Cevap1

Transkript

Cevap1
CEVAP 1
Verilenlere göre AB, BD ve CD borularında V, J ve hf değerleri aşağıdaki tabloda hesaplanmıştır.
Burada BD borusunda hız değeri üst limitten (1.8 m/s) daha büyük olduğu için boru çapının artırılması gerekmektedir.
QD
Σ Li
q
Şebeke
100
2975.00
0.0336134
Boru
L
k
Li
Qd
(lt/s)
Qi (trapez) Qi (üçgen) Quç
Qb
Qy
Qh
AC
AB
800 1.50 1200.00 40.34
250 1.50 375.00 12.61
0.00
6.93
23.27
0.00
0.00 40.34 5.00 28.27
62.06 74.66 5.00 73.99
BD
CD
300 2.00 600.00
200 4.00 800.00
11.09
0.00
0.00
15.52
41.89 62.06 5.00 57.98
0.00 26.89 5.00 20.52
20.17
26.89
V (m/s)
D (mm)
J (m/m)
hf (m)
1.507
250.00
0.015443 3.8608
1.846
0.653
200.00
200.00
0.031174 9.3523
0.003903 0.7806
V (m/s)
D (mm)
Buna göre şimdilik BD boru çapını 250 mm yapalım...
BD borusu için yeni çapa göre hesapları tekrarlayalım.
QD
Σ Li
q
Şebeke
100
2975.00
0.0336134
Boru
L
k
Li
Qd
(lt/s)
Qi (trapez) Qi (üçgen) Quç
Qb
Qy
Qh
J (m/m)
hf (m)
AC
AB
800 1.50 1200.00 40.34
250 1.50 375.00 12.61
0.00
6.93
23.27
0.00
0.00 40.34 5.00 28.27
62.06 74.66 5.00 73.99
1.507
250.00
0.015443 3.8608
BD
CD
300 2.00 600.00
200 4.00 800.00
11.09
0.00
0.00
15.52
41.89 62.06 5.00 57.98
0.00 26.89 5.00 20.52
1.181
0.653
250.00
0.009484 2.8451
0.003903 0.7806
20.17
26.89
200.00
Hız kriteleri tüm borularda sağlanmış durumdadır..
Şimdi AB borusunun boyutlandırmasına geçelim..
C noktasının ölü nokta olması için ABDC ve AC yönlerinden hesaplanan enerji kayıplarının cebrik toplamı 1.0'a eşit veya daha küçük olmalıdır.
Öyleyse AC borusunda enerji kaybı değeri, ABDC yönündeki enerji kayıpları toplamından (7.4864 m) 1.0 m sapabilir.
Buna göre AC borusunda enerji kaybı
6.4864 m
ile
8.4864
m arasında bir değer olmalıdır.
AC borusunun çapını deneme-yanılma bulalım. İlk olarak D=200 mm olarak seçelim.
Buna göre yapılan hesaplamada AC borusunda hf= 5.93 m çıkar. Bu değer istediğimiz aralıkta değildir.
D=250 mm olarak seçilirse V=0.576 m/s, hf=1.8 m olarak hesaplanır. Bu sefer V ve hf kriterleri sağlamamaktadır..
D=150 mm olarak seçilirse V=1.6 m/s, hf=27.5012 m olarak hesaplanır..Yine V ve hf değerleri uygun değildir..
Öyleyse diğer boru çaplarını değiştirmemiz gerekmektedir. Buna göre eğer BD borusunun çapını D=300 mm olarak seçersek;
Yapılan yeni hesaplamalarda ABDC yönünde toplam enerji kaybı =
5.7174
m
dir.
AC borusu için tekrar D=200 mm alınırsa, bu borudaki enerji kaybı hf=
5.9300
m
dir.
Kapanma hatası =
0.2126
m
dir.
Burada görüldüğü gibi seçilen yeni çaplar uygundur...
En son duruma ait hesaplamalar aşağıdaki tabloda verilmiştir.
QD
Σ Li
q
Şebeke
100
2975.00
0.0336134
Boru
L
k
Li
Qd
(lt/s)
Qi (trapez) Qi (üçgen) Quç
Qb
Qy
Qh
V (m/s)
D (mm)
AC
AB
800 1.50 1200.00 40.34
250 1.50 375.00 12.61
0.00
6.93
23.27
0.00
0.00 40.34 5.00 28.27
62.06 74.66 5.00 73.99
0.900
1.507
200.00
BD
CD
300 2.00 600.00
200 4.00 800.00
11.09
0.00
0.00
15.52
41.89 62.06 5.00 57.98
0.00 26.89 5.00 20.52
0.820
0.653
300.00
20.17
26.89
250.00
200.00
J (m/m)
hf (m)
0.007412 5.9300
0.015443 3.8608
0.003587 1.0760
0.003903 0.7806