kart bilgilendirme formu

Transkript

kart bilgilendirme formu
KREDİ KARTI
TAHSİL EDİLECEK ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI:
TEB TOTAL
CARD
TEB BONUS /
TEB SHE CARD
TEB BONUS
ÜNİVERSİTEB
TEB BONUS
PLUS CARD PREMIUM CARD
CARD
Kredi Kartı
Kredi Kartı
Kredi Kartı
Kredi Kartı
Kredi Kartı
Kredi Kartı
Yıllık Üyelik Ücreti
75 ¨
69 ¨
79 ¨
89 ¨
6,9 ¨
75 ¨
Ek Kart Yıllık Üyelik Ücreti
35 ¨
34 ¨
39 ¨
44 ¨
3,4 ¨
37 ¨
7¨
7¨
7¨
7¨
7¨
7¨
Nakit Avans Çekim Ücreti
(Yurt Dışı ATM / Şube )
%4+3 $
%4+3 $
%4+3 $
%4+3 $
%4+3 $
%4+3 $
Nakit Avans Çekim Ücreti
(Yurt Dışı ATM / Şube )
%4+2 €
%4+2 €
%4+2 €
%4+2 €
%4+2 €
%4+2 €
Nakit Avans Çekim Ücreti
(Yurt İçi ATM / Şube)
%5+5 ¨
%5+5 ¨
%5+5 ¨
%5+5 ¨
%5+5 ¨
%5+5 ¨
Gecikme Bildirim Ücreti**
3¨
3¨
3¨
3¨
3¨
3¨
Online PTT'den Yapılan Ödemeler
2¨
2¨
2¨
2¨
2¨
2¨
Karttan Düzenli Taksitsiz Havale /
EFT Talimatı İşlem Ücreti
%3
%3
%3
%3
%3
%3
Karttan Havale / EFT Faiz Oranı
(Taksitlendirme)
%2,02
%2,02
%2,02
%2,02
%2,02
%2,02
Karttan Borç Transferi Faiz Oranı
(Taksitlendirme)
%2,02
%2,02
%2,02
%2,02
%2,02
%2,02
Geçmiş Dönem Basılı Ekstre Ücreti***
3,9 ¨
3,9 ¨
3,9 ¨
3,9 ¨
3,9 ¨
-
Geçmiş Dönem Ekstre Ücreti
(Faks / E-Posta)***
2,9 ¨
2,9 ¨
2,9 ¨
2,9 ¨
2,9 ¨
2,9 ¨
7¨
7¨
7¨
7¨
7¨
-
Kredi Kartından SGK Prim Tahsilatı
%1+1 ¨
%1+1 ¨
%1+1 ¨
%1+1 ¨
%1+1 ¨
%1+1 ¨
ŞipŞak Para Faiz Oranı
%2,02
%2,02
%2,02
%2,02
%2,02
%2,02
Avans Mil Hizmet Bedeli
15 ¨
15 ¨
15 ¨
15 ¨
15 ¨
-
%2,02
%2,02
%2,02
%2,02
%2,02
%2,02
Tanım
Kayıp / Çalıntı Yenileme Ücreti*
Başka Banka Kartına Gişeden Yapılan EFT
Nakit Kredi Faiz Oranı
Cepte Para Faiz Oranı
Fatura Ödeme Ücreti
Peşin Al Taksitle Öde İşlem Faizi
(Her Taksit için)
Öteleme İşlem Faizi
İlave Taksit İşlem Faizi (Her Taksit için)
%2,02
%2,02
%1 (min. 1 ¨) %1 (min. 1 ¨)
CEPTETEB
CARD
%2,02
%2,02
%2,02
%2,02
%1 (min. 1 ¨) %1 (min. 1 ¨) %1 (min. 1 ¨) %1 (min. 1 ¨)
%2,02
%2,02
%2,02
%2,02
%2,02
%2,02
%2,02
%2,02
%2,02
%2,02
%2,02
%2,02
%2,02
%2,02
%2,02
%2,02
%2,02
%2,02
KREDİ KARTI
TAHSİL EDİLECEK ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI:
TEB BONUS PLATINUM / TEB PLATINUM DOKTOR /
TEB YILDIZ PLATINUM / TEB ÖZEL PLATINUM CARD
Tanım
Kredi Kartı
TEB SADE
CARD
WORLD SIGNIA /
ELITE
MASTERCARD
Kredi Kartı Kredi Kartı
Yıllık Üyelik Ücreti
120 ¨
0¨
500 ¨
Ek Kart Yıllık Üyelik Ücreti
60 ¨
0¨
250 ¨
7¨
7¨
7¨
Nakit Avans Çekim Ücreti (Yurt Dışı ATM / Şube )
%4+3 $
%4+3 $
%4+3 $
Nakit Avans Çekim Ücreti (Yurt Dışı ATM / Şube )
%4+2 €
%4+2 €
%4+2 €
Nakit Avans Çekim Ücreti (Yurt İçi ATM / Şube)
%5+5 ¨
%5+5 ¨
%5+5 ¨
Gecikme Bildirim Ücreti**
3¨
3¨
3¨
Online PTT'den Yapılan Ödemeler
2¨
2¨
2¨
Karttan Düzenli Taksitsiz Havale / EFT Talimatı İşlem Ücreti
%3
%3
%3
Karttan Havale / EFT Faiz Oranı (Taksitlendirme)
%2,02
%2,02
%2,02
Karttan Borç Transferi Faiz Oranı (Taksitlendirme)
%2,02
%2,02
%2,02
Geçmiş Dönem Basılı Ekstre Ücreti***
3,9 ¨
3,9 ¨
3,9 ¨
Geçmiş Dönem Ekstre Ücreti (Faks / E-Posta)***
2,9 ¨
2,9 ¨
2,9 ¨
7¨
7¨
7¨
Kredi Kartından SGK Prim Tahsilatı
%1+1 ¨
%1+1 ¨
%1+1 ¨
ŞipŞak Para Faiz Oranı
%2,02
%2,02
%2,02
Avans Mil Hizmet Bedeli
15 ¨
15 ¨
15 ¨
Nakit Kredi Faiz Oranı
%2,02
%2,02
%2,02
Cepte Para Faiz Oranı
%2,02
%2,02
%2,02
Fatura Ödeme Ücreti
%1 (min. 1 ¨)
Kayıp / Çalıntı Yenileme Ücreti*
Başka Banka Kartına Gişeden Yapılan EFT
%1 (min. 1 ¨) %1 (min. 1 ¨)
Peşin Al Taksitle Öde İşlem Faizi (Her Taksit için)
