başmelek m ka l` nn san 2006 mesajı * lm-4-2006

Transkript

başmelek m ka l` nn san 2006 mesajı * lm-4-2006
BAŞMELEK MİKAİL’İN NİSAN 2006 MESAJI * LM-4-2006
RONNA HERMAN TARAFINDAN AKTARILMIŞTIR
GELECEK İÇİN BİR FÖRMÜL YARATMAK
Sevgili Işık Üstadları, bu, bilincimi sizinkilerle harmanlama, kalbinizi ve ruhunuzu sevgi ve ilham ile
doldurma ve bu sarsıcı zamanlarda sizi cesaretlendirme ve size destek olma fırsatını bir kez daha
selamlıyorum. Bu mesajlar yoluyla, arzu ediyorum ki gerçekten sizlerle birlikte olduğumu hisseder
ve bilirsiniz, ve izninizle, Yüksek Benliğiniz ile bağlantı kuracak ve sizin için mümkün olan bir
seviyede kendi enerjimi sizinki ile birleştireceğim.
Size verdiğimiz umut, ilham ve bilgi mesajları ve habercimizin bizim talebimiz ile düzenlediği
seminerler yoluyla niyetimiz, bu Yeryüzündeki tüm Varlıklar için belirsizlik ve mücadele
zamanlarında bir uyum, neşe ve en derindeki ve en alt seviyedeki tüm enerjilerin harmanlandığı
hissini yaratmaktır. Bir çok negatif enerji katmanlarının ve sizi üçüncü / dördüncü boyutun acı ve
ıstırabından duygusal ve fiziksel bedenlerinizi korumak ve tecrit etmek için geçmiş zamanlarda
kalbinizin etrafına yerleştirilmiş enerji bariyerleri de dahil herşeyin çözümlendiği bir döngüdesiniz.
Duygusal bedeninizin kapakları, bu enerjiler yavaşça çözülürken açılmak için çatırdamaya
başlamıştır, ve Kutsal Ruh’un değerli armağanı, bir kez daha, Kutsal Kalp odanızda yerini
almaktadır.
Yıl boyunca, siz, Yıldıztohumu temsilcileri, dünyanın dört bir yanından biraraya geldikçe, “geleceğin
formülü”nün bir parçası için bir fırsat da yaratmış olacaksınız. Siz, Işık Taşıyıcıları, evlerinize geri
dönerken, kendine-hâkim-olma yolunun tohumlarını ve yeni bir farkındalığı beraberinizde
taşıyacaksınız. Hata yapmayın, kendi başınıza ya da başka buluşmalar yoluyla bu yüksek
alemlerden gelen harika enerjileri kullanabilen sizler, Yeni Yaratımın saf enerjilerinin bir aşısı ile
armağanlandırılıyorsunuz. Zaman ya da mekan kısıtlarının olmadığı ya da her şey Ruhsal olarak
yavaşça Birlik haline getirilirken size engel olacak bariyerlerin olmadığı ince boyutsal seviyelere
uyumlanmaya çağırılıyorsunuz. Bu, üstadlarla iletişime geçmenin ve Anne/Baba Tanrımızın
inayetini alma zamanıdır. Aslında, Yeryüzü son noktasına kadar, İlahi Işık özünün devasa bir
örtüsü içinde yıkanmaktadır ve bütün yaratıklar kutsanacak ve kabul edilecektir. Belli bir düzeyde,
hepsi tekamül ve sınırları aşma yolundadır, hiç kimse geride bırakılmıyor.
Şunu bilin ki, her biriniz bir fark yaratabilirsiniz ve hepiniz Işık Taşıyıcısı olmak için
çağırılıyorsunuz. Hepinizin, ilginin odak noktası olan ya da topluma mâl olmuş insanların sizden
farklı olmadığını farkına varması çok önemli. Evet, onlar özel, eşsiz ve kutsanmışlar, ancak sizler de
