Sinamics_G120P_2010_tr_Internet - SAN

Transkript

Sinamics_G120P_2010_tr_Internet - SAN
© Siemens AG 2010
SINAMICS G120P
Pompa, fan ve kompresörler için enerji verimli,
kullanc dostu frekans invertörü
Broşür · Eylül 2010
SINAMICS Serisi AC Motor
Hz Kontrol Cihazlar
Endüstriyel Çözümler.
© Siemens AG 2010
SINAMICS G120P
Pompa, fan ve kompresörler için modüler frekans invertörü
Otomasyon, su ve proses uygulamalarnda kullanm
için ideal
SINAMICS G120P frekans invertörü geniş fonksiyon yelpazesi
sunan uygun maliyetli ve çalştrlmas kolay pompa, fan ve
kompresör sürücüsüdür.
Endüstriyel ortam için ve stma, havalandrma & klima uygulamalar için özel olarak tasarlanmştr.
Yeni SINAMICS G120P frekans invertörü havalandrma fanlarnn kapal çevrim hz kontrolü, stma ve soğutma sistemlerinin sirkülasyon pompalar, yardmc pompalar veya seviye
kontrolü pompalar için mükemmel bir çözümdür.
SINAMICS G120P yüksek düzeyde kullanc dostudur:
• Kolay devreye alma için entegre uygulama özellikli sihirbazlar ve makrolar
• USB portu ve şifresiz metin ekranl IOP operatör paneli
(IOP = Akll Operatör Paneli)
• Bir Kontrol Ünitesinden, Güç Modülünden ve operatör
panelinden & koruma plakasndan oluşan modüler tasarm
SINAMICS G120P bütün üretim zinciri döngüsünde enerji
verimliliğini arttrmak için kullanlan fonksiyonlar destekler:
• Verimli teknolojisi sayesinde minimum görünür güç kayb
• Motor akmnn, ECO modunda, yük koşullarna göre
otomatik adaptasyonu
• Uyku modu
• Nominal hznda şebeke çalşmasna otomatik geçiş
• Akm snrlandrma amaçl otomatik rampalama fonksiyonu
Bu üstün teknoloji şebeke bozukluklarn azaltr ve ek bir
aksesuara gerek kalmadan ilgili standartlara uyumluluğu
sağlar.
Önemli noktalar
Mekanik sistem
■ Yüksek dereceli IP55/UL tip 12 koruma
■ Verimli, modüler frekans konvertörü
■ Zorlu çevre şartlarnda güvenilir çalşma, örneğin
ortam scaklğnn +60 °C değerine kadar çktğ
ortamda bile kesintisiz çalşma
Elektronik elemanlar
■ Geniş kapsaml entegre PFC fonksiyonlar
■ Kapsaml izleme fonksiyonlar
■ Yerel kontrol görevleri için PLC fonksiyonlar
■ Azaltlmş şebeke bozukluklar ve ilgili standartlarla
uyumluluk
■ Bütün süreç zincirinde enerji tasarrufu
■ Sihirbazlar araclğyla kolay işletim
Entegre iletişim
■ USS, Modbus RTU, BacNet MS/TP, PROFIBUS DP,
CANopen
SINAMICS G120P; yenilikçi, gelecek odakl SINAMICS
sürücü ailesine ait yeni nesil bir sürücüdür.
• 0,12 kW’dan 120 MW’a kadar geniş güç aralğ
• Alçak gerilim ve orta gerilim çalşma seviyeleri
• Ortak donanm ve yazlm platformlar kullanlarak
kusursuz, entegre fonksiyonellik
• Ortak mühendislik ve konfigürasyon araçlar
- Mühendislik için SIZER
- Konfigürasyon ve devreye alma için STARTER
• Yüksek dereceli esneklik ve konfigürasyon özelliği
İstenen görev ne olursa olsun Sinamics ailesi her türlü hz
kontrol uygulamasna cevap verebilecek özelliklere sahiptir.
Sinamics ailesindeki bütün sürücüler ayn şekilde tasarlanp,
parametre ayarlar girilerek çalşmaya hazr hale getirilebilir.
