GRADE Sec. PREP. - Fezalar Academy

Transkript

GRADE Sec. PREP. - Fezalar Academy
GRADE Sec. PREP.
21 DECEMBER 2015
Instructions
1. This exam consists of 50 multiple-choice test questions; including
50 Turkish.
2. Three incorrect answers will cancel out one correct answer.
3. Time allowed is 120 minutes.
4. On the Optic Form your NAME and SURNAME, SCHOOL NAME and
STUDENT ID are pre-coded for you.
5. Mark your gender on the Optic Form; F for FEMALE and M for
MALE.
6. Mark your answers on the Optic Form, by using soft-tip pencil as
shown in the SAMPLE CODING. Use soft eraser to correct your
answer.
7. The blank spaces of booklet are left for you to use as scratch
paper .
8. During the examination, do not use cell phone, calculator, or
ruler.
Wish you all success
1
1- Kitabı …….............
2- Tahtayı ...............
3- Parmak ..............
4- Ayağa ....…….......
1. Yukarıdaki boşluklara sırasıyla
aşağıdakilerden hangisi gelir?
1
2
3
A) Sil
oku
gel
B) Oku
gel
sil
C) Al
kalk
sil
D) Oku
sil
kaldır
6. Aşağıdakilerden hangisi yanlış yazılmıştır?
A)
B)
C)
D)
4 .
kaldır
kalk
git
kalk
7. Aşağıdaki harflerden hangileri Türkçe
alfabede yoktur?
kaç
hangi
ne
kaçıncı
3. Aşağıdakilerden hangisi sınıftaki
eşyalardan değildir?
A)
B)
C)
D)
Koltuk
Sıra
Pano
Kitaplık
A)
B)
C)
D)
Roonaki Salahaddin Ayyubi Colleges
Bugün günlerden ……………..
2. Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi
gelir?
A)
B)
C)
D)
4. “Buzdolabı, fırınlı ocak, masa” evin hangi
bölümündedir.
A)
B)
C)
D)
A, E, Z
M, T, Ö
W, Q, X
İ, H, V
Bugün günlerden Salı, yarın………………..
8. Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi
gelir?
A)
B)
C)
D)
Perşembe
Çarşamba
Cuma
Pazar
“Benim adım Ahmet. Müstakil tek katlı, altı
odalı, geniş ve bahçeli bir evimiz var.
Evimizin küçük bir havuzu var. Evimizin
yanında garaj ve köpek kulübesi var.”
Oturma odasında
Mutfakta
Banyoda
Yatak odasında
(9. ve 10. Soruları yukarıdaki parçaya göre
cevaplayınız.)
9. Ahmet’in evi kaç odalıdır?
5. Hangisi oturma odasında bulunmaz?
A)
B)
C)
D)
Nasılsınız?
Adınız ne?
Hoşça geldiniz
Görüşmek üzere
Halı
Televizyon
Koltuk
Musluk
A)
B)
C)
D)
2
Üç
Dört
Beş
Altı
10. Ahmet nasıl bir evde yaşıyor?
A)
B)
C)
D)
14. Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi
yanlıştır?
Müstakil iki katlı bir evde yaşıyor.
Müstakil tek katlı bir evde yaşıyor.
Apartman dairesinde yaşıyor.
Küçük bir apartman dairesinde yaşıyor.
A)
B)
C)
D)
On beş yaşındasın
On beş yaşındayız
On beş yaşındayım
On beş yaşında
Roonaki Salahaddin Ayyubi Colleges
A)
B)
C)
D)
A)
B)
C)
D)
hangi
kaç
kaçıncı
nasıl
A: ‘Kaç yaşındasın?’
B: ................................
12. Boşluğa hangisi gelmelidir?
Hoşça kalın – Güle güle.
Adınız ne? – Adım Ahmet.
Hoş geldiniz - Teşekkür ederim.
Görüşmek üzere – Görüşürüz.
“Ev …… çatı …….”
16. Yukarıdaki boş yere hangisi gelir?
A)
B)
C)
D)
in / su
ın / su
un / si
in / sı
A: Bu çanta senin mi?
B: ................................
17. Boşluğa hangisi gelmelidir?
A)
B)
C)
D)
“Evimiz dört oda……, geniş, bahçe…. ve
müstakil bir evdir. Bir ev bahçe….. güzel
olmaz. Bu yüzden bahçe…. evimizi çok
seviyorum.”
13. Boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden
hangisi gelir?
A)
B)
C)
D)
: Koltuk, televizyon
: Elbise dolabı, yatak
: Ocak, fırın, buzdolabı
: Klozet, Çamaşır makinesi
15. Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi
yanlıştır?
A: Haftada ……….. saat Türkçe dersi var?
11. Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden
hangisi gelir?
A)
B)
C)
D)
Oturma odası
Yatak odası
Mutfak
Salon
Evet benim
Hayır, senin değil
Evet, senin
Evet, benim değil
A:Benim adım Ali. Sizin ...................?
B:Benim adım Mehmet.
18. Boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelir?
-lı, -li, -siz, -sız
-lı, -li, -siz, -li
-sız, -lı, -li, -lı
-sız, -siz, -li, -lı
A)
B)
C)
D)
3
Adınız ne
Kimsiniz
Adız ne
Adın
“masanın / vazo / üstünde / var.”
19. Bu kelimeleri doğru şekilde sıralayınız.
A)
B)
C)
D)
24. Aşağıdaki sayıların hangisi yanlış
yazılmıştır?
Masanın üstünde vazo var.
Vazo masanın üstünde var.
Üstünde vazo var masanın.
Vazo üstünde var masanın.
A)
B)
C)
D)
Senin oda……
Onların kalem…..
Sizin ütü……
Onun silgi…….
25. “Günaydın”ın cevabı aşağıdakilerden
hangisinde doğrudur?
A)
B)
C)
D)
-n , -leri , -nüz , -si
-ın , -leri , -niz , -si
-n , -leri , -nuz , -i
-n , -leri , -nuz , -i
21. Bu resimde aşağıdakilerden hangisi
yoktur?
A)
B)
C)
D)
Defter
Kalem
Tebeşir
Sıra
Roonaki Salahaddin Ayyubi Colleges
20. Yukarıdaki boşluklara hangisi gelir?
A)
B)
C)
D)
(234) iki yüz otuz dört
(105) yüz sı r beş
(99) doksan dokuz
(381) üç yüz seksen bir
İyi günler.
İyi akşamlar.
Günaydın.
İyi geceler.
26. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Tencere
B) Tabak
C) Kaşık
D) Bıçak
22. Aşağıdakilerden hangisi evin içinde
değildir?
A)
B)
C)
D)
Banyo
Garaj
Mutfak
Misafir Odası
27. Diyaloglardan hangisi doğrudur?
A) A: Hoşça kalın.
B: İyiyim.
B) A: Hoş geldiniz.
B: Hoş bulduk.
C) A: Nasılsınız?
B: Tanıştığımıza memnun oldum.
D) A: Adınız ne?
B: Sizin adınız ne?
23. Aşağıdaki cümlelerden hangisi yanlıştır?
A)
B)
C)
D)
Parmak kaldır.
Tahtayı söyle.
Sessiz ol.
Cevap ver.
4
28. Hangisi mutfak eşyası değildir?
A)
B)
Çaydanlık
Buzdolabı
“Ben…... kardeş…... ikinci sınıfta okuyor.”
33. Boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelir?
C) Tabak
D) Küvet
A)
B)
C)
D)
-in / -in
-im / -im
-in / -im
-im / -in
A: Memnun oldum.
B: ...............................................
29. Diyaloğu tamamlayınız.
İyiyim.
Güle güle
Ben de.
Teşekkürler
30. Aşağıdakilerden hangisi ders ismi değildir?
A)
B)
C)
D)
Matematik
Fizik
Kimya
Pano
31. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
34. Aşağıdaki cümlelerin hangisi doğrudur?
Roonaki Salahaddin Ayyubi Colleges
A)
B)
C)
D)
A) Adın ne? - Benim adım Ali.
B) Bu ne? - Bu Hasan.
C) Bu kim? - Bu annem.
D) Bu ne? – Bu defter.
‘a - e - ı - i - u - ü - o - ö’ harfleri
……..harflerdir.
32. Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden
hangisi gelir?
A)
B)
C)
D)
A)
B)
C)
D)
Siz kitap okusun.
Sen parmak kaldırınız.
O, ders çalışsın.
Ben tahtayı sildin.
