ÇEŞİTLİ ÜCRET (2016 YILINDA UYGULANACAK ÇEŞİTLİ

Transkript

ÇEŞİTLİ ÜCRET (2016 YILINDA UYGULANACAK ÇEŞİTLİ
ÇEŞİTLİ ÜCRET
(2016 YILINDA UYGULANACAK ÇEŞİTLİ ÜCRETLERE AİT TARİFEDİR)
2464
SAYILI
KANUN
SIRA NO GELİR TÜRÜ
2015 YILINDA
UYGULANAN ÜCRET
TARİFESİ (TL)
2016 YILINDA
UYGULANMAK ÜZERE
BELEDİYE MECLİSİNCE
KABUL EDİLEN ÜCRET(TL)
İŞ MAKİNALARI VE ARAÇ KİRALAMA ÜCRETİ
1
Kompresör Ücreti: Saati
97.Madde 212,55 TL
233,55 TL
2
Grayder Ücreti: Grayderin boş olduğu
zamanlar tahsis edilmek üzere saati
97.Madde 272,50 TL
288,28 TL
3
Yüklenici Kepçe Ücreti: Kepçenin boş olduğu
zamanlar saati
97.Madde 397,85 TL
413,63 TL
4
Silindir Ücreti: Silindirin boş olduğu zamanlar
talep sahiplerine saati
97.Madde 376,05 TL
391,83 TL
5
Kanal Kazıcı (Ekskavatör)Ücreti: Kanal kazıcının
boş olduğu zamanlar talep sahiplerine saati
97.Madde 397,85 TL
413,63 TL
6
Beko Loder Kepçe Ücreti: Saati
97.Madde 272,50 TL
288,28 TL
7
Kompaktör Ücreti: Saati
97.Madde 46,87 TL
51,96 TL
8
Kamyon Ücreti: Her türlü katı atıklarla inşaat
artıkları(1 Seferi)
97.Madde 212,55 TL
228,68 TL
9
FAALİYETLERLE İLGİLİ ÜCRETLER
97.Madde 397,85 TL+Km.5,00 TL
397,85 TL+Km.5,00 TL
10
CENAZE ARABASI ÜCRETİ:
10-a
Cenaze evinden mabede, oradan mezarlığa
nakliye ücreti.
97.Madde ÜCRETSİZ
ÜCRETSİZ
10-b
Cenazenin civar köylere nakil
ücreti(gidiş_dönüş toplam km)
97.Madde ÜCRETSİZ
ÜCRETSİZ
10-c
Cenazenin Belediye eliyle defni ücreti.
97.Madde ÜCRETSİZ
ÜCRETSİZ
10-d
Cenazenin ilimiz kazalarına nakil ücreti (gidişdönüş toplam km)
97.Madde ÜCRETSİZ
ÜCRETSİZ
11
Otobüs Ücreti:(Cenaze)
97.Madde ÜCRETSİZ
ÜCRETSİZ
97.Madde Km'si 1,50 TL
Km'si 1,50 TL
97.Madde 120,00 TL
120,00 TL
97.Madde 1,50 TL
2,00 TL
12
13
Araç Ücreti:Merkez ilçe dışından; itfaiye
Müdürlüğünden işyeri raporu istenmesi
durumunda gönderilecek aracın gidiş-dönüş
km'si hesap edilerek.
Arazöz Ücreti:Talep halinde Bağ ve Bahçelere
verilecek suyun bir defasından(6 ton Kapasiteli
)
14
ŞEHİR İÇİNDE SEFER YAPAN HALK OTOBÜSLERİ
TAŞIMA ÜCRETİ.(KDV Dahil)
14-a
Tam abonman bilet ücreti.(Halk Otobüsü)
1
14-b
Öğrenci, er abonman bilet ücreti.
Otobüsü)
14-c
14-d
14-e
14-f
(Halk
97.Madde 1,00 TL
1,50 TL
Tam abonman bilet ücreti.(Halk
Otobüsü)Kırklreli Ünüversitesi Kampüs Hattı
Taşıma Ücreti
97.Madde 2,00 TL
2,50 TL
Öğrenci, er abonman bilet ücreti.Kırklreli
Ünüversitesi Kampüs Hattı Taşıma Ücreti
97.Madde 1,50 TL
2,00 TL
97.Madde ÜCRETSİZ
ÜCRETSİZ
97.Madde ÜCRETSİZ
ÜCRETSİZ
Gaziler, şehit ve gazi, dul ve yetimleri özürlüler
ve 2022 sayılı 65 yaşını doldurmuş muhtaç,
güçsüz, kimsesiz Türk Vatandaşlarına aylık
bağlanması hakkında kanun kapsamındaki
kişilerden alınacak otobüs ücreti
Şehiriçi yolcu taşıyan Belediye Otobüslerinde 7
yaşından küçük 65 yaşından büyükler ve 1005
sayılı İstiklal Madalyası verilmiş bulunanlara
vatani tertibinden şeref aylığı bağlanması
hakkında kanun 3713 sayılı terörle mücadele
kanunu kapsamına giren malül, dul ve
yetimlerin bilet ücreti
15-a
Talep halinde merdivenli araç ücreti
97.Madde 100,00 TL
100,00 TL
15-b
Yarım saatlik merdivenli araç ücreti.
97.Madde 50,00 TL
50,00 TL
16
Talep halinde İtfaiye Merdivenli ile kapı kilidi
açma ücreti.
97.Madde ÜCRETSİZ
ÜCRETSİZ
17
Bıçkı ücreti(Ağaç kesme ve budama Talep
halinde saati.
97.Madde 75,00 TL
80,00 TL
18
Çim Biçme Makinesi Talep halinde saati.
