Siemens Corporate Design PowerPoint-Templates

Transkript

Siemens Corporate Design PowerPoint-Templates
Akıllı Gelecek
KNX- Akıllı Bina & Enerji Yönetimi
Franz Kammerl
KNX Yönetim Kurulu
Başkanı
Restricted © Siemens AG 2013 All rights reserved.
siemens.com/answers
İçerik
Binalarda enerji tüketimi ve iyileştirme faaliyetleri
Akıllı Binalar, tüm teknik disiplinlerin birleşimi
Vaka çalışması - Örnek
Büyük ve kompleks binalara sistem yaklaşımı
Küçük ve orta büyüklükteki binalara sistem yaklaşımı
KNX hakkındaki gerçekler ve figürler
Restricted © Siemens AG 2013 All rights reserved.
Page 2
Siemens Energy Management Division
Binalar dünyadaki enerji tüketiminin ve CO2 emisyonunun büyük bir
bölümünden sorumludur
Binalar dünya genelindeki enerjinin %40’ını
tüketir.*
Binalar CO2’nin %21’ini üretir.***
Endüstri
Endüstri
Ulaşım
Ulaşım
Binalar
18%
Binalar
Ormancılık
41%
21%
Tarım
Kullanım ömrü masraflarının %40’ı enerji kaynaklıdır.**
Evre
Yıllar
15%
Elektrik enerjisi
(Aydınlatma)
Dizayn İnşa
1–2
85%
50
0–1
EnerjiEnergy
masrafları
cost 40%
40%
Oda ısıtma/soğutma
Restricted © Siemens AG 2013 All rights reserved.
Yıkım
İşletme masrafları 60%
Kullanım
ömrü
masrafları :
Page 3
2–5
İşletme/Onarım
20%
80%
* International Energy Association, 2002 Vattenfall AB/IEA, 2002 / ** Dena Congress, Berlin, 2008 /
*** „Global Mapping of Greenhouse Gas Abatement Opportunities up to 2030”, Building Sector deep dive, June 2007,
Siemens Energy Management Division
Operasyon ve Kontrollere yatırım yapmak, Yalıtıma yatırım yapmaktan daha iyi
tasarruf sağlar.
Kategori
Ölçümler
Tasarruf
Geri ödeme
potansiyeli [%]
[yıllar]
• Bina otomasyon sistemlerinin efektif
kullanım ile optimize edilmesi
• Akıllı kontrol stratejilerinin kullanımı
• Enerji tasarruflu kontrol sistemlerinin
montajı
5-30
0-5
Teknik
Donanımlar
• HVAC, soğutma, aydınlatma
• Kontrolörler, motorlar, aktüatörler,
• Enerji üretimi
10-60
2-10
Bina Giydirme
İşleri / Yalıtımı
• Yalıtım, pencereler
• Isı köprüleri, yapı fiziği
>50
10-60
Operasyon ve
Kontroller
Restricted © Siemens AG 2013 All rights reserved.
Page 4
Siemens Energy Management Division
İçerik
Binalarda enerji tüketimi ve iyileştirme faaliyetleri
Akıllı Binalar tüm teknik disiplinlerin birleşimi
Vaka çalışması - Örnek
Büyük ve kompleks binalara sistem yaklaşımı
Küçük ve orta büyüklükteki binalara sistem yaklaşımı
KNX hakkındaki gerçekler ve figürler
Restricted © Siemens AG 2013 All rights reserved.
Page 5
Siemens Energy Management Division
Tasarruf potansiyeli bina tipine ve ona uygun operasyon profiline göre
değişiklik gösterir.
Oteller
Eğitim
Hastaneler
Tam potansiyele ulaşmak için ön
koşullar:
Isı 32%
Elektrik 22%
Isı 20%
Elektrik 26%
Isı 14%
Elektrik 4%
Restoranlar
AVMler
Ofisler
 Enerji tasarruflu Bina Yönetim Sistemleri
 Entegre uygulamalar
Isıtma/
Havalandırma Gölgelendirme Aydınlatma
Soğutma
Isı 32%
Elektrik 8%
Isı 40%
Elektrik 9%
Güç Yönetimi
Isı 30%
Elektrik 28%
Restricted © Siemens AG 2013 All rights reserved.