35. Aşağıdaki kelimelerin hangisinde
(-lar,-ler) yanlış yazılmıştır?
A)
B)
C)
D)
Defterler
Öğrenciler
Saatlar
Tahtalar
36. ‘gel’,‘yaz’,‘dinle’ kelimelerini olumsuz(-)
yapınız.
Kalın
İnce
Sesli (ünlü)
Sessiz (ünsüz)
A)
B)
C)
D)
5
gelsin / yazma / dinle
gelme / yazın / dinleme
gel / yazma / dinle
gelme / yazma / dinleme
“A: Bu ne?
B: ................................”
41. Boşluğa hangisi gelir?
DERS PROGRAMI
Bu, benim yeni ders programım. Yeni
ders programında pazar günü İngilizce,
Kürtçe, beden eğitimi ve matematik var.
Pazartesi günü bilgisayar, İngilizce, fizik ve
kimya var. Salı günü Türkçe, İngilizce,
resim ve müzik var. Çarşamba günü
biyoloji, Türkçe, tarih ve coğrafya var.
Perşembe günü İngilizce, bilgisayar,
matematik ve tarih var.
A)
B)
C)
D)
“A: Ahmet Bey …………..?
B: Ahmet Bey okulda.”
42. Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden
hangisi gelir?
(37. ve 38. Soruları yukarıdaki parçaya
göre cevaplayınız.)
Pazar
Pazartesi
Salı
Çarşamba
38. Hangi günlerde Türkçe dersi vardır?
A)
B)
C)
D)
Pazar-Salı
Salı-Çarşamba
Pazartesi-Salı
Çarşamba-Perşembe
39. Aşağıdaki soru eklerinden
(-mı,-mi,-mu,-mü) hangisi yanlıştır?
A)
B)
C)
D)
Roonaki Salahaddin Ayyubi Colleges
37. Hangi gün İngilizce dersi yoktur?
A)
B)
C)
D)
O, kalem mı?
Bunlar öğrenci mi?
Bu okul mu?
Bu arkadaşın mı?
A)
B)
C)
D)
Kimde
Nasıl
Nerede
Hangi
A: Sence ………… ders kolay?
B: Bence Türkçe dersi kolay
43. Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden
hangisi gelir?
A)
B)
C)
D)
Nasıl
Hangi
Kaçıncı
Kaç
44. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Sandalye
''Sınıf….. masa var.''
''Park……. ağaç var.''
''Öğretmen……. kalem var.''
''Öğrenci………… silgi yok.''
B) Buzdolabı
40. Yukarıdaki boşluğa sırasıyla uygun
bulunma hal ekleri getiriniz.
A)
B)
C)
D)
Ali
Öğretmen masası
Arkadaşım
Öğrenci
C) Fırın
–ta/-da/-de/-de
–te/-ta/-da/-da
–ta/-ta/-de/-de
–da/-ta/-de/-de
D) Halı
6
“A: Kaçıncı sınıftasın?
B: …………………………”
45. Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden
hangisi gelir?
A)
B)
C)
D)
“– Bu ................ mı?”
48. Boş bırakılan yere aşağıdaki
kelimelerden hangisi gelemez?
Sekiz
Sekizci
Sekizde
Sekizinci
A)
B)
C)
D)
Sıra
Pano
Buzdolabı
Masa
49. “Tebeşiri …………” boşluğa aşağıdakilerden
hangisi gelmez?
A)
B)
C)
D)
A)
B)
C)
D)
Hastayım.
İyi değilim.
Kötüyüm.
Memnun oldum.
Yatak odası
Mutfak
Oturma odası
Roonaki Salahaddin Ayyubi Colleges
46. “Nasılsınız?” sorusunun cevabı
aşağıdakilerden hangisinde yanlıştır?
Çatı
47. Yukarıdaki evin bölümlerinden hangisi
yanlıştır?
A)
B)
C)
D)
Yatak odası
Çatı
Oturma odası
Mutfak
7
gel
ver
al
atma
Olumlu
O , ..………
Olumsuz
.....……...
Soru
..…….. (Emir kipi)
50. “açmak” fiili yukarıdaki boşluklara nasıl
gelir?
A) aç / açma / açsın mı
B) açın / açmayın / açsın mı
C) açsın / açmasın / açsın mı
D) açsınlar / açmasınlar / açsınlar mı

Benzer belgeler