97.Madde 75,00 TL
80,00 TL
19
OTOPARK KULLANIM ÜCRETİ (KDV. Dahil)
19-a
Kapalı Otopark (0-24 Saati)
97.Madde 5,00 TL
5,00 TL
19-b
Açık Otopark 1 saate kadar
97.Madde 2,25 TL
2,25 TL
19-c
Açık Otopark (1-24 saati)
97.Madde 4,00 TL
4,00 TL
20
UYDU YAYINLARI İÇİN :
20-a1
Yer Tahsis Ücreti TV
97.Madde 2.250,00 TL
2.250,00 TL
20-a2
Yer Tahsis Ücreti RD(Yerel istasyonlara %50
indirimli uygulanır.)
97.Madde 1.150,00 TL
1.150,00 TL
20-b1
Tesis Kullanım Bedeli(Aylık)TV
97.Madde 230,00 TL
230,00 TL
20-b2
Tesis Kullanım Bedeli(Aylık)RD (Yerel istasyonlara
97.Madde 110,00 TL
%50 indirimli uygulanır.)
110,00 TL
İLAN ve REKLAM ASMA TAHSİS ve BAKIM ÜCRETİ
1
Belediyemiz Özel Mülkiyetinde bulunan
gayrimenkullerle umuma ait yerlerde yapılacak
sabit ilan ve reklamalrın haftalık olarak m2
sinden
2
1-a
Işıksız ilan ve reklamlar için
97.Madde 5,00 TL
5,00 TL
1-b
Işıklı ilan ve reklamlar için
97.Madde 11,00 TL
11,00 TL
2
Geçici ilan ve reklamlardan (bez ilan,afiş
vs)haftalık olarak m2 sinden
97.Madde 11,00 TL
11,00 TL
3
Bilbordların yıllık yer tahsis ücreti( 6 m2)
3-a
1 adet yıllık
97.Madde 600,00 TL
600,00 TL
3-b
1 adet 6 aylık
97.Madde 400,00 TL
400,00 TL
3-c
1 adet 3 aylık
97.Madde 300,00 TL
300,00 TL
4
Elektik,elektronik ve bilgisayar sistemiyle çalışan
ilan ve reklamların alanı 1/2 m2' den küçük ise
1/2 m2 olarak,fazla ise 1 m2 olarak hesap edilir
97.Madde 300,00 TL
300,00 TL
5
PANKART ASMA ÜCRETİ:İtfaiye eliyle asılması
halinde (adedi)
97.Madde 35,00 TL
35,00 TL
6
BELEDİYE HOPERLÖRÜ İLE YAPILAN İLAN
ÜCRETLERİ
6-a
Resmi dairelerden
97.Madde ÜCRETSİZ
ÜCRETSİZ
6-b
Bankalardan 50 kelimeye kadar olan ilanlardan
97.Madde 21,00 TL
her defasından
21,00 TL
6-c
Bankalardan 100 kelimeye kadar olan
ilanlardan her defasından
97.Madde 32,00 TL
32,00 TL
6-d
Bankalardan 100 kelimeden fazla olan
ilanlardan her defasından
97.Madde 42,00 TL
42,00 TL
6-e
Hususi ilanlardan 50 kelimeye kadar olan
ilanlardan her defasından
97.Madde 6,00 TL
6,00 TL
6-f
Hususi ilanlardan 100 kelimeye kadar olan
ilanlardan her defasından
97.Madde 7,00 TL
7,00 TL
6-g
Hususi ilanlardan 100 kelimeden fazla olan
ilanlardan her defasından
97.Madde 16,00 TL
16,00 TL
6-h
Siyasi Parti ilanlarından 50 kelimesi
97.Madde 8,00 TL
8,00 TL
6-ı
Siyasi Parti ilanlarından 50 kelime üzerinde her
kelime için
97.Madde 0,25 TL
0,25 TL
HAYVAN KESİM ÜCRETİ
1
1-Belediye Mezbahasında kesimi yapılan
büyükbaş hayvanların beher adedinden
97.Madde 50,00 TL
50,00 TL
2
Belediye mezbahasında kesimi yapılan
küçükbaş hayvanların beher adedinden
97.Madde 12,00 TL
12,00 TL
3
Belediye Mezbahasında kesimi yapılan
oğlaklardan
97.Madde 4,00 TL
4,00 TL
4
ET NAKLİYE ÜCRETİ:A-Tatil ve bayram günleri
hayvan kesim ücreti %50 zamlı uygulanır.BKesim ücreti yatırılmadan kesim
yapılmayacaktır.Gecikme halinde günlük
3
A.A.T.U.H.K'na göre gecikme zammı alınır.CVeterinerce uygun görülmeyen özel et nakil
aracı etler nakil yapılamaz.
