başmelek m ka l` n ağustos 2006 mesajı * lm-8

Transkript

başmelek m ka l` n ağustos 2006 mesajı * lm-8
BAŞMELEK MİKAİL’İN AĞUSTOS 2006 MESAJI * LM-8-2006
RONNA HERMAN TARAFINDAN AKTARILMIŞTIR
“SEVGİ / YAŞAM BAĞINIZ NE KADAR GÜÇLÜ?”
Sevgili üstadlar, üç/dört boyutlu realitenizde binlerce yıldır, insan türü, etrafındaki insanların
enerjilerini güneş sinir ağlarına bağlı eterik bir bağ (ip) yoluyla yatay bir şekilde emmek için sevgi,
güç ve tatmin kazanmaya odaklandı. Dualite oyunu, itme/çekme dansı oldu ya da sizde olmayan ya
da hayatlarınızda, sevgi ve kendinizi değerli hissetme duygusu yaratacağını düşündüğünüz şeyler
için başka insanlarla birleşme çabası oldu. Neler olduğunun dahi farkında olmadan, pozitif
duygusal enerji ve avantaj sağlama arayışı içinde olmak bir norm haline geldi. Eterik bağları ister
aile fertleri olsun (özellikle çocuklar ve eşler), ister arkadaşlar, tanıdıklar ya da iş arkadaşları olsun,
yakınınızdakine bağlayarak arayışınızı sürdürdünüz. Gerçekte, böyle yaparak kendinizi bir etki tepki
oyunu olan karmaya daha da çok saplamış oldunuz. Bu yarattığınız ya da diğerlerinin sizinle birlikte
yaratmasına izin verdiğiniz yaşam-bağı, iki yönlüdür: böylece, hem ihtiyacınız olanı alacak hem de
çoğunlukla, diğerleri tarafından kurutulacak ya da maniple edilecektiniz (hangi tarafın duygusal ve
mantık olarak daha güçlü olduğuna dayanarak).
Evet, daima Yüce Yaratıcı ve Tanrımız ile aranızda Sevgi/Yaşam bağı vardı, çünkü bu bağ olmadan
varolamazsınız. Yine de, çağlar boyunca, Yaşam Kaynağından uzaklaştıkça, bu yaşam bağı oldukça
gerginleşti ve incelerek cılız bir Işk-bağına dönüştü, böylece, bir zamanlar dikey şekilde alabildiğiniz,
hayat-verici İksir, en aza inmiş oldu. Yatay enerji bağlarının diğerleri ile aranızda güçlendiğini, dev,
karmakarışık bir ağ haline geldiğini ve sizden daha ötelere doğru örüldükçe, yol boyunca çok daha
fazla insan ve yıkıcı frekans kalıpları ile birleştiğini hayal edin.
Diğer insanların sizi, hareketlerinizi ve tepkilerinizi bu şekilde davrandığınızda ne kadar çok
etkilediğini
fark
etmenizi
diliyoruz.
Başkalarının
gelip
geçici
hevesleri
ile
oradan
oraya
savruluyorsunuz, ve zamanın en güçlü ve popüler kavram ve inançlarından etkileniyorsunuz. Diğer
insanların standartlarında yaşamaya çalışıyor ve etraflarındakilerden en çok enerji emebilme
yetisine sahip kişilerin koyduğu, maymun iştahlı ve durmadan değişen modaları, gelenekleri ve
kuralları takip etmeye çalışıyorsunuz. Kendilerini bir rol modeli ve uzmanlar olarak gösteriyorlar ta
ki daha güçlü biri gelip de bir süre için “kitleler üzerindeki yönetimi” ele geçirinceye kadar. Uzak ve
yakın geçmişinizde, Dünya üzerindeki insanların çoğunluğu, politik, dini ve endüstriyel gücü elinde
bulunduranlar tarafından yönetiliyordu, çünkü bu grupların büyük bir kısmı, kitleleri, herkesin
problemlerini çözme ve hayatlarını düzeltme vaatleri ile hizada tutmak için sürekli fikir beyan ediyor
ve propaganda yapıyordu. Sizi avlayıp “sürü” içinde tutmayı başardılar ve siz de güvende hissetmek
ve yaşamınızı değiştirecek zorlu kararları kendiniz vermemek için sualsizce ve kendi isteğinizle bu
liderleri takip ettiniz. Gerçekte, kapalı kapılar ardından ve genellikle korku ve gözdağı yoluyla,
niyetleri, kitleleri kontrol altında tutmak ve enerjik bağ ile mümkün olduğunca çok enerji emmekti.
1
© 2012 LimitSiz | http://2012.8m.com
