Geçici Vergi Beyannamesi Eki Olarak VUK mevzuatına uygun olarak

Transkript

Geçici Vergi Beyannamesi Eki Olarak VUK mevzuatına uygun olarak
Geçici Vergi Beyannamesi Eki Olarak VUK mevzuatına uygun olarak düzenlenmiştir.
SPK Mevzuatına göre düzenlenmemiştir.
Kordsa Global Endüstriyel İplik ve Kord Bezi San. ve Tic. A.Ş.
İŞLETME GELİR TABLOSU TİPİ
A- BRÜT SATIŞLAR
1. Yurtiçi Satışlar
2. Yurtdışı Satışlar
3. Diğer Satışlar
A- BRÜT SATIŞLAR TOPLAMI -------------------B- SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)
1. Satıştan İadeler (-)
2. Satış İskontoları (-)
B- SATIŞ İNDİRİMLERİ (-) TOPLAMI -----------C- SATIŞLARIN MALİYETİ (-)
1. Satılan Mamuller Maliyeti (-)
2. Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-)
4. Diğer Satışların Maliyeti (-)
C- SATIŞLARIN MALİYETİ (-) TOPLAMI-----------
01.01.2011 - 30.06.2011
46.894.124,35
251.756.935,59
4.848.044,24
303.499.104,18
0,00
-415.971,26
-415.971,26
-205.473.489,08
-22.079.128,10
-1.374.683,48
-228.927.300,66
BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI
74.155.832,26
D- FAALİYET GİDERLERİ (-)
1. Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)
2. Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)
3. Genel Yönetim Giderleri (-)
D- FAALİYET GİDERLERİ (-) TOPLAMI------------
-13.266.129,58
-14.100.502,90
-27.366.632,48
FAALİYET KARI VEYA ZARARI
46.789.199,78
E- DİĞER FAALİYETLERDEN OLĞ.GELİR VE KARLAR
2. Bağlı Ortaklıklardan Temettü Gelirleri
3. Faiz Gelirleri
4. Faaliyetle İlgili Diğer Gelir ve Karlar
5. Kambiyo Karları
E- DİĞ.FAAL.OLĞ.GELİR VE KARLAR TOPLAMI------
7.927.585,93
230.078,41
4.224.395,84
21.686.424,62
34.068.484,80
F- DİĞER FAALİYETLERDEN OLĞ.GİDER VE ZARARLAR
2. Karşılık Giderleri
4. Kambiyo Zararları (-)
7. Diğer Olağan Gider ve Zararlar (-)
F- DİĞ.FAAL.OLĞ.GİDER VE ZARARLAR TOPLAMI----
-17.393.202,49
-773.976,04
-18.167.178,53
G- FİNANSMAN GİDERLERİ
2. Uzun Vadeli Borçlanma Gideri (-)
G- FİNANSMAN GİDERLERİ TOPLAMI--------------OLAĞAN KAR VEYA ZARAR
-990.953,38
-990.953,38
61.699.552,67
H- OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR
1. Önceki Dönem Gelir ve Karlar
2. Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar
3. Konusu Kalmayan Karşılıklar
H- OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR TOPLAMI -------
8.468,30
2.083.857,27
0,00
2.092.325,57
I- OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)
1. Çalışmayan Kısım Gider ve Zar. (-)
2. Önceki Dönem Gider ve Zar. (-)
3. Diğer Olağandışı Gider ve Zar.
I- OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-) TOPLAMI--
-492.061,77
-536.299,81
-688.804,49
-1.717.166,07
VERGİ ÖNCESİ DÖNEM KARI VEYA ZARARI
62.074.712,17
K-DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞ.YÜK.KARŞ.(-)
-9.863.349,77
DÖNEM KARI VEYA ZARARI
52.211.362,40

Benzer belgeler

2014 Yılı Vergi Dairesine Verilen Gelir Tablosu

2014 Yılı Vergi Dairesine Verilen Gelir Tablosu Aşağıdaki Tablo Geçici Vergi Beyannamesi ekinde Vergi Dairesine sunulmuş olup;Sermaye Piyasası Mevzuatı'na göre düzenlenmemiştir CARİ DÖNEM (01.01.2014 - 31.12.2014) A- BRÜT SATIŞLAR 1- Yurtiçi Sat...

Detaylı

“Hayal” üretim işletmesinde 10 ve 20 nolu esas gider yerleri ile X ve

“Hayal” üretim işletmesinde 10 ve 20 nolu esas gider yerleri ile X ve Toplam üretim maliyeti Dönem başı yarı mamul stok maliyeti Dönem sonu yarı mamul stok maliyeti (-)

Detaylı

İŞLETME AYRINTILI GELİR TABLOSU

İŞLETME AYRINTILI GELİR TABLOSU İŞLETME AYRINTILI GELİR TABLOSU T.DAĞ OT.ULŞ.NAKL.İMAR PLN.İŞ.VE TH.SAN.TİC.AŞ

Detaylı

geçici vergi beyannamesi - Mars Entertainment Group

geçici vergi beyannamesi - Mars Entertainment Group Kordsa Global Endüstriyel İplik ve Kord Bezi San. ve Tic. A.Ş. İŞLETME GELİR TABLOSU TİPİ A- BRÜT SATIŞLAR 1. Yurtiçi Satışlar 2. Yurtdışı Satışlar 3. Diğer Satışlar A- BRÜT SATIŞLAR TOPLAMI ------...

Detaylı

Gelir Tablosu - Ziraat Teknoloji

Gelir Tablosu - Ziraat Teknoloji A- BRÜT SATIŞLAR TOPLAMI -------------------B- SATIŞ İNDİRİMLERİ (-) 1. Satıştan İadeler (-) 2. Satış İskontoları (-) B- SATIŞ İNDİRİMLERİ (-) TOPLAMI -----------C- SATIŞLARIN MALİYETİ (-) 1. Satıl...

Detaylı

2006 II. Dönem

2006 II. Dönem B- SATIŞ İNDİRİMLERİ (-) TOPLAMI -----------C- SATIŞLARIN MALİYETİ (-)

Detaylı