Page 6
Source: EN 15232:2012, Typical values for Central Europe
Siemens Energy Management Division
Paydaşlar için çekici unsurlar
Enerji verimliliği
Azaltılmış enerji masrafı
(azaltılmış tüketim, profesyonel
tüketici)
Uyumluluk
(Kanunlar, yönetmelikler, standartlar,
uyarı programlarına katılım)
Azaltılmış CO2 ayakizi
(azaltılmış tüketim, optimize edilmiş
enerji çeşitliliği, yenilenebilir)
Paydaşlar
 Yatırımcılar
 Taşeronlar
1 taş2 kuş
Kazanan hepsini alır!!
Ötesindeki değerler
Daha yüksek Pazar değeri
(ör. LEED)
Arttırılmış verimlilik –
Azaltılmış iç gücü maliyeti
Daha hızlı geri ödeme
(sağlık)
Yeşil imajı
 Operatörler/ Tesis Yöneticileri
 Kiracılar
…
Restricted © Siemens AG 2013 All rights reserved.
Page 7
Siemens Energy Management Division
Enerji Verimliliği
Bireysel ihtiyaçlar
Entegre Oda Otomasyonu
Kullanıcı vs Bina Yöneticisi
“I” determine...
“Benim” kararım...
Restricted © Siemens AG 2013 All rights reserved.
Page 8
… the way "my building" shall operate.
... “benim binamın” nasıl işletileceği
Siemens Energy Management Division
İçerik
Binalarda enerji tüketimi ve iyileştirme faaliyetleri
Akıllı Binalar tüm teknik disiplinlerin birleşimi
Vaka çalışması - Örnek
Büyük ve kompleks binalara sistem yaklaşımı
Küçük ve orta büyüklükteki binalara sistem yaklaşımı
KNX hakkındaki gerçekler ve figürler
Restricted © Siemens AG 2013 All rights reserved.
Page 9
Siemens Energy Management Division
Tipik bir ofis binasına bakalım...
İnşa tarihi
Büyüklük
Çalışan sayısı
Kat
1975
8,200 m2
450 (tam zamanlı çalışan)
6 kat
Ekipman Fan Coil Üniteleri
(Isıtma/soğutma, Ofis/Toplantı odalarında
Havalandırma, havalandırma
Aydınlatma)
Konvansiyonel Aydınlatma
*1 – fm .benchmarking Bericht 2012/2013, EN15232:2012*2 – Gas 0.198 kg/kWh; Electricity 0.560 kg/kWh *3 – EuroStat Structural Business Statistics, World Green Building Council
Restricted © Siemens AG 2013 All rights reserved.
Page 10
Siemens Energy Management Division
Dikkate değer tasarruflar ve yatırım koruma
Bina otomasyonu ile:*
33%
Enerji tasarrufu
Yatırım Getirisi (ROI)*
15% ya da
daha fazla
Bina ömrü tasarruf miktarı*
554,000 €
* fm .benchmarking Bericht 2012/2013, EN15232:2012, Gas 0.198 kg/kWh; Electricity 0.560 kg/kWh, calculation based on example building
Restricted © Siemens AG 2013 All rights reserved.
Page 11
Siemens Energy Management Division
Fakat : Oda otomasyonu daha fazla tasarruf sağlar.
Etkililik
Maksimum verimlilik ve garantili
konfor
Sezgisel operasyon ve eşsiz kalite
Kârlılık
Maliyeti
düşürmek
Gerçek tasarruf ve yatırım koruma
Restricted © Siemens AG 2013 All rights reserved.
Page 12
Siemens Energy Management Division
Fakat : Oda otomasyonu daha fazla tasarruf sağlar.