4-a
Mezbahada kesilen etlerin beher adedinden
(Şehiriçi)
97.Madde
BÜYÜKBAŞ:11,00 TL
KÜÇÜKBAŞ:6,00 TL
BÜYÜKBAŞ:11,00 TL
KÜÇÜKBAŞ:6,00 TL
4-b
Mezbahada kesilen etlerin beher adedinden
(Şehiriçi) fiyatı+ km2(gidiş-geliş) 1,00 TL
97.Madde
BÜYÜKBAŞ:11,00 TL
KÜÇÜKBAŞ:6,00 TL
BÜYÜKBAŞ:11,00 TL
KÜÇÜKBAŞ:6,00 TL
SALON ÜCRETİ (Nikah Salonu)
Meclis Salonunda Başkanlıkça uygun
görüldüğünde
97.Madde ÜCRETSİZ
KÜLTÜR MERKEZİ SALON ÜCRETİ
97.Madde
1
Konferans Salonu(Resmi Kurum ve Dernekler
Ücretsiz)
97.Madde
250,00 TL
2
Nikah Salonu
97.Madde
ÜCRETSİZ
1
ÜCRETSİZ
TEMİZLİK İŞLERİ İLE İLGİLİ ÜCRETLER
1
CURUF ÜCRETİ:
1-a
Toplama yeri olan veya olmayanlar için aylık
olarak (Cüruf sezonu 6 aydır. Kasım-AralıkOcak-Şubat-Mart-Nisan)
1-b
1-c
1-d
2
Müşterek kullanılan binalardan
(yurt,pansiyon,dershane vb.)aylık olarak
kullanım alanı: 500m2 ye kadar
Müşterek kullanılan binalardan
(yurt,pansiyon,dershane vb.)aylık olarak
kullanım alanı: 501-1000m2 arası
Müşterek kullanılan binalardan
(yurt,pansiyon,dershane vb.)aylık olarak
kullanım alanı:1000 m2 üzeri
Talep Halinde Cüruf Nakil Ücreti(Kurum ,kuruluş
vb. halinde kamyon başına)
Daire başına aylık ağzı
bağlı torbalı Mesken:5,00
97.Madde
TL Dükkan:4,00 TL Resmi
Daire:130,00 TL
Daire başına aylık ağzı
bağlı torbalı Mesken:5,25
TL Dükkan:4,25 TL Resmi
Daire:130,00 TL
97.Madde 30,00 TL
30,00 TL
97.Madde 40,00 TL
40,00 TL
97.Madde 60,00 TL
60,00 TL
97.Madde 60,00 TL
65,00 TL
PARK VE BAHÇELER İLE İLGİLİ ÜCRETLER
1
İLAÇLAMA ÜCRETİ:İnsan Sağlığı ilaçlama ücreti
1-a
3 oda, 1 mutfak ve holden ibaret evlerin
dezenfekte ücreti
97.Madde 65,00 TL
70,00 TL
1-b
3 oda, 1 mutfak ve holden ibaret evlerden
büyük meskenlerde her oda için ayrıca
97.Madde 15,00 TL
20,00 TL
1-c-1
Okul yurt ve diğer resmi binalar ile hacmi büyük
97.Madde 110,00 TL
yerler 200m2'ye kadar
120,00 TL
1-c-2
Okul yurt ve diğer resmi binalar ile hacmi büyük
97.Madde 40,00 TL
yerler 200m2'den sonraki her 100 m2 için
45,00 TL
2
MEZAR YERİ ÜCRETİ:
2-a
1,5x1=1,5 m2 lik şahsi mezar yeri
97.Madde 750,00 TL
4
800,00 TL
2-b
Kefen+Tahta Ücreti+Mezar Kazma
97.Madde ÜCRETSİZ
ÜCRETSİZ
İTFAİYE İLE İLGİLİ ÜCRETLER
1
Talep Halinde Bağ ve Bahçelere Su
Verilmesi(12 Ton Kapasiteli Arazöz ile )
97,madde
120,00 TL
2
Tankerle inşaata su verme
97.Madde
115,00 TL
3
Pis su Kanala Su basma ücreti her defasından
97.Madde
23,00 TL
4
FAALİYETLERLE İLGİLİ ÜCRETLER
4-a
Özel Kurum ve Kuruluşlara verilecek olan
yangın Eğitimleri ve Tatbikat ücreti(KDV.Hariç)
97.Madde 500,00 TL
500,00 TL
ZABITA İLE İLGİLİ ÜCRETLER
MESUL MÜDÜR BELGE ÜCRETİ
97.Madde 85,00 TL
100,00 TL
İŞYERİ AÇILIŞ KONTROL RAPOR ÜCRETİ Sayfa
Adedinden
97.Madde 1,00 TL
1,00 TL
97.Madde 50,00 TL
50,00 TL
SIHHİ İŞYERLERİ
1
İçkisiz lokantalar (çorbacı, köfteci, sulu yemek
vb)kebapçılar, hamburgerci, pizzacı, pastane
vb.gibi yerler.
2
İçkili lokantalar (birahane, meyhane vb) gazino
97.Madde 120,00 TL
pavyon, taverna, dansing, diskotek, bar vb.
120,00 TL
3
Kahvehane, kıraathane, kafeterya, cafe, çay
ocakları, çalgılı kahve, çay bahçesi vb.
97.Madde 55,00 TL
55,00 TL
4
Sinema, tiyatro, sirk, lunapark, düğün salonu,
kokteyl salonu vb
97.Madde 120,00 TL
120,00 TL
5
İnternet kafe oyun yeri (Elektronik, mekanik vb)
97.Madde 110,00 TL
110,00 TL
6
Hamam, sauna, güzellik salonu vb.
97.Madde 150,00 TL
150,00 TL
7
Berber ve kuaförler
97.Madde 55,00 TL
55,00 TL
8
Otel, han, motel, pansiyon, kamping vb.
97.Madde 120,00 TL
120,00 TL
9
Taksi durağı, garaj ve otopark
97.Madde 110,00 TL
110,00 TL
10
Süper Marketler
97.Madde 2.500,00 TL
2.500,00 TL
11
Bakkal, market, büfe, şarküteri, manav, kantin,
ekmek bayii, kuruyemişçi, şekerlemeci vb.
97.Madde 50,00 TL
50,00 TL
12
Kasap, tavukçu, sakatatçı ve balıkçılar vb.
97.Madde 80,00 TL
80,00 TL
13
Ayakkabıcılar, tuhafiyeciler giyim kuşam
mağazaları vb.
97.Madde 50,00 TL
50,00 TL
5
14
Züccaciyeler, hediyelik eşya, satış yerleri,
parfümeri, bujiteri vb.
97.Madde 50,00 TL
50,00 TL
15
Terzi, ayakkabı tamircileri vb.
97.Madde 30,00 TL
30,00 TL
16
Beyaz eşya, mobilyacılar, vb. dayanıklı tüketim
satış yerleri.
