Eğitim Postası

Transkript

Eğitim Postası
Eğitim Postası
“Bir durumun yanlış tanımlanması, yanlışı doğru
hale getiren yeni bir davranışa yol açar.
- Robert Rosenthal”
Okul ve Müdür
Sabah, okulda karşılaşılan ortak problemler analiz
edildi ve ortak çözüm yolları bulundu. Ardından
gerçekleştirilen sunumda problem ve stratejik planlama
üzerine konuşuldu. Göze çarpan örnekler arasında
sabun kutuları, Japonya’daki metro bilet sistemi,
uzayda yazan kalem ve kurşun kalem, bakış açımız ve
Picasso’nun resmi var.
Sabah Oturumundan
Sorunlar ve Öneriler
Özel gereksinimli öğrenciler 1. Sınıflara eşit olarak
dağılması.
Özel gereksinimli öğrencilere nasıl eğitim verilmesi
gerektiğine dair eğitim verilmeli.
Özel gereksinimli öğrenciler için, Rehabilitasyon
merkezlerinin okul ile işbirliği içinde olması.
Özel gereksinimli öğrencilerin sınıf tarafından kabullenmesi için rehber ve sınıf öğretmenleri çalışmalar
yapsın.
Çalışmak istemeyen bir öğretmen varsa, okul müdürü
istifa etmeli ya da yeniden eğitim almalı.
Sayı:3 - 23.10.2014 | Gaziantep
Çalışmak istemeyen bir öğretmen varsa:
Müdür, öğretmeni, neden istemediği konusunda
araştırma yapmalı.
Okulu sahiplenme duygusunu geliştirmek için
çalışmalar yapılsın,
Hizmet içi eğitimler vs. arttırılsın.
Müdür ödül ile çalışmaya teşvik edilmeli.
Öğretmenler odası eğer pis bırakılıyorsa:
Bu oda kaldırılsın,
Yeme – içmeye izin verilmesin,
Sırayla öğretmenler temizlesin.
Geniş değil küçük bir öğretmenler odası yapılsın.
Okul çevresinde uyuşturucu kullanılıyorsa:
Aile bu konuda okul ile işbirliği içinde olsun.
Öğrencilere uyuşturucu hakkında bilgilendirmeler
yapılsın.
Giriş – çıkış saatlerinde okul önleri kontrol altına
alınsın.
Rehabilitasyon merkezleri daha aktif hale getirilsin.
Ulusal çapta projeler yerine lokal projeler olsun.
Öğretmenin motivasyon kaybı varsa:
Yemekli ve kahvaltılı toplantılar düzenlenmeli.
Başarılar mutlaka ödüllendirilmeli.
Öğretmene çikolata verilmeli.
Paylaşımların arttırılmalı
Yıl sonunda öğretmenlerin veliler tarafından puanlanması,
Bu puanların öğretmenin ; atama, ödül, maaş, yükselme durumlarında etkin olması
Öğrenci okulda yaralanırsa:
Önceden tedbir alınmalı ve böyle durumlarda ne
yapılacağı kararlaştırılmalı
Gerekirse en yakındaki sağlık kuruluşu ile önceden
görüşülmeli
Veliler duyarsızsa:
- Medya yoluyla velilerin eğitim konusunda
bilinçlendirici programlar yapılmalı,
- Parçalanmış aile çocukları ile ilgili planlı çalışma
yapılmalı, aile bütünlüğünün devamlılığı için ilgililer
tarafından tedbir alınması,
- Toplumu ayakta tutan değerlerin daha fazla işlenmesi,
-Veliye okulun faaliyetlerinin tanıtılması,
-Öğrencilerin okulda yaptıkları sosyal etkinlik ve
aktivitelere velilerin davet edilmesi.
Eğitim Postası
Ah Bu Müdürler
Programından Notlar
Alternatif Eğitim Modelleri
Reggio Emilia Girişimi
Montessori Eğitimi
Waldorf Okulları
Demokratik Okullar
Ev Okulları
Paulo Freire Girişimi