Siemens Oda Otamasyonu kurulumu ile:*
Uygun
sıcaklık
İyi
Hava Kalitesi
Mükemmel
Aydınlatma
Sıcaklık
Hava Kalitesi
Aydınlatma
3%*
11%*
23%*
* World Green Building Council – The business case for green building, calculated with 3% productivity increase for 50 employees in example building, EuroStat Structural Business Statistics 2012
Restricted © Siemens AG 2013 All rights reserved.
Page 13
Siemens Energy Management Division
… muhtemel tasarruflarınıza şöyle bir bakalım
33%
Enerji tasarrufu*1
120 ton
CO2 azaltma*2
€ 79,000
Verimlilik kazancı*3
*1 – fm .benchmarking Bericht 2012/2013, EN15232:2012*2 – Gas 0.198 kg/kWh; Electricity 0.560 kg/kWh *3 – EuroStat Structural Business Statistics, World Green Building Council
Restricted © Siemens AG 2013 All rights reserved.
Page 14
Siemens Energy Management Division
Sadece 50 çalışanınızın verimliliğinin %3 arttığını düşünün
€
1,589 yıllık FTE*
€
Verimlilik
Artışı
79,450 yıllık*
Geri ödeme
Katkısı
2 yıl*
Geri ödeme
Süresi
* World Green Building Council – The business case for green building, calculated with 3% productivity increase for 50 employees in example building, EuroStat Structural Business Statistics 2012
Restricted © Siemens AG 2013 All rights reserved.
Page 15
Siemens Energy Management Division
İçerik
Binalarda enerji tüketimi ve iyileştirme faaliyetleri
Akıllı Binalar tüm teknik disiplinlerin birleşimi
Vaka çalışması - Örnek
Büyük ve kompleks binalara sistem yaklaşımı
Küçük ve orta büyüklükteki binalara sistem yaklaşımı
KNX hakkındaki gerçekler ve figürler
Restricted © Siemens AG 2013 All rights reserved.
Page 16
Siemens Energy Management Division
İhtiyaç duyulan işlevsellik için iyi yapılandırılmış bir sistem
Sistem Düzeyleri
Bilgi düzeyi
Ürün Sınıfları
Yazılım
Yönetim
Fonksiyonlar
Araçlar
İşletim düzeyi
Otomasyon düzeyi
Otomasyon
Araçları
 plan & optimizasyon
 analiz & görselleştirme
 geliştirme & kontrol
Tüm yerleşkenin optimizasyonu
/ girişim
 işletim & görüntüleme
Tüm binanın işletimi
 Otomasyon
& Kontrol
 otomasyon
& kontrol
 Mühendislik
Devreye
alma
 mühendislik & devreye
alma
Aydınlatma ile ilişkinin
otomasyonu ör. Gölgelendirme
ve HVAC
,
Alan düzeyi
Çevresel
Aygıtlar
 algılama & çalışma
Farklı protokoller,
aydınlatma kontrolünün
işlevselliği ve ekipmanlar
Restricted © Siemens AG 2013 All rights reserved.
Page 17
Siemens Energy Management Division
Total oda otomasyonu – Disiplinlerin akıllı birleşimi
Yapay aydınlatma için
kullanılan enerjinin
minimizasyonu
Enerji
Optimizasyonu
Günışığı
Kullanımı
Sabit
Aydınlık Kontrolü Günışığı
Yapay Işık
500 Lux
Akıllı sistemlerle donatılmış alanlarla enerji optimizasyonu:
HVAC – aydınlatma- gölgelendirme
A
B
EN 15232’ye
göre verimlilik
sınıfları
C
D
Akıllı oda işletimi
• Senaryo kontrolü
• Oda kullanıcısı ve Yeşil Yaprak sembollü enerji tasarruf
fonksiyonunun etkileşimi
Restricted © Siemens AG 2013 All rights reserved.
Page 18
Siemens Energy Management Division
Akıllı optimizasyon – Ama yine de kolay kullanım
Aydınlık esasları
HVAC esasları
Aydınlatma ayarlarının
değiştirilmesi
Yeterli günışığı ile
aydınlatma kontrolü
Hepsi
parmaklarınızın
ucunda!
