Spirituel Hiyerarşi ve Galaktik Federasyon

Transkript

Spirituel Hiyerarşi ve Galaktik Federasyon
Spirituel Hiyerarşi ve Galaktik Federasyon
Sheldon Nidle
8 Manik, 0 Vayeb, 12 Manik
20 Temmuz 2004
Selamat Jarin! Geri geliyoruz, sevgili Gönüller, sizinle konuşacak daha çok konu ile. Son
zamanlarda, Dünya mütefiklerimizin programları ve hedefleri üzerine çok şey söylendi. Şimdi,
bizimle olacak ilk temasınıza odaklanmak istiyoruz. Burada, Dünya müttefiklerimiz tarafından
bu programların önlenemez zaferine çok yaklaşmış olduğunu akılda tutmak önemlidir. İlk teması
başarabilmek için, birçok muhtemel senaryo hazırladık, tam bilinçliliğe dönüşümünüze
odaklanarak. Gerçek özgürlüğünüzü geri kazanmanız için yürütülen önemli faaliyetlerin tam
kapsamını en sonunda anlamanız da ayrıca önemlidir. Başlamak için, bildiğiniz programlar var:
Galaktik Federasyon medikal takımlarımız, birçok gizlenme programlarımız, ve genel lejyon ve
diplomatik görevlerimiz. Bunların niyeti, yukarıdaki sıraya göre, devam eden fiziksel ve ruhsal
değişiminizde Melekî koruyucularınıza yardımcı olmak; yerel, bölgesel ve ulusal toplumlarınızın
gerçek doğalarını keşfetmek; ve global toplumunuzun tesirli ve resmi bölümleri ile gelişen bir
zeminde görüşmeler düzenlemek.
Bu girişimler, diğer birçok, bugüne kadar size açıklamaya hazır olmadığımız, projelerle
desteklendi. Bir global tahakküm haline yönelmiş toplumun yönünü değiştirebilmek için,
gerçekten olup bitenleri ilk elden görebilecek kişileri stratejik yerlere konuşlandırmak
gerekmektedir. Bu zeka birleşimine yardımcı olmak için, bir ‘global iletişim gözetimi’ kurduk;
dünyanızdaki tüm iletişim ağından geçen bilgileri almak ve analiz etmek için. Bazı özel şahıslar,
ayrıca, zeka birimlerimizin sürekli nezareti altındadır. Bu gözetim projeleri,
ilk temasın
başarısına zarar verebilecek “olaylar”ın önüne geçmektedir. Ana İlk Temas Kurulu, bu
meselelerdeki
yönetici
grup,
bu
göreve
nasıl
devam
edeceğimize
dair
ayrıntılı
yönergeler/klavuzlar hazırladılar. Özgürlüğünüzü isteyen güçler yada kişilere yardım etmemizi ve
istemeyenleri caydırmamızı belirtmektedirler.
Birçok gözetim takımımız, dikkatlice global toplumunuzun dokusuna ‘yerleştiler’. Amaçları,
toplumunuzun nasıl değiştiğini öğrenmek ve bu pozitif değişimleri nasıl hızlandırabileceklerini
tespit etmektir. Büyüyen bilgileri, sık geribildirimleri, ve bilgili “tüyo”ları bize çok yardımcı
olmuştur. Katkıları, birçok Yükselmiş Üstatlarınızın ilk önerilerine dayanan, dünyanızı izlemek
ve bilgi toplamak amacıyla, başarılı stratejileri formüle etmemize izin vermiştir. Şuanda,
dünyanızda çok büyük bir dosya/sicil/arşiv oluşturmuş durumdayız. Bu veri bankası, ilk başta
cesaret kırıcıydı, sonrasında da Yükselmiş Üstatlarınızın Dünya Ana ve insanları için planın
yararını gösterdi. Bu plan, toplamda, yeni realitenizi inşa eden küçük değişimleri detaylandırdı.
Son komplocunuzun en karanlık hamleleri bile, dünyanızı, yüce hedefine doğru taşıyan pozitif
savunmamıza yönlendirdi.
1
© 2012 LimitSiz | http://2012.8m.com
Bu program bizi, sizinle indirekt bir temas içine soktu. Görevlilerimiz, öğrenci, işçi, yönetici,
lider, asker, sivil olarak dünyanızdaki birçok millette roller üstlendi. Umutlarınız, korkularınız,
ihtiyaçlarınız ve arzularınız hakkında birçok şey öğrendik. “İnsan hali” olarak adlandırdığınız
karmaşayı keşfettik. İlk elden, bu realiteyi nasıl algıladığınızı ve bir insan olarak ne olmayı
dilediğinizi öğrendik. Bu, harika bir şekilde olumlu ve birçok negatif deneyiminize rağmen, daha
iyi bir dünya hayal edebildiğinizin bir kanıtıdır. Yükselmiş Üstatların başarılı olmanız için yaptığı
en akıllıca stratejilerini dayandırdıkları bu içsel inançtır. Sizi son komplocunuzun zülmundan en
sonunda kurtaracak olan bazı güçlü koalisyonların biraraya gelmesi, hususi menfaatlerine
odaklanmış olmalarına rağmen, başarınızı garantilemektedir.
Değişim süreci, kaostan çıkmaktadır ve özgürlük arzunuz tarafından güdümlenmektedir.
Görünen ‘kaos’, olayların aksine, ilahi plan tarafından, ilahi /doğru bir zamanda yaratılan bir
dizi doğal şartlar tarafından düzenlenmiştir. Peki bu gerçekten ne demektir? En karanlık