Sudbury Valley Okulları
Leo Tolstoy’un Anarşist Okul Modeli
Jean Jacques Rousseau’nun Doğacı Eğitim Yaklaşımı
Mekan & Materyal
Çocuk Dostu mekanlar oluşturun
Hazırlanmış çevre
Maksimum düzeyde açık havada bulunma
Gerçek yaşamdan , doğal malzemeler
Dijital öğrenme
Flip Class / Teknolojinin Sınıfta Kullanılması
Sosyal Medyanın Derse Dahil Edilmesi
Bilim Çocuk-Minik Çocuk Dergileri
Liseler Arası Bilim Kahramanları Etkinliği
Öğrenmenin Dili Oyundur
Homo Ludens – Huizinga (insan oynayandır)
İnsanın eğlenme ihtiyacı (eğlenerek öğrenme)
Okulun ilk günü tanışmak (tanışma oyunları)
Sınıf içi dinamik yaratmak (buzkırıcı oyunlar, grup
dinamiği oyunları)
İletişimi güçlendirmek, takım ruhu geliştirmek
Derse uyarlama (rol canlandırma, vaka inceleme)
Öğrencinin Dahil Olması
Kuralların ve değerlerin birlikte belirlenmesi
Problemler hakkında çözüm önerilerinin alınması &
çözüme aktif katılım
Sınıfın düzenlenmesi
Eğitsel kollar
Okul içi ve dışı gönüllü aktiviteler
Öğretmenin Rolü
Gözlem yapmak
Model olmak
Rehberlik & yoldaşlık & kolaylaştırıcılık
Yakın gelişim alanı (zone of proximal development)
Kişinin mevcut düzeyinin hemen üstündeki bir
gelişim düzeyi (Lev Vygotsky)
Çocuğun kendi başına hareketiyle belirlenen gerçek
gelişim düzeyiyle daha bilgili olan erişkinlerle
etkileşimi sonucu gerçekleşebilecek potansiyel
gelişim düzeyi arasındaki farkı gösterir.
Gelişim alanı oluşturmak + Disiplin üzerine düşünmek
Ödül & ceza yerine - yakın ilişki ve davranışın bedeli
Velileri Dahil Etme
Veli Toplantıları için yaratıcı isimler
Veli Bilgilendirme Kitapçıkları
Velilerin dahil olacağı etkinlikler (meslek tanıtımları…)
Okul sadece öğrenci için değil veli içinde öğrenme
alanıdır.
Nicholson (eğitimci): “Eğitim düzenini değiştirmek
elinde olsaydı, ne yapardın?”
Teddy (10 yaşında): çocuklara kim olduklarını nasıl
keşfedeceklerini göstermeye çalışırdım. anne babaları onlara sadece bir filin kocaman olduğunu bile
söylemiş olsa, o fikirden bile arındırırdım onları. Bir
fil ancak yakınındaki bir şeye göre kocaman olabilir
– bir köpeğe veya bir kadına göre örneğin. Bir filin
hortumu olduğunu bile söylemezdim onlara. Bir fil
gösterirdim onlara eğer mümkünse, ama bırakırdım
yanaşıp file baksınlar, filin onlar hakkında bileceğinden fazlasını bilmeden. Yani, onlara otların yeşil
olduğunu söylerseniz, otları, aynı derecede iyi, hatta
daha iyi bir başka açıdan görecekleri yerde, belirli bir
açıdan –sizin açınızdan– görürler… Anne babaların
ve herkesin onlara ısırttığı elmanın hepsini kusturmaya çalışırdım.”
«Bana kendim yapabilmem için yardım et.»
«Çocuğun eline koyamadığınız hiçbir şeyi zihnine
koyamazsınız.»
Maria Montessori
Okula Kaynak Oluşturma
Projeye dönüşen okul girişimleri
Sivil Toplum İşbirliği
AB ve Diğer Hibeler
Not
İçerikler, eğitim sırasında katılımcılar ve
eğitmenlerin katkılarından değişiklik yapılmadan oluşturulmuştur.

Benzer belgeler