97.Madde 200,00 TL
200,00 TL
17
Depolar, kömürcüler, oduncular
97.Madde 125,00 TL
125,00 TL
18
Diğer işyerleri
97.Madde 35,00 TL
35,00 TL
19
Şirketler
97.Madde 220,00 TL
220,00 TL
20
Banka ve Dershane
97.Madde 1.750,00 TL
1.750,00 TL
21
Büro, yazıhane, irtibat bürosu
97.Madde 65,00 TL
65,00 TL
22
Camcı, elektrikçi, cep telefonu ve kontör satış,
fotoğrafçı
97.Madde 65,00 TL
65,00 TL
23
Sıhhi tesisatçılık, sigorta acentesi, şans oyunları
97.Madde 65,00 TL
65,00 TL
24
Döviz Bürosu
97.Madde 150,00 TL
150,00 TL
25
Kargo, ganyan bayii, kuyumcu, gıda toptan
sat.yeri
97.Madde 150,00 TL
150,00 TL
26
Oto alım satımı
97.Madde 110,00 TL
110,00 TL
27
Kırtasiye
97.Madde
150,00 TL
28
Av Malzemeleri Satış Yerleri vb.
97.Madde
200,00 TL
29
Nalburiye vb.
97.Madde
250,00 TL
GAYRİSIHHİ İŞYERLERİ
1
1.Sınıf İşyerleri:Her türlü ver GSM Yönetmeliğinde
97 Madde 1.200,00 TL
sayılan işyerleri
1.200,00 TL
2
2.Sınıf İşyerleri:GSM Yönetmeliğinde sayılan
işyerleri
97 Madde 600,00 TL
600,00 TL
3
3.Sınıf İşyerleri:GSM Yönetmeliğinde sayılan
işyerleri
97 Madde 375,00 TL
375,00 TL
4
Gürültü ölçüm cihazı kullanım (talep)
97 Madde 120,00 TL
150,00 TL
5
Gürültü ölçüm cihazı kullanım (şikayet)
97 Madde 40,00 TL
50,00 TL
6
Canlı müzik izin belgesi
97 Madde 275,00 TL
300,00 TL
7
Hafriyat taşıma izin belgesi araç
başına(kamyon,tır,kazıcı kepçe…vb)
97 Madde 100,00 TL
150,00 TL
6
ULAŞIM İLE İLGİLİ ÜCRETLER
SERVİS ARAÇLARI
1
Şehir içi öğrenci taşıma İzin Belgesi
97 Madde 330,00 TL
250,00 TL
2
Servis aracı izin belgesi
97 Madde 330,00 TL
250,00 TL
3
Ücretsiz müşteri taşıma izin belgesi
97 Madde 330,00 TL
250,00 TL
4-a
Mal dağıtım servis aracı izin belgesi(Azami yüklü
97 Madde ÜCRETSİZ
ağırlığı 15 ton dahil)
100,00 TL
4-b
Mal dağıtım servis aracı izin belgesi(Azami yüklü
97 Madde
ağırlığı 15 ton üzeri)
250,00 TL
5-a
Yük ve eşya taşıma izin belgesi(Azami yüklü
ağırlığı 15 ton dahil)
97 Madde ÜCRETSİZ
100,00 TL
5-b
Yük ve eşya taşıma izin belgesi(Azami yüklü
ağırlığı 15 ton üzeri)
97 Madde
250,00 TL
6
Toplu Taşıma İzin Belgesi Araç Başına(yıllık)
97 Madde 4.000,00 TL
5.000,00 TL
7
Taksi Taşıma İzin Belgesi(Yıllık)
97 Madde 330,00 TL
350,00 TL
SU VE KANALİZASYON İŞLERİ İLE İLGİLİ ÜCRETLER
1
KANAL BAĞLAMA VE KULLANIM ÜCRETİ
1-a
Meskenlerde (bağımsız bölüm başına)
97 Madde 91,50 TL
98,82 TL
1-b
Ticarethanelerde, küçük sanayi siteleri,küçük
sanayi tesisleri
97 Madde 126,40 TL
136,51 TL
1-c
Akaryakıt-LPG Satış İstasyonları, Sanayi Tesisleri
97 Madde 251,80 TL
271,94 TL
2
SU VE KANAL BAĞLAMA ÜCRETİ(İlave olan her
metre için maliyet ilave edilecektir.)
2-a
Asfalt yol için 1 metresi
877,50 TL
947,70 TL
2-b
Beton yol için 1 metresi
828,50 TL
894,78 TL
2-c
Parke yol için 1 metresi
577,00 TL
623,16 TL
2-d
Adi yol için 1 metresi
515,50 TL
556,74 TL
3
YOL VE MEYDANLARIN TAHRİBATI ÜCRETİ:Eni 1
m2 alanda, metresi1 metreyi geçenden m2'si
a
Asfalt yol 50 m2 ye kadar
97 Madde 105,50 TL
113,94 TL
b
Asfalt yol 1.000 m2 ye kadar
97 Madde 90,50 TL
97,74 TL
7
c
Asfalt yol 10.000 m2 ye kadar
97 Madde 67,00 TL
72,36 TL
d
Asfalt yol 10.000 m2 ve üzeri
97 Madde 44,00 TL
47,52 TL
e
Beton yol 50 m2 ye kadar
97 Madde 52,00 TL
56,16 TL
f
Beton yol 1.000 m2 ye kadar
97 Madde 44,50 TL
48,06 TL
g
Beton yol 10.000 m2 ye kadar
97 Madde 37,50 TL
40,50 TL
h
Beton yol 10.000 m2 ve üzeri
97 Madde 36,00 TL
38,88 TL
ı
Parke taş ve karo taş yol 50 m2 ye kadar
97 Madde 68,00 TL
73,44 TL
i
Parke taş ve karo taşyol 1.000 m2 ye kadar
97 Madde 57,50 TL
62,10 TL
j
Parke taş ve karo taş yol 10.000 m2 ye kadar
97 Madde 45,00 TL
48,60 TL
k
Parke taş ve karo taş yol 10.000 m2 ve üzeri
97 Madde 32,00 TL
34,56 TL
l
Stabilize ve toprak yol tahribat ücreti
97 Madde 22,00 TL
23,76 TL
4
Asfalt Kesim Ücreti(Cift Taraflı) metresi
97 Madde 8,50 TL
9,18 TL
5
VİDANJÖR ÜCRETİ:
5-a
Kanalizasyon olan yerlerde Vidanjör ücreti(1
sefer)
97.Madde 70,00 TL
75,60 TL
5-b