öylesiniz, her biriniz. Her biri, inisiyasyonun tüm deneme ve sınavlarından geçtiler ve ruhun
karanlık gecesinden geçip Aydınlanmanın Işığına vardılar. Hepsinin ortak özelliği azimli olmaları,
çünkü deneyim ne kadar acı dolu olursa olsun, kendilerini ne kadar yalnız hissederlerse
hissetsinler, ya da gelecek ne kadar karamsar görünürse görünsün, ASLA VAZGEÇMEDİLER. Sebat
ettiler, ve Ruh ile birlik ve uyum içinde zaferle zuhur ettiler, çünkü İlahi Görevlerini kabul etmek ve
yerine getirmek için hazırdılar.
1
© 2012 LimitSiz | http://2012.8m.com
Yüksek bir bilinç ile bütünleşmiş olan birçoğunuz, şimdi yeni bilgilere ulaşıyor, ve iç Benliğinizde bir
uyum hissi duyumsuyorsunuz. Yine de şüpheleriniz var ve diğerleri ile iç görülerinizi paylaşmak
konusunda sessiz kalıyorsunuz çünkü kendinizi garip bir duruma düşürmekten ya da ne
öğrendiğinizi anlatırsanız sizinle alay edileceğinden korkuyorsunuz. Yeni aydınlanmış halinizin tek
örneğinin siz olmamanız gerektiği ve edindiğiniz bilgi ve anlayışı diğerleri ile paylaşarak bir sonraki
aşamaya geçebileceğinize dair bir evrensel yasa vardır. İnisiyasyon yolunda yürüyen bir öğrencisiniz,
ruhsal uzmanlık ve birlikte-yaratma pratisyenisiniz ve ayrıca, hareketleriniz, sözleriniz ve tavırlarınız
ile paylaşacağınız bir mesajı olan bir öğrencisiniz de.
Yeni, genişlemiş realitenizde ve Varoluş halinizde, birçok düşünce formu, alışkanlık, kültürel
tabular, şartlı tepkiler ve kabul edilmiş davranış biçimleri ıslah edilmekte ve değiştirilmektedir. Eski
realitenin birçok yöntemi, geçmişin barbarca yöntemleri olarak görülecektir ya da olduğu gibi kabul
edilecektir; kontrol etmek, yönetmek, köleleştirmek ve feth etmek için tasarlanmış aydınlanmamış
kitlelerin öğretileri olarak.
Sizden cesur, yenilikçi olmanızı ve sıradanlık kalkanının ardından çıkmanızı, farklı olma cesaretini
gösterebilen öncüler olmanızı istiyoruz. Bu, gücünüzü kabul etme ve elinde tutma sürecinin
yüzlerinden ve aşamalarından biridir, sevgili varlıklar. Kitleleri takip etmek kolaydır, popüler ve
kabul edilmiş inançların yapısı içinde, geçmiş çağlarda yönetimi elinde tutanların ortaya koyduğu
sınır ve kurallar içinde kalmak kolaydır. Öyle âşikar ki hükümleri bitiyor, güçleri tükeniyor,
hakimiyet günleri sona eriyor. Korku tüccarları, çılgınca üzerinizdeki güçlerini ellerinde tutmak için
çaba sarf ediyorlar, çünkü onların gücü korku ve gözdağına dayanıyor.
Sonuç olarak, önderlik rolünü üstlenecek ve hükmetmeye hazır Işık üstatlarının, Ruhun
savaşçılarının, rehberlik ederken ve yönetirken örnek teşkil etmek ve yeni vizyonu, Gökyüzü ve
Yeryüzü için yeni planın odağını taşımak, bunun hepinizin en yüksek hayrı için meydana
getirildiğini görebilecek kişilerin olması zaruridir. Hepinizin oynamak için bir rolü var. Bir daha asla
otoritenizden
ödün
veremeyecek
ya
da
