim Bakanlığı Kültürel İşler Bölümü
Müdürü sn. Pavlo Paraskeva’ya, sergi sorumlusu
sn. Lukia Luizu Hacıgavril’e ve Kıbrıs A.B. Konsey
Başkanlığı Sekreteryası’na özel teşekkürlerimi
sunmak isterim. Ayrıca, yurtdışında sergilenmek
üzere izin verdiği sayısız ikonalardan ötürü Kıbrıs
Kilisesi’ne şükranlarımı sunarım. Kıbrıs’ın birçok
kurumuna ve özel sergisine, paha biçilmez
eserlerini bizlere sunan ve onunlar beraber
Bozar’ın sergi alanlarında ‘güzel ülke Kıbrıs’ın’
tarihini yazan ve anlatan Avrupa’ya teşekkürlerimi
sunarım.
Çok teşekkür ederim.
3

Benzer belgeler