Kanalizasyon olmayan yerlerde Vidanjör
ücreti(1 sefer)
97.Madde ÜCRETSİZ
ÜCRETSİZ
5-c
Şehir dışı Vidanjör çekim ücreti(1 sefer)
97.Madde 212,50 TL
229,50 TL
6
KUKA ÜCRETİ
6-a
Şehir içi kuka ücreti(1 sefer)
97.Madde 136,00 TL
146,88 TL
6-b
Şehir dışı kuka ücreti(1 sefer)
97.Madde 545,00 TL
588,60 TL
7
Su Analiz Ücreti
97.Madde 109,00 TL
117,72 TL
8
Mandıralar için Atık Su Bağlantı Kalite Kontrol
İzin Belgesi
97.Madde
500,00 TL
FEN İŞLERİ İLE İLGİLİ ÜCRETLER
1
Granit Beton taş malzeme ve işçiliği(m2)
32,00 TL
32,00 TL
2
Granit küp taş malzeme ve işçiliği(m2)
39,00 TL
39,00 TL
8
3
Görme Engelli Takip Taşı(adet)
6,50 TL
6,50 TL
4
Dekoratif beton dökme taş malzeme ve
işçiliği(m2)
26,00 TL
26,00 TL
5
PARKE TAŞ SATIŞI M2
5-a
8 cm prizma parke taş satışı m2
97 Madde 14,17 TL
15,08 TL
5-b
6 cm prizma parke taş satışı m2
97 Madde 13,08 TL
13,99 TL
6
ASFALT SATIŞI 1 TON
97 Madde 212,55 TL
180,00 TL
7
BÜZ SATIŞ FİATI
7-a
300'lük beton büz (adet)
97 Madde 18,53 TL
19,82 TL
7-b
400'lük beton büz (adet)
97 Madde 33,25 TL
35,53 TL
7-c
600'lük beton büz (adet)
97 Madde 59,41 TL
63,90 TL
7-d
800'lük beton büz (adet)
97 Madde 68,13 TL
73,28 TL
8-a
Büyük Bordür satışı(adet)
97 Madde 8,18 TL
8,75 TL
8-b
Bahçe bordür satışı(adet)
97 Madde 6,00 TL
6,42 TL
9
BORDÜR TAHRİBATI(Adet)
97 Madde
10
Yağmur oluğu satışı(Adet)
97 Madde 6,00 TL
6,42 TL
11
Asfalt yapım ücreti(ton)
97 Madde 168,95 TL
178,25 TL
İMAR VE ŞEHİRCİLİK İLE İLGİLİ ÜCRETLER
1
TADİLAT PLAN ÇİZİM ÜCRETİ(Dosya Başına)
97.Madde 750,00 TL
750,00 TL
2
ELEKTRONİK HARİTA ÇİZİM ALETİ:Harita
mühendislerinin talebi halinde günlük
97.Madde 75,00 TL
75,00 TL
4
1/1000 ve 1/5000 Ölçekli Uygulama İmar Plan
Üc İlgilisinin talebi halinde kadastral parsel
üzerinden hesaplanmak koşulu ile m²'si
4-a
Konutlarda
97.Madde 4,00 TL
4,00 TL
4-b
Resmi dairelerde
97.Madde ÜCRETSİZ
ÜCRETSİZ
4-c
Ticarethanelerde
97.Madde 6,00 TL
6,00 TL
4-d
Akaryakıt İstasyonları, Sanayi ve Küçük Sanayi
vb.
97.Madde 7,00 TL
7,00 TL
9
4-e
Beton Santralleri m²'si
97.Madde 2,00 TL
2,00 TL
4-f
Taş Ocakları m²'si
97.Madde 2,00 TL
2,00 TL
4-g
Kır Bahçesi m²'si
97.Madde 1,00 TL
1,00 TL
4-h
Tır Parkı ve Tesisleri m²si
97.Madde 1,00 TL
1,00 TL
4-ı
Muayene İstasyonu m²'si
97.Madde 2,00 TL
2,00 TL
4-i
Doğalgaz Tesisleri m²'si
97.Madde 1,00 TL
1,00 TL
4-j
Soğuk Hava Deposu ve Depolar için m²'si
97.Madde 1,00 TL
1,00 TL
5
İMAR DURUM ÜCRETİ:
5-a
Talep halinde bilgi için
97.Madde 80,00 TL
150,00 TL
5-b1
İnşaat için zemin kat
97.Madde 80,00 TL
350,00 TL
5-b2
İnşaat için zemin kattan sonraki her kat için
97.Madde 22,00 TL
120,00 TL
5-c1
Sanayi kuruluşlarının talebi halinde Kapalı alanı
500m²'ye kadar olan
97.Madde 1.000,00 TL
1.500,00 TL
5-c2
Sanayi kuruluşlarının talebi halinde Kapalı alanı
501-1000 m²'ye kadar olan
97.Madde 1.500,00 TL
2.000,00 TL
5-c3
Sanayi kuruluşlarının talebi halinde Kapalı alanı
1001-1500 m²'ye kadar olan
97.Madde 3.000,00 TL
5.000,00 TL
5-c4
Sanayi kuruluşlarının talebi halinde Kapalı alanı
1501 m²'den fazla olan
97.Madde 5.000,00 TL
7.000,00 TL
5-d1
K.D.K.Ç.A.(Konutdışı Kentsel Çalışma
Alanı)Kapalı alanı 500m²'ye kadar olan
97.Madde 1.000,00 TL
1.500,00 TL
5-d2
K.D.K.Ç.A.(Konutdışı Kentsel Çalışma
Alanı)Kapalı alanı 501-1000 m²'ye kadar olan
97.Madde 1.500,00 TL
2.000,00 TL
5-d3
K.D.K.Ç.A.(Konutdışı Kentsel Çalışma
Alanı)Kapalı alanı1001-1500 m²'ye kadar olan
97.Madde 3.000,00 TL
5.000,00 TL
5-d4
K.D.K.Ç.A.(Konutdışı Kentsel Çalışma
Alanı)Kapalı alanı 1501 m²'den fazla olan
97.Madde 5.000,00 TL
7.000,00 TL
6
Plan Tadili ile artan inşaat alanının ücreti(Kat
xm² x fiyat)
6-a
Konutlarda
97.Madde 12,00 TL
15,00 TL
6-b
Resmi Dairelerde
97.Madde 12,00 TL
15,00 TL
6-c
Ticarethanelerde ve Sanayilerde
97.Madde 22,00 TL
25,00 TL
6-d
Akaryakıt İstasyonları
97.Madde 44,00 TL
50,00 TL
10
6-e
Küçük Sanayi ve Depo
97.Madde 12,00 TL
15,00 TL
6-f
Konutdışı kentsel çalışma alanı (K.D.K.Ç.A.)