Daha önce birçok defa söyledik; insanlığın kolektif bilincindeki kabul edilmiş popüler inançların
dışına ve ötesine adım atmak çok büyük bir cesaret ve kararlılık gerektirdi. Bu kolektif bilinç, sizi
binlerce yıldır köleleştiren ve güçsüz bırakan negatif düşüncelerin yoğun ve boğucu bir bileşimidir.
Size, “egemen Varoluş hali”ne dönüşün önemini dile getirdik, ve bu, özünde, Varlığınızın tüm
yüzlerini kabul etme ve bütünleştirme anlamına geliyor ki bu da kitlelerin “Birlik’e dönüş” sürecinin
bir ön koşuludur. Birçok yaşamınız boyunca diğerleri ile aranızda yaratmış olduğunuz enerji
bağlarını ve bağımlılıklarınızı kopararak ve artık en yüksek hayrınıza hizmet etmeyen bütün geçmiş,
bugün ve geleceğe ait bu ya da başka realitelerde yapılmış anlaşmaları bozarak başlamak
zorundasınız. Size bunun en etkin biçimde nasıl başarılacağına dair birçok çalışma ve bilgi verdik ve
sizi, bu işlemi beşinci boyuttaki Işık Piramidiniz içinde tamamlamaya teşvik ediyoruz. O ortamda,
ruhsal bir seviyede çalışıyorsunuz, bunun için orada egonuzun tüm bozulmalarını ve yanlış
anlamalarını aşacaksınız. Bu ayrıca, karma çarkından çıkıp bir inayet haline ulaşmak için çalışırken
karmik problemlerinizi dengelemek ve uyumlamak için en hızlı ve etkin yollardan biridir.
Yaşam Bağınızı tekrar kurmak, güçlendirmek ve genişletmek zorundasınız ki Sevgi / Yaşam
İksirinden en üst seviyede faydalanabilesiniz. Yüce Yaratıcının kalp merkezinden gelen ince enerji
artık Dünya’ya ve insanlığa, beşinci boyuttaki piramitler ve Canlı Işık Şehirleri vasıtasıyla nüfuz
etmektedir. Kendinizi, bu muhteşem armağan ve Işık banyosuna hazırlamalısınız. Bağlantı
kurduğunuzda ve bu dönüştürücü enerjinin içinizden akmasına izin verme sürecine başladığınızda,
hızlanmış bir yükseliş yoluna adım atmış olacaksınız. Size en yakın Işık Şehrini ziyaret ettikten
sonra, ve Yükseliş Hızlandırıcı Odalardan birinde ilk aşınızı aldıktan sonra, sanki bir tıpa açılmış ve
uygun titreşim frekansları ile Yaşam Bağınız arasında direkt bir bağlantı kurulmuş gibi olacak.
Bundan sonra, yüksek titreşim kalıplarının her seviyesini bütünleştirip, işleyip yansıttıkça, daha
yüksek bir Işık aşısı almak için bir sonraki alt-seviyeye götürüleceksiniz. Ve daha yüksek bir Sevgi /
Yaşam seviyesini Dünyaya demirledikçe ve bunu dünyaya yaydıkça, otomatik olarak diğer Işık
işçilerinin uyumlu frekans alanları ile bağlantıya geçecek, ve Yeryüzünü ve insanlığı geliştirecek,
güçlendirecek ve dönüştüreceksiniz. Şunu anlamanız çok önemli, nerede yaşıyor olursanız olun,
yüksek boyutlarda ulaşabileceğiniz bir Işık Şehri var. Kişisel Işık Piramitlerinizden girebileceğiniz
Kapılar var, böylece yaşadığınız yere en yakın ve bu narin Işık armağınını demirleme yetisine sahip
olacağınız Işık Şehrine götürüleceksiniz.
Bu planın mükemmelliğini ve bu insanlık için kendinin-hakimi olma ve daha Yüksek bir Varoluş
haline dönüşün tarihi fırsatında aldığınız önemli rolü göremiyor musunuz? Gitgide, bu bozuk yatay
frekanslar tarafından etkilenmemeye başlayacaksınız çünkü dönüştürücü Işık kalıpları tarafından
kuvvet alanınızdaki ve ötesindeki bozulmalar temizlenmiş olacak. Önünüzde ve arkanızda, sağınızda
ve solunuzda, sonsuzluk işareti şeklinde uzanacak güçlü, uyumlu titreşim kalıpları yayacaksınız.
Böylece yolunuz üzerindeki tüm sorunlu ve bozuk kaos enerjilerini uzaklaştıracak, temizleyecek ve
yatıştıracaksınız.
İlahi Planın her bir aşamasının, Dünyanın aura alanına damgalandığını fark etmeniz çok önemlidir