Sıcaklık ayarlarının
değiştirilmesi
Havalandırma
ayarlarının
değiştirilmesi
Odanın çalışma
modunun değiştirilmesi
Güneşlik esasları
Oda düzenleme esasları
Kış: Panjurlar kapalı,
güneşli gün & ısıtma
Süre uzatma
Yaz:
Panjurlar açık &
soğutma
Restricted © Siemens AG 2013 All rights reserved.
Page 19
Siemens Energy Management Division
İçerik
Binalarda enerji tüketimi ve iyileştirme faaliyetleri
Akıllı Binalar tüm teknik disiplinlerin birleşimi
Vaka çalışması - Örnek
Büyük ve kompleks binalara sistem yaklaşımı
Küçük ve orta büyüklükteki binalara sistem yaklaşımı
KNX hakkındaki gerçekler ve figürler
Restricted © Siemens AG 2013 All rights reserved.
Page 20
Siemens Energy Management Division
Küçük ve Orta büyüklükteki binalarda otomasyon piramidi daha düzdür.
Alan düzeyi, otomasyon ve işletim düzeyini de içerir.
Yazılım
Yönetim
Bilgi düzeyi
Yazılım
Yönetim
Bilgi düzeyi
İşletim düzeyi
Akıllı
Otomasyon düzeyi
İşletim düzeyi
Otomasyon
Araçları
Çevresel
Aygılar
Alan düzeyi
Otomasyon düzeyi
Alan düzeyi
Çevresel
Aygıtlar
Büyük
Ticari Bina
Orta
Ticari Bina
Küçük
Ticari Bina
Yüksek Kontrol Kompleksliği
Orta Kontrol Kompleksliği
Düşük Kontrol Kompleksliği
Konutlar
Restricted © Siemens AG 2013 All rights reserved.
Page 21
Siemens Energy Management Division
KNX – Avantaj No. 1
Engineering Tool Software (Mühendislik Araç Yazılımı) ETS™!,
sadece tek araç
1. Tüm KNX sertifikalı ürünler için
A. Dizayn
B. Düzenleme
C. Sistem Kontrolü
Sağlayan bir bilgisayar yazılımıdır.
2. Araç üreticiden, cihazdan ve uygulamadan bağımsızdır. Entegratör
farklı üreticilerin bütün ürünlerini ve uygulamalarını bir donanımda
birleştirebilir.
3. Araç kişisel uygulamalar (Apps) ile genişletilebilir.
Restricted © Siemens AG 2013 All rights reserved.
Page 23
Siemens Energy Management Division
KNX – Avantaj No. 2
Tarafsız sertifika ile garantili birlikte çalışabilirlik
1. KNX global sertifika yapısını kullanan tek ev ve bina kontrol standardıdır.
A. Ürünler
B. Eğitim Merkezleri
C. Kişiler
2. Ürün uygunluğu bağımsız test
laboratuvarları tarafından kontrol
edilmiştir.
KNX Logosu farklı
üreticilerin ürünlerinin ve
uygulamalarının birlikte
çalışabilirliğini garantiler.
Restricted © Siemens AG 2013 All rights reserved.
Page 24
Siemens Energy Management Division
KNX – Avantaj No. 3
KNX herhangi bir donanım ya da yazılım teknolojisinden bağımsızdır.
1. KNX üreticileri kendi protokol çözümlerini geliştirebilirler.
1. Sıfırdan başlayarak
2. Diğer KNX üyelerinin sertifikalı sistem parçalarının temelinde
2. KNX tamamen ek telif hakkı ücretinden MUAFtır:
KNX sertifikalı ürünlerden diğer KNX üyelerine kadar KNX standart
özellikleri için IPR telif hakkı ödenmez.
Restricted © Siemens AG 2013 All rights reserved.