97.Madde 35,00 TL
40,00 TL
7
Plan tadili teklifi ile fonksiyon değişikliği
taleplerinde her m²'si için
7-a
Konutlarda
97.Madde 2,00 TL
4,00 TL
7-b
Resmi Dairelerde
97.Madde ÜCRETSİZ
4,00 TL
7-c
Ticarethaneler ve Küçük Sanayi
97.Madde 11,00 TL
15,00 TL
7-d
Akaryakıt İstasyonları ve Sanayi
97.Madde 44,00 TL
50,00 TL
7-e
Akaryakıt ve LPG İstasyonu olarak fonksiyon
değişikliği plan tadilat ücreti
97.Madde 4,00 TL
5,00 TL
8-a1
İstikamet tadili, blok yeri değiştirilmesi m²'sinden
konutlarda
97.Madde 1,00 TL
2,00 TL
8-a2
İstikamet tadili, blok yeri değiştirilmesi m²'sinden
resmi dairelerde
97.Madde 1,00 TL
2,00 TL
8-a3
İstikamet tadili, blok yeri değiştirilmesi m²'sinden
97.Madde 1,00 TL
Ticarethane ve Küçük Sanayi
2,00 TL
8-a4
İstikamet tadili, blok yeri değiştirilmesi m²'sinden
97.Madde 2,00 TL
Akaryakıt İstasyonları ve Sanayi K.D.K.Ç.A.
3,00 TL
8-b1
İrtifak Değişiklik Taleplerinde m²'sinden artan
inşaat Konutlarda
97.Madde 15,00 TL
20,00 TL
8-b2
İrtifak Değişiklik Taleplerinde m²'sinden artan
inşaat Resmi Dairelerde
97.Madde 12,00 TL
15,00 TL
8-b3
İrtifak Değişiklik Taleplerinde m²'sinden artan
inşaat Ticarethane ve Küçük Sanayi
97.Madde 30,00 TL
40,00 TL
8-b4
İrtifak Değişiklik Taleplerinde m²'sinden artan
inşaat Akaryakıt İstasyonları ve Sanayi
K.D.K.Ç.A.
97.Madde 60,00 TL
70,00 TL
9
Kat mülkiyeti tesis ücreti:(Bağımsız bölüm
başına )
97.Madde 25,00 TL
30,00 TL
10
Fotoğraf tasdik ücreti(Fotoğraf Başına)
97.Madde 12,00 TL
15,00 TL
11
İrtifak tesis ücreti(Bağımsız bölüm başına)
97.Madde 25,00 TL
30,00 TL
12-a
Muvakkat İnşaat Ücreti Konutlarda m²'si
97.Madde 12,00 TL
15,00 TL
12-b
Muvakkat İnşaat Ücreti İşyerlerinde m²'si
97.Madde 12,00 TL
15,00 TL
13
Tretuvar Kullanım Ücreti Tretuvar Kullanım alanı
x gün X …..TL
97.Madde 0,25 TL
0,50 TL
14
Belediye sınırları içinde mesleki faaliyet
gösteren teknik elemanların kayıt ve tescil
ücreti.
14--1
Teknik Eleman Kayıt Ücreti
11
14-a1
Kırklareli Vergi Dairelerine kayıtlı olanlar
97.Madde 150,00 TL
210,00 TL
14-b1
Kırklareli dışı Vergi Dairelerine kayıtlı olanlar
97.Madde 300,00 TL
400,00 TL
14-c1
K.eli Vergi Dairelerine kayıtlı olanların yenileme
üc.
