SENTRON Power Manager

Transkript

SENTRON Power Manager
Standart Ürünler
12 Ekim 2015 / Fiyat Listesi
Siparifl
No.
Malzeme Cinsi
Birim
Fiyat›
TL / Adet
ENERJ‹ ANAL‹ZÖRÜ VE KAL‹TE KAYDED‹C‹
Raya Montaj Plakas›
7KM9900-0YA00-0AA0
PAC 3100, 3200 ve 4200 için raya montaj aparat›
90,00
Raya Montaj Plakas›
SENTRON PAC PROFINET Haberleflme Modülü
7KM9300-0AE01-0AA0
PAC PROFINET
1.569,00
• SENTRON PAC3200 ve PAC4200 için Profinet haberleflme modülü
• Switch ethernet profinet modülü 2xRJ45 socket
• Maksimum transfer h›z› 100.000 kbit/s
PAC PROFINET
SENTRON PAC PROFIBUS DP Haberleflme Modülü
7KM9300-0AB00-0AA0
PAC PROFIBUS DP
PAC PROFIBUS DP
•
•
•
•
591.00
SENTRON PAC3200 ve PAC4200 için Profibus DP haberleflme modülü
Profibus DPV1 üzerinden cyclic ve acyclic data transferi
9 kutuplu SUB-D soket
9.6 Kbit/s -12 Mbit/s aras›ndaki tüm h›zlar› destekler
SENTRON PAC RS485 Haberleflme Modülü
PAC RS485
7KM9300-0AM00-0AA0
444.00
7KM9200-0AB00-0AA0
591.00
• SENTRON PAC3200 ve PAC4200 için RS485 haberleflme modülü
• Modbus RTU ve ya SEAbus protokollerini destekler
• 4.8/ 9.6 / 19.2 ve 38.4 kBd haberleflme h›zlar›n› destekler
PAC RS485
DIO MODÜLÜ PAC 4I/2O
• PAC 4200 10 girifl ve 6 ç›k›fla kadar ç›kabilir
DIO MODÜLÜ
SENTRON POWER MANAGER
Veri alma, kontrol etme, de¤erlendirme, görsellefltirme ve arflivleme için kullan›l›r.
Sentron PAC 4200 - PAC 3200 - PAC 3100 güç flalterleri Sentron 3WL/VL ve di¤er modbus üzerinden haberleflebilen
cihazlar ile haberleflir
Ürün Lisanslar›
Bafllangݍ Paketi
Standard
Advanced
Maximum
Opsiyon Paketi
SENTRON POWER MANAGER Web Paketi
Expert Paket
10 cihaz
50 cihaz
100 cihaz
200 cihaz
5 Client
-
3ZS2711-0CC30-0YA0
3ZS2712-0CC30-0YD0*
3ZS2713-0CC30-0YD0*
3ZS2714-0CC30-0YD0*
3ZS2710-3CC00-0YD0
3ZS2710-1CC20-0YH0*
3ZS2710-2CC20-0YH0*
(*) Her proje için bafllangıç paketi alınması gerekmektedir.
Sentron Power Manager lisanslama ve projelendirme fiyatları için lütfen satıfl birimimizle irtibata geçiniz.
120

Benzer belgeler