diğerlerini
sizi
götürdükleri
yöne
doğru
takip
edemeyeceksiniz. Aktif bir rol almalısınız, ve İlahi Benliğiniz tarafından size verilmiş görevin
gerektirdiği rolü oynamak zorundasınız, bu da sizin bütüne olan armağan ve katkınız olacaktır.
Unutmayın, cesur savaşçılarım, görünmezlik pelerininizin altından çıkmalı ve kararlılığınızı
güçlendirmeli ve bilincinizi oltaların, şüphe tohumlarının ve size yöneltilecek eleştirilerin üzerine
yükseltmelisiniz. Toplumlar hareketlendikçe ve üçüncü/dördüncü ve beşinci boyut arasındaki gedik
büyüdükçe, gölge ülkesinin ayrılık ve negatiflik illüzyonunun pençelerinde olanlar direnç gösterecek,
isyan edecek ve kin kusacaklar. Meydana gelen değişimlerden büyük korku duyacaklar, her ne
kadar sınır ve acı realitesi de olsa rahat alanlarından çıkarılmanın sonucunda kinle dolacaklar.
İtibarınızı düşürmek ve size iftira atmak için çabalayacaklar, ancak siz tereddüt etmemelisiniz.
Bütünlüğünüz içinde kalıp, yargılamadan ama sevgi dolu enerjinizi onlara yansıtarak, ve bir üstadın
tutumu ile onları kutsamalı ve daha verimli alanlara doğru yola devam etmelisiniz. Onların
zihinlerini
değiştirmek
için
çabalamamalısınız,
ancak
örneklerle,
anlayabilecekleri
düzeyde
konuşarak ve Yaratıcı ile Birlik’e giden bir çok yolun olduğunu söyleyerek onlara gerçeği
2
© 2012 LimitSiz | http://2012.8m.com
öğretmelisiniz. Nazik ama kararlı; şefkatli ama onların dramlarına, elemli hikayelerine kapılmadan;
neşeli ve hevesli olun ki sizi bu kadar farklı kılanın ne olduğunu merak etsinler. Kesinlikle, fark
edecek ve merak edecekler ve bir gün, önemseyecekler çünkü onların aura alanlarına ve kalplerine
değişim tohumlarını ekmiş olacaksınız. Bu tohumlar yadsınamaz, yeşerecek ve birgün patlayıp İlahi
bir rahatsızlığa açacaklar, bu da onları öğrencilik yoluna doğru itecektir.
Ve böylece, sevgili üstadlar, gelecek günlerde yaklaşan zorluklara bir hazırlık olarak size daha
büyük bir aşı armağan etmek istiyorum: İlahi Güç, İrade ve Otorite İlk Işını. Şimdi zamanıdır, hep
Varlığınızın en derinlerinde hayal ettiğiniz, özlediğiniz ve hazırlandığınız o zamanlar başladı. İnanç,
umut ya da dilekler üzerine varolmak zorunda değilsiniz artık, çünkü insanlığın daha yüksek bir
farkındalık haline tekamülünün kanıt ve cevheri, Yeryüzündeki herkes ve her şey için daha
görülebilir düzeydedir.
Derslerinizi iyi öğreniyorsunuz, canım dostlarım. Ego-benliğinizi dizginleme ve Yüksek benliğiniz ve
Tanrı Işınınız ve İlahi Benliğinizin harika nitelik ve yetileri ile onu uyumlandırma yolunda iyi
gidiyorsunuz. Düşüncelerinizi kontrol etmek ve duygularınızı dengede tutmak için mücadele
ediyorsunuz. Artık biliyorsunuz ki saf sevgi kalbin pınarlarından çıkmalı ve diğerlerine kutsal
armağan olarak yayılmadan önce ilk, Benliğe nüfuz etmelidir. Yargısız ve objektif olmak için büyük