97.Madde 75,00 TL
100,00 TL
14-d1
K.eli dışı Vergi Dairelerine kayıtlı olanların
yenileme üc
97.Madde 150,00 TL
200,00 TL
15
Proje Kontrol Ücreti
15-a
Toplam İnşaatı 1000m²'ye kadar olan projeler
97.Madde 120,00 TL
300,00 TL
15-b
1000 m²'den fazla olan projeler
97.Madde 150,00 TL
300,00 TL
16
T.U.S.(Teknik Uygulama Sorumluluğu)
16-a
1000 m²'ye kadar mimar ve mühendis
97.Madde 20,00 TL
50,00 TL
16-b
1000 m² den büyük inşaatlar için
97.Madde 50,00 TL
75,00 TL
17
Harita Onama Ücreti
17-a
50 hektar için
97.Madde 55,00 TL
100,00 TL
17-b
50 Hektardan yukarısı için
97.Madde 110,00 TL
200,00 TL
18
Halihazıra harita kontrol ücreti (Pafta Başına)
97.Madde
70,00 TL
19
Plan-Ozalit Kopya Ücreti
20
Tevhid-İfraz Folye Ücteri
20-a
0-500 m2 arası
97.Madde
100,00 TL
20-b
500-1.000 m2 arası
97.Madde
200,00 TL
20-c
1.000 m2 den fazla
97.Madde
300,00 TL
20-c
Tarla vasıflı arazilerde
97.Madde
20-c1
a-0-20.000 m2
97.Madde
0,03 TL
20-c2
b-20.000-100.000 m2
97.Madde
a+0,005
20-c3
c-100.000 m2 üzeri
97.Madde
a+b+0,005
21
Profil Kesit Ücreti
97.Madde
6,00 TL
12
10,00 TL
21-a
100 m² 'ye kadar olan yerlerden
97 Madde 9,00 TL
12,00 TL
21-b
100 m²'den yukarısı için
97 Madde 13,00 TL
15,00 TL
22
Yapı Kullanma İzin Belgesi Ücreti
22-a
1 Bağımsız Bölüm (Kontrolör Başına)
97.Madde 50,00 TL
60,00 TL
22-b
5 Bağımsız Bölüm (Kontrolör Başına)
97.Madde 100,00 TL
110,00 TL
22-c
6-10 Bağımsız Bölüm (Kontrolör Başına)
97.Madde 150,00 TL
160,00 TL
22-d
10 dan fazla Bağımsız Bölümden sonra her
bağımsız bölüm için (Kontrolör Başına)
97.Madde 25,00 TL
30,00 TL
23
Temel,su basman ve kat aşamaları bina
kontrolü(Kontrolör başına)
97.Madde 50,00 TL
50,00 TL
24
İş Bitirme Belgesi Ücreti
97.Madde 150,00 TL
300,00 TL
25
Basit Tadilat İzin Rapor Ücreti:
97.Madde 200,00 TL
200,00 TL
26
Yıkım izni belgesi ücreti:
97.Madde 150,00 TL
250,00 TL
27
Ekspertiz rapor ücreti:
97.Madde 150,00 TL
150,00 TL
28
Bankalardan gelen ekspertiz dosya inceleme
ücreti
97.Madde 30,00 TL
70,00 TL
29
Karayolları geçiş izin belge ücreti:
97.Madde 500,00 TL
600,00 TL
30
Belge Onay Ücreti:Sayfa Başına
97.Madde 5,00 TL
5,00 TL
31
Planlı alanlar Tip İmar Yönetmeliğinin
9.maddesinin gereğince elektronik
haberleşme(baz)istasyonlarından alınacak
ruhsat ücreti -Baz istasyonu başına
33
ASANSÖR İŞLETME BELGE ÜCRETİ
34
HARFİYATIN YERİ TAHSİS ÜCRETİ
34-a
10.000,00 TL
15.000,00 TL
97.Madde 100,00 TL
100,00 TL
Konut İnşaat hafriyatlarına yer tahsis ücreti m3
olarak
97.Madde 3,00 TL
3,00 TL
34-b
Ticaret İnşaat hafriyatlarına yer tahsis ücreti m3
olarak
97.Madde 5,00 TL
5,00 TL
34-c
Eski Bina Yıkımından çıkan molozların atılması
yer tahsis ücreti
97.Madde 2,00 TL
3,00 TL
35
Hatalı Bağımsız Bölüm Listesi Onaması(Lisanslı
Harita Bürosu)
97.Madde
Bağımsız Bölüm Başına
36
Proje Tasdik Ücreti (Proje Başına)
15,00 TL
97.Madde
13
150,00 TL
37
Vaziyet Plan Onayı+Bağımsız Bölüm Plan
Onayı(Cins Değişikliği)
97.Madde
100,00 TL
38
Kuruluş Yeri Belgesi Onayı(TREDAŞ)
97.Madde
200,00 TL
39
Adres tespit işlemleri
97.Madde
1.500,00 TL
40
Bina tespit işlemleri
41
Mevcut binanın yerinde kontrolü işlemleri
97.Madde
1.500,00 TL
42
Mevcut bina ile ilgili bilgi ve belge talepleri
97.Madde
1.500,00 TL
1.500,00 TL
EVSEL KATI ATIK TARİFESİ
1
Tüm Konutlar Bağımsız Bölüm Başına
7,00 TL
7,00 TL
2
Meb Okulları Ve Yüksek Okullar
2-a
100 Öğrenciye Kadar
58,74 TL
58,74 TL
2-b
101-200 Öğrenci
117,48 TL
117,48 TL
2-c
201-300 Öğrenci
176,22 TL
176,22 TL
2-d
301-400 Öğrenci
234,96 TL
234,96 TL
2-e
401-600 Öğrenci
352,44 TL
352,44 TL
2-f
601 Öğrenci Üzeri
475,26 TL
475,26 TL
3
Dersane Özel Eğitim Kurumları Sürücü Kursu
3-a
100 Öğrenciye Kadar
58,30 TL
58,30 TL
3-b
101-300 Öğrenci
174,90 TL
174,90 TL
3-c
301-500 Öğrenci
291,50 TL
291,50 TL
3-d
501-1.000 Öğrenci
583,00 TL
583,00 TL
3-e
1.001 Öğrenci Üzeri
879,80 TL
879,80 TL
4
Hastaneler Kamu Ve Özel
4-a
100 Yatağa Kadar
1.308,30 TL
1.308,30 TL
4-b
101-200 Yatak
2.616,60 TL
2.616,60 TL
14
4-c
201 Yatak Üzeri
3.924,90 TL
3.924,90 TL
5