Page 25
Siemens Energy Management Division
İçerik
Binalarda enerji tüketimi ve iyileştirme faaliyetleri
Akıllı Binalar tüm teknik disiplinlerin birleşimi
Vaka çalışması - Örnek
Büyük ve kompleks binalara sistem yaklaşımı
Küçük ve orta büyüklükteki binalara sistem yaklaşımı
KNX hakkındaki gerçekler ve figürler
Restricted © Siemens AG 2013 All rights reserved.
Page 26
Siemens Energy Management Division
Şu an: 38 Ülkede 332 KNX Üyesi
Australia
Austria
Belgium
Canada
China
Croatia
Czech Republic
Denmark
Finland
France
Germany
Greece
Hungary
India
Israel
Italy
Japan
Saudi Arab.
Latvia
New Caledonia
New Zealand
Norway
Poland
Portugal
Russia
Saudi Arabia
Singapore
Slovenia
S-Korea
Spain
Sweden
Switzerland
Taiwan
Netherland
s
Turkey
UAE
UK
USA
Restricted © Siemens AG 2013 All rights reserved.
Page 27
Siemens Energy Management Division
Şu an: 51 ülkede 276 Eğitim Merkezi
First Basic Course at TC
Control4u Israel
Restricted © Siemens AG 2013 All rights reserved.
Page 28
Siemens Energy Management Division
124 ülkede 40090 Partner
Restricted © Siemens AG 2013 All rights reserved.
Page 29
Siemens Energy Management Division
KNX is the No. 1 Standard in building Control
 CENELEC
EN 50090 – KNX temelli Ev ve Bina Elektronik Sistemleri (HBES) için tek
Avrupa Standardı
 CEN
EN 13321-1 – KNX temelli Bina Otomasyonu için Avrupa Standardı
 ISO/IEC
ISO/IEC 14543-3 – KNX temelli dünyanın tek Ev Elektronik Sistemleri
(HES) Standardı
 GB/T
GB/T 20965 – KNX temelli Ev ve Bina Kontrolü için Çin Standardı
 US Standard (ANSI/ASHRAE 135)
KNX : Ev ve Bina kontrolünde dünya çapındaki STANDART!
Restricted © Siemens AG 2013 All rights reserved.
Page 30
Siemens Energy Management Division
KNX – Bağlanabilirlik
Diğer sistemlere kolay bağlantı
1. KNX üyeleri diğer sistemlere bağlanabilirlik için geniş çeşitlilikte
gateway sunar.
2. Örnekler
A. BACnet’e bağlanma
B. DALI ile arayüz
Restricted © Siemens AG 2013 All rights reserved.
Page 31
Siemens Energy Management Division
KNX Gerçekler & Figürler
 37 ülkede 377 KNX üyesi
 7000 sertifikalı ürün grubu
 136 Ülkede 47973 KNX Partneri
 56 Ülkede 337 Eğitim Merkezi
 30 Ülkede 115 Bilimsel Ortak
 15 ülkede 16 Kullanıcı Kulübü
 7 Sorumlu Ortak
 43 Ulusal Grup
 120’den fazla ülkede satılan ETS
Restricted © Siemens AG 2013 All rights reserved.
Page 32
Siemens Energy Management Division
KNX ile Akıllı Bina İşletiminde
En yüksek potansiyele ulaşın
Bina işletimi enerji tüketimini ve CO2 emisyonunu
azaltmadaki en büyük yardımcıdır.
Bütün teknik disiplinlerin birleşimidir.
Enerji verimliliğin ötesinde de değerler kazandırır.
Information Level
Management
SW
Tools
Management Level
Automation
Devices
Automation Level
Field Level
Peripheral
Devices
En yüksek potansiyele erişmek için teknoloji,
standartlar ve ürünler mevcuttur.
Tüm değer zinciri boyunca kullanım kolaylığı en
önemli anahtardır.
Restricted © Siemens AG 2013 All rights reserved.
Page 33
Courtesy: Google Image
Siemens Energy Management Division
Visit us @ Light+Building 2016
Galleria Level-1
Restricted © Siemens AG 2013 All rights reserved.
Page 34
Siemens Energy Management Division

Benzer belgeler