zamanlar
dahi
sonsuza
kadar
süremez;
tiranın
gücünün
elinden
alınması
tecelli
edilmiştir/yazılmıştır. Bu şu anlama geliyor; uğraştığı büyük amaçlarının başarısız olması
[kaderine] yazılmıştır. Şu anda dünyanızda olmakta olan budur. Amacımız, bu doğal
momentumları hızlandırmak ve en erken tarihte gerçekleşmesini garantilemektir. Bugüne kadar,
yeni stratejilerimiz başarılı olmaktadır. Elçi ve lejyon takımlarımız birçok anlaşma yaptılar; bu
anlaşmalar, Dünya müttefiklerimiz için daha güçlü ve daha iyi mevkide koalisyonlar
yaratmaktadır.
Bu
koalisyonlar,
ilişkileri
kuvvetlendirdi
ve
amaçlarının
aslında
düşünüldüğünden daha hızlı gerçekleşmesi için bir garanti oluşturdu.
Bu operasyonlar, makbul yan etkiler meydana getirmektedir. Şu anda global toplumunuzun
tamamının genetik ve kan örneklerini tamamlamış durumdayız. Bu çalışmalar, Anchara
İttifakının Draconian İmparatorluğunun eski üyelerinin, gizli hükümetiniz için görevlendirdiği
bilimadmlarının yıllar önce yaptığı çalışmalara ayna tutmaktadır. Bu sonuçlar, bizimkiler gibi,
dünyadışı kökenlerinizi ve 13 bin yıl önce Anunnaki tarafından yapılan genetik maniplasyonu
doğrulamaktadır. Bu talihsiz ‘deneyler’, sizi eski benliklerinize dönüştüren bu genetik ve fiziksel
dönüşümleri, engellemeye yetmektedir. Sizler, sonuç olarak, ruhsal ve uzay aileleriniz ile temasa
daha açık bir hale geliyorsunuz, ve bizi yararlı bir ışık olarak görmeye daha çok eğimlisiniz. Bu
faktörler, birbirimizi kutlayacağımız o büyük kutlama zamanının öne alınmasına yardımcı
olmuştur.
Bizim için, ilk temas, büyük ve devamlı teçhizat, gemi ve kalifiye personel taahhütü anlamına
geldi. Yine de bu hikayenin sadece bir kısmı; biz, ayrıca bir çok yan katkıları olan kapsamlı bir
öğrenme sürecine dahil olduk. Önceki mesajlarda belirttiğimiz gibi, bu görev bize eski Anchara
İttifakının kültürünü idrak etmemize yardımcı oldu. Bu yeni Galaktik Federasyon Üyeleri,
toplumlarınızın, varlıklı, güçlü, ve seçilmiş bir azınlık tarafından yönetilmek için tasarlandığını
göstererek bize yardımcı oldular. Bu karanlık rekabet ve maniplasyon felsefesi, size kendinize ait
çok sınırlı bir imaj telkin etti. Ve özgürlük, kişisel-güç ve kişisel bağımsızlık kavramları üzerine
kurulmuş toplumların yaratılmasına ihtiyaç vardır. Dünya müttefiklerimizle araştırmakta
olduğumuz yollardan biridir bu.
2
© 2012 LimitSiz | http://2012.8m.com
Görebileceğiniz gibi, global toplumlarınız ve sizinle ilgili derin bir araştırma yürüttük. Bu
çalışmalar, neden Yükselmiş Üstatlarınızın onlarca yıl önce bizden meselelerinize müdahele
etmemizi istediklerini göstermiştir. Bu, ilk temas görevinin on beş yıl önce oluşturulmasına
neden oldu. Ve sonuç olarak, daha önceki görevlere hiç benzemeyen bir girişimde bulunduk.
Şimdi, bu çalışmaların sona erebileceği ve gerçek ilk temasın başlayabileceği ana nihayet
yaklaşıyoruz. En sonunda, gemilerimizi güzel kıyılarınıza indirmemiz için gelecek emir için
sabırsızlanıyoruz. Bu, realitenizi değiştirmek için işbirlikçi çabaların yürütülebileceği zamandır.
Bu hareket şeklini hepsinin üstünde tercih etmekteyiz. Yine de, ilahi zamanlama, görevimizin,
son adımları da dahil, her yönünü takdir etmektedir. Unutmayın, Birlikte, Bizler Galip olanlarız!
Bugün, ilk temasın önlenemez başarısı için neler yaptığımızdan bahsettik. Bu başarıya olan
adanmışlığınız ve bu muhteşem zafere odaklanmanızdan dolayı sizlere teşekkür ediyoruz. Bu
operasyon karşılıklı niyetlerimize ve ilahi planın kutsal hükümlerine dayanmaktadır. Unutmayın,
Birlikte, Bizler Galip Olanlarız! Şimdi ayrılıyoruz. Kutsanın, Sevgililer! Kalplerinizin Kalbinde
bilin ki ebedi Refah ve Cennetin sınırsız Kaynakları kesinlikle sizindir! Ve Öyle Olsun! Selamat
Gajun! Selamat Kasijaram! (Sirius dilinde, anlamı: Bir Olun! Sevgi ve Neşe ile Kutsanın!)
Planetary Activation Organization | Mailing Address: P. O. Box 880151, Pukalani, Maui, HI 96788-0151 U.S.A.
Voicemail: (808) 243-0728 | Fax: (808) 573-2867 | E-mail: [email protected] | Website address: www.paoweb.com
Tercüme
© 2004 Semra Ekmekci
2012 Limitsiz | http://2012.8m.com
e-mail: unli[email protected]
3
© 2012 LimitSiz | http://2012.8m.com