ve zamanı gelince herbirinizin içinde ateşlenecek bir kod ya da eterik bir dürtü var. Bu, plandaki
2
© 2012 LimitSiz | http://2012.8m.com
tamamlayıcı rolünüzü yerine getirmeniz için sizi itecek, cesaretlendirecek ve telkin edecek bir dürtü.
Öylesine dikkatlice tasarlandı ki biriniz vaçgeçse bile daima bu göreve atılmaya hazır başka bir
cesur ruh olacak. İlahi Plan, kaçınılmaz ve önlenemez. Öne çıkıp tayin edilmiş görevlerini kabul
etmeyenler:, bu kaçırılmayacak harika bir fırsattır ve genellikle dahil olan ruhlar bir adım öne
geçecektir. Yine de, hiçbir şey kaybedilmiş değil, çünkü herkese gelecekte üstatlıklarını kazanmaları
ve İlahi Plandaki rollerini yerine getirmeleri için bir fırsat verilecektir.
İnançlarınız ne olursa olsun, canlı değişim rüzgarları, Yeryüzündeki her şeye ve herkese nüfuz
ettikçe daha da güçleniyor. Her şey ya tekamül eder ya da intikal eder; hiçbir şey aynı / statik
kalmaz. Kendinin-hakimi olmak için çabalarken, daha çok kendinize güvenecek ve kişisel
deneyimleriniz yoluyla kazandığınız gerçekleri Yüksek Benliğinizin tasdiği ile kabul edebileceksiniz.
Artık dogmatik, kör inanç yoluyla hiçbir kavramı kabul etmeyecek, her yeni fikri ve teoriyi, kendi
“kalp / ruh ekranınızdan” geçirerek değerlendireceksiniz. Sizi zaman zaman uyardık, kendi
gerçeğiniz olarak kendiniz tasdik etmedikçe kimsenin söylediği bir şeyi kabul etmeyin.
Bir çoğunuz, duru görü, duru işitme gibi içsel yetilerinizi geliştirmeye başladınız; yine de,
tomurcuklanan ekstra-hassas güçlerinizden ya rahatsız oluyorsunuz ya da onlara güvenmiyorsunuz
ve sonuç olarak içten aldığınız bilginin büyük bir kısmını inkar ediyorsunuz. Hepinizin “yüksek
duyularınızı” geliştirme ve kullanma zamanı gelmiştir ve çok yakında bu şekilde kendinin-hakimi
olma haline daha hızlı ulaşabileceksiniz.
Birçoğunuzda, duru görünün yalnızca resimler ya da zihinde hareket eden resimler görme işlemi
olduğu yönünde yanlış bir anlama var; yine de birçok kişi deşifre edilmek üzere zihinlerinde
düşünce paketleri ya da holografik resimler alıyor. Duru görü yetisi, genellikle küçük spontane
içgörüler ile başlar ve bazı kişiler insanların etrafında auralar ya da Işık hüzmeler görmeye başlar.
Üçüncü göz açılmaya ya da aktive olmaya başladığında, meditasyon esnasında geometrik Işık
kalıpları ya da güzel, titreşen ve değişken renkler görmek genel, rastlanır bir olaydır. “Muhtemel bir
gelecek” ile ilgili holografik düşünce formları almak ya da Yüksek Benliğin nakletmek istediği bir
kavram almak da görünen bir şeydir. Muhtemel gelecekler, pozitif niyet ile değiştirilebilir ya da
etkisiz hale getirilebilir. Ayırt etme daima önce gelmeli ve özellikle de herhangi bir kaynaktan alınan
bir bilgiyi kabul etmeden ya da bu bilgiye göre harekete geçmeden önce.
Önemli konularda ve size söylenen ya da başkası tarafından verilen bir bilgiye göre harekete
geçmeden önce, bilginin gerçekliğini anlayabilmek için daima fiziksel ifadede doğrulanmasını talep
edin. Yüksek Benliğiniz ya da Işık Varlıkları, kehanetlerde bulunmaz, çünkü her şeyin insanlığın
sahip olduğu özgür irade ile ne kadar çabuk değişebileceğini bilirler. Birçok potansiyel “muhtemel
gelecek” var, ve gelecek bir olay için kehanette bulunurken, kişi genellikle kuvvetle muhtemel olan
geleceğe odaklanır. Yine de her şey ani bir enerji patlamasıyla birden değişebilir, ve enerji bir