çabalar sarf ediyorsunuz; kalbinizde merkezlenmiş kalırken başkaları ile ilgili olayların ve
etkileşimlerin akıp gitmesine izin veriyorsunuz. Bilgi hazine sandığındakileri kilit altından ortaya
çıkarabilecek sırları kavramaya başlıyorsunuz, ve tezahür ettirme yetisinin ŞİMDİde, anda
yaşamaktan türediğini anlamaya başlıyorsunuz. Yüksek boyutların sükunet ve sihirli özelliklerini,
yüksek bilincin farklı seviye ve frekanslarına girip çıkarak deneyimliyorsunuz, ve biliyorsunuz ki işte
burası sizin yaşamak istediğiniz yer.
Evet, hala öğrenilecek çok ders var ve her zaman da olacak, ancak hergün deneyimlediğiniz hayatın
dansı ve dramındaki adalet ve kusursuzluğu görebilecek bir içgörüye sahipsiniz. İleri doğru dev bir
adım atmak için hazırlanıyorsunuz, sevgililer, ve bu büyük olayda, Yeryüzünün ve insan türünün
yükselişinde, layık olduğunuz yeri almanızın zamanı gelmiştir. Işık katsayınız artıyor ve diğer
AYDINlanmış varlıklar ile bağlantıya geçtikçe güç ve ivme kazanıyor, eviniz - gezegeninizin Altın
Eterik Ağına nüfuz ediyor. Hepiniz yükseliş merdivenindeki bir sonraki basamağa çıkıyorsunuz.
Kitlelerin uyanışı hızlanırken ve toplumlar inisiyasyon yoluna girerken, doldurulmayı bekleyen bir
çok liderlik pozisyonu var.
Bazılarınızda hala şüphe ve tereddüt var çünkü egonuz, zihninizi korku ve yetersizlik düşünceleri ile
tıkıyor. Üzerinizdeki kontrolünü devam ettirmeye çalışırken, ego-benliğinizin içinizden fısıldadığını
duyuyorum, “Ne yapabilirim? Nasıl hizmet edebilirim? Ne önerebilirim?” Size söylüyorum, kalbiniz
güçsüz, ruhunuz cesaretsiz olamaz, çünkü önümüzdeki yıllarda kendine-hakim-olma yolunda
bütünlüğe doğru ilerlerken, dünyanız ve realite resminiz önemli ölçüde değişecek. İlahi mirasınızı
alırken cesaret ve kararlılıkla öne adım atmanın zamanıdır. Bu miras, sizi çok yakın bir gelecekte
bekliyor, cesur savaşçılarım, ancak bilinçteki bir sonraki maceranızın yöneticisi ve katalizörü haline
gelirken, harika yeni dünyalar biçimlendirmek ve yaratmak için gerekli olan enerjiyi evrensel Işık
3
© 2012 LimitSiz | http://2012.8m.com
özünden
kendinize
çekmeniz
gerekiyor.
Vizyonunuzu,
heyecan
ve
cesaret
duyguları
ile
aşılamalısınız; topluma karşı dururken ve kolektif bilincin dar boğazından yüzeye doğru çıkarken
cesur ve korkusuz olmalısınız. Başarı ile birlikte titreşen sözler söylemelisiniz, ve tutumunuzu
korumalı ve bir galip gibi hareket etmelisiniz. Ruh ile uyum içinde olduğunuzda, özgürce ve sevgi
dolu bir niyetle verdiğiniz her şeyin size on kat fazlasıyla geri döneceğini kendinize kanıtlamak için
her şeyinizi riske atma cesaretini göstermelisiniz.
Şimdi, hiç olmadığı kadar, tezahür ettirme araçları parmaklarınız ucunda duruyor. Rahat
alanınızdan dışarı çıkıp size hizmet etmeyen her şeyi salıvermek zorundasınız. Hepiniz, bunu nerede