Alçak Gerilim
2
SINAMICS G120P
Orta Gerilim
SINAMICS G
SINAMICS S
SINAMICS GM/SM/GL
0,12 – 1500 kW
0,12 – 4500 kW
0,8 – 120 MW
© Siemens AG 2010
SINAMICS G120P
Sürücü teknolojisi için yenilik
Fonksiyon
Faydalar
Yenilikçi teknoloji ile en uygun enerji yönetimi
Optimize tasarm
Düşük şebeke harmonik etkisi IEC/EN 61000-3-12
ile THD uyumluluğu (Rsce ≥ 120) Giriş reaktörüne ihtiyaç duymayan
kompakt tasarm
Daha düşük görünür güç ➔ Daha küçük kablo kesiti
Çift güç kademesi (LO/HO)
Pompa/ fan/ kompresör uygulamalar için en uygun yük faktörü
V/f (ECO) motor kontrolü
Motor akmnn geçerli yük koşullarna göre adaptasyonu ile
maksimum enerji tasarrufu (ksmi yük koşullarnda daha düşük
motor kayplar)
Uyku modu
Sürücü, istenen yük değerlerine paralel olarak başlatlp
durdurulduğu için extra enerji tasarrufu
İleriye dönük, uygulama özellikli devreye alma ve işletim
Benzersiz: Mikro Hafza Kart (MMC)
Kolay parametre yedekleme ve taşma
Entegre USB portu
PC araçlaryla kolay devreye alma/teşhis
IOP arayüzü (Akll Operatör Paneli)
Sihirbaz tabanl, kullanc dostu operatör paneli
Uzaktan bakm/teşhis ve parametreleştirme
Basitleştirilmiş, merkezi devreye alma/bakm
Azaltlmş maliyetler
Entegre fonksiyonlarn esnek yerleşimi
Yerel kontrol görevleri için PLC fonksiyonlar
Entegre fonksiyonlarn esnek yerleşimi ➔ Ek, harici kontrolöre gerek
yok
4 adet entegre, bağmsz programlanabilir PID
kontrolörü
PLC’siz motordan bağmsz süreç kontrolü için dağtlmş kapal
çevrim kontrol
3 adet bağmsz programlanabilir dijital zaman rölesi
Bağmsz olarak seçilebilir günlük ve haftalk programlarn kontrolü
Geniş kapsaml uygulamalarda esnek yerleşim
Ayr gerilim snflandrmal yaltlmş dijital girişler
Yaltlmş analog girişler
Hatal gerilime karş koruma
Endüstri gerekliliklerine paralel olarak ek bileşenlere gerek
kalmadan EMC uyumlu tasarm
NI1000/PT1000 scaklk sensör arayüzü
Harici arayüzü olmayan scaklk sensörlerinin doğrudan bağlants
230 V röle
Yardmc ekipmann doğrudan kontrolü, örneğin kapama veya valf
aktüatörleri
Zorlu çevresel koşullar için esnek, modüler sistem
Çok yönlü havalandrma sistemi sayesinde
0 °C ile +60 °C (32 ila 140 °F) ortam scaklk
değerlerinde çalşma
Zor çevre koşullarnda kullanm için uygun
Kesintisiz çalşma
Sökülebilir operatör paneli
Yetki dş erişime karş koruma
Operatör paneli ile koruma derecesi IP54/UL tip 12
Koruma plakas ile koruma derecesi IP55/UL tip 12
Güç ve kontrol ünitelerinin modüler tasarm
Güç aralğ kolaylkla genişletilebilir. Güç ünitesinin hzlca değiştirilmesi. Enerji altnda kontrol ünitesi değişimi.
Bağmsz aksesuarlar yeniden kuruluma gerek kalmadan kolayca
değiştirilebilir
SINAMICS G120P
3
© Siemens AG 2010
SINAMICS G120P
Teknik veriler
Mekanik veriler
Teknoloji fonksiyonlar
Montaj ebatlar
(G x Y x D)
• Boyut FSA
• Boyut FSB
• Boyut FSC
• Boyut FSD
• Boyut FSE
• Boyut FSF
Açk çevrim/kapal
çevrim kontrol tekniği
• V/f (doğrusal, karesel, FCC, ECO)
• Sensörsüz vektör kontrolü (SLVC)
154 x 460 x 264 mm (0,37 – 3 kW)
180 x 540 x 264 mm (4 – 7,5 kW)
230 x 620 x 264 mm (11 – 18,5 kW)
320 x 640 x 344 mm (22 – 30 kW)
320 x 751 x 344 mm (37 – 45 kW)
410 x 915 x 431 mm (55 – 90 kW)
Çalşma fonksiyonlar
Koruma derecesi
• Operatör panelli
• Koruma plakal
IP54/UL tip 12
IP55/UL tip 12