muhtemel olaydan diğerine doğru değiştikçe genellikle de öyle olur. Gelecekteki muhtemel felaket
kehanetleri, özgür irade armağanını kullanabilesiniz ve enerjileri daha iyi bir geleceği birlikteyaratabilesiniz diye söylenmiştir. Duru işitme ya da duru görü, sadece içsel bir biliş şeklinde, küçük
tesadüfler ve küçük mucizeler ile başlar. Bazen de içten gelen ani bir ilham şeklinde hissedilir ve
3
© 2012 LimitSiz | http://2012.8m.com
genellikle, yeni bilgi ve kavramların ortaya çıkmasına neden olur. Sanki sözcükler zihninizde akıyor
gibi
görünür
ya
da
zihninizde
“sesler”
duymaya
başlayabilirsiniz ve bilgi, siz geliştikçe ve daha
başlarsınız.
Sorularınıza
cevap
almaya
yüksek titreşimsel kalıplara ya da “arı kozmik
bilgi”ye ulaştıkça, daha karmaşık bir hal almaya başlar. Bu, bilgi dağarcığınızın ötesinde ayrıntılı
bilgi almakla sonuçlanabilir; yine de, daha fazla rehberlik almadan önce, size verilen tüm yüksek
gerçekleri ya da kavramları işlemenin, bütünleştirmenin, ve eyleme dökmenin elzem bir tedbir
olduğunun farkında olmanız gerekiyor. Yakında, size verilen tüm bu armağanların eğlence ya da ego
tatmini için verilmediğini ve merkezde kalmaz ve herkesin en yüksek hayrına odaklanmazsanız,
kazandığınız tüm yetileri kısa sürede kaybedeceğinizi öğreneceksiniz. Ruh, asla gereksiz sözlerle
dolu ya da negatif değildir, ve yüksek kaynaktan gelen tüm bilgiler, daima, ilham veren, yükselten,
cesaretlendiren, yön gösteren bilgilerdir, ve asla dikte etmez, egonuzu pohpohlamaz ya da üzerinizde
mutlak bir otorite kurmaya çalışmaz. Yüksek rehberlik, daima herkesin hayrı içindir, azınlık bir
grubu gözetmez. Rehberleriniz ve melek yardımcılarınız, aydınlanmaya giden yolunuzda size
yardımcı olmak için size bilgi verirler; ama, problemlerinize çözüm getirmezler ya da “zorlu bir
durumu” çözümlemek için bilgi vermezler ya da bir yaşam dersini sizin için çözmezler. Bu evrensel
yasaya aykırıdır.
Hepinizin, İlahi Doğumhakkınızı sahiplenerek, içinizden gelecek rehberliği ve kendi cevaplarınızı
almaya başlamanızın zamanı gelmiştir. Yüksek gerçeğinizi yaşamanızın, varlığınızın tüm yüz ve
yönlerini kabullenmenin ve bütünleştirmenin ve üstatlık cübbenizi kabul etmenizin zamanı
gelmiştir. Sevgililer, size parlak Işık kılıcımı, İlahi irade, gerçek ve kahramanlık kılıcımı öneriyorum;
geçmişin pranga ve illüzyonlarından kendinizi kurtarmanıza ve özgür kılmanıza yardım etmek için.
Gelin, bu harika maceranın en başından beri olduğu gibi, size yardım ve rehberlik edeceğim. Daima
sizinleyim.
BEN Başmelek Mikail.
© 1998-2005 Ronna Herman, Star Quest All Rights Reserved
775-856-3654 • [email protected] * 6005 Clear Creek Drive • Reno, NV 89502
http://www.ronnastar.com
Tercüme
© 2006 Semra EKMEKCİ
2012 Limitsiz | http://2012.8m.com
e-mail: unli[email protected]
4
© 2012 LimitSiz | http://2012.8m.com

Benzer belgeler

başmelek m ka l` nn san 2006 mesajı * lm-4-2006

başmelek m ka l` nn san 2006 mesajı * lm-4-2006 Hepinizin, İlahi Doğumhakkınızı sahiplenerek, içinizden gelecek rehberliği ve kendi cevaplarınızı almaya başlamanızın zamanı gelmiştir. Yüksek gerçeğinizi yaşamanızın, varlığınızın tüm yüz ve yönle...

Detaylı

“KADERİNİZİN EFENDİSİSİNİZ”

“KADERİNİZİN EFENDİSİSİNİZ” seçtiğiniz yeri değerlendirin. Şahane Tanrısal Benliğiniz için aşağıya yukarıya uzanın. Size yardım edebiliriz ve edeceğiz de; yine de bu ortaklaşa bir çaba olmalı. Depoda sizi bekleyen mucizeler v...

Detaylı