Otel-Pansiyon-Yurt,Yurtkur, Öğrenci Yurtları
Dahil
5-a
50 Yatağa Kadar
106,00 TL
106,00 TL
5-b
51-100 Yatak
159,00 TL
159,00 TL
5-c
101-250 Yatak
212,00 TL
212,00 TL
5-d
251 Yatak Üzeri
265,00 TL
265,00 TL
6
Kamu Kurumları Sosyal Tesisler Dahil
6-a
50 Personele Kadar
267,00 TL
267,00 TL
6-b
51-100 Personel
534,00 TL
534,00 TL
6-c
101-200 Personel
1.062,66 TL
1.062,66 TL
6-d
201-400 Personel
2.125,32 TL
2.125,32 TL
6-e
401 Personel Üzeri
3.182,64 TL
3.182,64 TL
7
Odalar,Borsalar-Birlikler Baro, Meslek Odaları,
Esnaf Birlikleri….Vbkurum Başına Kurum Başına
42,72 TL
42,72 TL
8
Bankalar Kamu Dahil Şube Başına
265,00 TL
265,00 TL
9
Büyük Marketler
9-a
200 M2 Kadar
159,00 TL
159,00 TL
9-b
201-400 M2
318,00 TL
318,00 TL
9-c
401-750 M2
477,00 TL
477,00 TL
9-d
751-1.500 M2
795,00 TL
795,00 TL
9-e
1.501-2.000 M2
1.192,50 TL
1.192,50 TL
9-f
2.001 M2 Üzeri
1.987,50 TL
1.987,50 TL
10
Düğün Salonu İşletme Başına
106,00 TL
106,00 TL
11
Parklar-Çay Bahçeleri İşletme Başına
79,50 TL
79,50 TL
12
Ucuzluk Pazarları Bağımsız Bölüm Başına
53,00 TL
53,00 TL
15
13
Restoranlar-Lokantalar Köfteciler Dernek
Lokalleri, Fastfood, Pizzacı,Fırınlar, Kafeler,
Pastane
13-a
50 M2 Kadar
21,20 TL
21,20 TL
13-b
51-100 M2
42,40 TL
42,40 TL
13-c
101-200 M2
53,00 TL
53,00 TL
13-d
201 M2 Üzeri
63,60 TL
63,60 TL
15
Diğer Yeme İçme Yerleri Birahane Kahvehane,
Büfe Bağımsız Bölüm Başına
10,60 TL
10,60 TL
16
Bürolar Ticarethaneler Acenteler, Eczane,
Muayenehane Bakkal, Ayakkabıcı Giyim,
Züccaciye, Kasap Vb.Bağımsız Bölüm Başına
10,60 TL
10,60 TL
17
Sanayi Tesisleri Organize Sanayi Büyük
İşletmeler
17-a
20 Personele Kadar
31,80 TL
31,80 TL
17-b
21-50 Personel
63,60 TL
63,60 TL
17-c
51-100 Personel
90,10 TL
90,10 TL
17-d
101-200 Personel
116,60 TL
116,60 TL
17-e
201-500 Personel
137,80 TL
137,80 TL
17-f
501 Personel Üzeri
169,60 TL
169,60 TL
18
Sağlık Ocakları Özel Poliklinik Bağımsız Bölüm
Başına
85,44 TL
85,44 TL
16
ÜCRET TARİFESİNDE UYGULANACAK DİĞER HUSUSLAR
A-
Uygulama İmar Planı Yapımı, İlave İmar Planı Yapımı, Plan Tadili Ücretlerinde
A-1
Sosyal donatıya ayrılan yerler için ücret alınmaz.
A-2
Kamuya terk edilen alanlardan ücret alınmaz.
A-3
Yukarıda belirtilen ücretler, ilgilisinin müracaat tarihindeki geçerli tarife üzerinden hesaplanır.(10,00.-TL'den az olan
tutarlar 10,00.-TL'ye tamamlanır.)
A-4
Hesaplanan meblağın tamamı belediye veznesine teminat olarak yatırılır.Teklif olumlu çıkarsa tamamı irat
kadedilir.Teklifin olumsuz çıkması halinde %90'ı kendisine iade edilir.
B-
Tahakkuk eden ücretler peşin olarak tahsili edilir. Ancak vatandaşın talebi halinde yüksek meblağlarda Belediye
Başkanınca uygun görülmesi halinde (yılı içinde ödenmesi kaydıyla) taksitlendirme yapılabilir.
C-
Gelir türünde KDV durumu belirtilmeyen ücretlerden ayrıca KDV alınır.
D-
Vade tarihinde ödenmeyen ücretlere 6183 Sayılı Amme Alacakları Faiz Oranı ygulanır.
E-
Halk sağlığını ilgilendiren konulardaki ilaçlama ücretsiz yapılır.
F-
01/07/1993 tarih ve 21624 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak 01/01/1994 tarihinde yürürlüğe giren otopark
yönetmeliğinin 22/05/2006 tarih ve 26147 sayılı resmi Gazete ile değiştirilen 10.maddesinde otopark bedelinin
hesabında yönetmeliğin 4.maddesi gereğince; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın her yıl yayımladığı yapı yaklaşık
birim maliyetlerine göre katlı garajların m²'si tespit edilir.
G-
Belediyemiz su aboneliği bulunmayan ve Ön Ödemeli Kartlı su sayacına geçen meskenler ile işyerlerinde katı atık
toplama taşıma ve bertaraf ücretlerinin Mayıs ve Kasım aylarında 2 eşit taksitte tahsil edilmesine,
H-
Resmi Kurumlara ait katı atık toplama taşıma ve bertaraf ücretlerinin Mayıs ve Kasım aylarında 2 eşit taksitte
ödenmek üzere su faturalarına yansıtılır.
ı
Şehiriçi Toplu Taşıma İzin Belgesi yıllık ücreti üç eşit taksit halinde Şubat-Haziran-Kasım aylarında tahsil edilir.
Mehmet Siyam KESİMOĞLU
MECLİS BAŞKANI
Ayşen KÖSEGİL
KATİP
17
Begüm ÖĞÜTTÜREN GÜVENÇ
KATİP

Benzer belgeler