• Otomatik yeniden başlatma
(güç arzasndan sonra)
• Enerji tasarruf modu (ECO modu)
• Uyku modu ( talebe göre motoru başlatmak
ve durdurmak için)
• Yeniden başlatma (motor dönerken
yeniden kalkş)
• Motor kademesi (örneğin akş oranna bağl
olarak 1-4 motorlarn sral devreye alma)
• 4 PID teknoloji kontrolörleri (örneğin
kontrol basnc, seviye, akş oranlar)
• Fonksiyon bloklarn kullanan mantksal ve
aritmetik işlemler
• Acil durum işlemi/Önemli servisler modu
(acil durum annda motoru olabildiğince
uzun süre çalştrmak için)
• Çoklu alan kontrolörü (istenen değer/
gerçek değer karşlaştrmalarn kullanarak
scaklğ birçok odada ayn anda kontrol
etmek için)
• Bypass özelliği
Koruyucu fonksiyonlar
Sensörlü ve sensörsüz motor scaklğnn
izlenmesi (PTC, KTY ve ThermoClick sensörü
araclğyla)
• Aşr akm korumas
• Yük momentini izleme
• Aşr gerilim korumas
(Vdc_max kontrolörü)
Frenleme fonksiyonlar
DC frenleme
Motor tipi
3 fazl asenkron motorlar
Elektriksel veriler
Güç aralğ (normal
şartlarda kullanm LO)
0,37 – 90 kW
Şebeke besleme gerilimi
380 – 480 V 3 AC ± % 10
Şebeke frekans
47 – 63 Hz
Aşr yük kapasitesi
(normal şartlarda
kullanm LO)
• 1.5 x nominal çkş akm
her 300 saniyede 3 saniye boyunca (% 150)
• 1.1 x nominal çkş akm
her 300 saniyede 57 saniye boyunca (%110)
Nominal giriş akm
(LO: 40 °C’de (104 °F))
1,7 – 135 A
Nominal çkş akm
(HO: 40 °C’de (104 °F))
1,3 – 181 A
Çalşma scaklğ
Scaklkla akm azalmas ile 0 °C ila +60 °C
(32 ila 140 °F)
Bağl nem
< % 95 BN, yoğunlaşmayan
Çkş frekans
0 – 650 Hz
Tetikleme frekans
4 kHz (varsaylan)
Tetikleme frekans manuel olarak 2 kHz’lik
admlarla değiştirilebilir.
Atlama frekans aralğ
4, parametreleştirilebilir
Sabit frekanslar
16, programlanabilir
Dijital girişler ve çkşlar
•
•
•
•
6 DI, 3 DO, 4 AI, 2 AO
1 x KTY/PTC/ThermoClick sensörü
2 x PSU-çkş (10 V DC, 24 V DC)
1 x PSU-girişi (24 V DC)
Standartlar
Standart uyumluluğu
UL, CE, c-tick
Elektromanyetik
uyumluluk
EN 61800-3 C2 (A snf) ve EN 61800-3 C1
tablo 14 (B snf) için dahili filtreli
Aksesuarlar
İletişim
Haberleşme
•
•
•
•
Koruma plakas (panel gerekmiyorsa)
Kontrol Ünitesi için MMC
RS232 ve USB PC bağlant kablosu
Montaj kiti
CU230P-2 Kontrol Ünitesi iletişim
protokollerini geniş kapsamda destekler,
örneğin; USS, Modbus RTU, BacNet MS/TP,
PROFIBUS DP, CANopen
Yazlm
Devreye alma arac
• PC araclğyla devreye alma için STARTER
• IOP (Akll Operatör Paneli)
Siemens AG
Endüstri Sektörü
Sürücü Teknolojileri Bölümü
www.siemens.com/sinamics
Önceden bildirilmeden değişikliğe
tabidir
Sipariş No: 6ZB5471-0AR28-0BA1
3P.8222.54.24 / Dispo 18404
BR 0410 3.0 E 4 Tr
Almanya’da baslmştr
© Siemens AG 2010
Bu broşürde verilen bilgiler performans özelliklerini ve tanmlamalar
içermektedir, gerçek kullanm esnasnda her zaman geçerli olmayabilirler
veya ürünlerdeki gelişmeler sonucu değişebilirler.
Belirtilen özellikleri sağlama yükümlülüğü, sözleşme maddelerinde
açkça ifade edilmiş olmas durumunda geçerli olacaktr.
Sağlanabilirlik ve teknik özellikler önceden bildirilmeden değiştirilebilir.
Tüm ürün tanmlamalar Siemens AG veya tedarikçi şirketlerin ticari
markalar veya ürün isimleri olabilir ki üçüncü şahslarn bunlar kendi
amaçlar için kullanmalar marka sahiplerinin haklarn ihlal edebilir.

Benzer belgeler