Benzer belgeler

Spirituel Hiyerarşi ve Galaktik Federasyon

Spirituel Hiyerarşi ve Galaktik Federasyon modifikasyonlar, bu galaksinin en merkezine kadar sıçramış durumdadır. Bu değişimler, bu küçük fizikselliği, büyük bir bilinç değişimine hazırlamaktadır. Bu galaksideki birleşmiş karanlık enerjiler...

Detaylı

Spirituel Hiyerarşi ve Galaktik Federasyon

Spirituel Hiyerarşi ve Galaktik Federasyon müttefiklerimiz için çetin bir düşman olmaya devam etmekte. Eğer gerçekten çok gerekli olursa biz güçlerini birden ellerinden alan bir seviyede müdahale edebiliriz. Bu görev bir ilk temas olmalı ya...

Detaylı

Spirituel Hiyerarşi ve Galaktik Federasyon

Spirituel Hiyerarşi ve Galaktik Federasyon kaldı ancak ilahi amacınıza doğru yolunuzda en zor adımlar bunlar. Unutmayın, Birlikte, Bizler Galip Olanlarız! Bugün, olaylara farklı bir perspektiften baktık. Arzumuz, yaklaşan kaderinizin engell...

Detaylı

Spirituel Hiyerarşi ve Galaktik Federasyon Sheldon Nidle

Spirituel Hiyerarşi ve Galaktik Federasyon Sheldon Nidle ileriye doğru iten son, ana olaydır. Bütün dünyaca iyi, atalardan kalma Varlıklar olarak kabul edilmemiz, birçok büyük dini, politik, ve bilimsel otoriteler tarafından tamamen anlaşıldı: Bir anda, ...

Detaylı

Spirituel Hiyerarşi ve Galaktik Federasyon

Spirituel Hiyerarşi ve Galaktik Federasyon Dünya düzleminde bildiğiniz birçok pastel renklerden daha parlaktır. Bu renkler canlıdır ve mevcut renk spektrumunuzun çok üstünde frekanslarla doludur. Bu çok daha geniş olan spektrum, Cennette ol...

Detaylı

Spirituel Hiyerarşi ve Galaktik Federasyon Sheldon Nidle

Spirituel Hiyerarşi ve Galaktik Federasyon Sheldon Nidle Bugün dünyanızda olup bitenlerden daha fazlasını bahsettik. Çok önemli bir savaşın son aşamasında olan melezlerin geçmişleri hakkında kısa bir bilgi verdik. Savaşın sonucu ilahi plana yardım edecek...

Detaylı