%2,02
%2,02
%2,02
Öteleme İşlem Faizi
%2,02
%2,02
%2,02
İlave Taksit İşlem Faizi (Her Taksit için)
%2,02
%2,02
%2,02
Priority Pass Kart Lounge Kullanım Ücreti****
30 $ + KDV
*Kart yenileme ücreti bir takvim yılı için 2'den fazla kart yenileme talebi olması durumunda tahsil edilebilecektir.
**Onaya bağlı bildirim ücreti kapsamında müşterinin açık onayının alındığı durumlarda tahsil edilecektir.
***Talep edilen dökümanın düzenlenme tarihi üzerinden 1 yıl geçmesi durumunda tahsil edilecektir.
**** Priority Pass kart sadece TEB Özel World Elite/Signia kart müşterilerine verilmektedir. Kartın geçerli
olduğu havaalanlarındaki loungelarda her bir giriş için alınan ücrettir.
ÜCRETLERİN GEÇERLİLİK SÜRESİ VE DEĞİŞİKLİK BİLDİRİMLERİ:
• Bu formda yer alan ücret, masraf ve komisyonlarda bir takvim yılı içinde, Türkiye İstatistik
Kurumu’nca bir önceki yılsonu itibariyle açıklanan yıllık tüketici fiyatları endeksi artış oranının 1,2
katı ve üzerinde artış yapılabilmesi için Banka ayrıca onayınızı alacaktır. Bunun altında artış öngören
değişiklikler ise tarafınıza en az otuz gün önce yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı yoluyla veya
kaydı tutulan telefon vasıtasıyla bildirilecektir.
• Alışveriş faizi, gecikme faizi ve nakit avans faizi gibi zaman zaman değişen güncel faiz oranlarını
2/4/2006 tarihli ve 26127 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kredi Kartı İşlemlerinde Uygulanacak
Azami Faiz Oranları Hakkında Tebliğ kapsamında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası internet
sayfasından öğrenebilirsiniz.
• Ürün veya hizmetin kullanımıyla ilgili ücret değişikliğinin kabul edilmemesi durumunda
Banka’mızın, tarafınıza bu hizmeti vermeyi durdurma hakkı saklıdır.
• Yukarıda belirtilen kart yıllık üyelik ücreti dışındaki tüm masraf ve ücretler hem ek kart hem de asıl
kartlar için geçerlidir.
• İlgili mevzuat uyarınca KKDF ve BSMV oranlarında değişiklik yapma hakkı Bakanlar Kurulu’na aittir.
• Müşteri, 6502 sayılı tüketicinin korunması hakkında kanun uyarınca Bireysel Müşteri
Sözleşmesi’nin imzalanmasından itibaren 14 (on dört) gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeden
ve cezai şart ödemeksizin Banka’nın çağrı merkezi ya da şubelerine başvurmak kaydıyla kredi
kartından cayma hakkına sahiptir.
TAHSİLAT ŞEKLİ:
• Ürün ve hizmet tipine göre, nakden veya hesaben veya karta borç kaydedilmek veya müşteri
talebine bağlı olarak kredili mevduat hesabının limitinden tahsil edilmek suretiyle yapılır.
• Yukarıda özetlenen konular dışında her türlü detaylı bilgi Sözleşme’de yer almakta olup, dikkatle
inceleyebilmeniz ve anlaşılmayan konularda Banka’mızdan detaylı açıklama talep edebilmeniz
amacıyla Bireysel Müşteri Sözleşmesi’ne ek olarak, bu formun bir nüshası tarafınıza teslim edilmiştir.
Okuyup uygun bulmanız durumunda, 2 (iki) nüsha düzenlenmiş bu formu imzalayarak 1 (bir)
nüshasını saklayınız.
Müşterinin Adı Soyadı:
TCKN/VKN/YKN:
İmza:
Direktör
Türk Ekonomi Bankası A.Ş.
Direktör
13.MHZ.FR.3018-07
Türk Ekonomi Bankası A.Ş.
Tarih:

Benzer belgeler

Kredi kartı ürün bilgi formu

Kredi kartı ürün bilgi formu • Müşteri, 6502 sayılı tüketicinin korunması hakkında kanun uyarınca Bireysel Müşteri Sözleşmesi’nin imzalanmasından itibaren 14 (on dört) gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeden ve cezai şart ...

Detaylı