tatbik edeceğinizi biliyorsunuz, çünkü aylardır ve hatta yıllardır karşınızda gözlerini size dikmiş
bakıyor ve bu durum gittikçe daha da dayanılmaz bir hal alacak ta ki siz fikrinizi değiştirip sizi
engelleyen o şeyi salıverene kadar.
Sevgili varlıklar, bu harika değişim zamanlarında, sizden çok uzun zaman önce alınmış olan,
Varlığınızın derinliklerinde hasret duyduğunuz, Yaratım enerjileri ile aranızda tekrar bir bağlantı
kuracak olan o şeyi size önermiş bulunuyorum: İlahi İrade, Güç, Gerçek ve Cesaretin İlk Işını.
Geleceğe giden yolculuğunuzda size yardımcı olacak bilgi ve araçları verdik. Bu harika lütuftan
faydalanıyor musunuz? Daha ne bekliyorsunuz?
Unutma perdesi, hafızanızdan hızla kaldırılmaktadır, ve arzumuz, Özgürlük Anıtı ile sembolize
edilen o ışık tacını, mümkün olduğunca çabuk, geri kazanmanızdır. Birçoğunuz, yedi büyük Işınının
nitelik, erdem ve özelliklerini bütünleştiriyor, ateşliyor ve onlara ahenk katıyorsunuz ve size
sunulmuş olan beş yüksek Aydınlanma Işınını tam ölçüde benimsiyorsunuz. Bir kez daha, bu ışık
tacı, başınızın üstünde parlayacak ve sonsuza kadar bir İlahi Varlık olarak, Anne/Baba Tanrımız ve
Yüce Yaratıcımız için görevde bulunan bir Işık elçisi olarak tanınacaksınız.
İnsan türünün bir koruyucusu ve Yaratıcı Gerçeğin taşıyıcısı olmaktan onur duyuyorum. Bana,
yüksek bilinç alemlerine geri dönmeye ve İlahi mirasınızı almaya hazırlanırken Yeryüzünde ifadenin
ve öğrenmenin gelişmiş bir aşamasına, katılmak istemez misiniz? Dışarı uzanın, sevgili varlıklar,
içeri de uzanın. Yaratıcının aşkı ve armağanları ile sizi yıkamak için bekliyoruz.
BEN Başmelek Mikail.
© 1998-2005 Ronna Herman, Star Quest All Rights Reserved
775-856-3654 • [email protected] * 6005 Clear Creek Drive • Reno, NV 89502
http://www.ronnastar.com
Tercüme
© 2006 Semra EKMEKCİ
2012 Limitsiz | http://2012.8m.com
e-mail: [email protected]
4
© 2012 LimitSiz | http://2012.8m.com

Benzer belgeler

“KADERİNİZİN EFENDİSİSİNİZ”

“KADERİNİZİN EFENDİSİSİNİZ” kadar sınır ve acı realitesi de olsa rahat alanlarından çıkarılmanın sonucunda kinle dolacaklar. İtibarınızı düşürmek ve size iftira atmak için çabalayacaklar, ancak siz tereddüt etmemelisiniz. Büt...

Detaylı

başmelek m ka l` n ağustos 2006 mesajı * lm-8

başmelek m ka l` n ağustos 2006 mesajı * lm-8 Hepinizin, İlahi Doğumhakkınızı sahiplenerek, içinizden gelecek rehberliği ve kendi cevaplarınızı almaya başlamanızın zamanı gelmiştir. Yüksek gerçeğinizi yaşamanızın, varlığınızın tüm yüz ve yönle...

Detaylı

başmelek mikail`in haziran 2005 mesajı * lm-6

başmelek mikail`in haziran 2005 mesajı * lm-6 kadar sınır ve acı realitesi de olsa rahat alanlarından çıkarılmanın sonucunda kinle dolacaklar. İtibarınızı düşürmek ve size iftira atmak için çabalayacaklar, ancak siz tereddüt etmemelisiniz. Büt...

Detaylı